ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı 3. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı 4. cc ve dizyem çizgisi O'dan başlamalı 5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında silinmemeli 6. Pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı, pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli 7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı 8.26 G x1/2 kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir özellikte olmalı 9. Tekli, şeffaf ambalajlarda olmalı. IO.Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı II.Ambalaj steriliteyi bozmayacak şekilde kolayaçılabilir olmalı 12.Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı 13.Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yılolmalı 14. ce'sinde 100 ünite olmalı 'er adetlik kutularda olmalı

2 ENZİMATİK TEKNİK ŞARTNAMESİ l-solüsyorıun Ph değeri nötr olmalıdır 2-Solüsyon konsantre olmalı, sulandırıldığında i litreden en az 250 litre kullanıma hazır çözelti elde edilebilmeli ve 2-5 dakika temas süresinde temizlik etkisi göstermelidir. 3-Solüsyon sulandırılıp hazırlanırken kullanım kolaylığı açısından solüsyona ilave edilecek su sıcaklığının soğuk veya sıcak olması fark etmemelidir. 4-Solüsyon bakteriyostatik özellikte olmalıdır. 5-Rahatsız edici kokusu olmamalıdır ô-ihalcye girecek firmanın ithalatçı firmadan yetki belgesi olmalıdır litrelik bidonlarda olmalıdır 8-İdarenin gerekli gördüğü hallerde urunun nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır.analiz nedeni ilc eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır 9-Solüsyon formülünde cerrahi alet, endoskoplar, kateterler vb üzerinde kan, mo koza, dışkı, yağ, protein gibi organik atıklar. fırçalama veya temizlik teli kullanmadan çözecek özellikte enzimler bulunmalıdır l O-Suda kolaylıkla dağılmalı. kalıntı bırakmamalı ve köpük yapmamalı kolaylıkla durulanabilmelidir l l-solüsyorı, proteaz, arnilaz, lipaz, non iyonik sürfaktanlar ve korozyon önleyiciler içermeli. ısıya karşı hassasiyet gösteren alet ve ekipmanın kimyasal temizliğinde kullanılabilmelidir. 12-Aldehit ve fosfor içerrnemelidir. 13-Sabit ve fleksıbl endoskoplar başta olmak üzere metal, plastik, seramik. cam, silikon, lastik, porselen vs. gibi malzemelerden yapılmış her tipteki tıbbi aletin temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.

3 . h3 ETiLEN OKsiT KARTUŞ TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Aşağıdaki malzemeler her sterilizasyon için kartuşlarla eşit miktarda kullanıcıya teslim edilmelidir; %96 EO gazı %4 diğer karışım Nisbi nem stabilizasyon paketçikleri. Kantatif dozimetre. Liner bag. 2. Kartuşlar II gram (± igram) etilen oksit içermelidir. Daha az EO gazı kullanarak sterilizasyon yapan kartuşlar tercih sebebi olabilecektir. 3. Teklif edilen kartuşlar CE belgeli/onaylı olmalı; CE işaretleri kartuş üzerinde ruhsat ve kimlik numaraları ile birlikte basılı olmalıdır. Ayrıca, kartuşların lot numaraları, kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve son kullanma tarihi gibi bilgiler kartuşların üzerinde basılı olmalıdır. 4. Sterilizasyon sırasında kullanılan ve kartuşlarla beraber verilen (nispi nem stabilizasyon paketçikleri) CE belgeli olmalı ve üzerilerinde kimlik numarası ile birlikte basılı olmalıdır. ispi nem stabilizasyon paketcikleri 4.0 gram ± S% nem içerecek solüsyon içermeli ve sterilizasyon ortamında en az %30'luk nisbi nemi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Paketçiklerde koruyucu amaçlı %3'ü sodium benzoate bulunmalıdır. Paketçiklerirı içerisinde bulunduğu kutunun üzerinde kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, lot numarası ve son kullanım tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır. S. Kantatif dozimetre yerine kimyasal indikatör teklif edilemez. 6. Sterilizasyon sırasında kullanılan ve kartuşlarla beraber verilen kantatif dozimetreler CE belgeli olmalı ve CE işareti kimlik numarası ile birlikte ürünün üzerine basılı olmalıdır. Dozimetre sterilizasyon sırasında SO C de i saat boyunca sterilizasyon için yeterli konsantrasyonun sağlandığını gösterecek şekilde kalibre edilmiş olmalıdır (7S0mg/saat). Dozimetreler üzerinde cam tüpler kullanılarak etilen oksit dozu tespit edilebilir olmalıdır. Teklifveren firma gerektiğinde bununla ilgili üretici firmadan evrak sunabilmelidir. 7. Dozimetreler renk skalasına ihtiyaç duymamalı ve bu prensibe göre çalışmamalıdır. 8. Sterilizasyon sırasında kullanılan kartuşlarla beraber verilen liner bag'lar CE belgeli olmalı ve üzerinde CE işareti kimlik numarası ile birlikte basılı olmalıdır. Ayrıca, teklif veren fırma liner bag'tan sterilizasyon koşullarında etilen oksit difüzyon hızının ne kadar olduğunu açıklamalı ve bu difüzyorı hızıyla havalandırma sonrası sterilizasyon esnasında kullanılan gazın tamamının nasıl havalandırıldığını açıklamalı ve ispatlamalıdır. 9. Teklif edilen malzemelerin paketlendiği kit prospektüsünde, kitirı üreticisi tarafından kitin ve muhteviyatının kullanılacağı cihaza uygun olduğuna dair beyan olmalıdır. 10. Tüm bu malzemeler mevcut cihaza uygun olmalıdır. Teklif edilen malzemeler aynı üreticiye ait olacaktır. Tüm ürünler için menşei şehadetnamesi verilecektir. II. Teklif edilen ürünün bu özelliklerini orijinal katoloğunda ve ürün üzerinde ayrı ayrı gösterilecektir. Herhangi bir maddeye cevap verilmemesi durumunda ürünün uygun olmadığı anlamına gelmektedir. 12. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek.bu ürünler sterilizasyon birimi tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

4 ETİLEN OKsİT STERİLİZASYO RULOSU ŞARTNAMESİ ı. Avrupa standartlarına, AENOR standardına ilave olarak Avrupa sterilizasyon paketlerne Birliği (E.S.P.A.) üyeliğine (üretici fırma ve ISO 9002 standardına haiz olmalıdır. 2. Etilen oksit Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Process indikatörleri her iki sterilizasyon alanının dışında, yani paketin yan kenarları üzerinde olmalıdır. 3. Rulonun her iki yanında fabrikasyon olan yapışma şekli mikro organizmaya direnç sağlaması için en az üç sıra yapıştırılmış olmalıdır. 4. Rulonun folyo kısmı ı2 mikron pet, 50 mikron cpp olmalıdır. 5. Standartları belirten baskı fabrikasyon olmalı ve sonradan ilave edilmiş olmamalıdır. 6. Her rulonun üzerinde açılış yönünü gösteren bir işaret olmalıdır. 7. Rulo kapatıldığında kapatılan kısmı koyu yeşil renk olmalı kapatma kalitesini göstermelidir. 8. Tüm baskılar rulonun yan kısımlarında steril alanın dışında olmalıdır.

5 FALKON TÜP için TEKNİK ŞARTNAME 1- Radyosyonla sterilize edilmiş olmalıdır. 2- klaritesi yüksek polisitren malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3-Vida kapaklı ve dibi konik olmalıdır. 4-15ml hacminde olmalı ve yaklaşık hacimleri veren değer çizgiler serigrafik olarak tüpün üzerinde yazılı olmalıdır. 5-UBB kaydı olmalıdır. 6- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.-

6 l2.f) FLOW SENSOR TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Flow Sensör Datex-Ohmeda marka anestezi cihazı orij inal parçası olacaktır. 2. Datex-Ohmeda marka anestezi cihazındaki ventilatör ile uyumlu çalı şacaktı r. 3. Malzeme hastanın almış olduğu ınspırasyon ve exprasyon flowunu ölçebilir özellikte olacaktır. 4. Malzeme dış etkenlerden korunması için orijinal steril koruma ambalajında olacaktır. Ambalaj üzerinde üretici bilgileri ve parça numarsı bulunacaktır. 5. Malzeme cihaz üzerine teklif veren firmanın eğitimli servis personeli tarafından takılıp kalibrasyonları yapılarak teslim edilecektir. 6. Malzemelerin montaj i ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan satıcı firma sorumlu olacaktır.

7 FOTOTERAPİ GÖZ BANDı TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. VAZGEÇİLMEZTIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER a) Yenidağanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır. b) Disposable olmalıdır. c) -Y- şeklinde tasarımı olmalıdır. d) Ayrıca gözlere zararlı ışığı % 100 bloke eden neopren materyalden göztamponu bulunmalıdır. e) Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir. f) Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcra (cırt bant) ile çıkmaması için tutturulabilmelidir. g) Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır. h) Üç farklı boyu bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır. i) Tekli ambalajda olmalıdır. j) Kullanım klavuzu bulunmalıdır. k) FDA ve CE sertifikasına haiz olmalıdır. i) Firma numune getirmek zorundadır.

8 GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. 90xloo cm ebatında zigzag olarak katlanmış olmalıdır. 2. Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir. 3. Cm-'slnde atkı ve çözgü sayısı 20 tel ve üzeri olmalıdır. 4. Bir rn-'ntn gram cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır. 5. Emici olmalı ve batma süresi losn'den az olmalıdır. 6. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır. 7. Beyaz çirişsiz (apretsiz),kokusuz ve lekesiz olmalıdır.hiçbir boya maddesi içermemelidir. 8. Gazlı bez kenarlı ve yüksek sıvı emme kapasitesine sahip olmalıdır. 9. Her bir metre için l(bir)adet kesme makinası bedelsiz olarak fırma tarafından kurumumuza verilmelidir.

9 GLiSERiN 1 KG TEKNiK ŞARTNAMESi 1- icrerigi % aralığında olmalı 2- Görünüm renksiz olmalı 3- Ağır metal toplamı 5ppm'i geçmemeli 4- Rutubet içerigi %0.60 olmalı 7- Patojen bakteri negatif olmalı ml 'lik ambalajlarda olmalıdır.

10 GÜMÜŞ NiTRAT ÇUBUGU TEKNiK ŞARTNAME 1- Tek kullanımlık olmalıdır. 2-% 75 Gümüş nitrat ve % 25 Potasyum nitrat içermelidir. 3-Çubuk şeklinde olmalıdır. 4-Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır. S-100'lük Özel kutularında olmalıdır. 6-UBB kaydı bulunmalıdır. 7-ihaleye numune getirilmesi gerekmektedir.

11 HASTA KOL BANDı TEKNİK ŞARTNAMESİ I-Kol bantları yumuşak anti alerjik pvc malzemeden yapılmış olmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır. Hasta kol bandı anti alerjik olmalıdır. 2-Kol bandında barkod yapıştırmak için kart ve bu kartın konulacağı bir cep bulunmalıdır. 3-Kol bandına yapıştırılacak barkod, pvc malzemenin içindende optik okumaya uygun olmalıdır. 4-Kol bantları bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır. 5-Kol bandındaki çıt çıt kilitlendikten sonra açılmamalıdır. 6-Kol bandı boyu 24 cm, kol bandının kart koyma bölümü 8x3,5 cm ve kol bandı kartının ölçüsü 7x3 cm olmalıdır. 7- Kol bantlarının kutularında üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 8-Kol bantlarının idarenin belirleyeceği renklere göre yapabilmelidir. 9-0ptik okuyucu tarafından okunamayan kol bantlarının yerine yenisinin verileceği taahhüt edilmelidir. 1O-Üründen en az ikişer adet numune gönderilmelidir. 11- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

12 HASTA ÖNLÜ(;Ü TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Önlükler; non-steril,medikal özellikte (non-woven), tek kullanımlık, bakteri bariyerli, antimikrobiyel, antiallerjik, antistatik özelliği olan malzemeden,iç göstermeyen koyu renkten imal edilmiş olmalıdır. 2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m2 (+1-5grm2) olmalıdır. 3. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı,ancak; alkol,kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid-repellent) olmalıdır. 4. Önlükler kısa kollu olmalıdır. 5. Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılmalı, bel hizasından iki kuşakla bağlanbi lmelidir. 6. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde paketlenmeli, önlük üzerinde üretici firma bilgilerini içeren beden etiketi bulunmalıdır. 7. Boyu en az 120 cm olmalıdır. 8. En az 3 adet numune getirilmesi zorunludur. 9. Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

13 Hava Filtresi Teknik Şartnamesi 1. Filtre hastanemiz bünyesinde kullanılan Oraeger C2000 ve Isolette 8000 marka yenidağan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır. 2. Filtre 0,5 mikron ve üzeri partikülleri filtrelemelidir. 3. Filtre 4'Iü paketlerde satılmalıdır. 4. Filtre her 3 ayda bir değiştirilmelidir. 5. Paket üzerinde firmanın adı ve par.ça numarası ve seri numarası belirtilmiş olmalıdır. 6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. 7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalrdır. 8. Teklif veren firmaların iso sertifikası olmalıdır. 9. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır. 't'.! "W~,.. " ',,,:1j p r r. ot i;' ı..,. C.b.u. i II-', "". I,.wi,.,..~Ulj"'i u.d. "14

14 Hava Filtresi Teknik Şartnamesi 1. Filtre hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger CAL EO marka yenidağan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır. 2. Filtre 0,5 mikron ve üzeri partikülleri filtrelemelidir. 3. Filtre 20'li paketlerde sattlmahdır. 4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve seri numarası belirtilmiş olmalıdır. 5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. 6. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. 7. Teklif veren firmaların iso sertifikası olmalıdır. 8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır..(... ',... r~ -".:ii r"1 -I".. i ~4

15 İGNE UCU (Pembe) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Disposible ve steril olmalıdır. 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir. 4- İğne ucu koruyucu kılıf içinde ve non toksik PVC' den yapılmış olmalıdır. 5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır. 7- Pembe renkte olmalıdır. 8-1OO'lük paketler halinde olmalıdır. 9- CE belgeli olmalıdır. 10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

16 İGNE UCU (siyah) TEKNİK ŞARTNAMESİ ı- Disposible ve steril olmalıdır. 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir. 4- İğne ucu koruyucu kılıfiçinde ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır. 5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır. 7- Siyah renkte olmalıdır. 8- ıoo'lük paketler halinde olmalıdır. 9- CE belgeli olmalıdır. 10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

17 İGNE UCU (Yeşil) TEKNİK ŞARTNAMESİ ı- Disposible ve steril olmalıdır. 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir. 4- İğne ucu koruyucu kılıfiçinde ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır. 5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır. 7- Yeşil renkte olmalıdır. 8-1OO'lük paketler halinde olmalıdır. 9- CE belgeli olmalıdır. 10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

18 İNSEMİNASYON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İnsan spermini intrauterin kaviteye transfer etmek amacı ile geliştirilmiş olmalıdır. 2- Kateterin uzunluğu yaklaşık olarak 206mm ve iç çapı I,Smm, dış çapı i,8smm olmalıdır. 3- Kateterin ucunun yaklaşık44mm'lik kısmı özelolarak yumuşatılmış olmalı ve ucunun her iki yanında çift deliği bulunmalı ve ön ucu kapalı olup atravmatik özellikte olmalıdır. 4- Kateterin ucundaki deliklerin tubalara yönlendiğini belirten mavi bir belirteci ve serviks ağzını kapatabilen mavi bir kını olmalıdır. S- Kateterin her tip enjektöre adapte olabilecek bir piston girişi olmalıdır. 6- Radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 7- Tek kullanımlık steril poşetlerde olmalıdır. 8- Ürün yetkili doktor tarafından denenmeli ve onay verilmiş olmalıdır. 9- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.

19 interakustik EMPEDANS ODYOMETRE AZ-26 PRiNTER KAGIDI TEKNiK ŞARTNAMESi ı. interacoustics AZ.-26 impedans adyometre cihazı ile uyumlu termal kağıt olmalıdır x50x12-25 cm ölçülerinde olmalıdır. 3. Kağıt rulolar düzgün sanmlı olmalıdır. 4. ihaleye numune getirilmesi gerekmektedir.

20 İPEK FLASTER Scm*10mt TEKNİK ŞARTNAMESİ ı.boyutları 5cm* ıo mt olmalıdır. 2. Non allerjik olmalıdır. 3. İyi yapışmalı kolay koparılmalı, koparırken lifleri ayrılmamalı. 4. Ciltten çıkarıldığında yapışkan özellik bırakmamalı. 5. Yapışkanı düzgün homojen şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz olmalı. 6. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, raf ömrü, ebadı ve üretici firma yazılmış olmalı. 7. Kullanım ömrü 2 yıl olmalı. 8. En az iki( 2 ) adet numune teslim edilecektir. 9. Sistemin ve/veya sistemi oluşturan parçaların Sağlık Bakanlığı UBB kaydı ve onayı olmalıdır.

21 KATI PARAFiN TEKNiK ŞARTNAMESi 1.Renk Beyaz olmalıdır. 2 Kalıplar halinde ve 5 kg.lık ambalajda koli içinde poşetlenmiş olmalıdır. 3. ISO-CE kalite belgesine sahip olmalıdır. 4. Ambalaj üzerinde barkod, lot son kullanma tarihi, üretici fırma logosu ve adres bilgileri yer almalıdır. 5 Toplam 200 kg olmalıdır. PARAFiN TEKNiK ÖZELliKLERi: 1. Fizik Tedavi Uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. 2. Katı özellikte olmalıdır. 3. Erime sıcaklığı derece olmalıdır. 4. Parafınle birlikte vazelin kullanımına gerek olmamalıdır. 5. 5kg. 'Iık kalıplar halinde olmalıdır.

22 YÜKSEK RisK KARŞI KORUMA ELOivENi TEKNiK ÖZELLiKLERi 1- ELDivENLER YÜKSEK RisK TAŞıYAN ilk MÜDAHALELERDE KULLANICIYI KORUMA ÖZELLiGi GÖSTERECEKTiR. 2- ELDivENLER iki ELEDE GiYiLEBiLMELi VE NON STERiL OLMALIDIR. 3- PUDRASIZ V E MAVi RENKTE OLMALIDIR. 4- ALERJi YAPAN PROTEiN SEViYESi 50 MiKROGRAM/GRAMDAN DÜŞÜK OLMAlı VE BU HUSUS MUAYENE AŞAMASıNDA BELGELENDiRiLMELiDiR. 5- BS EN 455 ASTM D-3578' UYGUN OLMAlı,BU HUSUS KUTULARıN ÜZERiNDE YAZILlOLMALlDIR.BU HUSUS AŞAMASıNDA BELGELENDiRiLMELiDiR. 6- ELDivENLERiN PARMAK KısıMLARı KAYMAYI ÖNLEYEN MiKRO PÜRÜZLENDiRiLMiŞ YÜZEYLi OLMALIDIR. 7- ELDivENLER EN 420+A1,EN 374-2,EN 374-3,EN 388 VE EN 455-1,EN 455-2:2009+A1 :2011,EN ULUSLAR ARASI STANDARTLARıNA UYGUN OLACAKTIR.BU HUSUSLAR BELGELENDiRiLECEKTiR. 8- PARMAKTA iki KAT KAlıNLIK 0,80(±0,05) MM, AVUÇ KısMıNDA iki KAT KAlıNLIK 0,60(±0,05) MM OLMALIDIR. 9- ELDivENLERiN YAŞLANMADAN ÖNCE KOPMA ANINDAKi KUWET DEGERi(FORCE AT BREAK) EN AZ 29 N OLACAKTIR.BU HUSUS BELGELENDi RiLECEKTi R. 10- ELDivENLER UZUN KONÇLU OLMAlı VE UZUNLUGU EN AZ 290 MM OLMALIDIR. 11- ELDivENLER SMALL-MEDIUM-LARGE BOYLARINDA OLMALIDIR. 12- istekli FiRMA HER EBAT ELDivENDEN EN AZ ikişer ADET NUMUNE GETiRMEliDiR. 13-ÜRÜN KOMiSYON TARAFINDAN DEGERLENDiRiLDiKTEN SONRA ONAYLANACAKTIR..._/i C.B.U. T.17: / Hemşire Hizmetleri Müdür Yardtmcısı.~~:~~f~ ~. )

23 ANTiviRAL MASKE TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır. 2. Üzerinde nefes verme sübabı bulunmamalıdır. 3. Latex içermemelidir. 4. Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ınce toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır 5. Hem zarflı virüsleri hem de gram bakterileri hapsedip öldürmelidir. 6. Cyclodextrin teknolojisi ile viral zarftaki kolesterolü yakalayarak, virüsü etkisiz hale getiri p enfeksi yonu engellemelidir. 7. Influenza I-IL 1, lnfluerıza H5N ı, Inf1uenza H7N9. Human Coronavirus. Staphylococcus Aureus, Mycobacterium Terrae, Mycobacterium tuberkulozis.mers- CoV ve Human RSV'ye etkili olmalıdır. Etkisini gösteren raporlar dosyada sunulmalıdır. 8. Maske, yapısı itibariyle fazla hava girişi ve solunum kolaylığı sağlamalıdır. 9. Saklama sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu kutular üzerinde maskenin resimli takma talimatları. maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır. 10. Kutulannın üzerinde saklama sıcaklığı. nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır. ll. Yapılan tüm çalışmalara ilişkin makaleler bulunmalıdır. 12. Virüslere karşı etkili olduğuna dair Mikrobiyoloji, Antiviral, Bioaerosol test sonuçları olmalıdır. 13. Ürün teslim tarihi itibanyla en az 36 ay miatlı olmalıdır. 14. Ce belgesi ve TITUBB kaydı olmalıdır.

24 KESici VE DELici ALET TıBBi ATıK KUTUSU TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmahdır. 2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır. 3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olacaktır. 4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır. 5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır. 6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır. 7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçları olacaktır. 8. iç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır. 9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır. 10. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır. 11. Tıbbi atık kutusunun hacmi 2,51t-1alt arası muhtelif olmalıdır 12. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.

25 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HAST ANEsİ TIBBİ BİYOKlMY A ANABİLİM DALı İDRAR KETON GLUKOZ ÖLÇÜM STRİPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUTKODU MALZEMEADI İdrar keton 1. İdrar keton stripleri ile idrarda ayın anda hem glukoz hem de keton ölçümü yapılabilmelidir. 2. Ölçüm sonuçları klinik bulguları ile uyumlu olmalıdır. 3. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır. 4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az bir yıl raf ömrü olmalıdır. ihaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala idarenin durumu fırmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir. 5. Stripler C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir. 6. Kullanılan striplerin çalışmaması durumunda ihaleyi kazanan firma yeni striplerle değişim yapmalıdır. 7. Striplerin kontrolü için haftada bir kez kullanılmaya yetecek miktarda firma kontrol örneği sağlamalıdır... \ ERSO'ı'. rn.t./i.j.iıesi Tı\)Fa~ül\esl ceıal. doı<.(ınoloıı,e dı uzmanı wl a olizm a No' Oip.ies.. Ip.NO.

26 KişİsEL KORUYUCU.EKİPMAN SEr'İ TEKNİK ŞARTNAMESİ Set aşağıdaki malzemelerden o.u~ma tadlii..'; a-pudrasız Antiviral elden 1 çift: Elden vıral kontaminasyonu önleme amacı ile maksimim düzeyde koruma sağlamalıdır. Eldiyen üç kat şeklinde kopolimer termeplastik elastcrnerden üretilmiş olmalıdır. Eldiverı pudra içermelidir. Eldivenin orta tabakasında özelıikle zarflı virüsler üz -rinde etkili mikro darnacıklı dezenfektan ajanlar içeren biyosid bariyer olmalıdır. Eldiyen EN ı74-1standardında olmalıdır. Eldiven sızdırmazlık özellikleri NF EN AQL:,5 stanoartlannc.a uygun olmalıdır. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olmalıdır. h- Göl'Ü ek 1 adet: Gömlek uzun kollu olmalıdır Jör:.lek sıvılara karşı sızdırmazlık özelliğine sahip oımalıdır Gömlek tyvek kumaştan mamül olmalıdır. G~".ıek PPF (Protective Category ) sınıfmda olrnalıc cr. ',Jö n.eı, ayırt edici beyaz rente olmalı ır c- Kor' yucu Gözlük 1 adet:,'jözlük k'myasaı sıvılara Karşı korumalı olmalıdır. Gözlük buğu yapmayan antifoğ özellikli olmalıdır. Gözlük kullanıcının yüz yapısına uyumlu olmalıdır. Gözlük PPE (Protectıve Category ) sınıfnda olmalıdı. d- :v aske ~ adet. Ka'i~ bantları ve burun mandalı kullanım açısından kr lay olm ılı, filtresi poliprr.pileu ve t.rı.n yastıgı poliüretan olmalıdır. Maske, yanakları, şakaklan, kulas memesi altından itibaren çeneyi ye içi ıe almak üzere yüzün belirtilen Kısımlarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Maske, yanakları. şakakıarı, kulak memesi altından il baren çeneyi de.çine aları 'cısırnlannın İ<; vuzevleri latex içermemelidir. Maske çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve 1.< bazıı ıerosollere karşı koruma sağtamandır.. Maska nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştıncı ve ç.kmader kaynaklanan. form bozukluklarının önüne geçecek- tasanma sahip olmalıdır. Mas ce FFP3 sınıfında olmalıdır. Maske sak ama sırasında kirlerımeyi önlemek için tel. tek paketlenmiş olmalı ve bu husus paketler üzerinde maskenin resi mli to.1-.['::18 talırnatlar, maskeni. standard! ve kı. cgorısı olmalıdır. Maske 89i686/EEC. PPE-Persoi1el Protective Equepment ) k.şisel koruma ürür.leri direktifine uyumlu olmalıdır, Dr. Murat ÖZSARN~ Celal Bayar Ü.T.F.H Acil Tıp Uzmanı DiP.TeSIf:;i}~"~o.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/03/2011 162112 04/03/2011 000000 1200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DREN LATEKS (TURNIKE)INCE(50 CM'LIK) %70 ISOPROPIL ALKOLLU MENDIL 10X10 CM ABESLANG (DIL BASACAGI) ELEKTROD BUYUK YOGUN BAKIM EKG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MASKE (1.KALEM) DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50'LİK)lastikli Çift kat olmalıdır, Lastikli olmalıdır, Kaliteli malzemeden standartlara uygun olarak yapılmış olmalı, En az 50 lik kutularda bulunmalı.

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116520 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2011 TARİHİ,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 80 Malzeme Kodu : JENB38 AMELIYAT GOMLEGI (REUSABLE) (DEGISIK BOYLARDA) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 52887 AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/11/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20139372 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/11/2013 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/12/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20117496 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/12/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/10/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016138 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/10/201 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

Eldivenler ve Kıyafetler

Eldivenler ve Kıyafetler BÖLÜM 7 Eldivenler ve Kıyafetler MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 7 SAYFA 225 Omuz Korumalı Rektal Muayene Eldivenleri Omuz bölgesini saran yapıda özel bir dizayna sahiptir. KRUTEX Omuz Korumalı

Detaylı

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) 1- Materyali fluoroplastikten imal edilmiş Bu özellik paket üzerinde yazılı 2- İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı 3- Timpanik

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20172023 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/03/2017 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/05/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20153150 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/05/2015 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL 400141 Ear Wicks, Pope 1- Yapısında lif bulunmamalıdır. 2- Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir. 3- Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 İHALENİN KONUSU 3 MADDE 2 HÜCRE YIKAMA KAN TORBA SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 3 İHALE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152252 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/07/203 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2036356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/203 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/10/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015051 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/1/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112665 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/04/2011 TARİHİ,

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00333 SAYI : KONU: T eklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ 5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır. Kullanıma hazır olmalıdır. Berrak görüntülü olmalıdır. Tortu yapmamalıdır.

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/09/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20137415 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/09/2013 TARİHİ,

Detaylı

Ek:l. Açıklama Miktar F.T.R. Muhteviyatı: (1 Set. Birim Fiyat Toplam Fiyat. Muhteviyatı) MACİNTOSH Nü: 1 1 ADET MACİNTOSH N0:2

Ek:l. Açıklama Miktar F.T.R. Muhteviyatı: (1 Set. Birim Fiyat Toplam Fiyat. Muhteviyatı) MACİNTOSH Nü: 1 1 ADET MACİNTOSH N0:2 Ek:l 1. Açıklama Miktar F.T.R. Muhteviyatı: (1 Set Birim Fiyat Toplam Fiyat Muhteviyatı) MACİNTOSH Nü: 1 MACİNTOSH N0:2 MACİNTOSH N0:3 MACİNTOSH N0:4 HANDLE YEDEKAMPÜL PİL ŞARJ CİHAZI ÇANTA TOPLAM 1 SET

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/06/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20153965 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/06/2015 TARİHİ,

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

SARF MALZEMELERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

SARF MALZEMELERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME SARF MALZEMELERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1. FİLTRELİ TORBA (vakuma dayanıklı) Kalem no: 1 Tüm gövde filtreli torbalarda iç hacim 2 eşit bölmeye bölünm üştür. Homojenleştirme işlemi sonunda katı örnek bulunduğu

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/08/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20165297 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/08/2016 TARİHİ,

Detaylı

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015 1 / 15 Malzeme Kodu : JENM018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44262 Düzenleme Tarihi : 24/06/2015 ALT - ÜST GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ 1- Kumaş terikoton

Detaylı

TCDD. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ve EĞİTİM (KKD VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ve EĞİTİM (KKD VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ve EĞİTİM (KKD VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 05/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156066 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/05/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20122939 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2012 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 09/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

2.PPE direktifleri kapsamında. 89/686/EEC kişisel korunma ürünleri direktiline uygun olmalıdır.

2.PPE direktifleri kapsamında. 89/686/EEC kişisel korunma ürünleri direktiline uygun olmalıdır. KORUYUCU GÖZLi" K ŞAI TNAMESi 1.ı:~166:0196 \'C 102-+1-lF/\/\-98 onaylı olmalıdır. 2.PPE direktifleri kapsamında. 89/686/EEC kişisel korunma ürünleri direktiline uygun olmalıdır. 3.GÖzlÜkler 50 C altındaki

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 1. Rahat taşıma yapılabilmesi için üstten kulplu olmalıdır 2. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu 3. Soğuz zincir

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 006 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi TEKLİFLERDE MARKA VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİ Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır. 23002000 OYNAR BASLIKLI LINEER STAPLER (30- MM) 23004000 DAIRESEL STAPLER 21 23008000 PURSE

Detaylı

TELKAR. www.telkar.com.tr. "Başarı köklü çözümler üretmektir"

TELKAR. www.telkar.com.tr. Başarı köklü çözümler üretmektir TELKAR www.telkar.com.tr "Başarı köklü çözümler üretmektir" Fetih Mahallesi, Libadiye Caddesi, Sarıkamış Sokak, No:52 Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon : +90 216 470 86 70 Faks : +90 216 470 99 07 telkar@telkar.com.tr

Detaylı

nr gövde numarası I.F.T.H. Av. Guy de Collongue - F ECULLY CEDEX tarafından onaylanmıştır.

nr gövde numarası I.F.T.H. Av. Guy de Collongue - F ECULLY CEDEX tarafından onaylanmıştır. KATEGORĐ II SERTĐFĐKASI STC321E - REV 8 21.06.05 HARPON 321-325 CE-Sınıfı Đnceleme Sertifikaları HARPON 321 : 0072/014/162/09/94/0014 HARPON 325 : 0072/014/162/09/94/0014/EX 05 03 95 nr. 0072 gövde numarası

Detaylı

AŞI NAKİL ÇANTALARI. www.tamkanlab.com 1 96 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 114 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI STOKTAYOK

AŞI NAKİL ÇANTALARI. www.tamkanlab.com 1 96 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 114 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI STOKTAYOK AŞI NAKİL ÇANTALARI 114 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 96 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 1. Aşı taşıma sandığı kapasitesi 114 Litre 2. Dış Ölçüler, 99.7 x 45 x 45 cm 3. UV ışınlarını geçirmeyen

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

Talep Edilen Kalemler. Sıra No. Adı Miktarı. 1 Otomatik Pipet ucu 1 kutu. 2 Mikrosantrifüj tüpü 2.0 ml 4 paket. 3 Mikrosantrifüj tüp standı 5 paket

Talep Edilen Kalemler. Sıra No. Adı Miktarı. 1 Otomatik Pipet ucu 1 kutu. 2 Mikrosantrifüj tüpü 2.0 ml 4 paket. 3 Mikrosantrifüj tüp standı 5 paket Talep Edilen Kalemler Sıra No. Adı Miktarı 1 Otomatik Pipet ucu 1 kutu 2 Mikrosantrifüj tüpü 2.0 ml 4 paket 3 Mikrosantrifüj tüp standı 5 paket 4 Mikrosantrifüj tüp saklama kutusu 5 adet 5 Eldiven pudrasız

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/0/0 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 079 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/0 TARİHİ, SAAT :00 'E/A

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 405 Malzeme Kodu : JENS424 ABSORBAN STICK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 38889 GÖZ HASTALIKLARI AD. Düzenleme Tarihi : 11/07/2014 1. Orijinal ambalajında olacaktır.

Detaylı

HİJYENİK SARF MALZEMELER

HİJYENİK SARF MALZEMELER AYG-04-7500 MASKE Nonwoven-spunbond kumaş. 2 ve 3 katlı. Filitreli. Beyaz, mavi ve yeşil renklerde. Hijyenik, anti-allerjik, allerjik, hava geçirgenli, burun teli ile yüze tam uyum sağlama. AYG-04-7501

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

INDUSTRIAL KATEGORĐ III SERTĐFĐKASI. STC298E - Rev

INDUSTRIAL KATEGORĐ III SERTĐFĐKASI. STC298E - Rev STC298E - Rev 3-20.12.05 KATEGORĐ III SERTĐFĐKASI 0334 INDUSTRIAL 297-298 CE-Sınıfı Đnceleme Sertifikaları INDUSTRIAL 298 : 0072/014/162/12/96/0671 INDUSTRIAL 297 : 0072/014/162/12/96/0671/Ex01 12 96 nr.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı