T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI"

Transkript

1 DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERS LİSTESİ Güz Yarıyılı AR 601 Araştırmanın Epistemolojik Temelleri Seçme Ders Seçme Ders Seçme Ders Ön Koşul Bahar Yarıyılı AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Seçme Ders Seçme Ders Ön Koşul (2+2) 3 AR 601 AR 600 Doktora Tezi (0+1) NC * AR 526 Seminer (0+2) NC AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi (8+0) NC * Sadece lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için zorunludur. Toplam Kredi (En az) : 21 (Yüksek lisans dereceli öğrenciler için) Kredili Ders Sayısı (En az) : 7 (Yüksek lisans dereceli öğrenciler için) Toplam Kredi (En az) : 42 (Lisans dereceli öğrenciler için) Kredili Ders Sayısı (En az) : 14 (Lisans dereceli öğrenciler için)

2 ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ AR 601 Araştırmanın Epistemolojik Temelleri (3+0)3 Ön Koşul Bu ders doktora öğrencilerinin bilgi ye ve bilginin üretimine eleştirel ve analitik bir bakış geliştirmelerine yardım eder. Bilimsel araştırmanın doğası, araştırma stratejileri ve araştırma paradigmaları üzerine seçilmiş ana metinlerin okunup tartışılması ile araştırmanın epistemolojik temelleri ve bunların mimarlık araştırmaları üzerine etkileri tartışılır. AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2+2)3 AR 601 Bu derste birinci dönemde girişi yapılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri daha detaylı olarak incelenecektir. Bölüm öğretim üyelerinin veya kurum dışından araştırmacıların katılımlarıyla, onların uzmanlık alanlarına gore kullandıkları yöntemler örneklerle derinlemesine tartışılacaktır. Öğrenciler aynı zamanda kendi doktora tezlerine dair ön araştırma önerisi hatırlamaya başlayarak dönem boyunca bu öneriyi geliştireceklerdir. AR 526 Seminer (0+2) NC Mimarlık teori ve pratiği üzerine belirlenen konularda bilimsel araştırmalar ile yürütülen çalışmaların sunulması seminerleridir. AR 600 Doktora Tezi (0+1) NC Dersin içeriği seçilen tez konusuna gore değişir. Çalışma programı öğrencinin yöneticisiyle yapacağı görüşmeyle belirlenecektir. Öğrenci tez çalışması ile gelişmelidir. AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi (8+0) NC Uzmanlık alanı dersleri kapsamımda yüksek lisans öğrencileri belirli bir konu seçip, genelde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönetiminde bu konuyu inceler.

3 DOKTORA PROGRAMI SEÇME DERSLER LİSTESİ AR 511 Mimari Tasarım Araştırmaları I (2+2) 3 AR 514 Mimari Tasarım Araştırmaları II (2+2) 3 AR 517 Türkiye de Konut AR YY Mimarisinde Cam AR 519 Mekan Üzerine Yazmak AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden Post- Modernizme AR 521 Mimaride Çağdaş Yönelimler AR 522 Mimari Tasarım Yaklaşımları AR 524 Postmodernizm ve Mimarlık Kuramı AR 525 Mimarlık Özel Konular AR 591 Mimarlık, Modernite ve Kimlik AR 534 Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler (2+2) 3 AR 535 Çelik ve Ahşap Yapılar AR 593 Tasarımda Analojik Düşünme AR 592 Hesaplamalı Mimarlıkta Pratik ve Kuramlar AR 545 Tasarımda Bilişsel Unsurlar AR 546 Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri AR 547 Güncel Mimari ve Kentsel Tasarım Süreçleri AR 548 Yaşanan Mekan:Kentselin Keşfi AR 549 Mekânı Anlamak AR 552 Gayri Menkul Geliştirme AR 555 Çatışma Yönetimi ve Uzlaşma Teknikleri AR 556 Toplam Kalite Yönetimi AR 557 Proje Planlaması ve Kontrolü AR 558 Tasarım İnşaat Firmaları İçin Stratejik Yönetim AR 559 İnşaat Projeleri İçin İşlemler Yönetimi AR 562 Mimarlik ve Bilim AR 564 Mimari Antropoloji Çalışmaları (2+2) 3 AR 571 Sürdürülebilir Mimarlık AR 572 Mekânın Analitik Okunması I AR 573 Mekânın Analitik Okunması II: Uygulamalar (2+2) 3 AR 582 Enerji Etkin Tasarım AR 583 Günışığı Tasarımı ve Analizi Temel İlkeleri AR 584 Bina Enerji Simülasyonuna Giriş AR 585 Binalarda Enerjinin Temelleri AR 586 Binalarda Isı Transferi AR 587 Mimarlıkta Akustik AR 588 Bina Uygulamalarında Sayısal Isı Geçişi ve Akışa Giriş AR 589 Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı AR 590 Bütünleşik Tasarım ve Yapı Bilgi Modelleme

4 AR 621 İzmir de Mimari AR 626 Oryantalizm AR 632 Kinetik Strüktürlerin Analizi (2+2) 3 DOKTORA PROGRAMI SEÇME DERSLER AÇILIMI AR 511 Mimari Tasarım Araştırmaları I (2+2)3 Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. AR 514 Mimari Tasarım Araştırmaları II (2+2)3 Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. AR 517 Türkiye de Konut (3+0)3 Ders konuta çeşitli açılardan yaklaşabilecek geniş bir araştırma alanı açmak ve bu alanlarda özgün çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kullanıcı ve kullanım biçimleri, plan tipolojisinin gelişimi, konut parsel ilişkileri, konut kent ilişkileri konut morfolojisinin değişimi ve toplu konut konularında çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Konuya arka plan oluşturması için aşağıdaki konular irdelenecektir: 1. Batıda modern konut deneyimi 2. Türkiye deki erken uygulamalar 3. Konut kent ilişkileri ve Türkiye ye örneği 4. Konut ve ekonomi 5. Türkiye de ortaya çıkan yeni konut tipolojileri AR YY Mimarisinde Cam (3+0)3 Aydınlanma sonrasında cam bilimsel bir araç olarak tanınmıştı. Ancak Orta Çağ da cam tanrının yüksek hakikati ile yeryüzü arasında ilişki kuran gizemli bir araçtı. Bu paradoksal malzemenin modern mimarlıktaki kullanımı hala cevaplanmamış birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Bu seçmeli ders Mies van der Rohe, Le Corbusier, Bruno Taut gibi 20. Yüzyılın önemli mimarlarının paradigmatik yapılarını inceleyerek mimaride camın modern bir malzeme olarak kullanımını sorgulayacaktır.

5 AR 519 Mekan Üzerine Yazmak (3+0)3 Bu ders mimarlık teorisi ve tarihi ile ilgili çalışan yüksek lisans öğrencilerinin mekânı kavrama ve yazma yöntemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Makro tarihsel kavramların çerçevelediği tarihsel anlatılara ek olarak mikro-tarihsel araştırmaların ele alındığı ders kapsamında gündelik yaşam, bireysellik, yerellik, öznellik gibi kavramların biçimlendirdiği bir tarih yazımı anlayışı öğrencilere aktarılacak, bu kavram ve yöntemlerin mekânın tarihsel yazımına katkısı incelenecektir. AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden Post- Modernizme Dersin odaklandığı dönem aydınlanma sırasında bilim ve aklın kavranışında gerçekleşen radikal değişimin getirdiği benzersiz sosyal, kentsel ve teknolojik dönüşüme eklenen emperyalist ve sömürgeci tahakkümden, yirminci yüzyıl başında sanat ve mimarlığın derinden sorgulanması sonunda modern mimarlığın ortaya çıkışına ve son olarak çağdaş mimarlıkta izlenen değişimlerin hazırlayıcısı olarak görülen İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. AR 521 Mimaride Çağdaş Yönelimler (3+0)3 Modernizm, geç modernizm, post modernizm, yeni modernizm, dekonstrüktizm vb. çağdaş mimari yönelimler bu ders kapsamında yurt içi ve yurt dışı örnekler aracılığı ile ele alınacaktır. Bu süreçte mimari ürünün oluşumunda yapı biçimlenmeleri ve mekân örgütlenme ilişkilerine karşılıklı etkilenmeleri açısından yer verilecektir. AR 522 Mimari Tasarım Yaklaşımları (3+0)3 Bu ders geçmişte ve günümüzde ünlü mimarların mimari ürünlerinden ve söylemlerinden hareketle izledikleri mimari tasarım yaklaşımlarının inceleme ve tartışılmasını amaçlamaktadır. AR 524 Postmodernizm ve Mimarlık Kuramı Ders çağdaş mimarlığın içinde bulunduğu durum ve mimari üretimin tarihsel ve kuramsal değişimle olan ilişkisini İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere dönerek anlamayı amaçlamak tadır. Bu tür bir anlama çabası kabaca yirminci yüzyılın ikinci yarısında mimarlık tartışmaları içinde yer alan ve önemli kuramsal metinler ve mimarlık üretimi yoluyla temsil edilen radikal değişikliklere bakmayı gerektirir. Savaş sonrasını izleyen dönemden 1960lar sonuna kadar olan

6 dönemi inceleyen bir giriş sonrasında ders post-modern döneme odaklanarak sürecek tir. Anlambilim, popülist ve neo-marksist tarihsicilik, vernakülerizm, teknodeterminizm gibi modern mimarlığa yönelik erken tepkilerden, görüngübilimin yükselişi, yapıbozumculuk, Bilbao etkisi, sürdürülebilirlik ya da yokolabilirlik gibi konuların mimarlık söylemine dahil edilişi gibi konulara değinen ders mimari üretimi bir tarihi anlar çerçevesi içerisinde gözden geçirecektir. AR 525 Mimarlık Özel Konular Dersin içeriği dersi veren hocalar ve alan öğrencilerin ilgi alanlarına göre değişebilir. Temel Mimarlık Alanı içerisindeki uzmanlaşma alanları Bina Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Mimarlık Teorisi, Yapı Bilgisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bina Performans Analizi başlıklarını içermektedir. AR 591 Mimarlık, Modernite ve Kimlik Bu dersin amacı, öğrencilere 19.yy, 20.yy ve 21.yy mimarlık ve kentsel mekanlar üzerinde kimlik (modern, emperyal, ulusal, dinsel, vb.) politikaları yolu ile bağlantılı seçilen temaları tanıtmaktır. Yazarlık (müelliflik), izleyici, "Batı' ve "Oriyent" kavramsal kurguları, kolonyalizm, ulus-inşası ve mirası gibi kavramlar seçilen okumalar ve vaka analizleri ile birlikte işlenecektir. AR 534 Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler (2+2)3 Modern toplumun aktivitelerindeki hızlı değişim ve yapı teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, mimaride hareket kavramının ortaya çıkışının ön koşulu olan adapte edilebilir mekân ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kavramsal dönüşüm yirminci yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Yirminci yüzyılın sonlarındaki bu yeni mekân anlayışına en uygun, mimari tasarıma kavramsal ve uygulama alanında giderek daha büyük katkısı olacak olan yeni kavram hareket tir. Günümüzde mimaride kinetik biliminden faydalanabilme imkânlarımız geçmiştekinden çok daha ileridedir. Bu derste makine mühendisliğinde çoktandır kullanılan kinematik analiz ve sentez metotlarını açıklanır ve mimarideki direkt ve en direkt uygulamalarını incelenir. Ayrıca hareketli taşıyıcı sistemlerin performansını bilgisayar ortamında görselleştiren ve analiz imkânı veren Visual Nastran 4D programı analiz edilecektir. Sonuç ürün olarak ise öğrencilerden dönem ödevi hazırlamaları beklenmektedir. AR 535 Çelik ve Ahşap Yapılar Ahşap Ve Kereste, Yük Çeşitleri, Çivili Ve Zımbalı Birleşimler, Ahşap Yapıların Problemleri, Çelik Nedir, Çeliğin Davranışı, Çelik Elemanların Davranışı, Kafes Sistemler, Mimari Tasarımda Çelik Kullanımı.

7 AR 593 Tasarımda Analojik Düşünme Bu ders tasarımda analojik düşünme konusundaki çalışmalara bir giriştir. Analojik düşünce aklımızın herhangi bir iki alan arasındaki ilişkileri görmek ve kurgulamak yetisinden kaynaklanmaktadır. Bu ilişkilerin apaçık olduğu durumlarda ya benzerlik çok dosdoğru ya da alanlar birbirine çok yakındır. Bu ilişkinin tersi olduğu durumlarda ise bizde hayranlık uyandıran yaratıcı ve yenilikçi analojilerin alanındayızdır. Analojik akıl yürütme aşina olmadığımız alanları bize yakınlaştırır ve böylelikle öğrenmenin temel stratejilerinden biridir. Tümden gelim ve tümegidim akıl yürütmeleriyle karşılaştırıldığında özgün bir akıl yürütme tekniği sunar ve bu nedenle de yaratıcılık için özellikle önemlidir. AR 592 Hesaplamalı Mimarlıkta Pratik ve Kuramlar Bu ders hesaplamalı mimarlıktaki teoriler ve uygulamalar ile ilgili bir seminer dersidir. Yeni hesaplamalı mimarlık teknolojileri, araçları ve fikirlerinin kullanılmasında bu yana mimarlık kuram ve pratiklerindeki değişiklikler dersin ana konularıdır. Dersin temel kabulü tasarımda akıl düşünmenin tasarımcıları olarak kullandığımız araçları da içerdiği ve hatta onlarla mümkün olduğudur. Araçlarda ve teknolojideki yenilikler bir yandan bir kısım yeni potansiyel alanları açımlarken bir yandan da bir kısmını kapatır. Bu değişikliklerle beraber geleneksel olarak adlandırdığımız bir takım araçlar, teknikler ve temsil sistemleri geçerliliğini kabul edilmekte. Bunlar neredeyse kullanılmaz durumdalar. Bu değişiklikleri bazıları karamsarlık bazıları ise aşırı iyimserlikle karşılamakta. Dijital teknolojilerin hızlı ve neredeyse kontrolsüz değişimleri kullanımlarında eleştirel ve analitik bir tutum gerektirmektedirler. Hatta dönüşüm öylesine uzun bir süredir gündemdeki dijital arkeolojisi başlıklı sergiler açılmakta, konu hakkında kitaplar ve yayınlar hergün artmaktadır. AR 545 Tasarımda Bilişsel Unsurlar (3+0)3 Ders tasarım biliş konusunda 70 li yıllardan başlayarak ele alınmış temel konuları içermektedir. Bunların en başında tasarımın ve tasarım sürecinin tanımlanması gelmektedir. Bu kapsamda ders tasarımı farklı tanımlayan görüşleri sunacak ve bu görüşlere karşı eleştirel tutumları ortaya koyacaktır. Farklı tanımlamalardan biliş bilim alanından beslenen görüşler biliş bilimdeki ilgili konulara referansla detaylı olarak işlenecektir. AR 546 Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri (3+0)3 Tasarımda kullanılan reprezantasyon sistemleri bilgisayar destekli yazılımların tasarım sürecinde kullanılmaya başlanmasından beri hızlıca değişmekte. Bu ders kapsamında günümüzdeki bu değişimden yola çıkarak reprezantasyon sitemlerinin tasarımda kullanılan araçlardan biri olarak süreci etkiledikleri iddiası araştırılacaktır. Tarih boyunca görülen değişiklikler incelenecek ve farklı sistemler boyunca üretilmiş olan mimarlık ürünleri reprezantasyon sistemleri ile ilişkilendirilecektir.

8 AR 547 Güncel Mimari ve Kentsel Tasarım Süreçleri Bu ders güncel mimari ve kentsel tasarım yaklaşımlarını küresel finans kapitalizmi ve çevre krizleri ile Endüstri-sonrası paradigmanın gündeme getirdiği yeni kentsel mekan üretimi modelleri bağlamında ele alacaktır. Bu derste öğrencilerin, kültürel ekonomik faaliyetlerin mekânsal örgütlenmesi, farklı ölçeklerde mimarlık ve kentsel tasarım aracılığıyla gerçekleştirilen girişimcilik senaryoları, kentsel ve kırsal mekânın üretiminde yenilenen iş bölümü dinamikleri gibi konulara dair kuramsal tartışma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. AR 548 Yaşanan Mekân: Kentselin Keşfi (3+0)3 Mekân ve yapılı çevre kavramlarının sadece mimarlık disiplinine ait olduğuna dair kavrayış, uzun süredir eleştirilere tabi tutulmuştur ve bu kavramların kentsel bağlamda fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ideolojik olarak üretildiği tartışılmaktadır. Bunun yanında, kentsel yerleşimde olan herhangi bir olayın geçici mekânsallığı bina üretiminden kentsel bir eyleme kadar geniş bir ölçekte güç ilişkilerinin anlaşılarak araştırılması gerekir. Gündelik hayatın eleştirisi yaşamın sorunlarını basitleştirmez. Bu çaba, eleştirel ve özeleştirel bir farkındalık sunduğundan ve belirlediğinden dolayı nadir beliren karışık olmayan seçimlerin uygulanışından ötedir., ders boyunca kurulacak kuramsal çerçevelerle bu kentsel çevreyi araştırmak yaşamsaldır. Toplumsal mekân toplumsal bir üründür ilkesine atıfla kentsel bağlam içindeki güç ilişkileri dersin sınırları içinde doğrudan yaşayan-mekân da incelenecektir. Ders sürecinde oluşturulacak imgeler (görsel (sabit ve hareketli) ve işitsel) geçici mekânsallığa atıfta bulunarak gündelik hayatı yeniden sunacaktır. Kentsel bağlamda bir araştırma aygıtı olarak kullanılacak video ve fotoğraf yardımı ile biçimlenecek ürünler, hem yaşayanların hem de derse katılanların algılarını yeniden kuracaktır. Derse katılanlar, kentsel yerleşimlerinde ders kapsamında belirlenecek ilgi alanlarını konuya yakın yazarların yardımı ile anlamaya başlayacaklardır. AR 549 Mekânı Anlamak (3+0)3 Mimari mekâna tarihsel ve felsefi açılımlar; Mekân ve zaman ilişkisi; Mekân Fenomenolojisi; Farklı mekân pratiklerinin mekân kavrayışına ve yaşantısına etkileri; Mekân ve insan hareketi arasındaki ilişki; Mekan ve görsel algı. AR 552 Gayri Menkul Geliştirme (3+0)3 Ders konut alanının genel tanıtımı ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra bir iş kolu olan gayri menkul geliştirme tanıtılmaktadır. Ardı sıra arazi seçimi, yasal çerçeve, tasarım geliştirme, finans ve pazarlama konularına yer verilmektedir. Seçilen örnekler eşliğinde ders kapsamında yer verilen konular irdelenmektedir.

9 AR 555 Çatışma Yönetimi ve Uzlaşma Teknikleri (3+0)3 Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi dersi, örgütsel ortam bağlamında uzlaşma teorisi, uzlaşma stratejileri ve stillerini sunmaktadır. Uzlaşma konuları Dağıtımcı Yaklaşım Stratejisi ve BATNA yı (Ön Koşul Fiyatını) belirlemek ile başlayıp daha işbirlikçi bir yaklaşım olan Bütünleştirici Müzakere Stratejisi ve Stratejiye Özel Çözüm Üretme Yöntemlerini kapsamaktadır. Bu dersin bir amacı da temel uzlaşma modellerini ayırt edebilmek ve farklı iş bağlamlarında faydalarını değerlendirebilmektir. Ders teorik anlatım ve öğrenme ortamının bir harmanıdır. Dağıtımcı ve bütünleştirici müzakere modellerinin esasları deneysel olarak canlandırma oyunları ile öğrenilir. Ders canlandırma müzakereleri ile öğrencilerin pratik çatışma yönetimi deneyimi kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler uzlaşmacı ve müzakereci olarak kendi gelişimlerini takip etme fırsatı bulup bunu final notlarının küçük bir bölümüne yansıtma şansı elde ederler. Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi dersi simülasyon oyunları, örnek olaylar ve grup tartışmaları da içermektedir. Bütün bunlar sınıftaki tartışmaları ve değişik karar verme mekanizmaları ile çatışmanın yönetiminde algının rolünü anlamak için esas oluşturacaktır. Çatışma ve uzlaşmayla ilgili temel kavramlar ve süreçler geneldir ve bağlamdan bağımsızdır; yapım yönetimi alanına özel olanlar da vardır. Yapım anlaşmazlıkları özellikle incelenecektir çünkü yapım endüstrisi tasarım aşamasından bitime kadar işbirliği gerektirir. Müellif, yüklenici, alt yüklenici, mimar, mühendis, tedarikçi, yapı denetim müfettişleri ve belediyelerin imar müdürlüğü karşılıklı bağımlı ilişkiler içindedirler. Çatışmaya bağlı potansiyel mali kayıp riski şaşırtıcı ölçüde yüksektir. Günümüzün rekabetçi piyasasında inşaat sektörünün profesyonelleri kar oranlarını arttırmak için uzlaşma ve pazarlık tekniklerine hakim olmalıdırlar. Çözümlenemeyen ve çoğu zaman tanımlanamayan çatışmalar karlılığı azaltırlar. Dersteki oyunlar ve canlandırmalar bağlamdan bağımsız karar örüntülerini gösterirken, özellikle bazıları, çatışma ve alternatif örüntülerden yapım sektörüne özel olan karar alma ve uzlaşmalar olarak belirlenmiştir. Ders öğrencilerin uzlaşmanın değerini arttırma konusundaki yeteneklerini geliştirecektir. Yüksek lisans öğrencilerinin iş yaşamında kaliteli ve sürdürülebilir ilişkilerde duygusal zekânın ve etik kuralların yeri konusunda okumalar yaparak değişik bir bakış açısını tanımaları istenmektedir. Ders bu çerçevede takım çalışması, motivasyon, iletişim ve etkin dinleme konularını da kısaca değinmektedir. Ders içeriğini besleyen bu psikolojik konuların, alanda deneyimli konuk konuşmacıların sunuşlarıyla zenginleştirilmesi düşünülmüştür. AR 556 Toplam Kalite Yönetimi (3+0)3 Toplam kalite yönetimi kuram ve uygulaması. Müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme, yönetimin kararlılığı, eğitim, takım çalışması, istatistiksel metotlar, kalitenin maliyeti, tedarikçi katılımı, müşteri servisi, uygulama.

10 AR 557 Proje Planlaması ve Kontrolü (3+0)3 Proje planlaması, planlama aşamaları, iş kırılım yapısı, farklı planlama yöntemleri (çubuk diyagramları, kritik yörünge metodu, istatistiksel yaklaşım), bütçe ve zaman planlaması, maliyet tahmin yöntemleri, kaynak atanması ve dengelenmesi, ilerlemenin izlenmesi, varyans raporlaması, MS Project ve Primavera uygulamaları. AR 558 Tasarım ve İnşaat Firmaları için Stratejik Yönetim (3+0)3 Strateji kavramı, stratejik yönetim araçları, hedefler, değerler, başarım, endüstri çevresinin analizi, yeterliliklerin ve kaynakların analizi, rekabet üstünlüğü kavramı, pazar tabanlı rekabet üstünlüğü, kaynak tabanlı rekabet üstünlüğü, rekabet stratejileri, jenerik stratejiler, rekabet modu ve kapsamı, işbirliği stratejileri, bütünleşik stratejiler, düşey bütünleştirme stratejisi, küresel stratejiler AR 559 İnşaat Projeleri için İşlemler Yönetimi (3+0)3 Şantiye planlaması, inşaat sözleşmeleri, planlamanın aşamaları, program planlama ve oluşturma, kaynak yönetimi, ödünleşme analizi, eylem örneklemesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, ahlaki ve yasal yükümlülükler, atık kavramı, atık kazanımı ve tekrar kullanımı, tam zamanında teslim, dış kaynak temini, dış kaynak teminin nedenleri, malzeme tedarikçilerinin ve taşeronlarının seçimi. AR 562 Mimarlık ve Bilim (3+0)3 Modernite ve mimarlık bilgisi. Tarihsel ve günümüz perspektifinden bilimsel bilgi ve mimarlık bilgisi arasındaki bilgi transferi (göçler, eklemlenmeler, bağlantılar).kavramlar, yaklaşımlar, metotlar, teoriler vb. AR 564 Mimari Antropoloji Çalışmaları (2+2)3 Mimari antropoloji bilgi alanı, mimarlık ve antropoloji disiplinlerine ait alan araştırma yöntemlerine dayanan kapsamlı bir alan çalışmaları bilimi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir değişle, kentsel/ kırsal biçim ve mekânı şekillendiren örf/gelenek/günlük yaşamın mekânsal yanlarını araştırmaya dikkat çekerek, mimarlığın potansiyel boyutunu açığa çıkarır. Burada mimari bir çalışma, sosyal değişimleri ve kültürel dönüşümü, modernleşme çabası ile ortaya çıkan her türlü işareti, değişim ve sürekliliği izleyerek değerlendirmek için eşsiz bir mercektir. Modern olmaya geçişin izlerini taramak için yapılan alan çalışması kırsal, yarı-kırsal ya da kentsel bir çevrede, Türkiye de ya da yurtdışında, dönüşüm sürecindeki toplumların günümüz geleneksel ya da modern mimari pratiğinde gerçekleştirilebilir.

11 AR 571 Sürdürülebilir Mimarlık (3+0)3 Sürdürülebilirlik için mimarlık yirminci yüzyılın özellikle son otuz yılının çevreci akımları, politik farklılıkları ve gelişme/kalkınma atılımlarından ayrı tutulamaz. Dolayısıyla ders, sürdürülebilir yaklaşımlar ve pratiklerin eleştirel tarihi bir özeti ile başlar. Kuzey-Güney, Gelişmiş-Gelişmekte, Birinci Dünya-Üçüncü Dünya, Batı-Doğu karşıtlıkları bu tartışmanın başlangıç noktaları olup, kapsam daha durumsal bir platforma çekilerek, sürdürülebilirliğin sadece küresel değil, yerel tanımları da dikkate alınır. Bu çerçevede dünyadaki farklı sürdürülebilir tasarım yaklaşımları ve Türkiye deki ilgili projeler incelenecektir. Bu uygulamalar arasında yerellik kavramı, sosyal, kültürel, ekolojik, politik, ekonomik, teknolojik, hukuki ve mimari açılardan araştırılacaktır. AR 572 Mekânın Analitik Okunması I (3+0)3 Mimari ve kentsel mekanın biçimsel analizi; Konut gibi kent içinde yoğun olan yapıların tipolojik analizi: art zamanlı (diyakronik) ve eş zamanlı (senkronik) yaklaşımlar; Yapı ve kent dokusu arasında ilişki kuran tipo morfoloji çalışmaları; Kentsel morfoloji ve kent imgesi arasındaki ilişki; Oryantasyon ve morfoloji ilişkisi; Mekan dizimsel analizin teorisi ve uygulamaları AR 573 Mekânın Analitik Okunması II: Uygulamalar (2+2)3 Mimari mekânın biçimsel ve sentaktik analizleri arasındaki metodolojik farklar; Planların dış bükey şekiller ve derinlik grafikleri olarak yeniden temsili, analizi ve hesaplamaları; Görüş alanının temsili; Görsel algı ve hareket alanlarını çakıştıran grafiklerin yapılması: Aks haritaları ve hesapları; Depthmap ve Confeego programlarının kullanılması. AR 582 Enerji Etkin Tasarım (3+0)3 Sürdürülebilir mimarlık kavramı çerçevesinde bina tasarımını sorgulamak, binalarda enerji kullanımında optimizasyonu sağlayacak bina kabuğu tasarımına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak, binaların içerisinde bulunduğu iklim koşullarına bağlı olarak güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak tasarım yöntemlerini öğretmek amaçlanmaktadır. AR 583 Günışığı Tasarımı ve Analizi Temel İlkeleri (3+0)3 Dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerin yapı fiziği ana başlığı altında, yapıların günışığı aydınlatma tasarımı ve binaların günışığı performanslarının incelenmesi konuları için temel prensipleri ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini ve temel ölçümleri yapabilmelerini sağlamaktır.

12 AR 584 Bina Enerji Simülasyonuna Giriş (3+0)3 Ders, öğrencilere enerji etkin tasarım yaklaşımının temellerini ortaya koyarken, binaların enerji simülasyonunu yapabilme konusunda becerilerini geliştirir. Derste, yapı fiziği bilgi alanı çerçevesince, binaların enerji performanslarının tahmin ve analizi için bilgisayar destekli tasarım araçları kullanılmaktadır. AR 585 Binalarda Enerjinin Temelleri (3+0)3 Enerji ve termodinamik odaklı bir bakış açısının geliştirilmesi için temel tanımlamalar ve enerjinin öneminin temelleri tanıtılacaktır. Saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları ve iklimlendirmenin temelleri ve uygulamaları bu ders kapsamında incelenecektir. AR 586 Binalarda Isı Transferi (3+0)3 Isı transferinin temelleri, bina kabuğundan olan ısı kayıp/kazanç uygulamaları ile birlikte tanıtılacaktır. Isı transfer mekanizmaları; ısı iletimi, taşınımı ve ışınımı, bu derste incelenecektir. AR 587 Mimarlıkta Akustik (3+0)3 Mimarların tasarımlarında göz önünde tutmaları gereken fiziksel çevrenin işitsel boyutunun daha iyi kavranabilmesi için akustikle ilgili fizik bilgisinin bilinmesi ve insanların ses algılama mekanizmalarının da tanınması gerekir. Bu derste mimari akustiğin temelinde yatan teori işlenecektir. Konu başlıkları: Ses ve işitme duyumuz; kapalı ve açık ortamlarda sesin yayılımı; ses yalıtımı; hacim ve yapı akustiğinde tasarım ilkeleri. AR 588 Bina Uygulamalarında Sayısal Isı Geçişi ve Akışa Giriş (3+0)3 Kartezyen ve silindirik koordinatlar için korunum denklemleri çıkartılacaktır. Kararlı ve zamana bağlı ısı iletim problemlerinin sayısal çözüm mantığı irdelenecek; sonrasında sayısal akışkanlar dinamiğinde laminer ve türbülanslı akış ve ısı geçişi problemleri bina uygulama bazlı incelenecektir. AR 589 Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı (3+0)3 Bu ders, yapı fiziği temel konularına bağlı olarak aydınlatma tasarımı ve analizi, ile adı geçen

13 konular için enerji etkinliğini değerlendirebilecekleri ve araştırma yöntemlerini öğrenip uygulayabilecekleri bir derstir. Eğitim yöntemi ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımları olacaktır. Öğrencilerden aydınlatma tasarımı ve analizi konularında basit problemler üzerine araştırma yapılması ve rapor hazırlanması beklenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır. AR 590 Bütünleşik Tasarım ve Yapı Bilgi Modelleme (3+0)3 Ders Yapı Bilgi Modelleme tabanlı Bilgisayar Destekli Tasarım sistemlerinde modellerin oluşturulması ve diğer disiplinlerin analiz yazılımlarına aktarımı üzerine odaklanmıştır. Öğrencilere parametrik modelleme araçları tanıtılacak ve oluşturdukları modelleri; strüktür, enerji, aydınlatma ve akustik analizler yapmak, maliyetini tahmin etmek ve yapımını planlamak üzere çeşitli formatlara nasıl dönüştürmeleri gerektiği gösterilecektir. Proje bazlı bir çalışmanın uygulamalı olarak yürütüleceği bu derste YBM teknolojisi altında yatan veritabanı ve varsayımlar açığa çıkarılırken, öğrencilere en son teknolojilerin disiplinlerarası işbirliğini desteklemekteki sınırlarını deneyimleme fırsatı da sağlayacaktır. AR 621 İzmir de Mimari (3+0)3 Bu ders İzmir de üretilen geçmiş ve çağdaş yapıların ve çevrelerin saptanma, kaydedilme, analiz ve eleştirisini amaçlamaktadır. AR 626 Oryantalizm (3+0)3 Bu ders Oryantalizmi Batı ve Doğu perspektiflerinden irdeler. On sekizinci yüzyıldan bugüne özellikle seyahat notları, romanlar ve resimlerden yola çıkılarak Batı nın Doğu tanımlamaları ile birlikte bu tanımlamaların Doğu nun Batı ile olan ilişkilerine ve kendini tanımlamasına etkisi tartışılır. Dönemin ilk yarısında konu teorik temele oturtulur ve ikinci yarısında da mimariden sanat, popüler kültürden politikaya pek çok alandan seçilen örneklerle oryantalist düşüncenin kritiği yapılır. AR 632 Kinetik Strüktürlerin Analizi (2+2)3 Düzlemsel ve uzaysal mekanizmalar. Trigonometrik yöntem ile pozisyon analizi. Excel programı hesap çizelgesi hazırlamak. Matrisler. Denavit-Hartenberg metodu ile pozisyon analizi.

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERS LİSTESİ Güz Yarıyılı AR 501 Araştırma Yöntemleri I: Mimarlık Araştırma Alanlarına Giriş (2+2) 3 * AR 523 Mimarlık Tarih Yazımına Giriş * AR 540 Mimarlıkta Sosyo-Kültürel

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI Urban-Snooping, "kentsel alan" ile verilerin toplanması ve işlenmesi alanında istatiksel bir yaklaşım olan "data-snooping" kavramının, oldukça kabaca bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Urban-snooping,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 1.YIL YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ATA 151 ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 Ön Koşul Dersleri BBA 201, BBA 261, BBA 343 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı SGT 434 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Derse Baslangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve isleme biçimi Dersin Tanıtımı İnternet, Özellikleri ve

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I ARCH 201T 3 (0+8) 4 7 Ön Koşul Dersler ARCH103,ARCH105,ARCH102,ARCH104

Detaylı

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Belgesel Film Yapımı SGT 431 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SOSYAL PSİKOLOJİ SPRI 280 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SOSYAL PSİKOLOJİ SPRI 280 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SOSYAL PSİKOLOJİ SPRI 280 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ZORUNLU DERSLER: ARCH 110 Temel Tasarım I

ZORUNLU DERSLER: ARCH 110 Temel Tasarım I ZORUNLU DERSLER: ARCH 110 Temel Tasarım I Bu dersin amacı öğrencilerin tasarım kültür ve pratikleriyle tanışmalarını sağlamak ve alana ilişkin temel yaklaşım, beceri ve bilgiyi keşfederek deneyimlemelerine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı