BOZKURT KAYMAKAMLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKURT KAYMAKAMLIĞI"

Transkript

1 BOZKURT KAYMAKAMLIĞI 60 dakikalık ĐLÇE BRĐFĐNGĐ OCAK 2010

2 - TAKDĐM PLANI - I - Đlçenin Genel Olarak Tanıtılması 1 - Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Nüfus Durumu a - Tarihi b - Konumu, Coğrafi Yapısı ve Đklimi c - Nüfus Durumu 2 - Đdari Durum 3 - Sosyal Durum a Genel Olarak b Sağlık Hizmetleri c Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 Eğitim ve Kültür Durumu 5 Ekonomik Durum a - Tarım b Hayvancılık c- Sanayi d- Ormancılık e- Ulaştırma ve Altyapı Durumu II - Mahalli Đdarelerin Durumu 1 - ilçe Özel Đdare Müdürlüğü 2 Belediyeler a - Bozkurt Belediye Başkanlığı b - Đnceler Belediye Başkanlığı 3 - Köyler 4 - Köylere Hizmet Götürme Birliği III - Asayiş ve Güvenlik Durumu 1 - Genel Durum 2 - Polis Teşkilatı 3 - Jandarma Teşkilatı 4 - Denizli Kadın Açık Cezaevi IV - Yürütülen Faaliyetler V - Đlçenin Genel Sorunları

3 I - Đlçenin Genel Olarak Tanıtılması 1 - Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Nüfus Durumu a - Tarihi Bozkurt halk arasında 93 harbi diye de bilinen Osmanlı-Rus harbi sırasında Balkanlardan göç eden Türkler tarafından 1876 yılında Hambat Ovasında kurulmuştur yılına kadar köy statüsünde kalan Bozkurt 1955 yılında bucak, 1956 yılında belediye, 20 MAYIS 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı yasa ile ilçe olmuştur b - Konumu, Coğrafi Yapısı ve Đklimi Bozkurt ilçesi Denizli ye 52 km. mesafededir. Đlçenin doğusunda Çardak, batısında Honaz, güneyinde Acıpayam, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzey doğusunda Afyonkarahisar iline bağlı Dazkırı ilçesi bulunmaktadır. Đlçenin yüzölçümü 400 km2 olup, rakımı 866 metredir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat Ovası içindedir. Đlçemizde göl olarak, Çambaşı köyü yakınlarında Karagöl bulunmaktadır. Đklimi, Akdeniz ile Đç Ege iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. c - Nüfus Durumu 2009 yılı (TUĐK) verilerine göre ilçenin toplam nüfusu olup, bu nüfusun 4360 i ilçe merkezinde, 2556 i Đnceler beldesinde, 4632 kişi ise köylerde yaşamaktadır. 2 - Đdari Durum Bozkurt ilçesi, ilçe merkezinde (1) belediye ve (6) mahalle muhtarlığı, Đnceler beldesinde (1) belediye ve (4) mahalle muhtarlığı ile (13) köy muhtarlığından oluşmaktadır. Đlçe merkezinde Adliye Teşkilatı, Askerlik Şubesi, Orman Đşletme Müdürlüğü ve Ziraat Bankası bulunmamaktadır. Adliye Teşkilatı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun tarih ve 278 sayılı kararı ile kapatılarak Çardak Đlçesine nakledilmiştir. Đlçe merkezinde Halkbankası, Đnceler Beldesinde Orman Đşletme Şefliği hizmet vermektedir. 3 - Sosyal Durum a Genel Olarak Bozkurt ilçe merkezi, kasaba ve köylerin tamamında elektrik, içme suyu ve telefon hizmetleri mevcuttur. Đlçe merkezinde, Đnceler Beldesinde, Yenibağlar, Alikurt,Başçeşme ve Çambaşı köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Đlçe genelinde kullanılan

4 konutların durumu iyi olup, ilçe merkezinde konut sayısı yeterli olmadığından konut sıkıntısı çekilmektedir. Đlçemizde sinema, tiyatro bulunmamakta olup, gençlerimizin istifade edebilecekleri Đl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol sahası, okullarımıza ait voleybol, basketbol, hentbol sahaları ile tenis kortu, özel işletmeye ait 1 adet halı saha ve 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. b Sağlık Hizmetleri Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği Bozkurt Belediyesine ait binada 1975 yılında faaliyete başlamış, yılında köy tipi sağlık ocağı projesiyle kurulmuş olan binada hizmet vermiş 2003 yılı eylül ayında yeni inşa edilen sağlık ocağı binasına taşınmıştır yılında sağlık ocağı bünyesinde kurulan 112 acil yardım istasyonu faaliyete geçmiş, Valilik Makamının tarihli oluru ile Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı, 112 Acil Đlk Yardım Đstasyonu ve Đnceler sağlık Ocağı birleştirilerek Sağlık Grup Başkanlığı kurulmuştur. Bozkurt Sağlık Ocağı yeni yapılan binada, 112 Acil ilk Yardım ve Kurtarma Đstasyonu eski sağlık ocağı binasında, Đnceler Sağlık Ocağı hayırsever vatandaş ve devlet işbirliği ile yapılan binada hizmet vermektedir. Đlimiz tarih ve l538 sayılı Bakanlık Olurları ile aile hekimliği uygulaması için pilot il olarak seçilmiş, tarihinde aile hekimliği sistemine geçilmesi nedeniyle Bozkurt Sağlık Grup Başkanlığı Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezine dönüştürülmüştür. Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezinde 1 hizmet, 112 Acil ve Đlk Yardım Đstasyonunda 2 ambulans olmak üzere 3 adet araç bulunmaktadır. Đlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi kendisine bağlı 3 aile sağlığı merkezi ile beraber 12 köye sağlık hizmeti vermektedir. Đlçemize bağlı Alikurt köyü sağlık hizmetleri Kaklık aile hekimliğinden yürütülmektedir.bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi Đcapçı nöbet usulü sistemi ile 24 saat 1 tabip ve 1 sağlık memuru ile ilçe halkımıza sağlık hizmeti vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezimizde koruyucu sağlık hizmetleri, ana-çocuk sağlığı ve çevre sağlığı çalışmalarına büyük önem verilmektedir. AĐLE HEKĐMLĐĞĐ BÖLGELERĐ : 1 NOLU ASM.BÖLGESĐ : 2 NOLU ASM.BÖLGESĐ : 3 NOLU ASM.BÖLGESĐ: 1-Đnceler 1 Armutalan Köyü 1- Yenibağlar Köyü 2-Đnceler Tekkesi 2- Mecidiye Köyü 2- Çambaşı Köyü 3- Hayrettin köyü 3-Cumalı Köyü 4-Avdan Köyü 4-Sazköy Köyü 5- Başçeşme Köyü 5-Tutluca Köyü 6-Baklankuyucak Köyü 7-Bozkurt Kadın Açık Cezaevi Müd. Mobil Hizmet Nüf: 0 Mobil Hizmet Nüf: 1244 Mobil Hizmet Nüf: 2432 Toplam Nüfusu: 2634 Toplam Nüfusu : 4196 Toplam Nüfusu : Toplum Sağlığı Merkezi : Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezinde 2 doktor, 1 diş doktoru, 3 sağlık memuru, 1 çevre sağlık teknisyeni, 4 ebe, 2 hizmetli, 1 şoför, 1 Veri Hazırlama Kontrol Đşletmeni, 1 Labaratuvar Teknisyeni, 1 Röntgen Teknisyeni olmak üzere 17 personel bulunmaktadır.

5 170 Nolu ASM de 1 sözleşmeli aile hekimi, 1 geçici görevli ASE(T.S.M. den gidiyor.) 171 Nolu ASM de 1 sözleşmeli aile hekimi,1 sözleşmeli ASE(Aile Sağlığı elemanı) 172 Nolu ASM de 1 sözleşmeli aile hekimi, 1 sözleşmeli ASE(Aile Sağlığı elemanı) 112 acil ve ilkyardım istasyonunda 3 Paramedik, 10 Acil Tıp Teknisyeni 4 şoför olmak üzere 17 personel ile 24 saat hizmet vermektedir. 2 ambulansı bulunmaktadır. -Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. 1- Ana çocuk sağlığı, 2- Bağışıklama (Aşılama) 3- Çevre sağlığı, 4- Laboratuar, 5- Diş Ünitesi, 6- Adli Tabiblik Acil ve ilk yardım istasyonu. 8- Sosyal Hizmetler birimi 9- Halk ve Hizmet içi eğitim 10- Denetimler 2009 Yılı Sağlık Düzeyi Ölçütleri : Nüfus : (Alikurt Köyü nüfusu:628 dahil değil) Canlı Doğum Sayısı : 97 Ana Ölüm Sayısı : 1 Bebek Ölüm Sayısı : 1 Ölü Doğum Sayısı : 1 Toplam Ölüm Sayısı : 83 Toplam Poliklinik Sayısı : Hastaneye Sevk Sayısı : 2130 Toplam Gebe Sayısı : 62 Toplam Bebek Sayısı : 95 Toplam Canlı Doğum Sayısı : 97 Toplam Çocuk Sayısı : 494 Adli Rapor Sayısı : 209 Otopsi sayısı : 1 Küçük Cerrahi Müdahale : 37 Düzenlenen Mernis Ölüm Formu Sayısı: 27 Doğumların Olduğu Yer :96 tane Hastanede, 1 sağlık personeli yardımı olmadan Bölgemizde gerçekleşen anne ölümü;gebelik ve doğuma bağlı olmayıp annenin sistematik hastalığına bağlı olarak gerçekleşmiştir. 1(bir) bebek ölümü de önlenemez hastalığa (doğumsal anomali) bağlı olarak gerçekleşmiştir. Laboratuar Çalışmaları : Đdrar : 345 Kan : 4260 Gebelik Testi : 55 Seroloji : 11

6 Çevre Sağlığı Çalışmaları : Alınan bakteriyolojik su numunesi sayısı: 147( Uygun Numune :109, Uygun Olmayan: 38) Alınan kimyasal su numunesi sayısı : 69 (Uygun numune:68 Uygun Olmayan:1) Bakiye Klor Ölçüm sayısı :1940(Uygun Numune:1848,Uygun Olmayan: 92) Đşçi Sağlığı ve Đş güvenliği denetim sayısı: 12 Yeşilkart çalışmaları : 2008 Aralık ayı sonu itibariyle Toplam Yeşilkartlı Kişi Sayısı : 788 Başvuru yapan kişi sayısı : 333 Yeşilkart alan kişi sayısı : 179 Yeşilkart almayan kişi sayısı : 10 Đptal edilen kişi sayısı : 55 Reddedilen kişi sayısı : 36 Vefat eden kişi sayısı : Aralık ayı sonu itibariyle Toplam Yeşilkartlı Kişi Sayısı :967 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalışmaları (Aşılama) : DBT ve Polio 1 aşı sayısı : %96 DBT Polio Rapel sayısı : %106 Kızamık aşılama oranı : %120 BCG (Verem) aşı sayısı : %95 Hepatit 1 aşı sayısı : %107 Hepatit 2 aşı sayısı : %104 Hepatit 3 aşı sayısı : %112 Okul aşıları : 144 Kızamıkçık : 73 Hepatit 1 : 36 Hepatit 2 : 35 Risk Grubu Aşılamaları : 430 Hepatit 1 : 189 Hepatit 2 : 181 Hepatit 3 : 60 Kuduz aşısı uygulanan kişi sayısı: 13 Bulaşıcı Hastalık Sayısı : 12 Düzenlenen Filyasyon Raporu Sayısı: 12 (Paraziter Hastalık) SAĞLIK OCAĞI DEĞERLERĐ: : Kaba ölüm hızı % Ana ölüm hızı %010 Ölü doğum hızı % günlük bebek ölüm hızı % günlük bebek ölüm hız %0 1-4 Yaş arası ölüm hızı %0 Doğal nüfus artış hızı %01.25 Kaba doğum hızı %08.71 Genel doğurganlık hızı %37.66 Düşük hızı %12,37

7 Kişi başına düşen ortl.muay.s.%4.54 Etkili aile planlaması kul.ora. %44 Etkisiz aile planlama kul.oranı %11,14 c Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1: GENEL DURUM Đlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının aylık periyodik payı ,00 YTL dir. Đlçemiz toplam nüfusu dir. Vakfımıza yoksul, ekonomik durumları zayıf 974 aile kayıtlıdır. Vakfımıza üç norm kadro tahsis edilmiş olup, Vakıf hizmetleri 1 Müdür ve 1 Sosyal Yardım Đnceleme Görevlisi olmak üzere 2 personel tarafından yürütülmektedir. Vakfımız Mütevelli Heyet toplantıları her ayın ilk haftası ile üçüncü haftası olmak üzere ayda iki sefer Çarşamba günleri saat 10:00 da yapılmaktadır yılı Aralık sonu itibarıyla; - 1 Aileye Ayni Gıda paketi yardımı ile 1285 Aileye nakdi yardım şeklinde toplam ,00 TL nakdi gıda yardımı, öğrencimize nakdi yardım şeklinde toplam ,00 TL nakdi Eğitim yardımı, 257 öğrencimize ayni eğitim yardımı şeklinde ,31 TL ayni eğitim yardımı, - 3 Kişiye barınma yardımı olarak 2.449,90TL Ayni yardım, - 18 Kişiye nakti sağlık yardımı şeklinde 3.497,00 TL Nakti Sağlık Yardımı, 165 kişiye ayni sağlık yardımı şeklinde Tl Ayni Sağlık Yardımı, 2 kişiye medikal sağlık yardımı şeklinde TL, 3 kişiye ortapedik malzeme yardımı şeklinde 1.150,60 TL ayni sağlık yardımı yapılmıştır kişiye bir defaya mahsus ,00 TL nakdi yardım yapılmıştır kişiye diğer çeşitli ihtiyaçları için 1 263,83 TL ayni yardım yapılmıştır. - 1 vatandaşımıza yol bileti yardımı olarak TL nakdi yardım yapılmıştır. - Kışlık yakacak gereksinimleri için 5 kişiye 600,00 Tl lik nakti yakacak yardımı yapılmış olup 220 aileye 750 şer Kg, 44 aileye 900 ar kg ve 296 aileye kg olmak üzere 500 ton kömür dağıtımı yapılmıştır. 2:ŞARTLI NAKĐT TRANSFERĐ: Şartlı Nakil Transferi uygulamasından 209 aile başvuruda bulunmuş olup, bunlardan 70 aile yararlanmaktadır. Bu hak sahibi ailelerin çocuklarından 76 sı Eğitim, 11 kişisi de Sağlık yardımlarından yararlanmaktadır. Gebelik yardımından yararlanan bulunmamaktadır. 3. SOSYAL RĐSKĐ AZALTMA PROJESĐ: Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP )kapsamında 54 ailenin 2 er büyükbaş hak ederek faydalanacağı 3 farklı süt sığırcılığı yetiştirme projesi hazırlanmış olup 19 ailenin faydalanacağı proje onaylanmış vatandaşlar ile borçlanma sözleşmeleri imzalanmıştır.17 ve 18 aile ile 2 şer büyükbaş hayvan projeleri onaylanmak üzere fon başkanlığına gönderilmiş henüz cevabı gelmemiştir. S.S. Cumalı Sulama Kooperatifi (63 Aile x2 Baş Süt Sığırcılığı) hazırlamış olduğu proje kapsamında ortaklarla borçlanma sözleşmeleri imzalanmış, hayvan alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

8 2009 yılı içerisinde 8 adet gelir getirici Đş Kurma Projesi hazırlanmış ve SYDGM ye onay için gönderilmiş olup, 6 proje onaylanmış 4 işyeri faaliyete geçirilmiştir. 1 fayda sahibi projeyi uygulamaktan vazgeçmiş, 1 projenin kaynak aktarımı beklenmektedir. 4- EĞĐTĐM VE KÜLTÜR DURUMU: Đlçemizde hizmet veren (4) Đlköğretim okulu, (2) Lise, (Çok Programlı Lisesi ve Bozkurt Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) (1) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, (1) Öğretmen evi müdürlüğü mevcuttur. Đlçemiz eğitim kurumlarında 79 Branş öğretmeni, 40 Sınıf öğretmeni, 37 ücretli öğretmen, 17 Đdareci olmak üzere toplam 173 personel mevcuttur. 367 öğrenci taşımalı sistemle eğitim öğretime devam etmektedir. Đlçemizde (1) adet Kütüphane bulunmaktadır. Basımevi bulunmamaktadır. Okuma-Yazma Oranı %99 dur. OKUL ÖNCESĐ ÖĞRETĐM Đlçemizde bağımsız anaokulu bulunmamaktadır. Okul öncesi eğitimde e-okul kayıt verilerine göre 2004 doğumlu öğrenci sayısı 114 olup 80 öğrencinin okul öncesine devam etmektedir. Okul öncesi okullaşma oranı %70 dir. ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI Đlçemiz Đlköğretim okullarında öğretim yılında 146 öğrenci mezun vermiştir. Mezunların 74 öğrenci bir üst öğrenim olan Orta dereceli okullara yerleşmiştir. Sınav başarı oranı devam etmektedir. Başarı oranı %50,68 dir. Đlçemiz Đlköğretim okullarından mezun 146 öğrenci olup 129 öğrenci orta dereceli okula devam etmektedir. Devam etmeyen 17 öğrenci velisi ile görüşmede öğrencilerin 12 si özürlü olmakta 1 i evli 2 si ise kendi isteği ile devam etmediğini belirtmiştir. Orta öğretim okullarına geçişte okullaşma oranı %88 dir. Đlçemizde maddi imkânsızlıklardan Orta dereceli okula devam etmeyen öğrenci bulunmamaktadır. Đlköğretim okullarında Derslik başına düşen öğrenci sayısı Cumhuriyet Đ.Ö.O. %34, Atatürk Đ.Ö.O. %28, Đnceler Atatürk Đ.Ö.O. %16, Cumalı Đ.Ö.O. %9 dur. Đlçe genelinde okullarımız Çok Amaçlı Konferans salonlarının bölünmesi, idari sınıfların ve laboratuarların derslik olarak kullanılması sonucunda ilçemizde 1229 Đlköğretim öğrencisi ve 54 derslik sayısı bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı % 23 tür. ORTAÖĞRETĐM OKULLARI Đlçemiz Orta öğretim okullarında toplam öğrenci sayısı 433 olup 28 derslik bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı % 16 dır. Ortaöğretim okullarımızdan öğretim yılında sadece Çok Programlı Lise mezun vermiştir. Mezun sayısı 36 olup Üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 18 dir. Başarı oranı %18 dir. HALK EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER Ana-Kız Okuldayız kampanyası çerçevesinde 5 adet I. Kademe okuma yazma kursu, 2 adet seviye tespit sınavı ile I. Kademe okuma yazma kursu, 1 adet II. Kademe okuma yazma kursları açılmış olup toplam 67 kursiyere ulaşılmış bunlardan 14 kişiye belge düzenlenmiştir Yılı Nüfus Sayımına Göre TUĐK Verilerine Göre Bozkurt Đlçesi Genelinde Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayısı: 938 Kişi, Bozkurt Sağlık Ocağının Ev Ziyaretleri Şeklinde Takip Ettiği Etf Formlarına Göre 879 Kişi Olarak Görülmektedir.

9 Mayıs 2009 Đtibarı Đle Etf Formlarındaki Bilgilerin Muhtarlar Aracılığı Đle Tekrar Bire Bir Mahallinde Gözden Geçirilmesi Đle Güncellenmiş Ve Elde Edilen Verilere Göre Bu Kişilerden; 35 kişinin vefat ettiği, 210 Kişinin Daha Önce Okuma Yazma Kursuna Katıldığı Belgesinin Olduğu, 5 Kişinin Đlkokul Mezunu Olduğu, 1 Kişinin Ortaokul Mezunu Olduğu Tespit Edilmiştir. 73 Kişinin Okuma Yazma Bildiği Ancak Belgesi Olmadığı belirlenmiştir. Belgesi olmayan bu kişilere Temmuz ayı içerisinde Okuma Yazma 1. K.D. Seviye Tespit Komisyonunca Sınav Yapılarak 30 kişiye Belge Tanzim Edilmiştir. 53 kişiye de ikamet değişikliği ya da oğlunun kızının yanında yaşıyor olması nedeni ile ulaşılamamıştır. 455 Kişinin Kursa Katılamayacak yaşlı ve özürlü kişiler olduğu tespit edilmiştir. Kursa Katılabilecek Durumda Olan 106 Kişi 2009/2010 Öğretim Yılında Kurslara Katılmaya Đkna Edilmiştir. 2008/ 2009 Eğitim Öğretim yılı çalışmalarında ise 31 AĞUSTOS ayı itibarı ile 5 adet I. Kademe 2 adet II. Kademe Okuma Yazma kursu, 4 adet I. Kademe Okuma-Yazma seviye belirleme kursu olmak üzere 11 adet okuma-yazma kursları;14 adet Mesleki, 64 adet Sosyal Kültürel kurs, olmak üzere 89 açılmış olup kurslarımıza 859 kadın, 746 erkek kursiyer kayıt olmuş, 333 kadın 359 erkek kursiyere belge almıştır. 5 Ekonomik Durum Đlçe halkından (5461) kişi tarım ve hayvancılık ile, (488) kişi esnaflık ile uğraşmakta olup, ilçemiz genç nüfusun çoğu Denizli ve sanayi tesislerinde işçi olarak geçimini sağlamaktadır. (Đlçemizde 2009 Aralık ayı sonu itibariyle (317) basit usule tabi, (170) gerçek usule tabi ve (44) kurumlar vergisine tabi diğer ücretli (18)olmak üzere (549) vergi mükellefi bulunmaktadır) yaklaşık 300 kişi de kamu kurumlarında çalışmaktadır. a - Tarım Đlçe Merkezi, Cumalı, Tutluca, ve Đnceler tekkesi köyleri haricinde sulama imkânı olmadığından genel olarak kuru tarım yapılmaktadır. Bazı çiftçiler sondaj yaparak yeraltı sularından yararlanmaktadır. Đlçede üretilen zirai ürünlerin başında arpa, buğday ve kimyon gelmektedir. Đlçemizdeki arazilerin dağılımı şöyledir : TARIM ARAZĐSĐ Hektar % ÇAYIR/MERA 843 Hektar % 2.03 ORMAN ARAZĐSĐ Hektar % TARIM DIŞI Mesken Hektar % 7.43 TOPLAM Hektar Tarım arazilerinin kullanımına göre dağılımı şöyledir : TARLA ARAZĐSĐ Hektar % BAĞ ARAZĐSĐ 663 Hektar % 4.05 MEYVECĐLĐK 150 Hektar % 0.92 SEBZECĐLĐK 169 Hektar % 1.02 TOPLAM Hektar

10 Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğince ilçemiz dahilinde tarım arazileri arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çabaları kapsamında Đncelertekkesi köyünde 143 hektar, Tutluca köyünde 160 hektar, Alikurt köyünde 140 hektar ve inceler beldesinde 2200 hektar olmak üzere toplam 2643 hektar alan toplulaştırılmıştır. b Hayvancılık Đlçemizde hayvancılığa yapılan destekler sayesinde hızla gelişme gösteren bir sektördür. Đlçemizdeki Hayvan Varlığı şöyledir : Büyükbaş Hayvan Sayısı : Adet Küçükbaş Hayvan Sayısı : 6.060Adet Tek Tırnaklı Hayvan Sayısı : 116 Adet Kanatlı Hayvan Sayısı : Adet c- Sanayi Đlçede önemli bir sanayi tesisi olmamakla birlikte 2 adet tekstil fabrikası, 1 adet çelik tencere fabrikası, 1 adet mermer fabrikası bulunmakta olup yaklaşık 500 işçi çalışmaktadır. d- Ormancılık Đlçede Đnceler beldesinde faaliyet gösteren Đnceler Orman Đşletme Şefliği sorumluluk bölgesi ve mülki hudutlar içindeki orman arazisinin genişliği (13665) hektardır. Bunun (9116) hektarı iyi cins orman, kalan (4549) hektar ise bozuk orman alanıdır. Bozuk orman alanının iyileştirilmesi projesi içinde (560) hektar alan devlet tarafından ağaçlandırılmıştır. Đlçede özel ormancılıkta özendirilerek Yenibağlar köyünde köy tüzel kişiliği adına (38) hektar, özel bir şahıs adına da (32) hektar bozuk orman alanının kiralanmak suretiyle devri yapılmış ve halen ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. e- Ulaştırma ve Altyapı Durumu Đlçemizin Đl Merkezi ve köyleri ile arasında bulunan bütün yollar asfalttır. Đlçemiz içinden geçen demiryolu mevcuttur. Đlçemiz, Çardak ilçesinde bulunan Havaalanına yaklaşık 12 km uzaklıktadır. Đlçemizdeki tüm yerleşim birimlerinde elektrik, telefon, içme suyu hizmetleri verilmektedir. Đlçe merkezi, Đnceler Beldesi, Alikurt, Yenibağlar, Başçeşme ve Çambaşı köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.

11 II - Mahalli Đdarelerin Durumu 1 - Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü Hükümet Konağının 2.katında bir odada 1 müdür 1 sözleşmeli geçici işçi ile hizmet vermektedir. Memur kadrosu bulunmamaktadır. Đlçemiz Özel Đdare Müdürlüğünün gelir getirici mülk veya tesisi bulunmamaktadır. Đlçe Özel Đdare Müdürlüğümüz görev alanında bulunan 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak 23 adet kahvehane,3 adet lokanta,15 adet G.S.M. 15 adet Bakkal ve Büfe ruhsatı verilmiş, Đlçemizde bulunan ilköğretim okulları ödeneği Đl Özel Đdaresinden gönderilen yakacak alımı için TL, Öğrenci taşıması için ,10 TL,telefon ve su gideri için TL internet için 1 861,76 TL, kırtasiye için 600,00 YTL olmak üzere toplam TL nin tamamı harcanmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır. 2 - Belediyeler a - Bozkurt Belediye Başkanlığı 1956 yılında kurulan Bozkurt Belediyesinin toplam 32 memur kadrosu olup, bunun 10 Adet i dolu, 22 Adet i boş durumdadır, Başkatip kadrosu dondurulmuş durumdadır. 11 memur 7 adet daimi işçi, olmak üzere toplam 18 personel görev yapmaktadır. BELEDĐYENĐN 2010 YILI BÜTÇESĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : ,00.-TL Personel Giderleri : ,00.-TL Vergi Dışı Gelirler : ,00.-TL Sosyal Güv.Kur.Giderler i: ,00.-TL Sermaye Gelirleri : ,00-TL Mal ve Hizmet Alımları : ,00.-TL Bağış ve Yardımlar: ,00-TL Cari Transferler : ,00.-TL TOPLAM : ,00-TL Sermaye Giderleri : ,00 -TL Yedek Ödenek : ,00 -TL TOPLAM : ,00.-TL 2009 YILI KESĐN HESAP CETVELĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : ,38.-TL Personel Giderleri : ,49.-TL Vergi Dışı Gelirler : ,39.-TL Sosyal Güv.Kur.Giderleri : ,77. -TL Bağış ve Yardımlar : ,43.-TL Mal ve Hizmet Alımları : ,50.-TL Sermaye Giderleri : ,02 -TL TOPLAM : ,20.-TL TOPLAM : ,78.-TL ALT YAPI DURUMU : Đlçe Merkezinde Đmar planı içinde 42 km yol bulunmaktadır. Bunun 25 km. kesme taş döşenmiş olup, 17 km. si stabilize yoldur. Şehir içme suyu şebeke uzunluğu 102 km. ve 1925 abonesi vardır. 1 adet 1000 tonluk su deposu bulunmaktadır. 47 km. kanalizasyon şebekesi ile buna bağlı 1100 kanalizasyon abonesi vardır. 630 hektarlık imar planı mevcuttur. Belediye imar planını 1996 yılında çizdirmiş

12 olup, plan doğrultusunda alt yapı hizmetlerinden Kanalizasyon, Đçme suyu,telefon, Elektrik tesisatları döşenmiş, yolların tamamına yakını açılmış durumdadır. YATIRIMLAR : Đlçe merkezinde Kanalizasyon şebekesinin Đller Bankasınca Đhalesi yapılarak 2005 yılı içinde tamamlanmış olup, Yenibağlar köyü sınırları içerisine yapılması planlanan arıtma sistemi bu köyle olan itilaf nedeniyle tamamlanmadığından hizmete girmemiştir. Belediye önü park yapımı, meydan tören alanı düzenlemesi tamamlanmıştır. Aşkın- Mutlu- Ozan Parkının yeniden düzenlenmesi yapılarak ihale ile kiraya verilmiştir. Hamdiye Mahallesindeki çocuk parkı yeniden düzenlenerek hizmete açılmıştır. 6 Mahalleye 6 parrk yapım çalışmaları devam etmektedir. Hükümet Konağı arkasına peyzaj çalışmalarına başlanmış olup, havuz sistemleri tamamlanmış, park ve piknik alanı çalışmaları devam etmektedir. 15 km kilit taşı döşemesi yapılmştır. Ankara Karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait olan arsa üzerinde gerekli imar tadilatı yapılarak ticaret merkezi haline getirilmesi için proje çalışmaları yapılmaktadır.. Belediyece yaptırılmakta olan 60 konutluk toplu konut inşaatının ince işleri tamamlanarak teslim etme aşamasına gelmiştir. BELEDĐYENĐN GAYRĐMENKULLERĐ : Belediyenin kendi hizmet binası dışında 2 adet işhanı, 1 Hükümet Konağı olarak kullanılan (Belediye Sarayı), 1 Adet Akaryakıt istasyonu,1 Mezbahane, 1 Ekmek Fırını, 1 bina Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilerek Spor Lisesi olarak kullanılmaktadır. ARAÇ GEREÇ DURUMU :2 Adet Damperli Kamyon,1 Adet Grayder, 1 Adet Kazıcı Yükleyici kepçe, 2 Adet Đtfaiye, 2 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 1 Adet Vidanjör, 2 Adet SW binek araç, 1 Adet Pikap (BMC), 1 Adet et çeker araç, 2 Adet Traktör, 1 Adet Traktör Kepçe, 1 Adet Cenaze Taşıma aracı, 1 Adet Cenaze Yıkama aracı, 1 Adet Đlaçlama makinası 1 Adet parke taşı imalat makinası mevcuttur. b - Đnceler Belediye Başkanlığı 1955 yılında kurulan Đnceler Belediyesinin 19 memur kadrosu mevcut olup, bunun 8 adet i dolu, 11 adet i boş 3 Adeti dondurulmuş durumdadır. Memur kadrosu dışında 8 geçici işçisi olmak üzere toplam 19 personeli bulunmaktadır. BELEDĐYENĐN 2010 YILI BÜTÇESĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : TL Personel Giderleri : TL Teşeb.ve Mülk gelir: TL Sosyal Güv.Kur.Giderleri : TL Sermaye Gelirleri : TL Mal ve Hizmet Alımları : TL Bağış ve Yardımlar : TL Faiz Giderleri : TL Diğer Gelirler : TL Cari Transfer : TL TOPLAM : TL Sermaye Giderleri : TL Yedek Ödenekler : TL TOPLAM : TL

13 2009 YILI KESĐN HESAP CETVELĐ GELĐRLER : GĐDERLER : Vergi Gelirleri : TL Personel Giderler ,17-TL Teşebbüs Mülkiyet Gelir: ,60-TL Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid.: ,95-TL Diğer Gelirler : ,22.-TL Mal ve Hizm Alımları : ,08.-TL Alınan Bağış ve Yard.: ,57- TL Cari Transferler : ,92-TL. Sermaye Giderleri : ,45-TL Faiz giderleri : TOPLAM : ,19.-TL TOPLAM : ,77-TL ALT YAPI DURUMU : Kasaba Belediyesinin Đmar Planı kapsamı 182 hektar olup, bunun 78 hektarı imara açılmış bulunmaktadır metre uzunluğundaki şebeke sistemi ile 1037 aboneye 300 ve 700 m3 kapasiteli 2 adet gömme su deposu ile içme suyu verilmektedir. Telefon ve Elektrik tesisatı döşenmiştir yılında belediye kendi imkanları ile içme suyu şebekesi için 2000 mt, kanalizasyon şebekesi için 500 mt ek hat yaptırılmıştır.2009 yılı içerisinde park içerisine yazlık düğün salonu, yemekhane ve çocuk oyun alanı yapılmıştır.yol düzenleme işinde ana ve ara yollarda 100 mt uzunluğunda kilitli parke taşı döşenmiştir. Spor sahası soyunma odası yapımı için 2009 aralık ayında başlanmış, yapımı devam etmektedir. Đmar planı içerisinde kalan m2 lik Pazar yerinin 7000 m2 lik alanında değişiklik yapılarak spor kompleksi olarak 2010 yılında yapılması planlanmaktadır. Karakısık mevkiinde içme ve sulama suyu amaçlı arama çalışmalarında iki yerde su bulunarak iki yere sondaj yapılmış olup, saniyede 80 lt/sn suyun önümüzdeki yıllarda içme suyu şebekesine ilave edilecektir. Fazla gelen suyun 2010 yılı içerisinde sulama suyu amaçlı projelerine ağırlık verilmeye çalışılacaktır. BELEDĐYENĐN GAYRĐMENKULLERĐ : 3 adet hizmet binası mevcuttur. (Mevcut hizmet binası, eski hizmet binası ve fırın) ARAÇ GEREÇ DURUMU : 1 Adet Şteyr Römorklu Traktör, 1 Adet Tümosan Traktör, 1 Adet Arasöz, 1 Adet Ford Kamyon, 1 Adet Bekoloader Đş Makinası, 1 Adet Fiat Đş Makinası, 1 Adet Campion Grayder, 1 Adet Fatih Kamyon, 1 Adet Renault SW binek araç, 1 Adet Huyndai Cenaze taşıma aracı mevcuttur. 3 - Köyler Đlçemize bağlı 13 Köy mevcuttur. Köylerimizin yerleşimi genelde merkezidir, yalnızca Cumalı ve Hayrettin Köylerinde Köy merkezinden yaklaşık 1 km. mesafelerde 1`er adet mahalleleri mevcuttur. Bütün köylerimiz Köy Hizmetleri yol ağı içinde olup ana hatların tamamı asfalt yoldur. Đlçemizin Kasaba ve Köylerle birlikte bağlantısını sağlayan toplam 140 km. yol mevcut olup, bunun 111 km. asfalt yol geriye kalan 29 km. yol ise stabilize toprak yoldur. Đçme suyu olmayan köyümüz yoktur. Tüm köylerimizin içme suyu deposu tel örgü ile koruma altında olup, sağlıklı bir şekilde klorlaması düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Alikurt, Çambaşı, Başçeşme ve Yenibağlar köyleri dışında diğer köylerimizde kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Köylerimizin içinde elektriksiz köy bulunmamaktadır. Tüm köylerimizde otomatik santralli telefon mevcuttur.

14 4 - Köylere Hizmet Götürme Birliği Kuruluşu 1992 yılında gerçekleşmiş olup, Đlçemize bağlı 13 köyün hepsi üye bulunmaktadırlar. Hizmet götürme birliğimizin gelirleri bağışlar ve üye aidatlarından ibarettir yılı Kesin Hesabı ; Gelir : ,47.-TL. Gider : ,19.-TL yılı Tahmini Bütçesi ; Gelir : ,00.-TL. Gider : ,00.-TL. Birlik tarafından 2009 yılı için Köydes kapsamında TL ödenek ayrılmış 2008 yılından artan ödenek TL ,53 TL toplam :64 766,53 TL ödenek doğrultusunda Yenibağlar içme suyu deposu (48 162,71 TL) ve Avdan Köyü yolu sanat yapısı duvar yapımı (33 866,55TL) işleri ek proğram olarak projelendirilmiş KDV hariç 5 411,92 TL ye ihale edilerek işler tamamlanmıştır. Đller Bankası Köy Kalkınma payından ayrılan ödenekler doğrultusunda projelendirilen Sazköy 100 tonluk gömme içme suyu deposu inşaatı işi için gönderilen (41 872,50 TL) ödenekle iş tamamlanmış ve Baklankuyucak köy yolları menfez inşaatı işi için gönderilen (41 442,78TL) ödenekle söz konusu işler tamamlanmıştır 2009 yılında Köy-Des kapsamında ,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin tamamı kullanılmış olup, işlerin tamamı bitirilerek hizmete açılmıştır. III - Asayiş ve Güvenlik Durumu 1 - Genel Durum Đlçemiz asayiş yönünden genelde sakindir. Meydana gelen olaylar genellikle Trafik kazaları vb adi suçlar olup, ilçemizde terör ve toplumsal olaylar meydana gelmemiştir. Suçlular tespit edilerek adli makamlara intikal ettirilmektedir. 2 - Polis Teşkilatı Đlçemizde Emniyet Amirliği kurulması 18 Mart 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 92/2793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış, yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulması kabul edilmiş, tarihli Valilik Makamı oluruna istinaden tarihinde mülkiyeti Bozkurt belediyesine ait eski ziraat Bankası olarak kullanılan bölümde Đlçe Polis Merkezi Amirliği ile birlikte aynı yerde faaliyetine başlamıştır tarihinde oluşturulan komisyon tarafından görev alanı tekrar belirlenmiştir. Bozkurt Đlçe Emniyet Amirliğinde 1 Emniyet Amiri, 19 polis memuru, 1 Çarşı ve mahalle bekçisi ve 1 teknisyen yardımcısı ile hizmetler yürütülmektedir. Bulunduğu hizmet binası standartlara uygun olmadığından yeterli olmayıp, yeni hizmet binası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. araç durumu yeterli olup, 1994 model Renault Toros otomobil, 2002 model Toyoto Corolla marka otomobil ve 2004 model Ford Transit minibüs ile hizmetler yürütülmektedir

15 3 - Jandarma Teşkilatı Đlçe Jandarma Komutanlığı 01 Ağustos 1997 yılında kurularak göreve başlamıştır. Aynı tarihte Đlçe Jandarma komutanlığına bağlanan Đnceler Jandarma Karakol komutanlığı Bozkurt Đlçe Jandarma komutanlığı hizmet binasında konuşlandırılmıştır. Đlçemiz Jandarma Komutanlığına bağlı 2 Asayiş timi bulunmaktadır. Yapılan hizmetler vatandaşın huzur ve refahını güven ortamında sağlamak olup, çalışma plan ve programları bu çerçeve içinde yürütülmektedir. PERSONEL DURUMU : Đlçe Jandarma Komutanlık karargâhında 1 Subay (Đlçe Jandarma Komutanı) 3 Astsubay. 4 Uzman Jandarma olmak üzere 8, Hizmet Muhafız kısmında 9 Erbaş ve Er, asayiş timlerinde 14 Erbaş ve Er olmak üzere toplam 31 personel bulunmaktadır. ARAÇ DURUMU : Komutanlık ta 1 Ford Connect hizmet aracı, 2 adet Ford Transit, 1 adet Land Rover marka arazi aracı ve 1 Sabit, 6 Adet el ve 3 Adet Araç Telsizi bulunmaktadır. 4 - Denizli Kadın Açık Cezaevi Denizli kadın açık cezaevi tarihli bakanlık oluru ile açılmış olup, tarihi itibarı ile 172 hükümlü bulunmaktadır. Cezaevimiz Adli ve idari yönden 5.km uzaklıkta bulunan ÇARDAK Adliyesine bağlıdır. Đlçemizde bulunan Denizli Kadın Açık Ceza ve Đnfaz Kurumu, 1 Kurum Müdürü, 2 kurum 2. müdürü, 1 Öğretmen, 1 Psikolog, 1 muhasebe yetkilisi, 3 Teknisyen, 1 Kaloriferci, 1 aşçı, 4 infaz ve Koruma Başmemuru,1 Anbar Memuru, 1 Şoför, 14 infaz koruma memuru(gündüz personeli) 23 infaz koruma memuru (vardiya) olmak üzere toplam 52 personelle hizmet vermektedir. Cezaevimiz BOZKURT ilçesinin doğusunda bulunan Mehmetçik mahallesindedir. 300m güneyinde Đlçe Jandarma Komutanlığı, Đlçe Stadyumu, Çok Programlı Lise bulunmaktadır. Cezaevinin karşısında ise Đlçe Müftülüğü ve boş arazi bulunmaktadır. Kuzey ve Doğu cephelerinde ise yol ve şahıslara ait binalar bulunmaktadır. Đlçe Emniyet Amirliğine 1000m mesafededir. Cezaevi bünyesinde bayan hükümlüleri barındırmaktadır. Hükümlülerin maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal kalkınmalarını sağlamak için Cezaevi yönetiminin talebi doğrultusunda ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kanalı ile Matematik, gitar, 1. ve 2. kademe makrome, bilgisayar, okuma-yazma kursları verilerek meslek sahibi olmaları sağlanmaktadır. Yüksek okul yurdu olarak yapılan bu yerin cezaevine şuan itibariyle dönüşüm çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Cezaevi hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edinmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen bir statüye sahiptir.

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali İrfan BALKANLIOĞLU Vali İçindekiler Sayfa No 1 1. Tarihi Yapısı 2 2. Coğrafi Yapısı 2 3. Nüfus Durumu 3 4. İdari ve Sosyo Ekonomik Durum 3 5. Çalışma Hayatı 4 6. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar 5

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KAPSAM... 3

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Hacı Fevzi AKDOĞAN Belediye Başkanı ÖZGEÇMİŞİ. 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme fakültesi mezunu. İş adamı.

Hacı Fevzi AKDOĞAN Belediye Başkanı ÖZGEÇMİŞİ. 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme fakültesi mezunu. İş adamı. NİZİP BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 1 ÖZGEÇMİŞİ 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme fakültesi mezunu. İş adamı. İkinci dönem belediye başkanı. Evli ve beş çocuğu var. SUNUŞ: Yıllardır

Detaylı

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU NİSAN-2008 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ANKARA NİSAN-2008 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYINLARI BİLİMSEL YAYIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 2. Stratejik Planlama Çalışmaları İÇİNDEKİLER 3. Durum Analizi 3.1. Kurumsal Yapı 3.1.1. Belediye

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2 3 4 5 6 7 BAŞKAN DAN Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri; Hepinizi saygı ile selamlıyor ve çalışmalarınızda başarılar dileyerek

Detaylı

KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kula Belediyesi olarak geride kalan bir yılda önceki yıllarda olduğu gibi yine halkın istek ve dileklerini göz önünde bulundurup, kaynakların etkin ve rasyonel

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu OSMANİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Mutlu Şehir Osmaniye hedefiyle başladığımız ve hizmetlerimizle geçen 4.yıl olan 2012 yılını da tamamlamış bulunmaktayız. Şehrimizin

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134. 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929. km 2 2.

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134. 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929. km 2 2. 234 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929 km 2 2.888 Kentleşme oranı 2006 yüzde 98,0 Rakımı

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

T.C. NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

T.C. NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU T.C. NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu Millete Hizmet Eden Onun Efendisi Olur. Mustafa Kemal Atatürk 1 CUMHURBAŞKANIMIZ SN.

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı