geleceğimize sahip çıkalım!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "geleceğimize sahip çıkalım!"

Transkript

1 1_Layout 2 7/22/11 11:05 AM Page 1 F Halkın Günlüğü FESTİVAL HALKIN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ FESTİVAL EKİ Toprağına geri dön sf 2-3 DHF açıklama sf 4-5 Festival mesajları sf 6-7 Festival programı sf 8 YENİ DEMOKRASİ İÇİN Halkın Günlüğü Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hıdır Gürz Şehit Muhtar Mah. Süslü Saksı Sokak NO: 11 Kat: 4 BEYOĞLU/İSTANBUL Tel (0212) Bas kı: SM. Matbaacılık Adres: Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sokak NO:10 A- Blok Yenibosna Bahçelievler-İST Tel ( 0212) Demokratik Haklar Federasyonu ndan festival çağrısı Geleceğimize sahip çıkalım f DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU Dersim, insanıyla ve coğrafyasıyla yok ediliyor! Toprağımızı, kültürümüzü ve geleceğimizi, örgütlü gücümüzle savunalım, geleceğimize sahip çıkalım! Dersim gerçeği, günümüzde, gerek coğrafyasıyla gerekse halkıyla, çok yönlü ve tarihte hiç olmadığı kadar, orta ve uzun vadede çok ciddi yıkıcı sonuçlar doğuracak olan sistematik bir saldırıyla yüz yüzedir. Bilinir ki dünden bugüne, Osmanlı dan günümüze, her daim dili, inancı ve yaşam kültürüyle farklılıklarını koruyan Dersim, hakim gericiliğin baskısına ve zulmüne maruz kalmıştır. Ölümler, açlıklar, sürgünler ve acılar Dersim in kimliğinin hep bir parçası olagelmiştir. Beri yandan Dersim in dağları ise bu vahşete direnenlerin, dövüşenlerin beşiği olmuştur. Dövüşenler ve onları bağrına barsan Dersimli, isyanın ve boyun eğmeyişin timsalidir adeta... Bu da Dersim kimliğinin en önemli bileşenlerinden bir diğeridir. Dersim i Dersim yapan bu iki dinamik, günümüzde de hakim durumdadır. 27 Haziran 2011 de Ovacık ta toprağa düşenler ve geçtiğimiz bahar aylarından beridir Dersim in her bir karış toprağında süregiden çatışmalar, orman yakmalar, baskılar Dersim in en büyük gerçeğidir! Bunlar, en sık tekrar edilen ve bir o kadar da taşıdıkları derin anlamlara yabancılaşılan olgulardır bir yönüyle de... Ne ki bugünü, dünden ve tarihten çok farklı kılan yeni bir süreç, son 10 yıldır Dersim i içten içe kemirmekte ve an itibariyle de Dersim in yakın gelecekteki çehresini çok ciddi ölçülerde değiştirecek sonuçlarıyla birlikte işletilmektedir. Bu sürecin, Dersim kimliğinin asli bileşenleri olan coğrafyasını ve toplum/kültür/tarihini hedef alan iki esas yönü bulunmaktadır! devamı sayfa 4-5 de

2 6-7_Layout 2 7/22/11 11:47 AM Page 1 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki Munzur Kültür ve Doğa Festivali ve Toprağına Geri Dön çağrısının Dersim açısından anlamı! Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Munzur Kültür ve Doğa Festivali, zamanın tarihleştirdiği nice büyük zulüm yaşamış, katledilmiş, topraklarından sürgün edilmiş sistematik asimilasyona maruz kalmış bir coğrafyada Dersimlilerin çığlığı olarak ortaya çıktı. Toprağına Geri Dön ana şiarıyla Olağanüstü Hal döneminde doğumunu gerçekleştirilen Munzur Festivali, 38 katliamı ve sürgününden sonra Dersimliler açısından ikinci 38 anlamına gelen doksanlı yılların köy boşaltmaları sonrasında anlamlı ve karşılığı olan bu çağrıya kulak veren binlerce Dersimli nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaşadığı topraklardan sürgün edilip, büyük kentlerin kenar mahallelerinde yerleşen ve yıllardır doğduğu topraklara gelememiş Dersimliler açısından bu çağrının çıplak anlamı bile büyük önem taşıyordu. Sürgünde yaşayan Dersimliler açısından böylesi bir anlamı olan Munzur Festivali, Dersim de yaşayanlar açısındansa yaşanan ablukaya ve zulme karşı bir dayanışma çığlığıydı. O süreçte bu çağrı başkaca bir şeye gerek duyulmadan politik karşılık bulan sonuçlar doğurdu. Sonraki süreçlerde gerçekleştirilen festivallerin neredeyse tamamının ortak noktası çevreye dönük kapsamlı saldırılar karşısında doğaya sahip çıkma çağrısıydı. Elbette bu ana konuya her dönem eklenen başkaca başlıklar oldu, oluyor da. Ama devletin Dersim e uyguladığı asimilasyon politikalarının güncelde aldığı biçim, barajlar olmasının doğal bir sonucu olarak, festivallerin ana gündemi bu saldırı karşısında halkın örgütlenmesi oldu. Yapılan ve yapımı planlanan barajların yol açacağı sonuç, Dersimlilerin yaşam alanlarının yok edilmesi olacaktır. Bu durumda farlı bir yönden Toprağına Geri Dön çağrısını güncelliyor. 11. Festival, hem festival tarihçesine bir atıf, hem de bu güncellemenin bir karşılığı olarak Toprağına Geri Dön çağrısı yapıyor. Önemli bir çağrı, ama artık bu şiarı yaşamlaştırmak için somut adımlara ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. İlk festival(ler)de bu çağrı tek başına politik sonuçlar doğurmuş olsa da, gelinen aşamada somut çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Zira büyük kentlerin kenar mahallelerinde yerleşmiş ve buralarda kendilerine zorunlu yaşam alanları oluşturmuş, oluşturmaya çalışan, ama hala toprağına geri dönmek isteyen Dersimliler in bu istemlerinin yaşamla buluşması için somut projeler, çalışmalar gerekiyor. Heleki festival bu gündemle örgütleniyorsa, geri dönüşlere dair yöntemlerin tartışılıp, bu tartışmaların somut programlara dönüştürülmeye çalışıldığı araçları ortaya çıkaracak içerikte hazırlanması gerekiyor. Dersim e dönük modernleşerek derinleşen saldırılar karşısında önemli direnç noktalarından biri de geriye dönüşler, yaşam alanlarına sahip çıkışlar olacaksa, başta belediyeler olmak üzere, demokratik kitle örgütlerine ve bu durumdan muzdarip her çevreye önemli sorumluluklar düşüyor. Tam da bu noktada sorulması gereken, tartışılması gerek şey ne yapmalı, nasıl yapmalı soruları etrafında somut yöntemler ortaya koymak olmalıdır. Festivallerin politik gündem haline getirdiği bu gibi meseleler Dersim deki kurumlar açısından somut projelere dökülmesi gereken noktalara işaret ediyor. Büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan ama toprağına geri dönmek isteyen Dersimliler için bu istemlerinin pratiğe dökülmesi için nedenler yaratmak zorundayız. Bu durumu, devletin geriye dönüşleri teşvik etme pespaye yaklaşımına asla bırakmadan, bizler adım atmalıyız. Zira evlerimizi, köylerimizi yakanlardan, zulüm ve asimilasyon mimarlarından bize bahşedilecek bir yaşam yoktur, olamaz da. Dersim de bu süreci belediyelerin olanaklarını açığa çıkararak başlatabiliriz. Üretimden kopartılmış ve tüketici bir toplum haline getirilen, getirilmeye çalışılan toplumsal şekillenişin önüne geçecek üretim modelleri geliştirilebiliriz. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere benzer üretim alanları, belediyelerin olanakları ve kimliksel avantajları kullanılarak kolektifleştirse, ufak adımlarla modeller yaratılabilirse toprağına, kültürüne daha güçlü sahip çıkmaya başlayacaktır Dersim halkı. Toprağına Yapılan ve yapımı planlanan barajların yol açtığı, açacağı sonuç, Dersimlilerin yaşam alanlarının yok edilmesi olacaktır. 11. Festival, hem festival tarihçesine bir atıf, hem de bu güncellemenin bir karşılığı olarak Toprağına Geri Dön çağrısı yapıyor. Somut direniş mevzileri Festivale konu olan bu başlığın ete kemiğe bürünmesi için farklı olanlarda çalışma gurupları oluşturarak, köy köy analizler yapılabilir. Yapılacak analiz ve araştırmalar sonucunda her festivalde bir ailenin ya da bir köyün geriye dönüş süreci örgütlenebilir. Bunun için kolektif bir çalışmayla, gerçekleştirilecek emek seferberliğiyle, dönecek aile ya da ailelerin barınma vb. sorunları rahatlıkla çözülebilir. Dönecek kişi ya da ailenin olanaklarının doğru bir biçimde analiz Hayat boşluk tanımıyor edildiği ve dönülen alanda üretime de dahil olduğu bir süreç organize edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla ve modeller oluşturarak hayata geçirilecek. Bu çalışmada temel hedef dönen ve hâlihazırda köylerde yaşayanların üretimlerinin kolektifleştirildiği; kooperatifleşmenin sağlandığı böylece de örgütlü bir toplumsal modelin yaratılması olmalıdır. Anlatmaya çalıştığımız şey elbette kapsamlı ve farklı yönleri de olan bir konudur. Yaptığımız örneklemeler yapılabilecekleri anlatmak içindir. Bu çerçevede örneğin her köyün farklı bir ürün Asla akıldan çıkarmamamız gerek bir nokta var: bir alanda devrimci, demokrat kişi ve kurumlar, onların politikaları yoksa orada sistemin ekonomisi, kültürü, ilişkileri politikaları var demektir. Zira hayat boşluk tanımıyor. Toplumsal gerçekliğin ortaya çıkardığı her çelişki bir sınıfın çıkarına hizmet edecek biçimde gelişir, çözümlenir. Soyut söylemlerle bir şeyi ne yaşatabiliriz ne de ortadan kaldırabiliriz. Dersim de yaşamak, yaşatmak için somut şeylere ihtiyacımız var. İşte bu genellik içinde mücadeleyle kazanılmış ve yaşatacağımız önemli direniş mevzilerinin başında torağına geri dönüş süreçlerinin üretim süreci

3 6-7_Layout 2 7/22/11 11:47 AM Page 2 sf2-3 geri dön içinde yaşamlaştırılması olacaktır. Başlatılacak böylesi bir süreçle festivallerin doğal bir sonuç olarak artık tüketim sürecinin bir parçası haline gelme meselesinin de önüne geçilebilecektir. Buradan farklı kaygılarla, ön yargılı sonuçlar çıkarmaya gerek yok. Bahsini yaptığımız süreç doğalında gelişen bir süreçtir. Bu gün 11. sini karşıladığımız festivaller dizisine böylesi müdahaleler yapmadığımız sürece yapıla- yetiştirdiği ve bunun garantörlüğünün belediyelerin denetiminde; nde halka, pazara ulaştırdığı bir organizasyon ya da buna benzer birçok yol ve yöntem uygulanabilir. İhtiyacımız olan şey, bu festivalleri Dersim açısından, Dersim i yeniden ve daha ileri bir noktada örgütlemenin bir vesilesi haline getirecek iradeyi ve çabayı göstermektir. Toprağına Geri Dön çağrısıyla başlayan ve bu yıl karşıladığımız 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nin, yukarıda anlatmaya çalıştığımız sürecin tartışılmasına vesile olması bile önemli bir adım olacaktır. Zira bu konu, festivalleri de aşan kapsamlı, sistematik, uzun soluklu ve sabırlı bir çalışmaya ihtiyaç duyan bir konudur. Dersim e yönelik kapsamlı saldırılar karşısında oluşturulacak karşı koyuşların önemli başlıklarından birisi de tam da bu noktadır. Dersim de hayata geçirilecek, festivalleri de aşan böylesi çalışmalar sistemin saldırıları karşısında somut direniş mevzileri kazandıracaktır bizlere. Devletin Dersim üzerinde uyguladığı kapsamlı teslim alma saldırısı karşısında aynı kapsayıcılıkta karşı koyuşlar örgütlemek zorundayız. Katliamlar, sürgünler, yozlaştırma vb. yol ve yöntemlere sıklıkla başvuran gerici sistem, gelinen aşamada Dersim in ekonomik şekillenişinde de etkisini arttırmak için yoğunlaşan çalışmalar yapıyor. Kendi ekonomik ilişkileri içine aldıkları Dersimlileri asimilasyona tabi kılmaları kolaylaşırken, öte yandan bu alandaki çalışmaları genişledikçe genel toplumsal yapıya etki edecek sonuçlar doğuracaktır. bilecek çok şey olmadığı kanısındayız. Bu konularda yukarıda değindiğimiz üzere belediyelerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette belediyelerimizin sınırlılıklarının farkındayız. Ama bu çalışmalar belediyelerimizi de güçlendirip, geliştirecek olanaklar taşıyor. Mesele, Dersim demokratik kamuoyu, kurumları ve halkıyla birlikte, küçük, kısır hesaplardan azad olmuş bir yöntemle kolektif bir düzlemde birliktelik yakalamaktır. Festivale ilişkin görüşler Bu yıl düzenlenecek olan 11. Munzur Doğa ve Kültür Festivali öncesi, halkın festivale karşı yaklaşımı ve beklentileri üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Devletin, karakol, baraj vb şekillerde uyguladığı baskı ve sindirme politikasına dikkat çeken Dersimliler, festivali örgütleyen kurumların bu konuları genişçe işleyerek kamuoyuna taşımasını, gündem yaratmasını temenni ediyor. gfestivalden beklentileriniz nelerdir? Bundan önceki festivaller halkın beklentilerini karşılıyor mu? Haydar Arslan Barajlara ger türlü karşıyız kimi kişilerin baraj bölgelerinde arazileri var, kişisel çıkarlarını düşünerek satıyorlar, bu insanlar bu halka karşı sorumlu olmalılar. Güçlüden değil ezilenden yanayız. Dersim de insanlar birahanelerde sömürülüyor, kadınlarımız meta olarak kullanılıyor. Bu duruma şiddetle karşıyım. Kültürel yozlaşmadan dolayı dilimiz unutulmakta ve devlet tarafından bu saldırı bir şekilde sürdürülmekte. Ben 25 yıla yakın İstanbul da yaşadım. Çocuğum Dersim e bir kez geldi ama bu coğrafyaya hayran kaldı yani bu topraklara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Aysel Günel Festival kuşkusuz ki eğitim, kültürün aktarılmasında en önemli unsurdur. Dersim genelinde cemaat okullarının sistem tarafından bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılarak özelde Dersime özgü kültürün asimile edilmesi teşhir edilmeli ve aynı zamanda coğrafyamızda can alıcı sorunlarından olan karakollaşma ve kültürel yozlaşmaya karşı mücadele edilerek ve sendikalar demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve devrimci, demokratik, ilerici, duyarlı halkın bir araya gelerek gerekli tepkiyi göstermelidir. Hakan Boztaş Festivalin anlamı, bu topraklarda uzun yıllar devam eden yok sayma, yozlaşma, yabancılaşma, doğa tahribatından vb. bağımsız değildir. Bu yüzden, festivali düzenleyenlerden bu festivale katılanlara kadar herkes yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Festivali sadece eğlence alanı olarak algılamak yanlış elbette. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tertip komitesi program aşamasında kendi arasında çelişki yaşamaktadır. Dar grup zihniyeti, kendini dayatma gibi anlayışlar terk edilmeli. Bu coğrafyada toplumsal benliğimizi canlandıracak doğa katliamına cevap verecek, yozlaşmayı bertaraf edecek bir ortak bilinç ve ruh gereklidir. Festival bu bilinç ve ruhu ortaya çıkarmalı ve hareket alanları oluşturmalıdır. Doğa bilinci oluşmadan insan ile ilgili idraklerin de eksik kalacağı düşüncesiyle Dersim coğrafyasında çıkarılan yangınlara, barajlara bilinçsiz orman kesimlerine, hayvan katliamlarına ve en can alıcı sorunlardan cemaatleşme, karakollaşma ve kültürel yozlaşmaya karşı çıkılmalı ve toplumsal tepkiler koyulmalıdır. Bu anlamda olumsuz tüm girişimlere hayır diyebilmeliyiz.

4 4-5_Layout 2 7/22/11 11:25 AM Page 1 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki Dersim barajlarla boğulmak istenmektedir En sık yinelenen, en sık duyulan ve bir o kadar da kanıksanan ve hatta klişeleşen bu söylem, an itibariyle Dersim in ve Dersimli nin yaşamsal varlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan birisidir. Barajlar, sadece Dersim de değil, ülkemizin dört bir yanında yoksul ve topraksız köylülük ile küçük üreticilerin ellerinde kalan son işlenebilir toprakların yağmalandığı; uluslararası büyük enerji tekellerine peşkeş çekildiği bir yıkım projesi olarak gündemimizdedir. Karadeniz den Ege ye, Akdeniz den Kuzey Kürdistan dağlarına kadar ülkemizin dört bir yanında inşaat halinde olan Hidroelektrik Santrali (HES), Regülatör, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) vb. bilumum proje; IMF ve DB kotaları altında ezilmiş üretici köylülüğün, geçimlik ekonomiye sahip yoksul köylülüğün ve topraksızların ellerinde kalan son arazileri de devlet zoruyla yağmalamaktadır. Jandarma dipçiğiyle, Çevik Kuvvet zorbalığıyla yerlerde sürüklenen, gözaltına alınan ve mahpushaneleri dolduran köylülük, bugün, dağınık Dersim coğrafyası yo Dersim in Toplum, Kültür, Tarih Dokusu, Kapsamlı Bir Asimilasyon Projesiyle Yok Edilmek İsteniyor: Bu dağlar, derin vadiler ve ormanlar silsilesine tarih boyunca yerleşmiş olan ezilen halkların iç içe geçtiği; yaklaşık olarak da son 800 yıl boyunca da esas olarak Kızılbaş Alevi inancıyla yaşamakta olan Kürt toplulukların yurdu olan Dersim in toplumsal dokusu şimdi, tam bağrından hançerlenmektedir. Düne kadar imha ve inkar siyasetiyle farklı kültürel kimliklere saldıran devlet; günümüzde Dersimliler e Alevi ve Kürt kimlikleri üzerinden, AKP hükümeti ve CHP muhalefeti (!) marifetiyle Demokratik Açılım ve Barış yalanlarına manipüle ederek öz kimliklerinden uzaklaştırmak ve devrimci, demokratik halk kültüründen, öz değerlerinden koparmak istemektedir. Bugünü, dünden ve tarihten farklı kılan iki esas unsur vardır: İlki, devletin asimilasyon politikalarının yaşadığı dönüşümdür. Düne kadar imha ve inkar siyasetiyle farklı kültürel kimliklere saldıran devlet günümüzde Dersimliler e Alevi ve Kürt kimlikleri üzerinden, AKP hükümeti ve CHP muhalefeti (!) marifetiyle Demokratik Açılım ve Barış yalanlarına manipüle ederek öz kimliklerinden uzaklaştırmak ve devrimci, demokratik halk kültüründen, öz değerlerinden koparmak istemektedir. Dersim Katliamı gerçeğinin Tayyip Erdoğan ın ve diğer devlet erkanının temsilcilerince dillerinden dökülmesi bile başlı başına bu yeni asimilasyon taktiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Kürt Açılımı yalanı, geride kalan 3 yılda yüzlerce ölüm, binlerce gözaltı ve tutuklama bırakmışken; Kürt ulusunun meşru ve demokratik siyasi iradesi, sistem içerisinde dahi tasfiye edilmek istenirken; Kürt coğrafyasının önemli bir parçası olan Dersim ise sahip olduğu özgün kültürel kimliklerle çifte baskıya maruz kalmaktadır. Zira Dersim i bir de Alevi Açılımı vurmaktadır! Devletin Alevi Açılımı yalanı ise, bizatihi Sivas Katliamı sorumlularının; Maraş ve Çorum katliamları faillerinin davet edildiği (!) Alevi Çalıştayları nın gerçek yüzüyle teşhir olmuşken; Dersim in özgün Kızılbaş Aleviliği ise tümden yok sayılmış ve dinsizlikle suçlanmıştır. Gülen Cemaati, Dersim in Bağrına Saplanmış Zehirli Bir Hançerdir! Şimdi ise devlet, bambaşka bir projenin peşindedir ve Dersim in bağrına saplanan bu zehirli hançer, Dersimliliği hızla zehirlemektedir! 1) Tunceli Üniversitesi, bünyesindeki bir avuç Dersimli, demokrat, aydın bilim insanına dahi tahammül edememiş ve hemen hepsini sürmüştür! Tunceli Üniversitesi, hızla, tüm alt yapı sorunlarına karşın yeni bölümler açmakta ve tüm öğretim üyesi, memur, özel güvenlik vb. kadrolarını doğrudan Gülen Cemaati veyahut AKP bağlantılı gerici kadrolarla doldurmaktadır! 2) Gülen Cemaati, Tunceli Üniversitesi ne bilinçli bir şekilde öğrenci yollamaktadır! Yurdun çeşitli yerellerinden, tarikat ağına düşürülmüş ve Dersim halk gençliğini asimile etmekle görevlendirilmiş gençler, Tunceli Üniversitesi ne bilinçli bir şekilde yollanmakta ve örgütlü faaliyete sürülmektedir.

5 4-5_Layout 2 7/22/11 11:25 AM Page 2 sf4-5 da olsa bu yıkıma ve talana direnmektedir. Ne ki ABD ve AB emperyalistlerinin ve onlara uşaklık eden patronların ve ağaların anayasasının güvencesinde olan bu projeler, kendi koyduğu yasaları dahi çiğneyerek mevcut mahkeme kararlarını da hiçe saymakta ve talanı derinleştirmektedir. Dersim de ise mahkeme kararlarına ve halkın itirazına karşın yapılmakta olan barajlar bir yandan ülkemizdeki emperyalist yağma ve talanın bir parçası olurken bir yandan da tüm Kuzey Kürdistan da olduğu üzere, yoksul ve topraksız köylülüğün direnişini kırma yolunda atılmış askeri stratejinin güçlü bir ayağı olarak vücuda gelmektedir. Baraj gölleriyle doldurulan vadiler ve geri kalan tepelerde kurulan karakollarla Dersim coğrafyası parçalanmak; köy yakmalardan ve zorunlu göçlerden geriye kalan köylüler yeniden göçe zorlanmak; çevre ilçeler ve il merkezi bu yolla birbirlerinden izole edilmek; karakollarla halk üzerinde çok daha etkili bir baskı kurulmak ve nihayetinde Dersim, bir il olma gerçeğinden koparılmak istenmektedir. Dersim in ve Dersimli nin en güncel ve yakıcı sorunu olan barajlar ve yeni karakollara karşı daha yaygın örgütlenmek ve uluslararası düzlemde ses getirecek bir halk hareketi inşa etmek, kesinlikle ertelenemeyecek olan bir görev olarak halk güçlerinin önünde durmaktadır. Dersim de barajlara karşı yapılan miting ve yürüyüşlerde alanları dolduran on binlerin bu görkemli duruşunu kurumsallaştırmak ve tüm ülkeye örnek teşkil edecek duruma getirmek bir görevdir. ok edilmek isteniyor 3) Tunceli Üniversitesi ne gönderilen öğrenciler, tarikata mensup öğretim görevlileriyle birlikte örgütlü bir faaliyet yürütmektedirler. Gülen Cemaati nin açtığı yurtlar ve öğrenci evlerinde, düzenli toplantılar alınmakta ve tek tek ilgilendikleri Dersimli gençler hakkında, süreçleri takip ederek asimilasyon faaliyetlerini derinleştirmektedirler. 4) Gülen Cemaati Dersim i yok etmek için çok ciddi oranda maddi kaynak aktarmakta ve açtığı özel okul ve yurt sayısını çoğaltmakta ve burada çalışmak üzere yine çok sayıda tarikat kadrosunu şehre göndermektedir. 5) Gülen Cemaati, doğrudan Dersim halk gençliğini hedef almakta ve alçakça bir şekilde açtığı ilköğretim okullarında, Dersimli çocukları, Amerikalı Hristiyan misyonlerlerden öğrendikleri yöntemlerle kendi öz benliklerinden koparmaktadır! 6) Gülen Cemaati, sadece şehir merkezinde değil Dersim in hemen tüm ilçelerinde ve çoğu köyünde küçük çocukları ailelerinden koparmakta, başka şehirlere götürmekte ve burada onları öz benliklerinden koparmaktadır! 7) Gülen Cemaati, Tunceli Üniversitesi ve devlet yetkililerinin esas planı ise; şehir merkezinde bin kişilik bir üniversite gerçekliği yaratarak zaten ancak 30 bin civarında olan şehir merkezi nüfusu içerisinde ayrı bir odak yaratmak ve Dersimli halk gençliğini, bu koşullarda değişime uğratmaktır! İşte Türk hâkim sınıflarının bu tarihsel amaç için bugün, dünden farklı olarak Gülen Cemaati ile Tunceli Üniversitesi gibi bu tarikat örgütlenmelerini ve hükümetin etkili şekilde yuvalandığı devlet kurumlarını görevlendirdi. Son derece etkili ve tehlikeli bir biçimde, Dersim halkının ve özelde de Dersim gençliğinin asimilasyonu için büyük bir çabayla çalışmalarını sürdürmektedir. Öte yandan, bilhassa 1990 lı yılların ilk yarısında yükselen devrimci halk hareketini kitlesel şekilde sahiplenen Dersim halkını, moral değerlerinden uzaklaştırmak ve toplumu içeriden bölmek amacıyla hayata geçirilen fuhuş ve uyuşturucu ile yoz kültürü, gelinen aşamada, bilhassa Dersim halk gençliğinin devrimci demokratik değerlerine ve ideallerine ciddi darbeler indirmiş durumdadır. Bu da beraberinde hızlı bir yabancılaşma, çeteleşme ve asimilasyon gerçekliğini ortaya çıkarmaktadır. Aşırı Alkol Tüketimi ile Fuhuş ve Uyuşturucu Ticareti, Bizzat Devlet ve Cemaat Tarafından Teşvik Edilmekte ve Korunmaktadır! Devlet, bu asimilasyon taktikleriyle düşüremediği Dersimliler in yaşamını fuhuş, uyuşturucu, aşırı alkol tüketimiyle iç içe olan çeteler dolayımıyla baltalamakta ve baskı altına almak istemektedir. ABD nin Kızılderili halkları alkolle uyuşturmak ve genel yaşam kültürünü bozmak istmesi gibi, devlet ve cemaat de Dersimlileri alkolle uyuşturmak; fuhuş ve uyuşturucu batağında kendi kültürel moral değerlerinden uzaklaştırmak; genç kadınları ve erkekleri sokaklara düşürerek kimliksizleştirmek, kişiliksizleştirmek istemektedir! Dersim halkının bu cendereye karşı olan savaşımı ise DHF öncülüğünde alanlara çıkan binlerin haklı öfkesine maruz kalıp geri çekilirken; derhal devreye DHF ye yönelik gözaltı ve tutuklama saldırıları devreye girmektedir! DHF, bu gerçeğin altını ısrarla çizmekte ve yaygın kitle faaliyetleriyle de Dersim e dönük bu saldırıları bertaraf etmek için çalışmakta ve bu zeminde bulabildiği her fırsatta da dostlarıyla birlikte ortak çalışmalar içerisinde, devletin tüm baskı ve engellemelerine karşın, yer almaktadır. DHF, Dersim in Devrimci Duruşudur ve Kimliklenmesidir! Tüm ülkede işçisiyle, köylüsüyle, emekçisiyle, işsiziyle, genciyle, kadınıyla, Alevisiyle, Kürdüyle, ezileniyle demokratik bir halk iktidarı hedefine kilitlenmiş olan DHF, yeni demokrasi mücadelesinin birikimlerine yaslanarak Dersim de güçlü mevziler yaratmıştır. Kuruluşundan günümüze saldırıların, operasyonların hedefi durumunda olan DHF, tüm baskıları göğüsleyecek en büyük gücün örgütlü bir halk olduğu bilimsel gerçekliğinden hareketle; Dersim in başındaki bu yeni belaların da ancak genciyle, kadınıyla, işçisiyle, köylüsüyle örgütlü bir Dersim halkının aşabileceği savunmakta ve bunun için mücadele etmektedir. Tam da bu bilinç ve kararlılıkla köyde, şehirde, okulda, sokakta... devletin gerçek yüzüyle her an karşı karşıya kalan Dersim halkını, yakıcı sorunlarını çözmek için harekete geçmeye, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya ve DHF saflarında örgütlenmeye davet ediyoruz. Demokratik Haklar Federasyonu

6 2-3_Layout 2 7/22/11 11:49 AM Page 1 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki sf6 DHF den Dersime dair Kürtçe açıklama Dêrsim bi Erdnîgariya Xwe ve bi Mirovê Xwe ve Tê Tunekirin! Em Axa Xwe, Çanda Xwe û Pêşeroja Xwe bi Hêza Xwe ya Birêxistî ve Biparêzin û Xwedî Derkevin! Îro êrişên ku li ser Dêrsimê dimeşim di dîrokê de tu demê ev kas zêde nebibû. Ha li ser gel ha jî li ser erdnigariya Dêrsimê êrişên bi pergal pêk tên. Tê zanin ku di dema Osmaniya virde Dêrsim bi jîyana xwe bi hêla oldarî û çandê ve cudatiya xwe dide kifş. Ji ber vê yekê birçîbûn, mirin, nefîbûn, êş û keder bûyê parçekî nasnameya Dêrsimê. Li hember var zerxt û zordariya çiyayên Dêrsimê mirovên berxwedêr xwedî derketiye û di paxila xwe de veşartiye. Ev yeka jî bi taybeti ji bo nasmaneya Dêrsimê gelek girîn e. Ev herdu xalên ku Dêrsim kirine Dêrsim îro jî hakim e. Yên ku di 27ê Pûşperê de ketin axa sar, pevçûnên ku meha buharê virdetir berdewamdikin, daristanên ku têne şewitandin zilm û zordarî rastiya Dêrsimê ya harî mezin e. Pergal ji bo ku Dêrsimê têk bibe li ser du xala zêdetir dixebite. Ya 1 emîn; Erdnîgariya Dêrsimê tê Tunekirin! Di dema dawî de bûyrên herî balkêş sazkirina bendavan û HES an in. Bi taybetî cêkirin qerekolên nû jî ji bo Dêrsimê xetereyên herî mezin in. Li hember biryarên dadgehê û nexwastina gelên Dêrsimê li Dêrsimê bi dehan projeyên bendav hatin çêkirin. Bi kurtasî bibendavan va dixwazin ernîgariya Dêrsimê parvekin û qerekolên nû ve jî dixwazin hemû gelên Dêrsimê daxin binê bandora xwe. Ji ber yekê karê me yê herî mezin li hember van projayên emperyalîstan zilm û zextên pergala faşîst, pergala feodal ala têkoşînê berzbikin û vê meşê bilind bikin. Ya 2 emîn; Dîroka Dêrsimê, Çanda Dêrsimê Dixwazin bi Projeya Bişaftinê ve Tune Bikin! Zanîngeha Dêrsimê û Cemaeta Gulen! Me despêkê de jî gotibû Dêrsim bi çanda xwe ve bi baweriya xwe ve xwediyê cudatiyê ye. Ji ber vê cudatiyê her dem zilm û zordarî li ser gelê Dêrsimê hatiye meşandin û dixazin vê çandê polîtîkayên bişaftinê ve tune bikin. Dewlet aliyekî di bin gotinê açilima demokratîk û aştiyê de aliyê din jî li ser nasnameya Elewiya û Kurda ve êrişên bişaftinê dixe jiyanê. Girtinên siyasetmedarên kurd û şoreşgeran ji bo van gotinan mînakên herî baş in. Dîsa Elewiyên Dêrsimê bi destê dewletê bi açilima elewiyan ve tên xapandin. Zanîngeha kul i Dêrsimê hat vekirin bi zanetî bû. Dewletê xwest ku bi vê zanîngehê ve gelê Dêrsimê Hilde binê bandora xwe. Aliyekî cemaet bi zanetî kermenda dixe kar aliyê din jî xwendekarên cemaetê bi zanetî dişînin Zaningeha Dêrsimê. DHF, Rawestandina Şoreşderî û Nasnameya Şoreşgeriya Dêrsimê ye! Federasyana Mafên Demokratîk li hember vê pergala paşvemayî, faşîst û emperyalîst bi perspektîfa demokrasiya nû ve têdikoşe. Çawa duh têkoşîna şoreşgerî li hember van nêyînîya berzdikirin wê îro jî li hember çînên serwêr vê têkoşînê berz bikin. DHF ê di Dêrsimê de têkoşîna civaka azad didomîne. DHF dîsa bang dike;rizgarbûna gelê me yên bindest dîsa têkoşîna bi hevre ango gundî, karker, kedkar, jîn xwendekar ve ye. Li, hember pergala faşîst-feodal-emperyalîst, di nava refên Federasyona Mafên Demokratîk (DHF) de rêz bigrên. Ji bo xwedî derketina keda me û pêşeroja me di nava refên Federasyona Mafên Demokratîk (DHF) de rêz bigrên. MAZGİRT PROGRAMI 29 TEMMUZ 2011 Saat: Sabah Kahvaltısı (Kaştün Köyü) Saat: Kırklar Baba Ziyareti, Kurban Kesimi ve Öğle Yemeği SÖYLEŞİ Çeşitli üniversitelerden bilim insanı, öğretim görevlisi, akademisyen, mimar ve mühendislerin ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geliştirilmesi: sorunların çözümü konusunda proje üretimi ve uygulama konulu söyleşi. PROGRAM Konuşmacılar Mazgirt Belediye Başkanı Tekin TÜRKEL Demokratik Kitle Örgütleri Adına Konuşmalar SANATÇILAR Ozan RENÇBER, Haydar BAYAR, Ahmet ASLAN, Yusuf TURAN, Pınar SAĞ, Ermeni Halk Oyunları Ekibi, Grup MUNZUR Sunucu: Çiğdem Karaboğa Halkın bütün zorlukları aşacak gücü var fmazgirt BELEDİYE BAŞKANI TEKİN TÜRKEL Mazgirt te festival çalışması sırasında halk meclisiyle bölgede çalışma takvimini belirlerken görüştüğümüz Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel halkın kendi kendini yönetime mücadelesi içerisinde duyduğu mutlulukla karşılıyor bizi. Ve hemen ekliyor: Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, onu çocuklarımızdan emanet aldık. Onların geleceği için çalışmalarımızı yürütüyoruz Bölgede gerici zihniyetin on yılların biriktirdiği sorunlar karşısında Halk kazanacak, halk yönetecek şiarıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Türkel, Belediyeyi daha iyi ve güzel bir ülke yaratma mücadelesinin bir parçası olarak yönettiğinde ve bu amaç etrafında kenetlendiğinde bütün zorlukları aşabileceğimizi söyledik diyor. Sesimize ses katmaya çağırıyoruz Türkel, Mazgirt te yaratılan değerin yerel olmadığını evrensel değerlere dönüştüğünü ifade ederek, Dünyanın neresinde olursak olalım, halkların acıları, sevinçleri ve umutları ortaktır. Bir avuç egemenin kar hırsına kurban ediliyor geleceğimiz. Yağmalanıyor doğamız; Dilimiz, inancımız, kültürümüz... Bizi biz yapan ne varsa, insanlığa dairdir. İnsanlığımıza saldırıyorlar. Yeryüzünün hangi noktasında olursa olsun, onlar aynı kaynaktan besleniyor. Aynı mirasın varisleridir onlar. Onların tarihi; zulmün, yağmanın tarihidir, bizler halkların insanca bir yaşam kavgasının tarihinden geliyoruz. Farklıyız onlarla, uzlaşmaz çelişkiler var aramızda. diyor. 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali ni karşılarken Dersim e yönelik saldırıların, asimilasyon ve insansızlaştırma politikalarının farklı yol ve yöntemlerle devam ettiğine dikkat çeken Türkel, Doğamıza ve insanlığımıza gerçekleştirilen bu saldırılar karşısında en gür sesimizle haykıralım. Bizler çocuklarımızdan emanet aldığımız doğamıza sahip çıkmak zorundayız. İnsanlığın ortak mirası olan kültürümüz, inancımız ve doğamıza karşı uzanan ellerin karşısında dayanışmayı büyüteceğiz. sözlerini dile getiriyor. Kızılderili halk sözü olan Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde. Beyaz Adam; paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. ifadelerini hatırlatan Türkel, Doğanın ölmesine izin vermeyeceğiz, bunu anlamak zorundalar ve bizler dayanışmayı ve paylaşmayı çoğaltırsak çekip gidecekler yaşamlarımızdan. Festivali karşılarken tüm dostları Dersim e, Mazgirt e, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Sözleriyle herkesi halkın yarattığı bu değere sahip çıkmaya çağırıyor.

7 2-3_Layout 2 7/22/11 11:49 AM Page 2 Halkın Günlüğü gazetesi FESTİVAL eki sf7 DHF den Dersime dair Zazaca açıklama Dêrsim bi(eve) polîtîkayê qirkerdiş/înkar/asîmîlasyon ra yeno çîn kerdene! Welatê xo, ramiteya (kultirê) xo, ameyoxê xo bi (eve) qeweta xo yê raxistin (orgutlu) ra biseveknîme! Rind yeno zonitene ke Dêrsim: waxtê verên ra nika, Dewleta Osmanî ra na rozê ma, her dem; zonê xo, îtîqatê xo, ramîteya xo verva zilm û zordarî de sevekno. Û - cokra- kîşîyayis, surgin, vêsanîye, kul û dece kî ju leteya xo bîyo. Hete bîn ra kî koyê Dêrsim; î yê ke verva nu tofanê zilm de xoverdanê, dêrgusê îno bîyê. Dêrsim ju nîşanê xoverdayis û pêrodayis bîyo. Nu en muhîm leteya nasnameya (kamîyê) Dêrsim o. Dêrsim çar koka bingeyin ser bîyo Dêrsim. Dêrsimij zonê xo ra, îtîqat û ramiteya xo ra, hardnîgarîya (cografyayê) xo ra û dîroka (tarîxê) xo ra bîyê Dêrsimij. Nî çar ustinê kî birijîyo ne Dêrsim, Dêrsim maneno ne kî Dêrsimijo... Nê rastîyê Dêrsim; na tawo de, welat û sarê xo ra pîya ju herîşa (werte herîşê saldiriyê- hata nikayî de en girs û muhîm) gırîng (muhîm) û girs ra tê rî yê. Hete ra hardê Dêrsim vila kerdene, hete bîn ra kî dejenerasyon ser plan û peşnumayê (projeyo) dewlet dewam kenê... Bendawo ra wazenê ke Dêrsim biheneqnerî... Gola bendo ra zuxaronê (vadîyonê) Dêrsim kerdê pir. Gile koyê nî zuxaro serê kî qaraqolê neweyo nayî ro. Hîn fikirîne ke Mamekî ra qazayonê bîno jumîn ra cîya bikerê. Ju komê sarê Dêrsim kî dewo vesnayene ra, surgin ra tîpa kî Dêrsim de mendo, cero ra amo; îno kî welatê xo ra teber kerî. Dêrsim vila bikerî... Dêrsim ser plan û peşnumayê dewlet, 38 ra hata nika qirkerdiş ra înkar ra, asîmîlasyon ra eşt pêser ama na rozê ma, nika kî zur û dekê bîno ra verba ma de rê. Hesabê gurmika peyêne de rê. Hete ra açilimê kird û elewiyo ra, vateyê demokrasîya raverî ra; hîn fikirîne ke, ma peyê zuronê xo de kaskerê. Wazenê ke ma bingeya nasnameya xo ra dur fîyerê, ma kulturê sar ê domokratîk-şoreşgerî ra biqerefnerî. Hete ra kî plan kene ke tayî projeyî taybetîyo ra sarê/ramiteya/tarîxê Dêrsim tam hard ra wedarê ya kî kase şîndorê xo kerî, rayê xo ra vecerê. Ju projeya asîmîlasyone ra Sarê/Ramiteya/Tarîxê Dêrsim hard ra wedardene: ZanengehaTuncelî û Cemaatê Gulen... Zanengeha Tuncelî ra pîya Dêrsim de xebatê cemaatê Gulen kî bî deyra... Zanengeha Tuncelî xebatkarê cemaatê xo ra kenê pir. Têre -ze- 38 domononê Dêrsim benê zob cayo de wendegehonê xo de danê wendene. Wazenê ke domon û xortonê Dêrsim nasnameyê xo ra bivişnerê. Cemaatê gulen ju xançere de axuyin a, vilê Dêrsim de... Dhf (Federasyona Mafan Demokratîk), nu fîkir û zanayîs ra weng dano; dewe de, suke de, wendegeh de, qol (soqak) de... Verba nî plan û polîtîkayê dewlet de hayig bîme. Seba çareserîyê nî persgirê (sorunê) xo, bi (eve) tekoşîna (mucadeleya) raxistin ra vinderîme, wayîrê ked (emeg) û ameyoxê xo bivecîme. Peyê rêzonê DHF de bêrîme pêser. HOZAT PROGRAMI 30 TEMMUZ (CUMARTESİ) 2011 Saat: Dersim den Hareket (Otogar) Saat: Karşılama (Hozat Ovacık Yol Ayrımı ) GÜNDÜZ PROGRAMI (Belediye Parkı ) Saat: Kahvaltı Saat: Dinleti Yerkir Union s Van Project Müzik Grubu, Domane Dersim, Deniz ESMERHAN ve Misafir Sanatçılar Saat: Tiyatro Koyo Mixonet (Hain Oyun) Alişan ÖNLÜ Yer: Belediye Düğün Salonu Saat: PANEL Dersim de Kimlik Tartışması (Dinamikler ve karşı Dinamikler Yer: Belediye Parkı Moderatör: Ahmet Kerim GÜLTEKİN BDP Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER Prof. Dr. Tayfun ATAY Yrd. Doç. Dr. Ayfer KARAKAYA (STUMP) Yrd. Doç Dr. Yücel DEMİREL Dr. Şükrü ASLAN Yakup AKDOĞAN (Yazar) Saat: Tiyatro Bu Dağlar Hiç Gülmedi (İdil Tiyatro Atölyesi) Yer: Cumhuriyet Meydanı AKŞAM PROGRAMI Yer: Cumhuriyet Meydanı Saat: :00 YÇKM Halk Oyunları Ekibi Konuşmacılar Belediye Başkanı Cevdet KONAK Demokratik Kurum Temsilcileri Saat: KONSER Kardeş Türküler, Mikail Aslan, Grup Şiar, Arzu, Hozan Beşir, Kemale Amed, Gökçen Kahraman, Mustafa Bakır (Şair) Sunucu: Zeynep DEMİR Halkın gücü karşısında hiç bir kuvvet duramaz fhozat BELEDİYE BAŞKANI CEVDET KONAK Halkın yönetici olduğu yerde, merkezi otoriteninde saldırıları bir an olsun eksik olmuyor. Şüphesiz ki, Hozat ta devrimci kültürle birleşmiş halkın söz sahibi olmasını istemek kolay değil. Söz, yetki karar halka anlayışına hizmet etmek ve bu yeni demokrasi anlayaşını her platformda savunmak belli bedelleri ödemeyi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak ve ekibi yeni demokrasi perspektifi anlayışında çalışmalarını sürdürüken merkezi otoritenin, rantçı bir takım gerici güçlerin saldırılarının hedefi oldu. Özgür bir gelecek kurmanın coşkusu paylaşıyoruz Hozat ta festival çalışmalarının yoğunluğu içerisinde bir fırsatını bularak, ses kayıt cihazımızı uzattığımız Cevdet Konak birlikte üretmenin ve yönetmenin verdiği coşkuyla ilk sözü Özgür bir gelecek kurmanın coşkusunu paylaşıyoruz diyor. Festival de Dersim e gönül vermiş insanlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını aktaran Konak sözlerini şöyle sürdürüyor: Bu mutluluk aynı zamanda, uzun bir tarih boyunca devam ettirdiğimiz siyasi, kültürel ve ekolojik yapımızı korumak adına vermiş olduğumuz mücadelemizin tarihiyle, değerlerimize karşı gerçekleştirilen her türlü gerici saldırıya karşı oluşturduğumuz birlikteliğimizin adı olmuştur. Barajlar, orman yangınları, ekonomik, sosyal siyasal ve kültürel baskılar sonucunda insansızlaştırılmaya çalışılan bölgemize karşı gerçekleştirilen her türlü saldırının cevabını, festivallerimiz boyunca meydana getirmiş olduğumuz emeğimizin ürünü ve siz değerli dostlarımızın birlik ve dayanışma ruhuyla vermekteyiz. Tarihimize karşı sorumlu olduğumuz bu görev gereğince de, hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden bütün Dersimliler ve dostlarımızı, 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nde aramızda görmek istediğimizi dile getirir, özgür bir gelecek kurmanın coşkusuyla selamlarız.

8 8_Layout 2 7/22/11 11:43 AM Page 1 f28 TEMMUZ 2011 PERŞEM- BE Saat: Pertek te Karşılama Saat: AÇILIŞ Selamlama konuşmaları YÇKM Halk Oyunları Ekibi BGST Dans Topluluğu DERSİM Saat: Sergi Açılışları Saat: 15:30 Resim ve Heykel Sergilerinin Gezilmesi RESİM SERGİLERİ Dersim 38 Resim Sergisi Munzur da Sonbahar-Murat Ozan 9. Kişisel Resim Sergisi Fotograf Sergisi Yer: Belediye Sergi Salonu Saat: PANEL Konu: Dersim de Kızılbaş Alevilik Dinamikler-Karşı Dinamikler, Cemevleri ve Cemaatleşme Yer: Kışla Avlusu Erdoğan Aydın (EMEP), Kemal Bülbül (DEDEF) Mehmet Bayrak veya Latif Qalferat veya Doğan Munzuroğlu (DAKAD) Devrimci Alevi Komitesi (HÖC) Moderatör: DAKAD STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: Açılış konuşmaları Edibe Şahin (BElediye Bşkn) Özkan Tacar (DEDEF) DHF, merkez ve ilçeler etkinlik programı Kurumlar ortak açıklama Saat: KONSER Yerel Sanatçılar Topluluğu, Belediye Çocuk Korusu, Grup Şiar, Enver Çelik, Sena Dersimi, Grup Arjen, Ermeni Grup (Müzik, Miran) Saat: Açık Hava Sinema Gösterimi Suyun Altındakiler (Yeraltı Çarşısı Üstü) f29 TEMMUZ 2011 CUMA Saat: Munzur Vadisine Gezi Saat: 15:00 Şiir Dinletisi Yer: Kışla Avlusu : Bezuvar Dergisi Grup Royal Saat: :00 PANEL Kadın Paneli : Kadın Kırımı, Kadının örgütlemedeki yeri, Kadının Toplumsal Sözleşmesi Yer: Kışla Avlu Eylem Yıldız (DHF) Yenigün Kadın Dern. (EMEP) Selma Şahin (YDK) Hülya Gerçek (ESP) BDP Hamdiye Akbayın (Almanya Sosyal Dem. Part. Miltvk.) Moderatör: Aysel Doğan STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: Sevinç Eratalay, Yılmaz Çelik, Çiçek Yeşiltaş, Erdoğan Emir, Emre Saltık Dersim e geri dön! Dağların Anahtarı, Evliyaların Diyarı, Özgürlüğün ve Ateşin Kadim Toprakları, Arınmaya, Yaşatmaya ve Özgürleşmeye Dersim e Geri Dön! Dersim yıllardan beri sistemin yok etme politikalarıyla karşı karşıya. Katliamlar, sürgünler, köy boşaltmalar, toplu imhalarla yüzleşen Dersim halkı, son olarak baraj politikaları, yozlaştırma ve cemaatleşme ile sindirilmek isteniyor. Dersim halkı hala 38 deki süngü, askeri darbelerden nasibine düşen postal izlerini Dersim e sefer olur Saat: Açık Hava Sinema Gösterimi Sudaki Suretler (Yer altı Çarşısı Üstü) Tertele Doğan Munzuroğlu f30 TEMMUZ 2011 CUMAR- TESİ Saat: Munzur Vadisi ne Gezi Saat: Tiyatro Gösterimi Dersim 38 Canlar Tiyatrosu? Yer: İl Kültür Müdürlüğü Salonu Saat: 17:00 SÖYLEŞİ Türkiye nin Yeniden Yapılandırılması; Kürt Sorunu, Barış ve Anaysa Konseyi, Çözüm Arayışları Selahattin Demirtaş (BDP,) Altan Tan Nuray Mert Kenan Özyürek (Partizan) Ozan Doğan (DHF) Ziya Ulusoy (ESP) Alper Taş (ÖDP) Temel Demirer (Araştırmacı- Yazar) Moderatör: Edibe Şahin (Belediye Başkanı) Yer: Kışla Avlusu STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: KONSER Vardiya, Ali İhsan Doğan, Şengül Pak, Mehmet Ekici, Deniz Deman-Şengül Pak Ahmet Aslan, Metin Kahraman- Maviş Güneşer Saat: Açık Hava Sinema Gösterimi Kara Vagon ama zafer olmaz direnişiyle sırtında taşırken, bugün devletin yeni saldırı politikalarıyla karşı karşıya. Tarihin her döneminde baskıya zulme karşı boyun eğmeyen Dersim halkı bu gün bu saldırılar karşısında yine tek vücut olarak karşı koyacak. İşte bütün bu topyekun saldırılar gölgesinde Dersim 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivaline hazırlanıyor. Dağların anahtarı, evliyaların diyarı, özgürlüğün ve ateşin kadim toprakları, arınmaya, yaşatmaya ve özgürleşmeye Dersim e geri dön! şiarı ile tüm Dersimlileri ve Dersim dostlarını Munzur un coşkusunu kuşanıp Dersim e akmaya davet ediyoruz. 11. Munzur Doğa ve Kültür Festivali Programı f31 TEMMUZ 2011 PAZAR Saat: Munzur Vadisi ne Yürüyüş Saat: PANEL Karakollaşma Kayıplar ve Toplu Mezarlar Yer: Kışla Meydanı Sıtkı Güngör Taylan Tanay M.Raci Bilici (Amed İHD Şube Bşk. Cafer Demir Barış Yıldırım Moderatör: Özgür Ulaş Kaplan Saat: 16:30 PANEL Dersim de Çevre Sorunları, Barajlar, Dereler ve Halklar Yer: Kışla Meydanı Yaşar Aydın (Derelerin Kardeşliği Yürütme Kurulu Üyesi) Prof.Dr.Ertuğrul BARKA Yusuf Cengiz (TOBB Konsey Üyesi) Gaye Yılmaz BDP DAKAD Moderatör: Celal Turna Saat: Çevre Yürüyüşü Gola Çetu da Ateş yakma STADYUM ETKİNLİKLERİ Saat: KONSER Grup Yorum, Mikail Aslan, MKM grubu, Kardeş Türküler, Ermeni Grup, Grup Munzur Kapanış Konuşması: Edibe Şahin DHF, Dersim de yaşanan Karakollaşma, Cemaatleşme, Yozlaşma ve barajlara karşı festival programı ekseninde ilçeler ve Dersim merkezde yapacağı yürüyüş ve etkinliklere katılım çağrısı yaptı. Dersim de Karakollaşmaya, Cemaatleşmeye, Yozlaşmaya ve Barajlara Karşı Çık! OVACIK: Yer: Lise Önü, Saat: 19.00, Tarih: 30 Temmuz Cumartesi, HOZAT: Yer: Şimşek Büfe Önü, Saat: 18.30, Tarih: 30 Temmuz Cumartesi DERSİM MERKEZ: Yer: Atatürk Mah. Stadyum, Saat: 21.00, Tarih: 31 Temmuz Pazar İLÇELER OVACIK PROGRAMI 29 TEMMUZ 2011 CUMA Saat: Tunceli Yeraltı Çarşışı önünden Ovacık a Hareket Saat: Ovacık Belediyesi Önünde Karşılama (Ermeni Halk Oyunları) Gözelere ziyaret PANEL Dersimde Sosyal, Kültürel ve Siyasal Sorunlar Moderatör: DEDEF Sırrı Süreyya ÖNDER Milletvekili Ziya ULUSOY Ahmet CİHAN Murat KUR Satılmış BAŞKAVAK Saat: KONSER YÇKM Halk Oyunları, Nurettin Güleç, Mehmet Ekici, Erdoğan Emir, Ermeni Halk, Müziği Dinletisi, Arzu, Grup Yorum, Diyar 30 TEMMUZ 2011 CUMARTESİ Saat: Halka Açık Kahvaltı (Eylül Çay Bahçesi) Saat: PANEL Barajlar HES ve Madenler Kıskacında Munzur Moderatör: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu-DEDEF) Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN (Yıldız Teknik Ünv.) Ali ÇERKEZOĞLU (TTB Yönetim Kurulu Üyesi) Selim YILMAZ (Su Politik Grubu) Cemalettin KÜÇÜK (TMMOB) Saat: KONSER Grup Bengü Bade, Murat Ateş, Telli Kılıç, Ermeni Davros Halk Dans ve Müzik Grubu, Gerçek Yılğın, Grup Munzur, Suavi PERTEK PROGRAMI 28 TEMMUZ PERŞEMBE Saat Karşılama Feribot iskelesi Foklor Gösterisi Açılış Konuşmaları 29 TEMMUZ CUMA Saat Aydın ve Yazarlarla Söyleşi Belediye Gençlik Merkezi Saat PANEL Belediye Parkı Barajlar ve çevre politikalarının toplumsal hayata etkileri Ertuğrul BARKA (Prf.Dr. Eğe Çep Sözcüsü) Satılmış BAŞKAVAK (EMEP GYK üyesi) Yusuf TOPÇU (Munzur Çevre Derneği) Ali MÜLKAN (Dersim Kültür Derneği) Saat KONSER Belediye Köy Terminali Şelale Çay Bahçesi Konuşmacılar Sırrı Süreyya ÖNDER (Emek ve Demokrasi Blok Milletvekili) Sanatçılar Grup Tavır, Murat Ateş, Helin, Rençber, Grup Şiar, Ahmet Aslan, Grup Munzur, Kardeş Türküler NOT: Eylül ve Ekim aylarında açık hava sinema gösterimi ve tiyatro günleri yapılacaktır. Ayrıca gece saat a kadar feribot seferleri var

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

YAPI YOL SEN GENEL KURULU OLAĞAN ÇALIŞMA 5.RAPORU (17.04.2011-30.04.2014) YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YAPI YOL SEN GENEL KURULU OLAĞAN ÇALIŞMA 5.RAPORU (17.04.2011-30.04.2014) YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI (17.04.2011-30.04.2014) OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA 5.RAPORU 10-11 MAYIS 2014 YAPI YOL SEN (17.04.2011-30.04.2014)

Detaylı

Açların Öfkesinden Kurtulamayacaksınız!

Açların Öfkesinden Kurtulamayacaksınız! Fatma Gezer i Hastanelik Eden Kirpi Eti Değil; Yağma, Talan, Sömürü Düzenidir! Ak Saray da 1 Miyonluk İftar Sofralarında Yiyip İçtiğiniz Açlıktan Kirpi Yemek Zorunda Kalan Halkımızın Eti ve Kanıdır! Açların

Detaylı

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Sayı: İlkbahar 09 / 5 Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Bellekleri Taze Tutalım İsmail Ünal: Sonuna Kadar Erkan Can: Sanat Ustasından Yaşam Sohbetleri Leyla Alaton: Kendimi Ait Hissettiğim

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik, Mücadele, Zafer Şiarıyla Gerçekleştirildi!

Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik, Mücadele, Zafer Şiarıyla Gerçekleştirildi! ATiK EMPERYALİZME, FAŞİZME ve HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI Sayı: 249 15 Şubat 2015 ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Yayın Organı İnternet: www.atik-online.net Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik,

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007

Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007 1 Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007 yıllarında Katolik papaz Andreas Santoro nun öldürülmesi,

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye KIZILAY Yeni bir düşünüyorum yeni toplumcu belediye Çankaya Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Tel : 0312-458 89 05 Faks : 0312-434 28 47 halkils@cankaya.bel.tr Bask Tarihi: fiubat 2010

Detaylı

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ NEDİR? Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Nedret Kuran Burçoğlu

Detaylı

Mektuba, manşete değil millete bakarız

Mektuba, manşete değil millete bakarız İSTANBUL DA RAMAZAN HEYECANI SÜRÜYOR 2 de AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te Kadın Kollarımız geleneksel iftar sofrasını kurdu 6 da İl Gençlik Kolları Geleneksel Vefa İftarı

Detaylı

birlik, kararlı mücadele, dayanışma

birlik, kararlı mücadele, dayanışma SAYI 30 birlik, kararlı mücadele, dayanışma Tümtis e Saldırı, Sınıfa Saldırı KENAN ÖZTÜRK Sermayenin Saldırılarına Karşı Ortak Mücadele Edelim! Komplo Boşa Çıkarıldı, Sendikal Mücadelemiz Büyüyor! Unilever

Detaylı