Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Eğitim Fakültesi B Blok Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Bursa, Türkiye Tel: EĞĠTĠM Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Doktora. Mart, ODTÜ, Ankara. (Tez konusu: Anımsama terapisi ile yapılan grupla psikolojik danışmanın ileri yaştaki yetişkinlerde yaşam doyumuna etkisi). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Yüksek Lisans. Ağustos, ODTÜ, Ankara. (Tez konusu: Üniversite öğrencilerinde algılanan ana-baba tutumlarının cinsiyet rolü yönelimlerine etkisi). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Lisans. Haziran, ODTÜ, Ankara. Muğla Anadolu Lisesi, Muğla. Haziran, MESLEKĠ DENEYĠM Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bölümü, Bursa. Yardımcı Doçent. Ocak, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bölümü, Bursa. Öğretim Görevlisi. Ocak, 2007-Ocak, Özel Ġnal-Ertekin Okulları, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Servisi, Bursa. Psikolojik Danışman. Şubat, 2006-Ocak, / 6

2 Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gainesville, Florida, A.B.D. Ziyaretçi Araştırmacı. Ağustos, 2002-Haziran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bölümü, Ankara. Araştırma Görevlisi. Aralık, 1998-Şubat, ULUSLARARASI HAKEMLĠ DERGĠLERDE MAKALELER Sivis, R. & McCrae, C. S. (2010). Mental health professionals in gerontology: An insight into their perceptions, experiences, and needs. Clinical Gerontologist, 33, 1, Sivis, R., McCrae, C.S., & Demir, A. (2005). Availability of mental health services for older adults: A cross-cultural comparison of the United States and Turkey. Aging & Mental Health, 9, 3, ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLERDE MAKALELER Karaırmak, Ö. ve Siviş, R. (2008). Modernizmden postmodernizme geçiş ve pozitif psikoloji. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 30 (3), Siviş, R. (2007). Anımsama terapisi ve ileri yaştaki yetişkinlerle grupla psikolojik danışmadaki yeri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 28 (3), Siviş, R. ve Demir, A. (2007). The efficacy of reminiscence therapy on the life satisfaction of the elderly. Turkish Journal of Geriatrics, 10 (3), Siviş, R. ve Demir, A. (2004). Küresel yaşlanma ve Türkiye de yaşlılarla psikolojik danışma ve rehberlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 13 (21), Siviş, R. (2002). Yapılandırmacı yaklaşım ve Türkiye de psikolojik danışma ve rehberlik alanında uygulanabilirliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 17 (2), ULUSLARARASI KONFERANS SUNUMLARI Sivis, R. & Ergene, T. (2008). Vision of counseling as a profession in Turkey: Turkish counselors quest for professional identity. International Congress of Counseling, Paper Presentation, April, Ġstanbul, Turkey. 2 / 6

3 Sivis, R. (2008). A comparison between current counseling ethics in Turkey and the United States. International Congress of Counseling, Paper Presentation, April, Ġstanbul, Turkey. Sivis, R. & McCrae, C.S. (2005). Gerontology professionals in mental health care: An insight into their perceptions, experiences and problems. The Gerontological Society of America 58 th Annual Meeting, Bildiri Sunumu Kasım 2005, Orlando, Florida, A.B.D. Sivis, R. (2004). The role of media on active ageing: An ecological perspective. International Federation on Ageing 7 th Global Conference, Bildiri Sunumu. 4-7 Eylül 2004, Singapur. Sivis, R. & Demir, A. (2004). Ageing and mental health in the developing world: Turkish case. International Federation on Ageing 7 th Global Conference, Bildiri Sunumu. 4-7 Eylül 2004, Singapur. Sivis, R., McCrae, C.S., & Demir, A. (2003). Global aging and barriers to the provision of mental health services for older adults: A cross-cultural perspective. The Gerontological Society of America 56 th Annual Meeting, Poster Sunumu Kasım 2003, San Diego, California, A.B.D. ULUSAL KONFERANS SUNUMLARI Siviş, R. (2009). Türk psikolojik danışmanlar için hesap verme zamanı: PDR hizmetlerinde hesap verebilirlik. 10. Ulusal PDR Kongresi, Sözlü Bildiri Ekim 2009, Adana. Karaırmak, Ö. ve Siviş, R. (2009). Psikolojik danışmada etik dersinin mesleki kimlik tutumları üzerine etkisi. 10. Ulusal PDR Kongresi, Sözlü Bildiri Ekim 2009, Adana. Karaırmak, Ö. ve Siviş Çetinkaya, R. (2009). Deprem deneyimini yaşamış yetişkinlerin bağlanma stilleri ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sözlü Bildiri. 1-3 Ekim 2009, Selçuk, İzmir. 3 / 6

4 Karaırmak, Ö. ve Siviş Çetinkaya, R. (2009). Benlik Saygısının ve Kontrol Odağının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi: Bir Model Test Etme Çalışması. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sözlü Bildiri. 1-3 Ekim 2009, Selçuk, Ġzmir. Siviş, R. (2007). İkibinli yıllarda psikolojik danışmanlık alanında etik kuralların evrimi. IX. Ulusal Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Sunumu Ekim 2007, ÇeĢme, Ġzmir. Siviş, R. (2007). Gerontolojik Danışmanlık: İleri Yaştaki Yetişkinlerle PDR. IX. Ulusal Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Kongresi, Poster Sunumu Ekim 2007, ÇeĢme, Ġzmir. Siviş, R. (2001). Çalışan anne-babalar ve evde yalnız kalan çocuklar: Bir grup rehberliği yaklaşımı. VI. Ulusal Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Sunumu. 5-7 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara. KĠTAP Siviş Çetinkaya, R. (2009). Psikolojik Danışmanlık Meslek Etiği El Kitabı. İstanbul: Aktif Yayıncılık. ÖDÜLLER / ONURSAL BAġARILAR Marquis Who s Who in Medicine & Health Care baskısında kişisel biyografinin yayınlanması. Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleşik Doktora Burs Programı, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi). Bursiyer. Nisan, 2002-Kasım, SERTĠFĠKALAR Aile Terapisi Teknikleri, Çeşme, İzmir, Türkiye. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Ekim, Avrupa Birliği Arion Aile Eğitimi Çalışma Ziyareti, Roma, İtalya Mart, INIA (Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü, Birleşmiş Milletler) Bursu, Sliema, Malta. (Hızlandırılmış Uluslararası Sosyal Jerontoloji Sertifika Programı) Şubat, / 6

5 Uluslararası Life-Link Semineri, Sigtuna, İsveç. Türkiye Adına Katılımcı Genç Haziran, MESLEKĠ DERNEK ÜYELĠKLERĠ Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) VERDĠĞĠ DERSLER Yaşam Dönemleri ve Uyum. Psikolojik Danışmanlık Meslek Etiği. Bireysel Psikolojik Danışma Süpervizyonu. Psikolojik Danışmanlıkta Kuramsal Yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Yaşlılarla PDR. Yüksek Öğretimde PDR. Eğitim Psikolojisi. Rehberlik. GELĠġTĠRDĠĞĠ DERSLER Yaşlılarla PDR (Bölüm içi seçmeli lisans dersi) Yüksek Öğretimde PDR (Bölüm içi seçmeli lisans dersi) AKADEMĠK OLMAYAN YAYINLAR Çetinkaya, R. (2006). Eğitimde Kalite ve Anne-Babanın Vazgeçilmez Rolü. Bursa Hakimiyet Gazetesi, Eğitim Eki, 29 Ağustos, s. 4. Çetinkaya, R. (2006). Öfke Kontrolü: Öfkeniz sizi kontrol etmeden, siz öfkenizi kontrol edin! Yaşayan Bursa Dergisi (Form City Eki), 7 (40), Çetinkaya, R. (2006). Boşanma ve çocuklar üzerindeki etkileri. Yaşayan Bursa Dergisi (Kids Eki), 7 (39), Çetinkaya, R. (2006). Sınav kaygısıyla başetme. Bursa Hakimiyet Gazetesi, Eğitim Eki, 30 Mayıs, s / 6

6 Siviş, R. (2004). The role of media on active ageing: An ecological perspective. Intercom: Ageing in Focus, 11 (7), YABANCI DĠL İngilizce: Çok iyi düzeyde (KPDS: 94, ÜDS: 92) ARAġTIRMA ĠLGĠLERĠ Psikolojik danışman eğitimi ve süpervizyonu (psikolojik danışmanlık özyeterliği, süpervizör stilleri), psikolojik danışmanlık meslek etiği. 6 / 6

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010 Yrd.Doç.Dr.D.Özer Çaylan 1 / 5 25/03/2015 1025 Adı Soyadı Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim İzmir 31/08/1979 Yardımcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi. Doktora : Marmara Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi. Doktora : Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı Unvanı : Duysal Aşkun Çelik : Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Boğaziçi 1998 2000 Doktora Organizational Behaviour-İng.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010 1. Adı Soyadı: Hale Cihan Bolak Boratav 2. Doğum Tarihi: 2 Ekim 1954 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2002 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: 27 01 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Azize Aslıhan Nişancı

ÖZGEÇMİŞ Azize Aslıhan Nişancı 1 ÖZGEÇMİŞ Azize Aslıhan Nişancı KURUM ADRESİ Jane Addams Sosyal Hizmetler Fakültesi (Jane Addams College of Social Work) Email: anisan2@uic.edu Şikago Illinois Üniversitesi (University of Illinois at

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı