Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 CUMA"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlen için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 9 Kasım 1990 CUMA Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BOLUMU Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 90/840 I Turizm Bakanlığı'na ait, 1 Ekli (3) sayılı cetvellerde yeralan dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi, 2 Ekli (4) sayılı cetvellerde yeralan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi; II 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (V) sayılı cetvelde yeralan kadrolardan, 1 Ekli (I) sayılı listelerin (A) sütununda belirtilenlerin (B) sütununda belirtildiği şekilde sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi suretiyle adıgeçen Bakanlığa tahsis edilerek mezkur Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; 2 Bu kadroların kullanımında mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşlerine dayanan adıgeçen Bakanlığın 21/6/1990 tarihli ve 4818 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER Devlet Bakam C. ÇİÇEK Devlet Bakanı î. ÖZARSLAN Devlet Bakanı K. AKKAYA Devlet Bakanı A. AKSU içişleri Bakanı C. ALTIN KAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Koyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONÜKMAN Devlet Bakanı H.ÖRÜÇ Devlet Bakanı 1. S. GİRAY Dışişleri Bakanı V. H. DOĞAN Devlet Bakanı V. DİNÇERLER Devlet Bakam İ. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakam A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı K. AKKAYA Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N K. ZEYBEK Kültür Bakanı Turgut OZAL Cumhurbaşkanı Bakam G. TANER Devlet Bakanı M.YAZAR Devlet Bakanı M. TAŞAR Devlet Bakanı 1. S. GİRAY Milli Savunma Bakanı A.AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. AKUZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : KURUMU TEŞKİLATI: MERKEZ CETVEL : 3 : TURıZH BAKANLIĞI DOLU KADRO DEĞIŞIKLIĞI DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN KADRO KADRO SINIFI U N V A N I ADEDİ DERECESİ GiH 8AŞK0NTR0LÖR 2 2 GİH KONTROLÖR 2 4 GİH KONTROLÖR 5 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ i 2 GiH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 4 GİH GİH UZMAN APK.UZMANI i 2 2 GİH MÜTERCİM 3 GİH ŞEF 7 5 GİH ŞEF \ 6 GiH ŞEF \ 7 GiH ŞEF 1 7 GiH MEMUR 2 7 GiH MEHUR 1 9 GiH MEMUR 4 11 GİH MEMUR 1 12 GiH ANBAR MEMURU 1 10 GiH DAKTİLOGRAF 1 10 GiH DAKTİLOGRAF 10 GiH DAKTİLOGRAF 1 12 GiH SEKRETER "j 10 GiH ŞOFÖR 1 8 GiH ŞOFÖR i 9 GiH ŞOFÖR 2 12 SH HEMŞİRE 11 TH MÜHENDİS 2 TH MÜHENDİS i 3 TH MÜHENDİS 3 TH MÜHENDİS 4 TH MİMAR 1 2 TH MİMAR 3 TH MİMAR 3 TH MİMAR î 5 TH ŞEHİR PLANCISI 1 3 TH İSTATİSTİKÇİ i 2 TH İSTATİSTİKÇİ 1 ^ TH İSTATİSTİKÇİ 3 4 TH TEKNİSYEN 2 4 TH TEKNİK RESSAM 2 6 TH TEKNİK RESSAM 2 7 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 10 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 12 YH HİZMETLİ 2 8 YH HİZMETLİ 1 9 YH HİZMETLİ 4 9 YH HİZMETLİ 5 10 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEfiiŞiKLiK KADRO DERECESİ YUrütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 KURUMU TEŞKİLATI CETVEL TURİZM BAKANLISI MERKEZ 3 DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SINIFI YH YH YH YH YH YH YH YH YH YH YH KURUMU TEŞKİLATI CETVEL DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN UNVANI HİZMETLİ HİZMETLİ HİZMETLİ m, DAĞITICI DAĞITICI TOPLAM s TURİZM BAKANLIĞI TAŞRA 3 KADRO KADRO ADEDİ DERECESİ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ DOLU KADRO DEĞİŞİKLİSİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECİ ĞiH İL TURİZM HD.YRD. ~ıö~ ğ GiH TURİZM DANIŞMA MD. 3 2 GiH TURİZM DANIŞMA MD. 5 3 GiH ŞUBE MÜDÜRÜ 4 2 GiH SOBE MÜDÜRÜ 4 3 GiH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 4 GiH ŞEF 8 5 GiH ŞEF 2 6 GiH ŞEF 1 7 GiH?Ef 3 7 GiH AYNİYAT SAYHANI 4 7 GiH AYNİYAT SAYMANI 3 7 GiH AYNİYAT SAYMANI 2 8 GiH AYNİYAT SAYMANI 1 8 GiH AYNİYAT SAYMANI 1 9 GiH AYNİYAT SAYHANI 3 9 GiH AYNİYAT SAYMANI 2 10 GiH AYNİYAT SAYMANI 2 10 GiH MEMUR 2 6 GiH MEMUR 1 7 GiH MEMUR 1 7 6iH MEMUR 1 8 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ Yürütme ve İdare Bölümü Say fa ; 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : KURUMU : TURİZM BAKANLISI TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 3 DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ KADRO DERECESİ 6İH MEMUR 1 8 b 6İH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR İH MEMUR GiH ENFORMASYON MEMURU 1 b S GiH ENFORMASYON MEMURU 4 7 b GiH ENFORMASYON MEMURU 1 8 b GiH ENFORMASYON MEMURU GiH ENFORMASYON MEMURU GiH ENFORMASYON MEMURU GiH ENFORMASYON MEMURU GiH ENFORMASYON MEMURU GİH ENFORMASYON MEMURU İH ENFORMASYON MEMURU İH DAKTİLOGRAF 1 7 b GİH DAKTİLOGRAF GiH GİH DAKTİLOGRAF DAKTİLOGRAF GiH DAKTİLOGRAF GiH DAKTİLOGRAF GiH ŞOFÖR GİH ŞOFÖR GiH ŞOFÖR GiH SOFrS YH TEKNİSYEN YARDIMCISI YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH YH BEKÇİ BEKCi TOPLAM : 140 YllrUtme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 KURUMU : TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ CETVEL : 4 60$ KADRO DEĞİŞİKLİSİ SIN. MEVCUT KADRONUN UNVANI YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&İŞİKLİK DER. ADET SIN. UNVANI DER. ADET GiH SH TH TH TH TH YH YH YH YH RAPORTÖR DAİRE TABİBİ ARKEOLOG ARKEOLOG İSTATİSTİKÇİ GRAFİKER HİZMETLİ HİZMETLİ HİZMETLİ AŞÇI GiH HUKUK MÜŞAVİRİ 1 GiH ŞEF 4 GiH MEMUR 10 GİH DAKTİLOGRAF 11 SH DAİRE TABİBİ 5 TH TEKNİK RESSAH 6 YH AŞÇI 13 YH OAfilTICI 11 TOPLAM 20 TOPLAM 20 KURUMU : TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 4 BOŞ KADRO DE6İŞİKLİÖİ MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK SIN. UNVANI DER. ADET SIN. UNVANI DER. ADET YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 12 YH AŞÇI 12 1 GiH MEMUR 2 YH BEKÇİ TOPLAM : TOPLAM Yürüme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : SAYILI LİSTE (A) (B) V SAYILI CETVEL DEÜiŞTiRıLHEK SURETİYLE MEVCUT KADRONUN TAHSıS EDİLEN KADRONUN KURUNU : TURİZM BAKANLISI TEŞKİLATI: HERKEZ SERBEST TUTULAN KADRO KADRO SIN. UNVANI OER. ADET SIN. ü N V A N t DER. ADEDİ ADEDı TOPLAM GiH MEMUR 5 5? GiH STAJYER KONTROLÖR GiH STAJYER KONTROLot GiH STAJYER KONTROLÖR GiH MÜTERCİM GiH PROGRAMCI GiH PROSRAHCI GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GiH BıLGıSAYAR İŞLETMENİ 5 1 ı SH HEMŞİRE TOPLAM : ~*59 TOPLAN ; <A>») V SAYILI CETVEL DESıŞTiRiLHEK SURETîYLC MEVCUT KADRONUN TAHSİS EDıLEN KADRONUN KURUNU s TURİZM BAKANLISI TEŞKıLATh TAŞRA SERBEST KADRO TUTULAN umu ŞW. ü_h V AJjJ _ DER. ADET SıN. U N V A N ı DER. ADEDı ADEDI TOPLAM GIH MEMUR 5 49 GiH TURİZM DANIŞMA MC. " ' 2 " 3 " - 3 GiH AYNİYAT SAYHANI 10 <> T GiH ANBAR MEMURU 9 C c GiH ENFORMASYON MEMURU 8 4 i> GiH DAKTİLOGRAF GiH ŞOFcR TOPLAM : 49 TOPLAM : 49 "" 9 YUrUtme ve İdare Bölümü Ssvfa : 6

7 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı : 90/957 I Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve BAĞ - KUR Genel Müdürlüğüne ait; 2 Ekli (4) sayılı cetvellerde yeralan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi; 1 Ekli (3) sayılı cetvellerde yeralan dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi, II 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (V) sayılı cetvelde yeralan kadrolardan; 1 Ekli (I) sayılı listenin (A) sütununda belirtilenlerin (B) sütununda belirtildiği şekilde sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi suretiyle mezkur kurumlara tahsis edilerek, adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; 2 Bu kadroların kullanımında mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşlerine dayanan ilgili kurumların teklifleri üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut OZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER Devlet Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı 1. ÇELEBİ Devlet Bakanı V. A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. C. ÇİÇEK Devlet Bakanı I. ÇELEBİ Devlet Bakanı V. DİNÇERLER Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı 1. ÖZARSLAN Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı 1. OZDEMİR Devlet Bakanı M.TAŞAR Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakanı H.ÖRÜÇ Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakam 1. S. GİRAY Milli Savunma Bakam A. AKSU İçişleri Bakanı 1. S. GİRAY Dışişleri Bakanı V. A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakam A.AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. ALT İN KAY A Bayındırlık ve Jskân Bakam L. KAYALAR Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal GüveniJc Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Rakam C. TUNCER Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam t. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ CETVEL : 3 DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞıŞıKLiK KADRO DERECESİ 6iH GİH HUKUK MÜŞAVİRİ ŞUBE MüDuRÜ TOPLAM : 2 KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 3 ' DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ GiH 6İH GiH GiH SH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH YH ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEF ŞOFÖR ŞOFÖR HEMŞİRE JEOnORFOLOG MATEMATİKÇİ DESıNATöR" FEN MEMURU FEN MEMURU TEKNİSYEN TEKNİSYEN TEKNİSYEN TEKNİSYEN TEKNİSYEN TEKNİSYEN SüRVEYAN SüRVEYAN SüRVEYAN SüRVEYAN TEKNİK RESSAM BEKÇİ r j TOPLAM 71 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 KURUNU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLISI TEŞKİLATI: FON CETVEL : 3 DOLU KADRO DEĞİŞİKLİSİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ GiH GiH GiH GiH SAYMAN SAYMAN SAYMAN SAYMAN TOPLAM KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 4 SIN. MEVCUT KADRONUN UNVANI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK DER. ADET SIN. UNVANI DER. ADET GiH MEMUR 8 21 GiH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 GiH MEMUR 9 20 GiH DAKTİLOGRAF 10 GiH MEMUR GiH ŞOFÖR 12 GiH MEMUR TH MÜHENDİS 1 GiH MEMUR TH MÜHENDİS 2 GiH MEMUR 13 4 TH MÜHENDİS 3 GiH MUTEMET YH HİZMETLİ 12 GiH DAKTİLOGRAF 6 2 YH AŞÇI 12 GiH DAKTİLOGRAF 7 4 YH KALORİFERCİ 12 GiH DAKTİLOGRAF 8 8 GiH DAKTİLOGRAF 9 8 GiH DAKTİLOGRAF 13 2 TH MÜHENDİS 7 15 TH MÜHENDİS 8 0 TH FEN MEMURU 8 10 TH FEN MEMURU 9 4 TH FEN MEMURU 10 1 YH HİZMETLİ 7 20 YH HİZMETLİ YH BEKÇİ 12 1 YH BEKÇİ TOPLAM 258 TOPLAM : 258 Yürütme ve İdare BölUmtl Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : (I) SAYILI LİSTE (A) I, SUriH CETVEL MEVCUT KADRONUN (B> DESiŞTıRıLHEK SUREMLE TAHSİS EOıLEN KADRONUN KURUNU : BAYINDIRLIK VE ıskan SAMANLISI TEŞKİLATI: DoNER ÎLRNAYE SIN. u fi V A» I DER. ADET SIN. UNVANI SERBEST TUTULAN KrtöRO KADRO DER. ftdedr ADEDı TOPLAM 6ıH İHUR GiH SAYHAN GiH SAYHAN i? 3 19 TÛPLArf : 22 TOPLAN I2 KURUMU : YARGITAY BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ CEÎvEL : 3 DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ KADRO DERECESİ GiH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ i 1 î GiH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GiH ŞEF GiH SEF GiH ZABIT KATİBİ GiH ZABIT KATİBİ 5 9 e GiH ZABIT KATİBİ Gıh ZABIT KATİBİ GiH ZABIT KATİBİ GiH ZABIT KATİBİ GiH ŞOFÖR GiH ŞOFÖR GiH ŞOFÖR YK TEKNİSYEN YARDIMCISI YH TEKNİSYEN YARDIMCISI YH HİZMETLİ YH AŞÇI TOPLAM : 72 KUŞUMU : YARGITAY BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI! MERKEZ CETVEL : 4 BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ -A- -B- MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK SIN. UNVANI DER. ADET SIN. UNVANI DER. ADET GiH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 3 GiH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 7 GiH ŞEF 6 GiH MEMUR 10 Yh HİZMETLİ 10 Vurur», ve îdarebsümu Sayfa ; 10 TOPLAM : GiH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 2 2 GiH ŞEF 4 1 GiH ZABIT KATİBİ 10 1 YH MÜBAŞİR 8 1 TOPLAM

11 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 (I) SAYILI LİSTE V SAYILI CETvEL HEVCUT KADRONUN DEöıSTiRıLriEK SÜÜETıYLE TAHS?9 CDıLEN KADRONUN KURUNU : YARGITAY BASKANLISI TEŞKİLATI: MERKEZ SERBEST TUTULAN KADRC KADRO SIN. u N V A N I DER. ADET SIN. ü N V A N I DER. ADEDı ADEDİ TOPLAM ĞıH HEHÜP 11 2 SH DAİRE T A İ î İ ı i 2 TOPLAM : 2 TOP LAK : 2 TEŞKİLATI- MERKEZ^ I ( R Ü H A K Ü R Ü " U ß A ^ ^ L I «CETVEL : 4 BOŞ KADRO DEÖİŞıKLifii -A- -B- MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK SIN. UNVANI DER. ADET SIN. UNVANI DER. ADET TH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 4 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 4 TOPLAM s 4 TOPLAM -. 4 KURUMU : ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 4 ' BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK SIN. UNVANI DER. ADET SIN. UNVANI DER. ADET TH KAPTAN 3 1 TH~ KAPTAN 9 î TOPLAM : î TOPLAM : 1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ- GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : (I) SAYILI LİSTE W (8) W-L SE!i MEVCUT KADRONUN DESİŞTİRİLMEK SURETlYLE TAHSıS EDıLEN KADRONUN KURUMU : ozel ÇEVRE KORUNA KURUNU BAŞKANLIfil TEŞKİLATI: MERKEZ SIN. u N V A M I DER. ADET SIN. u N V A N I DER SERBEST KADRO ADEDı TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM, GiH MEMUR 11 9 GiH I.HUKUK HuŞAViRı GiH MEMUR GiH HEdUR GiH DAKTİLOGRAF TH UZMAN TH UZMAN TH UZHAN AH AVUKAT YH HJZMETLI î TOPLAM TOPLAM (A) V SAYILI CETVEL NEVCUT KADRONUN (B) DE6İST1R1LNEK SURETİYLE TAHSıS EDİLEN KADRONUN KURUHU ; bzel ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA SIN. UNVANI DER. ADET SIN. UNVANI GiH MEMUR GiH BÖLGE MÜDÜR YRD. GiH MENUR GiH MENUR GiH MEMUR GiH ŞOFÖR TH UZMAN 7H UZMAN TH UZMAN TH UZHAN TH UZMAN YH HıZMETLı YH HıZMETLi DER, T SER8EST KADRO ADEDı TUTULAN KADRO ADEDı TOPLAM TOPLAM : 14 TOPLAM : Yürütme, ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜSÜ TEŞKİLATI: MERKEZ CETVEL : 3 DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN^. KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ =======r=s=========== ===== YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ GiH HUKUK MÜŞAVİRİ T 2 1. GiH MÜFETTİŞ GiH ŞUBE KüOiiRü GiH UZMAN GiH APK.UZMANI GiH PROGRAMCI GiH ŞEF GiH 5EF GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR t 10 7 GiH MEMUR 1 1Q 8 GiH MEMUR GiH MEMUR GiH MEMUR GiH c DAKTİLOGRAF 1 7 J GiH DAKTİLOGRAF GiH ŞOFÖR SH DiS TABİBİ 1 4 SH HEMŞİRE SH HEMŞİRE rr TH MATEMATİKÇİ 1 J 3 TH SÜRVEYAN ' Al; AVUKAT 2 T c. 1 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI YH TEKNİSYEN YARDIMCISI YH HİZMETLİ YH HİZMETLİ YH ASCI YH ASt'I i YH DAĞITICI YH DAĞITICI YH DAĞITICI TOPLAM : 64 Y ürüıme ve İdare Bölümü Say fa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKILATı: TAŞRA CETVEL : 3 DOLU KADRO DEĞIŞIKLIĞI DEĞIŞTIRILMESI ISTENILEN KADROLARıN KADRO KADRO SINIFI UNVANI DERECE! "ĞiS" İL MÜDÜR YARDIMCISI i ~ GiH ŞUBE MÜDÜRÜ 7 2 GiH ŞEF 23 5 GiH 2 6 GiH SEF 9 6 GiH MEMUR 1 GiH MEMUR GiH AYNİYAT MEMURU 2 GiH AYNİYAT MEMURU GiH AYNİYAT MEMURU 1 9 GiH DAVA TAKİP MEMURU 2 7 GiH DAVA TAKİP MEMURU 1 8 GiH DAVA TAKİP MEMURU 1 9 GiH DAVA TAKİP MEMURU 2 9 GiH DAVA TAKİP MEMURU 1 10 GiH DAVA TAKİP MEMURU 1 11 GiH DAVA TAKİP MEMURU 3 11 GiH VEZNEDAR 1 7 GiH VEZNEDAR. 1 8 GiH VEZNEDAR 1 9 GiH VEZNEDAR 2 9 GiH ŞOFÖR 2 10 GiH ŞOFÖR 1 11 GİH ŞOFÖR 2 11 GiH ŞOFÖR 1 12 AH AVUKAT 4 2 AH AVUKAT 1 6 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 11 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI i 12 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 12 YH HİZMETLİ 1 e YH HİZMETLİ 1 9 YH HİZMETLİ 1 9 YH HİZMETLİ 2 10 YH HİZMETLİ 1 10 YH HİZMETLİ 2 10 YH HİZMETLİ 3 11 YH HİZMETLİ 1 12 YH HİZMETLİ 4 12 YH HİZMETLİ 1 12 YH ASCI 1 9 YH AIÇI 1 11 YH KALORİFERCİ 1 9 YH KALORİFERCİ 2 10 YH BEKÇİ 2 10 YH BEKÇi 1 11 YH BEKÇİ 3 11 YAPıLMASı UYGUN GÖRÜLEN DEĞIŞIKLIK KADRO DERECESI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :,14

15 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 3 ' DOLU KADRO DEĞİŞİKLİSİ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO KADRO SINIFI UNVANI ADEDİ DERECESİ KADRO DERECESİ ~~YH~~ lekci" V "~ıî~" 10 YH BEKÇİ YH DAĞITICI YH DAĞITICI YH DAĞITICI 3 10 i YH DAĞITICI YH DAĞITICI 1 12 IV TOPLAM : İ29 KURUMU î BA6-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: MERKEZ CETVEL : k SIN NA MEVCUT KADRONUN UNVANI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ -B- YAPILMASÎ UYGUN GÖRÜLEN L-tĞiŞiKLiK DER. ADET SIN. ü N V A N I DER. ADET GİH PROGRAMCI 5 1 GiH PROGRAMCI 2 1 GİH PROGRAMCI 6 1 GİH PROGRAMCI 3 1 GİH SANTRAL MEMURU 9 2 GİH ANBAR MEMURU 9 1 GiH DAKTİLOGRAF 6 1 GiH SATINALMA MEMURU 7 1 GİH DAKTİLOGRAF 8 1 GiH DAKTİLOGRAF 9 1 GİH SEKRETER 6 2 GİH DAKTİLOGRAF 10 1 SH TABİP 1 k GiH SEKRETER 9 SH TABİP 2 1 SH TABİP 3 1 TH MÜHENDİS 2 2 SH TABİP 4 2 SH TABİP 5 2 TH MÜHENDİS 5 2 TOPLAH : 15~ TOPLAM ı 15 0 î_ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : li

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA CETVEL : 4 " BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK SIN. UNVANI DER..ADET SIN. UNVANI DER. ADET GiH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 3 GiH SUBE MÜDÜRÜ 3 3 GiH SEF 5 4 GİH ŞEF 4 4 GİH MEMUR 5 1 GiH HEMUR 10 2 GiH MEMUR 7 / 1 GiH DAVA TAKİP MEMURU 8 1 GiH DAVA TAKİP MEMURU 5 1 GiH DAVA TAKİP MEMURU 9 4 GiH DAVA TAKİP MEMURU 6 3 GiH DAKTİLOGRAF 9 3 GiH DAVA TAKİP MEMURU 7 1 GiH DAKTİLOGRAF GiH DAKTİLOGRAF 5 1 GiH VEZNEDAR 9 1 GiH DAKTİLOGRAF 6 4 GiH ŞOFÖR 12 2 GiH DAKTİLOGRAF 7 1 SH TABİP 4 17 GiH DAKTİLOGRAF 8 6 SH TABİP 5 28 GiH DAKTİLOGRAF 9 1 AH AVUKAT 6 21 GiH VEZNEDAR 5 1 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 11 0 c GiH ŞÖFÜR 5 1 YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 12 2 GİH ŞOFöR 11 İ YH HİZMETLİ 11 4 SH TABıP 1 20 YH HİZMETLİ H TABİP 2 19 YH KALORİFERCİ 12 1 SH TABİP 3 6 YH BEKCi 11 1 AH AVUKAT 2 1 YH BEKÇi 12 7 AH A'v'liKAT 3 5 YH DAĞITICI 12 1 AH AVUKAT 4 8 AH AVUKAT 5 7 YH YH TEKNİSYEN YARDIMCISI TEKNİSYEN YARDIMCISI YH TEKNİ9YEN YARDIMCISI 11 1 YH 7 HİZMETLİ 3 YH HiZMETLı 8 t 3 YH HİZMETLİ 9 3 YH HİZMETLİ 10 2 YH HİZMETLİ 11 1 YH KALORİFERCİ 10 YH BEKu 7 YH 3EKCı 8 YH uekci 10 YH BEKÇi 11 YH DAĞITICI TOPLAM : 122 TOPLAM : 122 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 (I) SAYILI LİSTE (A) V SAYILI CETVEL MEVCUT KADRONUN (B) DEĞİŞTİRİLMEK SURETİYLE TAHSİS EDİLEN KADRONUN KURUNU : BAS-KUR GENEL MÜDÜRLÜSÜ TEŞKİLATI: TAŞRA SIN. UNVANI DER. ADET SIN. UNVANI GiH MEMUR TOPLAM 428 SERBEST KADRO DER. ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM GiH İL NÜDÜR YARDIMCISI GiH İL MüDüR YARDIMCISI GiH DAVA TAKİP MEMURU GiH DAVA TAKİP MEMURU GiH VEZNEDAR GiH VEZNEDAR GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GiH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SH TABİP 2 2 SH ECZACI 2 2. AH AVUKAT TOPLAM i ~428 - "«i Karar Sayısı : 90/1009 Merkezi Ankara'da bulunan "Ankara Kulübü Derneği"nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması; içişleri Bakanlığı'nın 11/6/1990 tarihli ve 830 sayılı yazısı ile Danıştay İdari İşler Kurulu'nun 20/9/1990 tarihli ve E. 1990/72, 1990/60 sayılı Karan üzerine, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 59 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/10/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN A. KAHVECİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı V. C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M..YAZAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN H. ÖRÜÇ M.TAŞAR Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam V. Devlet Bakam K. AKKAYA H.ÖRÜÇ M.0. SUNGURLU t. S. GİRAY Devlet Bakam Devlet Bakanı Adalet Bakam Milli Savunma Bakam A. AKSU 1. S. GİRAY A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN I. ÇELEBİ Bayındırlık ve İskân Bakam Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam V. L. KAYALAR 1. AYKUT Ş. YÜRÜR Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakam F. KURT N. K. ZEYBEK t. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Kültür Bakam Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : Karar Sayısı : 90/938 Yönetmelikler Ekli "Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair YönetmehV'in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 11/9/1990 tarihli ve 339 sayılı yazısı üzerine, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut OZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. tnan H.DOĞAN A. KAHVECİ Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı V. C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M. YAZAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam K. İNAN E. KONUKMAN 1. ÖZDEMİR M. TAŞAR Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam K. AK KAY A H ÛRÜÇ M. 0. SUNGURLU İ. S. GİRAY Devlet Bakam Devlet Bakanı Adalet Bakam Milli Savunma Bakam A. AKSU 1. S. GİRAY A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakam V. Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H. ŞıVGIN Sağlık Bakam İ. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakam C. TUNCER Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı N. K. ZEYBEK Turizm Bakam V. Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi M Dair Yönetmelik Madde 1 Bakanlar Kurulu'nun 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Karan ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 134 Askeri kıt'a ve kurumlardan kaçanlar ile izin ya da hava değişimi sürelerini geçirenlerden yakalananlar, askerlik şubelerinin istemi üzerine jandarma nezarethanesinde tutulurlar. Bunlar, askerlik şubelerince gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra kıt'a ve kurumlarına jandarma muhafazasında sevk edilirler. Yukarıda belirtilen fiilleri işleyen erbaş ve erlerin muhafaza altına alındıkları andan itibaren iaşe bedeli ve sevk giderleri ile şevkle görevli jandarmaların il sınırları dışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre hesaplanan gündelik ve yol giderleri, istemi yapan askerlik şubesi başkanlıklarınca ödenir." Madde 2 Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından : TBMM Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yasama faaliyetleriyle ilgili idarî hizmetleri yürüten TBMM İdarî Teşkilâtının çeşitli birimlerinde uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştırılacaklarda aranacak niteliklerle, bunların hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleriyle ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, yasama faaliyetleriyle ilgili idarî hizmetleri yürüten TBMM İdarî Teşkilâtının çeşitli birimlerinde uzmanlığa dayalı hizmet üreten kadrolu ya da sözleşmeli uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetleriyle ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılan personel ile 2919 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarından TBMM'de görevlendirilen personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Yasal Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılığı Sınavı Yarışma ve Yeterlik Sınavları Madde 4 TBMM idarî Teşkilâtında çalıştırılacak uzman yardımcıları, yarışma ve yeterlik sınavı ile alınır. a) Uzman yardımcılığına başvuruda bulunanların sayısı boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik sınavı; başvuruda bulunanların sayısı boş kadro sayısından fazla ise yarışma ve yeterlik sınavı yapılır. b) Yarışma ve yeterlik sınavları uzmanlık alanlarına göre düzenlenir. Sınav Zamanı Madde 5 Sınav, ihtiyaç ve kadro durumuna göre TBMM Başkanlığınca uygun görülecek tarihlerde açılır. Bu Yönetmeliğe ilişkin sekreterlik hizmetleri Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca sağlanır. Sınava Katılma Şartları Madde 6 Uzman yardımcılığına giriş sınavına katılabilmek için; a) 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak, b) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir), c) Görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, d) Bu Yönetmeliğe bağlı kadro tanımlarında belirlenen ve duyuruda bildirilecek özel şartları taşımak, Yürillme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1990 Sayı : e) Sınav tarihinde Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, doktora derecesine sahip olanlar için de 35 yaşını geçmemiş olmak, Gerekir. Duyuru Madde 7 Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma şartları, sınav konuları, başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer ve zaman, sınav tarihinden en az 2 ay önce uygun görülecek basın ve yayın araçları ile duyurulur. Başvuru* Madde 8 Sınava başvuru, aday formu doldurmak suretiyle yapılır. Adaylar bu forma aşağıda belirtilen belgeleri eklerler: a) Nüfus cüzdanı aslı veya örneği, b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi ya da bunların noterden onaylı sureti, c) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş, d) 2 fotoğraf, e) Askerlik yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösterir belge, f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi durum belgesi, g) Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak saflık kurulu raporu. Ancak, (f) ve (g) bentlerindeki belgeler sınavı kazananlardan istenir. Belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmez. Kurum içinden başvuracak adaylar, başvuru formuna 2 fotoğraf ile özgeçmişlerini eklerler. Sınav ön Hazırlık Kurulu ve Sınava Giriş Belgesi Madde 9 Uzman yardımcılığı sınavı ön çalışmaları, Sınav Kurulunun kendi arasından seçeceği 3 kişiden oluşan bir "Sınav Ön Hazırlık Kurulu"nca yürütülür. Sınav Ön Hazırlık Kurulu, sınav için süresinde yapılan başvuruları incelemeye alır. Bu incelemede adayların, atanacakları kadronun niteliklerini taşıyıp taşımadığı başvuru formu da dahil çeşitli yönlerden araştırılarak sınava alınacakların sayısı tespit olunur. Durumu uygun görülen adaylara sınava giriş mektubu gönderilir. Ayrıca, adaylara fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilir; sınava giriş mektubu ile sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar. Sınav Kurulu Madde 10 Sınav Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. TBMM Başkanı; Genel Sekreterin teklif ettiği genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, uzmanlar veya gerekli görürse yüksek öğretim kurumları Öğretim elemanları arasından yarışma ve yeterlik sınavı Sınav Kurulu Başkan've üyeleri ile yedeklerini seçer. Bu kurulu oluşturan üyelerin öğrenim düzeyleri, sınava girecek olanların öğrenim düzeylerinden aşağı olamaz. Yazılı sınav, sınav kurulunun kararı ve TBMM Başkanı'nın onayı ile T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya benzeri kuruluşlara da yaptırılabilir. Yazılı sınav kuralları ÖSYM veya benzeri kuruluşlarla birlikte saptanır. Bu takdirde, sınava ait programın belirlenmesi, sınav sorularının hazırlanması ve sınavın yapılacağı yerlere götürülmesi, sınavların yapılması ve sınav kâğıtlarının ÖSYM'ye getirilip okunması ÖSYM'ce kendi usul ve esasları içinde gerçekleştirilir. Bu kurallar sözkonusu kuruluşlarla yapılacak protokolde yer alır. Sınav Kurulunun Görevleri Madde 11 Sınav Kurulunun görevleri şunlardır: a) Sınav sorularını hazırlamak, b) Sınavların düzenli ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak, c) Sınav sonunda cevap kâğıtlarını toplayıp, kapalı zarf içinde değerlendirme yapılıncaya kadar saklanmasını sağlamak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 9 Kasım 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 d) Sınava girenlerin bilgi derecesini, sınav kâğıtları ve ilgili formlar üzerinden değerlendirmek, e) Gerekli tutanakları düzenlemek ve imza etmek, f) Sınava girenlerin başarı puanını tespit ederek başarı listesini düzenleyip imzalamak. Sınavın Yürütülmesi Madde 12 Sınavlar, ilân edilen gün ve saatte başlar. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav günü sınavı yapacak kurul üyeleri tarafından sınav konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Soru zarfı sınav salonunda sınava katılanların önünde açılır. Sınavlarda köşesi kapanabilen ve mühürlü özel kâğıtlar kullanılır. Sınav Kurulu tarafından; sınavın türü, yeri, tarihi, hangi saatte başladığı, katılanlar ile toplanan cevap kâğıdı sayısı ve varsa sınava ilişkin diğer hususları gösteren bir tutanak düzenlenir. Sınav kâğıtlarıyla sözlü sınav formları bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır; bu süre bir yıldan az olamaz. Sınav Dışı Bırakılma Madde 13 Aşağıda belirtilen eylemlerde bulunanlar sınav dışı bırakılırlar: a) Belirtilen gün ve saatte sınav yerinde bulunmamak, b) Sınav sırasında veya sınavın yapıldığı yerde memuriyet adabına uymayan davranışlarda bulunmak, c) Sınav sırasında kopya yapmak veya yaptırmak. Sınav dışı bırakılanların, sınav dışı bırakılma nedeni Sınav Kurulunca bir tutanakla tespit edilerek Genel Sekreterliğe bildirilir. Sınav Şekli ve Konuları Madde 14 Uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Birinci aşamada genel yetenek testi ile yabancı dil bilgisi ve görev alanını içeren meslekî konuları kapsayan yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Yarışma ve yeterlik sınavı, öğrenim dalları gözönüne alınarak farklı şekilde düzenlenebilir. Görev alanıyla ilgili doktorası bulunanlar kendi aralarında özel yarışma ve yeterlik sınavına alınırlar. Yabancı Dil Sınavı Madde 15 Hizmetin yabancı dil bilmeyi gerektirdiği hallerde, bu görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde yabancı dil bilmek şartı aranır. Yabancı dil sınavında yazılı sınavlar için gerekli başarı puanını alamayan adaylar, sözlü sınava alınmazlar. 10 uncu madde esaslarına göre oluşturulacak Sınav Kurulu, 16 ncı madde hükmüne göre yazılı sınavları değerlendirir. Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi Madde 16 Sınav Kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin yasal özürleri nedeniyle kurula katılamamaları halinde, yedek üyelerden kurul üye sayısı tamamlanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralanır. Her cevap kâğıdı en az üç kurul üyesi tarafından okunarak değerlendirilir. Kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır (Test türü sınavlar hariç). Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Bütün cevap kâğıtlarının değerlendirilmesinden sonra başarılı kâğıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların adları, cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir. Başarısız sınav kâğıtları açılmaz. Yazılı sınavlarda 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuçları, sınava katılanların adresine taahhütlü olarak gönderilir. Ayrıca TBMM Genel Sekreterliğince TBMM Kampusu içinde bir mahalde asılarak duyurulur. Yazılı sınavı kazanamayanlara, istekte bulunmaları halinde başvuru belgeleri geri verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Aralık 2011 - Sayı:

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan hakları

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm Page 1 of 6 13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28322 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26471 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 12 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28110 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2015 KARAR NO: 2015-45 Belediyemiz hudutları içerisinde yaşayan kendine bakamayacak durumda olan, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sosyal

Detaylı

6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK

6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK 6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı