BOZKURT KAYMAKAMLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKURT KAYMAKAMLIĞI"

Transkript

1 BOZKURT KAYMAKAMLIĞI 60 dakikalık ĐLÇE BRĐFĐNGĐ OCAK 2010

2 - TAKDĐM PLANI - I - Đlçenin Genel Olarak Tanıtılması 1 - Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Nüfus Durumu a - Tarihi b - Konumu, Coğrafi Yapısı ve Đklimi c - Nüfus Durumu 2 - Đdari Durum 3 - Sosyal Durum a Genel Olarak b Sağlık Hizmetleri c Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 Eğitim ve Kültür Durumu 5 Ekonomik Durum a - Tarım b Hayvancılık c- Sanayi d- Ormancılık e- Ulaştırma ve Altyapı Durumu II - Mahalli Đdarelerin Durumu 1 - ilçe Özel Đdare Müdürlüğü 2 Belediyeler a - Bozkurt Belediye Başkanlığı b - Đnceler Belediye Başkanlığı 3 - Köyler 4 - Köylere Hizmet Götürme Birliği III - Asayiş ve Güvenlik Durumu 1 - Genel Durum 2 - Polis Teşkilatı 3 - Jandarma Teşkilatı 4 - Denizli Kadın Açık Cezaevi IV - Yürütülen Faaliyetler V - Đlçenin Genel Sorunları

3 I - Đlçenin Genel Olarak Tanıtılması 1 - Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Nüfus Durumu a - Tarihi Bozkurt halk arasında 93 harbi diye de bilinen Osmanlı-Rus harbi sırasında Balkanlardan göç eden Türkler tarafından 1876 yılında Hambat Ovasında kurulmuştur yılına kadar köy statüsünde kalan Bozkurt 1955 yılında bucak, 1956 yılında belediye, 20 MAYIS 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı yasa ile ilçe olmuştur b - Konumu, Coğrafi Yapısı ve Đklimi Bozkurt ilçesi Denizli ye 52 km. mesafededir. Đlçenin doğusunda Çardak, batısında Honaz, güneyinde Acıpayam, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzey doğusunda Afyonkarahisar iline bağlı Dazkırı ilçesi bulunmaktadır. Đlçenin yüzölçümü 400 km2 olup, rakımı 866 metredir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat Ovası içindedir. Đlçemizde göl olarak, Çambaşı köyü yakınlarında Karagöl bulunmaktadır. Đklimi, Akdeniz ile Đç Ege iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. c - Nüfus Durumu 2009 yılı (TUĐK) verilerine göre ilçenin toplam nüfusu olup, bu nüfusun 4360 i ilçe merkezinde, 2556 i Đnceler beldesinde, 4632 kişi ise köylerde yaşamaktadır. 2 - Đdari Durum Bozkurt ilçesi, ilçe merkezinde (1) belediye ve (6) mahalle muhtarlığı, Đnceler beldesinde (1) belediye ve (4) mahalle muhtarlığı ile (13) köy muhtarlığından oluşmaktadır. Đlçe merkezinde Adliye Teşkilatı, Askerlik Şubesi, Orman Đşletme Müdürlüğü ve Ziraat Bankası bulunmamaktadır. Adliye Teşkilatı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun tarih ve 278 sayılı kararı ile kapatılarak Çardak Đlçesine nakledilmiştir. Đlçe merkezinde Halkbankası, Đnceler Beldesinde Orman Đşletme Şefliği hizmet vermektedir. 3 - Sosyal Durum a Genel Olarak Bozkurt ilçe merkezi, kasaba ve köylerin tamamında elektrik, içme suyu ve telefon hizmetleri mevcuttur. Đlçe merkezinde, Đnceler Beldesinde, Yenibağlar, Alikurt,Başçeşme ve Çambaşı köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Đlçe genelinde kullanılan

4 konutların durumu iyi olup, ilçe merkezinde konut sayısı yeterli olmadığından konut sıkıntısı çekilmektedir. Đlçemizde sinema, tiyatro bulunmamakta olup, gençlerimizin istifade edebilecekleri Đl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol sahası, okullarımıza ait voleybol, basketbol, hentbol sahaları ile tenis kortu, özel işletmeye ait 1 adet halı saha ve 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. b Sağlık Hizmetleri Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği Bozkurt Belediyesine ait binada 1975 yılında faaliyete başlamış, yılında köy tipi sağlık ocağı projesiyle kurulmuş olan binada hizmet vermiş 2003 yılı eylül ayında yeni inşa edilen sağlık ocağı binasına taşınmıştır yılında sağlık ocağı bünyesinde kurulan 112 acil yardım istasyonu faaliyete geçmiş, Valilik Makamının tarihli oluru ile Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı, 112 Acil Đlk Yardım Đstasyonu ve Đnceler sağlık Ocağı birleştirilerek Sağlık Grup Başkanlığı kurulmuştur. Bozkurt Sağlık Ocağı yeni yapılan binada, 112 Acil ilk Yardım ve Kurtarma Đstasyonu eski sağlık ocağı binasında, Đnceler Sağlık Ocağı hayırsever vatandaş ve devlet işbirliği ile yapılan binada hizmet vermektedir. Đlimiz tarih ve l538 sayılı Bakanlık Olurları ile aile hekimliği uygulaması için pilot il olarak seçilmiş, tarihinde aile hekimliği sistemine geçilmesi nedeniyle Bozkurt Sağlık Grup Başkanlığı Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezine dönüştürülmüştür. Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezinde 1 hizmet, 112 Acil ve Đlk Yardım Đstasyonunda 2 ambulans olmak üzere 3 adet araç bulunmaktadır. Đlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi kendisine bağlı 3 aile sağlığı merkezi ile beraber 12 köye sağlık hizmeti vermektedir. Đlçemize bağlı Alikurt köyü sağlık hizmetleri Kaklık aile hekimliğinden yürütülmektedir.bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi Đcapçı nöbet usulü sistemi ile 24 saat 1 tabip ve 1 sağlık memuru ile ilçe halkımıza sağlık hizmeti vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezimizde koruyucu sağlık hizmetleri, ana-çocuk sağlığı ve çevre sağlığı çalışmalarına büyük önem verilmektedir. AĐLE HEKĐMLĐĞĐ BÖLGELERĐ : 1 NOLU ASM.BÖLGESĐ : 2 NOLU ASM.BÖLGESĐ : 3 NOLU ASM.BÖLGESĐ: 1-Đnceler 1 Armutalan Köyü 1- Yenibağlar Köyü 2-Đnceler Tekkesi 2- Mecidiye Köyü 2- Çambaşı Köyü 3- Hayrettin köyü 3-Cumalı Köyü 4-Avdan Köyü 4-Sazköy Köyü 5- Başçeşme Köyü 5-Tutluca Köyü 6-Baklankuyucak Köyü 7-Bozkurt Kadın Açık Cezaevi Müd. Mobil Hizmet Nüf: 0 Mobil Hizmet Nüf: 1244 Mobil Hizmet Nüf: 2432 Toplam Nüfusu: 2634 Toplam Nüfusu : 4196 Toplam Nüfusu : Toplum Sağlığı Merkezi : Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezinde 2 doktor, 1 diş doktoru, 3 sağlık memuru, 1 çevre sağlık teknisyeni, 4 ebe, 2 hizmetli, 1 şoför, 1 Veri Hazırlama Kontrol Đşletmeni, 1 Labaratuvar Teknisyeni, 1 Röntgen Teknisyeni olmak üzere 17 personel bulunmaktadır.

5 170 Nolu ASM de 1 sözleşmeli aile hekimi, 1 geçici görevli ASE(T.S.M. den gidiyor.) 171 Nolu ASM de 1 sözleşmeli aile hekimi,1 sözleşmeli ASE(Aile Sağlığı elemanı) 172 Nolu ASM de 1 sözleşmeli aile hekimi, 1 sözleşmeli ASE(Aile Sağlığı elemanı) 112 acil ve ilkyardım istasyonunda 3 Paramedik, 10 Acil Tıp Teknisyeni 4 şoför olmak üzere 17 personel ile 24 saat hizmet vermektedir. 2 ambulansı bulunmaktadır. -Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. 1- Ana çocuk sağlığı, 2- Bağışıklama (Aşılama) 3- Çevre sağlığı, 4- Laboratuar, 5- Diş Ünitesi, 6- Adli Tabiblik Acil ve ilk yardım istasyonu. 8- Sosyal Hizmetler birimi 9- Halk ve Hizmet içi eğitim 10- Denetimler 2009 Yılı Sağlık Düzeyi Ölçütleri : Nüfus : (Alikurt Köyü nüfusu:628 dahil değil) Canlı Doğum Sayısı : 97 Ana Ölüm Sayısı : 1 Bebek Ölüm Sayısı : 1 Ölü Doğum Sayısı : 1 Toplam Ölüm Sayısı : 83 Toplam Poliklinik Sayısı : Hastaneye Sevk Sayısı : 2130 Toplam Gebe Sayısı : 62 Toplam Bebek Sayısı : 95 Toplam Canlı Doğum Sayısı : 97 Toplam Çocuk Sayısı : 494 Adli Rapor Sayısı : 209 Otopsi sayısı : 1 Küçük Cerrahi Müdahale : 37 Düzenlenen Mernis Ölüm Formu Sayısı: 27 Doğumların Olduğu Yer :96 tane Hastanede, 1 sağlık personeli yardımı olmadan Bölgemizde gerçekleşen anne ölümü;gebelik ve doğuma bağlı olmayıp annenin sistematik hastalığına bağlı olarak gerçekleşmiştir. 1(bir) bebek ölümü de önlenemez hastalığa (doğumsal anomali) bağlı olarak gerçekleşmiştir. Laboratuar Çalışmaları : Đdrar : 345 Kan : 4260 Gebelik Testi : 55 Seroloji : 11

6 Çevre Sağlığı Çalışmaları : Alınan bakteriyolojik su numunesi sayısı: 147( Uygun Numune :109, Uygun Olmayan: 38) Alınan kimyasal su numunesi sayısı : 69 (Uygun numune:68 Uygun Olmayan:1) Bakiye Klor Ölçüm sayısı :1940(Uygun Numune:1848,Uygun Olmayan: 92) Đşçi Sağlığı ve Đş güvenliği denetim sayısı: 12 Yeşilkart çalışmaları : 2008 Aralık ayı sonu itibariyle Toplam Yeşilkartlı Kişi Sayısı : 788 Başvuru yapan kişi sayısı : 333 Yeşilkart alan kişi sayısı : 179 Yeşilkart almayan kişi sayısı : 10 Đptal edilen kişi sayısı : 55 Reddedilen kişi sayısı : 36 Vefat eden kişi sayısı : Aralık ayı sonu itibariyle Toplam Yeşilkartlı Kişi Sayısı :967 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalışmaları (Aşılama) : DBT ve Polio 1 aşı sayısı : %96 DBT Polio Rapel sayısı : %106 Kızamık aşılama oranı : %120 BCG (Verem) aşı sayısı : %95 Hepatit 1 aşı sayısı : %107 Hepatit 2 aşı sayısı : %104 Hepatit 3 aşı sayısı : %112 Okul aşıları : 144 Kızamıkçık : 73 Hepatit 1 : 36 Hepatit 2 : 35 Risk Grubu Aşılamaları : 430 Hepatit 1 : 189 Hepatit 2 : 181 Hepatit 3 : 60 Kuduz aşısı uygulanan kişi sayısı: 13 Bulaşıcı Hastalık Sayısı : 12 Düzenlenen Filyasyon Raporu Sayısı: 12 (Paraziter Hastalık) SAĞLIK OCAĞI DEĞERLERĐ: : Kaba ölüm hızı % Ana ölüm hızı %010 Ölü doğum hızı % günlük bebek ölüm hızı % günlük bebek ölüm hız %0 1-4 Yaş arası ölüm hızı %0 Doğal nüfus artış hızı %01.25 Kaba doğum hızı %08.71 Genel doğurganlık hızı %37.66 Düşük hızı %12,37

7 Kişi başına düşen ortl.muay.s.%4.54 Etkili aile planlaması kul.ora. %44 Etkisiz aile planlama kul.oranı %11,14 c Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1: GENEL DURUM Đlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının aylık periyodik payı ,00 YTL dir. Đlçemiz toplam nüfusu dir. Vakfımıza yoksul, ekonomik durumları zayıf 974 aile kayıtlıdır. Vakfımıza üç norm kadro tahsis edilmiş olup, Vakıf hizmetleri 1 Müdür ve 1 Sosyal Yardım Đnceleme Görevlisi olmak üzere 2 personel tarafından yürütülmektedir. Vakfımız Mütevelli Heyet toplantıları her ayın ilk haftası ile üçüncü haftası olmak üzere ayda iki sefer Çarşamba günleri saat 10:00 da yapılmaktadır yılı Aralık sonu itibarıyla; - 1 Aileye Ayni Gıda paketi yardımı ile 1285 Aileye nakdi yardım şeklinde toplam ,00 TL nakdi gıda yardımı, öğrencimize nakdi yardım şeklinde toplam ,00 TL nakdi Eğitim yardımı, 257 öğrencimize ayni eğitim yardımı şeklinde ,31 TL ayni eğitim yardımı, - 3 Kişiye barınma yardımı olarak 2.449,90TL Ayni yardım, - 18 Kişiye nakti sağlık yardımı şeklinde 3.497,00 TL Nakti Sağlık Yardımı, 165 kişiye ayni sağlık yardımı şeklinde Tl Ayni Sağlık Yardımı, 2 kişiye medikal sağlık yardımı şeklinde TL, 3 kişiye ortapedik malzeme yardımı şeklinde 1.150,60 TL ayni sağlık yardımı yapılmıştır kişiye bir defaya mahsus ,00 TL nakdi yardım yapılmıştır kişiye diğer çeşitli ihtiyaçları için 1 263,83 TL ayni yardım yapılmıştır. - 1 vatandaşımıza yol bileti yardımı olarak TL nakdi yardım yapılmıştır. - Kışlık yakacak gereksinimleri için 5 kişiye 600,00 Tl lik nakti yakacak yardımı yapılmış olup 220 aileye 750 şer Kg, 44 aileye 900 ar kg ve 296 aileye kg olmak üzere 500 ton kömür dağıtımı yapılmıştır. 2:ŞARTLI NAKĐT TRANSFERĐ: Şartlı Nakil Transferi uygulamasından 209 aile başvuruda bulunmuş olup, bunlardan 70 aile yararlanmaktadır. Bu hak sahibi ailelerin çocuklarından 76 sı Eğitim, 11 kişisi de Sağlık yardımlarından yararlanmaktadır. Gebelik yardımından yararlanan bulunmamaktadır. 3. SOSYAL RĐSKĐ AZALTMA PROJESĐ: Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP )kapsamında 54 ailenin 2 er büyükbaş hak ederek faydalanacağı 3 farklı süt sığırcılığı yetiştirme projesi hazırlanmış olup 19 ailenin faydalanacağı proje onaylanmış vatandaşlar ile borçlanma sözleşmeleri imzalanmıştır.17 ve 18 aile ile 2 şer büyükbaş hayvan projeleri onaylanmak üzere fon başkanlığına gönderilmiş henüz cevabı gelmemiştir. S.S. Cumalı Sulama Kooperatifi (63 Aile x2 Baş Süt Sığırcılığı) hazırlamış olduğu proje kapsamında ortaklarla borçlanma sözleşmeleri imzalanmış, hayvan alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

8 2009 yılı içerisinde 8 adet gelir getirici Đş Kurma Projesi hazırlanmış ve SYDGM ye onay için gönderilmiş olup, 6 proje onaylanmış 4 işyeri faaliyete geçirilmiştir. 1 fayda sahibi projeyi uygulamaktan vazgeçmiş, 1 projenin kaynak aktarımı beklenmektedir. 4- EĞĐTĐM VE KÜLTÜR DURUMU: Đlçemizde hizmet veren (4) Đlköğretim okulu, (2) Lise, (Çok Programlı Lisesi ve Bozkurt Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) (1) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, (1) Öğretmen evi müdürlüğü mevcuttur. Đlçemiz eğitim kurumlarında 79 Branş öğretmeni, 40 Sınıf öğretmeni, 37 ücretli öğretmen, 17 Đdareci olmak üzere toplam 173 personel mevcuttur. 367 öğrenci taşımalı sistemle eğitim öğretime devam etmektedir. Đlçemizde (1) adet Kütüphane bulunmaktadır. Basımevi bulunmamaktadır. Okuma-Yazma Oranı %99 dur. OKUL ÖNCESĐ ÖĞRETĐM Đlçemizde bağımsız anaokulu bulunmamaktadır. Okul öncesi eğitimde e-okul kayıt verilerine göre 2004 doğumlu öğrenci sayısı 114 olup 80 öğrencinin okul öncesine devam etmektedir. Okul öncesi okullaşma oranı %70 dir. ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI Đlçemiz Đlköğretim okullarında öğretim yılında 146 öğrenci mezun vermiştir. Mezunların 74 öğrenci bir üst öğrenim olan Orta dereceli okullara yerleşmiştir. Sınav başarı oranı devam etmektedir. Başarı oranı %50,68 dir. Đlçemiz Đlköğretim okullarından mezun 146 öğrenci olup 129 öğrenci orta dereceli okula devam etmektedir. Devam etmeyen 17 öğrenci velisi ile görüşmede öğrencilerin 12 si özürlü olmakta 1 i evli 2 si ise kendi isteği ile devam etmediğini belirtmiştir. Orta öğretim okullarına geçişte okullaşma oranı %88 dir. Đlçemizde maddi imkânsızlıklardan Orta dereceli okula devam etmeyen öğrenci bulunmamaktadır. Đlköğretim okullarında Derslik başına düşen öğrenci sayısı Cumhuriyet Đ.Ö.O. %34, Atatürk Đ.Ö.O. %28, Đnceler Atatürk Đ.Ö.O. %16, Cumalı Đ.Ö.O. %9 dur. Đlçe genelinde okullarımız Çok Amaçlı Konferans salonlarının bölünmesi, idari sınıfların ve laboratuarların derslik olarak kullanılması sonucunda ilçemizde 1229 Đlköğretim öğrencisi ve 54 derslik sayısı bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı % 23 tür. ORTAÖĞRETĐM OKULLARI Đlçemiz Orta öğretim okullarında toplam öğrenci sayısı 433 olup 28 derslik bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı % 16 dır. Ortaöğretim okullarımızdan öğretim yılında sadece Çok Programlı Lise mezun vermiştir. Mezun sayısı 36 olup Üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 18 dir. Başarı oranı %18 dir. HALK EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER Ana-Kız Okuldayız kampanyası çerçevesinde 5 adet I. Kademe okuma yazma kursu, 2 adet seviye tespit sınavı ile I. Kademe okuma yazma kursu, 1 adet II. Kademe okuma yazma kursları açılmış olup toplam 67 kursiyere ulaşılmış bunlardan 14 kişiye belge düzenlenmiştir Yılı Nüfus Sayımına Göre TUĐK Verilerine Göre Bozkurt Đlçesi Genelinde Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayısı: 938 Kişi, Bozkurt Sağlık Ocağının Ev Ziyaretleri Şeklinde Takip Ettiği Etf Formlarına Göre 879 Kişi Olarak Görülmektedir.

9 Mayıs 2009 Đtibarı Đle Etf Formlarındaki Bilgilerin Muhtarlar Aracılığı Đle Tekrar Bire Bir Mahallinde Gözden Geçirilmesi Đle Güncellenmiş Ve Elde Edilen Verilere Göre Bu Kişilerden; 35 kişinin vefat ettiği, 210 Kişinin Daha Önce Okuma Yazma Kursuna Katıldığı Belgesinin Olduğu, 5 Kişinin Đlkokul Mezunu Olduğu, 1 Kişinin Ortaokul Mezunu Olduğu Tespit Edilmiştir. 73 Kişinin Okuma Yazma Bildiği Ancak Belgesi Olmadığı belirlenmiştir. Belgesi olmayan bu kişilere Temmuz ayı içerisinde Okuma Yazma 1. K.D. Seviye Tespit Komisyonunca Sınav Yapılarak 30 kişiye Belge Tanzim Edilmiştir. 53 kişiye de ikamet değişikliği ya da oğlunun kızının yanında yaşıyor olması nedeni ile ulaşılamamıştır. 455 Kişinin Kursa Katılamayacak yaşlı ve özürlü kişiler olduğu tespit edilmiştir. Kursa Katılabilecek Durumda Olan 106 Kişi 2009/2010 Öğretim Yılında Kurslara Katılmaya Đkna Edilmiştir. 2008/ 2009 Eğitim Öğretim yılı çalışmalarında ise 31 AĞUSTOS ayı itibarı ile 5 adet I. Kademe 2 adet II. Kademe Okuma Yazma kursu, 4 adet I. Kademe Okuma-Yazma seviye belirleme kursu olmak üzere 11 adet okuma-yazma kursları;14 adet Mesleki, 64 adet Sosyal Kültürel kurs, olmak üzere 89 açılmış olup kurslarımıza 859 kadın, 746 erkek kursiyer kayıt olmuş, 333 kadın 359 erkek kursiyere belge almıştır. 5 Ekonomik Durum Đlçe halkından (5461) kişi tarım ve hayvancılık ile, (488) kişi esnaflık ile uğraşmakta olup, ilçemiz genç nüfusun çoğu Denizli ve sanayi tesislerinde işçi olarak geçimini sağlamaktadır. (Đlçemizde 2009 Aralık ayı sonu itibariyle (317) basit usule tabi, (170) gerçek usule tabi ve (44) kurumlar vergisine tabi diğer ücretli (18)olmak üzere (549) vergi mükellefi bulunmaktadır) yaklaşık 300 kişi de kamu kurumlarında çalışmaktadır. a - Tarım Đlçe Merkezi, Cumalı, Tutluca, ve Đnceler tekkesi köyleri haricinde sulama imkânı olmadığından genel olarak kuru tarım yapılmaktadır. Bazı çiftçiler sondaj yaparak yeraltı sularından yararlanmaktadır. Đlçede üretilen zirai ürünlerin başında arpa, buğday ve kimyon gelmektedir. Đlçemizdeki arazilerin dağılımı şöyledir : TARIM ARAZĐSĐ Hektar % ÇAYIR/MERA 843 Hektar % 2.03 ORMAN ARAZĐSĐ Hektar % TARIM DIŞI Mesken Hektar % 7.43 TOPLAM Hektar Tarım arazilerinin kullanımına göre dağılımı şöyledir : TARLA ARAZĐSĐ Hektar % BAĞ ARAZĐSĐ 663 Hektar % 4.05 MEYVECĐLĐK 150 Hektar % 0.92 SEBZECĐLĐK 169 Hektar % 1.02 TOPLAM Hektar

10 Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğince ilçemiz dahilinde tarım arazileri arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çabaları kapsamında Đncelertekkesi köyünde 143 hektar, Tutluca köyünde 160 hektar, Alikurt köyünde 140 hektar ve inceler beldesinde 2200 hektar olmak üzere toplam 2643 hektar alan toplulaştırılmıştır. b Hayvancılık Đlçemizde hayvancılığa yapılan destekler sayesinde hızla gelişme gösteren bir sektördür. Đlçemizdeki Hayvan Varlığı şöyledir : Büyükbaş Hayvan Sayısı : Adet Küçükbaş Hayvan Sayısı : 6.060Adet Tek Tırnaklı Hayvan Sayısı : 116 Adet Kanatlı Hayvan Sayısı : Adet c- Sanayi Đlçede önemli bir sanayi tesisi olmamakla birlikte 2 adet tekstil fabrikası, 1 adet çelik tencere fabrikası, 1 adet mermer fabrikası bulunmakta olup yaklaşık 500 işçi çalışmaktadır. d- Ormancılık Đlçede Đnceler beldesinde faaliyet gösteren Đnceler Orman Đşletme Şefliği sorumluluk bölgesi ve mülki hudutlar içindeki orman arazisinin genişliği (13665) hektardır. Bunun (9116) hektarı iyi cins orman, kalan (4549) hektar ise bozuk orman alanıdır. Bozuk orman alanının iyileştirilmesi projesi içinde (560) hektar alan devlet tarafından ağaçlandırılmıştır. Đlçede özel ormancılıkta özendirilerek Yenibağlar köyünde köy tüzel kişiliği adına (38) hektar, özel bir şahıs adına da (32) hektar bozuk orman alanının kiralanmak suretiyle devri yapılmış ve halen ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. e- Ulaştırma ve Altyapı Durumu Đlçemizin Đl Merkezi ve köyleri ile arasında bulunan bütün yollar asfalttır. Đlçemiz içinden geçen demiryolu mevcuttur. Đlçemiz, Çardak ilçesinde bulunan Havaalanına yaklaşık 12 km uzaklıktadır. Đlçemizdeki tüm yerleşim birimlerinde elektrik, telefon, içme suyu hizmetleri verilmektedir. Đlçe merkezi, Đnceler Beldesi, Alikurt, Yenibağlar, Başçeşme ve Çambaşı köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.

11 II - Mahalli Đdarelerin Durumu 1 - Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü Hükümet Konağının 2.katında bir odada 1 müdür 1 sözleşmeli geçici işçi ile hizmet vermektedir. Memur kadrosu bulunmamaktadır. Đlçemiz Özel Đdare Müdürlüğünün gelir getirici mülk veya tesisi bulunmamaktadır. Đlçe Özel Đdare Müdürlüğümüz görev alanında bulunan 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak 23 adet kahvehane,3 adet lokanta,15 adet G.S.M. 15 adet Bakkal ve Büfe ruhsatı verilmiş, Đlçemizde bulunan ilköğretim okulları ödeneği Đl Özel Đdaresinden gönderilen yakacak alımı için TL, Öğrenci taşıması için ,10 TL,telefon ve su gideri için TL internet için 1 861,76 TL, kırtasiye için 600,00 YTL olmak üzere toplam TL nin tamamı harcanmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır. 2 - Belediyeler a - Bozkurt Belediye Başkanlığı 1956 yılında kurulan Bozkurt Belediyesinin toplam 32 memur kadrosu olup, bunun 10 Adet i dolu, 22 Adet i boş durumdadır, Başkatip kadrosu dondurulmuş durumdadır. 11 memur 7 adet daimi işçi, olmak üzere toplam 18 personel görev yapmaktadır. BELEDĐYENĐN 2010 YILI BÜTÇESĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : ,00.-TL Personel Giderleri : ,00.-TL Vergi Dışı Gelirler : ,00.-TL Sosyal Güv.Kur.Giderler i: ,00.-TL Sermaye Gelirleri : ,00-TL Mal ve Hizmet Alımları : ,00.-TL Bağış ve Yardımlar: ,00-TL Cari Transferler : ,00.-TL TOPLAM : ,00-TL Sermaye Giderleri : ,00 -TL Yedek Ödenek : ,00 -TL TOPLAM : ,00.-TL 2009 YILI KESĐN HESAP CETVELĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : ,38.-TL Personel Giderleri : ,49.-TL Vergi Dışı Gelirler : ,39.-TL Sosyal Güv.Kur.Giderleri : ,77. -TL Bağış ve Yardımlar : ,43.-TL Mal ve Hizmet Alımları : ,50.-TL Sermaye Giderleri : ,02 -TL TOPLAM : ,20.-TL TOPLAM : ,78.-TL ALT YAPI DURUMU : Đlçe Merkezinde Đmar planı içinde 42 km yol bulunmaktadır. Bunun 25 km. kesme taş döşenmiş olup, 17 km. si stabilize yoldur. Şehir içme suyu şebeke uzunluğu 102 km. ve 1925 abonesi vardır. 1 adet 1000 tonluk su deposu bulunmaktadır. 47 km. kanalizasyon şebekesi ile buna bağlı 1100 kanalizasyon abonesi vardır. 630 hektarlık imar planı mevcuttur. Belediye imar planını 1996 yılında çizdirmiş

12 olup, plan doğrultusunda alt yapı hizmetlerinden Kanalizasyon, Đçme suyu,telefon, Elektrik tesisatları döşenmiş, yolların tamamına yakını açılmış durumdadır. YATIRIMLAR : Đlçe merkezinde Kanalizasyon şebekesinin Đller Bankasınca Đhalesi yapılarak 2005 yılı içinde tamamlanmış olup, Yenibağlar köyü sınırları içerisine yapılması planlanan arıtma sistemi bu köyle olan itilaf nedeniyle tamamlanmadığından hizmete girmemiştir. Belediye önü park yapımı, meydan tören alanı düzenlemesi tamamlanmıştır. Aşkın- Mutlu- Ozan Parkının yeniden düzenlenmesi yapılarak ihale ile kiraya verilmiştir. Hamdiye Mahallesindeki çocuk parkı yeniden düzenlenerek hizmete açılmıştır. 6 Mahalleye 6 parrk yapım çalışmaları devam etmektedir. Hükümet Konağı arkasına peyzaj çalışmalarına başlanmış olup, havuz sistemleri tamamlanmış, park ve piknik alanı çalışmaları devam etmektedir. 15 km kilit taşı döşemesi yapılmştır. Ankara Karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait olan arsa üzerinde gerekli imar tadilatı yapılarak ticaret merkezi haline getirilmesi için proje çalışmaları yapılmaktadır.. Belediyece yaptırılmakta olan 60 konutluk toplu konut inşaatının ince işleri tamamlanarak teslim etme aşamasına gelmiştir. BELEDĐYENĐN GAYRĐMENKULLERĐ : Belediyenin kendi hizmet binası dışında 2 adet işhanı, 1 Hükümet Konağı olarak kullanılan (Belediye Sarayı), 1 Adet Akaryakıt istasyonu,1 Mezbahane, 1 Ekmek Fırını, 1 bina Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilerek Spor Lisesi olarak kullanılmaktadır. ARAÇ GEREÇ DURUMU :2 Adet Damperli Kamyon,1 Adet Grayder, 1 Adet Kazıcı Yükleyici kepçe, 2 Adet Đtfaiye, 2 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 1 Adet Vidanjör, 2 Adet SW binek araç, 1 Adet Pikap (BMC), 1 Adet et çeker araç, 2 Adet Traktör, 1 Adet Traktör Kepçe, 1 Adet Cenaze Taşıma aracı, 1 Adet Cenaze Yıkama aracı, 1 Adet Đlaçlama makinası 1 Adet parke taşı imalat makinası mevcuttur. b - Đnceler Belediye Başkanlığı 1955 yılında kurulan Đnceler Belediyesinin 19 memur kadrosu mevcut olup, bunun 8 adet i dolu, 11 adet i boş 3 Adeti dondurulmuş durumdadır. Memur kadrosu dışında 8 geçici işçisi olmak üzere toplam 19 personeli bulunmaktadır. BELEDĐYENĐN 2010 YILI BÜTÇESĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : TL Personel Giderleri : TL Teşeb.ve Mülk gelir: TL Sosyal Güv.Kur.Giderleri : TL Sermaye Gelirleri : TL Mal ve Hizmet Alımları : TL Bağış ve Yardımlar : TL Faiz Giderleri : TL Diğer Gelirler : TL Cari Transfer : TL TOPLAM : TL Sermaye Giderleri : TL Yedek Ödenekler : TL TOPLAM : TL

13 2009 YILI KESĐN HESAP CETVELĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : TL Personel Giderler ,17-TL Teşebbüs Mülkiyet Gelir: ,60-TL Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid.: ,95-TL Diğer Gelirler : ,22.-TL Mal ve Hizm Alımları : ,08.-TL Alınan Bağış ve Yard.: ,57- TL Cari Transferler : ,92-TL. Sermaye Giderleri : ,45-TL Faiz giderleri : TOPLAM : ,19.-TL TOPLAM : ,77-TL ALT YAPI DURUMU : Kasaba Belediyesinin Đmar Planı kapsamı 182 hektar olup, bunun 78 hektarı imara açılmış bulunmaktadır metre uzunluğundaki şebeke sistemi ile 1037 aboneye 300 ve 700 m3 kapasiteli 2 adet gömme su deposu ile içme suyu verilmektedir. Telefon ve Elektrik tesisatı döşenmiştir yılında belediye kendi imkanları ile içme suyu şebekesi için 2000 mt, kanalizasyon şebekesi için 500 mt ek hat yaptırılmıştır.2009 yılı içerisinde park içerisine yazlık düğün salonu, yemekhane ve çocuk oyun alanı yapılmıştır.yol düzenleme işinde ana ve ara yollarda 100 mt uzunluğunda kilitli parke taşı döşenmiştir. Spor sahası soyunma odası yapımı için 2009 aralık ayında başlanmış, yapımı devam etmektedir. Đmar planı içerisinde kalan m2 lik Pazar yerinin 7000 m2 lik alanında değişiklik yapılarak spor kompleksi olarak 2010 yılında yapılması planlanmaktadır. Karakısık mevkiinde içme ve sulama suyu amaçlı arama çalışmalarında iki yerde su bulunarak iki yere sondaj yapılmış olup, saniyede 80 lt/sn suyun önümüzdeki yıllarda içme suyu şebekesine ilave edilecektir. Fazla gelen suyun 2010 yılı içerisinde sulama suyu amaçlı projelerine ağırlık verilmeye çalışılacaktır. BELEDĐYENĐN GAYRĐMENKULLERĐ : 3 adet hizmet binası mevcuttur. (Mevcut hizmet binası, eski hizmet binası ve fırın) ARAÇ GEREÇ DURUMU : 1 Adet Şteyr Römorklu Traktör, 1 Adet Tümosan Traktör, 1 Adet Arasöz, 1 Adet Ford Kamyon, 1 Adet Bekoloader Đş Makinası, 1 Adet Fiat Đş Makinası, 1 Adet Campion Grayder, 1 Adet Fatih Kamyon, 1 Adet Renault SW binek araç, 1 Adet Huyndai Cenaze taşıma aracı mevcuttur. 3 - Köyler Đlçemize bağlı 13 Köy mevcuttur. Köylerimizin yerleşimi genelde merkezidir, yalnızca Cumalı ve Hayrettin Köylerinde Köy merkezinden yaklaşık 1 km. mesafelerde 1`er adet mahalleleri mevcuttur. Bütün köylerimiz Köy Hizmetleri yol ağı içinde olup ana hatların tamamı asfalt yoldur. Đlçemizin Kasaba ve Köylerle birlikte bağlantısını sağlayan toplam 140 km. yol mevcut olup, bunun 111 km. asfalt yol geriye kalan 29 km. yol ise stabilize toprak yoldur. Đçme suyu olmayan köyümüz yoktur. Tüm köylerimizin içme suyu deposu tel örgü ile koruma altında olup, sağlıklı bir şekilde klorlaması düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Alikurt, Çambaşı, Başçeşme ve Yenibağlar köyleri dışında diğer köylerimizde kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Köylerimizin içinde elektriksiz köy bulunmamaktadır. Tüm köylerimizde otomatik santralli telefon mevcuttur.

14 4 - Köylere Hizmet Götürme Birliği Kuruluşu 1992 yılında gerçekleşmiş olup, Đlçemize bağlı 13 köyün hepsi üye bulunmaktadırlar. Hizmet götürme birliğimizin gelirleri bağışlar ve üye aidatlarından ibarettir yılı Kesin Hesabı ; Gelir : ,47.-TL. Gider : ,19.-TL yılı Tahmini Bütçesi ; Gelir : ,00.-TL. Gider : ,00.-TL. Birlik tarafından 2009 yılı için Köydes kapsamında TL ödenek ayrılmış 2008 yılından artan ödenek TL ,53 TL toplam :64 766,53 TL ödenek doğrultusunda Yenibağlar içme suyu deposu (48 162,71 TL) ve Avdan Köyü yolu sanat yapısı duvar yapımı (33 866,55TL) işleri ek proğram olarak projelendirilmiş KDV hariç 5 411,92 TL ye ihale edilerek işler tamamlanmıştır. Đller Bankası Köy Kalkınma payından ayrılan ödenekler doğrultusunda projelendirilen Sazköy 100 tonluk gömme içme suyu deposu inşaatı işi için gönderilen (41 872,50 TL) ödenekle iş tamamlanmış ve Baklankuyucak köy yolları menfez inşaatı işi için gönderilen (41 442,78TL) ödenekle söz konusu işler tamamlanmıştır 2009 yılında Köy-Des kapsamında ,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin tamamı kullanılmış olup, işlerin tamamı bitirilerek hizmete açılmıştır. III - Asayiş ve Güvenlik Durumu 1 - Genel Durum Đlçemiz asayiş yönünden genelde sakindir. Meydana gelen olaylar genellikle Trafik kazaları vb adi suçlar olup, ilçemizde terör ve toplumsal olaylar meydana gelmemiştir. Suçlular tespit edilerek adli makamlara intikal ettirilmektedir. 2 - Polis Teşkilatı Đlçemizde Emniyet Amirliği kurulması 18 Mart 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 92/2793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış, yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulması kabul edilmiş, tarihli Valilik Makamı oluruna istinaden tarihinde mülkiyeti Bozkurt belediyesine ait eski ziraat Bankası olarak kullanılan bölümde Đlçe Polis Merkezi Amirliği ile birlikte aynı yerde faaliyetine başlamıştır tarihinde oluşturulan komisyon tarafından görev alanı tekrar belirlenmiştir. Bozkurt Đlçe Emniyet Amirliğinde 1 Emniyet Amiri, 19 polis memuru, 1 Çarşı ve mahalle bekçisi ve 1 teknisyen yardımcısı ile hizmetler yürütülmektedir. Bulunduğu hizmet binası standartlara uygun olmadığından yeterli olmayıp, yeni hizmet binası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. araç durumu yeterli olup, 1994 model Renault Toros otomobil, 2002 model Toyoto Corolla marka otomobil ve 2004 model Ford Transit minibüs ile hizmetler yürütülmektedir

15 3 - Jandarma Teşkilatı Đlçe Jandarma Komutanlığı 01 Ağustos 1997 yılında kurularak göreve başlamıştır. Aynı tarihte Đlçe Jandarma komutanlığına bağlanan Đnceler Jandarma Karakol komutanlığı Bozkurt Đlçe Jandarma komutanlığı hizmet binasında konuşlandırılmıştır. Đlçemiz Jandarma Komutanlığına bağlı 2 Asayiş timi bulunmaktadır. Yapılan hizmetler vatandaşın huzur ve refahını güven ortamında sağlamak olup, çalışma plan ve programları bu çerçeve içinde yürütülmektedir. PERSONEL DURUMU : Đlçe Jandarma Komutanlık karargâhında 1 Subay (Đlçe Jandarma Komutanı) 3 Astsubay. 4 Uzman Jandarma olmak üzere 8, Hizmet Muhafız kısmında 9 Erbaş ve Er, asayiş timlerinde 14 Erbaş ve Er olmak üzere toplam 31 personel bulunmaktadır. ARAÇ DURUMU : Komutanlık ta 1 Ford Connect hizmet aracı, 2 adet Ford Transit, 1 adet Land Rover marka arazi aracı ve 1 Sabit, 6 Adet el ve 3 Adet Araç Telsizi bulunmaktadır. 4 - Denizli Kadın Açık Cezaevi Denizli kadın açık cezaevi tarihli bakanlık oluru ile açılmış olup, tarihi itibarı ile 172 hükümlü bulunmaktadır. Cezaevimiz Adli ve idari yönden 5.km uzaklıkta bulunan ÇARDAK Adliyesine bağlıdır. Đlçemizde bulunan Denizli Kadın Açık Ceza ve Đnfaz Kurumu, 1 Kurum Müdürü, 2 kurum 2. müdürü, 1 Öğretmen, 1 Psikolog, 1 muhasebe yetkilisi, 3 Teknisyen, 1 Kaloriferci, 1 aşçı, 4 infaz ve Koruma Başmemuru,1 Anbar Memuru, 1 Şoför, 14 infaz koruma memuru(gündüz personeli) 23 infaz koruma memuru (vardiya) olmak üzere toplam 52 personelle hizmet vermektedir. Cezaevimiz BOZKURT ilçesinin doğusunda bulunan Mehmetçik mahallesindedir. 300m güneyinde Đlçe Jandarma Komutanlığı, Đlçe Stadyumu, Çok Programlı Lise bulunmaktadır. Cezaevinin karşısında ise Đlçe Müftülüğü ve boş arazi bulunmaktadır. Kuzey ve Doğu cephelerinde ise yol ve şahıslara ait binalar bulunmaktadır. Đlçe Emniyet Amirliğine 1000m mesafededir. Cezaevi bünyesinde bayan hükümlüleri barındırmaktadır. Hükümlülerin maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal kalkınmalarını sağlamak için Cezaevi yönetiminin talebi doğrultusunda ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kanalı ile Matematik, gitar, 1. ve 2. kademe makrome, bilgisayar, okuma-yazma kursları verilerek meslek sahibi olmaları sağlanmaktadır. Yüksek okul yurdu olarak yapılan bu yerin cezaevine şuan itibariyle dönüşüm çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Cezaevi hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edinmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen bir statüye sahiptir.

16 Cezaevinin çevresi 800.m. dir. Ayrıca cezaevi etrafında 170cm beton duvar. 170cm demir parmaklık bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak duvar içinden 350 cm kafes tel çekilmektedir. Bahçe içi ve çevresi 8 adet Kamera ile izlenmektedir. Çevre aydınlatması 19 ayrı direklerde bulunan lambalarla yapılmaktadır. Binanın ısınması sıvı yakıtlı kalorifer sistemi ile yapılmaktadır. Cezaevimizin güvenliği 24 saat vardiyalı nöbet tutan infaz koruma memurları tarafından sağlanmaktadır. V - Đlçenin Genel Sorunları Đlçemizde yöre halkının kendi ihtiyacından fazla konut yapmamış olması ve kamuya ait konut ve lojmanın fazla olmaması nedeniyle konut sıkıntısı çekilmektedir. TOKĐ Başkanlığı nezdinde Đlçemizde toplu konut yapımı için gerekli yatırımların yapılması gerekmektedir. Konuya ilişkin çalışmalar Bozkurt Belediye Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ödeneği ile Đl Özel Đdaresi 2009 yatırım programına alınıp ta henüz ihalesi gerçekleştirilmeyen küçük çaplı kapalı spor salonunun kapasitesinin hizmete yetecek şekilde artırılarak büyük tip kapalı spor salonu şeklinde revize edilmesinin yatırımın amaca uygunluğu ve ihtiyacı karşılaması anlamında gereklilik arz etmektedir. Konuya ilişkin teklifimiz gerekçeli rapor ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiş ancak olumsuz değerlendirilmiştir. Đlçemizde spor lisesinin de bulunuyor olması, hiçbir ilk ve ortaöğretim okulunun kapalı spor salonunun olmayışı ve de gençlerimizin yararlanabileceği başka spor tesislerinin olmayışı göz önüne alınarak, teklifimizin tekrar değerlendirilip, Đl Özel Đdaresince mali kaynak sağlanıp projenin revize edilmesi sağlanmalıdır. Okul öncesi eğitim öğretimin yaygınlaşması ve de önümüzdeki yıllarda zorunlu eğitim öğretime dahil edilmesi düşünüldüğünde, Đlçe merkezinde bağımsız bir anaokulu ihtiyacı bulunmaktadır. Mevcut Cumhuriyet Đlköğretim okulu bahçesinde uygun arsa mevcuttur. Đl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklifimiz yapılmış ve yatırım programına alınmıştır. En kısa sürede inşaatına başlanılması ve eğitim öğretim yılında hizmete sunulması gerekmektedir. Đlçe Halk Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, Đlçemiz ÇPL binasının zemin katında hizmet vermekte olup, hizmete uygun bağımsız bir şekilde Halk Eğitim Merkezi binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Đlçemizdeki Okul Öncesi Eğitim okullaşma oranı(2004 doğumlular için) %72 seviyesindedir. Đlçemize ihtiyaç duyulan bağımsız anaokulu yapıldığı taktirde bu oranın artacağı düşünülmektedir. Cumalı köyü hariç diğer köylerin öğrencileri Đlçe merkezine taşımalı sistemle eğitim öğretime devam etmektedir. Đlçemiz merkezinde 2 adet Đlköğretim okulu mevcut olup Atatürk Đlköğretim Okulunda çiftli eğitim yapılmaktadır. Cumhuriyet Đlköğretim Okulunun bahçesine yapılması planlanan 12 derslikli ek bina ile Đlçemizdeki tüm okullarımızda tekli eğitim yapılma imkanı sağlanmış olacaktır. Đlçe Emniyet Amirliği kendisine ait hizmet binası olmadığından dolayı Belediye binasının alt katında hizmetini sürdürmektedir. Hizmet binası yapımı için Hükümet konağının yanındaki hazineye ait arazi tahsis edilmiş olup, Emniyet Genel Müdürlüğüne yatırım programına alınması için teklif edilmiştir. Ancak ilçemizde Esnaf Sanatkarlar Kooperatif Başkanlığına ait kaba inşaatı tamamlanmış olan 2 katlı bir hizmet binasının, Kooperatif Başkanlığınca resmi kurumların ihtiyacı doğrultusunda satışlarının yapılabileceğine dair Yönetim Kurulu kararları mevcut olup, Đlçe Emniyet

17 Amirliği hizmet binası olarak satın alınması hususundaki teklifimiz Đl Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiş, Müdürlükçe teklifimiz ekonomik olarak uygun değerlendirilmiş kaynak arayışı devam etmektedir. Đlçemiz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi değişik spor branşlarında yıl içerisinde 70 e yakın gerek il içi gerekse iller arası müsabakalara katılmakta olup, birçok branşta Türkiye derecelerine sahiptir. Ancak müsabakalar için yapılan harcamaların tamamı Okul Aile Birliği ve Kaymakamlığımızca desteklenmektedir. Bu tür faaliyetlerde kullanılmak üzere 1 adet minibüse ihtiyaç duyulmakta olup, okulumuzun teklifi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Köylerimizin genel ihtiyaçları olarak; Gerek coğrafi konumları ve gerekse de nüfuslarına bakıldığında gelişim özelliği gösteren Đlçemizin en büyük köyleri olan Alikurt ve Tutluca köylerinin Köy Đmar Planlarının Đl Bayındırlık Müdürlüğünce yapılmasının programa alınması planlı yapılaşma açısından önem arz etmektedir. Hayrettin Köyümüzde her yıl geleneksel olarak Hayrettin Köyü Kuru Fasulye ve Yayla Şenliği düzenlenmektedir. Đlçemizde katılımın yoğun olarak gerçekleştiği, geleneksel olarak yapılan tek şenlik olması sebebiyle, Köy tüzel kişiliğine ait köy içerisindeki festival alanının düzenlenmesi hususunda Köy Muhtarlığımızın talebi Đl Özel Đdaresine iletilmiştir. Bozkurt Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne hazırlatılan TL tutarındaki projenin faaliyete geçmesi için Đl Özel Đdaresince ödenek aktarıldığı taktirde festival alanı düzenlenmiş olacaktır. Tüm köylerimizde içme suyu klorlama cihazı mevcut olup sadece Armutalan, Avdan, Baklankuyucak ve Alikurt köylerimizde su depolarının elektrik hattından uzak olması sebebiyle doğrudan kaynaktan klorlama yapılabilmekte buda sağlıklı bir şekilde klorlama imkanı sağlamamaktadır. Orman köyü olan Avdan, Armutalanı, Başçeşme ve Cumalı köylerimizde kullanılmak üzere 4 adet yangın söndürme tankına ihtiyaç duyulmaktadır. Alikurt, Başçeşme, Yenibağlar ve Tutluca köylerimizin çöp toplama işi köy muhtarlıkları tarafından düzenli olarak yapılmakta olup, adı geçen köylerimizde ihtiyaç duyulan toplam 74 adet çöp konteynırının Đl Özel Đdaresince alınıp teslim edilmesi hususu çevre sağlığı ve çevre bilinci açısından önem arz etmektedir. Đnceler Beldesinde öğrencilerimizin ve gençlerimizin sportif faaliyetlerini yapabileceği bir tesis bulunmamaktadır. Beldemizde 1 adet amatör spor kulübü mevcuttur. Đnceler Belediyesi tarafından projelendirilip de yapımına başlanılan spor alanları için Đl Özel Đdaresinin katkı sağlaması hususunda Belediye Başkanlığının yardım talepleri mevcuttur. Geçmiş yıllardan beri Đl Özel Đdaresi destekleriyle devam eden köylerimizdeki parke taşı kaplama işlerinin 2010 yılında da devam ettirilmesi için öncelikle Çambaşı, Yenibağlar Tutluca ve Cumalı Köylerimiz için ihtiyaç duyulan metrekare kilit taşına ihtiyaç duyulmaktadır. Ocak 2010

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 1.SUNUŞ Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Bakanlar kurulunun 17/07/1992 tarih ve 92/3545 sayılı kararıyla Birlik Tüzüğünün

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI YASAL DAYANAK : 5442 Sayılı Kanun KOORDĐNATÖR KURULUŞ : Đlçe Emniyet Amirliği lık : Her Gün SAAT : 11:00 : - Đlçe Jandarma Komutanı -Đlçe Emniyet Amiri ĐLÇE ĐDARE KURULU :

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

Özel İdare Yatırımı İşler

Özel İdare Yatırımı İşler Bedeli Akçakent İlçesi 2005 Yılı AKÇAKENT SAĞLIK OCAĞI İNŞAATI 385.000,00 TL 25.11.2005 258.900,00 TL 22.12.2005 27.09.2006 16.10.2006 330.383,00 TL 97,11 2005 Toplamı : 1 Adettir. 385.000,00 TL 258.900,00

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI HATAY ÇALIŞMASI

2014 YILI HATAY ÇALIŞMASI 2014 YILI HATAY ÇALIŞMASI HATAY Yüzölçümü 5524 Nüfusu(2014) 1 519 836 15 ilçesi mevcut Hatay ın Doğusunda ve güneyinde Suriye Batısında Akdeniz Kuzeybatısında Adana Kuzeyinde Osmaniye Kuzeydoğusunda Gaziantep

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN PROGRAM DIŞI FAALİYETLER

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN PROGRAM DIŞI FAALİYETLER KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN PROGRAM DIŞI FAALİYETLER S. No İl Adı n Adı Proje Yapılması 1 Açık Ceza ve İnfaz Kurulu Müdürlüğünün Fırın Makine İncelemesi Teknik

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

SAYILARLA HÜYÜK HÜYÜK İLÇE NÜFUS BİLGİLERİ

SAYILARLA HÜYÜK HÜYÜK İLÇE NÜFUS BİLGİLERİ SAYILARLA HÜYÜK HÜYÜK İLÇE NÜFUS BİLGİLERİ 2010 2011 Belediyenin Adı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Hüyük 1.697 1.733 3.430 1798 1839 3637 Burunsuz 368 393 761 350 364 714 Çamlıca 575 632 1.207

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : AYDIN İLÇESİ : GERMENCİK ADI : BOZKÖY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozköy İlkokulu B- KURUM KODU : 719987 C- TELEFONU : ( 0256 ) 5761093

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE YAKLAŞIK MALİYET VE TEKNİK RAPOR ÇALIŞMALARI 1. Proje Çizimleri : 2 Adet 2. Tadilat Projesi Çizimleri : 4 Adet 3. Hastane,Etüd Merkezi,Kreş, Bakımevi Dersane,Açılış Raporu Tanzimi

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır.

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Mustafa Kemal Atatürk Müdürlüğümüzün Tarihçesi : İlköğretim

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 Eylül 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır.

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 Eylül 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI 1-İLÇEDE FAALİYETE BAŞLANILDIĞI TARİH Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 Eylül 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. 2-DAİRENİN PERSONEL

Detaylı

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ İLÇESİ : İLKADIM SIRA 1 İLBNK-7 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım Kaplama işi-9/1 Yol Yapımı 2013 2014 924.032 582.304 Devam Ediyor 2 İLBNK-8 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığının 27/12/2011 tarih ve 390 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi, her

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Birliğin Kuruluşu Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 16.02.1991 tarih ve 20788

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 41850698.301.05-137 : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : İmar planında İbadet Yeri alanına isabet eden ve mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Hocacihan

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ECEABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EYLEM PLANI

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ECEABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EYLEM PLANI T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ECEABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EYLEM PLANI OCAK 2012 SUNUŞ Eceabat İlçemiz, Gelibolu Yarımadasında, çevresi Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi ile çevrili, deniz seviyesinden 2 metre yükseklikte

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO BRİFİNG DOSYASI 2015 1. BÖLÜM KURULUŞUN GENEL TANIMI KURUMUN ADI Atabey : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü KURUMUN ADRESİ Yeni Mahalle : Hastahane cad. TELEFON

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 2015-2016 KURUMUN ADI VE YERİ :Kemaliye Halk Eğitim Merkezi ve Kemaliye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü (Ortak Plan) ERZİNCAN KURUMUN BAĞLI BULUNDUĞU KURUM :Kemaliye İlçe Milli

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı