geleceğimize sahip çıkalım!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "geleceğimize sahip çıkalım!"

Transkript

1 1_Layout 2 7/22/11 11:05 AM Page 1 F Halkın Günlüğü FESTİVAL HALKIN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ FESTİVAL EKİ Toprağına geri dön sf 2-3 DHF açıklama sf 4-5 Festival mesajları sf 6-7 Festival programı sf 8 YENİ DEMOKRASİ İÇİN Halkın Günlüğü Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hıdır Gürz Şehit Muhtar Mah. Süslü Saksı Sokak NO: 11 Kat: 4 BEYOĞLU/İSTANBUL Tel (0212) Bas kı: SM. Matbaacılık Adres: Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sokak NO:10 A- Blok Yenibosna Bahçelievler-İST Tel ( 0212) Demokratik Haklar Federasyonu ndan festival çağrısı Geleceğimize sahip çıkalım f DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU Dersim, insanıyla ve coğrafyasıyla yok ediliyor! Toprağımızı, kültürümüzü ve geleceğimizi, örgütlü gücümüzle savunalım, geleceğimize sahip çıkalım! Dersim gerçeği, günümüzde, gerek coğrafyasıyla gerekse halkıyla, çok yönlü ve tarihte hiç olmadığı kadar, orta ve uzun vadede çok ciddi yıkıcı sonuçlar doğuracak olan sistematik bir saldırıyla yüz yüzedir. Bilinir ki dünden bugüne, Osmanlı dan günümüze, her daim dili, inancı ve yaşam kültürüyle farklılıklarını koruyan Dersim, hakim gericiliğin baskısına ve zulmüne maruz kalmıştır. Ölümler, açlıklar, sürgünler ve acılar Dersim in kimliğinin hep bir parçası olagelmiştir. Beri yandan Dersim in dağları ise bu vahşete direnenlerin, dövüşenlerin beşiği olmuştur. Dövüşenler ve onları bağrına barsan Dersimli, isyanın ve boyun eğmeyişin timsalidir adeta... Bu da Dersim kimliğinin en önemli bileşenlerinden bir diğeridir. Dersim i Dersim yapan bu iki dinamik, günümüzde de hakim durumdadır. 27 Haziran 2011 de Ovacık ta toprağa düşenler ve geçtiğimiz bahar aylarından beridir Dersim in her bir karış toprağında süregiden çatışmalar, orman yakmalar, baskılar Dersim in en büyük gerçeğidir! Bunlar, en sık tekrar edilen ve bir o kadar da taşıdıkları derin anlamlara yabancılaşılan olgulardır bir yönüyle de... Ne ki bugünü, dünden ve tarihten çok farklı kılan yeni bir süreç, son 10 yıldır Dersim i içten içe kemirmekte ve an itibariyle de Dersim in yakın gelecekteki çehresini çok ciddi ölçülerde değiştirecek sonuçlarıyla birlikte işletilmektedir. Bu sürecin, Dersim kimliğinin asli bileşenleri olan coğrafyasını ve toplum/kültür/tarihini hedef alan iki esas yönü bulunmaktadır! devamı sayfa 4-5 de

2 6-7_Layout 2 7/22/11 11:47 AM Page 1 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki Munzur Kültür ve Doğa Festivali ve Toprağına Geri Dön çağrısının Dersim açısından anlamı! Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Munzur Kültür ve Doğa Festivali, zamanın tarihleştirdiği nice büyük zulüm yaşamış, katledilmiş, topraklarından sürgün edilmiş sistematik asimilasyona maruz kalmış bir coğrafyada Dersimlilerin çığlığı olarak ortaya çıktı. Toprağına Geri Dön ana şiarıyla Olağanüstü Hal döneminde doğumunu gerçekleştirilen Munzur Festivali, 38 katliamı ve sürgününden sonra Dersimliler açısından ikinci 38 anlamına gelen doksanlı yılların köy boşaltmaları sonrasında anlamlı ve karşılığı olan bu çağrıya kulak veren binlerce Dersimli nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaşadığı topraklardan sürgün edilip, büyük kentlerin kenar mahallelerinde yerleşen ve yıllardır doğduğu topraklara gelememiş Dersimliler açısından bu çağrının çıplak anlamı bile büyük önem taşıyordu. Sürgünde yaşayan Dersimliler açısından böylesi bir anlamı olan Munzur Festivali, Dersim de yaşayanlar açısındansa yaşanan ablukaya ve zulme karşı bir dayanışma çığlığıydı. O süreçte bu çağrı başkaca bir şeye gerek duyulmadan politik karşılık bulan sonuçlar doğurdu. Sonraki süreçlerde gerçekleştirilen festivallerin neredeyse tamamının ortak noktası çevreye dönük kapsamlı saldırılar karşısında doğaya sahip çıkma çağrısıydı. Elbette bu ana konuya her dönem eklenen başkaca başlıklar oldu, oluyor da. Ama devletin Dersim e uyguladığı asimilasyon politikalarının güncelde aldığı biçim, barajlar olmasının doğal bir sonucu olarak, festivallerin ana gündemi bu saldırı karşısında halkın örgütlenmesi oldu. Yapılan ve yapımı planlanan barajların yol açacağı sonuç, Dersimlilerin yaşam alanlarının yok edilmesi olacaktır. Bu durumda farlı bir yönden Toprağına Geri Dön çağrısını güncelliyor. 11. Festival, hem festival tarihçesine bir atıf, hem de bu güncellemenin bir karşılığı olarak Toprağına Geri Dön çağrısı yapıyor. Önemli bir çağrı, ama artık bu şiarı yaşamlaştırmak için somut adımlara ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. İlk festival(ler)de bu çağrı tek başına politik sonuçlar doğurmuş olsa da, gelinen aşamada somut çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Zira büyük kentlerin kenar mahallelerinde yerleşmiş ve buralarda kendilerine zorunlu yaşam alanları oluşturmuş, oluşturmaya çalışan, ama hala toprağına geri dönmek isteyen Dersimliler in bu istemlerinin yaşamla buluşması için somut projeler, çalışmalar gerekiyor. Heleki festival bu gündemle örgütleniyorsa, geri dönüşlere dair yöntemlerin tartışılıp, bu tartışmaların somut programlara dönüştürülmeye çalışıldığı araçları ortaya çıkaracak içerikte hazırlanması gerekiyor. Dersim e dönük modernleşerek derinleşen saldırılar karşısında önemli direnç noktalarından biri de geriye dönüşler, yaşam alanlarına sahip çıkışlar olacaksa, başta belediyeler olmak üzere, demokratik kitle örgütlerine ve bu durumdan muzdarip her çevreye önemli sorumluluklar düşüyor. Tam da bu noktada sorulması gereken, tartışılması gerek şey ne yapmalı, nasıl yapmalı soruları etrafında somut yöntemler ortaya koymak olmalıdır. Festivallerin politik gündem haline getirdiği bu gibi meseleler Dersim deki kurumlar açısından somut projelere dökülmesi gereken noktalara işaret ediyor. Büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan ama toprağına geri dönmek isteyen Dersimliler için bu istemlerinin pratiğe dökülmesi için nedenler yaratmak zorundayız. Bu durumu, devletin geriye dönüşleri teşvik etme pespaye yaklaşımına asla bırakmadan, bizler adım atmalıyız. Zira evlerimizi, köylerimizi yakanlardan, zulüm ve asimilasyon mimarlarından bize bahşedilecek bir yaşam yoktur, olamaz da. Dersim de bu süreci belediyelerin olanaklarını açığa çıkararak başlatabiliriz. Üretimden kopartılmış ve tüketici bir toplum haline getirilen, getirilmeye çalışılan toplumsal şekillenişin önüne geçecek üretim modelleri geliştirilebiliriz. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere benzer üretim alanları, belediyelerin olanakları ve kimliksel avantajları kullanılarak kolektifleştirse, ufak adımlarla modeller yaratılabilirse toprağına, kültürüne daha güçlü sahip çıkmaya başlayacaktır Dersim halkı. Toprağına Yapılan ve yapımı planlanan barajların yol açtığı, açacağı sonuç, Dersimlilerin yaşam alanlarının yok edilmesi olacaktır. 11. Festival, hem festival tarihçesine bir atıf, hem de bu güncellemenin bir karşılığı olarak Toprağına Geri Dön çağrısı yapıyor. Somut direniş mevzileri Festivale konu olan bu başlığın ete kemiğe bürünmesi için farklı olanlarda çalışma gurupları oluşturarak, köy köy analizler yapılabilir. Yapılacak analiz ve araştırmalar sonucunda her festivalde bir ailenin ya da bir köyün geriye dönüş süreci örgütlenebilir. Bunun için kolektif bir çalışmayla, gerçekleştirilecek emek seferberliğiyle, dönecek aile ya da ailelerin barınma vb. sorunları rahatlıkla çözülebilir. Dönecek kişi ya da ailenin olanaklarının doğru bir biçimde analiz Hayat boşluk tanımıyor edildiği ve dönülen alanda üretime de dahil olduğu bir süreç organize edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla ve modeller oluşturarak hayata geçirilecek. Bu çalışmada temel hedef dönen ve hâlihazırda köylerde yaşayanların üretimlerinin kolektifleştirildiği; kooperatifleşmenin sağlandığı böylece de örgütlü bir toplumsal modelin yaratılması olmalıdır. Anlatmaya çalıştığımız şey elbette kapsamlı ve farklı yönleri de olan bir konudur. Yaptığımız örneklemeler yapılabilecekleri anlatmak içindir. Bu çerçevede örneğin her köyün farklı bir ürün Asla akıldan çıkarmamamız gerek bir nokta var: bir alanda devrimci, demokrat kişi ve kurumlar, onların politikaları yoksa orada sistemin ekonomisi, kültürü, ilişkileri politikaları var demektir. Zira hayat boşluk tanımıyor. Toplumsal gerçekliğin ortaya çıkardığı her çelişki bir sınıfın çıkarına hizmet edecek biçimde gelişir, çözümlenir. Soyut söylemlerle bir şeyi ne yaşatabiliriz ne de ortadan kaldırabiliriz. Dersim de yaşamak, yaşatmak için somut şeylere ihtiyacımız var. İşte bu genellik içinde mücadeleyle kazanılmış ve yaşatacağımız önemli direniş mevzilerinin başında torağına geri dönüş süreçlerinin üretim süreci

3 6-7_Layout 2 7/22/11 11:47 AM Page 2 sf2-3 geri dön içinde yaşamlaştırılması olacaktır. Başlatılacak böylesi bir süreçle festivallerin doğal bir sonuç olarak artık tüketim sürecinin bir parçası haline gelme meselesinin de önüne geçilebilecektir. Buradan farklı kaygılarla, ön yargılı sonuçlar çıkarmaya gerek yok. Bahsini yaptığımız süreç doğalında gelişen bir süreçtir. Bu gün 11. sini karşıladığımız festivaller dizisine böylesi müdahaleler yapmadığımız sürece yapıla- yetiştirdiği ve bunun garantörlüğünün belediyelerin denetiminde; nde halka, pazara ulaştırdığı bir organizasyon ya da buna benzer birçok yol ve yöntem uygulanabilir. İhtiyacımız olan şey, bu festivalleri Dersim açısından, Dersim i yeniden ve daha ileri bir noktada örgütlemenin bir vesilesi haline getirecek iradeyi ve çabayı göstermektir. Toprağına Geri Dön çağrısıyla başlayan ve bu yıl karşıladığımız 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nin, yukarıda anlatmaya çalıştığımız sürecin tartışılmasına vesile olması bile önemli bir adım olacaktır. Zira bu konu, festivalleri de aşan kapsamlı, sistematik, uzun soluklu ve sabırlı bir çalışmaya ihtiyaç duyan bir konudur. Dersim e yönelik kapsamlı saldırılar karşısında oluşturulacak karşı koyuşların önemli başlıklarından birisi de tam da bu noktadır. Dersim de hayata geçirilecek, festivalleri de aşan böylesi çalışmalar sistemin saldırıları karşısında somut direniş mevzileri kazandıracaktır bizlere. Devletin Dersim üzerinde uyguladığı kapsamlı teslim alma saldırısı karşısında aynı kapsayıcılıkta karşı koyuşlar örgütlemek zorundayız. Katliamlar, sürgünler, yozlaştırma vb. yol ve yöntemlere sıklıkla başvuran gerici sistem, gelinen aşamada Dersim in ekonomik şekillenişinde de etkisini arttırmak için yoğunlaşan çalışmalar yapıyor. Kendi ekonomik ilişkileri içine aldıkları Dersimlileri asimilasyona tabi kılmaları kolaylaşırken, öte yandan bu alandaki çalışmaları genişledikçe genel toplumsal yapıya etki edecek sonuçlar doğuracaktır. bilecek çok şey olmadığı kanısındayız. Bu konularda yukarıda değindiğimiz üzere belediyelerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette belediyelerimizin sınırlılıklarının farkındayız. Ama bu çalışmalar belediyelerimizi de güçlendirip, geliştirecek olanaklar taşıyor. Mesele, Dersim demokratik kamuoyu, kurumları ve halkıyla birlikte, küçük, kısır hesaplardan azad olmuş bir yöntemle kolektif bir düzlemde birliktelik yakalamaktır. Festivale ilişkin görüşler Bu yıl düzenlenecek olan 11. Munzur Doğa ve Kültür Festivali öncesi, halkın festivale karşı yaklaşımı ve beklentileri üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Devletin, karakol, baraj vb şekillerde uyguladığı baskı ve sindirme politikasına dikkat çeken Dersimliler, festivali örgütleyen kurumların bu konuları genişçe işleyerek kamuoyuna taşımasını, gündem yaratmasını temenni ediyor. gfestivalden beklentileriniz nelerdir? Bundan önceki festivaller halkın beklentilerini karşılıyor mu? Haydar Arslan Barajlara ger türlü karşıyız kimi kişilerin baraj bölgelerinde arazileri var, kişisel çıkarlarını düşünerek satıyorlar, bu insanlar bu halka karşı sorumlu olmalılar. Güçlüden değil ezilenden yanayız. Dersim de insanlar birahanelerde sömürülüyor, kadınlarımız meta olarak kullanılıyor. Bu duruma şiddetle karşıyım. Kültürel yozlaşmadan dolayı dilimiz unutulmakta ve devlet tarafından bu saldırı bir şekilde sürdürülmekte. Ben 25 yıla yakın İstanbul da yaşadım. Çocuğum Dersim e bir kez geldi ama bu coğrafyaya hayran kaldı yani bu topraklara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Aysel Günel Festival kuşkusuz ki eğitim, kültürün aktarılmasında en önemli unsurdur. Dersim genelinde cemaat okullarının sistem tarafından bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılarak özelde Dersime özgü kültürün asimile edilmesi teşhir edilmeli ve aynı zamanda coğrafyamızda can alıcı sorunlarından olan karakollaşma ve kültürel yozlaşmaya karşı mücadele edilerek ve sendikalar demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve devrimci, demokratik, ilerici, duyarlı halkın bir araya gelerek gerekli tepkiyi göstermelidir. Hakan Boztaş Festivalin anlamı, bu topraklarda uzun yıllar devam eden yok sayma, yozlaşma, yabancılaşma, doğa tahribatından vb. bağımsız değildir. Bu yüzden, festivali düzenleyenlerden bu festivale katılanlara kadar herkes yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Festivali sadece eğlence alanı olarak algılamak yanlış elbette. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tertip komitesi program aşamasında kendi arasında çelişki yaşamaktadır. Dar grup zihniyeti, kendini dayatma gibi anlayışlar terk edilmeli. Bu coğrafyada toplumsal benliğimizi canlandıracak doğa katliamına cevap verecek, yozlaşmayı bertaraf edecek bir ortak bilinç ve ruh gereklidir. Festival bu bilinç ve ruhu ortaya çıkarmalı ve hareket alanları oluşturmalıdır. Doğa bilinci oluşmadan insan ile ilgili idraklerin de eksik kalacağı düşüncesiyle Dersim coğrafyasında çıkarılan yangınlara, barajlara bilinçsiz orman kesimlerine, hayvan katliamlarına ve en can alıcı sorunlardan cemaatleşme, karakollaşma ve kültürel yozlaşmaya karşı çıkılmalı ve toplumsal tepkiler koyulmalıdır. Bu anlamda olumsuz tüm girişimlere hayır diyebilmeliyiz.

4 4-5_Layout 2 7/22/11 11:25 AM Page 1 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki Dersim barajlarla boğulmak istenmektedir En sık yinelenen, en sık duyulan ve bir o kadar da kanıksanan ve hatta klişeleşen bu söylem, an itibariyle Dersim in ve Dersimli nin yaşamsal varlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan birisidir. Barajlar, sadece Dersim de değil, ülkemizin dört bir yanında yoksul ve topraksız köylülük ile küçük üreticilerin ellerinde kalan son işlenebilir toprakların yağmalandığı; uluslararası büyük enerji tekellerine peşkeş çekildiği bir yıkım projesi olarak gündemimizdedir. Karadeniz den Ege ye, Akdeniz den Kuzey Kürdistan dağlarına kadar ülkemizin dört bir yanında inşaat halinde olan Hidroelektrik Santrali (HES), Regülatör, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) vb. bilumum proje; IMF ve DB kotaları altında ezilmiş üretici köylülüğün, geçimlik ekonomiye sahip yoksul köylülüğün ve topraksızların ellerinde kalan son arazileri de devlet zoruyla yağmalamaktadır. Jandarma dipçiğiyle, Çevik Kuvvet zorbalığıyla yerlerde sürüklenen, gözaltına alınan ve mahpushaneleri dolduran köylülük, bugün, dağınık Dersim coğrafyası yo Dersim in Toplum, Kültür, Tarih Dokusu, Kapsamlı Bir Asimilasyon Projesiyle Yok Edilmek İsteniyor: Bu dağlar, derin vadiler ve ormanlar silsilesine tarih boyunca yerleşmiş olan ezilen halkların iç içe geçtiği; yaklaşık olarak da son 800 yıl boyunca da esas olarak Kızılbaş Alevi inancıyla yaşamakta olan Kürt toplulukların yurdu olan Dersim in toplumsal dokusu şimdi, tam bağrından hançerlenmektedir. Düne kadar imha ve inkar siyasetiyle farklı kültürel kimliklere saldıran devlet; günümüzde Dersimliler e Alevi ve Kürt kimlikleri üzerinden, AKP hükümeti ve CHP muhalefeti (!) marifetiyle Demokratik Açılım ve Barış yalanlarına manipüle ederek öz kimliklerinden uzaklaştırmak ve devrimci, demokratik halk kültüründen, öz değerlerinden koparmak istemektedir. Bugünü, dünden ve tarihten farklı kılan iki esas unsur vardır: İlki, devletin asimilasyon politikalarının yaşadığı dönüşümdür. Düne kadar imha ve inkar siyasetiyle farklı kültürel kimliklere saldıran devlet günümüzde Dersimliler e Alevi ve Kürt kimlikleri üzerinden, AKP hükümeti ve CHP muhalefeti (!) marifetiyle Demokratik Açılım ve Barış yalanlarına manipüle ederek öz kimliklerinden uzaklaştırmak ve devrimci, demokratik halk kültüründen, öz değerlerinden koparmak istemektedir. Dersim Katliamı gerçeğinin Tayyip Erdoğan ın ve diğer devlet erkanının temsilcilerince dillerinden dökülmesi bile başlı başına bu yeni asimilasyon taktiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Kürt Açılımı yalanı, geride kalan 3 yılda yüzlerce ölüm, binlerce gözaltı ve tutuklama bırakmışken; Kürt ulusunun meşru ve demokratik siyasi iradesi, sistem içerisinde dahi tasfiye edilmek istenirken; Kürt coğrafyasının önemli bir parçası olan Dersim ise sahip olduğu özgün kültürel kimliklerle çifte baskıya maruz kalmaktadır. Zira Dersim i bir de Alevi Açılımı vurmaktadır! Devletin Alevi Açılımı yalanı ise, bizatihi Sivas Katliamı sorumlularının; Maraş ve Çorum katliamları faillerinin davet edildiği (!) Alevi Çalıştayları nın gerçek yüzüyle teşhir olmuşken; Dersim in özgün Kızılbaş Aleviliği ise tümden yok sayılmış ve dinsizlikle suçlanmıştır. Gülen Cemaati, Dersim in Bağrına Saplanmış Zehirli Bir Hançerdir! Şimdi ise devlet, bambaşka bir projenin peşindedir ve Dersim in bağrına saplanan bu zehirli hançer, Dersimliliği hızla zehirlemektedir! 1) Tunceli Üniversitesi, bünyesindeki bir avuç Dersimli, demokrat, aydın bilim insanına dahi tahammül edememiş ve hemen hepsini sürmüştür! Tunceli Üniversitesi, hızla, tüm alt yapı sorunlarına karşın yeni bölümler açmakta ve tüm öğretim üyesi, memur, özel güvenlik vb. kadrolarını doğrudan Gülen Cemaati veyahut AKP bağlantılı gerici kadrolarla doldurmaktadır! 2) Gülen Cemaati, Tunceli Üniversitesi ne bilinçli bir şekilde öğrenci yollamaktadır! Yurdun çeşitli yerellerinden, tarikat ağına düşürülmüş ve Dersim halk gençliğini asimile etmekle görevlendirilmiş gençler, Tunceli Üniversitesi ne bilinçli bir şekilde yollanmakta ve örgütlü faaliyete sürülmektedir.

5 4-5_Layout 2 7/22/11 11:25 AM Page 2 sf4-5 da olsa bu yıkıma ve talana direnmektedir. Ne ki ABD ve AB emperyalistlerinin ve onlara uşaklık eden patronların ve ağaların anayasasının güvencesinde olan bu projeler, kendi koyduğu yasaları dahi çiğneyerek mevcut mahkeme kararlarını da hiçe saymakta ve talanı derinleştirmektedir. Dersim de ise mahkeme kararlarına ve halkın itirazına karşın yapılmakta olan barajlar bir yandan ülkemizdeki emperyalist yağma ve talanın bir parçası olurken bir yandan da tüm Kuzey Kürdistan da olduğu üzere, yoksul ve topraksız köylülüğün direnişini kırma yolunda atılmış askeri stratejinin güçlü bir ayağı olarak vücuda gelmektedir. Baraj gölleriyle doldurulan vadiler ve geri kalan tepelerde kurulan karakollarla Dersim coğrafyası parçalanmak; köy yakmalardan ve zorunlu göçlerden geriye kalan köylüler yeniden göçe zorlanmak; çevre ilçeler ve il merkezi bu yolla birbirlerinden izole edilmek; karakollarla halk üzerinde çok daha etkili bir baskı kurulmak ve nihayetinde Dersim, bir il olma gerçeğinden koparılmak istenmektedir. Dersim in ve Dersimli nin en güncel ve yakıcı sorunu olan barajlar ve yeni karakollara karşı daha yaygın örgütlenmek ve uluslararası düzlemde ses getirecek bir halk hareketi inşa etmek, kesinlikle ertelenemeyecek olan bir görev olarak halk güçlerinin önünde durmaktadır. Dersim de barajlara karşı yapılan miting ve yürüyüşlerde alanları dolduran on binlerin bu görkemli duruşunu kurumsallaştırmak ve tüm ülkeye örnek teşkil edecek duruma getirmek bir görevdir. ok edilmek isteniyor 3) Tunceli Üniversitesi ne gönderilen öğrenciler, tarikata mensup öğretim görevlileriyle birlikte örgütlü bir faaliyet yürütmektedirler. Gülen Cemaati nin açtığı yurtlar ve öğrenci evlerinde, düzenli toplantılar alınmakta ve tek tek ilgilendikleri Dersimli gençler hakkında, süreçleri takip ederek asimilasyon faaliyetlerini derinleştirmektedirler. 4) Gülen Cemaati Dersim i yok etmek için çok ciddi oranda maddi kaynak aktarmakta ve açtığı özel okul ve yurt sayısını çoğaltmakta ve burada çalışmak üzere yine çok sayıda tarikat kadrosunu şehre göndermektedir. 5) Gülen Cemaati, doğrudan Dersim halk gençliğini hedef almakta ve alçakça bir şekilde açtığı ilköğretim okullarında, Dersimli çocukları, Amerikalı Hristiyan misyonlerlerden öğrendikleri yöntemlerle kendi öz benliklerinden koparmaktadır! 6) Gülen Cemaati, sadece şehir merkezinde değil Dersim in hemen tüm ilçelerinde ve çoğu köyünde küçük çocukları ailelerinden koparmakta, başka şehirlere götürmekte ve burada onları öz benliklerinden koparmaktadır! 7) Gülen Cemaati, Tunceli Üniversitesi ve devlet yetkililerinin esas planı ise; şehir merkezinde bin kişilik bir üniversite gerçekliği yaratarak zaten ancak 30 bin civarında olan şehir merkezi nüfusu içerisinde ayrı bir odak yaratmak ve Dersimli halk gençliğini, bu koşullarda değişime uğratmaktır! İşte Türk hâkim sınıflarının bu tarihsel amaç için bugün, dünden farklı olarak Gülen Cemaati ile Tunceli Üniversitesi gibi bu tarikat örgütlenmelerini ve hükümetin etkili şekilde yuvalandığı devlet kurumlarını görevlendirdi. Son derece etkili ve tehlikeli bir biçimde, Dersim halkının ve özelde de Dersim gençliğinin asimilasyonu için büyük bir çabayla çalışmalarını sürdürmektedir. Öte yandan, bilhassa 1990 lı yılların ilk yarısında yükselen devrimci halk hareketini kitlesel şekilde sahiplenen Dersim halkını, moral değerlerinden uzaklaştırmak ve toplumu içeriden bölmek amacıyla hayata geçirilen fuhuş ve uyuşturucu ile yoz kültürü, gelinen aşamada, bilhassa Dersim halk gençliğinin devrimci demokratik değerlerine ve ideallerine ciddi darbeler indirmiş durumdadır. Bu da beraberinde hızlı bir yabancılaşma, çeteleşme ve asimilasyon gerçekliğini ortaya çıkarmaktadır. Aşırı Alkol Tüketimi ile Fuhuş ve Uyuşturucu Ticareti, Bizzat Devlet ve Cemaat Tarafından Teşvik Edilmekte ve Korunmaktadır! Devlet, bu asimilasyon taktikleriyle düşüremediği Dersimliler in yaşamını fuhuş, uyuşturucu, aşırı alkol tüketimiyle iç içe olan çeteler dolayımıyla baltalamakta ve baskı altına almak istemektedir. ABD nin Kızılderili halkları alkolle uyuşturmak ve genel yaşam kültürünü bozmak istmesi gibi, devlet ve cemaat de Dersimlileri alkolle uyuşturmak; fuhuş ve uyuşturucu batağında kendi kültürel moral değerlerinden uzaklaştırmak; genç kadınları ve erkekleri sokaklara düşürerek kimliksizleştirmek, kişiliksizleştirmek istemektedir! Dersim halkının bu cendereye karşı olan savaşımı ise DHF öncülüğünde alanlara çıkan binlerin haklı öfkesine maruz kalıp geri çekilirken; derhal devreye DHF ye yönelik gözaltı ve tutuklama saldırıları devreye girmektedir! DHF, bu gerçeğin altını ısrarla çizmekte ve yaygın kitle faaliyetleriyle de Dersim e dönük bu saldırıları bertaraf etmek için çalışmakta ve bu zeminde bulabildiği her fırsatta da dostlarıyla birlikte ortak çalışmalar içerisinde, devletin tüm baskı ve engellemelerine karşın, yer almaktadır. DHF, Dersim in Devrimci Duruşudur ve Kimliklenmesidir! Tüm ülkede işçisiyle, köylüsüyle, emekçisiyle, işsiziyle, genciyle, kadınıyla, Alevisiyle, Kürdüyle, ezileniyle demokratik bir halk iktidarı hedefine kilitlenmiş olan DHF, yeni demokrasi mücadelesinin birikimlerine yaslanarak Dersim de güçlü mevziler yaratmıştır. Kuruluşundan günümüze saldırıların, operasyonların hedefi durumunda olan DHF, tüm baskıları göğüsleyecek en büyük gücün örgütlü bir halk olduğu bilimsel gerçekliğinden hareketle; Dersim in başındaki bu yeni belaların da ancak genciyle, kadınıyla, işçisiyle, köylüsüyle örgütlü bir Dersim halkının aşabileceği savunmakta ve bunun için mücadele etmektedir. Tam da bu bilinç ve kararlılıkla köyde, şehirde, okulda, sokakta... devletin gerçek yüzüyle her an karşı karşıya kalan Dersim halkını, yakıcı sorunlarını çözmek için harekete geçmeye, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya ve DHF saflarında örgütlenmeye davet ediyoruz. Demokratik Haklar Federasyonu

6 2-3_Layout 2 7/22/11 11:49 AM Page 1 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki sf6 DHF den Dersime dair Kürtçe açıklama Dêrsim bi Erdnîgariya Xwe ve bi Mirovê Xwe ve Tê Tunekirin! Em Axa Xwe, Çanda Xwe û Pêşeroja Xwe bi Hêza Xwe ya Birêxistî ve Biparêzin û Xwedî Derkevin! Îro êrişên ku li ser Dêrsimê dimeşim di dîrokê de tu demê ev kas zêde nebibû. Ha li ser gel ha jî li ser erdnigariya Dêrsimê êrişên bi pergal pêk tên. Tê zanin ku di dema Osmaniya virde Dêrsim bi jîyana xwe bi hêla oldarî û çandê ve cudatiya xwe dide kifş. Ji ber vê yekê birçîbûn, mirin, nefîbûn, êş û keder bûyê parçekî nasnameya Dêrsimê. Li hember var zerxt û zordariya çiyayên Dêrsimê mirovên berxwedêr xwedî derketiye û di paxila xwe de veşartiye. Ev yeka jî bi taybeti ji bo nasmaneya Dêrsimê gelek girîn e. Ev herdu xalên ku Dêrsim kirine Dêrsim îro jî hakim e. Yên ku di 27ê Pûşperê de ketin axa sar, pevçûnên ku meha buharê virdetir berdewamdikin, daristanên ku têne şewitandin zilm û zordarî rastiya Dêrsimê ya harî mezin e. Pergal ji bo ku Dêrsimê têk bibe li ser du xala zêdetir dixebite. Ya 1 emîn; Erdnîgariya Dêrsimê tê Tunekirin! Di dema dawî de bûyrên herî balkêş sazkirina bendavan û HES an in. Bi taybetî cêkirin qerekolên nû jî ji bo Dêrsimê xetereyên herî mezin in. Li hember biryarên dadgehê û nexwastina gelên Dêrsimê li Dêrsimê bi dehan projeyên bendav hatin çêkirin. Bi kurtasî bibendavan va dixwazin ernîgariya Dêrsimê parvekin û qerekolên nû ve jî dixwazin hemû gelên Dêrsimê daxin binê bandora xwe. Ji ber yekê karê me yê herî mezin li hember van projayên emperyalîstan zilm û zextên pergala faşîst, pergala feodal ala têkoşînê berzbikin û vê meşê bilind bikin. Ya 2 emîn; Dîroka Dêrsimê, Çanda Dêrsimê Dixwazin bi Projeya Bişaftinê ve Tune Bikin! Zanîngeha Dêrsimê û Cemaeta Gulen! Me despêkê de jî gotibû Dêrsim bi çanda xwe ve bi baweriya xwe ve xwediyê cudatiyê ye. Ji ber vê cudatiyê her dem zilm û zordarî li ser gelê Dêrsimê hatiye meşandin û dixazin vê çandê polîtîkayên bişaftinê ve tune bikin. Dewlet aliyekî di bin gotinê açilima demokratîk û aştiyê de aliyê din jî li ser nasnameya Elewiya û Kurda ve êrişên bişaftinê dixe jiyanê. Girtinên siyasetmedarên kurd û şoreşgeran ji bo van gotinan mînakên herî baş in. Dîsa Elewiyên Dêrsimê bi destê dewletê bi açilima elewiyan ve tên xapandin. Zanîngeha kul i Dêrsimê hat vekirin bi zanetî bû. Dewletê xwest ku bi vê zanîngehê ve gelê Dêrsimê Hilde binê bandora xwe. Aliyekî cemaet bi zanetî kermenda dixe kar aliyê din jî xwendekarên cemaetê bi zanetî dişînin Zaningeha Dêrsimê. DHF, Rawestandina Şoreşderî û Nasnameya Şoreşgeriya Dêrsimê ye! Federasyana Mafên Demokratîk li hember vê pergala paşvemayî, faşîst û emperyalîst bi perspektîfa demokrasiya nû ve têdikoşe. Çawa duh têkoşîna şoreşgerî li hember van nêyînîya berzdikirin wê îro jî li hember çînên serwêr vê têkoşînê berz bikin. DHF ê di Dêrsimê de têkoşîna civaka azad didomîne. DHF dîsa bang dike;rizgarbûna gelê me yên bindest dîsa têkoşîna bi hevre ango gundî, karker, kedkar, jîn xwendekar ve ye. Li, hember pergala faşîst-feodal-emperyalîst, di nava refên Federasyona Mafên Demokratîk (DHF) de rêz bigrên. Ji bo xwedî derketina keda me û pêşeroja me di nava refên Federasyona Mafên Demokratîk (DHF) de rêz bigrên. MAZGİRT PROGRAMI 29 TEMMUZ 2011 Saat: Sabah Kahvaltısı (Kaştün Köyü) Saat: Kırklar Baba Ziyareti, Kurban Kesimi ve Öğle Yemeği SÖYLEŞİ Çeşitli üniversitelerden bilim insanı, öğretim görevlisi, akademisyen, mimar ve mühendislerin ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geliştirilmesi: sorunların çözümü konusunda proje üretimi ve uygulama konulu söyleşi. PROGRAM Konuşmacılar Mazgirt Belediye Başkanı Tekin TÜRKEL Demokratik Kitle Örgütleri Adına Konuşmalar SANATÇILAR Ozan RENÇBER, Haydar BAYAR, Ahmet ASLAN, Yusuf TURAN, Pınar SAĞ, Ermeni Halk Oyunları Ekibi, Grup MUNZUR Sunucu: Çiğdem Karaboğa Halkın bütün zorlukları aşacak gücü var fmazgirt BELEDİYE BAŞKANI TEKİN TÜRKEL Mazgirt te festival çalışması sırasında halk meclisiyle bölgede çalışma takvimini belirlerken görüştüğümüz Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel halkın kendi kendini yönetime mücadelesi içerisinde duyduğu mutlulukla karşılıyor bizi. Ve hemen ekliyor: Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, onu çocuklarımızdan emanet aldık. Onların geleceği için çalışmalarımızı yürütüyoruz Bölgede gerici zihniyetin on yılların biriktirdiği sorunlar karşısında Halk kazanacak, halk yönetecek şiarıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Türkel, Belediyeyi daha iyi ve güzel bir ülke yaratma mücadelesinin bir parçası olarak yönettiğinde ve bu amaç etrafında kenetlendiğinde bütün zorlukları aşabileceğimizi söyledik diyor. Sesimize ses katmaya çağırıyoruz Türkel, Mazgirt te yaratılan değerin yerel olmadığını evrensel değerlere dönüştüğünü ifade ederek, Dünyanın neresinde olursak olalım, halkların acıları, sevinçleri ve umutları ortaktır. Bir avuç egemenin kar hırsına kurban ediliyor geleceğimiz. Yağmalanıyor doğamız; Dilimiz, inancımız, kültürümüz... Bizi biz yapan ne varsa, insanlığa dairdir. İnsanlığımıza saldırıyorlar. Yeryüzünün hangi noktasında olursa olsun, onlar aynı kaynaktan besleniyor. Aynı mirasın varisleridir onlar. Onların tarihi; zulmün, yağmanın tarihidir, bizler halkların insanca bir yaşam kavgasının tarihinden geliyoruz. Farklıyız onlarla, uzlaşmaz çelişkiler var aramızda. diyor. 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali ni karşılarken Dersim e yönelik saldırıların, asimilasyon ve insansızlaştırma politikalarının farklı yol ve yöntemlerle devam ettiğine dikkat çeken Türkel, Doğamıza ve insanlığımıza gerçekleştirilen bu saldırılar karşısında en gür sesimizle haykıralım. Bizler çocuklarımızdan emanet aldığımız doğamıza sahip çıkmak zorundayız. İnsanlığın ortak mirası olan kültürümüz, inancımız ve doğamıza karşı uzanan ellerin karşısında dayanışmayı büyüteceğiz. sözlerini dile getiriyor. Kızılderili halk sözü olan Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde. Beyaz Adam; paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. ifadelerini hatırlatan Türkel, Doğanın ölmesine izin vermeyeceğiz, bunu anlamak zorundalar ve bizler dayanışmayı ve paylaşmayı çoğaltırsak çekip gidecekler yaşamlarımızdan. Festivali karşılarken tüm dostları Dersim e, Mazgirt e, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Sözleriyle herkesi halkın yarattığı bu değere sahip çıkmaya çağırıyor.

7 2-3_Layout 2 7/22/11 11:49 AM Page 2 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki sf7 DHF den Dersime dair Zazaca açıklama Dêrsim bi(eve) polîtîkayê qirkerdiş/înkar/asîmîlasyon ra yeno çîn kerdene! Welatê xo, ramiteya (kultirê) xo, ameyoxê xo bi (eve) qeweta xo yê raxistin (orgutlu) ra biseveknîme! Rind yeno zonitene ke Dêrsim: waxtê verên ra nika, Dewleta Osmanî ra na rozê ma, her dem; zonê xo, îtîqatê xo, ramîteya xo verva zilm û zordarî de sevekno. Û - cokra- kîşîyayis, surgin, vêsanîye, kul û dece kî ju leteya xo bîyo. Hete bîn ra kî koyê Dêrsim; î yê ke verva nu tofanê zilm de xoverdanê, dêrgusê îno bîyê. Dêrsim ju nîşanê xoverdayis û pêrodayis bîyo. Nu en muhîm leteya nasnameya (kamîyê) Dêrsim o. Dêrsim çar koka bingeyin ser bîyo Dêrsim. Dêrsimij zonê xo ra, îtîqat û ramiteya xo ra, hardnîgarîya (cografyayê) xo ra û dîroka (tarîxê) xo ra bîyê Dêrsimij. Nî çar ustinê kî birijîyo ne Dêrsim, Dêrsim maneno ne kî Dêrsimijo... Nê rastîyê Dêrsim; na tawo de, welat û sarê xo ra pîya ju herîşa (werte herîşê saldiriyê- hata nikayî de en girs û muhîm) gırîng (muhîm) û girs ra tê rî yê. Hete ra hardê Dêrsim vila kerdene, hete bîn ra kî dejenerasyon ser plan û peşnumayê (projeyo) dewlet dewam kenê... Bendawo ra wazenê ke Dêrsim biheneqnerî... Gola bendo ra zuxaronê (vadîyonê) Dêrsim kerdê pir. Gile koyê nî zuxaro serê kî qaraqolê neweyo nayî ro. Hîn fikirîne ke Mamekî ra qazayonê bîno jumîn ra cîya bikerê. Ju komê sarê Dêrsim kî dewo vesnayene ra, surgin ra tîpa kî Dêrsim de mendo, cero ra amo; îno kî welatê xo ra teber kerî. Dêrsim vila bikerî... Dêrsim ser plan û peşnumayê dewlet, 38 ra hata nika qirkerdiş ra înkar ra, asîmîlasyon ra eşt pêser ama na rozê ma, nika kî zur û dekê bîno ra verba ma de rê. Hesabê gurmika peyêne de rê. Hete ra açilimê kird û elewiyo ra, vateyê demokrasîya raverî ra; hîn fikirîne ke, ma peyê zuronê xo de kaskerê. Wazenê ke ma bingeya nasnameya xo ra dur fîyerê, ma kulturê sar ê domokratîk-şoreşgerî ra biqerefnerî. Hete ra kî plan kene ke tayî projeyî taybetîyo ra sarê/ramiteya/tarîxê Dêrsim tam hard ra wedarê ya kî kase şîndorê xo kerî, rayê xo ra vecerê. Ju projeya asîmîlasyone ra Sarê/Ramiteya/Tarîxê Dêrsim hard ra wedardene: ZanengehaTuncelî û Cemaatê Gulen... Zanengeha Tuncelî ra pîya Dêrsim de xebatê cemaatê Gulen kî bî deyra... Zanengeha Tuncelî xebatkarê cemaatê xo ra kenê pir. Têre -ze- 38 domononê Dêrsim benê zob cayo de wendegehonê xo de danê wendene. Wazenê ke domon û xortonê Dêrsim nasnameyê xo ra bivişnerê. Cemaatê gulen ju xançere de axuyin a, vilê Dêrsim de... Dhf (Federasyona Mafan Demokratîk), nu fîkir û zanayîs ra weng dano; dewe de, suke de, wendegeh de, qol (soqak) de... Verba nî plan û polîtîkayê dewlet de hayig bîme. Seba çareserîyê nî persgirê (sorunê) xo, bi (eve) tekoşîna (mucadeleya) raxistin ra vinderîme, wayîrê ked (emeg) û ameyoxê xo bivecîme. Peyê rêzonê DHF de bêrîme pêser. HOZAT PROGRAMI 30 TEMMUZ (CUMARTESİ) 2011 Saat: Dersim den Hareket (Otogar) Saat: Karşılama (Hozat Ovacık Yol Ayrımı ) GÜNDÜZ PROGRAMI (Belediye Parkı ) Saat: Kahvaltı Saat: Dinleti Yerkir Union s Van Project Müzik Grubu, Domane Dersim, Deniz ESMERHAN ve Misafir Sanatçılar Saat: Tiyatro Koyo Mixonet (Hain Oyun) Alişan ÖNLÜ Yer: Belediye Düğün Salonu Saat: PANEL Dersim de Kimlik Tartışması (Dinamikler ve karşı Dinamikler Yer: Belediye Parkı Moderatör: Ahmet Kerim GÜLTEKİN BDP Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER Prof. Dr. Tayfun ATAY Yrd. Doç. Dr. Ayfer KARAKAYA (STUMP) Yrd. Doç Dr. Yücel DEMİREL Dr. Şükrü ASLAN Yakup AKDOĞAN (Yazar) Saat: Tiyatro Bu Dağlar Hiç Gülmedi (İdil Tiyatro Atölyesi) Yer: Cumhuriyet Meydanı AKŞAM PROGRAMI Yer: Cumhuriyet Meydanı Saat: :00 YÇKM Halk Oyunları Ekibi Konuşmacılar Belediye Başkanı Cevdet KONAK Demokratik Kurum Temsilcileri Saat: KONSER Kardeş Türküler, Mikail Aslan, Grup Şiar, Arzu, Hozan Beşir, Kemale Amed, Gökçen Kahraman, Mustafa Bakır (Şair) Sunucu: Zeynep DEMİR Halkın gücü karşısında hiç bir kuvvet duramaz fhozat BELEDİYE BAŞKANI CEVDET KONAK Halkın yönetici olduğu yerde, merkezi otoriteninde saldırıları bir an olsun eksik olmuyor. Şüphesiz ki, Hozat ta devrimci kültürle birleşmiş halkın söz sahibi olmasını istemek kolay değil. Söz, yetki karar halka anlayışına hizmet etmek ve bu yeni demokrasi anlayaşını her platformda savunmak belli bedelleri ödemeyi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak ve ekibi yeni demokrasi perspektifi anlayışında çalışmalarını sürdürüken merkezi otoritenin, rantçı bir takım gerici güçlerin saldırılarının hedefi oldu. Özgür bir gelecek kurmanın coşkusu paylaşıyoruz Hozat ta festival çalışmalarının yoğunluğu içerisinde bir fırsatını bularak, ses kayıt cihazımızı uzattığımız Cevdet Konak birlikte üretmenin ve yönetmenin verdiği coşkuyla ilk sözü Özgür bir gelecek kurmanın coşkusunu paylaşıyoruz diyor. Festival de Dersim e gönül vermiş insanlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını aktaran Konak sözlerini şöyle sürdürüyor: Bu mutluluk aynı zamanda, uzun bir tarih boyunca devam ettirdiğimiz siyasi, kültürel ve ekolojik yapımızı korumak adına vermiş olduğumuz mücadelemizin tarihiyle, değerlerimize karşı gerçekleştirilen her türlü gerici saldırıya karşı oluşturduğumuz birlikteliğimizin adı olmuştur. Barajlar, orman yangınları, ekonomik, sosyal siyasal ve kültürel baskılar sonucunda insansızlaştırılmaya çalışılan bölgemize karşı gerçekleştirilen her türlü saldırının cevabını, festivallerimiz boyunca meydana getirmiş olduğumuz emeğimizin ürünü ve siz değerli dostlarımızın birlik ve dayanışma ruhuyla vermekteyiz. Tarihimize karşı sorumlu olduğumuz bu görev gereğince de, hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden bütün Dersimliler ve dostlarımızı, 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nde aramızda görmek istediğimizi dile getirir, özgür bir gelecek kurmanın coşkusuyla selamlarız.

8 8_Layout 2 7/22/11 11:43 AM Page 1 f28 TEMMUZ 2011 PERŞEM- BE Saat: Pertek te Karşılama Saat: AÇILIŞ Selamlama konuşmaları YÇKM Halk Oyunları Ekibi BGST Dans Topluluğu DERSİM Saat: Sergi Açılışları Saat: 15:30 Resim ve Heykel Sergilerinin Gezilmesi RESİM SERGİLERİ Dersim 38 Resim Sergisi Munzur da Sonbahar-Murat Ozan 9. Kişisel Resim Sergisi Fotograf Sergisi Yer: Belediye Sergi Salonu Saat: PANEL Konu: Dersim de Kızılbaş Alevilik Dinamikler-Karşı Dinamikler, Cemevleri ve Cemaatleşme Yer: Kışla Avlusu Erdoğan Aydın (EMEP), Kemal Bülbül (DEDEF) Mehmet Bayrak veya Latif Qalferat veya Doğan Munzuroğlu (DAKAD) Devrimci Alevi Komitesi (HÖC) Moderatör: DAKAD STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: Açılış konuşmaları Edibe Şahin (BElediye Bşkn) Özkan Tacar (DEDEF) DHF, merkez ve ilçeler etkinlik programı Kurumlar ortak açıklama Saat: KONSER Yerel Sanatçılar Topluluğu, Belediye Çocuk Korusu, Grup Şiar, Enver Çelik, Sena Dersimi, Grup Arjen, Ermeni Grup (Müzik, Miran) Saat: Açık Hava Sinema Gösterimi Suyun Altındakiler (Yeraltı Çarşısı Üstü) f29 TEMMUZ 2011 CUMA Saat: Munzur Vadisine Gezi Saat: 15:00 Şiir Dinletisi Yer: Kışla Avlusu : Bezuvar Dergisi Grup Royal Saat: :00 PANEL Kadın Paneli : Kadın Kırımı, Kadının örgütlemedeki yeri, Kadının Toplumsal Sözleşmesi Yer: Kışla Avlu Eylem Yıldız (DHF) Yenigün Kadın Dern. (EMEP) Selma Şahin (YDK) Hülya Gerçek (ESP) BDP Hamdiye Akbayın (Almanya Sosyal Dem. Part. Miltvk.) Moderatör: Aysel Doğan STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: Sevinç Eratalay, Yılmaz Çelik, Çiçek Yeşiltaş, Erdoğan Emir, Emre Saltık Dersim e geri dön! Dağların Anahtarı, Evliyaların Diyarı, Özgürlüğün ve Ateşin Kadim Toprakları, Arınmaya, Yaşatmaya ve Özgürleşmeye Dersim e Geri Dön! Dersim yıllardan beri sistemin yok etme politikalarıyla karşı karşıya. Katliamlar, sürgünler, köy boşaltmalar, toplu imhalarla yüzleşen Dersim halkı, son olarak baraj politikaları, yozlaştırma ve cemaatleşme ile sindirilmek isteniyor. Dersim halkı hala 38 deki süngü, askeri darbelerden nasibine düşen postal izlerini Dersim e sefer olur Saat: Açık Hava Sinema Gösterimi Sudaki Suretler (Yer altı Çarşısı Üstü) Tertele Doğan Munzuroğlu f30 TEMMUZ 2011 CUMAR- TESİ Saat: Munzur Vadisi ne Gezi Saat: Tiyatro Gösterimi Dersim 38 Canlar Tiyatrosu? Yer: İl Kültür Müdürlüğü Salonu Saat: 17:00 SÖYLEŞİ Türkiye nin Yeniden Yapılandırılması; Kürt Sorunu, Barış ve Anaysa Konseyi, Çözüm Arayışları Selahattin Demirtaş (BDP,) Altan Tan Nuray Mert Kenan Özyürek (Partizan) Ozan Doğan (DHF) Ziya Ulusoy (ESP) Alper Taş (ÖDP) Temel Demirer (Araştırmacı- Yazar) Moderatör: Edibe Şahin (Belediye Başkanı) Yer: Kışla Avlusu STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: KONSER Vardiya, Ali İhsan Doğan, Şengül Pak, Mehmet Ekici, Deniz Deman-Şengül Pak Ahmet Aslan, Metin Kahraman- Maviş Güneşer Saat: Açık Hava Sinema Gösterimi Kara Vagon ama zafer olmaz direnişiyle sırtında taşırken, bugün devletin yeni saldırı politikalarıyla karşı karşıya. Tarihin her döneminde baskıya zulme karşı boyun eğmeyen Dersim halkı bu gün bu saldırılar karşısında yine tek vücut olarak karşı koyacak. İşte bütün bu topyekun saldırılar gölgesinde Dersim 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivaline hazırlanıyor. Dağların anahtarı, evliyaların diyarı, özgürlüğün ve ateşin kadim toprakları, arınmaya, yaşatmaya ve özgürleşmeye Dersim e geri dön! şiarı ile tüm Dersimlileri ve Dersim dostlarını Munzur un coşkusunu kuşanıp Dersim e akmaya davet ediyoruz. 11. Munzur Doğa ve Kültür Festivali Programı f31 TEMMUZ 2011 PAZAR Saat: Munzur Vadisi ne Yürüyüş Saat: PANEL Karakollaşma Kayıplar ve Toplu Mezarlar Yer: Kışla Meydanı Sıtkı Güngör Taylan Tanay M.Raci Bilici (Amed İHD Şube Bşk. Cafer Demir Barış Yıldırım Moderatör: Özgür Ulaş Kaplan Saat: 16:30 PANEL Dersim de Çevre Sorunları, Barajlar, Dereler ve Halklar Yer: Kışla Meydanı Yaşar Aydın (Derelerin Kardeşliği Yürütme Kurulu Üyesi) Prof.Dr.Ertuğrul BARKA Yusuf Cengiz (TOBB Konsey Üyesi) Gaye Yılmaz BDP DAKAD Moderatör: Celal Turna Saat: Çevre Yürüyüşü Gola Çetu da Ateş yakma STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: KONSER Grup Yorum, Mikail Aslan, MKM grubu, Kardeş Türküler, Ermeni Grup, Grup Munzur Kapanış Konuşması: Edibe Şahin DHF, Dersim de yaşanan Karakollaşma, Cemaatleşme, Yozlaşma ve barajlara karşı festival programı ekseninde ilçeler ve Dersim merkezde yapacağı yürüyüş ve etkinliklere katılım çağrısı yaptı. Dersim de Karakollaşmaya, Cemaatleşmeye, Yozlaşmaya ve Barajlara Karşı Çık! OVACIK: Yer: Lise Önü, Saat: 19.00, Tarih: 30 Temmuz Cumartesi, HOZAT: Yer: Şimşek Büfe Önü, Saat: 18.30, Tarih: 30 Temmuz Cumartesi DERSİM MERKEZ: Yer: Atatürk Mah. Stadyum, Saat: 21.00, Tarih: 31 Temmuz Pazar İLÇELER OVACIK PROGRAMI 29 TEMMUZ 2011 CUMA Saat: Tunceli Yeraltı Çarşışı önünden Ovacık a Hareket Saat: Ovacık Belediyesi Önünde Karşılama (Ermeni Halk Oyunları) Gözelere ziyaret PANEL Dersimde Sosyal, Kültürel ve Siyasal Sorunlar Moderatör: DEDEF Sırrı Süreyya ÖNDER Milletvekili Ziya ULUSOY Ahmet CİHAN Murat KUR Satılmış BAŞKAVAK Saat: KONSER YÇKM Halk Oyunları, Nurettin Güleç, Mehmet Ekici, Erdoğan Emir, Ermeni Halk, Müziği Dinletisi, Arzu, Grup Yorum, Diyar 30 TEMMUZ 2011 CUMARTESİ Saat: Halka Açık Kahvaltı (Eylül Çay Bahçesi) Saat: PANEL Barajlar HES ve Madenler Kıskacında Munzur Moderatör: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu-DEDEF) Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN (Yıldız Teknik Ünv.) Ali ÇERKEZOĞLU (TTB Yönetim Kurulu Üyesi) Selim YILMAZ (Su Politik Grubu) Cemalettin KÜÇÜK (TMMOB) Saat: KONSER Grup Bengü Bade, Murat Ateş, Telli Kılıç, Ermeni Davros Halk Dans ve Müzik Grubu, Gerçek Yılğın, Grup Munzur, Suavi PERTEK PROGRAMI 28 TEMMUZ PERŞEMBE Saat Karşılama Feribot iskelesi Foklor Gösterisi Açılış Konuşmaları 29 TEMMUZ CUMA Saat Aydın ve Yazarlarla Söyleşi Belediye Gençlik Merkezi Saat PANEL Belediye Parkı Barajlar ve çevre politikalarının toplumsal hayata etkileri Ertuğrul BARKA (Prf.Dr. Eğe Çep Sözcüsü) Satılmış BAŞKAVAK (EMEP GYK üyesi) Yusuf TOPÇU (Munzur Çevre Derneği) Ali MÜLKAN (Dersim Kültür Derneği) Saat KONSER Belediye Köy Terminali Şelale Çay Bahçesi Konuşmacılar Sırrı Süreyya ÖNDER (Emek ve Demokrasi Blok Milletvekili) Sanatçılar Grup Tavır, Murat Ateş, Helin, Rençber, Grup Şiar, Ahmet Aslan, Grup Munzur, Kardeş Türküler NOT: Eylül ve Ekim aylarında açık hava sinema gösterimi ve tiyatro günleri yapılacaktır. Ayrıca gece saat a kadar feribot seferleri var

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Hasankeyf Gönüllüleri: 'Dicle özgür aksın, Hasankeyf'e kulak ver!'

Hasankeyf Gönüllüleri: 'Dicle özgür aksın, Hasankeyf'e kulak ver!' Hasankeyf Gönüllüleri: 'Dicle özgür aksın, Hasankeyf'e kulak ver!' Ilısu Barajı projesi nedeniyle sular altında kalancak olan ve son günlerde dinamit kullanıldığı ile gündeme gelen Hasankeyf için Ankara

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

BEŞPARMAK DAĞLARI ŞENLENDİ

BEŞPARMAK DAĞLARI ŞENLENDİ BEŞPARMAK DAĞLARI ŞENLENDİ Söke İlçesi ne bağlı Karakaya Köyü ndeki Göktepe kaya sığınağında 8000 yıl önce çizilen kaya resmindeki ilkbahar şenliklerinden yola çıkılarak, EKODOSD- KARAKAYA MUHTARLIĞI işbirliğiyle

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Hakkımızda. Kuruluş Deklarasyonu 5 Ocak 2006

Hakkımızda. Kuruluş Deklarasyonu 5 Ocak 2006 Hakkımızda Hasankeyf i Yaşatma Girişimi Ocak 2006 yılında Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Projesi ni durdurmak için kuruldu. Aktivistler ve toplam 86 kuruluştan oluşan girişim, Ilısu Projesi nin bölgemiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

= İMZA GÜNÜ - Menderes Samancılar Yer: Çarşı 1

= İMZA GÜNÜ - Menderes Samancılar Yer: Çarşı 1 24 TEMMUZ PAZARTESİ 11.00-13.00 = MÜZİK ATÖLYESİ Konu: Geleneksel Müzikte Notasyon Eğitmen: Kemal Dinç 11.00-13.00 = SOSYOLOJİ ve FELSEFE ATÖLYESİ Konu: Sanattan Önce Estetik: Estetik Tarihi Üzerine Neo-Marksist

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI Tarih 23 Mayıs 2016 Pazartesi Saat: 10.00 Anıt Meydanı *Mehteran Bölüğü Gösterisi *Ahilik Haftası Açılış Töreni Saat: 10.45 Ahi Evran-ı Veli Külliyesi *Ahi Evran-ı Veli

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

Ramazan coşkusunu, etkinliklerimizle 18 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında, iftardan sonra Cumhuriyet Meydanı nda yaşayalım...

Ramazan coşkusunu, etkinliklerimizle 18 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında, iftardan sonra Cumhuriyet Meydanı nda yaşayalım... Ramazan coşkusunu, etkinliklerimizle 18 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında, iftardan sonra Cumhuriyet Meydanı nda yaşayalım... SERGİLER Nalan ASLAN Ahşap Yakma - Hat Sergisi 19-29 Haziran 2015 Açılış:

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

K O N A K B E L E D İ Y E S İ K E M E R A L T I G Ü N L E R İ 2014

K O N A K B E L E D İ Y E S İ K E M E R A L T I G Ü N L E R İ 2014 K O N A K B E L E D İ Y E S İ K E M E R A L T I G Ü N L E R İ 2014 HOŞGELDİN YENİ YIL, YENİDEN KEMERALTI 20-28 ARALIK Konserler, Tiyatrolar, Gösteriler, Tüm Hafta İndirim 20 Aralık 2014-Cumartesi 1.gün

Detaylı

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA DESTEKLERİYLE 32. FIAP KONGRESİ 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA www.tfsf.org.tr 32 nd FIAP CONGRESS 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA www.fiap32congress.org 32. FIAP KONGRESİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Detaylı

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI Hale Ozansoy un Babam İçin adlı resim sergisi Defne Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa katılanların oldukça ilgisini çeken Hale Ozansoy resimleri

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı Bi Ul E Hi tl EP t E li h Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı L Agence Française de Développement (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR)

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

Bu tarihi ve anlamlı günün doksan üçüncü yılını ulusça büyük bir coşku ve idrak içerisinde kutlamaktayız.

Bu tarihi ve anlamlı günün doksan üçüncü yılını ulusça büyük bir coşku ve idrak içerisinde kutlamaktayız. Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir güç yoktu. Yalnız büyük Türk Ulusunun Soyluluğunda doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir güç vardı. İşte ben bu

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

8 Ekim'de "Emekçilerin, Ezilenlerin Sokak Meclisi"ni Kurmak İçin Ankara'dayız!

8 Ekim'de Emekçilerin, Ezilenlerin Sokak Meclisini Kurmak İçin Ankara'dayız! DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin, İnsanca Yaşamı Savunmak İçin 8 Ekim de Ankara da miting düzenleyecek. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Genel Başkanı Lami Özgen,

Detaylı

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir/Limonluk Mahallesi Muhtarlığını

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Bayramiç Tohum, Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'nin üçüncüsü Nisan'da dopdolu bir programla gerçekleşecek.

Bayramiç Tohum, Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'nin üçüncüsü Nisan'da dopdolu bir programla gerçekleşecek. Bayramiç Tohum, Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'nin üçüncüsü 19-20 Nisan'da dopdolu bir programla gerçekleşecek. Aralarında Buğday Derneği'nin de olduğu tamamen özgür bir iradeyle bir araya gelenler, dayanışma

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KTÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2012 tarihinde aktif hale gelmiştir. Yönetim: Merkez

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı