KİŞİSEL BİLGİLER: Gender: Male Medeni Hali: Evli. Marital Status: Married Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Nationality: Turkish KISA ÖZGEÇMİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL BİLGİLER: Gender: Male Medeni Hali: Evli. Marital Status: Married Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Nationality: Turkish KISA ÖZGEÇMİŞ"

Transkript

1 KİŞİSEL BİLGİLER: İsim: Muhammet BAHADIR Name: Muhammet BAHADIR Doğum Tarihi: Date of Birth: Doğum Yeri: Trabzon / Tonya Place of Birth: Trabzon, Turkey Cinsiyeti: Erkek Gender: Male Medeni Hali: Evli Marital Status: Married Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Nationality: Turkish KISA ÖZGEÇMİŞ Muhammet BAHADIR, yılında Trabzon un Tonya ilçesinde doğdu. İlkokulu Samsun un Tekkeköy ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi İlkokulu nda tamamladı. Aynı ilçede ortaokula başlamış, ortaokul ikinci sınıftan itibaren Yalova nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Ortaokulunda ortaokulu, aynı ilçenin lisesinde ise liseyi tamamladı yılında Ondokuz Mayıs Üni. Fen Ede. Fak. Coğrafya Bölümüne girmeye hak kazandı. Araştırmacı, üniversiteyi fakülte ikincisi, bölüm birincisi olarak tamamladı. Selçuk Üniversitesi nde yüksek lisansa başlayan araştırmacı, 2005 yılının Aralık ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde araştırma görevlisi kadrosuna atandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2007 yılında Yüksek Lisansını tamamlayıp, 2008 yılında doktoraya başlamış, 2011 yılında ise tamamlamıştır. Araştırmacının, uluslararası alan indeksli dergilerde yayımlanmış toplam 21 adet makalesi, ulusal dergilerde yayımlanmış 11, yayıma kabul edilmiş 1 makalesi bulunmaktadır. Uluslararası sempozyumlarda sunulmuş ve yayımlanmış 2 adet bildiri ile Ulusal sempozyumlarda yayımlanmış 15 adet bildirisi bulunmaktadır. Araştırmacının ayrıca 1 adet kitap bölümü yayımlanmıştır. Dr. Bahadır ın 7 indeksli dergide hakemliği ile (2) iki de alan indeksli dergide hakemliği bulunmaktadır. Dr. Bahadır coğrafya ana bilim dalında Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İstatistik ve Coğrafi modellemeler ve Türkiye Fiziki Coğrafyası üzerine çalışmalar yapmaktadır.

2 YAYINLAR A: SCI, SSCI, AHCI de TARANAN İNDEXLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: Bahadır, M. ve Özdemir, M. A., 2011, Hydro-Climatic Analyses of Acigol (Turkey) By Using Remote Sensing and Statistic, Journal of Biology & Life Sciences, J Bio Life Sci. Volume 2-2. Bahadır, M. ve Özdemir, M. A., 2011, Climate Trend Analysis of the Level Changes of Iznik Lake in Turkey, Journal of Biology & Life Sciences, J Bio Life Sci. Volume 2-3. Özdemir M. A., Aşçı, F., ve Bahadır, M., 2010, The Effect of Climatic Factors of Karamık and Acıgöl Lakes on the Distribution of the Species of Water Mites (Acari, Hydrochnida), Journal of Biology & Life Sciences, J Bio Life Sci (1): Bahadır, M., 2012, The Analyse Of Precipitation And Temperature In Afyonkarahisar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkins Techniques, The Journal Of Academic Social Science Studies (Publication Of Association Esprit, Société Et Rencontre Strasbourg/France), Volume 5 Issue 8, P Doi Number :http://dx.doi.org/ /jasss_312. B: ULUSLARARASI (ALAN İNDEXLİ) DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: Bahadır, M., ve Saraçlı, S., 2010, Isparta da Arıma Modeline Göre Sentetik İklim Verilerinin Analizi, E-Journal Of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4a0027. Bahadır, M., 2010, Türkiye de ( ) Görülen Orman Yangınlarının Yüzey ve Rakamsal Sorgulama Analizi, E-Journal Of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4a0026.

3 Özdemir M. A., ve Bahadır, M., 2010, Denizli de Box-Jenkins Tekniği ile Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri, The Journal Of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer. Özdemir M. A., ve Bahadır, M., 2010, Uzaktan Algılama İle Acıgöl Havzası nda Arazi Kullanımının Zamansal Değişim Analizi ( ), The Journal Of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer. Bahadır, M., 2010, Güneydoğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi, The Journal Of International Social Research Volume: 4 Issue: 16, Winter. Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., 2010, Acıgöl de Klimatik Parametreler ile Tuz Üretimi Arasındaki İlişkiler, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 2, Sayfa: Bahadır, M., ve Özdemir, M. A., 2011, Trabzon ve Rize de Yağışın Mevsimsel Değişimlerinin Marginal ve Matrix Yöntemleri ile Belirlenmesi ve Trend Analizleri, The Journal of International Social Research Volume: 4 Issue: 17, Spring. P Bahadır, M., 2011, Ege Bölgesi nde Yağışın Yüzeysel Dağılım Modellemesi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring, p Doi Number: Bahadır, M., ve Özdemir, M. A., 2011, Acıgöl Havzası nın Sayısal Topoğrafik Analiz Yöntemleri ile Morfometrik Jeomorfolojisi, The Journal Of International Social Research Volume: 4 Issue: 18, Summer. P Bahadır, M., 2011, Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 26 Eylül Ekim 2011, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat Kırgızistan. Bahadır, M., 2011, Kızılırmak Nehri Akım Değişimlerinin İstatistiksel Analizi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Terature And History Of Turkish Or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, P Turkey. Doi Number:

4 Bahadır, M., 2011, Akdeniz Bölgesi nde Sıcaklık ve Yağışın Gelecekteki Eğilimleri ve Olası Sonuçları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (The Journal of International Social Research) Cilt: 4 Sayı: 19. S Bahadır, M., 2012, Kovada Gölü nde Seviye Değişimlerinin İstatistiksel Analizi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Terature And History Of Turkish Or Turkic. Volume 7/3, Summer 2012, p , ANKARA- TURKEY. Doi Number: Bahadır, M., 2012, Kovada Gölü Havzası Ekosistemine Genel Bir Bakış, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Terature And History Of Turkish Or Turkic. Volume 7/4, Fall 2012, p , ANKARA-TURKEY. Doi Number: Yılmaz, K. F., ve Bahadir, M., 2012, Effects Of Maritime And Continental Climates On Vegetation And Seasonal Periods: The Case Of Northeastern Turkey, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: XIV Sayı: 2, Sayfa Bahadır, M., ve Emet, K., 2013, Anadolu da Yayılış Gösteren Omurgalı Endemik Fauna Elemanlarının CBS İle Dağılış Alanlarının Haritalanması, The Journal Of International Social Research, Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24, S Bahadır, M., ve Yakar, M., 2013, Türkiye de Yağışın Eşitsizlik Endeksleriyle Analizi ve Mekânsal Dağılışı, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 35 Mart Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN. C: ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN VE YAYIMLANAN BILDIRILER Bahadır, M., ve Çot, H., 2013, Mert Çayı Havzasının Taşkın Risk Analizi, III. Uluslararası Canik Sempozyumu, Ekim 2013, Samsun. Zeybek, H. İ., Uzun, A., Yılmaz, C., ve Bahadır, M., 2013, Samsun Yöresi 2012 Taşkınlarının Yağış İle İlişkisi III. Uluslararası Canik Sempozyumu, Ekim 2013, Samsun.

5 Ç: ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER ÖZDEMİR, M. A., ve BAHADIR, M., 2007, Türkiye'de Önemli Bir Seracılık Alanı: Yalova İli, Coğrafi Bilimler Dergisi, Sayı 5, Sayfa, 17-37, Ankara. ÖZDEMİR, M. A., ve BAHADIR, M., 2008, Yalova İlinde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi ( ), İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, Sayı 17, Sayfa, 1-15, İstanbul. ÖZDEMİR, M. A., ve BAHADIR, M., 2010, Çölleşme Sürecinde Acıgöl ( ), İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, Sayı 10, s BAHADIR, M., ve EMET, K., 2010, Türkiye de Ana İklim Tiplerini Karakterize Eden Belli Başlı Ağaç Türlerinin CBS İle Analizi, TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa: BAHADIR, M., 2011, Coğrafya Çalışmalarında Yeni Bir Dağılış Modellemesi; Yarıçapsal Tabanlı Fonksiyon Yöntemi, TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Sayfa: BAHADIR, M., ve ÖZDEMİR, M. A., 2012, Acıgöl Havzası nda Yağışın Trend Analizi ve Haritalanması, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı, 57, s Basılı ISSN BAHADIR, M., 2012, Eber ve Akşehir Göllerinin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Coğrafi Bilimler Dergisi, CBD 10 (1), s BAHADIR, M., 2013, Samsun İli İklim Özelliklerinin Enterpolasyon Teknikleri ile Analizi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayi:1, Sayfa: BAHADIR, M., 2013, Akşehir Gölü nde Alansal Değişimlerin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 28, S BAHADIR, M., 2013, Kovada Gölü Milli Parkı nın Sürdürülebilir Yönetimi, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 30, Sayfa, Erzurum. BAHADIR, M., 2013, Işıklı Gölü Havzası nda Doğal Ortam Koşulları Ve Arazi Kullanımına Yansıması, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi Sayı 26 Sayfa 1-20, İstanbul.

6 D: BİLDİRİLER Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., 2008, CBS ile Armutlu Yarımadasının Morfometrik Özellikleri, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Ekim 2008, Çanakkale. Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., 2008, Acıgöl'ün (Denizli) SPSS ile Hidro-klimatik Analizi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Ekim 2008, Çanakkale. Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., 2008, Hersek Deltasında Antropojen Değişimlerin CBS ile Analizi, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ekim 2008, Kayseri. Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., 2008, Armutlu Yarımadasında Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ekim 2008, Kayseri. Bahadır, M., ve Özdemir M. A., 2010, Akgöl Acıgöl Birleştirme Boğazı Oluşumu ve Karstik Sistem İlişkisi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Ekim 2010, Afyonkarahisar. Bahadır, M., ve Özdemir M. A., 2010, Yandağ ın Kuzey Yamaçlarında Topoğrafyaya Bağlı Yağış ve Bitki Örtüsü Değişimi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Ekim 2010, Afyonkarahisar. Bahadır, M., 2011, Sandıklı Ovası ve Çevresinin Çevresel Jeomorfoloji Modellemesi, Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, Ekim, Sandıklı/Afyonkarahisar. Bahadır, M., 2011, İklim Çalışmalarında Geoistatistik Analiz Modelleri, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım Bahadır, M., ve Dikbaş, E. D., 2011, Türkiye deki Aktüel Buzul Alanlarının CBS ve UA İle Değişim Analizi ( ), TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım Bahadır, M., 2012, Oltu Çayı Havzası nın 3D Modellemesi ve Morfometrik Jeomorfolojisi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, Hatay. Zeybek, H. İ., Uzun, A., Yılmaz, C., ve Bahadır, M., 2012, Tokat İli nin Doğal Gölleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu, Kasım- 2012, Tokat.

7 Bahadır, M., 2013, Türkiye de Isınma ve Soğutma Gün Derecelerine Afyonkarahisar Örneği, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, Haziran- 2013, İstanbul. Bahadır, M., 2013, Sultandağları (Afyonkarahisar) Kuzey Eteklerinde Gelişen Birikinti Koni ve Yelpazelerinin Morfometrik Özellikleri, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, Haziran- 2013, İstanbul. Zeybek, H. İ., Uzun, A., Yılmaz, C. Bahadır, M., 2013, 4 Temmuz Samsun Şehir Seli, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, Haziran- 2013, İstanbul. Uzun, A., Zeybek, H. İ., Bahadır, M., Hatipoğlu, İ. K., 2013, Yeniköy Heyelanı, Perşembe/ Ordu, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, Haziran- 2013, İstanbul. E: PROJELER ÖZDEMİR M. A., BAHADIR, M, Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Projesi, Temmuz, , Bütçesi, 5.000$. ÖZDEMİR M. A., BAHADIR, M, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acıgöl Havzası nın (Denizli- Afyonkarahisar) Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetimi, AKU Bilimsel Araştırma Projesi, , 6000$. UZUN, A., ZEYBEK, H. İ., YILMAZ, C., BAHADIR, M., DEMİRAĞ, İ., HATİPOĞLU, İ. K., ve İMAMOĞLU, A., Aksu Çayı Havzası nın Jeomorfolojisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, PYO, Proje No. FEN Bütçesi TL (Devam Ediyor). BAHADIR, M., UZUN, A., ZEYBEK, H. İ., VE HATIPOĞLU, İ. K., Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağında (Samsun-Artvin) İklim Salınımlarının Doğal Ortam Değişimlerine Etkileri ve Zamansal Değişim Analizleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, PYO.FEN , , Bütçesi (Devam Ediyor).

8 BAHADIR, M, ve ŞEN, T. T., Samsun Şehrinin Dönemsel Gelişimi ve Planlanması, , Lisans Bitirme Tezi- TÜBİTAK Projesi. F: TEZLER Bitirme Tezi: Tekkeköy Ovası (Samsun) Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikleri ve Arazi Kullanımı İlişkileri. Yüksek Lisans Tezi: Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. Doktora Tezi: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acıgöl Havzası nın (Denizli- Afyonkarahisar) Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetimi G: KİTAPTA BÖLÜM: Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., 2011, Eber ve Akşehir Göllerinin Hidro- Klimatik Trend Analizi, Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, , İstanbul. H: YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ: 1- Suat Uğurlu Baraj Gölü Çevresinin Morfometrik Analizi (Mehmet ÜZÜLMEZ) Devam Ediyor. 2- Akdağ da(samsun) Dendrokronoloji Yöntemi İle İklim Değişikliği Araştırması (Hasan Oğuz BAŞKAHYA) Devam Ediyor. 3- Salıpazarı (Samsun) İlçesinde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (Cüneyt AKTAŞ) Devam Ediyor. 4- Kızılırmak Deltasının Morfolojik Gelişimi Ve Pleyistosen İklim Değişikliği İle İlişkisi (Alattin ŞAHİN) Devam Ediyor. I: YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ: 1- Alaca Havzası nda (Çorum) Erozyon Risk Değerlendirmesi ve Planlaması (Ali İMAMOĞLU) Devam Ediyor. İ: DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ

9 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010: Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı Meteoroloji Bilgilendirme Semineri 2011: Eber ve Akşehir Göllerinin Hidro Klimatik Modellemesi ve İklimsel Yeni Yaklaşım Yöntemleri J: HAKEMLİKLERİ Uluslararası İndeksli Dergilerdeki Hakemlikleri: 1: Herald Journal Of Educatıon And General Studıes (www.heraldjournals.org/hjegs) 2: African Journal Of Agricultural Research (www.academicjournals.org/ajar) 3: Agricultural Research And Reviews ( 4: African Journal Of Environmental Science And Technology (www.academicjournals.org/ajest) 5: Global Advanced Research Journal Of Geography And Regional Planning (www.garj.org) 6: International Research Journal Of Geology And Mining (www.interesjournals.org/ırjgm) 7: The Journal of Academic Social Science Studies (http://www.jasstudies.com/). Alan İndeksli Dergilerdeki Hakemlikleri: 1: NWSA - New World Sciences Academy (http://www.newwsa.com/default.asp?d=2) 2: SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi- SDU International Journal Of Technological Sciences K: VERDİĞİ DERSLER: Akademik Yıl Dönem Güz Lisans Bahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Türkiye Coğrafyası Coğrafi Bilgi Sistemleri Yerel Coğ. İncelemeleri 4 32 Arazi Tatbikatları 4 62 Afetler Coğrafyası Coğrafyada Bilgisayar Kul Kuvaterner Coğrafyası Coğrafyaya Giriş Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye Coğrafyası Coğrafyaya Giriş 2 133

10 Lisans Yerel Coğ. İncelemeleri 4 36 Arazi Tatbikatları 4 60 Türkiye Jeomorfolojisi 2 62 Türkiye İklimi Afetler Coğrafyası Uygulamalı Klimatoloji Güz-Bahar Yapısal Jeomorfoloji ve Yüksek 2 8 Türkiye den Örnekler Lisans Harita Bilgisi 2 8 Kuraklık ve Türkiye nin 11 2 Kurak Bölgeleri Coğrafya Araştırmalarında 4 3 Yeni Yaklaşımlar Güz-Bahar Doktora Beşeri Coğrafyada Bilgisayar Ortamında Veri Girişi ve Analizi İklim Salınımları ve Değişimleri K: İDARİ GÖREV: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı-Ekim 2012 Devam Ediyor. ÇALIŞMA ALANLARI: Field of Study Geographic Information Systems Remote Sensing Climate Models Hydrology Geomorphology Land Use and Land Use Change Land Use and Regional Planning Climate Analysis TEKNİK DÜZEYİ: Computer and GIS Abilities Web site management MS Office programs Adobe Photoshop Graphic and 3D programs ArcGIS ERDAS Global Mapper İlgi Alanları Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama İklim Modelleri Hidroloji Jeomorfoloji Arazi Kullanımı ve Değişimi Arazi Kullanımı ve Bölgesel Planlama İklim Analizleri Bilgisayar ve CBS Yeterliliği WEB tasarımı ve Yönetimi Ofis Proğramları Adobe Photoshop Grafik ve 3D Proğramları ArcGIS ERDAS Global Mapper

11 HABERLEŞME: İletişim Contact Information Telefon /52 11 Mail Adres Ondokuz Mayıs Üni. Coğrafya Bölümü SERTİFİKALAR: Jeomorfoloji Sertifikası, 18 Mart Üniversitesi Avrupa Birliği Su ve Çevre Politikaları Sertifikası (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) İngilizce Dil Sertifikası Ankara Üniversitesi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Eğitim Sertifikası-ESRİ Coğrafi Bilgi Sistemleri İleri Düzey Eğitim Sertifikası-ESRİ Coğrafi Bilgi Sistemleri Geoistatistik Eğitimi Sertifikası-ESRİ Coğrafi Bilgi Sistemleri Surface Eğitimi Sertifikası-ESRİ Coğrafi Bilgi Sistemleri Spatial Analiz Eğitimi Sertifikası-ESRİ

DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü PROF. DR. ĠHSAN ÇĠÇEK YazıĢma adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü 06100 Sıhhiye-ANKARA E- Posta: cicek@humanity.ankara.edu.tr Tel: (0 312) 310 32 80 / 1213 Faks:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

GÖL YÜZEYİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI

GÖL YÜZEYİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 212 CİLT 5 SAYI 4 (35-51) GÖL YÜZEYİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI İrfan AKAR * Okyanus Kolejleri,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE

PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE 1. Family name: Türkeş 2. First names: Murat 3. Date of birth: 23.06.1957 4. Nationality: Turkish 5. Civil status: Married 6. Education: Physical Geography and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA)

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

Resim ÖZGEÇMİŞ. : lutfinazik@gmail.com lutfinazik@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi :1953. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

Resim ÖZGEÇMİŞ. : lutfinazik@gmail.com lutfinazik@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi :1953. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Lütfi NAZİK İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Telefon : 0 386 280 46 50 Mail 2. Doğum Tarihi :1953 : lutfinazik@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Yaşar AKÇAY Doğum Yeri TOKAT Doğum Tarihi 24.03.1961 Yabancı Dili İngilizce Medeni Durumu Evli (İki çocuk sahibi) AKADEMİK ÜNVANLARI Akademik Ünvan Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı