Bilişim Uzmanları Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Uzmanları Bülteni"

Transkript

1 Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 2, Sayı 2 3 Temmuz 2012 Sunuş Sosyal Medya PGM SAR Labaratuvarı Emre nin Rotası Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Elif ÖZDEMĠR, BiliĢim Uzmanları Derneği BaĢkanı yan tüm arkadaģlarımıza, özellikle hediye seçimi konusunda yardımcı olan Meral Öztarhan a ve Sacid Sarıkaya ya, eline ilk kez kamera alan Hakan Aydoğan a, fotoğraflar için Sevinç Ünal ve asistanı Abdurrahman Eroğlu na, ikramlar için Çiğdem Bakar ve Nadide EriĢ e, canla baģla koģuģturan Mehmet Ekin ve Bekir Öztürk e teģekkür etmek istiyorum. Ayrıca davetimize icabet eden tüm yöneticilerimize ve arkadaģlarımıza da Ģükranlarımızı sunuyorum. 14 Haziran 2012 tarihinde Sayın M. Serdar Kuzuloğlu nun katılımıyla Sosyal Medya konulu konferans gerçekleģtirildi. Bu güzel organizasyondan dolayı öncelikle Sayın M. Serdar Kuzuloğlu na teģekkür ediyor ve BiliĢim Uzmanları Derneği nin baģta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm emeği geçen arkadaģlarımızı huzurlarınızda kutluyorum. Bu ayki konuğumuz 1. Hukuk MüĢavirimiz Sayın Atilla Öztürk oldu, fotoğraflardan da görüleceği üzere çok samimi ve eğlenceli bir röportaj yaptık kendisiyle. Bu sayıda yine bir ilk var, biliģim bulmaca. Bulmacayı çözüp Ģifreyi gönderen ilk kiģiye de bir hediyemiz var, bizden duyurulur. Bu bültende yer alan yazılarda ifade edilen yorum ve görüģler yazarlarına ait olup, BiliĢim Uzmanları Derneği nin görüģlerini yansıtmamaktadır. 14 üncü sayımızla merhaba, Haziran ayı da tahmin edebileceğiniz gibi oldukça yoğun, bir o kadar da renkli geçti. Bu ayı renkli kılan en önemli unsur, 14 Haziran tarihinde düzenlemiģ olduğumuz Konferanstı hiç kuģkusuz. KonuĢmacılarımızdan Kemal Ġlter rahatsızlığı nedeniyle katılamadı ama Serdar Kuzuloğlu ile güzel bir program gerçekleģtirdik. Çok eğlenceli ama bir o kadar da mesaj dolu bir etkinlik oldu. Bu tür organizasyonlar ciddi bir ekip iģi ve arkasında görünmeyen pek çok iģ kalemi var. Konferans organizasyonunu baģından sonuna kadar sahiplenen, salon, afiģ, ulaģım gibi her türlü detayı koordine eden Yönetim Kurulu üyelerimize ve bize destek veren, emeğini esirgemeyen, üye olan ya da olmayan ama davetimizi kırma- Telekom Dünyası Dergisi nin Haziran sayısında ve BT Haber in bu haftaki bülteninde (http://www.bthaber.com.tr/? p=21825) derneğimizle ve Konferansla ilgili çıkan haberlere ulaģabilirsiniz. ġimdiden ramazan ayınızı da tebrik ediyorum, umarım bu ayı en verimli Ģekilde idrak ederiz. Keyifli okumalar ve iyi tatiller dileklerimizle.

2 Sayfa 2 Bilişim Uzmanları Derneği Telekom Dünyası dergisinin Haziran sayısında BiliĢim Uzmanları Derneği hakkında Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinin bazılarının katılımıyla bir röportaj yapıldı. Bilişim Uzmanları Derneği nin görünürlüğü artıyor. BTHaber de BiliĢim Uzmanları Derneği nce düzenlenen Sosyal Medya Konulu konferansa iliģkin olarak Dernek BaĢkanı Sayın Elif Özdemir ile bir söyleģi yapıldı.

3 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 3 Sosyal Medya Konferansı ndan Görüntüler 14 Haziran 2012 tarihinde Bilişim Uzmanları Derneği nin düzenlediği Sosyal Medya konulu konferans oldukça eğlenceli geçti. Bu güzel organizasyon için hepinize teģekkürler!

4 Sayfa 4 Ülkemizin Kıymetlisi : PGM SAR Laboratuvarı Y.Emre GÜLERSOY B. Uzmanı, PGM, BTK Mobil telefon ve insan sağlığı kelimeleri yan yana geldiğinde hemen üç harfli üçüncü bir kelimeyi çağrıģtırır : SAR (Specific Absorption Rate/ Özgül Soğurma Oranı). Kısaca SAR: vücudun bir elektromanyetik kaynak tarafından emdiği enerji miktarıdır. Mobil telefonların SAR ölçümünü gerçekleģtiren tek merkez ise ülkemizde BTK PGM SAR Laboratuvarıdır. Diğer bir deyiģle, Kurumumuz Piyasa Gözetimi Laboratuvarı Müdürlüğü (PGM) nde dünya limit ve standartlarına bağlı kalarak vatandaģlarımızın sağlık açısından uygun telefonları kullanmaları maksadıyla faaliyet gösteren ülkemizdeki tek kontrol merkezidir. Biraz eğlenceli açıdan bakarsak da PGM nin robotu olan tek laboratuvarıdır. Sıvıyla dolu insan kafası maketi içinde hareket eden robot kolu ve ucundaki alıcı sonda(probe) PGM ziyaretçileri tarafından ister istemez en çok dikkat çeken kısım olmaktadır. SAR değeri, laboratuvarda konuģma pozisyonunda yerleģtirilmiģ mobil telefon iletiģim halindeyken fantom(insan kafası maketi) içerisine konulan vücut dokusuna eģdeğer dielektrik katsayısı olan sıvı üzerinde oluģan elektrik alanın ölçümü ile hesaplanıyor. Elbette bunun için elektrik alanın yoğunlaģtığı bölgelerde bir hacim taraması gerçekleģtiriliyor. Elektrik alan ölçümü ise 6 eksenli robotun kolundaki alıcı sonda(probe) ile gerçekleģtiriliyor. Yapılan test sonucunda maksimum SAR değerinin Avrupa Birliği tavsiye kararı gereğince 10 g lık vücut doku örneği için 2 W/kg ı aģmaması gerekmektedir. [1] Murat ÖZKAN, T. Uzman Yrd. PGM, BTK PGM SAR Laboratuvarı Türkiye nin tek aktif SAR Laboratuvarıdır. SAR Sistemi Düzeneği: Robot, Fantom,Sıvı, Probe Alttan: Mobil Telefonun Fantoma Hizalanması PGM SAR Laboratuvarında robot dıģında dikkat çeken unsurlardan iki tanesi ise insan kafa modelini oluģturan fantom ve içine doldurulan SAR sıvısıdır. Kurum SAR Laboratuvarında tam bir insan kafa simülasyonu için fantomun içerisine beynin iletkenlik katsayılarına sahip SAR sıvıları konulur. Bu sıvılar 24 saatte bir kontrol edilir. Bu sıvılar insanın ilgili frekansta beynin iletkenlik katsayıları tespit edilerek oluģturulmuģ sıvılardır. PGM SAR Laboratuvarında SAR sıvılarının imalatı gerçekleģtirilmektedir. Kurum SAR Laboratuvarında kullanılan vücut dokusuna eģdeğer sıvıyı taģıyan fantomdaki baģın boyutları 1988 yılında ABD ordusunun farklı yaģ, ırk ve etnik kimliğe sahip binden fazla personelinin verilerine dayanarak oluģturulmuģtur. [2] Bunun yanında fantom ölçüleri belirlenirken, daha büyük baģa sahip olan kiģilerin küçük baģlı kiģilere nazaran daha fazla enerji soğurduğu ve daha kötü duruma maruz kaldığı belirlenmiģtir. Bu nedenle tüm kullanıcıların %90 ından fazlasını kapsayacak daha büyük baģa sahip bir model (yetiģkin erkek) SAR testlerinde kullanılmaktadır. [2] PGM laboratuarlarının genel misyonlarının yanında, SAR Laboratuvarı Ülkemizde önemli bir misyonu da üstlenmiģ durumdadır. PGM SAR Laboratuvarı Türkiye nin tek aktif SAR Laboratuvarı olması ile hem Kurum hem de ülke nezdinde önemli bir konuma sahiptir. Eğer Kurum bünyesinde SAR Laboratuvarı kurulmamıģ olsaydı piyasa gözetimi testleri için mobil telefonların yurt dıģına gönderilmesi gerekecek ve Ülke kaynağı yurtdıģına akacaktı. Ancak bu testlerin Ülke laboratuarında gerçekleģtirilebilmesi, bu alanda çıkabilecek ölçüm talepleri ve kararsızlık durumlarında da anında çözüme ulaģılabilmesini sağlayacaktır. Ülkemizde kısıtlı sayıda telefon üreticisi olması, montajların yurt dıģında yapılması ve SAR testlerini de yurt dıģında yaptırmaları nedeniyle laboratuvarda 3. Ģahıslardan mobil telefon ölçümleri için bir talep olmamasına rağmen, daha büyük bir ihtiyaç olan araģtırma ve deneme ölçümleri gerçekleģtirilmiģtir. ġu ana kadar PGM SAR Laboratuvarında mobil telefonlar dıģında; mobil izleme cihazları, SAR değerini düģürdüğü iddia edilen filtreler, özel telefon kılıfları vb. gibi birçok farklı ürün testi gerçekleģtirilmiģtir. Görüldüğü üzere SAR Laboratuvarı ölçüm portföyü de oldukça geniģtir. PGM SAR Laboratuvarı, kablosuz haberleģmenin yaygınlaģtığı günümüzde Ülkemiz için hem kamuoyunda soru iģareti uyandıran hususlara cevap verebilecek bir niteliğe sahip olması, hem de bu alanda hizmet veren aktif tek laboratuar olması nedeniyle önemli bir kazanımdır. Kaynaklar: [1] (1999/519/EC) [2] TS EN

5 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 5 Şiir Üzerine ġiir; akıl, gönül ve duygu üçlemesinde insanı ve çevresindeki her Ģeyi, aģkı, sevgiyi, tasa ve sevinçli anları en sade bir Ģekilde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değiģik sanat anlayıģlarına göre farklı görüģler de dile getirilmiģ hatta Ģiirin tanımlanamayacağı bile öne sürülmüģtür. Ayrıca Ģiire Ģairin gözünden bakar isek, Otuz BeĢ YaĢ Ģiirin ünlü Ģairi Cahit Sıtkı Tarancı Ģiiri; Kelimelerle güzel Ģekiller kurma sanatıdır. diye tarif ederken, sonbaharın ve ak- Ģam kızıllığını çoğu zaman Ģiirlerinde konu edinen Ahmet HaĢim ise "Söz ile musiki arasında olan fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisan" olarak tanımlar. Her Ģeyden önce Ģair, Ģiiri içinde hisseder ve bunu his köprüleriyle buluģturup akıl denilen harmanda harmanlayıp dıģ aleme en samimi bir Ģekilde sunmaya çalıģır. Serkan AYHAN BiliĢim Uzman Yrd. THD, BTK Esasında her Ģiir, Ģairin manevi dünyasına giden bir yolculuk olarak da algılanabilir. Bir baģka açıdan, dünyanın müthiģ güzelliklerini bir kaynak halinde düģünürsek, Ģair de bu kaynaktan beslenip kendi his ve düģünce dünyasını da hesaba katarak var olan güzelliği yeniden yorumlama fırsatını okuyucuya sunabilir. Her insan, Ģiirde kendisine ait bir duyguyu, düģünceyi, hayal kırıklığını veya mutluluğu bulabilir. ġairler bunu baģarabiliyorlarsa yani okuyucuya bir Ģeyleri aktarıp, hissettirebiliyorlarsa ve okuyucu da bundan istifade edebiliyorsa, o Ģiiri güzel kavramının içine dahil edebiliriz zannımca. Bu aktarma sürecinde duygu ve düģüncenin derinliği, hissettiklerimizi ne kadar yorumlayıp yorumlayamadığımız, düģüncenin kağıda düģmesindeki zor ve zahmetli yolculuk okuyucunun beğenisinde önemli roller oynayabilmektedir. Bir diğer yandan, Ģiirde yapılan benzetmelerin aģırı abartılı olması, özgünlüğü yakalamak isterken taklit içinde kalınması, ruhumuzun sesini yansıtmaması gibi faktörler okuyucuyu Ģiirden soğutabilir. Bu çerçevede, Ģiirden bahsetmiģken müzikten bahsetmemek sevgiye değinirken merhameti göz ardı etmek gibidir. Müzik, Ģiire ayrı bir güzellik ve anlam kazandırır, duyguların doruğa düģüncelerin ise farklı bir ufka ulaģmasına Ģiirle önemli bir katkı sağlar. Müzik ve Ģiir ikilisi kimi zaman güldüren, kimi zaman da gözlerimizden bir an olsun birkaç damla gözyaģı akıtabilen ikilidir ve bu durumun böyle devam etmesi Ģüphe götürmez bir gerçektir. Yağmurun inceliğinde, toprağın suyla bütünleşip kavuşması gibi şiir de bizi içimizin en derinine götürmeli ve buluşturulması gereken yere doğru bırakıp arkamızdan el sallamalıdır. Evet, Ģiir bir sabah rüzgarı gibi duygularımızı okģamalı, onu okuyunca yaģadığımız andan farklı bir ana geçiģ olmalıdır. Yağmurun inceliğinde, toprağın suyla bütünleģip kavuģması gibi Ģiir de bizi içimizin en derinine götürmeli ve buluģturulması gereken yere doğru bırakıp arkamızdan el sallamalıdır.

6 Sayfa 6 Yurtdışında Hesaplı Gezmek Mümkün mü? - 1 Yavuz GÖKTAYLAR BiliĢim BaĢuzmanı SAD, BTK Yazın bu güzel günlerinde insanlar tatile çıkmaya baģladı. Durum böyle olunca tatil üzerine bir yazı yazmak farz oldu. Aslında tatil ve tatile gitmek kavramı yeni ve tuhaf Ģeyler. Hafızam beni yanıltmıyorsa, uzun süreli zevk için seyahate çıkmak ve yabancı ülkeleri gezmek 19 yy da Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletleri - nin zengin ve iktidar sahipleri yani toplumsal hiyerarģide önde gelenler arasında ortaya çıkmıģ. Aslına bakılırsa endüstri devriminin ortaya çıktığı Ġngiltere demek daha doğru olur. Bugünün magazin basının ağzıyla konuģursak sosyetik bir trend olarak baģlamıģ. Kapitalizm geliģtikçe yani orta ve alt sınıfların alım gücü arttıkça ve ulaģım imkânları da geliģince yukarıdan aģağıya doğru yayılmıģ. Aslında tatil ve tatile gitmek kavramı yeni ve tuhaf şeyler. Englishman in Campagna Carl Spitzweg, 1845 Peki, acaba neden böyle bir Ģey 19 yy da sosyete arasında ortaya çıktı ve hızla benimsendi? Benim bu soruya verilebilecek tatmin edici cevabım yok. Yine de aklıma Ģöyle bir Ģey geliyor. Belgesellerde izlemiģsinizdir. Sürü hayvanları arasında bir hiyerarģi vardır. Sürünün bütün üyeleri hiyerarģi de kendilerine üstte bir yer arar. Saldırganlık, cüsse veya fiziksel baģka bir özellik bu hiyerarģinin belirlenmesinde tayin edici rol oynar. O zaman kapitalist bir toplumda sosyal hiyerarģi nasıl belirlenir? Benim aklıma gelen cevap gelir düzeyi ve birikmiģ servet. Sosyete üyeleri veya kapitalist zenginler ile aristokratlar haftalar ve bazen aylar süren ülke veya deniz aģırı gezilere ve tatillere çıkarak avamdan farklarını ortaya koymuģlar. Reisaplane (Seyahat Planları) Adolph Menzel, 1875

7 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 7 Yurtdışında Hesaplı Gezmek Mümkün mü? - 1 Neyse günümüz Türkiye sinde önemli sayıda insan her yıl yurt içinde veya yurt dıģında tatile çıkıyor (Gerçi benim çocukluğumda böyle değildi). Amaç çoğu zaman dinlenmek. 350 gün çalıģıp tasarruf yapıyoruz. Sonra birden dinlenme ihtiyacı hissediyoruz. Bu ihtiyacı gidermek için bastırıyoruz parayı ve bir güzel dinleniyoruz. ġimdi bu noktada kapitalizmin en önemli özelliklerinden birinin sermaye birikimine dayalı olarak üretim artıģı veya ekonomik büyüme sağlamak olduğunu, bu üretim artıģının doğal olarak tüketilmesi gerektiğini, aksi takdirde yatırım, üretim ve tüketim döngüsünün gerçekleģemediğini, insanların zorlukla kazandıkları paraları harcatmanın ise reklam endüstrisinin iģi olduğunu ve siz özgür iradenizle hayatı yaģadığınızı zannederken kocaman bir çarkın ufak bir diģlisini oluģturup önünüze konan kısıtlı seçeneklerden birini seçerek bir hayal dünyasında yaģadığınız (Matrix?) gibi saçmalıklarla baģınızı ĢiĢirecek değilim. Bütün gün televizyonda, gazetelerde reklamlarda tatile gidenlerin ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. Kendinize kıyasladığınız komģular, akrabalar ve arkadaģlar tatile gidiyor. Çocuklar okulda arkadaģlarından harika tatil anılarını dinliyor. Size ne zaman tatile çıkacaklarını soruyorlar. Yani kısaca bütçeniz müsaitse seve seve tatile gideceksiniz. Ġyisi mi keyfini sürmeye bakın. ġimdi gelelim esas konuya. Ülkemizin güneyindeki otellerin ücretleri son yıllarda alıp baģını gidince ve uçak fiyatları da düģünce bazı durumlarda yurtdıģında gezmek yurtiçinde güneyde bir otele kapanmaktan daha ucuza gelmeye baģladı. Bunun doğal sonucu olarak son iki üç yıldır çevremde gözlemlediğim kadarıyla belli bir kesim senede bir defa yurtdıģına gezmeye çıkmaya baģladı. Diğer yandan dünyada her bir Türke karģılık 99 tane farklı dinden, kültürden, ırktan insan yaģıyor. YaĢam tarzları, yemek kültürleri, inançları çok farklı. Sizin doğrularınız onlara bir Ģey ifade etmiyor. Gayet mutlu ve sağlıklı bir Ģekilde yaģıyorlar. Bu kültürleri tanımak insanı düģündüren ve ufkunu açan bir deneyim. Eğer bütçeniz müsait ise yurtdıģı gezileri çok güzel bir seçenek. Peki, hesaplı bir Ģekilde yurtdı- Ģını gezmek mümkün mü? Bu kaç kiģi olduğunuza ve rahatınıza ne kadar düģkün olduğunuza bağlı. Eğer çocuklu ve geniģ bir aileyseniz yurtdıģı gezisi pahalı bir seçenek oluģturabilir. Eğer rahatınıza fazla düģkünseniz, beni 5 yıldızlı bir otelden aģağısı kurtarmaz diyorsanız korkarım yurtdıģı seyahat oldukça pahalıya patlayabilir. Ancak, nüfus az ve konfordan taviz verebilirim diyorsanız yurtdıģına seyahate gitmek yurtiçinde ortalamanın üzerinde bir tatil yapmaktan ucuza gelebilir. Öncelikle, turla gitmediğinizi ve derdinizi anlatabilecek kadar Ġngilizce bildiğinizi varsayıyorum. Yavuz GÖKTAYLAR BiliĢim BaĢuzmanı SAD, BTK Bu kaç kişi olduğunuza ve rahatınıza ne kadar düşkün olduğunuza bağlı. Seyahat planlaması yaparken temel olarak üç harcama grubunuz olacaktır. Birincisi, ulaģım yani uçak biletleri, ikincisi konaklama yani otel veya pansiyon ve üçüncüsü gündelik harcamalar. Hesaplı bir yurt dıģı gezi için benim önerim birinci ve ikinci unsura odaklanmanız. Üçüncüsünde fazla cimrilik yapamazsınız veya yapsanız bile geziden keyif alamayabilirsiniz. Diğer taraftan ilk iki unsura odaklanarak dikkatli bir planlamayla konforu da fazla azaltmadan ciddi bir tasarruf sağlanabilir. Devamını önümüzdeki sayıda okuyabilirsiniz.

8 Sayfa 8 Emre nin Rotası: Manaus (9), Brezilya Brezilya nın Amazon bölgesindeki en önemli Ģehri Manaus u ve Amazon bölgesini bu sayıda birlikte gezeceğiz. Manaus oldukça turistik bir yer, tarihi meydanı, koloniyel tarzı binalar ile donanmıģ bir Ģehir. Brezilya ya gelen turistlerin Amazon macerası yaģamak için ilk geldikleri yer burası. Buradan Amazon içerisindeki konaklama yerlerine (Lodge) lara gidiyorlar. Bizim için de burası Amazon da konaklayacağımız Amazon EcoPark Lodge a geçerken konakladığımız ve gezdiğimiz bir Ģehir oldu. Yahya Emre GÜLERSOY, BiliĢim Uzmanı, PGM, BTK Manaus hakkında kısa bilgi verecek olursak: Amazon eyaletinin baģkentidir. Tropik yağmur ormanları ortasında kurulmuģ bu Ģehirde tropik muson iklimi hüküm sürmektedir yılında bir kale (Forte do Sao Jose do Rio Negro) etrafında kurulan bu Ģehre, 1832 yılında bir yerli kabilenin ismi Manaus verilmiģtir. Amazon bölgesindeki bu Ģehir 2 milyon nüfusa sahip, Brezilya nın kuzeydeki en kalabalık Ģehridir. Manaus oldukça turistik bir yer, tarihi meydanı, koloniyel tarzı binalar ile donanmış bir şehir. Tarihi Meydan Tarihi meydanda koloniyel evler Manaus a geldiğimizde tarihi meydanda birçok turistle karģılaģtık. Oldukça temiz ve güzel bir meydan. Meydanda tarihi kilisenin yanında göze çarpan ve Manausla özdeģleģmiģ yer buraya yapılmıģ görkemli Amazon Tiyatrosu (Teatro Amazonas) yılında tamamlanmıģ olan bu tiyatro binasının malzemeleri gemilerle Avrupa ülkelerinden getirtilmiģtir. Binanın en etkileyici yeri ise Brezilya bayrağıyla süslenmiģ kubbe kısmı. Amazon Tiyatrosu Amazon Tiyatrosu GiriĢ Bölümü Amazon un ortasında böyle büyük bir Ģehir ve bu Ģehrin modern binaları ve görkemli tiyatrosu ile karģılaģmak bizi oldukça etkiledi. Modern ve Koloniyel Binalar Tarihi Saat Kulesi

9 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 9 Emre nin Rotası: Manaus (9), Brezilya Manaus ta rehberimiz eģliğinde tarihi merkezden sonra bölge balıklarını görebileceğimiz balık pazarına gittik. Ardından bir tekne ile Amazonda yaģayan lezzetli dev Pirarucu balığı çiftliğine giderek, balık tuttuk. Balık çok büyüktü ve beni epey ıslattı. Alt ortadaki fotodan az sonra sırılsıklam oldum. Manaus Balık Pazarı Pirarucu Çiftliği Balık Tutma Etkinliği Amazon ormanlarında yürüyüģ Amazon nehrinde dikkatimizi en çok çeken yüzer evlerdi. Hem tekne, hem ev, istediği yerde insanlar yaģamını sürdürüyor. Manaus ta kesinlikle görülmesi gereken bir yer ise Amazon un iki önemli kolu olan Kara nehir (Rio Negro) ile Solimoes nehrinin karģılaģtığı nokta. Allah ın bir mucizesi olarak bu iki dev nehir hiç karıģmadan kilometrelerce akmakta. Suların karģılaģtığı ve karıģmadan devam ettiği bu bölge Meeting of Waters bölgesi olarak geçmekte. Amazon da Yüzerevler Meeting Of Waters Meeting Of Waters dan sonra Amazon ormanları içerisinde o bölgeye özgü değiģik bitki türlerini görme fırsatımız oldu ve sonrasında muhteģem dev Amazon Nilüferlerini gördük. GüneĢin batmasına yakın (saat 18 de ortalık kapkaranlık olmuģtu) dev ağaçların altında tropik yağmur eģliğinde pançolarımıza rağmen nemden sırılsıklam halde ormandan çıkmak için rehberimizi takip ettik. Alacakaranlıkta yağmur ormanında ilerlemek oldukça ürpertici ve heyecan vericiydi. KarĢımıza tarantula, timsah ya da yılan çıkmadan teknemize ulaģtığımız için rahatlamıģtık. Amazon Nilüferleri Amazona has yiyeceklerle AkĢam Yemeğimiz Açai Yiyeceği Manaus ta akģam yemeğimizde, menümüzde Amazon balıklarını denedik, Pirarucu hakikaten çok lezzetliydi, tavsiye ederim. Bunun yanında, beyaz renkli Cupuaçu meyvesi suyu ve çorba kâsesinde gelen kahverengi Açai çileği (Açai berry) yiyeceği sadece buraya has. Cupuaçu suyu tatlı-acı badem gibi bir tada sahip. Açai ise enerji deposu ve insanlar gününü sadece Açai yiyeceğini yiyerek geçirebiliyor. Açai, soğuk servis ediliyor ve ne tatlı, ne tuzlu bir yiyecek, ancak Ģekerle tatlandırabiliyorsunuz, biraz yağlı. Bu sayıda Amazon un kalbindeki ve Brezilya nın kuzeydeki en büyük Ģehri Manaus Ģehrini gezdik ve yakın bölgedeki etkinlikleri gerçekleģtirdik. Bir sonraki sayıda Amazon içerisinde konaklayacağız(10) ve Amazonu tam manasıyla yaģayarak, en önemli turistik faaliyetleri gerçekleģtireceğiz.

10 Sayfa 10 Bulmaca BİLİŞİM BULMACA Soldan Sağa Gökhan EVREN BiliĢim BaĢuzmanı BTD, BTK M. Salim KETEVANLIOĞLU BiliĢim BaĢuzmanı BTD, BTK BiliĢim Bulmaca Doğru Ģifreyi bilisimuzmanlari.org adresine ilk gönderen okuyucumuza sürpriz hediyemiz var ġebekesi kısaltması (ing.) / Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ing.) 6. Manchester United ın sol ayaklı efsanevi Galler asıllı futbolcusu 7. Azade / cihaz 1. Apple ın kurucusu / Avrupa pazarında sunulan ürünlerde kullanılan uygunluk iģareti kısaltması 2. Açık ağlar üzerinde güvenli bir Ģekilde kredi kartı iģlemi yapmak için kullanılan protokol / Biten bir yazının altına konulan iģaret / Avrupa Komisyonu kısaltması (ing.) 3. En küçük veri birimi / durmaksızın, duraklamaksızın (ing.) 4. Ġktisat bilimi 5. Telsiz EriĢim 8. ĠĢletim sistemi (ing kısaltma) / Rusya ya ait ülke alan adı (cctld) / Proje yönetiminde kullanılan değerlendirme gözden geçirme tekniği 9. Gelen e-postanın üçüncü bir tarafa gönderilmesi 10. IĢığın frekansından kaynaklanan ve nesnelere atfedilen özellik / bir bağlaç / Alternatif akım (ing kısaltma) 11. Avrupa Rekabetçi (Alternatif) telekomünikasyon iģletmecileri birliği (ing.) / nam-ı diğer anlamında kullanılan kısaltma (ing.) / Ġnternet hizmeti sunan iģletmeci 12. IRC döneminde sohbet kanalı yöneticisi / CoĢkun ARAL ın kurduğu belgesel kanalı / Çatısı altında ITU nun da bulunduğu örgüt / Ġnternet protokolü Yukarıdan AĢağıya 1. Sanal alemle ilgili olan / Her 18 ayda 2 katına çıkan transistör sayısını ortaya adan kiģi 2. Balmumundan kanatları güneģe yaklaģınca eriyip Ege denizine düģen mitolojik kahraman. / Gülün Adı romanının yazarının soyadı yılında büyük bir siber saldırıya maruz kalarak pek çok e-uygulaması aksayan ülke. / Ağ üzerindeki cihazların aynı saate sahip olmaları için kullanılan protokol. 4. Bir bağlaç / ITU PP-2006 nın yapıldığı kıta 5. Avrupa Telekomünikasyon Ģebeke iģletmecileri birliği kısaltması 6. Elektriksel direnç birimi için kullanılan sembol / Uyarı 7. Latince her, tüm anlamlarına gelen önek / sahiplik 8. ITU-T de kabul edilen eski bir modem iletiģim standardı v32. / Ġngiltere ile Fransa arasındaki küçük bir ada ülkesi olan Guernsey in ülke alan adı (cctld) / Avrupa Birliği 9. E-posta haberleģmesinde kullanılan protokol / Ġmrenme 10. Sunuculardan hizmet talep eden ağ terminalleri 11. GSM terminali için gündelik dilde kullanılan terim / Bir nota / Bir nota daha 12. Avrupa Konseyi (ing. kısaltma) / Son yıllarda BT hizmetlerinin mekandan bağımsız hale gelmesi eğilimini anlatan tabir, biliģim / Microsoft un 90 lı yılların sonunda dinamik web sayfaları için çıkardığı kodlama dili Şifre

11 Sayfa 11 Sizin İçin Seçtik! GüneĢ KOCA BiliĢim BaĢuzmanı THD, BTK Bazen teknoloji bu kadar ilerlemeden önce ne yapıyormuģuz, diye sormadan edemiyoruz. Önceden de gayet iyi haberleģiyorduk, yine dünyadan haberimiz oluyordu ancak bu kadar anlık değil. Elektronik haberleģme hizmetlerinin yaygınlaģması ve gün geçtikçe artan hizmetler bilgiye daha çabuk ulaģmamızı ve her an dilediğimiz kiģiyle haberleģmemizi sağlarken, katma değerli hizmetler de bir yandan hayatımızı kolaylaģtırmakta bir yandan da eğlenmemizi sağlamaktadır. Bir anlamda elimizde bulunan o küçük cihazlar bizim karģımıza dünyayı getirmekte ancak doğal olarak sorunları da beraberinde getirmektedir. Fakat bazı sorunlar ve bilgi edinme talepleri var ki binlerce Ģikâyet ve bilgi edinme arasında bizleri de ĢaĢırtmakta yok artık dedirtmektedir. Biz de bu sayımızda sizlerle BTK ya gelen bilgi edinme ve Ģikâyet baģvurularından ilginç bir-ikisini paylaģmak istedik. Şikâyet 1: Yapılır mı bu fenerliye??? ġikayet Numarası : 12XXX8 Firma : XXXX ġikâyet : Merhabalar, Ben bir XXXX faturalı hat kullanıcısıyım. Bugün içerisinde bana XXXX den bir sms geldi. Sms'in içeriği aynen aģağıdaki gibi: Tüketicilerden gelen şikâyetlerden sizin için seçtik. "XXX li, buyuk derbide CIMBOM icin cildirmaya hazir misin? Bu mesaji GS yazıp yanitla, 17 Mart gunu UCRETSIZ olarak seni arayanlara CILDIRIN marsini dinleterek derbi heyecanini paylas!"aslında baktığınızda gelene sms'de hiç birģey yok. Asıl sorun Ģurada. Ben FENERBAHÇE'liyim. Aslında Ģu anda bu mesajı size yazarken bile elim ayağım titriyor. Koskoca XXXX, böyle birģeyi hangi akla hizmet yapıyor? Bana takım seçimi ile ilgili yapılan bütün gönderilerde ben hep FENERBAHÇE'yi seçtim. Ama buna rağmen bu Ģekilde bir sms geliyorsa, ben bunda art niyet ararım. Hepinizin bildiği gibi geçirilen bir Ģike soruģturması üzerine bu kadar hassas olan bir konuda hem de derbi maça 2 gün kala bunun yapılması bir tüketici ve FENERBAHÇELĠ olarak beni çok üzdü. Ben konu ile ilgili XXXX e ulaģtım ve benden sadece kuru bir özür dilendi. ġikâyetimi dikkate almanızı ve bu konuda gerekli uyarıları yapmanızı kurumunuzdan rica ederim. Saygılarımla. Şikâyet 2: Takip mi ediliyorum, Lütfen durum çok Acilll??? ġikayet Numarası : 14XKY8 Firma : xyz ġikâyet : Ne olur bana yardım edin, beni uydudan takip ediyorlar, can güvenliğim tehlikede, endiģeliyim, bu teknolojiyi uygulayanları bulmanızı ilgili mercilere havale etmenizi ivedilikle istirham ediyorum. Beni öldürecekler, uydudan takip ediyorlar. Hangi cep telefonu elime alsam, baz istasyon ayarı kesiliyor, bulunduğum her yerde lambaların voltajı düģüyor, bu teknolojiyi kullananları bulabilir misiniz. Adana da uydu takip sistemini kim veya kimler kullanıyor, BAġBAKANLIĞA, MĠTe yazdım. Bilgi ve ilgi bekliyorum. Lütfen durum çok acil. Saygılarımla. Not: Ġlgili ġirket ve kiģi isimleri gizlilik nedeni ile çıkarılmıģtır.

12 Sayfa 12 Ünlü Fotoğrafçıların Eserlerinden Seçmeler - 1 Thomas Hoepker "I am not an artist. I am an image maker." Hazırlayan: Ahmet E. TURGUT

13 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 13 Ünlü Fotoğrafçıların Eserlerinden Seçmeler - 2 Thomas Hoepker "I am not an artist. I am an image maker." Hazırlayan: Ahmet E. TURGUT

14 Sayfa 14 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Elif ÖZDEMĠR BUD BaĢkanı, YED Dai. BĢk.V. BTK Yavuz GÖKTAYLAR BiliĢim BaĢuzmanı, SAD, BTK Bu sayımızın konuğu olduğu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Sayın Atilla Öztürk e teşekkür ederiz. Atilla Öztürk 1. Hukuk MüĢaviri, BTK Haziran ayı ilerledikçe sıcaklar basmaya baģladı. Bu da tabi yeni sorunlara yol açtı. Örneğin araba da klimayı mı açmalı yoksa pencereyi mi? Ġlk bakıģta çok önemsiz bir konu gibi görünse de bana göre öyle değil. Araba kliması nedeniyle sağlam bir Ģekilde hasta olduktan ve yakla- Ģık iki ayda kendine gelebildikten sonra ben tercihimi pencereden yana kullanıyorum. Tabi Temmuz ayı röportajı için Sayın Atilla Öztürk le görüģmek üzere merkez binaya giderken aklımda olan sadece bu ikilem ve sıcak değil. Bir gün önce radyodan bakım çalıģmaları nedeniyle bazı yolların kapanacağı kulağıma çalınmıģtı. Dolayısıyla trafiğin akıģını biraz da endiģeli bir Ģekilde takip ediyorum. Neyse Ģansıma ciddi bir sıkıntı olmadı. Sıcaktan yıpranmıģ bir halde Kurumun 1. Hukuk MüĢaviri nin odasına damlıyorum. Atilla Bey in misafiri var ve yoğun görünüyor. Hayırlısı diyor selam verip oturuyorum. Az sonra Dernek BaĢkanımız Sayın Elif Özdemir geliyor. Hemen ardından fotoğraflarıyla görüģmelerimize büyük katkı sağlayan Sayın Ahmet Emin Turgut. Sözü uzatmayalım: Sayın Öztürk Röportaj talebimizi kabul edip bize vakit ayırdığınız için teģekkür ediyoruz. Öncelikle, sizi hiç tanımayan okuyucularımıza kendinizi kısaca anlatır mısınız? Nerede ve hangi yılda doğdunuz ve büyüdünüz? 1972 yılında Kars ın Susuz ilçesinde doğdum. Babam devlet memuru, annem ise ev hanımı. Ġlkokul u Kars ın Susuz ilçesinde bitirdim. Ortaokulu Kars ta okudum. Liseyi Kars ın Susuz ilçesinde yer alan Kazım Karabekir Anadolu Öğretmen Lisesi nde tamamladım. Liseden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geldim. Fakülteyi bitirdikten sonra Avukatlık stajımı tamamlayıp bir süre Avukatlık yaptıktan sonra Gazi Üniversitesinde Asistanlığa baģladım yılında Kuruma T. Uzman yardımcısı olarak geldim. 11 yıldır Kurumda çalıģıyorum. YaklaĢık 23 yıldır Ankara dayım. Kısmen Ankaralı oldunuz diyebiliriz o zaman. Fotoğraflar: Ahmet E. TURGUT Evet Ankaralı oldum. 17 yaģımdayken ayrılmıģtım Kars tan. 40 yaģımdayım. Ayrıca Ankaralı bir hanımefendi ile evlendim. Yani eģ tarafından da Ankaralı oldum. Hukuk alanını seçmeniz bilinçli bir tercih miydi? Çocukluktan itibaren böyle bir hayaliniz var mıydı? Bilinçli bir tercihti. Babam Adliye de çalıyor ve savcı kâtipliği yapıyordu. O yüzden hep savcılarla hakimlerle haģır neģir oldum. Lojmanlarda da beraber otururduk. O yaģlarda savcılar bana çok kudretli sözü geçen insanlar olarak görünürdü. O yüzden çocukluğumda dahil hukukçu olmayı hep istedim. Yani tercihim bilinçliydi.

15 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 15 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk (E.Ö. ekliyor: - Diğer meslek gruplarına göre halkın hukuk camiasına bakıģı biraz daha farklı. Herkes dört yıl okuyor ama toplum hâkim savcılara biraz daha farklı bakıyor. Bu meslek seçiminde etkili olabiliyor. Genelde bu camiada çalıģanların çocukları da meslek tercihlerini bu yönde kullanıyor. En azından benim kiģisel gözlemlerim bu yönde. ) Ankara Hukuk benim ilk tercihimdi. Lisede matematik bölümünde okudum. Okulu birincisi olarak mezun oldum. Tabi sınav denemelerinde iyi sonuçlar alınca öğretmenlerim neden Boğaziçi gibi daha yüksek puanlı yerleri yazmıyorsun dediler. Onların birazda zorlamasıyla tercihleri yazdık. Ġlk tercih Boğaziçi ĠĢletme, ikinci tercih Boğaziçi Ġktisat, üçüncü tercih Boğaziçi Uluslararası ĠliĢkiler falan. Ġstediğim bölüm yedinci sekizinci sıraya düģtü puanlama olarak. Normalde puan yetiyor ya. Sonra benim Edebiyat hocam bana - Bunları istiyor musun? diye sordu. Bende - Yok istemiyorum dedim. Oda bana - Niye yazdın o zaman?. Tabi böyle bir sıralamanın sebebi okuldaki psikolojik ortam. Sonra Edebiyat Hocam, - Nereyi istiyorsun? diye sordu. Ankara Hukuk deyince o zaman ilk tercihe Orayı yaz dedi. Ankara Hukuk o dönemde hukuk alanında en yüksek sosyal puanlı okuldu. Ġlk tercih orası olmak üzere beģ tane hukuk okulu yazdım. Neticede ilk tercihimi yüksek bir puanla kazandım. Bilinçli bir tercih dediniz ama. Çocukluğumuzda pilot, astronot vb. olmayı hayal ederiz. Sizin çocukluk hayaliniz var mıydı? Subay olmak varmıģ. Ġlkokulda falan subay olmak istiyormuģum. Ġlk televizyon aldığımızda Ġstiklal MarĢı okunurken askerler rap rap yürüyor, silahlarını çekiyorlar falan. Bende anneme dönüp - Anne bende böyle olmak istiyorum diyormu- Ģum. Böyle bir Ģey varmıģ. (GülüĢmeler) Ama tabi bilinçli tercihim hukuktu. Bir ara acaba öğretmenlik mi yapsam diye dü- Ģündüm. O da sevdiğim bir iģti. O yüzden üniversitede bir süre asistanlıkta yaptım. Ġdeal olarak sayılabilecek bir hocalık deneyimimde oldu.

16 Sayfa 16 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Burcunuz nedir? Kova Burcu. Burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? KiĢilik özelliklerinizin burcunuzu yansıttığını düģünüyor musunuz? Valla toplum zorla öğretiyor. (GülüĢmeler.) Bazıları hakikaten çok ciddi bir Ģekilde ilgileniyorlar. Bir arkadaģıma ailece ziyarete gitmiģtik. ArkadaĢımın eģiyle ile tanıģtıktan sonra arkadaģımın eģi bizim hanıma -EĢiniz Kova burcu mu? diye sormuģ. Ben ĢaĢırdım nasıl anladığını. Tabi iyi özellikler aklımızda kalıyor genellikle. Kötü özellikler aklımızda kalsa bile pek dillendirmiyoruz. Kova erkeği liderlik vasfına sahip özgürlüğüne düģkün oluyormuģ. DuyarlıymıĢ. Gerçi bunu bütün burçlar için söylüyorlar ama. (E.Ö. araya giriyor: - Benim gözüme çarpan en önemli özelliği her olay veya konu için Atilla Bey in bir hikâyesi bir fıkrası vardır. Orijinal ve esprili. Her defasında da daha önce duymadığım bir Ģey olur. O yüzden de çok hoģsohbettir Atilla Bey. ) Sağ olun. Eksik olmayın. Bazen bir konuyu uzun uzun anlatmaktansa bir fıkra veya hikâye anlatmanın daha etkili olduğunu düģünüyorum. Geçenlerde bir ziyaretteyim. ĠĢte karģımdaki bunu niye böyle yapmadın niye Ģöyle yapmadın diyor. Bende iki pehlivan varmıģ dedim. Yandan biri pehlivanlardan birine bağırıyor paçasını al paçasını al diye. Pehlivan dayanamamıģ elimden gelse canını da alacağım ama vermiyor ki ne yapayım demiģ. Yani uzun uzun bu iģ niye böyle olmuyor diye anlatmaktansa kısa bir hikâyeye daha etkili oluyor meramını kısa ve anlaģılır yoldan anlatmıģ oluyorsun. Bu sebeple ara sıra bu yola müracaat ederim. (E.Ö. soruyor: - Merak ediyorum fıkra kitapları falan okuyor musunuz veya araģtırıyor musunuz? Aslında bu özellik hafızanızın da güçlü olduğunu gösteriyor. ) Genellikle fırsat buldukça okuyorum. Lisede okurken bir fıkra defterim vardı. Bir gün Edebiyat hocam defteri benden istedi. Bir daha da geri vermedi. Daha faydalı iģlerle uğraģmamı istedi herhalde.

17 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 17 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Yemek konusuna gelirsek, yemeğe düģkün müsünüz? Valla lezzetli yemek yemekten keyif alırım. Hangi yemekleri beğenirsiniz diye sorarsanız hanımın yaptığı her yemeği beğenirim diyelim. (Gülümsemeler) Önce stratejik bir cevap vermiģ olayım. Ama eģim gerçekten güzel yemek yapıyor sağolsun. Evliliğimizin ilk zamanlarda yemek yapmayı bilmiyorum derdi ama sanırım biraz nazlanmıģ. Sonradan çok güzel yemek yaptığı ortaya çıktı. Bana göre hayatta ne yaparsanız yapın keyif alarak yapmak lazım. Memleketinizin yemeklerini arar mısınız? EĢiniz Ankaralı memleketiniz Kars. Memleketin yemeklerinden ziyade arada bir özlediğim annemin yaptığı bir sulu köfte yemeği var. Suluköfte ama bizim orada kullanılan aģotu denen bir ot var. O otla karıģtırılarak piģirilen köfte güzel. Onu bazen özlüyorum. Arada bir Ġstanbul a veya Kars a gittiğimde annem veya ablam sevdiğimi bildikleri için yaparlar. Böylece bu özlemimi de bu Ģekilde gideriyorum. Tabi bir de kaz eti var. Yılda bir kere ablam kaz eti gönderiyor Kars tan. Onun haricinde özlediğim tüm lezzetleri burada buluyorum zaten. Kaz eti normalde her dönem yenmiyormuģum sanırım. Sadece belli bir dönemde yeniyormuģ. Onun dıģında tadı güzel olmuyormuģ. Evet. Yağlı olduğu için onun yenme mevsimleri vardır. Bizim orada 29 Ekim civarında kazlar kesilir. Yani birine de kaz kesme bayramı dersek aynı andan iki bayram yapmıģ oluyoruz. (Gülümsemeler)

18 Sayfa 18 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Kesimden sonra kaz ciğerini, kanatlarını ayırırlar. Onları piģirirler. Asıl kalanlar tuzlanır, poģetlere konur ve soğuk bir yerlere örneğin damlara asılır. Bir ay kadar o Ģekilde bekletilir. Böylece tuz etin içine iģler, yağı kurur. Sonra piģirilip yenir. Kaz etinin lezzetinden ziyade nasıl yendiği daha önemli. Kaz bizim orada adeta özel bir merasimle Ģöyle yenir. Kaz daha çok Aile fertleri veya akrabalar bir araya geldiğinde piģirilir. Herkese eģit pay verilmiģtir ama herkes kendi payından birbirine ikram eder. Sonuçta herkes gene eģit miktarda kaz eti yemiģ olur. Ortaya tepsiyle pilav konur, herkes pilava kaģık sallar. Muhabbet ve ailenin bir araya gelmesi güzeldir. Mesele sadece kaz eti yemek değildir. ġimdi bile ablamın gönderdiği kaz etini yerken gözlerimi kapatır annemi, babamı, kardeģlerimi ve o günleri hatırlarım. Kaç kardeģsiniz bu arada? BeĢ kardeģiz. Dört tane ablam var. En küçük erkek kardeģ sizsiniz. Çok kıymetlisinizdir o zaman. (Gülümsemeler) Bizim oralarda kaç kardeģsiniz diye sordukları zaman özellikle kırsal kesimde iki üç falan derler. Kaçı erkek kaçı kız deyince kızları da mı soruyorsun derler. Kırsal kesimde böyle bir kültür var. Ben hep beģ kardeģiz derdim. Tam kazı piģirir yeriz deyince aklıma geldi. Kazı kuzine soba da falan mı piģirirdiniz. Acıkmaya baģladık sanırım. (Gülümsemeler) Evet. Kaz öyle piģer zaten. Sobalı evde büyüdük biz. Lojman da sobalıydı. Sabahtan sobanın üstüne tencerenin içine kaz konur. YavaĢ yavaģ akģama kadar piģer. Herkes kaz etinin kokusunu alır. Yanına bulgur pilavı falan yapılır. AkĢama kadar evdeki herkesi kaz eti yeme heyecanı sarardı.

19 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 19 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Günlük yemeklerden neyi tercih edersiniz? Ben yemek seçmemeye çalıģıyorum genellikle. Yemek seçiyor muydunuz daha önce? Evet. Üniversiteye gidene kadar çok yemek seçerdim. Üniversitede ailemden ayrılınca yemek seçmemeyi öğrendim. (E.Ö. ekliyor: - Atilla Bey in bir pilav yapma hikâyesi vardır. Belki anlatır. ) Bir akrabamızın tavsiyesiyle Karstan üç arkadaģ Sincan - da bir ev tuttuk. Yemek piģireceğiz. Bir arkadaģla annemden tarifi alarak pilav piģirmeye çalıģıyoruz. Önce pirinçleri yağda kavurduk, sonra pirinçlerin üzerine kaynattığımız suyu ekledik. Sonra baktık pilav altta su üstte kaldı. Pilav altta kaldı karıģtırmazsak yanar diye düģündük. Sonra baģladık pilavı piģene kadar karıģtırmaya. Tabi pilav lapa lapa oldu. (Gülümsemeler) Bir de karnabahar deneyimimiz var. ArkadaĢ karnab a h a r a l m ı Ģ. B e n Karanabahar nasıl piģer hiç bilmem. ArkadaĢ biliyormuģ. Beraber baģladık piģirmeye. Yemek piģmeye baģlayınca tuz atmak üzere tuz poģetinin içine avuçlarımı daldırıp iki avucumla tuzu aldım, arkada- Ģa göstererek - Yeter mi bu kadar dedim. ArkadaĢın verdiği cevap bu iģe daha fazla yabancı olduğunu gösterir gibiydi; - At. Yetmezse yine atarız.. tabi tuzu attık. Ama ama yemek yenilenecek gibi değil, tam anlamıyla tuz aģı olmuģ. Tabi böyle olunca yemek çöpe gitti. (GülüĢmeler)

20 Sayfa 20 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Yemek yapabildiğiniz anlaģılıyor. En güzel hangi yemeği yaparsınız? Pastırmalı ya da sucuklu yumurta. (GülüĢmeler) Diyelim yurtdıģına gittiniz. Yabancı bir ülkenin farklı mutfağını dener misiniz? Balık, sebze ise (Domuz eti gibi uygun olmayan Ģeyler içermiyorsa) denerim. DeğiĢik lezzetler denemekten keyif alırım. Mesela Türkiye nin değiģik yörelerini gezdiğim zaman oranın yöresel lezzetlerini denemeye çalıģırım. Tekrar günlük yemeklere dönecek olursak. Yemeklere baģlarken mutlaka çorba içmek isterim. Güzel hazırlanmıģ çorbaları severim. Ayrıca ayda bir iki defa iģkembe çorbasını içmeye özellikle giderim arada bir. Bol sarımsaklı. Misafirlik falan söz konusu değilse tabi. Genellikle, sebze ve et yemeğini fazla ayırmam. Ancak et yemeklerine bir eğilimim var hala. Son zamanlarda tavuk eti yemeği azalttım. Tavuk etini satın alırken de çok dikkat ediyorum. Malum tavuk eti hakkında birtakım söylentiler çıktı. Ġnsan tedirgin oluyor. Reklam vermek gibi olmasın güvendiğim için Erpiliç marka tavuk alıyorum. Sosis salam türü iģlenmiģ ürünlerde pek almıyoruz eve. Sucuk pastırma gibi ürünleri bildiğimiz markalardan güvenilir ise alıyoruz. Çoçuklar da ben de severek yiyoruz. Tatillerinizi nasıl geçirirsiniz? Ne tür tatiller size ve ailenize hitap eder? Deniz, doğa, kültür gezisi. Tatilimiz genellikle ikiye bölüyoruz. Bir tanesi gezme-görme ağırlıklı oluyor. Diğerinde ise bir otelde dinlenme Ģeklinde. Geçen yıl mesela Bolu da Polisevinde iki gün kaldık. Orada Yedigöllere, Abanta, Akçakocaya gittik. Oradan Safranbolu ve Amasra yı dolaģtık. Yani üç dört günlükte olsa biraz geziyoruz. Sonra sabit bir yerde bazen deniz kenarında bazen Kızılcahamam da konaklıyoruz. Evinizde tatil kararlarında en çok kim yönlendirici oluyor? EĢiniz veya çocuklar? EĢimde çocuklarda etkili oluyor.

21 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 21 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Kaç çocuğunuz var? Ġki tane oğlum var. Basri ve Sabri. Biri 11 yaģında diğer 9 yaģında. Büyük 12 ye girecek Ağustos ta. Büyük oğlum 15 Ağustos ta Kurumun resmi kurulduğu gün doğmuģ. 15 Agustos 2000 tarihinde. Bizim Hanım da 15 Ağustos doğumlu. Annesi Basri ye benim doğum günü hediyemsin der. 15 Ağustos ilginç bir tarih benim açımdan. Babamın vefat tarihi de 15 Ağustos. Allah rahmet eylesin. Tatil konusuna geri dönecek olursak ülkemizin en çok sevdiğiniz tatil yöreleri nerelerdir? Ġstanbul u çok seviyorum. Gezmek ve dolaģmak için çok güzel. Onun haricinde Bursa, Konya ve Urfa güzel. Urfa da mesela tarihi yerler fazla. Balıklıgöl var. Anadolu da ki ilk rasathane oraya kurulmuģ. Hazır gitmiģken oranın güzel yemeklerini de deniyoruz tabi. Sporla aranız nasıldır? Sevdiğiniz, izlediğiniz veya yaptığınız belirli spor türleri var mı? Ben Galatasaray taraftarıyım. Futbol söz konusu olduğunda genellikle ya final maçlarını takip ediyorum ya da özetleri. Yani lig maçlarını saatlerce oturup izlemeyi pek sevmiyorum. Milli maçlar veya Barselona ve Real Madrid gibi takımların zevkli maçları istisna. Masa tenisi oynuyorum. 40 yaģ üstü kiģiler için en yararlı aktivite olarak yürüyüģ yapmaya çalıģıyorum. Haftada iki ya da üç defa bir saate yakın EĢimle birlikte yürüyoruz. Bunların haricinde çocukları yüzmeye götürdüğümde ben de yüzüyorum. BoĢ zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Sevdiğiniz kitap ve müzik türleri, yazar ve sanatçılar nelerdir? BoĢ zamanlarımı daha çok çocuklarımla geçirmeye çalıģıyorum. Parka ve pikniğe gidiyoruz. Evde ortak bir Ģeyler yapmaya çalıģıyorum. Okuduğum kitaplar gelecek olursak en son Ġskender Pala nın ġah ve Sultan eserini okuyorum. Çaldıran savaģını anlatıyor. Okuduğum bir Ģeyin biraz faydalı olması gerektiğini de düģünüyorum. Sadece kurgu bir roman değil de hem okurken keyif alacağım hem bir Ģeyler öğrenebileceğim Ģeyleri tercih ediyorum. Film tercihimde de biraz düģündüren ve macera içeren yapımları daha çok tercih ediyorum. Bazen çok duygusal filmleri de tercih edebiliyorum.

22 Sayfa 22 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Sevdiğiniz özel bir müzik türü ve özel bir sanatçı var mı? Türk Sanat müziğini çok seviyorum. Zeki Müren hakikaten çok beğendiğim bir ses. Ġbrahim Tatlıses in bazı türkülerini de beğenirim. Aslında müzikle biraz uğraģtım ben. Piyano çalabiliyorum. Ortaokulda öğrendim piyano çalmayı. Müzik öğretmenim özel olarak ilgilenmiģti sağolsun. Ortaokul lise de okul korosu ile 30 a yakın konser vermiģtik o zamanlar. Bizim okul, Kars Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi, çok faal bir okuldu. Bando Ģefliği yapmıģtım. Oyun ekibinde oynardım. Orkestra da piyano ve org çalardım. Derslerim de iyiydi. Sosyal faaliyetlere katılmak derslerimi olumsuz etkilememiģti. Hala devam ediyor musunuz org veya piyano çalmaya? Yok. Ama bizim oğlanlarla bazen orgun baģına geçince çalıyoruz bir Ģeyler. Çocuklara okul için org almak gerekiyordu. Org aldım eve. ArkadaĢım eģek Ģarkısı Ģöyle çalınır, Daha Dün Annemizin Kollarında böyle çalınır diye çocuklara bir Ģeyler gösterirken bazen çalıyorum. Bizim büyük oğlanda müziğe karģı ciddi bir yetenek var. Bir iki defa gösterdiğim zaman çalıyor parçayı. Kulağının yatkın olduğunun göstergesi bu. Sevdiğiniz sanatçılara ekleyecekleriniz var mı? Klasik batı müziğininin bazı parçalarını da seviyorum. Özellikle coģkunluk veren parçaları. Her yıl yılbaģı gecesinde dünyanın önde gelen flarmoni orkestralarının konserleri olur. Onları zevkle dinlerim. Bu konserlerin kasetleri de çıkar. Berlin ve Viyana flarmoni orkestrasının bazı konserlerinin kasetlerini almıģtım. Hala ara sıra dinlerim. Biraz bahsettiniz ama televizyona ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Takip ettiğiniz diziler ve televizyon programları nelerdir? Çok fazla zaman ayırmıyorum. Daha çok haberleri takip ediyorum. Gerçi denk geldikçe izlemeye çalıģtığım güzel dizilerde var. Örneğin Seksenler dizisi. Bazen izliyorum. Bir de Avrupa Avrupa var. Bazen de onu izliyorum. Ayna programı eğer televizyon baģında ise vaktimde varsa mutlaka izlerim. Çok güzel bir program. Hele bir yere gitmeden önce orayı tanıtan bir bölümü izlerseniz çok güzel oluyor. EĢimle Viyana ya gitmiģtik geçen yıl. Öncesinde Ayna nın Viyana yı tanıtan bir programını izlemiģtim. Çok faydası oldu. Kaliteli bir program.

23 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 23 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Arabalar ve araba kullanmak ilginizi çekiyor mu? Arabanızın markası nedir? Çok severim araba kullanmayı. Ben paramın yeteceği en üst model arabayı alıyorum genellikle. Benim ilk arabam Mercedes. (GülüĢmeler) Ġlk arabamı satın alacağım. Tanıdık bir galericiye gittim. 91 model Renault, 93 model ġahin ya da 78 model Mercedes önerdi benim bütçenin elverebileceği. En pahalısı Mercedesti TL. 300 TL da borç kalıyordu. Mercedes i tercih ettim. 78 model 230E Mercedes aldım. Deri döģeme, sunroofu falan var. Kısacası süper bir araba ama tekerleri kötü. Son parama kadar verdiğim için tekerleri yenileyemedim. Benzinlikten benzinlikçiye gidiyor, tekerlere hava bastırıyordum. Yani o kadar Bir ay sonraki maaģımı alınca ancak yeni tekerler alabildim. ġimdiki arabanızın markası nedir? Valswagen Passat. Volkswagen Passat

24 Sayfa 24 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Alman arabalarına bir eğiliminiz var gibi. Bundan önceki Audi A4 tü. 3,5 yıl bindim. Çok güzel bir arabaydı hakikaten. Plakası da çok özeldi. 06 BA Memleket Kars olunca. Rüya arabanıza gelelim. Herhangi bir arabayı fiyatına bakmadan alabilecek durumda olduğunuzu varsayalım. Hangi marka ve modeli satın almak isterdiniz? Audi Q5 ya da Mercedes GLK250 CDĠ yani Mercedesin küçük SUV modelini tercih ederdim. Spor arabaları pek beğenmiyorum. Bir keresinde Ferrari kullanmıģtım. Yere çok yakın ve kullanımı sert geldi. Bana göre değil dedim. Ben daha çok konfor arıyorum. Bir de 4 kapı. Allah ömür verir ve imkânım olursa bu söylediğim modelleri alırım herhalde. Audi Q5 Mercedes GLK250 CDĠ

25 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 25 Ayın Konuğu: Atilla Öztürk Son sorumuza geldik. Çoğu insan günümüzde cep telefonsuz ve internetsiz yapamamaya baģladı. ĠĢte kullanıyoruz. Muhtemelen evde internet bağlantısı var. Akıllı telefonlar var. Bilgi teknolojileri ve iletiģim araçlarıyla aranız nasıl? Kendinizi nasıl bir teknoloji kullanıcısı olarak görüyorsunuz. Bir tarafta hiç kullanmıyorum bir tarafta bağımlıyım yazan bir sıkala yapsak kendinizi nereye koyarsınız? Tabi mecburen telefonum hep yanımda. Son teknoloji ve ürünleri örneğin IPhone, Skype artık neyse kullanırım ama çok da bağımlı olmamaya çalıģıyorum. Tatilde günlerce internetsiz kalsam da aramam. Evde internet bağlantısı var mı? Mobil internet kullanıyoruz. 4 Gbyte lık mobil geniģbant internet aboneliğimiz var. Gerektiği zaman onu kullanıyoruz. Ayrıca, bu Ģekilde çocukların internet kullanımını da daha rahat kontrol edebiliyoruz. Konuk olduğunuz, bize vakit ayırdığınız ve sorularımıza samimi yanıtlar verdiğiniz için size teģekkür ediyoruz. Son olarak okuyucularımızla paylaģmak istediğiniz bir Ģeyler var mı? Çok teģekkür ediyorum. Ben BiliĢim Uzmanları Derneği ni çok önemsiyorum. Derneğin fahri üyesiyim aynı zamanda. Üyesi olmaktan da gurur duyuyorum. KurumsallaĢma adına atılmıģ önemli bir adım olarak görüyorum. ÇalıĢmalarınızı heyecanla takip ediyor ve çalıģmalarınızda baģarılar diliyorum.

26 Sayfa 26 ÇEKTİKLERİMİZ Ahmet DARICI EriĢim ve Tarifeler Dairesi BaĢkanı, BTK Kale Giresun Mustafa GÜNEġ Müdür PGM, BTK Ġspanya

27 Cilt 2, Sayı 2 Sayfa 27 DURUP BAKTIKLARIMIZ George Tapan, YeĢil Bölgeye Doğru, Palawan Adaları, Filipinler National Geographic Yılın En Ġyi Fotoğrafları, Mekan Kategorisi Birincilik Ödülü, 2011 Hazırlayan: Ahmet E. TURGUT James Vernacotola, Yörüngeye Kanal, Ponte Vedra, Florida, ABD National Geographic Yılın En Ġyi Fotoğrafları, Mansiyon, 2011

28 BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ BĠZ KĠMĠZ? BiliĢim Uzmanları Derneği, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nda çalıģan bili- Ģim uzmanları tarafından 11 Ekim 2010 tarihinde kurulmuģtur. YazıĢma Adresi Anadolu Bulvarı Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. Blok No: 41 Yenimahalle Ankara Telefon 0 (312) (312) Faks 0 (312) (312) E-posta AMACIMIZ NEDĠR? Amacımız, Derneğimiz üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yardımlaģmayı sağlamak; üyelerimizin meslekî geliģmesini teģvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve ülkemizde bilgi teknolojileri ve iletiģim alanlarında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ YÖNETĠM KURULU Elif Özdemir Salim Ketevanlıoğlu Cengiz Eken Ahmet E. Turgut Beytullah KuĢcu Ramazan Yılmaz Mehmet Özcan bilisimuzmanlari.org Editörün Notu Yaz geldi. BUD Yayıncılık Grubu Nur SAYGI Yavuz GÖKTAYLAR AyĢe Gül MĠRZAOĞLU BİLİŞİM UZMANLARI BÜLTENİ Bilişim Uzmanları Derneği - nin düzenlediği Sosyal Medya konulu konferansa katıldım. İtiraf etmek gerekirse şu ana kadar hayatımda gördüğüm en eğlenceli konferanstı. Her ne kadar konuşmacılardan Sayın Kemal İlter in son anda çıkan sağlık sorunları nedeniyle katılamaması üzücü de olsa diğer konuşmacı Sayın Serdar Kuzuloğlu yaptığı harika sunumla izleyenleri iki saat ondakika boyunca koltuklarında tutmayı başardı. Sunumun son derece görsel ve esprili olması yanında Sayın Serdar Kuzuloğlu vermek istediği mesajları da hedef kitlesine ulaştırdı. Sayın Serdar Kuzuloğlu ve Bilişim Uzmanları Derneği ni bu başarılı çalışma nedeniyle bir kez daha kutluyorum. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte herkesi bir tatil telaşı sardı. Geçtiğimiz kışın uzun ve sert olması güneşli deniz kıyılarına olan özlemi artırdı sanırım. Bu tatil telaşı da bu ayki sayımızın kısa olmasına yol açtı. Bununla birlikte bu sayımızda keyifle okuyabileceğiniz bir röportajımız var. Sayın Gökhan Evren ve Sayın M. Salim Ketevanlıoğlu da eğlenceli bir bulmaca hazırladılar. Ayrıca, bulmacayı ilk doldurup gönderecek okuyucumuza bir hediye vaat ediyorlar. Siz bulmacayı doldururken ben de kendilerine ve diğer tüm yazarlarımıza harcadıkları emekten dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Katkılarının devamını diliyorum. Yavuz GÖKTAYLAR BiliĢim BaĢuzmanı SAD, BTK Son olarak, hepinizi bültene katkı yapmaya çağırıyorum. Konu sınırlamamız yok. Her türlü katkıya açığız. İlginiz olan ve vakit ayırmaktan hoşlanacağınız her konuda yazın. Saygılarımla; Yavuz Göktaylar

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi?

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi? Alkollü İçecek: 18.12.2011 Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? -Akşam yemeğinden sonra saat 20:00 civarında. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? -Kendim satın almadım. Kız

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

Seyahatte Tasarruf Rehberi Yapmanız ve Yapmamanız Gerekenler

Seyahatte Tasarruf Rehberi Yapmanız ve Yapmamanız Gerekenler Seyahatte Tasarruf Rehberi Yapmanız ve Yapmamanız Gerekenler 10 uygulaması kolay tasarruf ipucu Seyahatin en büyük engellerinden bir tanesi bütçe... Keseyi yönetememek sadece gitmenizin değil, gittiğinizde

Detaylı

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009)

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum»

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum» Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni «Okula Uyum» Hayatımızda yeni bir sayfa daha açılıyor. Bu başlangıç hem çocuğunuzun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı... Çocuklar, okula

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

BÜLTENİMİZDE NELER VAR? 2013-20142014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ GEMS ETKİNLİKLERİMİZ KURBAĞALAR KİTAP ATÖLYESİ YAZAR ETKİNLİĞİMİZ OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ GEZİLERİMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz www.viphuzurevi.com Davetler, toplantılar Aile büyüklerinin özel ihtimam ve ilgiye ihtiyacı var. Ancak yaģadığımız yoğun iģ ve seyahat temposunda

Detaylı

BiG-Eğitimi Gastronomi Meslekleri

BiG-Eğitimi Gastronomi Meslekleri BiG-Eğitimi Gastronomi Meslekleri... Senin Yeteneklerin, Senin Geleceğin! Ebeveyn Bilgilendirmesi Gastronomi Alanında Meslek Eğitimi Hakkında Senin Yeteneklerin, Senin Geleceğin! > 6 En İyi Fırsatları

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ OLUYOR

SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ OLUYOR 2007 yılında Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü nden birincilikle mezun olan, ayrıca Uluslararası Ticaret Bölümümüzde çift ana dal yapan, 2010 yılında da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ndan mezun

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

Görev Ve Yetkileri Semineri Düzenlendi

Görev Ve Yetkileri Semineri Düzenlendi Öğrencilerimize Muhtarın Görev Ve Yetkileri Semineri Düzenlendi 10. 04. 2014 Perşembe günü Fevzi Çakmak Mah. muhtarı Sn. Mehmet ÜNLÜ okulumuza davet edildi. 4.sınıf öğrencilerine İnsanlar ve Yönetim ünitesi

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

KENDİ İŞİNİZİ YAPARKEN KİMSE YANLIŞLARINIZI DÜZELTECEK CESARETE SAHİP OLAMIYOR.

KENDİ İŞİNİZİ YAPARKEN KİMSE YANLIŞLARINIZI DÜZELTECEK CESARETE SAHİP OLAMIYOR. Osman Serin, Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün 2007 mezunu. Kendisi, aynı zamanda, Üniversitemizin MBA dalında yüksek lisans öğrencisi Osman Serin ile Üniversitemiz ve otomotiv sektörü hakkında keyifli

Detaylı

Iron Butt Reports - 09 July 2011

Iron Butt Reports - 09 July 2011 İstanbul (Kağıthane) Bolu Çankırı Yozgat Sivas Erzincan Bayburt Artvin Rize Trabzon 1.767 Km Henüz yola çıkmadan önce Kağıthane deki evin önünde sanırım saat 02:20 civarı. Yola çıkmanın heyecanı ile yanlızca

Detaylı

DON GİOVANNİ. uygun ve çok uzun uçuş saatleri gerektirmeyen bazı Avrupa şehirlerine göz gezdirirken

DON GİOVANNİ. uygun ve çok uzun uçuş saatleri gerektirmeyen bazı Avrupa şehirlerine göz gezdirirken TURK 101-57 2014-2015 Güz Dönemi İlk Ödev-Son Metin Opera 08.10.2014 Beril Babacan 20901276 DON GİOVANNİ Geçtiğimiz kış bir arkadaşımla ara tatilde yurtdışına çıkmak istiyorduk. Bütçemize de uygun ve çok

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

Yaza Merhaba Araştırması

Yaza Merhaba Araştırması Yaza Merhaba Araştırması Mayıs 2017 Yaza Merhaba Araştırması,Türkiye dijital halk geneli nezdinde yaz mevsiminin dijital hayattaki alışkanlıklara etkisini belirlemek amacıyla 9-14 Mayıs 2017 tarihleri

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Jamie Foxx J

Jamie Foxx J Jamie Foxx J - - - - - - - - - - - - - 62 Corinne Foxx 63 Biz müzik ve sinemayı bir araya getiren bir aileyiz. Babam hem eğitimli bir müzisyen hem de bir oyuncu. Gerçekten çok şanslıyım! Corinne Foxx Jamie

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

Nepal Gezisi (Holi Festivali'nde Nepal'e gidiyoruz!)

Nepal Gezisi (Holi Festivali'nde Nepal'e gidiyoruz!) Tur Başlık: Nepal Gezisi (Holi Festivali'nde Nepal'e gidiyoruz!) Tur İçeriği: Günümüz insanı neden sürekli bir gezme isteği ile yanıp tutuşur? The Patika olarak bu soruya verilebilecek tek bir doğru cevap

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ

DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ Prof.Dr.Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ( Türk PDR-DER BaĢkanı)2008 Davranışçı Yaklaşım Temel Önermesi:Çevre koģulları,uyarıcılar denetlenerek

Detaylı

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ Kasım 2012 www.irfankoleji.com Sayfa 1 / 5 GENCİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI Gençler Dile Geldi adında İntel in düzenlemiş olduğu

Detaylı

ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ?

ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ? ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ? Ellerim Tombik Tombik Ģarkısını öğrenyoruz. Kaza ve tehlikelerden nasıl korunmam gerektiğini öğreniyorum. Sağlık öğüdü adlı Ģarkıyı dinliyoruz.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:6 Hafta:10 Sayı: 8 06 Kasım 2015 Değerli Velilerimiz, İnsanın işini sevmesinin çok önemli olduğunu her gün yaşayarak bizzat deneyimliyorum.

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Araştırmalar, evli çiftlerin yarıdan fazlasının birbirini tam olarak tanımadıklarını gösteriyor. Peki siz eşinizi yeterince tanıyor musunuz?

Araştırmalar, evli çiftlerin yarıdan fazlasının birbirini tam olarak tanımadıklarını gösteriyor. Peki siz eşinizi yeterince tanıyor musunuz? Araştırmalar, evli çiftlerin yarıdan fazlasının birbirini tam olarak tanımadıklarını gösteriyor. Peki siz eşinizi yeterince tanıyor musunuz? Prof. Dr. Nevzat Tarhan ın Evlilik Psikolojisi kitabından bu

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

Hasan ALİBAŞOĞLU / ÇOMÜ MYO İnşaat 2A

Hasan ALİBAŞOĞLU / ÇOMÜ MYO İnşaat 2A ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, tatil dönemine girmiş olan ÇOMÜ de Terzioğlu Yerleşkesi nde karşılaştıkları üniversiteli öğrenciler ile görüştü. Öğrencilere neden hala şehirde ve ÇOMÜ de olduklarını

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji

ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji Sunum İçeriği Bağımlılık Nedir? Teknoloji Bağımlılığı... Teknoloji Derken? Nasıl Bağımlı Olunur? Teknoloji Testi Teknolojiden Yararlanmak Ama Bağımlı Olmamak İçin...

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ

BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ Bayram tatili için tatilciler yurt içinde Bodrum u, yurt dışında Roma yı tercih ediyor Ramazan Bayramı nın hafta içine denk gelmesi ve çalışanların yıllık

Detaylı

MERHABA. Takım ruhuyla çıktığımız bu yolda önceliklerimiz ve hedeflerimiz:

MERHABA. Takım ruhuyla çıktığımız bu yolda önceliklerimiz ve hedeflerimiz: MERHABA 2014 yılının Ekim ayında Elektromobil Takımımızı kurarak bilimsel bir projeyle yola çıktık. ÇalıĢmalarımıza performans modeliyle baģladık. Hedefimize adım adım yaklaģıyoruz. Projemize maddi manevi

Detaylı

Sosyal Ajan. Melek mi Şeytan mı? ÖYKÜ. Marka Uzmanı GİZEM. Kokusunda Davet var ÖZKAN

Sosyal Ajan. Melek mi Şeytan mı? ÖYKÜ. Marka Uzmanı GİZEM. Kokusunda Davet var ÖZKAN Sosyal Ajan Marka Uzmanı GİZEM Melek mi Şeytan mı? ÖYKÜ Kokusunda Davet var ÖZKAN Y eni yepyeni bir dergiyle karşınızdayız. Sosyal medyada tanımanız gereken, takip etmeniz gereken kişileri mercek altına

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

Oya BAYINDIR Özkan ALATAġ Sevgi Eskiocak TKBD BaĢkanı TKBD Okulu Sorumlusu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oya BAYINDIR Özkan ALATAġ Sevgi Eskiocak TKBD BaĢkanı TKBD Okulu Sorumlusu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ (TKBD) SÜREKLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM OKULU (SMGO) TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 22-24 Ekim 2011 EDĠRNE Değerli üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Türkiye nin

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ

15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Değerli Üyelerimiz, 15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz.

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN 2017 Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. BABALARIMIZA... VELİLERİMİZE

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2. SINIF 2. DÖNEM BAġI GENEL DEĞERLENDĠRME SINAVI HAYAT BĠLGĠSĠ

2. SINIF 2. DÖNEM BAġI GENEL DEĞERLENDĠRME SINAVI HAYAT BĠLGĠSĠ Adı ve Soyadı: No: 2. SINIF 2. DÖNEM BAġI GENEL DEĞERLENDĠRME SINAVI HAYAT BĠLGĠSĠ Sağlıklı büyümemiz ve gelişmemiz için doğru beslenmeliyiz. 1. Hangi seçenekteki besinlerle beslenen kiģi Dr Özgür Bey

Detaylı

Üç nesil Anneler Günü

Üç nesil Anneler Günü Üç nesil Anneler Günü Mayıs 10, 2015-11:45:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, siyasete başladığında 1,5 yaşında olan ve adeta "parti içinde büyüyen" 15 yaşındaki kızı Ayşe ve her zaman kendisine

Detaylı