T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI"

Transkript

1 DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERS LİSTESİ Güz Yarıyılı AR 601 Araştırmanın Epistemolojik Temelleri Seçme Ders Seçme Ders Seçme Ders Ön Koşul Bahar Yarıyılı AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Seçme Ders Seçme Ders Ön Koşul (2+2) 3 AR 601 AR 600 Doktora Tezi (0+1) NC * AR 526 Seminer (0+2) NC AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi (8+0) NC * Sadece lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için zorunludur. Toplam Kredi (En az) : 21 (Yüksek lisans dereceli öğrenciler için) Kredili Ders Sayısı (En az) : 7 (Yüksek lisans dereceli öğrenciler için) Toplam Kredi (En az) : 42 (Lisans dereceli öğrenciler için) Kredili Ders Sayısı (En az) : 14 (Lisans dereceli öğrenciler için)

2 ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ AR 601 Araştırmanın Epistemolojik Temelleri (3+0)3 Ön Koşul Bu ders doktora öğrencilerinin bilgi ye ve bilginin üretimine eleştirel ve analitik bir bakış geliştirmelerine yardım eder. Bilimsel araştırmanın doğası, araştırma stratejileri ve araştırma paradigmaları üzerine seçilmiş ana metinlerin okunup tartışılması ile araştırmanın epistemolojik temelleri ve bunların mimarlık araştırmaları üzerine etkileri tartışılır. AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2+2)3 AR 601 Bu derste birinci dönemde girişi yapılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri daha detaylı olarak incelenecektir. Bölüm öğretim üyelerinin veya kurum dışından araştırmacıların katılımlarıyla, onların uzmanlık alanlarına gore kullandıkları yöntemler örneklerle derinlemesine tartışılacaktır. Öğrenciler aynı zamanda kendi doktora tezlerine dair ön araştırma önerisi hatırlamaya başlayarak dönem boyunca bu öneriyi geliştireceklerdir. AR 526 Seminer (0+2) NC Mimarlık teori ve pratiği üzerine belirlenen konularda bilimsel araştırmalar ile yürütülen çalışmaların sunulması seminerleridir. AR 600 Doktora Tezi (0+1) NC Dersin içeriği seçilen tez konusuna gore değişir. Çalışma programı öğrencinin yöneticisiyle yapacağı görüşmeyle belirlenecektir. Öğrenci tez çalışması ile gelişmelidir. AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi (8+0) NC Uzmanlık alanı dersleri kapsamımda yüksek lisans öğrencileri belirli bir konu seçip, genelde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönetiminde bu konuyu inceler.

3 DOKTORA PROGRAMI SEÇME DERSLER LİSTESİ AR 511 Mimari Tasarım Araştırmaları I (2+2) 3 AR 514 Mimari Tasarım Araştırmaları II (2+2) 3 AR 517 Türkiye de Konut AR YY Mimarisinde Cam AR 519 Mekan Üzerine Yazmak AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden Post- Modernizme AR 521 Mimaride Çağdaş Yönelimler AR 522 Mimari Tasarım Yaklaşımları AR 524 Postmodernizm ve Mimarlık Kuramı AR 525 Mimarlık Özel Konular AR 591 Mimarlık, Modernite ve Kimlik AR 534 Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler (2+2) 3 AR 535 Çelik ve Ahşap Yapılar AR 593 Tasarımda Analojik Düşünme AR 592 Hesaplamalı Mimarlıkta Pratik ve Kuramlar AR 545 Tasarımda Bilişsel Unsurlar AR 546 Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri AR 547 Güncel Mimari ve Kentsel Tasarım Süreçleri AR 548 Yaşanan Mekan:Kentselin Keşfi AR 549 Mekânı Anlamak AR 552 Gayri Menkul Geliştirme AR 555 Çatışma Yönetimi ve Uzlaşma Teknikleri AR 556 Toplam Kalite Yönetimi AR 557 Proje Planlaması ve Kontrolü AR 558 Tasarım İnşaat Firmaları İçin Stratejik Yönetim AR 559 İnşaat Projeleri İçin İşlemler Yönetimi AR 562 Mimarlik ve Bilim AR 564 Mimari Antropoloji Çalışmaları (2+2) 3 AR 571 Sürdürülebilir Mimarlık AR 572 Mekânın Analitik Okunması I AR 573 Mekânın Analitik Okunması II: Uygulamalar (2+2) 3 AR 582 Enerji Etkin Tasarım AR 583 Günışığı Tasarımı ve Analizi Temel İlkeleri AR 584 Bina Enerji Simülasyonuna Giriş AR 585 Binalarda Enerjinin Temelleri AR 586 Binalarda Isı Transferi AR 587 Mimarlıkta Akustik AR 588 Bina Uygulamalarında Sayısal Isı Geçişi ve Akışa Giriş AR 589 Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı AR 590 Bütünleşik Tasarım ve Yapı Bilgi Modelleme

4 AR 621 İzmir de Mimari AR 626 Oryantalizm AR 632 Kinetik Strüktürlerin Analizi (2+2) 3 DOKTORA PROGRAMI SEÇME DERSLER AÇILIMI AR 511 Mimari Tasarım Araştırmaları I (2+2)3 Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. AR 514 Mimari Tasarım Araştırmaları II (2+2)3 Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. AR 517 Türkiye de Konut (3+0)3 Ders konuta çeşitli açılardan yaklaşabilecek geniş bir araştırma alanı açmak ve bu alanlarda özgün çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kullanıcı ve kullanım biçimleri, plan tipolojisinin gelişimi, konut parsel ilişkileri, konut kent ilişkileri konut morfolojisinin değişimi ve toplu konut konularında çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Konuya arka plan oluşturması için aşağıdaki konular irdelenecektir: 1. Batıda modern konut deneyimi 2. Türkiye deki erken uygulamalar 3. Konut kent ilişkileri ve Türkiye ye örneği 4. Konut ve ekonomi 5. Türkiye de ortaya çıkan yeni konut tipolojileri AR YY Mimarisinde Cam (3+0)3 Aydınlanma sonrasında cam bilimsel bir araç olarak tanınmıştı. Ancak Orta Çağ da cam tanrının yüksek hakikati ile yeryüzü arasında ilişki kuran gizemli bir araçtı. Bu paradoksal malzemenin modern mimarlıktaki kullanımı hala cevaplanmamış birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Bu seçmeli ders Mies van der Rohe, Le Corbusier, Bruno Taut gibi 20. Yüzyılın önemli mimarlarının paradigmatik yapılarını inceleyerek mimaride camın modern bir malzeme olarak kullanımını sorgulayacaktır.

5 AR 519 Mekan Üzerine Yazmak (3+0)3 Bu ders mimarlık teorisi ve tarihi ile ilgili çalışan yüksek lisans öğrencilerinin mekânı kavrama ve yazma yöntemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Makro tarihsel kavramların çerçevelediği tarihsel anlatılara ek olarak mikro-tarihsel araştırmaların ele alındığı ders kapsamında gündelik yaşam, bireysellik, yerellik, öznellik gibi kavramların biçimlendirdiği bir tarih yazımı anlayışı öğrencilere aktarılacak, bu kavram ve yöntemlerin mekânın tarihsel yazımına katkısı incelenecektir. AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden Post- Modernizme Dersin odaklandığı dönem aydınlanma sırasında bilim ve aklın kavranışında gerçekleşen radikal değişimin getirdiği benzersiz sosyal, kentsel ve teknolojik dönüşüme eklenen emperyalist ve sömürgeci tahakkümden, yirminci yüzyıl başında sanat ve mimarlığın derinden sorgulanması sonunda modern mimarlığın ortaya çıkışına ve son olarak çağdaş mimarlıkta izlenen değişimlerin hazırlayıcısı olarak görülen İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. AR 521 Mimaride Çağdaş Yönelimler (3+0)3 Modernizm, geç modernizm, post modernizm, yeni modernizm, dekonstrüktizm vb. çağdaş mimari yönelimler bu ders kapsamında yurt içi ve yurt dışı örnekler aracılığı ile ele alınacaktır. Bu süreçte mimari ürünün oluşumunda yapı biçimlenmeleri ve mekân örgütlenme ilişkilerine karşılıklı etkilenmeleri açısından yer verilecektir. AR 522 Mimari Tasarım Yaklaşımları (3+0)3 Bu ders geçmişte ve günümüzde ünlü mimarların mimari ürünlerinden ve söylemlerinden hareketle izledikleri mimari tasarım yaklaşımlarının inceleme ve tartışılmasını amaçlamaktadır. AR 524 Postmodernizm ve Mimarlık Kuramı Ders çağdaş mimarlığın içinde bulunduğu durum ve mimari üretimin tarihsel ve kuramsal değişimle olan ilişkisini İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere dönerek anlamayı amaçlamak tadır. Bu tür bir anlama çabası kabaca yirminci yüzyılın ikinci yarısında mimarlık tartışmaları içinde yer alan ve önemli kuramsal metinler ve mimarlık üretimi yoluyla temsil edilen radikal değişikliklere bakmayı gerektirir. Savaş sonrasını izleyen dönemden 1960lar sonuna kadar olan

6 dönemi inceleyen bir giriş sonrasında ders post-modern döneme odaklanarak sürecek tir. Anlambilim, popülist ve neo-marksist tarihsicilik, vernakülerizm, teknodeterminizm gibi modern mimarlığa yönelik erken tepkilerden, görüngübilimin yükselişi, yapıbozumculuk, Bilbao etkisi, sürdürülebilirlik ya da yokolabilirlik gibi konuların mimarlık söylemine dahil edilişi gibi konulara değinen ders mimari üretimi bir tarihi anlar çerçevesi içerisinde gözden geçirecektir. AR 525 Mimarlık Özel Konular Dersin içeriği dersi veren hocalar ve alan öğrencilerin ilgi alanlarına göre değişebilir. Temel Mimarlık Alanı içerisindeki uzmanlaşma alanları Bina Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Mimarlık Teorisi, Yapı Bilgisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bina Performans Analizi başlıklarını içermektedir. AR 591 Mimarlık, Modernite ve Kimlik Bu dersin amacı, öğrencilere 19.yy, 20.yy ve 21.yy mimarlık ve kentsel mekanlar üzerinde kimlik (modern, emperyal, ulusal, dinsel, vb.) politikaları yolu ile bağlantılı seçilen temaları tanıtmaktır. Yazarlık (müelliflik), izleyici, "Batı' ve "Oriyent" kavramsal kurguları, kolonyalizm, ulus-inşası ve mirası gibi kavramlar seçilen okumalar ve vaka analizleri ile birlikte işlenecektir. AR 534 Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler (2+2)3 Modern toplumun aktivitelerindeki hızlı değişim ve yapı teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, mimaride hareket kavramının ortaya çıkışının ön koşulu olan adapte edilebilir mekân ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kavramsal dönüşüm yirminci yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Yirminci yüzyılın sonlarındaki bu yeni mekân anlayışına en uygun, mimari tasarıma kavramsal ve uygulama alanında giderek daha büyük katkısı olacak olan yeni kavram hareket tir. Günümüzde mimaride kinetik biliminden faydalanabilme imkânlarımız geçmiştekinden çok daha ileridedir. Bu derste makine mühendisliğinde çoktandır kullanılan kinematik analiz ve sentez metotlarını açıklanır ve mimarideki direkt ve en direkt uygulamalarını incelenir. Ayrıca hareketli taşıyıcı sistemlerin performansını bilgisayar ortamında görselleştiren ve analiz imkânı veren Visual Nastran 4D programı analiz edilecektir. Sonuç ürün olarak ise öğrencilerden dönem ödevi hazırlamaları beklenmektedir. AR 535 Çelik ve Ahşap Yapılar Ahşap Ve Kereste, Yük Çeşitleri, Çivili Ve Zımbalı Birleşimler, Ahşap Yapıların Problemleri, Çelik Nedir, Çeliğin Davranışı, Çelik Elemanların Davranışı, Kafes Sistemler, Mimari Tasarımda Çelik Kullanımı.

7 AR 593 Tasarımda Analojik Düşünme Bu ders tasarımda analojik düşünme konusundaki çalışmalara bir giriştir. Analojik düşünce aklımızın herhangi bir iki alan arasındaki ilişkileri görmek ve kurgulamak yetisinden kaynaklanmaktadır. Bu ilişkilerin apaçık olduğu durumlarda ya benzerlik çok dosdoğru ya da alanlar birbirine çok yakındır. Bu ilişkinin tersi olduğu durumlarda ise bizde hayranlık uyandıran yaratıcı ve yenilikçi analojilerin alanındayızdır. Analojik akıl yürütme aşina olmadığımız alanları bize yakınlaştırır ve böylelikle öğrenmenin temel stratejilerinden biridir. Tümden gelim ve tümegidim akıl yürütmeleriyle karşılaştırıldığında özgün bir akıl yürütme tekniği sunar ve bu nedenle de yaratıcılık için özellikle önemlidir. AR 592 Hesaplamalı Mimarlıkta Pratik ve Kuramlar Bu ders hesaplamalı mimarlıktaki teoriler ve uygulamalar ile ilgili bir seminer dersidir. Yeni hesaplamalı mimarlık teknolojileri, araçları ve fikirlerinin kullanılmasında bu yana mimarlık kuram ve pratiklerindeki değişiklikler dersin ana konularıdır. Dersin temel kabulü tasarımda akıl düşünmenin tasarımcıları olarak kullandığımız araçları da içerdiği ve hatta onlarla mümkün olduğudur. Araçlarda ve teknolojideki yenilikler bir yandan bir kısım yeni potansiyel alanları açımlarken bir yandan da bir kısmını kapatır. Bu değişikliklerle beraber geleneksel olarak adlandırdığımız bir takım araçlar, teknikler ve temsil sistemleri geçerliliğini kabul edilmekte. Bunlar neredeyse kullanılmaz durumdalar. Bu değişiklikleri bazıları karamsarlık bazıları ise aşırı iyimserlikle karşılamakta. Dijital teknolojilerin hızlı ve neredeyse kontrolsüz değişimleri kullanımlarında eleştirel ve analitik bir tutum gerektirmektedirler. Hatta dönüşüm öylesine uzun bir süredir gündemdeki dijital arkeolojisi başlıklı sergiler açılmakta, konu hakkında kitaplar ve yayınlar hergün artmaktadır. AR 545 Tasarımda Bilişsel Unsurlar (3+0)3 Ders tasarım biliş konusunda 70 li yıllardan başlayarak ele alınmış temel konuları içermektedir. Bunların en başında tasarımın ve tasarım sürecinin tanımlanması gelmektedir. Bu kapsamda ders tasarımı farklı tanımlayan görüşleri sunacak ve bu görüşlere karşı eleştirel tutumları ortaya koyacaktır. Farklı tanımlamalardan biliş bilim alanından beslenen görüşler biliş bilimdeki ilgili konulara referansla detaylı olarak işlenecektir. AR 546 Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri (3+0)3 Tasarımda kullanılan reprezantasyon sistemleri bilgisayar destekli yazılımların tasarım sürecinde kullanılmaya başlanmasından beri hızlıca değişmekte. Bu ders kapsamında günümüzdeki bu değişimden yola çıkarak reprezantasyon sitemlerinin tasarımda kullanılan araçlardan biri olarak süreci etkiledikleri iddiası araştırılacaktır. Tarih boyunca görülen değişiklikler incelenecek ve farklı sistemler boyunca üretilmiş olan mimarlık ürünleri reprezantasyon sistemleri ile ilişkilendirilecektir.

8 AR 547 Güncel Mimari ve Kentsel Tasarım Süreçleri Bu ders güncel mimari ve kentsel tasarım yaklaşımlarını küresel finans kapitalizmi ve çevre krizleri ile Endüstri-sonrası paradigmanın gündeme getirdiği yeni kentsel mekan üretimi modelleri bağlamında ele alacaktır. Bu derste öğrencilerin, kültürel ekonomik faaliyetlerin mekânsal örgütlenmesi, farklı ölçeklerde mimarlık ve kentsel tasarım aracılığıyla gerçekleştirilen girişimcilik senaryoları, kentsel ve kırsal mekânın üretiminde yenilenen iş bölümü dinamikleri gibi konulara dair kuramsal tartışma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. AR 548 Yaşanan Mekân: Kentselin Keşfi (3+0)3 Mekân ve yapılı çevre kavramlarının sadece mimarlık disiplinine ait olduğuna dair kavrayış, uzun süredir eleştirilere tabi tutulmuştur ve bu kavramların kentsel bağlamda fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ideolojik olarak üretildiği tartışılmaktadır. Bunun yanında, kentsel yerleşimde olan herhangi bir olayın geçici mekânsallığı bina üretiminden kentsel bir eyleme kadar geniş bir ölçekte güç ilişkilerinin anlaşılarak araştırılması gerekir. Gündelik hayatın eleştirisi yaşamın sorunlarını basitleştirmez. Bu çaba, eleştirel ve özeleştirel bir farkındalık sunduğundan ve belirlediğinden dolayı nadir beliren karışık olmayan seçimlerin uygulanışından ötedir., ders boyunca kurulacak kuramsal çerçevelerle bu kentsel çevreyi araştırmak yaşamsaldır. Toplumsal mekân toplumsal bir üründür ilkesine atıfla kentsel bağlam içindeki güç ilişkileri dersin sınırları içinde doğrudan yaşayan-mekân da incelenecektir. Ders sürecinde oluşturulacak imgeler (görsel (sabit ve hareketli) ve işitsel) geçici mekânsallığa atıfta bulunarak gündelik hayatı yeniden sunacaktır. Kentsel bağlamda bir araştırma aygıtı olarak kullanılacak video ve fotoğraf yardımı ile biçimlenecek ürünler, hem yaşayanların hem de derse katılanların algılarını yeniden kuracaktır. Derse katılanlar, kentsel yerleşimlerinde ders kapsamında belirlenecek ilgi alanlarını konuya yakın yazarların yardımı ile anlamaya başlayacaklardır. AR 549 Mekânı Anlamak (3+0)3 Mimari mekâna tarihsel ve felsefi açılımlar; Mekân ve zaman ilişkisi; Mekân Fenomenolojisi; Farklı mekân pratiklerinin mekân kavrayışına ve yaşantısına etkileri; Mekân ve insan hareketi arasındaki ilişki; Mekan ve görsel algı. AR 552 Gayri Menkul Geliştirme (3+0)3 Ders konut alanının genel tanıtımı ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra bir iş kolu olan gayri menkul geliştirme tanıtılmaktadır. Ardı sıra arazi seçimi, yasal çerçeve, tasarım geliştirme, finans ve pazarlama konularına yer verilmektedir. Seçilen örnekler eşliğinde ders kapsamında yer verilen konular irdelenmektedir.

9 AR 555 Çatışma Yönetimi ve Uzlaşma Teknikleri (3+0)3 Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi dersi, örgütsel ortam bağlamında uzlaşma teorisi, uzlaşma stratejileri ve stillerini sunmaktadır. Uzlaşma konuları Dağıtımcı Yaklaşım Stratejisi ve BATNA yı (Ön Koşul Fiyatını) belirlemek ile başlayıp daha işbirlikçi bir yaklaşım olan Bütünleştirici Müzakere Stratejisi ve Stratejiye Özel Çözüm Üretme Yöntemlerini kapsamaktadır. Bu dersin bir amacı da temel uzlaşma modellerini ayırt edebilmek ve farklı iş bağlamlarında faydalarını değerlendirebilmektir. Ders teorik anlatım ve öğrenme ortamının bir harmanıdır. Dağıtımcı ve bütünleştirici müzakere modellerinin esasları deneysel olarak canlandırma oyunları ile öğrenilir. Ders canlandırma müzakereleri ile öğrencilerin pratik çatışma yönetimi deneyimi kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler uzlaşmacı ve müzakereci olarak kendi gelişimlerini takip etme fırsatı bulup bunu final notlarının küçük bir bölümüne yansıtma şansı elde ederler. Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi dersi simülasyon oyunları, örnek olaylar ve grup tartışmaları da içermektedir. Bütün bunlar sınıftaki tartışmaları ve değişik karar verme mekanizmaları ile çatışmanın yönetiminde algının rolünü anlamak için esas oluşturacaktır. Çatışma ve uzlaşmayla ilgili temel kavramlar ve süreçler geneldir ve bağlamdan bağımsızdır; yapım yönetimi alanına özel olanlar da vardır. Yapım anlaşmazlıkları özellikle incelenecektir çünkü yapım endüstrisi tasarım aşamasından bitime kadar işbirliği gerektirir. Müellif, yüklenici, alt yüklenici, mimar, mühendis, tedarikçi, yapı denetim müfettişleri ve belediyelerin imar müdürlüğü karşılıklı bağımlı ilişkiler içindedirler. Çatışmaya bağlı potansiyel mali kayıp riski şaşırtıcı ölçüde yüksektir. Günümüzün rekabetçi piyasasında inşaat sektörünün profesyonelleri kar oranlarını arttırmak için uzlaşma ve pazarlık tekniklerine hakim olmalıdırlar. Çözümlenemeyen ve çoğu zaman tanımlanamayan çatışmalar karlılığı azaltırlar. Dersteki oyunlar ve canlandırmalar bağlamdan bağımsız karar örüntülerini gösterirken, özellikle bazıları, çatışma ve alternatif örüntülerden yapım sektörüne özel olan karar alma ve uzlaşmalar olarak belirlenmiştir. Ders öğrencilerin uzlaşmanın değerini arttırma konusundaki yeteneklerini geliştirecektir. Yüksek lisans öğrencilerinin iş yaşamında kaliteli ve sürdürülebilir ilişkilerde duygusal zekânın ve etik kuralların yeri konusunda okumalar yaparak değişik bir bakış açısını tanımaları istenmektedir. Ders bu çerçevede takım çalışması, motivasyon, iletişim ve etkin dinleme konularını da kısaca değinmektedir. Ders içeriğini besleyen bu psikolojik konuların, alanda deneyimli konuk konuşmacıların sunuşlarıyla zenginleştirilmesi düşünülmüştür. AR 556 Toplam Kalite Yönetimi (3+0)3 Toplam kalite yönetimi kuram ve uygulaması. Müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme, yönetimin kararlılığı, eğitim, takım çalışması, istatistiksel metotlar, kalitenin maliyeti, tedarikçi katılımı, müşteri servisi, uygulama.

10 AR 557 Proje Planlaması ve Kontrolü (3+0)3 Proje planlaması, planlama aşamaları, iş kırılım yapısı, farklı planlama yöntemleri (çubuk diyagramları, kritik yörünge metodu, istatistiksel yaklaşım), bütçe ve zaman planlaması, maliyet tahmin yöntemleri, kaynak atanması ve dengelenmesi, ilerlemenin izlenmesi, varyans raporlaması, MS Project ve Primavera uygulamaları. AR 558 Tasarım ve İnşaat Firmaları için Stratejik Yönetim (3+0)3 Strateji kavramı, stratejik yönetim araçları, hedefler, değerler, başarım, endüstri çevresinin analizi, yeterliliklerin ve kaynakların analizi, rekabet üstünlüğü kavramı, pazar tabanlı rekabet üstünlüğü, kaynak tabanlı rekabet üstünlüğü, rekabet stratejileri, jenerik stratejiler, rekabet modu ve kapsamı, işbirliği stratejileri, bütünleşik stratejiler, düşey bütünleştirme stratejisi, küresel stratejiler AR 559 İnşaat Projeleri için İşlemler Yönetimi (3+0)3 Şantiye planlaması, inşaat sözleşmeleri, planlamanın aşamaları, program planlama ve oluşturma, kaynak yönetimi, ödünleşme analizi, eylem örneklemesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, ahlaki ve yasal yükümlülükler, atık kavramı, atık kazanımı ve tekrar kullanımı, tam zamanında teslim, dış kaynak temini, dış kaynak teminin nedenleri, malzeme tedarikçilerinin ve taşeronlarının seçimi. AR 562 Mimarlık ve Bilim (3+0)3 Modernite ve mimarlık bilgisi. Tarihsel ve günümüz perspektifinden bilimsel bilgi ve mimarlık bilgisi arasındaki bilgi transferi (göçler, eklemlenmeler, bağlantılar).kavramlar, yaklaşımlar, metotlar, teoriler vb. AR 564 Mimari Antropoloji Çalışmaları (2+2)3 Mimari antropoloji bilgi alanı, mimarlık ve antropoloji disiplinlerine ait alan araştırma yöntemlerine dayanan kapsamlı bir alan çalışmaları bilimi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir değişle, kentsel/ kırsal biçim ve mekânı şekillendiren örf/gelenek/günlük yaşamın mekânsal yanlarını araştırmaya dikkat çekerek, mimarlığın potansiyel boyutunu açığa çıkarır. Burada mimari bir çalışma, sosyal değişimleri ve kültürel dönüşümü, modernleşme çabası ile ortaya çıkan her türlü işareti, değişim ve sürekliliği izleyerek değerlendirmek için eşsiz bir mercektir. Modern olmaya geçişin izlerini taramak için yapılan alan çalışması kırsal, yarı-kırsal ya da kentsel bir çevrede, Türkiye de ya da yurtdışında, dönüşüm sürecindeki toplumların günümüz geleneksel ya da modern mimari pratiğinde gerçekleştirilebilir.

11 AR 571 Sürdürülebilir Mimarlık (3+0)3 Sürdürülebilirlik için mimarlık yirminci yüzyılın özellikle son otuz yılının çevreci akımları, politik farklılıkları ve gelişme/kalkınma atılımlarından ayrı tutulamaz. Dolayısıyla ders, sürdürülebilir yaklaşımlar ve pratiklerin eleştirel tarihi bir özeti ile başlar. Kuzey-Güney, Gelişmiş-Gelişmekte, Birinci Dünya-Üçüncü Dünya, Batı-Doğu karşıtlıkları bu tartışmanın başlangıç noktaları olup, kapsam daha durumsal bir platforma çekilerek, sürdürülebilirliğin sadece küresel değil, yerel tanımları da dikkate alınır. Bu çerçevede dünyadaki farklı sürdürülebilir tasarım yaklaşımları ve Türkiye deki ilgili projeler incelenecektir. Bu uygulamalar arasında yerellik kavramı, sosyal, kültürel, ekolojik, politik, ekonomik, teknolojik, hukuki ve mimari açılardan araştırılacaktır. AR 572 Mekânın Analitik Okunması I (3+0)3 Mimari ve kentsel mekanın biçimsel analizi; Konut gibi kent içinde yoğun olan yapıların tipolojik analizi: art zamanlı (diyakronik) ve eş zamanlı (senkronik) yaklaşımlar; Yapı ve kent dokusu arasında ilişki kuran tipo morfoloji çalışmaları; Kentsel morfoloji ve kent imgesi arasındaki ilişki; Oryantasyon ve morfoloji ilişkisi; Mekan dizimsel analizin teorisi ve uygulamaları AR 573 Mekânın Analitik Okunması II: Uygulamalar (2+2)3 Mimari mekânın biçimsel ve sentaktik analizleri arasındaki metodolojik farklar; Planların dış bükey şekiller ve derinlik grafikleri olarak yeniden temsili, analizi ve hesaplamaları; Görüş alanının temsili; Görsel algı ve hareket alanlarını çakıştıran grafiklerin yapılması: Aks haritaları ve hesapları; Depthmap ve Confeego programlarının kullanılması. AR 582 Enerji Etkin Tasarım (3+0)3 Sürdürülebilir mimarlık kavramı çerçevesinde bina tasarımını sorgulamak, binalarda enerji kullanımında optimizasyonu sağlayacak bina kabuğu tasarımına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak, binaların içerisinde bulunduğu iklim koşullarına bağlı olarak güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak tasarım yöntemlerini öğretmek amaçlanmaktadır. AR 583 Günışığı Tasarımı ve Analizi Temel İlkeleri (3+0)3 Dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerin yapı fiziği ana başlığı altında, yapıların günışığı aydınlatma tasarımı ve binaların günışığı performanslarının incelenmesi konuları için temel prensipleri ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini ve temel ölçümleri yapabilmelerini sağlamaktır.

12 AR 584 Bina Enerji Simülasyonuna Giriş (3+0)3 Ders, öğrencilere enerji etkin tasarım yaklaşımının temellerini ortaya koyarken, binaların enerji simülasyonunu yapabilme konusunda becerilerini geliştirir. Derste, yapı fiziği bilgi alanı çerçevesince, binaların enerji performanslarının tahmin ve analizi için bilgisayar destekli tasarım araçları kullanılmaktadır. AR 585 Binalarda Enerjinin Temelleri (3+0)3 Enerji ve termodinamik odaklı bir bakış açısının geliştirilmesi için temel tanımlamalar ve enerjinin öneminin temelleri tanıtılacaktır. Saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları ve iklimlendirmenin temelleri ve uygulamaları bu ders kapsamında incelenecektir. AR 586 Binalarda Isı Transferi (3+0)3 Isı transferinin temelleri, bina kabuğundan olan ısı kayıp/kazanç uygulamaları ile birlikte tanıtılacaktır. Isı transfer mekanizmaları; ısı iletimi, taşınımı ve ışınımı, bu derste incelenecektir. AR 587 Mimarlıkta Akustik (3+0)3 Mimarların tasarımlarında göz önünde tutmaları gereken fiziksel çevrenin işitsel boyutunun daha iyi kavranabilmesi için akustikle ilgili fizik bilgisinin bilinmesi ve insanların ses algılama mekanizmalarının da tanınması gerekir. Bu derste mimari akustiğin temelinde yatan teori işlenecektir. Konu başlıkları: Ses ve işitme duyumuz; kapalı ve açık ortamlarda sesin yayılımı; ses yalıtımı; hacim ve yapı akustiğinde tasarım ilkeleri. AR 588 Bina Uygulamalarında Sayısal Isı Geçişi ve Akışa Giriş (3+0)3 Kartezyen ve silindirik koordinatlar için korunum denklemleri çıkartılacaktır. Kararlı ve zamana bağlı ısı iletim problemlerinin sayısal çözüm mantığı irdelenecek; sonrasında sayısal akışkanlar dinamiğinde laminer ve türbülanslı akış ve ısı geçişi problemleri bina uygulama bazlı incelenecektir. AR 589 Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı (3+0)3 Bu ders, yapı fiziği temel konularına bağlı olarak aydınlatma tasarımı ve analizi, ile adı geçen

13 konular için enerji etkinliğini değerlendirebilecekleri ve araştırma yöntemlerini öğrenip uygulayabilecekleri bir derstir. Eğitim yöntemi ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımları olacaktır. Öğrencilerden aydınlatma tasarımı ve analizi konularında basit problemler üzerine araştırma yapılması ve rapor hazırlanması beklenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır. AR 590 Bütünleşik Tasarım ve Yapı Bilgi Modelleme (3+0)3 Ders Yapı Bilgi Modelleme tabanlı Bilgisayar Destekli Tasarım sistemlerinde modellerin oluşturulması ve diğer disiplinlerin analiz yazılımlarına aktarımı üzerine odaklanmıştır. Öğrencilere parametrik modelleme araçları tanıtılacak ve oluşturdukları modelleri; strüktür, enerji, aydınlatma ve akustik analizler yapmak, maliyetini tahmin etmek ve yapımını planlamak üzere çeşitli formatlara nasıl dönüştürmeleri gerektiği gösterilecektir. Proje bazlı bir çalışmanın uygulamalı olarak yürütüleceği bu derste YBM teknolojisi altında yatan veritabanı ve varsayımlar açığa çıkarılırken, öğrencilere en son teknolojilerin disiplinlerarası işbirliğini desteklemekteki sınırlarını deneyimleme fırsatı da sağlayacaktır. AR 621 İzmir de Mimari (3+0)3 Bu ders İzmir de üretilen geçmiş ve çağdaş yapıların ve çevrelerin saptanma, kaydedilme, analiz ve eleştirisini amaçlamaktadır. AR 626 Oryantalizm (3+0)3 Bu ders Oryantalizmi Batı ve Doğu perspektiflerinden irdeler. On sekizinci yüzyıldan bugüne özellikle seyahat notları, romanlar ve resimlerden yola çıkılarak Batı nın Doğu tanımlamaları ile birlikte bu tanımlamaların Doğu nun Batı ile olan ilişkilerine ve kendini tanımlamasına etkisi tartışılır. Dönemin ilk yarısında konu teorik temele oturtulur ve ikinci yarısında da mimariden sanat, popüler kültürden politikaya pek çok alandan seçilen örneklerle oryantalist düşüncenin kritiği yapılır. AR 632 Kinetik Strüktürlerin Analizi (2+2)3 Düzlemsel ve uzaysal mekanizmalar. Trigonometrik yöntem ile pozisyon analizi. Excel programı hesap çizelgesi hazırlamak. Matrisler. Denavit-Hartenberg metodu ile pozisyon analizi.

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

I.SINIF I.YARIYIL Kodu Dersin adı Kredi AKTS Ders İçeriği Kodu Dersin adı Kredi AKTS Ders İçeriği Kodu Dersin adı Kredi AKTS Ders İçeriği

I.SINIF I.YARIYIL Kodu Dersin adı Kredi AKTS Ders İçeriği Kodu Dersin adı Kredi AKTS Ders İçeriği Kodu Dersin adı Kredi AKTS Ders İçeriği DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL MIM14107 Temel Tasarım 2 4 0 4 8 Soyut düşünme bilincinin geliştirilmesi ve bu sürecin doğru ifade edilmesine yönelik temel tasarım ilklerine dayalı alt yapının oluşturulması

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3-15 Bilgi-Mimarlık 10-15 Lisans Programları 16-51 Dersler 52-59 Y. Lisans Programları 60-81 Etkinlikler mimarlık Mimarlık fakültesi Fakültesi 2004 yılında

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I LOJİSTİK ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi örneklerle

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı