Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü 2011-3."

Transkript

1 Hannes Lütz Ürün Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina

2 Binalar kullanım ömürleri süresince sürdürülebilir inşaat teknikleri ve enerji tasarruflu yenilemeler sayesinde büyük ölçüde azaltılması mümkün olan CO 2 emisyonlarına sahiptir. Yeşil Bina Sertifikasyonları, gayrimenkul sektöründe çevreciliğe oldukça önemli katkılarda bulunabilir. Günümüzde halen daha çevreci binalar için dünya genelinde bağlayıcı standartlar ve teknik şartnameler bulunmamaktadır; bu yüzden sertifikasyonlar farklı ilkelere uymaktadır. En çok tanınan sertifikasyonlar Birleşik Devletler LEED sertifikası, İngiliz BREEAM standardı ve nispeten yeni olan Alman Çevreci Bina konseyi (DGNM) kalite mührüdür. Sertifikasyon sırasında farklı faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Bina yönetimi ve kontrol teknolojilerinin bu sertifikasyonlar için neden önemli bir unsur olduğu aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Binalar CO 2 emisyonlarının ana kaynaklarından biri olduğundan, yeni bin yılın başında Avrupa iklim politikasının odak noktası haline gelmiştir. AB ve üye ülkelerin hükümetleri, gayrimenkul sektöründe daha geniş kapsamlı bir sürdürülebilirlik için önemli birer itici güç konumuna gelmiştir. AB ülkeleri tarafından imzalanan Kyoto Protokolüne göre, 2002 yılında yürürlüğe giren Avrupa Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD 2002), Avrupa genelinde ve ulusal düzeyde binaların enerji sarfiyatını azaltmak konusunda alınan önlemlerin çıkış noktası olmuştur.

3 Avrupa ve Ulusal Düzenlemeler Çerçevesi EPBD nin yürürlüğe girmesi Avrupa nın, Avrupa dışından enerji tedarikçilerine olan bağımlılığını ve sera gazı emisyonunu azaltma kararı ile yakından bağlantılıdır. Buna bağlı olarak bu Direktif, bütün Avrupa devletlerinin Avrupa Birliği nin iddialı tasarruf hedeflerini karşılamaya yönelik ulusal standartlar ve kanunlar düzenlemesini gerektirmektedir. AB Komisyonu tahminlerine göre direktifin ulusal mevzuata girmesi durumunda binaların toplam enerji sarfiyatı 2010 yılında 2003 yılına kıyasla %22 oranında azaltılabilir. Şu ana kadar ülkelerin yalnızca yarısı bu direktifi kendi mevzuatlarına dahil etmiştir. EPBD nin yürürlüğe konulduğu ülkelerde, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimliliğinde olduğu gibi ısı izolasyonunda da bazı zaruri düzenlemeler uygulanmaktadır. Örneğin, Almanya da EPBD nin gerekleri EnEV olarak bilinen Alman Enerji Tasarrufları Yasası nda da düzenlenmiştir. Bu düzenleme 2002 yılında kabul edilmiş olup, bu zamana kadar iki kez güncellenmiştir (2007 ve 2009 yıllarında). Tüm yeni konut projeleri ve inşa halindeki konut amaçlı olmayan binaların çoğu ile ilgili asgari gereklilikler ve zaruri özellikler EnEV in düzenlemelerine tabidir. Bir binanın enerji sarfiyatı hakkında bilgi veren enerji sertifikaları, yeni binalar ve geniş kapsamlı yenileme projeleri için bir önkoşul niteliğindedir. Yararlı bağlantı: Avrupa da gerçekleştirilen ulusal faaliyetlerin bir listesi şu web sitesinde bulunabilir: EPBD nin başlıca esasları: - Binaların toplam enerji yeterliliğini hesaplamaya yarayan standart yöntem. - Yeni binaların ve geniş kapsamlı yenileme çalışmalarına tabi tutulan mevcut binaların toplam enerji verimliliğine yönelik asgari gereklilikler. - Yeni ve mevcut binalar için enerji sertifikaları hazırlamak; sertifikalar beş yıldan eski olmamalıdır. - Binalardaki kalorifer kazanlarının ve havalandırma sistemlerinin düzenli denetimi ve kalorifer kazanları 15 yaşından büyük olan ısıtma sistemlerinin muayenesi.

4 Ulusal mevzuata ek olarak, Avrupa standartlarında (EN), Avrupa düzeyinde oluşturulmuş standartlar enerji tasarrufu teknolojilerinin nasıl başarılı bir şekilde yürürlüğe konulacağını göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesinden uzmanlarla çalışan komiteler bu standartları tüm kullanıcılar için belirlemektedir. Ne tür bir bina otomasyon sisteminin kurulu olduğuna bağlı olarak tasarruf sonuçlarını hesaplamayı amaçlayan EN bir örnek olarak gösterilebilir. Şekil 1: Bank of America Tower (52 katlı), Manhattan da Platinum LEED sertifikasını alan ilk ticari gökdelendir. 103 FALCON kontrol sistemlerini ve 1435 SERVAL tek oda kontrol sistemlerini bina yönetim sistemine entegre eden TEC Systems bu sertifikanın alınmasında büyük bir paya sahipti.

5 Yeşil Bina Sertifikasyonu Şu sıralar herkes yeşil binalar hakkında konuşuyor. Sertifikasyonu olmayan lüks gayrimenkul kalmadı diyebiliriz. Gerekçeler arasında mülk sahiplerinin ısınma, su, elektrik gibi bina giderlerinin düşürülmesi yönünde artan talepleri ve ayrıca şirketlerin prestijlerini yükseltme arzusu bulunmaktadır. Deutsche Bank tarafından yürütülen bir araştırmaya göre LEED sertifikalı bir binanın sağladığı enerji tasarrufu %30 civarındayken, işletme masrafları klasik inşaat tarzındaki bir binanınkine göre %8-9 oranında daha düşüktür. Bunlar çevreci bina tasarımının arkasındaki sağlam söylemlerdir. Sertifikasyon sistemleri gayrimenkul piyasasına oldukça net sinyaller de göndermekte. LEED Sertifikasyonu ile yeni bir yaklaşıma yönelik standartlar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri bu alanda bir öncüdür. Uluslararası sertifikasyonlar, Almanya (DGNB) ve İngiltere de (BREEAM) bulunan organizasyonlar tarafından da sunuluyor. Şekil 2: Bu şema, hukuki düzenlerin ve sürdürülebilir sertifikasyon sistemlerinin nasıl birbirlerini gönüllü olarak tamamlamaya giriştiklerini gösteriyor.

6 Sertifikasyon Sistemleri: BREEAM, LEED ve DGNB Sertifikasyon sistemi, bir binanın çevreciliğini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bir bina çevreci tasarımın bütün kriterlerini karşıladığı zaman sertifika almaya hak kazanır. Ayrıca, sistemler yeşil binalar için standartları tanımlarken, şehir planlamacıları, yatırımcılar ve kullanıcılar için de somut yönergeleri tanımlar. Avrupa da halen tek örnek bir standart söz konusu değildir, bu nedenle mülk sahipleri ve emlak komisyoncuları çeşitli sertifikasyon sistemleri arasından seçim yapabilmektedir. BREEAM in açılımı Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirmesi dir; BREEAM bir İngiliz sertifikasyon sistemidir. Özel BRE (Bina Araştırma Kuruluşu) BREEAM i desteklemektedir. Yararlı bağlantı: LEED, Enerji ve Çevreye Duyarlı Tasarımda Liderlik anlamında olup, ABD kaynaklıdır. ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından kullanıma sunulmuştur. LEED çoğunlukla uluslararası bir sertifika olarak kullanılmaktadır. Aşağıda daha detaylı olarak incelenecektir. Yararlı bağlantı: DGNB, Alman Çevreci Bina Konseyi sertifikası, LEED ve BREEAM faaliyetlerine karşılık niteliğindedir yılında tanıtılmış olmakla beraber ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel yönleri de ele aldığından dünyanın en geniş kapsamlı sertifikasyon sistemlerinden biri olarak görülmektedir. Yararlı bağlantı: Üç alandan denetleyiciler sürece dahil olur ve planlama ile uygulama aşamalarında binayı gözlem altında tutarlar. İlgili sertifikalar bir puan sistemine göre verilir.

7 LEED Sertifikasyon Sistemi Koşullar Kataloğu Yeşil bina sertifikaları, yalnızca binaların enerjiden tasarruf edilecek şekilde inşa edilmesi ve işletilmesini ele almaz. Daha çok, bir binanın kullanım ömrünün tamamı ile ilgilidir: Binada kullanılan malzemelerin kaynağı, üretimleri ve kullanıma ömrünün sonunda başvurulan bertaraf yöntemi; binanın kullanım ömrü süresince gerçekleşen toplam kaynak tüketimi ve tabi ki toplam enerji sarfiyatı. Dahası, LEED bünyesindeki ısıtma, havalandırma, ve klima sistemleri (HVAC) konusunda uzman ekipler, planlama sürecinde başkaları tarafından çözülmüş olması gereken ulaşım bağlantıları, yer kaplamaları veya sosyal çevre gibi başka konularla da ilgilenmek durumunda kalmaktadır. Sertifika ile ilgili gerekli bütün bilgiler en son çıkan Yeni inşaatlar ve geniş kapsamlı yenilemeler için LEED 2009 adlı LEED broşüründe özetlenmiştir. Koşullar kataloğu farklı puan skalalarına göre puanlanmış birçok alt başlığı (tanıtım yazıları) olan yedi ana başlık içermektedir. puana kadar Çevreci siteler 26 Su verimliliği 10 Enerji ve atmosfer 35 Malzeme ve kaynaklar 14 İç mekan çevre kalitesi 15 Tasarımda yenilikçilik 6 Bölgesel öncelik 4 Her alanda en az bir veya daha fazla ön koşul yerine getirilmiş olmalıdır. Temel bir sertifika puan aralığındaki bir binaya verilmektedir. Şu puanlar ise diğer sertifikalar için gereklidir: Gümüş Sertifika için puan, Altın Sertifika için puan ve Platin Sertifika için 80 puan ve üstü.

8 Beklenildiği üzere, sistem seçimi, yenilenebilir enerjiler, bina otomasyonu, hava kalitesinin denetimi ve sarfiyat gibi alışılageldik enerji faktörleri LEED sertifikasyonu doğrultusunda değerlendirilir ve puanlama buna göre yapılır. Bunun sonucu olarak, kontrol teknolojisinin sertifikasyona etkili bir biçimde katkıda bulunabilecek, gelecek vadeden bir dizi alanı vardır. Şekil 3: YENİ İNŞAATLAR VE GENİŞ KAPSAMLI YENİLEMELER İÇİN LEED 2009 adlı LEED broşürünün içindekiler ve sertifikasyon sahibi olabilmek için yardımı olabilecek tüm konular Yararlı bağlantı: Yeni binalar ve geniş kapsamlı yenileme çalışması yapılmış mevcut binalarla ilgili gereklilik kontrol listesi org/ adresindeki YENİ İNŞAATLAR VE GENİŞ KAPSAMLI YENİLEMELER İÇİN LEED 2009 adlı LEED broşüründe LEED/ Puanlama Sistemleri bölümünde bulunabilir.

9 Kontrol Teknolojisinin LEED Sertifikası için Önemi Kontrol teknolojisi konusunda ilgi çekici olan şey enerji ve atmosfer alanındaki sertifikasyondur, çünkü bir binanın enerji sarfiyatı hususunda gereken koşullar bu alanda düzenlenmiştir. Aşağıda HVAC uzmanlarının mümkün olan en yüksek puanı nasıl alabileceklerine dair iki örnek bulunmaktadır. Örnek 1: Ölçüm ve Onay için Gereklilikler Bu önkoşul enerji sarfiyatı ve tasarrufların doğrulanmasını konu almaktadır. Örneğin, ilk bir yıl içerisindekini. Bina otomasyonunun tüm sarfiyat istatistikleriyle birlikte şu kriterleri karşılaması gerekmektedir: Bir bina otomasyonu uzmanı kayda geçmiş bütün enerji akışları ile ilgili raporları sunabilir. Söz gelimi, ısı sayaçlarına göre (soğuk, elektrik enerjisi vb.). Bu veriler planlama sırasında hesaplanmış verilerle karşılaştırıldığında ortaya çıkabilecek sapmaları düzeltmek için yıllık veya aylık olarak düzenlenir ve görselleştirilir. Analiz temel alınarak yeni önlemler önerilebilir. Fiziksel verileri yazılımla ölçmek ve düzenlemek için uzmanlar CentraLine çözümlerine başvurabilir. Veri toplama süreci CentraLine DDC cihazlarına bağlı ısı sayaçlarıyla gerçekleştirilebilir. Sarfiyat, bina kontrol sistemleri ve enerji durumunun profesyonel bir değerlendirmesi kullanılarak net bir şekilde kayda geçebilir. Örnek 2: Dış Mekan Hava Sirkülasyonu İzleme ile İlgili Gereklilikler Hava kalitesinin izlenmesine ilişkin gereklilikleri karşılayabilmek için havalandırma performansı ve buna bağlı hava kalitesinin (CO 2 yoğunluğu) istatistiksel olarak kayda geçirilmiş olmaları gerekmektedir. CO 2 seviyesini sürekli olarak ölçmeye yarayan sensörler binanın her yerindeki hava miktarının düzgün olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. CentraLine bu amaç için şöyle bir çözüm getirmiştir: Gerekli hava kalitesi değerine bağlı olarak azami miktardaki havayı temin etmek için kullanılabilen, havalandırma sistemindeki bir kumanda düzeneği. Doğal havalandırma olduğu koşullarda ise hava kalitesi ve hava miktarı izlemesi bir alarma bağlanarak sağlanabilir. CentraLine ARENA gibi bilgisayar temelli bir merkez, hava kalitesinin ve sistem dinamiklerinin zaman içerisinde görselleştirilmesini kolaylaştırmaktadır.

10 Sertifikasyonun bu iki bölümü için şu dört teknik önkoşulun sağlanmış olması gerekmektedir: 1. Bina Enerji Sistemlerinin Kullanıma Giriş Esasları Kullanıma giriş sırasında, müteahhidin ilgili enerji fonksiyonlarına ait planlama yönergelerinin bağımsız bir uzman tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olmasını sağlamak için gerekli kontroller yapılmış olmalıdır. 2. En Düşük Enerji Performansı Yeni binanın enerji sarfiyatının en az %10 oranında veya enerji tasarrufu amaçlı yenileme gibi bir durumda en az %5 oranında, LEED değerlendirme sisteminde tanımlandığı üzere standart sarfiyat düzeylerinin altında olduğunun, dökümante edilerek kanıtlanması gerekmektedir. 3. Temel Soğutma İdaresi Kloroflorokarbonlar yeni binalarda kullanılmamalıdır. Yenilemeler söz konusu olduğunda, çevre dostu bir soğutma gazına nasıl ve ne zaman geçiş yapılacağını gösteren bir planın sunulmuş olması gerekir. 4. En Düşük İç Mekan Hava Kalitesi Performansı Havalandırma sistemi en son gelişmiş teknolojiyi yansıtmalıdır. Örnek 1 de açıklanan kriterleri karşılamak üç puanla, örnek 2 dekiler içinse bir puanla değerlendirilir. Uygulanan ek bina otomasyon önlemleri ile ilave olarak 36 puan alınabilir. Sonuç 1996 dan bu yana yalnızca ABD de 6000 den fazla bina LEED sertifikasyonu almıştır (Nisan 2011 itibariyle). Bu büyük rakam konunun ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. Mevzuat gereklilikleri nedeniyle sertifikasyon sayılarındaki artış önemli bir noktadır, ancak aynı zamanda her gün daha fazla yatırımcı ve mülk sahibi de çevreci binaların yararlarını keşfetmektedir. Bu sayede bina daha kolay kiralanır ve satılır; kiracılar ve işletmeciler de hizmet ve işletim maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesinden kar sağlar. Özellikle LEED sertifikasyonu sahibi olmak daha çevreci ve daha verimli bir binaya sahip olmanın uluslarası tanınan bir işaretidir. Temel önkoşulların sağlandığını düşünürsek, bina otomasyonuyla ilgili LEED onayları bile tek başına standart bir LEED sertifikası için önemli miktarda puan sağlayacaktır. Yeşil Bina Sertifikasyonu alabilmek için CentraLine ın sunduğu teknik çözümler oldukça önemli bir yere sahiptir; ister LEED, ister BREEAM ya da DGNB olsun.

11 Kaynaklar: Standartlar ve Direktifler: - Binaların enerji performansıyla ilgili AB Direktifi 2002/91/EC - Alman Enerji Tasarrufu Yasası (EnEV) Yeni inşaatlar ve geniş kapsamlı yenilemeler için LEED 2009 Kaynaklar: - Andrew J. Nelson, Olivier Rakau, Philipp Dörrenberg: Nachhaltige Gebäude. Von der Nische zum Standard (Yeşil Binalar. Azınlıktaki bir yaklaşım ana akım oluyor DB araştırması, Fotoğraf referansları: Şekil 1: Bank of America Şekil 2: CentraLine Şekil 3: LEED broşürü Yazar fotoğrafı: CentraLine Yazı işleri irtibat bilgileri: Ansel & Möllers GmbH Nina Henkel, Simone Setka König-Karl-Straße Stuttgart Tel: / ; Fax: Binalardaki enerji verimliliği konusu hakkında daha fazla bilgi için info adresini ziyaret edin. Bu site, CentraLine uzmanları tarafından yazılmış ve çevrimiçi okuyabileceğiniz veya indirebileceğiniz ayrıntılı teknik makaleleri içerir. CentraLine ve irtibat kişisi adresleri hakkında daha fazla ayrıntıyı adresinden edinebilirsiniz. CentraLine Honeywell GmbH Böblinger Straße 17 D Schönaich

Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer

Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer 2011-2 Edgar Mayer Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Çığır açan enerji Sıfır enerji tüketimi: 2019 dan sonraki binalar için koyulmuş hedef. Uzmanlar şu anda bu hedefe ulaşmak için

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ Bilindiği gibi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ni hazırlık aşamasından yürürlüğe

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR GAPGREEN Haziran 2015 Sayı: 3 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir

Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir KARADENİZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KURUMLARI YEŞİLLEŞİYOR Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumlarında Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık Yaratılması ve Uygulama

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği Yol Haritası 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Binaların Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Yol Haritası - Giriş Enerjiyi verimli

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 EYLÜL 2013 İçindekiler TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TERİMLER DİZİNİ... 5 DESTEK SAĞLAYAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR... 6 KILAVUZ KULLANIMI...

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı