& Akademik Yılları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 & 2015-2016 Akademik Yılları"

Transkript

1 & Akademik Yılları ERASMUS+ ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM & STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ ORYANTASYON PROGRAMI ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Erasmus Programı Koordinatörlüğü 5 Mayıs, 2015

2 ERASMUS Ulusal Ajans kimdir? Avrupa Komisyonu nun Türkiye deki EÜB sahibi üniversiteler ile iletişimini TC Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) sağlar. Erasmus öğrencileri kayıtlı oldukları üniversitelere, üniversiteler Ulusal Ajans a, Ulusal Ajans ise Avrupa Komisyonu na rapor vermekle yükümlüdür. Aynı zamanda, üniversitelerin Uluslararası ĠliĢkiler Birimleri ile yürüttüğü bu programda, Avrupa Birliği nden gelen bilgi akışını sağlar ve üniversiteleri denetler. ĠletiĢim Bilgileri:

3 ERASMUS ÖĞRENCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI NELERDĠR? o Gitmeden önce o Oradayken o Döndükten sonra

4 ERASMUS ÖĞRENCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI NELERDĠR? Gitmeden önce Yerleştirildiğiniz üniversitenin web sayfasını baştan sona inceleyerek akademik yılı güz dönemi Erasmus son başvuru tarihini bulmanız gerekmektedir. 2. Gideceğiniz üniversiteye ait başvuru formu ve varsa konaklama formunu doldurarak Uluslararası Ġlişkiler Birimi ne teslim etmelisiniz. 3. Learning Agreement for Studies: Web sayfamızda bulunan Learning Agreement Formu nu bölüm temsilcinizle birlikte doldurarak hazırlamanız ve bölüm temsilcinize imzalatarak birimimize getirmeniz gerekmektedir. NOT: AB Kriterlerine göre bir Erasmus Öğrencisi nin 1 dönem için alması hedeflenen ders yükü 30 ECTS dir. Derslerinizi seçerken ve LA oluştururken buna dikkat ediniz. Size yatacak hibenin alınması için bu yükümlülük çok önemli.) Learning Agreement for Traineeships: Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlikler, öğrenme kazanımlarını içeren kişisel bir öğrenim anlaşmadır. Bu belge, yapacağınız staj çalışmasının proje adını veya ana hatları ile staj konunuzun başlığını ve çalışma programınızı içermelidir. Ġlgili tüm başlıklar doldurulmalıdır.

5 ERASMUS ÖĞRENCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI NELERDĠR?...Gitmeden önce 5. Gideceğiniz üniversitenin application formunu (başvuru formu) doldurup karşı kuruma gönderdikten sonra kabul edildiğinize dair başvurduğunuz üniversiteden KABUL MEKTUBU (Letter of Acceptance) nun gelmesi gerekir. Bu belge hem vize işlemleriniz hem de hibenizi alabilmeniz için gereklidir. Bu belgenin üzerinde yazılan tarihlere göre Erasmus Hibesi hesaplanır. 6. Gideceğiniz üniversiteden gelen kabul mektubu, pasaportunuz ve vize için gerekli tüm belgeler ile birlikte ilgili Büyükelçiliğe vize başvurusunda bulununuz. Vize için gerekli belgeleri gideceğiniz ülkenin Türkiye deki büyükelçiliklerinden ya da web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 7. Halkbank Çorum Şubesinden kendi adınıza EURO hesabı açtırarak hesap cüzdan fotokopisini ve hesap bildirim formunu birimimize teslim ediniz.

6 ERASMUS ÖĞRENCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI NELERDĠR?...Gitmeden önce 8. Öğrenci Bilgi Formunu doldurarak adresine e-posta ile gönderin. 9. Uluslararası ĠliĢkiler Birimi ile hibe sözleģmenizi hazırlayın, imzalayın. (Kabul mektubunuz geldikten sonra).

7 Kısaca 1. Öğrenci BaĢvuru Formu 2. Öğrenim AnlaĢması 3. Bilgi Formu 4. Hesap Bildirim Formu 5. Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi 6. Vize Pasaport fotokopisi 7. Kimlik Fotokopisi 8. Harç Dekontu 9. Uçak Bileti Fotokopisi 10. Hibe SözleĢmesi (Birimimiz tarafından hazırlanacaktır.)

8 ERASMUS ÖĞRENCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI NELERDĠR? Oradayken 1. Gittiğiniz okulun kabul mektubunda size belirttiği tarihlerde orada olmaya çalışın ve resmi olarak dönem bitmeden dönmeyin. 2. Gittikten sonra ders değişikliği yapacaksanız, ilk 1 ay içinde, bölüm Erasmus temsilcisi degisiklik yapacaginiz dersleri kabul ettikten sonra, Learning Agreement ınızın 2. sayfasını doldurtarak misafir olduğunuz üniversiteye imzalatın ve orijinal halinin kendi üniversitenize ulaştırıldığından emin olun. 3. Gittiğiniz üniversiteden ayrılmadan önce, gidiş ve ayrılış tarihlerinizi belirten Arrival - Departure formunu web sayfamızdan indirin ve üniversitenin Uluslararası Ofisi ne imzalatın. Not: Bu evrak sizin gerçekten belirtilen süre boyunca orada kaldığınızın kanıtı olacaktır ve Erasmus Hibesini alabilmeniz açısından gereklidir. 4. Dönem sonunda, mümkünse transkriptinizi almaya çalışın, değilse Uluslararası Ġlişkiler Birimimiz e gönderilmesi için gerekli kişilerle görüşün.

9 ERASMUS ÖĞRENCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI NELERDĠR? Döndükten sonra 1. Learning Agreement ın (1. ve 2. sayfasının ve orjinali ve imzalı halinin) Uluslararası Ġlişkiler Birimi'ne teslim edildiğinden emin olunuz. 2. Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance) nı Uluslararası Ġlişkiler Birimi ne teslim ediniz. 3. Erasmus Hibesi nin Kalan %20 sini almak için, Ofis tarafından adresinize gönderilecek olan link üzerinden Online Değerlendirme Anketi ni doldurun.

10 ...HĠBELER o Ülkelere göre hibe miktarları (aylık) o Ödeme Zamanı ve ġekli o Ödemenin geri alındığı durumlar

11 Partner Olunan Ülkeler ve Hibe Miktarları (aylık) Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi ( ) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Ġrlanda, Ġtalya, LihtenĢtayn, Norveç, Ġsveç, Ġsviçre, BirleĢik Krallık Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, Ġzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Ġspanya, Türkiye Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

12 HĠBELER ne zaman ve ne Ģekilde ödenir? o Hibeler, gitmeden önce yapacağınız iģlemlerin hepsi tamamlandıktan sonra ödenir. o Hibeler Euro( ) olarak yatar. o Kabul mektubunuzdaki tarihler esas alınır, toplam orada geçireceğiniz zaman hesaplanır; %80 i gitmeden önce, %20 si Erasmus dönemi tamamlandıktan sonra yatırılır.

13 HĠBELER hangi durumda geri alınır ya da ödenmez? o o Misafir üniversitede 3 aydan az kalırsanız. (hibenizin tamamını geri vermeniz gerekir ve Erasmus öğrencisi sayılmazsınız.) Bir dönemde, almıģ olduğunuz 30 ECTS in 2/3 ünden az krediden geçerseniz. (kalan %20 lik hibenizi hak etmiģ sayılmazsınız)

14 DERS SEÇĠMĠ ve DERS DEĞĠġĠKLĠĞĠ Karşı üniversitenin ders listesine ve ECTS kredilerine ulaşılamazsa, öğrenci bu durumu bölüm Erasmus temsilcisine bildirebilir ve temsilcinin karşı tarafa sormasını isteyebilir. Bunun yanı sıra öğrenci Erasmus öğrenimiyle ilgili üniversitenin web sayfasında bulunmayan her türlü bilgiyi (oryantasyon programı, yurtlar, akademik takvim vs.) Uluslararası Ġlişkiler Birimi tarafından karşı üniversiteye gideceği kesinleştikten sonra kendisi sorabilir. Erasmus programı ile yurtdışında eğitim görecek her öğrenci (lisans, yüksek lisans, doktora) gittiği okulda bir dönem için 30 ECTS kredilik ders/tez çalışması/proje alması /yapması gerekmektedir.

15 DERS SEÇĠMĠ ve DERS DEĞĠġĠKLĠĞĠ Misafir olunan üniversitede Erasmus öğrencisi tarafından alınacak derslerde; dersin açılmaması vb. nedenlerden dolayı değiģiklik gerektiğinde öğrenim anlaģması (Learning Agreement) yenilenmelidir. Öğrenim AnlaĢmasının 2. sayfası yapılacak değiģiklikler için hazırlanmıģtır. Öğrencinin yapacağı her değiģiklik için Erasmus Bölüm Temsilcisi ile görüģmesi ve onayını alması gerekmektedir. Öğrenim AnlaĢması Formunda değiģiklik olan öğrenci eklediği/sildiği dersleri değiģiklikler kısmında belirttikten sonra Uluslararası ĠliĢkiler Birimi ne göndermesi gerekmektedir.

16 VĠZE Vize iģlemlerinde bana kim yardım edebilir? Vize iģlemleri tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Vize prosedürleri, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. BaĢvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmıģ olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının (Elçilik Yazısı) büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.

17 VĠZE Pasaport süresi istenen vize miktarından en az 6 ay daha uzun olmalıdır. Vize baģvurusu için ilk olarak konsoloslukla temas kurulması ve vize için gerekli belgelerin öğrenilmesi gerekir. Vize için genelde finansal yeterliliği gösterir bir belge istenmektedir. Uluslararası ĠliĢkiler Birimi öğrencinin Erasmus hibesi alacağınıza dair resmi bir belgeyi çıkarabilir. Ancak bunun yetmediği durumlarda bankada belli bir miktar paranın öğrencinin hesabında olduğunu gösterir belge çıkarılması gerekebilir. Öğrenci vize iģlemlerini kendisi tamamlar. Seyahat detayları, bilet iģlemleri, vize için gerekli evraklar öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Sağlık sigortası ayrıca vize alabilmek için de gerekebilir. (Bunun için bu belgenin orijinalini vize iģlemi için saklayın.)

18 VĠZE Elçiliklerden ve internet sitelerinden gerekli belgeler öğrenilmeli. -Kabul mektubu -Learning Agreement -Ġngilizce Öğrenci belgesi -Ġngilizce - Türkçe Erasmus elçilik yazısı -Yeterli maddi katkı sağlanacağını gösteren belge -Geçerli pasaport...gibi

19 Vize baģvurusu sırasında... Güler yüzlü olmak Ne olursa olsun sakin olmak

20 HARÇ ÖDEMESĠ Erasmus öğrencisi sadece kendi kurumuna eğitim harcı öder. Dönem baģında kayıt yenilerken ders kaydı yapmanıza gerek yoktur, sadece harç dekontunun 1 nüshasını Öğrenci ĠĢlerine, fotokopisini ise Uluslararası ĠliĢkiler Birimine teslim etmeniz gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde burada olmayacak öğrenciler ailelerine vekalet vermelidir. (Harç yatırma, okul kaydı iģlemlerinin yapılması için..)

21 SĠGORTA ĠġLEMLERĠ Sağlık ve seyahat sigortası yaptırılmalı. Tüm özel sigorta Ģirketlerinden alınabilir. Gidilen ülkede de yaptırılabilir. (Eğer vize için istenmiyorsa).

22 UÇAK BĠLETĠ Mümkünse aktarması olmayan (direkt) hatlardan bilet alınmalı. En zor Ģey havaalanlarında valizle dolaģmaktır fazla vermek çok daha iyi Ucuz bilet Ģirketlerini araģtırmalı (German wings;

23 YOLCULUĞA HAZIRLIK Yurt dıģından bir Ģey almayacak gibi hazırlık yapılmalı. Gidilecek ülkenin iklimine uygun kıyafetler Kuzey ülkeleri için atkı, bere, eldiven, palto-manto-kaban Uygun (dayanıklı) bavul-valiz

24 Havaalanında Ne Yapmalı? DıĢ hatlara geçer geçmez harç pulu alınmalı. Bavulunuza bir Ģeyler koymak isteyenlere, ya da valizini sizin hakkınızdan geçirmek isteyenlere asla evet DEMEYĠN!!!!! Eroin, kaçak madde, para transferi??? Mümkün olur olmaz emniyetten geçerek uçak bekleme salonuna gidin. Her zaman son anlarda kalabalık artar ve panik baģlar.

25 GEREKLĠ EVRAKLAR... Vizeniz olsa dahi iniģten sonra pasaport kontrolde bazı belgeler istenebilir: Resim Fotoğraflı kimlik ya da kredi kartı Gideceğiniz üniversitenin kabul yazısı, ilgili telefonlar Öğrenim AnlaĢması Erasmus bursunuzu gösteren belge (imzalı, mühürlü) Bankadaki hesabınızı gösteren belge ya da ailenizin sizleri maddi olarak destekleyebilecek olduğunu gösteren noterden tasdikli belge.(gerekli görülürse hazırlanacak) Kalacak yerinizin adresini gösteren belge (varsa)

26 Sosyal Adaptasyon Temizliğe dikkat edilmeli Doğruluktan ĢaĢmayın. Sürekli güven kazanmaya bakın. Diğer öğrenci ve personelle iyi kaynaģın. Giderken küçük de olsa hediyeler götürmek jesttir.

27 EĞĠTĠM ADAPTASYONU Randevularınıza sadık kalın. Dakika, saniye hesabı yapın. Yoksa kaçırırsınız. Eğitim sistemini ivedilikle öğrenin ve hazırlıklı olun. ġimdiden kendi kendinize öğrenmeye hazırlıklı olun. Hocalarınıza karģı çok saygılı olun. Ġsimleriyle hitap etmek zorundasınız. Kendilerinin nasıl çağrılmak istediklerini sorun. Ġlk isimleriyle mi, soy isimleriyle mi? Yoksa unvanlı mı? Ödevlerinizi zamanında yapmaya özen gösterin.

28 Craiova University Northern Lithuania College Opole University Of Technology University of SS. Cyril and Methodius in Trnava International University College Mendel University in Brno neral_information Szczecin University

29 Osnabrück University The East European State Higher School in Przemysl Pavol Jozef Safarik University in Kosice Escuela Universitaria De Enfermaria Cruz Roja De Ceuta University of Granada mus Bielefeld Universit

30 DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR o o o o o o Birimimizin iletiģim adres ve bilgilerini kaydedin. BaĢvurunuz esnasında bize bildirdiğiniz e-posta adresinizi sık sık kontrol edin. Toplantılarımıza tam katılım gösterin. KarĢı üniversitedeki Koordinatörünüzü öğrenin. Sorumlu olduğununuz belgeleri eksiksiz ve doğru olarak teslim edin. Belge teslimlerinizi kesinlikle SON TARĠH e bırakmayın!

31 ...DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR o o o o Gittiğiniz ülkenin tarihini okuyun. Türkiye hakkında size gelebilecek sorular için hazırlıklı olun. Bir tartıģmaya girerken konuyu bildiğinizden emin olduktan sonra, konuyu kiģiselleģtirmeden tartıģmaya dikkat edin. Gittiğiniz ülkede yazılı kurallara mutlaka uyun. Resmi evraklar; pasaport, oturma izni vs. bir fotokopisini yanınızda taģıyın.

32 Haklarınız... Tamamen gidilen üniversitenin kendi öğrencisi ile eģdeğersiniz. Sizden herhangi bir ücret talep edilemez. Sizlere, alacak olduğunuz dersler karģılığında mutlaka ECTS cinsinden kredi verilmelidir. Erasmus Üniversite Beyannamesi (EUC) nde yazılı her ifade sizler için bir anayasadır. Onu yanınızdan ayırmayın ve yurt dıģına çıkmadan evvel EUC yi aldığınızdan mutlaka emin olun.

33 Ġngilizce Kursu - HĠTĠTSEM Kurs Programı Salı Günleri: ÇarĢamba Günleri: Cumartesi Günleri:

34 BaĢarılar dileriz.

35 Hitit Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Birimi Uluslararası ĠliĢkiler Birim BaĢkanı Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Uluslararası ĠliĢkiler Birimi Okt. Zekiye Zeren BEKTAġ Uzm. Tuba KÜMBÜL Gülsüm KÖLEGÖZ Birim ĠletiĢim Bilgileri Tel: /19 96/ Fax: web:

2014-2015 AKADEMĠK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCĠ STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ ORYANTASYON PROGRAMI

2014-2015 AKADEMĠK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCĠ STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ ORYANTASYON PROGRAMI 2014-2015 AKADEMĠK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCĠ STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ ORYANTASYON PROGRAMI ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Erasmus Programı Koordinatörlüğü 10 Aralık, 2014 ERASMUS Ulusal Ajans kimdir? Avrupa Komisyonu

Detaylı

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz? Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY BAYTAR - Değişim Programları Koordinatörü/Erasmus Kurum Koordinatörü (ratabay@ticaret.edu.tr)

Detaylı

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve bu faaliyetlere hibe sağlanamaz. GÜZ DÖNEMİ: 22 MAYIS 2015 BAHAR DÖNEMİ: 12 EKİM

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI

2014-2015 AKADEMİK YILI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Tel: 222 229 0433 (direkt)

Detaylı

E u R opean community A ction S cheme for the M obility of U niversity S tudents

E u R opean community A ction S cheme for the M obility of U niversity S tudents ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (EÖH): DÜNYAYA AÇILAN UFKU GENİŞ BİR PENCERE Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi (ULİB) ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız.

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim? Erasmus öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus Ofisine başvuru

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM HAREKETLĠLĠĞĠ. BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM HAREKETLĠLĠĞĠ. BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM HAREKETLĠLĠĞĠ BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ ERASMUS NEDĠR? Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği

Detaylı

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI 2013-2014 E R A S M U S ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Nisan, 2013 1 İLETİŞİM Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Dikkat edilmesi gereken hususlar: ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU 1. Staj hareketliliği için kurumlar arasında ikili anlaşma olmasına gerek yoktur. Öğrencilerin staj yerlerini kendilerinin bulması

Detaylı

Erasmus Hakkında. Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir. Erasmus programı bir "burs" programı değildir.

Erasmus Hakkında. Erasmus programı bir yabancı dil öğrenme programı değildir. Erasmus programı bir burs programı değildir. Erasmus Hakkında Öğrenim yaşamı boyunca (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 şer ay olacak şekilde birden fazla kez hibeli Erasmus değişim öğrencisi olmak mümkündür. Erasmus programı

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 20 Ekim 2014 10 Kasım 2014 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular 1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim? Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015 https://www.youtube.com/watch?v=wil3arj5ela Eğitim, öğretim ve gençlik

Detaylı

1- Application Form / Accommodation 2- Transkript (İngilizce) 3- Learning Agreement 4- Öğrenci Bilgi Formu 5- Pasaport 6- Kabul Belgesi ve Vize

1- Application Form / Accommodation 2- Transkript (İngilizce) 3- Learning Agreement 4- Öğrenci Bilgi Formu 5- Pasaport 6- Kabul Belgesi ve Vize 1- Application Form / Accommodation 2- Transkript (İngilizce) 3- Learning Agreement 4- Öğrenci Bilgi Formu 5- Pasaport 6- Kabul Belgesi ve Vize İşlemleri 7- Banka İşlemleri 8-Sigorta İşlemleri 9- OLS 10-

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA VE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Uluslararasılaşma, Bingöl üniversitesinin eğitim, araştırma, uygulama ve toplumsal hizmet etkinliklerine sürdürülebilir uluslararası, kültürlerarası

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR Seçim öncesi başvuru işlemleri 1. Erasmus yabancı dil sınavının başvuru tarihlerini takip etmek. 2. Yabancı dil sınavına girmek.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına Erasmus Programı çerçevesinde 2015-2016 Akademik Güz Yarı yılında Erasmus+

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 20.08.2013 tarih ve 415/9-10 sayılı kararıyla kabul edilmiş,

Detaylı

GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Not: Bu bilgilendirme formunda ismi geçen tüm belgeleri Erasmus Birimizin web sitesinde faydalı dökümanlar başlığı altında bulabilirsiniz. İLK ADIM Erasmus Birimi

Detaylı

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM)

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) 3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) Erasmus öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) öğrencileri

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı