Kadıköy Anadolu Lisesi Stratejik Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı"

Transkript

1 1

2 2

3 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 3

4 4

5 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kuruluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir millet ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 6

7 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. İSTİKLAL MARŞI Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif ERSOY 7

8 8

9 Ey Türk Gençliği! ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim

10 10

11 SUNUŞ İnsan, sevgi ve saygı, açıklık ve demokratlık, katılımcılık ve paylaşımcılık, bilimsellik ve gerçekçilik, yaratıcılık ve yenilikçilik değerlerini ilke edinerek; ülkesine, topluma ve tüm insanlığa bağlılık duygusu gelişmiş bireyler yetiştiren ve köklü bir geçmişi ve geleneği olan Kadıköy Anadolu Lisesi; Toplam Kalite Yönetimini işleyişe alan ilk devlet lisesi ve Ulusal Kalite Başarı Ödülü takdim edilen ilk orta öğretim kurumu olma kimliği ile eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması için tüm birimleriyle gayretli bir şekilde çalışmaktadır. Bugün yönetim biliminin söylediği üzere en küçüğünden en büyüğüne tüm kurumlar amaçlarına ulaşmak için planlama yapmak zorundadır. 21. Yüzyıl; çevre şartlarının hızla değiştiği, esnek, uzun vadeli ve dış çevredeki değişimi temel alan planlamayı zorunlu kılan bir dönemdir. İşte bu planlama şekli günümüzde stratejik planlama olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde yönetimler, tüm devlet kurumlarında da stratejik planlamanın zorunlu olduğunu anlamışlar ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılmışlardır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Planlama yapması yasal zorunluluk haline gelmiştir. Okulumuzda OGYE ve Stratejik Planlama Ekibi; yılını kapsayan Kurumsal Stratejik Planı geliştirmişler ve tüm paydaşlarla yazılı olan stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmak için işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir. Kadıköy Anadolu Lisesi, M.E.B. 2013/26 sayılı genelgede açıklanan hususlar ışığında yıllarını kapsayan yeni stratejik planı hazırlama çalışmalarına başlamıştır. İlgili genelgede belirtilen takvim gereği 2014 yılı sonunda yeni planın tamamlanması öngörülmektedir. Mevcut planın uygulama aşamasında katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ederken; yılı stratejik planın hazırlanmasında görev alan tüm arkadaşlara başarılar ve kolaylıklar dilerim. M. Kamil ÖNALAN OKUL MÜDÜRÜ 11

12 12

13 Bilindiği gibi MEB "Eğitimde Stratejik Planlama Yönergesi" ve 2010/33 sayılı Genelge ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda tüm kurumlarda Stratejik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bakanlığımız okullarda stratejik plan çalışmalarına esas olmak üzere "Planlı Okul Gelişim Modeli-Okulda Stratejik Yönetim" kitapçığı hazırlamış ve kurumların istifadesine sunmuştur. Okulumuzda da eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. Stratejik plan; gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile oluşabilmektedir. Eğitim yöneticilerinin bu süreçte değişim olgusunu doğru algılamaları gerekmektedir. Bilimsel düşünceye sahip olanlar; bugünden hareket ederek geleceği anlamaya, geleceğin şartlarını oluşturmaya ve uygulayıcılara sunmaya çalışanlardır. Stratejik planlama bir kültür, bir planlama, bir yönetim ve bir bütçeleme felsefesidir. Bu anlayışın okul yöneticileri olarak benimsenmesi ve eyleme dönüştürülmesi eğitim-öğretim hizmetinin bugünü ve geleceği için büyük önem arz etmektedir. Sorunların çözümünde öncelikle çok ayrıntılı ve bilinçli bir planlama ile ince stratejiler yatmaktadır. Kendi haline bırakılmış bir ortamda, plânlı okul gelişiminin bakış açısı, yapıları, ilkeleri, değerleri, yöntemleri, amaçları, hedefleri, vizyonları ve araçları bilinmeden gelişmek mümkün değildir. Okul gelişimi; bilinçli, programlı, planlı, amaçlı karar ve uygulamalara bağlıdır. Mevcut planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Yönetim Ekibi'ne ve uygulanmasında yardımı olan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür eder; yıllarını kapsayacak yeni stratejik planın hazırlanmasında görev alacak tüm paydaşlara başarılar dilerim.. Ahmet LEVENT MÜDÜR YARDIMCISI 13

14 14

15 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ Yeter AYDIN BAYIR Rehber Öğrt. Nurten EMİRLİOĞLU İngilizce Öğrt. Aysın BAŞYAZICIOĞLU Matematik Öğrt. Bahtışen YILDIRIM Müdür B.Yrd. Sema AKGÜL Biyoloji Öğrt. Mehmet BADEMLİ Edebiyat Öğrt. Serdar ELMAS Almanca Öğrt. H. Aysel AYGÜN Bilişim Tek. Öğrt. Demet KIR Matematik Öğrt. Nurhan KILIÇ Memur Canan ZOR Okul ve Aile Birliği Başkanı A. Derya GÜNDÜZ Veli Temsilcisi Şema 1 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ 15

16 STRATEJİK PLANLAMA Günümüzde eğitim; binlerce okulda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve daha da fazlası eğitimin organizasyonu ile ilgilenen yöneticiler, karar vericiler, denetleyiciler, özel destekleyiciler, araştırmacılar, velilerden oluşan büyük çapta bir sistemdir. Şüphesiz ki bu denli geniş bir ağa sahip eğitim sisteminden beklenen, zamanın ruhuna uygun hareket kabiliyetine sahip, 21.yy. ın ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya kavuşmasıdır. Son dönemlerde okullarda yapılan birçok değişikliğe rağmen okulların davranış ve organizasyon özellikleriyle eğitimin temel yapısında sorunların bittiğini söyleyemeyiz. Eğitim sistemimizin 21.yüzyılın öğrenme ihtiyaçlarına ne kadar uygun olup olmadığı sorusu güncelliğini korumaktadır. Günümüzde kısaca tarif edecek olursak bilgi tabanlı öğrenme organizasyonlarına dönüşüme ihtiyaç vardır. Hala var olan baskın model mi yoksa okulların yerine toplumların bugün ve yarınının bilgi tabanlarına uygun öğrenme organizasyonları mı kullanılmalıdır? Ne dereceye kadar okullar, okul sistem didaktiklerini ve geleneksel sınıf kalıplarını kırmaya isteklilerdir? Yaratıcı bilgi kadar bilgi-dağıtımı ile ilişkili olan öğrenme organizasyonlarına ne kadar yakınlar? Bizler hayati önem taşıyan bu sorunların çözümünde okulların dinamik bir yapıya dönüşmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bu dinamik dönüşüm sürecinde okullardan beklenen çevreye uyum sağlayabilmeleri ve çevreyi değişime hazırlayabilmeleri, açık ve dışa dönük stratejiler geliştirmeleridir. Bu anlamda, 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Planlama yapması bir fırsat olmuştur. Stratejik planlama doğrultusunda bir organizasyon olarak okulumuzun gelecekte varmak istediği ölçülebilir hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu gösteren süreci analiz etmeye çalıştık. Stratejik Planı hazırlarken en çok üzerinde durduğumuz nokta başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere velilerimiz, okul destek kuruluşları ve okul çalışanlarının arasındaki uyumu mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak ve bu paydaşlardaki kurum aidiyet kültürünü üst seviyelere taşımaktı. Çünkü bu unsurların eşgüdümlü çalışması öngörülen hedeflerin gerçekleşebilirliğini olanaklı kılacaktır. Öğretmenlerin profesyonel olarak işlerinin doğal bir parçası olan meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunmaları, meslektaşlarına ait değişik fikirlere ve bilgi ürünlerine olan inancı içeren psikolojik bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Sistem seviyesinde, öğretmenleri ve okul çalışanlarını bir araya getirecek bunun gibi aktivitelerin bulunması gerekir. Bu tip organizasyonların kurum kültürünün benimsenmesinde etkin rol oynayacağını düşünüyoruz. 16

17 Öğretim boyutunda yer alan çalışanların kurumla aidiyet ilişkisinin sağlanması temel motivasyonlarımızdan biridir. Eğitimdeki organizasyon ve yapıdaki önemli değişiklikler olarak adlandırılan birçok faktör Bilgi ve İletişim Teknolojileri nin öğrenimdeki yaygın etkisidir. İnternet ve bilgisayar kullanımında günümüzde esaslı bir büyüme vardır. Birçok okul bilgisayar ve internet gibi iyi ekipmanlarla donanmasına rağmen, geleneksel öğrenme teknikleri kullanıldığı için beklentiler tam olarak karşılanamamaktadır. Bu yüzden ekipmanlara yapılan yatırımlardan bile daha önemlisi, materyaller ve insan uyumudur. Bu anlamda öğretmenlerinin sahip olduğu becerilere, davranışlara ve öğrenme çevrelerine yoğunlaştık. Bilgi ve İletişim teknolojilerinin yaratıcı ve anlayışlı kullanımının bu sayede mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve yatırımlarının derecesi yenilik ve reform için güçlü bir etki sağlamaktadır. Bu öğrenciler ve öğretmenler arasında değişen bir ilişki anlamına gelir, her ikisi için de farklı yaklaşımlara fırsat yaratır. Stratejik Planlama Ekibi 17

18 İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI... 7 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 9 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA GRAFİK İNDEKSİ ŞEMA İNDEKSİ KISALTMALAR KURUM KİMLİK BİLGİSİ YASAL ÇERÇEVE ÜST POLİTİKA BELGELERİNDE EĞİTİM HEDEFLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ BÖLÜM1 DURUM ANALİZİ OKUL TARİHÇESİ OKUL YERLEŞKESİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER FAALİYET ALANLARIİ ÜRÜN VE HİZMETLER ORGANİZASYON ŞEMASI KURUM İÇİ ANALİZ - İNSAN KAYNAKLARI İSTATİSTİKİ VERİLER KADIKÖY ANADOLU LİSESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI PAYDAŞ MATRİSİ ÇEVRE ANALİZİ PEST ANALİZİ BÖLÜM 2 GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON İLKE DEĞERLER TEMALARIMIZ STRATEJİK MALİYET TABLOSU BÖLÜM 3 İZLEME DEĞERLENDİRME İZLEME DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI KAYNAKÇA STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ İMZA SİRKÜLERİ STRATEJİK PLAN ONAYI

19 TABLOLAR İNDEKSİ TABLO 1 : KAL BAĞLI BULUNDUĞU KANUN VE YÖNETMELİKLER TABLO 2 : FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLERİ TABLO 3 : ÖĞRETMENLERİN HİZMET SÜRELERİ TABLO 4 : KURUMUN TÜM PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU TABLO 5 : TEKNOLOJİK ALTYAPI TABLO 6 : YERLEŞİM ALANI TABLO 7 : SOSYAL ALANLAR TABLO 8 : FİZİKİ MEKANLAR TABLO 9 : OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER TABLOSU TABLO 10 : MALİ KAYNAKLAR TABLO 11 : KURUM BÜTÇESİ TABLO 12 : EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞUBE VE SINIF LİSTELERİ TABLO 13 : EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ YAŞ VE CİNSİYET LİSTESİ TABLO 14 : BAŞARI BELGESİ İSTATİSTİKLERİ TABLO 15 : DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLO 16 : İYİLEŞTİRME EKİPLERİ, KATILAN ÖĞRENCİ, VELİ SAYILARI TABLO 17 : PROJE SAYIMIZ TABLO 18 : ULUSLAR ARASI PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER TABLO 19 : KÜTÜPHANEDEKİ YAYIN SAYISI TABLO 20 : YILLARA GÖRE ÜNİVERSİTE BAŞARI DURUMU TABLO 19 : KÜTÜPHANEDEKİ YAYIN SAYISI TABLO 20 : YILLARA GÖRE ÜNİVERSİTE BAŞARI DURUMU TABLO 21 : KALED,KALEV MARTI BURSLARI SAYISI GRAFİK İNDEKSİ GRAFİK 1 : EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞUBE VE SINIF LİSTELERİ GRAFİK 2 : 9. SINIF MATEMATİK DERSİ 1. SINAV SORU BAZINDA DEĞERLENDİRME GRAFİK 3 : REHBERLİK SERVİSİNİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET SAYISI GRAFİK 4 : DİSİPLİN CEZALARININ DAĞILIMI GRAFİK 5 : ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET SAYISI GRAFİK 6 :YARIŞMALARA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI VE DERECELERİ GRAFİK 7 : KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI GRAFİK 8 : LYS SONUCUNDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN SAYISI GRAFİK 9 : YILINDA MEZUN ÖĞRENCİLERİN KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTE TÜRLERİ 53 GRAFİK 10 : YILINDA MEZUN ÖĞRENCİLERİN ALAN DAĞILIMI GRAFİK 11 : VELİLERE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI GRAFİK 12 : TOPLUMA HİZMET KAPSAMINDA İÖ ÖĞR. KURSLARDAN YARARLANMA SAYISI GRAFİK 13 : DİL KURSU ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI ŞEMA İNDEKSİ ŞEMA 1 : KADIKÖY ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ ŞEMA 2 : DİSİPLİN ŞEMASI ŞEMA 3 : OGYE ŞEMA 4 : ORGANİZASYON ŞEMASI ŞEMA 5: PLANLAMA GİDERLERİ

20 20

21 KISALTMALAR AB BŞK BL GZFT HİE İO İE KAL KALEV KALİD MEB MEM OAB OGYE ÖM ÖMA ÖSS ÖDE PG PEST RS SBS SRÖ STK SPE TKY TÜBİTAK VMA Avrupa Birliği Başkan Bölüm Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit Hizmet İçi Eğitim İlköğretim Okulu İyileştirme Ekibi Kadıköy Anadolu Lisesi Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlüğü Okul Aile Birliği Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Öğrenci Meclisi Öğrenci Memnuniyet Anketi Öğrenci Seçme Sınavı Ölçme Değerlendirme Birimi Performans Göstergesi Politik, Ekonomik, Siyasal, Teknolojik Rehberlik Servisi Seviye Belirleme Sınavı Sınıf Rehber Öğretmeni Sivil Toplum Kuruluşları Stratejik Plan Ekibi Toplam Kalite Yönetimi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Veli Memnuniyet Anketi 21

22 22

23 KURUM KİMLİK BİLGİSİ KURUM ADI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Okul Müdürü : 1 Müdür Başyardımcısı : 1 Müdür Yardımcısı : 3 Öğretmen : 88 Memur : 2 Sözleşmeli memur : 7 Sözleşmeli Şoför : 1 Sözleşmeli Aşçı : 1 Sözleşmeli Teknisyen : 1 Sözleşmeli Hizmetli : 24 Kurumun Hizmete Giriş Tarihi 1955 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Dr. Esat Işık Cad. No : 68 Posta Kodu İlçe İli : : KADIKÖY : İSTANBUL Kurum Müdürü SEMİHA GEZER Müdür Başyardımcısı V. BAHTIŞEN YILDIRIM Dahili :

24 YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir sayılı Kanunun 8. Maddesi Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. diyerek kamu kurumlarının hesap verme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 9. Maddesi de şöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. ifadeleriyle stratejik planların içeriğini belirler sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanan stratejik planlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmektedir. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dahilinde yürütülmüştür. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından katılımcı yöntemlerle hazırlanması zorunludur. ifadesini içerir. Aynı yönetmeliğin 7.maddesi stratejik planların 5 yıllık hazırlanacağını ve hazırlanan planların en az 2 yıl uygulandıktan sonra kalan süresi için güncelleştirebileceğini öngörmektedir. Söz konusu geçiş takvimine göre MEB, yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik plan hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. MEB in Stratejik Planı ile eş zamanlı olarak İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planını hazırlamıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün planı doğrultusunda Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı da hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerden başka DPT tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi, 2010/14 ile 2010/33 Sayılı MEB Genelgesi, MEB in 21/01/2010 tarih ve 2010/07 sayılı Genelgesi ile 11/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, yürütmekte olduğumuz stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. 24

25 ÜST POLİTİKA BELGELERİNDE EĞİTİM HEDEFLERİ Stratejik Planımızı incelerken üst politika belgelerini de inceledik. Uyum sağlaması, kendi çalışmalarımıza rehberlik etmesi amacıyla aşağıda belirtilen üst politika belgelerinden yararlanılmıştır. Üst Politika Belgeleri MEB Stratejik Planı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 9. Kalkınma Planı Orta Vadeli Program AB Müktesebatına Uyum Programı (Eğitim ve Kültür) TUBİTAK Vizyon:2023 -Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 60. hükümet programı eylem planı ( ) 25

26 26

27 ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1 YAPILACAK ÇALIŞMALAR Stratejik Yönetim ve Planlama konusunda eğitimlerin verilmesi TARİH 10 Şubat - 22 Mart Durum Analizinin Yapılması *Paydaş Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi *GZFT ve PEST Analizlerinin Yapılması *Sorun Alanlarının Belirlenmesi 22 Mart - 14 Mayıs Dönem raporunun İlçe AR-GE birimine gönderilmesi 14 Mayıs - 28 Mayıs Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi 17 Mayıs - 28 Mayıs Dönem raporunun İlçe AR-GE birimine gönderilmesi 28 Mayıs - 11 Haziran Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti 28 Mayıs - 03 Eylül Dönem raporunun İlçe AR-GE birimine gönderilmesi 03 Eylül - 17 Eylül Faaliyet, Proje ve Eylem Planının Hazırlanması 03 Eylül - 28 Ekim Dönem raporunun İlçe AR-GE birimine gönderilmesi 28 Ekim - 12 Kasım Maliyetlendirme 12 Kasım - 26 Kasım Dönem raporunun İlçe AR-GE birimine gönderilmesi 26 Kasım - 03 Aralık Planlara Son Halinin Verilmesi ve Onay İşlemi 26 Kasım - 31 Aralık

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Kadıköy Maarif ten Kadıköy Anadolu Lisesi ne Gelenekleri olan Köklü Bir Camia Burası Kadıköy Anadolu, Amacımız Fark Yaratmak Kadıköy Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı nın Eğitimde Fırsat Eşitliği Amacıyla Yabancı Dille Eğitim Yapan Devlet Okulları Açılması projesinde yer alan Türkiye deki altı ve İstanbul daki tek Maarif Koleji olarak, Maarif Vekaleti Kadıköy Koleji adıyla 1955 yılında kurulmuştur. Binanın ilk restorasyonu Ankara ve İstanbul Yapı Sanat Enstitüleri tarafından yapılarak, öğretim yılı başlangıcında, 4 Kasım 1955 tarihinde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Sn. Celal Yardımcı nın da katıldığı bir törenle "Kadıköy Koleji" adı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Başta yabancı dil İngilizce olmak üzere "matematik" ve "fen" derslerine ve kültürel sosyal çalışmalara büyük önem verilmiştir. Bunun sonucu olarak da, okulun ilk mezunlarını verdiği ders yılından bu yana önemli başarılar sağlanmıştır. Bu başarıda, eğitime gönülden bağlı idealist öğretmenlerin ve öğrencilerin inanç birliği büyük rol oynamıştır. İlk yıllarda sadece erkek yatılı okulu iken, eğitim yılından başlanarak kız ve erkek gündüzlü öğrencilerde alınmaya başlamıştır yılında okulun pansiyon binası açılmıştır yılının ikinci döneminde şu anda kullanılan yeni bina, 1977 yılında ise spor salonu hizmete girmiştir yılında diğer Maarif Kolejleri ile birlikte Anadolu Lisesi statüsüne dahil edilerek Kadıköy Anadolu Lisesi ismini almıştır yılında Türkiye de ayrıcalıklı statüye getirilen üç Anadolu Lisesinden biri olmuş hazırlık sınıfı iki yıla çıkarılmıştır. Yabancı dil eğitiminde kendi özgün tarzını belirleyip hayata geçiren Kadıköy Anadolu Lisesi, Haziran 2002 de KALDER Ulusal Kalite Ödülü yarışmasında Jüri Özel Ödülü, 2004 yılında ise Ulusal Kalite Başarı Ödülü nü almıştır. Türk Milli Eğitim Camiasında bir ilki başarmanın haklı onuru ve gururu ile Kadıköy Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve mezunları daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedirler. Ülkemizdeki liselerin öğrenim süresi dört yıl olmasına rağmen, Talim Terbiye Kurulu nun kararı ile ilk yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl olarak korunmuştur öğretim yılından itibaren kız öğrenciler için de pansiyon kısmı hizmete açılmıştır. 32

33 Kuruluşundan bu yana mezun vermiş olan Kadıköy Anadolu Lisesi, 1955 ten bu yana her alandaki kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri, sportif faaliyetler ve sosyal-kültürel faaliyetler başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakaladığı başarıyı yıllar boyu geliştirerek sürdürecek ve farklı olmaya, fark yaratmaya devam edecektir. Okul Müdürlerimiz; 1. Macit Kılıçeri 2. Kamil Gürel 3. Vehbi Güney 4. Süleyman Özyiğit 5. Selçuk Eroğlu 6. Yunus Emre Özulu 7. Hikmet Demirçelik 8. Yüksel Kanya 9. Mustafa Türköz 10. Orhan Tekin 11. Turan Cavit Öz 12. Velittin Demirkol 13. Osman Nuri Ekiz 14. Semiha Gezer dir. Okulun Yerleşkesi: Okulumuz yılında pansiyon binası ve yılında da Lise binası olarak betonarme, zemin + 3 kat üzerine depreme dayanıklı inşa edilmiştir. Toplam 5 binadan oluşan yerleşkemiz, 30 dönüm üzerinde yer almaktadır. 4 katlı idari binamızda, idari bilimler, sınıflar, teknoloji sınıfları ve laboratuarlar bulunmaktadır. 3 katlı yatakhane binamızda yemekhane, ortak sınav salonu, sosyal birimler ve kantin bulunmaktadır. Bu binanın 1. katında etüt sınıfları, müzik odaları ve resim atölyeleri yer almaktadır. 2. katta parasız veya paralı kız ve erkek öğrenciler için yatakhane ve yatılı öğrencilerin çalışma odaları bulunmaktadır. 3. Katta iki adet lojman bulunaktadır. 3. binamız 2 katlı olup, kütüphane ve 350 kişilik konferans salonunu bulundurmaktadır. Son derece modern ve her yönden yeterli spor salonumuz vardır. 5. bina Okul Aile birliği ve kurs yönetiminin bulunduğu binadır. 33

34 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KURUMUN YASAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MEB e bağlı bir devlet okuludur. Bu sebeple eğitim felsefemizi ve hedeflerimizi oluştururken 1739 sayılı yasa ile belirtilen Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ne uygun olması zorunluluğunu tüm yaklaşımlarımızda dikkate almaktayız. TABLO 1. KAL BAĞLI BULUNDUĞU KANUN VE YÖNETMELİKLER KANUNLAR Kanun Konusu Kanun No ve Kabul Tarihi Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi Yayınlandığı Resmi Gazete Sayısı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 / (ek ve değişiklikler) (ek ve değişiklikler) DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 / MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 3308 / (ek ve değişiklikler) (ek ve değişiklikler) HARCIRAH KANUNU 6245 / MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ KANUNU 4483 / TÜRK BAYRAĞI KANUNU 2893 / T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 5434 / YÖNETMELİKLER Yönetmelik Konusu Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi Yayınlandığı Resmi Gazete Sayısı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GECME VE SINAV YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

35 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ LİSE VE ORTAOKULLAR YÖNETMELİĞİ KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKDERS YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ Okulumuz Pansiyonlu olup, gündüzlü ve karma olarak 1 yıl Hazırlık 4 yıl Lise olmak üzere 5 yıl olarak eğitim vermektedir. YATILI OKULLAR İÇİN GİRİŞ ŞARTLARI: a) Ortaöğretim Kurumları Sınavında başarılı olmak ve okula kayıt hakkın kazanmak, b) Devlet Parasız ve Yatılılık Sınavında başarılı olmak ve şartlarını taşımak, c) Şehit çocuğu olmak, d) Öğretmen çocuğu olmak, e) İl dışından gelmiş olmak f) Korumaya Muhtaç olması 35

36 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Kadıköy Anadolu Lisesi nin faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Tablo2. FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLERİ FAALİYET ALANI 1 : YÖNETİM Hizmet 1 : Planlama Hizmet 2 : Görev Dağılımı Hizmet 3 : Ölçme Değerlendirme Hizmet 4 : Destek Kuruluşları Koordinasyonu Hizmet 5: Denetim Hizmet 6: Kaynak ihtiyacı ve bütçeleme Hizmet 7: Organizasyon ve iş tanımı FAALİYET ALANI 2: EĞİTİM ÖĞRETİM Hizmet 1: Kitap Seçimi Hizmet 2: Ders programı Hizmet 3: Öğretmen sınıf dağılımı Hizmet 4: Müfredata uygun olarak yıllık planların yapılması Hizmet 5: Öğretimin yürütülmesi Hizmet 6: Ölçme ve değerlendirme FAALİYET ALANI 3: EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Hizmet 1: Öğrenci işleri Hizmet 2:Rehberlik Konferans ve paneller Meslek tanıtım organizasyonları Bireysel görüşmeler Veli bilgilendirme toplantıları Hizmet 3:Disiplin/ Onur Kurulu Hizmet 4: Seminerler Hizmet 5: Arşiv Hizmet 6: Sosyal ve Kültürel faaliyetler 36

37 Geziler Turnuvalar Yarışmalar Paneller Konferanslar Festivaller FAALİYET ALANI 4: DİĞER HİZMETLER Hizmet 1: Fiziksel, tesisler ve stok yönetimi Hizmet 2: Temizlik hizmetleri Hizmet 3: Bakım, onarım Hizmet 4: Demirbaş ve stok yönetimi Hizmet 5: Bağış Hizmet 6: Kurs, kantin, kira gelirleri Hizmet 7: Bakanlıktan gelen ödemeler Hizmet 8: Ödemeler Hizmet 9: Taşıma Hizmetleri Hizmet 10: Yemek Hizmet 11 : Barınma Faaliyet Alanı 1: Yönetim ; Okul genelindeki yönetsel etkinlikler MEB mevzuatı doğrultusunda Okul Yönetimi ve OGYE tarafından planlanır. Planlama yapılırken, dağıtılacak olan görev ve sorumluluklarda çalışanların bu konudaki yetkinliği göz önünde bulundurulur. Bu etkinlikleri yürüten çalışanların görev ve sorumluluk alanları yönetim tarafından belirlenir. Okul çalışanlarının görev ve sorumluluk alanlarındaki performansı yöneticiler tarafından izlenerek, sene sonunda düzenlenen sicil defterlerine yansıtılır. Ayrıca tüm çalışanların PDY doğrultusunda belirlenen performansına bakılarak verimliliği artırmak için görev bölümü yeniden gözden geçirilir ve görev dağılımında değişiklikler gerçekleştirilebilir. Faaliyet Alanı 2: Eğitim Öğretim; Kilit sürecimizdir. Bu süreç de diğerleri gibi yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütülür. Ayrıca okulumuzu ve çevrenin olanaklarını da göz önüne alarak okul genelinde bütün çalışanlar tarafından daha iyi başarı elde etmek için özel çaba gösterilir. Her öğretim yılı sonunda zümre / bölümler tarafından MEB Tebliğler 37

38 Dergisi nde, Talim Terbiye Kurulu nun onayından geçen ders kitabı, yardımcı ders kitabı kaynak olarak gösterilebilecek bütün yayınlanmış yazılı eserlerin incelenerek okutulması veya yararlanılması kararlaştırılarak Okul Müdürü nün onayına sunulur. Seçilen eserler listelenerek bakanlığımıza iletilir. MEB in tavsiye etmediği hiçbir eser öğrenciye okutulamaz. Haziran ayında ya da okul açılmadan önceki Öğretmenler Kurulu nda Zümre/Bölüm başkanları aynı dersleri okutan zümre/bölümü toplayarak yeni öğretim yılında okutmak istedikleri sınıf düzeylerini gösteren yazılı görüşlerini alırlar. Dilekçeleri, okuldaki meslekî kıdem süresi ve dikey dağılıma göre değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi yaparken ders saati sayısı için kıdem, gireceği sınıflar için bilgi birikimi esas alınır. Öğretmenler ayrıca istedikleri boş günü de Bölüm Başkanı na bildirirler. Boş gün planlamasında öğretmen talepleri dikkate alınır. Müdür Baş Yardımcısı eylül ayı başında öğretmen dağılımını okul ders programında gösterir. Bölüm Başkanı bu programı imza karşılığı zümre öğretmenlerine dağıtır. Ders programları hazırlandıktan ve sınıf öğretmen dağılımları yapıldıktan sonra rehberlik servisi şube, sınıf rehber öğretmeni dağılımını hazırlar ve Müdür Başyardımcısı na iletir. Rehber öğretmen o sınıfa giren öğretmenler içinde ders saati sayısı fazla olanlardan seçilir. İlk zümre/bölüm toplantısında yönetmelikler doğrultusunda müfredat yıllık planı hazırlanır. Yıllık planlarda okutulacak ders ve konuların genel amaçları, kullanılacak araç-gereçler, uygulanacak yöntem ve teknikler, sınav tipleri ve sayıları ödev konuları, Atatürk İlke ve İnkılâpları yönergesi doğrultusunda yapılacak çalışmalar belirlenir. Yapılan planlamalarda alınan kararlar bütün Zümre/Bölümlerde, Öğretmenler Kurulu nda gözden geçirilerek öz değerlendirme yapılır, aksayan yönler için zümrelerde planlar doğrultusunda gerekli önlemler alınır. Öğrencinin başarısı yazılı, sözlü sınavlar, ödev, proje uygulamaları, derslerin özelliklerine göre değerlendirilir. Faaliyet Alanı 3: Eğitim-Destek Hizmetleri ; Devam- devamsızlık/ sınıf geçme defterlerinin düzenlenmesi, karneler-ödüller, öğrencilerin sınıflara dağılımı ve alan seçimleri, kayıt, mezuniyet işlemleri gibi öğrenci işlerini kapsar. Müdür yardımcıları tarafından yürütülür. Rehberlik hizmetleri rehberlik yönetmeliği doğrultusunda yürütülür. Bu yönetmeliğin amacı rehberlik araştırma merkeziyle okul rehberlik hizmetlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu doğrultuda eğitim öğretim yılının başında yapılan öğretmenler kurulunda rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri seçilir. Bu komisyon yılda 4 kez toplanır. 38

39 Bu çalışmaların amacı bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurması ve böylece kendini geliştirmesidir. Varsa sorunlu öğrenciler ve velilerle birebir görüşmeler yapılır. Şema 2. DİSİPLİN ŞEMASI Öğrenci hatası İlk uyarı İkinci kez Yapılmışsa (Aynı hata veya diğeri) Üçüncü kez yapılmışsa Davranış devam ediyorsa Yine devam ediyorsa Davranış düzelmiyorsa Sözlü Uyarı kağıdı verilir Veli çağırılır Okul Disiplin Kurulu Toplanır alınması için gerekli çalışmaları yapar. Ders öğretmeni neden yanlış olduğunu açıklar, disiplin yönetmeliğini hatırlatır, yaşantımızdaki Kurallar ve nedenleri tartışılır, görüş birliğine varılır. Müdür Yardımcısındaki dosyaya işlenir. Sınıf öğretmeni ile öğrenci ders öğretmeni ve müdür yardımcısı bir araya gelir sözleşmeyi müdür Yrd. nın odasında imzalar. Veliye davranışın nasıl düzeleceği konusunda bilgi verilir, gerekirse veli ile sözleşme yapılır Öğrenci rehberlik servisine gönderilir Ders öğr. Tarafından disiplin işlemi için Okul Müdürlüğü ne dilekçe verilir MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ne göre okul ortamı içinde ve okulun paydaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar çerçevesinde oluşturulmuş kurullardır. Kurulların amacı iyi bir okul ortamı ve öğrenci olumsuz davranışlarının düzeltilmesi ile ilgili okulumuzdaki yaklaşımların oluşturulması, öğrenci-öğretmen, öğrenci-çalışanlar arasındaki ilişkilerde, öğrenci davranışlarını yönetmede göz önünde bulundurulması gerekli kuralları saptama, eğitimin ve öğretimin sağlıklı yürümesi ve olumlu sonuç Faaliyet Alanı 4: Diğer Hizmetler ; MEB mevzuatı, okul yönetimi ve OGYE bünyesindeki Fiziksel Alt Yapı İE ile KD tarafından planlanır ve yürütülür. Fiziksel tesisler, stok yönetimi, ödemeler, taşıma hizmetleri, yemek ve barınma alt süreçlerini içerir. Okul müdürü, müdür baş yardımcısı ve pansiyon müdür yardımcısı süreç sorumlularıdır. 39

40 Şema 3. OGYE OGYE OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞYARD. MÜDÜR YARD. REHBER UZMAN EDEBİYAT BL. BŞK. MAT. BL. BŞK. KİMYA BL. BŞK. İNGİLİZCE BL. BŞK. BİYOLOJİ BL. BŞK. FİZİK BL. BŞK. SANAT BL. ÖĞRT. ÖĞRT. TEMSİLCİSİ ÖĞRT. TEMSİLCİSİ MEMUR TEMSİLCİSİ OAB BAŞKANI OAB BŞK. YARD. KALEV TEMSİLCİSİ KALİD TEMSİLCİSİ HZ. VELİ TEMSİLCİSİ 9. SINIF VELİ TEMS. 10. SINIF VELİ TEMS. 11. SINIF VELİ TEMS. ÖM BŞK. ÖM BŞK. YARD. 40

41 ORGANİZASYON ŞEMASI Okul Müdürü Öğretmenler Kurulu Müdür Başyardımcısı Öğretmenler OGYE Destek Kuruluşları Md. Yrd. Böl. Bşk. Koordinatörü Memurlar Kadıköy Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Md. Yrd. Matematik Böl. Bşk. Din K. Ahl. Bilg. Böl. Bşk. İngilizce Böl. Bşk. Hizmetliler Okul Aile Birliği Md. Yrd. - Pansiyon Fizik Böl. Bşk. Edebiyat Bölüm Bşk. Almanca Böl. Bşk. Psikolojik Danışman Kimya Böl. Bşk. Tarih Böl. Bşk. Resim Bölüm Bşk. Eğitim Vakfı (KALEV) Psikolojik Danışman Biyoloji Böl. Bşk. Coğrafya Böl. Bşk. Müzik Bölüm Bşk. Mezunlar Derneği (KALİD) Psikolojik Danışman Felsefe Böl. Bşk. Bilişim Teknolojileri Beden Eğt. Böl. Bşk. Şema 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 41

42 KURUM İÇİ ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI Kurumumuzda kadrolu olarak 84 personel olmak üzere toplamda 100 personel görev yapmaktadır. Aşağıda verilen tablolar kadrolu personelin dağılımını göstermektedir. Tablo 31 : Öğretmenlerin Hizmet süreleri Hizmet süreleri 2010 yılı itibari ile Kişi sayısı % 1-5 yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl 2 2 Tablo 4 : Kurumun Tüm Personelinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 2010 yılı itibari ile Kişi sayısı % İlköğretim 1 1 Ortaokul 0 0 Lise 3 3 Yüksekokul (iki Yıllık) 0 0 Yüksekokul (Üç Yıllık) 5 5 Lisans Yüksek Lisans

43 Tablo 5 : Teknolojik Altyapı Araç-Gereçler Mevcut Durum Araç-Gereçler Mevcut Durum Masaüstü bilgisayar 61 Televizyon 2 Dizüstü bilgisayar 24 internet bağlantısı 8 Ekran 61 Tepegöz 1 Sunucu ve ağ cihazı 1 Fax 1 kabini Projeksiyon 45 Fotoğraf Makinası 1 Yazıcı 25 Fotokopi Makinası 5 Tarayıcı 3 Tablo 6 : Yerleşim Alanı Toplam alan(m2) Bina alanı(m2) Bahçe alanı(m2) 30,220 22,537 7,683 Tablo7 : Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi(kişi sayısı) Alanı(m2) Yemekhane Toplantı Salonu Sınav Salonu Tablo 8 : Fiziki Mekanlar Fiziki Mekan Mevcut Durum Fiziki Mekan Mevcut Durum Müdür Odası 1 Sınav Salonu 1 Müdür Yard. Odası 4 Laboratuvar 8 İdari işler Odası 6 Kütüphane 1 Danışma 1 Yemekhane - Mutfak 1 Bilgi İşlem Ağ Merkezi 1 Konferans Salonu 1 Depo 4 Teknisyen Odası 1 Toplantı Salonu 1 WC - Lavabo

44 Tablo 9. Okul Aile Birliği Gelir Gider Tablosu GİDER GELİR HAZIR DEĞERLER , , ,62 DEVİR , , ,49 BANKA , , ,95 VELİ BAĞIŞI , , ,05 KASA 1,202,61 344,53 223,67 KİRA GELİRİ , , ,74 PERSONEL GİDERLERİ , , ,07 ELEKTRİK-SU GELİRİ 9.149, , ,20 PERSONEL ÜCRETLERİ , , ,80 FOTOKOPİ GELİRİ 9.552, , ÖĞRENCİ KLÜP SÖM.MUTFAK DESTEĞİ 3.625,31 977,86 686,95 GELİRİ 5.019, , ,48 YAZ TATİLİ MUTFAK DESTEĞİ 3.691, ,32 GÖNÜL KÖPRÜSÜ 6.500,00 DEMİRBAŞLAR 251,248, , ,89 KERMES GELİRİ 1.232, , ,00 AKŞAM YEMEĞİ DEMİRBAŞ ALIMI (BİNA) , , ,36 GELİRİ 6.045, , ,50 ATIK KAĞIT " " (CAM-ÇERÇEVE) 7,445, , ,09 BEDELİ " " (KÜTÜPHANE) İŞ BNK FAİZ 653,63 " " (FOTOKOPİ MAK.) ,52 " " (BİLİŞİM) , , ,30 " " (LABORATUAR) 104,10 " " (MUTFAK) 7.197, , " " (SPOR SALONU) 225,00 " " (KAMERA-SES SİS.) 66,412, , ,14 BAKIM-ONARIM YED.PAR.TEM , , ,26 BİLİŞİM , , ,29 FOTOKOPİ MAKİNALARI , , ,33 MUTFAK-PANSİYON 5.892, , ,41 ELEKT.ALET OKUL BİNA ONARIMI , , ,30 HİDROFOR-KLİMA , ,89 GENEL TEMİZLİK 790,24 664,11 157,39 MALZEMELERİ İLAÇLAMA BAHÇE ALETLERİ 945, , ,65 TANITIM GİDERLERİ , , ,55 TEMSİL GİDERLERİ 9.340, , ,41 ÖĞRENCİ KLÜP FAALİYETLERİ , , ,21 AFİŞ-PLAKET-BROŞÜR LEVHA 9.018, , ,90 TANIŞMA ÇAYI-AÇILIŞ VELİ 3.127, , ,30 TOP. EDUCATURK 472, ,73 İLETİŞİM GİDERLERİ , , ,07 TELEFON 6.316, , ,48 İNTERNET-SMS 5.809, , ,59 MUHTELİF GİDERLER , , ,00 SPONSOR GELİRİ MEZ ,00 ÖĞRENCİ YEMEĞİ MUTFAK DES , , ,70 OKULA ALINAN İÇME SUYU , , ,75 KIRTASİYE 7.296, , ,30 ULAŞIM GİDERLERİ 1.091, , ,80 NOTER MASR. VERGİ SİGORTA 650,75 764,44 733,46 TAKSİTLİ ÖDEMELER , , ,00 MAAŞ AVANSLARI , ,00 250,00 İŞ BNK.GV 143,04 BAHAR ŞENLİĞİ 1.272,55 44

45 Tablo 9. Okul Aile Birliği Gelir Gider Tablosu GİDER GELİR MEZUNİYET GİDERLERİ ,86 ÖĞRENCİ KLÜP AVANSLARI 0 ELEKT.-SU-DOĞALGAZ ÖDEME 7.216, , ,50 GÖNÜL KÖPRÜSÜ 2.602, ,58 LABORATUVAR MALZ ,81 YEMEKHANE TİCKET+KART 7.002,31 HİZMET İÇİ EĞİTİM 234,50 MEZUNİYET DİPLOMA HARCI 1.147, ,40 BANKA GİDERLERİ 248,17 740,28 GENEL TOPLAM , , ,46 GENEL TOPLAM , , ,46 *2010 DEĞERLERİNE ARALIK AYI DEĞERLERİ DAHİL EDİLMEMİŞTİR. MALİ KAYNAKLAR Tablo 10. Mali Kaynaklar KAYNAKLAR Genel Bütçe Okul Aile Birliği 700, , , , ,000 Özel İdare Kira Gelirleri ,000 70,000 75,000 80,000 Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak ve Projeler Toplam Tablo 11. Kurum Bütçesi GELİR GİDER Elektrik, su, yakacak 101, , , Telefon 149, , , , , , Demirbaş Alımı 46, Pansiyon 235, , , , , , TOPLAM 384, , , , , ,

46 İSTATİSTİKİ VERİLER Bir eğitim kuruluşu olmamız nedeniyle, faaliyet alanlarımıza ait mevcut durumdaki ve gelecekteki koşullarla ilgili bilginin toplanmasında MEB, ilköğretim okulları, üniversiteler, resmi kuruluşlar yanında; öğretmen, öğrenci, veli kaynaklı bilgileri de dikkate almakta ve planlamada girdi olarak kullanmaktayız. Şema5. PLANLAMA GİRDİLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1739 Yasa, Genelge, Yönerge Mevcut Yönetmelikler Tavsiye Listeleri vb. İl İlçe MEM Toplantıları İlçe Zümre Toplantıları MEB / LGS / ÖSS Teftiş Sonuçları Yayınlar / İLSİS Hizmetiçi Eğitim Programları EARGED KURULUŞ PERFORMANSI Ölçme Değerlendirme Birimi İyileştirme Ekipleri Etkinlik Planları Demografik Göstergeler İstatistiki Bilgiler PDY VELİLER Anket Genel Veli Toplantıları Öneriler Sınıf Veli Tems. / VİİE / OAB Sınıf Toplantıları Okul Md ile Öğrenci Veli Yüzyüze görüşmeler ÖĞRENCİLER Anket Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Rehber Öğretmeni İlgili Müdür Yardımcısı Öğrenci Meclisi Öneri Sistemi PLANLAMA GİRDİLERİ ÖĞRETMENLER Anketler Öğretmenler Kurulu Zümre Toplantıları Md. Öğretmen Görüşmesi Md. Yrd. Öğrt. Görüşmesi Eğitim İhtiyaçları Anketi Fuar, yarışma, panellere katılım Mini Anketler / Görüş Formu HİZMET ALDIĞI KURULUŞLAR İlgili Komisyon Koruma Derneği Yönetim Görüşmeleri DIŞ İLİŞKİLER Belediye, Kaymakamlık Üniversiteler (Prj., Eğt. Destek, Anketler) Tübitak ( Yarışma, Proje ) Eğitim Kültür Kurumları ( Yarışma, burslar) Dershaneler ( Burslar, Başarı Sonuçları ) İyileştirme Ekipleri İlköğretim Okulları DESTEK KURULUŞLAR Koruma Derneği Okul Aile Birliği Eğitim Vakfı Mezunlar Derneği 46

47 Politika ve stratejimizi belirlerken MEB, öğrenci, veli, öğretmen ve destek kuruluşların görüş ve beklentileri temsilciler tarafından OGYE ye getirilir. MEB tarafından hazırlanan yönetmelik ve yönergeler de Okul Yönetimi tarafından izlenmekte, değerlendirilmekte, gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarında ve planlama sürecinde kullanılarak dengelenmektedir. OGYE de yapılan değerlendirmeler sonucu çevre, sağlık ve mesleki rehberlik konularında öğrencilerimizin aydınlatılması amacıyla panel ve toplantılar düzenlenmesi okul politikasında yer almaktadır. Amacımız öğrencilerimizi bilinçlendirerek yasalara ve çevreye saygılı gençler yetiştirmektir. Grafik 1 : Eğitim Öğretim Yılı Şube ve Sınıf Listeleri Kız Erkek Toplam 50 0 Hazırlık 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Tablo Eğitim Öğretim Yılı Şube ve Sınıf Listeleri TOPLAM ERKEK KIZ Hazırlık Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf

48 Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Yaş ve Cinsiyet Listesi Toplam Erk. Kız 1997 ve sonrası ve öncesi Erk. Kız Erk. Kız Erk. Kız Erk. Kız Erk. Kız Erk. Kız Erk. Kız Hazırlık SINIF SINIF SINIF SINIF TOPLAM Grafik 2 : 9. Sınıf Matematik Dersi 1. Sınav Soru Bazında Değerlendirme SORU1 SORU2 SORU3 SORU4 SORU5 SORU6 SORU7 SORU8 %0 - % 40 % 40 - % % 100 Tablo 14. Başarı Belgesi İstatistikleri ÖĞRETİM YILI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ ONUR BELGESİ ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM

49 Grafik 3 : Rehberlik Servisinin Yürüttüğü Faaliyet Sayısı Bireysel Görüşme Grup Çalışması Tablo 15. Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı SINIFLAR Ceza Alan Öğrenci Sayısı Haz TOP Grafik 4 : Disiplin Cezalarının Dağılımı kınama okuldan kısa süreli uzaklaştırma tasdikname ile uzaklaştırma

50 Grafik 5. Öğrencilere Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Tablo 16. İyileştirme Ekipleri, Katılan Öğrenci, Veli Sayıları İE 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Ekip Sayısı Öğrenci Veli Tablo 17. Proje Sayımız Eğitim Öğretim Yılı Proje Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı

51 Grafik 6. Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı Ve Dereceleri YARIŞMALARA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI 1. OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 2. OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 3. OLAN ÖĞRENCİ SAYISI Tablo 18. Uluslararası Projelerimizden Örnekler PROJEMİZDEKİ ÜLKE ADI Proje Adı - Konusu Okulumuzu Ziyaretleri Okulumuzun Ziyareti Proje Tarihleri Letonya - Romanya La Groportu Dialogue (Kültürlerarası Diyalog) - Comenius 3 ziyaret gerçekleşti (18-23 Kasım 2007, Şubat 2008, Mayıs 2008) 3 ziyaret gerçekleşti (11-14 Ekim 2008, Aralık 2008, Nisan 2009) ( ) sona erdi Yunanistan - Atina High School Of Ilion & Lyceum Of Ilion Okulları İletişimin Dil Köprüleri / 25 öğrenci _ sona erdi Almanya - Paul Klee Gymnasium Kültürel Paylaşım Ekim 2008 / 2 öğretmen, 15 öğrenci 4-8 Mayıs 2009 / 2 öğretmen - 11 öğrenci sona erdi Almanya - Gelsenkirchen Kenti - Grillo Gymnasium Lisesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi 22 Mart sınıf 14 öğrenci - 2 öğretmen _ sona erdi Avustralya - Melbourn Brighton Grammar Okulu AMERİKA - Dış İşleri Bakanlığı (Boğaziçi Ünv. İşbirliği) Çin Halk Cumhuriyeti Gelibolu Kısa Süreli Değişim Programı Türkiye'nin Müziği Tianjin Cathay Future Art Festivali 2-24 Nisan 2010 / 1 öğretmen - 2 öğrenci (4-5 Aralık 2009, Mayıs 2008, 9 Ekim 2008, 16 Aralık 2008, 7 Nisan 2009) _ 17 Temmuz - 14 Ağustso 2010 / 1 öğretmen - 4 öğrenci sona erdi Mayıs 2009 sona erdi 23 Temmuz - 1 Ağustos 2010 / 2 öğretmen - 2 öğrenci sona erdi Hollanda - Pax Christi College Okullarımız Ne Kadar Çevre Dostu - E-twinning Ekim 2010 / 4 öğretmen - 16 öğrenci başladı - devam ediyor 51

52 Tablo 19. Kütüphanedeki Yayın Sayısı Yıl Kitap Sayısı Abonelik 00/ Bilim ve Gelecek, 01/ / / / / / / / / Gezgin, Bilim ve Teknik, Milliyet Sanat, Kitaplık, Atlas, NTV Tarih, NTV Bilim, Cogito, National Geographic,, Beyin Gücü Grafik 7. Kütüphaneden Yararlanan Öğrenci Sayısı Tablo 20. Yıllara Göre Üniversite Başarı Durumu YIL Sınava Giren Yerleşen Başarı Yüzdesi % % % % % % % 92, % % 96, %

53 Grafik 8 : Lys Sonucunda Dereceye Giren Öğrencilerin Sayısı ( İlk 1000) ÖĞRENCİ SAYISI DERECE SAYISI Grafik 9 : Yılında Mezun Öğrencilerin Kazandığı Üniversite Türleri Dağılımı Devlet Vakıf KKTC Yabancı 53

54 Grafik Yılında Mezun Öğrencilerin Alan Dağılımı Fen Bilimleri Alanı Sosyal Bilimler Alanı Türkçe-Matematik Alanı Tablo 21. KALİD-KALEV Martı Bursları Sayısı Eğitim- Öğretim Yılı Ortaöğretim Bursları Kulüp Bursu Grafik 11.Velilere Yönelik Olarak Düzenlenen Faaliyet Sayısı /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 54

55 Grafik Topluma Hizmet Kapsamında İlköğretim Öğrencilerinin Kurslardan Yararlanma Sayısı Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Hz Sınıf 9.Sınıf 10.Sınıf Grafik 13 : Dil Kursu Öğrenci Dağılımları Kursiyer Sayısı

56 56

57 Kadıköy Anadolu Lisesi Kamu Hizmet Standartları SN HİZMET ADI Kayıt - Kabul 1 Anadolu Liselerine Kesin Kayıt İSTENEN BELGELER 1- T.C. Kimlik Numarası 2- Diploma 3- Sınav Sonuç Belgesi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gün 2 Nakil ve Geçişler Dilekçe 1 Gün 3 Öğrenim Durum Belgesi verilmesi Dilekçe 2 Gün 4 Öğrenci Belgesi verilmesi Sözlü Talep 1 Gün 5 Tasdikname verilmesi Dilekçe 5 Gün 6 Geçici Mezuniyet Belgesi verilmesi Dilekçe 2 Gün 7 Diploma verilmesi 1- Sözlü başvuru veya vekaletname 2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe 30 dakika 8 ÖSYM Adına Başvuru Hizmetlerinin Alınması Başvuru kılavuz ücreti 15 Gün 9 İl Disiplin Kurulu Kararları itiraz Dilekçe 1 saat 10 İlçe Disiplin Kurulu Kararları İtiraz Dilekçe 1 saat 57

58 PAYDAŞ MATRİSİ Paydaşlar, KAL ın hizmetleri ile ilgisi olan, KAL dan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya KAL ı etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaş analizi aşağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmıştır. Girdi sağlayanlar Hizmet sunulan kesimler İş birliği yapılan kesimler Kurum faaliyetlerinden etkilenenler Kurumu etkileyen kesimler KAL ın ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yukarıdaki gruplandırma esas alınarak; İç Paydaşlar Dış Paydaşlar olarak sınıflandırılmıştır İÇ PAYDAŞLAR: İç paydaşlar, kurumdan etkilenen veya etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya ilgili/bağlı kuruluşlardır. Eğitim ve öğrenme uzun yıllar süren zorlu bir süreçtir. Eğitimde iç paydaşlar kavramının özel bir konumu vardır. Bu nedenle her sınıf ve düzeyde görev yapan eğitimciler ve öğrenciler bir sonraki eğitim sürecinin iç paydaşı konumundadır. Örneğin; hazırlık sınıflarında yeterince güçlü bir İngilizce altyapısı oluşturulmadığı sürece üst sınıflarda daha yoğun İngilizce eğitimini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Eğitim kadromuz bu gerçeğin bilincindedir ve bu yaklaşımımız tüm dersler için geçerlidir. İç paydaşlarımız ; Öğrenci, Öğretmen, Okul İdaresi olarak belirlenmiştir. DIŞ PAYDAŞLAR: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen KAL dışındaki kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır: Ayrıca KAL ın faaliyet alanlarını kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır. Öğrencilerimizi eğitim hizmeti sürecinin sosyal ürünleri olarak düşündüğümüzde iş dünyası ve en genelde sorumlu birer yurttaş olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin içinde yer aldığı toplum da dış paydaş olarak algılanmaktadır. Dış paydaşlarımız; Vel, MEB, İL MEM, İLÇE MEM, Üniversiteler, Destek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Destek Veren Firmalar, Toplum olarak belirlenmiştir. 58

59 PAYDAŞ ÜRÜN- HİZMET ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VELİ OKUL İDARESİ MEB İL MEM İLÇE MEM ÜNİVERSİTE DESTEK KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEK VEREN FİRMALAR SPORTİF ETKİNLİKLER ( TURNUVALAR ) SPORTİF YARIŞMALARA KATILIM BİLGİ/KÜLTÜR YARIŞMALARINA KATILIM YARIŞMA DÜZENLEME ÜNİVERSİTE GEZİLERİ BÖLGESEL GEZİLER KÜLTÜREL GEZİLER KONFERANS- SEMİNERLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI FİZİKİ ŞARTLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ TANITIM HİZMETLERİ MESLEK TANITIMLARI Ǿ Ǿ O Ǿ Ǿ O Ǿ O O Ǿ O O O O O Ǿ O O Ǿ O Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ O O O Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ O O Ǿ Ǿ O O O Ǿ O O O Ǿ O O O O Ǿ O O O Ǿ O O Ǿ O Ǿ O O O O O O Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ O Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ Ǿ O Ǿ O O O O Ǿ O Ǿ O O O Ǿ O Ǿ O Ǿ O Ǿ O O O O O ( ) YARARLANIYOR ( O ) YARARLANMIYOR ( Ǿ ) KISMEN YARARLANIYOR 59

60 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRMESİ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ/ DIŞ PAYDAŞ NEDEN PAYDAŞ ÖĞRENCİ İÇ PAYDAŞ KURUMDAN DİREKT YARARLANDIĞI İÇİN ÖĞRETMEN İÇ PAYDAŞ KURUMDAN DİREKT YARARLANDIĞI VE YARAR SAĞLADIĞI İÇİN VELİ DIŞ PAYDAŞ KURUMDAN DOLAYLI OLARAK YARARLANDIĞI İÇİN OKUL İDARESİ İÇ PAYDAŞ KURUMDAN DİREKT YARARLANDIĞI VE YARAR SAĞLADIĞI İÇİN MEB DIŞ PAYDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARINI OLUŞTURDUĞU İÇİN İL MEM DIŞ PAYDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARINI OLUŞTURDUĞU VE YÖNETİM, DENETİM SAĞLADIĞI İÇİN İLÇE MEM DIŞ PAYDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARINI OLUŞTURDUĞU VE YÖNETİM, DENETİM SAĞLADIĞI İÇİN ÜNİVERSİTE DIŞ PAYDAŞ ÖĞRENCİLERLE VE MEZUNLARLA DİREKT İLETİŞİM İÇİNDE OLDUĞU İÇİN DESTEK DIŞ PAYDAŞ KURUMA DOLAYLI OLARAK YARAR KURULUŞLARI SAĞLADIĞI İÇİN SİVİL TOPLUM DIŞ PAYDAŞ KURUMDAN DOLAYLI OLARAK KURULUŞLARI YARARLANDIĞI İÇİN DESTEK VEREN DIŞ PAYDAŞ KURUMA DOLAYLI OLARAK YARAR FİRMALAR SAĞLADIĞI VE KURUMDAN DOLAYLI OLARAK YARARLANDIĞI İÇİN ÖNCE LİĞİ PAYDAŞ ÇALIŞAN MÜŞTERİ TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VELİ OKUL İDARESİ MEB İL MEM İLÇE MEM ÜNİVERSİTE DESTEK KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEK VEREN FİRMALAR 60

61 PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PAYDAŞLAR ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN OKUL İDARESİ NİTELİĞİ : TEMEL ORTAK ( TO ) STRATEJİK ORTAK ( SO ) TEDERİKÇİ ( T ) MÜŞTERİ ( HA ) ÇALIŞAN ( Ç ) HA / TO Ç / TO Ç / SO BAĞLANTILI OLDUĞU ÜRÜN/ HİZMET / İŞ PAYDAŞIN KURULUŞU ETKİLEME GÜCÜ ZAYIF ( Z ) İÇ PAYDAŞLAR EĞİTİM- ÖĞRETİM EĞİTİM- ÖĞRETİM YÖNETİM- DENETİM GÜÇLÜ ( G ) KURULUŞUN PAYDAŞIN BEKLENTİLERİNE VERDİĞİ ÖNEM ÖNEMSİZ ( 0 ) ÖNEMLİ ( 1 ) ÖNCELİĞİ 1G : 1 1Z : 2 0G : 3 OZ : 4 G 1 1 G 1 1 G 1 1 VELİ MEB İL MEM İLÇE MEM ÜNİVERSİTE DESTEK KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEK VEREN FİRMALAR HA / SO / T Ç/ SO / TO / T Ç/ SO / TO / T Ç/ SO / TO / T HA / SO HA / SO / T HA / SO / T T DIŞ PAYDAŞLAR EĞİTİME 1 DESTEK/ G 1 FİNANS YÖNETİM- 1 1 G DENETİM YÖNETİM- 1 1 G DENETİM YÖNETİM- 1 1 G DENETİM EĞİTİM/ 1 EĞİTİME Z 2 DESTEK EĞİTİME 1 DESTEK/ G 1 FİNANS EĞİTİME DESTEK Z 1 4 FİNANS/ SPONSOR Z

62 KUVVETLİ YÖNLER Çalışanların motivasyon yüksekliği Okul yönetimi veli, öğrenci, öğretmen iletişim Öğrenciler arası iletişim Öğrenci öğretmen arası iletişim Katılımcı yönetim Ekip çalışmasına yatkınlık Öğrenci başarısı Sosyal-Kültürel faaliyet sayısı Pansiyon hizmetleri iyileştirme Okula bağlılık Veli, mezun, rehberlik servisince tanıtım yeterliliği Bahçe büyüklüğü Kurumsallık Fiziki şartlar Öğrenci merkezlilik Yönetim şeffaflığı Model olma Okul aile birliği ve okul yönetimi dayanışması Öğrenci-okul yönetimi iletişimi Toplam Kalite çalışmaları Paylaşımcılık Mezunların okula destek vermesi Tüm sınıfların teknolojik donanıma sahip olması Kulüp çalışmaları Üniversitelerle işbirliği Yurtdışı projelerin gerçekleştirilmesi Ortak sınav salonu, kültür merkezi ve spor salonunun bulunuşu Spor kulübü Yatılı öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma imkanı 62

63 ZAYIF YÖNLER: Proje çalışmalarında motivasyon düşüklüğü Öğretmenler arası iletişim Veli desteği ve işbirliği Destek personel eksikliği SBS tercihlerinde ilk sırada yer almamak Okuma alışkanlığı azlığı Destek Kuruluşları arası iletişimin yetersizliği Materyal hazırlamada teknolojik donanımı gerektiği şekilde kullanma eksikliği Kaynak yaratmada veli desteğinin eksikliği FIRSATLAR Seçilmiş öğrenci Okulun konumu Okula giren öğrenci sayısının azalması Kampus büyüklüğü Okulun veli profili İlköğretime yönelik dil okulu Öğrenci çeşitliliği Okulun toplumdaki imajı ve köklü geçmişi Mezun profili Öğrencilerin yetenekli olması, çeşitli ilgi alanlarının olması Okulda yatılı öğrenci olması TEHDİTLER Okul çevresinin cazibesi(barlar,publar vs.) Öğrenci sayısının idari personele oranla fazla olması Maddi sıkıntılar Güvenlik ve kontrol açısından kampüs büyüklüğü Bürokratik engeller Deprem Bölgesinde olması 63

64 ÇEVRE ANALİZİ PEST Analizi Kadıköy İlçemiz, kentin tarihsel geçmişi, coğrafi konumu, kurumsal birikimi, insan ve madde kaynaklarının yüksek kapasitesi nedenleri ile çekim cazibe ve hızlı değişimin merkezi durumundadır. Özellikle ticari kapasitesi nüfus hareketliliği ekonomik ve teknolojik değişimlere daha açık hale gelmesine ve bununda beraberinde getirdiği fırsatları kurumlarının değişimlerini olumsuz etkileyecek tehditleri de bulunmaktadır. Uluslar arası İlişkiler-AB Müktesebatı ve Ulusal Program; Mesleki ve hizmet standartların uyumlu hale getirilmesi, kalitenin yükselmesi, mevzuatın yenilenmesi, hareketliliğin artması motivasyonun yükselmesi. Vergi Sistemi- Harcamalar-Eğitime Merkezi Bütçeden ayrılan pay; Kalite beklentisindeki artış, bütçeden kalitenin yükseltilmesine düşen paydaki değişim, kaliteli eğitim talebi, kaynak oluşturmada çevre katkısı mecburiyetleri ve baskısı. Hükümet Politikaları - Devlet Müdahaleleri; piyasa ekonomisi gereği özel sektörün teşviki ve desteklenmesi, ücret eşitsizliklerinin giderilmesi, rekabetin artması insan kaynağı hareketliliği. Çocukların hayat başarıları üzerindeki etkilerinin farkındalığındaki artış. POLİTİK VE HUKUKİ FAKTÖRLER Globalleşme, küresel ekonomi, uluslar arası ekonomik kuruluşlar ve alınan kararlar; küresel piyasa ekonomisine entegre önde gelen küresel bir ekonomik kapasite, küresel etkilere açık oluş ve hızlı ekonomik büyümenin dengeli dağılımı oranında eğitime yatırım ve yerel katkı farklılaşmaları. Özel sektörün yatırım yapmada çekinceleri, devlet kurumlarının payındaki düşük değişim. Küreselleşme rekabet; verimlilik ve insan kaynağındaki esnek ancak çoklu becerilerdeki beklentilerin yükselmesi, hızla değişen mesleklerin becerilerini kazandırmak için ihtiyaca cevap verecek esnek programlı eğitim fırsatların yaratılması. Ailelerin daha fazla işgücü piyasasın katılım istem/mecburiyetleri çocuklara odaklanmadaki değişim. Piyasa ekonomisi tüketim alışkanlıkları ve eğilimlerindeki hızlı değişim. EKONOMİK FAKTÖRLER 64

65 Kentsel yapıdaki değişim nedeniyle kent içindeki göç hareketliliği, yine kent dışından gelen göçler ve sosyolojik çeşitlilik, hizmetin çeşitlenmesi ve kalitesi. Kentsel değerler ve tüketim eğilimlerindeki değişim, tüketim cazibe alanlarının zenginliğinin uyaran etkileri, eğitsel motivasyon araçlarındaki değer değişimleri. Kentsel yaşam stilleri aile çevre ve insan ilişkilerindeki hızlı değişim, sosyal yapıdaki bu değişimin rehberliği. Kırsal değerlerin kente göçü ve kentsel değerlerle etkileşimi, sosyal çatışmalar ve popüler kültür eğilimlerine açıklık. SOSYAL KÜLTÜREL FAKTÖRLER Teknolojinin hızla gelişerek ilerlemesi, hayatın her alanında kullanımının artarak yayılımı. Hızlı etkin küresel iletişim ve etkileşimi. Bilginin üretimi ve hızlı yayılımı çoğalması ve üretimin artışına katkısı teknoloji - bilgi üretimi paylaşımı ve refaha katkısı. Teknolojinin kullanımı yaygınlaşması e-devlet ve e-hizmetin standartlarını geliştirmesi, hizmet alıcı ve sunucularının kapasite gelişimi. Hızlı bilgi eskimesi ve bilgi kirliliği, bilgi güvenilirliği bilgi bankalarının korunması ve güvenliği. Teknoloji gelişimin yeni öğrenme, iş, istihdam ve esnek çalışma fırsatları sunması. Hizmet kalitesinde beklentilerin yükselmesi, verimlilik, sürdürebilinirlik, işgücü piyasasındaki değişim, risk algıları. TEKNOLOJİK FAKTÖRLER 65

66 66

67 67

68 68

69 3.1. MİSYON Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, ülkesine ve insanlığa bağlılık duygusu gelişmiş gençler yetiştirmektir. KAL olarak bu ilkeden hareketle onları hem milli hem de çağdaş değerlerle donatılmış, özgüveni gelişmiş, sosyal kişilikli ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlamak için varız VİZYON Kadıköy Anadolu Lisesi ni, tüm paydaşlarının katılımıyla ortaöğretim giriş sınavlarında öncelikli tercih edilen, demokrat, katılımcı, paylaşımcı, duyarlı gençler yetiştiren, sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren, en iyi eğitimi vererek ülkemizin ve dünyanın seçkin üniversitelerine her yıl artan sayıyla öğrenci yerleştiren güçlü bir eğitim kurumu haline getirmektir İLKE Şekil ve kalıpçılığa değil, KİŞİLİK GELİŞTİRMEYE ; Başarısızlığı ölçmeye değil, BAŞARIYI ÖLÇMEYE ; Toplum dışına itmeye değil, Sorgulamadan kabul etmeye ve itaat anlayışına değil, İSTEĞE VE YETENEĞE GÖRE DEĞERLENDİRMEYE VE YÖNLENDİRMEYE ; ÖZGÜR VE BİLİMSEL DÜŞÜNMEYE VE MANTIĞA ; Baskıya dayalı değil, İSTEKLENDİRMEYE ; Korkuya ve otoriteye dayalı değil, SEVGİYE, DEĞER VERMEYE VE DEMOKRATİKLİĞE DÖNÜK BİR EĞİTİM ANLAYIŞI UYGULAMAKTIR. 69

70 3.4. DEĞERLER 1955 den günümüze eğitim öğretim hizmeti veren KAL, köklü bir geçmişe sahip olması nedeniyle sağlam bir kurum kültürüne de sahiptir. Amacımız gücünü bilgiden alan, kendine güvenli, farklı görüşlere saygılı, öğrenmeyi öğrenmiş, yüzü geleceğe dönük bireyler yetiştirmektir. Bu amacımızı hayata geçirmek için ana değerlerimizi ( etik kurallarımızı ) 1. İNSAN 2. SEVGİ VE SAYGI 3. AÇIKLIK VE DEMOKRATLIK 4. KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK 5. BİLİMSELLİK VE GERÇEKÇİLİK 6. YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK olarak belirledik. Bu bağlamda okulumuzda ; 1. İNSAN ; Her şeyde insanı temel değer olarak ele alırız. Bütün paydaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve başarısı için gayret gösteririz. Özellikle gençlerimizi bu doğrultuda yönlendirip, motive ederek hayata hazırlarız. 2. SEVGİ VE SAYGI ; Bütün paydaşlarımız için vazgeçilmez iki değerimizdir. Bütün paydaşlarımızı korku, güvensizlik ve karamsarlığın dışında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir dünya içinde yaşatarak memnuniyetlerini sağlamak esastır. Bunun için birbirimizi dinlemeye ve anlamaya varsa, sorunları çözmeye özen gösteririz. 70

71 3. AÇIKLIK VE DEMOKRATLIK ; Güvenin ve adaletin sağlanmasında temel ölçütler olarak kabul ederiz. Güvenin sağlandığı yerde huzura ve başarıya ulaşılması kaçınılmazdır. Bizler şeffaf, açık ve demokrat yaklaşımlarımızla tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp onları kalplerinden yakalayarak motive eder, onların başarı grafiğinin yükselmesini sağlarız. 4. KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK ; Ekip anlayışımızın ve takım olarak çalışma ruhumuzun göstergesidir. Paydaşlarımızın alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı ve bunların sonuçlarının paylaşımı yönetimde yayılmayı, verimde ve başarıda artışı getirmektedir. 5. BİLİMSELLİK VE GERÇEKÇİLİK ; Kurumumuz için olmazsa olmaz olarak kabul edilen ana değerlerimizdendir. Ulu Önder Atatürk ün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünden hareketle bilimsel ve gerçekçi düşünceyi tüm paydaşlarımıza özellikle, öğrencilerimize benimsetip, davranış haline getirterek, yine Ulu Önderimizin gösterdiği hedef olan ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma idealini gerçekleştirmek temel ülkümüzdür. Bunun için gerek ders, gerekse ders dışı etkinliklerde bilimsel verileri ve gerçekçi yaklaşımları öne çıkararak öğrencilerimizi bilimsel ve gerçekçi düşünceye alıştırırız. 6. YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK ; Öğrencilerimizi yaratıcı düşünmeye ve yenilikçi olmaya özendirir ve teşvik ederiz. Okulumuzda yürütülen projeler, yapılan yarışmalar bu hedefimize ulaşmada başvurulan araçlardır. 71

72 72

73 TEMALARIMIZ 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2. EĞİTİM ÖĞRETİME DESTEK HİZMETLER 3. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 4. ÇALIŞANLAR 5. VELİLER 6. PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI 7. EĞİTİM KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ 8. EKOLOJİK ÇEVREYE KATKI 73

74 Amaç Hedef 1.1: Eğitim Kalitesini yükseltmek amacıyla ortak sınav uygulamasında iyileştirmeler yaparak, uygulamanın gerçekleşmesine devam etmek. 1.2: Ölçme Değerlendirme Biriminin gelişimini sağlamak. 1.3: Ortak sınav sonuçlarının değerlendirmesini öğrenme aracı olarak kullanmak. 1.4: Sınav takvimi uygulamalarının en iyiye ulaşmasını sağlamak : Sınıflar arasında birlikteliği sağlamak için plan dönemi sonuna kadar tüm bölümlerde ortak ders notlarının hazırlanarak, derslerde işlenen konu birlikteliğinin devam etmesini sağlamak : Değerlendirmede birlikteliğin oluşması amacıyla gerçekleştirilen ortak değerlendirme sisteminin tüm bölümlerde devam etmesini sağlamak : 2012 yılı sonuna kadar Ölçme Değerlendirme Birimi ( ÖDE ) oluşturmak 1.3.1: Ortak sınav sonucunda, sınıflar arasındaki puan ortalaması farklılığını 4 8 puan aralığında olmasını sağlamak : Sınav takvimi uygulaması için her yıl 3 adet okulu ziyaret etmek. Performans Göstergeleri Ortak ders notları hazırlanan bölüm sayısı Ortak değerlendirme yapılan bölüm sayısı ÖDE Birim sayısı Derslerin sınav puan ortalamaları Ziyaret edilen okul sayısı Faaliyet Sorumlu Kişi/Kurum : Sene başı öğretmenler kurulunda başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalar konusunda bilgileri paylaşmak : Zümre/Bölüm çalışmalarının ortak yapılmasını sağlamak için ortak zümre saatini ders programına koymak : Ölçme değerlendirme konusunda uzman kişileri araştırmak, iletişime geçip gerekli onay ve izinler alarak, ölçme değerlendirme konusunda bölümler düzeyinde çalıştaylar düzenlemek : Düzenlenen çalıştaya tüm öğretmenlerin katılımını sağlamak : Öncelikle görev almak isteyen okulumuz öğretmenlerini tespit etmek : Belirlenen öğretmenlerin ihtiyaç listesini oluşturmak ve Okul İdaresine sunmak : 1 ÖDE Birimini faaliyete geçirmek ve raporlar sunmasını sağlamak : Sınav sonuçlarının puan ortalamasını ÖDE Birimince değerlendirmek, raporların tüm bölümlerle paylaşmak : Sınıflarda raporlar sonucunda gerekli görülen iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek : Ziyaret edilecek okulları tespit etmek : Okulları ziyaret etmek ve sonrasında değerlendirme raporunu OGYE ye sunmak : Çıkan raporun değerlendirmesi yapılarak iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. Öğretmenler Okul İdaresi Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Okul İdaresi ÖDE Birimi ÖDE Birimi ÖDE Birimi Bölüm Başkanları Öğretmenler ÖDE Birimi, Rehberlik Servisi ÖDE Birimi OGYE 74 1: EĞİTİM - ÖĞRETİM

75 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet 1.5: Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında öğrencilerimizin gösterdiği başarıları artırmak. 1.6: Başarıyı artırmaya yönelik olarak bölümlerin özelliklerine göre ders dağılımlarını yapmak. 1.7: İngilizce konuşmayı pratik hale getirmek amacıyla yabancı öğretmenlerin derse girmesini sağlamak : Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında üniversiteye yerleşme oranını % 87 den % 98 e çıkarmak : Mezunlarımızın %67 olan ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleşme oranını plan dönemi sonuna kadar % 85 e çıkarmak : Tüm bölümlerin özelliklerine göre ders dağılımı yapmak : Tam olarak doğru telaffuz amacıyla en az 3 adet yabancı öğretmenin derse girmesini sağlamak. Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucundaki üniversiteye yerleşme oranları Tercih konusunda yapılan rehberlik görüşme sayısı Okulumuz öğrencilerinin ülkemizin önde gelen üniversitelerine yerleşme oranı. Okulumuz öğrencilerinin dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleşme oranı. Özelliklerine göre ders dağılımı yapılan bölüm sayısı. Yabancı öğretmen sayısı : Tüm sınıflar düzeyinde önceki yıllarda çıkmış sınav sorularını, ilgili konular geldikçe çözmek : Özellikle 12. Sınıflarda Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavına yönelik bölümlerin/ zümrelerin kendi karar verdikleri çalışmaları gerçekleştirmek :Özellikle üniversite tercih döneminde öğrencilerimize, velilerine rehberlik yapmak : Tüm sınıflar düzeyinde önceki yıllarda çıkmış sınav soruları, konular geldikçe çözümünü yapmak : Özellikle 12. Sınıflarda Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavına yönelik bölümlerin/ zümrelerin kendi karar verdikleri çalışmaları gerçekleştirmek : Özellikle üniversite tercih döneminde öğrencilerimize, velilerine rehberlik yapmak : Bölümlerin isteklerinin sene başında alınarak, okul idaresinin görüşleri ile ders dağılımını yapmak : Yabancı öğretmenlerle anlaşmalar sağlayarak, gerekli onayları almak ve derse katılımları sağlamak. 1.8: IB sisteminin okulumuzda uygulanabilmesini sağlamak : Plan dönemi sonuna kadar IB uygulamasına okulumuzda başlamak. IB uygulaması : IB konusunda araştırmalar yapmak, olumlu veya olumsuz yanlarını değerlendirmek ve uygulamaya karar vermek. 1.9: Okulumuzun geçişinden gelen bilgi birikimi ile fen derslerinin 9. ve 10. sınıfta İngilizce terminoloji kullanımında devam etmek : Tüm 9. ve 10. sınıflarda fen derslerinde İngilizce terminolojinin verilmesini sağlamak. Uygulanan sınıf sayısı : Öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirleyerek, öğretmenlerin kurslara katılımına destek olmak. 75 Sorumlu Kişi/Kurum Öğretmenler Öğretmenler Rehberlik Servisi Öğretmenler Bölüm/Zümre Başkanları Öğretmenler Rehberlik Servisi Okul İdaresi Destek Kuruluşları Okul İdaresi Destek Kuruluşları Okul İdaresi OGYE Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları 1: EĞİTİM - ÖĞRETİM

76 Amaç Hedef Performans Göstergeleri 2.1: Öğrencilerin disiplin kuruluna sevk edilmesini en aza indirmek için önleyici rehberlik çalışmaları yapmak : Önleyici rehberlik konusunda gerçekleştirilen 8 faaliyet türünü 10 âdete çıkarmak. Gerçekleştirilen faaliyet türü sayısı 2.2.1: Yıllık planda belirlenen kulüp çalışmaların organizasyonunda öğrencilerin % 40 nın aktif katılımını sağlamak. Gerçekleştirilen organizasyon sayısı Aktif görev alan öğrenci sayısı 2.2: Kulüplerin öğrenci merkezli olarak yürüttükleri çalışmaların devamlılığını sağlamak : Bürokratik işlemlerin kulüp rehber öğretmen işbirliği ile yürütülmesine yardımcı olmak için bir tane memurun görevlendirilmesini sağlamak. Görevlendirilen memur sayısı 2.2.3: Kulüp faaliyetlerinin tamamının görsel görüntülerle sistematik olarak arşivlenmesini sağlamak. Görüntü alınan faaliyet sayısı 2.3: Yatılı öğrencilerin yatakhane ortamlarını iyileştirmek, onların ev ortamında yaşamalarına destek vermek : Yatılı öğrencilerin sorunlarına yardımcı olabilmek için 16:00 21:00 arasında çalışacak en az bir adet rehberlik uzmanının çalışmasını sağlamak. Görevlendirilen rehber uzman sayısı. 76 Faaliyet : Rehberlik Servisince, grup çalışmaları yapmak : Sınıf rehber öğretmenlerin istekli ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulmasını sağlamak : Sınıf rehber öğretmenlerinin çalışmalarında sık sık bu konulara değinmesini sağlamak : Kulüp organizasyonlarının öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak : Bir tane memurun görevlendirilmesini sağlamak : Memurun tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmasını ve kulüp rehber öğretmenleri ile ortak çalışmasını sağlamak : Her faaliyette Fotoğrafçılık ile Sinema Kulübü öğrencilerinin görevli olmasını sağlamak : Öncelikle okul rehber öğretmenlerimizden başlayarak, görevlendirilecek rehberlik uzmanını belirlemek ve yazışmaları yaparak görevlendirilmesini sağlamak : Rehber uzmanların yatılı öğrencilerle görüşme yapabilmesi için yatakhanelerde oda tefrişini gerçekleştirmek ve çalışmalara başlamak. Sorumlu Kişi/Kurum Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Sınıf Rehber Öğretmenleri Kulüp Rehber Öğretmenleri Rehberlik Servisi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Kulüp Rehber Öğretmenleri Okul idaresi Rehberlik Servisi 2: EĞİTİM ÖĞRETİME DESTEK HİZMETLER

77 Amaç Hedef Performans Göstergeleri 2.4: Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı gelişimi için güvenli eğitim ortamları oluşturmak : Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı kapsamında çalışanlarının ve öğrencilerin plan dönemi sonuna kadar bir adet HİE almalarını sağlamak : Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını azaltmak. HİE faaliyeti sayısı. HİE faaliyetine katılanların sayısı. Okulda yaşanan yıllık olay sayısı. 2.5: Konferanslarda, kulüp çalışmalarında destek sağlayabilmek amacıyla geniş kapsamlı veli envanterini oluşturmak : Tüm sınıflar bazında veli envanteri dağılımı değerlendirmesini yapmak. Veli envanteri yapılan sınıf düzey sayısı 2.6: Web sayfasının sürekli güncellenmesini sağlayarak, iletişim akışında sürekliliği sağlamak : Web sayfasının her hafta pazartesi günü güncellenmesini sağlamak için o hafta gerçekleştirilen faaliyetlerin cuma günü görevli memura teslim edilmesini sağlamak : Faaliyetlerden tüm paydaşları bilgilendirmek, web sayfasında etkinlik takvimi oluşturmak ve aktiviteleri zamanında işlemek. Güncelleme yapılan hafta sayısı Etkinlik takvimi Takvime işlenen faaliyet sayısı 77 Faaliyet : Eğiticileri tespit etmek, ve HİE gerçekleştirmek : Şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını, önleyici tedbir olan şiddet eylem planını uygulama boyutunda takip etmek ve denetlemek : Şiddet Eylem Planı verilerini eşdeğer diğer okullarla karşılaştırarak durum tespiti yapmak : Veli envanteri formu oluşturmak, öğrenciler aracılığıyla formların doldurulmasını sağlamak : Rehberlik servisi tarafından sınıflar bazında değerlendirme yapılarak okul idaresiyle ve derse giren tüm öğretmenlerle paylaşmak : Güncellemeleri gerçekleştirmek içim bir memuru görevlendirmek ve tüm birimlere bilgi vermek : Her hafta Cuma günü yapılan faaliyetleri bilgi ve fotoğraflarla görevli memura iletmek : Web sayfasında bir yılı kapsayacak şekilde faaliyet takvimi oluşturmak : Gerçekleştirilecek faaliyetleri resmi onayı geldiği anda etkinlik takvimine işlemek. Sorumlu Kişi/Kurum Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi SPE Sınıf Rehber Öğrt. OAB Rehberlik Servis Okul İdaresi Okul İdaresi Kulüp Rehber Öğretmenleri Bilgisayar Öğretmeni Web Sayfasından sorumlu Memur 2: EĞİTİM ÖĞRETİME DESTEK HİZMETLER

78 Amaç Hedef 2.7: Destek kuruluşlarla yapılan işbirliğini artırmak. 2.8: Tüm paydaşların memnuniyet oranlarını öğrenmek, önerilerini almak amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek : Destek kuruluşlarla yapılan 10 adet faaliyet sayısını plan dönemi sonuna kadar 12 adete çıkarmak : Destek kuruluşlarla yapılan faaliyetlere katılan öğretmen oranını % 15den % 60 a çıkarmak : Çalışan memnuniyet oranını % 88 dan % 92 e çıkarmak 2.8.2: Öğrenci memnuniyeti oranını % 92 dan % 95 e, Veli memnuniyet oranını % 93dan % 95 e çıkarmak : Diğer paydaşların memnuniyet oranını % 95 dan % 97 e çıkarmak Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen faaliyet sayısı Katılan Öğretmen sayısı Çalışanlara uygulanan Memnuniyet Anketi sonuçları ÖMA sonuçları VMA sonuçları Diğer paydaşların Memnuniyet Anketi sonuçları Faaliyet Sorumlu Kişi/Kurum : Destek kuruluşlarla birlikte yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve duyurulmasını sağlamak : Faaliyetler için paydaş ihtiyaçlarını tespit etmek : Belirlenecek görüşlere göre faaliyetleri gerekli onayları alarak gerçekleştirmek : Katılımı artırmak için bilgilendirmeler yapmak : Anket formlarını güncellemek ve uygulamaya hazır hale getirmek : Anket formlarını uygulamak ve değerlendirmek : Memnuniyet oranı % 60 altında olanları öncelikli olmak üzere iyileştirme çalışmalarını başlatmak : Anket formlarını güncellemek ve uygulamaya hazır hale getirmek,uygulamak ve değerlendirmek : Memnuniyet oranı % 60 altında olanları öncelikli olmak üzere iyileştirme çalışmalarını başlatmak : Anket formlarını güncellemek ve uygulamaya hazır hale getirmek : Anket formlarını uygulamak ve değerlendirmek : Memnuniyet oranı % 60 altında olanları öncelikli olmak üzere iyileştirme çalışmalarını başlatmak. Okul İdaresi Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Okul İdaresi Destek Kuruluşları Okul İdaresi Destek Kuruluşları ÖDE Birimi, Rehberlik Servisi Bölüm Başkanları,ÖDE Birimi OGYE SRÖ ÖDE Birimi,OAB, RS, OGYE ÖDE Birimi, RS OAB ÖDE Birimi OGYE 78 2: EĞİTİM ÖĞRETİME DESTEK HİZMETLER

79 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet Sorumlu Kişi/Kurum 2.9: Kütüphane, revir gibi bölümlerin verimli çalışmalarının devamlılığını sağlamak : Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını 1780 den plan dönemi sonuna kadar 2300 e çıkarmak 2.9.2: İhtiyaç duyulması anında revirin daima açık olmasını sağlamak. Yararlanan öğrenci sayısı Revir Çalışma Saatleri : Kütüphane çalışma sisteminin devamlılığını sağlamak : Öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için etkinlikler düzenlemek : Revirin çalışmalarının devamlılığını sağlamak. Okul İdaresi Öğretmenler Okul İdaresi : Elde edilen veli bağışında yıllık %1 lik artışın olmasını sağlamak. Veli bağışları : Kermes, yemek ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirmek. Okul İdaresi Destek Kuruluşları : Gerçekleştirilen faaliyetlerin velilere duyurulmasını sağlamak. Okul İdaresi 2.10: Okulun mali kaynaklarını ve gelirlerini artırmak : Mali kaynakların sayısının her yıl 1 adet artırılmasını sağlamak. Gerçekleştirilen etkinlik türü sayısı : Sosyal ve kültürel etkinlikler, gezi gibi faaliyetler düzenlemek : Kurs, yurtiçi ve yurtdışı yaz okulu gibi etkinlikler düzenlemek. Okul İdaresi Destek Kuruluşları Kulüp Rehber Öğretmenleri Okul İdaresi Destek Kuruluşları Kulüp Öğretmenleri 2.11: Kulüp çalışmalarının sergilenmesi için Paylaşım Buluşması düzenlemek : Yılsonunda KALFEST kapsamında her yıl en az 8 adet kulübün çalışmalarını sergilemesini sağlamak. Düzenlenen etkinliklerin paylaşım sayısı Katılan, sunum yapan öğrenci sayısı : " Paylaşım Buluşması"nı planlamak ve gerçekleştirmek. Öğrenci Meclisi Destek Kuruluşları Kulüp Öğretmenleri 79 2: EĞİTİM ÖĞRETİME DESTEK HİZMETLER

80 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet Sorumlu Kişi/Kurum 3.1: Teknolojik alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak : Ders hazırlama konusunda öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanları belirleyerek, bilgisayar kullanımı konusunda yılda en az1 adet HİE veya kurs gibi faaliyetler düzenlemek : Tüm birimlerde teknolojik araçların yenilenmesini ve ihtiyaç duyulan mekanlara bilgisayar konulmasını sağlamak : Hızlı ve etkin çalışmanın sağlanabilmesi, eğitim öğretim için gerekli belgelerin çıktısının alınabilmesi için okula ağ bağlantılı, güçlü özelliklere sahip en az 2 adet yazıcı almak : İnternet erişimini sağlamak amacıyla kablosuz internet araçlarını iyileştirmek Düzenlenen HİE, kurs sayısı Yenilenen birim sayısı Yazıcı sayısı Kurulan internet modem sayısı : Ders hazırlama konusunda öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanları belirlemek : Belirlenen teknolojik konular hakkında kurs ya da HİE düzenlemek için gerekli yazışmaları yapmak ve kursun açılmasını sağlamak : Birimlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaçlara göre yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek : İhtiyacı karşılamak için yazıcı araştırması yapmak : Belirlenen yazıcının temin edilerek kullanılmasını sağlamak : Cihazları ve kurulacak yerleri belirlemek ve internet erişimini kullanıma sunmak. ÖDE Birimi Bilgisayar Öğretmeni Destek Kuruluşları Bilgisayar Öğretmeni, ÖDE Birimi Destek Kuruluşları Bilgisayar Öğretmeni Destek Kuruluşları Bilgisayar Öğretmeni 3.1.5: Arşivleme çalışmalarının yapılabilmesi için Fotoğraf Kulübü ve Sinema Kulübü ne tahsis edilmek üzere video kayıt, fotoğraf makinesi almak. Alınan cihaz sayısı : İhtiyaç duyulan cihazları belirleyerek, kullanılmasını sağlamak. Destek Kuruluşları 3.2: Yerleşkemizdeki binaların tadilatlarının gerçekleşmesini sağlamak : Binaların fiziki yapısından kaynaklanan sorunları her yıl % 2 oranında azaltmak Yaşanan problem sayısı : Ortaya çıkan veya sorun yaratmaya başlayan bölümleri tespit edip sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek. OAB 80 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

81 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet 3.3: Yatılı öğrencilerin yatakhane ortamlarını iyileştirmek, onların ev ortamında yaşamalarına destek vermek : Yatakhane odalarının tamamını genç odası formatına dönüştürmek : Tüm etüt odalarının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini sağlamak. Genç odasına dönüştürülen oda sayısı Düzenlenen etüt odası sayısı : Odaların aynı formatta olması için öğrencilerin katılımı ile oda formatını belirleyip, odaların değişimini sağlamak : Etüt odaların aynı formatta olması için öğrencilerin katılımı ile oda formatını belirleyip, odaların değişimini sağlamak. 3.4: Sınıflardaki fiziksel ortamları iyileştirmek : Tüm sınıflardaki öğretmen kürsülerini işlevsel olacak şekilde iyileştirmek : Tüm sınıflardaki perdeleri, kapıları iyileştirmek. Öğretmen kürsüleri değiştirilen sınıf sayısı Yenilenen sınıf sayısı : İhtiyaçları belirleyerek, sınıf kürsülerinin değiştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek : İhtiyaçları belirleyerek, sınıfların iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. 3.5: Okul binasının iç bölümlerinin okula farklı bir hava vermesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek : Okulun duvarlarına ödüllü öğrenci resimlerini, okulun eski fotoğraflarını, Türk ve dünya sanatından örnek resimleri asmak. Kullanılan fotoğraf ve resim sayısı : Asılacak fotoğrafların ve resimlerin yerlerini tespit ederek, fotoğraf ve resimlerin asılmasını sağlamak. 3.6: Okul müzesinin kurulmasını sağlamak 3.6.1: Plan dönemi sonuna kadar okulun eski eşyalarından, kupalarından belgelerinden oluşan müzeyi oluşturmak. Açılan müze sayısı : Müze açılması için gerekli yazışmaları yapmak, eşyaları toplamak ve müze açılışını gerçekleştirmek. 81 Sorumlu Kişi/Kurum Okul idaresi, Öğrenci Meclisi Destek Kuruluşları Okul idaresi, Rehberlik Servisi Öğrenci Meclisi Destek Kuruluşları OAB, SPE. OAB SPE Destek Kuruluşları, Kulüpler Destek Kuruluşları 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

82 Amaç Hedef Performans Göstergeleri 3.7.1: Yemekhane arkasını düzenlemek. Düzenleme sayısı 3.7: Okul binası dışındaki alanların doğal ortamlarını bozmadan fiziksel iyileştirmeleri gerçekleştirmek, öğrenci veya mezunlarımızın yapacağı heykel gibi sanatsal eserlerle düzenlenmesini sağlamak : Arka kapı girişini düzenlemek. Düzenleme sayısı 3.7.3: Çamlık bölgesini düzenlemek. Düzenleme sayısı 3.8: Okul ve pansiyon binasında bulunan kameraların yanlarına sensorlu lambalar takılmasını sağlamak : 8 adet kameranın yanına lambaların takılmasını sağlamak. Yapılan çalışma sayısı 82 Faaliyet : İhtiyaçları belirlemek : Velilerimizin, mezunlarımızın desteği ile proje çizimini gerçekleştirmek : Sponsor desteği ile iyileştirmenin yapılmasını sağlamak : İhtiyaçları belirlemek :Velilerimizin, mezunlarımızın desteği ile proje çizimini gerçekleştirmek : Sponsor desteği ile iyileştirmenin yapılmasını sağlamak : İhtiyaçları belirlemek :Velilerimizin, mezunlarımızın desteği ile proje çizimini gerçekleştirmek : Sponsor desteği ile iyileştirmenin yapılmasını sağlamak : İhtiyaçları belirleyerek, iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. Sorumlu Kişi/Kurum Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları Destek Kuruluşları OAB 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

83 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet Sorumlu Kişi/Kurum 4.1: Öğretmenler arası iletişimi artırmak : Okul idaresi ile öğretmenler arasında her dönem en az iki adet iletişim buluşması gerçekleştirmek : Ortak çalışma kültürünü oluşturmak için her dönem en az bir adet olmak üzere çalıştaylar düzenlemek. Gerçekleştirilen toplantı sayısı Gerçekleştirilen çalıştay sayısı : Sohbet ve paylaşım amaçlı toplantıyı planlamak ve duyuruların bir hafta önceden yapılmak : Sohbet ve paylaşım amaçlı toplantıları sistematik hale getirmek : Öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçlara göre belirlenen konularda çalıştayları gerçekleştirmek. Okul İdaresi Okul İdaresi Rehberlik Servisi, ÖDE Birimi 4.1.3: E-posta haberleşme grubu oluşturmak. Kullanım oranı : İnternet üzerinde haberleşme grubu oluşturmak ve duyurulmasını sağlamak. Bilgisayar Öğretmeni 4.1.4: Öğretmenlerin katılımı ile tiyatro, konser, gezi gibi faaliyetler düzenlemek. Düzenlenen faaliyet sayısı, Katılım oranı : Düzenlenecek faaliyetleri belirlemek, gerçekleştirmek ve zamanında yapılan duyurularla katılımı sağlamak. Okul İdaresi 4.2: Öğretmenlerin aidiyet duygusunu geliştirmek. 4.3: Branşlara yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek : Pansiyondaki iki adet nöbetçi öğretmen odasının yeniden tefrişini gerçekleştirmek : Nöbet günleri, ders programları gibi eğitim öğretim süreçlerinde, çalışanların isteklerini göz önüne alarak programları bu doğrultuda gerçekleştirmek : Branşların ihtiyaçlarına göre yılda en az 2 adet hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirmek. Düzenlenen oda sayısı İsteklere göre program gerçekleştirme oranı Düzenlenen HİE sayısı : Odaların düzenlemesi konusunda ihtiyaçları tespit ederek iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak : Sene başında bölüm başkanları aracılığıyla öğretmenlerin isteklerini alarak, bu istekleri azami ölçüde gerçekleştirmek : İhtiyaçları belirlemek, gerekli onay ve izinleri almak, katılımı sağlamak. OAB Okul İdaresi Rehberlik Servisi 4.4: Memur, hizmetli gibi okul personelinin verimliliğini artırmak : Çalışanlardan kaynaklanan problemleri her yıl %1 azaltarak plan dönemi sonuna kadar % 2ye indirmek. Yaşanan problem sayısı : Personel ile 4 ayda bir toplantı yapmak ve ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlemek. Okul İdaresi 83 4: ÇALIŞANLAR

84 Amaç Hedef 5.1: Eğitim öğretimle ilgili süreçlere dair kurumun beklentilerini velilere aktarmak. 5.2: Okul tarafından düzenlenen tüm faaliyetlere veli katılımını artırmak : Okulun iş ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olan % 35 veli oranını plan dönemi sonuna kadar % 65 e çıkarmak : Veli toplantılarına katılımı % 62den plan dönemi sonuna kadar % 86e çıkarmak : Veli katılımı %37den plan dönemi sonuna kadar % 79 a çıkarmak : Okulda yayımlanan her türlü yazılı yayınlarda veli katılımını sağlamak. Performans Göstergeleri Kurallarla ilgili veli anket sonuçları Katılan veli sayısı Katılan veli sayısı Katılan veli sayısı Faaliyet : Sınıflar düzeyinde ekim ve nisan aylarında bilgilendirme toplantıları düzenlemek : Zamanında yapılacak duyurular ile katılımı sağlamak : İş ve işlemler konusunda teknolojik araçları kullanarak bilgilendirme yapmak : Eğitim-öğretimden sorumlu olan tüm paydaşlara zamanında duyurular yapılarak, katılımı artırmak : Etkinlik duyurularının zamanında ve çok kanaldan yapılmasını sağlamak : Yayımlar hakkında tanıtım yapılarak, isteklilerin yazılarının ilgili birime ulaşmasını sağlamak : Velilere yönelik Kurumsal Beklenti Anketi ni oluşturmak ve uygulamak. 5.3: Velilere yönelik Kurumsal Beklenti Anketi ni uygulamak, değerlendirme sonuçlarına göre etkinlikler düzenlemek : Uygulanan ankette, gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin % 80 ini gerçekleştirmek. Belirtilen faaliyet sayısı, Gerçekleştirilen faaliyet sayısı : Değerlendirme sonucunu OGYE ye sunmak ve düzenlenecek faaliyetleri belirlemek : Faaliyetleri düzenlemek, duyuruları zamanında yapmak ve katılımı sağlamak. 84 Sorumlu Kişi/Kurum Okul İdaresi OAB OAB OAB Rehberlik Servisi, OAB Rehberlik Servisi, OAB Rehberlik Servisi, ÖDE Birimi Rehberlik Servisi, ÖDE Birimi, OGYE Rehberlik Servisi, OGYE 5: VELİLER

85 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet 6.1: Proje tabanlı öğrenmenin tüm süreçlerini kapsayan, hedef ve davranışları geliştirmeye yönelik buluş ve patent geliştirmek, proje çıktılarını paylaşarak eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak. 6.2: STK ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile sosyal sorumluluk projeleri üretmek, proje üretim alışkanlık ve kültürünü yerleştirip kurumsallaştırmak. 6.3: Eğitim, yönetim, bilim, sanat, sportif ve kültürel etkileşim amacıyla düzenlenen yarışmalara ve organizasyonlara katılmak ve ev sahipliği yapmak : Ortaöğretim Okulları TÜBİTAK Bilimsel Proje Yarışması na her yıl en az bir proje ile katılımı sağlamak : Okul dışındaki alanlarda sosyal desteğe ihtiyaç duyulan açık alanları iyileştirmeye yönelik olarak her yıl en az bir proje gerçekleştirilmesine liderlik yapmak : Katılım sağlanan uluslar arası organizasyon sayısını her yıl 1 adet artırarak plan dönemi sonuna kadar 6 adet yapmak : Plan dönemi sonuna kadar kültürel etkileşim kapsamında; eğitim, bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında uluslararası kuruluşların katıldığı en az 2 organizasyon gerçekleştirmek. Yarışmaya katılan proje sayısı. Bölge ve Ankara da sergilenen proje sayısı. Okul çevresine yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı. Katılım sağlanan organizasyon sayısı Gerçekleştirilen organizasyon sayısı : TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlamak, duyuruları takip etmek : TÜBİTAK yarışmalarında jüri üyeliği yapmış olan üniversite öğretim görevlileri ile bilgilendirme toplantılarını planlayıp gerçekleştirmek : Katılım yönünde paydaşları telkin ve teşvik etmek : STK, gönüllü kuruluşların temsilcileri ve okul çevresi kaynakları ile bir toplantı yaparak, ortak proje fikirleri geliştirmek : İşbirliği yapılabilecek gönüllü kuruluşlar ve STK envanterini güncellemek : sitesinde tanıtımı yapılan sosyal sorumluluk projelerine katılım ve desteği artırmak : Organizasyonların duyurularını takip edip, okul paydaşları ile paylaşmak : Belirlenen kriterlere göre daha fazla sayıda öğrenci ve öğretmenin faydalanmasını sağlamak : Gerçekleştirilen faaliyetlerde elde edilen kazanımların okul ortamında paylaşılmasını sağlamak. (sunum) : Organizasyonları belirleyerek düzenlemek ve duyuruları yaparak katılımı sağlamak. 85 Sorumlu Kişi/Kurum Okul idaresi, Bölüm Başkanları Rehberlik Servisi Okul İdaresi Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi, Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi, Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi, Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi, Kulüp Öğretmenleri 6 : PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

86 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet 6.4.1: Plan dönemi sonuna kadar yönetici ve öğretmenlerimizin %5 inin yabancı dil eğitimi almalarını ve yabancı dili kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlamak. Kurslardan yararlanan yönetici sayısı, Kurslardan yararlanan öğretmen sayısı : Eğitimde sosyal sorumluluk projesi kapsamında uluslararası geçerliliği olan yabancı dil kursları ile işbirliği yaparak yönetici ve öğretmenlerin dil kurslarına devamını sağlamak. 6.4: AB tam üyelik perspektifi çerçevesinde üye devletlerle işbirliği içinde eğitimin kalitesini yükseltmek, eğitim fonlarından daha fazla yararlanmak, uyumlu hale getirilen mevzuatı ve ulusal dil eğitimi politikasını amacına uygun şekilde sağlamak. 6.5: Karşılıklı dostluk ve işbirliğini geliştirmek, eğitim deneyimlerini paylaşmak; kültürel etkileşim amaçlı eğitim, sanat, bilim, spor alanlarında işbirliği yapmak amacıyla ülkemizde ve uluslararası alanda kardeş okul çalışmaları gerçekleştirmek : Eğitim kalitesini yükseltmek amaçlı proje başvurusunu, HİE ve çeşitli organizasyonlara katılımı plan dönemi sonuna kadar en az 4 adete çıkarmak : Plan dönemi sonuna kadar en az bir adet merkezi proje gerçekleştirmek 6.5.1: Plan dönemi sonuna kadar Türkiye sınırlarından en az 1, ülkeler arası en az 1 kardeş okul çalışmaları gerçekleştirerek daha fazla sayıda öğrenci ve öğretmenin faydalanmasını sağlamak. Projelere katılan kurum / kuruluş sayısı. Eğitimlere katılan öğretmen sayısı. Merkezi proje sayısı. İşbirliği yapılan kardeş okul sayısı. Gerçekleştirilen faaliyet ve proje sayısı. Ziyaretçi ve kabul edilen öğrenci, öğretmen sayısı : Okul/Kurumlarda proje ekiplerini oluşturmak ve bu ekiplerin HİE ler ile proje geliştirme ve hazırlama eğitimleri almasını sağlamak : Proje konusunun tespit edilmesi için ihtiyaç analizi ve alan taraması yaparak İlçe MEM Projeler Bölümü nden destek almak : Proje deneyimi olan okulları ziyaret edip, paylaşımlarda bulunmak : Belirlenen projeleri hazırlayarak, Brüksel Eğitim ve Kültür programları bölümüne müracaat etmek : Kardeş okul çalışmalarını yürüten okul temsilcilerinden bir komisyon kurularak, faaliyet ve proje alanlarını geliştirici planlama ve araştırma çalışmaları yapmak : Planlamaya göre komite toplantılarını yapmak ve kararlar almak : Çalışmaları amacına uygun devam ettirmek ve değerlendirme raporları hazırlamak. 86 Sorumlu Kişi/Kurum KALEV KALEV Kulüpler Kulüpler Kulüpler Kulüpler Kulüpler Kulüpler 6 : PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

87 Amaç Hedef 7.1: Öğrencilerimizin üniversite seçiminde daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak, öğretmenlerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla üniversitelerle yapılan işbirliğini artırmak. 7.2: Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda yüksek puanlı öğrencileri okulumuza kazandırmak : Meslek Tanıtım, Kariyer Günleri gibi organizasyonlarla sağlayan 3 adet organizasyonu plan dönemi sonuna kadar 4 adete çıkarmak : Düzenlenen seminer, çalıştay, panel gibi faaliyetler için yapılan 44 adet işbirliğini plan dönemi sonuna kadar 62 adete çıkarmak : Faaliyetlerde 23 adet olan üniversite sayısını 35 üniversiteye çıkarmak : Sınav sonucunda %0.4 olan öğrenci alımını, %0.3 dilime çıkarmak. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı İşbirliği yapılan üniversite sayısı Okulumuza giren öğrencilerin yüzdelik dilimleri Faaliyet : Yapılması planlanan organizasyonlar için gerekli yazışmaları gerçekleştirmek : Organizasyona katılacak üniversiteleri tespit etmek, organizasyonu gerçekleştirmek : Organizasyon sonrası değerlendirme yaparak, bu tür uygulamaların sistematik devamlılığını sağlamak : Ortak projeler üretmek : Gerçekleştirilecek organizasyonlar için gerekli yazışmaları gerçekleştirmek : Organizasyon sonrası değerlendirme yaparak, bu tür uygulamaların sistematik devamlılığını sağlamak : Organizasyona katılacak farklı üniversiteleri tespit etmek, organizasyonu gerçekleştirmek : İlköğretim ve öğretime destek veren kuruluşların rehber uzmanlarına okul tanıtımı yapmak için toplantı düzenlemek : Okulumuzu ziyarete gelen ilköğretim öğrencilerine okulumuzu tanıtım organizasyonunu gerçekleştirmek : Velilere okul tanıtımını yapmak. 87 Sorumlu Kişi/Kurum Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Destek Kuruluşları Rehberlik Servisi Destek Kuruluşları Rehberlik Servisi, Kulüpler Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi, Kulüpler Destek Kuruluşları Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi Destek Kuruluşları 7: EĞİTİM KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ

88 Amaç Hedef Performans Göstergeleri Faaliyet 8.1.1: Aylık elektrik, su sarfiyatını her yıl % 1 oranında azaltarak plan dönemi sonuna kadar %3 oranında azaltmak. Aylık elektrik sarfiyatı Aylık su sarfiyatı 8.1.1: Tüm paydaşların çevre bilincini artırmak için film gösterimi, broşür, uyarıcı yazılar gibi çalışmalar gerçekleştirmek. 8.1: Ekolojik düzeni korumak için çevre bilincini artırmak : Geri dönüşüme kazandırılan ürün miktarını artırmak. Geri dönüşüme kazandırılan kağıt miktarı Geri dönüşüme kazandırılan pil miktarı :Okulun tüm birimlerinde geri dönüşüm kutularının olmasını sağlamak : Atık pil toplama kutularının olmasını sağlamak. 8.2: STK ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile çevreye katkı projeleri üretmek, proje üretim alışkanlık ve kültürünü yerleştirip kurumsallaştırmak : Okul dışındaki alanlarda ihtiyaç duyulan açık alanları iyileştirmeye yönelik olarak her yıl en az bir proje gerçekleştirilmesine liderlik yapmak. Okul çevresine yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı : STK, gönüllü kuruluşların temsilcileri ve okul çevresi kaynakları ile bir toplantı yaparak, ortak proje fikirleri geliştirmek : İşbirliği yapılabilecek gönüllü kuruluşlar ve STK envanterini güncellemek : Çevreye katkı projelerine katılım ve desteği artırmak. 8.3: Velilere yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek : Velilerin ihtiyaçlarına göre yılda en az 2 adet hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirmek. Düzenlenen HİE sayısı : İhtiyaçları belirlemek, gerekli onay ve izinleri almak : Katılımı sağlamak için duyuru yollarını kullanarak velileri bilgilendirmek. 88 Sorumlu Kişi/Kurum Rehberlik Servisi, Kulüpler Rehberlik Servisi, Kulüpler Rehberlik Servisi, Kulüpler Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi, Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi, Kulüp Öğretmenleri Rehberlik Servisi Rehberlik Servisi 8: EKOLOJİK ÇEVREYE KATKI

89 89

90 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMA AMAÇ - HEDEF MALİYETİ 1. EĞİTİM - ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 1.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.2 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.3 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.4 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.5 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.6 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.7 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.8 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.9 Stratejik Hedef

91 STRATEJİK AMAÇ 2.1 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.3 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.4 Stratejik Hedef EĞİTİM ÖĞRETİME DESTEK Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.5 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.6 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.7 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.8 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.9 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.10 Stratejik Hedef

92 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.11 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 3.2 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.3 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.4 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.5 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.6 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ

93 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.8 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 4.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef ÇALIŞANLAR Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 4.2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 4.3 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 4.4 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ Stratejik Hedef VELİLER Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ

94 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 6.3 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 6.4 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 6.5 Stratejik Hedef

95 STRATEJİK AMAÇ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 7.2 Stratejik Hedef EKOLOJİK ÇEVREYE KATKI STRATEJİK AMAÇ 8.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 8.2 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 8.3 Stratejik Hedef TOPLAM MALİYET 95

96 96

97 97

98 98

99 İzleme Değerlendirme 5018 sayılı kanununun 9. maddesinde kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı nın yayınladığı Eğitimde Stratejik Planlama kitabında yer alan stratejik planlama rehberine uygun olarak hazırlanan Kadıköy Anadolu Lisesi Stratejik Planlama nın önemli adımlarından birisi de izleme değerlendirmedir. Öncelikle her temanın lideri OGYE den seçilecektir. Tema liderleri kendi sorumlu oldukları alanlar için çalışan, öğrenci ve velilerden oluşacak ekiplerini kuracaklardır. Her ekip kendi çalışma planlarını oluşturacaktır. Çalışma planları OGYE de sunulacak ve okul çalışma planı meydana getirilecektir. Çalışma ekiplerinin faaliyetleri, aylık OGYE toplantılarında izlenecektir. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmek için belirtilen faaliyetler ve performans göstergeleri dikkate alınarak, aylık periyotlar da faaliyetler takip edilerek, aksayan yönlerde hemen işbirlikleri gerçekleştirilecektir. Her dönem sonunda, stratejik planlama ekibi tarafından veriler değerlendirilerek, ilerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı rapor hazırlanacak ve OGYE de sunacaktır. Her yıl eylül ayının ilk iki haftasında yapılacak toplantılar ile stratejik planının varsa revizyonlarıyla birlikte gözden geçirilmesi sağlanacaktır. 99

100 100

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. 1 Kayıt Başvurularının Alınması 2 HİZMETİN ADI Öğrenim Belgesi veya Diplomasını Kaybedenlere Diploma Kayıt Örneğinin Verilmesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI OKUL BİNASI PANSİYON BİNASI Şehitkâmil Belediyesi Kız Anadolu İmam

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı