SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ KASIM 2012

2 İÇERİK PLANI SUNUŞ / 3 YENİ YASA TASLAĞI ÜZERİNE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ / 4 EKLER / 11 EK- 1: Selçuk Üniversitesi Yeni Yasa Taslağını Değerlendirme Komisyonu üyeleri / 11 EK- 2: Yeni Yükseköğretim Yasası Taslağı Bölümleri / 12 EK- 3: Mevcut Yükseköğretim Yasası ve Yeni Yasa Taslağı Özet Karşılaştırması / 15 EK-4: Mevcut Yükseköğretim Yasası ve Yeni Yasa Taslağı Karşılaştırması ve Öneriler / 19 EK- 5: Selçuk Üniversitesi Yeni Yasa Taslağı Değerlendirme Komisyonu nun ve Senato nun Görüş ve Önerileri Özeti / 134 2

3 SUNUŞ Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması, 21. yüzyılın dünya genelindeki en önemli tartışma alanlarından birisidir. Türk Yükseköğretim sistemiyle ilgili uzun zamandır süren tartışmaların odağında 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası bulunmaktadır. Ülkemizin 1981 tarihli ve toplumun neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından eleştirilen bir yasayla yükseköğretim değişimine ayak uyduramayacağı konusu, akademik camianın, iş dünyasının ve politik çevrelerin hemfikir olduğu bir noktadır sayılı Yükseköğretim Yasası ndaki çağın gereklerine uygun olmayan unsurların değiştirilerek yetersiz olan uygulama ve oluşumlarla ilgili düzeltmelerde bulunulması, böylelikle yükseköğretim sisteminde değişen rekabet ortamına uyum sağlayabilen dinamik bir yapının kurgulanması amaçlanmaktadır. Sonuçta yeni yasanın yükseköğretim sistemine daha verimli bir rehber olacağı ön görülmektedir. Yeni yasanın Yükseköğretim Kurumu nun tüm paydaşlardan alacağı görüşler doğrultusunda şekillendirilecek olması, hazırlanan yasayı önceki benzer girişimlerden farklı kılmaktadır. Selçuk Üniversitesi de bu sürece katkı sunmak amacıyla yeni yasa taslağının değerlendirilmesi için profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinden oluşan Yeni Yasa Taslağını Değerlendirme Komisyonu nu kurarak yeni yasa taslağı ile ilgili görüş ve öneriler geliştirmiştir. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ ın moderatörlüğünde tarihinde düzenlenen Selçuk Üniversitesi Akademik ve İdari Personelinin Yeni Yasa Taslağı Bilgilendirme ve Görüş Alışverişi toplantılarına katılan akademik ve idari personelin önerileriyle birleştirilen tüm görüşler, Selçuk Üniversitesi Senatosu na sunularak Selçuk Üniversitesi nin Yeni Yasa Taslağı Üzerine Görüşleri Raporu hazırlanmıştır. Raporun ekler kısmında ilk olarak, Selçuk Üniversitesi Yeni Yasa Taslağını Değerlendirme Komisyonu üyeleri yer almaktadır. Yeni yasa taslağının bölümlerinin yükseköğretimin temel ilkeleri maddesinde yer alan ilkeleri ile ilişkisini gösteren bir tablo Ek-2 yer almaktadır. Ek-3 de, yeni yasa taslağı ile mevcut 2547 sayılı yasanın temel noktalardaki karşılaştırmasını içeren özet bir tablo bulunmakta; Ek-4 te ise yeni yasa taslağının halen geçerli yasanın tüm maddelerinin karşılaştırmalı olarak sıralandığı ve komisyon ve Senato önerilerin yer aldığı geniş bir tabloya yer verilmiştir. Son ekte ise, komisyon ve Senato üyelerinin Ek-4 teki tabloda yer alan önerilerini özetleyen bir değerlendirme metini bulunmaktadır. Yükseköğretim yasası hazırlama süreci ile ilgili üniversitemiz görüşlerini içeren raporu ekte sunar; çıkacak yeni yasanın Türk yükseköğretim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL Rektör 3

4 YENİ YASA TASLAĞI ÜZERİNE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ Yükseköğretimin yeniden yapılanması noktasında yasanın 2. maddesinde belirtilen ana ilkelerin (akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, rekabet ve kalite) yasanın bölümlerine yansıma düzeyinin belirlenmesi, yasanın sistematik bir biçimde değerlendirilebilmesi için gereklidir. Yükseköğretimin değişen değerleri bağlamında üniversitelere yön veren ilkeler daha da genişletilebilir. Ancak, yasada bu ilkelerin ana tema olarak sekize indirgendiği görülmektedir. Ek-2 de yer alan tabloda Selçuk Üniversitesi Yeni Yasa Taslağını Değerlendirme Komisyonu (Ek-1) tarafından söz konusu sekiz temel ilkenin açıklamaları özetlenmiş ve ilişkilendirilebilecek yasa bölümleri sınıflandırılmıştır. Ek-3 te ise yine komisyon tarafından hazırlanan Mevcut Yükseköğretim Yasası ve Yeni Yasa Taslağı Özet Karşılaştırması yer almaktadır. Yeni yasa tasarısının yükseköğretim organlarının oluşumu ve rektörlük seçimi konularına daha fazla odaklandığını söylemek mümkündür. Bu anlamda yasa taslağı üzerindeki tartışmaların Türkiye Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Konseyi, Rektör, Senato, Yönetim Kurulları ve Dekanlık gibi idari mekanizmalar, yükseköğretim kurumları yapısına özel ve yabancı üniversitelerin eklenmesi, araştırma birim ve kadrolarındaki değişiklikler ve öğretim elemanı kadrolarına atama ile ilgili kriterler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ek-4 te Selçuk Üniversitesi Yeni Yasa Taslağını Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından oluşturulan ve Senato ve komisyon üyelerinin görüş ve önerilerini de içeren yeni yasa taslağı ile mevcut 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası nın karşılaştırılması görülmektedir. Ek-5 te ise söz konusu değerlendirmelerin özeti yer almaktadır. Yukarıdaki tüm değerlendirmeler bağlamında Selçuk Üniversitesi Senato sunun Yükseköğretim Yeni Yasa Tasarısı na ilişkin görüş ve önerileri şu şekildedir: 1. Üniversite Konseyi, devlet ve diğer üniversitelerde yönetim çeşitliliği sağlamak için düşünülmüş bir sistem olsa da paydaş katılımının cılız kaldığı, daha çok siyasi ve yerel unsurların etkili olduğu bir yapıda merkeziyetçiliği artırmaktadır. Üniversitelerin kurumsal özerkliği açısından olumsuz olan bu düzenleme seçim mekanizmasını getirmek için ortaya atılsa da seçim-atama ikileminin içinde kalmıştır. Öğretim elemanı ve öğrenci odaklı bir yönetim yerine siyasi ve kamu kurumlarının etkisinde bir yapılanmaya yol açabilecek niteliktedir. Konsey yapılanması, üniversitelerin akademik ve bilimsel özgürlüğü başta olmak üzere idari ve mali özerkliğinin zedelenmesi endişesi, Ek-3 te özellikle bu konuda belirtilen (bkz sayfalar) önerilerle giderilebildiği ölçüde kabul edilebilecektir. Üniversitelerin kamu ve politik çevrelerle de paydaş ilişkisi kaçınılmazdır. Ancak, özerk ve merkezi kurumlar olan üniversitelerin 4

5 yerel ve politik baskı ve yönlendirmelerle akademik ve bilimsel özgürlük ve kurumsal özerkliğinin mümkün olamayacağı ihtimali son derece yüksektir. Özellikle bu yapının Senato nun üzerinde bir yapı olarak yer alması uygun değildir. 2. Rektör atamalarında paydaş katılımı hedeflenmiş ancak bu sağlanamadığı gibi atama-seçim kıskacında Kurul ve Konsey yetkilerini artıran karmaşık bir sistem geliştirilmiştir. Mütevelli Heyeti benzeri bir Üniversite Konseyi yapılanması, devlet üniversiteleri ve ülkemiz için henüz uygun olmayan bir sistemdir. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı nın Rektör seçimleri ile yıpranması sonucuna karşılık üniversite içinden katılımcı ve çoğulcu bir seçimle seçilen rektörlerin Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından (TYÖK ün atama yetkisinin seçim sonucunu onaması haricinde bir yetkisi bulunmamak koşuluyla) atanması alternatifi üzerinde çalışılabilir. 3. Yükseköğretim kurumlarının statüsünün devlet, vakıf, özel ve yabancı üniversiteler şeklinde çoklu bir biçimde tanımlanması 21. Yüzyıl dönüşümü için önemlidir. Aynı şekilde sistemin araştırma ve eğitim üniversiteleri şeklinde bir yapılanmaya gittiği görülmektedir. Bu da yükseköğretimde çeşitliliğin sağlandığı bir yapıyı mümkün kılmaktadır. Ancak, yükseköğretimde çeşitli yapının oluşabilmesi için devlet üniversitelerinin de yasal düzenlemelerle tek tip tanımlanmaları ortadan kaldırılmalıdır. Üniversitelerin de yer alacağı ve paydaş görüşlerinin de alınacağı bir değerlendirme ile meslek yüksekokulları başta olmak üzere yetenek okulları gibi birimler üniversite birimlerinden çıkarılarak ayrı bir üniversite şeklinde yapılandırılması konusu bir an önce tartışmaya açılmalıdır. Mesleki eğitim veren dört yıllık birimler de bu şekilde ayrımlandırılabilir. Oysa yeni yasa taslağında meslek yüksekokulları sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili somut girişimlere rastlanılmadığı gibi sistemin alternatifleri ile ilgili de bir öneri bulunmamaktadır. Meslek yüksekokulları ve yetenek gerektiren ve uygulamalı dört yıllık yüksekokulların farklı yükseköğretim kurumları altında yapılanması, çeşitliliği, dolayısıyla uzmanlaşmayı sağlayacak ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulabilmesine her üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet şeklindeki misyonlardan birine veya birkaçına odaklanabilmesine imkân tanıyacaktır. Bu sistem, beraberinde üniversitelere rekabet avantajı sağlayarak kaliteli öğretim ve araştırmanın da önünü açabilecektir. 4. Türkiye Yükseköğretim Kurulu nun koordinasyon ve denetleme temelli bir yaklaşımdan uzaklaşarak daha merkeziyetçi ve denetleyici bir yapıda birimlerinin çeşitlendirildiği hantal yapısı, daha özerk üniversite anlayışı ile çelişmektedir. Rektör Adaylarını Belirleme Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurullar amacıyla ters olarak yetkilendirilmiştir. Birinci kurulun katılım ilkesi ile yola çıkarak kurumsal özerlik ilkesini; ikinci kurulun ise şeffaflık, hesap verebilirlik ilkesinden yola çıkarak kalite 5

6 ilkesini ihlâl ettiği görülmektedir. Bu kurulların kaldırılması önerilmektedir. Söz konusu kurulların fonksiyonlarını yerine getirecek bağımsız kurulların düşünülmesi gerekmektedir. 5. Senato nun üniversite birimi açılması önceden kanunla açık olarak düzenlenmesi koşuluyla, Fakülte Yönetim Kurulu nda araştırma görevlisi temsili ve bölüm başkanının seçimle gelmesi gibi kurumsal özerkliği, tabana yayan ve çoğulcu katılımı artıran uygulamaların olumlu yönleri bulunmaktadır. Temsil gücünün artırılması ve seçimle yükseköğretim organlarının daha demokratikleştirilmesi amaçlanan bu yapıda dekanların seçimi için de benzer amaçlar görülmüş olunabilir. Ancak, dekanların ve bölüm başkanlarının seçimle gelmesi, mevcut atama-seçim sistemi karışıklığı içerisindeki bölüm ve kurul yapılarıyla dekanlık yönetiminin verimli çalışmasına engel olabilecektir. Dekanın ve bölüm başkanının seçimle gelmesi, mevcut yapıda stratejik planlama ve hedef sürecinde kurumsallaşmakta olan ve hatta kurumsallaşmış birçok üniversiteyi daha geri noktalara taşıyabilecektir. 6. Üniversitenin kendisine koymuş olduğu stratejik hedeflere ulaşabilmesi için üniversiteyi oluşturan tüm birimlerin uyumlu çalışması gerektiğinden tüm akademik kadroların Rektörle beraber değişmesi uygun görülmektedir. İdari yönetimin başında bulunan Genel Sekreter in yeni göreve gelen yönetim ile idari kadrolar arasında uyumun devamı ve kurum kültürünün yerleşmesi açısından hizmete devam etmesinin yerinde olduğu, Rektörle beraber değişmesinin kurumsal hafızayı zedeleyebileceği düşünülmektedir. 7. Dekanların dahi iki dönem atanabilmesine karşın Rektörlerin bir kez seçilebilmesi/atanabilmesi konusu ise yönetimin devamlılığı açısından mevcut yapıda üniversite gelişmişlik düzeyleri açısından geri adım atılmasına dahi neden olabilecektir. Seçim olan bir yapıda tekrar seçilmeye dolayısıyla atanmaya engel bir yapının olmasının nedeni anlaşılamamıştır. 8. Eğitimde veri tabanı uygulaması ölçme ve değerlendirme açısından olumlu bir girişim olmakla birlikte kalite yönetimindeki çıktı değerlendirme sistemine katkısı açısından mezun-öğrenci iletişimini sağlayıcı bir yapıda tasarlanmalı ve şeffaflık ilkesi gereği paydaşlarla interaktif paylaşımı sağlanmalıdır. Bu sistemin üniversite öğrencilerinin memnuniyetsizlik alanlarının başında gelen kariyer danışmanlığı ve desteği yapılanmasına katkı sunacak bir bilişim alt yapısı ile kurgulanması, sonuçta iş dünyası ile mezunların iletişimi açısından da olumlu katkıları beklenmektedir yüzyıl yükseköğretim kurumlarının en temel misyonu olan toplumsal hizmet anlayışı ile üniversite yönetim birimlerine iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim temsilcilerinin danışman olarak yönetime katılımları gerçek anlamda 6

7 sağlanmalıdır. Bununla beraber üniversitelerin daha fazla yerel ve bölgesel kalkınmaya destek verebilmesi için başta sağlık hizmetinde olduğu gibi toplumsal sorumluluğu için farklılık yaratan girişimleri en az araştırma ve eğitimdeki farklılık yaratan uygulamaları kadar desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. Yerel ve bölgesel gelişmenin böylelikle de ulusal kalkınmanın oluşabilmesi için eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri sonuçlarının topluma ve ülkeye kazandırılması amacıyla örtüşen üniversiteler özendirilmelidir. 10. Üniversitelerin uluslararasılaşmasının en temel çıkış yolu olan araştırma misyonuna ağırlık veren bir anlayışta yeni araştırma birimleri, unvanları ve akademik performans kriterlerinin geliştirilmesi olumludur. Akademik faaliyet puanı gösterge ve kıstasları belirlenirken çoklu bir değerlendirme sistemi kurulmalı ve bu konuda TYÖK ün ana kriterleri belirlemesi, üniversitelere bu konuda esneklik sağlaması gerekmektedir. 11. Kalite, hesap verebilirliğin sağlanması için önemlidir. Ancak, bundan daha önemlisi kalite sürekli gelişmeyi sağlıyor ve rekabet ortamında avantaj elde edilmesine imkân tanıyorsa daha işlevseldir. Bu nedenle Türkiye Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Yükseköğretim Kalite Kurulu üzerinde kalitenin bağımsız ve sürekli yapısına engel olabilecek yapılanması düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde bile sorunlarla karşılaşılan bu tarz bir kurulun üniversitelerin kalitesini geliştirmedeki rolü bir kez daha tartışılmalıdır. Gelişmiş ülke örnekleri incelenirken ülkemizin kalite konusundaki kâğıt üzeri uygulama alışkanlıklarını yok edici daha evrensel ve daha işlevsel bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 12. Öğretim üyesi atamalarında yabancı dil şartı uluslararası hareketliliği artırması açısından olumludur. Ancak, yabancı dil sınavlarının merkezi sistem yapısı korunsa da daha işlevsel hale getirilebilmesi için çeviri, okuma ve dinleme gibi uygulamaya yönelik beceri ve yeterlilik düzeylerini sorgulayan alternatifler değerlendirilmelidir. Öğretim elemanlarının yabancı dil sorununa çözüm olabilecek hizmet eğitimleri Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından da desteklenmelidir. 13. Yasa taslağının ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu nun yasada en az önem verdiği konulardan biri olan finansal kaynak çeşitliliği konusunda yönlendirici ve yol gösterici düzenlemelere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde somut adımların atılabilmesi için üniversiteler, yasadaki düzenlemelerin bu konuya katkısı konusunda bilgilendirilmelidir. 14. Bilgi Lisanslama Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi şeklinde tanımlanmalı, içeriği TÜBİTAK-TEYDEB in açıkladığı çağrıdaki beş modülü içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, Teknokentlerin olduğu yerlerde Teknokentler bünyesinde kurulması 7

8 üzerinde durulmalı ve öğretim üyelerinin buralarda görevlendirilmeleri ve gelirleri ile ilgili kolaylaştırıcı hükümler yer almalıdır. 15. Araştırma Görevlileri için yeni yasa taslağında yüksek lisans ve doktora da başarısız olanlara ya da lisansüstü eğitimlerini 10 yılda bitiremeyenlere değişik görev seçenekleri sunulmaktadır (memur, meslek yüksekokulunda öğretim görevlisi gibi). Ancak, lisansüstü eğitimini süresi içinde başarıyla bitirenler bu kapsam dışarısında bırakılmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilmeyecekse, başarısızlığın ödüllendirilmesi başarının cezalandırılması anlamını taşıdığından (53. madde) lisansüstü eğitimini başarıyla bitirenlerin kadro şartı aranmaksızın en azından öğretim üye yardımcısı olarak meslek yüksekokulunda istihdamının sağlanması yerinde bir uygulama olacaktır. 16. Çalışma ofisleri kurulmasıyla ilgili maddeler YÖK ü bir koordinasyon biriminden çıkarıp, ülke sathında teşkilatlanan bir yapıya dönüştürerek; son derece hantal ve idare edilmesi güç bir yapı oluşturmaktadır. Yurt dışı ofisler de benzer nitelik arz etmektedir. Kaldı ki bunların esas ve usullerinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi daha büyük sakıncalar içerdiğinden bu maddenin (8. madde) tümü ile kaldırılması uygun görülmektedir. 17. Yeni yasa taslağında üniversite personelinin özlük hakları ile ilgili herhangi bir madde yer almadığından 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu nda özlük haklarını iyileştirici çalışmaların yapılması ya da yeni yasa taslağında bu konu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması uygun görülmektedir. 18. Üniversitelerin akademik yapılanmalarının temel unsurlarından olan araştırma görevlilerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) gibi merkezi bir sınavla alınması önerilmektedir. 19. Akademik Faaliyet Puanı ile ilgili 42. maddede akademik performansı belirli ortalamanın altında kalan öğretim elemanlarına yaptırım ve unvanlara göre de ödüllendirme sistemi getirilmesi uygun görülmektedir. 20. Türkiye Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu na Cumhurbaşkanı nın, Bakanlar Kurulu nun, Rektörler Kurulu nun ve Türkiye deki tüm öğretim üyelerinin önceden belirlenmiş kriterler ışığında (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na üye seçiminde olduğu gibi) üye seçmesi yeni yasayla düzenlenmelidir. Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında yeni yükseköğretim yasa taslağının amaca uygunluğu ve mevcut yasa ile karşılaştırması eksenindeki aşağıdaki noktaların yeni yasa taslağında belirtilen ikilemlere (piyasa-devlet, yerel-ulusal, ulusal-küresel, araştırma-eğitim, atama-seçilme) düşmeden yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir: 8

9 1- Yeni yasa taslağının temel ilkelere uyum boyutu: Yeni yasa taslağı, hedeflenen temel ilkelerinden olan katılımcılık, kurumsal özerklik, akademik ve bilimsel özgürlük bağlamında değerlendirildiğinde üniversite rektörlerinin seçimle belirlenmesi en uygun yöntem olarak görülmektedir. Bununa beraber üniversitedeki tüm paydaşların en uygun yöntemle rektörlük seçimlerine katılımı konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 2- Yeni yasa taslağının katılımcılık ve özerklik boyutu: Üniversite yönetimi ile ilgili yetki ve sorumluluklarının büyük bir çoğunluğunun 11 kişiden oluşan Üniversite Konseyi ne bırakılması yerine üniversitenin en geniş temsil organı olan Senato nun yetkilerinin arttırılması; dış paydaş katılımının ise iş dünyası ve mezun temsilcisinin Üniversite Yönetim Kurulu nda yer alması suretiyle gerçekleştirilmesi daha uygun olacaktır. 3- Yeni yasa taslağının halen geçerli yasanın eksiklik ve yetersizliklerine karşın katkı boyutu: Örneğin, Araştırma odaklı üniversitelerin yapılanmasında araştırma enstitülerinin ve ileri araştırma birimlerinin katkısının ne olabileceği tartışılmalıdır. 4- Yeni yasa taslağının amaç ve uygulama aşamalarının uyum boyutu: Örneğin, kurumsal özerklik ilkesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu na verilen yetkilerin kapsamının dikkatli bir biçimde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Benzer uygulamalar, Türkiye Yükseköğretim Kurulu yetkilerinin artırılması ve Üniversite Konseyi nde de bulunmaktadır. Yönetimde çeşitlilik hedeflenirken kurumsal özerklik ve iç paydaş katılımı ilkelerinin zedelenmemesine önem verilmelidir. 5- Yasa taslağının amacına uygun yöntemlerde farklılaştırma boyutu: Yasa taslağının rekabet ve uluslararasılaşma amacıyla geliştirdiği bazı yöntemleri katı ve keskin modeller olarak değerlendirilebilir. Özellikle öğretim elemanlarındaki yabancı dil şartı ile ilgili noktaların öğretim elemanı niteliğini artırmadaki etkisinin yeterince sorgulanarak bu amaçla çok boyutlu değerlendirmelerin geliştirilmesi gibi öneriler dikkate alınabilir. 6- Yasa taslağının yeni getirdiği yapı ve işleyişlerin alternatifleri veya mevcut durumdaki benzerleri ile olan ilişkisi çözümlenmelidir. Örneğin araştırma görevlileri ile yeni yasadaki araştırma personellerinin ilişkisi ya da sözleşmeli öğretim üyesi yapılanmasının alternatifleri performans kriterleri ile netleştirilmelidir. 7- Yasa taslağında mali haklar (bütçe, döner sermaye, kaynak çeşitliliği gibi), öğretim elemanı özlük hakları, öğrenci hakları gibi konularda eksik değerlendirmelerin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bütçe ve mali kaynak ile ilgili hükümler yeterince bulunmamaktadır. 9

10 8- Yeni yasa taslağının özellikle Türkiye Yükseköğretim Kurumu, Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve araştırma birimleri gibi yeni yapılanmalardaki (varsa) Amerika, Avrupa ve diğer gelişmiş ülke örnekleri incelenerek; Türk yükseköğretim sistemine uyarlanabilirliği multidisipliner bir bakış açısı ile titizlikle irdelenmelidir. Örneğin, kalite geliştirme yetkilerinin TYÖK e verilmesi örneği bağımsız denetim anlayışı ile örtüşmediği eleştirisi çerçevesinde Amerikan ve Kıta Avrupa sistemleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir. 10

11 EKLER: EK-1: Selçuk Üniversitesi Yeni Yasa Taslağını Değerlendirme Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL (Rektör) Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Prof. Dr. Sait GEZGİN Prof. Dr. Mihtikar GÜRSEL Doç. Dr. Cengiz AKKÖZ Doç. Dr. Yaşar ŞEN Doç. Dr. Başak SOLMAZ Doç. Dr. Turan PAKSOY Yrd. Doç. Dr. İlhan ENVERLİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi Erdal ÖZDENİZ Yrd. Doç. Dr. Metin AKSOY Yrd. Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN Öğr. Gör. Mehmet KONUK Öğr. Gör. Ömür Hakan KUZU Arş. Gör. Dr. Emine ATALAY Arş. Gör. Kazım KARABOĞA 11

12 Kurumsal Özerklik Akademik ve Bilimsel Özgürlük EK-2: Yeni Yükseköğretim Yasası Taslağı Bölümleri İLKELER AÇIKLAMA YASA TASLAĞI BÖLÜMÜ Bilgiyi Araştırma, Tartışma, Üretme, Aktarma ve Öğretmede Özgürlük Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Olmada Engellemelerin Olmaması TÜM BÖLÜMLER Beşinci Bölüm: Yükseköğretime Giriş, Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim- Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri Yedinci Bölüm: Öğretim Elemanları ile Diğer Personele İlişkin Hükümler ve Mali Haklar Dokuzuncu Bölüm: Adlî Soruşturma ve Disiplin Hükümleri Akademik Personelin Katılımı Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Akademik ve Bilimsel Özgürlük TÜM BÖLÜMLER Mali ve idari özerklik Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İkinci Bölüm: Türkiye Yükseköğretim Kurulu Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumu Teşkilatı Sekizinci Bölüm: Mali Hükümler Altıncı Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi ve Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi 12

13 Rekabet Katılımcılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çeşitlilik Esnek ve Farklı Yönetim (Devlet/Vakıf/Özel/Yabancı Kurumsal/Kurumsallaşmakta Eğitim-Araştırma Ağırlıklı) Esnek Öğrenme Yöntemleri (Yeterlilik ve Yetkinlikler) Araştırma İşlevinin Ön Plana Çıkarılması Finansal Kaynak Çeşitliliği Kararların kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde ele alınması ve kamuoyuna açıkça ve somut biçimde bildirilmesi Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumu Teşkilatı Dördüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş ve Görevleri Beşinci Bölüm: Yükseköğretime Giriş, Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim- Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri Beşinci Bölüm: Yükseköğretime Giriş, Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim- Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri Sekizinci Bölüm: Mali Hükümler TÜM BÖLÜMLER Üç temel misyondaki karar ve uygulamalarla birlikte yönetim ve mali konulardaki hesaplarının ilgili kişilere, kurumlara ve topluma hesap verilebilmesi Altıncı Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi ve Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Karar organlarına ve kararlara iç ve dış paydaşların katılımı (İç ve dış paydaş odaklılık) Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Dördüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş ve Görevleri Akademik üretimi merkeze alma (Uluslararasılaşma) Nitelikli öğrenci Nitelikli Öğretim Elemanı ve Performans Yönetimi Beşinci Bölüm: Yükseköğretime Giriş, Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim- Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri Yedinci Bölüm: Öğretim Elemanları ile Diğer Personele İlişkin Hükümler ve Mali Haklar 13

14 Kalite İç ve Dış Kalite Değerlendirme Akreditasyon ve Uluslararası Kalite Standartları Öğretim Elemanı ve Öğrenci Odaklılık Altıncı Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi ve Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Altıncı Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi ve Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi İkinci Bölüm: Türkiye Yükseköğretim Kurulu Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı İkinci Bölüm: Türkiye Yükseköğretim Kurulu Paydaş Katılımı ve Çıktı Değerlendirme Kaynak: Tablo, komisyon üyeleri tarafından derlenmiştir. Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Beşinci Bölüm: Yükseköğretime Giriş, Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim- Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri 14

15 EK- 3: Mevcut Yükseköğretim Yasası ve Yeni Yasa Taslağı Özet Karşılaştırması KONU MEVCUT YASA YENİ YASA TASLAĞI Yükseköğretim Kurumları Yükseköğretim ana ilkelerini Yükseköğretimde evrensel ve Görevleri merkeziyetçi ve yönlendirici yapısı bilimsel ilkelerin önemsenmesi Yükseköğretim Kurumları Statüsü Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Ayırımı Tek Tip Devlet Üniversitesi Modeli Sadece Senato ve Yönetim Kurulu yapılanması Devlet/Vakıf/Özel/Yabancı Üniversite Ayırımı Üç Tip Devlet Üniversitesi Modeli (Kurumsallaşma Derecelerine Göre) Senato ve Yönetim Kurulu üstünde Üniversite Konseyi: Bakanlar Kurulu yetkisi+mezun ve işveren paydaşlarının katılımı Yükseköğretim Koordinasyonu ve Üst Yönetim YÖK ÜAK YÖK üniversite kurulması ve birleştirilmesinde MEB e öneri sunan kurum Fakülte kurulması, birleştirilmesi ve kapanmasında kararı MEB e bildiren kurum Bölüm, bilim dalı ve ana bilim dalı kurulmasına karar veren kurum Üyelerinin Cumhurbaşkanı, BK ve ÜAK tarafından seçilmesi TYÖK Rektörler Kurulu Yükseköğretim Şurası TYÖK üniversitelerin kurulması, birleştirilmesi ve kapatılması konusunda Bakanlar Kurulu na teklifte bulunan kurum Üye seçimine TBMM nin de eklenmesi ÜAK: Rektörler+Silahlı Kuvvetler temsilci profesörü+öğretim üyelerinden oluşmakta Rektörler Kurulu: Sadece rektörlerden oluşmakta 15

16 Rektör Ataması Öğretim Üyeleri ve Cumhurbaşkanı katılımlı tek usullü model Öğretim üyeleri+paydaş+türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYÖK) katılımlı üç usullü model 4 yıllık süre 5 yıllık süre Senato (Akademik Karar Üst Organı) Yönetim Kurulu (İdari Karar Üst Organı) 2 kez seçilebilme 1 kez seçilme Gerekli durumlarda 5 Rektör 3 Rektör Yardımcısı Yardımcısı Oluşum: Rektör/ Rektör Oluşum: Mevcut yapıdan farklı Yardımcıları / Dekanlar/Fakülte olarak MYO Müdürlerinin 3 Öğretim Üyeleri temsilci ile sınırlandırılması ve Temsilcileri/Yüksekokul, MYO ve Öğrenci Temsilcisi ilavesi Enstitü Müdürleri Fakülte/Enstitü/Konservatuvar açılmasını teklif etme Birim açma yetkisi bulunmamakta MYO/Araştırma ve Uygulama Merkezi/Bölüm/ABD/BD kurulmasını kararlaştırma Rektör/Dekanlar/Enstitü Müdürü/Konservatuvar Müdürü/ Rektör/Dekanlar/Üç profesör üye MYO Müdürleri Temsilcisi (3 kişi) /Öğrenci Temsilcisi Dekan Rektör önerisi ile YÖK tarafından atanır. (Tek sistem) Seçim+ Üniversite Konseyi veya Yönetim Kurulu tarafından atama (Konsey olup olmama durumuna göre) Fakülte Yönetim Kurulu Yeniden atama var Dekan başkanlığında Fakülte Kurulunun seçimi (3+2+1) En fazla iki dönem yeniden atama var Dekan başkanlığında Dekan veya Fakülte Kurulunun seçeceği 3-5 bölüm başkanı, her unvandan bir temsilci (araştırma görevlisi de dâhil), Öğrenci Temsilcisi 16

17 Fakülte Kurulu Enstitü Bölüm Başkanı MYO Öğrenci Konseyi Eğitim Araştırma Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde karar organı Tek Enstitü yapısı Farklı enstitü alanları kurulabilmekte Enstitü Müdürü Ataması: Rektör tarafından Enstitü Yönetim Kurulu: Müdür+Müdür Yrd.+Öğretim Üyeleri Atama: Aylıklı profesörler arasından Dekan /Rektör tarafından atama Müdür Ataması: Rektör tarafından ÜAK tarafından yönetmelikle belirlenmektedir Diploma programları açılması YÖK tarafından yapılmaktadır Genel veri tabanı ve kalite değerlendirme sistemi bulunmamaktadır Araştırma odaklılık ilkesi yoktur Araştırma Görevlisi, Uzmanlar, Planlamacılar Ayırımında Öğretim Elemanı Yardımcıları Sistemi Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde Fakülte Yönetim Kuruluna öneride bulunma İkili yapı Lisansüstü ve Araştırma Enstitüleri En fazla 3 Lisansüstü Enstitü kurulabilmekte (3 bilim alanı) Enstitü Müdürü Ataması: Üniversite Konseyi/Yönetim Kurulu tarafından Enstitü Yönetim Kurulu: Multidisiplinerlik (Farklı fakültelerden 7 öğretim üyesi) Akademik derecesi en yüksek kadrolu öğretim üyesi arasından öğretim üyeleri oyu+ Dekan ataması Müdür Ataması: Üniversite Konseyi/Rektör tarafından Yasa içerisine yerleştirilmektedir Diploma programları ve bir çok husus Senato tarafından belirlenebilmektedir Türkiye Yükseköğretim Veri Tabanı İç ve dış kalite denetim mekanizmaları Araştırma Birimlerinin önemsenmesi ve desteklenmesi (Üniversite ve bölümlerin açılması) Ücretli Araştırma İzni (1 yıl süreli) Araştırmacı Öğretim Elemanı Proje Araştırmacısı İstihdamı Post-doktora araştırmacısı (2 yıl süre kısıtlaması) 17

18 Akademik faaliyet değerlendirme sistemi bulunmamaktadır 100 puan sistemli Akademik Faaliyet Puanı değerlendirmesi 30 puan üzeri Akademik Faaliyet Ödeneği uygulaması Danışma Kurulları (Paydaş Katılımı) Toplumsal Hizmet Toplumla olan ilişkilerde kurumsal düzenleme bulunmamaktadır Araştırma ve yayınların toplum ve ülkeye hizmetinde nesnel ölçüt: Bilgi Lisanslama Ofisleri (sadece ticari kriter) Yükseköğretim Denetimi ve Kalite Güvencesi Yükseköğretim Denetimi ve Kalite Güvencesi konusunda üniversiteler üstü kurum bulunmaktadır Yardımcı Doçentlik atamasında yeterlilik şartı ve İngilizce çeviri yapma başarısı şartı TYÖK ün kalite denetiminde yetkilendirilmesi Yükseköğretim Kalite Koordinatörlüğü Yardımcı Doçentlik için merkezi ve kabul edilen bir sınavla İngilizce sınavını geçme başarısı (son 3 yıla ait) Öğretim Elemanı Atama ve Yükseltme Ölçütleri Doçentlik atamasında yeterlilik şartı+mesleki yabancı dil başarısı+sözlü ve uygulamalı juri sınavı Kaynak: Tablo, komisyon üyeleri tarafından derlenmiştir. Doçentlik için 5 yıl bekleme süresi ve merkezi ve kabul edilen bir sınavla İngilizce sınavını geçme başarısı (doktora unvanı kazanım tarihi sonrasına ait) 18

19 EK- 4: Mevcut Yükseköğretim Yasası ve Yeni Yasa Taslağı Karşılaştırması ve Öneriler BAŞLIKLAR 2547 SAYILI YÖK YASASI YENİ YASA TASLAĞI KOMİSYON VE SENATO GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Amaç ve kapsam Temel ilkeler Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst Kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. Madde 2 - Bu kanun; yükseköğretim üst Kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Madde 5 - Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: a) Öğrencilere, ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim- öğretimde birlik ilkesi sağlanır. d) Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir. e) Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. f) (Değişik bent: 03/04/ /2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla Kurulur. BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, yükseköğretimle ilgili ilkeleri belirlemek, Türkiye Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumlarının Kuruluş, görev, eğitim-öğretim, araştırma, çalışma usul ve esaslarına ve bu Kurulda ve yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idarî personel ile yükseköğretim kurumları öğrencilerine ilişkin hususları düzenlemektir. (2) Bu Kanun Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile yükseköğretim kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan personel ile yükseköğretim kurumları öğrencilerini kapsar. Madde 2- (1) Yükseköğretim; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, rekabet ve kalite ilkeleri esas alınarak planlanır, programlanır ve düzenlenir. 19

20 g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile Kurulur. h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim-insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. ı) ( Değişik bent: 29/05/ /1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır. Tanımlar Madde 3 - ( Değişik madde: 17/08/ /1 md.), Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. b) Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. c) (Değişik bent: 03/04/ /1 md.) (Değişik ilk paragraf: 29/06/ S.K./1. md.) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından Kurulan meslek yüksekokullarıdır. Madde 3- (1) Bu Kanunda geçen: a) Açıköğretim: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın yürütüldüğü önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretimi, b) Akademik faaliyet puanı: Öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerine dayalı olarak hesaplanan puanı, c) Araştırmacı: Yükseköğretim kurumlarında yürütülen araştırma projelerinde proje süresi ile sınırlı olarak çalışan kişiyi, ç) Araştırma enstitüsü: Yükseköğretim kurumlarında belirli bir alanda yoğunlaşan ileri düzeyde bilimsel araştırma ve uygulamaların yapıldığı yükseköğretim birimini, d) Araştırma görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim, araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan, yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca verilen akademik nitelikteki diğer görevleri yapan ve lisansüstü öğrenim yapmakla yükümlü olan öğretim elemanını, e) Araştırma ve uygulama merkezi: Yükseköğretim kurumlarında Topluma hizmet vurgusunun üniversite tanımında vurgulanması ve üniversitelerin en önemli toplumsal hizmet birimlerinden biri olan üniversite hastanelerinin yükseköğretim birimi olarak tanımlanması yeni yükseköğretim değerlerinin anlaşılması için olumludur. 20

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Vakıf ÜnIversItelerI Hukuku Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Prof. Dr. Hasan FehIm Üçışık, 06.11.1943 tarihinde İstanbul da doğmuştur. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1982 yılında

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir.

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. *Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ, KURUMLARARASI VE KURUMDIŞI ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRİLMESİNDE VE

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu usul ve esaslar ın amacı; Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu nun amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SEN İN YÖK KANUN TASLAĞINA İLİŞKİN TEKLİF VE DEĞERLENDİRMELERİ

TÜRK EĞİTİM SEN İN YÖK KANUN TASLAĞINA İLİŞKİN TEKLİF VE DEĞERLENDİRMELERİ TÜRK EĞİTİM SEN İN YÖK KANUN TASLAĞINA İLİŞKİN TEKLİF VE DEĞERLENDİRMELERİ SUNUŞ Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu ve Yükseköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve yetkilerine yönelik YÖK Taslağı (2012) Türk

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.

a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Bu kanunun amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına

Detaylı

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri Prof. Dr. Hasan Mandal YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 29 Nisan 2015 yayımlanan Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme merkezi yazılı sınav duyurusuna

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

Bu kitapta yer alan kanun ve yönetmelikler, http://www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümünden 05.03.2012 tarihi itibarıyla

Bu kitapta yer alan kanun ve yönetmelikler, http://www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümünden 05.03.2012 tarihi itibarıyla Bu kitapta yer alan kanun ve yönetmelikler, http://www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümünden 05.03.2012 tarihi itibarıyla alınmıştır. Adaylar kitapta yer alan kanun ve yönetmeliklerde

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 4/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 6/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17506 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kanunu (2547) Yükseköğretim Kanunu (2547) Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı