2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006."

Transkript

1 PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır yılında İstanbul Barosu na kaydolmuştur yılında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi isimli tez ile Doktor; 1999 yılında Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi isimli tez ile Doçent ve 2005 yılında Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları takdim tezi ile Profesör unvanını almıştır. Muhtelif tarihlerde NATO, Avrupa Birliği Komisyonu, European University Institute Academy of European Law, Jean Monnet, Alman Konsolosluğu (DAAD) ve TÜBA dan aldığı burslarla yurt dışında araştırmalar yapmış ve bilimsel toplantılara katılmıştır. Prof. Dr. Nuray Ekşi yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen veya çeşitli kurumların işbirliği ile şahsen düzenlediği birçok konferans, panel ve seminerde konuşmacı olmuş ve oturum başkanlığı yapmıştır. Turkey and the European Community Report on the Relations between the Republic of Turkey and the European Community Arising from the Ankara Agreement and the Application for Membership, German Marshall Fund Project on Dual Nationality Berlin Meeting ve German Marshall Fund Project on Dual Nationality Istanbul Meeting konularındaki projelerde katılımcı; 2007 yılında İstanbul Ticaret Odası tarafından İTO Yayın No: 2004/45 ile yayımlanan International Commercial Arbitration-A Comparative Survey ve 2008 yılında hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayımlanan Istanbul Conference on International Dispute Resolution: A Global Perspective konulu uluslararası projelerde hem proje koordinatörü hem de genel editör olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Ekşi birçok akademik dergide hakem, yayın kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2012 yılından beri yayımlanmakta olan UTTDER- Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi nin kurucusu ve genel editörüdür. Lisans ve lisansüstü programlarında Milletlerarası Özel Hukuk I (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku), Milletlerarası Özel Hukuk II (Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku), Uluslararası Ticaret Hukuku, Milletlerarası Tahkim Hukuku, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Yabancı Sermaye Yatırımları ve Milletlerarası Tahkim Hukuku ve AB Milletlerarası Özel Hukuku derslerini veren Prof. Dr. Nuray Ekşi; Hollanda da bulunan Lahey Milletlerarası Hukuk Akademisi nin 1-21 Temmuz 2007 tarihlerindeki Milletlerarası Özel Hukuk oturumlarında ders vermiştir. Prof. Dr. Nuray Ekşi milletlerarası özel hukuk, uluslararası ticaret hukuku, milletlerarası tahkim, yabancı ve mülteciler hukuku üzerine yazılmış çok sayıda kitabın yazarıdır. Makaleleri, Türk ve yabancı birçok hukuk dergisinde yayımlanmıştır. Prof. Dr. Nuray Ekşi nin kitap listesi şu şekildedir: 1. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 1. bası, İstanbul Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, 1. bası, İstanbul Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, 2. bası, İstanbul Atâ SAKMAR/Nuray EKŞİ/İlhan YILMAZ, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Uygulamadan Örnekler, 1. bası, İstanbul

2 6. Atâ SAKMAR/Nuray EKŞİ/İlhan YILMAZ, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Uygulamadan Örnekler, 2. bası, İstanbul Atâ SAKMAR/Nuray EKŞİ/İlhan YILMAZ, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Uygulamadan Örnekler, 3. bası, İstanbul Ergin NOMER/Nuray EKŞİ/Günseli GELGEL, Milletlerarası Tahkim, 1. bası, İstanbul Ergin NOMER/Nuray EKŞİ/Günseli GELGEL, Milletlerarası Tahkim, 2. bası, İstanbul Ergin NOMER/Nuray EKŞİ/Günseli GELGEL, Milletlerarası Tahkim Hukuku, 3. bası, İstanbul Fiona KINSMAN/Nuray EKŞİ, Avrupa Birliği'nin Kişilerin Serbest Dolaşımı Müktesebatı ve Türkiye'nin Uyumu, İKV Yayınları Ekim Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi, 1. bası, İstanbul Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi, 2. bası, İstanbul Nuray EKŞİ/Zuhal BEREKET-BAŞ, Nazım Hikmet Ran ın Vatandaşlık Durumu, 1. bası, İstanbul Nuray EKŞİ/Zuhal BEREKET-BAŞ, Nazım Hikmet Ran ın Vatandaşlık Durumu, 2. bası, İstanbul Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları, İstanbul Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma Konvansiyonu, İstanbul Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 1. bası, İstanbul Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 2. bası, İstanbul Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 3. bası, İstanbul Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 4. bası, İstanbul Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 5. bası, İstanbul Kambiyo Mevzuatında İhracat ve İthalat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar, 1. bası, İstanbul Kambiyo Mevzuatında İhracat ve İthalat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar, 2. bası, İstanbul

3 25. Kambiyo Mevzuatında İhracat ve İthalat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar, 3. bası, İstanbul Askerliğin Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi ve Özellikle Çifte Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Askerlik Yükümlülüğü, 1. bası, İstanbul Askerliğin Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi ve Özellikle Çifte Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Askerlik Yükümlülüğü, 2. bası, İstanbul Yabancıların Türkiye deki Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları, İstanbul Çanakkale Boğazı İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi nden Geçen Yabancı Gemilerin Haczi, İstanbul Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, 1. bası, İstanbul Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, 2. bası, İstanbul Pratik Çalışma Kitabı-Kanunlar İhtilâfı Kurallarına Milletlerarası Usul Hukukuna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 1. bası, İstanbul Pratik Çalışma Kitabı-Kanunlar İhtilâfı Kurallarına Milletlerarası Usul Hukukuna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 2. bası, İstanbul Pratik Çalışma Kitabı-Kanunlar İhtilâfı Kurallarına Milletlerarası Usul Hukukuna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 3. bası, İstanbul Milletlerarası Nitelikli Davalara İlişkin Mahkeme Kararları, İstanbul Danıştay Kararları Işığında Türk Vatandaşlığı Kanuna İlişkin İdari Davalar, İstanbul Vatandaşlık Hukukumuzda Türkçe Olmayan Ad ve Soyadı Meselesi, İstanbul Ergin NOMER/Nuray EKŞİ/Günseli GELGEL ÖZTEKİN, Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar C. II, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 1. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 2. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 3. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 4. bası, İstanbul

4 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa İlişkin Yargıtay Kararları, İstanbul New York Konvansiyonuna Göre İptal Edilmiş Hakem Karalarının Tenfizi, İstanbul ICSID Hakem Kararlarının Tanınması, Tenfizi ve İcrası, İstanbul Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat, İstanbul Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davası, Mülteci ve Sığınmacı Hukuku Açısından Değerlendirme, İstanbul Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Z.N.S. v. Türkiye Davası (Başvuru no: 21896/08) Karar Strazburg 19 Ocak 2010 Türkçe Tercümesi ve İngilizce Metni, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 5. bası, İstanbul Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi nin Charahili v. Türkiye, Kesmiri v. Türkiye, Ranjbar ve Diğerleri v. Türkiye, Tehrani ve Diğerleri v. Türkiye Davarında 13 Nisan 2010 Tarihinde Verdiği Kararların Türkçe Tercümeleri ve İngilizce Metinleri, İstanbul İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi nin, M.B. v. Türkiye, D.B. v. Türkiye, Dbouba v. Türkiye, Alıpour ve Hosseınzadgan v. Türkiye Davalarında 15 Haziran 2010 ve 13 Temmuz 2010 Tarihlerinde Verdiği Kararların Türkçe Tercümeleri ve İngilizce Metinleri, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 5. bası, İstanbul Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna İlişkin Yargıtay Kararları, İstanbul Yargıtay, Danıştay ve AHİM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları, İstanbul Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, 3. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukukta Medenî Olmayan Evliliklerin ve Adlî Olmayan Boşanmaların Tanınması, İstanbul Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, İstanbul Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabı, 2. bası, İstanbul Nuray EKŞİ/Bülent ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları, İstanbul

5 61. Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 6. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı-Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 4. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı-Kanunlar İhtilâfı Kurallarına ve Milletlerarası Usul Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 4. bası, İstanbul Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, 4. bası, İstanbul Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Tasarısı), İstanbul Milletlerarası Miras Hukuku, İstanbul Ergin NOMER/Nuray EKŞİ/Günseli GELGEL ÖZTEKİN, Milletlerarası Tahkim Hukuku, C. I, 4. bası, İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 7. bası, İstanbul Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda Tahkim (HMK md ), İstanbul Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 8. bası, İstanbul Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul, Ergin NOMER/Nuray EKŞİ/Günseli GELGEL ÖZTEKİN, Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar, Cilt II, 2. bası, İstanbul

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAMU HUKUKU ve ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAMU HUKUKU ve ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU ve ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Genel Bilgi Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

NEDEN İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ? Why Center for Arbitration in İstanbul?

NEDEN İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ? Why Center for Arbitration in İstanbul? Neden İstanbul Tahkim Merkezi? 79 NEDEN İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ? Why Center for Arbitration in İstanbul? Prof. Dr. Ziya AKINCI I. Genel Olarak Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim oldukça

Detaylı

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014 ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 2326 Eylül 2014 23 EYLÜL 2014 SALI 17:00 Varış 18:00 Açılış Konuşması Dr. HansGeorg Fleck, Daimi Temsilci, Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ Arş. Gör. Özge BÖLÜKBAŞI * GİRİŞ Egemenlik anlayışı gereği bir devletin çocukla

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS.

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS. Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS and International Association of Schools and Institutes of Administration

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

ARABULUCULUK EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ AV.FERDA PAKSOY YRD.DOÇ.DR. İDİL ELVERİŞ KAYHAN YILDIRIM YRD.DOÇ.DR. GALMA AKDENİZ

ARABULUCULUK EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ AV.FERDA PAKSOY YRD.DOÇ.DR. İDİL ELVERİŞ KAYHAN YILDIRIM YRD.DOÇ.DR. GALMA AKDENİZ ARABULUCULUK EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ AV.FERDA PAKSOY YRD.DOÇ.DR. İDİL ELVERİŞ KAYHAN YILDIRIM YRD.DOÇ.DR. GALMA AKDENİZ FERDA PAKSOY Avukat-Arabulucu Eğitim Haziran 2011 University of Calfornia, Hastings-

Detaylı

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER Simin YALÇINTAŞ * ÖZET 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye Etkisi

Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye Etkisi Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye Etkisi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Genel Olarak Uluslararası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı