GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNERGESİ"

Transkript

1 GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Madde 1. Yönergenin Tanımı 1 Madde 2. Amaç 2 Madde 3. Kapsam 2 Madde 4. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvurusu ve Verilmesi 2 Madde 5. Şebeke/Kuyusuyu Abonesi Durum Tespit Esasları 4 Madde 6. Şebeke/Kuyusuyu Abonelerine Uygulanacak İşlemlerin Esasları 4 Madde 7. Kirlilik Önlem Payı Tahakkuk Esasları 6 Madde 8. Arıtma Tesisi Projesi Onay Esasları 7 Madde 9. Arıtma Tesisi Projelerinde Bulunması Gerekenler 10 Madde 10. Önemli ve/veya Önemsiz Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi 12 Madde 11. GSM/İşyeri Açma Ruhsatı aşamasında olan işletmeler için Uygulama esasları 14 Madde 12. Önlem Tesisi Esasları 15 Madde 13. Özel Durumlar 15 Madde 14. Yürürlük ve Yürütme 15 EKLER Ek-1. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu (Endüstriler için) 16 Ek-2. Endüstri Sektörleri 19 Ek-3. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Yeşil) 21 Ek-4. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Sarı) 22 Ek-9. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Kırmızı) 23 Ek-5. BKKR Gerekli Değildir Belgesi 24 Ek-6. Tehlikeli Madde Bağlantı İzni Başvuru Formu 25 Ek-7. Önlem Tesisi Üniteleri 26 Ek-8. Önlem Tesisi Çalışma esasları 27 ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

2 Madde 1. Yönergenin Tanımı 1. Yönerge No 05/1 2. Revize No 07/1 09/1/ 11/1 3. Revize Edilen Maddeler 09/1: 4.8/ 4.8.1/ 4.10/ 4.15/ 4.16/ 5.3/ 6.3.2/ 6.7/ 6.7.2/ 6.11/ 7.2/ 7.2.1/ 7.2.2/ 7.2.3/ 7.2.4/ 7.2.5/ 7.3/ 7.4/ 7.4.1/ 7.4.2/ 7.4.3/ 7.4.5/ 7.4.6/ 7.4.7/ 7.5/ 7.5.1/ 7.5.2/ 7.5.3/ 7.5.4/ / 7.5.5/ 7.5.6/ 7.5.7/ 7.5.8/ 9.2.9/ / / / 10.2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 11.3/ 11.4/ 11.5/ 11.6/ / / / / / / 11.7/ / 11.8/ 11.9/ 11.10/ 11.11/ / 11.12/ 11.13/ 11.14/ 12/ İlave edilen Maddeler - 09/1: Ek 1, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6 5. Hazırlayan Birim Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 6. Konu Atıksu Yönergesi 7. İlgi Yönerge, GASKİ Yönetim Kurulunun tarih G21/65 sayılı Genel Kurulu'nun tarih 63 sayılı kararı ile kabul edilen Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ve Bağlantı Yönetmeliği esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 8. Gerekçe İdare'nin çalışmalarına gerek teknik gerekse idari açıdan fayda getirmek amacıyla uygulama esaslarında revizyon yapılmıştır. 9. Yürürlük Tarihi 05/1: 28/12/2005 tarih ve G21/812 sayılı GASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile 09/1: 09/07/2009 tarih ve 164 sayılı GASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

3 11/1:. Önemli Not Bu yönergenin muhafazası yönergeyi zimmetle alan birime ait olup, istendiğinde iade edilecektir. Bu yönerge metni çoğaltılamaz ve kopya edilemez. Madde 2. Amaç GASKİ görev alanı içerisinde olan endüstriyel atıksuların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri taşıma araçları ile kanalizasyon şebekelerine boşaltmalarına, kanal şebekesi bulunmayan yerlere çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılmasına, uygun alıcı ortama verilmelerine ilişkin atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve takibi için uygulama esaslarının belirlenmesi yönergenin amacını teşkil eder. Madde 3. Kapsam GASKİ, görev alanı içerisinde bulunan atıksu kaynaklarının denetlenmesi, takibi, atıksu arıtma tesisleri denetimleri ve projelerinin onaylanması, endüstriyel atıksu deşarjı olan kuruluşlara verilecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı şartlarının belirlenmesi, şebeke suyu dışında herhangi bir kaynaktan su temin edenlerin abone yapılması, endüstriyel yükümlülüklerini yerine getirene kadar tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesi ile bu işletmelerde standartlaşmanın sağlanması amacıyla uygulanacak esasların belirlenmesi bu yönergenin kapsamını oluşturur. Madde 4. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvurusu ve Verilmesi 4.1. Atıksu bağlantısı yapmak veya boşaltmak suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanmak GASKİ Genel Müdürlüğünün yazılı onayına bağlı olduğundan, endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmak ve ruhsat almakla yükümlü kılınmışlardır. Her endüstriyel atıksu kaynağı sözkonusu ruhsatı almak için bir yazı ile GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurur. 4.2 Başvuru sonrasında GASKİ Genel Müdürlüğünden alınacak olan Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı başvuru formu (Ek-1) detaylı olarak doldurup, her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış olarak ve istenilen belgeler hazırlanıp formların arkasına eklenerek onaya ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

4 sunulur. Bir işletme GASKİ Genel Müdürlüğünün görev alanı içerisinde yer alıyor ve GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor ise GASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat etmesine gerek kalmaksızın GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen formu doldurarak GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmak zorundadır Bir işletme ister endüstriyel kaynaklı isterse evsel kaynaklı kirletici olsun Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvurusunu doldurmak ve GASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat etmekle yükümlüdür. Evsel Kaynaklı kirleticiler proses atıksuyu oluşturmadığına dair noter tasdikli taahhütnameyi idaremize sunmak zorundadır Başvuru formu içerisinde verilen bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bilgilerin sorumluluğunun ilgili kuruluşça yüklenmiş olması şarttır Başvuru formunda verilen bilgiler gerektiğinde yerinde denetleme yapılarak incelenir. İnceleme sonucunda verilen bilgilerden tamamlanması veya düzeltilmesi gereken hususlar görüldüğünde bunlar ilgilisine bildirilir. Bu bilgilerin tamamlanmasından sonra Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verme işlemleri başlatılır Başvuru formunda verilen bilgilerin GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli görülmemesi halinde belgeleme işlemi GASKİ Genel Müdürlüğü veya GASKİ Genel Müdürlüğünün uygun göreceği yetkili kuruluşlara (Üniversite, Meslek Kuruluşu, Bilirkişi v.b.) yaptırılır ve bedeli ilgili atıksu üreten işletmeden tahsil edilir Bilgi ve belgelerin uygun görülen endüstri kuruluşları için durum tespit değerlendirmesi yapılır Durum tespit değerlendirmesi sonucunda söz konusu kuruluşa Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilmesi gerektiğinde yönerge madde 7 ve 10'da belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk gerçekleştirilir Durum tespit değerlendirilmesi sonucunda söz konusu endüstri / işletmenin endüstriyel atık suyu olup ta kanalizasyona deşarj sözkonusu ise aşağıdaki koşullara göre ruhsatlandırma yapılır: - Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri; hiçbir önleme gerek görülmeden ilgili standartlardan düşük ise Sarı Ruhsat (Ek-4), - Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri; ön / tam arıtma tesisi kurarak veya Yönetmeliğin 14. ve 17. Maddelerine göre önlem alınarak ilgili standartları sağlıyor ise Yeşil Ruhsat (Ek-3), - Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri ilgili standartlardan yüksek ise ve ön / tam arıtma tesisi kurmamış/ Yönetmeliğin 6, 14. ve 17. Maddelerine göre önlem almamış ise yönetmelik Madde 23 gereği Kirlilik Önlem Payı (KÖP) uygulaması başlatılır. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenmez. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ; ilgili firma tarafından ruhsat ücreti, değerlendirmeye esas alınan atıksu numunelerine ait analiz sonuçlarının ücretleri ve geçmiş dönemlere ait su faturası borçları ödenmeden düzenlenmez Durum tespit değerlendirmesi sonucunda sözkonusu işletme endüstriyel atıksu oluşturup yönerge madde kapsamında ise kanala endüstriyel atıksu deşarjı olmadığı için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı tanzim edilmez, taahhütname karşılığında Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi düzenlenir. (Ek-5) 4.9. Başvurular GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alan iş yerleri, ruhsatta belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdürler. İzin sahibi olmak, bu nedenlerle cezai ve hukuki müeyyidelerden kurtulmayı gerektirmediğinden denetlemelerde aksi uygulamalar tespit edildiğinde ilgilisi uyarılır, gerekirse ruhsatı iptal edilir. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı iptali ve cezai işlem ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

5 uygulaması, Yönetmeliğin 21, 22 ve 23. Maddelerine ve de Tarifeler Yönetmeliği'nin 41,43 ve 44. maddelerine göre yapılır GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı üç (3) yıl süreyle geçerlidir. Ancak üretim, miktar ve değerinde, düzeninde, faaliyet türünde değişiklik yapacak endüstriyel atıksu kaynakları altı (6) ay önceden GASKİ Genel Müdürlüğüne başvurarak ruhsat işlemlerini yenilerler Yönerge madde 4.11'de belirtilen hususlarla birlikte; İSO, Üretim İzni, Çalışma izni, Yeterlilik izni vb. belgelere esas olmak üzere Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı için başvuran işletmelerin, ruhsata esas yapılan kontrollerinde alınan atıksu numunelerine ait analiz ücretleri başvuru sahibince ödenir Her endüstriyel atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması, bir iş yerinin farklı adreslerde bulunan kuruluşları için ayrı ayrı ruhsat işlemleri yapması ve bu kuruluşlara ayrı ruhsatların verilmesi gerekmektedir Kanal bağlantısı yapılmasını talep eden işletmeler, atıksu açısından GASKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğine göre uygun durumda olduğuna dair görüş yazısını Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından almakla yükümlüdür. Bu görüşle birlikte Kanal Şube Müdürlüğüne müracaat eden ve Tarifeler Yönetmeliğinin 22. Maddelerine istinaden bağlantı ücretini yatıran işletmelerin kanal bağlantısı GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılır. Bağlantı ücretinin yatırıldığına dair belgenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına getirilmesi gereklidir Başvuru formunu, verilen surelere ve yapılan uyarılara rağmen idareye getirmeyen veya eksik/ hatalı/ yalan beyanda bulunan veya 3 yılda bir yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler hakkında Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yasal işlem uygulanır Kanalizasyon şebekesinin sonu henüz Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerine bağlanmamış atıksu kirletici kaynakları ya da inşaatı devam eden kanalizasyon şebekelerine bağlantısı olan atıksu kirletici kaynakları Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvuru Formunu doldurmak zorundadır. GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo-1 ve GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi Madde 4 de belirtilen hususları yerine getirmesi ya da Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki Tablo- 5 ile Tablo 21 arasındaki alıcı ortam standart değerlerinin sağlanması ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde kirletici kaynaklara Ek-3 de verilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilecektir GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği hükümlerini ve Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getiren kirletici kaynaklara ; her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında; GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı, alıcı ortama deşarjında ise Çevre ve Orman Bakanlığı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince Tehlikeli Madde Deşarjı konulu Çevre İzin belgesi düzenlenir. Tehlikeli maddeleri oluşturan atıksu kaynakları Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvuru formu ile birlikte Ek-6 da verilen Tehlikeli Maddelerin Deşarjına İlişkin Deşarj İzin Başvuru Formunu da doldurmak zorundadırlar. GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat ında; GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj standartları esas alınır. ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

6 Madde 5. Şebeke/Kuyusuyu Abonesi Durum Tespit Esasları 5.1. GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya işletme izni almış ve almamış tüm atıksu kaynakları Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Hükümleri kapsamındadır. Bu yönetmelik hükümlerince GASKİ Genel Müdürlüğü her iş yerini atıksu açısından denetleme, uygulama ve uygulatma konularında yetkilidir. İş yerinin isim kaydından sonra durum tespit çalışmalarına başlanır Tespit edilen endüstri kuruluşu en az iki teknik eleman tarafından; isim, üretim, hammadde, su, atıksu, kanal durumu ve arıtma önlemleri açısından incelenir ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaat formu endüstri/işletmeye verilir. Proses atıksuyu oluşuyor ise atıksu numunesi alınır ve yönetmeliğe göre yapılacak işlemler hususunda yönergenin Madde 10,11 esasları izlenir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaat formunun doldurularak GASKİ Genel Müdürlüğüne verilmesi esasında, eğer işletme/endüstri şebeke suyu dışındaki herhangi bir su kaynağını kullanıyor ise GASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığına Müracaat ederek Şebeke/Kuyusuyu Abonesi belgesini formlara eklemek zorundadır İnceleme sonucunda ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Müracaat Formunun değerlendirilmesi sonucunda iş yerinden endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse GASKİ Genel Müdürlüğünün denetim programına alınır. İnceleme sonucunda İncelenen Kuruluştan endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmıyorsa, o kuruluş arşive kaydedilir ve bu kuruluş hakkında evsel atıksu kaynağı olarak değerlendirme yapılır. Ancak üretim değişikliği ve benzeri değişimlerde GASKİ Genel Müdürlüğüne haber verilmesi konusunda ilgilisi uyarılır. Yapılan denetimlerde GASKİ Genel Müdürlüğünün atıksuya önlem almasına gerek görmediği işletmelere bu durumu gösterir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir belgesi verilir. BKKR Gerekli Değildir belgesi verilen firmalar 2 (iki) yılda bir durum değerlendirmesi için denetlenir. Madde 6. Şebeke/Kuyusuyu Abonelerine Uygulanacak İşlemlerin Esasları 6.1 Faaliyetinden dolayı endüstriyel nitelikte atıksu oluşturduğu tespit edilen kuruluşun bilgileri değerlendirilerek dahil olduğu endüstri kategorisi tespit edilir. 6.2 Kategorizasyon işleminden sonra iş yerinde yapılan tespitler (inceleme-numune alarak karakterizasyon) veya literatür bilgileri ile işyeri atıksularının kirleticiliği belirlenir. 6.3 Atıksu niteliklerinin belirlenmesi takiben işyerinin deşarj kısıtlamaları kanalizasyon hattının bulunup bulunmadığına bağlı olarak alıcı ortam veya kanalizasyona deşarj olarak tespit edilir Atıksu kollektörleri tamamlanıncaya ve inşaatı devam eden Atıksu Arıtma Tesisilerinin devreye alınmasına kadar geçen süreçte mücavir alan sınırı içindeki köy ve ilçelerdeki dereler mansap olarak kabul edilir. İnşaat kapsamında yer alan evsel / endüstriyel / soğutma / yağmur / tarım vb. kirlilikleri taşıyan açık kanal/kanaletlere deşarj eden endüstriler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği alıcı ortam standartlarına uymak zorundadır GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Madde 14 kapsamında bulunan önemli/önemsiz tüm atıksu kirletici kaynakları Tablo-1 de tanımlanan standartlara uymak zorunda olup, GASKİ Genel Müdürlüğü her bir işletmede tüm parametreleri izlemek ve kontrol etmek amacıyla ücreti işletmeden tahsil edilmek üzere analiz yapma yetkisine ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

7 sahiptir. GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Madde 19'e göre ölçüm ve belgeleme yükümlülüğünde olan işletmeler Yönetmelik TABLO-2 deki her bir sektör için verilen Kirlilik parametrelerinin GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo 1 de tanımlanan standart değerlerini sağlamak yükümlülüğündedir. 6.4 Söz konusu işletme için GASKİ Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış kirlilik katsayısı esas alınır. 6.5 Bu tespitten sonra şebeke suyu dışında herhangi bir su kaynağı kullanan işletme/endüstri yönerge Madde 5.3'e göre Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kuyusuyu Abonesi olarak kaydedilir. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaat formlarını dolduran ve gerekli belgeleri ekinde onaya sunan işletme/endüstri için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenerek, atıksu arıtma tesisi kurma/önlem alma koşulları yönerge madde 6'nın 6, 7 ve 8. bentlerine göre karara bağlanır ve ruhsata işlenir. 6.6 Bu değerlendirmeler sonucunda atıksularının özellikleri itibarıyla kanalizasyon sistemine veya alıcı ortama direk deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında Belirtilen esasları sağlamak üzere arıtma tesisi kurması/önlem alması ve işletmesi istenir. 6.7 GASKİ Genel Müdürlüğü, önemsiz kirletici kaynaklardan ön arıtma koşulunu arayıp aramamakta serbesttir. Gerek görülen durumlarda GASKİ Genel Müdürlüğü bu atıksu kaynaklarından GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin ve 17. Maddelerine göre önlem alınmasını isteyebilir. Ön arıtma tesisi kurma zorunluluğu dışında tutulan ancak önlem alan işletmelerin önlem yapısı çıkışında GASKİ Genel Müdürlüğünce alınacak atıksu numunelerinde GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarından yüksek kirletici parametre değeri tespit edildiğinde Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Ayrıca işletmenin altyapısının teknik açıdan yetersiz olması durumunda deşarj edilen hamsu atıksu numunesi almaya gerek kalmaksızın dahil olduğu üretim sektöründeki kirleticiliği daha önceden GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan benzer işletmeler gözönüne alınarak bu atıksu kaynaklarından da Yönetmeliğin 6, 14 ve 17. Maddelerine göre önlem alınması istenilebilir Önemsiz Kirletici olan bazı sektör grupları için PH, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Sülfat, Serbest Klor, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Sülfür ve Ağır Metal Parametreleri İşletmenin günlük proses debisinin düşük olması nedeniyle arıtılması teknik olarak zor ve ekonomik açıdan da yüksek maliyet içermesi sebebiyle arıtılma zorunluluğu dışında tutulabilir. Ancak standart değeri aşması halinde KÖP uygulaması sürdürülür. 6.8 Önemsiz kirletici atıksu kaynaklarından arıtılması zorunlu ( tehlikeli ve toksik karakterde) atıksu deşarj eden kuruluşlardan bir arıtma tesisi kurulması ve işletmesi istenilebilir. Ancak işletmenin altyapı tesislerinin yetersizliği ya da gerekli boş alana sahip olmadığı tespit edilirse; Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı nın olurunu almak kaydı ile işletme arıtma zorunluluğu dışında tutulup Kirlilik Önlem Payı Tahakkuk ettirilir. 6.9 Atıksularını fosseptikte toplayarak vidanjörle uzaklaştıran ve uzaklaştırtan işletme ve endüstrilerin GASKİ Genel Müdürlüğü Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyması ve Çalışma İzin Belgesini alan vidanjörleri kullanması gereklidir Önemsiz kirletici kaynak olup önlem tesisi yapması gereken işletmeler mevcut yerlerinden taşınacaklarını beyan ettikleri ve tapu/ numarataj/ termin süresi vb. evraklar ile bu durumu bekledikleri takdirde; İşletmenin talep tarihi itibarıyla en fazla 6 (altı) ay içinde taşınması şartıyla önlem almadan ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

8 faaliyet göstermelerine izin verilebilir. Ancak tüm proses atıksu oluşturan ünitelerini kaldıracağını, yeni yerinde yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt eden işletmeye verilen süre sonucunda yapılan denetimde sözkonusu hususların yapılmadığının tespiti halinde yasal işlem uygulanır. Ayrıca işletmeden bu taşınma süresinde alınacak numunelerin GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarını sağlamaması halinde KÖP tahakkukları uygulanır (altı) aydan fazla sürede taşınacaklarını beyan eden işletmeler taşınıncaya kadar yönerge hükümlerine göre projeli önlem tesisi yapmak ve standartları sağlamakla yükümlüdürler. Madde 7. Kirlilik Önlem Payı Tahakkuk Esasları 7.1. Atıksulardaki kirletici parametre değerleri GASKİ Genel Müdürlüğü deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarına, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın aşağıda belirtilen esaslarda su/atıksu bedeline ilave olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir Şebeke/Kuyusuyu abonesinin atıksuyunun kirleticilik nitelikleri GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-1 de belirlenmiştir 7.3. Endüstriyel Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları evsel, proses ve soğutma suyu debileri olarak aşağıdaki şekillerde tespit edilir Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanıp tüketimleri sayaçla tespit edilebilen Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları tespiti ve su kaynağına sayaç takılması Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanmayan ve su gereksinimini herhangi bir yoldansağlayan veya abone olduğu halde su gereksinimini başka yollarlada sağlayan Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları, Su temin kaynağı üzerinde sayaç mevcut ise; atılan (uzaklaştırılan) su çekilen su miktarına eşittir esası uygulanır. Atıksu tahakkuklarında bu sayaç değerleri esas alınacaktır. İşletme masrafları kendilerine ait olmak üzere atıksu çıkış noktasına Abone İşleri Daire Başkanlığı kontrolü atında sayaç bağlatarak, okunan sayaç değerinin Kirlilik Önlem Payına esas alınmasını talep edebilir.(tarifeler yönetmeliği madde 13) 7.4. Kirlilik Önlem Payı Tahakkukları aşağıdaki şekillerde yapılır Şebeke suyu dışında herhangi bir su kaynağını kullanan işletme/endüstrilerin atıksu abonesi olma işlemi Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bu işletme/endüstrilerin listesi ve abonelik sözleşme tarih ve numaraları düzenli periyodlarla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderilir Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanıp tüketimleri sayaçla tespit edilebilen Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin su kullanım miktarları Abone işleri Daire Başkanlığınca m³/ay biriminde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderilir Şebeke veya yeraltı suyundan faydalanıp tüketimleri sayaçla tespit edilemeyen işyerlerine sayaç takılana kadar tüketime esas teşkil edecek kıyasi miktarları Abone İşleri Daire Başkanlığınca tespit edilir Yukarıdaki bilgilerin tamamlanmasından sonra; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki formüle göre hesaplanan Kirlilik Önlem Payı(KÖP) tahakkuk faturaları düzenlenir. KÖP = a x Q x I ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

9 KÖP = a x Qk x I Formülde; KÖP =Kirlilik Önlem Payı (TL/gün, KDV Hariç) a =Atıksu birim fiyatı ( TL/ m 3 -GASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.) Q =Atıksu Debisi(m 3 /Ay) Qk =Kıyasi Atıksu Debisi(m 3 /Ay) I =Kirlilik Katsayısı (Sektörlere göre belirlenen I değerleri GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-1 listesinde verilmiştir.) Protokole dayalı olarak atıksu çıkışlarına sayaç/debi takan işletmeler haberli ya da habersiz By-pass yapması, arıza veya benzeri durumlar nedeniyle sayacı devre dışı kalması yada rutin denetimlerde alınan numunelerin standartların sağlanmaması durumlarında kirliliği tespit edildiği tarih ile idaremize yazılı bilgi vererek kirliliği giderdiği, By-pass ile ilgili hususun düzeltildiği, standartları sağladığı tarih arasındaki günler üzerinden yukarıda formüle edilmiş Kirlilik Önlem Payı tahakkuku uygulanır Düzenlenmiş olan faturalar Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgililerine tebliğ edilir ve tahsilatla ilgili işlemlerstrateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tahsil edilen Kirlilik Önlem Payı faturaları ile ilgili bilgiler liste halinde düzenli periyodlarla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderilir Herhangi bir nedenle fazla ödemede bulunan Şebeke/Kuyusuyu abonelerinin ödedikleri meblağ; daha sonra GASKİ Genel Müdürlüğüne ödenecek her türlü su ve /veya evsel, endüstriyel atıksu bedellerinden mahsup edilir veya iade edilir Arıtma Tesisi olupta herhangi bir teknik nedenlerden dolayı atıksuyunu By-pass eden işletmelerin idareye yazılı haber vermesi durumunda; uygulanacak Kirlilik Önlem Payı tahakkukunda Kirlilik Katsayısı I GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-2 de belirlenmiş kendi sektörüne göre; haber verilmeden By-pass edilmesi durumunda ise GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği TABLO-2 de belirlenmiş maksimum I kirlilik katsayısına göre Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilecektir. Madde 8. Arıtma Tesisi Proje Onay Esasları 8.1. Evsel, endüstriyel arıtma tesisi projeleri, ilave tesis projeleri yada revizyon projelerinin onay ve tetkikleri aşağıda verilen formüllere göre hesaplanan proje onay ücreti karşılığında yapılır Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır. PO = K * F * (A+C) Bu Formülde; PO = GASKİ Proje Onay Bedeli (TL) K = 0,05 Maliyet Katsayısı F = Debi Faktörü ( Her yıl GASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ) A = Arıtma Tesisinin projesine göre belirlenen kat sayısı. C = Atıksuyun Kimyasal Oksijen İhtiyacına (KOİ) bağlı kirlilik katsayısı. F DEBİ FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

10 Atıksu Debisi ( m 3 /gün ) > Her sene başında tablo ile ilgili olarak değişikler yönetim kurulu'na sunulmak üzere TMMOB'den temin edilir. F A = Arıtma Tesisinin Seçilen Prosesine Bağlı Katsayının Belirlenmesi A = n 1 + n 2 + n 3 + n 4 + n 5 + n 6 burada; * n 1 = 0.50 Ön arıtma ( fiziksel ) için Izgara Kum Tutucu Yağ Tutucu Ön Çökeltme Dengeleme Nötralizasyon Ön Arıtma Prosesleri Debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş savaklar (parshall, venturi vb.) Terfi Merkezi Diğer Ön Arıtm Prosesleri * n 2 = 1.30 Biyolojik Arıtma İçin * n 3 = 0.90 Kimyasal Arıtma İçin Biyolojik Arıtma Prosesleri Aktif Çamur Damlatmalı Filitre Stabilizasyon Havuzları Mekanik Havalandırmalı Lagünler Biyodisk Aneorobik Arıtma Diğer Biyolojik Arıtma Ürünleri Kimyasal Arıtma Prosesleri Koagülasyon ( Pıhtılaştırma ) ve Flokülasyonu (Yumaklaştırma ) takiben kimyasal çöktürme Kimyasal Oksidasyon Diğer Kimyasal Arıtma Prosesleri İleri Arıtma Prosesleri * n 4 = 0.60 Nitrifikasyon, Denitrifikasyon ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

11 İleri Arıtma Prosesleri İçin Yapışma ( Adsorpsiyon ) ( Aktif Karbon vb.. ) İyon Değiştirme Ters Ozmoz Filtrasyon Ağır Metal Giderimi İçin Diğer Prosesler Diğer İleri Arıtma Prosesleri * n 5 = 0.60 Çamur Arıtmı İçin * n 6 = 0.10 Dezenfeksiyon İçin Çamur Arıtma Prosesleri Çamur Stabilizasyonu(Aerobik veya Aneorobik) Çamur Yoğunlaştırma Çamur Susuzlaştırma Çamur Kurutma Yatakları Diğer Çamur Arıtım Prosesleri Dezenfeksiyon İşlemleri Klor, Ozon vb. ile Dezenfeksiyon C = Atıksuyun Kimyasal O ksijen İhtiyacına ( KOİ ) Bağlı Kirlilik Katsayısının Belirlenmesi Kimyasal O ksijen İhtiyacı ( KO İ ) ( mg/lt ) C > Atıksu Arıtma Tesisi projesinin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına teslimi sonrası hesaplanan proje onay bedelinin; resmi onaydan önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması gerekli olup, bedel yatırıldıktan sonra tetkik sonucu ilgilisine bildirilir Endüstriyel atıksu arıtma tesisi projeleri, gerekli görülenlerin istenmesi kaydıyla yönerge Madde 9'da verilen bilgileri içerecek şekilde 3 nüsha halinde GASKİ Genel Müdürlüğünün onayına sunulur. Verilen bilgiler, literatür bilgiler ile birlikte karşılaştırılarak proje ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

12 incelenir. İnceleme sonucunda idare gerekli gördüğü takdirde proje sahibinin (yüklenici firma) çağırarak proje hakkında ilave bilgi ve açıklama isteyebilir Onaylanmak üzere GASKİ Genel Müdürlüğüne sunulan 3 nüsha proje en fazla 3 defa revize edilir. 3. revizyon sonunda onaylanması uygun görülmeyen proje geri iade edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje 1 ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere GASKİ Genel Müdürlüğüne verilir. Proje onayının GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz Yüklenici (projeyi yapan firma) yaptığı ve yapacağı projelerin ve hesapların eksiklikleri ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Projelerin GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından görülmüş ve hatta onaylanmış olması yükleniciyi (projeyi yapan firmayı) bu sorumluluktan kurtaramaz. Bu hususta ilgilisi, proje onayı aşamasında uyarılır Su Havza Koruma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmış olan fosseptik projelerini onaylanması için, lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik esasları geçerlidir. Ancak hazırlanmış fosseptiklerin çıkış (deşarj borusu) bölümü olmamalı ve sızdırmaz betonarme nitelikte olmalıdır Tüm resmi kurumların atıksu önlem/arıtma tesisi projeleri yalnızca GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır. Onay ve tetkiki ücrete tabi değildir. Madde 9. Arıtma Tesisi Projelerinde Bulunması Gerekenler 9.1 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Başvuru Formu 1. İŞLETMENİN Adı : Adresi : Tel : Faks : E-Posta : Üretim Sektörü Alt Sektör Adı SKKY Tablo No 2. RESMİ TEMASLARDA İŞLETMEYİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ İKİ ŞAHSIN Adı : Adı : Adresi : Adresi : Tel : Tel : ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

13 Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu başvuru formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak müessese ile doğru bilgileri havi olduğu ve bu bilgilere ait tüm sorumluluğun aşağıda imzaları bulunan müessese sorumlusu tarafından yüklenildiği ve ayrıca işletmeyi temsile yetkili şahısların aynı sorumluluğu paylaştığı şimdiden kabul ve taahhüt ederiz. Ayrıca müesseseden kaynaklanan atıksu miktar ve özellikleri, teknoloji seçimi ve tasarımı hususlarına ilişkin bilgilerin GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli görülmemesi halinde gerekli işlemin GASKİ Genel Müdürlüğünün uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptıracağımızı ve bundan doğacak her türlü giderin tarafımızdan karşılanacağını kabul ve taahhüt ederiz. AAT PROJESİNİ HAZIRLAYAN FİRMA ADI-ADRESİ İşletme Sorumlusunun Adı Soyadı : İmza ve Kaşesi : AAT PROJESİNİ İNCELEYEN KURUMUN ADI-ADRESİ AAT PROJESİNİ HAZIRLAYAN TEKNİK PERSONELİN AAT PROJESİNİ İNCELEYEN YETKİLİLERİN ADI SOYADI MESLEĞİ ADI SOYADI ÜNVANI.../.../200...PROJEYİ HAZIRLAYAN FİRMA YETKİLİSİNİN.../.../ PROJEYİ ONAYLAYAN KURUM YETKİLİSİNİN ADI-SOYADI-İMZA VE MÜHÜRÜ ADI-SOYADI-İMZA VE MÜHÜRÜ ADI-SOYADI-İMZA VE MÜHÜRÜ 9.2. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama Esasları Proje raporu aşağıda verilen esaslara göre uygun olarak hazırlanarak ilgili makama onay için 3'er takım dosya ve 2'şer adet CD'ye kayıtlı olacak şekilde sunulacaktır Projeyi hazırlatan işletme Adı : Adresi : Tel : Faks : E-Posta : Kordinatlar : Projeyi hazırlayan Firma Adı : Adresi : Tel : Üretim Sektörü Alt Sektör Adı SKKY Tablo No Faks : E-Posta : İşletmeye ait bilgiler Çalışan personel sayısı : Vardiya sayısı : ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

14 Vardiya saatleri.çalışanların en fazla olduğu aylar ve sayılar : :.Çalışanların en az olduğu aylar ve sayıları : Üretime Ait Bilgiler Hammaddeleri ve Ürünler Hammadde ve kimyasallar : Kullanılan Hammadde ve Kimyasallar: Yıllık Kullanım Miktarı Ürünler : Kullanılan Hammadde ve Kimyasallar: Yıllık Kullanım Miktarı Üretim Prosesi ( x ) Açıklama (Yıl içindeki çalışma aralıkları belirtilecektir.) Kesikli : ( ) Her İkisi : ( ) Sürekli : ( ) Tesiste Hammadde Ürün Atıksu İlişkisi : (Evsel A.A.T. için hariç) Hammadde mamul hale gelinceye kadar geçirdiği safhaları açıklanmalıdır. Tesiste üretilen her madde için ayrı ayrı tekrarlayın. Tesiste kullanılan prosesler bir blok akım diyagramında belirtilmeli bu diyagram üzerinde su hammadde ve katkı maddesi girdileri ürün ve her türlü atık çıktıkları kaynak ve miktar belirtmek suretiyle işlenmelidir. Günlük üretilen birim ürün karşılığı oluşan kirlilik yükü verilecektir Su temin şekli ve kullanımı; Su Temin Şekli m³/gün Şebekeden... : Kaynaktan... : Kuyudan... : Deniz,Göl ve Akarsudan... : Diğerleri... : Kullanılan kuyu suları için kuyu ruhsatının fotokopisi Varsa abonelik belgeleri ve son 3 aya ait su tüketim makbuzlarının fotokopisi Su Kullanım Yerleri : Sürekli Ort. Debi Kesikli (m³/gün) (m³/zaman) Proses (Üretim) atıksu Evsel Nitelikli Atıksu Kazan Deşarjları Soğutma Suyu (Temaslı) Soğutma Suyu (Temassız) Su Hazırlama Ünitesi Atıkları Diğerleri * Prosesten çıkan atıksular, her bir ünite için ayrı ayrı verilmelidir. Verilemiyorsa Üniteler belirtilmeli, ancak proses atıksuyu toplam olarak verilmelidir. ** Temaslı soğutma suyu deşarjı var ise, hangi proseslerin bu yolla soğutulduğunu ve çıkan ADRES:4.Cad. 22.Sk. 17/8 Tetik İş Merkezi EMEK / ANKARA T: +90(312) (312) F: +90(312) Mitto Çevre Orman ve Madencilik Ltd. Şti.

15 kirleticileri belirtiniz Atıksu Miktarları, Türü ve proje Debi Hesapları: Mevsimsel değişiklikler hesaba katılacaktır. Arıtma projesinin seçimine esas olarak alınacak atıksu kirletici parametrelerinin özellikleri atıksu kaynaklarından alınacak anlık ve/veya kompozit numunelerle ortaya konmalı, sonuçlar bir tablo halinde verilmeli, kabuller, katsayılar ve formülasyonlar belirtilmelidir Arıtılmış Su Katılması: Arıtma tesisinden beklenen arıtma verimleri ve çıkış suyu özellikleri, tesisi karakterize eden (sektör tanımlanmasında verilen) her bir parametre için tablo halinde verilmelidir. Sektör tanımlanmasında yer almayan işletmeler için idare tarafından oluşturulan tablolardaki parametreler S.K.K.Y. Sektör belirlemesi yapılamayan işletmelere ait tablo parametreleri ile yönetmeliğin 31. Maddesine göre esas alınır Bağlantı Yeri ve Özellikleri: Atıksu özelliğine (Endüstriyel atıksu, Evsel atıksu, Yağmur suyu) göre, alıcı ortamın türü (Deniz, Göl, Akarsu, Dere, Arazi, Belediye kanalı vb..) ve mansap özellikleri belirtilerek, kanalizasyon durumu hakkında bilgi varsa kanala bağlantı noktasını gösteren Kanal Bağlantı İzni fotokopisi verilecektir Tasarım Esasları: Seçilen atıksu arıtma tesisi prosesinin tercih edilmesinin sebepleri ve diğer alternatif sistemlere göre avantajları veya dezavantajlarının açıklanması, arıtma sisteminde seçilen üniteler (çamur arıtmada dahil) gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır. Ünitelerde kullanılacak kimyasal maddeler ve enerji sarfiyatlarıda belirtilmelidir. Atıksu arıtma tesisindeki ünitelerin her birinin projelendirilmesinde kullanılan tasarım kriterlerinin nasıl seçildiği açıklanmalıdır. Arıtma sistemine ait ünitelerin tasarımında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri, kabuller ve kullanılan formüller ve hesaplamalar açıkça belirtilmelidir. Her bir ünite için bulunan boyutlar bir tablo halinde verilmelidir. Tüm kabullerde ve hesaplarda yararlanılan literatürler ve kullanılan mekanik ekipman katalogları verilmelidir Atıksu Arıtma Tesisi Scada ve Otomasyon Bilgileri: Kullanılan Mekanik Ekipman Listesi, Özellikleri ve Seçilme Nedenleri: Hidrolik Hesaplar: Hesaplar, maksimum ve minimum debiler için yapılacak ve hidrolik profil hazırlanacaktır İşletme ve Bakım Talimatı: (Acil durum arıza ve işletme genel bakım talimatlarını da içerecektir.) Maliyet Analizi: Yatırım Maliyeti : Toplam metraj, maliyet hesabı yapılacaktır. (Beton, boru, elektrik, mekanik, otomasyon, zemin çalışması vs..) İşletme Maliyeti : Arıtılan atıksu başına tüketilen kimyasal madde (m³), elektrik, iş gücü bakım ve onarım vs. bedeli 9.3 Proje ve Çizimler Genel Yerleşim Planı: Üretim birimleri ve diğer yerleşimler ile arıtma tesisi yerleşimi genel yerleşim planı üzerinde gösterilmelidir. İşyerlerine ait atıksu toplama sistemi, deşarj, By-pass ve taşkın hatları, numune alma bacası ve deşarj ya da kanal bağlantı noktası genel yerleşim planı üzerinde belirtilmelidir.(1/5000 ölçekli) Arıtma Tesisi Vaziyet Planı: Arıtma Tesisi Akım Şeması: Arıtma sistemine ait ünitelerin akım şeması üzeride atıksu, çamur, kimyasal madde, arıtılmış su, süzüntü suyu vb. akımlar ayrı notasyonlarda gösterilmelidir Hidrolik Profil: P & I Diyagramı: 11/27

16 Arıtma sistemine ait ünitelerde yer alan elektro-mekanik ekipmanlar ve borulama elemanları P&I diyagramında gösterilmelidir Plan ve Kesitler: Havuz, Tanklar ve Boru Ekipmanlarına ait Plan ve Kesitler: Arıtma üniteleri büyük tesislerde 1/200 veya 1/100, küçük tesislerde 1/50 veya 1/20 ölçekli plan ve kesitleri çizilmelidir. 9.4 Projeye Ekli Belgeler: Projeyi Hazırlatan İşletmelerden İstenen Belgeler Sistemde oluşacak çamuru uzaklaştırma esasları detaylı verilmeli ve 14/03/1991 tarih ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin maddelerine uyum sağlayacağı taahhüt edilmeli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden bununla ilgili görüş alınarak belge ekte verilmeli GASKİ Genel Müdürlüğünün istemesi halinde arıtma tesisi çıkış noktasına Kompozit Numune Alma, debi ölçer, sayaç monte edileceği taahhüt edilmeli Arıtma tesisinin yapılacağı yerle ilgili olarak yapımına ilişkin herhangi bir sakıncanın olmadığına dair ilgili belediyeden belge sunulmalı O yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları üzerinden projenin detaylı keşfi verilmelidir Verilen projeye göre tesisin ihtiyacı olan enerjinin sağlanması konusunda mevcut tesisatın yeterli olduğu taahhüt edilmeli Proje onay tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde arıtma tesisi inşaat, montaj devreye alma ve işletim süreleri haftalık periyotlarla bir tablo halinde sunulmalıdır Genelge hükmü 1/c'ye göre idarenin gerekli görmesi halinde mimari, elektrik, makine, inşaat, kimya, jeoloji projeleri ilgili odalardan vizesi alınmış olarak sunulmalıdır Projeyi Hazırlayan Firmalardan İstenen Belgeler Ç.M.O vize yazısı İş Bitirme Belgeleri: (Resmi Kurum veya Kuruluşlar Özel Kuruluşlardan alınmış evsel ve endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İş Bitirme Belgeleri Noter tasdikli imza sirküleri Ticaret ve Sanayi Odası Belgeleri Büro Tescil Belgesi (BTB) Şirkete ait teknik personel bildirimi ve sigorta belgeleri (SSK dönem bordroları 4 aylık) Bu işe ait sözleşme ve fatura 9.5. Diğer Hususlar GASKİ Genel Müdürlüğüne verilen termin programı sonunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan arıtma tesisi çıkış suyu atıksu numunelerinin alıcı ortam/ GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarına sağlanması gerekir. Verilen süre sonucunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin herhangi birinin alıcı ortam/ GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarını sağlanmaması veya taahhüt edilen sürelerde deneme çalışmalarına başlanılmaması veya arıtma tesisinin devreye alınmaması durumunda cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla taahhüt edilen tarihin bitişi itibariyle Kirlilik Önlem Payı tahakkuku başlatılır Yeni kurulmakta olan münferit işletme/küçük sanayi siteleri/organize sanayi siteleri, atıksu kirliliği açısından ilgili standartları sağlamakla yükümlüdür Bunun için hazırladıkları arıtma tesisi projelerini GASKİ Genel Müdürlüğüne onaylatmak zorundadır. Herhangi bir şekilde arıtma tesisi termin programına uymamaları durumunda ilgili işletmelerin ( küçük sanayi sitesinde bulunan herhangi bir işletme münferit işletmeler) faaliyete geçmesi ve durumun GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tespiti sonrası numune almaya gerek kalmaksızın önce teminat gelir kaydedilir ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde cezai işlemler başlatılır. Madde 10. Önemli ve/ veya Önemsiz Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi Endüstriyel nitelikte atıksuyu olup Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen koşullarda arıtma 12/27

17 tesisi kurmuş olan işletme/endüstriler aşağıdaki esaslara göre denetlenir. Endüstriler atıksu kaynağının atıksuları için onaylanmış projesinde verilen termin programı doğrultusunda; Adı geçen arıtma tesisinin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği, Arıtılması gerekli tüm atıksuların tesise deşarj edilip edilmediği, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek kontrol düzeneklerinin montajının yapılıp yapılmadığı konularında en az iki GASKİ Genel Müdürlüğü teknik görevlisi tarafından işyeri denetlenir ve atıksu numuneleri alınır. Tesisin deneme çalışmaları süresince arıtma tesisini yapan yüklenici firma sorumlusunun gereken açıklamaları yapması için tesiste hazır bulunması tesis işletmeye alındığında ise tesisten sorumlu bir teknik personelin sürekli bulunması hususları istenir Deneme Çalışmaları bitiminde GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan birinci anlık/kompozit atıksu numunesinin GASKİ Genel Müdürlüğü standartlarını aşması halinde durum kuruluşa bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması, gerekiyorsa revizyonların yapılması istenir. Bu çalışmalardan sonra denetimler sürdürülür Önemli ve önemsiz endüstrilerin denetimleri, değerlendirmeleri Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği, 21.Maddesine göre yürütülür Gerekli görülen hallerde GASKİ Genel Müdürlüğünün denetim sıklığını arttırma ve bu denetimlerde alınan numuneleri ücretsiz yapma hakkı saklıdır. İdaremiz tarafından denetim sıklığına bağlı olarak yapılan rutin kontrollerde alınan numunelerin analiz sonuçlarını işletmeler, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 54 maddesine ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin 19. maddelerine dayalı olarak ücreti mukabilinde almakla yükümlüdür. Ancak idaremiz kanal hatları açısından detaylı bir tetkike ihtiyaç duyulduğunda işletmenin kendi parselinde ve/veya işletmen atıksuyunun ulaştığı hatlarda birden fazla numune alma yetkisine sahip olup, bu tip idari tetkik için alınan numuneler ücrete tabi değildir. Ancak, işletmeler bu sonuçları öğrenmek istediklerinde analiz ücretini idareye yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği 19. Madde hükümü saklıdır Tüm resmi kurumların rutin denetimlerinde kirliliğe esas alınan atıksu numunelerinin analizi ücrete tabi değildir. Ancak bu kurumlarca yapılacak her türlü özel taleplerde GASKİ Genel Müdürlüğünün gerekli gördüğü noktalardan alınan atıksu numunelerinin analiz ücretini kurum ödemekle yükümlüdür Önemli/önemsiz kirletici kaynak pozisyonunda olup, arıtma/önlem tesis kurmuş olan işletme/endüstrilere, arıtma/önlem tesislerini çıkışlarından GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınacak atıksu numunelerinin analizlenmesi sonucunda atıksu kirlilik parametre değeri ilgili standartları sağlanmıyorsa Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir Ön arıtma tesisine sahip olan önemli/önemsiz kirletici kaynaklara uygulanacak olan Kirlilik Önlem Payı tahakkukunda su tüketim miktarı esas alınır. Bu sebeple kirletici kaynaklar Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin 21.Maddesindeki Kontrol Düzeni yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır Önemli kirletici kaynak pozisyonunda olup arıtma/önlem tesisi kurmuş olan işletme /endüstrilere arıtma/önlem üniteleri çıkışlarından GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan atıksu numunelerinin analizlenmesi sonucunda bu analizlerden herhangi birinin GASKİ alıcı ortam standartlarını sağlamadığının tespiti halinde tespit tarihi itibariyle ilgili ay (aylar/günler)'a ait Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Bu tahakkuk işleminden sonra arıtma/önlem tesisinde gerekli düzenlemeleri yaparak standartları sağlayıncaya ve idareye yazılı bilgi verilinceye kadar periyodik olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuku sürdürülür. Bu işletmeler/endüstrilere; I Kirlilik katsayısı değeri esas alınarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir Arıtma Tesisine sahip olup GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği standartları üzerinde kirliliğe sebebiyet veren ve KÖP uygulaması sürdürülen bir işletme verilen sürelere ve yapılan uyarılara rağmen önlemleri almıyor/arıtma tesisinde revizyon çalışmaları yapmıyor ve bu konuda GASKİ Genel Müdürlüğüne herhangi bir yazılı bilgi sunmuyor ise işletme hakkında yönetmeliğin Maddesine istinaden yasal işlem uygulanması yapılır. 13/27

18 Önemli/önemsiz kirletici kaynak pozisyonunda olan, arıtma/önlem tesisi kurmuş olan işletme/endüstrilere, bu tesisleri çalıştırmadığı, atıksuları tesislere almadan direk deşarj ettiği veya arıtma/önlem tesisine atıksuların belli bir kısmının alınıp kalanının By-pass edildiğinin tesbiti halinde numune almaya gerek kalmaksızın tesbit edildiği dönemde dahil olmak üzere ilgili aylara ait üretim sektörü için belirlenmiş olan I (Kirlilik Katsayısı) değeri esas alınarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Bu tahakkuk işleminden sonra gerekli düzenlemeler yaptığını (By-pass'a neden olan kaçak hatları kapattığını, pompa vb. ekipman arızalarını giderdiğini, vb. Önlemleri aldığını) yazılı olarak idareye bildiren işletme denetlenir. İşletmenin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm proses atıksularını tesise alması gerekmektedir. By-pass nedeniyle başlatılan KÖP tahakkuku önlem/arıtma tesisi çıkışındaki arıtılmış atıksudan numune alınarak GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği standartlarını sağlaması halinde durdurulur Önemli kirletici kaynak pozisyonunda olan işletme/endüstriler arıtma/önlem tesisi kurmamış ise, kanalizasyona/alıcı ortama direk deşarj edilen atıksudan GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin analiz edilmesi sonucunda, bu analizlerden herhangi birinin GASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği standartlarını sağlamadığı tespit edildiği takdirde, tespit tarihi itibariyle ilgili ay ( aylar)'a ait, üretim sektörü için belirlenmiş olan I ( kirlilik katsayısı ) değeri esas alınarak periyodik olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. İşletme/endüstrinin arıtma tesisi/önlem tesisini inşaa edip limitleri sağlayıncaya, idareye yazılı bilgi verinceye kadar Kirlilik Önlem Payı tahakkuku sürdürülür Proses atıksularının deşarj etmeyerek devirdaim yapan ve kanal bağlantısını kestiğini beyan eden işletmelere, gerekli görüldüğünde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak tespit tutanağı/raporuna istinaden, KÖP uygulanmaz Sektör değiştirip kuru üretime geçen işletmelere (prosesi atıksu oluşturmayan /atıksuya neden olan tüm ünitelerini /ekipmanlarını kaldıran /kanal bağlantılarını /kapatan /su bağlantısını kesen) tespit tutanağı/rapora istinaden KÖP uygulanmaz. Gerekli gördüğü takdirde yaş üretim yapmayacağına dair taahhütname sunması istenilir Tüm sektörlerde PH /Sıcaklık parametreleri anlık numunelerde analiz edilir GASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk sahasında olmasına rağmen tespit ve denetim müsaadesi vermeyen atıksu kaynakları, kirleticilik ve debileri ne olursa olsun önce yazı ile ikaz edilir, tekerrür halinde yasal işlem uygulanması için ilgili idareye bildirilir. Madde 11. GSM/İşyeri Açma Ruhsatı Aşamasında Olan İşletmeler İçin Uygulama Esasları Talep, şahsi dilekçe ya da ilgili resmi kurumun (GSM ruhsatı veren) yazısı üzerine değerlendirmeye alınır Talep sahibince öncelikle Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu doldurulur ve GASKİ Genel Müdürlüğüne sunulur. Bu aşamada madde 4 ve 6 daki tüm hususlar geçerlidir Başvuru formu GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından en kısa süre içinde incelenerek deşarj koşulları ön arıtma ve/veya arıtma gerekip gerekmediği ilgilisine bildirilir. Madde 11-m ye göre ön arıtma ya da arıtma gerekli görülmediği ve işyeri yetkililerince GASKİ Atıksu Yönergesi Madde ye göre endüstriyel kaynaklı atıksu oluşmadığına dair taahhütname verildiği takdirde, işyerine BKKR GEREKLİ DEĞİLDİR belgesi verilir. İşletme faaliyete geçtikten sonra oluşacak atıksuyun niteliğinin belirsiz olduğu durumlarda ya da benzer sektörler dikkate alınarak ön arıtma/ arıtma gerekli görüldüğü takdirde arıtma tesisi kurma koşulları bildirilerek, 6 (altı) ay süre geçerli olmak üzere Geçici Bağlantı İzin Yazısı verilir.gsm ruhsatı verecek ilgili belediyeye bu durumu bildirir görüş ve geçici GSM ruhsatı verilmesi hususunda yazısı yazılır. Endüstrinin işletmeye geçmesi ve atıksu ön arıtma/arıtma tesisinin çalıştığının GASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi sonrasında madde 20 de verilen denetleme işlemlerine başlanır. İşlemler sonucunda yönetmelikçe belirlenen ve Tablo l de belirlenen kalite ölçüleri sağlandığında 14/27

19 Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir, aksi takdirde KÖP tahakkuku başlatılır Süre bitiminde yapılan denetimde gerekli tesislerin inşa edildiği tespiti halinde; Önemsiz kirletici kaynakların yaptığı önlem tesisi çıkışından ardışık olarak en az iki defa anlık/ 2 saatlik atıksu numunesine alınır. Bu numunelerin aritmetik ortalaması Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo-1 standartlarını sağlıyorsa ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirmesi halinde işletme için atıksu açısından olumlu görüş ilgili idareye gönderilmek üzere hazırlanır ve dilekçe sahibine de bilgi verilir Önemli kirletici kaynaklar için arıtma tesisi çıkışından ardışık en az iki defa vardiya türüne göre anlık/ Kompozit atıksu numuneler alınır ve her bir parametresinin Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Tablo-1 standartlarını sağlaması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde işletme için atıksu açısından olumlu görüş ilgili idareye gönderilmek üzere hazırlanır ve dilekçe sahibine de bilgi verilir Önemsiz kirletici kaynak olup yönerge ve 6.8.Maddeleri kapsamında bulunan işletmeler yalnızca arıtılması zorunlu parametreler için madde 'de tanımlanan hüküm doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Arıtma zorunluluğu dışında tutulan parametrelerin standart üstü çıkması durumunda KÖP uygulaması yapılır ancak diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde atıksu açısından olumlu görüş ilgili idareye gönderilmek üzere hazırlanır ve dilekçe sahibine de bilgi verilir Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğinin 6 ve 17. Maddelerine göre önlem tesisi kuracak işletmeler birer ay olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. Herhangi bir nedenden dolayı işletme tarafından süre bitmeden talep edilen ilave süreler Genel Müdürlük Makamınca değerlendirilir Araç yıkama yağlama hizmeti veren akaryakıt satış istasyonları kendi bölge müdürlükleri tarafından hazırlanan ve ilgili odadan onayı alınmış tip projeye yada kendileri tarafından hazırlanan münferit olarak onaylatılmış projeye göre önlem tesisi yapmak zorundadırlar Önemli ya da önemsiz kirletici kaynaklar atıksu kirliliği açısından standartları sağlanmış ancak Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Formunu doldurarak müracaat etmeyen, taahhütname ve vb. belgelerini getirmeyenlerin ; deneme üretimi yapıp atık suyundan numune alınmış olunup bu numunenin analiz ücretlerini yatırmayanların GSM ruhsatına esas görüşü olumsuz olarak ilgili idareye bildirir Proses atıksuyu oluşturmayan ve site ya da toplu iş merkezlerinde faaliyette bulunan işyerlerinin; Şebeke/Kuyusuyu aboneliği hariç Yönetmelik ve Yönerge'deki diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde site yönetiminin abone yapılması amacıyla abonelik hususunun takibi için Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi koşuluyla GSM ruhsatına esas atıksu görüşü talepleri olumlu olarak değerlendirilir. Madde 12. Önlem Tesisi Esasları Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliğin 6 ve 17 uncu maddelerine göre yapılması gereken tesislerin GASKİ/ alıcı ortam standartlarını sağlayacak şekilde hazırlanan projeler GASKİ Genel Müdürlüğüne sunulur. Proje GASKİ tarafından incelenir. GASKİ projede eksik olan hususlar konusunda yeni düzenlemeler isteyebilir. Yükümlülüklerini yerine getiren işletme inşaat çalışmalarına başlar. Endüstri önlem tesisi ile ilgili projeci veya yapımcı firma tarafından verilen işletme talimatına ve GASKİ tarafından verilen Ek 8'deki bakım/temizlik/çalıştırma prensibi gibi hususlara uymak zorundadır. Önlem tesisini işletme hataları nedeni ile çalışmaması halinde sorumluluk işleticiye aittir. Projelerin GASKİ tarafından görülmüş olması işletmeyi bu sorumluluktan kurtarmaz. Madde 13. Özel Durumlar Bu yönergede yer almayan hususlarda ilgili özel durumlarda uygulama yöntemlerinin tespitinde Genel 15/27

20 Madde 14. Yürürlülük ve Yürütme Müdürlük yetkilidir Bu Yönerge, GASKİ Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile yürürlüğe girer Bu Yönerge hükümleri, Genel Müdür tarafından yürütülür. EK-1 GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU (Atıksu altyapı tesislerine bağlantı yapacak kirletici kaynak durumundaki kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından doldurulur.) 1) MÜKELLEF ile İLGİLİ BİLGİLER a) Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin; Adı...: Adresi...: b) İşletme malikinin ve işleticinin; Adı...: Adresi...: c) İşletme telefon numarası...: GASKİ tarafından verilen bu başvuru formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak tesisle ilgili doğru, sağlıklı bilgiler içerdiği ve bu bilgilere ait tüm sorumluluğun aşağıda imzaları bulunan teknik eleman ve kuruluşça yüklenildiği ve ayrıca kuruluşu temsile yetkili şahsın da aynı sorumluluğu paylaştığı şimdiden kabul ve taahhüt ederiz. Ancak buna rağmen kaynağın çıkardığı atık ve atıkların miktarı ve özelliklerine ilişkin bilgilerin GASKİ tarafından yeterli görülmemesi halinde belgeleme işleminin GASKİ veya GASKİ Genel Müdürlüğünün uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırabileceği ve bundan doğacak her türlü giderin tarafımızdan karşılanacağını ve ayrıca yanlış bilgi vermekten doğacak bütün sorumluluğun da GASKİ Atıksuların Kanalizasyon 16/27

EK:5 ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAY BAŞVURU FORMU..././20... 2. RESMİ TEMASLARDA İŞLETMEYİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ İKİ ŞAHSIN.

EK:5 ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAY BAŞVURU FORMU..././20... 2. RESMİ TEMASLARDA İŞLETMEYİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ İKİ ŞAHSIN. EK:5 ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAY BAŞVURU FORMU..././20... 1.MÜESSESENİN a- Adı:. b-adresi:. c-tel / Fax:. d-e-posta:... 2. RESMİ TEMASLARDA İŞLETMEYİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ İKİ ŞAHSIN a- Adı: a- Adı:

Detaylı

İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI )...konusunda faaliyet gösteren,...isimli tesisimle ilgili olarak DKKR/GSMR görüşü almak istiyorum.

Detaylı

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :...

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... c-telefon/fax No :... ALT SEKTÖR ADI... PARAMETRELER...

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 08.10.1992 KARAR NO: 06/253 1.REVİZYON: 10.08.1994 TARİH, 06/253

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

EK-1 ONAYLANACAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİNE AİT I. GRUP FAALİYETLER LİSTESİ

EK-1 ONAYLANACAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİNE AİT I. GRUP FAALİYETLER LİSTESİ EK-1 ONAYLANACAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİNE AİT I. GRUP FAALİYETLER LİSTESİ 1) Gıda Sanayi : Maya Üretimi, Süt ve Süt Ürünleri, Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu, Zeytinyağı

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK 1 Ekim 2010 CUMA Sayı : 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 1 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27716 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU GENEL AÇIKLAMA: Bilindiği üzere, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/.)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/.) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.01.03/ Konu : Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Proses Onayı GENELGE (2011/.) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi TEŞVİK (Ç.K MADDE 29) Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK 1 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27716 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 SUNUM SÜRECİNDE 1 Yeni Abonelik Hizmeti Verilmesi İçmesuyu veya kullanılmış suların uzaklaştırılması (atıksu) hizmeti verilen kullanıcılara Abonelik Verilmesi 5,6 ve 21. Maddeler

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 1 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27716 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ANKARA SU VE KANALĐZASYON ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1- KURULUŞ VE TESĐS ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER: 1.1- KURULUŞUN

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı