Suda Çözünen Polimerler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suda Çözünen Polimerler"

Transkript

1 Suda Çözünen Polimerler Polimer Teknolojisi Yüksek Lisans Dersi Ödevi Prof.Dr. Serpil AKSOY Hazırlayan: Hüseyin Çelikkan 2003-Ankara

2 ÇNDEKLER Önsöz 1 Giri 1 Suda Çözünen Polimerlerin Sulu Çözeltileri 2 Suda Çözünen Polimerlerin Çözünme ve Çökme Durumları 2 Çözeltinin Viskozite Durumu 3 Suda Çözünen Polimerlerin Sınıflandırılması 4 yonik Olmayan Polimerler 5 Polieterler 5 Akrilik Grubu 7 Vinil Grubu 8 Polielektrolitler 9 Suda Çözünen Polimerlerin Kullanımı 11 Akrilik asit ve metakrilik asit polimerleri 11 Etilen oksit polimerleri 11 Gura (Doal) zamk (sakız, gum) 11 Arap zamkı (doal) 12 Tragacanth zamkı (doal) 12 Locust Bean (çekirge fasulyesi) Zamkı (doal) 12 Metilselüloz ve dier alkilselülozler (selüloz eterler) 12 Poli(etilen glikol), PEG 12 Poli(etilen imin), PEI 12 Poli(vinil alkol), PVA 12 Polivinilpirolidon, PVP 12 Sodyum karboksimetilselüloz, CMC 12 Niasta 13

3 Suda Çözünen Polimerlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı 13 Kaynaklar 17

4 Suda Çözünen Polimerler Önsöz Suda çözünen polimerler, sanayide ve teknolojide yaygın bir kullanım alanına sahip oluu nedeniyle, polimer teknolojisi lisans üstü dersi ödevinin konusu olarak seçilmitir. Suda çözünen polimerler, film, kaplama, tutkal ve fiber yapımında olduu gibi, boya sanayi ve ilaç sanayi gibi endüstriyel açıdan önemli alanlarda kullanılmasının yanı sıra aynı alanlar içinde ancak teknolojisi yüksek ürünlerin elde edilmesinde de kullanılmaktadır; kanserli hastaların tedavisi bunlardan bir tanesidir. Hazırlanan ödevin kapsamı belli balı suda çözünen polimerlerin tanımlanması, elde edili yöntemleri ve kullanım alanları eklinde sınırlandırılacaktır. Buna ilaveten spesifik olarak kanserli hastaların tedavisinde kullanımı incelenecektir. Giri Suya dirençli materyaller olarak bilinen polimerler ve polimer esaslı malzemeler kauçuk, deri, ipek, pamuk ve selüloz gibi doal kaynaklı olabildii gibi, plastik, elastomer, fiber, tekstil ve benzeri materyaller gibi sentetik olarak da kullanım amacına göre günlük hayatta yerini almaktadır. Bununla beraber nispeten küçük ancak önemli bir polimer grubu da suda çözünenlerdir. Suda çözünen reçineler olarak da adlandırılan bu tip polimerlerin sınıflandırılmasında orijini esas alınmaktadır; yani doal, modifiye (yarı sentetik) ve sentetik polimerler olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Doal olanları biyopolimerler olarak da adlandırılır ve bu polimerler, biyolojik sistemlerde bir veya birden fazla fonksiyonlara sahiptirler. Baka bir sınıflandırma ekli de iyonik yapıda olularına göredir. Buna göre suda çözünen polimerler, iyonik (katyonik ve anyonik) ve iyonik olmayan suda çözünen polimerler olma üzere ikiye ayrılabilirler lerden itibaren ayrı bir bilim dalı halinde ele alınmaya balanan suda çözünen polimerler ile ilgili olarak 1962 yılında Davidson ve Sittig tarafından bir derleme yayınlanmıtır. Suda çözünen polimerlerin genel uygulama alanları ilaç, kozmetik, boya ve gıda sanayileri eklinde özetlenebilir. Biyopolimerler karmaık yapılarından dolayı, incelenmelerinde özellikleri bakımından biyopolimerlere benzeyen daha basit yapıda polimerler model olarak kullanılır. Bu modeller genelde biyopolimere benzeyen sentetik polimerlerdir.

5 unu da belirtmekte yarar var ki kullanıcılar, polimerik materyalin seçiminde orijinine (sentetik mi yoksa doal mı) bakmak yerine istenilen özellikleri yerine getirmedeki etkinliine, dier malzemelere göre fiyatına, kolay bulunabilirliine, fiziksel ve kimyasal kararlıına bakarlar. Genel anlamda mukayese edilirse, doal ve yarı sentetik polimerler daha kolay hidroliz olur ve yükseltgenirler, keza biyolojik aktiflie de sahiptirler. Tersine, sentetik polimerler kimyasal ve fiziksel açıdan daha kararlıdır; her ne kadar daha kolay bulunur olsalar da daha pahalıdırlar. Suda Çözünen Polimerlerin Sulu Çözeltileri Sentetik polimerlerin sulu çözeltileriyle ilgili olarak konunun daha iyi anlaılması için iki soru sorulmalıdır? lki, polimerlerin çözülme özelliklerinin aratırılmasında niçin su özel bir çözücü olarak görülmektedir ve susuz çözücülere göre durumun farkı nedir? kincisi, küçük moleküllerin suda çözülmesinden farklı olan nedir? Su molekülleri birbirine kuvvetli hidrojen balarıyla balıdır. Suda çözünen polimerlerin sadece suda çözündüü düünülmemelidir; ancak polimerin yapısında bulunan hidrofilik gruplar sayesinde çözünme salanır, polar olmayan çözücülerde ise kesin olarak çözünmezler. Suda çözünen polimerler kuru halde oldukça higroskopiktir (su tutucu). Bundan dolayı suda çözünen bir polimerlerin içerdii suyu tayin etmek zordur; kullanılan en basit metot ise polimerin vakum altında ısıtılması ve kütle kaybının belirlenmesi eklindedir. Sıcaklık amorf polimerin camsılama sıcaklıının üstünde bir sıcaklık olarak seçilir, kristal yapıdaki bir polimer içinse erime noktasının üstü seçilir. Yada metanol gibi bir organik çözücüyle dekantasyona uratılır ve bu çözücünün uzaklatırılması daha kolay olacaından sudan daha kolayca arındılmı kuru polimer elde edilebilir. Kuru polimer eldesi özellikle IR çekimi öncesinde gerekir. Suda Çözünen Polimerlerin Çözünme ve Çökme Durumları Bu tip polimerlerin çou her ne kadar normal sıcaklıklarda suda çözünüyor olsalar da çözeltileri soutulduunda (PAA, PMAAm gibi) ve ısıtıldıında (PEO, PPO, PVME, PMAA gibi) veya bazı eriyikler (cosolute) eklendiinde (tuzlar, organik sıvılar, fenoller vs.) ya da bu ilemlerden ikisi beraber yapıldıında çözünmü halde bulunan polimer çöker. Dahası, bazı sentetik polimerler oda sıcaklıklarında suda çözünmez ancak daha düük sıcaklıklarda çözünürler (PVAC-PVAL gibi); veya deterjanlar gibi iyonik amfifiller eklendiinde çözünürler.

6 Öncelikle polimerlerin çözünürlüü hakkında düünülmesi gereken konu küçük molekül katkılarıyla çözünürlüün salandıı ya da salanmadıı konusudur ki burada yardımcı katkıların (cosolute) konsantrasyonu ve ortamın sıcaklıı önemlidir. Bir polimer çözeltisinde polimer konsantrasyonu düük olduunda koloidal çözeltiler meydana gelir ve buna bulutlanma noktası adı verilir. Sıcaklıa balı olarak bu deer t p veya T p ile ifade edilir. Polimerin özelliklerine balı olarak polimer soutulduunda bulutlanmaya baladıında t p-, ısıtıldıında bulutlanmaya baladıında ise t p+ sembolleri kullanılır. Bu iki karıt durum normal ve ters (invers) olarak ifade edilir. Yüksek kristallie sahip polimerler ile amorf polimerler için çözünme hadisesi farklıdır. Yani çözünme, polimerin latis yapısına blı bir durumdur. Amorf polimerlerin çou, kristal yapıda olanlarına göre daha fazla veya daha ime gösterirler veya daha konsantre polimer çözeltileri tekil edebilirler (herhangi bir çökme olmadan). yonik olmayan polimerlerin sulu çözeltilerinde polimer-çözücü etkileimi için van der Waals kuvvetleri, hidrojen baları ve hidrofobik etkiler söz konusudur. yonik polimerlerin (polielektrolitler) ise suda iyon-iyon, iyon-dipol ve iyon-indüklenmi dipol kuvvetleri sayesinde çözündüü düünülür. Polimer için çözünme olayı termodinamik ise sıcaklık artııyla beraber çözünürlüü azalır. Böyle bir sistem için bulutlanma noktası t p- (yada - )ifade edilir. Tersine, endotermik ise t p+ ( + )ile ifade edilir. Tablo.1 de bazı sentetik polimerlerin sulu çözeltileri için t p deerleri verilmitir. Çözeltinin Viskozite Durumu Polimerler için en sıklıkla uygulanan çalımalardan bir tanesi viskozite çalımalarıdır. Seyreltik polimer çözeltilerinde, saf haldeki sıvıya göre viskozitede bir miktar artı görülür. Bu durum susuz çözücüler için olduu kadar sulu çözeltiler için de geçerlidir. yonik olmayan polimerlerin sulu çözeltilerinde bilinen Huggins etlii geçerlidir. sp = (- 1 ) 1

7 Tablo.1 Sulu çözeltide bazı sentetik polimerlerin faz ayrıma ve çözünürlük durumları. Dier bir eitlik de polimerin molekül ortalama aırlıı ile intrinsik viskoziteyi veren Mark- Houwink-Sakurada (MHS) eitliidir. [η] = K.M α Suda Çözünen Polimerlerin Sınıflandırılması Bu tip polimerlerin sınıflandırmasında molekül aırlıı, organik ya da inorganik oluu, zincir yapısı vb. yöntemlerinden bir tanesi de seçilebilirdi, ancak ödev kapsamında iyonik olularına göre bir sınıflandırma yapılacaktır. Buna göre suda çözünen polimer sınıfları: 1) yonik olmayan (noniyonik) polimerler 2) yonik polimerler a. Anyonik polimerler b. Katyonik polimerler

8 Sınıflandırmanın ayrıntılarına girmeden önce unu belirtmekte fayda var: Bu tip sınıflandırma seçmemizin amacı, suda çözünme ileminde ve kullanım alanları düünüldüünde iyonik oluun ya da olmayıın önemli bir özellik olduudur. yonik Olmayan Polimerler Yapısında, ana zincirinde ve fonksiyonel gruplarında, artı veya eksi herhangi bir yük içermeyen ancak bu haliyle suda çözünen polimerleri bu sınıfa dahil edilmektedir. Bu polimerler ana grup halinde unlardır: Polioller, örnein poli(vinil alkol) Polieterler, örnein poli(etilen oksit) Poliamitler, örnein poliakrilamit Poli(N-vinil heterosiklikler), örnein poli(vinilpirolidon) Biz farklı olarak; Polieterler Akrilik grubu Vinil grubu, eklinde sınıflandırarak inceleyeceiz. Polieterler Bunları daha detaylı olarak, formülleri ile aaıda incelenmektedir: Genel olarak, iyonik olmayan suda çözünen polimerler organik polioksitler ve polieterlerdir. [O-(CH 2 ) n ] [CH(OR)-CH 2 ] R: Alkil polioksit polieter Polietilen oksit PEO [O-CH 2 -CH 2 ] Dier isimleri: Polietilen glikol, poli(oksiran), poli(oksietilen), PEG, POE, Carbowax, Poly- G, Polyglycol E, Polyox, WSR gibi. En basit yapıda olan suda çözünen polimerdir. Yaygın kullanım özellii nedeniyle en çok üzerinde bilimsel amaçlı çalımalar yapılmı suda çözünen polimerdir denilebilir. Oligomer yapısında, kısa zincir uzunlıuna sahip bir polimerdir. Camsı geçi sıcaklıı (t g ) kristal yüzdesine göre -65 ile -20 o C arasındadır.

9 Sulu çözeltilerinde oksijen varlıında yükseltgenir. Metal iyonları ve UV ıınları bu olayı katalizler. Poli(propilen oksit) PEO [O-CH-CH 2 ] CH 3 Polipropilen glikol, polioksipropilen glikol, polikol gibi adlara sahiptir. Polipropilen glikolün küçük molekül aırlıklı (oligomerleri) yapıları suda çözünür. Daha büyük yapılar ise suda çözünmez. (MA<2000 ise suda çözünür) Camsı geçi sıcaklıı -75 o C tır. Refraktif indeksi (n D ) 1,456 deerindedir. 20 Polioksimetilen POM [O-CH 2 ] Poliformaldehit olarak da adlandırılır. Polimerleri çok kısa zincir uzunluuna sahip oligomerler eklinde olup, suda iyi çözünür. Poli(trimetilen oksit) P3MO [O-(CH 2 ) 3 ] Bu polimerin yalnızca oligomerik yapıları suda çözünür, uzun zincirleri suda çözünmez. Yukarıda bahsedilen polioksitler daha sıklıkla adı geçenlerdir. Bunların dıında yüksek polioksitlerden da bahsedilebilir. Anlaılacaı üzere polimerin tekrarlanan biriminin kütlesi büyüktür ve genelde suda çözünmezler. Oksit monomerlerinin homopolimerlerinin dıında kopolimerleri de mevcuttur ve geni bir seçme aralıında baka bir monomer ile kopolimerletirilebilir. Poli (vinil metil eter) PVME O-CH 3 mevcuttur. Poli(metoksi etilen), poli(metil vinil eter), PVME, Gantrez M gibi dier adları da PVME, suda çözünmesi yanı sıra pek çok organik çözücüde de kolayca çözünür. Katyonik katalizörlerle (BF 3 -Su veya Friedel-Crafts tipikatalizörler gibi) polimerletirilen PVME için bazı özellikler aaıda sıralanmıtır: Younluk (20 o C) : 1,05 g/cm 3

10 n D 20 : 1,47 t g : -34 o C PVME, alkali ve nötral çözeltilerde kararlı, asidik ortamlarda ise kararsızdır. PVME dıında yüksek polieterlerden bahsedilir ki bunlar suda çözünmezler. Akrilik Grubu Akrilik grubu suda çözünen polimerlerin baında poli(akrilik asit) gelmektedir. Dierleri akrilik asitin türevi olan tekrarlanan birimlere sahip polimerlerdir; poli(metakrilik asit), amitleri (PAAm ve PMAAm), N-sübstitüe türevleri ve kopolimerleri eklinde. Akrilik grubu polimerlerin biyokimyasal ilevi olduundan biyopolimerler olarak da adlandırılır. Akrilik grubu polimerlerin sodyum tuzları polielektrolit olarak ilev görür. Poli(akrilik asit) PAA COOH Carbomer, Carbopol, Hidrojen poliakrilat (HPA) gibi isimlerle de anılır. yonlamamı halde bulunan PAA ataktik yapı gösterir. Suda çözünmesi yanında metanol, etanol, dioksan, etilen glikol, 2-metoksietanol ve asetik asit içinde çözünür. Kloroform, dietileter, aklanlar, aromatik hidrokarbonlar ve dier polar olmayan organik çözücülerde ise çözünmez. Ayrıca, PAA taıdıı karboksilik asit grubu nedeniyle albümin için basit bir model olarak alınmaktadır. Poliakrilamit PAAm CO NH 2 Poliakrilik amit, PAm, Cyanomer, Puriflac ve Separon gibi isimlerle de anılmaktadır. Yüksek hidrofilik özellii nedeniyle dier iyonik olmayan suda çözünen polimerlerden daha büyük bir önem taır. ( - = -38 o C ; oldukça düük.) Suyun dıında etilen glikol, gliserol ve formamit gibi hidrofilik çözücüler haricinde, dierleriyle (etanol, metanol, kloroform gibi) çözünmez. t g : 165 ile 188 o C (ikinci büyüklük DTA ile tespit edilmitir)

11 700 o C a kadar ısıl olarak kararlıdır. Sulu çözeltilerinde alkali ortamda, 67 o C civarında -NH 2 grubu hidrolize urar. Poli(metakrilik asit) PMAA CH 3 [C-CH 2 ] CO COOH HPMA, polimetakrilik asit, PMA, hidrojen polimetakrilat gibi isimleri vardır. PAA ve PAAm kadar büyük bir teknik ve ticari öneme sahip deildir. Polimetasilamit PMAAm CH 3 [C-CH 2 ] CO NH 2 PMAm, polimetakril amit, polimetakrilik amit gibi isimleri olup, teknik ve ticari açıdan öneme sahip deildir. Dier Akrilik Homopolimerler PAAm veya PMAAm nin N-sübstitüe türevleridir. Bunlardan bazıları; Poli(N,N-dimetilakrilamit) CH 3 [C-CH 2 ] CO N CH 3 CH 3 Poli(N-izopropilakrilamit) CH 3 [C-CH 2 ] CO NH HC CH 3 CH 3 Vinil Grubu Suda çözünen iyonik yapıda olmayan vinil grubu polimerleri poli(vinil alkol) ve polivinilpirolidon olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Poli(vinil alkol) eldesi öncelikle poli(vinil asetat) sentezi, sonrasında elde edilen ürünün hidrolizi eklinde dolaylı yoldan olacaından poli(vinil alkol)ün asetatlı kopolimeri eklinde

12 düünmek doru olur. Zira, en yüksek oranda hidroliz salanmı olsa da hidroliz olma oranı % 98 civarında olacaktır. Kalan % 2 PVAc yapısındadır. PVAl büyük bir endüstriyel öneme sahiptir. PVAL, PVOH, PVA-OH veya PVAl eklinde isimlendirilen poli(vinil alkol) aaıda gösterilen tekrarlanan birimlere sahiptir. OH PVAC, PVAc veya PV-OAc eklinde gösterimlere sahip olan poli(vinil asetat) ise aaıdaki kimyasal yapıya sahiptir. O-C O CH 3 Polivinilpirolidon, PVP, poli(n-vinil-2-pirolidon), Albigen, Isoplasma gibi isimlere sahiptir. Suyun dıında pek çok organik sıvıda da çözünür. PVP özellikle birkaç sebepten dolayı çok ilginçtir. Biyolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir; yapısı proteinlere benzediinden dolayı bilimsel çalımalarda basit bir model olmaktadır. Fizyolojik olarak inaktif olan (toksitesi yok ya da çok az) PVP, ilk olarak ikinci dünya savaı esnasında Almanya da gelitirilmitir. % 2,5 luk tuz çözeltisi, Periston olarak adlandırılır, kan yokluunda kan yerine hastalara verilebilmektedir; Almanya da savata kanın % 50 si yerine bu çözelti uygulanmıtır. N O PVP n D 20 : 1,53 Asidik ve alkali ortamda ve T=100 o C da hidroliz olarak N-vinil--aminobütirik asite döner. N O + OH - NH (CH 2 ) 3 COO - Polielektrolitler Polielektrolitler, iyonik olmayan polimerlerden farklı olarak, ana zincire balı halde yüklü gruplar bulundururlar. Yüklü grupların tümü eksi yüklü ise bu polimer bir polianyon, tümü artı yüklü ise polikatyon adını alırlar. Hem artı hem de eksi gruplar içeriyorsa poliamfolit adını alır (artı ve eksi gruplar eit sayıda olmayabilir). Elektronötralite ilkesine göre tüm

13 polielektrolitler için taıdıı yüke edeer miktarda karıt yükün çözeltide veya katı halde polimerin tuzunda bulunması gerektiini unutmamak gerekir. Sentetik yapıda olabildii gibi polisakkaritler, proteinler ve nükleik asitler gibi doal polielektrolitler de mevcuttur. Bunların yanı sıra karboksimetilselüloz gibi yarı sentetik polielektrolitler, doal polimerlerin özelliklerinin iyiletirilmesi için modifiye edilmesiyle elde edilirler. lk olarak polielektrotlerin teorisinin izahını, 1951 yılında Fuoss tarafından hazırlanan derlemede görüyoruz. Aaıda önemli bazı sentetik polielektrolitleri kimyasal yapılarıyla beraber verilmektedir: COO - X + tam iyonlamı poli(akrilik asit) [NH 2 -CH-CH 2 ] + Y - tam iyonlamı poli(etilen imin) SO 3 - X + poli(etilensülfonik asit) PESA SO 3 H poli(stirensülfonik asit) PSSA CH 3 [C-CH 2 ] COO - X + tam iyonlamı poli(metakrilik aist) O P O O - X + poli(fosforik asit) PPA veya tuzu olarak XPP

14 OH Si O OH poli(silisik asit) PsiA ve tuzu olarak XPsiA NH 2 polivinilamin (PVAm) NH 3 + X + polivinilamin tuzu (PVAmY) N+ R Y - poli(4-vinilpiridin) alkil amonyum tuzu Suda Çözünen Polimerlerin Kullanımı Suda çözünen polimerlerin yaygın bir kullanım alanına sahip olduu daha önceden belirtilmiti. Sanayide en çok faydalanılan polimer sınıflarının kullanım alanları ve sentez yöntemleri aaıda verilmektedir: a. Akrilik asit ve metakrilik asit polimerleri: Monomerlerinin sulu çözeltilerde polimerletirilmesiyle elde edilir. Tutkal, kozmetik ve film yapımında, medikal ürünlerde, metal üretiminde, petrol kuyusu çamurunda, boyalarda, kaıt yapımında, farmosetiklerde, lastik hamurunda ve tekstilde kullanılmaktadır. b. Etilen oksit polimerleri: Etilen oksitin katalitik polimerletirilmesiyle üretilir. Tutkal, seramik, kaplama, deterjan ve film yapımında, gıdalarda, petrol geri kazanımı ilemlerinde, boyalarda ve baskı ilemlerinde kullanılır. c. Gura (Doal) zamk (sakız, gum): Cyamopsis tetragonoloba (Leguminosae ailesinden) dan elde edilen galaktomannan polimerinin suda çözünen karbon hidratıdır. Krem peynir, patlayıcı ve dondurma yapımında, madencilikte, petrol kuyusu açmada, kaıt yapımında, farmosetiklerde ve tekstilde kullanılır.

15 d. Arap zamkı (doal): Akasya aacının çeitli türlerinin kabuundan elde edilen, arabik asidin calsiyum tuzu olan, bir heteropolisakkarittir. Tutkal, merubat, kozmetik, gıda ve mürekkep yapımında, litografide, boyalarda, farmosetiklerde ve tekstilde kullanılır. e. Tragacanth zamkı (doal): Astragallus türlerinin urubundan elde edilir. Merubat, mum, peynir, kozmetik, boyalı kalem, diet yiyecekler, el bakımı ürünleri, dondurma, mürekkep, medikal ürünler, salça ve erbet yapımında kullanılır. f. Locust Bean (çekirge fasulyesi) Zamkı (doal): Akdeniz çekirgesi fasulyesinin endospermlerinden elde edilen bir galaktomannan polimeridir. Antidiarekler, kek, peynir, kozmetik ve dondurma yapımında, madencilikte, petrol kuyusu delme ileiminde, kaıt ilemede, farmosetiklerde, salça yapımında ve tekstilde kullanılır. g. Metilselüloz ve dier alkilselülozler (selüloz eterler): Bu sınıfa giren polimerler unlardır: Etilselüloz (EC), etilhidroksietilselüloz (EHEC), hidroksibütilmetilselüloz (HBMC), hidroksietilselüloz (HEC), hidroksietilmetilselüloz (HEMC), hirdoksipropilselüloz (HPC) ve metilselüloz (MC). Selülozun, sodyum hidroksitin sulu çözeltisi ve esterletirici reaktif varlıında reaksiyonuyla elde edilir. Tutkal yapımında, tarımda, seramikte, kaplamada, kozmetikte, film yapımında, gıda yapımında, mürekkeplerde, petrol kuyusu açma çamurunda, boyalarda, kaıt ilemede, farmosetiklerde, ampuan yapımında ve tekstilde kullanılır. h. Poli(etilen glikol), PEG: Etilen oksitin suyla reaksiyon vermesi sonucu sürekli katılmalarla elde edilir. Tutkal yapımında, kaplamada, kozmetiklerde, deterjanlarda, gıda sanayinde, mürekkeplerde medikal uygulamalarda, petrol geri kazanımında, boyalarda, kaıtyapımında ve tekstilde kullanılır. i. Poli(etilen imin), PEI: Monomerin katılma polimerlemesiyle elde edilir. Tutkal, iyon deitirici reçine ve kaıt üretiminde, fotorafçılıkta, tekstilde ve su kirlenmesini kontrol için kullanılır. j. Poli(vinil alkol), PVA: Poli(vinil asetat) ın hidroliziyle elde edilir. Tutkal, balayıcı, seramik, kozmetik, film, ambalaj, kaıt ve çelik üretiminde kullanılır. k. Polivinilpirolidon, PVP: N-vinil-2-pirolidon un polimerlemesiyle elde edilir. Tutkal, merubat, kozmetik ve deterjan yapımında, litografide, medikal uygulamalarda, kaıt üretiminde, farmosetiklerde, fotorafçılıkta ve tekstilde kullanılır. l. Sodyum karboksimetilselüloz, CMC: Sodyum hidroksitin sulu çözeltisinde selüloz ve sodyum monokloroasetatın reaksiyonuyla elde edilir. Deterjan yapımında, gıda

16 sanayinde, petrol kuyusu çamurunda, boyalarda, kaıt yapımında, farmosetiklerde, kirlilik kontrolünde ve tekstilde kullanılır. m. Niasta: Doal bir karbonhidrat olan niasta, glukoz birimlerinin birbirine balanmasıyla olumu bitkisel bir biyopolimerdir. Tutkal yapımında, gıda sanayinde, kaıt üretiminde ve tekstilde kullanılır. Suda Çözünen Polimerlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı Polimerler, medikal ve tıbbi alanlarda da yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Hangi polimerin kullanılacaının tercihinde vücut içerisinde alacaı göreve dikkat edilir. Örnein, medikal bir uygulamada kullanılacak polimer, lens gibi, vücut içerisinde bozunmamalıdır. Bozunma ilemi balangıçta suyla çözünme eklinde olur; enzimlerin de polimerlerin bozunmasına büyük bir etkisi vardır. Bundan dolayı çalıılan polimerin dokuyla uyumu, denek hayvanları üzerinde kullanımı ve en sonunda klinik deneyleri testlerine tabi tutulur. Suda çözünen polimerler, vücut içerisinde bozunan (biodegradable) polimerlerin en önemlilerindendir. Bunlara örnek olarak ileride daha detaylı olarak inceleyeceimiz PEG verilebilir. Suda çözünen polimerlerin çou için, hastalıkların tedavisinde kullanımı amacıyla çalıılmıtır. Öncelikle hayvanlar üzerinde denenen çalıma ürünleri, olumlu sonuçlar alındıı taktirde klinik deneylere tabi tutulur. Bu ürünlerin en önemlilerinden ve en çok gelitirilenlerden bir tanesi olan PEG, polimer-protein konjügatları oluturur ve pek çok lisanslı ilacın formülasyonuna girmitir. Her ne kadar ilaç dozu çok düük miktarda tutulsa da PEG in zaten herhangi bir toksik etkisi yoktur. PVP, ikinci dünya savaında kullanılarak yüzlerce askere hayat vermesiyle birlikte, klinik uygulamalarda plazma artırıcı olarak faydalanılmaktadır ve toksik etkisi yine çok düüktür. Poli[N-(2-hidroksipropil)metakrilamit] (phpma) kopolimerleri, son yıllarda yaygın biçimde kullanılmaktadır ve imdiye kadarki kanserli hastalarla yapılan çalımalarda herhangi bir toksik etkisine rastlanmamıtır. Polimer ana zincirinin biyobozunmaya uraması avantajlı bir durumdur ancak klinik gelimesi yeterli deildir. Bunların yerine, enzimal ve antibodik bozunmaya zayıf biçimde maruz kalan PHPMA, ilaç taıyıcı olarak baarılı sonuçlar vermitir. Tümör hücreleri, genetik mutasyona urayarak kontrolsüz biçimde büyüyen ve bunun gerei olarak da enerji ihtiyacını karılamak üzere normal hücrelere göre büyük miktarda hücre dıından madde alan hücrelerdir. Bu sebepten dolayı, tümör hücrelerinde, normal hücrelere

17 göre daha büyük miktarda aktif taıma olmaktadır, zira makro moleküller, hücre duvarını aamayacaından aktif taımayla hücreye alınırlar. Tümör hücrelerindeki mutasyonları geneli doal sebeplerle (ırsi olabilir) ve bir kısmını da dı etkilere (radyasyon gibi) balayabiliriz. Antikanser ilaçlarının büyük kısmı düük molekül aırlıına sahiptir ve hücre duvarını geçerek kolayca girebilir. Bu durum ilaçları yarı ömrünü azalttıı gibi tümör hücreleri yanında dier hücrelerin de zarar görmesine sebep olur yılında, Helmut Ringsdorf hedeflenmi bir makro moleküle (yani sentetik bir polimer) böyle bir ilacın balanmasıyla, ajanın (ilacın) kontrollü olarak tümör hücresine verilebileceini ve etkisinin artırılması yanında istenmeyen yan etkilerinin de azaltılacaını öne sürmütür. Ringsdorf bu balamda polimer üzerine kovalent biçimde ilaçlarının, taıyıcının ve çözünürletirici ajanların tutturulmasını öne sürmütür. laç polimer balanması önemli bir husustur. Meydana gelen ayrılmaya sebep olan etki ye göre üç ana grupta incelenir: 1) Nötral ph da hidrolizle ayrılma (ester balanmaları gibi), 2) Asit katalizörlü ayrılma (cis-asonitil balanma gibi), 3) Enzimlerle ilgi ayrılma (Gly-Phe-Leu-Gly balanması gibi, lipozomal etkiyle ayrılır).

18 Makro moleküler taıyıcılarla ilgili farklı bir yaklaımı, geçtiimiz yüzyılın baında Erlich tarafından ileri sürüldüünü görüyoruz; buna göre ilaç bir ligand, moleküler hedef ise bir akseptördür. Günümüzde bu konsept doru olarak kabul görmektedir. Protein kristal bilimi ve moleküler modellemnin gelimesiyle birlikte ilaç ve moleküler hedefi, anahtar-kilit modeline uygunluk göstermektedir. Makro moleküler taıyıcıların kanser aratırmalarında kullanımının, özellikle 1975 yılında Milstein and Köhler tarafından yapılan çalımalarla beraber arttıı görülüyor. Bu çalımalarda polisakkaritler, lektinler, serum proteinleri, peptidler, büyüme faktörleri ve sentetik polimerler gibi yaygın bir aralıktaki makromoleküllerin kullanıldıı görülüyor.

19 Hazırlanan makromoleküler ilaçların yapımında seçilen polimer, suda çözünür olmalı, toksik ve immünojenik olmamalıdır. Seçimde dikkat edilmesi gereken baka bir husus da sentetik polimerlerin tersine, biyopolimerler heterofonksiyonerldirler. ~ son ~

20 Kaynaklar Water-soluble polymers; technology and applications, 1972, edited by Yale L. Meltzer. Water-soluble resin, 1962, edited by Robert L. Davidson and Marshall Sittig. Water-soluble synthetic polymers : properties and behavior, 1984, author: Philip Molyneux. Sourcebook of Advenced Polymer Laboratory Preparations, 1998, S.R. Sandler, W. Karo.

1. Deterjan Üretimi. 1.1.Yüzey Aktif Maddeler

1. Deterjan Üretimi. 1.1.Yüzey Aktif Maddeler Departman: Üretim Yapılan : Deterjan Üretimi Örenildi Tarih:10 Ocak 2005 Sayfa : 1 1. Deterjan Üretimi Deterjanlar, her biri temizlemede ayrı bir görev yapan, pek çok maddenin çok kompleks bir karıımıdır.

Detaylı

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 27.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2013 Bu Sayıdaki Konularımız Editörden KİMYA SANAYİİ İÇİN ELZEM GİRİŞİM: Marmara da Kimya Endüstri Parkı Konu Yazar Sayfa No.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı

1.Yeni meyve bahçesi tesisinde dikkat edilecek hususlar

1.Yeni meyve bahçesi tesisinde dikkat edilecek hususlar SERT ÇEKRDEKL MEYVELERDE DENGEL GÜBRELEME EFTAL-NEKTARN KAYISI ERK KRAZ-VNE Prof. Dr. Habil ÇOLAKOLU TOROS TARIM SANAY VE TCARET A.. 2007 SERT ÇEKRDEKL MEYVELERDE DENGEL GÜBRELEME Sert çekirdekli meyvelerin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Temel Kimya ve Polimer Birimi Temel Kimya Polimer Biriminde Gümrük Tarife Cetveli 28.29.30.31.32.33.36.37.38.39 ve 40. fasıllarında yer alan saf yada karışım halindeki

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05.

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05. MONOGLİSERİD KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER Mono ve Digliseritler Monogliseritlerin Üretimi Zararları Kullanım Alanları Mono

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı

bileşiklerinin ph duyarlılığı yoktur. Kuarterner olmayanlar da çok değerlikli anyonlara karşı oldukça yüksek hassasiyete sahiptir.

bileşiklerinin ph duyarlılığı yoktur. Kuarterner olmayanlar da çok değerlikli anyonlara karşı oldukça yüksek hassasiyete sahiptir. 1 BÖLÜM-1- GĠRĠġ Surfaktantlar çok az miktarlarıyla, çözündüğü bir likidin yüzey veya arayüzey özelliğini belirgin bir şekilde değiştiren maddelerdir. Yüzey aktif maddeler olan surfaktantlar yağ/su ara

Detaylı

PLASTİKLER DÜNYASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. Genişletilmiş 2. Baskı. Hikmet YAŞAR Kimya Yüksek Mühendisi. Mayıs 2001 Ankara

PLASTİKLER DÜNYASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. Genişletilmiş 2. Baskı. Hikmet YAŞAR Kimya Yüksek Mühendisi. Mayıs 2001 Ankara TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PLASTİKLER DÜNYASI Genişletilmiş 2. Baskı Hikmet YAŞAR Kimya Yüksek Mühendisi Mayıs 2001 Ankara Yayın No : 142/2 Baskı .» t. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 4 Sümer Sokak

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

İNOVATİF. Hoş Geldin. Aktif Alümina Organik Moleküllerin Bitkilerdeki Kullanım Alanları

İNOVATİF. Hoş Geldin. Aktif Alümina Organik Moleküllerin Bitkilerdeki Kullanım Alanları Kimya Dergisi İNOVATİF Kimya Dergisi YIL:3 SAYI:18 OCAK 2015 Hoş Geldin 2015 Aktif Alümina Organik Moleküllerin Bitkilerdeki Kullanım Alanları Ayırma Prosesleri Ekstraksiyon Karanlığın Hormonu Melatonin

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRİTON X-100 ÜN Allium cepa L. ÜZERİNDE SİTOTOKSİK ETKİLERİ FATMANUR ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: PROF. DR. FERUZAN DANE

Detaylı

ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM

ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM nformülasyon çalışmaları yeni bir etkin maddenin sentezlenip ilaç şeklinin tasarımı için gerekli

Detaylı

Münir Karıncaoğlu, Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Münir Karıncaoğlu, Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 7 4 KASIM ARALIK 2009 2010 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt ve Karton Üretimi İkinci cilt-a Selüloza giriş, Aralık 2010 Münir Karıncaoğlu, Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAGIT

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

T.C. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I LABORATUVAR. Konu: Koroner Vazodilatör Etkili Sprey Formülasyonu. Öğretim Görevlisi: (B.U.

T.C. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I LABORATUVAR. Konu: Koroner Vazodilatör Etkili Sprey Formülasyonu. Öğretim Görevlisi: (B.U. T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I LABORATUVAR Konu: Koroner Vazodilatör Etkili Sprey Formülasyonu Öğretim Görevlisi: (B.U.) Yasemin ÇIRPANLI HAZIRLAYAN Serkan TÜRKMEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. Giriş II. İngrediyenler III. Enzimler IV. Vitaminler ve Amino Asitler V. Antimikrobiyaller VI. Antioksidanlar VII.

İÇİNDEKİLER I. Giriş II. İngrediyenler III. Enzimler IV. Vitaminler ve Amino Asitler V. Antimikrobiyaller VI. Antioksidanlar VII. İÇİNDEKİLER Sayfa No I. Giriş... 1 A.GKM nin Sınıflandırılması... 2 B.Kimyasal Maddeler İnsan Sağlığına Zaralımıdır?... 2 C.NOAEL.. 3 II. İngrediyenler... 3 III. Enzimler. 3 A.Enzimlerin Gıda Katkısı Olarak

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı