Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü"

Transkript

1 Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Keiko Sato Baş Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası

2 Türkiye de faaliyet gösteren Uluslararası Finans Kuruluşları Uluslararası Finans Kuruluşları Dünya Bankası Strateji ve Operasyonlar Üç sütun üzerinde odaklanıyor : (i) Rekabetçiliğin ve İstihdam Olanaklarının Arttırılması, (ii) Adil Beşeri ve Sosyal Kalkınma, (iii) Kaliteli Kamu Hizmetlerinin Etkin Sunumu Finansman/Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) MY döneminde toplam 6,2 milyar ABD$ na kadar finansman Avrupa Yatırım Bankası Fransa (Agence Française de Développement -AFD) Almanya (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) ve Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ)) Japonya (Japon Uluslararası Kalkınma Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı İşletme geliştirme, altyapı geliştirme ve enerji sektörü için destek sağlamak; finansmana erişimi ve çeşitliliğini arttırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için yerel bankalar ve finans kuruluşları ile birlikte çalışmak. Üç sütun üzerinde odaklanıyor: (i) sosyal ve çevresel olarak sağlıklı uygulamaların teşviki için KOBİ desteği, (ii) çevre (sürdürülebilir enerji ve endüstriyel kirlilik) ve (iii) belediye düzeyinde finansman da dahil olmak üzere, adem-i merkezileştirmenin desteklenmesi yoluyla bölgesel kalkınma (Kayseri, Bursa ve İstanbul). KfW aracılığıyla: su sektörü ve finans sektörünün geliştirilmesi GTZ aracılığıyla: Çevre koruma ile ilgili teknik yardım; KOBİ ler, yerel yönetim kapasite oluşturma desteği Öncelikli alanlar; çevre altyapısının geliştirilmesi, katı atık yönetimi, enerji verimliliği, afet önleme ve kurtarma önlemleri, trafik yönetimi, eşitsizliklerin azaltılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, ve kamu görevlileri için uzmanlaşmış teknik/çevre/sektör eğitim programları 2008 ve 2010 arasında yıllık en az 2 milyar Euro PROPACO dan (AFD nin özel sektör desteği üzerinde odaklanan bağlı kuruluşu) 151 milyon Euro da dahil olmak üzere arasında 550 milyon Euro taahhüt edilmiştir. AFD Türkiye deki faaliyetlerine 2004 yılında başlamıştır taahhütleri 4,5 milyon Euro, 2008 taahhütleri 4 milyon Euro 2008 yılında KfW aracılığıyla 57,25 milyon ABD$ tutarında mali yardım kullandırılmıştır arasında GTZ aracılığıyla 1 milyon Euro luk teknik yardım. Toplam 101,5 milyar JPY yen krediler için, hibe ve teknik yardım ( ) Bunun içinde; 2005 yılında İstanbul Boğazı Raylı Tüp Geçiş Projesi için sağlanan 98 milyar JPY dahil (yaklaşık 936 milyon ABD$)

3 Belediyelerin Desteklenmesinde Uluslararası Finans Kuruluşlarının Rolü Finansman Belediyelerin gerçekleştirdiği yatırım projelerinin finansmanı Uluslararası Finans Kuruluşlarının yatırımları arttırmaya yönelik çabalarının koordinasyonu Teknik Yardım Geçiş dönemi ve yapısal reformlar hakkında danışmanlık desteği ve teknik yardım sağlanması Küresel bilgi paylaşımı için fırsatlar sunulması

4 Teknik Yardımda Uluslararası Finans Kuruluşlarının Rolü : Bazı Örnekler Gelir üretimini, harcamaların etkililiğini ve mali kontrollerin kalitesini güçlendirmeye yönelik önlemleri içeren finansal iyileştirme planları Kilit görevlilerin eğitimi Mevcut fizibilite ve mühendislik etütlerinin bağımsız incelemeleri İletişim, kamuoyu bilgilendirme ve paydaşlarla istişare, seminerler ve çalıştaylar Proje yapılandırma için finansal danışmanlık hizmetleri Belediyelere kredi notu almalarında yardımcı olmak

5 Diğer Hizmetler Uluslar arası Finans Kuruluşları ayrıca alt ulusal müşterilere, hizmet sunumları bakımından kilit öneme sahip diğer hizmetlere ve ürünlere erişimlerinde yardımcı olabilirler: Karbon Finansmanı KOBİ ler Çıktı Esaslı Yardım Belediye İşletmelerinin Basitleştirilmesi Konut Finansmanı Kurumsal Yönetişim Enerji Verimliliği

6 Dünya Bankası Grubu nun, Belediyelerin Önlerindeki Zorlukları Aşmalarında Sağladığı Hizmetler Merkezi ve yerel yönetimler ile sürdürülen diyalog yoluyla politika ve kurumsal analiz, ve reform süreçlerinde yardım Hem merkezi hem de yerel kuruluşlar için kapasite oluşturma Hem Dünya Grubu fonları hem de diğer kaynaklardan sağlanan fonlar için proje hazırlık ve uygulama danışmanlık hizmetleri Kalkınma sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi Son olarak, mali destek.

7 Dünya Bankası Grubu nun Sağladığı Çeşitli Finansal Destek Türleri Devlet tarafından sağlanan garanti edilen yatırım finansmanı (IBRD ve IDA) : Bireysel projeler, Programlar Belediye fonları Belediye bütçeleri için IBRD desteği Alt-egemen kuruluşlar tarafından garanti edilen ve IFC nin alt-ulusal finansman kolu yoluyla sağlanan finansman Yardımlar, kredi, garanti ve hibelerin bir kombinasyonu şeklinde olabilir Diğer uluslararası finans kuruluşları, Devlet fonları ve ticari taraflar ile ortak finansman da bir seçenektir (sektör çapında bir yaklaşım yoluyla)

8 Dünya Bankası Grubu Finansal Desteğinin Örnekleri Bireysel Projeler IBRD/IDA: Bosnia Yerel Kalkınma Pilot Projesi 15,9 milyon ABD$, 2005 yılında tamamlandı Özel ticari bankalara kredi sağlanması belediye kredi piyasasına destek Ukrayna Kiev Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi 18 milyon ABD$, 2005 yılında tamamlandı Kurumsal binalardaki belirli yatırımların finansmanı yoluyla ulusal enerji tasarrufu programına destek 2010 yılına kadar Ukrayna nın toplam enerji tüketiminin 1/3 ü kadar yıllık tasarruf sağlaması bekleniyor Rusya Moskova Kentsel Ulaşım Projesi 60 milyon ABD$, döneminde uygulanıyor Daha fazla hareketlilik ve güvenliğe yönelik trafik yönetimi önlemlerinin planlanmasında, uygulanmasında, yürütülmesinde, iletilmesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesini amaçlıyor

9 Dünya Bankası Grubu Finansal Desteğinin Örnekleri Bireysel Projeler Dünya Bankası garantisi: Romanya Elektrik Dağıtımının Özelleştirilmesi - 60 milyon Euro (bugünün kuruyla 84 milyon ABD$) kısmi, risk garantisi, 7 yıl - Özelleştirilen 2 bölgesel elektrik dağıtım şirketine yönelik 111,6 milyon Euro luk (156,2 milyon ABD$) özel sektör öz sermaye yatırımının yolunu açıyor IFC Alt Ulusal Finansman Aracı: Rusya Çuvaş Cumhuriyeti 230 milyon Ruble lik (9,2 milyon ABD$) ticari olarak fiyatlandırılmış kısmi kredi garantisi Genel altyapı finansmanı için 1 milyar Ruble lik (40 million ABD$) tahvil ihracının yolunu açıyor (kupon oranı %7,85)

10 Dünya Bankası Grubu Finansal Desteğinin Örnekleri Programatik Kredi Shanghai Kentsel Programı (bugüne kadar 3 Uyarlanabilir Program Kredisinden (APL) 2 si onaylanmıştır) 1,2 milyar ABD$ lık yatırım (IBRD nin bugüne kadarki milyon ABD$ lık kredi katkısı ile) Taahhütler 10 yıllık bir döneme yayılmış Büyükşehir çapında çevre yönetimine yönelik entegre yaklaşımı destekliyor (su, atık su, katı atık, hava, geliştirme) Tek bir büyük şehir için politika ve kurumsal reformu destekliyor Ukrayna Kentsel Altyapı Projesi 140 milyon ABD$, 2007 yılında onaylandı Fonlar, iş planlarına dayalı olarak rekabetçi bir şekilde seçilen 4 ayrı yerdeki 5 kamu hizmet kuruluşuna tahsis edildi; su ve kanalizasyon projelerini destekliyor Türkiye Belediye Hizmetleri Projesi 212,9 milyon Euro (onay tarihinde milyon ABD$ na eşdeğer) Kaynaklar, değerlendirme aşamasında üzerinde anlaşılan kriterlere dayalı olarak seçilen 14 belediyeye İller Bankası aracılığıyla tahsis edildi Su, kanalizasyon ve katı atık projelerini destekliyor

11 Dünya Bankası Grubu Finansal Desteğinin Örnekleri Belediye Fonları ve Bütçe Desteği Gürcistan Belediye Geliştirme ve Merkeziyetçilikten Uzaklaşma Projeleri MDDP-1 ve MDDP-2 için milyon ABD$ IDA desteği Belediye Geliştirme Fonu yoluyla yerel altyapı ve kamu hizmetlerine yönelik yatırım projelerinin belirlenmesinde, planlanmasında, sunulmasında ve maliyetlerinin karşılanmasında Yerel Yönetim Birimlerini destekliyor. St Petersburg Ekonomik Kalkınma Projesi 161 milyon ABD$, 2003 yılında onaylandı Kültürel kuruluşlar için 61 milyon AND$ tutarında yatırım kredisi ve St Petersburg bütçesi için 100 milyon ABD$ tutarında destek Bütçe desteği şehir reformu ile bağlantılandırılmış bütçe desteği tahsisi bitirilmemiş olmasına ve yatırım bileşenine kaydırılmış olmasına rağmen uygulanmıştır.

12 Türkiye Belediyeler : Mevcut Durum Türkiye hızlı bir şehirleşme yaşamaktadır ve bu durum belediye hizmetlerini zorlamaktadır Şu anda, nüfusun yaklaşık yüzde 65 i kentsel alanlarda yaşamaktadır Acil öncelikler : Yerel seviyedeki kamu hizmetlerinin kalitesinin ve etkililiğinin yükseltilmesi Belediyelerin operasyonel ve finansal performansının güçlendirilmesi

13 Belediyeler: Zorluklar AB, Türkiye nin sadece su, atık su ve katı atık yönetimi için milyar dolarlık yatırım yapması gerekeceğini tahmin etmektedir. Çevre mevzuatını AB standartları ile uyumlu hale getirmek için Çoğu belediyenin ve bunların hizmet kuruluşlarının bu yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynak yaratabilmesi mümkün görünmemektedir Türkiye gibi orta gelirli bir ülke için bile uygulama zorlukları oldukça büyük olacaktır.

14 Finansal Hususlar Çoğu belediye operasyonel ve finansal sorunlarla karşı karşıya Belediyelerin Hazine ye olan ödenmemiş borçları, vadesi geçmiş borçlar ile birlikte 10,8 milyar ABD$ civarında. Ek olarak, vergi,, sosyal güvenlik primleri ve belediye şirketlerinin ödemeleri sebebiyle birikmiş borçlar da mevcut Bu borcun yaklaşık yüzde 70 inin çevrilemediği tahmin edilmektedir. Borçların yaklaşık yüzde 85 i belediye yatırımlarına yönelik devlet desteğinden kaynaklanıyor.

15 Operasyonel Hususlar Belediye Su İdarelerinde Su şebeke Kayıplarının Örnekleri Bazı büyük belediyelerde 15 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında şebeke kayıplarının azaltılması konusunda biraz ilerleme kaydedilmiş durumda Belirli Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Şebeke Kaybı Seviyeleri * Ankara %22 (2006) 1991 de % 35 idi * Bursa % 27% (2006) de %62 idi Ancak, karşılaştırma yapacak olursak: Su şirketlerinin şebeke kayıpları Singapur da %4, İngiltere de %19, Japonya da %8, Şili de %33.

16 Fonları absorbe etme kapasitesini geliştirmeye yönelik önlemler Finansal Sürdürülebilirlik Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca, mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi Yerel mali yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi özellikle bütçeleme, kontrol ve denetim bakımlarından Fonların daha iyi yatırım verimliliğine ve finansmanına yönelik olarak kullanılması amacıyla belediyeler için eğitim programlarının uygulanması

17 Fonları absorbe etme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik diğer önlemler Performans göstergeleri üzerinde daha fazla çalışılması ve bunların belediye hizmetlerinin performansının yükseltilmesi amacıyla kullanılması; iyi performans gösteren belediyelerden dersler çıkarılması Belediye seviyesinde becerili teknik ve mali personelin tutulması Nitelikli belediye personeline yönelik eğitim programları, kariyer yolları ve yeterli maaşlar yoluyla teşviklerin sağlanması

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi 5 Aralık 2007 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.) Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında

Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında Sayı: Özel Sayı/Aralık 2009 2010'a Doğru UNDP Türkiye'den mesaj Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ Türkiye de enerji verimliliğinin

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye nin Yapıcı Gücü İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sunuş 1 à 35 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Olağan Genel Kurul Gündemi...3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz...6

Detaylı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE European Bank for Reconstruction and Development 2011 www.ebrd.com EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kimdir? AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu kalkınma

Detaylı

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği AFD VE TÜRKİYE İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olan Türkiye, önemli bir ekonomik ve sosyal gelişme yaşamaktadır.

Detaylı

Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bölümü Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi, «EMENA» Türk Alman Su İşbirliği Günü

Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bölümü Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi, «EMENA» Türk Alman Su İşbirliği Günü Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bölümü Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi, «EMENA» Türk Alman Su İşbirliği Günü Nisan, 2012 İçindekiler 1. IFC Genel Bakış i. IFC Genel Bakış ii. IFC Türkiye 2. Doğal Kaynaklar

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi

TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi Rapor No. XXXXX 20 Aralık 2005 Bağımsız Değerlendirme Grubu Kısaltmalar APL Uyarlanabilir Program Kredisi ARIP Tarım Reformu Uygulama Programı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı