STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2014 STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü STRATEJİK PLAN TOKAT/2011

2 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN TOKAT/2011

3 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY

4 4 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK

5 TOKAT İL HARİTASI 5

6 ERBAA İLÇESİ HARİTASI 6

7 7 ERBAA ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ Tel. ve Fax No Elektronik Posta Adresi Web Adresi Cumhuriyet Mahallesi,Dr. Ziya DURMUŞ Cd. No:86 ERBAA/TOKAT Faks:

8 8 Stratejik Planlama Ekibi STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Muammer ŞAHİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ 2 Talip GÜNER MÜDÜR YARDIMCISI 3 Recai EREKLİ HİZMETLİ 4 Mustafa TAYCI MUHASEBE GÖREVLİSİ

9 9 ÖNSÖZ Genel yaklaşımla kurumumuz ve birimlerimiz için stratejik planlama veya stratejik yönetim; kurumumuz ve birimlerinin mevcut durumundan hareketle gelecekteki hedefleri için bir yol haritası belirlemeleridir. Kavramsal olarak kurumların kendilerine bir vizyon oluşturmaları ve bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak bir misyon içinde hedef ve stratejiler belirlemeleri stratejik planlama çalışmasının çerçevesini oluşturmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurum ve kuruluşlara bütçe sürecinde stratejik plana dayalı, öngörülebilir, şeffaf, hesap verilebilir, performansı ölçülebilir, faaliyetleri raporlanabilir bir bütçeleme gibi yeni unsurlar olarak getirilmiştir. Söz konusu Kanunun 9. maddesiyle kamu idarelerinin ve aynı zamanda tüm eğitim kurumlarının stratejik planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmış, DPT Müsteşarlığı da stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ve sonuçlandırılması ile yetkilendirilmiştir. En son olarak ta Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2010/14 nolu genelge belli bir takvim çerçevesinde tüm okulların ya da kurumların stratejik planlarının mutlaka oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Kurumumuzun yaptığı stratejik planlar gelecek yılların planlanması ve tüm çalışmaların plan dâhilinde yürütülmesi açısından çok önem arz etmektedir. Başarının ayrıntılarda gizli olduğunu ve oluşturulacak takımların yaratacağı sinerjiyle tüm sorunların altından kalkacağımıza yürekten inanıyorum. Muammer ŞAHİN Öğretmenevi ve ASO Müdürü

10 10 İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI... 3 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 4 TOKAT İL HARİTASI... 5 İLÇESİ HARİTASI... 6 Kurum İletişim Bilgileri... Stratejik Planlama Ekibi... 8 ÖNSÖZ... 9 İÇİNDEKİLER EKLER LİSTESİ... TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ... GİRİŞ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A.Planın Amacı B.Planın Kapsamı C.Stratejik Plan Yasal Dayanakları D.Stratejik Planlama Süreci BÖLÜM DURUM ANALİZİ KURUMUMUZUN TARİHÇESİ MEVZUAT ANALİZİ KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI KURUM BİNA ANALİZİ Kurum Bilgi Formu Kurumun Bina ve Donanım Durumu Kurum Yerleşim Alanı Otel Oda Kapasitesi... 22

11 Otel Yatak Kapasitesi KURUM PERSONEL ANALİZİ Kurum İdareci Personel Durumu Kurum Yardımcı Personel Durumu Kurumun Personel İhtiyacı KURUM PERFORMANS ANALİZİ Üye sayıları Bandrol Gelirleri Lokal-Çay Bahçesi Gelirleri Otel Müşterileri Otel Gelirleri Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri Kurumun Etkinlikleri Kurumun Teknolojik Altyapısı Kurum Memnuniyeti Sonuçları PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ MATRİSİ ETKİ ÖNEM MATRİSİ GZFT ANALİZİ BÖLÜM MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ İLKE ve DEĞERLERİMİZ STRATEJİK AMAÇLAR... Stratejik Amaç 1: Stratejik Hedef 1.1: Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu İzleme ve Değerlendirme... 40

12 12 GİRİŞ A.Planın Amacı AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı Erbaa Öğretmenevinin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim çalışanlarına yönelik ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. B.Planın Kapsamı KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı, yılları arasında Erbaa Öğretmenevi nin stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

13 13 C.Stratejik Plan Yasal Dayanakları DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 3 TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 4 Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 TOKAT İl Özel İdaresi Stratejik Planı 6 Erbaa İlçe Özel İdaresi Stratejik Planı 7 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 8 DPT- Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 9 Milli Eğitim Strateji Belgesi 10 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 11 Milli Eğitim Şura Kararları 12 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

14 14 D.Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlamada Geçilen Kritik Aşamalar: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR Kurumumuz Müdür ve Müdür Yardımcısı TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün düzenlemiş olduğu Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimine katıldılar. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 2. 17/05/ Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapmak üzere Stratejik Plan Çalışma Ekibi kurulmuş, çalışma takvimi oluşturulmuştur. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 3. 17/05/ /05/2010 Stratejik planın ilk bölümü olan kurumumuzun tarihçesi Stratejik Plan Çalışma Ekibi tarafından araştırılarak kaleme alınmıştır. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 4. 01/06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi DURUM ANALİZİ İÇİN kurumumuzun bina, mali durum ve personel bilgileri için istatistik çalışması yapmış, Bakanlığın yayınlamış olduğu istatistikler ile karşılaştırmıştır. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 5. 01/06/ /06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi oluşturulan tabloları GZFT ANALİZİ nde kullanmak üzere yorumlamışlardır. Böylelikle kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (GZFT) anket sonuçları ile birleştirilerek olgulaştırılmıştır.

15 15 SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 6. 09/06/ /06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi i İç ve Dış Paydaşları belirleme çalışması yapmış paydaşlarımıza MİSYON ve VİZYON ifadelerimizin belirlenmesinde katkı yapması istenmiştir. Stratejik Plan Çalışma Ekibi ekibi Misyon ve Vizyon ifadeleri için paydaşlarımızdan anket, Misyon ve vizyon Öneri Talep Formu ile görüş istemiştir. Ayrıca LİTMUS UYGUNLUK TESTİ ile misyon ve vizyon ifadeleri kontrol edilmiştir. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 7. 15/06/ /06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi üst politika belgelerinde kurumumuz ile ilgili amaçların bir listesini çıkarmıştır. Bu listedeki hedefleri önceliklendirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı, TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOKAT İli Özel İdaresi Stratejik Planı ile karşılaştırmıştır.böylelikle kurumumuzun amaçları ile belirtilen planlar arasında uyum sağlanmıştır. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR /06/2010 Üst Politika belgelerinde belirtilen hedeflerin kurumumuz açısından önemli bilgiler içerdiği görülmüştür. Bu bilgiler kurumumuzun İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI olarak kabul edilmiş, Memnuniyet Anket Analizi ile birleştirilerek bir rapor hazırlanmıştır.

16 16 1.BÖLÜM DURUM ANALİZİ

17 17 1.DURUM ANALİZİ 1.1.KURUMUMUZUN TARİHÇESİ Erbaa Öğretmenevi şimdiki binasında 1988 yılında 6 adet otel odası,bir okuma salonu,bir oyun salonu ve bir erkek kuaförü ile hizmete başlamıştır.daha sonra 2001 yılında ana binanın yanına 100 kişilik restoran ve çay bahçesi,kamelya ilave edilmiştir.otel birimi şimdiki konumuyla 14 adet otel odasında 33 adet yatak sayısına ulaşmıştır yılına kadar öğretmenevi olan kurumumuz bu tarihten itibaren ASO olarak kurumsallaşmıştır.

18 MEVZUAT ANALİZİ YASAL DAYANAK 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Teftiş Kurulu Başkanlığının Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin Denetim Esasları DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Öğretmen Evlerine Hizmet Satın Alınması (Genelge) DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK DEĞERLENDİRME

19 KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCILARI ÖĞRETMENEVİ YÖNETİM KURULU ÖĞRETMENEVİ DENETİM KURULU MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU SATIN ALMA KOMİSYONU DEMİRBAŞ EŞYA SATIN ALMA KOMİSYONU LOKAL GÖREVLİLERİ OTEL GÖREVLİLERİ

20 KURUM BİNA ANALİZİ Kurum Bilgi Formu KURUM BİLGİ FORMU İli İlçesi : TOKAT : ERBAA Kurum Adı : ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Adresi Tel. ve Faks Elektronik Posta Adresi Web Sayfası Adresi Cumhuriyet Mahallesi.Dr.Sururi SAY Cd. No:86 Tel: faks: Kurumun Hizmete Açıldığı Tarih 1988 İdareci sayısı Personel Sayısı Otel Oda Sayısı Yatak Sayısı Kurumun Mevcut Arsa Alanı (Metre kare) Binaların kapladığı alan Bahçe Alanı (metre kare) İki(2) Yedi(7) Ondört(14) otuzüç(33) 2600 metrekare 1800metrekare 800metrekare Kurum Bina Sayısı 3 Ek bina ihtiyacı -

21 Kurumun Bina ve Donanım Durumu FİZİKİ İMKÂNLAR SIRA NO FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI İHTİYAÇ 1 Müdür Odası Bir(1) - 2 Müdür Yardımcısı Odası Bir(1) - 3 Resepsiyon Alanı Bir(1) - 4 Memur Odası Bir(1) - 5 Lokal Bir(1) - 6 Otel Odaları Ondört(14) Dört(4) 7 Okuma salonu Bir(1) - 8 Tv Salonu Çamaşırhane Bir(1) - 10 İnternet Salonu - Bir(1) 11 Çok Amaçlı Salon - Bir(1) 12 Çay bahçesi Yemekhane Bir(1) - 14 Hizmetli Odası - Bir(1) 15 Spor Salonu - Bir(1) 16 Konferans Salonu - Bir(1) 17 Arşiv Bir(1) - 18 Depo Bir(1) - 19 Kütüphane Bir(1) - 20 Kantin

22 Kurum Yerleşim Alanı KURUM YERLEŞİMİ TOPLAM ALAN (m2) BİNALARIN ALANI (m2) BAHÇE ALANI (m2) 2600m2 1600m2 800m Otel Oda Kapasitesi OTEL ODA KAPASİTESİ TEK KİŞİLİK 2 KİŞİLİK 3 KİŞİLİK SUİT TOPLAM Otel Yatak Kapasitesi TOPLAM KURUM PERSONEL ANALİZİ Kurum İdareci Personel Durumu YÖNETİCİ DURUMU SIRA NO Görevi E K T Lisans Y.Lisans Uzman Başöğrt. 1 MÜDÜR x x 2 MÜDÜR BAŞYAR MÜDÜR YARDIMCISI x x 4 TESİS MÜDÜRÜ TOPLAM

23 Kurum Yardımcı Personel Durumu MEMUR HİZMETLİ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ STAJYER Kurumun Personel İhtiyacı KURUMUN MEVCUT PERSONEL DURUMU VE İHTİYAÇLAR UNVAN/BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ MÜDÜR MÜDÜR BAŞYARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI TESİS MÜDÜRÜ MEMUR HİZMETLİ 1-1 İŞÇİ - - -

24 KURUM PERFORMANS ANALİZİ Üye sayıları Bandrol Gelirleri YILLAR ,700,00 6,000,00 4,075, Lokal Gelirleri AYLAR OCAK 6,250,00 6,270,00 6,100,00 ŞUBAT 6,500,00 6,300,00 6,250,00 MART 6,000,00 6,100,00 6,590,00 NİSAN 5,500,00 5,750,00 6,100,00 MAYIS 5,250,00 5,690,00 6,000,00 HAZİRAN 5,100,00 5,500,00 5,950,00 TEMMUZ 5,000,00 5,250,00 5,800,00 AĞUSTOS 4,980,00 5,120,00 5,750,00 EYLÜL 5,650,00 5,480,00 5,900,00 EKİM 5,250,00 6,200,00 6,200,00 KASIM 6,000,00 6,080,00 6,746,50 ARALIK 6,272,00 6,260,00

25 Otel Müşterileri AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Otel Gelirleri AYLAR OCAK 6,233,00 4,480,00 7,899,00 ŞUBAT 8,663,00 6,388,50 6,608,00 MART 8,482,00 9,341,00 6,709,00 NİSAN 8,616,00 7,674,00 8,378,00 MAYIS 10,516,00 6,169,00 10,791,00 HAZİRAN 8,852,00 7,616,00 9,839,00 TEMMUZ 6,568,00 11,119,00 11,428,00 AĞUSTOS 7,924,00 9,012,00 6,363,0

26 26 EYLÜL 10,145,00 7,444,00 10,761,00 EKİM 8,935,00 10,519,00 8,655,00 KASIM 10,327,00 7,904,00 7,783,00 ARALIK 14,349,00 9,457, Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri GELİR 326,700,00 347,542,00 166,235,00 GİDER 323,121,00 344,800,00 143,050,00 FARK 3,579,00 2,742,00 23,185,00

27 Kurumun Etkinlikleri DÜZENLENEN SOSYAL/KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Yıllar Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı 2008 Öğretmenler günü Öğretmenler günü Öğretmenler günü Kurumun Teknolojik Altyapısı KURUMUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI Araç-Gereçler Sayı BİLGİSAYAR DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEPEGÖZ PROJEKSİYON CİHAZI FOTOKOPİ MAKİNASI VİDEO TELEVİZYON KASET ÇALAR+CD ÇALAR

28 Kurum Memnuniyeti Sonuçları MEMNUNİYET SONUÇLARI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ %80 %82 %82 %75 %80 %85

29 PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlarımız Dış Paydaşlarımız İÇ PAYDAŞLARIMIZ 1.KURUM İDARESİ 2.ÇALIŞAN PERSONEL 3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4.DENETİM KURULU ÜYELERİ DIŞ PAYDAŞLARIMIZ 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5. 5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6. 6.YEREL YÖNETİMLER 7. 7.MÜŞTERİLERİMİZ 8.ÜYELERİMİZ 9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER 10.

30 PAYDAŞ MATRİSİ PAYDAŞ HİZMET ALANLAR ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ İÇ PAYDAŞLAR 1.KURUM İDARESİ 2.ÇALIŞAN PERSONEL 3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4.DENETİM KURULU ÜYELERİ 5.ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ DIŞ PAYDAŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 6.YEREL YÖNETİMLER 7.MÜŞTERİLERİMİZ 8.ÜYELERİMİZ 9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER 1.10.ETKİ ÖNEM MATRİSİ

31 31 PAYDAŞ ÖNEM ETKİ ÖNEMLİ AZ ÖNEMLİ GÜÇLÜ ZAYIF İÇ PAYDAŞLAR 1.KURUM İDARESİ 2.ÇALIŞAN PERSONEL 3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4.DENETİM KURULU ÜYELERİ 5.ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ DIŞ PAYDAŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 6.YEREL YÖNETİMLER 7.MÜŞTERİLERİMİZ 8.ÜYELERİMİZ 9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER

32 GZFT ANALİZİ Kurumumuzun Güçlü Yönleri Kurumumuzun Zayıf Yönleri GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese, sevgi ve hoşgörü ile yaklaşılması Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık liderlik anlayışının hayata geçirilmiş olması Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır. anlayışıyla hizmet ederiz. Değişim ve sürekli gelişim bizim için önemli olması TKY anlayışının ve uygulamalarının yerleşmiş olması, Demokrasi anlayışının egemen oluşu, Kurum yöneticilerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine ulaşabilmesi ZAYIF YÖNLERİMİZ Hizmet personelinin eksikliği, Kurumun fiziki yapısındaki yetersizlikler, Çalışan personellerin geçici olması ve çok sık değişmesi, Kamu kurumu olmasına rağmen genel bütçeden pay ayrılmaması, Teknik eleman eksikliği, Kurumumuzun vergiye tabi tutulması ile rekabet gücünün ortadan kalkması, Üye aidatlarının iptal edilmesi nedeniyle kurumumuzun ticari mantıkla hareket etmek durumunda kalması, İlçe MEM yöneticilerinin sorunların çözümü için çaba göstermeleri Bilişim teknolojilerinin etkili kullanılması, Kurum içinde hizmet içi eğitime önem verilmesi, Muhasebe işlemlerinin en ince ayrıntısına kadar yapılması ve mali dengenin sağlanmış olması, Kimden gelirse, gelsin her öneriye açık olma ve bunları dikkate alma Kurumumuzun halka açık olması.

33 33 Kurumumuza Yönelik Tehditler Kurumumuzun Fırsatları TEHDİTLER Binamızın 20 yıllık olması nedeniyle işletme sisteminin olumsuz etkilenmesi. Kurumumuzun vergiye tabi tutulması nedeniyle diğer işletmelerle aramızdaki rekabet gücünün azalması. Üye aidatlarının iptal edilmesi sebebiyle kurumumuzun ticari mantıkla hareket etmek durumunda kalması. FIRSATLAR Şehir merkezinde olmamız, Daha ucuz ve kaliteli hizmet sunmamız, Okuma salonu ve internet erişiminin olması, Öğretmenlerimizin kurumlarını benimsemeleri, İdari personelle çalışanlar arasındaki oyumun olması, Otel odalarımızda, lokal ve okuma salonlarında tv bulunması,

34 34 2. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

35 MİSYONUMUZ Öğretmenlerimizin sosyal, kültürel ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, onların birbirleriyle ve diğer meslek mensuplarıyla olumlu ilişkiler kurarak dayanışma ve kaynaşmalarını sağlamak. Kaliteli ve ucuza en güzel hizmeti verebilmek. Üyelerimize boş zamanlarında hoşça vakit geçirebilme imkânı sağlamaktır. 2.2.VİZYONUMUZ Kurumumuzun sosyal ve kültürel özelliğini koruyarak; bilgi, birikim ve teknolojinin sosyal hayata etkin ve sorunsuz indirgenmesinde özgün ve seçkin farklılıklar üreterek, tüm birimlerimizde, deneyim ve tecrübelerimizle kazandırdığımız öngörümüzü etkili bir şekilde kullanarak çevremizde örnek bir öğretmenevi olmaktır.

36 İLKE ve DEĞERLERİMİZ 1-Hizmet alan konuklarımızın memnuniyetini sağlamak, 2-Temiz,güvenli,rahat bir konaklama imkanı sunmak, 3-Öğretmenlerimizi ve diğer kamu çalışanlarımızı buluşturup kaynaşmalarını sağlamak, 4-Üyelerimizin ve diğer konuklarımızın sosyal,kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler vermeyi amaçlamaktayız, 5-Yenilik ve gelişmede önde ve öncü olan bir kurum ve işletme olmayı hedefliyoruz, 6-Sürekli gelişerek değişen, değiştikçe hizmet ve kaliteyi yakalayan bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.

37 37 3.BÖLÜM KURUM STRATEJİLERİ

38 38 Stratejik Amaç1: Kurumumuzun fiziki yapısını geliştirerek daha çok kişiye hizmet verebilmek. Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef 1: Banyosuz iki odaya banyo ilave etmek. 2: Otel kısmındaki mevcut lavoba ve wc leri kaldırıp yerine otel odası yapmak. 3:Mevcut oyun salonunun yerine 3 adet suit oda yapmak 4:İdari bölüme 3 kabinli bayan wc ile 4 kabinli erkek wc ve lavobaları yapmak. Stratejik Hedef 5:Mevcut lokali(oyun salonu) giriş katına indirmek.sigara içenler için giriş katındaki balkondan yararlanmak. Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef: 6:Halen arşiv olarak kullanılan eski muhasebe odasını okuma salonu haline getirmek. 7:Doğalgaza geçilmesi ve dış mantolamanın yapılması. 8:Ahşap kapı ve pencerelerin pc ye dönüştürülmesi 9:Kurum bünyesinde erkek kuaför salonu açılması. 10:Mevcut okuma salonun yerine 100 kişilk toplantı salonu-cep sineması yapılması. 11:Kurum bahçesine çay bahçesi yapılması, 12:Oyun salonun müstecire verilmesi, 13:Mevcut otel odalarının hepsine bilgisayar konması. 14:Mevcut otel odalarındaki tv lerin yerine LCD TV alınması, Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu: 1.Projeler için durumun Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü ne bildirilmesi. 2.Maliyet için Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının bilgilendirilmesi.

39 39 MALİYET TABLOSU STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER MALİYETİ STRATEJİK AMAÇ TL Stratejik Hedef TL Stratejik Hedef TL Stratejik Hedef TL Stratejik Hedef TL TEMA FİZİKİ MEKAN VE DONANIM Stratejik Hedef 1.5 Stratejik Hedef 1.6 Stratejik Hedef 1.7 Stratejik Hedef 1.8 Stratejik Hedef 1.9 Stratejik Hedef TL TL TL TL TL TL Stratejik Hedef TL Stratejik Hedef TL Stratejik Hedef TL 2011 YILI TOPLAM MALİYETİ TL.

40 İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. (Eğitimde Stratejik Planlama MEB, Ankara, 2007) Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca belirlenen periyotlarla kurumumuz stratejik planlama ekibi tarafından yapılıp raporlaştırılarak ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için kurumumuz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile İlişkilendirilmesini sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini oluşturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama Ekibince düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılması yapılacak. İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi ancak uygun veri v İstatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Diğer yandan amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. RAPORLAMA 1 İyileştirme ekipleri her dönemin sonunda faaliyet izleme ve değerlendirme formlarını doldurarak OGYEYE teslim edecektir. 2 Çalışmalarda ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konularda rapor edilecektir. 3 OGYE tarafından yılsonunda (haziran temmuz döneminde) YILLIK OKUL GELİŞİM raporu (faaliyet raporu) hazırlanacaktır.

41 41 T.C. TOKAT VALİLİĞİ ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :. Tarih Konu : Stratejik Planı. İlgi : a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. b) 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0.SGB /2673 sayılı yazı (Genelge No: 2006/55). d) 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB /924 sayılı yazı (Genelge No: 2010/14). Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar denilmektedir sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, İlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye nin AB vizyonuna uygun olacak şekilde hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl millî eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bakanlığımız Stratejik Planı ( ) ve İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, yıllarını kapsayan ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Planı nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim. EK: Stratejik Plan Muammer ŞAHİN ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRÜ OLUR./../.. İlçe Millî Eğitim Müdürü

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN T.C. TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 KONYA/2011 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Muzaffer Özlen İlköğretim okulu STRATEJİK PLAN 2011-2014 KONYA/2011 2 İSTİKLAL

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI Kovancılar Öğretmenevi ve ASO 2011-2014 STRATEJİK PLAN KOVANCILAR/2010 2 T.C. KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI Kovancılar Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2011-2014 KOVANCILAR/2010

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI [2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL 2013 1 Türkiye Cumhuriyetini

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PAYAS KAYMAKAMLIĞI PAYAS NURSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2015 Beş Ağaç Anaokulu Sayfa 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 215219 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 2015 2019 T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI SÜLEYMAN UYAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUN ADI ADRESİ SÜLEYMAN

Detaylı

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır.

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 26 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN T.C. LAPSEKİ KAYMAKAMLIĞI Lapseki Öğretmenevi 20-204 STRATEJİK PLAN TC LAPSEKİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENEVİ VE ASO LAPSEKİ/20 LAPSEKİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 20 204 STRATEJİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLAN

2010-2014 STRATEJİK PLAN T.C. TALAS KAYMAKAMLIĞI YAZYURDU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 KAYSERİ /2010 1 T.C. TALAS KAYMAKAMLIĞI YAZYURDU İLKÖĞRETİM OKULU YAZYURDU İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK

Detaylı

T.C ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI

T.C ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI T.C ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Güncelleme Tarihi: 01/03/2013 Kurum Adı Kurum Türü Kurum Müdür Yardımcıları K KURUMUN BİNA ve DONANIM BİLGİLERİ KURUM

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN. Sayfa 1 / 56

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN. Sayfa 1 / 56 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN Sayfa 1 / 56 AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü Sayfa 2 / 56 Çalışmadan, yorulmadan,

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA - YENİŞEHİR / 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN I Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C.

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. AMASYA VALİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ Giriş Sayfaları; 2 Gelecek için yetiştirilen

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I*

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* Zehra KAVCAR** Bağımsızlık ve özgürlük, toplumların en çok değer verdiği kavramların başında gelir. Çünkü bu değerler, ulus olmanın iik koşuludur. Bağımsız devletler,

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI

YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI 2015-2019 1 T.C. GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Hülya Oğuz Anaokulu Müdürlüğü

T.C. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Hülya Oğuz Anaokulu Müdürlüğü T.C. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Hülya Oğuz Anaokulu Müdürlüğü 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 1 Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız

Detaylı

2011 2014 STRATEJİK PLAN

2011 2014 STRATEJİK PLAN T.C. KONYA VALİLİĞİ MERAM ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLAN T.C. KONYA/2010 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Meram Alparslan İlköğretim Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN 2011 2014 KONYA/2010 2 İSTİKLAL

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu

TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu 2015/2019 STRATEJİK PLANI ANKARA-2015 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi

Detaylı

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ankara-2015 İSTİKLAL MARŞI

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir

Detaylı

TARSUS ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TARSUS ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. TARSUS.KAYMAKAMLIĞI Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarsus Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü TARSUS ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ İLÇESİ OKUL/KURUM ADI : BALIKESİR : Bandırma : (748900) Şehit Öğretmen Mustafa

Detaylı

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 2015-2019 STRATEJİK PLAN SARIYER CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARŞIYAKA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KARŞIYAKA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü STRATEJİK PLAN

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü STRATEJİK PLAN T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI 0 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ILGIN KAYMAKAMLIĞI Şeker Ortaokulu 5-9 STRATEJİK PLAN ILGIN/5 KONYA/ T.C. ILGIN KAYMAKAMLIĞI Şeker Ortaokulu STRATEJİK PLAN 5-9 ILGIN-5 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Detaylı

TC İSTANBUL VALİLİĞİ. Ziya Gökalp İlkokulu STRATEJİK PLAN

TC İSTANBUL VALİLİĞİ. Ziya Gökalp İlkokulu STRATEJİK PLAN TC İSTANBUL VALİLİĞİ Ziya Gökalp İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN Şubat 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Ziya Gökalp İlkokulu STRATEJİK PLAN 2015-2019 İSTANBUL/2015 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA / SAMANLI / 2015 T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu TC YALOVA VALİLİĞİ SAMANLI REBİA ŞENAVÇEN ORTAOKULU

Detaylı

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI BATUHAN ORTAOKULU

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI BATUHAN ORTAOKULU T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI BATUHAN ORTAOKULU BATUHAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Detaylı

T.C. PURSAKLAR KAYMAKAMLIĞI Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. PURSAKLAR KAYMAKAMLIĞI Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PURSAKLAR KAYMAKAMLIĞI Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 STRATEJİK PLANI PURSAKLAR / 2015 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

KONYA/2011. T.C. KONYA VALİLİĞİ Meram Fen Lisesi 2011-2014 STRATEJİK PLAN

KONYA/2011. T.C. KONYA VALİLİĞİ Meram Fen Lisesi 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 T.C. KONYA VALİLİĞİ Meram Fen Lisesi 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2010 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Meram Fen Lisesi STRATEJİK PLAN 2011-2014 KONYA/2010 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu. Stratejik Plan. 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu. Stratejik Plan. 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51 T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu Stratejik Plan 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51 ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KATİP ÇELEBİ İLKOKULU 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı