İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ"
  • Alp Ak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Vedat PEŞTEMALCI Dekan Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı arası Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışırken, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Erasmus Koordinatörü gibi çeşitli idari görevlerde de bulundu yılında profesör oldu. KKTC-Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi nde Dekanlık yaptı (2007). İletişime Giriş, İletişim Kuramları ve Medya Okuryazarlığı başta olmak üzere çok sayıda lisans ve lisansüstü ders verdi, tezler yönetti. İngiltere de University of Kent at Canterbury de Doktora sonrası (1993) çalışmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi nde Haber Ajansları teziyle Yüksek Lisans (1984) ve Toplumsal Değişimde Televizyon İzleyiciliği teziyle Doktora (1988) dereceleri aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu ndan 1982 yılında mezun oldu. Ortaöğrenimini Adana Koleji nde (1978) tamamladı. Yayınlanmış 17 kitabı ve yurtdışında hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İletişim Bilimleri Bölümü, Toplum ve İletişim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. ( ) Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi öğretim üyesi, eşzamanlı olarak ( ) Ç.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu müdür yardımcılığı; ( ) Cambridge Üniversitesi Uluslararası İngilizce dili sertifika programı (U.C.L.E.S) bölge sorumlusu ve British Council Uluslararası İngilizce öğretimi geliştirme programında CEELT ve COTE düzeylerinde ve (1996) Boğaziçi Üniversitesi Dil sertifika programında eğitmenlik yaptı. Lisans ve Y. Lisans derecelerini (Instinctual Self Versus Social Self in the Picture of Dorian Gray )Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü nden, doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nden, Kişilerarası Etkileşimde Yönlendirme ve Edimsel Yapılanmalar başlıklı çalışmasıyla alan Dr. Çubukçu, orta ve lise eğitimini Adana Ayas Koleji ve Liberty High School (Ohio, A.B.D.) da tamamladı. Lisans ve Lisansüstü düzeylerde Etkili İletişim Becerileri, İletişim ve Söylem Çözümlemesi, Toplum dilbilim, Psiko-Dilbilim (Ç.Ü) gibi derslerin yanı sıra Erasmus Intensive Program ve EMUNI (East Med. Open University) çerçevesinde EU Identitiesand Language, Multicultural Identities (Siegen University, 2011), Gendered Identities gibi dersler verdi. Araştırma alanları, Etkileşimsel Toplum dilbilim, Eleştirel Söylem Çözümlemesi olup, yabancı dili İngilizce ve Fransızca dır.

2 Yrd. Doç. Dr. Ferhan GÜNDÜZ Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi arası Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışırken, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Kırsal Yapı Sorunları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri I-II, Bilimsel Araştırma Yazım Teknikleri, Sosyal Tabakalaşma, Suç Sosyolojisi gibi çok sayıda ders verdi. Selçuk Üniversitesi nde Fonksiyonalist ve Sembolik Etkileşimci Yaklaşımların Sapma Görüşlerinin Karşılaştırılması teziyle Yüksek Lisans (1991) ve Hacettepe Üniversitesinde Ekoloji Suç İlişkisi: Konya Örneği teziyle Doktora (1999) dereceleri aldı. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü nden 1988 yılında mezun oldu. Yayınlanmış 3 kitabı ve hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Gülnur KAPLAN ESEN Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı ve öğretim üyesi. Ocak 2010 Ocak 2012 arasında Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Eylül 2010 Ocak 2012 arası Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı nı yürüttü. Birim ADEK (Akademik Değerlendirme Kurulu) ve KYK (Kalite Yönetim Koordinatörlüğü) temsilciliği gibi görevlerde bulundu (Nisan 2010 Ocak 2012). Mersin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim), Dış İlişkiler ve Pazarlama Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı nı kurup Bölüm Başkanlığı nı yaptı (Temmuz 2011 Ocak 2012). Kitle İletişim, Medya Tarihi, İletişim Etiği, Kültürlerarası İletişim, Kişilerarası İletişim, İletişim Araştırmaları, Halkla İlişkiler, Uluslararası Medya Alanları gibi lisans derslerini verdi. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı nda Tüketici Sorunlarında Kalite Konusunun Halkla İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi teziyle Yüksek Lisans (1997) ve İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı nda Tüketici Örgütleri Olgusu Türkiye de Ürün-Hizmet-Tüketici İlişkisi Bağlamındaki Görünümleri teziyle Doktora (2007) derecelerini aldı. Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1993 yılında mezun oldu. İlk ve orta öğrenimini Almanya da (1984), lise öğrenimini Denizli Cumhuriyet Lisesi nde tamamladı (1987). Yüksek Lisans yaparken, sırasıyla İstanbul Sakıp Sabancı Lisesi ve İstanbul Özel Boğaziçi Koleji nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı arası İstanbul da PR ve Reklamcılık sektöründe çalıştı arası Tüketiciyi Koruma Derneği nde gönüllü hizmetlerde bulundu ve GDO ve güncel gıda riskleri, Sürdürülebilir Enerji Politikaları gibi sosyal projelerde yer aldı. Örgüt Kültürü, Kitle Kültürü, Kitle İletişimi, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler, Sivil Toplum alanlarında çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Esengül AYYILDIZ Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi. Türkiye'deki kadın hareketi özelinde (Kamer, Morçatı, Uçansüpürge ve Kagider örgütleri kesitinde) toplumsal iletişimin toplumsal değişimdeki rolünü incelediği "Toplumsal İletişim Açısından Toplumsal Hareketler" başlıklı teziyle 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktora derecesi aldı yılında Erasmus değişim öğrencisi olarak Helsinki'de Helia University of Business and Applied

3 Sciences'da bulundu. Aynı zamanda Tampere Ünivesritesi'nin düzenlediği "Current Issues in Communication Studies: Perspective on Democracy and Citizenship" sanal kursuna doktora öğrencisi olarak katıldı yılında İnsan ve Nesne İlişkisi Açısından Koleksiyonculuk başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nden Yüksek Lisans derecesi aldı. Açık Radyo'da "Aksak Sekans: Türk Sineması Üzerinden Toplum Okumaları " ve "İstif: İnsanoğlunun biriktirme serüveni" adlı programları hazırladı ve sundu. Aynı zamanda Umut Vakfı'nda yöneticilik yapmanın yanı sıra "Türkiye'de bireysel silahsızlanma" konusunda projeler yaptı, kampanyalar, çalıştaylar ve konferanslar düzenledi, yayınlara katkıda bulundu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya, Marmara Üniversitesi'nde ise Sivil Toplum Örgütleri ve Medya derslerini verdi. Toplumsal hareketler ve medya, sivil toplum, toplumsal değişim, alternatif medya, kadın hareketi ve kimlik alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda YECREA (Ecrea Young Scholars) Türkiye temsilcisidir. Arş.Gör. Canan DURAL TASOUJİ 2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor yılı Nisan ayından bu yana Çukurova Üniversitesi adına Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF), Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta. Yüksek Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü nde Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Çocuk Programları: TRT Çocuk adlı tezi ile 2009 yılında aldı. Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında 2009 yılından beri Türkiye de Televizyonun Sosyo-kültürel Tarihi başlıklı doktora tez çalışmasını yürütmekte. Halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından çıkarılan Kültür ve İletişim Dergisi nde editör asistanlığı ve çeşitli ders asistanlıkları görevini sürdürmekte yılı Haziran ayında Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenen Dijital Hikaye adlı projenin Hatay Amargi Kadın Akademisi sürecinde, kolaylaştırıcı ekipte görev aldı. 7-9 Ekim 2009 da Hacettepe Üniversitesi nde gerçekleşen Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi nde Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Çocuk programları: TRT Çocuk adlı bildiriyi sundu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü nden 2006 yılında mezun oldu. Ortaöğrenimini Ankara da Süleyman Demirel Anadolu Lisesi nde (2001) tamamladı. Arş. Gör. Çiğdem Yasemin ÜNLÜ Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi. Anadolu Üniversitesi nde Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi başlıklı teziyle Yüksek Lisans (2012) derecesi aldı yılında Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl, YÖK Kanunu 35. Madde kapsamında Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı nda görevlendirildi. Halen burada görevini sürdürmektedir yılında Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu. Ortaöğrenimini İzmir Kız Lisesi nde (2002) tamamladı.

4 Arş. Gör. Mehmet MUTLU Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü. Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programına devam etmekte ve aynı üniversitede 35. madde kapsamında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır yılları arasında Hacettepe Üniversitesi nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı ndan Kent Yoksullarının Yayıncılık Deneyimi: Katık Gazetesi başlıklı teziyle aldı yılında, Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında, Köln Üniversitesi ne bağlı Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Araştırmaları Merkezi nde staj yaptı. Lisans derecelerini, 2007 ve 2009 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji (ana dal) ve İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın (ikinci anadal) bölümlerinden aldı yıllarında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Köln Üniversitesi Beşeri Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü nde öğrenim gördü. Ortaöğrenimini Vefa Anadolu Lisesi nde tamamladı. Arş Gör. Selma KOÇAK Arş. Gör. Derya HAFIZOĞLU Arş. Gör. Gökhan ARIKAN 2012 Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü. Halen ODTÜ, Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde yüksek lisansını sürdürmekte ve aynı bölümde ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi nden 2011'de mezun oldu. Ortaöğrenimini İstanbul Bingül Erdem Lisesi'nde (2004) tamamladı.

5 Okutman M.Özlem KURTOĞLU 2005 yılından beri Çukurova Üniversitesi nde İngilizce Okutmanı olarak görevini sürdürmektedir yılları arasında özel sektörde çeşitli görevlerde yer aldı.1998 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünden mezun oldu.1994 yılında ortaöğrenimini Özel Adana Lisesi nde tamamladı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük

Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük Marmara Belediyeler Birliği Ragıp Gümüşpala cad. No:10 Eminönü Fatih İstanbul web: www.marmara.gov.tr tel: 0212 514 10 00 faks: 0212

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 27 Mayıs 2015, Çarşamba HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, Maslak-İSTANBUL PANEL PROGRAMI 14:00 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ Arda Türkmen ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ 1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Medya: Gerçeğin Peşinde?

Medya: Gerçeğin Peşinde? Medya: Gerçeğin Peşinde? Sivilleşme ve Medya Konferansı İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul, E-3 Binası 101 No lu Salon 25 Ekim Cumartesi, 2008 9.00-18.30 Bu konferans n gerçekleştirilmesindeki

Detaylı

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ Ahmet Araman ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ İstanbul Erkek Lisesindeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014 ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 2326 Eylül 2014 23 EYLÜL 2014 SALI 17:00 Varış 18:00 Açılış Konuşması Dr. HansGeorg Fleck, Daimi Temsilci, Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı Türkiye

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012 gönüllü olmak için parmak kaldır! www.gonulluolmakicinparmakkaldir.com Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012 Neden Gönüllülüğün Yeni Yolları? Bugün insanların gönüllü faaliyete katılmak için eskisinden

Detaylı

2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları

2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları 2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları Aynur Çetinkaya Türk Kızılayı bünyesinde Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Bağış Yönetimi Birim Şefi olarak görevini sürdürmektedir. Türk Kızılayı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU 1966 da Ankara Altındağ da doğdu. Evde geçim, ilkokulda yoksul çocukların yaşam mücadelesiyle tanıştı. Babasının Komotini (Gümülcine) Azınlık Lisesi ne atanmasıyla sınırlardan,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

SAEL GÜZ 2013 EĞİTİMLERİ

SAEL GÜZ 2013 EĞİTİMLERİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL) SAEL GÜZ 2013 EĞİTİMLERİ Ekibimiz Doç. Dr. Mustafa İSMIHAN Yrd. Doç. Dr. Seyit MÜMIN Cilasun Yrd. Doç. Dr. Nil Demet GÜNGÖR (Koordinatör)

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Antalya da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Antalya da tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü nde öğrenim gördü. 1992-1996 yılları arasında

Detaylı

EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ. 12 Nisan 2013

EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ. 12 Nisan 2013 EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ 12 Nisan 2013 Alışkın olduğumuz pek çok şeyin değiştiği bir dönem yaşıyoruz. Bu değişim, hayatımızın hemen her alanına etki ediyor. Dünyadaki bu hızlı dönüşümden belki de

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

Eğitim yükünün paylaşımında üstlendiği sorumlulukla okullar, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler yaptırmakta ve donatmaktadır.

Eğitim yükünün paylaşımında üstlendiği sorumlulukla okullar, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler yaptırmakta ve donatmaktadır. GENEL BİLGİ Türk Millî Eğitimine hizmette 33. yılını kutlayan bir sivil toplum örgütü olan Millî Eğitim Vakfı, eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında, devletçe ayrılan kaynak ve hizmetleri desteklemekte,

Detaylı

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ Hüsnü Özyeğin- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 1944'de İzmir'de doğan Hüsnü M. Özyeğin, 1963 de Robert Akademiden mezun oldu. Oregon State University den 1967 de İnşaat Mühendiliği ve 1969

Detaylı

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat)

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) 30 Ekim 2013 tarihinde düzenlenecek olan Çalışmaları ile Türk Tarihine Katkıda Bulunan Akademik

Detaylı

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ 1951 İstanbul doğumlu olan E. Ahmet Tonak, 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-73 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı.1973

Detaylı

SAM Araştırma Danışmanlık ARALIK 2008

SAM Araştırma Danışmanlık ARALIK 2008 SAM Araştırma Danışmanlık ARALIK 2008 SAM Kuruluş Kuruluş: 1994 Merkez: İstanbul (Levent) Şubeler: İstanbul (Koşuyolu), Ankara Bütün ülke düzeyinde saha organizasyonu SAM ESOMAR üyesidir ISO 9001:2000

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3 1. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı