Suda Çözünen Polimerler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suda Çözünen Polimerler"

Transkript

1 Suda Çözünen Polimerler Polimer Teknolojisi Yüksek Lisans Dersi Ödevi Prof.Dr. Serpil AKSOY Hazırlayan: Hüseyin Çelikkan 2003-Ankara

2 ÇNDEKLER Önsöz 1 Giri 1 Suda Çözünen Polimerlerin Sulu Çözeltileri 2 Suda Çözünen Polimerlerin Çözünme ve Çökme Durumları 2 Çözeltinin Viskozite Durumu 3 Suda Çözünen Polimerlerin Sınıflandırılması 4 yonik Olmayan Polimerler 5 Polieterler 5 Akrilik Grubu 7 Vinil Grubu 8 Polielektrolitler 9 Suda Çözünen Polimerlerin Kullanımı 11 Akrilik asit ve metakrilik asit polimerleri 11 Etilen oksit polimerleri 11 Gura (Doal) zamk (sakız, gum) 11 Arap zamkı (doal) 12 Tragacanth zamkı (doal) 12 Locust Bean (çekirge fasulyesi) Zamkı (doal) 12 Metilselüloz ve dier alkilselülozler (selüloz eterler) 12 Poli(etilen glikol), PEG 12 Poli(etilen imin), PEI 12 Poli(vinil alkol), PVA 12 Polivinilpirolidon, PVP 12 Sodyum karboksimetilselüloz, CMC 12 Niasta 13

3 Suda Çözünen Polimerlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı 13 Kaynaklar 17

4 Suda Çözünen Polimerler Önsöz Suda çözünen polimerler, sanayide ve teknolojide yaygın bir kullanım alanına sahip oluu nedeniyle, polimer teknolojisi lisans üstü dersi ödevinin konusu olarak seçilmitir. Suda çözünen polimerler, film, kaplama, tutkal ve fiber yapımında olduu gibi, boya sanayi ve ilaç sanayi gibi endüstriyel açıdan önemli alanlarda kullanılmasının yanı sıra aynı alanlar içinde ancak teknolojisi yüksek ürünlerin elde edilmesinde de kullanılmaktadır; kanserli hastaların tedavisi bunlardan bir tanesidir. Hazırlanan ödevin kapsamı belli balı suda çözünen polimerlerin tanımlanması, elde edili yöntemleri ve kullanım alanları eklinde sınırlandırılacaktır. Buna ilaveten spesifik olarak kanserli hastaların tedavisinde kullanımı incelenecektir. Giri Suya dirençli materyaller olarak bilinen polimerler ve polimer esaslı malzemeler kauçuk, deri, ipek, pamuk ve selüloz gibi doal kaynaklı olabildii gibi, plastik, elastomer, fiber, tekstil ve benzeri materyaller gibi sentetik olarak da kullanım amacına göre günlük hayatta yerini almaktadır. Bununla beraber nispeten küçük ancak önemli bir polimer grubu da suda çözünenlerdir. Suda çözünen reçineler olarak da adlandırılan bu tip polimerlerin sınıflandırılmasında orijini esas alınmaktadır; yani doal, modifiye (yarı sentetik) ve sentetik polimerler olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Doal olanları biyopolimerler olarak da adlandırılır ve bu polimerler, biyolojik sistemlerde bir veya birden fazla fonksiyonlara sahiptirler. Baka bir sınıflandırma ekli de iyonik yapıda olularına göredir. Buna göre suda çözünen polimerler, iyonik (katyonik ve anyonik) ve iyonik olmayan suda çözünen polimerler olma üzere ikiye ayrılabilirler lerden itibaren ayrı bir bilim dalı halinde ele alınmaya balanan suda çözünen polimerler ile ilgili olarak 1962 yılında Davidson ve Sittig tarafından bir derleme yayınlanmıtır. Suda çözünen polimerlerin genel uygulama alanları ilaç, kozmetik, boya ve gıda sanayileri eklinde özetlenebilir. Biyopolimerler karmaık yapılarından dolayı, incelenmelerinde özellikleri bakımından biyopolimerlere benzeyen daha basit yapıda polimerler model olarak kullanılır. Bu modeller genelde biyopolimere benzeyen sentetik polimerlerdir.

5 unu da belirtmekte yarar var ki kullanıcılar, polimerik materyalin seçiminde orijinine (sentetik mi yoksa doal mı) bakmak yerine istenilen özellikleri yerine getirmedeki etkinliine, dier malzemelere göre fiyatına, kolay bulunabilirliine, fiziksel ve kimyasal kararlıına bakarlar. Genel anlamda mukayese edilirse, doal ve yarı sentetik polimerler daha kolay hidroliz olur ve yükseltgenirler, keza biyolojik aktiflie de sahiptirler. Tersine, sentetik polimerler kimyasal ve fiziksel açıdan daha kararlıdır; her ne kadar daha kolay bulunur olsalar da daha pahalıdırlar. Suda Çözünen Polimerlerin Sulu Çözeltileri Sentetik polimerlerin sulu çözeltileriyle ilgili olarak konunun daha iyi anlaılması için iki soru sorulmalıdır? lki, polimerlerin çözülme özelliklerinin aratırılmasında niçin su özel bir çözücü olarak görülmektedir ve susuz çözücülere göre durumun farkı nedir? kincisi, küçük moleküllerin suda çözülmesinden farklı olan nedir? Su molekülleri birbirine kuvvetli hidrojen balarıyla balıdır. Suda çözünen polimerlerin sadece suda çözündüü düünülmemelidir; ancak polimerin yapısında bulunan hidrofilik gruplar sayesinde çözünme salanır, polar olmayan çözücülerde ise kesin olarak çözünmezler. Suda çözünen polimerler kuru halde oldukça higroskopiktir (su tutucu). Bundan dolayı suda çözünen bir polimerlerin içerdii suyu tayin etmek zordur; kullanılan en basit metot ise polimerin vakum altında ısıtılması ve kütle kaybının belirlenmesi eklindedir. Sıcaklık amorf polimerin camsılama sıcaklıının üstünde bir sıcaklık olarak seçilir, kristal yapıdaki bir polimer içinse erime noktasının üstü seçilir. Yada metanol gibi bir organik çözücüyle dekantasyona uratılır ve bu çözücünün uzaklatırılması daha kolay olacaından sudan daha kolayca arındılmı kuru polimer elde edilebilir. Kuru polimer eldesi özellikle IR çekimi öncesinde gerekir. Suda Çözünen Polimerlerin Çözünme ve Çökme Durumları Bu tip polimerlerin çou her ne kadar normal sıcaklıklarda suda çözünüyor olsalar da çözeltileri soutulduunda (PAA, PMAAm gibi) ve ısıtıldıında (PEO, PPO, PVME, PMAA gibi) veya bazı eriyikler (cosolute) eklendiinde (tuzlar, organik sıvılar, fenoller vs.) ya da bu ilemlerden ikisi beraber yapıldıında çözünmü halde bulunan polimer çöker. Dahası, bazı sentetik polimerler oda sıcaklıklarında suda çözünmez ancak daha düük sıcaklıklarda çözünürler (PVAC-PVAL gibi); veya deterjanlar gibi iyonik amfifiller eklendiinde çözünürler.

6 Öncelikle polimerlerin çözünürlüü hakkında düünülmesi gereken konu küçük molekül katkılarıyla çözünürlüün salandıı ya da salanmadıı konusudur ki burada yardımcı katkıların (cosolute) konsantrasyonu ve ortamın sıcaklıı önemlidir. Bir polimer çözeltisinde polimer konsantrasyonu düük olduunda koloidal çözeltiler meydana gelir ve buna bulutlanma noktası adı verilir. Sıcaklıa balı olarak bu deer t p veya T p ile ifade edilir. Polimerin özelliklerine balı olarak polimer soutulduunda bulutlanmaya baladıında t p-, ısıtıldıında bulutlanmaya baladıında ise t p+ sembolleri kullanılır. Bu iki karıt durum normal ve ters (invers) olarak ifade edilir. Yüksek kristallie sahip polimerler ile amorf polimerler için çözünme hadisesi farklıdır. Yani çözünme, polimerin latis yapısına blı bir durumdur. Amorf polimerlerin çou, kristal yapıda olanlarına göre daha fazla veya daha ime gösterirler veya daha konsantre polimer çözeltileri tekil edebilirler (herhangi bir çökme olmadan). yonik olmayan polimerlerin sulu çözeltilerinde polimer-çözücü etkileimi için van der Waals kuvvetleri, hidrojen baları ve hidrofobik etkiler söz konusudur. yonik polimerlerin (polielektrolitler) ise suda iyon-iyon, iyon-dipol ve iyon-indüklenmi dipol kuvvetleri sayesinde çözündüü düünülür. Polimer için çözünme olayı termodinamik ise sıcaklık artııyla beraber çözünürlüü azalır. Böyle bir sistem için bulutlanma noktası t p- (yada - )ifade edilir. Tersine, endotermik ise t p+ ( + )ile ifade edilir. Tablo.1 de bazı sentetik polimerlerin sulu çözeltileri için t p deerleri verilmitir. Çözeltinin Viskozite Durumu Polimerler için en sıklıkla uygulanan çalımalardan bir tanesi viskozite çalımalarıdır. Seyreltik polimer çözeltilerinde, saf haldeki sıvıya göre viskozitede bir miktar artı görülür. Bu durum susuz çözücüler için olduu kadar sulu çözeltiler için de geçerlidir. yonik olmayan polimerlerin sulu çözeltilerinde bilinen Huggins etlii geçerlidir. sp = (- 1 ) 1

7 Tablo.1 Sulu çözeltide bazı sentetik polimerlerin faz ayrıma ve çözünürlük durumları. Dier bir eitlik de polimerin molekül ortalama aırlıı ile intrinsik viskoziteyi veren Mark- Houwink-Sakurada (MHS) eitliidir. [η] = K.M α Suda Çözünen Polimerlerin Sınıflandırılması Bu tip polimerlerin sınıflandırmasında molekül aırlıı, organik ya da inorganik oluu, zincir yapısı vb. yöntemlerinden bir tanesi de seçilebilirdi, ancak ödev kapsamında iyonik olularına göre bir sınıflandırma yapılacaktır. Buna göre suda çözünen polimer sınıfları: 1) yonik olmayan (noniyonik) polimerler 2) yonik polimerler a. Anyonik polimerler b. Katyonik polimerler

8 Sınıflandırmanın ayrıntılarına girmeden önce unu belirtmekte fayda var: Bu tip sınıflandırma seçmemizin amacı, suda çözünme ileminde ve kullanım alanları düünüldüünde iyonik oluun ya da olmayıın önemli bir özellik olduudur. yonik Olmayan Polimerler Yapısında, ana zincirinde ve fonksiyonel gruplarında, artı veya eksi herhangi bir yük içermeyen ancak bu haliyle suda çözünen polimerleri bu sınıfa dahil edilmektedir. Bu polimerler ana grup halinde unlardır: Polioller, örnein poli(vinil alkol) Polieterler, örnein poli(etilen oksit) Poliamitler, örnein poliakrilamit Poli(N-vinil heterosiklikler), örnein poli(vinilpirolidon) Biz farklı olarak; Polieterler Akrilik grubu Vinil grubu, eklinde sınıflandırarak inceleyeceiz. Polieterler Bunları daha detaylı olarak, formülleri ile aaıda incelenmektedir: Genel olarak, iyonik olmayan suda çözünen polimerler organik polioksitler ve polieterlerdir. [O-(CH 2 ) n ] [CH(OR)-CH 2 ] R: Alkil polioksit polieter Polietilen oksit PEO [O-CH 2 -CH 2 ] Dier isimleri: Polietilen glikol, poli(oksiran), poli(oksietilen), PEG, POE, Carbowax, Poly- G, Polyglycol E, Polyox, WSR gibi. En basit yapıda olan suda çözünen polimerdir. Yaygın kullanım özellii nedeniyle en çok üzerinde bilimsel amaçlı çalımalar yapılmı suda çözünen polimerdir denilebilir. Oligomer yapısında, kısa zincir uzunlıuna sahip bir polimerdir. Camsı geçi sıcaklıı (t g ) kristal yüzdesine göre -65 ile -20 o C arasındadır.

9 Sulu çözeltilerinde oksijen varlıında yükseltgenir. Metal iyonları ve UV ıınları bu olayı katalizler. Poli(propilen oksit) PEO [O-CH-CH 2 ] CH 3 Polipropilen glikol, polioksipropilen glikol, polikol gibi adlara sahiptir. Polipropilen glikolün küçük molekül aırlıklı (oligomerleri) yapıları suda çözünür. Daha büyük yapılar ise suda çözünmez. (MA<2000 ise suda çözünür) Camsı geçi sıcaklıı -75 o C tır. Refraktif indeksi (n D ) 1,456 deerindedir. 20 Polioksimetilen POM [O-CH 2 ] Poliformaldehit olarak da adlandırılır. Polimerleri çok kısa zincir uzunluuna sahip oligomerler eklinde olup, suda iyi çözünür. Poli(trimetilen oksit) P3MO [O-(CH 2 ) 3 ] Bu polimerin yalnızca oligomerik yapıları suda çözünür, uzun zincirleri suda çözünmez. Yukarıda bahsedilen polioksitler daha sıklıkla adı geçenlerdir. Bunların dıında yüksek polioksitlerden da bahsedilebilir. Anlaılacaı üzere polimerin tekrarlanan biriminin kütlesi büyüktür ve genelde suda çözünmezler. Oksit monomerlerinin homopolimerlerinin dıında kopolimerleri de mevcuttur ve geni bir seçme aralıında baka bir monomer ile kopolimerletirilebilir. Poli (vinil metil eter) PVME O-CH 3 mevcuttur. Poli(metoksi etilen), poli(metil vinil eter), PVME, Gantrez M gibi dier adları da PVME, suda çözünmesi yanı sıra pek çok organik çözücüde de kolayca çözünür. Katyonik katalizörlerle (BF 3 -Su veya Friedel-Crafts tipikatalizörler gibi) polimerletirilen PVME için bazı özellikler aaıda sıralanmıtır: Younluk (20 o C) : 1,05 g/cm 3

10 n D 20 : 1,47 t g : -34 o C PVME, alkali ve nötral çözeltilerde kararlı, asidik ortamlarda ise kararsızdır. PVME dıında yüksek polieterlerden bahsedilir ki bunlar suda çözünmezler. Akrilik Grubu Akrilik grubu suda çözünen polimerlerin baında poli(akrilik asit) gelmektedir. Dierleri akrilik asitin türevi olan tekrarlanan birimlere sahip polimerlerdir; poli(metakrilik asit), amitleri (PAAm ve PMAAm), N-sübstitüe türevleri ve kopolimerleri eklinde. Akrilik grubu polimerlerin biyokimyasal ilevi olduundan biyopolimerler olarak da adlandırılır. Akrilik grubu polimerlerin sodyum tuzları polielektrolit olarak ilev görür. Poli(akrilik asit) PAA COOH Carbomer, Carbopol, Hidrojen poliakrilat (HPA) gibi isimlerle de anılır. yonlamamı halde bulunan PAA ataktik yapı gösterir. Suda çözünmesi yanında metanol, etanol, dioksan, etilen glikol, 2-metoksietanol ve asetik asit içinde çözünür. Kloroform, dietileter, aklanlar, aromatik hidrokarbonlar ve dier polar olmayan organik çözücülerde ise çözünmez. Ayrıca, PAA taıdıı karboksilik asit grubu nedeniyle albümin için basit bir model olarak alınmaktadır. Poliakrilamit PAAm CO NH 2 Poliakrilik amit, PAm, Cyanomer, Puriflac ve Separon gibi isimlerle de anılmaktadır. Yüksek hidrofilik özellii nedeniyle dier iyonik olmayan suda çözünen polimerlerden daha büyük bir önem taır. ( - = -38 o C ; oldukça düük.) Suyun dıında etilen glikol, gliserol ve formamit gibi hidrofilik çözücüler haricinde, dierleriyle (etanol, metanol, kloroform gibi) çözünmez. t g : 165 ile 188 o C (ikinci büyüklük DTA ile tespit edilmitir)

11 700 o C a kadar ısıl olarak kararlıdır. Sulu çözeltilerinde alkali ortamda, 67 o C civarında -NH 2 grubu hidrolize urar. Poli(metakrilik asit) PMAA CH 3 [C-CH 2 ] CO COOH HPMA, polimetakrilik asit, PMA, hidrojen polimetakrilat gibi isimleri vardır. PAA ve PAAm kadar büyük bir teknik ve ticari öneme sahip deildir. Polimetasilamit PMAAm CH 3 [C-CH 2 ] CO NH 2 PMAm, polimetakril amit, polimetakrilik amit gibi isimleri olup, teknik ve ticari açıdan öneme sahip deildir. Dier Akrilik Homopolimerler PAAm veya PMAAm nin N-sübstitüe türevleridir. Bunlardan bazıları; Poli(N,N-dimetilakrilamit) CH 3 [C-CH 2 ] CO N CH 3 CH 3 Poli(N-izopropilakrilamit) CH 3 [C-CH 2 ] CO NH HC CH 3 CH 3 Vinil Grubu Suda çözünen iyonik yapıda olmayan vinil grubu polimerleri poli(vinil alkol) ve polivinilpirolidon olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Poli(vinil alkol) eldesi öncelikle poli(vinil asetat) sentezi, sonrasında elde edilen ürünün hidrolizi eklinde dolaylı yoldan olacaından poli(vinil alkol)ün asetatlı kopolimeri eklinde

12 düünmek doru olur. Zira, en yüksek oranda hidroliz salanmı olsa da hidroliz olma oranı % 98 civarında olacaktır. Kalan % 2 PVAc yapısındadır. PVAl büyük bir endüstriyel öneme sahiptir. PVAL, PVOH, PVA-OH veya PVAl eklinde isimlendirilen poli(vinil alkol) aaıda gösterilen tekrarlanan birimlere sahiptir. OH PVAC, PVAc veya PV-OAc eklinde gösterimlere sahip olan poli(vinil asetat) ise aaıdaki kimyasal yapıya sahiptir. O-C O CH 3 Polivinilpirolidon, PVP, poli(n-vinil-2-pirolidon), Albigen, Isoplasma gibi isimlere sahiptir. Suyun dıında pek çok organik sıvıda da çözünür. PVP özellikle birkaç sebepten dolayı çok ilginçtir. Biyolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir; yapısı proteinlere benzediinden dolayı bilimsel çalımalarda basit bir model olmaktadır. Fizyolojik olarak inaktif olan (toksitesi yok ya da çok az) PVP, ilk olarak ikinci dünya savaı esnasında Almanya da gelitirilmitir. % 2,5 luk tuz çözeltisi, Periston olarak adlandırılır, kan yokluunda kan yerine hastalara verilebilmektedir; Almanya da savata kanın % 50 si yerine bu çözelti uygulanmıtır. N O PVP n D 20 : 1,53 Asidik ve alkali ortamda ve T=100 o C da hidroliz olarak N-vinil--aminobütirik asite döner. N O + OH - NH (CH 2 ) 3 COO - Polielektrolitler Polielektrolitler, iyonik olmayan polimerlerden farklı olarak, ana zincire balı halde yüklü gruplar bulundururlar. Yüklü grupların tümü eksi yüklü ise bu polimer bir polianyon, tümü artı yüklü ise polikatyon adını alırlar. Hem artı hem de eksi gruplar içeriyorsa poliamfolit adını alır (artı ve eksi gruplar eit sayıda olmayabilir). Elektronötralite ilkesine göre tüm

13 polielektrolitler için taıdıı yüke edeer miktarda karıt yükün çözeltide veya katı halde polimerin tuzunda bulunması gerektiini unutmamak gerekir. Sentetik yapıda olabildii gibi polisakkaritler, proteinler ve nükleik asitler gibi doal polielektrolitler de mevcuttur. Bunların yanı sıra karboksimetilselüloz gibi yarı sentetik polielektrolitler, doal polimerlerin özelliklerinin iyiletirilmesi için modifiye edilmesiyle elde edilirler. lk olarak polielektrotlerin teorisinin izahını, 1951 yılında Fuoss tarafından hazırlanan derlemede görüyoruz. Aaıda önemli bazı sentetik polielektrolitleri kimyasal yapılarıyla beraber verilmektedir: COO - X + tam iyonlamı poli(akrilik asit) [NH 2 -CH-CH 2 ] + Y - tam iyonlamı poli(etilen imin) SO 3 - X + poli(etilensülfonik asit) PESA SO 3 H poli(stirensülfonik asit) PSSA CH 3 [C-CH 2 ] COO - X + tam iyonlamı poli(metakrilik aist) O P O O - X + poli(fosforik asit) PPA veya tuzu olarak XPP

14 OH Si O OH poli(silisik asit) PsiA ve tuzu olarak XPsiA NH 2 polivinilamin (PVAm) NH 3 + X + polivinilamin tuzu (PVAmY) N+ R Y - poli(4-vinilpiridin) alkil amonyum tuzu Suda Çözünen Polimerlerin Kullanımı Suda çözünen polimerlerin yaygın bir kullanım alanına sahip olduu daha önceden belirtilmiti. Sanayide en çok faydalanılan polimer sınıflarının kullanım alanları ve sentez yöntemleri aaıda verilmektedir: a. Akrilik asit ve metakrilik asit polimerleri: Monomerlerinin sulu çözeltilerde polimerletirilmesiyle elde edilir. Tutkal, kozmetik ve film yapımında, medikal ürünlerde, metal üretiminde, petrol kuyusu çamurunda, boyalarda, kaıt yapımında, farmosetiklerde, lastik hamurunda ve tekstilde kullanılmaktadır. b. Etilen oksit polimerleri: Etilen oksitin katalitik polimerletirilmesiyle üretilir. Tutkal, seramik, kaplama, deterjan ve film yapımında, gıdalarda, petrol geri kazanımı ilemlerinde, boyalarda ve baskı ilemlerinde kullanılır. c. Gura (Doal) zamk (sakız, gum): Cyamopsis tetragonoloba (Leguminosae ailesinden) dan elde edilen galaktomannan polimerinin suda çözünen karbon hidratıdır. Krem peynir, patlayıcı ve dondurma yapımında, madencilikte, petrol kuyusu açmada, kaıt yapımında, farmosetiklerde ve tekstilde kullanılır.

15 d. Arap zamkı (doal): Akasya aacının çeitli türlerinin kabuundan elde edilen, arabik asidin calsiyum tuzu olan, bir heteropolisakkarittir. Tutkal, merubat, kozmetik, gıda ve mürekkep yapımında, litografide, boyalarda, farmosetiklerde ve tekstilde kullanılır. e. Tragacanth zamkı (doal): Astragallus türlerinin urubundan elde edilir. Merubat, mum, peynir, kozmetik, boyalı kalem, diet yiyecekler, el bakımı ürünleri, dondurma, mürekkep, medikal ürünler, salça ve erbet yapımında kullanılır. f. Locust Bean (çekirge fasulyesi) Zamkı (doal): Akdeniz çekirgesi fasulyesinin endospermlerinden elde edilen bir galaktomannan polimeridir. Antidiarekler, kek, peynir, kozmetik ve dondurma yapımında, madencilikte, petrol kuyusu delme ileiminde, kaıt ilemede, farmosetiklerde, salça yapımında ve tekstilde kullanılır. g. Metilselüloz ve dier alkilselülozler (selüloz eterler): Bu sınıfa giren polimerler unlardır: Etilselüloz (EC), etilhidroksietilselüloz (EHEC), hidroksibütilmetilselüloz (HBMC), hidroksietilselüloz (HEC), hidroksietilmetilselüloz (HEMC), hirdoksipropilselüloz (HPC) ve metilselüloz (MC). Selülozun, sodyum hidroksitin sulu çözeltisi ve esterletirici reaktif varlıında reaksiyonuyla elde edilir. Tutkal yapımında, tarımda, seramikte, kaplamada, kozmetikte, film yapımında, gıda yapımında, mürekkeplerde, petrol kuyusu açma çamurunda, boyalarda, kaıt ilemede, farmosetiklerde, ampuan yapımında ve tekstilde kullanılır. h. Poli(etilen glikol), PEG: Etilen oksitin suyla reaksiyon vermesi sonucu sürekli katılmalarla elde edilir. Tutkal yapımında, kaplamada, kozmetiklerde, deterjanlarda, gıda sanayinde, mürekkeplerde medikal uygulamalarda, petrol geri kazanımında, boyalarda, kaıtyapımında ve tekstilde kullanılır. i. Poli(etilen imin), PEI: Monomerin katılma polimerlemesiyle elde edilir. Tutkal, iyon deitirici reçine ve kaıt üretiminde, fotorafçılıkta, tekstilde ve su kirlenmesini kontrol için kullanılır. j. Poli(vinil alkol), PVA: Poli(vinil asetat) ın hidroliziyle elde edilir. Tutkal, balayıcı, seramik, kozmetik, film, ambalaj, kaıt ve çelik üretiminde kullanılır. k. Polivinilpirolidon, PVP: N-vinil-2-pirolidon un polimerlemesiyle elde edilir. Tutkal, merubat, kozmetik ve deterjan yapımında, litografide, medikal uygulamalarda, kaıt üretiminde, farmosetiklerde, fotorafçılıkta ve tekstilde kullanılır. l. Sodyum karboksimetilselüloz, CMC: Sodyum hidroksitin sulu çözeltisinde selüloz ve sodyum monokloroasetatın reaksiyonuyla elde edilir. Deterjan yapımında, gıda

16 sanayinde, petrol kuyusu çamurunda, boyalarda, kaıt yapımında, farmosetiklerde, kirlilik kontrolünde ve tekstilde kullanılır. m. Niasta: Doal bir karbonhidrat olan niasta, glukoz birimlerinin birbirine balanmasıyla olumu bitkisel bir biyopolimerdir. Tutkal yapımında, gıda sanayinde, kaıt üretiminde ve tekstilde kullanılır. Suda Çözünen Polimerlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı Polimerler, medikal ve tıbbi alanlarda da yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Hangi polimerin kullanılacaının tercihinde vücut içerisinde alacaı göreve dikkat edilir. Örnein, medikal bir uygulamada kullanılacak polimer, lens gibi, vücut içerisinde bozunmamalıdır. Bozunma ilemi balangıçta suyla çözünme eklinde olur; enzimlerin de polimerlerin bozunmasına büyük bir etkisi vardır. Bundan dolayı çalıılan polimerin dokuyla uyumu, denek hayvanları üzerinde kullanımı ve en sonunda klinik deneyleri testlerine tabi tutulur. Suda çözünen polimerler, vücut içerisinde bozunan (biodegradable) polimerlerin en önemlilerindendir. Bunlara örnek olarak ileride daha detaylı olarak inceleyeceimiz PEG verilebilir. Suda çözünen polimerlerin çou için, hastalıkların tedavisinde kullanımı amacıyla çalıılmıtır. Öncelikle hayvanlar üzerinde denenen çalıma ürünleri, olumlu sonuçlar alındıı taktirde klinik deneylere tabi tutulur. Bu ürünlerin en önemlilerinden ve en çok gelitirilenlerden bir tanesi olan PEG, polimer-protein konjügatları oluturur ve pek çok lisanslı ilacın formülasyonuna girmitir. Her ne kadar ilaç dozu çok düük miktarda tutulsa da PEG in zaten herhangi bir toksik etkisi yoktur. PVP, ikinci dünya savaında kullanılarak yüzlerce askere hayat vermesiyle birlikte, klinik uygulamalarda plazma artırıcı olarak faydalanılmaktadır ve toksik etkisi yine çok düüktür. Poli[N-(2-hidroksipropil)metakrilamit] (phpma) kopolimerleri, son yıllarda yaygın biçimde kullanılmaktadır ve imdiye kadarki kanserli hastalarla yapılan çalımalarda herhangi bir toksik etkisine rastlanmamıtır. Polimer ana zincirinin biyobozunmaya uraması avantajlı bir durumdur ancak klinik gelimesi yeterli deildir. Bunların yerine, enzimal ve antibodik bozunmaya zayıf biçimde maruz kalan PHPMA, ilaç taıyıcı olarak baarılı sonuçlar vermitir. Tümör hücreleri, genetik mutasyona urayarak kontrolsüz biçimde büyüyen ve bunun gerei olarak da enerji ihtiyacını karılamak üzere normal hücrelere göre büyük miktarda hücre dıından madde alan hücrelerdir. Bu sebepten dolayı, tümör hücrelerinde, normal hücrelere

17 göre daha büyük miktarda aktif taıma olmaktadır, zira makro moleküller, hücre duvarını aamayacaından aktif taımayla hücreye alınırlar. Tümör hücrelerindeki mutasyonları geneli doal sebeplerle (ırsi olabilir) ve bir kısmını da dı etkilere (radyasyon gibi) balayabiliriz. Antikanser ilaçlarının büyük kısmı düük molekül aırlıına sahiptir ve hücre duvarını geçerek kolayca girebilir. Bu durum ilaçları yarı ömrünü azalttıı gibi tümör hücreleri yanında dier hücrelerin de zarar görmesine sebep olur yılında, Helmut Ringsdorf hedeflenmi bir makro moleküle (yani sentetik bir polimer) böyle bir ilacın balanmasıyla, ajanın (ilacın) kontrollü olarak tümör hücresine verilebileceini ve etkisinin artırılması yanında istenmeyen yan etkilerinin de azaltılacaını öne sürmütür. Ringsdorf bu balamda polimer üzerine kovalent biçimde ilaçlarının, taıyıcının ve çözünürletirici ajanların tutturulmasını öne sürmütür. laç polimer balanması önemli bir husustur. Meydana gelen ayrılmaya sebep olan etki ye göre üç ana grupta incelenir: 1) Nötral ph da hidrolizle ayrılma (ester balanmaları gibi), 2) Asit katalizörlü ayrılma (cis-asonitil balanma gibi), 3) Enzimlerle ilgi ayrılma (Gly-Phe-Leu-Gly balanması gibi, lipozomal etkiyle ayrılır).

18 Makro moleküler taıyıcılarla ilgili farklı bir yaklaımı, geçtiimiz yüzyılın baında Erlich tarafından ileri sürüldüünü görüyoruz; buna göre ilaç bir ligand, moleküler hedef ise bir akseptördür. Günümüzde bu konsept doru olarak kabul görmektedir. Protein kristal bilimi ve moleküler modellemnin gelimesiyle birlikte ilaç ve moleküler hedefi, anahtar-kilit modeline uygunluk göstermektedir. Makro moleküler taıyıcıların kanser aratırmalarında kullanımının, özellikle 1975 yılında Milstein and Köhler tarafından yapılan çalımalarla beraber arttıı görülüyor. Bu çalımalarda polisakkaritler, lektinler, serum proteinleri, peptidler, büyüme faktörleri ve sentetik polimerler gibi yaygın bir aralıktaki makromoleküllerin kullanıldıı görülüyor.

19 Hazırlanan makromoleküler ilaçların yapımında seçilen polimer, suda çözünür olmalı, toksik ve immünojenik olmamalıdır. Seçimde dikkat edilmesi gereken baka bir husus da sentetik polimerlerin tersine, biyopolimerler heterofonksiyonerldirler. ~ son ~

20 Kaynaklar Water-soluble polymers; technology and applications, 1972, edited by Yale L. Meltzer. Water-soluble resin, 1962, edited by Robert L. Davidson and Marshall Sittig. Water-soluble synthetic polymers : properties and behavior, 1984, author: Philip Molyneux. Sourcebook of Advenced Polymer Laboratory Preparations, 1998, S.R. Sandler, W. Karo.

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Deterjan terimi, çeşitli malzemelerin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır. Deterjanlar yüzey aktif özelliklere sahip organik maddeler

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI Genel Bilgiler Karbonhidratlar hayvansal ve bitkisel organizmalarda önemli işlevler görürler. Kimyasal olarak karbonhidratlar, polihidroksi-aldehitler (aldozlar), polihidroksi-ketonlar

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek PLİMER KİMYASI ARA SINAVI 31.07.2015 SRU N 1 2 3 4 5 PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme dışı kalacaktır. N : AD

Detaylı

BİYODİZEL BİYOETANOL BİYOGAZ

BİYODİZEL BİYOETANOL BİYOGAZ BİYODİZEL BİYOETANOL BİYOGAZ Prof. Dr. Bülent B KESKİNLER BİYODİZEL Biyodizel Üretim Prosesleri Kesikli (500-10000 ton/yıl) Yarı kesikli Sürekli (>30000 ton/yıl) 1. Homojen Kataliz a) Asit katalizör: H

Detaylı

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ Allil klorür üretiminin ana maddesi propilen ve klor dur. Allil klorürün verimli ve ekonomik sentezi 1930 larda yüksek sıcaklıklarda (300-500 C) klorlaşma reaksiyonu ile Shell Geliştirme

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ HAZIRLAYAN DERSİN ADI :SELCAN KAYAN : ENSTRÜMANTAL

Detaylı

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler.

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. Her biri tek kovalent bağa sahip hidrokarbona, doymuş hidrokarbon denir ve mevcut bağlarından biri kopmadan yeni bir atom bağlanamaz.

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS)

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS) TERMOPLASTİKLER GENEL TİARİ PLASTİKLER (OMMODITY PLASTIS) POLİPROPİLEN (PP), POLİSTİREN (PS), POLİVİNİLKLORÜR (PV) Polipropilen, polistiren ve polivinil klorür, R = genel formülüyle tanımlan monomerlerden

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) DENEY TARH 24 MART 2003 Pazartesi AMAÇ HI Hidrojen

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ ANKARA -2009 KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ KARBONHĐDRAT Pek çok karbonhidratın formülü (CH 2 O) n veya C n (H 2 O) m (karbonun hidratı

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Sabun tarihi. killi çamur köpük

Sabun tarihi. killi çamur köpük H A Z ı R L A Y A N : Sabun nedir? Sabun temizlikte kullanılan maddelerden bir bölümüne verilen genel addır Kimyasal bakımdan sabun ise basitçe yağ asitlerinin sodyum yada potasyum tuzlarından meydana

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

www.salina.com.tr kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. tekstilde de salina süper rafine tuz

www.salina.com.tr kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. tekstilde de salina süper rafine tuz kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. salina tekstilde de www.salina.com.tr süper rafine tuz TEKSTİL CILIĞINA ÖZEL SALİNA SUPER RAFİNE TUZ Salina tekstil tuzu,içerisinde bulunan alkali

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı