SAHTE FATURA ALIMLARI NEDENİYLE SAKINCALI MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINAN VEYA ALINACAK MÜKELLEFLERİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHTE FATURA ALIMLARI NEDENİYLE SAKINCALI MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINAN VEYA ALINACAK MÜKELLEFLERİN"

Transkript

1 SAHTE FATURA ALIMLARI NEDENİYLE SAKINCALI MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINAN VEYA ALINACAK MÜKELLEFLERİN BU SIKINTILARINDAN KURTULMA YOLLARI VE VARLIK BARIŞI İLİŞKİSİ I. GİRİŞ Bu yazımızda; mükelleflerin vergi mevzuatı bakımından herhangi bir sorun yaşamamaları için satın aldıkları mal ve hizmet karşılığında fatura vb. belge alırken dikkat etmeleri gereken hususlar ile kayıtlarına intikal ettirmiş oldukları bu fatura vb. belgelerin arasında vergi mevzuatı bakımından geçerli kabul edilmeme ihtimali olan fatura vb. belge bulunduğunu sonradan fark ettiklerinde başvurabilecekleri yolları kısaca açıklamakta fayda görmekteyiz. Öte yandan, süresi tarihine kadar uzatılan ve halen gündemde olan Varlık Barışı uygulamasının bu konu ile ilişkisini izah etmeye çalışacağız. Bir çok mükelleflin, satın aldıkları mal ve hizmet karşılığında kendilerine verilen fatura vb. belgelerin vergi mevzuatı bakımından geçerli kabul edilemeyebileceğini çoğu zaman bilmeden veya fark etmeden almakta ve defter kayıtlarına intikal ettirdikten sonra beyanlarına da dahil etmektedirler. Bu nedenle de bir çok mükellefin, dolaylı veya dolaysız incelemeler sonucu ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları, sakıncalı mükellefler listesi olarak adlandırılan KOD lara alındıkları, KOD lara girmenin sonucu olarak da mükellef ile idare sık sık olumsuz bir şekilde 1 / 24

2 karşı karşıya gelmektedirler. Bu durum, uzun yıllardır hukuken tartışmalı olmakla beraber, idare açısından da önemli bir otokontrol aracı haline gelmiş bulunmaktadır. Uygulamada, KOD lara girmenin çok kolay, ancak bu KOD lardan çıkmanın ise çok zor olduğunu bu durumu yaşayanlar çok iyi bilmektedirler. Ayrıca, olumsuz sayılabilecek fatura alımı nedeniyle KOD a alınan veya bu konuda sıkıntı yaşayan mükelleflerin bu sıkıntılardan kurtulmaları için mükelleflerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda fazla bilgileri bulunmamaktadır. Son günlerde vergi dairelerince mükelleflere, kullandıkları olumsuz faturalar nedeniyle yazılar gönderilmekte ve bu olumsuzluklardan kurtulmaları için yapmaları gereken işlemler (Varlık Barışı Bağlantılı) anlatılmaktadır. Bilindiği gibi, 10 Temmuz 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5917 Sayıl ı Kanun ile Bütçe Kanunlarında ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan " Torba Kanun " ile daha önce yürürlükte olan ve süresi dolan 5811 sayılı " Varlık Barışı Kanunu nun süresi uzatılarak kapsamı da genişletilmiş bulunmaktadır. 2 / 24

3 Yapılan yeni düzenleme ile; Varlık Barışı Kanunu ile mükelleflere, 1 Haziran 2009 tarihi itibariyle yurtdışındaki varlıklarını veya aynı tarih itibariyle kayıt dışı kalmış yurtiçi varlıklarını 30 Eylül 2009 tarihine kadar beyan etmeleri halinde beyan ettikleri yurtdışı varlıkları üzerinden yüzde 2, yurtiçi varlıkları üzerinden de yüzde 5 vergi ödeyerek kayıt dışında kalmış bu varlıklarını kayıt altına alma olanağı getirilmiştir. Ancak, 30 Eylül 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Kanun ile, gerçek ve tüzel kişilere, bu şekilde kayda alınan ve üzerinden vergi ödenen değerler veya varlıklar dolayısıyla bir vergi incelemesi yapılmayacağı ve bir tarhiyata konu edilmeyeceği güvencesi verilmektedir. Bu güvence, hem nereden buldukları sorgulanmayacak varlıklarını hem de bu güne kadarki 3 / 24

4 beyan edilmemiş gelirlerini kapsamaktadır. II. VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN GEÇERLİ SAYILMAYAN FATURALAR, BU FATURALARI KULLANANLAR İLE KULLANANLARIN TESPİTİ VE SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER [ * ] A Vergi Mevzuatı Bakımından Hangi Faturalar Geçerlidir? Bir Faturanın vergi mevzuatı bakımından geçerli olabilmesi için; 1- Faturanın anlaşmalı matbaaya bastırılmış olması (Maliye Bakanlığı amblemi olmalı) veya Noter tasdikli olması gerekir. 2- Düzenlenen fatura malı satan firmaya ait olmalıdır. Yani, faturanın üzerinde satıcı kim ise onun isim, unvan, vergi dairesi ve numarası basılı olmalıdır. 3- Fatura malı satın alan firmanın adına düzenlenmiş olmalıdır. 4 / 24

5 4- Fatura, gerçek bir alış veriş sonucu düzenlenmiş olmalıdır. 5- Malın veya hizmetin cinsi, miktarı ve fiyatı faturada doğru gösterilmiş olmalıdır. 6- Vergi mevzuatında belirtilen diğer şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. B Hangi Faturalar Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmaz? I. bölümde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan faturalar vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılmaz. Mesela; anlaşmalı matbaaya bastırılmış, alıcı firma adına, bizzat satıcı firma tarafından düzenlenmiş olsa bile gerçek bir alış-verişe dayanmayan faturaların vergi mevzuatı uyarınca gider belgesi olarak kabul edilmesi ve faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. 5 / 24

6 C Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayabilecek Fatura Örnekleri 1- Hiçbir mal veya hizmet satın alınmadığı, böyle bir gider, masraf olmadığı halde, ödenecek vergi tutarını düşürmek için başkalarından alınarak gider yazılan faturalar (İşyeri asansörü tamir ettirilmediği halde asansör tamir ettirilmiş gibi tamirciden alınıp gider yazılan fatura gibi.) 2 Mal veya hizmet gerçekten satın alındığı halde, mal veya hizmetin satın alındığı satıcıdan fatura alınamadığı için, başkasından temin edilen faturalar. (İşyeri asansörü gerçekten tamir ettirildiği halde, tamiri yapan tamirci yerine başka birinden temin eden tamir faturası gibi.) 3 - Mal veya hizmet gerçekten satın alındığı halde, satın alınan mal veya hizmetin cins, miktar veya fiyatının farklı gösterildiği faturalar (10 TL. ye alınan malın, 100 TL. ye alınmış gösterildiği faturalar gibi) D Vergi Mevzuatınca Geçerli Sayılmayan Faturaları Kullananların Tespiti 6 / 24

7 Teknolojinin ve e-devlet uygulamalarının gelişmesiyle birlikte, düzenledikleri faturaların vergi mevzuatı yönünden kabulüne imkan bulunmayan firmalar ile bu firmalarca düzenlenerek verilen faturaları kullanan mükelleflerin izlenip tespit edilmesi daha kolay hale gelmiştir. Bir başka ifadeyle, mükelleflerimizin kayıtlarına intikal ettirdikleri fatura vb. belgelerin tamamı ile bunların arasında yer alan ve vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılmayan faturalar kolayca tespit edilebilmektedir. Kaldı ki, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen firmalar, düzenledikleri faturaları sadece bir firmaya değil, yüzlerce ve hatta binlerce firmaya vermektedir. Bu nedenle, Örneğin A firmasının hukuken geçerli olmayan faturayı B den aldığı tespit edilmişse, B nin bu tür fatura kestiği diğer yüzlerce firma da tespit edilmektedir. Bu itibarla, vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılmayan faturaları kullanan mükelleflerin incelemeye alınma ihtimali, normal bir mükellefin incelemeye alınma oranına göre en az 5-10 kat daha yüksek olmaktadır. E Geçerli Sayılması Mümkün Olmayan Faturaları Kullanmanın Sonuçları 7 / 24

8 Mal veya hizmeti gerçekten satın aldıkları halde faturasının geçerli olamayacağını fark edemeyen mükelleflerimiz, hem vergi mevzuatı uyarınca geçerli sayılması mümkün olmayan faturayı aldıkları kişiye KDV ödemiş olmakta, hem de bu faturaların vergi idaresince tespiti halinde, aynı KDV yi gecikme faizi ve cezasıyla birlikte vergi dairesine ödemek durumunda kalmaktadırlar. Bazı mükelleflerimiz ise, aldıkları faturanın, faturayı düzenleyen kişi veya firmanın KDV beyannamesinde beyan edilmesinin, faturanın geçerli olması için yeterli olduğuna inanmaktadırlar. Halbuki, faturayı düzenleyen kişi veya firmanın, kestiği faturayı KDV beyannamesinde göstermesi, faturanın geçerli olduğu anlamına gelmez. Çünkü bazen komisyon karşılığı naylon fatura ticareti yapanlar bile; vergi dairesine kayıt yaptırıp, verdikleri faturayı da beyan etmekte, ancak çıkan vergiyi ödememektedirler. F Vergi Mevzuatına Göre Geçerli Sayılmayan Faturadan Nasıl Korunulur? 1 - Faturanın, hukuken geçerli olması için gerekli 6 şartın tamamını taşımasına dikkat edilmelidir. 2 - Ödemeler banka kanalıyla hesaptan hesaba yapılmalıdır. 3 - Çek düzenlenmesi halinde, çekin mutlaka nama yazılı olmasına dikkat edilmelidir. 8 / 24

9 4 - Hesap sahibi ile adına çek düzenlenen firma, faturada yazılı firmayla aynı olmalıdır. 5 - Alınan mal ve hizmetle ilgili tüm belgeler (fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb.) titizlikle saklanmalıdır. Ancak ödemelerin çekle veya banka kanalıyla yapılması veya evrakların muhafaza edilmesi, bir faturanın vergi mevzuatı yönünden geçerli olduğu anlamına gelmez. Kullanılan faturanın gerçek bir alış verişe dayanması ve malın veya hizmetin cins, miktar ve fiyatının da mutlaka doğru gösterilmesi gerekir. G Faturaların Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayabileceğinin Sonradan Farkedilmesi Halinde Yapılabilecek İşlemler 1. Mükelleflerimiz, Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmadığını Sonradan Fark Ettikleri Faturaları İsterlerse Kendiliklerinden Kayıtlardan Çıkartarak Düzeltme Beyannamesi Verebilirler. Bu durumda, indirim konusu KDV tutarının, kayıtlardan çıkarılan faturada gösterilen tutar kadar 9 / 24

10 azalması sonucu, ödenmesi gereken KDV de artış meydana gelebilecektir. Bu durumda, daha önce ödenmemiş olan KDV tutarının gecikme faizi ve cezasıyla birlikte ödenmesi gerekmektedir. Örneğin; Ocak 2007 döneminde mükellefin alınan faturalarının TL.lik kısmının vergi mevzuatı yönünden geçerli olmadığı anlaşılmışsa, mükellefin karşılaşacağı mali külfet aşağıdaki gibi olacaktır. İndirimi Reddedilen Alışlar (KDV hariç) 1.000,00 Tarh Edilecek KDV 180,00 Vergi Ziyaı Cezası 90,00 Gecikme Faizi (Ocak /12/2009) 153,75 10 / 24

11 Toplam Tutar (TL) 423,75 2. Mükelleflerimiz, Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Olmadığını Sonradan Fark Ettikleri Faturaları İsterlerse Kendiliklerinden Kayıtlardan Çıkartarak Pişmanlıkla beyanname verebilirler. Beyannamelerin pişmanlıkla verilmiş olması dolayısıyla çıkabilecek ödenmesi gereken KDV için mükellefler adına Vergi Ziyaı Cezası kesilmez. Vergi aslının pişmanlık zammı ile birlikte ödenmesi yeterlidir. 11 / 24

12 İndirimi Reddedilen Alışlar (KDV hariç) 1.000,00 Tarh Edilecek KDV 180,00 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 Pişmanlık zammı (Ocak /12/2009), (aylık %2,5) 153,75 Toplam Tutar (TL) 333,75 12 / 24

13 3. Kullandıkları Geçerli Kabul Edilemeyen Faturaları Kendiliklerinden Kayıtlarından Çıkartmayan Mükelleflerimiz Hakkında Vergi İncelemesi Yapılır. Rapor sonucuna göre mükelleflerimiz, KDV, gecikme faizi ve ceza ile muhatap kalabilir. Kayıtlara intikal ettirilen faturanın naylon olduğu ve bilerek kullanıldığı tespit edilirse üç kat ceza kesilir. Örneğin; Ocak 2007 döneminde alınan TL.lik faturanın naylon olduğu ve bilerek kasten kullanıldığı anlaşılmışsa, karşılaşılacak mali külfet aşağıdaki gibi olacaktır. İndirimi Reddedilen Alışlar (KDV hariç) 1.000,00 Tarh Edilecek KDV 180,00 Vergi Ziyaı Cezası 540,00 13 / 24

14 Gecikme Faizi (Ocak /12/2009) 153,75 Toplam Tutar (TL) 873,75 Bilerek naylon fatura kullanan mükelleflerin uzlaşma hakkı da bulunmadığı gibi haklarında Cumhuriyet Savcılığına vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda da bulunulur. H Varlık Barışı Uygulaması 14 / 24

15 1. Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturaları Kayıtlarına İntikal Ettirdikleri İçin Haklarında 19 Haziran 2009 Tarihinden Sonra Vergi İncelemesine Başlanmış Olan Mükelleflerimizin Varlık Barışından Yararlanmaları Mümkündür. Varlık barışından yararlanma hakkı bulunan mükelleflerimiz, beyan ettiği varlığın %5 i oranında (varlık yurt dışından getiriliyorsa % 2) vergi ödemekle yükümlüdür. Yapılan incelemede, beyan edilmiş olan varlık tutarı, indirimi reddedilen tutardan mahsup edilir. Mükellef varlık barışı kapsamından ödediği vergi dışında, KDV, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmaz. Örneğin, mükellefin yapılan denetimler sonucunda 2007 Ocak döneminde TL lik indirimi reddedilmesi gereken KDV si bulunmaktadır. KDV açısından mükellefin varlık barışından yararlanması durumunda karşılaşacağı tablo şöyle olacaktır. İndirimi Reddedilen Alışlar (KDV hariç) Varlık Barışı Kapsamında Beyan Edilen Tutar (TL.) 1,000 Fark 15 / 24

16 0 Tarh Edilecek KDV 0 Vergi Ziyaı Cezası 0 Gecikme Faizi (Ocak /12/2009) 0 Toplam Tutar (TL) (Varlık Barışı Kapsamında Beyan Edilen Tutar x % 5) Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturaları Kayıtlarına İntikal Ettirdikleri 16 / 24

17 Halde Haklarında Henüz Vergi İncelemesine Başlanılmayan Mükellefler De Varlık Barışından Yararlanabilir. Herhangi bir nedenle farkında olmadan vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılması mümkün olmayan fatura vb. belgeleri kayıtlarına intikal ettirmiş olduklarını sonradan farkeden mükelleflerimizin, kullanmış oldukları bu tür faturalar için herhangi bir işlem yapmadan bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak Varlık Barışından yararlanma taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. SORU / CEVAP İLE VARLIK BARIŞI SORU / CEVAP YURTİÇİ YURTDIŞI Varlık Barışı'ndan kimler yararlanabilir? 17 / 24

18 Gerçek ve Tüzel Kişiler Gerçek ve Tüzel Kişiler Varlık Barışı kapsamına giren varlıklar nelerdir? Para,Döviz,Altın,Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası araçları,taşınmazlar Para,Döviz,Altın,Menkul Kıymet, ve Diğer Sermaye Piyasası araçları,taşınmazlar Bildirim veya Beyan nerelere yapılabilir? Sadece Vergi Dairelerine beyan (Taşınmaz dışındaki varlıkların bankaya yatırılması zorunludur) Banka,Aracı Kurum veya Vergi Dairelerine beyan/bildirim yapılabilir. En son beyan tarihi nedir? / 24

19 Beyan edilen varlıkların deftere kayıt zorunluluğu var mı? Defter tutmak zorunda olanlar için kayıt zorunluluğu vardır. Defter tutmak zorunda olanlar için kayıt zorunluluğu vardır. Vergi Oranı %5 %2 Ödeme Süresi Beyan tarihini izleyen ayın sonu Beyan tarihini izleyen ayın sonu Beyan edilip kayıtlara alınan varlıklarda sermayeye ilave zorunlu mu? Sermayeye ilave zorunlu 19 / 24

20 Zorunlu değildir. İstenirse ilave edilebilir Sermayeye ilave süresi 6 ay içinde ilave edilmesi şarttır. İlave edilmek istendiğinde süre kısıtlaması yoktur. Ödenen Vergiler gider yazılabilir mi? Gider yazılamaz Gider yazılamaz Beyan edilen taşınmazlar için amortisman ayrılabilir mi? Amortisman ayrılamaz Amortisman ayrılamaz 20 / 24

21 Birden fazla beyanda bulunulabilir mi? Evet Evet III. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Son günlerde vergi dairelerince mükelleflere, kullandıkları olumsuz faturalar nedeniyle yazılar gönderilmekte ve bu olumsuzluklardan kurtulmaları için yapmaları gereken işlemler (Varlık Barışı Bağlantılı) anlatılmaktadır. İlgili yazılardan da anlaşılacağı gibi, dolaylı veya dolaysız tespitler tamamen KDV ye yönelik olup, KDV indirimlerinin düzeltilmesi amaçlanmıştır. Mükelleflerin ise, bu düzeltmelerini varlık barışı ile ilişkilendirerek yapmalarında ekonomik anlamda büyük yararlar sağlayacaktır. Varlık Barışı nda, zamanında eleştiri konusu olan bir çok hususun yanı sıra en önemli eleştiri K DV konusu idi. Şöyleki; önceki düzenlemede Matrah Farkları kapsama alındığı halde yeni düzenlemede Matrah Farkları yanında Vergi Farkları 21 / 24

22 da kapsama alınmıştır. Dolayısı ile, KDV incelemesi ile karşı karşıya kalacak bir mükellefin inceleme sonucu reddedilen KDV indirimleri de bundan böyle Varlık Barışı kapsamında dikkate alınacaktır. Bilindiği gibi, en yaygın vergi incelemesi KDV incelemesi olarak mükelleflere yansımaktadır. Bu tür incelemelerde ise, en yaygın ve yoğun olanı Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen ile Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanan mükelleflerin incelemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birincisinde; Düzenleyen mükellef açısından Tahsil Edilen KDV nin hazineye intikal etmemesidir. İkincisinde ise; Kullanan mükellef açısından İndirilecek KDV nin haksız yere indirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Varlık Barışı açısından olaya bakıldığında, Birincisinde; Matrah Farkı, İkincisinde ise; Vergi Farkı diğer bir ifade ile İndirilecek KDV nin reddi söz konusu olmaktadır. Varlık Barışı kapsamında getirilen yeni düzenleme ile yasadan yararlanacak mükellefler için çok önemli olan Vergi Farkları diğer bir ifade ile Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanan mükelleflerin incelenmeleri neticesinde reddedilen KDV leri ve KOD a girmemeleri açısından bir avantaj doğmuş ve varsa mağduriyetleri de giderilmiş olacaktır. [ ** ] 22 / 24

23 Bize göre; yeni düzenleme ile, daha önce bazı bölümleri eleştiri konusu olan Varlık Barışı nda, bazı sıkıntılar devam etmekle birlikte, bir çok sıkıntının giderilmesi de olumlu bir gelişmedir. Özellikle, olumsuz alım faturaları nedeniyle haksız bir şekilde indirim konusu yapılan KDV lerin ekonomik bir şekilde telafisi imkanı getirilmiş bulunulmaktadır. Sonuç olarak; gelinen noktada varlık barışının bazı eksik veya tereddütlü yanına rağmen, olumlu yanları da küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Yaşanan global ekonomik krizin mükellefler üzerindeki olumsuz etkisi ve ileride olası yıllarına ilişkin vergi incelemeleri dikkatte alınarak, mükelleflerin kendilerine son günlerde gönderilen yazıları dikkatte alarak vergi daireleri ile irtibata geçmelerinde fayda bulunmaktadır. Varlık Barışı nın avantajlarını da dikkate alarak vergi mükelleflerinin önceki dönemlere ilişkin bildirim veya beyan dışındaki varlıkları haricinde kayıtlarında yer alan olumsuz faturalarından dolayı ileride yüksek vergi veya cezalarla karşı karşıya kalmamaları için 31 Aralık 2009 tarihini beklemeden durumlarına uygun bir şekilde beyanda bulunmaları ve beyan edilen vergiyi takip eden ayın son gününe kadar ödemeleri halinde, ileride olası ( 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak) vergi incelemesi sonucu ortaya çıkacak matrah veya vergi farkları dolayısı ile kendilerine çok ekonomik olarak Vergi Sigortası Poliçesi düzenlemiş sayılacakları gibi, KOD a girmelerini de önlemiş olacaklardır. 23 / 24

24 [ * ] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Vergi Dairesi Başkanı Sn. Mehmet KOÇ imzasıyla yayımlanan VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN GEÇERLİ SAYILMAYAN FATURALAR, BU FATURALARI KULLANANLARIN TESPİTİ ve SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER isimli BROŞÜR den derlenmiştir. (Değerli çalışmaları için, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sn.Mehmet KOÇ a teşekkür ederiz.) [ ** ] Talha APAK-YMM, VARLIK BARIŞININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ, BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI, (www.alomaliye.com 25 Ağustos 2009 ) 24 / 24

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

Daha sonra 10.07.2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer

Daha sonra 10.07.2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer www.muhasebetr.com TÜRKĐYE'NĐN MUHASEBE SĐTESĐ iletisim@muhasebetr.com Dursun Ali YAZ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeditepe Üniversitesi, MBA aliyaz@suadiyedenetim.com.tr 33 SORUDA VARLIK BARIŞI Tarih:

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.) Maliye Bakanlığından KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.) 3065 sayılı Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımından sonraki iade taleplerine

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

BELGESİZ STOKLARIN HİZAYA GETİRİLMESİ

BELGESİZ STOKLARIN HİZAYA GETİRİLMESİ YAKLAŞIM, SAYI : 220 BELGESİZ STOKLARIN HİZAYA GETİRİLMESİ Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. Giriş Kayıtdışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için, işletmelerde mevcut olmasına karşın,

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09 Karar Tarihi: 07.05.2013 I-KONU Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı Komisyonumuzdan tam istisna

Detaylı

KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)

KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) Hepinizin bildiği üzere, Yeminli Mali Müşavirlerin en çok düzenledikleri raporların başında KDV İadesi Tasdik Raporları gelmektedir. Hem sayı

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular www.pwc.com.tr KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Ciro primleri 2. Etken madde incelemeleri 3. KDV iade risk analiz projesi 4. Credit note KDV düzeltmesi

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ

MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ Sakıp ŞEKER* I MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI A MÜTESELSİL SORUMLULUK KAVRAMI Müteselsil (dayanışmalı) sorumluluk, borçlulardan her birinin

Detaylı

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Misyonumuz Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

Hizmet ifalarında, hizmete ilişkin belge düzenlenip KDV nin doğması sağlandıktan sonra, hizmetin yapılmaması,

Hizmet ifalarında, hizmete ilişkin belge düzenlenip KDV nin doğması sağlandıktan sonra, hizmetin yapılmaması, MADDE 35 : MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ MADDE METNİ : " Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi : Madde 35- Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir :

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : MADDE METNİ : MADDE 9 : BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası MADDE 14 : TRANSİT TAŞIMACILIK MADDE METNİ : "Transit Taşımacılık : Madde 14-1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME

MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME Madde 7- (4369 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile 1.8.1998 tarihinden itibaren geçeri olan şekli) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler,

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi

Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi -(Sonradan Yapılan Tarhiyata İstinaden Fatura Düzenlenmesi)- SUNAY ŞEN Eski Hesap Uzmanı Özet Ticari hayatta sıklıkla rastlanılan olaylardan birisi de, işlemlere

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı