Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral."

Transkript

1 Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk İstiklâl Savaşı Türk Dili I Dil, Diller ve Türk Dili B. Dil Bilgisi; Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri ; Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri;Düzgün ve Etkili nın Temel İlkeleri İngilizce I Almanca I Fransızca I Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Planlama I Yöneylem araştırmasının tanımı - Karar problemlerinin tanımlanması - Model kurma ve doğrusal programlama - Simpleks yöntem - Duyarlılık analizleri - Ulaştırma modelleri - Şebeke analizi - Envanter modelleri Temel Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojilerine giriş -Bilgisayar sistemleri ve donanım -İşletim sistemi kavramı -Dosya ve klasör kavramı -Kelime işlem programları -Hesap işlem programları -Sunu programları -Ftp ile dosya transferi -E-posta kullanımı -Internet uygulamaları Mikro Ekonomi İktisat biliminin konusu, temel kavramları, İktisat Bilimi ve Mikro İktisat, tüketim teorisi, (fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu) üretim teorisi, (üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonu ve işletmenin davranışı, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu). Tam rekabet piyasasında denge, (piyasa kuvvetleri, mal piyasasında denge, faktör piyasasında denge, piyasa dengesinin özellikleri) tam rekabet piyasasında devlet müdahalesi, (dolaylı ve dolaysız müdahale, çeşitli müdahale uygulamaları) aksak rekabet piyasasında denge, (tek ve çift yanlı aksak rekabet piyasaları).

2 Taşımacılık Yönetimine Giriş ve Lojistik Lojistik hizmetlerin eknomik hayat içerisindeki öneminin anlaşılması - Tedarik zinciri kavramı, bitmiş ürünlerin hareketi ve stoklanması - Taşıma modlarının incelenmesi - Temel taşıma alanlarındaki yasal yapının incelenmesi - Nakliye altyapısı, Antrepo yönetimi, paketleme, handling Genel İşletme İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar -İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı, İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları - İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren Motivler -İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri ( Verimlilik, Etkililik, Etkinlik,Üretkenlik, Karlılık, Globalleşme ) - İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri ve Yönleri -İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş Şekilleri -İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim -İşletmelerde Temel İşlev Pazarlama Yönetimi -İşletmelerde Temel İşlev Üretim Yönetimi -İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Finansman Yönetimi -İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi -İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR- GE Yönetimi -Örnek Olay Çözme Finansal Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşletme ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Mali nitelikli işlemler, Varlık kaynak dengesi -Bilanço ve Gelir Tablosu, Hesaplar: Hesap kavramı, hesap türleri -Hesap planı, belgeler, defterler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları süreci -Mal hareketlerinin izlenmesi, stoklar ve mal alım-satım işlemleri, aralıklı ve devamlı envanter yöntemi -Hazır değerler: Kasa, bankalar, çekler -Menkul değerler: Hisse senetleri, tahviller -Ticari alacaklar, diğer alacaklar -Duran varlıklar -Borçlar, özkaynaklar -Gelir ve gider işlemleri -Dönem sonu işlemleri -Mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Atatürk Dönemi İnkılâpları; Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti; Atatürk İlkeleri Türk Dili II Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri; Noktalama ve Yazım Kuralları; Anlatım Bozuklukları. İngilizce II Almanca II Fransızca II Lojistik Planlama II Yöneylem araştırması kapsamında kullanılan modellerin taşımacılık problemlerine uygulanması. Matematiksel model formulasyonu oluşturma ve bilgisayar programları yardımıyla çözümleme yapma

3 Taşımacılık Pazarlaması Bu derste pazarlamanın temelleri taşımacılık hizmetleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Bununla beraber kar amacı gütmeyen örgütler de dikkate alınmaktadır. Taşımacılık pazarının segmentasonu, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, ihtiyaçlara uygun hizmet geliştirilmesi ve yeni müşteri kesimleri ulaşılması üzerinde durulur. Tedarik ve Envanter Yönetimi Tedarik işlemleri stratejisinin oluşturulması, Kaynakların Planlanması, Malzeme Yönetimi, Envanter Yönetimi, Depolama. İstatistik İstatistiğe Giriş, Verilerin Toplanması; Sınıflama Ve Gruplama, Seriler, Grafikler, Ortalama, Endexler; Olasılık Teorisi Makro İktisat İktisat Teorisine giriş, Makro İktisadın temel kavramları, tarihsel süreç içerisinde Makro İktisadın aşamaları, milli gelir muhasebesi, ekonominin üretim kapasitesi ve denge üretim seviyesi, milli gelir düzeyinin kısa ve üretim dönem dengesi, Klasik teori, üretim fonksiyonları firmalar hane halkları, işgücü piyasası, mal piyasası, sermaye piyasası, paranın miktar teorisi Uluslararası İşletme Yönetimi Çok uluslu işletmelerin hukuksal, örgütsel yapıları ve gelişme aşamaları - Çok uluslu işletmelerde yönetim, pazarlama ve finansman süreçlerinin incelenmesi - Çok uluslu işletmelerde uygulanan başlıca yapı tipleri ve özellikleri - Türkiye'deki uluslarası işletme faaliyetleri - Büyük uluslararası işletmelerin pazarlama ve yönetim yapılarının incelenmesi Bilgisayar Büro Programları Kelime İşlem Programı; Çalışma Tablosu Hazırlama; Internet ve Elektronik Posta Uluslararası Taşımacılık Mevzuatı I Ulusal ve uluslararası alanda taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen kuruluşların tanımlanması - Karayolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar - Havayolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar Yönetim Muhasebesi İşletme yönetimi ve yönetim muhasebesinin niteliği, yönetimdeki yeri, maliyet kavramı ve bölümlenmesi, maliyet hacim ilişkileri, maliyet saptama yöntemleri, maliyet-hacim-kâr analizleri ve yönetim kararlarına uygulanması. Bilgisayar Programlama Delphi'ye giriş -Dilin elemanları -Değişkenler türleri -Dallanma -Döngüler -Delphi bileşenleri -Delphi ile görsel programlama -Veri tabanı oluşturma -Uygulama çalışması Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri Bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel düşünce yöntemi, araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, kütüphanelerden yararlanma, bilimsel araştırmanın yapılış (safhalari), araştırma raporunun biçimsel yapısı, dipnotlu kaynak gösterme yöntemi,metin içi kaynak gösterme, metin aktarmaları, internet ve araştırmada internet kaynaklarından yararlanma Lojistikte Güncel Konular I Lojistik ve taşımacılık ile ilgili mikro ve makra anlamda konu ve problemlerin tartışılması - Tespit edilen bir problem veya bilgi toplanması gereken bir konuda bilimsel araştırma aşamalarına göre rapor ve sunumların hazırlanması

4 Ticaret Hukuku Ticari işletme hukuku; Ticari işletme, gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticaret unvanı, işletme adı, marka -Haksız rekabet -Ticari defterler -Ticaret sicili -Faiz, teselsül, sözleşme türleri -Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu -Şirketler hukuku, şirketlerin sınıflandırılması, adi şirket, ticari şirket -Kollektif şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi -Komandit şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi - Anonim şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi -Kıymetli evrak hukuku, bono, çek, senet, tahvil Hava Kargo Handling ve Taşımacılığı Hava kargo alanında oran ve değişim hesabı, IATA standartlarına göre hava nakliyat senedi hazırlanması, uluslararası kargo ve taşımacılık alanındaki düzenleme işlemlerinin içeriği ve bağlantılı konular. Hava kargo nakliyat senedi, freight forwarder faaliyetleri, hava kargo faaliyetleri ve hava yoluyla uluslararası kargo uygulamaları Mesleki Yabancı Dil I Değişik taşıma modları ile ilgili yabancı dildeki dokümanların tanınması -Hava, kara, demiryolu ve deniz taşımacılığı ile ilgili terminolojinin öğreninlmesi ve nu taşıma modlarının kararkteristikleri ile ilgili güncel dokümanların çevirisi -Havacılık meteorolojisi ile ilgili İngilizce terminoloji Havayolu İşletmeciliği Havayolu sektörünün karakteristikleri -Havayolu pazarında serbestleşme hareketleri -Hub and spoke, block spacing, codesharing, ittifak kavramlarının incelenmesi -Havayolu işletmelerinde pazarlama süreçlerinin incelenmesi -Havayolu işletmeciliği ile ilgili yeniliklerin incelenmesi İşletme Organizasyonu ve İşletme Politikaları İşletme fonksiyonları -Yönetim fonksiyonları ve Örgütleme fonksiyonu -Örgütleme ilkeleri -Örgüt tipleri ve ilişki yapıları -Örgütleme sorunları ve işletme politikası -İşletme politikaları -İşletme stratejisi ve politikaları -Vaka analizleri Pazarlama ve Satış Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi -Pazarlama Sistemi -Pazarlamanın Yararları, Pazarlama Karması -Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar -Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi -Talep Tahmin Yöntemleri -Ürünlerin Sınıflandırılması -Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri -Marka, Ambalaj ve Kalite Stratejileri -Satış Kavramı -Satısın Gelişimi -Satısın Özellikleri -Satış Süreci -Potansiyel Alıcıların Belirlenmesi -Yaklaşımı Belirleme, Satış sı ve Beden Dili -Satış Sonrası Müşteri İlişkileri Finansal Yönetim Finansal yönetimin amacı ve tanımı -İşletmelerde finansman bölümünün örgütlenmesi -Finansal analiz; oranlar -Fon akım tablosu -Finansal planlama -Bütçeler -Kar planlaması ve kontrol -Çalışma sermayesi yönetimi -Nakit yönetimi -Stok yönetimi -Sermaye bütçelemesi -Kar dağıtım politikası Borçlar Hukuku Hukuki İşlemler -Sözleşmenin Oluşumu -Sözleşmenin Şekli -İrade İle Beyan Arasındaki Uygunsuzluk - Sözleşmenin Konusu -Hukuki İşlemlerin Geçersizliği -Haksız Fiil -Kusursuz Sorumluluk -Maddi ve Manevi Tazminat -Sebepsiz Zenginleşme -Borcun İfası -Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları -Borcun Sona Ermesi, Kalite ve Verimlilik Kalitenin önemi, tanımı ve tarihçesi -Kalitenin boyutları ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) -TKY' nin unsurları -Sürekli Gelişme Felsefesi (Kaizen) -Kaizenle ilişkili yöntem ve uygulamalar; Benchmarking, Sıfır Hata, JIT, Değişim Mühendisliği -Kalite güvencesi ve standartları -Kalite maliyetleri -Verimlilik kavramı ve verimlilik kalite ilişkisi -Verimlilik ölçümü

5 Uluslararası Ticaret Hukuku Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin esasları hakkında BM şartnamesi - İkili ve çok taraflı anlaşmalar ve konvansiyonlar - Uluslararası Adalet Divanı ve Dünya Mahkemeleri'nin işlevleri - Uyuşmazlıkların anlaşmalar ve sözleşmelerle sulh yolu ile halli - Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Hakem Mahkemeleri'nin rolü - AB faaliyetlerini idare eden kurallar ve kurumlar - Tek senet ve topluluk hukukunun kaynakları - Gümrük işlemlerinin dayandığı temel hukuki düzenlemeler, Türkiye ve Avrupa Topluluğu gümrük mevzuatı Uluslararası Taşımacılık Mevzuatı II Denizyolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar - Demiryolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar - Dış Ticaret İşlemleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler - Gümrük Mevzuatı - Sigorta Hukuku Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi ve Muhasebesi Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı; Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Plânı;Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Lojistikte Güncel Konular II Lojistik ve taşımacılık ile ilgili mikro ve makro anlamda konu ve problemlerin tartışılması - Tespit edilen bir problem veya bilgi toplanması gereken bir konuda bilimsel araştırma aşamalarına göre rapor ve sunumların hazırlanması Mesleki Yabancı Dil II Değişik taşıma modları ile ilgili yabancı dildeki dokümanların tanınması -Hava, kara, demiryolu ve deniz taşımacılığı ile ilgili terminolojinin öğrenilmesi ve nu taşıma modlarının kararkteristikleri ile ilgili güncel dokümanların çevirisi -Havacılık meteorolojisi ile ilgili İngilizce terminoloji İletişim İletişimin Tarifi Ve Türleri; Sözlü İletişim.; Yazılı İletişim; Meslek Hayatında İletişim; Grafik İletişim; Teknolojik Araçlarla İletişim Girişimcilik Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı -Küçük İşletme Çeşitleri -Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreleri - Küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman -Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları Hizmet İşletmeleri ve Hizmet Kalitesi Hizmet kavramı ve ürünlerden farkı -Hizmet işletmeleri ve hizmet işletmelerinin sınıflandırılması - Hizmet kalitesi ve önemi -Hizmet kalitesi boyutları -Hizmet kalitesi ve hizmetlerde verimlilik ilişkisi - Hizmetler sektöründe Toplam Kalite Yönetimi: Toplam Hizmet Kalitesi -Toplam Hizmet Kalitesinde başarının anahtar elemanları -Hizmet kalitesinin ölçüm yöntemi olarak Servqual Yöntemi -Bazı hizmet sektörleri için kalite kültürünün yerleştirilmesinde önemli olan unsurlar Uluslararası Pazarlama Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası Ticaret; Uluslararası Pazarlamanın Tanımı ve Önemi; Uluslararası Pazarlamaya Yönlendiren Nedenler; Uluslararası Pazarlama Araştırmasında Toplanacak Bilgiler; Uluslararası Bütünleşmeler; Uluslararasılaşma Süreci; Uluslararası Pazarlama Çevresi; Uluslararası Pazarlama Stratejileri; Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi; Uluslararası Pazarlamada İhracat ve Sigorta İşlemleri; Banka İşlemleri; Pazarlama Karması: Ürün kararları ve stratejileri, Marka seçimi, Marka ve stratejileri, Ambalajlama ve etiketleme; Fiyatlandırma Stratejileri; Dağıtım Stratejileri; Tutundurma Stratejileri; Uluslararası Pazarlama Organizasyonu.

6 Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Araştırmasının Tanımı, Kapsamı, Yarar ve İşlevleri, Sınırları; Pazarlama Araştırmasının Uygulama Alanları, Türleri, İşletme Örgütü İçindeki Yeri; Örnekleme, Veri Toplama Yöntemleri: Anket Yöntemi, Gözlem Yöntemi, Deney Yöntemi; Verilerin Toplanması, Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu; Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Sunulması; Pazarlama Araştırması Türleri: Tüketici Araştırması, Mamul Araştırması, Dağıtım Kanalları Araştırması, Reklam Araştırması, Satış Araştırması, Fiyatlama Araştırması. Sanat Tarihi Uygarlık Tarihi Açısından Sanatın Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Kadar Gelişimi;Kavram Ve Terimlerin Somut Örneklerle Açıklanması;Sanat-Din Toplum İlişkileri,Sanatçılar Ve Yapıtları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş hukukunun konusu, temel ilkeleri ve tarihçesi - Bireysel iş hukukunun uygulama alanı - İş sözleşmesi, türleri ve yapılması - İş sözleşmesinden doğan borçlar - İş sözleşmesinin sona ermesi - İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları - Çalışma düzeni; çalışma süreleri, tatil ve izinler - Çalışma yaşamında özel olarak korunan gruplar - İşçilerin Sosyal Güvenliği:Uygulama Alanı ve İdari Yapı - Kısa Dönem Sigorta Kolları - Uzun Dönem Sigorta Kolları; Sosyal Sigortalarda İşverenin ve İşçinin Yükümlülükleri - Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği:Uygulama Alanı, İdari Yapı, Sağlanan Yardımlar ve Finansman

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı