FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ:"

Transkript

1 FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum İKİNCİ KISIM KIBRIS TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ Birinci Bölüm İdarenin Kuruluşu ve Oluşumu. Madde 3. Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresinin Kuruluşu ve Oluşumu. Madde 4. Resmi Mühür Madde 5. İdarenin Oluşumu Madde 6. İdare üyelerine ödenecek ücret ve tahsisatlar. Madde 7. İdare üyelerinin menfaatlarının kaldırılması, başkasına verilmesi ve geliştirilmesi. Madde 8. Toplantı yeter sayısı Madde 9. İdarenin Toplanma Usulü. Madde 9A. Bakanın İdare ile ilgili yetkileri. İkinci Bölüm İdarenin Memur ve Müstahdemleri Madde 10. İdarenin memur ve müstahdemleri Madde 10A. İdare üyelerine Devretme Madde 11. İdarenin üyelerinin, memurlarının ve müstahdemlerinin kamu görevlisi sayılması. ÜÇÜNCÜ KISIM İDARENİN FONKSİYONLARI Birinci Bölüm Genel Kurallar Madde 12. İdarenin Genel Fonksiyonları Madde 13. İdarenin Görevi. İkinci Bölüm Özel Mali Kurallar Madde 14. İdarenin Para Borçlanma Yetkisi Madde 15. İdarenin Tahvil Çıkarma Yetkisi Madde 16. Bakanlar Kurulunun İdareye Verilen Borçları Garanti Etme Yetkisi. Madde 17. İdarenin Masrafları Madde 18. Paraların Yatırımlarda Kullanılması. Madde 19. Telekomünikasyon Hizmetleri Harçlarının Oran ve Ölçüleri. Madde 20. Hesaplar ve Denetimi Madde 21. Vergilerden ve Pul vergisinden Bağışıklık Madde 22. Yıllık Rapor.

2 DÖRDÜNCÜ KISIM CABLE AND WIRELESS LTD NİN TELEFON VE TELGRAF İŞLETMESİNİN V.S. NİN İDAREYE DEVRİ. Birinci Bölüm Mallar, Sözleşmeler v.s. Madde 23. Yorum Madde 24. İdareye, Cable and Wireless Ltd. İle Sözleşme Yapma Yetkisi Verilmesi. Madde 25. Mevcut Sözleşmeler. Madde 26. Askıdaki Yargısal İşlemler. Madde 27. Şirketin İşletmesi için Tazminat. İkinci Bölüm Memurlar ve Müstahdemler. Madde 28. Şirketin Bazı Memurlarının İdareye Aktarılması (Devri) BEŞİNCİ KISIM TAŞINMAZ MAL İKTİSABI VE MALA GİRME VE ORADA İŞLEM YAPMA YETKİSİ Birinci Bölüm İdarenin Taşınmaz Mal İktisabı. Madde 29. Taşınmaz Mal İktisap Etme Yetkisi İkinci Bölüm Girme Yetkisi v.s. Madde 30. Mesaha ve Başka Başlangıç Amaçları için Araziye Girme. Madde 31. Herhangi bir iş için Taşınmaz Mala Girme Yetkisi. Madde 32. Yolları Yarma ve Hat Yerleştirme Yetkisi. Madde uncu, 31 inci ve 32 nci maddeler uyarınca Tazminat Madde 34. Geçit Sözleşmelerinin Korunması. ALTINCI KISIM ÇEŞİTLİ KURALLAR Madde 35. Denetim Yetkisi Madde 36. İdarenin Sorumluluğunun Sınırlandırılması Madde 37. İşlerin Yürütülmesinde Alınacak Önlemler. Madde 38. İdareye ait tesislerin, işletme ve donanımlarının korunması. Madde 39. Telgraf Hatlarına ve tesislerine ve bina ve miştemilatına El koyulması ve hacizden bağışık tutulması Madde 40. Zarar için Tazminat. Madde 41. Telgraf Yasası uyarınca Ruhsat Verilmesinin Kısıtlanması. YEDİNCİ KISIM - TÜZÜKLER Madde 42. Emeklilik Projesi için Tüzükler Madde 43. Tüzük Yapma Yetkisi. BİRİNCİ CETVEL. EK İKİNCİ CETVEL. 2

3 KIBRIS TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ ADI ALTINDA BİR TÜZEL KİŞİ KURULMASINI, BU TÜZEL KİŞİNİN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAĞLANMASINA VE İDAMESİNE VE BAZI İLGİLİ KONULARA İLİŞKİN FONKSİYONLARI KULLANMASINI VE YERİNE GETİRMESİNİ, BU TÜZEL KİŞİNİN CABLE AND WIRELESS ŞİRKETİNE AİT TELEFON VE TELGRAF İŞLETMESİNİ İKTİSAP ETMESİNE YETKİ VERİLMESİNİ VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE YUKARIDAKİ KONULARLA İLGİLİ AMAÇLARIN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA 67/ Aralık 1954 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim 2(c) 34/1962. Yorum 1. Bu Yasa, Telekomünikasyon Hizmetleri Yasası olarak isimlendirilir. 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:- Abone, İdareden başka bir telekomünikasyon sözleşmesine taraf olan herhangi bir kişiyi anlatır; Bakan, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanını anlatır; Başkan, 5 inci madde uyarınca İdarenin Başkanlığına atanan kişiyi anlatır; Çalıştırma, kurma, işletme, geliştirme, tesis etme, inşa etme, kalkındırma, kullanma, işleme ve bakım fonksiyonlarını içerir; Fonksiyon, yetki ve görevleri içerir; İdare, 3 üncü madde uyarınca kurulan Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresini anlatır; İdareye ait tesis, İdarenin malı olan veya idarece veya idare adına çalıştırılan bir tesisi anlatır; İdare Üyesi, İdarenin Başkanını, Başkan Yardımcısını, geçici Başkanını, geçici Başkan Yardımcısını ve herhangi bir geçici üyesini de içerir; Kamu görevlisi, Kıbrıs ta maaşı Devletçe karşılanan herhangi bir mevki işgal eden bir kişiyi anlatır; Kamu güvenliğinin sağlanması, genel halka, kamu mallarına ve Devlete ait olan veya Devletçe çalıştırılan veya işletilen yol, sokak, demiryolu, havuz, rıhtım, iskele, köprü, elektrik işleri, su işleri ve bunların herhangi bir müştemilatına ve telgraf, telefon ve başka elektrikli işaret hatlarına yönelik tehlikeyi önlemek veya ortadan kaldırmak için etkili önlemler alınmasını anlatır; 3

4 Bölüm 224 3/1960 7/1978 Bölüm /1962 Kişi güvenliğini sağlama kişilere veya özel mala yönelik tehlikeyi önlemek veya ortadan kaldırmak için etkili önlemler alınmasını anlatır. Mal, taşınır ve taşınmaz malı içerir; Taşınmaz mal, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Telekomünikasyon, tel, radyo, görsel veya başka elektromanyetik sistemlerle işaret, haber, yazı, şekil ve ses veya herhangi bir nitelikte haber veya bilgi iletimini (transmisyonunu), yayınını (emisyonunu) veya alınmasını anlatır; Telekomünikasyon Hizmeti, telekomünikasyon araçlarından yararlanmayı ve yararlandırmayı anlatıri; Telekomünikasyon sözleşmesi, İdare tarafından veya İdare adına herhangi bir telekomünikasyon hizmeti sağlanması için İdarece veya İdare adına yapılan bir sözleşmeyi anlatır; Telekomünikasyon teçhizatı, bir telekomünikasyon hizmeti ile ilgili olarak kullanılan herhangi bir aleti, aygıtı, araç ve gereci veya öteki yardımcı şeyleri (aksesuarı) anlatır; Telgraf haberi, Telgraf Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Telgraf hattı, Telgraf Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Telgraf makinesi, Telgraf Yasasının 2 nci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır; Tesis,İdarece veya İdare adına işletilen telekomünikasyon hizmeti için sağlanan veya hizmetle ilgili olarak kullanılan herhangi bir teçhizat, aparat veya her ne şekilde olursa olsun başka alet veya aksesuarı anlatır; Tesisat ve donanım, İdarece veya İdare adına çalıştırılan ve işletilen telekomünikasyon hizmeti için sağlanan veya bu hizmetle ilgili olarak kullanılan tüm bina, arazi veya arazideki menfaatleri ve herhangi bir tesisi anlatır; Yol, geçit olup olmadığına bakılmaksızın, halkın geçme hakkı olan herhangi bir sokak, yol şeridi, patika, meydan, alan, pasaj, geçit veya açık yeri ve ayrıca herhangi bir kamu köprüsü üzerinden geçen araç veya yaya yoluna anlatır. 4

5 İKİNCİ KISIM KIBRIS TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ Birinci Bölüm İdarenin Kuruluşu ve Oluşumu Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresinin Kuruluşu ve Oluşumu 3. Bu Yasa ile, Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresi olarak isimlendirilen, devamlı halefiyeti ve resmi mühürü bulunan, mal iktisab etme, elde bulundurma ve elden çıkarma, sözleşme yapma, bu isim altında hukuk davası açma ve dava edilme ve bu Yasa amaçları bakımından gerekli olan herşeyi yapma yetkisine sahip bir tüzel kişi kurulur;. Ancak, 16 ncı madde uyarınca verilen bir garantinin mevcudiyeti sırasında, İdare, Bakanlar Kurulunun onayı olmadan taşınmaz mallarından herhangi birini satamaz, devredemez, ipotek veremez, yükümlülük altına koyamaz veya kiralayamaz. Resmi Mühür 4. (1) İdarenin resmi mühürü İdareye uygun görülecek şekilde zaman zaman kırılabilir, değiştirebilir, tadil edilebilir veya yeniden yapılabilir ve bir mühür tedarik edilene kadar, üzerinde Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresi yazısı bulunan bir mühür, resmi mühür olarak kullanılabilir. (2) İdarenin mühürünü gerektiren tüm senet, evrak ve başka belgeler İdare Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile İdare Sekreteri veya sekreterlik yapmak için İdarece yetkilendirilmiş b aşka bir kişinin huzurunda idarenin mühürü ile mühürlenir ve bunların her ikisi de bu gibi mühürün basıldığı her senet, evrak veya belgeyi imzalarlar ve bu imzalama mühürün usulüne uygun ve doğru olarak konulduğunda ve İdarenin yasal mühürü olduğuna dair yeterli kanıt oluşturur. 5

6 İdarenin Oluşumu 2. 20/1960 İdare Üyelerine Ödenecek Ücret ve Tahsisatlar. 5. (1) İdare, Bakanlar Kurulu tarafından atanan ve sayısı yediyi aşmayan üyeden oluşur; Bakanlar Kurulu üyeleri arasında bir Başkan ve bir de Başkan Yardımcısı tayin eder. (İdare Üyelerinden bundan böyle üyeler olarak söz edilir.) Ancak, bu üyelerin, tam zamanlı hizmet sunmaları gerekmez. (2) Üyeler Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı kayıt ve koşulara bağlı olması koşuluyla en çok beş yıllık bir süre için görev yaparlar; Ancak, Bakanlar Kurulu herhangi bir sebep göstermeden üyeleri herhangi bir zaman görevlerinden uzaklaştırabilir. (3) Bakanlar Kurulu herhangi bir üyenin istifasını herhangi bir zaman kabul edebilir. (4) İdarenin herhangibir üyesi, Başkanı veya Başkan Yardımcısının hastalık veya başka bir sebepten veya geçici olarak Kıbrıs ta bulunmamasından dolayı iş görememesi halinde Bakanlar Kurulu bu iş görememe veya gaybubetin devamı sırasında Başkan Yardımcılığı veya geçici üyelik yapmak için başka bir kişiyi veya başkanlık yapmak için de İdarenin herhangi bir üyesini atayabilir. (5) İdare, üyeliklerinde herhangi bir münhal bulunmasına rağmen görev yapabilir. (6) Başkan veya Başkan Yardımcısı, bu Yasa tarafından veya bu Yasa uyarınca kendilerine verilen 4. madde (2). fıkrada sözü edilen görevler dışındaki herhangi bir görevi yapması veya yetkiyi kullanması için yazılı bir belge ile herhangi bir kişiye yetki verebilir. 6. İdare üyelerine, İdare fonlarından, maaş veya harç yolu ile Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı miktarda maaş veya masraflar için tahsisat ödenir. İdare Üyelerinin Menfaatlerinin 7. (1) Bir kişi, İcra Meclisi üyesi olduğu sürece idare üyeliğine atanmaktan ehliyetsiz kılınır. 6

7 Kaldırılması Başkasına Verilmesi ve Geliştirilmesi. Toplantı Yetersayısı (2) Bir idare üyesinin, idarenin sözleşme yaptığı veya yapmayı tasarladığı herhangi bir şirket veya işletmede menfaatı varsa, bu gerçeği ve menfaatinin niteliği İdareye açıklar ve İdarenin bu sözleşme ile ilgili herhangi bir görüşme veya kararına katılmaz ve bu açıklama derhal İdare tutanaklarına geçirilir. 8. (1) İdarenin tüm toplantılarında Başkan veya Başkan Yardımcısına ek olarak dört üyenin hazır bulunması ile yetersayı hasıl olur. Ancak İdare üyelerinin sayısı herhangi bir zaman dokuzdan az ise, Başkan veya Başkan Yardımcısına ek olarak üç üyenin hazır bulunması ile yetersayı hasıl olur. (2) Başkan ve onun gaybubetinde Başkan Yardımcısı toplantılara başkanlık eder: Ancak hazır bulunan üyelerin herhangi bir konu ile ilgili oyları eşit olarak bölündüğünde başkanlık yapan üye kendi oyuna ek olarak ayırdedici bir oya daha sahip olur. İdarenin Toplanma Usülü Bakanın İdare ile İlgili Yetkileri 3. 25/ Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, İdare genel olarak izleyeceği usulü düzenleyen ve özellikle toplantıların yapılması, bu toplantılar için yapılacak ihbarlar, toplantılarda izlenecek usül, tutanakların tutulması ve hesapların açılması, tutulması, kapatılması ve denetimi ile ilgili olarak İçtüzük yapabilir 9.A (1) Bakan, İdare ile istişareden sonra, İdareye, görevlerinin yapılması ile ilgili Cumhuriyetin genel menfaatinin gerektirdiği, genel mahiyette talimat verebilir ve İdare, bu gibi talimatı yerine getirir. (2) İdare, Bakana, İdarenin emvali ve faaliyetleri hakkında onun isteyebileceği rapor ve sair bilgiyi verir ve verilen bu bilginin doğruluğunu makul bir surette isteyebileceği bir usulde ve vakitte tahkik için ona kolaylık gösterir. İkinci Bölüm İdarenin Memur ve Müstahdemleri 7

8 İdarenin Memur ve Müstahdemleri 4.25/ (1) (2) (3) İdareye bir Genel Müdür, bir Sekreter ve Yasa maksatları bakımından luzumlu olabilecek memur ve müstahdem tayin edilir. İdarenin memur ve müstahdemleri, İdarenin idari kontrolü altındadır. Genel Müdür, İdarenin Baş İcra Memurudur ve İdarenin siyasetini yürütmekten ve günlük idaresinden sorumludur. İdarenin Üyelerine Devretme 10. A İdarenin, koyabileceği herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmak şartıyle, bu Yasa gereğince kendisine verilen görevlerin herhangi birisinin görülmeisni veya idare yetkilerinden herhangi brisinin kullanılmasını üyelerinden herhangi birisine devredebilir; Ancak, bu gibi herhangi bir görevin görülmesinin veya yetkinin kullanılmasının ilgili üyenin sahip olabileceği herhangi bir maddi veya sair bir menfaati ile uyuşmaması halinde, bu madde gereğince hiç bir devir yapılmaz. İdarenin Üyelerinin, Memurlarının ve Müstahdemlerinin Kamu Görevlisi Sayılması. Fasıl 154 7/ (1) (2) İdarenin tüm üye, memur ve müstahdemleri, Ceza Yasası anlamında kamu hizmetinde istihdam edilmiş kişiler sayılırlar. İdare veya herhangi bir üyesi, memuru veya müstahdemi aleyhine, o sıfatla işlediği herhangi bir fiile, ihmal veya kusur ile ilgili olarak açılan herhangi bir dava, kovuşturma veya başka yargı işlemine Kamu Görevlileri Yasası uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM İDARENİN FONKSİYONLARI. Birinci Bölüm Genel Kurallar İdarenin Genel Fonksiyonları 12. (1) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla idare aşağıdakileri yapmakla görevlidir:- (a) Uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak Devlet, Birleşik Kırallıkta Majestelerin Devletinin herhangi bir Dairesi, kamu kurluşları ve genel 8

9 (b) (c) (d) (e) (f) olarak halk için Kıbrıs ta iyi ve yeterli bir telekomünikasyon servisi çalıştırmak; Bu maddede gösterilen amaçlar için bu Yasa kuralları uyarınca İdarenin iktisap ettiği veya edebileceği tüm tesisat ve makineleri çalıştırmak; Uygun göreceği biçimde ve aşağıda öngörülenlere bağlı kalınması şartıyle tüm mallarını çalıştırmak; Uluslararası tanınmış standard uygulamalara ve halkın ihtiyaçlarına göre, mümkün olduğu derecede, telekomünikasyon servislerini geliştirmek ve kalkındırmak; Bu Yasa kuralları uyarınca, telekomünikasyon servislerini düzenleyen yönetmenlikler yapmak; Telekomünikasyon servislerine ilişkin tüm konularda ve genel olarak İdare ile ilgili konularda Bakana tavsiyede bulunmak; (2) Yukarıdaki (1). fıkra amaçları için idare, gerek kendiliğinden gerek bu hususta usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş herhangi bir temsilci aracılığı ile:- (a) Bu Yasa kurallarına baplı kalınması koşuluyla, tesis, makine, ve bunlarla ilgili olarak kullanılan tüm bina ve işyeri satın alabilir, inşa edebilir tekrar inşa edebilir, kurabilir, bakımını yapabilir ve çalıştırabilir; (b) Tesis ve makine satabilir, kiralayabilir veya başka şekilde tedarik edebilir ve bu gibi herhangi bir tesis veya makineyi kurabilir, tamir edebilir, bakımını yapabilir veya kaldırabilir; ve (c) Bu Yasa uyarınca olan görevlerini yapmakla ilgili olarak veya mal varlığının herhangi birini en iyi bir 9

10 İdarenin Görevi şekilde kullanmak amacıyla veya başarılı bir telekomünikasyon servisi sağlamak için yapılmasını gerekli, avantajlı veya uygun görebileceği başka tüm işleri yapabilir ve faaliyetleri gösterebilir. (3) İdare, (1). fıkra amaçları için, herhangi bir tesis veya makine inşa etmek, genişletmek veya idame ettirmek veya bu Yasa uyarınca olan fonksiyonları başka şekilde yerine getirmek emecıyla, gerekli veya uygun gördüğü herhangi bir malı da bu Yasa kuralları uyarınca iktisap edebilir. 13. Bu Yasa kurallarına ve onun uyarınca yapılan Tüzükler kurallarına bağlı kalınması koşuluyla idare, yapabildiği kadarıyla ve ekonomik değerler gerekli şekilde dikkate alınarak, kendiliğinden veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığı ile, bu maddede abone olarak anılan herhangi bir kişinin kullanılması ve başka herhangi bir kişi ile telekomünikasyon servisi aracılığı ile haberleşmesini mümkün kılmak için, Kıbrıs ın herhangi bir yerinde bir telekomünikasyon hizmet ve gerekli tesislerle makineler sağlar. İkinci Bölüm Özel Mali Kurallar İdarenin Para Borçlanma Yetkisi İdarenin Tahvil Çıkrma Yetkisi 14. İdarenin bu Yasa uyarınca olan fonksiyonlarını yerine getirmesini mümkün kılmak amacıyla, İdare, Bakanlar Kurulunun onayı ile, kredi limitinden fazla para çekmek yolu ile veya başka yollardan ve Bakanlar Kurulunun koymayı uygun göreceği şartlara bağlı olarak para borçlanabilir. 15. (1) İdare, 14. madde uyarınca borçlanmaya yetkili olduğu parayı bulmak amacıyla, bundan böyle bu Yasada tahvilat olarak anılan rüçhanlı hisse senedleri veya başka tahvil çıkarabilir. (2) Bu gibi tüm tahvilat ve faizleri, işletme ve idarenin tüm gelirleri üzerinde bir mükellefiyet 10

11 teşkil eder. (3) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla bu tahvilat, Bakanlar Kurulunca yapılacak tüzükler uyarınca çıkarılır, devredilir, işlem görür ve bedelleri ödenerek geri alınır. Bakanlar Kurulunun İdareye Verilen Borçları Garanti Etme Yetkisi 16. Bakanlar Kurulu, idarenin almaya tasarladığı herhangi bir borcun faiz ve anaparasının veya ikisinden birinin ödenmesini uygun göreceği şekilde ve kayıt ve şartlara bağlı olarak garanti edebilir. İdarenin Masrafları 17. İdarece tahsil edilen tüm paralar bir fona yatırılır; İdare üyelerinin maaş veya ücret olarak alacakları ve tam mesai yapanlar halinde, varsa, emeklilik tahsisat ve İdare memur ve müstahdemlerinin maaş, ücret, emeklilik tahsisatı ve ikramiyerli dahil tüm tahsisat ve İdare memur ve müstahdemlerinin maaş, ücret, emeklilik tahsisatı ve ikramiyeleri ve Devletin idareye verdiği herhangi bir borcun anaparası ile faizin İdarece Devlete ödenmesi dahil, İdarece yapılan tüm masraflar ile idarenin yasal olarak borcu ve vereceği olan öteki tüm paralar ve fondan ödenir. Paraların Yatırımlarda Kullanılmaası. Telekomünikasyon Hizmetleri Harçlarının Oran ve Ölçüleri 18. İdarenin herhangi bir mükellefiyetinin karşılanması veya herhangi bir fonksiyonun yerine getirilmesi için derhal harcanması gerekmeyen tüm paraları, Bakanlar kurulunca onaylayacak menkul kıymet alınması için yatırımlarda kullanılabilir. 19. (1) Herhangi bir telekomünikasyon servisi veya telekomünikasyon cihazlarının satış veya kiralanması ile ilgili olarak İdarenin yüklediği tüm ücretler, İdarenin bu gibi satış, kiralama ve hizmetlerden yıl esası üzerinden hesaplandığında sağladığı gelirler, idarece borçlanılan herhangi bir paranın geri ödenmesi ile ilgili olarak bu Kısım uyarınca İdarece çıkarılan tahvilatın ödenerek geri alınması için tahsisat ayrılması ve idarenin ihtiyat fonu, ilave, yenileme, yıpranma, borçlar ve başka benzeri masraflar için ayırmayı uygun göreceği başka 11

12 bir miktar dahil, İdarenin doğru olarak gelirine yükletilebilecek İdarenin tüm ücret, tahsisat, maaş, ikramiye, işletme masrafları ve öteki harcamalarını ödemeye, mümkün derecede yeterli olmaya en yakın oranda ve ölçüde saptanır. (2) Bu madde uyarınca yükletilecek ücretler, İdare uygun görürse, farklı yerler ve farklı oranda ve ölçüde saptanabilir ancak bu saptama sonucu benzeri durumda olan abonelere haksız öncelik verilmemelidir: Ancak, bu maddenin içerdiği hiçbir kural, özel anlaşma yolu ile başka fiyat saptanmasını menetmez. Hesaplar ve Denetimi 5 25/63 Bölüm (1) İdare, faaliyetleri ile ilgili olarak uygun hesaplar tutulmasını sağlar ve yıllık bir hesap raporu hazırlanması için gerekli önlemleri alır. (2) İdarenin hesapları ile memurları, Bakanın tasvibi ile Idarece her yıl atanan ve Şirketler Yasası 155. madde uyarınca görev yapmaktan menedilmiş olmayan bir murakıp tarafından denetlenir: İdarenin hesapları denetlenir denetlenmez İdare hesapların bir suretini, deneticilerin o konudaki herhangi bir raporunun bir suretini ile birlikte Bakana gönderir ve Bakanın emredeceği biçimde hesapları yayımlar ve bazı suretlerini de satışa arzeder. (3) Denetcilerin ücreti ile denetim masrafları İdarece ödenir. Vergilerden ve Pul Vergisinden Bağışıklık. 44/ / / (a) (b) c) İdare- Kendisi tarafından veya adına kullanılmak için ithal edilmiş ve halka satılması tasarlanmayan parça ve yedek parçalar dahil, makine, aparat, teçhizat, motorlu araç, alet, aygıt ve her ne surette olursa olsun erzak ve malzeme için yürürlükteki herhangi bir Gümrük Yasası uyarınca vergi ve resim; Pul vergileri ile ilgili olarak yürürlükteki herhangi bir Yasa uyarınca Pul vergisi; Herhangi bir Devlet vergisi veya herhangi bir 12

13 telgraf hattı ile ilgili olarak yerel makamlara vergi ödemekten muaf tutar. Yıllık Rapor 6. 25/ (1) İdare, her mali yılın sona ermesi üzerine mümkün mertebe en erken bir zamanda, önceki malı yıl içinde genellikle idarenin faaliyetlerini ele alan ve İdarenin kaydettiği ilerlemelerle izlediği politikaya ilişkin bilgi içeren bir rapor hazırlatarak Bakana gönderir. (2) Raporun, İdarenin menfaatlerine zarar vermeden halka açıklanabilecek kısımları, rapor Bakana sunulduktan sonra yayımlanabilirler. (3) bu madde amaçları için mali yıl 20. maddenin öngördüğü hesaplar hangi süre için yapılmışsa o süreyi anlatır ve sürenin bir yıl olup olmadığına bakılmaz. DÖRDÜNCÜ KISIM Cable and Wirelers Ltd nin Telefon ve Telgraf İşletmesi v.s. nin İdareye Devri Birinci Bölüm Mallar, Sözleşmeler v.s. Yorum 23. Bu kısımda metin başka türlü gerektirmedikçe- Saptanmış gün bu Kısmın yürürlüğe gireceği gün olarak Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete de yayımlanma yolu ile saptayacağı günü anlatır; Şirket Cable and Wirelers Ltd i anlatır. Cable and Wirelers Ltd. ile Sözleşme Yapması İçin İdareye Yetki Verilmesi. 24. (1) (2) Birinci Cetvelde gösterilen ve aşağıda sözleşme olarak anılan sözleşmenin içerdiği kayıt ve şartlara bağlı olarak, yine sözleşme tarifi yapılan şirkete ait telefon ve telgraf işletmesinin idarece iktisabı için İdarenin saptanmış günde şirketle söz konusu sözleşmeyi yapması yasaldır. Bu işletmeden bundan böyle şirket işletmesi olarak söz edilir. Sözleşmenin yapılması üzerine şirket işletmesi İdareye devredilmiş saylır ve İdareye temlik edilir ve Tapu ve Mesaha Dairesi Müdürü taşınmaz malın kaydına gerekli görülen herhangi bir değişikiği yaptırır. 13

14 Mevcut Sözleşmeler Askıdaki Yargısal İşlemler Şirketin İşletmesi İçin Tazminat 25. Saptanmış günden hemen önce mevcud olan ve şirket işletmesini etkileyen tüm, sened, bono, sözleşme, evrak ve iş düzenlemeleri, şirket veya onun adına hareket eden herhangi bir kişi yerine, sözleşmede İdarenin adı geçmiş veya İdare sözleşmeye tarafmış gibi, İdarenin lehine veya aleyhine tam geçerli veya etkili olur ve tamamen ve etkili bir şekilde uygulanır: Ancak bu maddenin eçerdiği hiçbir kural, şirket personeli olarak istahdam edilen ve 28. maddenin uygulandığı herhangi bir memurla ilgili hizmet sözleşmesine uygulanmaz. 26. Saptanmış günden önce şirket lehine veya şirket aleyhine askıda veya mevcud bulunan herhangi bir yargı işlemi veya dava hakkı, devam eder ve bu Yasa yapılmamış olsa idi şirket veya ilgili kişi tarafından veya aleyhine uygulanacağı şekilde İdare tarafından veya aleyhine uygulanır. 27. İdare, saptanmış günden sonra mümkün olan en erken bir zamanda şirket işletmesi için şirkete sözleşmede öngörülen tazminatı öder. İkinci Bölüm Memurlar ve Müstahdemler Şirketin Bazı Memurlarının İdareye Aktarılması (Devri) 28. (1) Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete de yayımlanacak bir bildiri ile saptanacak bir günde (bu maddede saptanmış gün olarak sözü edilir) Kıbrıs ta şirket personeli olarak istahdam edilen ve İdareye nekledilmek istediğini saptanmış gün bildirisinin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten yirmi bir güne kadar yazılı olarak bildiren ve Bakanlar Kurulunun kanısınca esas itibarıyla veya tümüyle şirket işletmesinde istihdam edilen her memur, saptanmış günden başlayarak, aynı maaşla ve şirket tarafından istihdam edildiği koşullara olanaklar ölçüsünde en yakın olan aynı koşullara bağlı olarak İdarenin memuru sayılır. (2) İdare sürekli olarak çalışmayı kabul eden her memur, saptanmış günden itibaren şirket 14

15 hizmetinde olmaktan, tüm amaçlar için durmuş sayılır. (3) Bu maddenin içerdiği hiçbir kural, İdarenin hizmetine nakledilen bu gibi bir müstahdem, şirketin servisinde kalmaya devam etmiş olsa idi, şirketin yapabileceği şekilde ve derecede İdarenin, o müstahdemin işine son verme veya maaş oranı veya hizmet şartlarını değiştirme hakkını etkilemez. Taşınmaz Mal İktisap Etme Yetkisi 4. 34/62. 15/1962 BEŞİNCİ KISIM TAŞINMAZ MAL İKTİSABI VE MALA GİRME VE ORADA İŞLEM YAPMA YETKİSİ Birinci Bölüm İdarenin Taşınmaz Mal İktisabı 29. İdare, bu Yasa gereğince olan görevlerinden herhangi biriyle ilgili bir amaç için taşınmaz mal iktisap edebilir ve bu gibi herhangi bir mal, anlaşma yoluyla iktisap edilememesi halinde, kamu yararına zorla mal iktisabı ile ilgili olarak yürürlükte bulunan herhangi bir Yasa kuralları gereğince iktisap edilebilir. İkinci Bölüm Girme Yetkisi Mesaha ve Başka Başlangıç Amaçları İçin Araziye Girme Herhangi Bir İş İçin Taşınmaz Mala Girme Yetkisi 30. Başkan veya Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği herhangi bir kişi, tüm makul saatlerde herhangi bir araziye ve işgalcisine önceden yirmi dört saatlik yazılı bir ihbarda bulunması şartıyle herhangi bir binaya girebilir ve bu Yasa uyarınca İdarenin herhangi bir fonksiyonunu yerine getirmekle ilgili olarak gerekli görülebilecek işleri veya şeyleri yapabilir: Ancak, İdare bu gibi giriş veya yukarıda sözkonusu iş veya şeyleri yapması sonucu meydana gelen herhangi bir zarar için 33. madde kuralları uyarınca tazminat öder. 31. (1) Herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis ile ilgili olarak herhangi bir iş yapmak amacıyla, Başkan veya Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği herhangi bir kişi, 15

16 Yolları Yarma ve Hat Yerlaştirme Yetkisi bir taşınmaz mal işgalcisine önceden yirmi dört saatlik bir ihbarda bulunduktan sonra, tüm makul saatlerde o taşınmaz mala girebilir tüm işleri yapabilir ve bunları yaparken ilgili amaçla gerekli olan ağaçları veya dallarını kesebilir bitki, çit, kuru duvar veya başka şeyleri uzaklaştırabilir. (2) Yukarıdaki (1) fıkranın verdiği yetkiler kullanılırken imha edilen veya zarara uğratılan tüm mallar için mal sahibine 33. madde kuralları uyarınca tazminat ödenir. 32. (1) Herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis ile ilgili herhangi bir iş yapmak amacıyla Başkan veya Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği herhangi bir kişi, herhangi bir yolu yarabilir ve açabilir ve üzerine, üstüne yanına bir tarafından öbür tarafına veya altına herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis yerleştirebilir ve bu işlerden etkilenen bir evin işgalcisine önceden yirmi dört saatlik bir ihbarda bulunması şartıyle bu amaçla, evin altındaki su tedariki için kullanılan ve anaboru olmayan herhangi bir borunun yerini değiştirebilir. (2) Yukarıdaki (1). fıkra uyarınca yarılan ve açılan herhangi bir yol, makul bir süratte ve masrafların İdarece karşılanması ile doldurularak eski haline getirilir ve düzeltilir ve bu yarma ve açılmadan çıkan herhangi bir zibil de oradan uzaklaştırılır. (3) Herhangi bir yol üzerine, üstüne, yanına bir tarafından öbür tarafına veya altına yerleştirilen herhangi bir telgraf hattı veya İdareye ait tesis, yoldan geçişi durdurmayacak, engellemeyecek veya ona müdahale etmeyecek şekilde yerleştirilir ve yapılır. (4) Yukarıdaki (1) inci fıkranın verdiği yetkilerin kullanılmasında herhangi bir evin zilyedine verilen herhangi bir zarar ziyan veya rahatsızlık için, 33 üncü madde uyarınca tazminat ödenir.. 16

17 30 uncu, 31 inci Ve 32 nci madde Uyarınca tazminat. Geçit Sözleşmelerinin Korunması 33. Yukarıdaki 30 uncu, 32 inci ve 32 nci maddeler Uyarınca ödenecek olan tazminat, başka türlü anlaşmaya varılamadığı takdirde, biri İdare ve öteki de ilgili diğer tarafça atanacak iki hakem tarafından kararlaştırılır ve bu hakemler karara varamazlarsa, taşınmaz malın bulunduğu İlçenin Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından kararlaştırılır; Başkanın bu husustaki kararı kesindir. 34. Yukarıdaki 31 inci maddenin içerdiği hiç bir kural: (a) Herhangi bir telgraf hattı veya tesis veya makine yerleştirmek, yapmak veya kurmak amacıyla, İdarenin, herhangi bir arazinin sahibi veya zilyedi ile genel olarak geçit anlaşması olarak bilinen bir sözleşme yapma yetkisini etkilemez; (b) Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte mevcut oaln bu gibi herhangi bir geçit sözleşmesini etekilemez. ALTINCI KISIM ÇEŞİTLİ KURALLAR Denetim Yetkisi İdarenin Sorumluluğunun Sınırlandırılması İşlerin Yürütülmesinde Alınacak Önlemler. 35. Herhangi bir telgraf hattı veya tesisi veya makinesini denetlemek veya tamir etmek emacıyla veya başka makul bir nedenle Başkan ve Başkanın o hususta yazılı olarak yetkilendirdiği bir kişi, bu gibi tesis veya makinelerin yerleştirdiği veya yerleştirmekte olduğu veya yerleştireceği herhangi bir arazi, ev veya binalara makul saatlerde girebilir. 36. İdare, kaçınılmaz bir kaza, normal aşınma ve yıpranma veya sistemin makul gereksinimleri veya idarece temin edilmemiş herhangi bir tesisdeki hatalar sonucu meydana gelebilen kişye veya mala herhangi bir zarar için veya herhangi bir telekomünikasyon servisinin kesilmesi için sorumlu olmaz ancak sadece bu gibi zararın veya servisin kesilmesinin, İdarece istihdam edilen kişilerin ihmali sonucu veya tesisin hatalı yapımından meydana geldiğinin ispatlanması halinde sorumlu olur. 37. Herhangi bir yol, demiryolu, dere veya başka su yolu veya herhangi bir sulama sistemi, drenaj veya su tedariki veya herhangi bir elektirirk tesisi, telgraf, radyo haberleşme veya liman işleri veya başka kamu yeri veya özele ait işleri etkileyebilecek herhangi bir telekomünikasyon servisi ile ilgili 17

18 tüm işlerin yapımı ve havai veya yer üzerinde veya altında olsun veya olmasın herhangi bir telgraf hattı veya tesisi veya makine kurulması yasal bir davranıştır ve kanunun veya özel kişilerin güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilir. İdareye Ait Tesislerin, İşletme ve Donanımlarının (Makinelerin) Korunması 38. (1) Hiçbir kimse önceden İdareden izin almadan herhangi bir yol veya yerin içine, boyuna, bir yanından öbür yanına çaprazlamasına üzerine veya ltına herhangi bir anaboru, boru, mecra veya teli, telgraf telleri veya tesisiatına müdahale etme veya zarar verme ihtimali olan bir şekilde yerleştiremez veya geçiremez. Böyle bir izin idarenin takdirine göre verilebilir veya verilmeyebilr veya İdarenin koymayı uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak verilebilir. (2) Her kim bu maddenin herhangi bir kuralına aykırı bir davranışta bulunursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti üzerine iki yüz kıbrıs lirasına kadar para cezasına ve sürekli bir suç halinde de mahkumiyetin yer aldığı birinci günden sonra suçun devam ettiği her gün veya ger günün bir kısmı için on Kıbrıs lirasına kadar para cezasına çarptırılır. Telgraf Hatlarına ve Tesislerine ve Bina ve Müştemilatına El Koyulması ve Hacizden Bağışık Tutulması 39. İdarenin hiçbir telgraf hattı veya tesisat ve makinelerine ne el konulabilir ne de Mahkemenin herhangi bir muamelesi uyarınca veya herhangi bir kişi aleyhindeki iflas veya ödeme kabiliyeti olmaması ile ilgili yargı işlemlerinde hacize tabi olabilirler. Zarar için Tazminat 40. (1) Her kim, herhangi bir telgraf hattı veya tesisat veya makinesini gerek kasten gerek başka şekilde uzaklaştırır, imha eder veya zarara uğratırsa, yaptığı zarar için tam tazminat ödemeye mahkum edilir ve bu tazminat, gerekli yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede başlatılacak bir hukuk davası yolu ile istirdat edilir. (2) Yukarıdaki (1). fıkra kuralları zedelenmeksizin, bir kişinin sevkedilerek, huzurunda bir Yasa uyarınca bir suç için itham edildiği Mahkeme bu madde uyarınca ödenecek tazminatı takdir edebilir ve tazminatın ödenmesini emredebilir. böyle bir emir, bir hukuk davasında verilmiş karar gibi icra edilebilir. 18

19 Telgraf Yasası Uyarınca Ruhsat Verilmesinin Kısıtlanması. Bölüm Bu Yasanın yürürlüğe girmesi üzerine ve girmesinden sonra ve Telgraf Yasasının içerdiği herhangi bir kurala bakılmaksızın:- (a) Bir ruhsat dilekçesinin ayrıntıları ile ilgili olarak İdareye bildirimde bulunulmadıkça ve gerek idare, dilekçeye konu fonksiyonları üzerine almaya gücü yetmediğini Bakanlar Kuruluna bildirmedikçe gerek Bakanlar Kurulunun, böyle bir bildirimde bulunulmasından sonra makul göreceği bir süre içinde bu fonksiyonları üzerine lam a gücü konusunda Bakanlar Kurulunu tatmin etmeyi başarmadıkca, herhangi bir kişiye söz konusu Yasa kuralları uyarınca ruhsat verilmez; (b) İdare, bir ruhsatın nakledilmesine Başkanın imzasını taşıyan bir yazı ile riza göstermedikçe, hiçbir ruhsat başkasına nakledilmez. YEDİNCİ KISIM TÜZÜKLER. Emeklilik Projesi için Tüzükler. Tüzük Yapma Yetkisi 42. İdare, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Yönetmelikler yapar; Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelilkler idare, üye, memur ve müstahdemlerine emeklilik tahsisatı ve ikramiyesi ödenmesi için bir proje kurulması ve oluşturulmasını öngörür; projenin kuruluş ve oluşum kayıt ve şartları yönetmeliklerde belirtilir. 43. İdare, Resmi Gazete de yayımlanmak yolu ile ve bu Yasanın daha iyi şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunun onayı ile bu yasa veya yürürlükteki başka herhangi bir Yasa kurallları ile çelişkili olmayan yönetmelikler yapabilr ve bu maddede verilen yetkinin genelliği zedelenmeksizin aşağıdaki konuların tümü veya herhangi biri ile ilgil olarak yönetmelik yapılabilir:- (a) Telekomünikasyon servisleri, satılan veya kiralanan telekomünikasyon cihazları ile ilgili ücret oranlarını ve abone tesislerini denetlemek, denemek ve bakımını yapmak ve abone hesabına haklı olarak yapılmış başka herhangi bir servis ile ilgili olarak ödenecek harçları saptamak; (b) Herhangi bir telekomünikasyon servisi için yapılacak dilekçelerin şekli, bu servisi verme şekli, 19

20 bu servisin çalışmasının herhangi bir telekomünikasyon santraline bağlama masrafları ile ilgili ücretlerin yansımasını saptamak; (c) Telekomünikasyon servislerini çalıştırmak için uygulanacak yöntemleri, abonelerce verilecek garantiyi ve bir abonenin bu Yasa ve onun uyarınca yapılan Tüzükler gereksinimlerini yerine getirmekte kusur işlediği veya herhangi bir tam ücretin ödenmesinde bakiyesi bulunan herhangi bir durumda veya bir telekomünikasyon servisini kesmenin gerekli veya uygun sayılabileceği başka durumlarda, servisi kesmekle ilgili şartlara saptamak; (d) Telekomünikasyon servisinin gerekli şekilde yürütülmesi için gereken tüm işleri yapmak. BİRİNCİ CETVEL (Madde 24 (1). ) Bir yandan Kıbrıs Kolonisi Fasıl 302, Telekomünikasyon Servisi Yasası tarafından kıbrıs Kolonosinde kurulmuş bir tüzel kişi olan kıbrıs Telekomünikasyon İdaresi (bundan böyle burada idare olarak anılır) ve öteki yandan de İngiltere de kurulmuş olan ve tescilli bürosu Electra House, Victoria Embankment, City of Westminister de olan ve adı geçen kolonide Lefkoşa da bir iş yeri bulunan Cable and Witelers Limited (bundan böyle burada Şirket olarak anılır) arasıbda...tarihinde yapılan sözleşme. Yukarıda sözkonusu Fasıl 302 Telekomünikasyon Servisi Yasası (bundan böyle Yasa olarak anılır) 24 (1) maddesi İdareye, Şirket ile sözleşme yapması ve İdarenin Şirkete ait olan ve sözleşmede tarifi yapılan telefon ve telgraf işletmesini sözleşmenin içerdiği kayıt ve şartlara bağlı olarak iktisap etmesine yatki verdiğinden ve taraflar yukarıda sözü edildiği şekilde bir sözleşme yapmaya istekli olduklarından: Burada aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varıldığı ilan edilir: 1. (1) Bu sözleşmede metin başka türlü gerektirmedikçe: - Telgraf servisi koloni içinde telgraf haberleşme araşlarından yararlanmayı anlatır; Şirketin telgraf işletmesi bu sözleşme tarihinden hemen önce şirkete veya onun adına veya onun için herhangi bir kişiye ait olan ve bir telgraf servisi sağlamak için kullanılan veya kullanılması tasarlanan telgraf telgraf hattı ve tesisatı ile makineleri ve onlarla ilgili işletmeyi (işletme ile ilgili veya ona ilişkin oolarak elde bulundurulan veya kullanılan herhangi bir malvarlığı, yetki, hak ve imtiyaz dahil) anlatır. Tesis Şirket tarafından veya Şirket adına, Sözleşme tarihinde çalıştırılan telgraf servisi için sağlanmış veya 20

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

FASIL 83. (2/1960; 46/1991; 10/1997, 68/2002, 57/2005 ve 9/2014 Sayılı Değişiklik Yasaları ile Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

FASIL 83. (2/1960; 46/1991; 10/1997, 68/2002, 57/2005 ve 9/2014 Sayılı Değişiklik Yasaları ile Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) FASIL 83 (2/1960; 46/1991; 10/1997,, ve 9/2014 Sayılı Değişiklik Yasaları ile Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) KAMU YOLLARI (KORUMA) YASASI MADDE DİZİNİ: Madde 1 Kısa isim Madde 2 Yorum Madde

Detaylı

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ (MM Cilt I S.45 Sayılı Tüzük) TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI (Fasıl 265) 24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük 1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzükte- Şube Amiri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Temmuz,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Teşvik Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI R.G. 122 23.11.2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI 40/2001 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4.

FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4. FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4. Şahsi Vasinin görevleri. Madde 5. Mal Vasisinin yetki ve görevleri. Madde

Detaylı

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ 1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ (22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI (6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

R.G : Temmuz 1989

R.G : Temmuz 1989 R.G : 77 12 Temmuz 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 30 Haziran 1 Temmuz, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası, Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

BÖLÜM /54 17 Şubat l. Bu Yasa, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası olarak isimlendirilir.

BÖLÜM /54 17 Şubat l. Bu Yasa, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası olarak isimlendirilir. BÖLÜM 219 TAPU VE KADASTRO DAİRESİ (HARÇ VE ÜCRETLER) YASASI (1/1972, 38/1976, 40/1987, 41/1991, 18/1996, 3/2006 ve 54/2007 sayılı değişiklik Yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASA VE TÜZÜKLERİ. Sayı : 23/1977

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASA VE TÜZÜKLERİ. Sayı : 23/1977 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASA VE TÜZÜKLERİ Sayı : 23/1977 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASASI (23/1977, 58/1977 VE 11/1987 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum İKİNCİ

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

40/1957 27 Aralık 1957. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir.

40/1957 27 Aralık 1957. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir. FASIL 266 (25/1995 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) PATENTLER MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Sicil Madde 4. Tescil için başvurabilecekler. Madde 5. Başvuru

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları BÖLÜM I YASALAR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Temmuz 2005 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE Bu Yasa tasarısının hazırlanmasının amacı, 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe giren 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası uygulamalarında ortaya çıkan

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA 1 Ekim 1935 1949 Fasıl 104 33/1952 37/1956 FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA I. KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim. 1. Bu Yasa, OTELLER YASASI Olarak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 42/1997 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ 1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ [(30.12.1986 R.G. 119 EK III A.E. 778 Sayılı Tüzüğün), (16.10.1989 R.G. 102 EK III A.E. 457), (26.08.1994 R.G. 99 EK III A.E. 427), (29.01.1997

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı