GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI"

Transkript

1 GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI Doküman Kodu : RNT-03 Açıklama : Vio Görsel Araçların Kullanımı Kapsam : Vio Kütüphane Revizyon No : 4 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN Vio Ticari Programları kullanıcının rahat ve süratli veri girişi yapabilmesi amacıyla fare hareketleri, klavye ve hatta bazı bölümlerinde dokunmatik yüzey kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yazılımda görsel öğeleri tanımak ve niteliklerini öğrenmek ek kullanıcının program üzerindeki hakimiyetinin önemli bir parçasıdır. Bu yazıda görsel araçlar çeşitli kategorilere ayrılarak anlatılmıştır. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN GENEL BİLGİLER Vio Ticari programları, aynı anda birden çok pencereyle çalışılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Programa ilk girişte önce VioMenu başlatılır. Ardından ilgili ticari program ve istenen yıla ait şirket veritabanı dosyası çalıştırılır. Günlük işlemler yürütülürken ürken bu 2 ana pencere (bunlardan birisi VioMenu, diğeri ise ilgili şirket veritabanını gösteren pencere) sürekli olarak açık kalabilir. İhtiyaca göre farklı birçok veritabanı penceresiyle de çalışılabilir. Örneğin bu yıla ait bir veritabanında çalışmaya a devam ederken geçmiş yıllardaki durumu incelemek mümkündür. Ya da aynı şirketler grubuna ait birden çok şirkete ait veriler, farklı pencerelerden izlenebilir, yönetilebilir ve veri girişi yapılabilir. Bir şirket veritabanı penceresinde ana menüden seçilecek çeşitli komutlarla, master kayıtlara (stok tanımlamaları, cari hesaplar, hizmetler, kasa, banka vb...), fiş giriş ekranlarına (sipariş, irsaliye, fatura, hizmet fişleri, üretim fişleri vb...), raporlara ve program ayarlarına erişilebilir. Ticari programı oluşturan temel kavramlar birçok yerde birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Fiş girişi yaparken, rapor alırken ya da yeni bir master kayıt oluştururken bu kavramla ilişkisi olabilecek listelere ve diğer master kayıtlara tek tuşla erişilebilmektedir. Erişilen bu kayıtların her biri yeni açılan pencerelerde listeleneceğinden aynı anda birçok pencereyi yönetebilmek önem arz eder. Kullanım becerileri arttıkça kullanıcıların, bulunduğu menü adımını terk etmeden stok kartı açma, cari hesap oluşturma, bakiye kontrol etme vb. işlemlerin kolaylıkla yapılabildiği gözlemlenmektedir. 1

2 DÜĞMELER VE ARAÇLAR Bu bölümde programın hemen her ekranında karşılaşılan butonların (düğmeler) anlamları ve nasıl kullanılacakları anlatılmıştır. Aranılan bilgiye daha kolay erişim için düğmeler çeşitli kategorilere ayrılarak incelenecektir. Master Kayıt ve Fiş Listelerinde Kullanılan Düğmeler Fiş Giriş Ekranlarında Kullanılan Düğmeler Rapor Ekranlarında Kullanılan Düğmeler Diğer Düğmeler ve Araçlar MASTER KAYIT VE FİŞ LİSTELERİNDE YER ALAN DÜĞMELER Tazele: Ekrandaki bilgileri veritabanından okur ve tazeler. Diğer kullanıcılar tarafından eklenen, silinen ya da değiştirilen kayıtların varlığı söz konusuysa tazeleme yapılmalıdır. Seçimler: Herhangi bir seçim verilmezse varsayılan olarak tüm kayıtlar görüntülenir. Sadece belli kriterlere uyan kayıtları göstermek üzere seçim aralığı vermek için "Seçimler" ekranını açar. Eğer bir seçim yapılmışsa (yani filtre uygulanmışsa) bu durum düğmelerin hemen altında yer alan kısmında gösterilir. Boş ise tüm kayıtlar gösteriliyor demektir. Excel'den Yükle: İlgili pencere, master tanımları gösteren bir penceredir. Master tanımları tek tek klavyeden girmek yerine topluca Excel çalışma kitabından almak mümkündür. Kayıtlı bir Excel çalışma kitabından veri okuyarak burada yer alan kayıtlara ilaveler yapmak ya da mevcut kayıtları güncellemek üzere bir pencere açılacaktır. Yeni(Ins): Yeni bir tanım ya da kayıt oluşturmak üzere bir pencere açar. Bu düğme, kullanıcı tarafından daha önce yeni bir kayıt oluşturmaya başlanmış ve işlem devam ediyor ise pasif durumda olacaktır. Önce ilgili kayıt tamamlanmalı ya da o pencereden çıkış yapılmalıdır. 2

3 Değiştir: Seçili olan satırdaki kaydı değiştirmek üzere yeni bir pencere açar. Değiştir butonu herhangi bir kayıt seçili değilse pasif durumdadır. Master tanımlarda kod dışında kalan tüm sahalar değiştirilebilir. Kod değişikliği (kod transferi) için Ayarlar/Servis İşlemleri menü adımı kullanılmalıdır. Hareket fişlerinde ise (alım, satış, üretim fişi vb.) numaratörlere dikkat etmek koşuluyla tüm sahalar değiştirilebilmektedir. İzle: Bir kaydın ayrıntılarını görmek için kullanılır. İzle butonuna basılarak ekrana gelen kayıtlarda herhangi değişiklik yapılsa dahi o pencerede bulunan Kaydet butonu pasif durumda olacağından değişiklik kaydı tamamlanamaz. Kayıtlara göz atarken dikkatsizlik nedeniyle değiştirilmesinin önüne geçmek için "Değiştir" butonu yerine "İzle" butonunun kullanılması tavsiye edilir. Sil(Del): Seçilen master tanımı ya da fişi siler. Silinecek tanım ya da kayıt satırı seçilmemiş ise bu düğme pasiftir. Eğer tekil bir kayıt seçilmiş ise silme işlemi öncesi ilgili tanım ya da kayıt ekranda gösterilir. Silmeye devam etmek için açılan o penceredeki sil butonuna tekrar basılır. Kullanıcıya silmeyi onaylayıp onaylamadığı sorulur. Bu onay verdiğinde silme işlemi gerçekleşir ve silinen kaydın geri dönüşü yoktur. Birden çok satır işaretlenerek sil butonuna basılırsa kayıtlar gösterilmez, doğrudan onay istenir. Onay verilirse seçilen kayıtların tümü silinir. Kopyala: Seçilen satırdaki tanım ya da fişin bir kopyasını oluşturur. Oluşturulan kopya bir önceki kayıta ait bilgilerin tümünü içerir. Çakışma kontrolü yapılacağından kullanıcı yeni oluşturacağı kayda mutlaka daha önce kullanılmamış farklı bir kod ya da fiş numarası vermelidir. Toplu Değiştir: Aynı ortak değere sahip olması istenen (örneğin aynı gruptaki kayıtlara tek seferde aynı grup kodunu vermek, benzer malların ya da hizmetlerin kdv oranlarını eşitlemek, birden çok cari hesaba tek bir tip atamak gibi...) tanımların pratik yoldan düzenlenmesi için geliştirilmiştir. Bu butona basıldığında ekrana "Şablon" ve "Seçimler" sekmeleri bulunan bir pencere gelir. Şablon bölümünden hangi sahaların toplu olarak değiştirileceği; seçimler bölümünden ise bu değişikliğe tabi tutulacak kayıt aralığı belirtilir. İşlem başlatıldığında kayıtların toplu olarak düzeltilebileceği bir liste ekrana gelir. Kullanıcı, istediği bilgileri ilgili sahalara girer ve bu bilgileri tek seferde saklar. Toplu değişiklik ekranında butonu da ayrıca sağlanmıştır. 3

4 Açılacak üçüncü pencerede kullanıcı, toplu olarak atamak istediği değeri bir kutucuğa girer ve bu kaynak hücreyi seçerek butonuna basabilir. Diğer kayıtların tamamına atama yapılmayacaksa bu kez arka planda hangi hücrelere bu bilginin yazılacağını işaretleyerek belirler ve butonuna basar. Kaydın Tarihçesi: Ekranda kayıt tarihçesi bölümünü gizlemek ve göstermek için kullanılır. İşaretli ise kayıt tarihçesi bölümü görünür durumdadır. Bir kayıt, ilk defa oluşturulduktan sonra üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilir. Bu durumda ilgili kaydın kim tarafından ne zaman oluşturulduğu, değişikliğe uğramış ise bu değişikliğin kim tarafından ne zaman gerçekleştirildiği ve neyin değiştirildiği gibi bilgiler ekranın alt kısmında kayıt tarihçesi bölümünden incelenebilir. Paket İleri: Paketli okuma yapısının geçerli olduğu listelerde kullanılabilen bir butondur. Paketli okuma, çok sayıda kaydın yer aldığı listelerde örneğin 200'erli gruplar halinde kayıtların gösterilmesi metoduna verilen addır. Bu sayı bilgisayarın gücüne ve hızına bağlı olarak artırılıp azaltılabilir. Kullanıcı, ekrana gelen ilk 200 kaydı incelerken bir sonraki 200'lü grubu da görmek istediğinde bu butona basar. Her basışta bir sonraki 200 kayıt daha veritabanından okunup ekrana gelir. Ekranda gösterilen kayıt sayısı 400'e çıkar. Eğer gösterilebilecek kayıtların sonuna gelinmiş ise buton etkisizdir. Paketli okuma kayıt sayısını ayarlamak için "Seçimler" menüsünden "Okuma" sekmesine gidilir. Paket kayıt sayısı değiştirilebilir ya da tümüyle devredışı bırakılabilir. Paketli listenin devre dışı bırakıldığı ekranlara ilk girişte tüm kayıtlar okunup grid sahaya yüklenmeye çalışılacağından bu işlem aşırı uzun sürebilir. Böylesine bir performans sorunu yaşanıyorsa paketli liste tekrar kullanıma açılmalı ve eğer paket kayıt sayısı çok yüksek ise makul değerlere düşürülmelidir. Paket Geri: Aktif kayıttan başlayarak geri yönde okuma yapar. Örneğin mevcut kayıttan önceki 200 kaydı veritabanından okuyup getirir. Gösterilebilecek son kayıta kadar gelinmişse buton etkisizdir. Vazgeç: yapılan eylemden vazgeçmek, geri dönmek, kaydetmeden çıkmak, seçim yapmadan bir önceki pencereye dönmek, pencerelerden ve programdan çıkmak amacıyla kullanılır. Bazı veri giriş ekranlarında kullanıcının klavye hareketleri kontrol edilmekte ve bu butona basıldığında bilgileri kaydetmeksizin çıkmak isteyip istemediği sorulmaktadır. Bu soruya olumlu yanıt verilirse girilen bilgiler kaydedilmeden çıkılmış olur. Eğer daha önce girilmiş bir kayıt düzenlenirken "Vazgeç" butonuna basılmışsa yalnızca son girilen değişikliklerden vazgeçileceği anlaşılır ve söz konusu kayıt son saklandığı durumunu korur. 4

5 Seçim: Şu anda görüntülenmekte olan kayıtların hangi seçim kriterine göre ekrana getirildiğini belirtir. Boş ise herhangi bir kısıtlamanın olmadığı anlaşılır. Seçimler menüsü ya da butonu kullanılarak gösterilecek kayıtlar sınırlandırılabilir. Eğer bir ya da birden çok kısıtlama varsa aşağıdaki gibi bir görüntüsü olacaktır. Yalnızca 320'li muhasebe hesaplarını göster. Yalnızca tarihi ve sonrasını göster. Fiş listelerinde otomatik olarak en son girilen fişin tarihinden başlanarak sonraki tüm kayıtlar gösterilir. Kullanıcı, tarih sahasına yeni bir değer girip ekranı tazeleyerek geçmiş tarihli kayıtları görüntüleyebilir. Grup kodu 07 - Sentetik Boya olup, tipi yarı mamul olan stokları göster. Yakala: "K:" kod sahasına girilen şablona uygun kayıtları veritabanından okur ve ekrana getirir. Koduna göre hızlı kayıt bulma (Yakalama): Eğer kullanıcı, aradığı kodu ya da en azından kodun başlangıcını biliyor ise "K:" kutusuna girerek "Yakala" butonuna basar. Veritabanından hızlı bir okuma yapılır ve belirtilen kod ile başlayan kayıtlar ekrana getirilir. Kodu 77 ile başlayan kayıtları getirir.(77, 77ABC, 770,771, 7779, gibi) Yardım : Yapılan işin çeşitli örnekler verilerek açıklandığı yardım ekranını çağırır. Ek işlemler: Grid sahaların sol üst köşesinde bulunan bu butona basıldığında grid sahayı ilgilendiren aşağıdaki düğmeler görünür duruma gelecektir. 5

6 Ara: Grid sahada görünmekte olan kolonlara göre arama yapar. Örneğin Hesap Tipi:Muavin yazılarak sadece muavin hesaplar görünsün denilebilir. Kolon Düzenle: Grid sahanın kolonlarının hangilerinin görüntüleneceğini ve sıralamasını belirler. Yapılan değişiklikler kaydedildikten sonra geçerli olabilmesi için ilgili ekrana yeniden giriş yapılmalıdır. Excel'e Gönder: Grid sahada şu anda gösterilmekte olan kayıtları açık olan bir Excel çalışma kitabına (ya da açıkta Excel çalışma kitabı yoksa yeni bir çalışma kitabına) aktarır. Yardım: Grid kullanımı hakkında ayrıntılı bir yardım görüntüler. Kapat: Ek işlemler bölümünü kapatır. Kapat: Ek işlemler bölümünü kapatır. Yukarıda gösterilen düğmeler gizlenir. Hızlı Bul: Kayıtları Koduna, adına ya da grup adına göre (ilgili pencereye göre sahalar değişebilir) hızlı bulmak için kullanılır. Önce ilgili sahaya veri girilir ve Enter'a basılır. Girilen bilgiye en yakın veriyi otomatik olarak bulur ve o satıra konumlanır. 6

7 RAPOR EKRANLARINDAKİ BUTONLAR VE ARAÇLAR Yazıcıya: Raporu yazıcıya göndermek üzere yazdır penceresini açar. Varsayılan yazıcılar Dosya/Yazıcı menüsünden seçilir. Düz dökümler için grafik tabanlı (püskürtmeli veya lazer gibi) yazıcı kullanılır. Yazıcı seçtirici: Döküm için varsayılan yazıcının dışında bir yazıcı kullanılacaksa bu düğme ile yazıcı listesinden seçim yapılır. Listelenen yazıcılar Windows işletim sisteminde tanıtılmış olan yazıcılardır. İlgili yazıcı listede görünmüyorsa erişim yetkiniz olmayabilir ya da yazıcının bilgisayarınıza tanıtılması gerekebilir. Excel'e: Raporun bir kopyasını Excel'e aktarır. O sırada açık bir Excel çalışma kitabı varsa hangi sayfasının hangi hücresinden başlayarak aktarım yapılacağı seçilebilecektir. Açık Excel olsa dahi bilgilerin yeni bir Excel çalışma kitabına aktarılması da istenebilir. Ekrana: Raporu süratli bir şekilde ekrana getirir. Ekrana alınan rapor daha sonra yazdırılabilir ya da Excel'e gönderilebilir. Ekrana (Sayfalı): Raporu A4 kağıdına baskı alındığı şekliyle gösterir. Kağıt üzerindeki yerleşimi görmek ve toplam sayfa sayısını öğrenmek için bir tür ön izleme gibi kullanılabilir. Seviyeli Rapor: Bazı raporlar seviyeli olarak alınabilir. Seviyelendirme, rapor tanımındaki kırılımla ilgilidir. Her bir kırılım, rapora yeni bir seviye ekler. Bu butona basıldığında rapor, özel bir grid yapısının kullanıldığı TList aracı ile görüntülenecektir. TList aracı, bu tür seviyeli dökümlerin istenildiği zaman detaylı istendiğinde de özet olarak anında çevrilebildiği özel bir rapor gösterim aracıdır. Hepsi: Raporun sadece belli bir seviyeye kadar mı yoksa tüm seviyelerinin mi gösterileceğini belirler. Eğer işareti kaldırılır ise seviye kutucuğuna değer girilebilir. Rapor ancak bu seviyeye kadar olan verileri gösterir. Daha alt seviyedeki detaylar rapora dahil edilmez. Tüm kayıtları görebilmek için Hepsi kutucuğu yeniden işaretlenmelidir. 7

8 Punto: TList içindeki dökümlerin yazı boyutunu ayarlar. Artırılırsa raporu oluşturan metinler daha büyük punto ile gösterilir. Seviye Aç: Rapor ana ve alt kırılımlardan oluşuyor ise alt kırılımların da görünmesini sağlar. Raporun tüm ayrıntıları ekrana gelecektir. Seviye Kapat: Raporun detaylarını gizler ve sadece ana kırılımlardan oluşan bir tür özet rapor olarak görünmesini sağlar. Excel'e gönder: Verileri Excel'e aktarır. Açık bir Excel olabileceği gibi yeni bir Excel çalışma kitabı da istenebilir. PDF Göster: Program kuruluşu sırasında ya da sonrasında PDF Creator yüklenmiş ise rapor çıktısı PDF olarak da elde edilebilir. Bu düğme yalnızca PDF Creator yazılımını desteklemektedir. Diğer PDF dönüştürücü araçlar için yazıcı listesinden ilgili araç seçilmeli ve normal yazdırma yöntemi kullanılmalıdır. Dosyaya Yaz: Raporu oluşturan verileri text halinde bir dosyaya yazar. Bu dosya Notepad (Not Defteri) türündeki bir metin editörüyle kolayca okunabilecektir. Özet Tablo: Microsoft Excel programının pivot table özelliğini kullanarak verileri Excel'e aktarır. Bilgiler Excel'e aktarıldığında özet tablo (pivot table) yapısında ve kullanıma hazır olarak gelir. Başı/Sonu/Özellik: Rapor seçim ekranlarında genellikle başlangıç ve bitiş kodlarının verildiği Başı/Sonu yapısı kullanılmaktadır. Eğer bu 3lü düğme grubundan yalnızca BAŞI yazan ilk butona basılırsa seçim sahalarının sadece tek bir değer seçmeye izin verdiği görülür. BAŞI/SONU adlı ikinci butona basıldığında ise seçim aralığı başlangıcıyla birlikte bitişin de seçilebilmesine olanak tanınır. 8

9 Özellik sahasının da gösterimi istenirse bu kez ekranda 3 tane kutucuk gösterilir. Bunlardan "Özellik" kutucuğuna uygun joker karakterler (* ve/veya?) girilerek daha ayrıntılı kısıtlamalar oluşturulabilecektir. Joker karakterlerin kullanımını da içeren açıklamalar için "?" yardım butonu incelenebilir. Temizle: Rapor seçim sahalarının tümünü boşaltır. Kullanıcı tarafından girilen seçim aralıklarını tek tuşla temizlemeyi sağlar. Sakla/Çağır: Sıkça kullanılan rapor seçim aralıkları varsa bunların tekrardan yazılmasına gerek kalmaması amacıyla saklanması mümkündür. Sakla çağır işlemi sırasında ekranda hani seçim aralıkları verilmiş ise program, bunları bir paket haline dönüştürür ve kullanıcının vereceği isimle saklar. Tekrar aynı seçim aralığı ile rapor alınacağı zaman bu butona basılıp listeden daha önce kaydedilmiş seçim aralıklarından biri çağırılabilir. Yardım: Rapor ekranıyla ilgili açıklamalar gösterir. Bir kısmı: Rapor seçim penceresinde Master tanımlar genellikle başı ve sonu sahalarına değer girilerek kullanılır. Bazı durumlarda rapora dahil edilmesi istenen kodlar ardışık olmayabilir. Bu durumda sadece bir kısmını seçebilmek amacıyla bu butona basılır. Açılan listede CTRL ya da SHIFT tuşlarından yararlanılarak yalnızca istenen değerler işaretlenir. Bazen de el ile giriş yap bölümü açılarak istenen değerlerin listesi alt alta yazılabilir. Burada belirlenen ve ardışık olmayan kodlar rapora alınacak, diğer kayıtların görüntülenmesine izin verilmeyecektir. B butonu basılı kalır fakat herhangi bir değer seçilmez ise "Dökülecek bilgi yoktur" şeklinde mesaj alınır. (F4) Koda göre sıralı liste: Rapora dahil edilecek master tanımların kodlarına göre sıralanmış bir listesini ekrana getirir. Kullanıcı, listeden ilgilendiği kodu seçerek geri döndüğünde bu kod ilgili sahaya otomatik olarak girilmiş olacaktır. Başı/Sonu yapısına uygun sahaların tümünde geçerlidir. Kısayolu F4 tuşudur. Aranan kodun ilk birkaç karakteri girilir ve F4'e basılırsa bu kod ile başlayanları gösteren bir liste açılır ve daha çabuk seçim yapılabilir. (F6) Ada göre sıralı liste: Master tanımların bulunduğu listeyi Adına Göre Sıralı olarak ekrana getirir. Kullanıcı aradığı master tanımın kodunu hatırlamıyordur. Bunun yerine adına göre sıralı listeden seçim yapabilir. Aranan ismin bir bölümü girilerek F6 tuşuna basılırsa bu karakterlerle başlayan bir liste açılacak ve daha çabuk seçim yapılabilecektir. 9

10 Dışındakiler: Bazı durumlarda, kullanıcının girdiği kaydın Tek bir değer girilip bu değerin dışında kalan kayıtların gösterimini sağlar. Liste: "B" bir kısmı butonuna basılmış ise "L" Liste butonu kullanıma açılır. Açılan listeden bir ya da birden çok değer işaretlenerek geri dönülür. "L" butonu, rapor tanımlarının bulunduğu listeyi göstermek için de kullanılır. Değiştir: Seçili olan Rapor tasarımında doğrudan değişiklik yapmak üzere rapor düzenleme ekranını açar. Mevcut tasarımda değişiklikler yapılır ve tasarım kaydedilirse geri dönüldüğünde bu yeni dizayna göre döküm alınabilecektir. FİŞ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN GÖRSEL ARAÇLAR Tazele: Girilen fişin detaylarında kullanılan kodların yeniden gride yüklenmesi, eğer bu bir satış fişi ise fiyatların yeniden getirilmesi ya da toplamların yeniden hesaplanması amacıyla tazeleme yapılabilir. Tazele butonuna tıklandığında Ekrana aşağıdaki gibi bir pencere gelir. Tanımları tazele denildiğinde gridde detaylarda girilen tanımlar ilgili veritabanından yeniden okunur ve hücreler güncel bilgi ile doldurulur. Toplamları tazele komutu ise satırlara girilen değerlerin toplamlarının yeniden hesaplanmasını sağlar. Bilgi Şablonu Sakla: Aynı içeriğe sahip evraklar sıkça düzenleniyor ise bu bilgilerin saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda pratik olarak yeniden çağırılması mümkündür. Önce ilgili veriler bir defaya mahsus olmak üzere girilir ve "Bilgi Şablonu Sakla" butonuna basılır. Ekrandaki veriler bir paket haline getirilerek özel bir form şeklinde saklanır. Şablona dahil edilmesi istenen sahalar "Seçilenler" bölümüne alınır. Şablona bir isim verilerek kaydedilir. 10

11 Listeye Al: İşaretlenen sahayı Seçilenler bölümüne alır. Listeden Çıkar: Seçilenler listesinde işaretli satırı tekrar Kalanlar bölümüne alır. Bilgi Şablonu Yükle: Daha önce saklanmış bir şablondan verileri yükler. Listeden ilgili şablon işaretlenir ve Seç butonuna tıklanır. Şablonda saklanan veriler ilgili fişin detaylar bölümüne otomatik olarak yerleşir. Seri ve Sıra No: Fiş giriş ekranlarında eğer düzenlenen fiş firmanın kendi evrakına ait ise genellikle otomatik artan seri numaraları kullanılır. Farklı kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere birden çok seri numarası paralel olarak kullanılabilir. Farklı bir seriye geçmek ve o seriye ait ilk boştaki numarayı kullanmak gerektiğinde seriler listesinden seçim yapılır. butonuna tıklanır ve Seri numarası doğru fakat sıra no hatalı ya da kaymış ise numarayı değiştirmek üzere butonuna basılır ve son kalınan numara girilip tamam butonu tıklanır. Artık bu fiş son kalınan numaranın bir büyüğü değeri alacaktır. Koduna/Adına göre değişimi: Bu butona basıldığında hemen solundaki butonunu butonuna ya da butonunu butonuna dönüştürür. Bağlı olduğu master listeyi koduna göre değil de adına göre sıralı liste biçiminde açmak ya da bunun tam tersi için değiştirme fonksiyonu sağlar. Butona tıklanmadan önce adına göre sıralı buton varken Butona tıklanınca koduna göre butonu gelir. Tarih Seçtirici: İlgili tarih sahasına girilen değere göre program, o tarihin haftanın hangi gününe denk düştüğünü bulur ve gösterir. Tarih bilgisi girmek için çeşitli kısa tarih kodları bulunmaktadır. Bu kodlar farklı bir bölümde anlatılacaktır. 11

12 Tarih bilgisini fare ile seçmek isteyen kullanıcılar için Tıklandığında aşağıdaki gibi bir tarih seçtirici ekran açılır. butonu sağlanmıştır. Burada, ilgili ay adına, sağ sol kaydırma butonlarına ve o ayın günlerini gösteren kutucuklara tıklanarak tarih seçilir. Pratik yoldan bugünün tarihini seçmek için Today yazan bölüm tıklanabilir. Geri dönüldüğünde seçilen tarih ilgili kutucuğa otomatik olarak girilmiş olacaktır. Temizle: Fişteki tüm sahaları boşaltır. Sırala: Fişe ait satırları ilgili sıralar. İrsaliye Tarih ve Numaraları: Bir fatura eğer irsaliyeden dönüştürülerek elde edilmiş ise bu kısımda ilgili irsaliye ya da irsaliyelerin tarih ve numaraları gösterilecektir. Kullanıcı, herhangi bir irsaliye ile bağlantısı olmaksızın faturayı girmiş fakat sonradan bu faturanın bazı irsaliyelerle ilişkilendirilmesi gerektiğini farketmiş ise irsaliye bağlantısı için butonunu kullanır. Faturayla ilişkilendirilecek olan irsaliyelerin listesi ekrana geldiğinde Normal Numaralar kısmında bu faturaya bağlanabilecek irsaliye numaraları gösterilir. Eğer kullanıcı pratik yoldan boştaki bir numarayı atamak isterse Serbest Numaralar kısmına elle giriş yapar ve bu satırları seçerek faturaya bağlar. Sabit Veri Girişi: Aynı veya benzer içeriğe sahip peş peşe fatura keserken kullanılır. Eğer aynı mal ya da hizmetlerin birden çok müşteriye fatura edilmesi söz konusu ise ilk faturaya ait satırlar girildikten sonra sabitle kutucuğu işaretlenir. Bu faturanın kaydı tamamlanınca program grid sahaya yazılmış olan satırları sabitleyerek yeni müşteri seçimini bekler. Kullanıcı dilerse yeni düzenleyeceği faturada bazı satırların miktarlarını sıfır yaparak bu satırların alınmamasını sağlayabilir. Fakat yeni satır ekleyemez. 12

13 Durum Çubuğu ve Bilgilendirme Alanı: Bu bölüm, kullanıcının grid sahada bulunduğu aktif hücreye göre kullanabileceği fonksiyon tuşlarını gösteren bir bilgilendirme alanıdır. Aktif hücreden başka bir kolona geçilirse bu defa klavye kısayollarının ve seçilebilecek işlem türlerinin değiştiği görülür. Miktar sahasına gelindiğinde görüntüsü elde edilir. F3 ile Satır Tipini Değiştirme (Stok/Hizmet/Açıklama): Alım ya da satış fişlerinde satırın tipini değiştirmek üzere F3 tuşuna basıldığında aşağıda görüldüğü gibi bir pencere açılır. Kullanıcı, bu pencereden ilgili satırın tipini ne olarak değiştirecek ise o butona tıklar. Varsayılan olarak Stok tipinde olan satır, açıklama satırına, demirbaş girilebilen bir satıra ya da hizmet satırına dönüştürülebilir. Diyelim ki satır tipi "Açıklama" olarak değiştirilsin. Tekrar stok tipine döndürmek gerektiğinde bu kez yeniden F3 tuşuna basılır ve bu defa satır tipi Stok seçilir. KAYDETME, ONAYLAMA, BAŞLATMA DÜĞMELERİ Kaydet: Yapılan değişikliğin saklanmasını, geçerli olmasını sağlar. Tamam: Bir bilgi veya uyarı penceresinde yer alan bilgiler okunduktan sonra bu düğmeye basılarak geri dönülür. Aynı zamanda onay vermek için de kullanılır. Başlat: Veriler üzerinde yeniden hesaplama, düzenleme, iyileştirme, toplu değişiklik vb. işlemleri başlatır. Bu düğmeye basıldığında ilgili pencere genellikle ekranda kalır ve başlatılan işlem sona erdiğinde kullanıcı bilgilendirilir. 13

14 HAREKET FİŞİ LİSTELERİNE ÖZGÜ ARAÇLAR Aşağıda bir hareket fişi listesi ekran örneği verilmiştir. Hareket fiş listelerinin bir çoğunda bu örneğe benzer bir yapı kullanılmaktadır. Düzenlenen fiş başlıkları daima görünür durumdayken fiş detayları, görev bölmesi ve kayıt tarihçesi alanları isteğe bağlı olarak kapatılabilir. Fiş başlığı - Fiş Detayları - Kayıt Tarihçesi alanları arasında kalan yatay çizgiler hareket ettirilerek bu kısımların her birinin yüksekliği değiştirilebilmektedir. Görev Tablosu:Ekranın sol tarafında mavi zemin üzerine yerleştirilmiş komutlardan oluşan görev bölmesinin kapatılıp açılmasını sağlar. İçerikli Göster: Seçilen fiş başlığına ait detayları (içindeki satırları) gösterir/gizler. Ekran örneğinde "Fiş Detayları" olarak adlandırılan bölüm görünmüyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Kaydın Tarihçesi (Log): Fişe ait kayıt bilgilerini (hangi tarihte, saat kaçta, hangi kullanıcı tarafından, hangi ip nolu terminalden ne tür işlem yapıldı?) gösteren bölümü kapatır/açar. Eğer kayıt tarihçesi alanı görünmüyorsa bu kutucuğun işaretlenmesi yeterlidir. Güvenlik önlemi olarak bazı kullanıcıların kayıt tarihçesini görmeleri istenmeyebilir. Bu durumda söz konusu kullanıcılar ekranlarında böyle bir düğmeyi dahi göremeyecektir. 14

15 KAPANIR AÇILIR YAPILAR Görev tablosu komut grubu daralt/genişlet: Görev tablosunda Fiş, Yazdır, Diğer, Muh. Entegrasyon adlarıyla gösterilen her bir grubun içinde yer alan komutları gizlemek ve tekrar görünür duruma getirmek için ilgili grup adının sonundaki butonlarına tıklanır. Her grup diğerinden bağımsız olarak gizlenebilir ya da görünür hale getirilebilir. Menü adımları Genişlet/Daralt : Aşağıda bir örneği verilen ağaç şeklindeki menü adımlarını veya kademeli gösterim şeklinin seçildiği raporlarda ilgili başlığa ait detayları gizlemek göstermek için kullanılır. RENK SEÇTİRİCİ Renk seçimi yapılabilen hemen her menü adımında bulunur. Standart bir Windows aracıdır. Temel renkler arasında olmayan bir renk için butonuna tıklanır. Rengin tonu, açıklığı vs. ayarlandıktan sonra butonu ile özel renkler kısmına eklenir. 15

16 F3 - HIZLI KOD BAŞLAT Hızlı Kod Başlat: Ana menüde sol üst köşede görülen bu alana F3 tuşu ile gelinir. Gidilecek menü adımına ait kısa erişim kodu yazıldığında ilgili pencerenin otomatik olarak açıldığı görülür. Menü adımlarının tam listesine Dosya/Program/Menü Adımları adımından erişilebilir. F7 - HIZLI AD BAŞLAT Ana menüde F7 tuşuna basılarak hızlı arama bölümüne gelinir. Burada aranılan menü adımının içinde geçen birkaç karakter yazıldığında program otomatik olarak menü adımlarını süzer ve sadece bu isme yakın olanları gösterir. Aranılan menü adımı görüntülenmeye başladığında yön tuşlarıyla seçilir ve Enter tuşu ile çalıştırılır. NOT: Klavye kısayolları, tarih, sayısal veri girişi ve diğer klavye kullanım teknikleri için TUŞ REHBERİ adlı dokümanı inceleyiniz. SKOR YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - (ARALIK 2012) 16

RAPOR VE ANALİZLER RAPOR VE ANALİZ MENÜ ADIMLARI

RAPOR VE ANALİZLER RAPOR VE ANALİZ MENÜ ADIMLARI Doküman Kodu : RVFD-02 Açıklama : VioFide Analizler ve Raporlar Kapsam : Fide İşlemleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Ekim 2012 RAPOR VE ANALİZLER Bir önceki dokümanda fide işlemlerinin temelleri ve uygulama

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3.

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. PROGRAMIN KULLANIMI... 10 3.1 KULLANICI GİRİŞİ... 10 3.2 PROGRAMIN

Detaylı

ARAÇ TAKĐBĐ I (Filo Tanımlama)

ARAÇ TAKĐBĐ I (Filo Tanımlama) ARAÇ TAKĐBĐ I (Filo Tanımlama) Versiyon: 3.6.6.x İlgili Programlar : Yakamoz ve Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.10.2008 Zorluk Derecesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Şirket bünyesinde kullanılan

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İş Akış Yönetimi... 4 İş Akış Rol Tanımları... 5 Rol Tanım Bilgileri... 6 İş Akış Kartları... 7 İş Akış Bilgileri... 8 İş Akışı Genel Bilgileri...

Detaylı

4.Baskı İstanbul, 2005

4.Baskı İstanbul, 2005 4.Baskı İstanbul, 2005 2 MATH Ticari Entegre İçindekiler İÇİNDEKİLER... 3 GİRİŞ... 11 ABT Yİ TANIYALIM... 11 MATH PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 12 MATH PROGRAMININ YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI... 13

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu INDEX 1. Genel Bilgiler... 7 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması......7 1.2. Şifre Alma Đşlemi... 8 2. TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9

İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 Temel Form Yapısı... 9 Ayarlar... 9 Kartlar... 10 Fişler... 10 Raporlar... 10 Programın Kullanım Kolaylıkları ve Özelleştirme...10

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT EXCEL 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 2103571 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL 2007

MİCROSOFT EXCEL 2007 MİCROSOFT EXCEL 2007 Excel Nedir? Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bilgisayara Office 2007 paketi yüklendiği zaman Excel de bilgisayara yüklenmiş

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı