ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı 3. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı 4. cc ve dizyem çizgisi O'dan başlamalı 5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında silinmemeli 6. Pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı, pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli 7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı 8.26 G x1/2 kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir özellikte olmalı 9. Tekli, şeffaf ambalajlarda olmalı. IO.Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı II.Ambalaj steriliteyi bozmayacak şekilde kolayaçılabilir olmalı 12.Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı 13.Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yılolmalı 14. ce'sinde 100 ünite olmalı 'er adetlik kutularda olmalı

2 ENZİMATİK TEKNİK ŞARTNAMESİ l-solüsyorıun Ph değeri nötr olmalıdır 2-Solüsyon konsantre olmalı, sulandırıldığında i litreden en az 250 litre kullanıma hazır çözelti elde edilebilmeli ve 2-5 dakika temas süresinde temizlik etkisi göstermelidir. 3-Solüsyon sulandırılıp hazırlanırken kullanım kolaylığı açısından solüsyona ilave edilecek su sıcaklığının soğuk veya sıcak olması fark etmemelidir. 4-Solüsyon bakteriyostatik özellikte olmalıdır. 5-Rahatsız edici kokusu olmamalıdır ô-ihalcye girecek firmanın ithalatçı firmadan yetki belgesi olmalıdır litrelik bidonlarda olmalıdır 8-İdarenin gerekli gördüğü hallerde urunun nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır.analiz nedeni ilc eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır 9-Solüsyon formülünde cerrahi alet, endoskoplar, kateterler vb üzerinde kan, mo koza, dışkı, yağ, protein gibi organik atıklar. fırçalama veya temizlik teli kullanmadan çözecek özellikte enzimler bulunmalıdır l O-Suda kolaylıkla dağılmalı. kalıntı bırakmamalı ve köpük yapmamalı kolaylıkla durulanabilmelidir l l-solüsyorı, proteaz, arnilaz, lipaz, non iyonik sürfaktanlar ve korozyon önleyiciler içermeli. ısıya karşı hassasiyet gösteren alet ve ekipmanın kimyasal temizliğinde kullanılabilmelidir. 12-Aldehit ve fosfor içerrnemelidir. 13-Sabit ve fleksıbl endoskoplar başta olmak üzere metal, plastik, seramik. cam, silikon, lastik, porselen vs. gibi malzemelerden yapılmış her tipteki tıbbi aletin temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.

3 . h3 ETiLEN OKsiT KARTUŞ TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Aşağıdaki malzemeler her sterilizasyon için kartuşlarla eşit miktarda kullanıcıya teslim edilmelidir; %96 EO gazı %4 diğer karışım Nisbi nem stabilizasyon paketçikleri. Kantatif dozimetre. Liner bag. 2. Kartuşlar II gram (± igram) etilen oksit içermelidir. Daha az EO gazı kullanarak sterilizasyon yapan kartuşlar tercih sebebi olabilecektir. 3. Teklif edilen kartuşlar CE belgeli/onaylı olmalı; CE işaretleri kartuş üzerinde ruhsat ve kimlik numaraları ile birlikte basılı olmalıdır. Ayrıca, kartuşların lot numaraları, kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve son kullanma tarihi gibi bilgiler kartuşların üzerinde basılı olmalıdır. 4. Sterilizasyon sırasında kullanılan ve kartuşlarla beraber verilen (nispi nem stabilizasyon paketçikleri) CE belgeli olmalı ve üzerilerinde kimlik numarası ile birlikte basılı olmalıdır. ispi nem stabilizasyon paketcikleri 4.0 gram ± S% nem içerecek solüsyon içermeli ve sterilizasyon ortamında en az %30'luk nisbi nemi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Paketçiklerde koruyucu amaçlı %3'ü sodium benzoate bulunmalıdır. Paketçiklerirı içerisinde bulunduğu kutunun üzerinde kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, lot numarası ve son kullanım tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır. S. Kantatif dozimetre yerine kimyasal indikatör teklif edilemez. 6. Sterilizasyon sırasında kullanılan ve kartuşlarla beraber verilen kantatif dozimetreler CE belgeli olmalı ve CE işareti kimlik numarası ile birlikte ürünün üzerine basılı olmalıdır. Dozimetre sterilizasyon sırasında SO C de i saat boyunca sterilizasyon için yeterli konsantrasyonun sağlandığını gösterecek şekilde kalibre edilmiş olmalıdır (7S0mg/saat). Dozimetreler üzerinde cam tüpler kullanılarak etilen oksit dozu tespit edilebilir olmalıdır. Teklifveren firma gerektiğinde bununla ilgili üretici firmadan evrak sunabilmelidir. 7. Dozimetreler renk skalasına ihtiyaç duymamalı ve bu prensibe göre çalışmamalıdır. 8. Sterilizasyon sırasında kullanılan kartuşlarla beraber verilen liner bag'lar CE belgeli olmalı ve üzerinde CE işareti kimlik numarası ile birlikte basılı olmalıdır. Ayrıca, teklif veren fırma liner bag'tan sterilizasyon koşullarında etilen oksit difüzyon hızının ne kadar olduğunu açıklamalı ve bu difüzyorı hızıyla havalandırma sonrası sterilizasyon esnasında kullanılan gazın tamamının nasıl havalandırıldığını açıklamalı ve ispatlamalıdır. 9. Teklif edilen malzemelerin paketlendiği kit prospektüsünde, kitirı üreticisi tarafından kitin ve muhteviyatının kullanılacağı cihaza uygun olduğuna dair beyan olmalıdır. 10. Tüm bu malzemeler mevcut cihaza uygun olmalıdır. Teklif edilen malzemeler aynı üreticiye ait olacaktır. Tüm ürünler için menşei şehadetnamesi verilecektir. II. Teklif edilen ürünün bu özelliklerini orijinal katoloğunda ve ürün üzerinde ayrı ayrı gösterilecektir. Herhangi bir maddeye cevap verilmemesi durumunda ürünün uygun olmadığı anlamına gelmektedir. 12. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek.bu ürünler sterilizasyon birimi tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

4 ETİLEN OKsİT STERİLİZASYO RULOSU ŞARTNAMESİ ı. Avrupa standartlarına, AENOR standardına ilave olarak Avrupa sterilizasyon paketlerne Birliği (E.S.P.A.) üyeliğine (üretici fırma ve ISO 9002 standardına haiz olmalıdır. 2. Etilen oksit Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Process indikatörleri her iki sterilizasyon alanının dışında, yani paketin yan kenarları üzerinde olmalıdır. 3. Rulonun her iki yanında fabrikasyon olan yapışma şekli mikro organizmaya direnç sağlaması için en az üç sıra yapıştırılmış olmalıdır. 4. Rulonun folyo kısmı ı2 mikron pet, 50 mikron cpp olmalıdır. 5. Standartları belirten baskı fabrikasyon olmalı ve sonradan ilave edilmiş olmamalıdır. 6. Her rulonun üzerinde açılış yönünü gösteren bir işaret olmalıdır. 7. Rulo kapatıldığında kapatılan kısmı koyu yeşil renk olmalı kapatma kalitesini göstermelidir. 8. Tüm baskılar rulonun yan kısımlarında steril alanın dışında olmalıdır.

5 FALKON TÜP için TEKNİK ŞARTNAME 1- Radyosyonla sterilize edilmiş olmalıdır. 2- klaritesi yüksek polisitren malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3-Vida kapaklı ve dibi konik olmalıdır. 4-15ml hacminde olmalı ve yaklaşık hacimleri veren değer çizgiler serigrafik olarak tüpün üzerinde yazılı olmalıdır. 5-UBB kaydı olmalıdır. 6- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.-

6 l2.f) FLOW SENSOR TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Flow Sensör Datex-Ohmeda marka anestezi cihazı orij inal parçası olacaktır. 2. Datex-Ohmeda marka anestezi cihazındaki ventilatör ile uyumlu çalı şacaktı r. 3. Malzeme hastanın almış olduğu ınspırasyon ve exprasyon flowunu ölçebilir özellikte olacaktır. 4. Malzeme dış etkenlerden korunması için orijinal steril koruma ambalajında olacaktır. Ambalaj üzerinde üretici bilgileri ve parça numarsı bulunacaktır. 5. Malzeme cihaz üzerine teklif veren firmanın eğitimli servis personeli tarafından takılıp kalibrasyonları yapılarak teslim edilecektir. 6. Malzemelerin montaj i ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan satıcı firma sorumlu olacaktır.

7 FOTOTERAPİ GÖZ BANDı TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. VAZGEÇİLMEZTIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER a) Yenidağanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır. b) Disposable olmalıdır. c) -Y- şeklinde tasarımı olmalıdır. d) Ayrıca gözlere zararlı ışığı % 100 bloke eden neopren materyalden göztamponu bulunmalıdır. e) Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir. f) Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcra (cırt bant) ile çıkmaması için tutturulabilmelidir. g) Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır. h) Üç farklı boyu bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır. i) Tekli ambalajda olmalıdır. j) Kullanım klavuzu bulunmalıdır. k) FDA ve CE sertifikasına haiz olmalıdır. i) Firma numune getirmek zorundadır.

8 GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. 90xloo cm ebatında zigzag olarak katlanmış olmalıdır. 2. Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir. 3. Cm-'slnde atkı ve çözgü sayısı 20 tel ve üzeri olmalıdır. 4. Bir rn-'ntn gram cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır. 5. Emici olmalı ve batma süresi losn'den az olmalıdır. 6. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır. 7. Beyaz çirişsiz (apretsiz),kokusuz ve lekesiz olmalıdır.hiçbir boya maddesi içermemelidir. 8. Gazlı bez kenarlı ve yüksek sıvı emme kapasitesine sahip olmalıdır. 9. Her bir metre için l(bir)adet kesme makinası bedelsiz olarak fırma tarafından kurumumuza verilmelidir.

9 GLiSERiN 1 KG TEKNiK ŞARTNAMESi 1- icrerigi % aralığında olmalı 2- Görünüm renksiz olmalı 3- Ağır metal toplamı 5ppm'i geçmemeli 4- Rutubet içerigi %0.60 olmalı 7- Patojen bakteri negatif olmalı ml 'lik ambalajlarda olmalıdır.

10 GÜMÜŞ NiTRAT ÇUBUGU TEKNiK ŞARTNAME 1- Tek kullanımlık olmalıdır. 2-% 75 Gümüş nitrat ve % 25 Potasyum nitrat içermelidir. 3-Çubuk şeklinde olmalıdır. 4-Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır. S-100'lük Özel kutularında olmalıdır. 6-UBB kaydı bulunmalıdır. 7-ihaleye numune getirilmesi gerekmektedir.

11 HASTA KOL BANDı TEKNİK ŞARTNAMESİ I-Kol bantları yumuşak anti alerjik pvc malzemeden yapılmış olmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır. Hasta kol bandı anti alerjik olmalıdır. 2-Kol bandında barkod yapıştırmak için kart ve bu kartın konulacağı bir cep bulunmalıdır. 3-Kol bandına yapıştırılacak barkod, pvc malzemenin içindende optik okumaya uygun olmalıdır. 4-Kol bantları bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır. 5-Kol bandındaki çıt çıt kilitlendikten sonra açılmamalıdır. 6-Kol bandı boyu 24 cm, kol bandının kart koyma bölümü 8x3,5 cm ve kol bandı kartının ölçüsü 7x3 cm olmalıdır. 7- Kol bantlarının kutularında üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 8-Kol bantlarının idarenin belirleyeceği renklere göre yapabilmelidir. 9-0ptik okuyucu tarafından okunamayan kol bantlarının yerine yenisinin verileceği taahhüt edilmelidir. 1O-Üründen en az ikişer adet numune gönderilmelidir. 11- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

12 HASTA ÖNLÜ(;Ü TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Önlükler; non-steril,medikal özellikte (non-woven), tek kullanımlık, bakteri bariyerli, antimikrobiyel, antiallerjik, antistatik özelliği olan malzemeden,iç göstermeyen koyu renkten imal edilmiş olmalıdır. 2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m2 (+1-5grm2) olmalıdır. 3. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı,ancak; alkol,kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid-repellent) olmalıdır. 4. Önlükler kısa kollu olmalıdır. 5. Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılmalı, bel hizasından iki kuşakla bağlanbi lmelidir. 6. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde paketlenmeli, önlük üzerinde üretici firma bilgilerini içeren beden etiketi bulunmalıdır. 7. Boyu en az 120 cm olmalıdır. 8. En az 3 adet numune getirilmesi zorunludur. 9. Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

13 Hava Filtresi Teknik Şartnamesi 1. Filtre hastanemiz bünyesinde kullanılan Oraeger C2000 ve Isolette 8000 marka yenidağan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır. 2. Filtre 0,5 mikron ve üzeri partikülleri filtrelemelidir. 3. Filtre 4'Iü paketlerde satılmalıdır. 4. Filtre her 3 ayda bir değiştirilmelidir. 5. Paket üzerinde firmanın adı ve par.ça numarası ve seri numarası belirtilmiş olmalıdır. 6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. 7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalrdır. 8. Teklif veren firmaların iso sertifikası olmalıdır. 9. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır. 't'.! "W~,.. " ',,,:1j p r r. ot i;' ı..,. C.b.u. i II-', "". I,.wi,.,..~Ulj"'i u.d. "14

14 Hava Filtresi Teknik Şartnamesi 1. Filtre hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger CAL EO marka yenidağan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır. 2. Filtre 0,5 mikron ve üzeri partikülleri filtrelemelidir. 3. Filtre 20'li paketlerde sattlmahdır. 4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve seri numarası belirtilmiş olmalıdır. 5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. 6. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. 7. Teklif veren firmaların iso sertifikası olmalıdır. 8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır..(... ',... r~ -".:ii r"1 -I".. i ~4

15 İGNE UCU (Pembe) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Disposible ve steril olmalıdır. 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir. 4- İğne ucu koruyucu kılıf içinde ve non toksik PVC' den yapılmış olmalıdır. 5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır. 7- Pembe renkte olmalıdır. 8-1OO'lük paketler halinde olmalıdır. 9- CE belgeli olmalıdır. 10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

16 İGNE UCU (siyah) TEKNİK ŞARTNAMESİ ı- Disposible ve steril olmalıdır. 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir. 4- İğne ucu koruyucu kılıfiçinde ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır. 5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır. 7- Siyah renkte olmalıdır. 8- ıoo'lük paketler halinde olmalıdır. 9- CE belgeli olmalıdır. 10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

17 İGNE UCU (Yeşil) TEKNİK ŞARTNAMESİ ı- Disposible ve steril olmalıdır. 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir. 4- İğne ucu koruyucu kılıfiçinde ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır. 5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır. 7- Yeşil renkte olmalıdır. 8-1OO'lük paketler halinde olmalıdır. 9- CE belgeli olmalıdır. 10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

18 İNSEMİNASYON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İnsan spermini intrauterin kaviteye transfer etmek amacı ile geliştirilmiş olmalıdır. 2- Kateterin uzunluğu yaklaşık olarak 206mm ve iç çapı I,Smm, dış çapı i,8smm olmalıdır. 3- Kateterin ucunun yaklaşık44mm'lik kısmı özelolarak yumuşatılmış olmalı ve ucunun her iki yanında çift deliği bulunmalı ve ön ucu kapalı olup atravmatik özellikte olmalıdır. 4- Kateterin ucundaki deliklerin tubalara yönlendiğini belirten mavi bir belirteci ve serviks ağzını kapatabilen mavi bir kını olmalıdır. S- Kateterin her tip enjektöre adapte olabilecek bir piston girişi olmalıdır. 6- Radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 7- Tek kullanımlık steril poşetlerde olmalıdır. 8- Ürün yetkili doktor tarafından denenmeli ve onay verilmiş olmalıdır. 9- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.

19 interakustik EMPEDANS ODYOMETRE AZ-26 PRiNTER KAGIDI TEKNiK ŞARTNAMESi ı. interacoustics AZ.-26 impedans adyometre cihazı ile uyumlu termal kağıt olmalıdır x50x12-25 cm ölçülerinde olmalıdır. 3. Kağıt rulolar düzgün sanmlı olmalıdır. 4. ihaleye numune getirilmesi gerekmektedir.

20 İPEK FLASTER Scm*10mt TEKNİK ŞARTNAMESİ ı.boyutları 5cm* ıo mt olmalıdır. 2. Non allerjik olmalıdır. 3. İyi yapışmalı kolay koparılmalı, koparırken lifleri ayrılmamalı. 4. Ciltten çıkarıldığında yapışkan özellik bırakmamalı. 5. Yapışkanı düzgün homojen şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz olmalı. 6. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, raf ömrü, ebadı ve üretici firma yazılmış olmalı. 7. Kullanım ömrü 2 yıl olmalı. 8. En az iki( 2 ) adet numune teslim edilecektir. 9. Sistemin ve/veya sistemi oluşturan parçaların Sağlık Bakanlığı UBB kaydı ve onayı olmalıdır.

21 KATI PARAFiN TEKNiK ŞARTNAMESi 1.Renk Beyaz olmalıdır. 2 Kalıplar halinde ve 5 kg.lık ambalajda koli içinde poşetlenmiş olmalıdır. 3. ISO-CE kalite belgesine sahip olmalıdır. 4. Ambalaj üzerinde barkod, lot son kullanma tarihi, üretici fırma logosu ve adres bilgileri yer almalıdır. 5 Toplam 200 kg olmalıdır. PARAFiN TEKNiK ÖZELliKLERi: 1. Fizik Tedavi Uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. 2. Katı özellikte olmalıdır. 3. Erime sıcaklığı derece olmalıdır. 4. Parafınle birlikte vazelin kullanımına gerek olmamalıdır. 5. 5kg. 'Iık kalıplar halinde olmalıdır.

22 YÜKSEK RisK KARŞI KORUMA ELOivENi TEKNiK ÖZELLiKLERi 1- ELDivENLER YÜKSEK RisK TAŞıYAN ilk MÜDAHALELERDE KULLANICIYI KORUMA ÖZELLiGi GÖSTERECEKTiR. 2- ELDivENLER iki ELEDE GiYiLEBiLMELi VE NON STERiL OLMALIDIR. 3- PUDRASIZ V E MAVi RENKTE OLMALIDIR. 4- ALERJi YAPAN PROTEiN SEViYESi 50 MiKROGRAM/GRAMDAN DÜŞÜK OLMAlı VE BU HUSUS MUAYENE AŞAMASıNDA BELGELENDiRiLMELiDiR. 5- BS EN 455 ASTM D-3578' UYGUN OLMAlı,BU HUSUS KUTULARıN ÜZERiNDE YAZILlOLMALlDIR.BU HUSUS AŞAMASıNDA BELGELENDiRiLMELiDiR. 6- ELDivENLERiN PARMAK KısıMLARı KAYMAYI ÖNLEYEN MiKRO PÜRÜZLENDiRiLMiŞ YÜZEYLi OLMALIDIR. 7- ELDivENLER EN 420+A1,EN 374-2,EN 374-3,EN 388 VE EN 455-1,EN 455-2:2009+A1 :2011,EN ULUSLAR ARASI STANDARTLARıNA UYGUN OLACAKTIR.BU HUSUSLAR BELGELENDiRiLECEKTiR. 8- PARMAKTA iki KAT KAlıNLIK 0,80(±0,05) MM, AVUÇ KısMıNDA iki KAT KAlıNLIK 0,60(±0,05) MM OLMALIDIR. 9- ELDivENLERiN YAŞLANMADAN ÖNCE KOPMA ANINDAKi KUWET DEGERi(FORCE AT BREAK) EN AZ 29 N OLACAKTIR.BU HUSUS BELGELENDi RiLECEKTi R. 10- ELDivENLER UZUN KONÇLU OLMAlı VE UZUNLUGU EN AZ 290 MM OLMALIDIR. 11- ELDivENLER SMALL-MEDIUM-LARGE BOYLARINDA OLMALIDIR. 12- istekli FiRMA HER EBAT ELDivENDEN EN AZ ikişer ADET NUMUNE GETiRMEliDiR. 13-ÜRÜN KOMiSYON TARAFINDAN DEGERLENDiRiLDiKTEN SONRA ONAYLANACAKTIR..._/i C.B.U. T.17: / Hemşire Hizmetleri Müdür Yardtmcısı.~~:~~f~ ~. )

23 ANTiviRAL MASKE TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır. 2. Üzerinde nefes verme sübabı bulunmamalıdır. 3. Latex içermemelidir. 4. Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ınce toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır 5. Hem zarflı virüsleri hem de gram bakterileri hapsedip öldürmelidir. 6. Cyclodextrin teknolojisi ile viral zarftaki kolesterolü yakalayarak, virüsü etkisiz hale getiri p enfeksi yonu engellemelidir. 7. Influenza I-IL 1, lnfluerıza H5N ı, Inf1uenza H7N9. Human Coronavirus. Staphylococcus Aureus, Mycobacterium Terrae, Mycobacterium tuberkulozis.mers- CoV ve Human RSV'ye etkili olmalıdır. Etkisini gösteren raporlar dosyada sunulmalıdır. 8. Maske, yapısı itibariyle fazla hava girişi ve solunum kolaylığı sağlamalıdır. 9. Saklama sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu kutular üzerinde maskenin resimli takma talimatları. maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır. 10. Kutulannın üzerinde saklama sıcaklığı. nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır. ll. Yapılan tüm çalışmalara ilişkin makaleler bulunmalıdır. 12. Virüslere karşı etkili olduğuna dair Mikrobiyoloji, Antiviral, Bioaerosol test sonuçları olmalıdır. 13. Ürün teslim tarihi itibanyla en az 36 ay miatlı olmalıdır. 14. Ce belgesi ve TITUBB kaydı olmalıdır.

24 KESici VE DELici ALET TıBBi ATıK KUTUSU TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmahdır. 2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır. 3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olacaktır. 4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır. 5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır. 6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır. 7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçları olacaktır. 8. iç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır. 9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır. 10. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır. 11. Tıbbi atık kutusunun hacmi 2,51t-1alt arası muhtelif olmalıdır 12. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.

25 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HAST ANEsİ TIBBİ BİYOKlMY A ANABİLİM DALı İDRAR KETON GLUKOZ ÖLÇÜM STRİPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUTKODU MALZEMEADI İdrar keton 1. İdrar keton stripleri ile idrarda ayın anda hem glukoz hem de keton ölçümü yapılabilmelidir. 2. Ölçüm sonuçları klinik bulguları ile uyumlu olmalıdır. 3. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır. 4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az bir yıl raf ömrü olmalıdır. ihaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala idarenin durumu fırmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir. 5. Stripler C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir. 6. Kullanılan striplerin çalışmaması durumunda ihaleyi kazanan firma yeni striplerle değişim yapmalıdır. 7. Striplerin kontrolü için haftada bir kez kullanılmaya yetecek miktarda firma kontrol örneği sağlamalıdır... \ ERSO'ı'. rn.t./i.j.iıesi Tı\)Fa~ül\esl ceıal. doı<.(ınoloıı,e dı uzmanı wl a olizm a No' Oip.ies.. Ip.NO.

26 KişİsEL KORUYUCU.EKİPMAN SEr'İ TEKNİK ŞARTNAMESİ Set aşağıdaki malzemelerden o.u~ma tadlii..'; a-pudrasız Antiviral elden 1 çift: Elden vıral kontaminasyonu önleme amacı ile maksimim düzeyde koruma sağlamalıdır. Eldiyen üç kat şeklinde kopolimer termeplastik elastcrnerden üretilmiş olmalıdır. Eldiverı pudra içermelidir. Eldivenin orta tabakasında özelıikle zarflı virüsler üz -rinde etkili mikro darnacıklı dezenfektan ajanlar içeren biyosid bariyer olmalıdır. Eldiyen EN ı74-1standardında olmalıdır. Eldiven sızdırmazlık özellikleri NF EN AQL:,5 stanoartlannc.a uygun olmalıdır. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olmalıdır. h- Göl'Ü ek 1 adet: Gömlek uzun kollu olmalıdır Jör:.lek sıvılara karşı sızdırmazlık özelliğine sahip oımalıdır Gömlek tyvek kumaştan mamül olmalıdır. G~".ıek PPF (Protective Category ) sınıfmda olrnalıc cr. ',Jö n.eı, ayırt edici beyaz rente olmalı ır c- Kor' yucu Gözlük 1 adet:,'jözlük k'myasaı sıvılara Karşı korumalı olmalıdır. Gözlük buğu yapmayan antifoğ özellikli olmalıdır. Gözlük kullanıcının yüz yapısına uyumlu olmalıdır. Gözlük PPE (Protectıve Category ) sınıfnda olmalıdı. d- :v aske ~ adet. Ka'i~ bantları ve burun mandalı kullanım açısından kr lay olm ılı, filtresi poliprr.pileu ve t.rı.n yastıgı poliüretan olmalıdır. Maske, yanakları, şakaklan, kulas memesi altından itibaren çeneyi ye içi ıe almak üzere yüzün belirtilen Kısımlarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Maske, yanakları. şakakıarı, kulak memesi altından il baren çeneyi de.çine aları 'cısırnlannın İ<; vuzevleri latex içermemelidir. Maske çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve 1.< bazıı ıerosollere karşı koruma sağtamandır.. Maska nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştıncı ve ç.kmader kaynaklanan. form bozukluklarının önüne geçecek- tasanma sahip olmalıdır. Mas ce FFP3 sınıfında olmalıdır. Maske sak ama sırasında kirlerımeyi önlemek için tel. tek paketlenmiş olmalı ve bu husus paketler üzerinde maskenin resi mli to.1-.['::18 talırnatlar, maskeni. standard! ve kı. cgorısı olmalıdır. Maske 89i686/EEC. PPE-Persoi1el Protective Equepment ) k.şisel koruma ürür.leri direktifine uyumlu olmalıdır, Dr. Murat ÖZSARN~ Celal Bayar Ü.T.F.H Acil Tıp Uzmanı DiP.TeSIf:;i}~"~o.

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. Maske delikli olmalıdır 2. Burun kısmı metal bir parça ile sıkıştırılmış olmalıdır 3. Lastikli ve başa tespit edilebilir olmalıdır 4. Maske ağzı ve burunu içine alabilmelidir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik

Detaylı

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ:

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 2011 MALİ YILI 103 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Üretim hatalarına karģı satıcı firma, hatalı ürünü değiģtireceğine

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 110013 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1 ml 30000 Adet 1) Teker teker steril paketler halinde ve en çok 250 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde teslim edilecektir. 2) İğneleri enjektöre uygun olacaktır. 3) Lastik

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

_-- T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

_-- T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi TC SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sayı :23618724/3167 11/09/2015 Konu : Yaklaşık Maliyet SAYIN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

STERİLİZASYON REHBERİ TASLAK (HAZIRLIK) 2007 (KASIM) Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği www.das.org.tr

STERİLİZASYON REHBERİ TASLAK (HAZIRLIK) 2007 (KASIM) Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği www.das.org.tr STERİLİZASYON REHBERİ TASLAK (HAZIRLIK) 2007 (KASIM) Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği www.das.org.tr Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından hazırlanmıştır STERİLİZASYON

Detaylı

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 34 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Üroloji Sarf Malzemeleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 10:30 İhale Metni ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 175 Malzeme Kodu : JENG044 ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31117 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARD. KLİNİKLERİ 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARD. KLİNİKLERİ 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ 1 2 150198 GUIDE WIRE J 0.032 145150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI ASD OKLÜDER ALETİ 1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş dispozable üzerinde son kullanma tarihi sterlizasyon tipi ve özelliği

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN)

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 24 Malzeme Kodu : JENS05605 KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43850 MERKEZİ İLAÇ

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 264 Malzeme Kodu : JENS9 ASPIRASYON HORTUMU VE UCU (INCE) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 384 AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme Tarihi : 08/07/2014

Detaylı

Malzemelere Göre Hazırlık Bakım, Paketleme, Konteynırlar ve Kullanımı, Transfer ve Depolama

Malzemelere Göre Hazırlık Bakım, Paketleme, Konteynırlar ve Kullanımı, Transfer ve Depolama Malzemelere Göre Hazırlık Bakım, Paketleme, Konteynırlar ve Kullanımı, Transfer ve Depolama Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı