GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI"

Transkript

1 GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI Doküman Kodu : RNT-03 Açıklama : Vio Görsel Araçların Kullanımı Kapsam : Vio Kütüphane Revizyon No : 4 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN Vio Ticari Programları kullanıcının rahat ve süratli veri girişi yapabilmesi amacıyla fare hareketleri, klavye ve hatta bazı bölümlerinde dokunmatik yüzey kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yazılımda görsel öğeleri tanımak ve niteliklerini öğrenmek ek kullanıcının program üzerindeki hakimiyetinin önemli bir parçasıdır. Bu yazıda görsel araçlar çeşitli kategorilere ayrılarak anlatılmıştır. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN GENEL BİLGİLER Vio Ticari programları, aynı anda birden çok pencereyle çalışılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Programa ilk girişte önce VioMenu başlatılır. Ardından ilgili ticari program ve istenen yıla ait şirket veritabanı dosyası çalıştırılır. Günlük işlemler yürütülürken ürken bu 2 ana pencere (bunlardan birisi VioMenu, diğeri ise ilgili şirket veritabanını gösteren pencere) sürekli olarak açık kalabilir. İhtiyaca göre farklı birçok veritabanı penceresiyle de çalışılabilir. Örneğin bu yıla ait bir veritabanında çalışmaya a devam ederken geçmiş yıllardaki durumu incelemek mümkündür. Ya da aynı şirketler grubuna ait birden çok şirkete ait veriler, farklı pencerelerden izlenebilir, yönetilebilir ve veri girişi yapılabilir. Bir şirket veritabanı penceresinde ana menüden seçilecek çeşitli komutlarla, master kayıtlara (stok tanımlamaları, cari hesaplar, hizmetler, kasa, banka vb...), fiş giriş ekranlarına (sipariş, irsaliye, fatura, hizmet fişleri, üretim fişleri vb...), raporlara ve program ayarlarına erişilebilir. Ticari programı oluşturan temel kavramlar birçok yerde birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Fiş girişi yaparken, rapor alırken ya da yeni bir master kayıt oluştururken bu kavramla ilişkisi olabilecek listelere ve diğer master kayıtlara tek tuşla erişilebilmektedir. Erişilen bu kayıtların her biri yeni açılan pencerelerde listeleneceğinden aynı anda birçok pencereyi yönetebilmek önem arz eder. Kullanım becerileri arttıkça kullanıcıların, bulunduğu menü adımını terk etmeden stok kartı açma, cari hesap oluşturma, bakiye kontrol etme vb. işlemlerin kolaylıkla yapılabildiği gözlemlenmektedir. 1

2 DÜĞMELER VE ARAÇLAR Bu bölümde programın hemen her ekranında karşılaşılan butonların (düğmeler) anlamları ve nasıl kullanılacakları anlatılmıştır. Aranılan bilgiye daha kolay erişim için düğmeler çeşitli kategorilere ayrılarak incelenecektir. Master Kayıt ve Fiş Listelerinde Kullanılan Düğmeler Fiş Giriş Ekranlarında Kullanılan Düğmeler Rapor Ekranlarında Kullanılan Düğmeler Diğer Düğmeler ve Araçlar MASTER KAYIT VE FİŞ LİSTELERİNDE YER ALAN DÜĞMELER Tazele: Ekrandaki bilgileri veritabanından okur ve tazeler. Diğer kullanıcılar tarafından eklenen, silinen ya da değiştirilen kayıtların varlığı söz konusuysa tazeleme yapılmalıdır. Seçimler: Herhangi bir seçim verilmezse varsayılan olarak tüm kayıtlar görüntülenir. Sadece belli kriterlere uyan kayıtları göstermek üzere seçim aralığı vermek için "Seçimler" ekranını açar. Eğer bir seçim yapılmışsa (yani filtre uygulanmışsa) bu durum düğmelerin hemen altında yer alan kısmında gösterilir. Boş ise tüm kayıtlar gösteriliyor demektir. Excel'den Yükle: İlgili pencere, master tanımları gösteren bir penceredir. Master tanımları tek tek klavyeden girmek yerine topluca Excel çalışma kitabından almak mümkündür. Kayıtlı bir Excel çalışma kitabından veri okuyarak burada yer alan kayıtlara ilaveler yapmak ya da mevcut kayıtları güncellemek üzere bir pencere açılacaktır. Yeni(Ins): Yeni bir tanım ya da kayıt oluşturmak üzere bir pencere açar. Bu düğme, kullanıcı tarafından daha önce yeni bir kayıt oluşturmaya başlanmış ve işlem devam ediyor ise pasif durumda olacaktır. Önce ilgili kayıt tamamlanmalı ya da o pencereden çıkış yapılmalıdır. 2

3 Değiştir: Seçili olan satırdaki kaydı değiştirmek üzere yeni bir pencere açar. Değiştir butonu herhangi bir kayıt seçili değilse pasif durumdadır. Master tanımlarda kod dışında kalan tüm sahalar değiştirilebilir. Kod değişikliği (kod transferi) için Ayarlar/Servis İşlemleri menü adımı kullanılmalıdır. Hareket fişlerinde ise (alım, satış, üretim fişi vb.) numaratörlere dikkat etmek koşuluyla tüm sahalar değiştirilebilmektedir. İzle: Bir kaydın ayrıntılarını görmek için kullanılır. İzle butonuna basılarak ekrana gelen kayıtlarda herhangi değişiklik yapılsa dahi o pencerede bulunan Kaydet butonu pasif durumda olacağından değişiklik kaydı tamamlanamaz. Kayıtlara göz atarken dikkatsizlik nedeniyle değiştirilmesinin önüne geçmek için "Değiştir" butonu yerine "İzle" butonunun kullanılması tavsiye edilir. Sil(Del): Seçilen master tanımı ya da fişi siler. Silinecek tanım ya da kayıt satırı seçilmemiş ise bu düğme pasiftir. Eğer tekil bir kayıt seçilmiş ise silme işlemi öncesi ilgili tanım ya da kayıt ekranda gösterilir. Silmeye devam etmek için açılan o penceredeki sil butonuna tekrar basılır. Kullanıcıya silmeyi onaylayıp onaylamadığı sorulur. Bu onay verdiğinde silme işlemi gerçekleşir ve silinen kaydın geri dönüşü yoktur. Birden çok satır işaretlenerek sil butonuna basılırsa kayıtlar gösterilmez, doğrudan onay istenir. Onay verilirse seçilen kayıtların tümü silinir. Kopyala: Seçilen satırdaki tanım ya da fişin bir kopyasını oluşturur. Oluşturulan kopya bir önceki kayıta ait bilgilerin tümünü içerir. Çakışma kontrolü yapılacağından kullanıcı yeni oluşturacağı kayda mutlaka daha önce kullanılmamış farklı bir kod ya da fiş numarası vermelidir. Toplu Değiştir: Aynı ortak değere sahip olması istenen (örneğin aynı gruptaki kayıtlara tek seferde aynı grup kodunu vermek, benzer malların ya da hizmetlerin kdv oranlarını eşitlemek, birden çok cari hesaba tek bir tip atamak gibi...) tanımların pratik yoldan düzenlenmesi için geliştirilmiştir. Bu butona basıldığında ekrana "Şablon" ve "Seçimler" sekmeleri bulunan bir pencere gelir. Şablon bölümünden hangi sahaların toplu olarak değiştirileceği; seçimler bölümünden ise bu değişikliğe tabi tutulacak kayıt aralığı belirtilir. İşlem başlatıldığında kayıtların toplu olarak düzeltilebileceği bir liste ekrana gelir. Kullanıcı, istediği bilgileri ilgili sahalara girer ve bu bilgileri tek seferde saklar. Toplu değişiklik ekranında butonu da ayrıca sağlanmıştır. 3

4 Açılacak üçüncü pencerede kullanıcı, toplu olarak atamak istediği değeri bir kutucuğa girer ve bu kaynak hücreyi seçerek butonuna basabilir. Diğer kayıtların tamamına atama yapılmayacaksa bu kez arka planda hangi hücrelere bu bilginin yazılacağını işaretleyerek belirler ve butonuna basar. Kaydın Tarihçesi: Ekranda kayıt tarihçesi bölümünü gizlemek ve göstermek için kullanılır. İşaretli ise kayıt tarihçesi bölümü görünür durumdadır. Bir kayıt, ilk defa oluşturulduktan sonra üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilir. Bu durumda ilgili kaydın kim tarafından ne zaman oluşturulduğu, değişikliğe uğramış ise bu değişikliğin kim tarafından ne zaman gerçekleştirildiği ve neyin değiştirildiği gibi bilgiler ekranın alt kısmında kayıt tarihçesi bölümünden incelenebilir. Paket İleri: Paketli okuma yapısının geçerli olduğu listelerde kullanılabilen bir butondur. Paketli okuma, çok sayıda kaydın yer aldığı listelerde örneğin 200'erli gruplar halinde kayıtların gösterilmesi metoduna verilen addır. Bu sayı bilgisayarın gücüne ve hızına bağlı olarak artırılıp azaltılabilir. Kullanıcı, ekrana gelen ilk 200 kaydı incelerken bir sonraki 200'lü grubu da görmek istediğinde bu butona basar. Her basışta bir sonraki 200 kayıt daha veritabanından okunup ekrana gelir. Ekranda gösterilen kayıt sayısı 400'e çıkar. Eğer gösterilebilecek kayıtların sonuna gelinmiş ise buton etkisizdir. Paketli okuma kayıt sayısını ayarlamak için "Seçimler" menüsünden "Okuma" sekmesine gidilir. Paket kayıt sayısı değiştirilebilir ya da tümüyle devredışı bırakılabilir. Paketli listenin devre dışı bırakıldığı ekranlara ilk girişte tüm kayıtlar okunup grid sahaya yüklenmeye çalışılacağından bu işlem aşırı uzun sürebilir. Böylesine bir performans sorunu yaşanıyorsa paketli liste tekrar kullanıma açılmalı ve eğer paket kayıt sayısı çok yüksek ise makul değerlere düşürülmelidir. Paket Geri: Aktif kayıttan başlayarak geri yönde okuma yapar. Örneğin mevcut kayıttan önceki 200 kaydı veritabanından okuyup getirir. Gösterilebilecek son kayıta kadar gelinmişse buton etkisizdir. Vazgeç: yapılan eylemden vazgeçmek, geri dönmek, kaydetmeden çıkmak, seçim yapmadan bir önceki pencereye dönmek, pencerelerden ve programdan çıkmak amacıyla kullanılır. Bazı veri giriş ekranlarında kullanıcının klavye hareketleri kontrol edilmekte ve bu butona basıldığında bilgileri kaydetmeksizin çıkmak isteyip istemediği sorulmaktadır. Bu soruya olumlu yanıt verilirse girilen bilgiler kaydedilmeden çıkılmış olur. Eğer daha önce girilmiş bir kayıt düzenlenirken "Vazgeç" butonuna basılmışsa yalnızca son girilen değişikliklerden vazgeçileceği anlaşılır ve söz konusu kayıt son saklandığı durumunu korur. 4

5 Seçim: Şu anda görüntülenmekte olan kayıtların hangi seçim kriterine göre ekrana getirildiğini belirtir. Boş ise herhangi bir kısıtlamanın olmadığı anlaşılır. Seçimler menüsü ya da butonu kullanılarak gösterilecek kayıtlar sınırlandırılabilir. Eğer bir ya da birden çok kısıtlama varsa aşağıdaki gibi bir görüntüsü olacaktır. Yalnızca 320'li muhasebe hesaplarını göster. Yalnızca tarihi ve sonrasını göster. Fiş listelerinde otomatik olarak en son girilen fişin tarihinden başlanarak sonraki tüm kayıtlar gösterilir. Kullanıcı, tarih sahasına yeni bir değer girip ekranı tazeleyerek geçmiş tarihli kayıtları görüntüleyebilir. Grup kodu 07 - Sentetik Boya olup, tipi yarı mamul olan stokları göster. Yakala: "K:" kod sahasına girilen şablona uygun kayıtları veritabanından okur ve ekrana getirir. Koduna göre hızlı kayıt bulma (Yakalama): Eğer kullanıcı, aradığı kodu ya da en azından kodun başlangıcını biliyor ise "K:" kutusuna girerek "Yakala" butonuna basar. Veritabanından hızlı bir okuma yapılır ve belirtilen kod ile başlayan kayıtlar ekrana getirilir. Kodu 77 ile başlayan kayıtları getirir.(77, 77ABC, 770,771, 7779, gibi) Yardım : Yapılan işin çeşitli örnekler verilerek açıklandığı yardım ekranını çağırır. Ek işlemler: Grid sahaların sol üst köşesinde bulunan bu butona basıldığında grid sahayı ilgilendiren aşağıdaki düğmeler görünür duruma gelecektir. 5

6 Ara: Grid sahada görünmekte olan kolonlara göre arama yapar. Örneğin Hesap Tipi:Muavin yazılarak sadece muavin hesaplar görünsün denilebilir. Kolon Düzenle: Grid sahanın kolonlarının hangilerinin görüntüleneceğini ve sıralamasını belirler. Yapılan değişiklikler kaydedildikten sonra geçerli olabilmesi için ilgili ekrana yeniden giriş yapılmalıdır. Excel'e Gönder: Grid sahada şu anda gösterilmekte olan kayıtları açık olan bir Excel çalışma kitabına (ya da açıkta Excel çalışma kitabı yoksa yeni bir çalışma kitabına) aktarır. Yardım: Grid kullanımı hakkında ayrıntılı bir yardım görüntüler. Kapat: Ek işlemler bölümünü kapatır. Kapat: Ek işlemler bölümünü kapatır. Yukarıda gösterilen düğmeler gizlenir. Hızlı Bul: Kayıtları Koduna, adına ya da grup adına göre (ilgili pencereye göre sahalar değişebilir) hızlı bulmak için kullanılır. Önce ilgili sahaya veri girilir ve Enter'a basılır. Girilen bilgiye en yakın veriyi otomatik olarak bulur ve o satıra konumlanır. 6

7 RAPOR EKRANLARINDAKİ BUTONLAR VE ARAÇLAR Yazıcıya: Raporu yazıcıya göndermek üzere yazdır penceresini açar. Varsayılan yazıcılar Dosya/Yazıcı menüsünden seçilir. Düz dökümler için grafik tabanlı (püskürtmeli veya lazer gibi) yazıcı kullanılır. Yazıcı seçtirici: Döküm için varsayılan yazıcının dışında bir yazıcı kullanılacaksa bu düğme ile yazıcı listesinden seçim yapılır. Listelenen yazıcılar Windows işletim sisteminde tanıtılmış olan yazıcılardır. İlgili yazıcı listede görünmüyorsa erişim yetkiniz olmayabilir ya da yazıcının bilgisayarınıza tanıtılması gerekebilir. Excel'e: Raporun bir kopyasını Excel'e aktarır. O sırada açık bir Excel çalışma kitabı varsa hangi sayfasının hangi hücresinden başlayarak aktarım yapılacağı seçilebilecektir. Açık Excel olsa dahi bilgilerin yeni bir Excel çalışma kitabına aktarılması da istenebilir. Ekrana: Raporu süratli bir şekilde ekrana getirir. Ekrana alınan rapor daha sonra yazdırılabilir ya da Excel'e gönderilebilir. Ekrana (Sayfalı): Raporu A4 kağıdına baskı alındığı şekliyle gösterir. Kağıt üzerindeki yerleşimi görmek ve toplam sayfa sayısını öğrenmek için bir tür ön izleme gibi kullanılabilir. Seviyeli Rapor: Bazı raporlar seviyeli olarak alınabilir. Seviyelendirme, rapor tanımındaki kırılımla ilgilidir. Her bir kırılım, rapora yeni bir seviye ekler. Bu butona basıldığında rapor, özel bir grid yapısının kullanıldığı TList aracı ile görüntülenecektir. TList aracı, bu tür seviyeli dökümlerin istenildiği zaman detaylı istendiğinde de özet olarak anında çevrilebildiği özel bir rapor gösterim aracıdır. Hepsi: Raporun sadece belli bir seviyeye kadar mı yoksa tüm seviyelerinin mi gösterileceğini belirler. Eğer işareti kaldırılır ise seviye kutucuğuna değer girilebilir. Rapor ancak bu seviyeye kadar olan verileri gösterir. Daha alt seviyedeki detaylar rapora dahil edilmez. Tüm kayıtları görebilmek için Hepsi kutucuğu yeniden işaretlenmelidir. 7

8 Punto: TList içindeki dökümlerin yazı boyutunu ayarlar. Artırılırsa raporu oluşturan metinler daha büyük punto ile gösterilir. Seviye Aç: Rapor ana ve alt kırılımlardan oluşuyor ise alt kırılımların da görünmesini sağlar. Raporun tüm ayrıntıları ekrana gelecektir. Seviye Kapat: Raporun detaylarını gizler ve sadece ana kırılımlardan oluşan bir tür özet rapor olarak görünmesini sağlar. Excel'e gönder: Verileri Excel'e aktarır. Açık bir Excel olabileceği gibi yeni bir Excel çalışma kitabı da istenebilir. PDF Göster: Program kuruluşu sırasında ya da sonrasında PDF Creator yüklenmiş ise rapor çıktısı PDF olarak da elde edilebilir. Bu düğme yalnızca PDF Creator yazılımını desteklemektedir. Diğer PDF dönüştürücü araçlar için yazıcı listesinden ilgili araç seçilmeli ve normal yazdırma yöntemi kullanılmalıdır. Dosyaya Yaz: Raporu oluşturan verileri text halinde bir dosyaya yazar. Bu dosya Notepad (Not Defteri) türündeki bir metin editörüyle kolayca okunabilecektir. Özet Tablo: Microsoft Excel programının pivot table özelliğini kullanarak verileri Excel'e aktarır. Bilgiler Excel'e aktarıldığında özet tablo (pivot table) yapısında ve kullanıma hazır olarak gelir. Başı/Sonu/Özellik: Rapor seçim ekranlarında genellikle başlangıç ve bitiş kodlarının verildiği Başı/Sonu yapısı kullanılmaktadır. Eğer bu 3lü düğme grubundan yalnızca BAŞI yazan ilk butona basılırsa seçim sahalarının sadece tek bir değer seçmeye izin verdiği görülür. BAŞI/SONU adlı ikinci butona basıldığında ise seçim aralığı başlangıcıyla birlikte bitişin de seçilebilmesine olanak tanınır. 8

9 Özellik sahasının da gösterimi istenirse bu kez ekranda 3 tane kutucuk gösterilir. Bunlardan "Özellik" kutucuğuna uygun joker karakterler (* ve/veya?) girilerek daha ayrıntılı kısıtlamalar oluşturulabilecektir. Joker karakterlerin kullanımını da içeren açıklamalar için "?" yardım butonu incelenebilir. Temizle: Rapor seçim sahalarının tümünü boşaltır. Kullanıcı tarafından girilen seçim aralıklarını tek tuşla temizlemeyi sağlar. Sakla/Çağır: Sıkça kullanılan rapor seçim aralıkları varsa bunların tekrardan yazılmasına gerek kalmaması amacıyla saklanması mümkündür. Sakla çağır işlemi sırasında ekranda hani seçim aralıkları verilmiş ise program, bunları bir paket haline dönüştürür ve kullanıcının vereceği isimle saklar. Tekrar aynı seçim aralığı ile rapor alınacağı zaman bu butona basılıp listeden daha önce kaydedilmiş seçim aralıklarından biri çağırılabilir. Yardım: Rapor ekranıyla ilgili açıklamalar gösterir. Bir kısmı: Rapor seçim penceresinde Master tanımlar genellikle başı ve sonu sahalarına değer girilerek kullanılır. Bazı durumlarda rapora dahil edilmesi istenen kodlar ardışık olmayabilir. Bu durumda sadece bir kısmını seçebilmek amacıyla bu butona basılır. Açılan listede CTRL ya da SHIFT tuşlarından yararlanılarak yalnızca istenen değerler işaretlenir. Bazen de el ile giriş yap bölümü açılarak istenen değerlerin listesi alt alta yazılabilir. Burada belirlenen ve ardışık olmayan kodlar rapora alınacak, diğer kayıtların görüntülenmesine izin verilmeyecektir. B butonu basılı kalır fakat herhangi bir değer seçilmez ise "Dökülecek bilgi yoktur" şeklinde mesaj alınır. (F4) Koda göre sıralı liste: Rapora dahil edilecek master tanımların kodlarına göre sıralanmış bir listesini ekrana getirir. Kullanıcı, listeden ilgilendiği kodu seçerek geri döndüğünde bu kod ilgili sahaya otomatik olarak girilmiş olacaktır. Başı/Sonu yapısına uygun sahaların tümünde geçerlidir. Kısayolu F4 tuşudur. Aranan kodun ilk birkaç karakteri girilir ve F4'e basılırsa bu kod ile başlayanları gösteren bir liste açılır ve daha çabuk seçim yapılabilir. (F6) Ada göre sıralı liste: Master tanımların bulunduğu listeyi Adına Göre Sıralı olarak ekrana getirir. Kullanıcı aradığı master tanımın kodunu hatırlamıyordur. Bunun yerine adına göre sıralı listeden seçim yapabilir. Aranan ismin bir bölümü girilerek F6 tuşuna basılırsa bu karakterlerle başlayan bir liste açılacak ve daha çabuk seçim yapılabilecektir. 9

10 Dışındakiler: Bazı durumlarda, kullanıcının girdiği kaydın Tek bir değer girilip bu değerin dışında kalan kayıtların gösterimini sağlar. Liste: "B" bir kısmı butonuna basılmış ise "L" Liste butonu kullanıma açılır. Açılan listeden bir ya da birden çok değer işaretlenerek geri dönülür. "L" butonu, rapor tanımlarının bulunduğu listeyi göstermek için de kullanılır. Değiştir: Seçili olan Rapor tasarımında doğrudan değişiklik yapmak üzere rapor düzenleme ekranını açar. Mevcut tasarımda değişiklikler yapılır ve tasarım kaydedilirse geri dönüldüğünde bu yeni dizayna göre döküm alınabilecektir. FİŞ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN GÖRSEL ARAÇLAR Tazele: Girilen fişin detaylarında kullanılan kodların yeniden gride yüklenmesi, eğer bu bir satış fişi ise fiyatların yeniden getirilmesi ya da toplamların yeniden hesaplanması amacıyla tazeleme yapılabilir. Tazele butonuna tıklandığında Ekrana aşağıdaki gibi bir pencere gelir. Tanımları tazele denildiğinde gridde detaylarda girilen tanımlar ilgili veritabanından yeniden okunur ve hücreler güncel bilgi ile doldurulur. Toplamları tazele komutu ise satırlara girilen değerlerin toplamlarının yeniden hesaplanmasını sağlar. Bilgi Şablonu Sakla: Aynı içeriğe sahip evraklar sıkça düzenleniyor ise bu bilgilerin saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda pratik olarak yeniden çağırılması mümkündür. Önce ilgili veriler bir defaya mahsus olmak üzere girilir ve "Bilgi Şablonu Sakla" butonuna basılır. Ekrandaki veriler bir paket haline getirilerek özel bir form şeklinde saklanır. Şablona dahil edilmesi istenen sahalar "Seçilenler" bölümüne alınır. Şablona bir isim verilerek kaydedilir. 10

11 Listeye Al: İşaretlenen sahayı Seçilenler bölümüne alır. Listeden Çıkar: Seçilenler listesinde işaretli satırı tekrar Kalanlar bölümüne alır. Bilgi Şablonu Yükle: Daha önce saklanmış bir şablondan verileri yükler. Listeden ilgili şablon işaretlenir ve Seç butonuna tıklanır. Şablonda saklanan veriler ilgili fişin detaylar bölümüne otomatik olarak yerleşir. Seri ve Sıra No: Fiş giriş ekranlarında eğer düzenlenen fiş firmanın kendi evrakına ait ise genellikle otomatik artan seri numaraları kullanılır. Farklı kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere birden çok seri numarası paralel olarak kullanılabilir. Farklı bir seriye geçmek ve o seriye ait ilk boştaki numarayı kullanmak gerektiğinde seriler listesinden seçim yapılır. butonuna tıklanır ve Seri numarası doğru fakat sıra no hatalı ya da kaymış ise numarayı değiştirmek üzere butonuna basılır ve son kalınan numara girilip tamam butonu tıklanır. Artık bu fiş son kalınan numaranın bir büyüğü değeri alacaktır. Koduna/Adına göre değişimi: Bu butona basıldığında hemen solundaki butonunu butonuna ya da butonunu butonuna dönüştürür. Bağlı olduğu master listeyi koduna göre değil de adına göre sıralı liste biçiminde açmak ya da bunun tam tersi için değiştirme fonksiyonu sağlar. Butona tıklanmadan önce adına göre sıralı buton varken Butona tıklanınca koduna göre butonu gelir. Tarih Seçtirici: İlgili tarih sahasına girilen değere göre program, o tarihin haftanın hangi gününe denk düştüğünü bulur ve gösterir. Tarih bilgisi girmek için çeşitli kısa tarih kodları bulunmaktadır. Bu kodlar farklı bir bölümde anlatılacaktır. 11

12 Tarih bilgisini fare ile seçmek isteyen kullanıcılar için Tıklandığında aşağıdaki gibi bir tarih seçtirici ekran açılır. butonu sağlanmıştır. Burada, ilgili ay adına, sağ sol kaydırma butonlarına ve o ayın günlerini gösteren kutucuklara tıklanarak tarih seçilir. Pratik yoldan bugünün tarihini seçmek için Today yazan bölüm tıklanabilir. Geri dönüldüğünde seçilen tarih ilgili kutucuğa otomatik olarak girilmiş olacaktır. Temizle: Fişteki tüm sahaları boşaltır. Sırala: Fişe ait satırları ilgili sıralar. İrsaliye Tarih ve Numaraları: Bir fatura eğer irsaliyeden dönüştürülerek elde edilmiş ise bu kısımda ilgili irsaliye ya da irsaliyelerin tarih ve numaraları gösterilecektir. Kullanıcı, herhangi bir irsaliye ile bağlantısı olmaksızın faturayı girmiş fakat sonradan bu faturanın bazı irsaliyelerle ilişkilendirilmesi gerektiğini farketmiş ise irsaliye bağlantısı için butonunu kullanır. Faturayla ilişkilendirilecek olan irsaliyelerin listesi ekrana geldiğinde Normal Numaralar kısmında bu faturaya bağlanabilecek irsaliye numaraları gösterilir. Eğer kullanıcı pratik yoldan boştaki bir numarayı atamak isterse Serbest Numaralar kısmına elle giriş yapar ve bu satırları seçerek faturaya bağlar. Sabit Veri Girişi: Aynı veya benzer içeriğe sahip peş peşe fatura keserken kullanılır. Eğer aynı mal ya da hizmetlerin birden çok müşteriye fatura edilmesi söz konusu ise ilk faturaya ait satırlar girildikten sonra sabitle kutucuğu işaretlenir. Bu faturanın kaydı tamamlanınca program grid sahaya yazılmış olan satırları sabitleyerek yeni müşteri seçimini bekler. Kullanıcı dilerse yeni düzenleyeceği faturada bazı satırların miktarlarını sıfır yaparak bu satırların alınmamasını sağlayabilir. Fakat yeni satır ekleyemez. 12

13 Durum Çubuğu ve Bilgilendirme Alanı: Bu bölüm, kullanıcının grid sahada bulunduğu aktif hücreye göre kullanabileceği fonksiyon tuşlarını gösteren bir bilgilendirme alanıdır. Aktif hücreden başka bir kolona geçilirse bu defa klavye kısayollarının ve seçilebilecek işlem türlerinin değiştiği görülür. Miktar sahasına gelindiğinde görüntüsü elde edilir. F3 ile Satır Tipini Değiştirme (Stok/Hizmet/Açıklama): Alım ya da satış fişlerinde satırın tipini değiştirmek üzere F3 tuşuna basıldığında aşağıda görüldüğü gibi bir pencere açılır. Kullanıcı, bu pencereden ilgili satırın tipini ne olarak değiştirecek ise o butona tıklar. Varsayılan olarak Stok tipinde olan satır, açıklama satırına, demirbaş girilebilen bir satıra ya da hizmet satırına dönüştürülebilir. Diyelim ki satır tipi "Açıklama" olarak değiştirilsin. Tekrar stok tipine döndürmek gerektiğinde bu kez yeniden F3 tuşuna basılır ve bu defa satır tipi Stok seçilir. KAYDETME, ONAYLAMA, BAŞLATMA DÜĞMELERİ Kaydet: Yapılan değişikliğin saklanmasını, geçerli olmasını sağlar. Tamam: Bir bilgi veya uyarı penceresinde yer alan bilgiler okunduktan sonra bu düğmeye basılarak geri dönülür. Aynı zamanda onay vermek için de kullanılır. Başlat: Veriler üzerinde yeniden hesaplama, düzenleme, iyileştirme, toplu değişiklik vb. işlemleri başlatır. Bu düğmeye basıldığında ilgili pencere genellikle ekranda kalır ve başlatılan işlem sona erdiğinde kullanıcı bilgilendirilir. 13

14 HAREKET FİŞİ LİSTELERİNE ÖZGÜ ARAÇLAR Aşağıda bir hareket fişi listesi ekran örneği verilmiştir. Hareket fiş listelerinin bir çoğunda bu örneğe benzer bir yapı kullanılmaktadır. Düzenlenen fiş başlıkları daima görünür durumdayken fiş detayları, görev bölmesi ve kayıt tarihçesi alanları isteğe bağlı olarak kapatılabilir. Fiş başlığı - Fiş Detayları - Kayıt Tarihçesi alanları arasında kalan yatay çizgiler hareket ettirilerek bu kısımların her birinin yüksekliği değiştirilebilmektedir. Görev Tablosu:Ekranın sol tarafında mavi zemin üzerine yerleştirilmiş komutlardan oluşan görev bölmesinin kapatılıp açılmasını sağlar. İçerikli Göster: Seçilen fiş başlığına ait detayları (içindeki satırları) gösterir/gizler. Ekran örneğinde "Fiş Detayları" olarak adlandırılan bölüm görünmüyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Kaydın Tarihçesi (Log): Fişe ait kayıt bilgilerini (hangi tarihte, saat kaçta, hangi kullanıcı tarafından, hangi ip nolu terminalden ne tür işlem yapıldı?) gösteren bölümü kapatır/açar. Eğer kayıt tarihçesi alanı görünmüyorsa bu kutucuğun işaretlenmesi yeterlidir. Güvenlik önlemi olarak bazı kullanıcıların kayıt tarihçesini görmeleri istenmeyebilir. Bu durumda söz konusu kullanıcılar ekranlarında böyle bir düğmeyi dahi göremeyecektir. 14

15 KAPANIR AÇILIR YAPILAR Görev tablosu komut grubu daralt/genişlet: Görev tablosunda Fiş, Yazdır, Diğer, Muh. Entegrasyon adlarıyla gösterilen her bir grubun içinde yer alan komutları gizlemek ve tekrar görünür duruma getirmek için ilgili grup adının sonundaki butonlarına tıklanır. Her grup diğerinden bağımsız olarak gizlenebilir ya da görünür hale getirilebilir. Menü adımları Genişlet/Daralt : Aşağıda bir örneği verilen ağaç şeklindeki menü adımlarını veya kademeli gösterim şeklinin seçildiği raporlarda ilgili başlığa ait detayları gizlemek göstermek için kullanılır. RENK SEÇTİRİCİ Renk seçimi yapılabilen hemen her menü adımında bulunur. Standart bir Windows aracıdır. Temel renkler arasında olmayan bir renk için butonuna tıklanır. Rengin tonu, açıklığı vs. ayarlandıktan sonra butonu ile özel renkler kısmına eklenir. 15

16 F3 - HIZLI KOD BAŞLAT Hızlı Kod Başlat: Ana menüde sol üst köşede görülen bu alana F3 tuşu ile gelinir. Gidilecek menü adımına ait kısa erişim kodu yazıldığında ilgili pencerenin otomatik olarak açıldığı görülür. Menü adımlarının tam listesine Dosya/Program/Menü Adımları adımından erişilebilir. F7 - HIZLI AD BAŞLAT Ana menüde F7 tuşuna basılarak hızlı arama bölümüne gelinir. Burada aranılan menü adımının içinde geçen birkaç karakter yazıldığında program otomatik olarak menü adımlarını süzer ve sadece bu isme yakın olanları gösterir. Aranılan menü adımı görüntülenmeye başladığında yön tuşlarıyla seçilir ve Enter tuşu ile çalıştırılır. NOT: Klavye kısayolları, tarih, sayısal veri girişi ve diğer klavye kullanım teknikleri için TUŞ REHBERİ adlı dokümanı inceleyiniz. SKOR YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - (ARALIK 2012) 16

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi ÇORUM, KASIM 2012 2 Kısaltmalar Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Hizmet Detay Belgesi Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Laboratuvarı Kanser Erken Teşhis

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

GO3 Kullanım Dökümanı

GO3 Kullanım Dökümanı Ürün Bölüm GO3 Kullanım Dökümanı GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir. Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir.

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir. 1. AMAÇ Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir. 2. KAPSAM Bu talimat depo ve şubelerde yapılan mal kabul, ürün sevki ve sayım süreçlerini

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ Versiyon : 3.6.7.9 ve üstü (Ayrıca DerYonetici 1.0.8.0 ve üstü) İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 31.03.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK 1 EVRAK OLUŞTUR... 3 1.1 Gizlilik Derecesi... 5 1.2 Yazı Durumu... 5 1.3 Konu Grubu ve Konu seçme... 6 1.3.1 Konu Grubu Favori Belirleme... 7 1.4

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri Terimler ve Kısaltmalar Terim / Kısaltma ABAP HR (HCM) OM SAP ASAP O S C P Açıklama Advanced Business Application Programming

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Seyir Bilişim tarafından Kalibrasyon firmaları için tasarlanan KALİBRASYON OTOMASYON SİSTEMİ kapsamında hazırladığımız MICROCAL programımız

Seyir Bilişim tarafından Kalibrasyon firmaları için tasarlanan KALİBRASYON OTOMASYON SİSTEMİ kapsamında hazırladığımız MICROCAL programımız Seyir Bilişim tarafından Kalibrasyon firmaları için tasarlanan KALİBRASYON OTOMASYON SİSTEMİ kapsamında hazırladığımız MICROCAL programımız Yukarıdaki gibi gördüğünüz gibi programımız açıldığı zaman kullanıcıyı

Detaylı

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/ Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/ İndirilecek KDV Raporları http://www.derece.com.tr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1295 1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Yazar:

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2015 Sayfa No : 1 / 16 İçindekiler GİRİŞ SAYFASI... 2 E-İmza ile Giriş... 2 Mobil İmza ile Giriş... 3 Kullanıcı Adı ve Şifre ile

Detaylı

1 Nisan 2010. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Stok

1 Nisan 2010. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Stok 1 Nisan 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Stok EXCEL DEN STOK MODÜLÜNE KART AKTARIMI IMPORT AND EXPORT DATA ĐLE Yeni müşterilerimiz ve sistemini yeniden kurmak isteyen

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

VİO kuruluş İŞLEMLERİ

VİO kuruluş İŞLEMLERİ VİO kuruluş İŞLEMLERİ Doküman Kodu : RVK-01 Açıklama : Vio Kuruluş Kapsam : Vio Ticari Program Kuruluş Revizyon No : 1 Yayın Tarihi : Şubat 2013 BAŞLARKEN Vio Ticari Programlarını bilgisayara kurmak için

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

Sağlık Tesisleri nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman

Sağlık Tesisleri nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman Sağlık Tesisleri nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman Sağlık Tesisleri, HBYS yoluyla servislerden gelen malzeme taleplerini değerlendirir, stokta olmayan malzemelerin teminini, doğrudan

Detaylı

Logo da Raporlama Düzeni

Logo da Raporlama Düzeni Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Logo da Raporlama Düzeni Logo Ürünlerinde Raporlama İşlemleri 9/3/2013 İçindekiler Rapor Ekranı... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI

KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI 1 KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI EĞİTİM DÖKÜMANI V3.0 2 siparis.kayserisunger.com adresine girildiğinde ya da http://www.kayserisunger.com sitesi üzerinde yer alan Bayi Girişi butonu yardımıyla yukarıda

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı