Hemşirelik / Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik / Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl"

Transkript

1 BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı HÜMEYRA BARBAROS Ünvanı Birimi ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU E-Posta EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Derecesi Bölüm/Program Üniversite Yıl LĠSANS YÜKSEK LĠSANS DOKTORA Hemşirelik Hemşirelik / Çocuk Sağlığı Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Fakültesi Tez Döneminde ALMIġ OLDUĞU AKADEMĠK VEYA ĠDARĠ GÖREVLER Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl HEMġĠRE HEMġĠRE YENĠDOĞAN YOĞUNBAKIM HEMġĠRESĠ UZMAN HEMġĠRE Altındere Sağlık Ocağı Sincan Devlet Hastanesi - Acil Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) - Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi EAH - Pediatrik KVC Yoğun Bakım Ünitesi- Pediatrik Kvc Servisi - Pediatrik Kardiyoloji Servisi ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi- Sağlık Yüksekokulu Halen

2 GÖREV ALDIĞI KOMĠSYONLARġ OLDUĞU AKADEMĠK VEYA ĠDARÖREVLER B.Şeyh Edebali Ü.Sağlık Yüksekokulu,2015 Yılı Doğrudan Temin Komisyonu Yedek Üyeliği. VERMĠġ OLDUĞU DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz Bahar Toplum Sağlığı Ve Çocuk 3-40 Güz Bahar YARDIMCI OLDUĞU DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Uygulama Güz Hemşirelik Esasları Lab Bahar Hemşirelik Esasları Klinik Uygulama Güz Dahiliye Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Bahar Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama TEZ YÖNETĠMĠ Yüksek Lisans Konu Tez Sahibi Yıl Öğrenci Sayısı Doktora Konu Tez Sahibi Yıl AKADEMĠK ÇALIġMALAR Tezler Derecesi Konu Yıl YÜKSEK LĠSANS Çocuğu Doğumsal Kalp Hastalığı Nedeniyle Ameliyat Olmuş Annelere Yapılan Bilgilendirmenin Annelerin Kaygı Düzeyine Etkisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Danışmanı: Prof.Dr.Ayfer TEZEL 2012

3 DOKTORA Yenidoğanlarda Ayak Topuğundan Kan Alma İşlemi Öncesinde Uygulanan İki Farklı Yöntemin Ağrı ve Ağlama Süresine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halen. Tez Danışmanı: Prof. Dr. SUZAN YILDIZ Projeler Kitapları Kitabın Adı Yayınevi ISBN Yıl Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri Dilmen U, Erdem Y, Barbaros H. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hiperbilirübinemili Bebeklerin Ebeveynlerinin Kaygı Düzeyi ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Poster Sunumu, Bodrum, Barbaros H. Çocuk İhmal ve İstismarında İç Göç Etkeni, 2.Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Kongresi; Sarsılmış Bebek Sendromu, Poster Sunumu, Ankara Ü.Tıp Fakültesi, Barbaros H, Tezel A. Çocuğu Doğumsal Kalp Hastalığı Nedeniyle Ameliyat Olmuş Annelere Yapılan Bilgilendirmenin Annelerin Kaygı Düzeyine Etkisi, 2.Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster Sunumu, Erzurum, 4-7 Ekim Barbaros H, Tezel A. Çocuğu Doğumsal Kalp Hastalığı Tanısı Alan Annelerin Yaşadığı Duygular ve Hemşirelik Yaklaşımı, 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri, Adıyaman, Barbaros H, Ucun Y. Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Pediatride Müzik Terapisinin Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri, Adıyaman, Barbaros H, Erdem Y, Ertop N. Konjenital Kalp Defektli Çocuğa Sahip Ailelerde Eş Uyumu, 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Poster Sunumu, Adıyaman, 2013.

4 Barbaros H,Sivri Bilgen B. Bir Türkiye Gerçeği Adölesan Gebelikler, 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Poster Sunumu, Adıyaman, Ucun Y, Barbaros H, Sivri Bilgen B. Psikiyatri ve Pediatri Hemşireliğinde Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Akupunktur, 2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Poster Sunumu, Antalya, Barbaros H, Karakaya A. A Sensıtıve Group Whıch Is Under The Rısk: Seasonal Agrıcultural Laborer Chıldren, 5. Uluslarararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu,Poster Sunumu, Antalya, 1-3 Kasım Barbaros H. Escaped Observatıon Exploıtatıon Fıeld : Shaken Baby Syndrome, 5.Uluslarararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Poster Sunumu, Antalya, 1-3 Kasım Ucun Y, Derince D, Karakaya A, Barbaros H. Medyanın Kurbanı Çocuklar, 5.Uluslarararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Poster Sunumu, Antalya, 1-3 Kasım Barbaros H, Karakaya A. Şiddet Gören Çocuk ve Evden Kaçma Davranışı, 5. Uluslarararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu,Poster Sunumu, Antalya, 1-3 Kasım 2013, Aydın M, Sivri Bilgen B, Aykanat B, Barbaros H. Çocuk İstismarında Hemşirelik Yaklaşımı, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Barbaros H, Aykanat B, Aydın M, Sivri Bilgen B. Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu ve Acil Hemşirelik Yaklaşımı, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Aykanat B, Barbaros H, Sivri Bilgen B, Aydın M. Diyabetik Ketoasidozlu Çocuğa Yaklaşım, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Aydın M, Sivri Bilgen B, Aykanat B, Barbaros H. Acil Servise Ateş Şikayetiyle Başvuran Çocuğa Yaklaşım, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Aykanat B, Barbaros H, Aydın M, Sivri Bilgen B. Bilinç Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Derince D, Karakaya A, Barbaros H. Akademisyen Ebeveynlerin Çocuklarında Gelişen Acil Durumlar Karşısında Yaklaşımlarının Belirlenmesi, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Sivri Bilgen B, Aydın M, Aykanat B, Barbaros H. Çocuk Acil Servisine İntihar Girişimi İle Başvuran Adölesanlar ve Hemşirelik Yaklaşımı, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği

5 Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Barbaros H, Aykanat B, Sivri Bilgen B, Aydın M. Çocukluk Çağı Ev Kazalarının Önlenmesi, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Haziran Derince D, Ucun Y, Barbaros H, Sivri B.B, Tel F.D. The Views Of The Students Who Studied Child Development About Juvenile Delinquency, 2 nd World Conference on Health Sciences, Oral Presentation, Kuşadası, Sivri B.B, Barbaros H. Divorce and Children, 2 nd World Conference on Health Sciences, Oral Presentation, Kuşadası, Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlılğı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Günleri Kongresi, Mart 2009; Ankara. 2.Ulusal ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 2009; Ankara Göç ve Kadın Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, 11 Mart 2010; Ankara. 18.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2010; Bodrum. 2.Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Kongresi; Sarsılmış Bebek Sendromu, Mayıs 2010,Ankara Ü.Tıp Fakültesi, Ankara Yenidoğan Bakımın da Kanıta Dayalı Uygulamalar, Zeynep Kamil Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 Nisan 2011; İstanbul. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 4-7 Mayıs 2011; Gaziantep Cerrahpaşa 1. Pediatri Hemşireliği Sempozyumu, 29 Mayıs 2012; Eresin Otel İstanbul 1.Ulusal Yenidoğan ve Dünyası Sempozyumu, 1 Haziran 2012; Marmara Üniversitesi, İstanbul. 4. İstanbul Sempozyumu, Pediatrik Yaşam Destek Sistemleri ve Pediatrik Kardiyo Pulmoner Bypass; 2012 deki En Son Yenilikler; İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 28 Temmuz 2012; İstanbul

6 2.Uluslararası, ve 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Erzurum Prof.Dr.Perihan Velioğlu Günleri, İş Stresi İle Başa Çıkma, İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Fakültesi, 26 Mart 2013; İstanbul. 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi. Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı, Çocuk Hemşireleri Derneği, İstanbull Wow Otel, 2 Nisan 2013, İstanbul. 5.Uluslarararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Belek,Antalya. Bebka(Bilecik Eskişehir- Bursa) Proje Yazma Eğitimi, 27-28/12/ 2013, Bilecik. Sağlık Sistemi ve Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8 Mayıs 2014, İstanbul. 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran 2014, İzmir. BĠLĠMSEL KURULUġLARA ÜYELĠKLER Türk Hemşireler Derneği Türk Kardiyoloji Derneği Çocuk Hemşireleri Derneği Neanotoloji Hemşireleri Derneği KATILDIĞI SEMĠNERLER / TARTIġMALAR / BĠLGĠ ġölenlerġ Ġç Göçlerin Çocuk Sağlığına Etkisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, , Ankara. (Konuşmacı: Hümeyra Barbaros) Extracorporal Life Support Semineri, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 23 Temmuz 2011; İstanbul.

7 KATILDIĞI BĠLĠMSEL VE TEKNĠK GEZĠLER ALMIġ OLDUĞU HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM VEYA KURSLAR Neonatal Resüsitasyon Eğitim Programı, 5-7 Mayıs 2008; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara. Yenidoğan Yoğun Bakım HemĢireliği Sertifika Programı, 30 Mart-24 Nisan 2008; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara. Pediatri HemĢireliğinde AraĢtırma ve SPSS Ġle Temel Ġstatistik Uygulamaları Kursu, 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi. BEBKA(Bilecik EskiĢehir- Bursa) Proje Yazma Eğitimi, Aralık 2013, Bilecik. ÖDÜLLER Aldığı Ödül Yıl TC. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Van Depremi Gönüllü Sağlık Personeli Teşekkür Belgesi, İstanbul, TC. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Hemşireler Günü Teşekkür Plaketi İstanbul,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar. 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, 02.05.1965 TC Kimlik No : 22846131298 1.3.Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik

Detaylı

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N 1. Adı Soyadı: Nilgün ULUTAŞDEMİR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1975 3. Akademik Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Uzmanlık Alanı: Halk Sağlığı ÖZGEÇMİŞ 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı