Genel Çalışma Şartları ve Sınav Yönergesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Çalışma Şartları ve Sınav Yönergesi"

Transkript

1 Genel Çalışma Şartları ve Sınav Yönergesi 15 Temmuz 2014 Aslının çevirisidir. Hukuki durumlarda Almanca veya İngilizce aslı geçerlidir.

2 İçindekiler Terimler Sözlüğü Genel Çalışma Şartları Sınav Yönergesi A. Sınav B. Sınav Katılımcıları C. Sınav Merkezleri D. Sınavların Değerlendirilmesi E. Sınav Güvenliği Sınav Yönergesi Ekleri Ek A: Sınav Yetkilisi Lisansları: Sözlü Anlatım Ek B: Değerlendirici Lisansları: Yazma Alt Testi Ek C: Sınav Yetkilisi Lisansları ile İlgili Koşullar 2

3 Terimler Sözlüğü Sınav Merkezi Lisanslandırılmış ve telc sınavlarını uygulama hakkına sahip kuruluş Sınav Üst Kuruluşu telc sınav yetkisi kazanmış merkezlerin bağlı olduğu üst kuruluş veya çatı organizasyonu Sınav katılımcısı / Katılımcı Sınav Sorumlusu Gözetmen Sözlü Sınav Yetkilisi Değerlendirici Yazılı Sınav Sözlü Sınav Sınav Bölümü Dinleme Anlama, Okuma Anlama, Yazma ve Sözlü Anlatım alt testleri Deneme Sınavı Sınav Uygulama Bilgileri Organizasyon Materyalleri Sınav Belgeleri Sertifika Sınav Sonuç Belgesi Sınava giren kişi Sınav merkezinde telc sınavlarının organizasyonu ve idari işlerinden sorumlu kişi Sınavlarda ya da bekleme ve hazırlık odalarında gözetmen olan kişi Sözlü sınavlarda değerlendirme yetkisi olan telc lisansı sahibi kişi Yazılı sınavın Yazma alt testini değerlendirme yetkisi olan telc lisansı sahibi kişi Okuma, Dil Öğeleri (sözcük dağarcığı/dil bilgisi), Dinleme ve Yazma alt testlerinden oluşan bölüm Konuşma alt testi Yazılı ve Sözlü Sınav Bazı sınavlarda sadece Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olarak geçer telc sınav biçeminin ve değerlendirme sisteminin sınav içerikleriyle birlikte gösterildiği kitapçık Her sınav paketiyle birlikte gönderilir ve o seviyedeki sınavın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bütün konuları içerir telc sınavlarının organizasyonları ve idaresi için gerekli bütün belgeleri kapsar ve sınav paketleriyle birlikte gönderilir (tutanak, kontrol listesi, sınav uygulama bilgileri v.b.) Bütün alt testler için gerekli olan sınav evraklarını, cevap kâğıtlarını ve Dinleme alt testi için gerekli olan CD yi kapsar Başarılı katılımcılara sınav sonrası verilen belge Sınavda başarısız olan katılımcılara verilen sonuç dökümü 3

4 Genel Çalışma Şartları 1 Lisanslandırılmış Sınav Merkezleri ve Lisanslandırılmış Sınav Üst Kuruluşları 1. telc sınavları, sadece telc ggmbh ile geçerli lisans sözleşmesi (direk lisans; grup lisansı ya da alt kuruluş lisansı) olan kurumlar tarafından uygulanabilir. 2. Lisans her zaman sınav merkezinin bir şubesi/yerleşkesi için geçerlidir. telc sınavları, sadece bu lisanslı şubede/yerleşkede ya da aynı adreste telc sınavları için kiralanmış odalarda gerçekleştirilebilir. Lisanslı şubenin/yerleşkenin dışında gerçekleştirilecek her sınav için önceden telc ggmbh den yazılı onay alınması gerekmektedir. 3. Bazı sınav merkezleri telc tarafından lisanslandırılmış bir üst kuruluşun üyesi olarak (örneğin bir vakfın ya da çatı organizasyonun) yapılan alt sözleşme ile telc sınavı yapma yetkisine sahip olabilir. Bu durumda çatı organizasyon Lisanslandırılmış Sınav Üst Kuruluşu ve sınav yetkisine sahip olan üyesi de Lisanslandırılmış Sınav Merkezi olarak geçer. Sınav merkezinin ve sınav üst kuruluşunun hak ve yükümlülükleri telc ggmbh ile karşılıklı yapılan sözleşmelerle düzenlenir. Lisanslandırılmış bir çatı organizasyona üye olmak, beraberinde otomatik olarak telc sınav merkezi olma hakkını getirmez. 4. telc ggmbh hemen geçerli olmak kaydı ile ve önceden bildirmeksizin lisansı geri çekme hakkını kendinde saklı tutmaktadır. 5. Lisanslı sınav kurumlarının yanı sıra telc ggmbh kendi sınav merkezlerini kurup işletebilir. 2 Sınav Bedelleri 1. telc ggmbh, gerçekleştirilecek sınavın bedelini sınav merkezine ya da sınav üst kuruluşuna 30 gün içerisinde ödenmek üzere faturalandırır. 2. Sınav bedeli, kayıt ve sınav uygulama ücretlerinden oluşur. 3. Sınav katılımcıları, ödemelerini sadece sınav üst kuruluşuna ya da sınav merkezine yaparlar. 4. Sınav bedeli ödenmediği takdirde sınav merkezi ya da üst kuruluşu sınavın değerlendirilmesi için hak talep edemez. 3 Sınav Tarihleri 1. Sınav tarihleri telc ggmbh ve sınav merkezi veya üst kuruluşu arasında kararlaştırılır. Bunun için sınav merkezinin ya da üst kuruluşunun verilen zaman çerçevesinde sınav kaydını yaptırması yeterlidir. Sınavın istenilen tarihte gerçekleştirilememesi durumunda telc ggmbh sınav merkezini ya da üst kuruluşunu vaktinde bilgilendirir. 2. Sözlü Sınav ile Yazılı Sınav sınav merkezi tarafından 14 gün içinde yapılır. 4

5 4 Sınav Kaydı 1. Sınav kaydı; sınav üst kuruluşu ya da sınav merkezi tarafından, planlanan sınav tarihinden en geç 21 gün önce, ilgili sınav seviyesine ait sınav kayıt formu telc ggmbh ye gönderilerek yapılır. Bu kayıt bağlayıcıdır. Öngörülen sürenin geçerliliği için tarih bildiriminin yapıldığı mektup / faks veya mailin tarihi dikkate alınır. Sadece A1 seviyesindeki sınavlarda sınav tarihinden en geç 14 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir. 2. telc ggmbh, gecikmeli kayıtlarda katılımcı başına gecikme bedeli talep eder. 3. Sınav tarihine 8 gün kala yapılan başvurular ancak çok önemli sebeplere dayandırılması durumunda değerlendirilmeye alınabilir. Bu durumda sınav merkezi veya üst kuruluşu gecikme bedeline ek olarak ekspres gönderi ücretini de üstlenir. 4. Kaydı yaptırılmış sınavlara katılımcı eklendiğinde bu kayıtlar yukarıda söz konusu olan süreler açısından yeni başvuru gibi değerlendirilecektir. 5 Sınav Belgelerinin Sınav Merkezine Ulaştırılması 1. telc ggmbh, sınav belgelerinin vaktinde sınav merkezine ulaştırılmak üzere gönderimini üstlenir. Sınav belgelerinin hangi yolla gönderileceğini telc ggmbh belirler. Farklı bir yolla gönderim istenmesi durumunda gönderim masraflarını sınav merkezi üstlenir. Sınav belgelerinin sınav tarihinden altı gün önce sınav merkezine ulaşmamış olması durumunda mutlaka telc ggmbh ye bilgi verilmelidir. Geç bilgilendirme nedeniyle doğan risk ve ek masraflardan sınav merkezi sorumludur. 2. Sınav evraklarının sınav merkezine bedel karşılığı gönderilmesi sınav merkezine telif hakkı vermez, sadece sınav merkezinin ya da üst kuruluşunun belirlenen sınav tarihinde sınav yapmak üzere evrakları kullanmasına hak tanır. Sınava ait her türlü belge, materyal ve bunların telif hakları tümüyle ve sadece telc ggmbh ye aittir. Sınavların herhangi bir bölümünün ya da tümünün herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, kayda geçirilmesi, sunulması, sergilenmesi, örnek olarak gösterilmesi, saklanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Aynı zamanda telc ggmbh nin telif hakkını saklı tuttuğu herhangi bir belgesini umumi sergilemek, sunmak veya iletmek de yasaktır. Bu yasak, katılımcıların cevap kâğıtları için de geçerlidir. Bir sınav iptal edildiğinde bütün sınav belgelerinin ve materyallerinin açılmadan ve kullanılmadan hemen telc ggmbh ye iade edilmesi zorunludur. 3. Sınav belgeleri sınav merkezine ya da sınav üst kuruluşuna ulaştığında adetleri ve doğru dil ve seviye için olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Ayrıca CD ler dinlenerek kontrol edilmelidir. Buna ilişkin ayrıntılar Sınav Uygulama Bilgileri nde belirtilmiştir. 4. Eksiklerin ya da hataların hemen telc ggmbh ye sözlü ya da yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Sınav gününe beş günden az kala yapılan gecikmeli bildirimlerde oluşacak ek masraflardan (kargo masrafları v.b.) sınav merkezi sorumlu tutulur. 5

6 6 Sınav Belgelerinin Sınav Sonrası İadesi 1. Katılımcıların cevap kâğıtlarının, CD lerin, ilgili tutanakların ve diğer belgelerin hemen sınav akabinde telc ggmbh merkezine gönderilmeleri zorunludur. Aksi takdirde geciken gönderilerden oluşacak ek masraflardan sınav merkezleri ya da üst kuruluşları sorumlu tutulur. 2. Yazma alt testinin değerlendirilmesi sınav merkezinde ya da üst kuruluşunda yapılmayacaksa diğer sınav belgeleriyle birlikte telc ggmbh merkezine gönderilir. Görevlendirilen değerlendiriciler Yazma alt testini merkezden aldıktan sonraki yedi gün içerisinde değerlendirir ve telc ggmbh ye gönderir. 3. Sınav merkezi veya üst kuruluşu sınavdan sonra bütün sınav evraklarını imha etmek ya da telc ggmbh ye iade etmek zorundadır. Hangi yolun seçildiği, sınav belgeleriyle birlikte gönderilen geri gönderim kontrol listelerinde belirtilmelidir. Sınav evraklarının komple imha edildiğini ya da iade edildiğini sınav merkezi imza ve kaşe ile garanti eder. telc ggmbh, bu prosedürün uygulanışını kontrol etmek amacıyla habersiz denetim yapma hakkına sahiptir. Sınav belgeleriyle gönderilen CD ler mutlaka iade edilmelidir. 7 Kayıtlı Kişilerin Sınava Katılmaması 1. Sınava kaydını yaptırmış olup sınav günü gelmeyen katılımcılara sınav ücretleri iade edilmez. 2. Sadece doktor raporu sunulduğunda katılımcı ücretinin sınav yürütme payı iptal ya da iade edilebilir sınav kayıt bedeli iade edilmez. Bu durumda raporun sınav formları ile birlikte ya da sınav tarihinden en geç bir hafta sonra telc ggmbh merkezine ulaştırılması gerekir. İlgili rapor sınav belgelerinden sonra gönderilecekse sınav belgeleri gönderilirken bunun ayrıca yazılı olarak belirtilmesi gerekir. 8 Sertifikalar 1. Sınavların telc ggmbh merkezinde değerlendirilmesinin ardından sınav merkezine sınav katılımcılarına iletilmek üzere sertifikaları veya başarısız katılımcılar için sınav sonuç belgeleri gönderilir. Ek olarak sınav merkezlerine sınav sonuçları listesi gönderilir. 2. Sertifikalar telc ggmbh ve sınav merkezi tarafından kaşelenip/mühürlenip imzalanmalıdır. Sınav merkezi tarafından kaşelenmemiş/mühürlenmemiş ve imzalanmamış sertifikalar geçersiz sayılır. Basılan kaşe ya da mühürlerde sınav merkezinin adının okunaklı olduğuna dikkat edilmelidir. 3. Bir sertifikanın yeniden düzenlenmesi için (ücret talep edilir) telc ggmbh ye sertifikanın aslının veya kaybolduğuna dair yazılı bir belgenin sunulması gerekir. Bir sertifikanın nüshasının aslı ile aynı olduğunu belgelemek için telc ggmbh nin mührü/kaşesi ve imzası yeterlidir ayriyeten bir onay gerekmez. 6

7 9 Arşivleme 1. telc ggmbh sınav değerlendirmesinde kullanılan belgeleri sonuçlarının açıklanmasından sonraki dört ay süresince arşivler (sertifika / sınav sonuç belgesi tarihinden itibaren). Dört ay sonra belgeler imha edilir; fakat sınav sonuçları 10 yıl arşivlenir. Bu 10 yıllık süre zarfında her katılımcı - ücretini üstlenmek kaydıyla - sertifikasının yeniden düzenlenmesini talep edebilir. 2. Sınav tutanağının sınav merkezine ait nüshası ve sözlü sınavların değerlendirildiği M10 değerlendirme kâğıtları, telc ggmbh merkezine gönderilmez; bu evraklar sınav merkezinde en az altı ay kilitli bir yerde saklı tutulmalıdır. 3. Sınav materyalinin ve cevap anahtarlarının dışarıya verilmesi veya kopyalanması kesinlikle yasaktır. 10 Sınav Sonuçlarının Kısmi Kabulü 1. Sınav katılımcısı, daha önce başarıyla sonuçlandırdığı bir sınav bölümünün kabulünü talep ediyorsa bunun sınav başvurusu yapılırken ya da en geç sınav belgeleri değerlendirilmek üzere gönderilirken, bir önceki sınav sonuç belgesinin fotokopisi veya arşiv numarası ile birlikte telc ggmbh ye bildirilmesi gerekir. 2. Gecikmeli bildirilen kabul talepleri için telc ggmbh bir önceki sınav sonucunun kabulünü ücrete tabi tutar. 3. Sınav bölümünün kabul talebi sadece bir önceki sınav sonuncu için geçerlidir. 11 Katılımcıların İtiraz Hakkı 1. Katılımcılar sertifika ya da sınav sonuç belgesinin veriliş tarihinden üç ay sonrasına kadar sınav merkezinin, sınav yetkililerinin, gözetmenlerin, değerlendiricilerin ve telc ggmbh nin verdiği kararlara yazılı başvuru ile itiraz etme hakkına sahiptir. 2. Yazılı itiraz başvurusu yeterli bir gerekçelendirme içermelidir. telc ggmbh, yeterli gerekçe içermeyen itirazları kabul etmeme hakkına sahiptir. Açıklama yapmadan sadece elde edilen puanın yetersiz olduğunu öne süren itiraz başvuruları kabul edilmez. 3. İtirazlar hakkında kararları telc ggmbh verir. İtiraz üzerine sınav sonuçları revize edilmişse o andan itibaren kesin ve geri alınamaz şekilde revize sınav sonuçları geçerli olacaktır. Bu durumda daha önce alınan sertifikanın veya sınav sonuç belgesinin orijinali telc ggmbh ye gönderilmelidir. 12 Veri Koruma ve Kamuya Açıklık 1. Sınav organizasyonu ve uygulamasına dahil olan herkes sınav gizliliğini koruma, ulusal ve uluslararası veri koruma ilkelerine ve yasalarına uyma ile yükümlüdür. Katılımcılara ait kişisel bilgiler sadece sınav uygulama ve sınav değerlendirme kapsamında kullanılabilir. 7

8 2. telc sınavları gizliliğe tabidir ve kamu önünde uygulanamaz. Sınavlara gözlemci olarak katılım öncesinde telc ggmbh nin izninin alınması gereklidir. Sınavlarda ses veya görüntü kaydı için kesinlikle telc ggmbh nin ve katılımcıların yazılı izinlerinin alınması gerekmektedir. 13 Hukuki Anlaşmazlıklar Tüzel ve ticari kişiliklere sahip olan lisanslandırılmış merkezler ve üst kuruluşlar ile yukarıda belirtilen çalışma şartları doğrultusunda yapılmış sözleşmelerden ya da bu sözleşmelere bağlı olarak oluşan doğrudan ya da dolaylı hukuki anlaşmazlıklarda Frankfurt/Main Almanya mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Bunun yanı sıra taraflar bir diğerine karşı kendi bulundukları bölgelerde dava açma hakkına sahiptir. Ancak her halükarda sadece Federal Almanya yasaları geçerlidir. Yukarıda adı geçen maddelerin birinin ya da bir kaçının iptal olması ya da revize edilmesi durumunda bu değişiklik diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Taraflar, geçersiz kılınan maddelerin yerine, karşılıklı olarak maddenin ana fikrine ve ekonomik uygulamalarına en uygun olan yeni bir madde belirlerler. İşbu Genel Çalışma Şartları ve devamındaki Sınav Yönergesi Almanca aslının çevirisidir. Hukuki anlaşmazlıklarda Almanca ya da İngilizce aslı geçerlidir. 8

9 Sınav Yönergesi A. Sınav 1 Sınav İçeriği ve Formatı 1. telc sınavları dil becerilerinin belgelendirilmesi için kullanılır. 2. telc sınavlarının yapısı, içeriği, uygulanması ve değerlendirilmesi telc ggmbh tarafından belirlenip sınav uygulama bilgilerinde ve deneme sınavlarında bağlayıcı olarak tanımlanır. B. Sınav Katılımcıları 2 Sınav Kaydı 1. Katılımcılar sınav kayıt başvurularını sınav merkezine yaparlar. Sınav merkezi bu başvuruları telc ggmbh ye iletir. 2. Sınav merkezi, katılımcıları telc ggmbh nin sınav yönergesi ve genel çalışma şartları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Sınav merkezi, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli kişisel bilgileri telc ggmbh ye iletebilmek üzere sınav katılımcılarının iznini alır. 3 Engelli Sınav Katılımcıları Engelli sınav katılımcıları için özel ek kurallar ve düzenlemeler geçerlidir. Bu kurallar veya düzenlemeler engelli sınav katılımcıları için hazırlanan yönergede belirtilmiştir. 4 Sınav Sonuçları Bildirimi 1. telc sınavını başarıyla sonuçlandıran her katılımcıya telc sertifikası verilir. 2. telc sınavında başarısız olan katılımcılara sınav sonuç belgesi verilir. 5 Sınavların veya Bölümlerinin Tekrarı 1. Katılımcılar sınavın tümünü istedikleri sıklıkta tekrarlayabilirler. 2. A1 ve A2 seviyesindeki ve iki seviyeli (A2/B1) sınavlarda sınavın sadece bir bölümünün tekrarı (örneğin sadece yazılı ya da sadece sözlü) mümkün değildir. 3. B1, B2, C1 ve C 2 seviyesi sınavlarının yazılı veya sözlü bölümü ilk sınav tarihini takip eden bir sene içerisinde tekrarlanabilir veya eksik kısmı tamamlanabilir. Bu sınavlara ait alt testler tek başına tekrarlanamaz. Daha önce başarıyla sonuçlandırılmış bir sınav bölümü tekrarlandığı takdirde kayıtsız şartsız en son girilen sınavın sonucu geçerlidir. 9

10 C. Sınav Merkezleri 6 Sınav Sorumluları 1. Sınav merkezleri telc sınavlarından sorumlu olacak bir kişiyi belirler ve telc ggmbh ye bildirir. 2. Sınav sorumlularının, sınavların kayıt prosedürü, organizasyonu, uygulanması ve sınav yönergesi dahil olmak üzere komple telc sınav sistemine vakıf olması zorunludur. 3. Sınav sorumluları telc sınavlarının telc çalışma şartlarına ve sınav yönergesine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu yönergede bahsi geçmeyen durumlarda da sınavlar genel sınav ilkelerine uygun yürütülerek tüm adaylar için fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu özellikle sınav güvenliği ve sınav evraklarının kurallara uygun kullanılması konularında geçerlidir. 7 Sınav Belgeleri 1. telc sınavlarının organizasyonu ve uygulanması için gereken bütün belge ve materyaller telc ggmbh tarafından sınav merkezine sunulur. 2. telc ggmbh tarafından gönderilen bütün sınav materyalleri (sınav evrakları ve CD leri) tümüyle gizliliğe tabi olup ilgili sınavın yapılacağı ana kadar güvenli ve kilitli bir şekilde saklı tutulmaları zorunludur. 3. Sınav materyallerinin tamamının mülkiyeti telc ggmbh ya aittir ve telif hakkına tabidir. Sınavların herhangi bir bölümünün ya da tümünün herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, kayda geçirilmesi, sunulması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Sınav materyalleri, bildirilen sınavdan başka amaçlar için veya başvuruda belirtilen tarihten başka bir tarihte kesinlikle kullanılamaz. Özellikle sınav sorularının, sınavda kullanılanlar dahil olmak üzere, derslerde ya da örnek olarak ya da başka bir amaçla kullanılması, çoğaltılması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. 4. Sınav sorumluları sınav belgelerinin intikalinden hemen sonra, folyoları açmadan belgelerin seviye ve adet olarak doğru ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmekle yükümlülerdir. Ayrıca CD lerin, sınav odasında kullanılacak teknik ekipmanda çalışıp çalışmadığı kontrol edilir (CD lerin bulunduğu folyolu paket açılabilir). 5. Sınavdan sonra da bütün sınav materyalleri telc ggmbh ye geri gönderilene kadar kilitli bir yerde güvenli bir şekilde saklanmalıdır. 10

11 8 Sınavın Uygulanması 1. Sınav sorumlusu sınav öncesinde yazılı sınav, bekleme odası ve sözlü sınav hazırlık odası için sınav gözetmenlerini belirler ve görevleri hakkında bilgilendirir. 2. Sınav esnasında tutanak tutulur. Tutanak için telc ggmbh tarafından gönderilen form kullanılır. Sınavdan sonra tutanağın bir nüshası sınav merkezinde kalır; aslı telc ggmbh ye gönderilir. Diğer nüsha; varsa sınav üst kuruluşuna, yoksa yine telc ggmbh ye gönderilir. 3. telc ggmbh nin temsilcileri ve / veya onlar tarafından görevlendirilmiş bağımsız denetçiler haberli ya da habersiz sınavlarda bulunma hakkına sahiptirler. Bu kişiler, uygulanmakta olan sınava müdahale edemezler. Bu ve benzeri ziyaretler tutanakta saat ve süreyle belirtilir. 4. Sınav sonrası, katılımcılara sınav sonuçlarına ya da sınavdaki performanslarına ilişkin gayri resmi bilgi verilmesi kesinlikle yasaktır. Geçerli sınav sonuçları sadece ve sadece telc ggmbh tarafından duyurulur. 8a Yazılı Sınav 1. Yazılı sınav esnasında sınav sorumlusu ya da sınav sorumlusu tarafından görevlendirilen en az bir kişi sınav odasında gözetmen olarak bulunur. Katılımcı sayısı 24 kişiyi aştığında ya da kullanılan mekân bunu gerektirdiğinde sınav odasında ikinci bir gözetmen gerekir. 24 in üzerindeki katılımcı sayılarında her 24 kişi için en az bir gözetmen daha bulundurulması zorunludur. 2. Yazılı sınav süresince odada aralıksız ve istisnasız her an en az bir gözetmen bulunmalıdır. 3. Katılımcılar sınav odasında diğer katılımcıların sınav evraklarını göremeyecek şekilde oturtulur. Katılımcılar arasında - önden, arkadan ve yanlardan olmak üzere - 1,5 metrelik bir mesafe korunmalıdır. Bu mesafe bölmeli masaları için de geçerlidir. 4. Her sınav için anlaşılır bir oturma planı hazırlanıp sınav evrakı ile birlikte telc ggmbh ye gönderilmelidir. 5. Sınavda bulunan görevliler sınava başlamadan önce katılımcıları sınav güvenliği, hile girişimi ve formaliteler hakkında bilgilendirirler. Sınav görevlileri sadece ve sadece sınav organizasyonuna ilişkin soruları cevaplandırmaya yetkilidir. Sınav içeriği ile ilgili soruları cevaplamaları veya yorumlamaları yasaktır. Sınavın başlamasından itibaren bitene kadar hiçbir soruya cevap verilemez. 6. Sınav evrakları ancak organizasyona ilişkin konular tamamlandıktan sonra dağıtılır ve ancak sınavın başladığı, görevli tarafından bildirildikten sonra açılır. 7. Sınavla ilgili bilgilendirmelerden sonra sınava gelen katılımcılar sınava alınmaz. 11

12 8. Katılımcılar sınav odasından dışarıya sadece teker teker ve kontrollü bir şekilde çıkabilirler. Bu esnada ancak sınav yönergesi ve sınav akışı hakkında bilgi sahibi olan kişiler ile iletişimde bulunabilirler. Bu esnada adayların öğretmenleri veya akrabaları ile iletişim kurmaları kesinlikle yasaktır. Katılımcıların sınav salonundan çıkış saati ve süresi tutanakta not edilmelidir. Sınavı, öngörülen süreden önce bitiren katılımcılar bir daha sınav salonuna alınamaz ve sınavın yapıldığı binayı terk etmek zorundadırlar. Aynı kurallar mola süresince de geçerlidir. 8b Sözlü Sınav 1. Sınava alınacak grupların büyüklüğü her seviye için ayrı belirlenmiş olup ilgili seviyelerin Sınav Uygulama Bilgileri nde belirtilmiştir. Sınav gruplarının hangi katılımcılardan oluşacağına sınav merkezi karar verir. 2. Sözlü sınavın kaç sınav yetkilisi ile uygulanacağı ve değerlendirme esasları yine her seviye için ayrı olarak Sınav Uygulama Bilgileri nde açıklanmıştır. 3. Sınav yetkilileri günde en fazla 12 grubu sınava alabilirler. D. Sınavların Değerlendirilmesi 9 Sınav Sonuçlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi 1. Sınav sonuçları telc ggmbh tarafından standardize edilmiş bir yöntemle ölçülür. 2. Yazma alt testinin değerlendirilmesi ve sözlü sınavın değerlendirilmesi için telc ggmbh tarafından belirlenmiş olan değerlendirme ölçütleri geçerlidir. 3. Sınav yetkilileri, son altı ayda ders vermiş oldukları katılımcıların Yazma alt testini ya da sözlü sınavlarını değerlendiremezler. 10 Yazma 1. Yazılı sınavın bir alt testini oluşturan Yazma, sınav merkezinin, sınav üst kuruluşunun ya da telc ggmbh nin görevlendirdiği sınav yetkilileri tarafından değerlendirilir. Bu sınav yetkililerinin, ilgili seviyede Yazma alt testini değerlendirme yetkisini belgeleyen telc lisansını almış olmaları gerekmektedir. 2. telc ggmbh, düzenli olarak sınavların içinden tesadüfi örneklem seçer ve kontrol eder. Kontrol sonucunda farklı bir netice çıkarsa nihai karar yetkisi telc ggmbh ye aittir. 3. Değerlendirici lisansı telc ggmbh tarafından düzenlenen eğitimlerin başarıyla tamamlanmasından sonra verilir. Lisansların geçerlilik kapsamı ve süresi Ek B Sınav yetkilisi lisansları: Yazma listesinde belirtilmiştir. 12

13 11 Sözlü Anlatım 1. Sözlü Anlatım becerisini ölçmek için yapılan sözlü sınavlar sınav merkezi ya da sınav üst kuruluşu tarafından görevlendirilmiş sınav yetkilileri tarafından uygulanıp değerlendirilir. Bu sınav yetkililerinin ilgili seviyede Sözlü Anlatım alt testini değerlendirme yetkisini belgeleyen telc lisansını almış olmaları gerekmektedir. 2. Sözlü Anlatım değerlendirmesi için yetkilendiren lisanslar telc ggmbh tarafından düzenlenen eğitimlerin başarıyla tamamlanmasından sonra verilir. Lisansların geçerlilik kapsamı ve süresi Ek A Sınav yetkilisi lisansları: Sözlü Anlatım listesinde belirtilmiştir. 12 Sınav Yönergesinin İhlali telc sınav yönergesinin kasten ihlali durumunda, özellikle telc sınavlarının gereğince uygulanmasını, nesnelliğini ya da adının ve sınavlarının güvenilirliğini tehlikeye atacak durumlarda, telc GmbH ihlalden sorumlu olan katılımcılara veya sınav merkezine yaptırım uygulayabilir, telc sınavlarına katılım hakkını ya da sınav uygulama yetkisini iptal edebilir. 13 Kimlik Tespiti 1. Tüm katılımcılar sınava girmeden önce kişisel bilgilerinin katılımcı listesindeki bilgilerle karşılaştırılabilmesi için, nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Katılımcıların kimliklerinin şüpheye meyal vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Gerektiğinde sözlü sınavdan önce kimlik kontrolleri tekrar edilir. 2. Sınav esnasında katılımcıların kimlikleri sınav görevlilerinin kontrol edebileceği şekilde açıkta tutulmalıdır. Görevliler cevap kâğıtlarındaki kişisel bilgileri kimlik bilgileri ile karşılaştırıp doğruluklarını kontrol etmekle yükümlüdürler. 14 Sınav Belgeleri Katılımcıların, sınav evraklarının tümünü ya da kısmen almaları veya sınav salonunun dışına çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Bu nedenle sınav sonrası katılımcılar salonu terk etmeden önce bütün sınav belgeleri toplanmalı ve eksiksiz olup olmadıkları kontrol edilmelidir. 15 İzinsiz Yardımcı Kaynak Kullanımı 1. Gözetmenler ve sınav sorumluları gerekli tedbirleri alarak her katılımcının bağımsız ve yardımsız kendi sınav performansını sağlamasını garantilemelidir. Sınav esnasında katılımcıların erişim alanında hiçbir izinsiz yardımcı kaynak bulundurulamaz. Masalarda sadece sınav evrakları ve cevap kâğıtları, kalemler, müsvedde kağıtları (sınav merkezi tarafından verilen ve kendi kaşesinin bulunduğu boş kâğıtlar) ve telc sınav bilgilerinde söz konusu seviye için izin verilen materyaller bulundurulabilir. Bunların haricindeki her türlü malzeme ve özel eşyalar sınav salonuna girmeden önce sınav görevlilerine teslim edilir ve sınav sonrasında sahiplerine iade edilir. 13

14 2. Hem sınav salonunda hem de bazı seviyeler için öngörülen sınav hazırlık salonunda yasak sayılan yardımcı kaynaklar şunlardır: Katılımcıların şahsi notları, sözlük ya da ders kitapları gibi basılı materyaller, kayıt yapmak, göndermek ya da dinlemek için kullanılan cihazlar (örneğin elektronik ajanda, cep telefonları, kamera ve tarayıcı özellikli kalemler v.b.). Cihazların kontrolünde önceden yapılmış herhangi bir kayda rastlanmasa dahi bu cihazların sınav salonuna sokulması kesinlikle yasaktır. Sözlük gibi bazı sınav seviyelerinde izinli olan kaynaklar, ilgili sınavın Sınav Uygulama Bilgileri nde özel olarak belirtilmiştir. Elektronik sözlüklerin kullanımına hiçbir durumda izin verilmez. 3. Sınav sorumluları, katılımcıları sınav başlamadan önce işbu madde hakkında özellikle bilgilendirmelidir ve katılımcılar bilerek ya da bilmeden getirdikleri tüm izinsiz materyalleri, özellikle cep telefonlarını, sınav süresince sınav görevlilerine teslim etmek zorundadırlar. 16 Sınavlarda Hile Girişimleri 1. Sınavda hile yapma girişiminde bulunan, hile yapan, izinsiz materyal kullanan ya da başkalarının hile girişimine yardımcı olan kişiler sınavdan derhal uzaklaştırılır. Sınavdan uzaklaştırılan katılımcıların sınavları kabul edilmez ve değerlendirilmez. Her hile girişimi tutanağa geçirilmelidir. Katılımcıların sınavdan uzaklaştırılmaları kararını gözetmen, sınav sorumlusu ve sözlü sınavlarda sınav yetkilileri verir. Sınavdan uzaklaştırmalar, uzaklaştırmaya sebep olan gerekçeler detaylarıyla belirtilerek tutanağa geçirilmelidir. Katılımcıların hile girişimlerini belgeleyen şahsi notlar varsa bunlara el konulur ve sınav tutanağına eklenir. 2. Eğer hile girişimi ya da sınav uygulamasını bozan başka durumlar sınav sonrasında tespit edilirse telc ggmbh söz konusu sınavı ve sonuçlarını bilahare geçersiz ilân eder. Sınav Yönergesine ilave olarak telc ggmbh nin Genel Çalışma Şartları dikkate alınmalıdır. 14

15 Sınav Yönergesi Ekleri Ek A: Sınav Yetkilisi Lisansları: Sözlü Sınav English A1 A2 English B1- B2 English C1 C2* English Dual Level ** telc English A1 telc English A2 telc English A2 School telc English B1 telc English B1 School telc English B1 Business telc English B1 Hotel and Restaurant telc English B2 telc English B2 School telc English B2 Business telc English B2 Technical telc English C1 telc English C2 telc English A2-B1 telc English A2-B1 School telc English A2-B1 Business telc English B1-B2 telc English B1-B2 Business telc English B2-C1 University telc English B2-C1 Business English A1 Junior telc English A1 Junior Deutsch A1- A2 Deutsch B1- B2 Deutsch C1- C2*** telc Deutsch A1 (Start Deutsch 1) telc Deutsch A2 (Start Deutsch 2) telc Deutsch A2 Schule telc Deutsch A2 + Beruf telc Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) telc Deutsch B1 Schule (Zertifikat Deutsch für Jugendliche) telc Deutsch B1+ Beruf telc Deutsch B2 telc Deutsch B2+ Beruf telc Deutsch C1 telc Deutsch C1 Hochschule telc Deutsch C1 Beruf telc Deutsch C2 Deutsch Pflege Deutsch Medizin/Pflege Deutsch A1 Junior telc Deutsch B1/B2 Pflege telc Deutsch B1/B2 Pflege telc Deutsch A1 Junior telc Deutsch B2/C1 Medizin Türkçe A1- A2 Türkçe B1- B2 Türkçe C1 Türkçe A2 İlkokul telc Türkçe A1 telc Türkçe B1 telc Türkçe C1 Telc Türkçe A2 İlkokul telc Türkçe A2 telc Türkçe B1 Okul telc Türkçe A2 Okul telc Türkçe B2 telc Türkçe B2 Okul Español A1- A2 Español B1 B2 Español A1 Junior telc Español A1 telc Español A1 Escuela telc Español A2 telc Español A2 Escuela telc Español B1 telc Español B1 Escuela telc Español B2 telc Español B2 Escuela telc EspañolA1 Junior 15

16 Ek A: Sınav Yetkilisi Lisansları: Sözlü Sınav Français A1- A2 Français B1- B2 Français A1 Junior telc Français A1 telc Français A2 telc Français A2 Ecole telc Français B1 telc Français B1 Ecole telc Français B1 pour la profession telc Français B2 telc Français A1 Junior Italiano A1- A2 Italiano B1- B2 Język polski B1- B2 Česky jazyk B1 Italiano A1 Italiano B1 telc Język polski B1 B2 Szkoła telc Česky jazyk B1 Italiano A2 Italiano B2 Русский язык A1- A2 Русский язык B1- رب يةال ع ال ل غة B2 B1 Portugues B1 telc Русский язык A1 telc Русский язык B1 telc ة ي ب ر ع ل ا ة غ ل ل ا B1 telc Русский язык A2 telc Русский язык B2 B1 telc Portugues B1 Ek B * C1 İngilizce lisansına sahip olan kişiler bundan sonra da C1 sınavı uygulamaya yetkilidir, ancak C2 sınavı uygulama yetkileri yoktur. ** İngilizce A2-B1 dereceli sınav lisansı süresi dolmaktadır. Bu lisansa sahip kişiler A2-B1 sınavlarını uygulamaya devam edebilirler (telc English A2- B1, telc English A2-B1 School ve telc A2-B1 Business. Ancak B1-B2 ve B2-C1 seviyelerindeki dereceli sınavları uygulama yetkileri yoktur. *** Almanca C1 lisansı süresi dolmaktadır. Bu lisansa sahip kişiler C1 sınavlarını uygulamaya devam edebilirler, ancak C2 sınavını uygulama yetkileri yoktur. 16

17 Ek B: Değerlendirme Lisansları: Yazma English A1 B2 English C1 C2 English Dual-Level** telc English A1 telc English C1 telc English A2 B1 telc English A1 Junior telc English C2 telc English A2 B1 School telc English A2 telc English A2 B1 Business telc English A2 School telc English B1 B2 telc English B1 telc English B1 B2 Business telc English B1 School telc English B2 C1 University telc English B1 Business telc English B2 C1 Business telc English B1 Hotel and Restaurant telc English B2 telc English B2 School telc English B2 Business telc English B2 Technical Deutsch A1 B2 Deutsch C1 C2*** Deutsch Medizin/Pflege* telc Deutsch A1 (Start Deutsch 1) telc Deutsch A1 Junior telc Deutsch A2 (Start Deutsch 2) telc Deutsch A2 Schule telc Deutsch A2+ Beruf telc Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) telc Deutsch B1 Schule (Zertifikat Deutsch fur Jugendliche) telc Deutsch B1+ Beruf telc Deutsch B2 telc Deutsch B2+ Beruf telc Deutsch C1 telc Deutsch C1 Hochschule telc Deutsch C1 Beruf telc Deutsch C2 17 telc Deutsch B1 B2 Pflege telc Deutsch B2 C1 Medizin Türkçe A1 B2 Türkçe ال عرب ية ال ل غة C1 B1* Język polski B1 B2 telc Türkçe A1 telc Türkçe A2 telc Türkçe A2 İlkokul telc Türkçe A2 Okul telc Türkçe B1 telc Türkçe B1 Okul telc Türkçe B2 telc Türkçe C1 telc ال عرب ية ةال لغ B1 telc Język polski B1/B2 Szkoła Espanol A1 B2 Francais A1 B2 Česky jazyk B1* telc Espanol A1 telc Espanol A1 Junior telc Espanol A1 Escuela telc Espanol A2 telc Espanol A2 Escuela telc Espanol B1 telc Espanol B1 Escuela telc Espanol B2 telc Espanol B2 Escuela telc Francais A1 telc Francais A1 Junior telc Francais A2 telc Francais A2 Ecole telc Francais B1 telc Francais B2 telc Francais B1 Ecole telc Francais B1 pour la Profession telc Česky jazyk B1 Italiano A1 B2 Русский язык A1 B2 Portugues B1* telc Italiano A1 telc Italiano A2 telc Italiano B1 telc Русский язык A1 telc Русский язык A2 telc Русский язык B1 telc Portugues B1 telc Italiano B2 telc Русский язык B2 * İşaretli sınavlar farklı bir karar çıkarılana kadar ücretsiz olarak telc sınav merkezinde değerlendirilecektir. Bu nedenle bu diller ve seviyeler için sınav yetkilisi eğitimleri sunulmamaktadır. ** Dereceli İngilizce sınavı sınav yetkilisi lisansı ile A1-B2 İngilizce değerlendirme lisansına veya C1 İngilizce değerlendirme lisansına sahip kişiler dereceli sınavların yazma bölümlerini okumaya yetkilidirler. Ayrı bir lisans verilmemektedir. *** C1 Almanca lisans süresi dolmaktadır. Bu lisansa halihazırda sahip olan kişiler bundan sonar da C1 yazma bölümlerini değerlendirmeye yetkilidirler. Ancak C2 yazma bölümlerini değerlendirmeye yetkileri yoktur.

18 Ek C: Sınav Yetkilisi Lisansları Yönergeleri 1 Sınav Ön Koşulu Olarak Sınav Yetkilisi Lisansı Bir sınavın kaydı yapılırken sözlü sınavı ve Yazma alt testini değerlendirecek olan sınav yetkililerinin geçerli telc sınav yetkilisi lisanslarına sahip olmaları gerekir. Sınav merkezi sınav tarihinde yeterli sayıda lisanslı sınav yetkilileri bulundurmakla yükümlüdür. 2 Sınav Yetkilisi Lisansı Alımı 1. İlk lisans her zaman bir eğitmen yönetiminde gerçekleştirilen yüz yüze bir seminerde alınır. Bir sonraki lisansları internete dayalı eğitim ile almak mümkündür. İnternete dayalı eğitim için ilk lisansın kodu gerekmektedir. 2. Her sözlü sınav yetkilisi lisansı ve değerlendirici lisansı üç yıl geçerlidir. 3. Eğitimden lisans alamayan katılımcılar eğitimden 4 ay sonrasına kadar karara yazılı olarak itiraz edebilirler. 4. telc ggmbh sözlü sınav yetkilisi ve değerlendirici (yazılı sınav yetkilisi) lisanslarının hangi kişilere verileceği konusundaki karar hakkını kendinde saklı tutar. Sınav yetkilisi eğitimine katılmış olmak kişiye bu lisansların verilmesi, yeniden verilmesi ve/veya elindeki lisansın geçerliliğini koruması konusunda yasal bir hak sağlamaz. telc ggmbh bir sınav yetkilisi veya değerlendirici lisansını hemen geçerlilikle geri çekme hakkını kendinde saklı tutar. 2a Sözlü Sınav Yetkilisi Lisansının Alımı telc sözlü sınav yetkilisi lisansının alımı için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: İlgili dilde ve Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi nde belirlenen seviyelerde en az 450 saat ders tecrübesi. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ni ve eylem ve iletişim odaklı ders ve ölçmedeğerlendirme yöntemlerini bilmek. İlgili telc sınavlarının formatlarını çok iyi bilmek. telc sınav yönergesini bilmek. Sözlü sınav yetkilisi eğitimine aktif katılım ve video ile gösterilen sözlü sınavlardaki katılımcıların seviyelerini Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ne göre doğru değerlendirmek. Bu bağlamda katılımcıların sonuçları daha önce sınav yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeler ile de karşılaştırılır. 18

19 Katılımcı, sınav yetkilisi olmayı amaçladığı dilde en az C1 düzeyinde dil yetkinliğine sahip olmalıdır. Sınav yetkilisi eğitimi esansında eğitmen tarafından katılımcının dil bilgisi eksikliği tespit edilirse, telc ggmbh tarafından katılımcıdan söz konusu dil bilgisinin ispatı istenmektedir. Dil bilgisi ispatı olarak, ALTE üyesi olan test sunucularının sertifikaları kabul edilmektedir. Bu durumda, telc sözlü veya mektup değerlendirme lisansı, ancak C1 düzeyinde dil yetkinliğini ispat eden bir sertifika sunulduktan sonra verilmektedir. Dil sınavından dolayı doğan tüm ücretler katılımcı tarafından ödenir. 2b Değerlendirici Lisansının Alımı telc değerlendirici lisansının alımı için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: Sözlü sınav yetkilisi lisansı koşullarını yerine getirmek. İlgili dilde sözlü sınav yetkilisi lisansına sahip olmak. Değerlendirici eğitimine aktif katılım ve eğitmen tarafından verilen mektup/e-posta örneklerinin seviyelerini Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ne göre doğru değerlendirmek. Bu bağlamda katılımcıların sonuçları daha önce sınav yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeler ile de karşılaştırılır. 19

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Sınav Uygulama Yönergesinin amacı, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin, sınav öncesi

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç MADDE 1- Mühendislik ve Kimya Bölümü eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Yönergenin Amacı Madde:1-Bu yönergenin Amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SERTİFİKA VE LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY 5) LİSANS DERECESİ VE DERECE DÜZEYİ BELİRLEME SINAV İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ 1 / 31 İÇERİK 1.BELGELENDİRME 1.1.Personel Belgelendirme 1.1.1.Belgelendirme kapsamı 1.1.2.Yeterlilik Birimleri ve Geçme Notları 1.1.3.Personel Belgelendirme Klavuzu 1.1.4.Sınavlara Başvuru 1.1.5.Sınav

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ e SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ e SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ e SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 1 TEKLİFLER Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 02.02.2017 İlk Yayın 5 Bu doküman SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd Şti. ye aittir. Yazılı izin olmadan kopya edilemez veya çoğaltılarak

Detaylı

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta:

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta: ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında yapılması istenen test

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta:

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta: AKTİF RADON GAZI ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında

Detaylı

YÜZEY KARAKTERİZASYON CİHAZI (BET) ANALİZ İSTEK FORMU

YÜZEY KARAKTERİZASYON CİHAZI (BET) ANALİZ İSTEK FORMU İlgili Kurum/Kişi Ad Soyad: ANALİZ BAŞVURU FORMU Başvuru tarihi: MÜŞTERİ BİLGİLERİ NUMUNE/ ANALİZ BİLGİLERİ Tel: E-Posta: @... Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Sonuçların iletileceği Adres: İMZA:

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR BİLGE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU www.ozelbilge.k12.tr BAŞVURU TARİHİ: 16 ŞUBAT 2015 21 MART 2015 SINAV TARİHİ:

Detaylı

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili. . Telefon / Fax.

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili.  . Telefon / Fax. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı Adresi Yetkili e-mail Telefon / Fax Vergi Dairesi/ Vergi No Sayın..., Üretimini yapmakta olduğunuz ve firmamızdan belgelendirme talebinde bulunduğunuz... ürün(ler)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSATÇI ve YÜKLENİCİ TEKNİSYEN YETKİ BELGESİ SINAV YÖNETMELİĞİ

KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSATÇI ve YÜKLENİCİ TEKNİSYEN YETKİ BELGESİ SINAV YÖNETMELİĞİ KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSATÇI ve YÜKLENİCİ TEKNİSYEN YETKİ BELGESİ SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, KKTC sınırları içerisinde yapılacak elektrik tesisatlarının

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR BİLGE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU www.ozelbilge.k12.tr BAŞVURU TARİHİ : 25MART 2014 18 NİSAN 2014 SINAV TARİHİ

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ (04.05.2017 tarih, 482 sayılı ve 16 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE OKUL. Sınava Hazırlık.

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE OKUL. Sınava Hazırlık. Common European Framework of Reference 1. DENEME SINAVI TÜRKÇE OKUL Sınava Hazırlık B2 www.telc.net 4 İçindekiler Sınav telc Türkçe B2 Okul Sınav Biçemi 5 Okuma 6 Dil Öğeleri 15 Dinleme 17 Yazma 21 Konuşma

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır.

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 1.0 AMAÇ: MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM: Sınavlara giren tüm adayların,gözetmen ve değerlendiricilerin faaliyetlerini kapsar.

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ SUNUM İÇERİKLERİ Genel Bilgi İthalat işlemleri 1- İlaç ithalatı 2-Laboratuvar ekipmanları ve diğer eşyalar Geçici ithalat işlemleri İhracat işlemleri GENEL

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0024-3) Sıvacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

1. SINAVLARA BAŞVURU ÜCRETLER... 3

1. SINAVLARA BAŞVURU ÜCRETLER... 3 1 / 31 İÇİNDEKİLER 1. SINAVLARA BAŞVURU... 1 2. ÜCRETLER... 3 1. SINAVLARA BAŞVURU Sınavlara başvurmak isteyen adaylar BAŞVURU FORMUNU eksiksiz bir biçimde doldurur ve ıslak imzalı olacak şekilde RAYTEST

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

ADAY KABUL ŞARTLARI YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ

ADAY KABUL ŞARTLARI YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu ADAY KABUL ŞARTLARI a) Türkiye

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 /

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 / 1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ 1.1 Bu sözleşme ile, ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra ELÇİ olarak ifade edilecektir) ile MYK- Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ELÇİ BELGELENDİRME

Detaylı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Amaç ve Kapsam: MADDE 1 - (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik

Detaylı

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2017 ADRES : SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No: 10 K:3 Şişli

Detaylı

ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ A.KONU Özel Bilgili Kültür Okullarında Tam Burslu ve Kısmi Burslu olarak eğitim alacak öğrencileri belirlemek.

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU VE BAŞVURU BELGELERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER I. KAPSAM...

Detaylı

201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ATABEY'E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU BAŞVURU TARİHİ : 19 OCAK 20 28 ŞUBAT 20 SINAV TARİHİ : 07 MART 20 CUMARTESİ SINAV BAŞLAMA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE. Sınava Hazırlık.

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE. Sınava Hazırlık. Common European Framework of Reference 1. DENEME SINAVI TÜRKÇE Sınava Hazırlık B1 www.telc.net 4 İÇİNDEKİLER Sınav telc Türkçe B1 Sınav Biçemi 5 Okuma 6 Dil Öğeleri 12 Dinleme 14 Yazma 17 Konuşma 18 S30

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PASİF BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2017

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PASİF BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2017 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PASİF BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2017 AMAÇ VE KAPSAMLAR Madde 1- Bu staj esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ALMANCA/FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI

ALMANCA/FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI ALMANCA/FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI o Almanca Uluslararası İşletme veya Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerine yerleşen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Akademik

Detaylı

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 13/05/2009 Karar : 48 Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10/03/2010 Karar : 66

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE VE YETERLİLİK BELİRLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı