T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ / 1.YARIYIL DERSLERİ SHZ 101 Sosyal Hizmete Giriş (3-0-3) AKTS 8 Sosyal hizmetin tanımı; temel kavram ve unsurları; sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları; dünyada ve Türkiye'de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi; profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği SHZ 103 İktisat Bilimine Giriş (3-0-3) AKTS 5 Temel kavramlar, temel kavramlar uygulama örneği, arz ve talep modeli, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, rekabet, tekel, devlet müdahalesi, iş döngüsü, toplam arz ve talep, maliye politikaları, para ve banka, para politikaları, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret. SHZ 105 Psikolojiye Giriş (3-0-3) AKTS 7 Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi. TUR 101 Türk Dili-I (2-0-2) AKTS 2 Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2) AKTS 2 Dersin amacı, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya katkıda bulunmaktır. YDL 101 İngilizce-I (3-0-3) AKTS 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. BİM 151 Bilişim Teknolojisi-I (1-2-2) AKTS 2 Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi gelişimi, bilgisayarın bugünkü kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, İnternet, e-posta, çeşitli organizasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler. MS-DOS 'a giriş, en çok kullanılan DOS komutları, Windows İşletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, açma, dosyalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilme, kopyalama, yapıştırma, uzun dosyaları idare edebilme, tablolar. MS Power Point sunu programı; Slayt hazırlanması, var olan slaytlar üzerinde değişiklikler yapma, zaman ayarlamaları, tablolar ve grafiklerin kullanımı, sunu programlarının Web üzerinden yayınlanması. BAHAR DÖNEMİ / 2.YARIYIL DERSLERİ 104 Hukukun Temel Kavramları (3-0-3) AKTS 6 Hukukun kaynakları ve gelişmesi, hukukun temel kavramları, hukuk düzeni, yasama, yürütme ve yargı güçleri, hukuk ve anayasa, haklar ve hürriyetler. SHZ 102 Sosyal Hizmet Tarihi (3-0-3) AKTS 8 Öğrencileri Türkiye nin sosyal refah ve sosyal hizmetler sistemlerinin tarihsel kökenleri hakkında bilgilendirmeye yönelik olan bu ders, sosyal refah kurumlarının gelişimin, yapısını ve işleyişlerini incelemekte ve sosyal hizmet mesleğinin Türkiye ve Dünya daki oluşumunu ele almaktır. SHZ 106 İşletme Bilimine Giriş (3-0-3) AKTS 6 İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin hukuki yapıları, işletme büyüklüğü, işletmelerin kurulması ve kuruluş yeri seçimi, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyon, insan kaynakları yönetimi, yönetim fonksiyonu, işletme teşebbüsü, müteşebbis ve yönetici kavramları, maliyet giderleri, prodüktivite, iktisadilik ve rantabilite kavramları, kapasite ve kapasite çeşitleri, kuruluş yerinin belirlenmesi, hukuki organizasyon ve iç organizasyon, AR GE. 1

2 TUR 102 Türk Dili-II (2-0-2) AKTS 2 Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II (2-0-2) AKTS 2 Temel kavramlarını devrim, Türk devriminin arkasındaki nedenleri; Vakıf, yükselişi ve düşüşü Osmanlı İmparatorluğu'nun; İmparatorluğu'nun çöküşü Kurtuluş Savaşı, devletin Ordusu ve Lozan barış anlaşması imzalanması savaş için hazırlık dönemi. YDL 102 İngilizce-II (3-0-3) AKTS 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. BİM 152 Bilişim Teknolojisi-II (1-2-2) AKTS 2 MS-Excel; çalışma kitapları, hücreler ve sayfalar, verilerin kaydı, işlenmesi, süzme, sırlama, grafikler, formüller, hesaplama yöntemleri. Acces'e giriş, veri tabanı kavramı, sorgulama mantığı ve yöntemleri, form düzenleme, Excel ve Acces arasında bağlantı kurma ve geçişler yapma. Web sayfası hazırlama, Dream Weaver; sayfa düzeni, site oluşturma, dosya transferi (FTP), Web sayfaları üzerinde görsel animasyonlar. GÜZ DÖNEMİ / 3.YARIYIL DERSLERİ SHZ 201 Sosyal Hizmet Alanları (2-2-3) AKTS 6 Sosyal hizmet içinde yer alan alanların tanınması hedeflenmektedir. Bunun için öğrenciler ilgili kurumlarda yalnızca tanıma adına bulunacak, turnikeler halinde kurumlar dolaşılmış olacaktır. SHZ 203 Sosyal Hizmet Kuramları (3-0-3) AKTS 5 Bu derste, insan sistemlerine ve değişime yönelik sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar; sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esasları; psikodinamik sistem ve ekoloji; sosyal psikoloji ve iletişim; hümanizm; toplum kalkınması; radikal sosyal hizmet; güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal hizmet yönünden önemi; günümüz sosyal hizmet yöntem ve kuramlarının ele alınması konuları işlenmektedir. SHZ 205 Sosyal Politika (3-0-3) AKTS 5 Bu derste, sosyal politika ve sosyal planlama kavramları; sosyal politika ve sosyal planlamanın temel işlevleri ve sosyal hizmet ile ilişkisi; sosyal politikanın uygulama alanları; kalkınma süreci ve yaklaşımı; sosyal politika ve sosyal planlamanın kalkınma ile ilişkisi; Türkiye'de planlı dönem ve sosyal politikalar gibi konular işlenmektedir. SHZ 207 Dezavantajlı Gruplar (3-0-3) AKTS 6 Bu dersin konusunu, aktivite eksikliği yaşayan engelliler, işsizler, eski hükümlüler, yalnız ebeveynler, kronik hastalık grupları, etnik azınlık, düşük becerililer, evsiz insanlar, mülteciler, uyuşturucu kullananlar ve madde bağımlıları, bakıma muhtaç olanlar, mali durumu uygun olmayan kişiler vb. grupların incelenmesi ve böylelikle alanın içinde yer alacak grup yapılarının bilinmesi konuları oluşturmaktadır. SHZ 209 Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim (3-0-3) AKTS 4 Örgüt türleri ve sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri; yönetim ve yönetici, sosyal hizmet kurumları yöneticisi, sosyal hizmet kurumlarında yönetim, yönetim fonksiyonları, yönetim teorisi, sosyal hizmetlerde planlama, karar alma, örgütleme, iletişim, denetim. geldiğini öğretmek ve fertlerin toplumda, hangi faktörlerin etkisi altında niçin öyle davrandığını kavratmaktır. SHZ 213 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) AKTS 4 Sosyolojiye giriş dersinin amacı, öğrencilere sosyal etkileşim, sosyal iletişim, sosyal değişim ve değişim süreci, sosyal yapı, sosyal uygulama, sosyal çevre ve sosyal kurum gibi kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır. BAHAR DÖNEMİ / 4.YARIYIL DERSLERİ SHZ 202 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0-3) AKTS 6 İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, kapsamı, kavramı, amaçları ve fonksiyonları; İş tanımı ve iş analizi; insan kaynakları planlaması; insan kaynakları temini ve seçimi; insan kaynakları eğitim süreci ve geliştirme; personel değerlendirme; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; ücret yönetimi; uluslararası insan kaynakları yönetimi; çalışanların iş yaşamına uyumlaştırılması; insan kaynakları bilgi sistemi; stratejik insan kaynakları yönetimi dersin konularıdır. 2

3 SHZ 206 Toplumsal Cinsiyet (3-0-3) AKTS 6 Bu ders, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesine yöneliktir. Bunun için dersin kapsamında bu konuda geliştirilen teorik yaklaşımlar ele alınacak, bu yaklaşımlar sosyal hizmetler yaklaşımları ile birleştirilerek sosyal hizmet uzmanı olarak bu sorunlara yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesine ilişkin tartışmalar üzerinde durulacaktır. Son olarak, Türkiye deki başlıca sorun alanları bu teorik yaklaşımlara edinilen bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. SHZ 208 Halkla İlişkiler ve İletişim (3-0-3) AKTS 4 Toplumsal gruplarla etkin iletişim kurmanın önemi ve yöntemleri hakkında genel yaklaşımların incelenmesi; halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişmesi; Amerika'da ve Avrupa'da halkla ilişkiler; Osmanlı toplumunda devlet-halk ilişkisi; propaganda ve halkla ilişkiler; halkın temsil imkanları; işletmelerde halkla ilişkiler; reklam ve tanıtımın sosyal yönü; kültür ve halkla ilişkiler. SHZ 210 Örgütsel Davranış (3-0-3) AKTS 4 Bu derste; örgüt türleri ve sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri; yönetim kavramı ve sosyal hizmet yönetiminin temel ilkeleri; örgüt ve yönetim kuramları; çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uygulanması; örgüt geliştirmenin öğeleri ve değişim stratejileri; yönetici olarak sosyal çalışmacı konuları işlenmektedir. SHZ 212 Sosyal Hizmet Etiği (2-0-2) AKTS 5 Her mesleğin olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinin de bir etiği vardır, sosyal hizmet etiğinin insan hak ve özgürlükleri ölçüsünde yürürlükte olan yasalara ve geleneksel ahlak anlayışına uygun bir şekilde yerine getirilmesi hususları üzerinde durulacaktır. SHZ 214 Sosyal Hizmet Mevzuatı (3-0-3) AKTS 5 Ulusal ve uluslararası bağlamda mevzuat incelemeleri yapılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SHÇEK, Çocuk hakları, Özürlüler yasası, Kadına şiddet yasası, Ailenin Korunması, İLO, UNDP, Binyıl hedefleri, yerel yönetimlerin mevzuatları bu derste işlenmektedir. GÜZ DÖNEMİ / 5.YARIYIL DERSLERİ SHZ 301 Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları (1-4-3) AKTS 6 Bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamasıyla öğrenciler, birebir görüşme ve örnek olay incelemesi gibi çalışmalarla alan hakkında bilgi ve tecrübelerini arttıracaklardır. SHZ 351 Aktif Yaşlanma (3-0-3) AKTS 6 Aktif yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak yaşanan gelişmeler bağlamında, yaşlıların günlük yaşamlarında sosyal, ekonomik, kültürel aktivitelere katılımlarına yönelik çalışmalar, aktif yaşlanma ve sürecine yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları. SHZ 353 Engelliler İçin Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 6 Engelliliğe ilişkin kavramsal çerçeve, engellilik sınıflandırması, engelliliğe yönelik sosyal hizmet müdahalesi, engellilere yönelik çağdaş hizmet modelleri, engelliler ve devlet politikası, engellilere yönelik toplumsal tutumlar. GÜZ DÖNEMİ / 5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SHZ 303 Gönüllü Kuruluşlar (3-0-3) AKTS 4 Sosyal hizmet alanında faaliyet yürüten vakıf, dernek, sendika gibi gönüllü kuruluşlar ile kâr amacı gütmeyen diğer girişimlerin tanıtılması, çalışma yöntemlerinin incelenmesi ve elde edilen toplumsal faydanın değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. SHZ 305 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Tarihsel gelişimi içinde hak ve sosyal adalet kavramları; insan haklarıyla ilgili bildirge ve sözleşmeler; sosyal hizmet ve insan hakları; sosyal adalet, demokrasi ve insan hakları kültürünün oluşturulmasında sosyal hizmetlerin rolü ve işlevleri; ikilemler ve karşılaşılan sorunlar; vaka tartışmaları SHZ 307 Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri (3-0-3) AKTS 4 Toplum sağlığı kavramı; toplum sağlığının korunmasına ilişkin önlemler; toplumda sık görülen sağlık sorunları ve korunma yöntemleri; sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetim sisteminin analizi; sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemi SHZ 309 Sosyal Hizmet Açısından Yeni Toplumsal Hareketler (3-0-3) AKTS 4 Dersin konusu; değişen dünyada yeniden tanımlanan toplumsal ilişkiler üzerine düşünmek, bu bağlamda çevreci hareketleri, etnik temelli yaklaşımları, yeni kentsel kimlikleri ve kentsel hareketleri tartışmak; yeni toplumsal hareketlerin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini irdelemek ve bu bağlamda toplumsal hareketlerin varlığı ve niteliği üzerine düşünmek ve teknolojinin gelişiminin toplumsal ilişkileri nasıl şekillendirdiğini açıklamak olacaktır. SHZ 311 Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla Uluslararası Örgütler (3-0-3) AKTS 4 Uluslararası sosyal hizmet kuruluşları; sosyal hizmet hukuku; AB ve sosyal hizmet sistemleri; sosyal hizmet etiği ve değerler. 3

4 SHZ 313 Bakım Hizmetleri (3-0-3) AKTS 4 Kurumlarda bakım hizmetleri ve kurum bakımına alternatif bir bakım türü olarak; yaşlılar ve özürlüler ile diğer muhtaç kişilerle ilgili evde bakım yaklaşımları ve türleri; evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi konuları SHZ 315 Kadın ve Aile (3-0-3) AKTS 4 Kurumun terminolojik incelenmesi; temel kurumlar içinde aile kurumunun yeri ve ailenin toplumsal fonksiyonunun incelenmesi; medeni kanunun "aile hukuku" kitabında düzenlenen aile kavramı; nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evliliğin ortadan kalkması; nesep; nafaka yükümü ve vesayet konuları; Eğitim, sosyalizasyon, istihdam, ücret, sosyal haklardan yararlanma, siyasette etkinlik, kanunlarda toplumsal cinsiyete dair hükümler, pozitif ayrımcılık, kadına dönük düşünce ve uygulamalar, kadın hakları. ve benzeri konularda sosyal hizmet boyutu. SHZ 317 Çocuk ve Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Çocuk hukukunun ana konuları incelenerek, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerinin Türkiye'deki durum yönünden irdelenmesi, çocuk refahı alanı ile ilgili genel değerlendirme: korunmaya muhtaç çocuklar, sokak çocukları, çalışan çocuklar, çocuk refahı politikası ve çocuklara yönelik hizmetler; çocuklarla sosyal hizmet uygulamasının temel ilkeleri ve gerçekleştirilmesi SHZ 319 Gençlik ve Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Gençlik refahı alanı ile ilgili genel değerlendirme; gençlik sorunları ve gençliğe yönelik hizmetler; gençlerle sosyal hizmet uygulamasının temel ilke ve gerçekleştirilmesi SHZ 321 Madde Bağımlılığı ve Çözüm Yolları (3-0-3) AKTS 4 Bu dersin içeriğinde, madde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlan, madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, ulusal ve uluslararası ve ulusal mevzuat, madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın dinamikleri, madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, bağımlıların yaşadıkları sorunlar ile madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahale yöntem ve örnekleri yer almaktadır. SHZ 323 Uluslararası Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Uluslararası sosyal hizmet kuruluşları; sosyal hizmet hukuku; AB ve sosyal hizmet sistemleri; sosyal hizmet etiği ve değerler. BAHAR DÖNEMİ / 6.YARIYIL DERSLERİ SHZ 302 Gruplara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları (1-4-3) AKTS 5 Aile, sokak çocukları, çeteler, homoseksüeller, akran grupları gibi gruplara yönelik sosyal hizmet çalışmaları yapılacak ve bu nedenle gerekli anket, gözlem, istatistik çalışmalar, katılımcı müdahale gibi teknikler kullanılarak uygulamalı çalışma rapora ve sunuma hazırlanacaktır. SHZ 324 Yaşlılar İçin Sosyal (1-4-3) AKTS 5 Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar. Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri. BAHAR DÖNEMİ / 6.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SHZ 304 Yoksulluk ve Sosyal Yardım (3-0-3) AKTS 5 Dünyada ve Türkiye'de yoksulluk sorunu ve nedenleri; yoksulluk sorunundan etkilenen nüfus grupları; yoksullukla mücadelede sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yeri ve önemi; yoksul kişilere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri SHZ 306 Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Şiddet (3-0-3) AKTS 5 Şiddet, şiddete başvurma nedenleri, şiddetin psikolojik ve sosyolojik sonuçları, kadına, çocuğa vs şiddet, mobbing, şiddete karşı devletçe alınan tedbirler SHZ 308 Tıbbi Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 5 Tıbbi sosyal hizmetin tanımı, tarihçesi ve yasal çerçeve; hastalar ve hasta hakları; hastaların karşılaştığı sorunlar; hastalıkların psikososyal boyutu; hastane ve toplum ortamlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları; hastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi SHZ 310 Sosyal Hizmette Sosyal Refah Yaklaşımları (3-0-3) AKTS 5 Sosyal Refah kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel kökenleri, sosyal refah ekonomisi, sosyal adalet kavramı, sosyal refah devleti, dünyada uygulanan sosyal refah uygulamaları, sosyal refah kurumlarının işleyişi ve yapısı, sosyal hizmet ile sosyal refah uygulamalarının Türkiye de gelişimi incelenecektir. SHZ 312 Sosyal Hizmette Mesleki Rol ve Kimlik (3-0-3) AKTS 5 Sosyal politika belirleme, tıbbi sosyal hizmet, rehabilitasyon, maddi ve manevi destek, terapi, kimlik oluşumuna zemin oluşturma, rehberlik ve danışmanlık gibi rolleri üstlenme ve uyulacak mesleki normlar; mesleki kimlik. 4

5 SHZ 314 Aile Sorunları ve Danışmanlığı (3-0-3) AKTS 5 Aileyi iletişim, yapı, roller, güç ve denge, sosyal çevre ve kaynaklara ulaşma açısından değerlendirme; farklı aile yapıları; ailede çatışmalar, sorunlar ve çözüm yolları; aileye yönelik sosyal hizmet uygulamasının aşamaları ve gerçekleştirilmesi, aile tedavisi kavramı ve kapsamı; aile tedavisi ve sosyal hizmet. SHZ 316 Kadına Yönelik Şiddet (3-0-3) AKTS 5 Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan haklarını ihlaline yol açan ve şiddet. SHZ 318 Psikiyatrik Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 5 Psikiyatrik sosyal hizmetin tanımı ve tarihçesi; ruh hastalıkları; ruh hastalarının karşılaştıkları sorunlar; ruh hastalarına yönelik sağlık politikaları ve hizmet modelleri; ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının yer ve rolü; psikiyatrik sosyal hizmetin temel ilke ve uygulama esasları SHZ 320 Manevi Destek Hizmetleri (3-0-3) AKTS 5 Sosyal hizmet faaliyetlerinin milli ve manevi değerlere uygun bir biçimde uygulanması hedeflenir. Bu nedenle üstün ahlaklı insan yetiştirmek veya insanın kalben, vicdanen, aklen, irade olarak gelişmesi için toplumsal duyarlılıkları geliştirme ve toplumsal uyum, insanda manevi denge, ahlaki değerler, manevi hastalıklarla mücadele, manevi rehabilitasyon ve benzeri sosyal ve manevi çerçeveli hizmetler üzerine durulur. SHZ 322 Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 5 Avrupa, Amerika ve Türkiye de sosyal hizmet uygulamaları; sosyal hizmette güçlükler, değişimler ve yeni trendler. GÜZ DÖNEMİ / 7.YARIYIL DERSLERİ SHZ 401 Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları (1-6-4) AKTS 6 Toplumsal sorunların tespit edilip o sorunlardan birinin seçilerek öğrencinin tüm teknik ve yöntemleri kullanarak alan çalışması yapması ve elde ettiği sonuçları raporlaması ve sunması beklenir. GÜZ DÖNEMİ / 7.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SHZ 403 Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları (3-0-3) AKTS 4 Sosyal kalkınma, sosyal gelişme ve değişme kavramları; bölgesel, kırsal, çevresel kalkınma stratejileri; toplum kalkınması ve toplum organizasyonunun temel ilkeleri; kent ve kır ortamlarında toplumla çalışma; sosyal kalkınma ve gelişmede sosyal hizmetin rol ve işlevi; işgücü kavramı ve çalışma yaşamının düzenlenmesi; Türkiye'de istihdam ve işgücü arzı; işsizlik; iş sağlığı ve iş güvenliği; iş yaşamına ilişkin yasal düzenlemeler; ekonominin çalışma ilişkilerine etkisi SHZ 405 Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Suç ve suçluluk kavramları; suçluluğun kaynakları ve işleyişinde sosyolojik ve biyolojik etkenler; suçluluğun önlenmesi; suçlunun kişilik özellikleri ve topluma yeniden kazandırılması; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Bildirgesi bağlamında suça yönelen çocuk; genç ve yetişkinlerin hakları ve gereksinmeleri; makro, mezzo, mikro düzey sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri; bütüncü (generalist) sosyal hizmet yaklaşımı içinde çocuk; kadın ve yetişkin suçluluğuna müdahale; çocuk ve ceza adaleti sistemlerinin özellikleri ve refah, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleriyle ilişkileri; çocuk genç, kadın ve yetişkin suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri SHZ 407 Sosyal Güvenlik Sistemleri (3-0-3) AKTS 4 Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi; sosyal güvenliğin yöntemleri: sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar; dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştırmalı analizi; sosyal hizmetlerin sosyal güvenlikle ilişkisi. SHZ 409 Göç, Çok kültürlülük ve Uyum (3-0-3) AKTS 4 Kültürün tanımı; kültürel özellikler; sosyal ve kültürel değişme kuramları; kültür ve kişilik özellikleri; motivasyon; kişiler arası reaksiyon vasıfları; tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, teşekkülü ve değişmesi; dil ve haberleşme; cemiyet; kültür; gruplar ve teşekküller; grup içinde fert; uygulamalı sosyo-psikolojik örnekler; örnekler ışığında çok kültürlülük ve kültürler arası uyum SHZ 411 Sığınmacılar için Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Sığınmacı kavramı, uluslararası insan trafiği, insan hakları ve sığınmacılar, sığınmacılar ve uluslararası hukuk, Türkiye de sığınmacılar, sığınmacıların ortaya çıkardığı sorunlar ve çözümleri, sığınmacılara yönelik sosyal hizmet çalışmaları vb. SHZ 415 Halk Sağlığı (3-0-3) AKTS 4 Derste halk sağlığı kavramı, halk sağlığının doğuşu ve gelişimi, halk sağlığının önemi, Türkiye de dünyada ve halk sağlığı uygulamaları ve günümüzde halk sağlığı. Türkiye de halk sağlığı kurumları. Halk sağlığı ve sosyal çalışma gibi başlıklar ele alınacaktır. 5

6 SHZ 417 Doğal Afetlerde Sosyal Hizmet (3-0-3) AKTS 4 Bu ders ile doğal afetler ve ilgili kavramlar (tehlikeler, güvenlik, yönetilebilirlik, risk, tehdit, çıkış); akut ve kronik afetler, küresel düzeyde en yaygın felaketler (Taşkınlar, Kuraklık, Depremler, Volkanlar, Tornadoes, HIV/AIDS...) öğrenilecektir. Ayrıca afet öncesi planlaması, afete hazırlık ve erken uyarı (kitle iletişim araçları ile çalışmak, eğitim programlarının kullanımı, tutum ve davranış değişikliği programları...) üzerinde durulacaktır. Nihayet afet sonrasında ortaya çıkan sağlık ve yoksulluk gibi sorunlar karşısında doğrudan ve dolaylı olarak sosyal hizmet müdahalesinin (Aile terapisi, Gerçeklik terapisi, Danışmanlık, Gruplarla -sosyal, mahalle, kadın grupları vs..- çalışma, Savunuculuk, lobicilik, ve koordinasyon) yolları kavranacaktır. Kısaca sosyal hizmetin doğal afet durumlarında üstleneceği görevler ve bu durumlara yönelik yapılması gereken düzenlemeler anlatılacaktır. SHZ 419 Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Hizmetleri (3-0-3) AKTS 4 Öğrenciler sosyal dayanışma kavramı, dünyada ve Türkiye de sosyal dayanışma, post-endüstriyel toplumda sosyal dayanışma, sosyal politika ve sosyal dayanışma konularını SHZ 421 Eğitimde Sosyal Hizmet Uygulaması (0-4-2) AKTS 6 SHZ 423 Adalette Sosyal Hizmet Uygulaması (0-4-2) AKTS 6 SHZ 425 Sağlıkta Sosyal Hizmet Uygulaması (0-4-2) AKTS 6 SHZ 427 Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Uygulaması (0-4-2) AKTS 6 SHZ 429 Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet Uygulaması (0-4-2) AKTS 6 SHZ 431 ASPB ye Bağlı Kurumlarda Sosyal Hizmet Uygulaması (0-4-2) AKTS 6 6

7 BAHAR DÖNEMİ / 8.YARIYIL DERSLERİ SHZ 402 Sosyal Hizmette Blok Uygulama ( ) AKTS 20 Sekizinci yarıyıl boyunca haftada yirmi saat devam eden bu süreçte, öğrencinin genelci sosyal hizmet uygulamasını tüm aşamaları ile gerçekleştirmesi beklenir; uygulama: bir kuruluş ortamında, süpervizyon altında gerçekleşir; kuruluşun bir elemanı gibi çalışmasının beklendiği bu süreçte öğrencinin bir sosyal hizmet uzmanı olarak mesleki kişilik geliştirmesi ve profesyonel bir uygulayıcı olma becerisini kazanması beklenir. SHZ 404 Uygulamalı Sosyal Hizmet Araştırmaları (2-6-5) AKTS 10 Bu derste öğrenciler; bir öğretim elemanının danışmanlığında, sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında seçtikleri bir konu ile ilgili bir araştırmayı "araştırma önerisi" hazırlama kurallarına uygun olarak planlamaları ve veri toplama aracını geliştirerek uygulama için gerekli hazırlıkları tamamlarlar. Geliştirdikleri veri toplama aracını kullanarak araştırmaları için gerekli bilgileri toplar, işler ve uygun istatistik tekniklerini kullanarak verileri çözümler, bulguları yorumlar ve araştırma raporunu yazarlar; öğrenciler çalışmalarını ilgili öğretim elemanının danışmanlığında yürütürler. 7

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı