ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI BĐLGĐLENDĐRME REHBERĐ. 31 Mayıs 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI BĐLGĐLENDĐRME REHBERĐ. 31 Mayıs 2009"

Transkript

1 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI BĐLGĐLENDĐRME REHBERĐ 31 Mayıs 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARI SINAV YÜRÜTME KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. 1

2 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARI SINAV YÜRÜTME KURULU BAŞKAN : Tülin BÜYÜKALKAN (Amerikan Bord Heyeti Eğitim Koordinatörü) BAŞKAN YARD. : Ender ÜSTÜNGEL (Đstanbul Saint Joseph Fransız ) GENEL SEKRETER : Mina AKÇEN (Sainte Pulchérie Fransız ) MUHASĐP ÜYE : Güneş YETĐŞ (Alman ) ÜYE : Melike ATEŞ (Üsküdar Amerikan ) ÜYE : Suzan SEVGĐ (Notre Dame de Sion Fransız ) ÜYE : Serhat YALAMANOĞLU (Đzmir Saint Joseph Fransız ) ĐRTĐBAT ADRESĐ : ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARI SINAV YÜRÜTME KURULU Türkiye Özel Okullar Birliği Đstiklal Cad. Odakule Đş Merkezi No. 142 K. 5 Beyoğlu / ĐSTANBUL Telefon : (Pbx) Faks : Internet adresi :www.yabanciokullarsinavi.org E-posta adresi Kılavuzda 1+4 yıllık lise programı uygulayan özel yabancı okullar yer almaktadır. Öğrenci velileri sınavla ilgili Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları ndan bilgi alabilirler. Bu Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nün tarih ve55162 sayılı Makam Onayı ve tarih ve nolu Yönerge hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2

3 SINAVIN YAPILACAĞI ĐL MERKEZLERĐ 1. ADANA 8. ĐSTANBUL 2. ANKARA 9. ĐZMĐR 3. ANTALYA 10. KAYSERĐ 4. BURSA 11. MERSĐN 5. ERZURUM 12. MUĞLA 6. ESKĐŞEHĐR 13. SAMSUN 7. GAZĐANTEP 14. ZONGULDAK Ayrıca başvurunun yoğun olduğu bir ilimiz de başvuru işlemlerinden sonra sınav merkezi olarak belirlenecek ve duyurulacaktır. 3

4 Değerli Veliler, Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımızın eğitimine göstermiş olduğunuz hassasiyet en iyiyi sunmak adına harcadığınız emek ve bu konuda gösterdiğiniz özverinin büyüklüğü tartışılamaz. Tek arzumuz ve hedefimiz onların gelecekte hem ülkemize hem de tüm insanlığa yararlı bireyler olarak hazırlanmalarını sağlamak, onları başarılı ve mutlu görmektir. Çocuklarımızın ilerki yaşamlarında başarılı ve çevrelerine yararlı bireyler olarak yetişebilmeleri için iyi bir eğitim almaları esastır yılında yabancı ortaöğretim okulları sınav yürütme kuruluna bağlı özel yabancı okullar olarak öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi öğrencinin yabancı okullar sınavında alacağı puan doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Her biri eğitim verdiği dilde bir ekol haline gelmiş okullarımıza girişteki tek belirleyici unsur özel yabancı ortaöğretim okulları sınavıdır. Çağdaş pedagojinin ışığında çağın bilim ve teknoloji olanaklarından en iyi seviyede yararlanarak, gelişmeleri yakından takip edebilecek düzeyde, eğitim faktörünün önemini hissettirebilecekleri bireyler olmaları, bir yabancı dile en az kendi ana dilleri kadar hakim olmalarını sağlayacak eğitimi vermekle birlikte onları üniversiteye en iyi şekilde hazırlamak temel amacımızdır. Özel yabancı ortaöğretim okulları olarak, gururla söyleyebiliriz ki sadece sahip olduğumuz idari ve teknik altyapı ile değil aynı zamanda öğrencilerimize kazandırdığımız iletişim becerileri sosyal sorumluluk duygusu ve faaliyetleriyle de ülkemizin en önde gelen eğitim kurumları olarak bu yolda ilerlemekteyiz. Uluslararası ve kültürler arası köprü kurma ve dostluk bağı oluşturma görev ve sorumluluğu içinde olan yabancı okullar, eğitim öğretim programları çerçevesinde gençlerimizi birer dünya insanı olarak hayata hazırlarlar. Đki kültür arasında gerçekleştirilen değişim programları ile adeta dünyaya açılan pencere olarak nitelendireceğimiz yabancı okullardan yetişenler bugün dünyanın dört bir yanında aldıkları eğitim desteği ve gücüyle ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp temsil etmektedirler. Atatürk Đlke ve Đnkılapları ışığında, laik, demokratik cumhuriyet değerlerinden ödün vermeden oluşturduğumuz eğitim ortamı ile, toplumsal duyarlılığa sahip, bireysel sorumluluklarının bilincinde, daima en iyiyi ve en güzeli hak eden çocuklarımız için gösterdiğiniz özveriden dolayı sizlere teşekkür eder, emeklerinizin mutluluğa dönüştüğü güzel bir gelecek temennisi ile başarılar dileriz yabancı okullar sınavına ilişkin tüm bilgileri isimli internet sitemizde bulabilirsiniz. Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu 4

5 Sevgili Öğrenciler, Ortaöğretime adım atmak üzere olduğunuz bu aşamada yabancı okullar sınavında aldığınız puan, sıralama listesinde yerinizi belirleyecek ve bir özel yabancı okula yerleşmede başarı puanınız esas olacaktır. Tercih sıralamanızı puanınız belli olduktan sonra yapacaksınız. Düzenli, yöntemli ve zamanı iyi kullanarak yapacağınız çalışma sizi başarıya götürür. Đleriki yaşamınızda, dünyaya açılabilmek, kendinizi dünyaya anlatabilmek ve dünya barışına katkıda bulunabilmek için yabancı dil bilmeniz şarttır. Bilimde, sanatta, edebiyatta uluslararası platformda kendinizi ifade edebilmeniz ancak bir yabancı dile ve o dilin kültürüne hakim olmakla sağlanabilir. Okullarımızdaki Türk ve yabancı öğretmenler ve mevcut eğitim alt yapısı ile size vereceğimiz evrensel değerlerle donanmış nitelikli eğitim, siz gençlere yüksek öğrenim kapılarını açacaktır. 100 yılı aşan tarih ve gelenekleriyle, sizleri geleceğin bilgili aydın ve kültürlü gençleri olarak yetiştirmek ve sizleri yarınlara hazırlamak en temel hedefimizdir. Hepinize başarı dolu, aydınlık bir gelecek dileriz. Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınavı Yürütme Kurulu 5

6 Tablo YILI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ ÜCRET YATIRILMASI VE GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU İNTERNET ORTAMINDA SINAV YERLERİNİN VE GİRİŞ BELGELERİNİN YAYIMLANMASI 16 ŞUBAT MART 2009 tarihleri arası 13 MAYIS 2009 ÇARŞAMBA Aday başvurusunun internet adresinden yapılması. Sınav giriş belgelerinin internet adresinden yayımlanması SINAV TARİHİ 31 MAYIS 2009 PAZAR SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİN DUYURULMASI 25 HAZİRAN 2009 OKUL TERCİHİNİN YAPILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 26 HAZİRAN TEMMUZ 2009 tarihleri arası ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLANI 24 TEMMUZ 2009 CUMA Saat internet adresinden yayımlanması Aday okul tercihinin internet adresinden yapılması Listelerin internet adresinden yayımlanması ASİL LİSTE KAYIT AĞUSTOS 2009 YEDEK LİSTE ÖN KAYIT AĞUSTOS 2009 YEDEK LİSTE KAYIT ÖN KAYIT DÖNEMİ 1. Ön Kayıt Dönemi Ağustos Ön Kayıt Dönemi Ağustos Ön Kayıt Dönemi Ağustos AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ 12 AĞUSTOS AĞUSTOS 2009 tarihleri arası Saat e kadar. Saat ten sonra listede olup okulda bekleyenler. Saat 17.00'de taban puan ilânı 12, 17, 19 AĞUSTOS: Ön kayıt, Saat de taban puan ilânı 13, 18, 20 AĞUSTOS: Kayıt Saat ten sonra ön kayıt listesinde ismi olup okulda bekleyenler SON KAYIT DÖNEMİ 24 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ den İtibaren Sınav Yürütme Kurulunca alınacak karara göre. 6

7 1. ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI öğretim yılı için Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı, 31 Mayıs 2009 Pazar günü saat da merkezi sistem sınavı olarak MEB-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Bu sınava katılacak okullar ve kontenjanları EK-1 nolu listede belirtilmiştir. Başvuruların; hatasız, eksiksiz, MEB başvuru kılavuzuna uygun olarak yapılmasından tamamen öğrenci velisi sorumludur. Veliler, başvuruları ile adresinde ilan edilen MEB-Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu nda belirtilen bütün hükümleri kabullenmiş sayılırlar. 2. BAŞVURU Aday, o o o öğretim yılında ilköğretim okulu 8.sınıfında öğrenim görüyor, E-okul sisteminde kayıtlı, Başvuru ücretini bankaya yatırmış olmalıdır. Sınava girecek tüm adaylar 50.-TL sınav ücretini 16/02/ /03/2009 tarihleri arasında bu sınav için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin herhangi bir şubesine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatıracaktır. Banka dekontunda adayın T.C.Kimlik numarası, adı ve soyadı bulunacaktır. Sınav başvuru ücreti yukarıda belirtilen banka hesabına mutlaka elden yatırılacaktır. Mektupla, internet bankacılığı veya EFT yoluyla kesinlikle sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınavda başarısız olan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmez. Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı başvuruları 16 Şubat-16 Mart 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler adresinden yapılacaktır. Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Aday, başvuru işlemi sırasında sınava girmek istediği ili tercih edecektir ve sınava tercih ettiği ilde girecektir. Başvuruyla ilgili işlemlerden adayın velisi sorumlu olacaktır. Veli, adayın T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracak ve internetten sınav başvurusunu yapacaktır. Sınav ücreti yatırılan adaya ait banka dekontunun bir kopyası okul müdürlüğüne gösterilecek ve sınav giriş belgesi onaylatılacaktır. Ancak sınav ücretini başvuru tarihinde belirtilen bankanın şubelerinden birine yatırmayan adayın başvurusu hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. e-okul sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa adayın başvurusu geçersiz sayılır Adaylar okul tercihlerini ve tercih değişikliklerini 26 Haziran-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında sınav sonuçları açıklandıktan sonra adresinden yapacaklardır. Tercih işlemleri Ek-1 de yer alan okul tercih ve kontenjan listesinden yararlanılarak yapılacaktır. Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Giriş Sınavına katılan okullarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar ve velileri adresinden yararlanabileceklerdir. 7

8 Bir öğrenci (il dikkate alınmaksızın) en fazla 8 okul tercih edebilecektir. 3. SINAV GĐRĐŞ VE TERCĐH 13 Mayıs 2009 tarihinden itibaren adresinden yayımlanan sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra adaya teslim edilecektir. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini okul müdürlüklerinden alabilecektir. Sınav sonuç belgeleri, Eğitek tarafından 25 Haziran 2009 tarihinden itibaren internet sayfasından ilan edilecektir. 4. KAYITLARLA ĐLGĐLĐ ESASLAR Kayıt kesinlikle veli tarafından yapılmalıdır. Kayıt için sınav sonuç belgesi ve diplomanın aslı zorunludur, ayrıca okulların belirlediği belgeler de getirilmelidir. Okul müdürlüğü kesin kayıt yaparken liste ile adayların ibraz ettiği Sınav Sonuç Belgesini karşılaştıracaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, kılavuzda belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Asil ve yedek listelerden veya ön kayıt sonucunda herhangi bir okula kesin kaydını yaptırıp geri alan adaylara (resmi bir okula gitseler dahi), Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği nin 10.f maddesine göre ödedikleri ilk taksitin % 80 ni iade edilir. Bu adaylar daha sonra aynı okula başvuruda bulunamayacaklardır. Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi yukarıda adı geçen yönetmeliğe göre yapılır. I- Asil Liste Kayıtları: a. Okul kayıt-kabul komisyonları asil ve yedek listeleri herkesin görebileceği bir yere asarak ilan edeceklerdir. b. Okullarca, asil listeden kazanan öğrencilerin kayıtları 03 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlayacak, 05 Ağustos 2009 Çarşamba saat ye kadar yapılacaktır. c. Okul kayıt-kabul komisyonu, 05 Ağustos 2009 Çarşamba saat 17:00 da kayıt olan öğrenci sayısı ile varsa açık kalan kontenjanını ilan edecektir. II- Yedek Liste Kayıtları: a. Bu dönemde, kontenjan açığı olan okulun yedek listesinde bulunan adaylar ön kayıt yaptırabileceklerdir. (Kesin kaydını başka bir okula yaptıranlar dahil) b. Bir okulun asil listesinde yer alan, ancak süresi içinde kesin kayıt yaptırmamış adaylar, yedek liste ön kayıtları döneminde o okula ön kayıt yaptıramayacaklardır.(bu adaylar ancak 12 Ağustos 2009 tarihinden itibaren başlayan ön kayıt döneminde ilgili okula ön kayıt yaptırabilirler.) c. Ön kayıtta sadece Sınav Sonuç Belgesi istenecektir. 8

9 d. Kayıt-Kabul komisyonu okula ön kayıt için başvuran bütün adayların listesini en yüksek puandan başlamak üzere yeniden düzenleyecek, sıralama listesi üzerinde kontenjan açığı kadar adayı işaretleyerek 07 Ağustos 2009 Cuma günü saat de okulda ilan edecektir. e. Ön kayıt sıralama listesine göre kesin kayıtlar 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü saat da başlayacak, aynı gün saat 15:00 te sona erecektir. Saat 15:00 itibariyle kontenjanın dolmaması durumunda, ön kayıt sıralama listesinde bulunanlardan okulda bekleyenler tutanakla tespit edilecek, sıralanacak ve puan sırasına göre kayıt edileceklerdir. Bu öğrenciler kayıtla ilgili belgelerini 11 Ağustos 2009 Salı günü saat e kadar teslim edebileceklerdir. f. Tüm bilgiler adresinde yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için okulların internet sitelerine başvurulabilir. III- Ön Kayıt Dönemi a. Kontenjan açığı olan okullar 12 Ağustos 20 Ağustos 2009 tarihleri arasında kayıt işlemini ön kayıt sistemi içinde sürdüreceklerdir. b. Bu dönemde okullar bir gün ön kayıt, takip eden gün kesin kayıt şeklinde işlem yapacaklardır. Ön kayıt yaptıran öğrenciler, aynı gün saat 17:00 de kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğreneceklerdir. c. Aday bu dönemde önceki tercihlerine bağlı kalmaksızın isteği okula başvurabilir. d. Sınav Yürütme Kurulu okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır. e. Her kayıt dönemi için ayrı önkayıt listesi yapılacaktır. Ön kayıt listesi sadece ait olduğu dönem için geçerli olacaktır. f. Okullar belirtmiş oldukları kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir. 9

10 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE KONTENJAN LİSTESİ Ek-1 Sıra No Kurum Kodu Kurum Adı Alman Amerikan Robert (Kız kontenjanı) Amerikan Robert (Erkek kontenjanı) Galileo Galilei İtalyan İstanbul Saint- Joseph Fransız İtalyan İzmir Amerikan Koleji İzmir Saint-Joseph Fransız Notre Dame de Sion Fransız Saint-Benoit Fransız Saint- Michel Fransız Sainte- Pulchérie Fransız Sankt Georg Avusturya Sankt Georg Avusturya Ticaret Tarsus Amerikan Koleji Üsküdar Amerikan (Kız kontenjanı) Üsküdar Amerikan (Erkek kontenjanı) Yatılılık durumu Kız, Erkek İletişim Bilgileri Adres Şahkulu Bostanı Sok. No:20 Beyoğlu / İSTANBUL K, E Kuruçeşme Cad. No:87 Arnavutköy / İSTANBUL K, E Kuruçeşme Cad. No:87 Arnavutköy / İSTANBUL Turnacıbaşı Sok. No:20 Beyoğlu / İSTANBUL Dr. Esat Işık Cad. No: 66/ Kadıköy / İSTANBUL Tomtom sok. No:3 Beyoğlu / İSTANBUL K İnönü Cad. No:476 Göztepe-Konak / İZMİR sok No: 39 Alsancak / İZMİR Elmadağ Cumhuriyet Cad. No:127 Harbiye / İSTANBUL Kemeraltı Cad. No:35 Karaköy / İSTANBUL Abide-i Hürriyet Cad. No:17 Şişli / İSTANBUL Çukurluçeşme Sok. No:7 Küçükparmakkapı Beyoğlu / İSTANBUL Kart Çınar Sok. No:2 Karaköy / İSTANBUL Kart Çınar Sok. No:2 Karaköy / İSTANBUL K, E Cengiz Topel Cad. Caminur Mah. No:66 Tarsus / MERSİN Bağlarbaşı Vakıf Sok. No:1 Üsküdar / İSTANBUL Bağlarbaşı Vakıf Sok. No:1 Üsküdar / İSTANBUL Kontenjan

ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU

ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU 2012 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINA 8. SINIF SBS SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME AMACIYLA ÖZEL OKULLAR KAYIT KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

2014-2015 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU

2014-2015 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINA TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME AMACIYLA ÖZEL OKULLAR KAYIT KOMİSYONU TARAFINDAN

Detaylı

2014-2015 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU

2014-2015 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 ÖZEL OKULLAR BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINA TEOG MODELİNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME AMACIYLA ÖZEL OKULLAR KAYIT KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde

Detaylı

2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Cengiz Topel

Detaylı

2015-2016 ÖZEL İTALYAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL İTALYAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL İTALYAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Boğazkesen Cad.

Detaylı

2015-2016 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -2- Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Özel Üsküdar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Özel Üsküdar

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2015 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 1 ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ KAYIT TAKVİMİ TABAN PUAN İLANI 16 HAZİRAN 2015 SALI 1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 24 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA 25 HAZİRAN

Detaylı

2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR

2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR 2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR TELEFONLAR : 0232 355 0 555 FAX : 0232 355 0 411 http e-mail : www.aci.k12.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU 2012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU 1 BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 2 20 Nisan 2012 2012 İÜYÖS Kılavuzunu http://yos.istanbul.edu.tr

Detaylı

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU 2015-RTEÜYÖS KILAVUZU İÇİNDEKİLER BAŞVURU TAKVİMİ 2 GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 5 BAŞVURU KOŞULLARI 6 BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 SINAVA ÇAĞRI 10 SINAV 11 SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 13 SINAV

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2014 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan

Detaylı

2013 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ

2013 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ 2013 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2013 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 1 Bu Kılavuz, sigorta ve reasürans brokerliğinde

Detaylı

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Özel Üsküdar

Detaylı

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM YENİ KAYIT KILAVUZU

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM YENİ KAYIT KILAVUZU AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM YENİ KAYIT KILAVUZU (Kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okumadan kayıt olmayınız.) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi Şubat 2014,

Detaylı