2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN"

Transkript

1 , Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı , Cumartesi Akarsu Havzası Yönetiminde Jeomorfoloji Akarsu Havzası Yönetiminde "Eğim, Yükselti, Bakı ve yarılma derecesi" Jeomorfolojik parametresinin etkisi, sınıflama ve sınıfların havza yönetimi amaçlı coğrafi özellikleri , Pazar İklim elemanlarının Akarsu Havza Yönetimindeki etkileri Sıcaklık, yağış, rüzgar, nem ve basınç iklim elemanlarının akarsu havza yönetimi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ve sonuçları. Etkinlik Hakkında Genel Bilgiler Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU TÜBİTAK desteği, etkinlik programının amacı, programın içeriği, programın uygulama şekli, etkinlik kazanımları ve çıktılar hakkında açıklamalar. Akarsu Havzası Yönetiminde Flüviyal Jeomorfoloji Flüviyal Jeomorfoloji; Akarsu aşındırma şekilleri, oluşum ve gelişimleri, kontrol eden faktörler, bunların AHY için anlamı. İklim Değişikliği ve Akarsu Havza Yönetimi: Sıcaklık Sıcaklıkların iklim değişikliği perspektifinde, zaman içindeki değişimi, bu değişimin akarsu havza yönetimi kararları ve uygulamalarına olan doğrudan ve dolaylı etkileri ve sonuçları. 0:00-0:45 Havza Kavramı Havza nedir? Havza çeşitleri, Alansal ve morfolojik tanımlamaları, Coğrafi özellikleri. 0:00-0:45 Akarsu Havzası Yönetiminde Flüviyal Jeomorfoloji Flüviyal Jeomorfoloji; Akarsu biriktirme şekilleri, oluşum ve gelişimleri, kontrol eden faktörler, bunların AHY için anlamı. 0:00-0:45 İklim Değişikliği ve Akarsu Havza Yönetimi: Yağış Yağışların iklim değişikliğine perspektifinde, zaman içindeki değişimi, bu değişimin akarsu havza yönetimi kararları ve uygulamalarına olan doğrudan ve dolaylı etkileri ve sonuçları Arhavi Çayı Havzası örneklemesi ile ele alınacaktır. :00 - :45 Akarsu Havza Yönetimi: Kavram, Temel ilkeler Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU Akarsu Havzası Yönetimi nedir? Kapsamı, Temel prensipler, Akarsu Havzası Yönetiminin anlamı ve önemi. :00 - :45 Akarsu Havzası Arazi Potansiyeli Akarsu Havzasında; araziden faydalanma imkanları, bunların coğrafi nitelikleri, kullanım imkanları, olası sorunlar, tehlike ve risk değerlendirmeleri. :00 - :45 Akarsu Havza Yönetiminde Doğal Afetler: Sel Sel tanımlaması, kavram, oluşum mekanizması, etkili olan faktörler, sonuçları. Bartın Çayı Havzası örneklemesinde Coğrafi yaklaşımla; önleme, zarar azaltma uygulamaları. 2:00-2:45 Akarsu Havza Yönetimi: Coğrafi Kapsam Akarsu Havzası Yönetimi kapsamındaki Coğrafi içerik, Etkinlik, Yeterlilik ve Katkılar: Teorik çerçeve. 2:00-2:45 Akarsu Havzası Taşıma Kapasitesi Akarsu Havzasında; araziden faydalanma imkanlarının sürdürülebilir kullanımına ait coğrafi yaklaşımların kapsamı ve etkinlikleri. 2:00-2:45 Akarsu Havza Yönetiminde Doğal Afetler: Taşkın Taşkın; kavram, oluşum mekanizması, etkili olan faktörler, sonuçları. Bartın Çayı Havzası örneklemesinde Coğrafi yaklaşımla; önleme, zarar azaltma uygulamaları. 3:00-3:45 3:00-3:00-3:45 3:45

2 4:00-4:45 5:00-5:45 Coğrafi Bilgi Sistemleri - Veri Yönetimi Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri, Veri yapıları, Veri temini, Veri tabanı, Veri Görüntüleme çalışmaları, bu çalışmalarının Akarsu Havzası Yönetiminindeki önemi ve katkıları. Coğrafi Bilgi Sistemleri'nde Yüzey Analizleri Eğim Analizi, Bakı Analizi, Gölgeleme Analizi, Yorumlama ve Coğrafi Değerlendirmeler. Bu analizyöntemlerinin Akarsu Havzası Yönetiminde kullanılması. 4:00-4:45 5:00-5:45 Akarsu Havza Yönetiminde Uzaktan Algılama Uzaktan Algılama ürünleri, UZAL ürünlerinin farklılıkları, UZAL ürünlerinin Akarsu Havzası Yönetiminde kullanılmasının avantajları, katkıları. Uzaktan Algılama Uygulamaları Akarsu Havzası Yönetiminde farklı amaçlar için kullanılmak üzere, uydu görüntülerinden veri temin etme amaçlı; görüntü analizi ve sınıflama uygulamaları, çalışmaların temel ilkeleri ve yöntemler. 4:00-4:45 5:00-5:45 Akarsu Havzası Yönetiminde Afet Yönetimi Akarsu Havzası Yönetiminde doğal afetlere ait coğrafi perspektifte; "Afet Yönetimi" kavram, Kapsam ve uygulamaları. Akarsu Havzası Yönetiminde Afet Yönetimi Akarsu Havzası Yönetiminde doğal afetlere ait coğrafi perspektifte; "Afet Yönetimi" kavram, Kapsam ve uygulamaları. 6:00-6:45 CBS' de Mekansal Analizler Ölçme, Sorgulama, Sınıflama, Yakınlık Analizi, Bu analizyöntemlerinin Akarsu Havzası Yönetiminde kullanılması. 6:00-6:45 Uzaktan Algılama Uygulamaları Akarsu Havzası Yönetiminde farklı amaçlar için kullanılmak üzere, uydu görüntülerinden veri temin etme amaçlı; görüntü analizi ve sınıflama uygulamaları, çalışmalarına ait Bartın Çayı Havzasına ait örnek uygulama ve yorumlamalar. 6:00-6:45 GPS Teknolojileri ve Uygulamaları GPS teknolojilerinin tanıtılması, veri temini, veri transferi ve veri kullanılmasına ait arazi uygulamaları. 7:00-7:45 8:00-8:45 CBS' de Mekansal Analizler Enterpolasyon, Çakıştırma, Bu analiz yöntemlerinin Akarsu Havzası Yönetimindeki önemi, katkıları ve ilişkisel kullanılması. CBS Uygulamaları (Hidrolojik Analizler) Hidrolojik Analizler (Hydrology); Havza ve althavza belirlemeleri, Doğal akım birikimi, Doğal akım yönleri, bu yöntemlerin Akarsu Havzası Yönetimindeki önemi, katkıları. 7:00-7:45 8:00-8:45 Uzaktan Algılama Uygulamaları Akarsu Havza Yönetiminde Lidar verileri ile çalışması; imkanlar, avantajlar. Arhavi Çayı Havzasına ait örnek uygulamalar. Akarsu Havza Yönetiminde e- CBS Uygulamaları. Mobil ve onlinegis, GIS Cloud platform, Web Tabanlı Veri paylaşımı, teknolojileri. Akarsu Havzası Yönetimi amaçlı kullanımları. Arazi uygulamaları. 7:00-7:45 8:00-8:45 GPS kullanımına ait arazi Arazide GPS kullanılması ve veri temini uygulamaları arazi GPS kullanımına ait arazi GPS kullanılması ve veri temini uygulamaları. Bu uygulamalar arazi çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Toplam Sayısı= 0 Toplam Sayısı= 0 Toplam Sayısı= 0

3 , Pazartesi Doğal Kaynak olarak Akarsular. Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Doğal kaynak olarak akarsular, Debi, rejim özellikleri, kontrol eden faktörler, AHY açısından anlamları , Salı Akarsu Havzası Yönetiminde Arazi örtüsü-arazi Kullanımı kavram ve kapsamları. Akarsu Havzası Yönetiminde; Arazi Örtüsü, Arazi Kullanımı kavramları, Kapsamları, Avrupa Çevre Ajansı Corine Sınıflandırma Sisteminin içeriği ve tanıtılması , Çarşamba Akarsu Havza Yönetiminde Bitki Coğrafyası kapsamı ve önemi. Doğal Kaynak olarak; doğal bitki örtüsü tür ve popülasyonları, dağılışları, tür ve popülasyonlara ait zamansal ve alansal değişim özellikleri, bunları kontrol eden direk-indirek coğrafi faktörler. Doğal Kaynak olarak Akarsuların sürdürülebilir kullanımı. Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Akarsuların sürdürülebilir kullanım ilkeleri, su potansiyeli, tehditler ve riskleri, bunları kontrol eden coğrafi faktörler. Su kalitesi, coğrafi tehditter ve riskler. Fiziki Coğrafya parametrelerinin akarsu havzası arazi kullanımına etkileri Jeomorfoloji, hidrografya, bitki örtüsü ve toprak özelliklerinin akarsu havzası arazi kullanımına etkileri, ilişkisel değerlendirmeleri, zamansal değişim özellikleri, nedensellik ve sonuçları. Bitki Coğrafyası ve sürdürülebilir kullanımın coğrafi kapsamı. Akarsu havza yönetimi perspektifinde doğal kaynak olarak bitki örtüsü sürdürülebilir kullanım prensipleri, tehditler ve riskleri, geleceğe yönelik öngörüler. 0:00-0:45 Akarsu Havzasında sulak alanlar ve ekosistemler Akarsu havzası sulak alanları ve fonksiyonel özellikleri, akarsu havzası ekosistemleri, tehditler, tehditlere ait riskler, etkili olan coğrafi faktörler ve değerlendirmeleri. 0:00-0:45 Arazi örtüsü, Arazi Kullanımı, sınıflama ve değişim analizi yöntemleri Akarsu Havzasında; Arazi örtüsü, Arazi Kullanımı türlerine ait sınıflama ve değişim analizi yöntemleri, ilişkisel değerlendirmeleri, zamansal değişim özelliklerin yorumlanması, nedensellik ve sonuçları. 0:00-0:45 Akarsu Havza Yönetiminde Toprak özellikleri. AHY inde doğal kaynak olarak toprak özellikleri. Toprak özellikleri-zirai verimlilik ilişkisi, etkili olan coğrafi faktörler, zamansal değişim karakteri ve yönlendiriciler, sürdürülebilir faydalanma. :00 - :45 2:00-2:45 Doğal Kaynak olarak Yeraltı suları ve sürdürülebilir kullanımı Doğal kaynak olarak yeraltı suları, yeraltı sularının sürdürülebilir kullanım ilkeleri, tehditler ve riskleri, bunları kontrol eden coğrafi faktörler. Su kalitesi, Doğal Kaynak olarak Yer altı suları ve sürdürülebilir kullanım Doğal kaynak olarak yeraltı suları, sürdürülebilir kullanım ilkeleri, tehditler ve riskleri, kontrol eden coğrafi faktörler. Su kalitesi anlamı, önemi ve ölçümü. :00 - :45 2:00-2:45 Akarsu Havza Yönetimde disiplinler arası veri paylaşımında Morfometrik indislerin önemi. Akarsu Havzası Gelişiminin Morfometrik Analizler; tür, yöntem ve değerlendirmeleri. Akarsu Havzası Yönetiminde kantitatif veriler ve analitik yöntemler. Akarsu Havzası için Morfometrik indisler Akarsu Havzası Gelişiminin Jeomorfik İndislerle İncelenmesi; indis türleri, Akarsu Havza Yönetimine katkıları, Yöntem ve değerlendirmelerine ait örneklemeler. :00 - :45 2:00-2:45 Akarsu Havzası Topraklarının sürdürülebilir kullanımı. Akarsu havzası topraklarından sıklıkla karşılaşılan faydalanma yöntemleri, doğru ve hatalı uygulamalar, sürdürülebilir kullanım prensipleri, örneklemeler. Toprak türlerine ait arazi çalışması Toprak horizonlarına ait kesitlerin arazide incelenmesi, farklı toprak türlerine ait örneklerin arazi de incelenmesi.

4 3:00-3:45 4:00-4:45 AHY de Hidrografya Arazi Çalışması Bartın Çayı Havzası, Alt Havzalarında; Akarsu Havza Yönetiminde Hidrografya 3:00-3:45 4:00-4:45 Tektonik hareketlerin Havza Yönetimi üzerindeki etkileri Akarsu Havzalarında tektonik hareketlerin yapısal deformasyonları, bu deformasyonnların drenaj sistemi üzerine olan etkileri,boyuna profil düzensizlikleri, su kaynakları üzerine etkileri, vb. 3:00-3:45 4:00-4:45 Akarsu Havza Yönetimi Açısından Nüfus. Nüfus verilerinin derlenmesi, nüfusun zamansal gelişimi, nüfusun dağılışı, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler. Analiz ve yorumlama yaklaşımları. 5:00-5:45 6:00-6:45 AHY de Hidrografya Arazi Çalışması BartınÇayı Havzası, Alt Havzalarında; Akarsu Havza Yönetiminde Hidrografya AHY de Hidrografya Arazi Çalışması Bartın Çayı Havzası, Alt Havzalarında; Akarsu Havza Yönetiminde Hidrografya 5:00-5:45 6:00-6:45 Litolojik yapının Havza Yönetimi üzerindeki etkileri Kaya cinsleri, Farklı kaya cinslerinin su, ayrışma, toprak, erozyon ve kütle hareketleri üzerindeki etkileri. Akarsu Havza Yönetiminde Doğal Afetler: Kütle Hareketleri Heyelana ilişkin genel tanımlar; heyelanın tanımı, türleri ve sınıflandırmaları, tetikleyici faktörler, heyelanı kontrol eden (hazırlayıcı) coğrafi faktörler ve bunlara ilişkin Türkiye ve Bartın havzasından örnekler. 5:00-5:45 6:00-6:45 Akarsu Havza Yönetimi Açısından Yerleşme Özellikleri. Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan faktörler, yerleşmelerin yükselti kademelerine dağılışı, topoğrafyanın yerleşme formu üzerine etkileri, yerleşmelerin fonksiyonel özellikleri ve zaman içinde değişimi. Akarsu Havza Yönetimi Açısından Ekonomik Faaliyetler. Ekonomik faaliyetler ve ekonomik faaliyet bölgelerinin tanımlanması, hakim ekonomik faaliyetin arazi kullanımı üzerine etkilerinin belirlenmesi, ekonomi politikalarının ekonomik faaliyetler üzerine etkileri, ekonomik faaliyetlerde zaman içindeki değişimi ele alınacaktır. 7:00-7:45 Sel-Taşkın Arazi Çalışması Bartın Şehri ve Bartın Çayı Mansabı sel ve taşkın afetlerine ait arazi 7:00-7:45 Yamaç prosessleri: Erozyon Toprak ve Anakaya Erozyonu. Temel esaslar, etkili olan faktörler, oluşum mekanizmaları, sonuçlar. 7:00-7:45 AHY de Beşeri ve Ekonomik Unsurlara ait analizler. Akarsu Havzası Yönetimi amaçlı Beşeri ve Ekonomik Unsurların analiz yöntemleri, geleceğe yönelik öngörüler, planlama amaçlı değerlendirme yaklaşımları. 8:00-8:45 Sel-Taşkın Arazi Çalışması Bartın Şehri ve Bartın Çayı Mansabı sel ve taşkın afetlerine ait arazi 8:00-8:45 Yamaç prosessleri: Erozyon Toprak ve Anakaya Erozyonu araştırma yöntemleri, tedbir, önleme, zarar azaltma yöntemleri, bu konulara ait uygulama 8:00-8:45 AHY de Beşeri ve Ekonomik Unsurlara ait analiz uygulamaları. Akarsu Havzası Yönetimi amaçlı Beşeri ve Ekonomik Unsurların analiz yöntemleri, geleceğe yönelik öngörüler, planlama amaçlı değerlendirme yaklaşımları uygulamalarının yapılması. Toplam Sayısı= 0 Toplam Sayısı= 0 Toplam Sayısı= 0

5 , Perşembe Akarsu Havza Yönetiminde Bitki Coğrafyası Arazi Çalışması Yönetiminde Bitki Coğrafyası , Cuma Akarsu Havzası Yönetimi çalışmalarına ait rapor yazımı. Akarsu Havza Yönetiminde olduğu gibi yapılan her türlü çalışmanın metne dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu derste hipotezin oluşturulması, kavramlar, bulguların tartışılması, metnin şekillendirilmesi, kaynakçanın hazırlanması ve gösterimi gibi konular ele alınacaktır. 0:00-0:45 :00 - :45 2:00-2:45 3:00-3:45 Akarsu Havza Yönetiminde Bitki Coğrafyası Arazi Çalışması Yönetiminde Bitki Coğrafyası Akarsu Havza Yönetiminde Bitki Coğrafyası Arazi Çalışması Bartın Çayı Havzası, Akarsu Havza Yönetiminde Bitki Coğrafyası konularına ait uygulama ve gözlemlerin yapılacağı arazi AHY de Beşeri ve Ekonomik Unsurların Arazide Tanımlanması ve Sınıflandırılmasına Yönelik Uyglm. Yönetiminde Beşeri Coğrafya AHY de Beşeri ve Ekonomik Unsurların Arazide Tanımlanması ve Sınıflandırılmasına Yönelik Uyglm. Yönetiminde Beşeri Coğrafya 0:00-0:45 :00 - :45 2:00-2:45 3:00-3:45 Öğrenci gruplarının örnek uygulama Öğrenci gruplarının örnek uygulama Öğrenci gruplarının örnek uygulama Yrd. Doç. Dr. A. Evren ERGİNAL Öğrenci gruplarının örnek uygulama

6 4:00-4:45 5:00-5:45 6:00-6:45 Kütle Hareketleri Arazi Çalışması Bartın Çayı Havzası kütle hareketleri örneklerine ait gözlem, inceleme ve değerlendirmeleri kapsayan arazi Kütle Hareketleri Arazi Çalışması Bartın Çayı Havzası kütle hareketleri örneklerine ait gözlem, inceleme ve değerlendirmeleri kapsayan arazi Kütle Hareketleri Arazi Çalışması Bartın Çayı Havzası kütle hareketleri örneklerine ait gözlem, inceleme ve değerlendirmeleri kapsayan arazi 4:00-4:45 5:00-5:45 6:00-6:45 "Akarsu Havzasında, Afetler ve Afet Yönetimi" konulu çalışma yı gerçekleştiren grubun sunumu ve tartışma. "Akarsu Havzası doğal kaynakları: Bitki örtüsü" konulu çalışma yı gerçekleştiren grubun sunumu ve tartışma. "Akarsu Havzası, Tarım alanları Yönetimi" konulu çalışma yı gerçekleştiren grubun sunumu ve tartışma. 7:00-7:45 8:00-8:45 Akarsu Havzası için Morfometrik indisler-arazi test Akarsu Havzası morfometrik indislerin Bartın Çayı Havzasında gözleme dayalı değerlendirmelerini kapsayan arazi Akarsu Havzası için Morfometrik indisler-arazi test uygulamaları. Akarsu Havzası morfometrik indislerin Bartın Çayı Havzasında gözleme dayalı değerlendirmelerini kapsayan arazi 7:00-7:45 8:00-8:45 "Akarsu Havzası, Su Yönetimi" konulu çalışma yı gerçekleştiren grubun sunumu ve tartışma. Kapanış ve Değerlendirme Kapanış ve Değerlendirme Sertifika Töreni Toplam Sayısı= 0 Toplam Sayısı= 0 Etkinlik Koordinatörü: Mart 206