FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ:"

Transkript

1 FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum İKİNCİ KISIM KIBRIS TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ Birinci Bölüm İdarenin Kuruluşu ve Oluşumu. Madde 3. Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresinin Kuruluşu ve Oluşumu. Madde 4. Resmi Mühür Madde 5. İdarenin Oluşumu Madde 6. İdare üyelerine ödenecek ücret ve tahsisatlar. Madde 7. İdare üyelerinin menfaatlarının kaldırılması, başkasına verilmesi ve geliştirilmesi. Madde 8. Toplantı yeter sayısı Madde 9. İdarenin Toplanma Usulü. Madde 9A. Bakanın İdare ile ilgili yetkileri. İkinci Bölüm İdarenin Memur ve Müstahdemleri Madde 10. İdarenin memur ve müstahdemleri Madde 10A. İdare üyelerine Devretme Madde 11. İdarenin üyelerinin, memurlarının ve müstahdemlerinin kamu görevlisi sayılması. ÜÇÜNCÜ KISIM İDARENİN FONKSİYONLARI Birinci Bölüm Genel Kurallar Madde 12. İdarenin Genel Fonksiyonları Madde 13. İdarenin Görevi. İkinci Bölüm Özel Mali Kurallar Madde 14. İdarenin Para Borçlanma Yetkisi Madde 15. İdarenin Tahvil Çıkarma Yetkisi Madde 16. Bakanlar Kurulunun İdareye Verilen Borçları Garanti Etme Yetkisi. Madde 17. İdarenin Masrafları Madde 18. Paraların Yatırımlarda Kullanılması. Madde 19. Telekomünikasyon Hizmetleri Harçlarının Oran ve Ölçüleri. Madde 20. Hesaplar ve Denetimi Madde 21. Vergilerden ve Pul vergisinden Bağışıklık Madde 22. Yıllık Rapor.

2 DÖRDÜNCÜ KISIM CABLE AND WIRELESS LTD NİN TELEFON VE TELGRAF İŞLETMESİNİN V.S. NİN İDAREYE DEVRİ. Birinci Bölüm Mallar, Sözleşmeler v.s. Madde 23. Yorum Madde 24. İdareye, Cable and Wireless Ltd. İle Sözleşme Yapma Yetkisi Verilmesi. Madde 25. Mevcut Sözleşmeler. Madde 26. Askıdaki Yargısal İşlemler. Madde 27. Şirketin İşletmesi için Tazminat. İkinci Bölüm Memurlar ve Müstahdemler. Madde 28. Şirketin Bazı Memurlarının İdareye Aktarılması (Devri) BEŞİNCİ KISIM TAŞINMAZ MAL İKTİSABI VE MALA GİRME VE ORADA İŞLEM YAPMA YETKİSİ Birinci Bölüm İdarenin Taşınmaz Mal İktisabı. Madde 29. Taşınmaz Mal İktisap Etme Yetkisi İkinci Bölüm Girme Yetkisi v.s. Madde 30. Mesaha ve Başka Başlangıç Amaçları için Araziye Girme. Madde 31. Herhangi bir iş için Taşınmaz Mala Girme Yetkisi. Madde 32. Yolları Yarma ve Hat Yerleştirme Yetkisi. Madde uncu, 31 inci ve 32 nci maddeler uyarınca Tazminat Madde 34. Geçit Sözleşmelerinin Korunması. ALTINCI KISIM ÇEŞİTLİ KURALLAR Madde 35. Denetim Yetkisi Madde 36. İdarenin Sorumluluğunun Sınırlandırılması Madde 37. İşlerin Yürütülmesinde Alınacak Önlemler. Madde 38. İdareye ait tesislerin, işletme ve donanımlarının korunması. Madde 39. Telgraf Hatlarına ve tesislerine ve bina ve miştemilatına El koyulması ve hacizden bağışık tutulması Madde 40. Zarar için Tazminat. Madde 41. Telgraf Yasası uyarınca Ruhsat Verilmesinin Kısıtlanması. YEDİNCİ KISIM - TÜZÜKLER Madde 42. Emeklilik Projesi için Tüzükler Madde 43. Tüzük Yapma Yetkisi. BİRİNCİ CETVEL. EK İKİNCİ CETVEL. 2

3 KIBRIS TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ ADI ALTINDA BİR TÜZEL KİŞİ KURULMASINI, BU TÜZEL KİŞİNİN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAĞLANMASINA VE İDAMESİNE VE BAZI İLGİLİ KONULARA İLİŞKİN FONKSİYONLARI KULLANMASINI VE YERİNE GETİRMESİNİ, BU TÜZEL KİŞİNİN CABLE AND WIRELESS ŞİRKETİNE AİT TELEFON VE TELGRAF İŞLETMESİNİ İKTİSAP ETMESİNE YETKİ VERİLMESİNİ VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE YUKARIDAKİ KONULARLA İLGİLİ AMAÇLARIN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA 67/ Aralık 1954 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim 2(c) 34/1962. Yorum 1. Bu Yasa, Telekomünikasyon Hizmetleri Yasası olarak isimlendirilir. 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:- Abone, İdareden başka bir telekomünikasyon sözleşmesine taraf olan herhangi bir kişiyi anlatır; Bakan, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanını anlatır; Başkan, 5 inci madde uyarınca İdarenin Başkanlığına atanan kişiyi anlatır; Çalıştırma, kurma, işletme, geliştirme, tesis etme, inşa etme, kalkındırma, kullanma, işleme ve bakım fonksiyonlarını içerir; Fonksiyon, yetki ve görevleri içerir; İdare, 3 üncü madde uyarınca kurulan Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresini anlatır; İdareye ait tesis, İdarenin malı olan veya idarece veya idare adına çalıştırılan bir tesisi anlatır; İdare Üyesi, İdarenin Başkanını, Başkan Yardımcısını, geçici Başkanını, geçici Başkan Yardımcısını ve herhangi bir geçici üyesini de içerir; Kamu görevlisi, Kıbrıs ta maaşı Devletçe karşılanan herhangi bir mevki işgal eden bir kişiyi anlatır; Kamu güvenliğinin sağlanması, genel halka, kamu mallarına ve Devlete ait olan veya Devletçe çalıştırılan veya işletilen yol, sokak, demiryolu, havuz, rıhtım, iskele, köprü, elektrik işleri, su işleri ve bunların herhangi bir müştemilatına ve telgraf, telefon ve başka elektrikli işaret hatlarına yönelik tehlikeyi önlemek veya ortadan kaldırmak için etkili önlemler alınmasını anlatır; 3

4 Bölüm 224 3/1960 7/1978 Bölüm /1962 Kişi güvenliğini sağlama kişilere veya özel mala yönelik tehlikeyi önlemek veya ortadan kaldırmak için etkili önlemler alınmasını anlatır. Mal, taşınır ve taşınmaz malı içerir; Taşınmaz mal, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Telekomünikasyon, tel, radyo, görsel veya başka elektromanyetik sistemlerle işaret, haber, yazı, şekil ve ses veya herhangi bir nitelikte haber veya bilgi iletimini (transmisyonunu), yayınını (emisyonunu) veya alınmasını anlatır; Telekomünikasyon Hizmeti, telekomünikasyon araçlarından yararlanmayı ve yararlandırmayı anlatıri; Telekomünikasyon sözleşmesi, İdare tarafından veya İdare adına herhangi bir telekomünikasyon hizmeti sağlanması için İdarece veya İdare adına yapılan bir sözleşmeyi anlatır; Telekomünikasyon teçhizatı, bir telekomünikasyon hizmeti ile ilgili olarak kullanılan herhangi bir aleti, aygıtı, araç ve gereci veya öteki yardımcı şeyleri (aksesuarı) anlatır; Telgraf haberi, Telgraf Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Telgraf hattı, Telgraf Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Telgraf makinesi, Telgraf Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Tesis,İdarece veya İdare adına işletilen telekomünikasyon hizmeti için sağlanan veya hizmetle ilgili olarak kullanılan herhangi bir teçhizat, aparat veya her ne şekilde olursa olsun başka alet veya aksesuarı anlatır; Tesisat ve donanım, İdarece veya İdare adına çalıştırılan ve işletilen telekomünikasyon hizmeti için sağlanan veya bu hizmetle ilgili olarak kullanılan tüm bina, arazi veya arazideki menfaatleri ve herhangi bir tesisi anlatır; Yol, geçit olup olmadığına bakılmaksızın, halkın geçme hakkı olan herhangi bir sokak, yol şeridi, patika, meydan, alan, pasaj, geçit veya açık yeri ve ayrıca herhangi bir kamu köprüsü üzerinden geçen araç veya yaya yoluna anlatır. 4

5 İKİNCİ KISIM KIBRIS TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ Birinci Bölüm İdarenin Kuruluşu ve Oluşumu Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresinin Kuruluşu ve Oluşumu 3. Bu Yasa ile, Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresi olarak isimlendirilen, devamlı halefiyeti ve resmi mühürü bulunan, mal iktisab etme, elde bulundurma ve elden çıkarma, sözleşme yapma, bu isim altında hukuk davası açma ve dava edilme ve bu Yasa amaçları bakımından gerekli olan herşeyi yapma yetkisine sahip bir tüzel kişi kurulur;. Ancak, 16 ncı madde uyarınca verilen bir garantinin mevcudiyeti sırasında, İdare, Bakanlar Kurulunun onayı olmadan taşınmaz mallarından herhangi birini satamaz, devredemez, ipotek veremez, yükümlülük altına koyamaz veya kiralayamaz. Resmi Mühür 4. (1) İdarenin resmi mühürü İdareye uygun görülecek şekilde zaman zaman kırılabilir, değiştirebilir, tadil edilebilir veya yeniden yapılabilir ve bir mühür tedarik edilene kadar, üzerinde Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresi yazısı bulunan bir mühür, resmi mühür olarak kullanılabilir. (2) İdarenin mühürünü gerektiren tüm senet, evrak ve başka belgeler İdare Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile İdare Sekreteri veya sekreterlik yapmak için İdarece yetkilendirilmiş b aşka bir kişinin huzurunda idarenin mühürü ile mühürlenir ve bunların her ikisi de bu gibi mühürün basıldığı her senet, evrak veya belgeyi imzalarlar ve bu imzalama mühürün usulüne uygun ve doğru olarak konulduğunda ve İdarenin yasal mühürü olduğuna dair yeterli kanıt oluşturur. 5

6 İdarenin Oluşumu 2. 20/1960 İdare Üyelerine Ödenecek Ücret ve Tahsisatlar. 5. (1) İdare, Bakanlar Kurulu tarafından atanan ve sayısı yediyi aşmayan üyeden oluşur; Bakanlar Kurulu üyeleri arasında bir Başkan ve bir de Başkan Yardımcısı tayin eder. (İdare Üyelerinden bundan böyle üyeler olarak söz edilir.) Ancak, bu üyelerin, tam zamanlı hizmet sunmaları gerekmez. (2) Üyeler Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı kayıt ve koşulara bağlı olması koşuluyla en çok beş yıllık bir süre için görev yaparlar; Ancak, Bakanlar Kurulu herhangi bir sebep göstermeden üyeleri herhangi bir zaman görevlerinden uzaklaştırabilir. (3) Bakanlar Kurulu herhangi bir üyenin istifasını herhangi bir zaman kabul edebilir. (4) İdarenin herhangibir üyesi, Başkanı veya Başkan Yardımcısının hastalık veya başka bir sebepten veya geçici olarak Kıbrıs ta bulunmamasından dolayı iş görememesi halinde Bakanlar Kurulu bu iş görememe veya gaybubetin devamı sırasında Başkan Yardımcılığı veya geçici üyelik yapmak için başka bir kişiyi veya başkanlık yapmak için de İdarenin herhangi bir üyesini atayabilir. (5) İdare, üyeliklerinde herhangi bir münhal bulunmasına rağmen görev yapabilir. (6) Başkan veya Başkan Yardımcısı, bu Yasa tarafından veya bu Yasa uyarınca kendilerine verilen 4. madde (2). fıkrada sözü edilen görevler dışındaki herhangi bir görevi yapması veya yetkiyi kullanması için yazılı bir belge ile herhangi bir kişiye yetki verebilir. 6. İdare üyelerine, İdare fonlarından, maaş veya harç yolu ile Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı miktarda maaş veya masraflar için tahsisat ödenir. İdare Üyelerinin Menfaatlerinin 7. (1) Bir kişi, İcra Meclisi üyesi olduğu sürece idare üyeliğine atanmaktan ehliyetsiz kılınır. 6

7 Kaldırılması Başkasına Verilmesi ve Geliştirilmesi. Toplantı Yetersayısı (2) Bir idare üyesinin, idarenin sözleşme yaptığı veya yapmayı tasarladığı herhangi bir şirket veya işletmede menfaatı varsa, bu gerçeği ve menfaatinin niteliği İdareye açıklar ve İdarenin bu sözleşme ile ilgili herhangi bir görüşme veya kararına katılmaz ve bu açıklama derhal İdare tutanaklarına geçirilir. 8. (1) İdarenin tüm toplantılarında Başkan veya Başkan Yardımcısına ek olarak dört üyenin hazır bulunması ile yetersayı hasıl olur. Ancak İdare üyelerinin sayısı herhangi bir zaman dokuzdan az ise, Başkan veya Başkan Yardımcısına ek olarak üç üyenin hazır bulunması ile yetersayı hasıl olur. (2) Başkan ve onun gaybubetinde Başkan Yardımcısı toplantılara başkanlık eder: Ancak hazır bulunan üyelerin herhangi bir konu ile ilgili oyları eşit olarak bölündüğünde başkanlık yapan üye kendi oyuna ek olarak ayırdedici bir oya daha sahip olur. İdarenin Toplanma Usülü Bakanın İdare ile İlgili Yetkileri 3. 25/ Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, İdare genel olarak izleyeceği usulü düzenleyen ve özellikle toplantıların yapılması, bu toplantılar için yapılacak ihbarlar, toplantılarda izlenecek usül, tutanakların tutulması ve hesapların açılması, tutulması, kapatılması ve denetimi ile ilgili olarak İçtüzük yapabilir 9.A (1) Bakan, İdare ile istişareden sonra, İdareye, görevlerinin yapılması ile ilgili Cumhuriyetin genel menfaatinin gerektirdiği, genel mahiyette talimat verebilir ve İdare, bu gibi talimatı yerine getirir. (2) İdare, Bakana, İdarenin emvali ve faaliyetleri hakkında onun isteyebileceği rapor ve sair bilgiyi verir ve verilen bu bilginin doğruluğunu makul bir surette isteyebileceği bir usulde ve vakitte tahkik için ona kolaylık gösterir. İkinci Bölüm İdarenin Memur ve Müstahdemleri 7

8 İdarenin Memur ve Müstahdemleri 4.25/ (1) (2) (3) İdareye bir Genel Müdür, bir Sekreter ve Yasa maksatları bakımından luzumlu olabilecek memur ve müstahdem tayin edilir. İdarenin memur ve müstahdemleri, İdarenin idari kontrolü altındadır. Genel Müdür, İdarenin Baş İcra Memurudur ve İdarenin siyasetini yürütmekten ve günlük idaresinden sorumludur. İdarenin Üyelerine Devretme 10. A İdarenin, koyabileceği herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmak şartıyle, bu Yasa gereğince kendisine verilen görevlerin herhangi birisinin görülmeisni veya idare yetkilerinden herhangi brisinin kullanılmasını üyelerinden herhangi birisine devredebilir; Ancak, bu gibi herhangi bir görevin görülmesinin veya yetkinin kullanılmasının ilgili üyenin sahip olabileceği herhangi bir maddi veya sair bir menfaati ile uyuşmaması halinde, bu madde gereğince hiç bir devir yapılmaz. İdarenin Üyelerinin, Memurlarının ve Müstahdemlerinin Kamu Görevlisi Sayılması. Fasıl 154 7/ (1) (2) İdarenin tüm üye, memur ve müstahdemleri, Ceza Yasası anlamında kamu hizmetinde istihdam edilmiş kişiler sayılırlar. İdare veya herhangi bir üyesi, memuru veya müstahdemi aleyhine, o sıfatla işlediği herhangi bir fiile, ihmal veya kusur ile ilgili olarak açılan herhangi bir dava, kovuşturma veya başka yargı işlemine Kamu Görevlileri Yasası uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM İDARENİN FONKSİYONLARI. Birinci Bölüm Genel Kurallar İdarenin Genel Fonksiyonları 12. (1) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla idare aşağıdakileri yapmakla görevlidir:- (a) Uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak Devlet, Birleşik Kırallıkta Majestelerin Devletinin herhangi bir Dairesi, kamu kurluşları ve genel 8

9 (b) (c) (d) (e) (f) olarak halk için Kıbrıs ta iyi ve yeterli bir telekomünikasyon servisi çalıştırmak; Bu maddede gösterilen amaçlar için bu Yasa kuralları uyarınca İdarenin iktisap ettiği veya edebileceği tüm tesisat ve makineleri çalıştırmak; Uygun göreceği biçimde ve aşağıda öngörülenlere bağlı kalınması şartıyle tüm mallarını çalıştırmak; Uluslararası tanınmış standard uygulamalara ve halkın ihtiyaçlarına göre, mümkün olduğu derecede, telekomünikasyon servislerini geliştirmek ve kalkındırmak; Bu Yasa kuralları uyarınca, telekomünikasyon servislerini düzenleyen yönetmenlikler yapmak; Telekomünikasyon servislerine ilişkin tüm konularda ve genel olarak İdare ile ilgili konularda Bakana tavsiyede bulunmak; (2) Yukarıdaki (1). fıkra amaçları için idare, gerek kendiliğinden gerek bu hususta usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş herhangi bir temsilci aracılığı ile:- (a) Bu Yasa kurallarına baplı kalınması koşuluyla, tesis, makine, ve bunlarla ilgili olarak kullanılan tüm bina ve işyeri satın alabilir, inşa edebilir tekrar inşa edebilir, kurabilir, bakımını yapabilir ve çalıştırabilir; (b) Tesis ve makine satabilir, kiralayabilir veya başka şekilde tedarik edebilir ve bu gibi herhangi bir tesis veya makineyi kurabilir, tamir edebilir, bakımını yapabilir veya kaldırabilir; ve (c) Bu Yasa uyarınca olan görevlerini yapmakla ilgili olarak veya mal varlığının herhangi birini en iyi bir 9

10 İdarenin Görevi şekilde kullanmak amacıyla veya başarılı bir telekomünikasyon servisi sağlamak için yapılmasını gerekli, avantajlı veya uygun görebileceği başka tüm işleri yapabilir ve faaliyetleri gösterebilir. (3) İdare, (1). fıkra amaçları için, herhangi bir tesis veya makine inşa etmek, genişletmek veya idame ettirmek veya bu Yasa uyarınca olan fonksiyonları başka şekilde yerine getirmek emecıyla, gerekli veya uygun gördüğü herhangi bir malı da bu Yasa kuralları uyarınca iktisap edebilir. 13. Bu Yasa kurallarına ve onun uyarınca yapılan Tüzükler kurallarına bağlı kalınması koşuluyla idare, yapabildiği kadarıyla ve ekonomik değerler gerekli şekilde dikkate alınarak, kendiliğinden veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığı ile, bu maddede abone olarak anılan herhangi bir kişinin kullanılması ve başka herhangi bir kişi ile telekomünikasyon servisi aracılığı ile haberleşmesini mümkün kılmak için, Kıbrıs ın herhangi bir yerinde bir telekomünikasyon hizmet ve gerekli tesislerle makineler sağlar. İkinci Bölüm Özel Mali Kurallar İdarenin Para Borçlanma Yetkisi İdarenin Tahvil Çıkrma Yetkisi 14. İdarenin bu Yasa uyarınca olan fonksiyonlarını yerine getirmesini mümkün kılmak amacıyla, İdare, Bakanlar Kurulunun onayı ile, kredi limitinden fazla para çekmek yolu ile veya başka yollardan ve Bakanlar Kurulunun koymayı uygun göreceği şartlara bağlı olarak para borçlanabilir. 15. (1) İdare, 14. madde uyarınca borçlanmaya yetkili olduğu parayı bulmak amacıyla, bundan böyle bu Yasada tahvilat olarak anılan rüçhanlı hisse senedleri veya başka tahvil çıkarabilir. (2) Bu gibi tüm tahvilat ve faizleri, işletme ve idarenin tüm gelirleri üzerinde bir mükellefiyet 10

11 teşkil eder. (3) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla bu tahvilat, Bakanlar Kurulunca yapılacak tüzükler uyarınca çıkarılır, devredilir, işlem görür ve bedelleri ödenerek geri alınır. Bakanlar Kurulunun İdareye Verilen Borçları Garanti Etme Yetkisi 16. Bakanlar Kurulu, idarenin almaya tasarladığı herhangi bir borcun faiz ve anaparasının veya ikisinden birinin ödenmesini uygun göreceği şekilde ve kayıt ve şartlara bağlı olarak garanti edebilir. İdarenin Masrafları 17. İdarece tahsil edilen tüm paralar bir fona yatırılır; İdare üyelerinin maaş veya ücret olarak alacakları ve tam mesai yapanlar halinde, varsa, emeklilik tahsisat ve İdare memur ve müstahdemlerinin maaş, ücret, emeklilik tahsisatı ve ikramiyerli dahil tüm tahsisat ve İdare memur ve müstahdemlerinin maaş, ücret, emeklilik tahsisatı ve ikramiyeleri ve Devletin idareye verdiği herhangi bir borcun anaparası ile faizin İdarece Devlete ödenmesi dahil, İdarece yapılan tüm masraflar ile idarenin yasal olarak borcu ve vereceği olan öteki tüm paralar ve fondan ödenir. Paraların Yatırımlarda Kullanılmaası. Telekomünikasyon Hizmetleri Harçlarının Oran ve Ölçüleri 18. İdarenin herhangi bir mükellefiyetinin karşılanması veya herhangi bir fonksiyonun yerine getirilmesi için derhal harcanması gerekmeyen tüm paraları, Bakanlar kurulunca onaylayacak menkul kıymet alınması için yatırımlarda kullanılabilir. 19. (1) Herhangi bir telekomünikasyon servisi veya telekomünikasyon cihazlarının satış veya kiralanması ile ilgili olarak İdarenin yüklediği tüm ücretler, İdarenin bu gibi satış, kiralama ve hizmetlerden yıl esası üzerinden hesaplandığında sağladığı gelirler, idarece borçlanılan herhangi bir paranın geri ödenmesi ile ilgili olarak bu Kısım uyarınca İdarece çıkarılan tahvilatın ödenerek geri alınması için tahsisat ayrılması ve idarenin ihtiyat fonu, ilave, yenileme, yıpranma, borçlar ve başka benzeri masraflar için ayırmayı uygun göreceği başka 11

12 bir miktar dahil, İdarenin doğru olarak gelirine yükletilebilecek İdarenin tüm ücret, tahsisat, maaş, ikramiye, işletme masrafları ve öteki harcamalarını ödemeye, mümkün derecede yeterli olmaya en yakın oranda ve ölçüde saptanır. (2) Bu madde uyarınca yükletilecek ücretler, İdare uygun görürse, farklı yerler ve farklı oranda ve ölçüde saptanabilir ancak bu saptama sonucu benzeri durumda olan abonelere haksız öncelik verilmemelidir: Ancak, bu maddenin içerdiği hiçbir kural, özel anlaşma yolu ile başka fiyat saptanmasını menetmez. Hesaplar ve Denetimi 5 25/63 Bölüm (1) İdare, faaliyetleri ile ilgili olarak uygun hesaplar tutulmasını sağlar ve yıllık bir hesap raporu hazırlanması için gerekli önlemleri alır. (2) İdarenin hesapları ile memurları, Bakanın tasvibi ile Idarece her yıl atanan ve Şirketler Yasası 155. madde uyarınca görev yapmaktan menedilmiş olmayan bir murakıp tarafından denetlenir: İdarenin hesapları denetlenir denetlenmez İdare hesapların bir suretini, deneticilerin o konudaki herhangi bir raporunun bir suretini ile birlikte Bakana gönderir ve Bakanın emredeceği biçimde hesapları yayımlar ve bazı suretlerini de satışa arzeder. (3) Denetcilerin ücreti ile denetim masrafları İdarece ödenir. Vergilerden ve Pul Vergisinden Bağışıklık. 44/ / / (a) (b) c) İdare- Kendisi tarafından veya adına kullanılmak için ithal edilmiş ve halka satılması tasarlanmayan parça ve yedek parçalar dahil, makine, aparat, teçhizat, motorlu araç, alet, aygıt ve her ne surette olursa olsun erzak ve malzeme için yürürlükteki herhangi bir Gümrük Yasası uyarınca vergi ve resim; Pul vergileri ile ilgili olarak yürürlükteki herhangi bir Yasa uyarınca Pul vergisi; Herhangi bir Devlet vergisi veya herhangi bir 12

13 telgraf hattı ile ilgili olarak yerel makamlara vergi ödemekten muaf tutar. Yıllık Rapor 6. 25/ (1) İdare, her mali yılın sona ermesi üzerine mümkün mertebe en erken bir zamanda, önceki malı yıl içinde genellikle idarenin faaliyetlerini ele alan ve İdarenin kaydettiği ilerlemelerle izlediği politikaya ilişkin bilgi içeren bir rapor hazırlatarak Bakana gönderir. (2) Raporun, İdarenin menfaatlerine zarar vermeden halka açıklanabilecek kısımları, rapor Bakana sunulduktan sonra yayımlanabilirler. (3) bu madde amaçları için mali yıl 20. maddenin öngördüğü hesaplar hangi süre için yapılmışsa o süreyi anlatır ve sürenin bir yıl olup olmadığına bakılmaz. DÖRDÜNCÜ KISIM Cable and Wirelers Ltd nin Telefon ve Telgraf İşletmesi v.s. nin İdareye Devri Birinci Bölüm Mallar, Sözleşmeler v.s. Yorum 23. Bu kısımda metin başka türlü gerektirmedikçe- Saptanmış gün bu Kısmın yürürlüğe gireceği gün olarak Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete de yayımlanma yolu ile saptayacağı günü anlatır; Şirket Cable and Wirelers Ltd i anlatır. Cable and Wirelers Ltd. ile Sözleşme Yapması İçin İdareye Yetki Verilmesi. 24. (1) (2) Birinci Cetvelde gösterilen ve aşağıda sözleşme olarak anılan sözleşmenin içerdiği kayıt ve şartlara bağlı olarak, yine sözleşme tarifi yapılan şirkete ait telefon ve telgraf işletmesinin idarece iktisabı için İdarenin saptanmış günde şirketle söz konusu sözleşmeyi yapması yasaldır. Bu işletmeden bundan böyle şirket işletmesi olarak söz edilir. Sözleşmenin yapılması üzerine şirket işletmesi İdareye devredilmiş saylır ve İdareye temlik edilir ve Tapu ve Mesaha Dairesi Müdürü taşınmaz malın kaydına gerekli görülen herhangi bir değişikiği yaptırır. 13

14 Mevcut Sözleşmeler Askıdaki Yargısal İşlemler Şirketin İşletmesi İçin Tazminat 25. Saptanmış günden hemen önce mevcud olan ve şirket işletmesini etkileyen tüm, sened, bono, sözleşme, evrak ve iş düzenlemeleri, şirket veya onun adına hareket eden herhangi bir kişi yerine, sözleşmede İdarenin adı geçmiş veya İdare sözleşmeye tarafmış gibi, İdarenin lehine veya aleyhine tam geçerli veya etkili olur ve tamamen ve etkili bir şekilde uygulanır: Ancak bu maddenin eçerdiği hiçbir kural, şirket personeli olarak istahdam edilen ve 28. maddenin uygulandığı herhangi bir memurla ilgili hizmet sözleşmesine uygulanmaz. 26. Saptanmış günden önce şirket lehine veya şirket aleyhine askıda veya mevcud bulunan herhangi bir yargı işlemi veya dava hakkı, devam eder ve bu Yasa yapılmamış olsa idi şirket veya ilgili kişi tarafından veya aleyhine uygulanacağı şekilde İdare tarafından veya aleyhine uygulanır. 27. İdare, saptanmış günden sonra mümkün olan en erken bir zamanda şirket işletmesi için şirkete sözleşmede öngörülen tazminatı öder. İkinci Bölüm Memurlar ve Müstahdemler Şirketin Bazı Memurlarının İdareye Aktarılması (Devri) 28. (1) Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete de yayımlanacak bir bildiri ile saptanacak bir günde (bu maddede saptanmış gün olarak sözü edilir) Kıbrıs ta şirket personeli olarak istahdam edilen ve İdareye nekledilmek istediğini saptanmış gün bildirisinin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten yirmi bir güne kadar yazılı olarak bildiren ve Bakanlar Kurulunun kanısınca esas itibarıyla veya tümüyle şirket işletmesinde istihdam edilen her memur, saptanmış günden başlayarak, aynı maaşla ve şirket tarafından istihdam edildiği koşullara olanaklar ölçüsünde en yakın olan aynı koşullara bağlı olarak İdarenin memuru sayılır. (2) İdare sürekli olarak çalışmayı kabul eden her memur, saptanmış günden itibaren şirket 14

15 hizmetinde olmaktan, tüm amaçlar için durmuş sayılır. (3) Bu maddenin içerdiği hiçbir kural, İdarenin hizmetine nakledilen bu gibi bir müstahdem, şirketin servisinde kalmaya devam etmiş olsa idi, şirketin yapabileceği şekilde ve derecede İdarenin, o müstahdemin işine son verme veya maaş oranı veya hizmet şartlarını değiştirme hakkını etkilemez. Taşınmaz Mal İktisap Etme Yetkisi 4. 34/62. 15/1962 BEŞİNCİ KISIM TAŞINMAZ MAL İKTİSABI VE MALA GİRME VE ORADA İŞLEM YAPMA YETKİSİ Birinci Bölüm İdarenin Taşınmaz Mal İktisabı 29. İdare, bu Yasa gereğince olan görevlerinden herhangi biriyle ilgili bir amaç için taşınmaz mal iktisap edebilir ve bu gibi herhangi bir mal, anlaşma yoluyla iktisap edilememesi halinde, kamu yararına zorla mal iktisabı ile ilgili olarak yürürlükte bulunan herhangi bir Yasa kuralları gereğince iktisap edilebilir. İkinci Bölüm Girme Yetkisi Mesaha ve Başka Başlangıç Amaçları İçin Araziye Girme Herhangi Bir İş İçin Taşınmaz Mala Girme Yetkisi 30. Başkan veya Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği herhangi bir kişi, tüm makul saatlerde herhangi bir araziye ve işgalcisine önceden yirmi dört saatlik yazılı bir ihbarda bulunması şartıyle herhangi bir binaya girebilir ve bu Yasa uyarınca İdarenin herhangi bir fonksiyonunu yerine getirmekle ilgili olarak gerekli görülebilecek işleri veya şeyleri yapabilir: Ancak, İdare bu gibi giriş veya yukarıda sözkonusu iş veya şeyleri yapması sonucu meydana gelen herhangi bir zarar için 33. madde kuralları uyarınca tazminat öder. 31. (1) Herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis ile ilgili olarak herhangi bir iş yapmak amacıyla, Başkan veya Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği herhangi bir kişi, 15

16 Yolları Yarma ve Hat Yerlaştirme Yetkisi bir taşınmaz mal işgalcisine önceden yirmi dört saatlik bir ihbarda bulunduktan sonra, tüm makul saatlerde o taşınmaz mala girebilir tüm işleri yapabilir ve bunları yaparken ilgili amaçla gerekli olan ağaçları veya dallarını kesebilir bitki, çit, kuru duvar veya başka şeyleri uzaklaştırabilir. (2) Yukarıdaki (1) fıkranın verdiği yetkiler kullanılırken imha edilen veya zarara uğratılan tüm mallar için mal sahibine 33. madde kuralları uyarınca tazminat ödenir. 32. (1) Herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis ile ilgili herhangi bir iş yapmak amacıyla Başkan veya Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği herhangi bir kişi, herhangi bir yolu yarabilir ve açabilir ve üzerine, üstüne yanına bir tarafından öbür tarafına veya altına herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis yerleştirebilir ve bu işlerden etkilenen bir evin işgalcisine önceden yirmi dört saatlik bir ihbarda bulunması şartıyle bu amaçla, evin altındaki su tedariki için kullanılan ve anaboru olmayan herhangi bir borunun yerini değiştirebilir. (2) Yukarıdaki (1). fıkra uyarınca yarılan ve açılan herhangi bir yol, makul bir süratte ve masrafların İdarece karşılanması ile doldurularak eski haline getirilir ve düzeltilir ve bu yarma ve açılmadan çıkan herhangi bir zibil de oradan uzaklaştırılır. (3) Herhangi bir yol üzerine, üstüne, yanına bir tarafından öbür tarafına veya altına yerleştirilen herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis, yoldan geçişi durdurmayacak, engellemeyecek veya ona müdahale etmeyecek şekilde yerleştirilir ve yapılır. (4) Yukarıdaki (1) inci fıkranın verdiği yetkilerin kullanılmasında herhangi bir evin zilyedine verilen herhangi bir zarar ziyan veya rahatsızlık için, 33 üncü madde uyarınca tazminat ödenir.. 16

17 30 uncu, 31 inci Ve 32 nci madde Uyarınca tazminat. Geçit Sözleşmelerinin Korunması 33. Yukarıdaki 30 uncu, 32 inci ve 32 nci maddeler Uyarınca ödenecek olan tazminat, başka türlü anlaşmaya varılamadığı takdirde, biri İdare ve öteki de ilgili diğer tarafça atanacak iki hakem tarafından kararlaştırılır ve bu hakemler karara varamazlarsa, taşınmaz malın bulunduğu İlçenin Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından kararlaştırılır; Başkanın bu husustaki kararı kesindir. 34. Yukarıdaki 31 inci maddenin içerdiği hiç bir kural: (a) Herhangi bir telgraf hattı veya tesis veya makine yerleştirmek, yapmak veya kurmak amacıyla, İdarenin, herhangi bir arazinin sahibi veya zilyedi ile genel olarak geçit anlaşması olarak bilinen bir sözleşme yapma yetkisini etkilemez; (b) Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte mevcut oaln bu gibi herhangi bir geçit sözleşmesini etekilemez. ALTINCI KISIM ÇEŞİTLİ KURALLAR Denetim Yetkisi İdarenin Sorumluluğunun Sınırlandırılması İşlerin Yürütülmesinde Alınacak Önlemler. 35. Herhangi bir telgraf hattı veya tesisi veya makinesini denetlemek veya tamir etmek emacıyla veya başka makul bir nedenle Başkan ve Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği bir kişi, bu gibi tesis veya makinelerin yerleştirdiği veya yerleştirmekte olduğu veya yerleştireceği herhangi bir arazi, ev veya binalara makul saatlerde girebilir. 36. İdare, kaçınılmaz bir kaza, normal aşınma ve yıpranma veya sistemin makul gereksinimleri veya idarece temin edilmemiş herhangi bir tesisdeki hatalar sonucu meydana gelebilen kişye veya mala herhangi bir zarar için veya herhangi bir telekomünikasyon servisinin kesilmesi için sorumlu olmaz ancak sadece bu gibi zararın veya servisin kesilmesinin, İdarece istihdam edilen kişilerin ihmali sonucu veya tesisin hatalı yapımından meydana geldiğinin ispatlanması halinde sorumlu olur. 37. Herhangi bir yol, demiryolu, dere veya başka su yolu veya herhangi bir sulama sistemi, drenaj veya su tedariki veya herhangi bir elektirirk tesisi, telgraf, radyo haberleşme veya liman işleri veya başka kamu yeri veya özele ait işleri etkileyebilecek herhangi bir telekomünikasyon servisi ile ilgili 17

18 tüm işlerin yapımı ve havai veya yer üzerinde veya altında olsun veya olmasın herhangi bir telgraf hattı veya tesisi veya makine kurulması yasal bir davranıştır ve kanunun veya özel kişilerin güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilir. İdareye Ait Tesislerin, İşletme ve Donanımlarının (Makinelerin) Korunması 38. (1) Hiçbir kimse önceden İdareden izin almadan herhangi bir yol veya yerin içine, boyuna, bir yanından öbür yanına çaprazlamasına üzerine veya ltına herhangi bir anaboru, boru, mecra veya teli, telgraf telleri veya tesisiatına müdahale etme veya zarar verme ihtimali olan bir şekilde yerleştiremez veya geçiremez. Böyle bir izin idarenin takdirine göre verilebilir veya verilmeyebilr veya İdarenin koymayı uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak verilebilir. (2) Her kim bu maddenin herhangi bir kuralına aykırı bir davranışta bulunursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti üzerine iki yüz kıbrıs lirasına kadar para cezasına ve sürekli bir suç halinde de mahkumiyetin yer aldığı birinci günden sonra suçun devam ettiği her gün veya ger günün bir kısmı için on Kıbrıs lirasına kadar para cezasına çarptırılır. Telgraf Hatlarına ve Tesislerine ve Bina ve Müştemilatına El Koyulması ve Hacizden Bağışık Tutulması 39. İdarenin hiçbir telgraf hattı veya tesisat ve makinelerine ne el konulabilir ne de Mahkemenin herhangi bir muamelesi uyarınca veya herhangi bir kişi aleyhindeki iflas veya ödeme kabiliyeti olmaması ile ilgili yargı işlemlerinde hacize tabi olabilirler. Zarar için Tazminat 40. (1) Her kim, herhangi bir telgraf hattı veya tesisat veya makinesini gerek kasten gerek başka şekilde uzaklaştırır, imha eder veya zarara uğratırsa, yaptığı zarar için tam tazminat ödemeye mahkum edilir ve bu tazminat, gerekli yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede başlatılacak bir hukuk davası yolu ile istirdat edilir. (2) Yukarıdaki (1). fıkra kuralları zedelenmeksizin, bir kişinin sevkedilerek, huzurunda bir Yasa uyarınca bir suç için itham edildiği Mahkeme bu madde uyarınca ödenecek tazminatı takdir edebilir ve tazminatın ödenmesini emredebilir. böyle bir emir, bir hukuk davasında verilmiş karar gibi icra edilebilir. 18

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum İKİNCİ

Detaylı

BÖLÜM 170 ELEKTRİK. AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile)

BÖLÜM 170 ELEKTRİK. AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile) BÖLÜM 170 ELEKTRİK AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile) Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Yasanın uygulanması

Detaylı

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ R. G. 74 17 Temmuz, 1992 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI YASASI İÇDÜZENİ MADDE 1. KISA İSİM BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR MADDE 2. TEFSİR MADDE 3. KURULUŞ VE ÜNVAN MADDE 4. AMAÇ İKİNCİ KISIM

Detaylı

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM 1,Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) 5291 SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2499 Kabul Tarihi : 28/7/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1981 Sayı : 17416 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 356 Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1. 10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK PETROL KANUNU Kanun No. 6491 Kabul Tarihi: 30/5/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

TÜRK PETROL KANUNU Kanun No. 6491 Kabul Tarihi: 30/5/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun TÜRK PETROL KANUNU Kanun No. 6491 Kabul Tarihi: 30/5/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. (Kamu Görevlilerinin Ödev ve Sorumlulukları, Genel Hakları ve Uymaları Gereken Yasaklar)

ĐKĐNCĐ KISIM. (Kamu Görevlilerinin Ödev ve Sorumlulukları, Genel Hakları ve Uymaları Gereken Yasaklar) ĐÇĐNDEKĐLER Kısa Đsim... 6 BĐRĐNCĐ KISIM (Genel Kurallar) Kapsam... 6 Tefsir... 6 Amaç... 7 Temel Đlkeler... 8 Hizmetlerin yürütülmesi ve istihdam şekilleri... 8 Kamu Hizmeti Komisyonunun görevleri...

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İŞ KANUNU. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

İŞ KANUNU. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı