KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ"

Transkript

1 KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ

2 KONU BAŞLIKLARI 1 Beton Barajlar ile İlgili Genel Bilgiler 2 Temel Kayası 3 Beton Özellikleri 4 Ön Tasarım İçin Rijit Blok Stabilite Analizi 5 Beton Barajların Deprem Analizleri 6 Beton Barajların Termal Analizleri 7 Beton Baraj Ölçüm Sistemleri

3 1 BETON BARAJLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Beton Barajlar Ağırlık Barajlar Kemer Barajlar

4 1 BETON BARAJLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ağırlık Barajlar Geleneksel Kütle Beton Barajlar Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajlar (Günümüzde tercih edilmektedir) Wolvedans Barajı, Kemer RCC Cindere Barajı, Katı Dolgu Yüklere Ağırlık ve Malzeme Dayanımı ile Mukavemet Gösterirler.

5 1 BETON BARAJLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER SSB Barajlar SSB Sıradan toprak işleri ekipmanı ile taşınabilen, serilebilen ve sıkıştırılabilen, sıfırçökme(no slump) beton. Hızlı yapım sürelerine ve düşük maliyetlere olanak sağladığı için günümüzde tercih edilmektedir.

6 1 BETON BARAJLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kemer Barajlar Tek Eğrilikli Kemer Barajlar Çift Eğrilikli Kemer Barajlar Monticello Barajı, Tek Eğr. Kemer Yükleri kemerlenme etkisi ile vadi ayaklarına ileterek taşırlar. Deriner Barajı, Çift Eğr. Kemer Vadi Genişliği / Baraj Yüksekliği < 3 olduğu durumlarda tercih edilebilir.

7 Hazırlanan rehberde, Temel Kayası Bölümünde, Baraj Göl Alanı ve Baraj Yerinde Yapılması Gerekli Jeolojik Haritalama, Arazi ve Laboratuvar Deneyleri, Jeofizik Araştırma, Kaya Sınıflama Değerlendirmeleri ve Haritalama ile ilgili detaylı bilgiler, Konsolidasyon ve Perde Enjeksiyonu Tasarımı ve Uygulaması ile ilgili detaylı bilgiler yeralmaktadır. 1. Barajlar Kongresi Ekim TEMEL KAYASI

8 Çimento, Katkılar, Agrega, 3 BETON ÖZELLİKLERİ Beton Çimento, Su, Agrega ve Katkı maddelerinin uygun oranlarda karıştırılması ile elde edilen, taze halde iken şekil verilebilen ve zamanla sertleşen ve dayanım kazanan bir malzemedir. Karma Suyu, Beton Sınıfları, Karışım Tasarımı, Karışım Tasarımı Betonun kullanılacağı iklim koşulları, yükleme durumu, yapı tipine ve malzeme özelliklerine göre uygun işlenebilme özelliğine, yoğunluğa, geçirimsizliğe, dayanım ve dayanıklılığa sahip olan en ekonomik betonun tasarlanmasıdır. Beton Kalite Kontrolü, Beton Dayanımı ile ilgili kriterler ve detaylı bilgiler hazırlanan rehberde yer almaktadır.

9 3 BETON ÖZELLİKLERİ Beton Dayanımı Beton barajların göçme mekanizmaları beton çatlaması ile ilişkilidir. Bu anlamda, özellikle deprem performansı için beton kayma ve çekme dayanımları son derece önemlidir. Çekme ve kayma gibi yükleme durumları için beton dayanımı, basınç dayanımı üzerinden ifade edilebilmektedir. GKB için çekme dayanımı yaklaşık olarak (USACE,1995) 0.12 fck fck 20MPa f spt : yarmada çekme day. fct Rc Rd Rab f sp t fspt 0.6 fck fck 20MPa R c,r d,r ab : faktörler SSB için çekme dayanımı yaklaşık olarak (USACE,1995) f ct R c R d R ab sp t SSB döküm derzleri için f f spt 0.12 f 0.6 f ck ck f f ck ck f R dct 25MPa 25MPa dr f ct f spt : yarmada çekme day. R c,r d,r ab : faktörler R dr : 0.67 (YB lu), 0.33 (YB suz)

10 4 RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ (ÖN TASARIM) Yükler Zati Ağırlıklar : Baraj gövdesinin kendi ağırlığı ile gövde üzerindeki dolguların ve yardımcı yapılarınağırlıkları. Hidrostatik Yükler : Suyun, barajın akışaşağı ve akışyukarı yüzlerinde yaptığı hidrostatik basınç nedeniyle oluşturduğuyükler. Dolgu ve Sediment İtkisi : Dolgu veya sedimentin gövde üzerinde uyguladığı yanal basınçlardan oluşan kuvvetler. Kaldırma Kuvveti : Baraj temeli ile temel kayası arasındaki su basınçları nedeniyle gövdeye etki eden kaldırma kuvvetleri. Eşdeğer Statik Deprem Kuvvetleri : Barajın kendi ataleti, dolgular ve rezervuar suyu nedeniyle deprem sırasında gövde üzerine etki edecek dinamik kuvvetlerin temsil edildiğieşdeğer statik kuvvetler.

11 4 RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ (ÖN TASARIM) Kaldırma Kuvveti İşletme ve Deprem Deprem (MDE) Sonrası H1 H1 x H3 Drenaj Delikleri Drenaj Perdesi H2 Drenaj Perdesi Delikleri H2 U3 L U2 U2 U1 Enjeksiyon Perdesi Drenaj Perdesi U1 Enjeksiyon Perdesi Drenaj Perdesi U1 = w x H1 U2 = w x H2 U1 = w x H1 U2 = w x H2 U3 için genel formül (USACE,2005) U3 = (1 E) (U1 U2) [(L X) / L] + U2 [E : Dren Efektifliği, 0.67 ye kadar alınabilir]

12 4 RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ (ÖN TASARIM) Eşdeğer Statik Deprem Kuvvetleri Sismik katsayı, k, yer hareketine, barajın dinamik özelliklerine, geometrisine, zemin yapı etkileşiminegöredeğişebilir, ön stabilite hesabının diğer öğeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarımcı tarafından mühendislik yargısı ile belirlenmelidir. USACE(2005) k=2/3xpgadeğerinin altında alınmaması önerilir. Düşey yöndeki deprem kuvvetleri ön stabilite hesaplarında, yapı periyodu ve sistem dinamik özelliklerine bağlı olarak dikkate alınabilir. (Düşey deprem hareketi, barajın gerilme tahkiklerinin yapıldığı ve deprem davranışının daha doğru bir şekilde modellendiği tepki spektrumu, zaman tanım alanında analizler gibi yöntemlerde kesinlikle dikkate alınmalıdır)

13 4 RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ (ÖN TASARIM) Yükleme Durumları 1 Yapım Sonu Durumu (Olağandışı) 2 İşletme (Normal) 3 Yapım Sonu Durumu + İEE (Akışyukarı Yönde) (Aşırı) 4 İşletme + İEE (Akışaşağı Yönde) (Olağandışı) 5 İşletme + EED (Akışaşağı Yönde) (Aşırı) 6 Olası En Büyük Taşkın (Olağandışı) 7 Deprem Sonrası Statik Durum (Normal Rezidüel) 8 Deprem Sonrası + Artçı (Aşırı Rezidüel)

14 4 RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ (ÖN TASARIM) Ön Tasarım İçin Dayanım Parametreleri Bölge Çekme Dayanımı, t Pik Kohezyon Sürtünme Açısı, Rezidüel Kohezyon** Ana SSB 0.09 c 0.09 c Kaya SSB Kontağı * Yastık betonlu döküm derzi Yastık betonsuz döküm derzi 0.05 c 0.05 c c 0.05 c c c * Kaya Kayma Dayanımı, Kaya SSB kontağı dayanımından daha küçükse, Kaya Kayma Dayanım parametreleri kullanılacaktır. ** Çatlamış bölgelerde kohezyon dayanımı kalmadığı varsayılır.

15 4 RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ (ÖN TASARIM) Güvenlik Sayıları Yükleme Durumu Kayma Güvenlik Sayısı (1) Tabanda Basınç Bölgesi Zemin Emniyet Gerilmesi Güv. Sayısı Betonda İzin Verilen Basınç Gerilmesi Betonda İzin Verilen Çekme Gerilmesi Normal 3.0 (2.0) 100% c Çekmeye izin verilmiyor Olağandışı 2.0 (1.5) 75% c 1.35 t Aşırı 1.0 (3) (1.1) Bileşen taban içerisinde c (2) 1 Sahaya özgü detaylı bilgi bulunması durumunda parantez içindeki değerler kullanılabilir. 2 İzin verilebilir çekmenin üstünde, betonda çatlamanındikkatealındığı nonlineer analiz yapılabilir. 3 Dinamik analiz sonucunda kabul edilebilir deplasmanlar bulunursa G.S. <1 olmasına izin verilebilir.

16 5 BETON BARAJLARIN DEPREM ANALİZLERİ Deprem Seviyeleri ve Perfomans Kriterleri Durum İşletme Esaslı Deprem (İED) Emniyet Esaslı Deprem (EED) Taban Çatlaması Yok veya oldukça sınırlı Beklenir Gövde Çatlaması Yok Beklenir Kayma Yok Yok veya sınırlı Devrilme Yok Yok Beton Ezilmesi Yok Yok Yerel kopma Yok Yok Su Kaçağı Yok veya oldukça sınırlı Beklenir Enjeksiyon Perdesi Hasarı Yok Hasar Görebilir Temel Kayası Hasarı Yok Çatlama beklenir, ezilme beklenmez Mekanik Aksam Kullanıma Hazır Hasar Görebilir Dolusavak Hasarı Yok Hasar Görebilir Dipsavak Hasarı Yok İşlevsel Kalmalı Rezervuar Boşaltımı Gerekmez Gerekebilir

17 5 BETON BARAJLARIN DEPREM ANALİZLERİ Analiz Yöntemleri (Ağırlık Barajlar) PGA L / H 2 Düşey Derz Ön Tasarım Kati Tasarım < 0.2 g > 0.2 g > 4 < 4 > 4 < 4 Var Yok Var Yok Var Yok Var Yok 2D Statik Elastik Analiz Veya Rijit Blok Stabilite Analizi 2D Statik Elastik Analiz 3D Statik Elastik Analiz 2D Dinamik Elastik Analiz 3D Dinamik Elastik Analiz 2D Dinamik Elastik Analiz 3D Dinamik Elastik Analiz Mevcut Barajların Değerlendirmesi 2D Dinamik Elastik Analiz 3D Dinamik Elastik Analiz 2D Dinamik Elastik Ötesi Analiz 3D Dinamik Elastik Ötesi Analiz 2D Dinamik Elastik Ötesi Analiz 3D Dinamik Elastik Ötesi Analiz

18 5 BETON BARAJLARIN DEPREM ANALİZLERİ Analiz Yöntemleri (Kemer Barajlar) PGA Kati Tasarım Mevcut Barajların Değerlendirmesi < 0.2 g 3D Statik Elastik Analiz 3D Dinamik Elastik Analiz > 0.2 g 3D Dinamik Elastik Analiz 3D Dinamik Elastik Ötesi Analiz

19 6 BETON BARAJLARIN TERMAL ANALİZLERİ Beton Barajlarda Çatlaklar Yüzey Gradyant Çatlaklar Yatay Çatlaklar Betonun içerisindeki sıcaklık ve dış sıcaklık farkları sebebi ile açık yüzeylerde oluşan çatlaklardır. Genelde sınırlı biçimde yayılması nedeniyle yapısal sağlamlığı tehdit etmemektedir. Kütle beton içinde düşeyde oluşan sıcaklık farkları nedeni ile oluşur. Temel bölgesinin yaratacağı rijitlik etkisi ile bu çatlakların temele yakın oluşması muhtemeldir. Özellikle SSB gibi katmanlar arası çekme dayanımının zayıf olduğu malzemelerde bu çatlaklarınoluşması engellenmelidir.

20 I. Derece Analiz 1. Barajlar Kongresi Ekim BETON BARAJLARIN TERMAL ANALİZLERİ Analiz Metodları Basit ve hızlı analiz yöntemi Girdiler : Beton Adibiyatik Ortamda Çıkaracağı Sıcaklık Aylık Sıcaklık Ortalamaları Beton için Elastisite Modülü ve Genleşme Katsayısı Basit sınır koşulları öngörülerek maksimum sıcaklık farkı için yapılır. Termal çatlamanın geniş çatlak açıklıklarına neden olacağı barajlarda derz aralıklarının tahmin edilmesi amacı ile kullanılır.

21 II. Derece Analiz 1. Barajlar Kongresi Ekim BETON BARAJLARIN TERMAL ANALİZLERİ Analiz Metodları 1D veya 2D bir ağ üzerinde sıcaklıkların gövde içerisinden dışarısına doğru değişimi, detaylı elhesapları veyabilgisayar programları ile yapılır. Girdiler : Beton Adibiyatik Ortamda Çıkaracağı Sıcaklık Aylık ve Günlük Sıcaklık Ortalamaları Beton için Elastisite Modülü ve Genleşme Katsayısı Hem yüzey, hem yatay çatlaklar için gerçekleştirilebilir. Termal çatlamanın risk yaratmayacağı barajlarda kesin hesap yöntemi olarak kullanılabilir.

22 III. Derece Analiz 1. Barajlar Kongresi Ekim BETON BARAJLARIN TERMAL ANALİZLERİ Analiz Metodları 2D veya 3D sonlu elemanlar analizleri ile gerçekleştirilen en detaylı analiz yöntemidir. Girdiler : Beton Adibiyatik Ortamda Çıkaracağı Sıcaklık Aylık ve Günlük Sıcaklık Ortalamaları Beton için Elastisite Modülü, Sünme Modülü ve Genleşme Katsayısı Beton dayanımının zamana göre değişimi Yapım planı ve imalat miktarları Zemin elastisite modülü ve genişleme modülü Beton ve zeminin termal konduktivitesi ve kapasitans değerleri, Saha koşulları, rüzgar/güneş durumu ve benzeri diğer bilgiler Hem sıcaklık değişimleri, hem gerilmeler belirlenebilir. Kemer barajlar ile büyük barajlarda kullanılması önerilir.

23 7 BETON BARAJ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ Deplasman Ölçümleri Röperler, Derz Ölçerler, Dikey Gezler, Tiltmetreler, GPS Tabanlı Ölçümler Diğer Ölçümler İvme Ölçerler Termometre/Termokapl Toplam Basınç Ölçerler Birim Uzama Ölçerler Sızma Ölçümleri Vağızlı savaklar, Piyezometreler

24 TEŞEKKÜRLER

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

J E O T E K N İ K E T Ü T Ş A R T N A M E S İ

J E O T E K N İ K E T Ü T Ş A R T N A M E S İ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı J E O T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ E T Ü T ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER JEOTEKNİK

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara GÜLBURNU KÖPRÜSÜ Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara 1) İnşaat Müh. ( İTÜ - 1990) 2) İnşaat Yük. Müh. ( Technische Nochschule Hannover 1966, Cornell University

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

KONU: ÖN YÜZÜ BETON KAPLI DOLGU BARAJLAR SUNUM YAPAN: IŞIN ERGENEMAN

KONU: ÖN YÜZÜ BETON KAPLI DOLGU BARAJLAR SUNUM YAPAN: IŞIN ERGENEMAN KONU: ÖN YÜZÜ BETON KAPLI DOLGU BARAJLAR SUNUM YAPAN: IŞIN ERGENEMAN 1 SUNUM İÇERİĞİ Ön Yüzü Beton Kaplı Dolgu Barajların Tarihçesi ve Genel Tasarım Özellikleri Temel kazıları ve iyileştirmeler Topuk plağı,

Detaylı

BETON DENEYLERİ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

BETON DENEYLERİ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 9 YAPI MALZEMESİ TAZE ve SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR BETONDA KALİTE KONTROLÜ TAZE BETON İşlenebilirlik Deneyleri (çökme, Vebe, Sarsma tablası,

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Devrim Alkaya* Giriş İstinat duvarları fazla göz önünde olmazken eksikliği, devrilmesi

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ ANKARA-2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- GENEL HÜKÜMLER 1

Detaylı

«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ»

«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ» Ana Tema: Depremde Çökmeyen bina «DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ» TMMOB MİMARLAR ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ 22 Ağustos 2013 Deprem Etkisi (Mw, t, R, Site) Deprem

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ VE GÜÇLENDİRMESİ. Yrd. Doç. Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AD

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ VE GÜÇLENDİRMESİ. Yrd. Doç. Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AD ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ VE GÜÇLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AD ZM 14 (2010) (2012) ZM 12 (2008) ZM 10 (2004) ZM 8 (2000) (2000) Kum

Detaylı

1. GiRiġ. 2. ġev DURAYLIĞINA GENEL BAKIġ. 2.1. GĠRĠġ

1. GiRiġ. 2. ġev DURAYLIĞINA GENEL BAKIġ. 2.1. GĠRĠġ Ġçindekiler ÖZET... 2 1. GiRiŞ... 3 2. ŞEV DURAYLIĞINA GENEL BAKIŞ... 3 2.1. GİRİŞ... 3 2.2. Yenilme Türleri... 4 2.2.1. Kayma Türü Yenilmeler... 5 2.2.2. Kayma Dışı Yenilmeler... 6 2.3. Analiz Yöntemleri...

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı