Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu"

Transkript

1 Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

2

3 III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ ELEŞTİRMELİ BASKILARI...61 IV. TÜRK TARİHİNE DAİR ARAŞTIRMALARIN TERCÜMELERİ...65 V. KAZI RAPORLARI VE BUNLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR...67 VI. SANAT TARİHİ VE ARKEOLOJİK MONOGRAFİLER...69 VII. MONOGRAFİLER, MELANJLAR...74 VIII. TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİN HAZIRLANAN MONOGRAFİLER...91 IX. KONGRE YAYINLARI...93 X. GENEL TARİHE AİT TERCÜMELER...97 XI. İSTANBUL UN FETHİ YAYINLARI...99 XII. BİBLİYOGRAFYALAR, KATALOGLAR XIII. DÜNYA TARİHİ XIV. ARŞİV BELGELERİ XV. FARÂBÎ NİN ESERLERİ XVI. ATATÜRK VE YENİ TÜRKİYE XVII. ATATÜRK YILLIK KONFERANSLARI XVIII. OSMANLI KRONİKLERİ XIX. MALAZGİRT SAVAŞI NIN 900. YILDÖNÜMÜ VE SELÇUKLU TARİHİ KAYNAKLARI XX. HALK İÇİN TARİH KAYNAKLARI XXI. SERGİ KATALOGLARI VE ALBÜMLER XXII. TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ OSMANLI METİNLERİ XXIII. ATATÜRK ÜN 100. DOĞUM YILDÖNÜMÜ XXIV. TARİHİN İÇİNDEN XXV. AYRIBASIMLAR XXVI. ULUSLARARASI KONGRE YAYINLARI XXVII. TÜRKİYE NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TARİHİ PROJESİ XXVIII. BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASI TARİHİ PROJESİ...130

4 IV XXIX. YURTDIŞINDAKİ TARİHÎ TÜRK ESERLERİNİN TESPİTİ PROJESİ XXX. PROJELER XXXI. GÖRSEL YAYINLAR DERGİLER HARİTALAR Yeni Diziler I. TIPKIBASIMLAR II. TARİH YÖNTEMİ VE YAZICILIĞI III. KAYNAKLAR III - 1. Arşiv Kaynakları III 2. Kronikler III 3. Coğrafî Kaynaklar III 4. Hâtıratlar III 5. Salnâmeler Tahrir Defterleri III 6. Sefâretnâmeler III 7. Seyahatnâmeler III 8. Mektuplar III 9. Üç Boyutlu Kaynaklar III 9-1 Kitabeler III 9-2 Sikkeler III 9-3 Armalar III 9-4 Nişanlar III 9-5 Mühürler III 9-6 Madalyalar IV. TARİH ARAŞTIRMALARI IV/A Türk Tarihi Araştırmaları IV/A-1. Türk Dünyası Tarihi (Türkiye Dışı) IV/A Siyasî Tarih IV/A Askerî Tarih IV/A İktisat Tarihi IV/A Kurumlar Tarihi IV/A Sosyal Tarih IV/A Bilim ve Düşünce Tarihi IV/A Hukuk Tarihi...142

5 V IV/A Kültür Tarihi IV/A Sanat Tarihi IV/A Din Tarihi IV/A Edebiyat Tarihi IV/A Şehir ve Bölge Tarihleri IV/A-2 Türkiye Tarihi IV/A-2-1. OSMANLI ÖNCESİ IV/A Siyasî Tarih IV/A Askerî Tarih IV/A İktisat Tarihi IV/A Kurumlar Tarihi IV/A Sosyal Tarih IV/A Bilim ve Düşünce Tarihi IV/A Hukuk Tarihi IV/A Kültür Tarihi IV/A Sanat Tarihi IV/A Din Tarihi IV/A Edebiyat Tarihi IV/A Şehir ve Bölge Tarihleri IV/A-2-2. OSMANLI DÖNEMİ IV/A Siyasî Tarih IV/A Askerî Tarih IV/A İktisat Tarihi IV/A Kurumlar Tarihi IV/A Sosyal Tarih IV/A Bilim ve Düşünce Tarihi IV/A Hukuk Tarihi IV/A Kültür Tarihi IV/A Sanat Tarihi IV/A Din Tarihi IV/A Edebiyat Tarihi IV/A A.Şuara Tezkireleri Dizisi IV/A Şehir ve Bölge Tarihleri IV/A A.İstanbul Dizisi IV/A-2-3. CUMHURİYET DÖNEMİ IV/A Siyasî Tarih IV/A Askerî Tarih IV/A İktisat tarihi...153

6 VI IV/A Kurumlar Tarihi IV/A Sosyal Tarih IV/A Bilim ve Düşünce Tarihi IV/A Hukuk Tarihi IV/A Kültür Tarihi IV/A Sanat Tarihi IV/A Dinler Tarihi IV/A Edebiyat Tarihi IV/A Şehir ve Bölge Tarihleri IV/B Dünya Tarihi IV/B-1 Asya IV/B-2 Avrupa IV/B-3 Afrika IV/B-4 Amerika V. ARKEOLOJİ VI. TOPLU MAKALELER VII. ARMAĞANLAR VIII. KONGRE, SEMPOZYUM ve KONFERANS ZABITLARI IX. PROJELER (TÜSOKTAR) DERGİLER ve YILLIKLAR a. Belleten b. Belgeler c. Kırkambar 2013 (Tarih Yılllığı) d. Höyük BASKI AŞAMASINDAKİ YENİ ESERLER YAYIN HAZIRLIĞI SÜREN ESERLER DİZİN...167

7 VII TAKDİM Türk Tarih Kurumu nun Yayın Kataloğu de basılmış bütün kitaplarımızı, 2014 te basılanların ise Katalog hazırlandığı sırada ciltten çıkmış olanlarını kapsamaktadır dan itibaren Katalogda yayınlarımızla ilgili bütün bibliyografik ayrıntılar verilmektedir Fiyat Kataloğu hazırlanırken şu ayrıntılara yer verilmiştir: Katalog Yayın Dizilerine göre düzenlenmiştir. Katalogda yer alan eserlerin bibliyografik kimliği eksiksiz verilmiştir. Önceki baskıda rastlanan ve Bilimsel Çalışmalar ve Koordinasyon [Basın-Yayın] Şubemizce yıl boyunca not edilen hatalar tashih edilmeye çalışılmıştır. Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu nca belirlenen ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu nca onaylanan Yeni Diziler Kataloğundan itibaren ayrıca eklenmektedir. Bu sebeple Katalog esas itibariyle Eski Diziler ve Yeni Diziler başlıklı iki ana bölüme ayrılmış olmaktadır. Yeni basılan kitaplar, eğer eski dizilerden birinin devam ciltlerinden ise Yeni Dizi adlarına göre değil Eski Dizisine göre dizi ve sayı numarası verilmiştir. Eski Dizilere göre düzenlenmiş bölümün hemen peşinden Yeni Dizilere göre ve 2014 boyunca TTK Yayın Çalışma Kurulu tarafından basım kararı alınmış ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurtulunca onaylanmış eserlerin künyelerine yer verilmiştir. Yönetim Kurulunun veya Yayın Çalışma Kurulumuzun, TTK yayınları arasında basılmasını kabul veya tavsiye ettiği fakat hakem süreci tamamlanmamış eserler de en sonda sadece yazar ve kitap adı olarak listelenmiştir. Bunların hangi dizilere gireceği şimdiden belirlenmediği için Yeni Diziye dâhil kitapların arasında yer verilmemiştir.

8 VIII Bunların dışında önceki kataloglarımızda yer alan ayrıntılar Kataloğunda da yer almıştır: Kataloğun başında yılları arasında yayınlanan kitaplarımızın fotoğrafları ve haklarında verilmiş muhteva bilgileri yer almıştır. Yayın Kataloğunun sonuna yazarların soyadına göre ayrıntılı fihrist niyetine alfabetik bir liste konulmuş, burada kitap adından sonra kitabın içinde olduğu Dizi ve sayı numaraları gösterilmiştir. Katalogdaki künye kayıtları şu usûle uygun olarak düzenlenmiştir: Dizi başlıklarının altında önce dizi numarası, peşinden soyadı-adı, eser adı, hazırlayan-tercüme eden, basıldığı matbaa, kaçıncı baskı olduğu [1. baskıdan sonrakiler için], basıldığı şehir, baskı yılı, sayfa sayısı (resimler, haritalar vb. de gösterilerek), ISBN numarası ve satış fiyatı gösterilmiştir. Ör. VII. DİZİ: MONOGRAFİLER, MELANJLAR başlığı altında: 138 KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad, Some Observations on the Influence of Byzantine Institutions on Ottoman Institutions, tercüme: Gary Leiser, TTK Basımevi, Ankara 1999, IX s X. 8,00 TL. Tükenmiş olanlarda ise fiyat yerine köşeli parantez içinde Tükenmiştir ifadesi konulmuştur. Tükenmiş kitaplarımızdan ve ilk baskısı yapılacak kitaplardan, basılmak üzere matbaaya gönderilenler için ise Baskıda ifadesi kullanılmıştır. Elinizdeki Katalog öncelikle Fiyat Kataloğu olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple daha çok satıştaki kitapları göstermektedir. Yayın Kataloğunda okuyucularımızın rastladığı hataları bize bildirmelerini istirham ediyoruz. Kataloğun düzenleniş biçimi konusunda da okuyucularımızın tekliflerine açığız. *** *** Türk Tarih Kurumu

9 IX Kullandığımız kısaltmalar: bk.: bakınız hrt.: harita lev.: levha res.: resim s.: sayfa TTK: Türk Tarih Kurumu

10

11 XI TÜRK TARİH KURUMU Türk Tarih Kurumu, ülkemizde bizzat Atatürk ün direktifleriyle kurulan kurumların başında gelmektedir. Atatürk, özellikle Avrupa devletlerinin ders kitaplarında yer alan Türkler hakkındaki olumsuz iddialara ve barbar deyimi kullanılarak bir istilacı kavim şeklinde gösterilmelerine karşılık, bunun böyle olmadığının, cihan tarihinde en eski çağlardan beri hakiki yerinin ne olduğunun ve medeniyete ne gibi hizmetlerinin bulunduğunun araştırılması gerektiğine inanmaktaydı. İşte bu sebeple, 28 Nisan 1930 tarihinde, Atatürk ün de bizzat katıldığı Türk Ocakları nın VI. Kurultayı nın son oturumunda, O nun direktifleriyle, Âfet İnan tarafından 40 imzalı bir önerge sunulmuş ve Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik etmek için hususî ve daimî bir heyetin teşkiline karar verilmesini ve bu heyetin azasını seçmek salahiyetinin Merkez heyetine bırakılmasını teklif ederiz denilmiştir. Aynı gün Kurultay da yapılan görüşme sonucunda Türk Ocakları Kanunu na, 84. madde olarak Merkez Heyeti, Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk Tarih heyeti teşkil eder. şeklinde bir madde eklenmiştir. Bu karar çerçevesinde 16 üyeden oluşan bir Türk Tarihi Tedkik Heyeti teşkil edilmiş, heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 tarihinde yapmış, Yönetim Kurulu ve diğer üyeleri seçmiştir. Yönetim Kurulu: Başkan Tevfik Bıyıklıoğlu, Başkanvekilleri Yusuf Akçura ve Samih Rıfat, Genel Sekreter Dr. Reşit Galip. Üyeler: Âfet İnan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hâmid Zübeyir Koşay, Halil Edhem, Ragıb Hulûsi, Reşid Safvet Atabinen, Zâkir Kadîrî, Sadri Maksudi Arsal, Mesaroş (Ankara Etnografya Müzesi uzmanı), Mükrimin Halil Yinanç, Vâsıf Çınar ve Yusuf Ziya Özer den teşekkül etmiştir. Bu heyet, Türk Tarihinin Ana Hatları adıyla yaptığı ilk çalışmayı yayımlamıştır. Böylece temeli atılan Türk Tarih Kurumu, 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları nın VII. Kurultayı nda kapatılma kararı alınınca, bu defa 15 Ni-

12 XII san 1931 de Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adı ile yeniden teşkilatlanmış ve 1930 daki ilkeler temel alınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Kurumun adı 1935 yılında Türk Tarihi Araştırma Kurumu olarak değiştirilmiş, daha sonra ise Türk Tarih Kurumu na çevrilmiştir. Kurum bu dönem içerisinde dört ciltlik lise tarih kitaplarını, İsmail Hakkı Uzunçarşılı nın Anadolu Beylikleri ni, bazı kazı raporlarını, Pîrî Reis in Kitâb-ı Bahriye ve haritasını basmış, 1937 yılından itibaren ise, adını bizzat Atatürk ün koyduğu, BELLETEN yayın hayatına başlamıştır. Atatürk, hayatının son dönemlerine kadar Kurumun çalışmalarıyla yakından ilgilenmiş, birçok defa çalışma planını kendisi tesbit etmiş ve birçok toplantıya bizzat katılmıştır. O nun bu Kurum a ve tarihe verdiği önem, 5 Eylül 1938 de düzenlediği vasiyetnâme ile, İş Bankası ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Tarih Kurumu na bağışlamasından anlaşılmaktadır. Nitekim Atatürk ten sonra gelen bütün Cumhurbaşkanları da bir gelenek olarak Kurum un koruyucu başkanları olmuştur. 25 Mayıs 1940 ta İçişleri Bakanlığı nca onaylanan yeni cemiyetler kanununa göre yeniden düzenlenen tüzüğünün 2. maddesinde, Kurum un Reisicumhur İsmet İnönü nün yüksek himayeleri altında bulunduğu hükmü yer almış, 3. maddesinde de, Maarif Vekili bu Kurum un fahrî reisidir denilmiştir. Kurum, Bakanlar Kurulu nun 21 Ekim 1940 tarih ve 2/14556 sayılı kararnamesiyle Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasına alınmıştır. Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip olarak, 7 Kasım 1982 de kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 134. maddesi ile kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine dâhil edilmiştir. Türk Tarih Kurumu bu dönemden itibaren de ilk kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmiş ve etmektedir. Türk Tarih Kurumu, ilmî araştırma ve yayınları yanı sıra, ilki 2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde toplanan ve belli aralıklarla günümüze kadar XVI. sını gerçekleştirdiği milletlerarası nitelikte Türk Tarih Kongreleri yapmaktadır Eylül 1937 yılında Dolmabahçe de yapılan II. Kongre, uluslararası nitelik kazanmış, yabancı bilim adamları da bu kongreye katılmışlardır. Bu Kongre, Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacını gütmüştür. Ayrıca, Kongre dolayısıyla, tarih öncesinden Cumhuriyet dö-

13 XIII nemine dek yurdumuzda ve Ortadoğu da gelişen büyük uygarlıkları, maketler, mülajlar, resimler ve grafiklerle canlandıran bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi Atamızın ölümüne dek Dolmabahçe de kalmıştır. Türk Tarih Kurumu bundan sonra da uluslararası nitelikte, Kasım 1943 te III., Kasım 1948 de IV., Nisan 1956 da V., Ekim 1961 de VI., Eylül 1970 te VII., Ekim 1976 daviii., Eylül 1981 de IX., Eylül 1986 da X., 5-9 Eylül 1990 da XI., Eylül 1994 te XII., 4-8 Ekim 1999 da XIII., 9-13 Eylül 2002 de XIV., Eylül 2006 da XV., Eylül 2010 da XVI. kongrelerini düzenlemiştir. Bu kongrelerde sunulan bildiriler kitap haline getirilmiş ve bunlar -en son XV. Kongre de dâhil- 48 cilt halinde basılmıştır. XVI. Kongre ise Eylül 2010 da gerçekleştirilmiştir. Bu kongreye ait bildirilerin basım hazırlıkları bitmek üzeredir. Kuruluşundan başlayarak çalışmalarını eski Türk Ocağı Halkevleri binasında sürdüren Kurum, 1940 yılı sonlarında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde ayrılan bir bölüme geçmiştir. Ancak her gün zenginleşen kütüphanesi, çalışmaları ve gelişen basımevi dolayısıyla bu yer yetersiz kalmış, 12 Kasım 1967 günü, projesi Sayın Turgut Cansever tarafından çizilen bugünkü modern binasına taşınmıştır. Bu bina 1980 yılında Uluslararası Ağahan Mimarî Ödülü nü almıştır.

14 XIV Türk Tarih Kurumu, 2876 sayılı kanununda da belirtildiği üzere, 1931 yılındaki kuruluş gayesi olan Türk ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmak konusunda çalışmalarını günümüze kadar sürdürmüş ve yayınlarını toplam XXXI dizide (Eski diziler) toplamıştır. Bu diziler Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu tarafından yenilenmiştir. Eski ve yeni dizilerde başlangıçtan bu yana, dergiler dâhil toplam 1400 e yakın eser yayımlanmıştır yılından bu yana yayımlanan Belleten dergisinin Ağustos 2014 itibariyle 282. sayısı çıkmıştır. Belgeler dergisinin ise 37. sayısı basılmıştır. İlk kez yayınlayacağımız Tarih Yıllığı ise Kırkambar 2013 adı altında yeniden düzenlenmiştir ve yayın hazırlıkları bitmek üzeredir. Dergi yayıncılığı açısından bir önemli gelişme de 1988 yılında tek sayı çıkartılıp sürdürülmeyen Höyük dergisinin yeniden yayınlanmaya başlamasıdır. Arkeoloji yazılarının değerlendirileceği ve yılda bir kez yayınlanacak olan Höyük ün altıncı sayısı 2013 de çıkartılmıştır. Atatürk ün direktifleriyle 22 Ağustos 1935 te Kurum un kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı olan Alacahöyük Kazısı ndan ayrı olarak Trakya ve Anadolu nun çeşitli bölgelerinde arkeolojik araştırmalar sürdürülmüştür. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzemizi süslemektedir. Bugün her yıl yaklaşık kazıya maddî destek verilmektedir. Ayrıca 1996 yılından itibaren ilk defa yurtdışında, Kurum tarafından finanse edilen biri Kırgızistan ın Tanrı Dağları nda Son-Köl de, diğeri Ukrayna da Özi bölgesinde olmak üzere iki kazı daha başlatılmıştır. Öte yandan Çin İmparator günlükleri getirtilerek Türkçe ye çevirisi yapılmaktadır. Yine Rusya Bilimler Akademisi Tarih Bölümü ile yapılan protokol çerçevesinde, Rusya arşivlerindeki Türk tarihine ait belgelerin katalogu hazırlanmış ve belgelerin faksimile yayını için çalışmalar başlatılmıştır. Türk Tarih Kurumu, amaçları doğrultusunda Türk tarihinin pek çok meselesine ışık tutmak maksadıyla ayrıca projeler desteklemektedir. Bunlardan Türkiye nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Başlangıçtan Günümüze

15 XV Türk Dünyası Tarihi, Türk Sufilik Tarihi, Yozgat ve Çevresi Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Sondaj Metoduyla Ordu ve Yöresi İktisadî Tarihi gibi kapsamlı olanlarını saymak mümkündür. Türk Kültür Varlıkları Envanteri çalışmaları kapsamında beş kitap, sekiz cilt olarak basılmıştır ve bu dizi sürmektedir. Kurum yayınları, Ankara daki merkez binası içinde bulunan Kitap Satış Bürosu ve Kızılay Kitap Satış Mağazası olmak üzere Türkiye genelinde çeşitli illerdeki anlaşmalı bayilerimizde bulunmaktadır. Türk Tarih Kurumu Yayınları sadece bu satış yerlerinde okuyucuya ulaştırılmaktadır. Bütünüyle Kurum yayınlarının işportada vb. yerlerde satılması yasal değildir. Türk Tarih Kurumu nun ilmî çalışmalar için kurduğu Kütüphane ise ülkemizin en zengin ihtisas kütüphanelerinden biridir. Yaklaşık cilt kitabın bulunduğu kütüphaneye, değişim ve satın alma yoluyla en son yayınlar sağlanmakta, yurtdışında 243, yurtiçinde 75 kurum ve kuruluş ile değişim yapılmaktadır. Kütüphane bilgisayar ile hizmet vermektedir. Bilgisayarda ayrıca Türkiye nin en büyük kütüphanelerinin dataları da bulunmaktadır. Bunlarla toplam kitap, programda okuyucu tarafından taranabilmektedir. Ayrıca internet ile dünyanın diğer kütüphanelerine ulaşmak mümkündür. Yine internet aracılığı ile yayınlarımız, Kütüphanemize yeni gelen kitap ve dergiler araştırıcıların bilgisine sunulmaktadır. Arşiv ve dokümantasyon açısından da Kurum hayli zengindir. Yakın zamanlar tarihi bakımından önemli arşiv belgeleri ve zengin bir Atatürk fotoğraf koleksiyonu bulunmaktadır. Burada da bilgisayara aktarma çalışmalarında epeyce mesafe alınmış durumdadır. Türk Tarih Kurumu, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi (CIÉPO), Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Birliği (AIÉSEE), Uluslararası Tarih Bilimleri Komitesi (CISH), Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu (CIHMC) ve Uluslararası Akademiler Birliği (UAI) gibi çeşitli uluslararası bilim kurullarının da üyesidir. Bunlardan Uluslararası Akademiler Birliği nin Türkiye deki tek üyesidir.

16

17 2014 DE BASILAN KİTAPLAR

18

19 Tk. 3 SEYÂHATNÂME (I - VI) İndeksli Tıpkı Basım EVLİYÂ ÇELEBİ Haz. Seyit Ali Kahraman 10 ciltlik Seyahatnâme nin iki cildi bir arada olmak üzere beş cilt ve bir de toplu indeks cildi olmak üzere 6 cilt olarak indeksli tıpkıbasımıdır. Her cildin sonunda bulunan o cilde ait indeksler 6. Ciltte bir araya getirilmiştir. (Takım olarak satılmaktadır) ISBN: (Tk.) (2.c). Fiyatı: 276,00 TL. âdî KÂ ü min el-bağdamavî nin meşhur üldân ı bir tarihî yer adları sözlüelerinde bulunan lgi, insan yerleşiakarsu, deniz, göl larının okunuşu, a çıkışı, buralara lumatı da içerir. ût el-hamavî nin edici bir vasfıdır. inî eserlerle, ilk nlaşması önemli r eserlerde geçen bilgi vermektir. ş olması, Merâsi- Yâkût un muhterlendirmeyi salık dlı eserin birinci Safiyyü d-dîn Abdü l-mü min b. Abdü l-hakk el-bağdâdî MERÂSİDÜ L-ITTILÂ ALÂ ESMÂİ L-EMKİNE VE L-BİKÂ I. CİLT MERÂSİDU L-ITTILĀ ALÂ ESMÂİ L-EMKİNETİ VE L-BİKĀ : Yâkût el-hamavî nin Mu cemü l-büldân Adlı Eserinin Muhtasarı C. I SAFİYYÜ D-DÎN ABDÜLMÜ MİN b. ABDÜ L-HAKK el-bağdâdî Çev. H. İbrahim Gök Safiyyü d-dîn Abdü l-mü min b. Abdü l-hakk el-bağdâdî MERÂSİDÜ L-ITTILÂ ALÂ ESMÂİ L-EMKİNE VE L-BİKÂ I. CİLT Tercüme H. İbrahim GÖK Alfabetik bir çalışma olan bu eser, Yâkût un Mu cem ini esas almakta ve onu geliştirmektedir. Genellikle okunuşları ihtilâflı olan yer adlarının doğru okunuşlarını tespit etmeye yönelik olduğu için çevirinin madde başlıklarında, yer adlarının Arapça yazılışları da gösterilmiştir. Böylece İslâm Tarihinin ilk evrelerinden başlayarak Arapça Selçuklu ve hatta Osmanlı tarihi kaynakları için bir yardımcı kitap veya el kitabı hüviyetindedir. ISBN: (tk.) (1.c.) Fiyatı: 74,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU

20 4 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI ÖZKAN İZGİ Yay. Haz. Erkin Ekrem Serhat Küçük ARI r. Özkan İZGİ, ltürü özellikle ün çalışmalan ve Uygurlar, n Elçisi Wang m makale ve n sonra hazırrk Tarihi gibi e önemli katkı Prof. Dr. Özkan İZGİ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI Prof. Dr. Özkan İZGİ Alanın önde gelen simalarından olan Prof. İzgi nin sağlığında kitaplaştırma imkânı bulamadığı makalelerinin toplu neşridir. Bu makaleler, yayınlandıkları andan itibaren konuyla ilgilenen araştırmacıların yararlandıkları kaynaklar arasına girmiştir. Dolayısıyla bir araya getirilerek Orta Asya Türk Tarihi üzerinde çalışanların istifadesine sunulmuştur. ISBN: Fiyatı: 30,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU RİHİ dönemlere kadar inçtir. Elinizdeki iğe kadar, Yahudi ecek kadar azdır. n kaleme alınan azıcılığı hem de yle büyük önem başlayarak Yahucemaati yöneten cemaatin Abbasî k (reş galuta) ile (yeşivot: Sura ve eki otoriteleri ile nsımayan cemaat yle eser, Abbasîe kronik özelliği e-arapça (İbranî acılar tarafından kadar neşredilen le birlikte, kronik, çerisinde ilk kez Nuh ARSLANTAŞ DÜNYANIN KISA TARİHİ Seder Olam Zuta DÜNYANIN KISA TARİHİ İslamî Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranîce Kronik NATAN HA-BAVLİ Derl.-Çev. Nuh Arslantaş İbranîceden tercüme dilerek Türkçeye kazandırılan bu eser, modern dönemlere kadar tarih yazıcılığı alanında pek de çalışma ortaya koymayan Yahudi ilim adamlarının ilk eserlerinden biri- Natan ha-bavli dir. Babilli Natan olarak da tanınan bir müellif tarafından kaleme alınan eser, İslâmî dönemde yazılmış ilk İbranîce kroniktir. Seder Olam Zuta DÜNYANIN KISA TARİHİ İslamî Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranîce Kronik Derleme - Tercüme Nuh ARSLANTAŞ ISBN: Fiyatı: 14,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU

21 5 MENÂHİCÜ L-İNŞÂ (İnceleme Metin) YAHYÂ b. MEHMED el-kâtib Yay. Haz. Fahri Unan âtib NŞA len inşâ ve inşâ kāidelerine siyle vücut bulan münşe ât Bugün kütüphânelerimizde iş yüzlerce münşe ât türünde ar hem çok az, hem de söz n uzaktırlar. Kaldı ki, bugün ere, altmışa yakın münşe ât e pek çoğunda inşâ ürünleri er kaleme alındığını gösterir. üzere, Türkiye nin muhtelif üzlerce eser vardır. Bunların mamı elyazması hâlindedir. ünşe ât türünün Osmanlı sıdır. Gerçi bugün bu eserden bir eserinin bulunduğunu langıç kısmından dört sayfa işliği, hem de örneklerinin se edilemeyecek değerdedir. neğe yer verilmiştir. Yahyâ bin Mehmed el-kâtib MENÂHİCÜ L-İNŞA Yahyâ bin Mehmed el-kâtib MENÂHİCÜ L-İNŞA Fahri UNAN Resmî ve gayri resmî yazışma örneklerini barındıran inşâ türü eserlerden biri olan bu kitap, Osmanlı sahasında yazılmış inşâ kitaplarının ilkidir. Eser, yazma nüshasından çeviriyazı olarak hazırlanmış ve aynı zamanda sonuna yazma metnin tıpkıbasımı da eklenmiştir. ISBN: Fiyatı: 14,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU OSMANLI BELGELERİNİN DİLİ (DİPLOMATİK) MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU (TTK Yayınları arasında 1. baskı) Alanının kült eserlerinden olan bu eser, ilâveli üçüncü baskısıyla Türk Tarih Kurumu Yayınları arasına alınmıştır. Yazı malzemeleri, Osmanlı arşiv belgelerinde kullanıaln yazı çeşitleri, resmî belgelerde kullanılan mühürler, padişahlara ve diğer devlet görevlilerine ait belgeler örnekleri ve açıklamalarıyla birlikte eserde ortaya konulmuştur. ISBN: Fiyatı: 50,00 TL.

22 6 SELÇUKLU TARİHİ ARAŞTIRMALARI OSMAN TURAN Haz. Altan Çetin - Bilal Koç Türkiye de Selçuklu Tarihi alanının tartışmasız isimlerinden olan Prof. Dr. Osman Turan ın sağlığında kitaplaşmamış makalelerinin içinden Selçuklu Tarihiyle alâkalı olanları bir araya getiren bu çalışma, aynı zamanda müellifin, konuyla ilgili yayınlar hakkındaki eleştirilerini ve meslektaşlarıyla olan ilmî polemiklerini de görünür kılmaktadır. ISBN: TL. BEZM U REZM (EĞLENCE VE SAVAŞ) AZİZ B. ERDEŞİR ESTERÂBÂDÎ Çev. Mürsel Öztürk ğlence ve dan Sivas dına 800 bir tarih nadolu da er verdiği etnolojisi cü yüzyıl a yazılmış doğrudan seri daha AZİZ B. ERDEŞİR-İ ESTERÂBÂDÎ BEZM U REZM AZİZ B. ERDEŞİR-İ ESTERÂBÂDÎ BEZM U REZM EĞLENCE VE SAVAŞ Çeviren Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK Anadolu da Beylikler Devri tarihinin temel kaynaklarından addedilen bu eser, Kadı Burhaneddin Ahmed adına Farsça olarak yazılmıştır. Bu hükümdarın özel tarihi kabul edilmekle birlikte XIV. Yüzyıl Anadolu sunda meydana gelen olaylar hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Eserin daha önceki baskısı Kültür Bakanlığı Yayınları arasında iki cilt olarak yer almıştı. Türk Tarih Kurumu basımı ise birleştirilmiş bir yayındır. ISBN: Fiyatı: 46,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU

23 7 KİTAB-I DİYARBEKRİYYE EBU BEKR-İ TİHRANÎ Çev. Mürsel Öztürk Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan adına Farsça olarak yazılan eser, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenleri hakkındaki tek müstakil kaynaktır. Eserin daha önceki baskısı Kültür Bakanlığı Yayınları arasında iki cilt olarak yer almıştı. Bu baskı ise birleştirilmiş bir baskıdır. Ayrıca eserin TTK Yayınları arasında iki cilt olarak Farsça edisyon kritik neşri de bulunmaktadır. ISBN: Fiyatı: 28,00 TL. OSMANLI BEYLİĞİ MİMARİSİNDE ANADOLU SELÇUKLU GELENEĞİ SEMA GÜNDÜZ KÜSKÜ İSİNDE LENEĞİ oprak ve h ükümdarlık m sürecindeki üç asal marisi üzerinde, arlığı yadsınamaz başlangıcıdır da önem mimarisini rdukları bu bağın pıları, sanatçılar, ltında adım adım l etmenlerle değil, coğrafyanın neden l bir yaklaşımla ele alışılan karşılaştır - klı değişkenleri de OSMANLI BEYLİĞİ MİMARİSİNDE ANADOLU SELÇUKLU GELENEĞİ Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ Osmanlıların beylik oluş devrinden itibaren mimarî bir dil oluşturma sürecini inceleyen eser, bu mimaride Anadolu Selçuklu kültürünün yadsınamaz etkisini ortaya koymaktadır. ISBN: Fiyatı: 64,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU

24 8 OSMANLI TARİHİNDE LEVENDLER MUSTAFA CEZAR Mustafa CEZAR OSMANLI TARİHİNDE LEVENDLER OSMANLI TARİHİNDE LEVENDLER Mustafa CEZAR Yıllardır tükenmiş bulunan ve ilk baskısı sahaflarda bile zor rastlanan bu eser, ikinci baskısıyla Türk Tarih Kurumu Yayınları arasına alınmıştır. Levend tabirini inceleyerek başlayan eserde levendliğin tarih içinde gelişimi, uzun süre devamına tesir eden sebepler, deniz ve kara levendleriyle diğer levend sınıfları vesikalara dayalı olarak işlenmiştir. ISBN: Fiyatı: 24,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU ÇANAKKALE KİTABELERİ - I : GELİBOLU KARAARSLAN, Nasuhi Ünal (ed.) Çanakkale ve civarındaki kitabeleri konu alan kapsamlı bir çalışmanın ilk bölümü olan ve ilk cildi sadece Gelibolu daki kitabelerle sınırlandırılan kitap tarihleri arasında yapılmış ve günümüze ulaşmış kitabeleri; resimleri ile ve hem eski harflerle dizili, hem yeni harflere aktarılmış metinleri ile katalog numarasına göre ihtiva etmektedir. ISBN: Fiyatı: 44,00 TL.

25 9 MEHÂSİNÜ L-ASÂR VE HAKÂİKÜ L-AHBÂR (H ) AHMED VASIF EFENDİ Haz. Mücteba İlgürel Daha önce TTK Yayınları arasında eserin 1779 sonrası kısmı basılmıştı. Bu kısım, o ilk kısmın öncesidir. Böylece metin bütünlenmiş olmaktadır. Eserin daha önce basılan kısmıyla bu kısım, birbirine karıştırılmamalıdır. ISBN: Fiyatı: 14,00 TL. VEKĀYİ -İ BABA PAŞA Fİ T-TÂRÎH GAZZİZÂDE ABDULLATİF EFENDİ Yay. Haz. Salih Erol ŞA ınmış olan çok sayıda larak oldukça kıymetli malarının en önemli ortaya çıkarılamamış; van İbrahim Paşa nın e şu ana dek hak ettiği arından, XIX. Yüzyılın dilen pek çok olay, bu anlatımıyla bu eserde VEKAYİ -İ BABA PAŞA FÎ T-TÂRİH Gazzizâde Abdullatif Efendi Gazzizâde Abdullatif Efendi VEKAYİ -İ BABA PAŞA FÎ T-TÂRÎH Çeviren ve Yayına Hazırlayan Salih EROL Sınırlı bir zaman dilimine tahsis edilmiş Osmanlı kroniklerinden biri olan eser, Osmanlı devlet adamlarından Pehlivan İbrahim Paşa nın hayatını konu almaktadır. Eserde, İbrahim Paşa ın hayatı etrafında, XVIII. yüzyıl sonlarından XIX. yüzyıl başlarına kadar olan zaman dilimi esnasında meydana gelen olaylar işlenmektedir. ISBN: Fiyatı: 26,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU

26 10 GÜLŞEN-İ HULEFÂ: BAĞDAT TARİHİ NAZMÎ-ZÂDE MURTEZA Yay. Haz. Mehmet Karataş luşundan ak olduğu Osmanlı Bağdat ı bu şehre tarihinin el yapısı, Nazmi-zâde Murteza GÜLŞEN-İ HULEFÂ BAĞDAT TARİHİ Nazmi-zâde Murteza GÜLŞEN-İ HULEFÂ BAĞDAT TARİHİ Tahlil ve Metin Tenkidi Mehmet KARATAŞ Eser, Bağdat ın Halife Mansur tarafından 762 tarihinde kuruluşundan Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu 1717 yılına kadarki tarihini konu almaktadır. Müellifinin hayatı, çalışmaları ve eserin analizi hakkında geniş bir Giriş ten sonra eserin oldukça hacimli olan metni çeviriyazı olarak okuyucuya sunulmaktadır. ISBN: Fiyatı: 50,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU SÂLNÂME-İ VİLÂYET-İ BOSNA: 1287 HİCRÎ / 1870 Yay. Haz. HAMİT PEHLİVANLI NA 23 adet Bosna Vilâyeti Salnâmesinden 1287 (1870) tarihli olanının çeviriyazı metnidir. Dönemin Bosna sının bir fotoğrafını sunan eser, daha önceki tarihlerde basılan Bosna salnâmelerine göre daha teferruatlıdır. 3) yılına kadar toplam galine kadar yayınlansi Hicrî 1287 (Miladî efa basılmıştır. Çeviri, pılmıştır. Eser toplam reşova Demir Maden- 1 sayfa ana metin, 11 e 2 Levha olmak üzere dir. Bosna Vilâyeti ile âlnâmede olduğu gibi a çıkan bazı olayların ünde yer alan ilmiyye, genel bilgi verilmektepılanmaları hakkında SÂLNÂME-İ VİLÂYET-İ BOSNA 1287 HİCRÎ / 1870 SÂLNÂME-İ VİLÂYET-İ BOSNA 1287 HİCRÎ / 1870 Yayına Hazırlayan Hamit PEHLİVANLI ISBN: Fiyatı: 24,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU

27 11 TEZKİRE-İ ŞU ARÂ İnceleme-Çeviriyazı-İndeksli Tıpkıbasım ÂRİF HİKMET Haz. Sadık Erdem شي شي TEÕKİRE-İ ŞU ARÁ ÁRİF ÓİKMET TEÕKİRE-İ ŞU ARÁ İnceleme-Çeviriyazı-İndeksli Tıpkıbasım ÁRİF ÓİKMET Hazırlayan Prof. Dr. Sadık ERDEM Elyazması hâlinde bulunan ve yazma eser kütüphanelerinde ulaşımı sınırlı bulunan eserin hem çeviriyazı, hem indeks, hem de tıpkıbasımını ihtiva eden Şuarâ Tezkiresi, Edebiyat Tarihi alanında çalışanlar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. ISBN: Fiyatı: 12,00 TL. TÜRK TARİH KURUMU TÜRKİYE MEKTUPLARI KELEMEN MİKES Çev. Sadrettin Karatay lamıştır. Mikes bu varsa, her şeyden olu dan başlayarak ları göçleri, kendi yerlerin, şehirlerin yal, idari âdetleri ve latır ve arada sözü etirir. Gelibolu dan arihini taşımaktadır, 58 de Tekirdağ da rım asrın intibalarını fteri gibi muntazam tediği zaman, âdeta içinden geldiği gibi müldüğü de olur. KELEMEN MIKES TÜRKİYE MEKTUPLARI KELEMEN MIKES TÜRKİYE MEKTUPLARI Tercüme SADRETTİN KARATAY TÜRK TARİH KURUMU Eserde talihsiz Macar asilzadelerinden Prens Rakoczi yle birlikte Türkiye de sürgün hayatı yaşayan yazarın, misafir olarak bulunduğu Türkiye yi değerlendirişi, Tekirdağ daki günleri gibi birçok ayrıntı yer almaktadır da yazılan ilk mektuptan 1758 de yazılan son mektuba kadar hemen hemen yarım asırlık bir devre ait intibalar eserde yansıtılmıştır. Kitapta toplam 207 mektup yer almıştır. M.E.B. Yayınları arasındaki ilk baskısından sonra eser, Türk Tarih Kurumu Yayınları arasına alınmış bulunmaktadır. ISBN: Fiyatı: 14,00 TL.

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 830 İSLAM KÜLTÜRÜRÜNDE DİĞER DİNLERLE BİR ARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ Prof. Dr. Hasan ONAT (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель) 1 : Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak paneli başlatıyorum. 1.5 saatlik

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL

BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Sosyal Değişme 91 BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL DEĞİŞME Türk dünyasının önemli bir kısmının Sovyetler Birliği nin 19 Ağustos 1991

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK OTUZ YILINDA (1920-1950) KORUMA ALANININ ÖRGÜTLENMESİ-! 1

CUMHURİYETİN İLK OTUZ YILINDA (1920-1950) KORUMA ALANININ ÖRGÜTLENMESİ-! 1 ODTU MFD 1996 (16:1-2)59-97 CUMHURİYETİN İLK OTUZ YILINDA (1920-1950) KORUMA ALANININ ÖRGÜTLENMESİ-! 1 Emre MADRAN Alındı :24.3. 1997 Anahtar Söcükler: Tarihi Eserlerin Korunması, Erken Cumhuriyet Dönemi,

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Ermeni İddialarına Yeni Cevaplar: Türkiye deki Toplu Mezarlar

Ermeni İddialarına Yeni Cevaplar: Türkiye deki Toplu Mezarlar Ermeni İddialarına Yeni Cevaplar: Türkiye deki Toplu Mezarlar Azmi Süslü* belgelerini de Kars, Erzurum ve Van Müzeleriyle, Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi nde birer ibret levhası olarak sergilemektedir.

Detaylı

Yüksel KAŞTAN. Yrd.Doç.Dr., Z.K.Ü. Karabük T.E.F., (kastanyuksel@hotmail.com).

Yüksel KAŞTAN. Yrd.Doç.Dr., Z.K.Ü. Karabük T.E.F., (kastanyuksel@hotmail.com). TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE TEK PARTİLİ DÖNEMDEN ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞTE CHP NİN YÖNETİM ANLAYIŞINDAKİ GELİŞMELER (1938-1950) The Improvements in CHP Administration During the Transition from Single Party

Detaylı

Dilde, fikirde, işte birlik!

Dilde, fikirde, işte birlik! Dilde, fikirde, işte birlik! 16 İsmail Bey Gaspıralı nın birlik kavramlarının en önemlilerinden biri, dünyadaki bütün Türklerin, hiç değilse onların aydınlarının anlayıp okuyacağı bir ortak Türk dilinin

Detaylı

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 479 Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri The Compilation and The Publication Activities in Darulelhan (The First Official

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı