Genel Çalışma Şartları ve Sınav Yönergesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Çalışma Şartları ve Sınav Yönergesi"

Transkript

1 Genel Çalışma Şartları ve Sınav Yönergesi 15 Temmuz 2014 Aslının çevirisidir. Hukuki durumlarda Almanca veya İngilizce aslı geçerlidir.

2 İçindekiler Terimler Sözlüğü Genel Çalışma Şartları Sınav Yönergesi A. Sınav B. Sınav Katılımcıları C. Sınav Merkezleri D. Sınavların Değerlendirilmesi E. Sınav Güvenliği Sınav Yönergesi Ekleri Ek A: Sınav Yetkilisi Lisansları: Sözlü Anlatım Ek B: Değerlendirici Lisansları: Yazma Alt Testi Ek C: Sınav Yetkilisi Lisansları ile İlgili Koşullar 2

3 Terimler Sözlüğü Sınav Merkezi Lisanslandırılmış ve telc sınavlarını uygulama hakkına sahip kuruluş Sınav Üst Kuruluşu telc sınav yetkisi kazanmış merkezlerin bağlı olduğu üst kuruluş veya çatı organizasyonu Sınav katılımcısı / Katılımcı Sınav Sorumlusu Gözetmen Sözlü Sınav Yetkilisi Değerlendirici Yazılı Sınav Sözlü Sınav Sınav Bölümü Dinleme Anlama, Okuma Anlama, Yazma ve Sözlü Anlatım alt testleri Deneme Sınavı Sınav Uygulama Bilgileri Organizasyon Materyalleri Sınav Belgeleri Sertifika Sınav Sonuç Belgesi Sınava giren kişi Sınav merkezinde telc sınavlarının organizasyonu ve idari işlerinden sorumlu kişi Sınavlarda ya da bekleme ve hazırlık odalarında gözetmen olan kişi Sözlü sınavlarda değerlendirme yetkisi olan telc lisansı sahibi kişi Yazılı sınavın Yazma alt testini değerlendirme yetkisi olan telc lisansı sahibi kişi Okuma, Dil Öğeleri (sözcük dağarcığı/dil bilgisi), Dinleme ve Yazma alt testlerinden oluşan bölüm Konuşma alt testi Yazılı ve Sözlü Sınav Bazı sınavlarda sadece Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olarak geçer telc sınav biçeminin ve değerlendirme sisteminin sınav içerikleriyle birlikte gösterildiği kitapçık Her sınav paketiyle birlikte gönderilir ve o seviyedeki sınavın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bütün konuları içerir telc sınavlarının organizasyonları ve idaresi için gerekli bütün belgeleri kapsar ve sınav paketleriyle birlikte gönderilir (tutanak, kontrol listesi, sınav uygulama bilgileri v.b.) Bütün alt testler için gerekli olan sınav evraklarını, cevap kâğıtlarını ve Dinleme alt testi için gerekli olan CD yi kapsar Başarılı katılımcılara sınav sonrası verilen belge Sınavda başarısız olan katılımcılara verilen sonuç dökümü 3

4 Genel Çalışma Şartları 1 Lisanslandırılmış Sınav Merkezleri ve Lisanslandırılmış Sınav Üst Kuruluşları 1. telc sınavları, sadece telc ggmbh ile geçerli lisans sözleşmesi (direk lisans; grup lisansı ya da alt kuruluş lisansı) olan kurumlar tarafından uygulanabilir. 2. Lisans her zaman sınav merkezinin bir şubesi/yerleşkesi için geçerlidir. telc sınavları, sadece bu lisanslı şubede/yerleşkede ya da aynı adreste telc sınavları için kiralanmış odalarda gerçekleştirilebilir. Lisanslı şubenin/yerleşkenin dışında gerçekleştirilecek her sınav için önceden telc ggmbh den yazılı onay alınması gerekmektedir. 3. Bazı sınav merkezleri telc tarafından lisanslandırılmış bir üst kuruluşun üyesi olarak (örneğin bir vakfın ya da çatı organizasyonun) yapılan alt sözleşme ile telc sınavı yapma yetkisine sahip olabilir. Bu durumda çatı organizasyon Lisanslandırılmış Sınav Üst Kuruluşu ve sınav yetkisine sahip olan üyesi de Lisanslandırılmış Sınav Merkezi olarak geçer. Sınav merkezinin ve sınav üst kuruluşunun hak ve yükümlülükleri telc ggmbh ile karşılıklı yapılan sözleşmelerle düzenlenir. Lisanslandırılmış bir çatı organizasyona üye olmak, beraberinde otomatik olarak telc sınav merkezi olma hakkını getirmez. 4. telc ggmbh hemen geçerli olmak kaydı ile ve önceden bildirmeksizin lisansı geri çekme hakkını kendinde saklı tutmaktadır. 5. Lisanslı sınav kurumlarının yanı sıra telc ggmbh kendi sınav merkezlerini kurup işletebilir. 2 Sınav Bedelleri 1. telc ggmbh, gerçekleştirilecek sınavın bedelini sınav merkezine ya da sınav üst kuruluşuna 30 gün içerisinde ödenmek üzere faturalandırır. 2. Sınav bedeli, kayıt ve sınav uygulama ücretlerinden oluşur. 3. Sınav katılımcıları, ödemelerini sadece sınav üst kuruluşuna ya da sınav merkezine yaparlar. 4. Sınav bedeli ödenmediği takdirde sınav merkezi ya da üst kuruluşu sınavın değerlendirilmesi için hak talep edemez. 3 Sınav Tarihleri 1. Sınav tarihleri telc ggmbh ve sınav merkezi veya üst kuruluşu arasında kararlaştırılır. Bunun için sınav merkezinin ya da üst kuruluşunun verilen zaman çerçevesinde sınav kaydını yaptırması yeterlidir. Sınavın istenilen tarihte gerçekleştirilememesi durumunda telc ggmbh sınav merkezini ya da üst kuruluşunu vaktinde bilgilendirir. 2. Sözlü Sınav ile Yazılı Sınav sınav merkezi tarafından 14 gün içinde yapılır. 4

5 4 Sınav Kaydı 1. Sınav kaydı; sınav üst kuruluşu ya da sınav merkezi tarafından, planlanan sınav tarihinden en geç 21 gün önce, ilgili sınav seviyesine ait sınav kayıt formu telc ggmbh ye gönderilerek yapılır. Bu kayıt bağlayıcıdır. Öngörülen sürenin geçerliliği için tarih bildiriminin yapıldığı mektup / faks veya mailin tarihi dikkate alınır. Sadece A1 seviyesindeki sınavlarda sınav tarihinden en geç 14 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir. 2. telc ggmbh, gecikmeli kayıtlarda katılımcı başına gecikme bedeli talep eder. 3. Sınav tarihine 8 gün kala yapılan başvurular ancak çok önemli sebeplere dayandırılması durumunda değerlendirilmeye alınabilir. Bu durumda sınav merkezi veya üst kuruluşu gecikme bedeline ek olarak ekspres gönderi ücretini de üstlenir. 4. Kaydı yaptırılmış sınavlara katılımcı eklendiğinde bu kayıtlar yukarıda söz konusu olan süreler açısından yeni başvuru gibi değerlendirilecektir. 5 Sınav Belgelerinin Sınav Merkezine Ulaştırılması 1. telc ggmbh, sınav belgelerinin vaktinde sınav merkezine ulaştırılmak üzere gönderimini üstlenir. Sınav belgelerinin hangi yolla gönderileceğini telc ggmbh belirler. Farklı bir yolla gönderim istenmesi durumunda gönderim masraflarını sınav merkezi üstlenir. Sınav belgelerinin sınav tarihinden altı gün önce sınav merkezine ulaşmamış olması durumunda mutlaka telc ggmbh ye bilgi verilmelidir. Geç bilgilendirme nedeniyle doğan risk ve ek masraflardan sınav merkezi sorumludur. 2. Sınav evraklarının sınav merkezine bedel karşılığı gönderilmesi sınav merkezine telif hakkı vermez, sadece sınav merkezinin ya da üst kuruluşunun belirlenen sınav tarihinde sınav yapmak üzere evrakları kullanmasına hak tanır. Sınava ait her türlü belge, materyal ve bunların telif hakları tümüyle ve sadece telc ggmbh ye aittir. Sınavların herhangi bir bölümünün ya da tümünün herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, kayda geçirilmesi, sunulması, sergilenmesi, örnek olarak gösterilmesi, saklanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Aynı zamanda telc ggmbh nin telif hakkını saklı tuttuğu herhangi bir belgesini umumi sergilemek, sunmak veya iletmek de yasaktır. Bu yasak, katılımcıların cevap kâğıtları için de geçerlidir. Bir sınav iptal edildiğinde bütün sınav belgelerinin ve materyallerinin açılmadan ve kullanılmadan hemen telc ggmbh ye iade edilmesi zorunludur. 3. Sınav belgeleri sınav merkezine ya da sınav üst kuruluşuna ulaştığında adetleri ve doğru dil ve seviye için olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Ayrıca CD ler dinlenerek kontrol edilmelidir. Buna ilişkin ayrıntılar Sınav Uygulama Bilgileri nde belirtilmiştir. 4. Eksiklerin ya da hataların hemen telc ggmbh ye sözlü ya da yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Sınav gününe beş günden az kala yapılan gecikmeli bildirimlerde oluşacak ek masraflardan (kargo masrafları v.b.) sınav merkezi sorumlu tutulur. 5

6 6 Sınav Belgelerinin Sınav Sonrası İadesi 1. Katılımcıların cevap kâğıtlarının, CD lerin, ilgili tutanakların ve diğer belgelerin hemen sınav akabinde telc ggmbh merkezine gönderilmeleri zorunludur. Aksi takdirde geciken gönderilerden oluşacak ek masraflardan sınav merkezleri ya da üst kuruluşları sorumlu tutulur. 2. Yazma alt testinin değerlendirilmesi sınav merkezinde ya da üst kuruluşunda yapılmayacaksa diğer sınav belgeleriyle birlikte telc ggmbh merkezine gönderilir. Görevlendirilen değerlendiriciler Yazma alt testini merkezden aldıktan sonraki yedi gün içerisinde değerlendirir ve telc ggmbh ye gönderir. 3. Sınav merkezi veya üst kuruluşu sınavdan sonra bütün sınav evraklarını imha etmek ya da telc ggmbh ye iade etmek zorundadır. Hangi yolun seçildiği, sınav belgeleriyle birlikte gönderilen geri gönderim kontrol listelerinde belirtilmelidir. Sınav evraklarının komple imha edildiğini ya da iade edildiğini sınav merkezi imza ve kaşe ile garanti eder. telc ggmbh, bu prosedürün uygulanışını kontrol etmek amacıyla habersiz denetim yapma hakkına sahiptir. Sınav belgeleriyle gönderilen CD ler mutlaka iade edilmelidir. 7 Kayıtlı Kişilerin Sınava Katılmaması 1. Sınava kaydını yaptırmış olup sınav günü gelmeyen katılımcılara sınav ücretleri iade edilmez. 2. Sadece doktor raporu sunulduğunda katılımcı ücretinin sınav yürütme payı iptal ya da iade edilebilir sınav kayıt bedeli iade edilmez. Bu durumda raporun sınav formları ile birlikte ya da sınav tarihinden en geç bir hafta sonra telc ggmbh merkezine ulaştırılması gerekir. İlgili rapor sınav belgelerinden sonra gönderilecekse sınav belgeleri gönderilirken bunun ayrıca yazılı olarak belirtilmesi gerekir. 8 Sertifikalar 1. Sınavların telc ggmbh merkezinde değerlendirilmesinin ardından sınav merkezine sınav katılımcılarına iletilmek üzere sertifikaları veya başarısız katılımcılar için sınav sonuç belgeleri gönderilir. Ek olarak sınav merkezlerine sınav sonuçları listesi gönderilir. 2. Sertifikalar telc ggmbh ve sınav merkezi tarafından kaşelenip/mühürlenip imzalanmalıdır. Sınav merkezi tarafından kaşelenmemiş/mühürlenmemiş ve imzalanmamış sertifikalar geçersiz sayılır. Basılan kaşe ya da mühürlerde sınav merkezinin adının okunaklı olduğuna dikkat edilmelidir. 3. Bir sertifikanın yeniden düzenlenmesi için (ücret talep edilir) telc ggmbh ye sertifikanın aslının veya kaybolduğuna dair yazılı bir belgenin sunulması gerekir. Bir sertifikanın nüshasının aslı ile aynı olduğunu belgelemek için telc ggmbh nin mührü/kaşesi ve imzası yeterlidir ayriyeten bir onay gerekmez. 6

7 9 Arşivleme 1. telc ggmbh sınav değerlendirmesinde kullanılan belgeleri sonuçlarının açıklanmasından sonraki dört ay süresince arşivler (sertifika / sınav sonuç belgesi tarihinden itibaren). Dört ay sonra belgeler imha edilir; fakat sınav sonuçları 10 yıl arşivlenir. Bu 10 yıllık süre zarfında her katılımcı - ücretini üstlenmek kaydıyla - sertifikasının yeniden düzenlenmesini talep edebilir. 2. Sınav tutanağının sınav merkezine ait nüshası ve sözlü sınavların değerlendirildiği M10 değerlendirme kâğıtları, telc ggmbh merkezine gönderilmez; bu evraklar sınav merkezinde en az altı ay kilitli bir yerde saklı tutulmalıdır. 3. Sınav materyalinin ve cevap anahtarlarının dışarıya verilmesi veya kopyalanması kesinlikle yasaktır. 10 Sınav Sonuçlarının Kısmi Kabulü 1. Sınav katılımcısı, daha önce başarıyla sonuçlandırdığı bir sınav bölümünün kabulünü talep ediyorsa bunun sınav başvurusu yapılırken ya da en geç sınav belgeleri değerlendirilmek üzere gönderilirken, bir önceki sınav sonuç belgesinin fotokopisi veya arşiv numarası ile birlikte telc ggmbh ye bildirilmesi gerekir. 2. Gecikmeli bildirilen kabul talepleri için telc ggmbh bir önceki sınav sonucunun kabulünü ücrete tabi tutar. 3. Sınav bölümünün kabul talebi sadece bir önceki sınav sonuncu için geçerlidir. 11 Katılımcıların İtiraz Hakkı 1. Katılımcılar sertifika ya da sınav sonuç belgesinin veriliş tarihinden üç ay sonrasına kadar sınav merkezinin, sınav yetkililerinin, gözetmenlerin, değerlendiricilerin ve telc ggmbh nin verdiği kararlara yazılı başvuru ile itiraz etme hakkına sahiptir. 2. Yazılı itiraz başvurusu yeterli bir gerekçelendirme içermelidir. telc ggmbh, yeterli gerekçe içermeyen itirazları kabul etmeme hakkına sahiptir. Açıklama yapmadan sadece elde edilen puanın yetersiz olduğunu öne süren itiraz başvuruları kabul edilmez. 3. İtirazlar hakkında kararları telc ggmbh verir. İtiraz üzerine sınav sonuçları revize edilmişse o andan itibaren kesin ve geri alınamaz şekilde revize sınav sonuçları geçerli olacaktır. Bu durumda daha önce alınan sertifikanın veya sınav sonuç belgesinin orijinali telc ggmbh ye gönderilmelidir. 12 Veri Koruma ve Kamuya Açıklık 1. Sınav organizasyonu ve uygulamasına dahil olan herkes sınav gizliliğini koruma, ulusal ve uluslararası veri koruma ilkelerine ve yasalarına uyma ile yükümlüdür. Katılımcılara ait kişisel bilgiler sadece sınav uygulama ve sınav değerlendirme kapsamında kullanılabilir. 7

8 2. telc sınavları gizliliğe tabidir ve kamu önünde uygulanamaz. Sınavlara gözlemci olarak katılım öncesinde telc ggmbh nin izninin alınması gereklidir. Sınavlarda ses veya görüntü kaydı için kesinlikle telc ggmbh nin ve katılımcıların yazılı izinlerinin alınması gerekmektedir. 13 Hukuki Anlaşmazlıklar Tüzel ve ticari kişiliklere sahip olan lisanslandırılmış merkezler ve üst kuruluşlar ile yukarıda belirtilen çalışma şartları doğrultusunda yapılmış sözleşmelerden ya da bu sözleşmelere bağlı olarak oluşan doğrudan ya da dolaylı hukuki anlaşmazlıklarda Frankfurt/Main Almanya mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Bunun yanı sıra taraflar bir diğerine karşı kendi bulundukları bölgelerde dava açma hakkına sahiptir. Ancak her halükarda sadece Federal Almanya yasaları geçerlidir. Yukarıda adı geçen maddelerin birinin ya da bir kaçının iptal olması ya da revize edilmesi durumunda bu değişiklik diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Taraflar, geçersiz kılınan maddelerin yerine, karşılıklı olarak maddenin ana fikrine ve ekonomik uygulamalarına en uygun olan yeni bir madde belirlerler. İşbu Genel Çalışma Şartları ve devamındaki Sınav Yönergesi Almanca aslının çevirisidir. Hukuki anlaşmazlıklarda Almanca ya da İngilizce aslı geçerlidir. 8

9 Sınav Yönergesi A. Sınav 1 Sınav İçeriği ve Formatı 1. telc sınavları dil becerilerinin belgelendirilmesi için kullanılır. 2. telc sınavlarının yapısı, içeriği, uygulanması ve değerlendirilmesi telc ggmbh tarafından belirlenip sınav uygulama bilgilerinde ve deneme sınavlarında bağlayıcı olarak tanımlanır. B. Sınav Katılımcıları 2 Sınav Kaydı 1. Katılımcılar sınav kayıt başvurularını sınav merkezine yaparlar. Sınav merkezi bu başvuruları telc ggmbh ye iletir. 2. Sınav merkezi, katılımcıları telc ggmbh nin sınav yönergesi ve genel çalışma şartları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Sınav merkezi, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli kişisel bilgileri telc ggmbh ye iletebilmek üzere sınav katılımcılarının iznini alır. 3 Engelli Sınav Katılımcıları Engelli sınav katılımcıları için özel ek kurallar ve düzenlemeler geçerlidir. Bu kurallar veya düzenlemeler engelli sınav katılımcıları için hazırlanan yönergede belirtilmiştir. 4 Sınav Sonuçları Bildirimi 1. telc sınavını başarıyla sonuçlandıran her katılımcıya telc sertifikası verilir. 2. telc sınavında başarısız olan katılımcılara sınav sonuç belgesi verilir. 5 Sınavların veya Bölümlerinin Tekrarı 1. Katılımcılar sınavın tümünü istedikleri sıklıkta tekrarlayabilirler. 2. A1 ve A2 seviyesindeki ve iki seviyeli (A2/B1) sınavlarda sınavın sadece bir bölümünün tekrarı (örneğin sadece yazılı ya da sadece sözlü) mümkün değildir. 3. B1, B2, C1 ve C 2 seviyesi sınavlarının yazılı veya sözlü bölümü ilk sınav tarihini takip eden bir sene içerisinde tekrarlanabilir veya eksik kısmı tamamlanabilir. Bu sınavlara ait alt testler tek başına tekrarlanamaz. Daha önce başarıyla sonuçlandırılmış bir sınav bölümü tekrarlandığı takdirde kayıtsız şartsız en son girilen sınavın sonucu geçerlidir. 9

10 C. Sınav Merkezleri 6 Sınav Sorumluları 1. Sınav merkezleri telc sınavlarından sorumlu olacak bir kişiyi belirler ve telc ggmbh ye bildirir. 2. Sınav sorumlularının, sınavların kayıt prosedürü, organizasyonu, uygulanması ve sınav yönergesi dahil olmak üzere komple telc sınav sistemine vakıf olması zorunludur. 3. Sınav sorumluları telc sınavlarının telc çalışma şartlarına ve sınav yönergesine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu yönergede bahsi geçmeyen durumlarda da sınavlar genel sınav ilkelerine uygun yürütülerek tüm adaylar için fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu özellikle sınav güvenliği ve sınav evraklarının kurallara uygun kullanılması konularında geçerlidir. 7 Sınav Belgeleri 1. telc sınavlarının organizasyonu ve uygulanması için gereken bütün belge ve materyaller telc ggmbh tarafından sınav merkezine sunulur. 2. telc ggmbh tarafından gönderilen bütün sınav materyalleri (sınav evrakları ve CD leri) tümüyle gizliliğe tabi olup ilgili sınavın yapılacağı ana kadar güvenli ve kilitli bir şekilde saklı tutulmaları zorunludur. 3. Sınav materyallerinin tamamının mülkiyeti telc ggmbh ya aittir ve telif hakkına tabidir. Sınavların herhangi bir bölümünün ya da tümünün herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, kayda geçirilmesi, sunulması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Sınav materyalleri, bildirilen sınavdan başka amaçlar için veya başvuruda belirtilen tarihten başka bir tarihte kesinlikle kullanılamaz. Özellikle sınav sorularının, sınavda kullanılanlar dahil olmak üzere, derslerde ya da örnek olarak ya da başka bir amaçla kullanılması, çoğaltılması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. 4. Sınav sorumluları sınav belgelerinin intikalinden hemen sonra, folyoları açmadan belgelerin seviye ve adet olarak doğru ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmekle yükümlülerdir. Ayrıca CD lerin, sınav odasında kullanılacak teknik ekipmanda çalışıp çalışmadığı kontrol edilir (CD lerin bulunduğu folyolu paket açılabilir). 5. Sınavdan sonra da bütün sınav materyalleri telc ggmbh ye geri gönderilene kadar kilitli bir yerde güvenli bir şekilde saklanmalıdır. 10

11 8 Sınavın Uygulanması 1. Sınav sorumlusu sınav öncesinde yazılı sınav, bekleme odası ve sözlü sınav hazırlık odası için sınav gözetmenlerini belirler ve görevleri hakkında bilgilendirir. 2. Sınav esnasında tutanak tutulur. Tutanak için telc ggmbh tarafından gönderilen form kullanılır. Sınavdan sonra tutanağın bir nüshası sınav merkezinde kalır; aslı telc ggmbh ye gönderilir. Diğer nüsha; varsa sınav üst kuruluşuna, yoksa yine telc ggmbh ye gönderilir. 3. telc ggmbh nin temsilcileri ve / veya onlar tarafından görevlendirilmiş bağımsız denetçiler haberli ya da habersiz sınavlarda bulunma hakkına sahiptirler. Bu kişiler, uygulanmakta olan sınava müdahale edemezler. Bu ve benzeri ziyaretler tutanakta saat ve süreyle belirtilir. 4. Sınav sonrası, katılımcılara sınav sonuçlarına ya da sınavdaki performanslarına ilişkin gayri resmi bilgi verilmesi kesinlikle yasaktır. Geçerli sınav sonuçları sadece ve sadece telc ggmbh tarafından duyurulur. 8a Yazılı Sınav 1. Yazılı sınav esnasında sınav sorumlusu ya da sınav sorumlusu tarafından görevlendirilen en az bir kişi sınav odasında gözetmen olarak bulunur. Katılımcı sayısı 24 kişiyi aştığında ya da kullanılan mekân bunu gerektirdiğinde sınav odasında ikinci bir gözetmen gerekir. 24 in üzerindeki katılımcı sayılarında her 24 kişi için en az bir gözetmen daha bulundurulması zorunludur. 2. Yazılı sınav süresince odada aralıksız ve istisnasız her an en az bir gözetmen bulunmalıdır. 3. Katılımcılar sınav odasında diğer katılımcıların sınav evraklarını göremeyecek şekilde oturtulur. Katılımcılar arasında - önden, arkadan ve yanlardan olmak üzere - 1,5 metrelik bir mesafe korunmalıdır. Bu mesafe bölmeli masaları için de geçerlidir. 4. Her sınav için anlaşılır bir oturma planı hazırlanıp sınav evrakı ile birlikte telc ggmbh ye gönderilmelidir. 5. Sınavda bulunan görevliler sınava başlamadan önce katılımcıları sınav güvenliği, hile girişimi ve formaliteler hakkında bilgilendirirler. Sınav görevlileri sadece ve sadece sınav organizasyonuna ilişkin soruları cevaplandırmaya yetkilidir. Sınav içeriği ile ilgili soruları cevaplamaları veya yorumlamaları yasaktır. Sınavın başlamasından itibaren bitene kadar hiçbir soruya cevap verilemez. 6. Sınav evrakları ancak organizasyona ilişkin konular tamamlandıktan sonra dağıtılır ve ancak sınavın başladığı, görevli tarafından bildirildikten sonra açılır. 7. Sınavla ilgili bilgilendirmelerden sonra sınava gelen katılımcılar sınava alınmaz. 11

12 8. Katılımcılar sınav odasından dışarıya sadece teker teker ve kontrollü bir şekilde çıkabilirler. Bu esnada ancak sınav yönergesi ve sınav akışı hakkında bilgi sahibi olan kişiler ile iletişimde bulunabilirler. Bu esnada adayların öğretmenleri veya akrabaları ile iletişim kurmaları kesinlikle yasaktır. Katılımcıların sınav salonundan çıkış saati ve süresi tutanakta not edilmelidir. Sınavı, öngörülen süreden önce bitiren katılımcılar bir daha sınav salonuna alınamaz ve sınavın yapıldığı binayı terk etmek zorundadırlar. Aynı kurallar mola süresince de geçerlidir. 8b Sözlü Sınav 1. Sınava alınacak grupların büyüklüğü her seviye için ayrı belirlenmiş olup ilgili seviyelerin Sınav Uygulama Bilgileri nde belirtilmiştir. Sınav gruplarının hangi katılımcılardan oluşacağına sınav merkezi karar verir. 2. Sözlü sınavın kaç sınav yetkilisi ile uygulanacağı ve değerlendirme esasları yine her seviye için ayrı olarak Sınav Uygulama Bilgileri nde açıklanmıştır. 3. Sınav yetkilileri günde en fazla 12 grubu sınava alabilirler. D. Sınavların Değerlendirilmesi 9 Sınav Sonuçlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi 1. Sınav sonuçları telc ggmbh tarafından standardize edilmiş bir yöntemle ölçülür. 2. Yazma alt testinin değerlendirilmesi ve sözlü sınavın değerlendirilmesi için telc ggmbh tarafından belirlenmiş olan değerlendirme ölçütleri geçerlidir. 3. Sınav yetkilileri, son altı ayda ders vermiş oldukları katılımcıların Yazma alt testini ya da sözlü sınavlarını değerlendiremezler. 10 Yazma 1. Yazılı sınavın bir alt testini oluşturan Yazma, sınav merkezinin, sınav üst kuruluşunun ya da telc ggmbh nin görevlendirdiği sınav yetkilileri tarafından değerlendirilir. Bu sınav yetkililerinin, ilgili seviyede Yazma alt testini değerlendirme yetkisini belgeleyen telc lisansını almış olmaları gerekmektedir. 2. telc ggmbh, düzenli olarak sınavların içinden tesadüfi örneklem seçer ve kontrol eder. Kontrol sonucunda farklı bir netice çıkarsa nihai karar yetkisi telc ggmbh ye aittir. 3. Değerlendirici lisansı telc ggmbh tarafından düzenlenen eğitimlerin başarıyla tamamlanmasından sonra verilir. Lisansların geçerlilik kapsamı ve süresi Ek B Sınav yetkilisi lisansları: Yazma listesinde belirtilmiştir. 12

13 11 Sözlü Anlatım 1. Sözlü Anlatım becerisini ölçmek için yapılan sözlü sınavlar sınav merkezi ya da sınav üst kuruluşu tarafından görevlendirilmiş sınav yetkilileri tarafından uygulanıp değerlendirilir. Bu sınav yetkililerinin ilgili seviyede Sözlü Anlatım alt testini değerlendirme yetkisini belgeleyen telc lisansını almış olmaları gerekmektedir. 2. Sözlü Anlatım değerlendirmesi için yetkilendiren lisanslar telc ggmbh tarafından düzenlenen eğitimlerin başarıyla tamamlanmasından sonra verilir. Lisansların geçerlilik kapsamı ve süresi Ek A Sınav yetkilisi lisansları: Sözlü Anlatım listesinde belirtilmiştir. 12 Sınav Yönergesinin İhlali telc sınav yönergesinin kasten ihlali durumunda, özellikle telc sınavlarının gereğince uygulanmasını, nesnelliğini ya da adının ve sınavlarının güvenilirliğini tehlikeye atacak durumlarda, telc GmbH ihlalden sorumlu olan katılımcılara veya sınav merkezine yaptırım uygulayabilir, telc sınavlarına katılım hakkını ya da sınav uygulama yetkisini iptal edebilir. 13 Kimlik Tespiti 1. Tüm katılımcılar sınava girmeden önce kişisel bilgilerinin katılımcı listesindeki bilgilerle karşılaştırılabilmesi için, nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Katılımcıların kimliklerinin şüpheye meyal vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Gerektiğinde sözlü sınavdan önce kimlik kontrolleri tekrar edilir. 2. Sınav esnasında katılımcıların kimlikleri sınav görevlilerinin kontrol edebileceği şekilde açıkta tutulmalıdır. Görevliler cevap kâğıtlarındaki kişisel bilgileri kimlik bilgileri ile karşılaştırıp doğruluklarını kontrol etmekle yükümlüdürler. 14 Sınav Belgeleri Katılımcıların, sınav evraklarının tümünü ya da kısmen almaları veya sınav salonunun dışına çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Bu nedenle sınav sonrası katılımcılar salonu terk etmeden önce bütün sınav belgeleri toplanmalı ve eksiksiz olup olmadıkları kontrol edilmelidir. 15 İzinsiz Yardımcı Kaynak Kullanımı 1. Gözetmenler ve sınav sorumluları gerekli tedbirleri alarak her katılımcının bağımsız ve yardımsız kendi sınav performansını sağlamasını garantilemelidir. Sınav esnasında katılımcıların erişim alanında hiçbir izinsiz yardımcı kaynak bulundurulamaz. Masalarda sadece sınav evrakları ve cevap kâğıtları, kalemler, müsvedde kağıtları (sınav merkezi tarafından verilen ve kendi kaşesinin bulunduğu boş kâğıtlar) ve telc sınav bilgilerinde söz konusu seviye için izin verilen materyaller bulundurulabilir. Bunların haricindeki her türlü malzeme ve özel eşyalar sınav salonuna girmeden önce sınav görevlilerine teslim edilir ve sınav sonrasında sahiplerine iade edilir. 13

14 2. Hem sınav salonunda hem de bazı seviyeler için öngörülen sınav hazırlık salonunda yasak sayılan yardımcı kaynaklar şunlardır: Katılımcıların şahsi notları, sözlük ya da ders kitapları gibi basılı materyaller, kayıt yapmak, göndermek ya da dinlemek için kullanılan cihazlar (örneğin elektronik ajanda, cep telefonları, kamera ve tarayıcı özellikli kalemler v.b.). Cihazların kontrolünde önceden yapılmış herhangi bir kayda rastlanmasa dahi bu cihazların sınav salonuna sokulması kesinlikle yasaktır. Sözlük gibi bazı sınav seviyelerinde izinli olan kaynaklar, ilgili sınavın Sınav Uygulama Bilgileri nde özel olarak belirtilmiştir. Elektronik sözlüklerin kullanımına hiçbir durumda izin verilmez. 3. Sınav sorumluları, katılımcıları sınav başlamadan önce işbu madde hakkında özellikle bilgilendirmelidir ve katılımcılar bilerek ya da bilmeden getirdikleri tüm izinsiz materyalleri, özellikle cep telefonlarını, sınav süresince sınav görevlilerine teslim etmek zorundadırlar. 16 Sınavlarda Hile Girişimleri 1. Sınavda hile yapma girişiminde bulunan, hile yapan, izinsiz materyal kullanan ya da başkalarının hile girişimine yardımcı olan kişiler sınavdan derhal uzaklaştırılır. Sınavdan uzaklaştırılan katılımcıların sınavları kabul edilmez ve değerlendirilmez. Her hile girişimi tutanağa geçirilmelidir. Katılımcıların sınavdan uzaklaştırılmaları kararını gözetmen, sınav sorumlusu ve sözlü sınavlarda sınav yetkilileri verir. Sınavdan uzaklaştırmalar, uzaklaştırmaya sebep olan gerekçeler detaylarıyla belirtilerek tutanağa geçirilmelidir. Katılımcıların hile girişimlerini belgeleyen şahsi notlar varsa bunlara el konulur ve sınav tutanağına eklenir. 2. Eğer hile girişimi ya da sınav uygulamasını bozan başka durumlar sınav sonrasında tespit edilirse telc ggmbh söz konusu sınavı ve sonuçlarını bilahare geçersiz ilân eder. Sınav Yönergesine ilave olarak telc ggmbh nin Genel Çalışma Şartları dikkate alınmalıdır. 14

15 Sınav Yönergesi Ekleri Ek A: Sınav Yetkilisi Lisansları: Sözlü Sınav English A1 A2 English B1- B2 English C1 C2* English Dual Level ** telc English A1 telc English A2 telc English A2 School telc English B1 telc English B1 School telc English B1 Business telc English B1 Hotel and Restaurant telc English B2 telc English B2 School telc English B2 Business telc English B2 Technical telc English C1 telc English C2 telc English A2-B1 telc English A2-B1 School telc English A2-B1 Business telc English B1-B2 telc English B1-B2 Business telc English B2-C1 University telc English B2-C1 Business English A1 Junior telc English A1 Junior Deutsch A1- A2 Deutsch B1- B2 Deutsch C1- C2*** telc Deutsch A1 (Start Deutsch 1) telc Deutsch A2 (Start Deutsch 2) telc Deutsch A2 Schule telc Deutsch A2 + Beruf telc Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) telc Deutsch B1 Schule (Zertifikat Deutsch für Jugendliche) telc Deutsch B1+ Beruf telc Deutsch B2 telc Deutsch B2+ Beruf telc Deutsch C1 telc Deutsch C1 Hochschule telc Deutsch C1 Beruf telc Deutsch C2 Deutsch Pflege Deutsch Medizin/Pflege Deutsch A1 Junior telc Deutsch B1/B2 Pflege telc Deutsch B1/B2 Pflege telc Deutsch A1 Junior telc Deutsch B2/C1 Medizin Türkçe A1- A2 Türkçe B1- B2 Türkçe C1 Türkçe A2 İlkokul telc Türkçe A1 telc Türkçe B1 telc Türkçe C1 Telc Türkçe A2 İlkokul telc Türkçe A2 telc Türkçe B1 Okul telc Türkçe A2 Okul telc Türkçe B2 telc Türkçe B2 Okul Español A1- A2 Español B1 B2 Español A1 Junior telc Español A1 telc Español A1 Escuela telc Español A2 telc Español A2 Escuela telc Español B1 telc Español B1 Escuela telc Español B2 telc Español B2 Escuela telc EspañolA1 Junior 15

16 Ek A: Sınav Yetkilisi Lisansları: Sözlü Sınav Français A1- A2 Français B1- B2 Français A1 Junior telc Français A1 telc Français A2 telc Français A2 Ecole telc Français B1 telc Français B1 Ecole telc Français B1 pour la profession telc Français B2 telc Français A1 Junior Italiano A1- A2 Italiano B1- B2 Język polski B1- B2 Česky jazyk B1 Italiano A1 Italiano B1 telc Język polski B1 B2 Szkoła telc Česky jazyk B1 Italiano A2 Italiano B2 Русский язык A1- A2 Русский язык B1- رب يةال ع ال ل غة B2 B1 Portugues B1 telc Русский язык A1 telc Русский язык B1 telc ة ي ب ر ع ل ا ة غ ل ل ا B1 telc Русский язык A2 telc Русский язык B2 B1 telc Portugues B1 Ek B * C1 İngilizce lisansına sahip olan kişiler bundan sonra da C1 sınavı uygulamaya yetkilidir, ancak C2 sınavı uygulama yetkileri yoktur. ** İngilizce A2-B1 dereceli sınav lisansı süresi dolmaktadır. Bu lisansa sahip kişiler A2-B1 sınavlarını uygulamaya devam edebilirler (telc English A2- B1, telc English A2-B1 School ve telc A2-B1 Business. Ancak B1-B2 ve B2-C1 seviyelerindeki dereceli sınavları uygulama yetkileri yoktur. *** Almanca C1 lisansı süresi dolmaktadır. Bu lisansa sahip kişiler C1 sınavlarını uygulamaya devam edebilirler, ancak C2 sınavını uygulama yetkileri yoktur. 16

17 Ek B: Değerlendirme Lisansları: Yazma English A1 B2 English C1 C2 English Dual-Level** telc English A1 telc English C1 telc English A2 B1 telc English A1 Junior telc English C2 telc English A2 B1 School telc English A2 telc English A2 B1 Business telc English A2 School telc English B1 B2 telc English B1 telc English B1 B2 Business telc English B1 School telc English B2 C1 University telc English B1 Business telc English B2 C1 Business telc English B1 Hotel and Restaurant telc English B2 telc English B2 School telc English B2 Business telc English B2 Technical Deutsch A1 B2 Deutsch C1 C2*** Deutsch Medizin/Pflege* telc Deutsch A1 (Start Deutsch 1) telc Deutsch A1 Junior telc Deutsch A2 (Start Deutsch 2) telc Deutsch A2 Schule telc Deutsch A2+ Beruf telc Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) telc Deutsch B1 Schule (Zertifikat Deutsch fur Jugendliche) telc Deutsch B1+ Beruf telc Deutsch B2 telc Deutsch B2+ Beruf telc Deutsch C1 telc Deutsch C1 Hochschule telc Deutsch C1 Beruf telc Deutsch C2 17 telc Deutsch B1 B2 Pflege telc Deutsch B2 C1 Medizin Türkçe A1 B2 Türkçe ال عرب ية ال ل غة C1 B1* Język polski B1 B2 telc Türkçe A1 telc Türkçe A2 telc Türkçe A2 İlkokul telc Türkçe A2 Okul telc Türkçe B1 telc Türkçe B1 Okul telc Türkçe B2 telc Türkçe C1 telc ال عرب ية ةال لغ B1 telc Język polski B1/B2 Szkoła Espanol A1 B2 Francais A1 B2 Česky jazyk B1* telc Espanol A1 telc Espanol A1 Junior telc Espanol A1 Escuela telc Espanol A2 telc Espanol A2 Escuela telc Espanol B1 telc Espanol B1 Escuela telc Espanol B2 telc Espanol B2 Escuela telc Francais A1 telc Francais A1 Junior telc Francais A2 telc Francais A2 Ecole telc Francais B1 telc Francais B2 telc Francais B1 Ecole telc Francais B1 pour la Profession telc Česky jazyk B1 Italiano A1 B2 Русский язык A1 B2 Portugues B1* telc Italiano A1 telc Italiano A2 telc Italiano B1 telc Русский язык A1 telc Русский язык A2 telc Русский язык B1 telc Portugues B1 telc Italiano B2 telc Русский язык B2 * İşaretli sınavlar farklı bir karar çıkarılana kadar ücretsiz olarak telc sınav merkezinde değerlendirilecektir. Bu nedenle bu diller ve seviyeler için sınav yetkilisi eğitimleri sunulmamaktadır. ** Dereceli İngilizce sınavı sınav yetkilisi lisansı ile A1-B2 İngilizce değerlendirme lisansına veya C1 İngilizce değerlendirme lisansına sahip kişiler dereceli sınavların yazma bölümlerini okumaya yetkilidirler. Ayrı bir lisans verilmemektedir. *** C1 Almanca lisans süresi dolmaktadır. Bu lisansa halihazırda sahip olan kişiler bundan sonar da C1 yazma bölümlerini değerlendirmeye yetkilidirler. Ancak C2 yazma bölümlerini değerlendirmeye yetkileri yoktur.

18 Ek C: Sınav Yetkilisi Lisansları Yönergeleri 1 Sınav Ön Koşulu Olarak Sınav Yetkilisi Lisansı Bir sınavın kaydı yapılırken sözlü sınavı ve Yazma alt testini değerlendirecek olan sınav yetkililerinin geçerli telc sınav yetkilisi lisanslarına sahip olmaları gerekir. Sınav merkezi sınav tarihinde yeterli sayıda lisanslı sınav yetkilileri bulundurmakla yükümlüdür. 2 Sınav Yetkilisi Lisansı Alımı 1. İlk lisans her zaman bir eğitmen yönetiminde gerçekleştirilen yüz yüze bir seminerde alınır. Bir sonraki lisansları internete dayalı eğitim ile almak mümkündür. İnternete dayalı eğitim için ilk lisansın kodu gerekmektedir. 2. Her sözlü sınav yetkilisi lisansı ve değerlendirici lisansı üç yıl geçerlidir. 3. Eğitimden lisans alamayan katılımcılar eğitimden 4 ay sonrasına kadar karara yazılı olarak itiraz edebilirler. 4. telc ggmbh sözlü sınav yetkilisi ve değerlendirici (yazılı sınav yetkilisi) lisanslarının hangi kişilere verileceği konusundaki karar hakkını kendinde saklı tutar. Sınav yetkilisi eğitimine katılmış olmak kişiye bu lisansların verilmesi, yeniden verilmesi ve/veya elindeki lisansın geçerliliğini koruması konusunda yasal bir hak sağlamaz. telc ggmbh bir sınav yetkilisi veya değerlendirici lisansını hemen geçerlilikle geri çekme hakkını kendinde saklı tutar. 2a Sözlü Sınav Yetkilisi Lisansının Alımı telc sözlü sınav yetkilisi lisansının alımı için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: İlgili dilde ve Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi nde belirlenen seviyelerde en az 450 saat ders tecrübesi. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ni ve eylem ve iletişim odaklı ders ve ölçmedeğerlendirme yöntemlerini bilmek. İlgili telc sınavlarının formatlarını çok iyi bilmek. telc sınav yönergesini bilmek. Sözlü sınav yetkilisi eğitimine aktif katılım ve video ile gösterilen sözlü sınavlardaki katılımcıların seviyelerini Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ne göre doğru değerlendirmek. Bu bağlamda katılımcıların sonuçları daha önce sınav yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeler ile de karşılaştırılır. 18

19 Katılımcı, sınav yetkilisi olmayı amaçladığı dilde en az C1 düzeyinde dil yetkinliğine sahip olmalıdır. Sınav yetkilisi eğitimi esansında eğitmen tarafından katılımcının dil bilgisi eksikliği tespit edilirse, telc ggmbh tarafından katılımcıdan söz konusu dil bilgisinin ispatı istenmektedir. Dil bilgisi ispatı olarak, ALTE üyesi olan test sunucularının sertifikaları kabul edilmektedir. Bu durumda, telc sözlü veya mektup değerlendirme lisansı, ancak C1 düzeyinde dil yetkinliğini ispat eden bir sertifika sunulduktan sonra verilmektedir. Dil sınavından dolayı doğan tüm ücretler katılımcı tarafından ödenir. 2b Değerlendirici Lisansının Alımı telc değerlendirici lisansının alımı için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: Sözlü sınav yetkilisi lisansı koşullarını yerine getirmek. İlgili dilde sözlü sınav yetkilisi lisansına sahip olmak. Değerlendirici eğitimine aktif katılım ve eğitmen tarafından verilen mektup/e-posta örneklerinin seviyelerini Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ne göre doğru değerlendirmek. Bu bağlamda katılımcıların sonuçları daha önce sınav yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeler ile de karşılaştırılır. 19

PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi Kişilerin belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgileri ve ücretlendirmeleri açık biçimde içeren

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi diploma programlarında kayıtlı öğrencilerin,

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI! SINAVDAN SONRA KIRMIZI KUTUYA KONULACAKTIR HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

DEKA DIGITAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ MAL ALIM İŞİ İHALE DOSYASI

DEKA DIGITAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ MAL ALIM İŞİ İHALE DOSYASI DEKA DIGITAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ MAL ALIM İŞİ İHALE DOSYASI 1 İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2015 tarihinde yayınlanan SON HALİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı