GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNERGESİ"

Transkript

1 GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Madde 1. Yönergenin Tanımı 1 Madde 2. Amaç 2 Madde 3. Kapsam 2 Madde 4. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvurusu ve Verilmesi 2 Madde 5. Şebeke/Kuyusuyu Abonesi Durum Tespit Esasları 4 Madde 6. Şebeke/Kuyusuyu Abonelerine Uygulanacak İşlemlerin Esasları 4 Madde 7. Kirlilik Önlem Payı Tahakkuk Esasları 6 Madde 8. Arıtma Tesisi Projesi Onay Esasları 7 Madde 9. Arıtma Tesisi Projelerinde Bulunması Gerekenler 10 Madde 10. Önemli ve/veya Önemsiz Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi 12 Madde 11. GSM/İşyeri Açma Ruhsatı aşamasında olan işletmeler için Uygulama esasları 14 Madde 12. Önlem Tesisi Esasları 15 Madde 13. Özel Durumlar 15 Madde 14. Yürürlük ve Yürütme 15 EKLER Ek-1. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu (Endüstriler için) 16 Ek-2. Endüstri Sektörleri 19 Ek-3. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Yeşil) 21 Ek-4. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Sarı) 22 Ek-9. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Kırmızı) 23 Ek-5. BKKR Gerekli Değildir Belgesi 24 Ek-6. Tehlikeli Madde Bağlantı İzni Başvuru Formu 25 Ek-7. Önlem Tesisi Üniteleri 26 Ek-8. Önlem Tesisi Çalışma esasları 27 ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

2 Madde 1. Yönergenin Tanımı 1. Yönerge No 05/1 2. Revize No 07/1 09/1/ 11/1 3. Revize Edilen Maddeler 09/1: 4.8/ 4.8.1/ 4.10/ 4.15/ 4.16/ 5.3/ 6.3.2/ 6.7/ 6.7.2/ 6.11/ 7.2/ 7.2.1/ 7.2.2/ 7.2.3/ 7.2.4/ 7.2.5/ 7.3/ 7.4/ 7.4.1/ 7.4.2/ 7.4.3/ 7.4.5/ 7.4.6/ 7.4.7/ 7.5/ 7.5.1/ 7.5.2/ 7.5.3/ 7.5.4/ / 7.5.5/ 7.5.6/ 7.5.7/ 7.5.8/ 9.2.9/ / / / 10.2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 11.3/ 11.4/ 11.5/ 11.6/ / / / / / / 11.7/ / 11.8/ 11.9/ 11.10/ 11.11/ / 11.12/ 11.13/ 11.14/ 12/ İlave edilen Maddeler - 09/1: Ek 1, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6 5. Hazırlayan Birim Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 6. Konu Atıksu Yönergesi 7. İlgi Yönerge, GASKİ Yönetim Kurulunun tarih G21/65 sayılı Genel Kurulu'nun tarih 63 sayılı kararı ile kabul edilen Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ve Bağlantı Yönetmeliği esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 8. Gerekçe İdare'nin çalışmalarına gerek teknik gerekse idari açıdan fayda getirmek amacıyla uygulama esaslarında revizyon yapılmıştır. 9. Yürürlük Tarihi 05/1: 28/12/2005 tarih ve G21/812 sayılı GASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile 09/1: 09/07/2009 tarih ve 164 sayılı GASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

3 11/1:. Önemli Not Bu yönergenin muhafazası yönergeyi zimmetle alan birime ait olup, istendiğinde iade edilecektir. Bu yönerge metni çoğaltılamaz ve kopya edilemez. Madde 2. Amaç GASKİ görev alanı içerisinde olan endüstriyel atıksuların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri taşıma araçları ile kanalizasyon şebekelerine boşaltmalarına, kanal şebekesi bulunmayan yerlere çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılmasına, uygun alıcı ortama verilmelerine ilişkin atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve takibi için uygulama esaslarının belirlenmesi yönergenin amacını teşkil eder. Madde 3. Kapsam GASKİ, görev alanı içerisinde bulunan atıksu kaynaklarının denetlenmesi, takibi, atıksu arıtma tesisleri denetimleri ve projelerinin onaylanması, endüstriyel atıksu deşarjı olan kuruluşlara verilecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı şartlarının belirlenmesi, şebeke suyu dışında herhangi bir kaynaktan su temin edenlerin abone yapılması, endüstriyel yükümlülüklerini yerine getirene kadar tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesi ile bu işletmelerde standartlaşmanın sağlanması amacıyla uygulanacak esasların belirlenmesi bu yönergenin kapsamını oluşturur. Madde 4. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvurusu ve Verilmesi 4.1. Atıksu bağlantısı yapmak veya boşaltmak suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanmak GASKİ Genel Müdürlüğünün yazılı onayına bağlı olduğundan, endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmak ve ruhsat almakla yükümlü kılınmışlardır. Her endüstriyel atıksu kaynağı sözkonusu ruhsatı almak için bir yazı ile GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurur. 4.2 Başvuru sonrasında GASKİ Genel Müdürlüğünden alınacak olan Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı başvuru formu (Ek-1) detaylı olarak doldurup, her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış olarak ve istenilen belgeler hazırlanıp formların arkasına eklenerek onaya ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

4 sunulur. Bir işletme GASKİ Genel Müdürlüğünün görev alanı içerisinde yer alıyor ve GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor ise GASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat etmesine gerek kalmaksızın GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen formu doldurarak GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmak zorundadır Bir işletme ister endüstriyel kaynaklı isterse evsel kaynaklı kirletici olsun Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvurusunu doldurmak ve GASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat etmekle yükümlüdür. Evsel Kaynaklı kirleticiler proses atıksuyu oluşturmadığına dair noter tasdikli taahhütnameyi idaremize sunmak zorundadır Başvuru formu içerisinde verilen bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bilgilerin sorumluluğunun ilgili kuruluşça yüklenmiş olması şarttır Başvuru formunda verilen bilgiler gerektiğinde yerinde denetleme yapılarak incelenir. İnceleme sonucunda verilen bilgilerden tamamlanması veya düzeltilmesi gereken hususlar görüldüğünde bunlar ilgilisine bildirilir. Bu bilgilerin tamamlanmasından sonra Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verme işlemleri başlatılır Başvuru formunda verilen bilgilerin GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli görülmemesi halinde belgeleme işlemi GASKİ Genel Müdürlüğü veya GASKİ Genel Müdürlüğünün uygun göreceği yetkili kuruluşlara (Üniversite, Meslek Kuruluşu, Bilirkişi v.b.) yaptırılır ve bedeli ilgili atıksu üreten işletmeden tahsil edilir Bilgi ve belgelerin uygun görülen endüstri kuruluşları için durum tespit değerlendirmesi yapılır Durum tespit değerlendirmesi sonucunda söz konusu kuruluşa Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilmesi gerektiğinde yönerge madde 7 ve 10'da belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk gerçekleştirilir Durum tespit değerlendirilmesi sonucunda söz konusu endüstri / işletmenin endüstriyel atık suyu olup ta kanalizasyona deşarj sözkonusu ise aşağıdaki koşullara göre ruhsatlandırma yapılır: - Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri; hiçbir önleme gerek görülmeden ilgili standartlardan düşük ise Sarı Ruhsat (Ek-4), - Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri; ön / tam arıtma tesisi kurarak veya Yönetmeliğin 14. ve 17. Maddelerine göre önlem alınarak ilgili standartları sağlıyor ise Yeşil Ruhsat (Ek-3), - Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri ilgili standartlardan yüksek ise ve ön / tam arıtma tesisi kurmamış/ Yönetmeliğin 6, 14. ve 17. Maddelerine göre önlem almamış ise yönetmelik Madde 23 gereği Kirlilik Önlem Payı (KÖP) uygulaması başlatılır. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenmez. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ; ilgili firma tarafından ruhsat ücreti, değerlendirmeye esas alınan atıksu numunelerine ait analiz sonuçlarının ücretleri ve geçmiş dönemlere ait su faturası borçları ödenmeden düzenlenmez Durum tespit değerlendirmesi sonucunda sözkonusu işletme endüstriyel atıksu oluşturup yönerge madde kapsamında ise kanala endüstriyel atıksu deşarjı olmadığı için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı tanzim edilmez, taahhütname karşılığında Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi düzenlenir. (Ek-5) 4.9. Başvurular GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alan iş yerleri, ruhsatta belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdürler. İzin sahibi olmak, bu nedenlerle cezai ve hukuki müeyyidelerden kurtulmayı gerektirmediğinden denetlemelerde aksi uygulamalar tespit edildiğinde ilgilisi uyarılır, gerekirse ruhsatı iptal edilir. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı iptali ve cezai işlem ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

5 uygulaması, Yönetmeliğin 21, 22 ve 23. Maddelerine ve de Tarifeler Yönetmeliği'nin 41,43 ve 44. maddelerine göre yapılır GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı üç (3) yıl süreyle geçerlidir. Ancak üretim, miktar ve değerinde, düzeninde, faaliyet türünde değişiklik yapacak endüstriyel atıksu kaynakları altı (6) ay önceden GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurarak ruhsat işlemlerini yenilerler Yönerge madde 4.11'de belirtilen hususlarla birlikte; İSO, Üretim İzni, Çalışma izni, Yeterlilik izni vb. belgelere esas olmak üzere Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı için başvuran işletmelerin, ruhsata esas yapılan kontrollerinde alınan atıksu numunelerine ait analiz ücretleri başvuru sahibince ödenir Her endüstriyel atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması, bir iş yerinin farklı adreslerde bulunan kuruluşları için ayrı ayrı ruhsat işlemleri yapması ve bu kuruluşlara ayrı ruhsatların verilmesi gerekmektedir Kanal bağlantısı yapılmasını talep eden işletmeler, atıksu açısından GASKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğine göre uygun durumda olduğuna dair görüş yazısını Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından almakla yükümlüdür. Bu görüşle birlikte Kanal Şube Müdürlüğüne müracaat eden ve Tarifeler Yönetmeliğinin 22. Maddelerine istinaden bağlantı ücretini yatıran işletmelerin kanal bağlantısı GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılır. Bağlantı ücretinin yatırıldığına dair belgenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına getirilmesi gereklidir Başvuru formunu, verilen surelere ve yapılan uyarılara rağmen idareye getirmeyen veya eksik/ hatalı/ yalan beyanda bulunan veya 3 yılda bir yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler hakkında Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yasal işlem uygulanır Kanalizasyon şebekesinin sonu henüz Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerine bağlanmamış atıksu kirletici kaynakları ya da inşaatı devam eden kanalizasyon şebekelerine bağlantısı olan atıksu kirletici kaynakları Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvuru Formunu doldurmak zorundadır. GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo-1 ve GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi Madde 4 de belirtilen hususları yerine getirmesi ya da Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki Tablo- 5 ile Tablo 21 arasındaki alıcı ortam standart değerlerinin sağlanması ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde kirletici kaynaklara Ek-3 de verilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilecektir GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği hükümlerini ve Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getiren kirletici kaynaklara ; her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında; GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı, alıcı ortama deşarjında ise Çevre ve Orman Bakanlığı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince Tehlikeli Madde Deşarjı konulu Çevre İzin belgesi düzenlenir. Tehlikeli maddeleri oluşturan atıksu kaynakları Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvuru formu ile birlikte Ek-6 da verilen Tehlikeli Maddelerin Deşarjına İlişkin Deşarj İzin Başvuru Formunu da doldurmak zorundadırlar. GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat ında; GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj standartları esas alınır. ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

6 Madde 5. Şebeke/Kuyusuyu Abonesi Durum Tespit Esasları 5.1. GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya işletme izni almış ve almamış tüm atıksu kaynakları Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Hükümleri kapsamındadır. Bu yönetmelik hükümlerince GASKİ Genel Müdürlüğü her iş yerini atıksu açısından denetleme, uygulama ve uygulatma konularında yetkilidir. İş yerinin isim kaydından sonra durum tespit çalışmalarına başlanır Tespit edilen endüstri kuruluşu en az iki teknik eleman tarafından; isim, üretim, hammadde, su, atıksu, kanal durumu ve arıtma önlemleri açısından incelenir ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaat formu endüstri/işletmeye verilir. Proses atıksuyu oluşuyor ise atıksu numunesi alınır ve yönetmeliğe göre yapılacak işlemler hususunda yönergenin Madde 10,11 esasları izlenir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaat formunun doldurularak GASKİ Genel Müdürlüğüne verilmesi esasında, eğer işletme/endüstri şebeke suyu dışındaki herhangi bir su kaynağını kullanıyor ise GASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığına Müracaat ederek Şebeke/Kuyusuyu Abonesi belgesini formlara eklemek zorundadır İnceleme sonucunda ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Müracaat Formunun değerlendirilmesi sonucunda iş yerinden endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse GASKİ Genel Müdürlüğünün denetim programına alınır. İnceleme sonucunda İncelenen Kuruluştan endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmıyorsa, o kuruluş arşive kaydedilir ve bu kuruluş hakkında evsel atıksu kaynağı olarak değerlendirme yapılır. Ancak üretim değişikliği ve benzeri değişimlerde GASKİ Genel Müdürlüğüne haber verilmesi konusunda ilgilisi uyarılır. Yapılan denetimlerde GASKİ Genel Müdürlüğünün atıksuya önlem almasına gerek görmediği işletmelere bu durumu gösterir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir belgesi verilir. BKKR Gerekli Değildir belgesi verilen firmalar 2 (iki) yılda bir durum değerlendirmesi için denetlenir. Madde 6. Şebeke/Kuyusuyu Abonelerine Uygulanacak İşlemlerin Esasları 6.1 Faaliyetinden dolayı endüstriyel nitelikte atıksu oluşturduğu tespit edilen kuruluşun bilgileri değerlendirilerek dahil olduğu endüstri kategorisi tespit edilir. 6.2 Kategorizasyon işleminden sonra iş yerinde yapılan tespitler (inceleme-numune alarak karakterizasyon) veya literatür bilgileri ile işyeri atıksularının kirleticiliği belirlenir. 6.3 Atıksu niteliklerinin belirlenmesi takiben işyerinin deşarj kısıtlamaları kanalizasyon hattının bulunup bulunmadığına bağlı olarak alıcı ortam veya kanalizasyona deşarj olarak tespit edilir Atıksu kollektörleri tamamlanıncaya ve inşaatı devam eden Atıksu Arıtma Tesisilerinin devreye alınmasına kadar geçen süreçte mücavir alan sınırı içindeki köy ve ilçelerdeki dereler mansap olarak kabul edilir. İnşaat kapsamında yer alan evsel / endüstriyel / soğutma / yağmur / tarım vb. kirlilikleri taşıyan açık kanal/kanaletlere deşarj eden endüstriler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği alıcı ortam standartlarına uymak zorundadır GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Madde 14 kapsamında bulunan önemli/önemsiz tüm atıksu kirletici kaynakları Tablo-1 de tanımlanan standartlara uymak zorunda olup, GASKİ Genel Müdürlüğü her bir işletmede tüm parametreleri izlemek ve kontrol etmek amacıyla ücreti işletmeden tahsil edilmek üzere analiz yapma yetkisine ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

7 sahiptir. GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Madde 19'e göre ölçüm ve belgeleme yükümlülüğünde olan işletmeler Yönetmelik TABLO-2 deki her bir sektör için verilen Kirlilik parametrelerinin GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo 1 de tanımlanan standart değerlerini sağlamak yükümlülüğündedir. 6.4 Söz konusu işletme için GASKİ Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış kirlilik katsayısı esas alınır. 6.5 Bu tespitten sonra şebeke suyu dışında herhangi bir su kaynağı kullanan işletme/endüstri yönerge Madde 5.3'e göre Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kuyusuyu Abonesi olarak kaydedilir. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaat formlarını dolduran ve gerekli belgeleri ekinde onaya sunan işletme/endüstri için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenerek, atıksu arıtma tesisi kurma/önlem alma koşulları yönerge madde 6'nın 6, 7 ve 8. bentlerine göre karara bağlanır ve ruhsata işlenir. 6.6 Bu değerlendirmeler sonucunda atıksularının özellikleri itibarıyla kanalizasyon sistemine veya alıcı ortama direk deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında Belirtilen esasları sağlamak üzere arıtma tesisi kurması/önlem alması ve işletmesi istenir. 6.7 GASKİ Genel Müdürlüğü, önemsiz kirletici kaynaklardan ön arıtma koşulunu arayıp aramamakta serbesttir. Gerek görülen durumlarda GASKİ Genel Müdürlüğü bu atıksu kaynaklarından GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin ve 17. Maddelerine göre önlem alınmasını isteyebilir. Ön arıtma tesisi kurma zorunluluğu dışında tutulan ancak önlem alan işletmelerin önlem yapısı çıkışında GASKİ Genel Müdürlüğünce alınacak atıksu numunelerinde GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarından yüksek kirletici parametre değeri tespit edildiğinde Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Ayrıca işletmenin altyapısının teknik açıdan yetersiz olması durumunda deşarj edilen hamsu atıksu numunesi almaya gerek kalmaksızın dahil olduğu üretim sektöründeki kirleticiliği daha önceden GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan benzer işletmeler gözönüne alınarak bu atıksu kaynaklarından da Yönetmeliğin 6, 14 ve 17. Maddelerine göre önlem alınması istenilebilir Önemsiz Kirletici olan bazı sektör grupları için PH, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Sülfat, Serbest Klor, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Sülfür ve Ağır Metal Parametreleri İşletmenin günlük proses debisinin düşük olması nedeniyle arıtılması teknik olarak zor ve ekonomik açıdan da yüksek maliyet içermesi sebebiyle arıtılma zorunluluğu dışında tutulabilir. Ancak standart değeri aşması halinde KÖP uygulaması sürdürülür. 6.8 Önemsiz kirletici atıksu kaynaklarından arıtılması zorunlu ( tehlikeli ve toksik karakterde) atıksu deşarj eden kuruluşlardan bir arıtma tesisi kurulması ve işletmesi istenilebilir. Ancak işletmenin altyapı tesislerinin yetersizliği ya da gerekli boş alana sahip olmadığı tespit edilirse; Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı nın olurunu almak kaydı ile işletme arıtma zorunluluğu dışında tutulup Kirlilik Önlem Payı Tahakkuk ettirilir. 6.9 Atıksularını fosseptikte toplayarak vidanjörle uzaklaştıran ve uzaklaştırtan işletme ve endüstrilerin GASKİ Genel Müdürlüğü Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyması ve Çalışma İzin Belgesini alan vidanjörleri kullanması gereklidir Önemsiz kirletici kaynak olup önlem tesisi yapması gereken işletmeler mevcut yerlerinden taşınacaklarını beyan ettikleri ve tapu/ numarataj/ termin süresi vb. evraklar ile bu durumu bekledikleri takdirde; İşletmenin talep tarihi itibarıyla en fazla 6 (altı) ay içinde taşınması şartıyla önlem almadan ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

8 faaliyet göstermelerine izin verilebilir. Ancak tüm proses atıksu oluşturan ünitelerini kaldıracağını, yeni yerinde yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt eden işletmeye verilen süre sonucunda yapılan denetimde sözkonusu hususların yapılmadığının tespiti halinde yasal işlem uygulanır. Ayrıca işletmeden bu taşınma süresinde alınacak numunelerin GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarını sağlamaması halinde KÖP tahakkukları uygulanır (altı) aydan fazla sürede taşınacaklarını beyan eden işletmeler taşınıncaya kadar yönerge hükümlerine göre projeli önlem tesisi yapmak ve standartları sağlamakla yükümlüdürler. Madde 7. Kirlilik Önlem Payı Tahakkuk Esasları 7.1. Atıksulardaki kirletici parametre değerleri GASKİ Genel Müdürlüğü deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarına, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın aşağıda belirtilen esaslarda su/atıksu bedeline ilave olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir Şebeke/Kuyusuyu abonesinin atıksuyunun kirleticilik nitelikleri GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-1 de belirlenmiştir 7.3. Endüstriyel Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları evsel, proses ve soğutma suyu debileri olarak aşağıdaki şekillerde tespit edilir Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanıp tüketimleri sayaçla tespit edilebilen Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları tespiti ve su kaynağına sayaç takılması Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanmayan ve su gereksinimini herhangi bir yoldansağlayan veya abone olduğu halde su gereksinimini başka yollarlada sağlayan Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları, Su temin kaynağı üzerinde sayaç mevcut ise; atılan (uzaklaştırılan) su çekilen su miktarına eşittir esası uygulanır. Atıksu tahakkuklarında bu sayaç değerleri esas alınacaktır. İşletme masrafları kendilerine ait olmak üzere atıksu çıkış noktasına Abone İşleri Daire Başkanlığı kontrolü atında sayaç bağlatarak, okunan sayaç değerinin Kirlilik Önlem Payına esas alınmasını talep edebilir.(tarifeler yönetmeliği madde 13) 7.4. Kirlilik Önlem Payı Tahakkukları aşağıdaki şekillerde yapılır Şebeke suyu dışında herhangi bir su kaynağını kullanan işletme/endüstrilerin atıksu abonesi olma işlemi Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bu işletme/endüstrilerin listesi ve abonelik sözleşme tarih ve numaraları düzenli periyodlarla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderilir Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanıp tüketimleri sayaçla tespit edilebilen Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları Abone işleri Daire Başkanlığınca m³/ay biriminde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderilir Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanıp tüketimleri sayaçla tespit edilemeyen işyerlerine sayaç takılana kadar tüketime esas teşkil edecek kıyasi miktarları Abone İşleri Daire Başkanlığınca tespit edilir Yukarıdaki bilgilerin tamamlanmasından sonra; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki formüle göre hesaplanan Kirlilik Önlem Payı(KÖP) tahakkuk faturaları düzenlenir. KÖP = a x Q x I ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

9 KÖP = a x Qk x I Formülde; KÖP =Kirlilik Önlem Payı (TL/gün, KDV Hariç) a =Atıksu birim fiyatı ( TL/ m 3 -GASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.) Q =Atıksu Debisi(m 3 /Ay) Qk =Kıyasi Atıksu Debisi(m 3 /Ay) I =Kirlilik Katsayısı (Sektörlere göre belirlenen I değerleri GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-1 listesinde verilmiştir.) Protokole dayalı olarak atıksu çıkışlarına sayaç/debi takan işletmeler haberli ya da habersiz By-pass yapması, arıza veya benzeri durumlar nedeniyle sayacı devre dışı kalması yada rutin denetimlerde alınan numunelerin standartların sağlanmaması durumlarında kirliliği tespit edildiği tarih ile idaremize yazılı bilgi vererek kirliliği giderdiği, By-pass ile ilgili hususun düzeltildiği, standartları sağladığı tarih arasındaki günler üzerinden yukarıda formüle edilmiş Kirlilik Önlem Payı tahakkuku uygulanır Düzenlenmiş olan faturalar Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgililerine tebliğ edilir ve tahsilatla ilgili işlemlerstrateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tahsil edilen Kirlilik Önlem Payı faturaları ile ilgili bilgiler liste halinde düzenli periyodlarla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderilir Herhangi bir nedenle fazla ödemede bulunan Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin ödedikleri meblağ; daha sonra GASKİ Genel Müdürlüğüne ödenecek her türlü su ve /veya evsel, endüstriyel atıksu bedellerinden mahsup edilir veya iade edilir Arıtma Tesisi olupta herhangi bir teknik nedenlerden dolayı atıksuyunu By-pass eden işletmelerin idareye yazılı haber vermesi durumunda; uygulanacak Kirlilik Önlem Payı tahakkukunda Kirlilik Katsayısı I GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-2 de belirlenmiş kendi sektörüne göre; haber verilmeden By-pass edilmesi durumunda ise GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-2 de belirlenmiş maksimum I kirlilik katsayısına göre Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilecektir. Madde 8. Arıtma Tesisi Proje Onay Esasları 8.1. Evsel, endüstriyel arıtma tesisi projeleri, ilave tesis projeleri yada revizyon projelerinin onay ve tetkikleri aşağıda verilen formüllere göre hesaplanan proje onay ücreti karşılığında yapılır Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır. PO = K * F * (A+C) Bu Formülde; PO = GASKİ Proje Onay Bedeli (TL) K = 0,05 Maliyet Katsayısı F = Debi Faktörü ( Her yıl GASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ) A = Arıtma Tesisinin projesine göre belirlenen kat sayısı. C = Atıksuyun Kimyasal Oksijen İhtiyacına (KOİ) bağlı kirlilik katsayısı. F DEBİ FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

10 Atıksu Debisi ( m 3 /gün ) > Her sene başında tablo ile ilgili olarak değişikler yönetim kurulu'na sunulmak üzere TMMOB'den temin edilir. F A = Arıtma Tesisinin Seçilen Prosesine Bağlı Katsayının Belirlenmesi A = n 1 + n 2 + n 3 + n 4 + n 5 + n 6 burada; * n 1 = 0.50 Ön arıtma ( fiziksel ) için Izgara Kum Tutucu Yağ Tutucu Ön Çökeltme Dengeleme Nötralizasyon Ön Arıtma Prosesleri Debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş savaklar (parshall, venturi vb.) Terfi Merkezi Diğer Ön Arıtm Prosesleri * n 2 = 1.30 Biyolojik Arıtma İçin * n 3 = 0.90 Kimyasal Arıtma İçin Biyolojik Arıtma Prosesleri Aktif Çamur Damlatmalı Filitre Stabilizasyon Havuzları Mekanik Havalandırmalı Lagünler Biyodisk Aneorobik Arıtma Diğer Biyolojik Arıtma Ürünleri Kimyasal Arıtma Prosesleri Koagülasyon ( Pıhtılaştırma ) ve Flokülasyonu (Yumaklaştırma ) takiben kimyasal çöktürme Kimyasal Oksidasyon Diğer Kimyasal Arıtma Prosesleri İleri Arıtma Prosesleri * n 4 = 0.60 Nitrifikasyon, Denitrifikasyon ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

11 İleri Arıtma Prosesleri İçin Yapışma ( Adsorpsiyon ) ( Aktif Karbon vb.. ) İyon Değiştirme Ters Ozmoz Filtrasyon Ağır Metal Giderimi İçin Diğer Prosesler Diğer İleri Arıtma Prosesleri * n 5 = 0.60 Çamur Arıtmı İçin * n 6 = 0.10 Dezenfeksiyon İçin Çamur Arıtma Prosesleri Çamur Stabilizasyonu(Aerobik veya Aneorobik) Çamur Yoğunlaştırma Çamur Susuzlaştırma Çamur Kurutma Yatakları Diğer Çamur Arıtım Prosesleri Dezenfeksiyon İşlemleri Klor, Ozon vb. ile Dezenfeksiyon C = Atıksuyun Kimyasal O ksijen İhtiyacına ( KOİ ) Bağlı Kirlilik Katsayısının Belirlenmesi Kimyasal O ksijen İhtiyacı ( KO İ ) ( mg/lt ) C > Atıksu Arıtma Tesisi projesinin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına teslimi sonrası hesaplanan proje onay bedelinin; resmi onaydan önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması gerekli olup, bedel yatırıldıktan sonra tetkik sonucu ilgilisine bildirilir Endüstriyel atıksu arıtma tesisi projeleri, gerekli görülenlerin istenmesi kaydıyla yönerge Madde 9'da verilen bilgileri içerecek şekilde 3 nüsha halinde GASKİ Genel Müdürlüğünün onayına sunulur. Verilen bilgiler, literatür bilgiler ile birlikte karşılaştırılarak proje ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

12 incelenir. İnceleme sonucunda idare gerekli gördüğü takdirde proje sahibinin (yüklenici firma) çağırarak proje hakkında ilave bilgi ve açıklama isteyebilir Onaylanmak üzere GASKİ Genel Müdürlüğüne sunulan 3 nüsha proje en fazla 3 defa revize edilir. 3. revizyon sonunda onaylanması uygun görülmeyen proje geri iade edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje 1 ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere GASKİ Genel Müdürlüğüne verilir. Proje onayının GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz Yüklenici (projeyi yapan firma) yaptığı ve yapacağı projelerin ve hesapların eksiklikleri ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Projelerin GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından görülmüş ve hatta onaylanmış olması yükleniciyi (projeyi yapan firmayı) bu sorumluluktan kurtaramaz. Bu hususta ilgilisi, proje onayı aşamasında uyarılır Su Havza Koruma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmış olan fosseptik projelerini onaylanması için, lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik esasları geçerlidir. Ancak hazırlanmış fosseptiklerin çıkış (deşarj borusu) bölümü olmamalı ve sızdırmaz betonarme nitelikte olmalıdır Tüm resmi kurumların atıksu önlem/arıtma tesisi projeleri yalnızca GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır. Onay ve tetkiki ücrete tabi değildir. Madde 9. Arıtma Tesisi Projelerinde Bulunması Gerekenler 9.1 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Başvuru Formu 1. İŞLETMENİN Adı : Adresi : Tel : Faks : E-Posta : Üretim Sektörü Alt Sektör Adı SKKY Tablo No 2. RESMİ TEMASLARDA İŞLETMEYİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ İKİ ŞAHSIN Adı : Adı : Adresi : Adresi : Tel : Tel : ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

13 Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu başvuru formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak müessese ile doğru bilgileri havi olduğu ve bu bilgilere ait tüm sorumluluğun aşağıda imzaları bulunan müessese sorumlusu tarafından yüklenildiği ve ayrıca işletmeyi temsile yetkili şahısların aynı sorumluluğu paylaştığı şimdiden kabul ve taahhüt ederiz. Ayrıca müesseseden kaynaklanan atıksu miktar ve özellikleri, teknoloji seçimi ve tasarımı hususlarına ilişkin bilgilerin GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli görülmemesi halinde gerekli işlemin GASKİ Genel Müdürlüğünün uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptıracağımızı ve bundan doğacak her türlü giderin tarafımızdan karşılanacağını kabul ve taahhüt ederiz. AAT PROJESİNİ HAZIRLAYAN FİRMA ADI-ADRESİ İşletme Sorumlusunun Adı Soyadı : İmza ve Kaşesi : AAT PROJESİNİ İNCELEYEN KURUMUN ADI-ADRESİ AAT PROJESİNİ HAZIRLAYAN TEKNİK PERSONELİN AAT PROJESİNİ İNCELEYEN YETKİLİLERİN ADI SOYADI MESLEĞİ ADI SOYADI ÜNVANI.../.../200...PROJEYİ HAZIRLAYAN FİRMA YETKİLİSİNİN.../.../ PROJEYİ ONAYLAYAN KURUM YETKİLİSİNİN ADI-SOYADI-İMZA VE MÜHÜRÜ ADI-SOYADI-İMZA VE MÜHÜRÜ ADI-SOYADI-İMZA VE MÜHÜRÜ 9.2. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama Esasları Proje raporu aşağıda verilen esaslara göre uygun olarak hazırlanarak ilgili makama onay için 3'er takım dosya ve 2'şer adet CD'ye kayıtlı olacak şekilde sunulacaktır Projeyi hazırlatan işletme Adı : Adresi : Tel : Faks : E-Posta : Kordinatlar : Projeyi hazırlayan Firma Adı : Adresi : Tel : Üretim Sektörü Alt Sektör Adı SKKY Tablo No Faks : E-Posta : İşletmeye ait bilgiler Çalışan personel sayısı : Vardiya sayısı : ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

14 Vardiya saatleri.çalışanların en fazla olduğu aylar ve sayılar : :.Çalışanların en az olduğu aylar ve sayıları : Üretime Ait Bilgiler Hammaddeleri ve Ürünler Hammadde ve kimyasallar : Kullanılan Hammadde ve Kimyasallar: Yıllık Kullanım Miktarı Ürünler : Kullanılan Hammadde ve Kimyasallar: Yıllık Kullanım Miktarı Üretim Prosesi ( x ) Açıklama (Yıl içindeki çalışma aralıkları belirtilecektir.) Kesikli : ( ) Her İkisi : ( ) Sürekli : ( ) Tesiste Hammadde Ürün Atıksu İlişkisi : (Evsel A.A.T. için hariç) Hammadde mamul hale gelinceye kadar geçirdiği safhaları açıklanmalıdır. Tesiste üretilen her madde için ayrı ayrı tekrarlayın. Tesiste kullanılan prosesler bir blok akım diyagramında belirtilmeli bu diyagram üzerinde su hammadde ve katkı maddesi girdileri ürün ve her türlü atık çıktıkları kaynak ve miktar belirtmek suretiyle işlenmelidir. Günlük üretilen birim ürün karşılığı oluşan kirlilik yükü verilecektir Su temin şekli ve kullanımı; Su Temin Şekli m³/gün Şebekeden... : Kaynaktan... : Kuyudan... : Deniz,Göl ve Akarsudan... : Diğerleri... : Kullanılan kuyu suları için kuyu ruhsatının fotokopisi Varsa abonelik belgeleri ve son 3 aya ait su tüketim makbuzlarının fotokopisi Su Kullanım Yerleri : Sürekli Ort. Debi Kesikli (m³/gün) (m³/zaman) Proses (Üretim) atıksu Evsel Nitelikli Atıksu Kazan Deşarjları Soğutma Suyu (Temaslı) Soğutma Suyu (Temassız) Su Hazırlama Ünitesi Atıkları Diğerleri * Prosesten çıkan atıksular, her bir ünite için ayrı ayrı verilmelidir. Verilemiyorsa Üniteler belirtilmeli, ancak proses atıksuyu toplam olarak verilmelidir. ** Temaslı soğutma suyu deşarjı var ise, hangi proseslerin bu yolla soğutulduğunu ve çıkan ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

15 kirleticileri belirtiniz Atıksu Miktarları, Türü ve proje Debi Hesapları: Mevsimsel değişiklikler hesaba katılacaktır. Arıtma projesinin seçimine esas olarak alınacak atıksu kirletici parametrelerinin özellikleri atıksu kaynaklarından alınacak anlık ve/veya kompozit numunelerle ortaya konmalı, sonuçlar bir tablo halinde verilmeli, kabuller, katsayılar ve formülasyonlar belirtilmelidir Arıtılmış Su Katılması: Arıtma tesisinden beklenen arıtma verimleri ve çıkış suyu özellikleri, tesisi karakterize eden (sektör tanımlanmasında verilen) her bir parametre için tablo halinde verilmelidir. Sektör tanımlanmasında yer almayan işletmeler için idare tarafından oluşturulan tablolardaki parametreler S.K.K.Y. Sektör belirlemesi yapılamayan işletmelere ait tablo parametreleri ile yönetmeliğin 31. Maddesine göre esas alınır Bağlantı Yeri ve Özellikleri: Atıksu özelliğine (Endüstriyel atıksu, Evsel atıksu, Yağmur suyu) göre, alıcı ortamın türü (Deniz, Göl, Akarsu, Dere, Arazi, Belediye kanalı vb..) ve mansap özellikleri belirtilerek, kanalizasyon durumu hakkında bilgi varsa kanala bağlantı noktasını gösteren Kanal Bağlantı İzni fotokopisi verilecektir Tasarım Esasları: Seçilen atıksu arıtma tesisi prosesinin tercih edilmesinin sebepleri ve diğer alternatif sistemlere göre avantajları veya dezavantajlarının açıklanması, arıtma sisteminde seçilen üniteler (çamur arıtmada dahil) gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır. Ünitelerde kullanılacak kimyasal maddeler ve enerji sarfiyatlarıda belirtilmelidir. Atıksu arıtma tesisindeki ünitelerin her birinin projelendirilmesinde kullanılan tasarım kriterlerinin nasıl seçildiği açıklanmalıdır. Arıtma sistemine ait ünitelerin tasarımında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri, kabuller ve kullanılan formüller ve hesaplamalar açıkça belirtilmelidir. Her bir ünite için bulunan boyutlar bir tablo halinde verilmelidir. Tüm kabullerde ve hesaplarda yararlanılan literatürler ve kullanılan mekanik ekipman katalogları verilmelidir Atıksu Arıtma Tesisi Scada ve Otomasyon Bilgileri: Kullanılan Mekanik Ekipman Listesi, Özellikleri ve Seçilme Nedenleri: Hidrolik Hesaplar: Hesaplar, maksimum ve minimum debiler için yapılacak ve hidrolik profil hazırlanacaktır İşletme ve Bakım Talimatı: (Acil durum arıza ve işletme genel bakım talimatlarını da içerecektir.) Maliyet Analizi: Yatırım Maliyeti : Toplam metraj, maliyet hesabı yapılacaktır. (Beton, boru, elektrik, mekanik, otomasyon, zemin çalışması vs..) İşletme Maliyeti : Arıtılan atıksu başına tüketilen kimyasal madde (m³), elektrik, iş gücü bakım ve onarım vs. bedeli 9.3 Proje ve Çizimler Genel Yerleşim Planı: Üretim birimleri ve diğer yerleşimler ile arıtma tesisi yerleşimi genel yerleşim planı üzerinde gösterilmelidir. İşyerlerine ait atıksu toplama sistemi, deşarj, By-pass ve taşkın hatları, numune alma bacası ve deşarj ya da kanal bağlantı noktası genel yerleşim planı üzerinde belirtilmelidir.(1/5000 ölçekli) Arıtma Tesisi Vaziyet Planı: Arıtma Tesisi Akım Şeması: Arıtma sistemine ait ünitelerin akım şeması üzeride atıksu, çamur, kimyasal madde, arıtılmış su, süzüntü suyu vb. akımlar ayrı notasyonlarda gösterilmelidir Hidrolik Profil: P & I Diyagramı: 11/27

16 Arıtma sistemine ait ünitelerde yer alan elektro-mekanik ekipmanlar ve borulama elemanları P&I diyagramında gösterilmelidir Plan ve Kesitler: Havuz, Tanklar ve Boru Ekipmanlarına ait Plan ve Kesitler: Arıtma üniteleri büyük tesislerde 1/200 veya 1/100, küçük tesislerde 1/50 veya 1/20 ölçekli plan ve kesitleri çizilmelidir. 9.4 Projeye Ekli Belgeler: Projeyi Hazırlatan İşletmelerden İstenen Belgeler Sistemde oluşacak çamuru uzaklaştırma esasları detaylı verilmeli ve 14/03/1991 tarih ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin maddelerine uyum sağlayacağı taahhüt edilmeli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden bununla ilgili görüş alınarak belge ekte verilmeli GASKİ Genel Müdürlüğünün istemesi halinde arıtma tesisi çıkış noktasına Kompozit Numune Alma, debi ölçer, sayaç monte edileceği taahhüt edilmeli Arıtma tesisinin yapılacağı yerle ilgili olarak yapımına ilişkin herhangi bir sakıncanın olmadığına dair ilgili belediyeden belge sunulmalı O yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları üzerinden projenin detaylı keşfi verilmelidir Verilen projeye göre tesisin ihtiyacı olan enerjinin sağlanması konusunda mevcut tesisatın yeterli olduğu taahhüt edilmeli Proje onay tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde arıtma tesisi inşaat, montaj devreye alma ve işletim süreleri haftalık periyotlarla bir tablo halinde sunulmalıdır Genelge hükmü 1/c'ye göre idarenin gerekli görmesi halinde mimari, elektrik, makine, inşaat, kimya, jeoloji projeleri ilgili odalardan vizesi alınmış olarak sunulmalıdır Projeyi Hazırlayan Firmalardan İstenen Belgeler Ç.M.O vize yazısı İş Bitirme Belgeleri: (Resmi Kurum veya Kuruluşlar Özel Kuruluşlardan alınmış evsel ve endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İş Bitirme Belgeleri Noter tasdikli imza sirküleri Ticaret ve Sanayi Odası Belgeleri Büro Tescil Belgesi (BTB) Şirkete ait teknik personel bildirimi ve sigorta belgeleri (SSK dönem bordroları 4 aylık) Bu işe ait sözleşme ve fatura 9.5. Diğer Hususlar GASKİ Genel Müdürlüğüne verilen termin programı sonunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan arıtma tesisi çıkış suyu atıksu numunelerinin alıcı ortam/ GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarına sağlanması gerekir. Verilen süre sonucunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin herhangi birinin alıcı ortam/ GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarını sağlanmaması veya taahhüt edilen sürelerde deneme çalışmalarına başlanılmaması veya arıtma tesisinin devreye alınmaması durumunda cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla taahhüt edilen tarihin bitişi itibariyle Kirlilik Önlem Payı tahakkuku başlatılır Yeni kurulmakta olan münferit işletme/küçük sanayi siteleri/organize sanayi siteleri, atıksu kirliliği açısından ilgili standartları sağlamakla yükümlüdür Bunun için hazırladıkları arıtma tesisi projelerini GASKİ Genel Müdürlüğüne onaylatmak zorundadır. Herhangi bir şekilde arıtma tesisi termin programına uymamaları durumunda ilgili işletmelerin ( küçük sanayi sitesinde bulunan herhangi bir işletme münferit işletmeler) faaliyete geçmesi ve durumun GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tespiti sonrası numune almaya gerek kalmaksızın önce teminat gelir kaydedilir ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde cezai işlemler başlatılır. Madde 10. Önemli ve/ veya Önemsiz Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi Endüstriyel nitelikte atıksuyu olup Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen koşullarda arıtma 12/27

17 tesisi kurmuş olan işletme/endüstriler aşağıdaki esaslara göre denetlenir. Endüstriler atıksu kaynağının atıksuları için onaylanmış projesinde verilen termin programı doğrultusunda; Adı geçen arıtma tesisinin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği, Arıtılması gerekli tüm atıksuların tesise deşarj edilip edilmediği, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek kontrol düzeneklerinin montajının yapılıp yapılmadığı konularında en az iki GASKİ Genel Müdürlüğü teknik görevlisi tarafından işyeri denetlenir ve atıksu numuneleri alınır. Tesisin deneme çalışmaları süresince arıtma tesisini yapan yüklenici firma sorumlusunun gereken açıklamaları yapması için tesiste hazır bulunması tesis işletmeye alındığında ise tesisten sorumlu bir teknik personelin sürekli bulunması hususları istenir Deneme Çalışmaları bitiminde GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan birinci anlık/kompozit atıksu numunesinin GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarını aşması halinde durum kuruluşa bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması, gerekiyorsa revizyonların yapılması istenir. Bu çalışmalardan sonra denetimler sürdürülür Önemli ve önemsiz endüstrilerin denetimleri, değerlendirmeleri Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği, 21.Maddesine göre yürütülür Gerekli görülen hallerde GASKİ Genel Müdürlüğünün denetim sıklığını arttırma ve bu denetimlerde alınan numuneleri ücretsiz yapma hakkı saklıdır. İdaremiz tarafından denetim sıklığına bağlı olarak yapılan rutin kontrollerde alınan numunelerin analiz sonuçlarını işletmeler, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 54 maddesine ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin 19. maddelerine dayalı olarak ücreti mukabilinde almakla yükümlüdür. Ancak idaremiz kanal hatları açısından detaylı bir tetkike ihtiyaç duyulduğunda işletmenin kendi parselinde ve/veya işletmen atıksuyunun ulaştığı hatlarda birden fazla numune alma yetkisine sahip olup, bu tip idari tetkik için alınan numuneler ücrete tabi değildir. Ancak, işletmeler bu sonuçları öğrenmek istediklerinde analiz ücretini idareye yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği 19. Madde hükümü saklıdır Tüm resmi kurumların rutin denetimlerinde kirliliğe esas alınan atıksu numunelerinin analizi ücrete tabi değildir. Ancak bu kurumlarca yapılacak her türlü özel taleplerde GASKİ Genel Müdürlüğünün gerekli gördüğü noktalardan alınan atıksu numunelerinin analiz ücretini kurum ödemekle yükümlüdür Önemli/önemsiz kirletici kaynak pozisyonunda olup, arıtma/önlem tesis kurmuş olan işletme/endüstrilere, arıtma/önlem tesislerini çıkışlarından GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınacak atıksu numunelerinin analizlenmesi sonucunda atıksu kirlilik parametre değeri ilgili standartları sağlanmıyorsa Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir Ön arıtma tesisine sahip olan önemli/önemsiz kirletici kaynaklara uygulanacak olan Kirlilik Önlem Payı tahakkukunda su tüketim miktarı esas alınır. Bu sebeple kirletici kaynaklar Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin 21.Maddesindeki Kontrol Düzeni yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır Önemli kirletici kaynak pozisyonunda olup arıtma/önlem tesisi kurmuş olan işletme /endüstrilere arıtma/önlem üniteleri çıkışlarından GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan atıksu numunelerinin analizlenmesi sonucunda bu analizlerden herhangi birinin GASKİ alıcı ortam standartlarını sağlamadığının tespiti halinde tespit tarihi itibariyle ilgili ay (aylar/günler)'a ait Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Bu tahakkuk işleminden sonra arıtma/önlem tesisinde gerekli düzenlemeleri yaparak standartları sağlayıncaya ve idareye yazılı bilgi verilinceye kadar periyodik olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuku sürdürülür. Bu işletmeler/endüstrilere; I Kirlilik katsayısı değeri esas alınarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir Arıtma Tesisine sahip olup GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği standartları üzerinde kirliliğe sebebiyet veren ve KÖP uygulaması sürdürülen bir işletme verilen sürelere ve yapılan uyarılara rağmen önlemleri almıyor/arıtma tesisinde revizyon çalışmaları yapmıyor ve bu konuda GASKİ Genel Müdürlüğüne herhangi bir yazılı bilgi sunmuyor ise işletme hakkında yönetmeliğin Maddesine istinaden yasal işlem uygulanması yapılır. 13/27

18 Önemli/önemsiz kirletici kaynak pozisyonunda olan, arıtma/önlem tesisi kurmuş olan işletme/endüstrilere, bu tesisleri çalıştırmadığı, atıksuları tesislere almadan direk deşarj ettiği veya arıtma/önlem tesisine atıksuların belli bir kısmının alınıp kalanının By-pass edildiğinin tesbiti halinde numune almaya gerek kalmaksızın tesbit edildiği dönemde dahil olmak üzere ilgili aylara ait üretim sektörü için belirlenmiş olan I (Kirlilik Katsayısı) değeri esas alınarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Bu tahakkuk işleminden sonra gerekli düzenlemeler yaptığını (By-pass'a neden olan kaçak hatları kapattığını, pompa vb. ekipman arızalarını giderdiğini, vb. Önlemleri aldığını) yazılı olarak idareye bildiren işletme denetlenir. İşletmenin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm proses atıksularını tesise alması gerekmektedir. By-pass nedeniyle başlatılan KÖP tahakkuku önlem/arıtma tesisi çıkışındaki arıtılmış atıksudan numune alınarak GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği standartlarını sağlaması halinde durdurulur Önemli kirletici kaynak pozisyonunda olan işletme/endüstriler arıtma/önlem tesisi kurmamış ise, kanalizasyona/alıcı ortama direk deşarj edilen atıksudan GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin analiz edilmesi sonucunda, bu analizlerden herhangi birinin GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği standartlarını sağlamadığı tespit edildiği takdirde, tespit tarihi itibariyle ilgili ay ( aylar)'a ait, üretim sektörü için belirlenmiş olan I ( kirlilik katsayısı ) değeri esas alınarak periyodik olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. İşletme/endüstrinin arıtma tesisi/önlem tesisini inşaa edip limitleri sağlayıncaya, idareye yazılı bilgi verinceye kadar Kirlilik Önlem Payı tahakkuku sürdürülür Proses atıksularının deşarj etmeyerek devirdaim yapan ve kanal bağlantısını kestiğini beyan eden işletmelere, gerekli görüldüğünde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak tespit tutanağı/raporuna istinaden, KÖP uygulanmaz Sektör değiştirip kuru üretime geçen işletmelere (prosesi atıksu oluşturmayan /atıksuya neden olan tüm ünitelerini /ekipmanlarını kaldıran /kanal bağlantılarını /kapatan /su bağlantısını kesen) tespit tutanağı/rapora istinaden KÖP uygulanmaz. Gerekli gördüğü takdirde yaş üretim yapmayacağına dair taahhütname sunması istenilir Tüm sektörlerde PH /Sıcaklık parametreleri anlık numunelerde analiz edilir GASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk sahasında olmasına rağmen tespit ve denetim müsaadesi vermeyen atıksu kaynakları, kirleticilik ve debileri ne olursa olsun önce yazı ile ikaz edilir, tekerrür halinde yasal işlem uygulanması için ilgili idareye bildirilir. Madde 11. GSM/İşyeri Açma Ruhsatı Aşamasında Olan İşletmeler İçin Uygulama Esasları Talep, şahsi dilekçe ya da ilgili resmi kurumun (GSM ruhsatı veren) yazısı üzerine değerlendirmeye alınır Talep sahibince öncelikle Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu doldurulur ve GASKİ Genel Müdürlüğüne sunulur. Bu aşamada madde 4 ve 6 daki tüm hususlar geçerlidir Başvuru formu GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından en kısa süre içinde incelenerek deşarj koşulları ön arıtma ve/veya arıtma gerekip gerekmediği ilgilisine bildirilir. Madde 11-m ye göre ön arıtma ya da arıtma gerekli görülmediği ve işyeri yetkililerince GASKİ Atıksu Yönergesi Madde ye göre endüstriyel kaynaklı atıksu oluşmadığına dair taahhütname verildiği takdirde, işyerine BKKR GEREKLİ DEĞİLDİR belgesi verilir. İşletme faaliyete geçtikten sonra oluşacak atıksuyun niteliğinin belirsiz olduğu durumlarda ya da benzer sektörler dikkate alınarak ön arıtma/ arıtma gerekli görüldüğü takdirde arıtma tesisi kurma koşulları bildirilerek, 6 (altı) ay süre geçerli olmak üzere Geçici Bağlantı İzin Yazısı verilir.gsm ruhsatı verecek ilgili belediyeye bu durumu bildirir görüş ve geçici GSM ruhsatı verilmesi hususunda yazısı yazılır. Endüstrinin işletmeye geçmesi ve atıksu ön arıtma/arıtma tesisinin çalıştığının GASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi sonrasında madde 20 de verilen denetleme işlemlerine başlanır. İşlemler sonucunda yönetmelikçe belirlenen ve Tablo l de belirlenen kalite ölçüleri sağlandığında 14/27

19 Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir, aksi takdirde KÖP tahakkuku başlatılır Süre bitiminde yapılan denetimde gerekli tesislerin inşa edildiği tespiti halinde; Önemsiz kirletici kaynakların yaptığı önlem tesisi çıkışından ardışık olarak en az iki defa anlık/ 2 saatlik atıksu numunesine alınır. Bu numunelerin aritmetik ortalaması Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo-1 standartlarını sağlıyorsa ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirmesi halinde işletme için atıksu açısından olumlu görüş ilgili idareye gönderilmek üzere hazırlanır ve dilekçe sahibine de bilgi verilir Önemli kirletici kaynaklar için arıtma tesisi çıkışından ardışık en az iki defa vardiya türüne göre anlık/ Kompozit atıksu numuneler alınır ve her bir parametresinin Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo-1 standartlarını sağlaması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde işletme için atıksu açısından olumlu görüş ilgili idareye gönderilmek üzere hazırlanır ve dilekçe sahibine de bilgi verilir Önemsiz kirletici kaynak olup yönerge ve 6.8.Maddeleri kapsamında bulunan işletmeler yalnızca arıtılması zorunlu parametreler için madde 'de tanımlanan hüküm doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Arıtma zorunluluğu dışında tutulan parametrelerin standart üstü çıkması durumunda KÖP uygulaması yapılır ancak diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde atıksu açısından olumlu görüş ilgili idareye gönderilmek üzere hazırlanır ve dilekçe sahibine de bilgi verilir Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin 6 ve 17. Maddelerine göre önlem tesisi kuracak işletmeler birer ay olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. Herhangi bir nedenden dolayı işletme tarafından süre bitmeden talep edilen ilave süreler Genel Müdürlük Makamınca değerlendirilir Araç yıkama yağlama hizmeti veren akaryakıt satış istasyonları kendi bölge müdürlükleri tarafından hazırlanan ve ilgili odadan onayı alınmış tip projeye yada kendileri tarafından hazırlanan münferit olarak onaylatılmış projeye göre önlem tesisi yapmak zorundadırlar Önemli ya da önemsiz kirletici kaynaklar atıksu kirliliği açısından standartları sağlanmış ancak Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Formunu doldurarak müracaat etmeyen, taahhütname ve vb. belgelerini getirmeyenlerin ; deneme üretimi yapıp atık suyundan numune alınmış olunup bu numunenin analiz ücretlerini yatırmayanların GSM ruhsatına esas görüşü olumsuz olarak ilgili idareye bildirir Proses atıksuyu oluşturmayan ve site ya da toplu iş merkezlerinde faaliyette bulunan işyerlerinin; Şebeke/Kuyusuyu aboneliği hariç Yönetmelik ve Yönerge'deki diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde site yönetiminin abone yapılması amacıyla abonelik hususunun takibi için Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi koşuluyla GSM ruhsatına esas atıksu görüşü talepleri olumlu olarak değerlendirilir. Madde 12. Önlem Tesisi Esasları Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğin 6 ve 17 uncu maddelerine göre yapılması gereken tesislerin GASKİ/ alıcı ortam standartlarını sağlayacak şekilde hazırlanan projeler GASKİ Genel Müdürlüğüne sunulur. Proje GASKİ tarafından incelenir. GASKİ projede eksik olan hususlar konusunda yeni düzenlemeler isteyebilir. Yükümlülüklerini yerine getiren işletme inşaat çalışmalarına başlar. Endüstri önlem tesisi ile ilgili projeci veya yapımcı firma tarafından verilen işletme talimatına ve GASKİ tarafından verilen Ek 8'deki bakım/temizlik/çalıştırma prensibi gibi hususlara uymak zorundadır. Önlem tesisini işletme hataları nedeni ile çalışmaması halinde sorumluluk işleticiye aittir. Projelerin GASKİ tarafından görülmüş olması işletmeyi bu sorumluluktan kurtarmaz. Madde 13. Özel Durumlar Bu yönergede yer almayan hususlarda ilgili özel durumlarda uygulama yöntemlerinin tespitinde Genel 15/27

20 Madde 14. Yürürlülük ve Yürütme Müdürlük yetkilidir Bu Yönerge, GASKİ Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile yürürlüğe girer Bu Yönerge hükümleri, Genel Müdür tarafından yürütülür. EK-1 GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU (Atıksu altyapı tesislerine bağlantı yapacak kirletici kaynak durumundaki kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından doldurulur.) 1) MÜKELLEF ile İLGİLİ BİLGİLER a) Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin; Adı...: Adresi...: b) İşletme malikinin ve işleticinin; Adı...: Adresi...: c) İşletme telefon numarası...: GASKİ tarafından verilen bu başvuru formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak tesisle ilgili doğru, sağlıklı bilgiler içerdiği ve bu bilgilere ait tüm sorumluluğun aşağıda imzaları bulunan teknik eleman ve kuruluşça yüklenildiği ve ayrıca kuruluşu temsile yetkili şahsın da aynı sorumluluğu paylaştığı şimdiden kabul ve taahhüt ederiz. Ancak buna rağmen kaynağın çıkardığı atık ve atıkların miktarı ve özelliklerine ilişkin bilgilerin GASKİ tarafından yeterli görülmemesi halinde belgeleme işleminin GASKİ veya GASKİ Genel Müdürlüğünün uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırabileceği ve bundan doğacak her türlü giderin tarafımızdan karşılanacağını ve ayrıca yanlış bilgi vermekten doğacak bütün sorumluluğun da GASKİ Atıksuların Kanalizasyon 16/27

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO I.BÖLÜM GENEL MADDE 1. Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak 1 MADDE

Detaylı

HAVZA KORUMA YÖNERGESİ

HAVZA KORUMA YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNERGESİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 12.12.1991 KARAR NO: 05/27 1.REVİZYON:04.07.2002 TARİH, 06/377 SAYI 2.REVİZYON:

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı SAYI : B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/4343 29 NİSAN 2005 KONU : Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı DAĞITIM GENELGE (2005/ 5) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 53177711-010.06.02-19242 14.02.2013 Konu : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı GENELGE (2013/4) Bu Genelge, 4/7/2011

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2010 İ SKİ GENEL MÜDÜRLÜĞ Ü 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/1896-10840 KONU:Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayları 27 ŞUBAT 2004 DAĞITIM GENELGE (2004/ 3 ) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 08.05.2003 tarih

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kanal Deşarj Yönetmeliği. Genel Hükümler. Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği. I. BÖLÜM GENEL Amaç Ve Kapsam

Kanal Deşarj Yönetmeliği. Genel Hükümler. Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği. I. BÖLÜM GENEL Amaç Ve Kapsam Kanal Deşarj Yönetmeliği Genel Hükümler Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği I. BÖLÜM GENEL Amaç Ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülük Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI...

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 Değişiklik Tarihi : 25.10.2011 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname,

Detaylı

ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ

ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Yasal dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, 6785 sayılı İmar Kanununa göre kurulan Organize Sanayi Bölgesince, 04.09.1988

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı