Enerji yönetimi: Enerji tüketiminin izlenmesi, görselleștirilmesi, değerlendirilmesi ve optimizasyonu Michael Rader

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji yönetimi: Enerji tüketiminin izlenmesi, görselleștirilmesi, değerlendirilmesi ve optimizasyonu 2012-2. Michael Rader"

Transkript

1 Michael Rader Pazarlama Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Enerji yönetimi: Kısım 2: tüketim verilerinin görselleștirilmesi ve İki kısımdan olușan bu makale serisinin ilk bölümünde; gerekli altyapı, müșteri için anlam ifade eden önemli performans göstergelerinin hesaplanması için uygun standartlaștırmalar, bir sistem mimarisinin yapısı ve bu mimarinin, bilgilerin hesaplanacağı ve depolanacağı bölümleri gibi enerji yönetim sistemlerinin teknik ve organizasyonel gereksinimlerine odaklanılmıștır. İkinci bölümde, tüketim verilerinin görselleștirilmesi ve analiz edilmesine odaklanılacaktır. Burada, herhangi bir optimizasyon potansiyelinin nasıl keșfedileceği açıklanacaktır.

2 Verilerin görselleștirilmesi Görselleștirme, toplanan verileri insanların anlayabileceği basit görsel biçimlere dönüștürür. Görselleștirme kalitesi, bir tesisin optimizasyon potansiyelinin keșfi için belirleyici öneme sahiptir. İlk olarak, basit görselleștirmeler kullanıcı davranıșını ya da ekipman kurulumunu değiștirerek önemli tasarruflar sağlanmasına yardımcı olabilir. Süpermarketler alanından bir örnek: Daha uzun süreli aralıklarda elektrik tüketiminin basit bir șekilde izlenmesi ile, șirket merkez bürosunda çok sayıda süpermarketin elektrik tüketiminin akșam açık oldukları saatler ile iș saatleri dıșındaki gece saatlerinde neredeyse aynı olduğu bulunmuștur. Bunun nedeni park sahası ıșıklandırmasının devamlı olarak açık kalıyor olmasıdır. Süpermarketin açık olduğu saatler için bir ıșıklandırma kontrolü programı kullanarak, gece dıș ıșıklandırmanın sebep olduğu elektrik tüketiminden %75 den fazla tasarruf sağlanabilir. Grafiksel değerlendirmenin farklı olanakları Modern otomasyon sistemlerinde, otomasyon istasyonlarının içinde grafiksel değerlendirmeler yapmak mümkündür. Sınırlı depolama kapasitesi nedeniyle bu tür değerlendirmeler çoğunlukla uzun süreli zaman aralığı gerektirmeyen göstergelerdir. Bununla ilgili bazı örnekler: 7 % 57 % 36 % CentraLine ARENA AX / Heating Energy Lobby CentraLine ARENA AX / Electrical Energy Lobby CentraLine ARENA AX / Cooling Energy Lobby Șekil 1: Kümülatif günlük, aylık veya yıllık tüketimin tüketici türlerine göre bir pasta grafiği ile dökümü.

3 Șekil 2: Eğilim eğrileri veya yığılmıș çubuklar biçiminde temsil edilen enerji tüketiminin günlük karakteristikleri. Semboller: 1: Soğutma 2: Kullanım suyu 3: Elektrik enerjisi CentraLine HAWK gibi modern otomasyon cihazları, daha ayrıntılı analiz ve çizelgeler olușturmak için bir web tarayıcısı üzerinden diyagramlara erișmeye ilaveten PDF biçimindeki raporların otomatik olarak dıșarı aktarılmasına veya postalanmasına ve verilerin popüler elektronik tablo uygulamalarına aktarılmasına olanak tanır. Daha uzun zaman aralıkları yönetim seviyesinde analiz edilebilir çünkü o seviyede daha fazla depolama yeri mevcuttur. Bu ișlev, çok sayıda yılın karșılaștırmalı ne (yıllık karșılaștırma) imkan sağlar. Șekil 3 te, 2011 in ikinci çeyreğinde (kırmızı eğri) gerçekleștirilen ve sonuç olarak kıș aylarında tüketimin azalmasına yol açan bir optimizasyon prosedürü (yalıtım) gösterilmektedir.

4 Șekil 3: yıllık karșılaștırması Enerji karıșımı, farklı türlerdeki tüketicilerin toplam enerji faturası üzerindeki bireysel katkısını göstermek için bir yığılı çubuk grafiği biçiminde zamana karșı betimlenebilir. Șekil 4: Zaman içerisinde enerji bölünmesi Semboller: 1: Isıtma (kwh) 2: Ișıklandırma (kwh) 3: Sıcak su (kwh) 4: Soğutma (kwh)

5 Gerileme analizi verilerin yorumlanmasını kolaylaștırır Gerileme analizi özel öneme sahiptir. Noktalar halinde iki farklı (fakat birbiri ile bağlantılı) ölçümün çizimini yapar. Șekil 5, günlük ısıtma enerjisi tüketiminin (y ekseni) ortalama dıș sıcaklığa karșı çizimini (her nokta bir günü temsil ediyor) göstermektedir. Nokta kümelerini değerlendirerek önemli çıkarımlar elde edilebilir: Eğri nin konumu ısıtma limitini gösterir. Bina için bu gerileme analizi yapılmıștır ve bu da yaklașık 15 C dir. Eğer dıș sıcaklık bu ısıtma limitinden daha yüksek ise, çok az enerji (sadece sıcak su üretimi) kullanılmaktadır. Dıș sıcaklık ısıtma limitinin ne kadar altına düșerse o kadar çok ısıtma enerjisi gerekir. Bu eğri ne kadar yassı olursa dıș sıcaklığının enerji tüketimi üzerindeki etkisi o kadar düșük olur. Dik eğriler ve yüksek ısı limitleri, daha iyi bina yalıtımı ile engellenebilecek yüksek iletken ısı kaybına ișaret eder. Aynı sıcaklık için nokta bulutundaki yüksek sapma, birbirine eș iklimsel koșullar altında güçlü biçimde dalgalanan enerji tüketimi anlamına gelir. Bunun nedeni oldukça karmașık olabilir ve sebepler çoğunlukla kullanım șekillerinden kaynaklanır: Örneğin değiștirilen çalıșma saatleri, açık pencereler, spor salonlarının dușlarındaki kullanım süresine bağlı artan sıcak su kullanımı, vb. Nokta bulutunun aykırı değerleri, özellikle eğer bu aykırı değerler sıklıkla veya düzenli biçimde ortaya çıkıyor ise kullanıcı aksiyonlarının gerekli olduğunu gösterebilir. Șekil 5 teki olağan alt aykırı değerler açıklanabilir çünkü incelenen binanın kullanımı hafta sonlarında daha azdır (hafta içine oranla) ve bu da daha düșük ısı talebine neden olur. Üst aykırı değerlerin analizi bu değerlerin daima Salı günleri ortaya çıktığını göstermektedir. Bunun bir nedeni, kapalı saatler süresince sürekli ısıtmaya neden olan yanlıș biçimde ayarlanmıș bir zamanlama programı da olabilir.

6 1 3 2 Șekil 5: Gerileme analizi Semboller: 1: Olağan üst aykırı değerler: yanlıș zamanlama programı 2: Olağan alt aykırı değerler: hafta sonları 3. Isıtma sınırı Gerileme analizlerinin bir çok farklı kullanımı vardır. Enerji tüketimi dıș sıcaklık yerine üretim șirketleri için imal edilen ürünlerin miktarına karșı da çizilebilir. Isı jeneratörünün verimliliğini analiz etmek için üretilen ısı enerjisinin, metre küp cinsinden tüketilen gaza karșı çizilmesi anlamlı olabilir. Olağan aykırı değerleri belirlemek için, hafta içi karșılaștırmalı değerlendirmeleri yardımcı olur. Burada, enerji tüketimi her gün için belirlenen bir zaman aralığına karșı çizilmiștir. Böylece belli günlerin diğer günlere oranla önemli sapmaları olduğu doğrudan görülebilir. Bir ofis binası veya okul binası için çalıșma günlerinin tamamında enerji tüketiminin benzer bir karakteristiği göstermesi ve hafta sonlarında daha düșük bir tüketim değerinin olması beklenir. Fakat, Șekil 6 da ısıtmanın tüm gün açık kaldığı Salı gününde beklenmeyen eğriler gösterilmektedir.

7 Șekil 6: İki hafta süreyle hafta içi karșılaștırmalı değerlendirmesi. Burada Salı günleri olağan dıșı zaman profili ve daha yüksek tüketim ile

8 Enerji yönetim sistemleri maliyet șeffaflığı sağlar Sonuç olarak bir enerji yönetim sistemi tüketim değerlerini maliyete dönüștürme yetisine sahiptir. Maliyetler müșteri ve enerji tedarikçisi arasında imzalanan sözleșmelere bağlıdır. CentraLine enerji yönetim yazılımı, sözleșmelerin yazılım içerisinde temsil edilmesine ve böylece tüketimin otomatik olarak herhangi bir para birimine çevrilmesine olanak sağlar. Șekil 7: Tarife analizi Șekil 7 de tarifenin üç bileșenden oluștuğu bir tarife analizinin örneği gösterilmektedir: gündüz, gece ve hafta sonu tarifesi. Diğer tarife kombinasyonları da, örneğin tüketim miktarına bağlı tarifeler, basit biçimde kurulmuștur.

9 Bina sakinlerinin tutumlarındaki değișim ile enerji tasarrufu Enerjinin tüm bina kullanıcıları tarafından bilinçli kullanımı maliyet tasarrufuna çok önemli bir katkı sağlar. Bu noktada rapor ve analizlerin sadece enerji yönetiminden sorumlu personele sunulmayıp aynı zamanda seçilen enerji performansı göstergelerinin grafiksel olarak bina kullanıcılarının her birine iletilmesi anlamlıdır. CentraLine Enerji Yönetim Sisteminde bu ișlem, elektronik gösterge panoları (bkz. Șek. 8) denilen ve seçilen raporların otomatik olarak yayınlandığı panolarda, örn. bina lobisindeki bir ekranda gerçekleștirilir. Görüntülenecek bilgiler müșterinin bir temsilcisi ile birlikte sistem ortağı tarafından tanımlanır. Uygulama olasılıkları neredeyse sınırsızdır: Çalıșanlar kendi departmanlarının enerji tüketiminin toplam enerji tüketimine olan oranını görebilir, bir üretim tesisinin farklı vardiyaları üretilen ürün bașına tüketilen enerji üzerinden diğer vardiyalarla kıyaslanabilir ve otel konukları ortalamaya oranla kendi enerji ayak izlerinin karșılaștırmasını alabilirler. Bu tür ölçümler bireylerin eylemlerinin enerji tüketimi üzerindeki etkisini gösterir ve sonuç olarak binanın verimli enerji kullanımı hakkındaki bilincine katkıda bulunur. Șekil 8: Elektronik gösterge panosu örneği

10 Optimizasyon potansiyeli örnekleri Optimizasyon potansiyeli, enerji performans göstergelerinin görselleștirilmesi analizinden ve binaların karșılaștırmalı değerlendirmelerinden türetilir. Optimizasyon örnekleri makale içerisinde hali hazırda verilmiștir. Bu örnekler, bireysel eylemlerin sonuçlarının görselleștirilmesi aracılığı ile çalıșan bilincinin eğitiminden yalıtım uygulaması gibi inșaat önlemlerine kadar kontrol stratejilerinin iyileștirilmesine kadar geniș bir yelpazede yer alır. Kontrol stratejilerinin iyileștirilmesi zamanlama programlarının ayarlanmasından tamamen revize edilmiș kontrol stratejilerine kadar bir kapsamda olabilir. Önemli oranda tasarruf potansiyelleri göreceli olarak düșük yatırımlar ile gerçekleștirilebilir. Örneğin: Europark Rust taki 4D sinema salonu ve Viechtach daki bir süpermarket havalandırma kontrol stratejilerini talebe dayalı hava kalitesi kontrolüne göre yeniden programlayarak %30 a kadar enerji tasarrufu sağlamaktadırlar. Bu tasarruflar müșterilerinin konforundan hiç ödün vermeden gerçekleștirilmiștir. CentraLine AX gibi akıllı sistemler enerji yönetimini doğrudan ekipman kontrolörlerine bağlayabilir ve böylece enerji maliyetlerini azaltmak için tesis tutumunu gerçek zamanlı olarak etkileyebilirler. Bir örnek: Elektrik sayaçlarından alınan verilerin sürekli analizi ile yükün tavan yapacağı zamanları önceden kestirmek ve bunları elektrik tüketicilerinin zamanında seçilerek kapatılması, azaltılması veya periyodik ișletilmesi ile ortadan kaldırmak mümkündür. Örneğin, müșteri konforundan algılanabilecek oranda bir ödün vermeden kısa süreliğine fan hızları düșürülebilir. Böylece, yük tavanlarının neden olduğu yüksek enerji maliyetleri etkin biçimde ortadan kaldırılabilir. Özet Modern enerji yönetim sistemleri enerji tüketimini șeffaflaștırır, optimizasyon potansiyellerinin keșfedilmesine yardımcı olur ve uygulanan optimizasyonların etkinliğini doğrular. Doğru uygulandıklarında, tüketim verilerini hava durumu etkileri, kullanıcı tutumu ve/veya bina boyutuna göre denkleștirerek binaların enerji verimliliğini değerlendirmenize ve binaları diğerleri ile karșılaștırmanıza imkan sağlarlar. Bu bir yandan ayrıntılı bir sistem tasarımı bir diğer yandan da farklı kullanıcı ihtiyaçlarının hızlı ve etkin biçimde uygulayabilecek kadar esnek bir teknik çözüm gerektirir. Enerji yönetimi ve kontrol teknolojisinin bir entegre sistemde birleștirilmesi, enerji tüketicilerinin otomatik olarak kapatılması ile ek tasarruf potansiyelinin gerçekleștirilmesine olanak sağlar ve kullanımı tek tip olan tam bir sistemin avantajlarını sunar. CentraLine enerji yönetimi ortakları müșterileri entegre enerji yönetimi sistemlerinin tasarım ve uygulanmasında uzmanlıkla destekler.

11 Görüntü kaynakları: Șekil 1 8: CentraLine Yayın ile ilgili iletișim kurabileceğiniz ortaklarımız: Ansel & Möllers GmbH Simone Setka König-Karl-Straße Stuttgart Tel: / ; Faks: -25 E-posta: Binalarda enerji verimliliği konusu hakkında daha fazla bilgi adresinden edinilebilir. Bu siteden CentraLine uzmanları tarafından yazılmıș makaleleri görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. CentraLine hakkında daha fazla bilgiye, Bilgi Hattı / numarasından ya da internet üzerinde adresinden ve aynı zamanda adresine e-posta göndererek ulașılabilir. CentraLine Honeywell GmbH 17 Böblinger Street D Schönaich

ENERJİ SARFİYATINI İZLEME, GÖRSELLEŞTİRME, DEĞERLENDİRME VE OPTİMİZE EDILMESİ: ENERJİ MONİTORİNG. Dr. İbrahim ÇAKMANUS www.cakmanus.com.

ENERJİ SARFİYATINI İZLEME, GÖRSELLEŞTİRME, DEĞERLENDİRME VE OPTİMİZE EDILMESİ: ENERJİ MONİTORİNG. Dr. İbrahim ÇAKMANUS www.cakmanus.com. ENERJİ SARFİYATINI İZLEME, GÖRSELLEŞTİRME, DEĞERLENDİRME VE OPTİMİZE EDILMESİ: ENERJİ MONİTORİNG Dr. İbrahim ÇAKMANUS www.cakmanus.com.tr Giriş Sürdürülebilir binalarda enerji verimliliğinin artıtrılmasının

Detaylı

Teknik hizmetlerin bir hastaneye entegre edilmesi için akıllı çözümler 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Teknik hizmetlerin bir hastaneye entegre edilmesi için akıllı çözümler 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Teknik hizmetlerin Avrupa da binalar enerji tüketiminin %40 ını oluşturur. Özellikle hastanelerin enerji konusundaki talepleri

Detaylı

Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer

Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer 2011-2 Edgar Mayer Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Çığır açan enerji Sıfır enerji tüketimi: 2019 dan sonraki binalar için koyulmuş hedef. Uzmanlar şu anda bu hedefe ulaşmak için

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 EN 16001

Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 EN 16001 Enerji Yönetim Sistemleri ISO 5000 EN 600 İşletmelerde Enerji Yönetimi EN 600 Giriş Sistematik enerji tasarrufu Enerji yönetimi kapsamında enerji tüketimi ile ilgili hedefler, O2 emisyonları ve enerji

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

EnergySTEP. Enerji verimliliği uzmanlarımız sayesinde enerji verimli çözümler ayağınıza geliyor. Enerjinizle daha fazlası sm

EnergySTEP. Enerji verimliliği uzmanlarımız sayesinde enerji verimli çözümler ayağınıza geliyor. Enerjinizle daha fazlası sm Enerji verimliliği hizmetleri EnergySTEP Enerji verimliliği uzmanlarımız sayesinde enerji verimli çözümler ayağınıza geliyor Enerjinizle daha fazlası sm Enerji verimliliği hizmetleri Enerji değerlendirmesi

Detaylı

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği HVAC bina teknolojisi deneyimli ortaklardan gelen enerji tasarrufu ve garantili konfor Siemens in

Detaylı

Regüle Edilmiş Besleme

Regüle Edilmiş Besleme 2 14 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Ekim 2014 04 Dağıtılmış Fotovoltaik Sistemlerde Şebeke Stabilitesini Arttırmak Regüle Edilmiş Besleme 06 Hoca Elektrik in tercihi Phoenix Contact 14 İspanya Zuera II

Detaylı

Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü 2011-3.

Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü 2011-3. 2011-3 Hannes Lütz Ürün Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Binalar kullanım ömürleri süresince sürdürülebilir inşaat

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Veri Merkezleri Endüstriyel Tesisler Binalar Enerji ve Altyapı www.schneider-electric.com 1 Şirket genelinde %30'a varan enerji tasarrufu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

Yazıcı Kullanılabilirliği: Paketleme Hatlarında OEE ve Çalışma Zamanını Artırma

Yazıcı Kullanılabilirliği: Paketleme Hatlarında OEE ve Çalışma Zamanını Artırma Yazıcı Kullanılabilirliği: Paketleme Hatlarında OEE ve Çalışma Zamanını Artırma zellikle durgun bir ekonomide, üretim ve paketleme şirketlerinin üretim saatinin her saniyesini etkili bir şekilde kullanması

Detaylı

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com Teknik Destek Entes, ENTBUS yazılımı kullanıcılarına, teknik destek merkezi üzerinden veya sahada teknik destek

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

Dinamik Şebeke Yükü Optimizasyonu

Dinamik Şebeke Yükü Optimizasyonu Dinamik Şebeke Yükü Optimizasyonu Isıl işlem ve proses tekniği sürecinde, özellikle de elektrikle ısıtılan kritik uygulamalar için kurulan sistemlerin, enerji kaynağı bugün neredeyse sadece tristör bazlı

Detaylı

Akustik. 1. Mekanın bina içindeki konumu. 2. İç yüzey konstrűksiyonların ses yalıtım değeri. 3. Teknik tesislerin kendi ses üretimleri

Akustik. 1. Mekanın bina içindeki konumu. 2. İç yüzey konstrűksiyonların ses yalıtım değeri. 3. Teknik tesislerin kendi ses üretimleri Akustik Günlük hayattaki gürültü olaylarının devamlı olarak artması, özellikle, modern yüksek yapılarda, ses korumasına daha da önemli bir rol vermektedir. Herkesin sessiz bir ortamda yaşamak ve çalışmak

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

MEKANİK TASARIMCI VE BİNA OTOMASYONU 2

MEKANİK TASARIMCI VE BİNA OTOMASYONU 2 82. Sayının ekidir. MEKANİK TASARIMCI VE BİNA OTOMASYONU 2 ÖNSÖZ Bina otomasyon sistemlerinin değerlendirilmesinde alışılagelmiş özelliklerinin yanı sıra, teknolojinin gelişmesi sonucunda kazandığı diğer

Detaylı

Veri Yakalamanın Beş Aşaması

Veri Yakalamanın Beş Aşaması Teknik Belge Veri Yakalamanın Beş Aşaması Veri yakalama süreminin neresindesiniz? Yazar, Kevin Craine, MBA "Bir Belge Stratejisi Tasarlanması" kitabının yazarı Bir tarayıcınız ve yönetmeniz gereken çok

Detaylı

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama Testo Çözümü Örnek uygulama Enerji verimliliği uygulama kılavuzu Basınçlı hava sistemleri Basınçlı hava sistemleri, çoğu işyeri ve özellikle de üretim tesisi için başlıca araçlardan olmasına rağmen, genellikle

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı