TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ"

Transkript

1 Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak 2006 yılında yapılmış olan Çocuk İşgücü Araştırması için 20/04/2007 yılında yayımlanan haber bülteni sonuçlarına göre 1 ; Ülkemizde 6-17 yaş arası çocuklar, kurumsal olmayan nüfusun %22,3 ünü oluşturmaktadır. genelinde 6-17 yaş arası çocukların %35,6 sı, kentsel yerlerde %33,2 si ve kırsal yerlerde de %39,8 i çalışmaktadır. genelinde 6-17 yaş arası çalışan çocukların %66,6 sını yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. sel yerlerde aynı yaş grubunun 6-17 yaş arası çalışan çocuk içindeki oranı %74,6 ya yükselmekte, kırsal yerlerde ise %59,2 ye gerilemektedir. genelinde tüm çalışan nüfus içinde 6-17 yaş arası çalışan çocukların oranı %4,2 iken, bu oran kentsel yerlerde %3,4 e gerilemekte, kırsal yerlerde ise %5,3 e yükselmektedir. Ülke genelinde çalışan çocukların %31,5 i bir okula devam ederken, %68,5 i ise okula devam etmemektedir yaş arası ülke genelinde bir okula devam eden çocukların %42,8 i ev işlerinde çalışırken, bu oran erkek çocuklarda %35,3 e gerilerken, kız çocuklarında ise %51,0 a yükselmektedir yaş arası bir okula devam etmeyen çocukların genelinde %44,4 ü ev işlerinde çalışırken, erkekler çocuklar için bu oran %18,0 kız çocuklar için %62,9 oranına yükselerek tepe noktası yapmaktadır. 1 Araştırma 2006 yılında yapılmıştır ve verilen sonuçlar ilgili yıl için nüfus projeksiyonlarına göre düzeltme faktörü kullanılarak verilen tahmin sonuçlarıdır.

2 Sayfa 2 de 6-17 yaş arası çalışan çocuklardan %40,9 u tarım sektöründe çalışırken, kentsel yerlerde tarım sektöründe çalışan çocuk oranı %7,0, kırsal yerlerde ise %72,2 olmaktadır. sal yerlerde 6-17 yaş arası çocuklar tarım sektöründe çalışırken, kentsel yerlerde sanayi sektöründe yoğun olarak çalışmaktadır. sel yerlerde 6-17 yaş arası çalışan çocuklar yoğun olarak ücretli iken, kırsal yerlerde ise ücretsiz aile işçisidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve TÜİK arasında imzalanan projeler çerçevesinde ve 2006 yılında Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) Kapsamında Çocuk İşgücü Anketi, TÜİK in periyodik Hanehalkı İşgücü Anketlerine modüler bir uygulama olarak yapılmıştır. Çocuk 2 İşgücü Anketi; 2006 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kentsel kesimden örnek hanehalkı, kırsal kesimden hanehalkı olmak üzere toplam örnek hanehalkı ile anket yapılmış ve yaş ve üzeri fertle görüşülmüş ve bu fertlerinde i, 6-17 yaş arası çocuklar olmuştur. Çalışan çocukların;, kent 3 ve kır 4 düzeyinde çalışma durumu, ev işlerinde çalışma durumu, öğrenime devam etme durumu, çalıştığı sektör ve işteki durumu analiz edilmiş ve yorumlar verilmiştir. I. Yaş Grubu, Cinsiyete göre Çalışan Çocuklar genelinde kurumsal olmayan nüfusun 5 %22,3 ünü 6-17 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. istihdam edilenlerin %4,2 sini 6-17 yaş arası çalışan çocuklar oluştururken, toplam istihdam edilen erkek nüfus içinde 6-17 yaş arası çalışan erkek çocuk oranı %3,7, kız çocuk oranı da %5,5 tir. Bu sonuç ülke genelinde kız çocukların, erkek çocuklara göre çalışma hayatına daha erken başladığına işaret etmektedir yaş yaş arası fertlerdir. 3 Nüfusu ve üzeri olan yerleşim yerleridir. 4 Nüfusu ve üzeri olan yerleşim yerleridir. 5 Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla ya da orduevinde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.

3 Sayfa 3 arası istihdam edilenlerin %33,4 ünü 6-14 yaş arası çocuklar, %66,6 sını yaş arası çocuklar oluştururken, 6-17 yaş çalışan erkek çocukların %32,8 ini 6-14 yaş arası, %67,2 sini de yaş arası erkek çocuklar oluşturmaktadır. genelinde 6-17 yaş arası çalışan kız çocuklarının %34,7 sini 6-14 yaş arası kız çocukları, %65,3 ünü ise yaş arası kız çocukları oluşturmaktadır. sel yerlerde kurumsal olmayan nüfusun %21,6 sını 6-17 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır ve kentsel kesimde 6-17 yaş arası çocuklarda istihdam oranı %4,6 dır. sel kesimde toplam istihdam edilenler içinde 6-17 yaş arası çalışan erkek çocukların oranı %3,2, toplam istihdam edilen kadınlar arasında da 6-17 yaş arası çalışan kız çocuklarının oranı %4,2 dir. sel kesimde toplam 6-17 yaş arası çalışanların %25,4 ünü 6-14 yaş, %74,6 sını da yaş arası çocuklar oluştururken, 6-17 yaş arası çalışan erkek çocukların %25,2 si 6-14 yaş, %74,8 i ise yaş arası çocuktur yaş arası çalışan kız çocukların %25,8 i 6-14 yaş arası, %74,2 si de yaş arası çocuktur. Oran olarak erkek ve kız çocuklar arasında önemli bir fark olmadığı dikkati çekmektedir. sal yerlerde kurumsal olmayan nüfusun %23,4 ünü 6-17 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. sal kesimde 6-17 yaş arası çocuklarda istihdam oranı %7,9 dur. sal kesimde toplam istihdam edilenler içinde 6-17 yaş arası çalışan çocukların oranı %5,3 olup, bu oran erkek çocuklar için %4,6 ya gerilemekte, kız çocukları için ise %6,6 ya yükselmektedir. sal kesimde toplam 6-17 yaş arası çalışanların %40,8 ini 6-14 yaş arası, %59,2 sini de yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. sal kesimde 6-17 yaş arası çalışan erkek çocukların %41,6 sı 6-14 yaş arası, kız çocukların da %39,8 i 6-14 yaş arası çalışan çocuklardır. sel kesimin tersine, kırsal yerlerde erkek çocuklar çalışma hayatına daha erken atılıyor görülmektedir (Bkz; Tablo 1, Grafik 1).

4 Sayfa 4 Tablo 1. Yaş Grubu ve Cinsiyete göre Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus ve İstihdam Cinsiyet Yaş Grupları Kurumsal İstihdam İstihdam Kurumsal Olmayan Edilenler Oranı Olmayan Sivil Nüfus Sivil Nüfus İstihdam Edilenler İstihdam Oranı Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus İstihdam Edilenler (Bin) Kişi İstihdam Oranı , , , Yaş ı , , , , , , , , , , , , Yaş ı , , , , , , , , , , , , Yaş ı , , , , , , , , ,6 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, ILO, 2006 Yılı Çocuk İşgücü Araştırması Sonuçları. Grafik 1. Yaş Gruplarına göre ve Çocukların İstihdam Oranları

5 Sayfa 5 II. Yaş Grubu, Cinsiyete göre İstihdam Edilen Çocuklar genelinde 6-17 yaş arası toplam bin çocuğun %5,9 u istihdam edilmekte, %43,1 i ev işlerinde çalışmakta ve %51,1 i de çalışmamaktadır yaş arası toplam çocuklarda istihdam edilenlerin oranı %2,6, ev işlerinde çalışanların oranı ise %39,1 iken, bu oranlar yaş grubundaki çocuklarda istihdam edilme için %16,9, ev işlerinde çalışma için de %56,0 olmaktadır. genelinde 6-17 yaş arası erkek çocuklarda istihdam oranı %7,7, ev işlerinde çalışma oranı %33,1 dir. çocuklarda alt yaş grubunda olanlarda istihdama katılım oranı, 6-14 alt yaş grubuna göre daha yüksektir yaş arası kız çocuklarında ise istihdama katılım oranı %4,0 iken, alt yaş grubunda oran %11,3 e yükseltmektedir. sel kesimde 6-17 yaş arası çalışan toplam çocuklarda istihdama katılım oranı %4,6, ev işlerinde çalışma oranı ise %45,7 dir. sel kesimde 6-14 alt yaş grubundaki çocukların %1,5 i istihdamda iken, %42,1 i ev işlerinde çalışmaktadır. Ancak, yaş grubundaki toplam çocuklarda hem istihdama katılım oranı, hem de ev işlerinde çalışma oranı yükselmekte ve değerler sırası ile %14,2 ve %56,8 olmaktadır. sel kesimde alt yaş grubunda çalışmayan erkek çocuk oranı %38,7 iken, kız çocuklarında bu oran %18,1 e gerilemektedir. sal kesimde de 6-17 yaş arası toplam çocukların %7,9 u istihdamda olup, çalışmayan çocuk oranı %53,2 dir ve bu oran kentsel kesimden daha yüksektir. sal kesimde alt yaş grubunda istihdamda olan erkek çocuk oranı %21,4 e kadar yükselmektedir. sal kesimde alt yaş grubundaki erkek çocukların %27,1 i istihdamda iken, aynı yaş grubundaki kız çocukların ise %73,1 i ev işlerinde çalışmaktadır. sal kesimde alt yaş grubunda çalışmayan erkek çocuk oranı %40,0 iken, bu oran aynı yaş grubundaki kız çocuklarında sadece %10,4 tür. sal kesimde alt yaş grubundaki kız çocukların çok önemli bir oranının ev işlerinde çalışması da dikkat çekici bir sonuçtur (Bkz, Tablo 2, Grafik 2).

6 Sayfa 6 Tablo 2. Yaş Grubu, Cinsiyet ve Çalışma Durumuna göre Çocuklar Düzey Cinsiyet Yaş Grupları Çocuk İstihdam Sayısı Edilen (Bin) Kişi Çalışmayan 6-17 Yaş ı Yaş ı Yaş ı Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı ORANSAL DEĞERLER 6-17 Yaş ı 100,0 5,9 43,1 51, ,0 2,6 39,1 58, ,0 16,9 56,0 27, Yaş ı 100,0 7,7 33,1 59, ,0 3,3 31,5 65, ,0 22,3 38,6 39, Yaş ı 100,0 4,0 53,1 42, ,0 1,8 46,9 51, ,0 11,3 73,7 15, Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total 100,0 4,6 45,7 49, ,0 1,5 42,1 56, ,0 14,2 56,8 29, Yaş ı 100,0 6,6 37,0 56, ,0 2,2 35,5 62, ,0 19,8 41,4 38, Yaş ı 100,0 2,5 54,9 42, ,0 0,8 49,0 50, ,0 7,9 74,0 18, Yaş ı 100,0 7,9 39,0 53, ,0 4,1 34,6 61, ,0 21,4 54,6 24, Yaş ı 100,0 9,6 26,8 63, ,0 5,0 25,2 69, ,0 27,1 32,9 40, Yaş ı 100,0 6,3 50,5 43, ,0 3,2 43,8 53, ,0 16,5 73,1 10,4 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, ILO, 2006 Yılı Çocuk İşgücü Araştırması Sonuçları. Ev işlerinde Çalışan

7 Sayfa 7 Grafik 2. Yaş Gruplarına göre İstihdamda Olan ve Çocukları III. Yaş Grubu, Cinsiyete göre Okula Devam Eden ve İstihdam Edilen Çocuklar genelinde bin 6-17 yaş arası çocuk okula devam etmekte ve bunların %2,2 si istihdam edilmekte, %42,8 i ise ev işlerinde çalışmaktadır. Bir başka ifade ile 302 bin çocuk hem çalışmakta, hem de eğitimlerine devam etmektedir. genelinde 6-17 yaş arası çocukların oran olarak çoğunluğu 6-14 alt yaş grubunda yer almakta ve bu yaş grubundaki toplam çocukların %1,7 si istihdamdır alt yaş grubundaki toplam çocukların ise %4,7 si hem çalışmakta, hem de eğitime devam etmektedir. genelinde 6-17 yaş arası hem çalışan, hem de eğitime devam eden erkek çocuk oranı %3,1 iken, bu oran 6-14 alt yaş grubunda %2,3 olmakta, alt yaş grubunda ise %6,6 ya yükselmektedir yaş grubunda genelinde hem çalışan, hem de eğitime devam eden kız çocuk oranı %1,2 iken bu oran alt yaş grubunda %2,4 e yükselmektedir.

8 Sayfa 8 sel kesimde 6-17 yaş grubunda toplam çocukların %1,5 i çalışmakta ve eğitimlerine devam etmekte iken, erkek çocuklarında bu oran %2,3, kız çocuklarında ise 6 olmaktadır. sel kesimde 6-14 alt yaş grubunda okula devam eden ve çalışmayan çocuk oranı %56,0 iken, erkek çocuklarında bu oran %61,6 ya yükselmekte, kız çocuklarında ise %50,1 e gerilemektedir. sel yerlerde alt yaş grubunda erkek çocukların %5,8 gibi oldukça önemli bir bölümü hem çalışmakta, hem de eğitime devam etmektedir. sal yerlerde ise, 6-17 yaş arası toplam çocukların %3,4 ü çalışmakta ve aynı zamanda eğitimlerine devam etmektedir alt yaş grubunda eşanlı olarak okuyan ve çalışan çocuk oranı %3,0, alt yaş grubunda ise %6,0 dır alt yaş grubunda kırsal yerlerde erkek çocukların %8,5 i hem okula devam etmekte, hem de çalışmakta iken, aynı yaş grubundaki kız çocukların %77,1 i hem okula devam etmekte, hem de ev işlerinde çalışmaktadır alt yaş grubunda okula devam eden erkek çocuklarda çalışmayan çocuk oranı %70,1 iken, bu oran aynı yaş grubundaki kız çocuklarında %55,6 dır (Bkz; Tablo 3, Grafik 3).

9 Sayfa 9 Tablo 3. Yaş Grubu, Cinsiyet ve Çalışma Durumuna göre Okula Devam Eden Çocuklar Düzey Cinsiyet Yaş Grupları Okula Devam İstihdam Edilen Ev İşlerinde Eden Çocuk Çocuk Sayısı Çalışan Çocuk Sayısı Sayısı (Bin) Kişi Çalışmayan Çocuk Sayısı 6-17 Yaş ı Yaş ı Yaş ı Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı ORANSAL DEĞERLER 6-17 Yaş ı 100,0 2,2 42,8 55, ,0 1,7 39,6 58, ,0 4,7 59,6 35, Yaş ı 100,0 3,1 35,3 61, ,0 2,3 32,8 64, ,0 6,6 47,2 46, Yaş ı 100,0 1,2 51,0 47, Bin - Male - - Total Thousands - Total 100,0 1,0 46,7 52, ,0 2,4 75,2 22, Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total 100,0 1,5 46,3 52, ,0 0,9 43,1 56, ,0 4,2 60,4 35, Yaş ı 100,0 2,3 39,3 58, ,0 1,4 37,0 61, ,0 5,8 49,2 45, Yaş ı 100,0 0,6 53,8 45, ,0 0,3 49,6 50, ,0 2,2 74,4 23, Yaş ı 100,0 3,4 37,0 59, ,0 3,0 34,0 63, ,0 6,0 57,6 36, Yaş ı 100,0 4,4 28,4 67, ,0 3,7 26,2 70, ,0 8,5 42,6 48, Yaş ı 100,0 2,3 46,2 51, ,0 2,2 42,2 55, ,0 2,9 77,1 20,0 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, ILO, 2006 Yılı Çocuk İşgücü Araştırması Sonuçları.

10 Sayfa 10 Grafik 3. Yaş Gruplarına, Cinsiyete göre Eğitime Devam Eden ve Aynı Zamanda Çalışan Çocuk Oranı IV. Yaş Grubu, Cinsiyete göre Okula Devam Etmeyen ve İstihdam Edilen Çocuklar genelinde 6-17 yaş grubundaki toplam çocukların %26,3 gibi yaklaşık 1/3 ü istihdam edilmektedir. Bu oran oldukça yüksek bir orandır alt yaş grubunda okula devam etmeyen ancak, istihdamda olan çocuk oranı %13,1 iken, alt yaş grubunda istihdamda olan çocuk oranı %34,4 e yükselmektedir alt yaş grubunda okula devam etmeyen ve çalışmayan çocuk oranı %14,8 iken, 6-14 alt yaş grubunda oran %52,8 dir. Okula devam etmeyen erkek çocuklardan 6-14 alt yaş grubunda olanların %18,7 si istihdamda iken, alt yaş grubunda olanların ise %52,2 si yarısından fazlası istihdamdadır. Okula devam etmeyen kız çocuklarından 6-14 alt yaş grubunda olanların %9,5 i istihdamda iken, oran alt yaş grubunda %21,3 e yükselmektedir. genelinde okula devam etmeyen kız çocukların, erkek çocuklarına göre daha fazla oranda ev işlerinde çalıştıkları sonucu gözlenmektedir.

11 Sayfa 11 sel kesimde okula devam etmeyen alt yaş grubunda toplam çocukların %34,0 ı istihdamda iken, bu oran aynı yaş grubundaki erkek çocuklarda %51,9, kız çocuklarında ise %17,4 tür alt yaş grubunda okula devam etmeyen toplam çocukların %60,8 i çalışmamaktayken, aynı yaş grubundaki erkek çocukların %73,7 si ve kız çocukların da %50,0 ı çalışmamaktadır (Bkz; Tablo 4, Grafik 4).

12 Sayfa 12 Tablo 4. Yaş Grubu, Cinsiyet ve Çalışma Durumuna göre Okula Devam Etmeyen Çocuklar Düzey Cinsiyet Yaş Grupları Okula Devam İstihdam Edilen Ev İşlerinde Etmeyen Çocuk Çocuk Sayısı Çalışan Çocuk Sayısı Sayısı (Bin) Kişi Çalışmayan Çocuk Sayısı 6-17 Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı ORANSAL DEĞERLER 6-17 Yaş ı 100,0 26,3 44,4 29, ,0 13,1 34,1 52, ,0 34,4 50,8 14, Yaş ı 100,0 40,2 18,0 41, ,0 18,7 10,8 70, ,0 52,2 22,1 25, Yaş ı 100,0 16,7 62,9 20, ,0 9,5 49,0 41, ,0 21,3 72,0 6, Yaş ı 100,0 25,8 41,6 32, ,0 11,5 27,7 60, ,0 34,0 49,6 16, Yaş ı 100,0 39,1 19,3 41, ,0 15,3 11,0 73, ,0 51,9 23,8 24, Yaş ı 100,0 14,0 61,5 24, ,0 8,4 41,6 50, ,0 17,4 73,3 9, Yaş ı 100,0 26,7 47,3 26, ,0 14,4 40,0 45, ,0 34,8 52,0 13, Yaş ı 100,0 41,3 16,4 42, ,0 23,0 10,6 66, ,0 52,2 19,9 27, Yaş ı 100,0 18,8 64,1 17, ,0 10,2 54,6 35, ,0 24,7 70,6 4,7 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, ILO, 2006 Yılı Çocuk İşgücü Araştırması Sonuçları.

13 Sayfa 13 Grafik 4. Yaş Gruplarına, Cinsiyete göre Eğitime Devam Etmeyen ve Çalışan Çocuk Oranı V. Yaş Grubu, Cinsiyete göre Sektörler Bazında Çalışan Çocuklar genelinde 6-17 yaş grubunda çalışan çocukların %40,9 u tarım sektöründe, %28,3 ü de sanayi sektöründe çalışmaktadır. genelinde 6-14 alt yaş grubunda toplam çocukların %57,2 si tarım sektöründe çalışırken, alt yaş grubundaki çocukların ise %34,6 sı sanayi sektöründe çalışmaktadır alt yaş grubunda erkek çocukların %49,5 i tarım, alt yaş grubundaki erkek çocukların da %36,5 i sanayi sektöründe çalışmaktadır. Çalışan kız çocukların ise gerek 6-14 alt yaş grubu, gerekse alt yaş grubunda olanları tarım sektöründe ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

14 Sayfa 14 sel yerlerde 6-17 yaş arası, 6-14 alt taş grubu ve alt yaş grubunda çocuklar ağırlıklı olarak sanayi sektöründe çalışmaktadır. sel yerlerde erkek çocukların 6-17 yaş arası toplamı %43,5 oranı ile sanayi sektöründe, 6-14 alt yaş grubundaki erkek çocukların %42,4 ü ticaret sektöründe ve alt yaş grubundaki erkek çocukların da %47,4 ü sanayi sektöründe çalışmaktadır. sel yerlerde kız çocukları 6-17 yaş arası, 6-14 alt yaş grubu ve alt yaş grubunda olmak üzere her üç grupta da ağırlıklı olarak sanayi sektöründe çalışmaktadır. sal kesimde ise geneline ve kentsel yerlere göre çok daha homojen bir yapı dikkati çekmektedir. sel yerlerde ve kırsal yerlerde 6-17 yaş toplamı, 6-14 alt yaş grubu ve alt yaş grubunda erkek ve kız çocukları ağırlıklı olarak tarım sektöründe çalışmaktadır alt yaş grubunda erkek çocukların %75,8 i, aynı yaş grubundaki kız çocukların %90,2 si tarım sektöründe çalışmaktadır. sal kesimde sanayi sektöründe en yüksek oranla çalışan %21,1 oranı ile alt yaş grubundaki erkek çocuklardır. sal kesimde ticaret sektöründe en yüksek oranla çalışan %15,8 oranı ile 6-14 alt yaş grubundaki erkek çocuklardır (Bkz; Tablo 5, Grafik 5).

15 Sayfa 15 Tablo 5. Yaş Grubu, Cinsiyet ve Sektörlere göre Çalışan Çocuklar (Bin) Kişi Düzey Cinsiyet Yaş Grupları Sektörlere göre Çalışan Çocuk Sayısı Tarım Sanayi Ticaret Hizmet 6-17 Yaş ı Yaş ı Yaş ı Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı ORANSAL DEĞERLER 6-17 Yaş ı 100,0 40,9 28,3 21,4 9, ,0 57,2 15,7 20,4 6, ,0 32,9 34,6 21,9 10, Yaş ı 100,0 32,2 29,5 27,7 10, ,0 49,5 15,0 26,7 8, ,0 23,8 36,5 28,2 11, Yaş ı 100,0 58,0 26,1 9,2 6, ,0 71,4 17,0 8,9 2, ,0 50,9 30,8 9,3 8, Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total 100,0 7,0 46,5 33,1 13, ,0 15,5 36,2 37,1 11, ,0 4,1 50,0 31,8 14, Yaş ı 100,0 4,2 43,5 38,4 14, ,0 12,9 31,8 42,4 12, ,0 1,2 47,4 37,1 14, Yaş ı 100,0 14,8 54,9 18,0 12, ,0 22,6 48,4 22,6 6, ,0 12,1 57,1 16,5 14, Yaş ı 100,0 72,2 12,0 10,8 5, ,0 81,3 3,9 11,3 3, ,0 66,0 17,5 10,4 6, Yaş ı 100,0 64,1 13,9 15,6 6, ,0 75,8 3,3 15,8 5, ,0 56,0 21,1 15,4 7, Yaş ı 100,0 83,5 9,2 4,4 2, ,0 90,2 4,9 3,7 1, ,0 79,0 12,1 4,8 4,0 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, ILO, 2006 Yılı Çocuk İşgücü Araştırması Sonuçları.

16 Sayfa 16 Grafik 5. Yaş Gruplarına, Cinsiyete göre Sektörler Düzeyinde Çalışan Çocuk Oranı VI. Yaş Grubu, Cinsiyete ve İşteki Duruma göre Çalışan Çocuklar genelinde 6-17 yaş arası ve alt yaş grubunda toplam, erkek ve kız çocuklar oran olarak ağırlıklı biçimde ücretli olarak çalışırken, 6-17 yaş grubunda müteşebbis olarak çalışan çocuk oranı maksimum değerini %3,5 oranı ile alt yaş grubu erkek çocuklarda sahiptir. sel kesimde 6-17 yaş arası toplam çocukların %77,7 si, aynı yaş grubunda erkek çocukların %74,5 ve kız çocukların %86,7 si ücretli çalışmaktadır. sel kesimde 6-14 alt yaş grubunda toplam çocukların %57,8 si, erkek çocukların %55,3 ü ve kız çocukların da %64,5 i ücretli çalışmaktadır alt yaş grubunda kentsel kesimde toplam çocukların %84,5 i, erkek çocukların %81,0 ı ve kız çocukların da %94,3 ü ücretli çalışmaktadır.

17 Sayfa 17 sal kesimde ise 6-17 yaş arası çocukların %66,5 i, erkek çocukların %64,1 i ve kız çocukların da %69,9 u ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. sal yerlerde 6-14 alt yaş grubunda toplam çocukların %78,4 ü, erkek çocukların %79,7 si ve kız çocukların da %76,8 i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır alt yaş grubundaki toplam çocukların %58,2 s, erkek çocukların %53,5 i ve kız çocukların da %64,8 i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. sel kesimde erkek ve kız çocuklarının 6-17 yaş arası, 6-14 alt yaş grubu ve alt yaş grubunda ağırlıklı olarak ücretli çalıştığı, kırsal yerlerde ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı sonucu dikkati çekmektedir (Bkz; Tablo 6, Grafik 6).

18 Sayfa 18 Tablo 6. Yaş Grubu, Cinsiyet ve İşteki Duruma göre Çalışan Çocuklar (Bin) Kişi Düzey Cinsiyet Yaş Grupları İşteki Duruma göre Çalışan Çocuk Ücretli Müteşebbis Ücretsiz Aile İşçisi 6-17 Yaş ı Yaş ı Yaş ı Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı Yaş ı ORANSAL DEĞERLER 6-17 Yaş ı 100,0 53,5 2,7 43, ,0 34,1 2,2 63, ,0 63,3 3,0 33, Yaş ı 100,0 55,4 3,2 41, ,0 33,8 2,4 63, ,0 65,9 3,5 30, Yaş ı 100,0 50,0 1,8 48, Bin - Male - - Total Thousands - Total 100,0 34,5 1,8 63, ,0 58,2 1,9 39, Bin Yaş - Male - - Total ı Thousands - Total 100,0 77,7 3,5 18, ,0 57,8 4,3 37, ,0 84,5 3,2 12, Yaş ı 100,0 74,5 3,9 21, ,0 55,3 3,5 41, ,0 81,0 4,0 15, Yaş ı 100,0 86,7 2,5 10, ,0 64,5 6,5 29, ,0 94,3 1,1 4, Yaş ı 100,0 31,5 2,0 66, ,0 20,6 1,0 78, ,0 39,1 2,7 58, Yaş ı 100,0 33,6 2,4 64, ,0 18,7 1,6 79, ,0 43,6 2,9 53, Yaş ı 100,0 28,6 1,5 69, ,0 23,2 0,0 76, ,0 32,8 2,4 64,8 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, ILO, 2006 Yılı Çocuk İşgücü Araştırması Sonuçları.

19 Sayfa 19 Grafik 6. Yaş Gruplarına, Cinsiyete ve işteki Duruma göre Çalışan Çocuk Oranı Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihini adresinde İSTATİSTİKLER başlığı altında, Takvimden görebilirsiniz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2009 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2017 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2008 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2007 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2016 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 17/08/2015 tarihinde 2015 yılı Mayıs dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı Ocak dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU NİSAN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı Nisan dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2015 tarihinde 2015 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ EYLÜL 2014 2014 yılı Eylül döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 537 bin kişi artarak 3 milyon 64 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 10,5, Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı İşgücü Maliyet Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 09/03/2012 tarihinde yayımlanan 2011 Yılı İşgücü Maliyet Endeksi konulu haber bültenine göre;

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28/02/2011 tarihinde yayımlanan 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2014 2014 yılı Haziran döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 9,1, Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları TÜİK tarafından, 12/10/2012 tarihinde yayımlanan 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ağustos Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları TÜİK tarafından, tarihinde yayımlanan 2011 yılı Ağustos ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER Eğitici Eğitimi Ankara Eylül 2011 1 İÇERİK 2011 NKA Amaç, Yasal Dayanak, Kapsam, Yöntem Alanda Kullanılacak Formlar Alan Uygulama Aşamaları 2 AMAÇ ADNKS,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş )

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş ) Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; ülkelerin kalkınmasında, ülkenin dünyadaki etki alanını genişletmesinde potansiyel bir güç olarak önemli bir faktördür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO!

GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Aralık 2017, İstanbul GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO! GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17,2! GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON 900 BİN!

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) (Ekim 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2014 tarihli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6 MİLYON 2,6 MİLYON GENÇ BOŞTA GEZİYOR

GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6 MİLYON 2,6 MİLYON GENÇ BOŞTA GEZİYOR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 19 Haziran 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- HAZİRAN 2018 GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6 MİLYON 2,6 MİLYON GENÇ BOŞTA GEZİYOR GERÇEK İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,7!

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Dış Ticaret Endeksleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

Eğitim Semineri - IV 29 Mayıs 2014

Eğitim Semineri - IV 29 Mayıs 2014 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me 29 Mayıs 2014 29 Mayıs 2014 SABAH AKIŞ GİRİŞ Video röportaj/araştırmalar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Perakende Satış Hacim Endeksi Sanayi Ciro Endeksi Sanayi Üretim Endeksi Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri Küçük

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR! KAYITDIŞI ve GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA

İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR! KAYITDIŞI ve GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Ocak 2018, İstanbul İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR! KAYITDIŞI ve GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17,1! GENİŞ TANIMLI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Temmuz Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 17/09/2012 tarihinde açıklanan, 2012 yılı Temmuz ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Ağustos Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 17/10/2012 tarihinde açıklanan, 2012 yılı Ağustos ayı Özel Sektörün

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı tarafından 16/10/2012 tarihinde yayımlanan 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu na göre;

Detaylı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU İşsizlik çığ gibi: Bir yılda 501 bin yeni işsiz Ekonomide küçülme işsizliği tetikliyor Sanayi üretimi bir yılda yüzde 6,5 azaldı Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29) (Nisan 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

MAKROİKTİSAT (İKT209)

MAKROİKTİSAT (İKT209) MAKROİKTİSAT (İKT209) Ders 3: İşsizlik Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU İktisat Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1 Derste İncelenen Konular İşsizliğin ölçülmesi İşsizliğin türleri

Detaylı

Özet Değerlendirme 1

Özet Değerlendirme 1 Özet Değerlendirme 1 SURİYELİ MÜLTECİ HAYATLAR MONİTÖRÜ ÇALIŞMANIN KAPSAMI İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Mülteci Hayatlar Monitörü, Türkiye de kamp dışında yaşayan

Detaylı