Postgraduate Studies, University of Essex, Department of Sociology, Colchester, İngiltere.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09.2001 07.2002 Postgraduate Studies, University of Essex, Department of Sociology, Colchester, İngiltere."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Dr. ÜLKÜ GÜNEY Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu, Türkiye EĞĠTĠM Doktora (PhD) University of Essex, Department of Sociology, Colchester, Ġngiltere. Tez konusu: Becoming Trans-local: Identity and British Asian Muslim Youth in Bradford (Yerel-ötesi olmak: Kimlik ve Bradford daki Britanya-Asyalı Gençler) Postgraduate Studies, University of Essex, Department of Sociology, Colchester, İngiltere Yüksek Lisans Universität Hamburg, Department Wirtschaft und Politik, Sosyoloji Anabilim Dalı, Hamburg, Almanya. Tez konusu: Möglichkeiten und Grenzen der Identitätspolitiken (Kimlik Politikalarının Sınırları ve Olanakları) Üniversitelerarası DeğiĢim Öğrencisi (Exchange Student) University of Illionis at Chicago, Department of Sociology, Chicago, ABD Lisans Universität Hamburg, Department Wirtschaft und Politik, Sosyoloji Anabilim Dalı (Yandal: Ekonomi), Hamburg, Almanya. Tez konusu: Deutsche Migration nach Chicago im 19. Jahrhundert. (19. Yüzyılda Chicago ya Alman Göçü) Sosyal Pedagoji Öğrenimi (Sosyal Hizmet Uzmanı), Katholische Fachakademie für Sozialpädagogik, Münih, Almanya Anadal: Gençlik Çalışmaları MESLEKĠ DENEYĠM Yardımcı Doçent Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul Hayatboyu Öğrenme Programı, Erasmus Ders Verme Hareketliliği, Junge Migranten, Identitaet und Multikulturalismus Institut für Erziehung und Bildungsforschung an der Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt, Fakültaet für Kulturwissenschaften, Avusturya.

2 AraĢtırmacı (Research Fellow), Institut für Migrations- und Rassismusforschung (Göç ve Irkçılık Araştırmaları Enstitüsü), Hamburg, Almanya Öğretim Elemanı (Teaching Assistant) University of Essex, Sosyoloji Bölümü, İngiltere Sosyal Hizmet Uzmanı (Social Worker) Reşit Olmayan Mülteciler Yerleşim Birimleri, Rauhes Haus e.v., Evangelishe Kirche, Hamburg, Almanya Sosyal Hizmet Uzmanı, Mülteci Aileler Yerleşim Birimleri, Münih Gençlik Dairesi, (Stadtjugendamt München), Almanya Sosyal DanıĢman, Mülteciler İçin Danışma Merkezi, Alman Kızılaç Bürosu Münih, (Deutsches Rotes Kreuz), Almanya Mesleki Staj (Berufspraktikum): Evsizler Yerleşim Bölgesi (Obdachlosensiedlung) Münih Gençlik Dairesi, Almanya. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAYINLAR 2014 Yerel / Küresel Aidiyetler ve Yurttaşlık: Britanyalı Olmak ya da Olmamak, Durakbaşa, A.; Şirin Öner, N. A. ve Karapehlivan Şenel, F. (derl.), Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar içinde. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s Anarchists, Papers and Beer: German Immigrants in Milwaukee in the 19th Century, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1+2, British Asian youth, urban protests and local belongingness, Turkish Journal of Sociology, 2013/2, 3/27, Çokkültürcülük, Kimlik ve Göçmenler, Fındıkçıoğlu Sözbir, Ü. ve Güler, E. Z. (der.), Bir Bavul, Umut ve Hayalleriyle Çıktılar Yola: Almanya ya Emek Göçü içinde, İstanbul: Yazılama Yayınevi We see our people suffering: the war, the mass media and the reproduction of Muslim identity among youth. Media, War & Conflict 3(2) pp Multiculturalism and its legacies: Identity construction among British Asian Muslim youth, The Essex Graduate Journal of Sociology, Nr.7.1, pp DĠĞER YAYINLAR ( RAPORLAR) (2014) Racism and Related Discriminatory Practices in Employment in Turkey , Shadow Report, European Network Against Racism (ENAR), Istanbul. https://www.academia.edu/ /enar_shadow_report_racism_and_related_dis criminatory_practices_in_employment_in_turkey

3 3 (2009) Güney, Ü. and A. Hieronymus. Racism in Germany : Shadow Report 2008, ENAR - European Network Against Racism. imir Institut für Migrations- und Rassismusforschung Hamburg, Almanya. (2008) Güney, Ü. and A. Hieronymus. Racism in Germany : Shadow Report 2007, ENAR - European Network Against Racism. imir Institut für Migrations- und Rassismusforschung Hamburg, Almanya. ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 2014 Re-migration of Turkish-German Academics. Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities. Regent s University London, , Londra, İngiltere Between Bohemia and Resistance: Immigrants Pubs in Hamburg-Germany, Annual International Conference "Cultural Memory" (CCCS Conference 2013), , Üsküp, Makedonya Local / Global Belongingness and Citizenship. Uluslar arası katılımlı sempozyum: Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul Welche Selbstverortungen zeigen die politischen und kulturellen Praktiken der Migrantinnen und Migranten? Uluslar arası konferans: Identitätsaushandlungen im Kontext von Migration. Literatur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven. Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg, Almanya Çokkültürcülük, Kimlik ve Göçmenler. Uluslar arası Sempozyum: Bir Bavul, Umut ve Hayalleriyle Çıktılar Yola. Nazım Hikmet Akademisi: Almanya ya Emek Göçü nün 50. Yılında Akademi Günleri, İstanbul Krieg, Rassismus und Muslimische Identitätskonstruktionen, Forum: Migration und Rassismus, Werkstatt 3 und Institut für Migrations- und Rassismusforschung Hamburg, Almanya We are all Muslims, we are all black: Muslim identities and black politics, International Conference on Citizenship, Security and Democracy, İstanbul Spaces of Belonging, Doktorandenkonferenz zu Migration zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung - Erfahrungen, Analysen, Perspektiven, Hans-Böckler-Stiftung, Saalfeld, Almanya Transformation of cultural identities among British Asian Muslim youth after the 9/11 events, Department of Sociology, Middle East Technical University, Ankara British Asian youths and urban protests in the northern cities of Britain in summer 2001, 2nd International Conference on Imagining Social Movements, Edge Hill College, Ormskirk, İngiltere.

4 Muslim Asian Youth and urban protests in Britain in 2001, International Conference on Desiring Dissent: Bodies and/of/in Resistance, University of Essex, İngiltere. KONFERANSLARDA OTURUM BAġKANLIĞI 2011, Nisan Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek: Sosyal Hizmetler Örgütlenmesi, Mesleki Etik ve Eğitim, Uluslararası Konferans, İstanbul. VERDĠĞĠ DERSLER Yüksek Lisans / Doktora Dersleri Siyaset Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler Toplumsal Hareketler ve Kimlik Lisans Dersleri Göç Sosyolojisi Ulus-Devlet, Kültür ve Kimlik Çevre Sosyolojisi (Sosyoloji ve Psikoloji) Siyaset Sosyolojisi (Sosyoloji ve Felsefe Bölümlerine) Sosyal Antropoloji (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerine) Sosyoloji Tarihi I Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve Mimarlık) Araştırma Yöntemlerine Giriş (YL ve Lisans) Sosyal Hizmet Uygulamaları YÖNETTĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZLERĠ 2012 Tülay Gümüş, Doğu Anadolu dan Göç Eden Kadınların Sosyal Entegrasyonu: İstanbul Tarlabaşı nda Niteliksel Bir Araştırma. DERGĠLERDE HAKEMLĠK Nordic Journal of Migration Research 2013 Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2013 Ethnic and Racial Studies Journal, Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul POJELER ve ORTAK ÇALIġMALAR Proje Yürütücüsü: Erasmus - Intensive Programme (IP), Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme çerçevesinde Developing Novel Competencies in Future Professionals Working with Central and Eastern European Migrants. Hollanda Avans Üniversitesi işbirliği ile. ĠDARĠ GÖREVLER halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalı başk halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Bologna Koordinatörü Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Erasmus Koordinatörü Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji, ABD Yüksek Lisans Danışmanı.

5 5 ATIF YAPILAN ESERLER 2010 We see our people suffering: the war, the mass media and the reproduction of Muslim identity among youth. Media, War & Conflict 3(2) pp Atıf sayısı: 6 AKADEMĠK ĠLGĠ VE ARAġTIRMA ALANLARI Göç, Göç ve Mekân, Kimlik, Medya ve Kimlik, Milliyetçilik, Yurttaşlık/Vatandaşlık, Etnisite, Toplumsal Hareketler, Sözlü Tarih, Etnografi. AKADEMĠK BURSLAR Essex Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü: Araştırma Bursu Begabtenförderung, Hans-Boeckler-Stiftung, (Hans-Böckler Vakfı) Almanya: Doktora bursu Lisans öğrenim bursu Yüksek Lisans Öğrenim bursu Dil eğitimi bursu: İspanyolca, (Meksika) Araştırma bursu: Meksika Dil eğitimi bursu: İngilizce, (İrlanda) KONUġULAN DĠLLER Almanca: 2. Anadili İngilizce: Akıcı İspanyolca: Temel ALDIĞI SERTĠFĠKALAR 2009 Bilimsel araştırma projesi hazırlama teknikleri ve fon temini stratejileri. Seminer: Hans-Böckler Stiftung, Berlin, Almanya Didaktik (Academic Teaching) Seminer:Hans-Böckler Stiftung, Saalfeld, Almanya Öğrenme ve Öğretme (Learning and Teaching) Kurs: University of Essex, İngiltere. BĠLĠMSEL ve MESLEKĠ KURULUġLARA ÜYELĠKLER Kültür Araştırmaları Derneği European Sociological Association DĠĞER FAALĠYETLER TÜBİTAK Proje önerilerini değerlendirme panelinde panelist saat 11.00de, TRT Radyo 1de yayınlanan Dosya adlı programda Son yıllarda yaşanan toplumsal olaylar Türk toplumunu nasıl etkiliyor? konusunda konuşmacı saat de TRT Radyo 1de yayınlanan Dosya adlı programda Ülkemizde göç sorunu. Göçün toplumsal ve bireysel etkileri konusunda konuşmacı saat de TRT Radyo 1de yayınlanan Dosya adlı programda Türkiye'de ve dünyada Sosyal Hizmetler konusunda konuşmacı.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bianca Kaiser-Kaya Doğum Tarihi: 16 Aralık, 1962 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat, İngilizce ve Justus-Liebig

Detaylı

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015)

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) 1 Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 16.12.1962 Doğum Yeri : Halle/N.R.W., Almanya Uyruğu : Almanya Medeni Hali : Evli, 3 çocuk Eğitim Nisan 2009 Doçentlık Sınavı,

Detaylı

MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com. Sosyoloji Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011-

MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com. Sosyoloji Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011- MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com AKADEMİK İŞ DENEYİMİ Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Araştırma Görevlisi, EĞİTİM Sosyoloji Bölümü, İstanbul

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. 1972, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Kürsüsü

ÖZGEÇMĠġ. 1972, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Kürsüsü ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad: Zülküf Aydın Doğum Yeri ve Tarihi: Ergani, 27 Ağustos 1950 Adres: School of Politics and International Studies, The University of Leeds, Leeds LS2 9JT, İngiltere AKADEMiK DERECELER Lisans

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu

CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu Prof. Dr. phil. Yasemin Walda Karakaşoğlu M.A. (22.05.1965) Medeni durumu: Evli, iki çocuk annesi (3 ve 8 yaşında) Vatandaşlık: Alman ve Türk vatandaşı (anne Alman, baba

Detaylı

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi)

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Sercan ÖZGENCĐL YILDIRIM 2. Doğum tarihi: 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Ankara Devlet Mühendislik 1980 Mimarlık Akademisi Y. Lisans Mimarlık-

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010 1. Adı Soyadı: Hale Cihan Bolak Boratav 2. Doğum Tarihi: 2 Ekim 1954 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans Psikoloji

Detaylı

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460 ŞENER AKTÜRK Uluslararası İlişkiler Bölümü E-posta: sakturk@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Araştırmacı ID F-8796-2011 Rumelifeneri Yolu, Sarıyer Website: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/ 34450, İstanbul, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Efe ÇAMAN

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Efe ÇAMAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Efe ÇAMAN Doğum Tarihi: 1971 Doğum Yeri: İstanbul Medeni Hali: Evli (2 Çocuk) Tel (İş): +90 226 8115038 & +90 226 8115103 E-posta: mefecaman@yahoo.com Mevcut Konum Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

Prof. Dr. Arus Yumul

Prof. Dr. Arus Yumul Prof. Dr. Arus Yumul e-mail: arus@bilgi.edu.tr Eg itim: Doktora: Oxford Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Lisans: Bog aziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası I lis kiler Bölümü Akademik Çalışma

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

Dr. Alanur Çavlin Bozbeyoğlu. Öğretim Görevlisi

Dr. Alanur Çavlin Bozbeyoğlu. Öğretim Görevlisi Dr. Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Öğretim Görevlisi alanurcv@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sıhhıye Ankara 305 11 15/143 Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Eğitim Fakültesi B Blok Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16059 Bursa, Türkiye Tel: 0 224 294 22 13 e-mail: rahsansivis@yahoo.com

Detaylı