T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI"

Transkript

1 DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERS LİSTESİ Güz Yarıyılı AR 601 Araştırmanın Epistemolojik Temelleri Seçme Ders Seçme Ders Seçme Ders Ön Koşul Bahar Yarıyılı AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Seçme Ders Seçme Ders Ön Koşul (2+2) 3 AR 601 AR 600 Doktora Tezi (0+1) NC * AR 526 Seminer (0+2) NC AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi (8+0) NC * Sadece lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için zorunludur. Toplam Kredi (En az) : 21 (Yüksek lisans dereceli öğrenciler için) Kredili Ders Sayısı (En az) : 7 (Yüksek lisans dereceli öğrenciler için) Toplam Kredi (En az) : 42 (Lisans dereceli öğrenciler için) Kredili Ders Sayısı (En az) : 14 (Lisans dereceli öğrenciler için)

2 ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ AR 601 Araştırmanın Epistemolojik Temelleri (3+0)3 Ön Koşul Bu ders doktora öğrencilerinin bilgi ye ve bilginin üretimine eleştirel ve analitik bir bakış geliştirmelerine yardım eder. Bilimsel araştırmanın doğası, araştırma stratejileri ve araştırma paradigmaları üzerine seçilmiş ana metinlerin okunup tartışılması ile araştırmanın epistemolojik temelleri ve bunların mimarlık araştırmaları üzerine etkileri tartışılır. AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2+2)3 AR 601 Bu derste birinci dönemde girişi yapılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri daha detaylı olarak incelenecektir. Bölüm öğretim üyelerinin veya kurum dışından araştırmacıların katılımlarıyla, onların uzmanlık alanlarına gore kullandıkları yöntemler örneklerle derinlemesine tartışılacaktır. Öğrenciler aynı zamanda kendi doktora tezlerine dair ön araştırma önerisi hatırlamaya başlayarak dönem boyunca bu öneriyi geliştireceklerdir. AR 526 Seminer (0+2) NC Mimarlık teori ve pratiği üzerine belirlenen konularda bilimsel araştırmalar ile yürütülen çalışmaların sunulması seminerleridir. AR 600 Doktora Tezi (0+1) NC Dersin içeriği seçilen tez konusuna gore değişir. Çalışma programı öğrencinin yöneticisiyle yapacağı görüşmeyle belirlenecektir. Öğrenci tez çalışması ile gelişmelidir. AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi (8+0) NC Uzmanlık alanı dersleri kapsamımda yüksek lisans öğrencileri belirli bir konu seçip, genelde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönetiminde bu konuyu inceler.

3 DOKTORA PROGRAMI SEÇME DERSLER LİSTESİ AR 511 Mimari Tasarım Araştırmaları I (2+2) 3 AR 514 Mimari Tasarım Araştırmaları II (2+2) 3 AR 517 Türkiye de Konut AR YY Mimarisinde Cam AR 519 Mekan Üzerine Yazmak AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden Post- Modernizme AR 521 Mimaride Çağdaş Yönelimler AR 522 Mimari Tasarım Yaklaşımları AR 524 Postmodernizm ve Mimarlık Kuramı AR 525 Mimarlık Özel Konular AR 591 Mimarlık, Modernite ve Kimlik AR 534 Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler (2+2) 3 AR 535 Çelik ve Ahşap Yapılar AR 593 Tasarımda Analojik Düşünme AR 592 Hesaplamalı Mimarlıkta Pratik ve Kuramlar AR 545 Tasarımda Bilişsel Unsurlar AR 546 Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri AR 547 Güncel Mimari ve Kentsel Tasarım Süreçleri AR 548 Yaşanan Mekan:Kentselin Keşfi AR 549 Mekânı Anlamak AR 552 Gayri Menkul Geliştirme AR 555 Çatışma Yönetimi ve Uzlaşma Teknikleri AR 556 Toplam Kalite Yönetimi AR 557 Proje Planlaması ve Kontrolü AR 558 Tasarım İnşaat Firmaları İçin Stratejik Yönetim AR 559 İnşaat Projeleri İçin İşlemler Yönetimi AR 562 Mimarlik ve Bilim AR 564 Mimari Antropoloji Çalışmaları (2+2) 3 AR 571 Sürdürülebilir Mimarlık AR 572 Mekânın Analitik Okunması I AR 573 Mekânın Analitik Okunması II: Uygulamalar (2+2) 3 AR 582 Enerji Etkin Tasarım AR 583 Günışığı Tasarımı ve Analizi Temel İlkeleri AR 584 Bina Enerji Simülasyonuna Giriş AR 585 Binalarda Enerjinin Temelleri AR 586 Binalarda Isı Transferi AR 587 Mimarlıkta Akustik AR 588 Bina Uygulamalarında Sayısal Isı Geçişi ve Akışa Giriş AR 589 Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı AR 590 Bütünleşik Tasarım ve Yapı Bilgi Modelleme

4 AR 621 İzmir de Mimari AR 626 Oryantalizm AR 632 Kinetik Strüktürlerin Analizi (2+2) 3 DOKTORA PROGRAMI SEÇME DERSLER AÇILIMI AR 511 Mimari Tasarım Araştırmaları I (2+2)3 Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. AR 514 Mimari Tasarım Araştırmaları II (2+2)3 Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. AR 517 Türkiye de Konut (3+0)3 Ders konuta çeşitli açılardan yaklaşabilecek geniş bir araştırma alanı açmak ve bu alanlarda özgün çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kullanıcı ve kullanım biçimleri, plan tipolojisinin gelişimi, konut parsel ilişkileri, konut kent ilişkileri konut morfolojisinin değişimi ve toplu konut konularında çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Konuya arka plan oluşturması için aşağıdaki konular irdelenecektir: 1. Batıda modern konut deneyimi 2. Türkiye deki erken uygulamalar 3. Konut kent ilişkileri ve Türkiye ye örneği 4. Konut ve ekonomi 5. Türkiye de ortaya çıkan yeni konut tipolojileri AR YY Mimarisinde Cam (3+0)3 Aydınlanma sonrasında cam bilimsel bir araç olarak tanınmıştı. Ancak Orta Çağ da cam tanrının yüksek hakikati ile yeryüzü arasında ilişki kuran gizemli bir araçtı. Bu paradoksal malzemenin modern mimarlıktaki kullanımı hala cevaplanmamış birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Bu seçmeli ders Mies van der Rohe, Le Corbusier, Bruno Taut gibi 20. Yüzyılın önemli mimarlarının paradigmatik yapılarını inceleyerek mimaride camın modern bir malzeme olarak kullanımını sorgulayacaktır.

5 AR 519 Mekan Üzerine Yazmak (3+0)3 Bu ders mimarlık teorisi ve tarihi ile ilgili çalışan yüksek lisans öğrencilerinin mekânı kavrama ve yazma yöntemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Makro tarihsel kavramların çerçevelediği tarihsel anlatılara ek olarak mikro-tarihsel araştırmaların ele alındığı ders kapsamında gündelik yaşam, bireysellik, yerellik, öznellik gibi kavramların biçimlendirdiği bir tarih yazımı anlayışı öğrencilere aktarılacak, bu kavram ve yöntemlerin mekânın tarihsel yazımına katkısı incelenecektir. AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden Post- Modernizme Dersin odaklandığı dönem aydınlanma sırasında bilim ve aklın kavranışında gerçekleşen radikal değişimin getirdiği benzersiz sosyal, kentsel ve teknolojik dönüşüme eklenen emperyalist ve sömürgeci tahakkümden, yirminci yüzyıl başında sanat ve mimarlığın derinden sorgulanması sonunda modern mimarlığın ortaya çıkışına ve son olarak çağdaş mimarlıkta izlenen değişimlerin hazırlayıcısı olarak görülen İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. AR 521 Mimaride Çağdaş Yönelimler (3+0)3 Modernizm, geç modernizm, post modernizm, yeni modernizm, dekonstrüktizm vb. çağdaş mimari yönelimler bu ders kapsamında yurt içi ve yurt dışı örnekler aracılığı ile ele alınacaktır. Bu süreçte mimari ürünün oluşumunda yapı biçimlenmeleri ve mekân örgütlenme ilişkilerine karşılıklı etkilenmeleri açısından yer verilecektir. AR 522 Mimari Tasarım Yaklaşımları (3+0)3 Bu ders geçmişte ve günümüzde ünlü mimarların mimari ürünlerinden ve söylemlerinden hareketle izledikleri mimari tasarım yaklaşımlarının inceleme ve tartışılmasını amaçlamaktadır. AR 524 Postmodernizm ve Mimarlık Kuramı Ders çağdaş mimarlığın içinde bulunduğu durum ve mimari üretimin tarihsel ve kuramsal değişimle olan ilişkisini İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere dönerek anlamayı amaçlamak tadır. Bu tür bir anlama çabası kabaca yirminci yüzyılın ikinci yarısında mimarlık tartışmaları içinde yer alan ve önemli kuramsal metinler ve mimarlık üretimi yoluyla temsil edilen radikal değişikliklere bakmayı gerektirir. Savaş sonrasını izleyen dönemden 1960lar sonuna kadar olan

6 dönemi inceleyen bir giriş sonrasında ders post-modern döneme odaklanarak sürecek tir. Anlambilim, popülist ve neo-marksist tarihsicilik, vernakülerizm, teknodeterminizm gibi modern mimarlığa yönelik erken tepkilerden, görüngübilimin yükselişi, yapıbozumculuk, Bilbao etkisi, sürdürülebilirlik ya da yokolabilirlik gibi konuların mimarlık söylemine dahil edilişi gibi konulara değinen ders mimari üretimi bir tarihi anlar çerçevesi içerisinde gözden geçirecektir. AR 525 Mimarlık Özel Konular Dersin içeriği dersi veren hocalar ve alan öğrencilerin ilgi alanlarına göre değişebilir. Temel Mimarlık Alanı içerisindeki uzmanlaşma alanları Bina Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Mimarlık Teorisi, Yapı Bilgisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bina Performans Analizi başlıklarını içermektedir. AR 591 Mimarlık, Modernite ve Kimlik Bu dersin amacı, öğrencilere 19.yy, 20.yy ve 21.yy mimarlık ve kentsel mekanlar üzerinde kimlik (modern, emperyal, ulusal, dinsel, vb.) politikaları yolu ile bağlantılı seçilen temaları tanıtmaktır. Yazarlık (müelliflik), izleyici, "Batı' ve "Oriyent" kavramsal kurguları, kolonyalizm, ulus-inşası ve mirası gibi kavramlar seçilen okumalar ve vaka analizleri ile birlikte işlenecektir. AR 534 Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler (2+2)3 Modern toplumun aktivitelerindeki hızlı değişim ve yapı teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, mimaride hareket kavramının ortaya çıkışının ön koşulu olan adapte edilebilir mekân ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kavramsal dönüşüm yirminci yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Yirminci yüzyılın sonlarındaki bu yeni mekân anlayışına en uygun, mimari tasarıma kavramsal ve uygulama alanında giderek daha büyük katkısı olacak olan yeni kavram hareket tir. Günümüzde mimaride kinetik biliminden faydalanabilme imkânlarımız geçmiştekinden çok daha ileridedir. Bu derste makine mühendisliğinde çoktandır kullanılan kinematik analiz ve sentez metotlarını açıklanır ve mimarideki direkt ve en direkt uygulamalarını incelenir. Ayrıca hareketli taşıyıcı sistemlerin performansını bilgisayar ortamında görselleştiren ve analiz imkânı veren Visual Nastran 4D programı analiz edilecektir. Sonuç ürün olarak ise öğrencilerden dönem ödevi hazırlamaları beklenmektedir. AR 535 Çelik ve Ahşap Yapılar Ahşap Ve Kereste, Yük Çeşitleri, Çivili Ve Zımbalı Birleşimler, Ahşap Yapıların Problemleri, Çelik Nedir, Çeliğin Davranışı, Çelik Elemanların Davranışı, Kafes Sistemler, Mimari Tasarımda Çelik Kullanımı.

7 AR 593 Tasarımda Analojik Düşünme Bu ders tasarımda analojik düşünme konusundaki çalışmalara bir giriştir. Analojik düşünce aklımızın herhangi bir iki alan arasındaki ilişkileri görmek ve kurgulamak yetisinden kaynaklanmaktadır. Bu ilişkilerin apaçık olduğu durumlarda ya benzerlik çok dosdoğru ya da alanlar birbirine çok yakındır. Bu ilişkinin tersi olduğu durumlarda ise bizde hayranlık uyandıran yaratıcı ve yenilikçi analojilerin alanındayızdır. Analojik akıl yürütme aşina olmadığımız alanları bize yakınlaştırır ve böylelikle öğrenmenin temel stratejilerinden biridir. Tümden gelim ve tümegidim akıl yürütmeleriyle karşılaştırıldığında özgün bir akıl yürütme tekniği sunar ve bu nedenle de yaratıcılık için özellikle önemlidir. AR 592 Hesaplamalı Mimarlıkta Pratik ve Kuramlar Bu ders hesaplamalı mimarlıktaki teoriler ve uygulamalar ile ilgili bir seminer dersidir. Yeni hesaplamalı mimarlık teknolojileri, araçları ve fikirlerinin kullanılmasında bu yana mimarlık kuram ve pratiklerindeki değişiklikler dersin ana konularıdır. Dersin temel kabulü tasarımda akıl düşünmenin tasarımcıları olarak kullandığımız araçları da içerdiği ve hatta onlarla mümkün olduğudur. Araçlarda ve teknolojideki yenilikler bir yandan bir kısım yeni potansiyel alanları açımlarken bir yandan da bir kısmını kapatır. Bu değişikliklerle beraber geleneksel olarak adlandırdığımız bir takım araçlar, teknikler ve temsil sistemleri geçerliliğini kabul edilmekte. Bunlar neredeyse kullanılmaz durumdalar. Bu değişiklikleri bazıları karamsarlık bazıları ise aşırı iyimserlikle karşılamakta. Dijital teknolojilerin hızlı ve neredeyse kontrolsüz değişimleri kullanımlarında eleştirel ve analitik bir tutum gerektirmektedirler. Hatta dönüşüm öylesine uzun bir süredir gündemdeki dijital arkeolojisi başlıklı sergiler açılmakta, konu hakkında kitaplar ve yayınlar hergün artmaktadır. AR 545 Tasarımda Bilişsel Unsurlar (3+0)3 Ders tasarım biliş konusunda 70 li yıllardan başlayarak ele alınmış temel konuları içermektedir. Bunların en başında tasarımın ve tasarım sürecinin tanımlanması gelmektedir. Bu kapsamda ders tasarımı farklı tanımlayan görüşleri sunacak ve bu görüşlere karşı eleştirel tutumları ortaya koyacaktır. Farklı tanımlamalardan biliş bilim alanından beslenen görüşler biliş bilimdeki ilgili konulara referansla detaylı olarak işlenecektir. AR 546 Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri (3+0)3 Tasarımda kullanılan reprezantasyon sistemleri bilgisayar destekli yazılımların tasarım sürecinde kullanılmaya başlanmasından beri hızlıca değişmekte. Bu ders kapsamında günümüzdeki bu değişimden yola çıkarak reprezantasyon sitemlerinin tasarımda kullanılan araçlardan biri olarak süreci etkiledikleri iddiası araştırılacaktır. Tarih boyunca görülen değişiklikler incelenecek ve farklı sistemler boyunca üretilmiş olan mimarlık ürünleri reprezantasyon sistemleri ile ilişkilendirilecektir.

8 AR 547 Güncel Mimari ve Kentsel Tasarım Süreçleri Bu ders güncel mimari ve kentsel tasarım yaklaşımlarını küresel finans kapitalizmi ve çevre krizleri ile Endüstri-sonrası paradigmanın gündeme getirdiği yeni kentsel mekan üretimi modelleri bağlamında ele alacaktır. Bu derste öğrencilerin, kültürel ekonomik faaliyetlerin mekânsal örgütlenmesi, farklı ölçeklerde mimarlık ve kentsel tasarım aracılığıyla gerçekleştirilen girişimcilik senaryoları, kentsel ve kırsal mekânın üretiminde yenilenen iş bölümü dinamikleri gibi konulara dair kuramsal tartışma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. AR 548 Yaşanan Mekân: Kentselin Keşfi (3+0)3 Mekân ve yapılı çevre kavramlarının sadece mimarlık disiplinine ait olduğuna dair kavrayış, uzun süredir eleştirilere tabi tutulmuştur ve bu kavramların kentsel bağlamda fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ideolojik olarak üretildiği tartışılmaktadır. Bunun yanında, kentsel yerleşimde olan herhangi bir olayın geçici mekânsallığı bina üretiminden kentsel bir eyleme kadar geniş bir ölçekte güç ilişkilerinin anlaşılarak araştırılması gerekir. Gündelik hayatın eleştirisi yaşamın sorunlarını basitleştirmez. Bu çaba, eleştirel ve özeleştirel bir farkındalık sunduğundan ve belirlediğinden dolayı nadir beliren karışık olmayan seçimlerin uygulanışından ötedir., ders boyunca kurulacak kuramsal çerçevelerle bu kentsel çevreyi araştırmak yaşamsaldır. Toplumsal mekân toplumsal bir üründür ilkesine atıfla kentsel bağlam içindeki güç ilişkileri dersin sınırları içinde doğrudan yaşayan-mekân da incelenecektir. Ders sürecinde oluşturulacak imgeler (görsel (sabit ve hareketli) ve işitsel) geçici mekânsallığa atıfta bulunarak gündelik hayatı yeniden sunacaktır. Kentsel bağlamda bir araştırma aygıtı olarak kullanılacak video ve fotoğraf yardımı ile biçimlenecek ürünler, hem yaşayanların hem de derse katılanların algılarını yeniden kuracaktır. Derse katılanlar, kentsel yerleşimlerinde ders kapsamında belirlenecek ilgi alanlarını konuya yakın yazarların yardımı ile anlamaya başlayacaklardır. AR 549 Mekânı Anlamak (3+0)3 Mimari mekâna tarihsel ve felsefi açılımlar; Mekân ve zaman ilişkisi; Mekân Fenomenolojisi; Farklı mekân pratiklerinin mekân kavrayışına ve yaşantısına etkileri; Mekân ve insan hareketi arasındaki ilişki; Mekan ve görsel algı. AR 552 Gayri Menkul Geliştirme (3+0)3 Ders konut alanının genel tanıtımı ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra bir iş kolu olan gayri menkul geliştirme tanıtılmaktadır. Ardı sıra arazi seçimi, yasal çerçeve, tasarım geliştirme, finans ve pazarlama konularına yer verilmektedir. Seçilen örnekler eşliğinde ders kapsamında yer verilen konular irdelenmektedir.

9 AR 555 Çatışma Yönetimi ve Uzlaşma Teknikleri (3+0)3 Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi dersi, örgütsel ortam bağlamında uzlaşma teorisi, uzlaşma stratejileri ve stillerini sunmaktadır. Uzlaşma konuları Dağıtımcı Yaklaşım Stratejisi ve BATNA yı (Ön Koşul Fiyatını) belirlemek ile başlayıp daha işbirlikçi bir yaklaşım olan Bütünleştirici Müzakere Stratejisi ve Stratejiye Özel Çözüm Üretme Yöntemlerini kapsamaktadır. Bu dersin bir amacı da temel uzlaşma modellerini ayırt edebilmek ve farklı iş bağlamlarında faydalarını değerlendirebilmektir. Ders teorik anlatım ve öğrenme ortamının bir harmanıdır. Dağıtımcı ve bütünleştirici müzakere modellerinin esasları deneysel olarak canlandırma oyunları ile öğrenilir. Ders canlandırma müzakereleri ile öğrencilerin pratik çatışma yönetimi deneyimi kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler uzlaşmacı ve müzakereci olarak kendi gelişimlerini takip etme fırsatı bulup bunu final notlarının küçük bir bölümüne yansıtma şansı elde ederler. Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi dersi simülasyon oyunları, örnek olaylar ve grup tartışmaları da içermektedir. Bütün bunlar sınıftaki tartışmaları ve değişik karar verme mekanizmaları ile çatışmanın yönetiminde algının rolünü anlamak için esas oluşturacaktır. Çatışma ve uzlaşmayla ilgili temel kavramlar ve süreçler geneldir ve bağlamdan bağımsızdır; yapım yönetimi alanına özel olanlar da vardır. Yapım anlaşmazlıkları özellikle incelenecektir çünkü yapım endüstrisi tasarım aşamasından bitime kadar işbirliği gerektirir. Müellif, yüklenici, alt yüklenici, mimar, mühendis, tedarikçi, yapı denetim müfettişleri ve belediyelerin imar müdürlüğü karşılıklı bağımlı ilişkiler içindedirler. Çatışmaya bağlı potansiyel mali kayıp riski şaşırtıcı ölçüde yüksektir. Günümüzün rekabetçi piyasasında inşaat sektörünün profesyonelleri kar oranlarını arttırmak için uzlaşma ve pazarlık tekniklerine hakim olmalıdırlar. Çözümlenemeyen ve çoğu zaman tanımlanamayan çatışmalar karlılığı azaltırlar. Dersteki oyunlar ve canlandırmalar bağlamdan bağımsız karar örüntülerini gösterirken, özellikle bazıları, çatışma ve alternatif örüntülerden yapım sektörüne özel olan karar alma ve uzlaşmalar olarak belirlenmiştir. Ders öğrencilerin uzlaşmanın değerini arttırma konusundaki yeteneklerini geliştirecektir. Yüksek lisans öğrencilerinin iş yaşamında kaliteli ve sürdürülebilir ilişkilerde duygusal zekânın ve etik kuralların yeri konusunda okumalar yaparak değişik bir bakış açısını tanımaları istenmektedir. Ders bu çerçevede takım çalışması, motivasyon, iletişim ve etkin dinleme konularını da kısaca değinmektedir. Ders içeriğini besleyen bu psikolojik konuların, alanda deneyimli konuk konuşmacıların sunuşlarıyla zenginleştirilmesi düşünülmüştür. AR 556 Toplam Kalite Yönetimi (3+0)3 Toplam kalite yönetimi kuram ve uygulaması. Müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme, yönetimin kararlılığı, eğitim, takım çalışması, istatistiksel metotlar, kalitenin maliyeti, tedarikçi katılımı, müşteri servisi, uygulama.

10 AR 557 Proje Planlaması ve Kontrolü (3+0)3 Proje planlaması, planlama aşamaları, iş kırılım yapısı, farklı planlama yöntemleri (çubuk diyagramları, kritik yörünge metodu, istatistiksel yaklaşım), bütçe ve zaman planlaması, maliyet tahmin yöntemleri, kaynak atanması ve dengelenmesi, ilerlemenin izlenmesi, varyans raporlaması, MS Project ve Primavera uygulamaları. AR 558 Tasarım ve İnşaat Firmaları için Stratejik Yönetim (3+0)3 Strateji kavramı, stratejik yönetim araçları, hedefler, değerler, başarım, endüstri çevresinin analizi, yeterliliklerin ve kaynakların analizi, rekabet üstünlüğü kavramı, pazar tabanlı rekabet üstünlüğü, kaynak tabanlı rekabet üstünlüğü, rekabet stratejileri, jenerik stratejiler, rekabet modu ve kapsamı, işbirliği stratejileri, bütünleşik stratejiler, düşey bütünleştirme stratejisi, küresel stratejiler AR 559 İnşaat Projeleri için İşlemler Yönetimi (3+0)3 Şantiye planlaması, inşaat sözleşmeleri, planlamanın aşamaları, program planlama ve oluşturma, kaynak yönetimi, ödünleşme analizi, eylem örneklemesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, ahlaki ve yasal yükümlülükler, atık kavramı, atık kazanımı ve tekrar kullanımı, tam zamanında teslim, dış kaynak temini, dış kaynak teminin nedenleri, malzeme tedarikçilerinin ve taşeronlarının seçimi. AR 562 Mimarlık ve Bilim (3+0)3 Modernite ve mimarlık bilgisi. Tarihsel ve günümüz perspektifinden bilimsel bilgi ve mimarlık bilgisi arasındaki bilgi transferi (göçler, eklemlenmeler, bağlantılar).kavramlar, yaklaşımlar, metotlar, teoriler vb. AR 564 Mimari Antropoloji Çalışmaları (2+2)3 Mimari antropoloji bilgi alanı, mimarlık ve antropoloji disiplinlerine ait alan araştırma yöntemlerine dayanan kapsamlı bir alan çalışmaları bilimi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir değişle, kentsel/ kırsal biçim ve mekânı şekillendiren örf/gelenek/günlük yaşamın mekânsal yanlarını araştırmaya dikkat çekerek, mimarlığın potansiyel boyutunu açığa çıkarır. Burada mimari bir çalışma, sosyal değişimleri ve kültürel dönüşümü, modernleşme çabası ile ortaya çıkan her türlü işareti, değişim ve sürekliliği izleyerek değerlendirmek için eşsiz bir mercektir. Modern olmaya geçişin izlerini taramak için yapılan alan çalışması kırsal, yarı-kırsal ya da kentsel bir çevrede, Türkiye de ya da yurtdışında, dönüşüm sürecindeki toplumların günümüz geleneksel ya da modern mimari pratiğinde gerçekleştirilebilir.

11 AR 571 Sürdürülebilir Mimarlık (3+0)3 Sürdürülebilirlik için mimarlık yirminci yüzyılın özellikle son otuz yılının çevreci akımları, politik farklılıkları ve gelişme/kalkınma atılımlarından ayrı tutulamaz. Dolayısıyla ders, sürdürülebilir yaklaşımlar ve pratiklerin eleştirel tarihi bir özeti ile başlar. Kuzey-Güney, Gelişmiş-Gelişmekte, Birinci Dünya-Üçüncü Dünya, Batı-Doğu karşıtlıkları bu tartışmanın başlangıç noktaları olup, kapsam daha durumsal bir platforma çekilerek, sürdürülebilirliğin sadece küresel değil, yerel tanımları da dikkate alınır. Bu çerçevede dünyadaki farklı sürdürülebilir tasarım yaklaşımları ve Türkiye deki ilgili projeler incelenecektir. Bu uygulamalar arasında yerellik kavramı, sosyal, kültürel, ekolojik, politik, ekonomik, teknolojik, hukuki ve mimari açılardan araştırılacaktır. AR 572 Mekânın Analitik Okunması I (3+0)3 Mimari ve kentsel mekanın biçimsel analizi; Konut gibi kent içinde yoğun olan yapıların tipolojik analizi: art zamanlı (diyakronik) ve eş zamanlı (senkronik) yaklaşımlar; Yapı ve kent dokusu arasında ilişki kuran tipo morfoloji çalışmaları; Kentsel morfoloji ve kent imgesi arasındaki ilişki; Oryantasyon ve morfoloji ilişkisi; Mekan dizimsel analizin teorisi ve uygulamaları AR 573 Mekânın Analitik Okunması II: Uygulamalar (2+2)3 Mimari mekânın biçimsel ve sentaktik analizleri arasındaki metodolojik farklar; Planların dış bükey şekiller ve derinlik grafikleri olarak yeniden temsili, analizi ve hesaplamaları; Görüş alanının temsili; Görsel algı ve hareket alanlarını çakıştıran grafiklerin yapılması: Aks haritaları ve hesapları; Depthmap ve Confeego programlarının kullanılması. AR 582 Enerji Etkin Tasarım (3+0)3 Sürdürülebilir mimarlık kavramı çerçevesinde bina tasarımını sorgulamak, binalarda enerji kullanımında optimizasyonu sağlayacak bina kabuğu tasarımına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak, binaların içerisinde bulunduğu iklim koşullarına bağlı olarak güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak tasarım yöntemlerini öğretmek amaçlanmaktadır. AR 583 Günışığı Tasarımı ve Analizi Temel İlkeleri (3+0)3 Dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerin yapı fiziği ana başlığı altında, yapıların günışığı aydınlatma tasarımı ve binaların günışığı performanslarının incelenmesi konuları için temel prensipleri ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini ve temel ölçümleri yapabilmelerini sağlamaktır.

12 AR 584 Bina Enerji Simülasyonuna Giriş (3+0)3 Ders, öğrencilere enerji etkin tasarım yaklaşımının temellerini ortaya koyarken, binaların enerji simülasyonunu yapabilme konusunda becerilerini geliştirir. Derste, yapı fiziği bilgi alanı çerçevesince, binaların enerji performanslarının tahmin ve analizi için bilgisayar destekli tasarım araçları kullanılmaktadır. AR 585 Binalarda Enerjinin Temelleri (3+0)3 Enerji ve termodinamik odaklı bir bakış açısının geliştirilmesi için temel tanımlamalar ve enerjinin öneminin temelleri tanıtılacaktır. Saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları ve iklimlendirmenin temelleri ve uygulamaları bu ders kapsamında incelenecektir. AR 586 Binalarda Isı Transferi (3+0)3 Isı transferinin temelleri, bina kabuğundan olan ısı kayıp/kazanç uygulamaları ile birlikte tanıtılacaktır. Isı transfer mekanizmaları; ısı iletimi, taşınımı ve ışınımı, bu derste incelenecektir. AR 587 Mimarlıkta Akustik (3+0)3 Mimarların tasarımlarında göz önünde tutmaları gereken fiziksel çevrenin işitsel boyutunun daha iyi kavranabilmesi için akustikle ilgili fizik bilgisinin bilinmesi ve insanların ses algılama mekanizmalarının da tanınması gerekir. Bu derste mimari akustiğin temelinde yatan teori işlenecektir. Konu başlıkları: Ses ve işitme duyumuz; kapalı ve açık ortamlarda sesin yayılımı; ses yalıtımı; hacim ve yapı akustiğinde tasarım ilkeleri. AR 588 Bina Uygulamalarında Sayısal Isı Geçişi ve Akışa Giriş (3+0)3 Kartezyen ve silindirik koordinatlar için korunum denklemleri çıkartılacaktır. Kararlı ve zamana bağlı ısı iletim problemlerinin sayısal çözüm mantığı irdelenecek; sonrasında sayısal akışkanlar dinamiğinde laminer ve türbülanslı akış ve ısı geçişi problemleri bina uygulama bazlı incelenecektir. AR 589 Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı (3+0)3 Bu ders, yapı fiziği temel konularına bağlı olarak aydınlatma tasarımı ve analizi, ile adı geçen

13 konular için enerji etkinliğini değerlendirebilecekleri ve araştırma yöntemlerini öğrenip uygulayabilecekleri bir derstir. Eğitim yöntemi ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımları olacaktır. Öğrencilerden aydınlatma tasarımı ve analizi konularında basit problemler üzerine araştırma yapılması ve rapor hazırlanması beklenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır. AR 590 Bütünleşik Tasarım ve Yapı Bilgi Modelleme (3+0)3 Ders Yapı Bilgi Modelleme tabanlı Bilgisayar Destekli Tasarım sistemlerinde modellerin oluşturulması ve diğer disiplinlerin analiz yazılımlarına aktarımı üzerine odaklanmıştır. Öğrencilere parametrik modelleme araçları tanıtılacak ve oluşturdukları modelleri; strüktür, enerji, aydınlatma ve akustik analizler yapmak, maliyetini tahmin etmek ve yapımını planlamak üzere çeşitli formatlara nasıl dönüştürmeleri gerektiği gösterilecektir. Proje bazlı bir çalışmanın uygulamalı olarak yürütüleceği bu derste YBM teknolojisi altında yatan veritabanı ve varsayımlar açığa çıkarılırken, öğrencilere en son teknolojilerin disiplinlerarası işbirliğini desteklemekteki sınırlarını deneyimleme fırsatı da sağlayacaktır. AR 621 İzmir de Mimari (3+0)3 Bu ders İzmir de üretilen geçmiş ve çağdaş yapıların ve çevrelerin saptanma, kaydedilme, analiz ve eleştirisini amaçlamaktadır. AR 626 Oryantalizm (3+0)3 Bu ders Oryantalizmi Batı ve Doğu perspektiflerinden irdeler. On sekizinci yüzyıldan bugüne özellikle seyahat notları, romanlar ve resimlerden yola çıkılarak Batı nın Doğu tanımlamaları ile birlikte bu tanımlamaların Doğu nun Batı ile olan ilişkilerine ve kendini tanımlamasına etkisi tartışılır. Dönemin ilk yarısında konu teorik temele oturtulur ve ikinci yarısında da mimariden sanat, popüler kültürden politikaya pek çok alandan seçilen örneklerle oryantalist düşüncenin kritiği yapılır. AR 632 Kinetik Strüktürlerin Analizi (2+2)3 Düzlemsel ve uzaysal mekanizmalar. Trigonometrik yöntem ile pozisyon analizi. Excel programı hesap çizelgesi hazırlamak. Matrisler. Denavit-Hartenberg metodu ile pozisyon analizi.

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERS LİSTESİ Güz Yarıyılı AR 501 Araştırma Yöntemleri I: Mimarlık Araştırma Alanlarına Giriş (2+2) 3 * AR 523 Mimarlık Tarih Yazımına Giriş * AR 540 Mimarlıkta Sosyo-Kültürel

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gündelik Hayat ve Konut GTM 007 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i -

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) DERSİN KODU DERSİN ÖN KOŞULU 7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) Zorunlu Dersler ve Ders Programı DERSİN ADI T* U* AKTS ETB401 ETB302 Endüstri Ürünleri Tasarımı Proje V 6 6 12 ETB403 Fikri Haklar 2 0 3 SERBEST

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi; DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yöresel Mimari ARCH 593-3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yuksek Lisans

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekân Analizi GTM 060 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Dersin İngilizce Adı MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU Mesleki İngilizce Professional English Dersin Kodu Sınıfı Dönemi Dersin

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU 1. GENEL BİLGİLER Dersin Adı Kodu Güz Bahar Teori (saat/hafta) Uygulama/Lab (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS BA/EBA/EISL /FIN 597 X 0 0 0 10 Ön-Koşul(lar) Yok Dersin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı İÇM 412 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

DERS PROFİLİ. Ulusal Güvenlik POLS 435 Güz

DERS PROFİLİ. Ulusal Güvenlik POLS 435 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Ulusal Güvenlik POLS 435 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları

Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mimari Akustik Uygulamaları II MMR 376 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI Urban-Snooping, "kentsel alan" ile verilerin toplanması ve işlenmesi alanında istatiksel bir yaklaşım olan "data-snooping" kavramının, oldukça kabaca bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Urban-snooping,

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları

Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güncel Sanat ve Yorumu SGT 440 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji I PSY 311 Seçmeli 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 305,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi EUT244 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 Ön Koşul Dersleri BBA 201, BBA 261, BBA 343 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öğrenme Psikolojisi PSY 308 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla

Detaylı