İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor"

Transkript

1 Sayı: 33 Eylül köyde yaşam kalitesi iyileşiyor İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sosyal işletme: Yoksulluğa yeni çözüm Her Damla Değer Katar: Örnek bir ortaklık

2

3 14 köyde yaşam kalitesi iyileşiyor Güneydoğu Anadolu daki on dört köyün yaşam kalitesi, Türkiye Hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın (UNDP) desteğiyle iyileştirilecek. Ankara, Eylül 2008 Diyarbakır, Siirt ve Batman illerine bağlı tam on dört köyde mevcut altyapı koşulları incelendi ve bu köylerin üçünde (Batman a bağlı Ünsaldı ve Beyçayırı Köyleri ve Siirt e bağlı Doluharman Köyü) kanalizasyon sistemleri kuruldu. Siirt in İkizbağlar ve Beykent Köyleri nde ise kanalizasyon çalışmaları sürüyor un sonuna kadar, Diyarbakır da yedi, Batman da dört ve Siirt te üç köy olmak üzere tam 14 köy kanalizasyon boruları, rogarlar, foseptik çukurları ve doğal arıtma tesisleri dahil olmak üzere yeni kanalizasyon sistemlerine kavuşacak. Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında sulama ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra seçilen on dört köyde hayvanlar için güvenli su kaynaklarının oluşturulması gibi diğer küçük-ölçekli çalışmalar da yürütülecek. Tarımı çeşitlendirmek ve ekonomik faaliyetlerin düzeyini genel anlamda arttırmak için çalışmalar yapılacak. Ayrıca yerel düzeyde sağlık koşulları ve hijyen ile ilgili duyarlılığı arttırmaya yönelik köy toplantıları ve seminerler de düzenlenecek. Tedarik zinciri analizlerinin sonuçlarına göre, Stratejik Yatırım Planları geliştirilecek ve küçük-ölçekli bireysel işletmeleri ve büyük işletmeleri desteklemek için hibeler verilecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın yürütücüsü olduğu Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi Güneydoğu daki Diyarbakır, Batman ve Siirt illerindeki az-gelişmiş bölgelerin tarımsal verimliliğini ve gelir düzeyini arttırmayı, bu üç ili doğrudan etkileyecek yenilikçi stratejiler geliştirmeyi, kırsal istihdam olanaklarını arttırmayı ve küçük ölçekli tarımsal girişimcilerin bireysel ve grup girişimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca sosyal altyapıyı iyileştirmeyi, kendi kendini idame ettirebilen kurumlar oluşturmayı ve güçlendirmeyi ve genel anlamda kırsal kadın ve erkeklerin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Proje, hedeflerine birbirine bağlı üç bileşenle ulaşmayı amaçlıyor: Köy Geliştirme Programı: yoksulluğu köy düzeyinde azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda farkındalık geliştirme faaliyetleri, çiftçiler için eğitimler ve köyün küçük-ölçekli sosyal ve ekonomik altyapı girişimleri için yatırımlar gerçekleştirilecek. Kırsal Ekonomik Büyüme: proje alanında şeffaf, etkin ve sürdürülebilir bir pazar ekonomisi oluşturmayı amaçlıyor. Bu bileşen sadece katılımcı köyleri değil Diyarbakır, Batman ve Siirt teki tüm kırsal alanları kapsıyor. Bu kapsamda, kırsal

4 tedarik zinciri yönetimi, iş aracılığı ve personel kapasitesinin arttırılması alanlarında hizmetler sunulacak. Kırsal finansman ve katılımcı hibeleri de sağlanacak. İstihdam için Kapasite Geliştirme: yükselen kırsal ekonomide daha iyi-ücretli istihdama erişim sağlayacak. UNDP, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi nin uygulanmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın kilit ortağıdır. UNDP, fonların akışı, programlama, muhasebe ve denetleme, mal ve hizmetlerin tedariği ve kalite güvencesi gibi konularda projenin idaresini kolaylaştırıyor. UNDP ayrıca saha düzeyindeki uygulamalar sırasında edinilen derslere ve örnek uygulamalara dayanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na stratejik kalkınma politikaları önerilerinde bulunuyor. Aralık 2007 de başlatılan proje 2012 yılının sonuna doğru tamamlanacak.

5 İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli UNDP nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2008 yıllık raporu, bireylerin, kurumların ve toplumların kapasitelerini güçlendirmek ve sürdürmek ve kendi kalkınma hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşma aracı olarak kapasite geliştirmeye özel bir önem atfediyor. Ankara, Eylül 2008 Kalkınma alanında çalışanlar, halk düzeyinde, toplum düzeyinde ve ulusal düzeyde kapasiteyi güçlendirmenin; kalkınma olgusunun merkezinde olduğunun farkına varmaya başlıyor. İşte bu yüzden insanları ve kurumları kapasite geliştirme yoluyla güçlendirmek UNDP nin faaliyetlerinin temelini oluşturuyor diyor UNDP Başkanı Kemal Derviş yakın zamanda yayınlanan Kapasite Geliştirme: İnsanları ve Kurumları Güçlendirmek başlıklı 2008 UNDP yıllık raporunun önsözünde... UNDP nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2008 yıllık raporu, bireylerin, kurumların ve toplumların kapasitelerini güçlendirmek ve sürdürmek ve kendi kalkınma hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşma aracı olarak kapasite geliştirmeye özel bir önem atfediyor ve insani gelişme UNDP nin misyonunun ne sorusuna cevap veriyorsa, kapasite geliştirme de nasıl ına yanıt veriyor diyor. Rapor, öncelikle 2007 yılında çeşitli ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedefleri nde kaydettiği ilerlemeyi ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 2007 yılının ikinci yarısında yaşanan ve finans sektöründen kaynaklanan ekonomik yavaşlama ile iklim değişikliği tehditleri gibi karşılaştıkları zorlukları değerlendiriyor. Rapor, UNDP nin başta özel sektörle olmak üzere genel anlamda ortaklıklarını nasıl genişlettiğinin, program, proje, tedarik ve insan kaynakları yönetiminde ulusal uygulama kapasitelerini nasıl güçlendirdiğinin ve UNDP nin BM kalkınma sistemindeki rolünün kısa bir özetini sunuyor. Kapasite Geliştirme: İnsanları ve Kurumları Güçlendirmek kalkınma alanında çalışanların; aynı zamanda insanların, kurumların ve daha geniş ölçüde toplumun kapasiteleri için çalışılmadığı sürece, politikalar üzerinde çalışmanın imkansız olduğunun farkına vardıklarını vurguluyor ve uygun bir ortam, üretken bir kurum ve dinamik bir insan kaynağı temeli olmaksızın, ülkeler ulusal ve yerel kalkınma stratejilerini planlayamaz, uygulayamaz ve geliştiremezler diyor. Bu bakımdan UNDP, kapasiteyi ulusal ve yerel düzeylerde geliştirecek ve sürdürecek fırsatları yaratan stratejilere öncelik veriyor ve bunlar, kurumsal reform çabalarını, liderlik kapasitesini güçlendirmeyi, eğitimi teşvik etmeyi ve hesap verilebilirliği arttırmayı kapsıyor. Rapor ayrıca UNDP nin dört odak çalışma alanı olan yoksulluğu azaltma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılması, demokratik yönetişim, kriz önleme ve kurtarma ve son olarak da çevre ve sürdürülebilir kalkınma

6 alanlarındaki çalışmalarından örnekler gösteriyor, UNDP nin çalıştığı birçok ülkede edindiği uluslararası deneyimi paylaşıyor ve her odak çalışma alanı için 2007 giderlerinin verilerini sunuyor. Yoksulluğu azaltma çabalarıyla ilgili olarak, rapor, ekonomideki büyümenin insanları yoksulluktan çıkarmak için gerekli olmasına rağmen bunun tek başına yetmediğini ve hizmet verdikleri vatandaşları yetkin kılmak için kurumları güçlendirmenin, kapsayıcı büyümenin temel taşını oluşturduğunu vurguluyor. Bu kapsamda, UNDP yoksulluğu azaltma mücadelesini başka yerlerde başarısını kanıtlamış modelleri geliştirip yenilemek ve bunu yaparken de mevcut kaynaklardan yaratıcı bir şekilde yararlanmak için bir fırsat olarak görüyor. Rapor, UNDP nin kaynaklarının en büyük payını program harcamalarının %40 ını demokratik yönetişim için tahsis ettiğini belirtiyor. Bu bakımdan, UNDP demokrasiden yoksulların da faydalanmasına olanak tanıyan, etkin hizmetler tarafından desteklenen ve sürdürülen üretken devletlerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, UNDP seçim süreçlerini, meclisleri, ademi merkeziyeti desteklerken insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalete erişimi de geliştiriyor. Doğal afetlerle mücadelede, UNDP erken uyarı ve erken kurtarma sistemlerini güçlendirmek için ulusal ortaklarıyla beraber çalışıyor. Rapor, gerek silahlı bir şiddet olayı olsun gerek doğal afetler olsun, bu gibi krizlerin en çok kadınları etkilediğini ve barışçı durumlarda bile mevcut olan ayrımcılığı şiddetlendirdiğini hatırlatıyor. İklim değişikliğiyle mücadele çabalarının bir parçası olarak, UNDP çevreyi sürdürülebilir bir şekilde yönetirken, yoksullara da yeterli koruma sağlamak için ulusal kapasiteyi güçlendirmek için çalışıyor. UNDP, en iyi uygulamaları ve politika önerilerini paylaşıyor, uyum ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme çabalarını koordine ediyor ve sera gazlarının yayılımını azaltmak için yenilikçi stratejilere öncülük yapıyor. Kapasite Geliştirmek: İnsanları ve Kurumları Güçlendirmek ayrıca UNDP nin hizmet sunumunda hesap verilebilirliğe, şeffaflığa, denetime ve sonuca-dayalı yönetime verdiği önemin altını çiziyor ve UNDP nin çoktaraflı donörler, yerel ve düzenli kaynaklar ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere tüm kaynaklarını açıklıyor. UNDP nin 2008 yıllık raporu, UNDP nin farklı vakalarını, ortaklıklarını ve faaliyetlerinin örneklerini içeren tüm çalışmalarının somut bir sunumu...

7 Türkiye ormanları için harekete geçiyor Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı nın (WWF-Türkiye) işbirliği ve Küresel Çevre Fonu nun maddi desteğiyle Türkiye Hükümeti, Türkiye deki biyoçeşitliliğin uzun-vadeli korunması için yeni bir proje başlatıyor. Ankara, Eylül 2008 Bu kapsamda Ağustos 2008 tarihinde Kastomonu daki Kastamonu Üniversitesi nde başlangıç niteliğindeki bir çalıştay gerçekleştirildi. Proje, başta ormanlar olmak üzere ulusal korunan alanlar sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ormanlar, biyoçeşitlilik açısından Türkiye nin en önemli doğal sistemlerinden biridir ve Türkiye nin topraklarının yaklaşık %27 si resmi olarak orman alanı olarak kabul ediliyor. Ancak Türkiye de toplam ulusal orman alanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir korumadan yararlanan ormanlık alanlar %4 ten az. Diğer bir deyişle ormanlar Korunan Alanlar sisteminde yeterince temsil edilmiyor. Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi projesinin iki günlük başlangıç toplantısı 11 Ağustos 2008 tarihinde Kastamonu Üniversitesi nde yapıldı. Başlangıç toplantısında projenin detayları, proje ortakları tarafından sunuldu ve potansiyel yerel destek ve ortaklık olanakları tartışıldı. Ayrıca katılımcıların projeyle ilgili fikir ve önerilerinin alındığı bir proje değerlendirmesi de yapıldı. Toplantının ardından uluslararası uzmanlar ve paydaşlar için bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Çalıştaya, UNDP Türkiye Temsilcisi Mahmood Ayub, UNDP Biyoçeşitlilik için Bölgesel Teknik Danışmanı Adriana Dinu, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Kastamonu Valisi Nurullah Çakır, Çevre ve Orman Bakanlığı Ormancılık Dairesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda proje koordinatörü olan Osman Öztürk ün yanı sıra ilgili diğer hükümet yetkilileri, yerel paydaşlar, STK temsilcileri ve yerel ve ulusal medya mensupları katıldı. Toplantıda konuşan UNDP Türkiye Temsilcisi Mahmood Ayub, Türkiye nin ormanlarının neredeyse yarısının kaynakların aşırı kullanımından dolayı tahrip olduğunu ve yeterli sayıda koruma alanlarının olmaması ve tehditleri etkin bir biçimde azaltmaya uygun olmayan yönetim yaklaşımlarının, korunan alanlar sisteminin etkin idaresine engel teşkil ettiğini belirtti ve tehditleri azaltmaya yönelik kurulan etkin koruma sistemlerinin uygulanması bu alanların uzun vadeli korumasını sağlamak için son derece önemlidir. Türkiye Hükümeti sayesinde, Türkiye korunan alanların kapsamını genişletmek için taahhütte bulunmuş oldu. Bu proje ve benzer girişimler, hepimizin çözümün bir parçası olduğunu gösteriyor. Biyoçeşitliliğin kaybını, bu alanlarda yaşayan yerel halkın ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan azaltmak için üstümüze düşen sorumlulukları kabullenmeliyiz dedi.

8 Mevcut korunan alanlar sisteminde temsil edilen yaşam alanlarını belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmaya göre, WWF Akdeniz Program Bürosu Türkiye de 9 orman sıcak noktası belirledi. Proje, ilk başta WWF tarafından belirlenen 200 Küresel Ekolojik Bölge ve 122 Önemli Bitki Alanı sınıflarına giren Küre Dağları Milli Parkı nda uygulanacak. Küre Dağları Milli Parkı nın projenin pilot alanı olarak seçilmesinin sebebi ise, bu bölgenin Kuzey Anadolu nun yaprak döken ve iğne yapraklı ormanlarının bozulmadan kalan en iyi örneğini sergiliyor olmasının yanı sıra Karadeniz Nemli Ormanlar ına ait ve büyük ölçüde tehlike altında olan karstik dağlık bölgesini en iyi temsil eden bölge olması. Bu bölge ayrıca farklı sosyo-ekonomik, ekolojik ve kurumsal koşulları (Türkiye de ormanlık alanlara yakın mesafede yaşayan insanlar tüm kırsal nüfusun en yoksulunu oluşturuyor) da büyük ölçüde temsil ediyor ve bu da burada geliştirilecek yönetim modelinin denenip kanıtlandıktan sonra diğer bölgelerde de kolayca uygulanabileceği anlamına geliyor. Diğer yandan Küre Dağları halihazırda Türkiye nin diğer ormanları için de ortak tehlike oluşturan - aşırı otlatma, yol inşaatları, yabani bitkilerinin toplanması, kontrolsüz turizm ve kaçak kesim tehditleriyle karşı karşıya. Proje kapsamında beklenen sonuçlar orman koruma alanları için maliyet-etkin koruma yönetimi yaklaşımlarının geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması, koruma alanların yakın çevresindeki tampon bölgelerde sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yaklaşımlarının uygulanması ve projenin geriye kalan 8 orman sıcak noktasında tekrarlanabilmesi için deneyimlerin yaygınlaştırılması. Proje, böylece Türkiye nin orman koruma alanları sistemini güçlendirecek yılında oluşturulan Küresel Çevre Fonu (GEF), gelişmekte olan ülkelere küresel çevre koruma alanındaki proje ve programlarını finanse etmeleri için yardım ediyor den bu yana geçiş ekonomisindeki ülkeler ve gelişmekte olan 160 ülkeye küresel çevre yararları sağlayan 1950 nin üzerinde projeye 7.4 milyar doları hibe ve 28 milyar doları diğer kaynaklarla ortak-finansman olmak üzere destek sağladı.undp, GEF in belirlediği üç uygulayıcı kurumdan biridir.

9 Sosyal işletme: Yoksulluğa yeni çözüm Temmuz 2008 de, UNDP ve EMES Avrupa Araştırma Ağı tarafından 'Sosyal İşletme: Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Yaratmak için Yeni bir Model' adlı bir rapor yayımlandı. Ankara, Eylül 2008 UNDP ve EMES Avrupa Araştırma Ağı tarafından hazırlanan ''Sosyal İşletme: Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Yaratmak için Yeni bir Model' adlı rapor, sosyal işletmelerin bölgesel profilinin, topluma-dayalı kalkınma için bir araç haline getirilmesi bakımından önemli bir adım. UNDP Yoksulluğu Azaltma ve Sivil Toplum Bölgesel Danışmanı Geoff Prewitt, tüm bunların ne anlama geldiğini anlatıyor. Sosyal işletme kısaca ne anlama geliyor? Bir STK dan farkı nedir? Sosyal İşletmelere atfedilen birçok tanım var. Kısaca, bu işletmeler kesin olarak toplumun yararına mal ve hizmet sağlayan, özel, özerk, girişimci örgütlerdir. Bu işletmelerin sahipleri genelde çalıştıkları toplumun üyelerinden biridir. Sosyal İşletmeler çoğunlukla yasal olarak STK olarak kaydediliyor. Ancak STKlar birçok çeşitli alanda hizmet verirken, Sosyal İşletmeler ekonomik faaliyetler (kâr amacı gütmeseler de), istihdam yaratılması, iş dahiliyeti ve hizmetlerin sağlanması gibi daha dar bir odak noktasına sahipler. Sosyal İşletmeler, STKların savunuculuk ve denetim gibi geleneksel bakımdan önemli gördükleri alanlarda çok az çalışıyor. Diğer yandan Sosyal İşletmeler kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları yapan özel sektör şirketlerini de andırıyor. Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde bu gibi kurumlara neden gerek duyuluyor? Dünyadaki birçok ülke ekonomik olarak büyüse de, bu büyüme toplumun tüm kesimlerinin kalkınmasına dönüşemiyor. Bu bölgeye özgü problemler arasında merkez ve periferi arasındaki eşitsizlikler, çalışan yoksul ve işsiz büyüme olguları, reform yapılmamış ya da zayıf sosyal hizmetler ve koruma programları ve eskiden sanayileşmiş kesimlerin sorunları (sorunlu kentsel bölgeler) veya tek-fabrikalı şehirler bulunuyor. Bu, geçiş sürecinde başarısız olanların gözle görülür biçimde ortaya çıkmasına ve eşitsizliğin artmasına yol açtı. Sosyal İşletmeler bu savunmasız gruplara istihdam olanakları ve belli başlı hizmetler sunabilir. Ancak, uygun bir yasal çerçeveye ve diğer düzenleyici yararların yanı sıra başarılı olabilmeleri için hükümetin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu, sosyal hedeflere ulaşmada onların rolünün anlaşılması ve ticari faaliyetlerinde bir avantajlarının olması (örneğin daha hafif vergilendirme gibi) anlamına geliyor. Bu gibi hizmetleri sunmakla Hükümetler görevliyken Sosyal

10 İşletmeler bu geleneksel modelin neresine uyuyor? Sosyal İşletmeler ve Hükümet kurumları birbirlerini tamamlamalılar. Sovyetler Birliği nin yıkılmasıyla beraber bu bölgedeki Hükümetler zorlu bir dönüşüm sürecinden geçti. Sözde yüksek gelirli ülkeler ve iyi işleyen demokrasilerde bile Devlet herkese hizmet sunamayabilir özellikle de bazı özel hizmetleri. Örneğin, Devlet evrensel ilköğretim sağlamakla yükümlüyken, toplumun bazı kesimlerinin özel ihtiyaçları olabilir, bu kesimler farklı bir dil konuşuyor olabilir veya çok kırsal kesimlerde yaşıyor olabilir. Sosyal İşletmeler bu boşlukları doldurmaya yardımcı olabilir özellikle de Hükümet tarafından desteklenirlerse. Devletin rolü söz konusu olduğunda, Sosyal İşletmeler en iyi, destekleyici bir yasal çerçevenin olduğu Belçika ve İtalya gibi ülkelerde çalışır. UNDP nin Sosyal İşletmelerin gelişimine katkıda bulunduğu temel yollar nelerdir? Şu anda Sosyal İşletmelerin istihdam yaratmaya, savunmasız grupları desteklemeye ve hizmet sunumuna yapabileceği katkılar üzerinde farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Polonya ve Sırbistan gibi bazı ülkeler bu konuda oldukça ilerleme göstermiş durumda ve UNDP Hükümet fonlarının Sosyal İşletmeleri desteklemesi (Polonya) ve yasal bir çerçeve oluşturmaları (Sırbistan) için çalışıyoruz. Rapor 9 Temmuz 2008 tarihinde Barselona da Üçüncü Sektör Araştırmaları için Uluslararası Toplum (ISTR) ve EMES tarafından düzenlenen Üçüncü Sektör ve Sürdürülebilir Sosyal Değişim: Araştırmanın yeni Cepheleri başlıklı uluslararası konferansta tanıtıldı. Etkinlik, dört gün boyunca üçüncü sektöre ilişkin konuları ve genel anlamda sivil toplumu tartışmak için 58 ülkeden 600 akademisyeni, doktora öğrencilerini, araştırmacıları ve uygulayıcıları biraraya getirdi.

11 Her Damla Değer Katar: Örnek bir ortaklık UNDP ve Coca-Cola tarafından yürütülen Bölgesel Su Ortaklığı Girişimi Her Damla Değer Katar projesi Ağustos 2008 tarihlerinde Stockholm da düzenlenen 2008 Dünya Su Haftası nda tanıtıldı. Ankara, Eylül 2008 Bu yılın Dünya Su Haftası nda temiz ve sağlıklı bir dünya yaratma çabalarında kaydedilen ilerlemeler ve fırsatlar değerlendirildi. Sağlık konusunda karşılaşılan zorluklara ve sağlık konulu Binyıl Kalkınma Hedefi ne ise özel önem verildi Dünya Su Haftası kapsamında ayrıca Sağlık Koşullarıyla ilgili Çözümler için Özel Sektörle Ortaklık başlıklı bir seminer de Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (World Business Council for sustainable Development WBCSD), Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (Stockholm International Water Institute SIWI) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 20 Ağustos ta düzenlendi ve seminer ITT Corporation, The Dow Chemical Company, Unilever, Borealis ve Coca-Cola gibi öncü şirketleri bir araya getirdi. Yaptığı açılış konuşmasında UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Ulrika Richardson-Golinski sağlık ve su yönetimi konularının sağlık üzerine Binyıl Kalkınma Hedefi ne ulaşmanın ve erkeklerin, kadınların ve çocukların temiz su ve temel sağlık koşullarına erişimi olmaksızın yaşadığı bugünün dünyasında bu soruna etkin bir çözüm bulmanın küresel aciliyetinden ötürü UNDP nin özel sektörle kurduğu önemli ortaklığın altını çizdi. Daha sonra UNDP ve Coca-Cola tarafından yürütülen Her Damla Değer Katar projesi özel sektörün uluslararası örgütlerle ortak olarak sağlık koşulları üstünde çalıştığı, ayrı ayrı güçlerini ve daha az avantajlı toplumlarda yaşam kalitesini iyileştirmek için ortak taahhüttlerini birleştirdikleri örnek bir ortaklık çalışması olarak Bölgesel Proje Müdürü Dr. Boğaçhan Benli tarafından tanıtıldı. Seminer sırasında Coca-Cola, UNDP ile yürüttüğü çalışmalar sonucu kazandığı deneyimleri ve çıkarttığı dersleri paylaştı. Ayrıca dünyanın önde gelen şirketleri bir araya gelerek neler yapabileceklerini ve UNDP ve Hükümetlerin sağlık alanındaki çalışmalarına eğitimler, savunuculuk ve yatırımlar bakımından nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştılar. Seminerde ayrıca özel sektörün iyileştirilmiş sağlık koşulları çözümlerinde oluşan büyük boşlukları gidermek için nasıl katkıda bulunacakları, sağlık koşulları konusunun tek başına bir iş fırsatı olarak görülüp görülemeyeceği, şirket atık su stratejilerinin sağlık koşullarının iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunacağı ve Birleşmiş Milletlerle işbirliğinin nasıl daha büyük bir etki yaratacağı konuları ele alındı. Uluslararası şirketlerin su ve sağlık konulu işlerinde, ürünlerinde ve hizmetlerinde nasıl liderlik gösterecekleri ve sivil toplum, küçük ve orta ölçekli işletmeler, uluslararası örgütler ve hükümetlerle nasıl etkin bir şekilde çalışabilecekleri tartışıldı.

12 Her Damla Değer Katar UNDP nin Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ofisi (BDT) ve Coca-Cola Avrasya Ofisi tarafından yürütülen bölgesel bir su ortaklığı girişimi. Proje güvenli içme suyuna erişim, su yönetimi, su kaynaklarının yok olması, su kirliliği ve sağlık koşulları gibi suya bağlı zorlukları çözmeyi amaçlıyor.

13 Küresel AIDS Raporu yayınlandı 2008 Küresel AIDS Raporu dünyanın AIDS ile mücadelede nihayet gerçek bir ilerleme göstermeye başladığını doğruluyor ancak AIDS in tüm çabaları zorlamaya devam ettiğini vurguluyor. Ankara, Eylül 2008 AIDS Raporu geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal Derviş, BM AIDS ile Mücadele Programı (UNAIDS) Başkanı Peter Piot ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Başkanı Thoraya Obaid tarafından tanıtıldı. Raporun tanıtımı sırasında UNDP Başkanı Kemal Derviş AIDS ile mücadele, 2015 e kadar diğer Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşmaya da doğrudan etkisi olan önemli bir Binyıl Kalkınma Hedefi dir dedi. AIDS le mücadelede kaydettiğimiz ilerleme, yoksulluğu ve çocuk ölümlerini azaltmada, beslenmeyi ve anne sağlığını iyileştirmede gösterdiğimiz çabalara katkıda bulunacak. Diğer yandan, AIDS in yayılmasını durdurmak ve tersine çevirmek istiyorsak, cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ve eğitimi teşvik etmek gibi diğer Binyıl Kalkınma Hedefler inde de ilerleme göstermek gerekiyor Küresel AIDS Raporu benzersiz içeriği ve detaylı ülke girdileriyle şu ana kadar bu konuda hazırlanmış en kapsamlı rapor. Rapor küresel HIV salgınının mevcut durumunu değerlendiriyor, kaydedilen ilerlemeyi inceliyor, aşılması gereken engelleri belirliyor ve HIV risk ve savunmasızlığının toplumsal sebeplerini sorguluyor. Bununla beraber rapor, salgını tersine çevirmek için bir anahtar sunuyor, tedavi, bakım ve hafifletme yollarını inceliyor, ve HIV ve AIDS için tahminler, veriler ve ülke göstergeleri sunuyor. Rapor, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki HIV programlarının finansmanında yapılan 6-katlık bir artışın meyvesini vermeye başladığını ve birçok ülkenin AIDS ölümlerini azaltma ve yeni enfeksiyonları önlemede önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Ancak bu raporun temel bulgusu kaydedilen bu ilerlemelerin hala eşit olmadığı ve hastalığın geleceğinin hala belirsiz olduğu. Bugün, antiretroviral ilaçlar[1] kullanmaya başlayan her iki kişiye karşılık, 5 yeni kişiye hastalık bulaşıyor diyor UNAIDS Başkanı Dr. Peter Piot. Salgından en çok etkilenen ülkelerde, HIV ortalama yaşam ömrünü 20 yıl kadar azalttı, ekonomik büyümeyi yavaşlattı ve haneiçi yoksulluğu arttırdı. Sadece Afrika nın güneyinde, salgın 18 yaşın altında yaklaşık 12 milyon çocuğu yetim ve/veya öksüz bıraktı. Hastalığın bulaşma oranlarının Afrika ya göre çok daha düşük olduğu Asya da, HIV, diğer hiçbir hastalığın sebep olmadığı kadar üretkenlik kaybına yol açıyor ve 2015 yılına kadar fazladan 6 milyon hanehalkını yoksulluğa sürükleyecek görünüyor. Bu nedenle rapor, HIV üzerine yapılan ulusal ve siyasi taahhütlerin yerine getirilebilmesi için daha güçlü bir liderliği, yakın geçmişteki başarıların geliştirilmesini, arttırılmış maddi kaynakları ve çabaların koordinasyonunun iyileştirilmesinin gerektiğini vurguluyor, salgının başlangıcından bu yana HIV e dayalı sebeplerden ötürü 25 milyon insanın hayatını kaybettiğini hatırlatıyor ve toplu olarak bu ölümler hesaplanamayacak kadar büyük bir insan potansiyelinin kaybını temsil

14 ediyor diyor. Rapor ayrıca çarpıcı rakam ve veriler de sunuyor. Buna göre, 2007 yılında küresel olarak HIV virüsü taşıyan yaklaşık 33 milyon insan vardı. Yıllık yeni HIV vakaları ise 2001 yılında 3 milyondan 2007 yılında 2.7 milyona düşse de, 2007 yılında AIDS e bağlı olarak yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetti. Afrika nın güneyi, HIV virüsü taşıyan insanların toplamının %67 sini ve 2007 de AIDS den ölenlerin %75 ini oluşturuyor. Diğer yandan HIV ile yaşayan kadınların oranı %50 de sabit kalırken, 2007 yılında 15 yaşından küçük yaklaşık 370 bin çocuğa HIV bulaştı yılında HIV virüsü ile yaşayan 15 yaş-altı çocuklar 1.6 milyonken bu oran 2007 de 2 milyona ulaştı ve bu çocukların %90 ı Afrika nın güneyinde yaşıyor. Rapor ayrıca her kıtada hastalığın bulaşma yollarının detaylı bir incelemesini de sunuyor. Rapor HIV ve AIDS ile mücadelenin haklara-dayalı bir yaklaşım gerektireceğini vurguluyor. İnsan hakları ihlalleri, cinsiyet eşitsizliği, utanma ve ayrımcılıkla mücadelede sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç duyuluyor. Rapor özellikle ilkokul ve ikinci öğretim başta olmak üzere kızların eğitimine yapılacak önemli yatırımların, kadın ve kızların HIV riskini ve hastalığa karşı savunmasızlığını azaltacağını ileri sürüyor. Rapor ayrıca hükümetlerin ve uluslararası donörlerin, kadınların ekonomik özgürlüğünü arttırmayı amaçlayan statejilere öncelik vermeleri gerektiğini ve tüm ülkelerin HIV ile yaşayan insanları korumak için alınacak ayrımcılık karşıtı önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamaları gerektiğini bildiriyor. Buna göre, HIV e dayalı ayrımcılığa karşı gerekli yasal korumaları olmayan ülkeler derhal bu yasaları çıkarmalılar. Rapor ayrıca kamu bilinci yaratılmasının ve haklarınızı öğrenin kampanyaları gerçekleştirme ihtiyacının altını çiziyor. Özellikle genç insanlara ulaşmak için okul ve topluma-dayalı programlar, kitle iletişim araçlarının kullanılması ve gençlik hizmetleri etkin birer strateji olabilir. Hükümetler, HIV virüsü taşıyan insanlar için yasal hizmetler sunmalı ve bu insanların antiretroviral ilaçlara erişim olanaklarını genişletmeli. HIV ile yaşayan insanların ve HIV in bulaşma olasılığı en yüksek olduğu grupların kapasitelerinin güçlendirilmesi için çok daha fazla maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyuluyor. HIV in tedavisiyle ilgili olarak rapor, düşük ve orta gelirli ülkelerde antiretroviral ilaç alanların sayısının 6 yılda 10 kat artarak 2007 nin sonuna kadar 3 milyon insana ulaştığını ancak özellikle yetişkinlere oranla antiretroviral ilaç alması çok daha düşük bir ihtimal olan çocuklara HIV tedavisinin zamanında yapılabilmesi için yoğun bir biçimde harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Rapor, HIV tedavi programlarının artmasını yavaşlattıkları gerekçesiyle sağlık sistemlerindeki eksik noktaları doldurmanın gerekliliğini vurguluyor. HIV tarafından etkilenmiş hanehalklarına maddi yardım sağlayan sosyal koruma programlarının salgının etkilerini azalttığı kanıtlandı ve bu gibi programlar derhal arttırılmalı, özellikle de salgından en çok etkilenen ülkelerde. Kısaca, Piot un dediği gibi AIDS, dünya çapında toplumun her sektöründen benzersiz bir çabayı gerektiren inanılmaz karmaşık bir konu. Ancak isteğin ve kaynakların olduğu bir dünyada bunu başarabiliriz. 362 sayfalık bu rapor genel anlamda şu ana kadar yapılmış en kapsamlı küresel değerlendirmeyi sunuyor. Rapor, ulusal ilerlemeyi gösteren 147 ülkenin raporlarına dayanıyor ve gerçek yaşam öyküleri de içeriyor. Şu ana kadar sayısız sivil toplum grupları hükümetteki meslektaşlarıyla bir araya gelerek raporlama sürecine dahil oldular. Rapor ayrıca 2001 HIV/AIDS le Mücadele Taahhüt Bildirgesi nin ve 2015 e kadar olan 6 ıncı Binyıl

15 Kalkınma Hedefi nin yarıyol noktasını işaretliyor. Rapor 2001 den beri kaydedilen ilerlemeyi ve 2015 yılına kadar neler yapılabileceğini inceliyor. [1] AIDSle mücadele için kullanılan ilaçlar

İNSANLAR VE KURUMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ 14 KÖYDEKİ YAŞAM KALİTESİ İYİLEŞİYOR. Güneydoğu Anadolu daki dört köyün yaşam

İNSANLAR VE KURUMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ 14 KÖYDEKİ YAŞAM KALİTESİ İYİLEŞİYOR. Güneydoğu Anadolu daki dört köyün yaşam 19 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=1538 14 KÖYDEKİ YAŞAM KALİTESİ İYİLEŞİYOR İNSANLAR VE KURUMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ Güneydoğu Anadolu daki on dört köyün yaşam kalitesi, Türkiye Hükümeti, Uluslararası

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i 2007 2009 Mali Yılları Deg erlendirmesi 51427 Yönetici Özeti DÜNYA BANKASI CivilSocExecSumTURKISH.indd 3 9/23/09 12:20:59 PM Yönetici Özeti Son üç yıl içerisinde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network

Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network Giving Circle (Bağış grubu) Giving Circle toplumsal çalışmaları desteklemek, bu çalışmalar hakkındaki farkındalıklarını

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Keiko Sato Baş Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası Türkiye de faaliyet gösteren Uluslararası

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 0/5 Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 1. GÜN Dünya Su Günü Panelleri 21 Mart 2008 DÜNYA SU GÜNÜ PANELLERİ 09.00 09.20 AÇILIŞ 09.30 11.30 Kocatepe Salonu İnönü Salonu PANEL 1: Küresel Değişimler ve Risk

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Dünyamız son yirmi yılda hızlı bir şekilde değişti. Hem ekonomik,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA BAĞIŞ GRUPLARI Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki S.Sevda Kılıçalp Iaconantonio TÜSEV

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 16.XII.2016 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS

İŞLETME ZİRVESİ 16.XII.2016 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS İŞLETME 2023 ZİRVESİ 16.XII.2016 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS İŞLETME 2023 ZİRVESİ 16.XII.2016 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 AIDS Epidemisinin Küresel Özeti 2010 HIV ile yaşayan sayısı Toplam Yetişkin Kadın Çocuk (

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Vodafone, Dünyanın Vodafone En dünyanın Büyük en Mobil büyük mobil Şirketidir iletişim şirketidir. VODAFONE VOice + DAta + telefone 1985 te İngiltere nin ilk cep

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı