Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO"

Transkript

1 RİSK YÖNETİMİ Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO

2 YENİ İSG YAKLAŞIMI AB, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi 89/391/EEC ile Sorumluluğu büyük ölçüde işverene vererek; RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI UZMAN KATKISI SAĞLANMASI ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ KORUMA ÖNLEME ANLAYIŞI Yaklaşımını öngörmektedir.

3 YENİ İSG YAKLAŞIMI AB Direktifi paralelinde hazırlanan 6331 sayılı İŞ Sağlığı Güvenliği Yasası da işyerlerinde yapılacak risk değerlendirmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ne yeni yaklaşım felsefesinin en önemli unsuru olarak kabul etmektedir. Bunun nedenleri :

4 YENİ İSG YAKLAŞIMI Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. Bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri tahmin etmek ve kabul edilemez olanları ortadan kaldırmak için izlenecek en iyi bilimsel esaslı çalışma RİSK DEĞERLENDİRMESİDİR.

5 YENİ İSG YAKLAŞIMI Bu yönüyle bakıldığında modern, önleyici İSG anlayışının en önemli uygulama basamağı, işyerlerinde uygun bir risk değerlendirmesi yapmaktır. Risk değerlendirmesi, İSG çalışmalarının ilk ve en önemli adımıdır. İlk adım doğru atıldığı sürece, diğer çalışmalar da doğru şekilde yürütülebilir.

6

7 Tanımı: RİSK Risk potansiyel bir sorundur. Gerçekleşebilir veya gerçekleşmez. Riskin kavramsal tanımı : Gelecekte olacaklarla ilgilidir. Akıl, düşünce, davranış, yerleşim vb konulardaki değişimi kapsar. Seçmeyi ve seçimi gerektiren konulardaki belirsizlikleri kapsar. Riskin iki özelliği : Belirsizlik ; Olabilir veya olmaz. %100 risk yoktur, sınırlamalar vardır. Kayıp ; Risk gerçekleştiğinde istenmeyen sonuçlar ve kayıplar meydana gelir

8 RİSK Çeşitleri : Bilinen riskler : Genel tehlikelerle ilgilidir. (Yön.mad.8-3) Tahmin edilebilir riskler : İşyeri, üretim süreçleriyle ilgilidir. Tahmin edilemez riskler : Rutin olmayan işlerle ilgili dinamik riskler.

9 Stratejileri : Reaktif: RİSK Üzülme, bir şey olmaz, hallederim" Yönetici ve takımı bu anlayışla çalışır Bir şeyler olana kadar riskler düşünülmez Olduğunda herkes sorunu düzeltmek için harekete geçer (yangın söndürme gibi) Yönetim tekniği kriz çözmek üzerinedir. Proaktif: Risk yönetim adımları uygulanır. Öncelikli amaç; Risklerden kaçınmak ve kaçınılmaz olanları kontrol edecek planlar yaparak, kötü tesadüflerin önlenmesidir.

10 BÜTÜNLEŞİK RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetimi Risk Analizi Risk Önleme

11 BÜTÜNLEŞİK RİSK YÖNETİMİ Tehlike Hassasiyet Zarar Frekans,sonuç RİSK ANALİZİ Risk Değerlendirme Riski kaldır Riski azalt Riski kabul et RİSK ÖNLEME (Kontrol)

12 RİSK YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ Etki ve Sonuçların Tahmini Sistemi Değiştir. ( İyileştirme ) HAYIR Sistemin Tanımı Tehlike Belirleme Önlem Değerlendirme Risk Analizleri Risk kabul Edilebilir. Gerçekleşme olasılığının tahmini EVET Sistemi Çalıştır.

13 RİSK DEĞERLENDİRME Teknik bir sistemin risk değerlendirmesi ve risk analizi ; Tehlikelerin belirlenmesi, Riskin nitelenmesi, İşyerinin güvenli çalışması için gereken önlemlerin, insan etkileri ilişkili elemanların belirlenmesi, Amacıyla bir dizi metodun sistematik uygulanmasıdır.

14 RİSK DEĞERLENDİRME Risk analizi takım çalışmasıdır. İdeal olan, risk analizinin farklı alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte yapılmasıdır : Kimyasal maddeler Üretim araç, gereç, makinaları, Üretim süreçleri, İnsan hataları Risk değerlendirme süreci devamlıdır!

15 RİSK DEĞERLENDİRME Sistem Tanımlanması Tehlike belirleme Kaza senaryolarının analizi Kaza frekanslarının tahmini Sonuç analizi ve modelleme Risk tahmini Nicel ve nitel değerlendirme planı Her adımda çalışmanın kalitesi kontrol edilmelidir Her adımda risk azaltıcı önlemler alınmalıdır

16 RİSK ANALİZİ Ana adımlar Risk Analizi Tehlike Belirleme Tehlike & Senaryo Analizi Olasılık Sonuçlar Olursa Ne olur Kontrol listeleri Tehlike işletilebilirlik HAZOP İş analizi Index (Dow, Mond) Risk

17 RİSK ANALİZİ Ana adımlar Risk Analizi Tehlike Belirleme Tehlike & Senaryo Analizi Olasılık Sonuçlar Risk Hata ağacı analizi Olay ağacı analizi Engel diagramları Güvenilirlik verileri İnsan güvenilirliği Sonuç modelleri

18 RİSK ANALİZİ Ana adımlar Risk Analizi Tehlike Belirleme Tehlike & Senaryo Analizi Olasılık Sonuçlar Güvenlik Koruyucuları Tanımlayın Risk

19 TEHLİKE BELİRLEME Kuruluşun ilgili bölümlerinde aşağıdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak toplanır (Yön.mad.8-1) Ham maddeler ve ürünler Makina parkı ve yerleşim planı Çalışma süreçleri Çalışma ortam koşulları Sistem elemanları arasındaki arayüzler (geçişler) Veri tabanı (kurumsal ve/veya sektörel)

20 TEHLİKE BELİRLEME METODLAR : olursa ne olur ( What if ) Kontrol listeleri (Checklists) Tehlike işletilebilirlik ( HAZOP ) İş analizi Index (Dow, Mond) Hata noktaları ve etkileri analizi (FMEA)

21 HAZOP Metodu HAZOP analizi; Tehlikelerin ve işletme problemlerinin tesis genelinde belirlenebilmesi amacıyla uygulanan bir tekniktir. Yeni tasarımı yapılan bir üretim sürecinin veya mevcut olan şartların değişmesi halinde olabilecek tehlikelerin belirlenmesi için kullanılır. Üretim sürecinde, çeşitli parametrelerdeki olası sapmalar ve sonuçları sistematik olarak tahmin edilir

22 HAZOP Metodu Sistem, işlevine göre parçalara ayrılır Her parça için ; Üretim sürecine, sistemin tasarım kriterlerine ve işlevine göre olası sapmalar incelenir Sapmaların nasıl ve ne gibi uygunsuzluk veya tehlike nedeni olabileceği,sonuçları incelenir Üretim sürecinin her safhası Her sistem ve otomasyonu (insana bağımlılık) Sorular, rehber kelimelere (değişkenlere) göre düzenlenir Tehlike önleyici / giderici hareketler belirlenir

23 HAZOP Matris Örneği

24 HAZOP Kritik analizi Kritiklik Olayın meydana gelme frekansı veya olasılıkla şiddetin bileşimidir. Kritik analizinin amacı, her kaza sonucunun görece önemi hakkında sayısal bilgi sahibi olmaktır. Bu şekilde önceliklerin seçimine yardımcı olunur. Örnek : Cr = P B S Cr : Kritiklik sayısı P : Olasılık/yıl B : En şiddetli sonuca neden olabilen şarta bağlı olasılık S : En ağır sonucun şiddeti

25 HAZOP Kritik analizi - Risk ölçümü ( skoru) için kullanılmaz - Kaba tahmine dayanır - P, B ve S belirlenmesi için genel kabul görmüş kriter yoktur

26 INDEKS esaslı metodlar Indeks risk sıralaması için kullanılır Puanlama veya sıralama için kullanılan birimler Maddenin cinsi (parlayıcı, patlayıcı, zehirli özellikler ) Üretim süreci (basınç, sıcaklık, kimyasal tepkime ) Miktar Tehlikelerin sıralaması En çok tehlikeli yerlere odaklanmak gerekir

27 Tehlikeli Madde ve üretim süreçleri için indeks Dow Yangın ve Patlama indeksi (F&EI) : Farklı üretim birimlerinde yangın ve patlama tehlikesi değerlendirilir. Mond Yangın ve Patlama indeksi : Dow indeksinin uzantısıdır. Bu indeksler yangın ve patlama tehlikelerine odaklanır. Örnek : Bütan için malzeme indeksi 21, amonyak için 4

28 Dow ve Mond INDEKSLERİ Yangın & Patlama Indeksi : (F & E1) = MF x (GPH) (SPH) Zehirlilik lndeksi : Th + Ts (1+GPH+SPH) 100 MF = Malzeme Faktörü SPH = Özel üretim tehlikesi (Special Process Hazard) GPH = Genel üretim tehlikesi (General Process Hazard) Th = Zehirlilik faktörü ( NFPA tehlike indeksi 0-4 ) Ts = Düzeltme faktörü (İzin verilen max.konsantrasyona bağlı ppm)

29 Dow ve Mond INDEKSLERİ NFPA Indeks Sayısı Zehirlilik Faktörü (Th) MAC (TWA) ppm Ts 5 ve altı ve üstü 50

30 HATA AĞACI ANALİZİ Varsayılan ve/veya tanımlanan hata olaylarının, incelenen sistemi iş göremez duruma getirmesinin mantıksal yollarını inceleyen ve grafik gösterimi de içeren tümdengelim tekniğidir. Çok geniş kapsamlı olarak güvenlik ve risk analizlerinde kullanılır.

31 HATA AĞACI ANALİZİ Bir hatayı alt bileşenlerine ayırarak onu irdelediği için kullanışlıdır. Bu şekilde, sistemi oluşturan her parçanın değiştirilmesi, çıkarılması ya da ele alınmasına olanak sağlar. Tanımlamada, değiştirmede, operasyonda kullanılabilir. Özellikle hiçbir işletim geçmişi olmayan yeni teknik süreçlerin kullanımında çok yararlıdır.

32 HATA AĞACI ANALİZİ

33 HATA AĞACI ANALİZİ Mühendislik geçmişini inceler Olası HATALARI araştırır NEDENLERİN olası izlerini araştırır Birçok farklı alanlardaki riske uygulanabilir Boolean metematik mantığı kullanır ( ve/veya )

34 HATA AĞACI SEMBOLLERİ VE kapısı olayın bütün girdileri tamamsa meydana geleceğini gösterir VEYA kapısı bir ya da bir kaç girdiyle olay meydana gelir ANA OLAY daha fazla olay gelişmez, sınıra gelmiştir ARA OLAY meydana geldikten sonra ir veya daha fazla girdiyle gelişebilir TRANSFER - başka olayların transferiyle ağaç gelişebilir GELİŞMEYEN OLAY sonuç itibarıyla veya yetrsiz bilgi nedeniyle olay daha fazla gelişmez

35 OLAY AĞACI ANALİZİ Olay Ağacı analizi, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir. Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodoloji tümevarım mantığı kullanır.

36 OLAY AĞACI ANALİZİ Kaza öncesi ve kaza sonrası durumları gösterdiğinden sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir. Diyagramın sol tarafı başlangıç olay ile bağlanır, sağ taraf fabrikadaki/işletmedeki hasar durumu ile bağlanır en üst ise sistemi tanımlar. Eğer sistem başarılı ise yol yukarı, başarısız ise aşağı doğru gider

37 OLAY AĞACI ANALİZİ Olay ağcı analizinde kullanılan mantık, hata ağacı analizinde kullanılan mantığın tersinedir. Bu metod; sürekli çalışan sistemlerde veya standby modunda olan sistemlerde kullanılabilir. Bir olayla başlayan sistemi inceler Bütün olası sonuçları tanımlar Olasılık teorisi (istatistikten faydalanma) Karar verme sürecindeki analiz için yararlıdır. Mühendislik geçmişine kabaca uygulanabilir

38 OLAY AĞACI ANALİZ ADIMLARI 1. Sistemi veya çalışma konusunu tanımlayın 2. Olayı başiatan konuyu tanımlayın 3. Fiziksel olayları ve sistemin güvenlik önlemlerini belirleyin 4.Kaza Senaryosunu belirleyin 7. Karar vermek için sonuçları kullanın 6.Sonuçları özetleyin 5.Kaza sonuçları olasılıklarını analiz edin

39 PAPYON (Bowtie) ANALİZİ Hata Ağacı Olay Ağacı OLAY Hata ağacıyla çeşitli senaryoların birlikte veya ayrı ayrı (ve / veya ) gerçekleşme olasılıklarıyla olaya gidilirken ÖNLEYİCİ kontrollar; Kaza ağacında ise olayın farklı şekillerde gerçekleşen sonuçlarına göre İYİLEŞTİRİCİ kontrollar belirlenir.

40 PAPYON (Bowtie) ANALİZİ SENARYO İO 1 İO 2 İO 3 İO 4 İO 5 İO 6 İO 7 İO 8 VE VEYA VE VEYA BO BO BO BO Önleme Hata VEYA VEYA BO BO VEYA KO Koruyucular Ağacı TO İKO TO TO İKO TO İyileştirme Olay Ağacı EO EO EO EO EO EO Istenmeyen olaylar (İO) / Başlatan olaylar (BO) / Kritik olay (KO) : Fiziksel bütünlük kaybı / İkincil kritik olaylar (İKO) / Tehlikeli oluşum (TO) / Esas olay (EO)

41 YANGIN RİSKİ NASIL YÖNETİLECEK?

42 Yangın Güvenliği Karar Ağacı NFPA 550 Yangın Güvenliği Hedefleri Yanmayı Önle 1 Yangın Etkilerini Yönet Isı kaynaklarını denetle Isı-Yakıt Etkileşimini denetle Yakıtı denetle Yangını Yönet 2 3 Maruz Kalmayı denetle Yanmayı denetle Yangını söndür Yapısal önlemlerle denetle Maruziyeti sınırla Maruz kalanı güvenceye al 42

43 Yangın Güvenliği Karar Ağacı NFPA Yanmayı Önle veya Isı Kaynağını denetle Isı-yakıt bileşimini önle Yakıtı denetle ve Isı kaynağını yok et Isı çıkış oranını denetle Isı taşıyan kaynakları denetle Isı iletimini denetle Yakıt taşınmasını denetle Yakıtı ortadan kaldır Tutuşmayı denetle Ayırım yap Engel koy Teması denetle Hava akımını denetle Işımayı denetle Ayırım yap Engel koy Yakıt özellikleri denetlenir Çevre koşulları denetlenir

44 2 Yangını Yönet Yanmayı denetle Yapısal Önlemler Yakıtı denetle Çevreyi denetle Yangının hareketi Yapısal dayanıklık Yakıt özellikleri Yakıt miktarı Yakıt dağılımı Fiziksel özellikler Kimyasal Özellikler Yangını dışarı at Yangını hapset Yangını söndür Otomatik söndürme İnsanla söndürme Algıla Söndürücü boşalt Algıla İletişim Planla Olay yerine Uygun söndürücü

45 3 Maruz kalmayı denetle Yangın Güvenliği Karar Ağacı NFPA 550 Maruziyeti sınırla Maruz kalanı güvenceye al Yerinde koru Bulunduğu yerden çıkar Hareketi kısıtla Yeri koru Gerekli ortamı sağla Hareketi sağla Çıkış olanakları Güvenli yer Isı ve dumandan koru Yapısal dayanıklılık İhtiyacı belirle İhtiyacı duyur Talimat hazırla Yeterli Kapasite Çıkış yolu Korunmuş yol sağla Yola erişim

46 YANGIN GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. Yangın tehlikelerinin belirlenmesi: Yanıcı madde kaynakları, cinsleri,miktarları Tutuşma nedenleri (ısı enerjisi kaynakları) Oksijen kaynakları 2. Risk altındaki insanların belirlenmesi: İncelenen yerdeki insan sayısı, özelliği (kadın, erkek, çocuk, hasta vd.), bulunma nedenleri 3. Değerlendirme : Yapısal özellikler, Aktif / Pasif yangın önlemleri, (Yangına dayanıklılık, yangının yayılma özelliği, erken uyarı,söndürme,kaçış olanakları) Risk analizi, Azaltıcı önlemler,

47 YANGIN GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 4. Uygulama : Risk azaltıcı düzeltici çalışmaların yapılması, Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı işyerine özel çalışma yönergeleri hazırlanması, Acil Durum Planı hazırlanması (tepki planı), İnsanların bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatlar 5. Gözden geçirme : Gerektiğinde veya yılda bir kez değerlendirme ve sonuçlarının gözden geçirilmesi, güncellenmesi

48 KONTROL LİSTELERİ Kontrol listeleriyle işyeri risk değerlendirmesi en basit ve kolay yöntemdir. Ancak, kısıtlı kullanımı vardır, niteliksel (qualitative) değerlendirmedir. Listelerin detaylı ve yangın yönetmeliği maddelerini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir.

49

50

51

52

53 RİSK MATRİSİ Risk matrisinin kullanılması kolaydır. Ancak; Yanıltıcı olmayan, uygulanabilir sonuçlar vermesi için aşağıdaki hususlara dikkat ederek hazırlaması gerekir: 1. Kullanılması ve anlaşılması basit olmalıdır. 2. Detaylı ve yoğun niceliksel (quantitative) risk analiz bilgisine gerek duyulmadan hazırlanabilmelidir. 3. Olasılıklar tüm senaryoları kapsayacak şekilde tutarlı olmalıdır. 4. Her sonuç ölçeğinin tanımı detaylı içerikte olmalıdır. 5. Kabul edilebilir, kabul edilemez risk seviyeleri açıkca tanımlanmalıdır. 6. Kabul edilemez risk seviyelerinin hangi iyileştirmelerle alt seviyeye inebileceği gösterilmelidir. 7. Risk Matrisiyle ilgili kullanma rehberi hazırlanmalıdr.

54 RİSK ÖLÇEKLERİ Risk birimi,sonuç için seçilen birime bağlıdır. ölüm / yıl = yangın / yıl x ölüm / yangın yaralanma / yıl = yangın / yıl x yaralanma / yangın mal hasarı($) / yıl = yangın / yıl x hasar ($) / yangın üretim kaybı($) / yıl = yangın / yıl x kayıp ( $) / yangın Risk ölçeği ise, işyeri istatistikleri ve algılamaya göre farklılıklar gösterebilir.

55 RİSK SONUÇ ÖLÇEKLERİ ÖLÇEK SONUÇ İhmal edilebilir (1) Küçük (2) Orta (3) Büyük (4) Çok ciddi (5) İNSAN KAYBI (Yaralanma) Pansumanlı tedavi, iş gücü kaybı yok. Ezilme, burkulma, 1 haftadan az iş gücü kaybı Yaralanma, kırık, 1-6 hafta iş gücü kaybı Hastane tedavisi, 6 hafta ve fazlası iş gücü kaybı Ölüm, uzuv kaybı, sürekli iş göremezlik MADDİ KAYIP (Harcama giderlerine etki) Bütçeye etkisi % 1 den az Bütçeye etkisi %1-2 Bütçeye etkisi %2-5 Bütçeye etkisi % 5-10 Bütçeye etkisi % 10 dan fazla ÜRETİM KAYBI Boşaltma sonucu 1 saat üretim kaybı Boşaltma ve temizleme sonucu 1 gün üretim kaybı Boşaltma ve temizleme sonucu 1 hafta üretim kaybı Boşaltma, temizlik, onarım çalışmaları sonucu 1 ay üretim kaybı Boşaltma, temizlik, onarım çalışmaları sonucu 6 ay fazlası üretim kaybı

56 RİSK FREKANS ÖLÇEKLERİ Ölçek Tanım Çok ender (1) Sadece olağan üstü koşullarda yangın olabilir. (40 yılda bir ) Düşük olasılık (2) Herhangi bir zamanda yangın olabilir ( 5 yılda bir) Olası (3) Herhangi bir zamanda yangın olabilir ( 3 yılda bir) Yüksek olasılık (4) Birçok durumda yangın olabilir (Yılda bir) Hemen hemen kesin (5) Her an yangın çıkabilir

57 RİSK MATRİSİ F R E K A N S Hemen hemen kesin (5) Yüksek olasılık (4) Olası ( 3) Düşük olasılık (2) Orta 5 Orta 4 Az 3 Az 2 Yüksek 10 Orta 8 Orta 6 Az 4 Yüksek 15 Yüksek 12 Yüksek 9 Orta 6 Aşırı 20 Yüksek 16 Yüksek 12 Orta 8 Aşırı 25 Aşırı 20 Yüksek 15 Yüksek 10 Çok Ender (1) Çok az 1 Az 2 Orta 3 Orta 4 Yüksek 5 İhmal edilebilir 1 Küçük 2 Orta 3 Büyük 4 Çok ciddi 5 SONUÇ

58 RİSK SKOR DEĞERLENDİRMESİ AŞIRI: Bu seviyede risk varsa derhal tüm çalışmalar durdurulur, insanlar uzaklıştırılır. Hiç kimse aksine emir veremez. Üst yönetime haber verilir. Risk değerlendirmesiyle alınmış olan ve alınacak önlemler gözden geçirilerek, en azından ORTA risk bölgesine geçiş sağlanır. YÜKSEK : Bu seviyede risk varsa tüm çalışmalar durdurulur. Hiç kimse aksine emir veremez. Üst yönetime haber verilir. Risk değerlendirmesiyle alınmış olan ve alınacak önlemler gözden geçirilerek iyileştirmelerle en azından ORTA risk bölgesine geçiş sağlanır. ORTA : Bu seviyede risk varsa alınan önlemlerin yeterliliği kontrol edilir. Düzeltici çalışmalarla AZ seviyedeki risk bölgesine geçiş yapılır. Orta risk seviyesindeki çalışma üst yönetimin yazılı onayı ile devam edebilir. AZ : Alınan önlemlerle risk, bu seviyeye inmiş ise çalışma yapılır. Ustabaşı tarafından çalışma izni verilebilir. Çalışma talimatlarına uyum, periyodik bakım ve kontrollar ile önlemlerin geçerliliği ve risk seviyesi devamlı denetlenir.

59 RİSK YÖNETİM TABLOSU

60 OLAY Duman dedektörü Sprinkler sistemi Alarm kornası Yangın

61 Basit Olay Ağacı YANGIN ALGILAMA ÇALIŞTI YANGIN ALARMI ÇALIŞTI SPRINKLER ÇALIŞTI SONUÇ EVET E H SINIRLI HASAR BÜYÜK HASAR, İNSANLAR KAÇAR YANGIN İLK BAŞLAMA ANI EVET HAYIR HAYIR E H SINIRLI HASAR, İNSANLAR ISLANIR CAN KAYBI, BÜYÜK HASAR

62 Sprinkler koruması olan binada Olay Ağacı ile olasılık hesaplama BAŞLANGIÇ OLAY YANGIN ÇABUK YAYILIR SPRINKLER ÇALIŞMAZ İNSANLAR KAÇAMAZ P=0.5 EVET SONUÇ OLAY ÇOKLU ÖLÜM P=0.015 SENARYO 1 P=0.3 EVET P=0.1 HAYIR P=0.5 KAYIP/HASAR P= YANGIN Frekans = 1/yıl EVET HAYIR P=0.9 HAYIR P=0.7 YANGIN SÖNDÜRÜLÜR P=0.07 YANGIN BASTIRILIR P=

63 SON SÖZLER

64 Nitel analiz = Sonuc odaklı Avantaj Dezavantaj Analiz kolay ve hızlıdır Karar süreci basittir ( güvenli veya güvensiz ) Sonuçlar kolay ve anlaşılabilir ( kolay anlaşılır kaza senaryoları) Senaryo seçimi ve beklenmedik = imkansız (?) kazalar değerlendirmesi kesin ve açık değil Kesinlik ve güvenlikle ilgili yanlış izlenim verebilir En kötü durum senaryoları, hiç olamayacak sonuçlar için kuruluşa pahalı çözümler önerir Risk kontrol ve güvenlik yönetiminde daha az şiddeti olan sonuçlar unutulabilir

65 Nicel analiz = Risk odaklı Avantaj Dezavantaj Öncelikleri belirleyen, çok riskli konulara odaklanan bütüncül analiz yöntemidir Saydamdır, olasıklar ve sonuçları açıkca belirlenir Sonuçlar, risk kabul kriterlerine göre karşılaştırabilir Farklı sektörlerdeki tesisler kolaylıkla karşılaştırılabilir Tek bir kaza senaryosuna göre kurgulanmadığı için farklı senaryolar seçilebilir Külfetlidir, zaman ve uzman bilgisi gerektirir Sonuçtaki olasılık ögesinin iletişimi zordur Sonuçlar büyük doğrular önerir, aksine büyük belirsizlikler içerir Kabul kiterleri önceden belirlenmelidir

66 Fark var mı? risk analizine sadece kesin belirleyici veya sadece olasılık içeren metodlarla yaklaşılmaz. Her olasılık yaklaşımı kesinlik içeren belirleyici hususlara, her belirleyici yaklaşım da sonuç olasılıklarına karar vermek için sayısal metodlara gerek duyar. * * Kirchsteiger

67 Risk Kabulü Flixborough kaza raporundan: Neyin kabul edilebilir olup olmadığı, topluma ve zamana göre değişebilir 28 ölü, 56 yaralı, cylohexane patlaması

68 TEŞEKKÜR EDERİM. Cemal KOZACI

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK İHTİMAL RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK RİSK MATRİSİ Sık sık Muhtemel Muhtemel olmayan Çok az Küçük Anlamlı Büyük Felaket CİDDİYET Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Düşük Risk Bir eylem gerekli değil Eylem gerekebilir,

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. AMAÇ Bu prosedürün amacı;... İlk/okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA)

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA) OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA) Merve ERCAN KALKAN Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 - İSTANBUL 1 Tehlike Değerlendirme

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS 18001 Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM)

Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS 18001 Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM) Makine Mühendisi (1987) Makine Güvenliği Uzmanı (CMSE) İş Güvenliği Uzmanı (A -2005) Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS 18001 Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM) FİNANSAL DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI,

Detaylı

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 12 22 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri FINE KINNEY Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

huseyinozcan63@hotmail.com

huseyinozcan63@hotmail.com huseyinozcan63@hotmail.com 1 Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık riskleri de beraberinde getirmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) RİSK DEĞERLENDİRME İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) 1 İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı) İşyerindeki işçi temsilcileri 4 2 3 6 7 İşyeri hekimi 5 İşyerindeki destek elemanları İşyerindeki bütün

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ VII- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ VII- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 12 6 74 Slayt 6/6 YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ AMAÇ: (Nicel) Risk analiz yöntemleri HACCP, CCA, WHAT İF Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri Nİ1303096 VII- HESAPLAMA

Detaylı

DAVRANIŞ ODAKLI İŞ GÜVENLİĞİ. Daha Güvenli İş Yerleri İçin Davranışların Şekillendirilmesi

DAVRANIŞ ODAKLI İŞ GÜVENLİĞİ. Daha Güvenli İş Yerleri İçin Davranışların Şekillendirilmesi Adana, Ekim 2013 DAVRANIŞ ODAKLI İŞ GÜVENLİĞİ Daha Güvenli İş Yerleri İçin Davranışların Şekillendirilmesi Konu Başlıkları; 1. Davranış nedir? 2. Davranış odaklı iş güvenliği tam olarak ne yapar? 3. Gözlem

Detaylı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı 2016 İş Güvenliği Eğitim Programı Eğitmen Kemal ÜÇÜNCÜ,Mak.Müh.MSc. 1984 Yılında İ.T.Ü Makine Fakültesinden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Beuth Üniversitesi-Berlin de

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM TÜYAK HAKKINDA TÜYAK; Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği olmak üzere iki farklı tüzel kişilik altında fakat ayni amaçlara odaklanmış olarak faaliyette bulunmaktadır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım Tanımlar Risk Değerlendirme : Risk yönetiminin bir parçası olup, hedeflerin nasıl etkilenebileceğini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir KURUBUZ 1- KISA TANITIM Ürün Adı : Kurubuz ( Karbondioksit, katı ) Kimyasal Formülü : CO 2 Kullanım alanları : Gıda maddelerinin korunması, soğutulması ve dondurulması amacıyla kullanılır. Ayrıca özel

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ

ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ Eğitimci: Yrd. Doc. Dr. Hacer KAYHAN 1 Kayhan Akademi Genel Müdürü A sınıfı ISG Uzmanı /ISG uzman ve işyeri hekimi eğitmeni TMGD Eğitmeni/TMGD Uzmanı Entegre Yönetim Sistemi

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT Prof.Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU HACCP Tüketici sağlığını tehdit edebilecek fiziksel, kimyasal

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1 RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart : Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Kullanılan makinalar, özel önlemler gerektirebilir. Örneğin; portatif taşlama makinasından toz çıkışına

Kullanılan makinalar, özel önlemler gerektirebilir. Örneğin; portatif taşlama makinasından toz çıkışına iş güvenliği 29 Eylül 2007- Birgün Gazetesi Esas tehlikesi, yanıcı ve patlayıcı olmasından ileri gelir. Metan konsantrasyonu %5 in altında ise patlama olmaz, yanar. %14 ün üzerindeki konsantrasyonlarda

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19 Risk Değerlendirmesi İşlem BASAMAKLARI 2 2/19 İşyerinizde sorun çözme şeması EVET HER ŞEY YOLUNDA MI? HAYIR SAKIN KARIŞMA EVET İŞİ SEN Mİ KARIŞTIRDIN? SENİ KAFASIZ HAYIR KİMSE

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI 1. Risk yönetiminin faydaları arasında hangisi yoktur? a) Kayıpları önler b) Belirsizliği önler c) Üretim yavaşlar d) Güvence sağlar 2. Aşağıdaki risk tiplerinden hangisi doğrudur? a) Kontrol dâhilinde

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010 Sayfa 1/6 Proses Adı İş Güvenliği Yönetimi Prosedürü Proses Kodu 2.10 Proses Sorumlusu Prosesin Amacı ve Kapsamı Fabrika Müdürü, İSG Şefi ve Görevlileri, Kurum Doktoru, Proses Yöneticileri Bu prosedürün

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

PAPYON ANALİZİ (Bow-tie Analysis)

PAPYON ANALİZİ (Bow-tie Analysis) PAPYON ANALİZİ (Bow-tie Analysis) Prof.Dr. Veli Deniz II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 - İSTANBUL 1 Risk Analizi ana adımları Risk Analizi Tehlike belirlenmesi Tehlike & Senaryo

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi 3T Risk Değerlendirmesi Prof. Dr. Burak Birgören Ġmalat Sektörü için 1 3T RĠSK DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ Finlandiya da geliştirilmiştir. Geliştiricisi Dr. Heikki Laitinen dir. Finlandiya da çok sayıda işyerinde

Detaylı

Yayın Tarihi MAÇKA MYO İK-19 Rev. Tarihi İç Kontrol Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rev. No: 1

Yayın Tarihi MAÇKA MYO İK-19 Rev. Tarihi İç Kontrol Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rev. No: 1 Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry http://www.cmewa.com/userdir/cmeresources/091009-mpr- Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf

Detaylı