Suda Çözünen Polimerler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suda Çözünen Polimerler"

Transkript

1 Suda Çözünen Polimerler Polimer Teknolojisi Yüksek Lisans Dersi Ödevi Prof.Dr. Serpil AKSOY Hazırlayan: Hüseyin Çelikkan 2003-Ankara

2 ÇNDEKLER Önsöz 1 Giri 1 Suda Çözünen Polimerlerin Sulu Çözeltileri 2 Suda Çözünen Polimerlerin Çözünme ve Çökme Durumları 2 Çözeltinin Viskozite Durumu 3 Suda Çözünen Polimerlerin Sınıflandırılması 4 yonik Olmayan Polimerler 5 Polieterler 5 Akrilik Grubu 7 Vinil Grubu 8 Polielektrolitler 9 Suda Çözünen Polimerlerin Kullanımı 11 Akrilik asit ve metakrilik asit polimerleri 11 Etilen oksit polimerleri 11 Gura (Doal) zamk (sakız, gum) 11 Arap zamkı (doal) 12 Tragacanth zamkı (doal) 12 Locust Bean (çekirge fasulyesi) Zamkı (doal) 12 Metilselüloz ve dier alkilselülozler (selüloz eterler) 12 Poli(etilen glikol), PEG 12 Poli(etilen imin), PEI 12 Poli(vinil alkol), PVA 12 Polivinilpirolidon, PVP 12 Sodyum karboksimetilselüloz, CMC 12 Niasta 13

3 Suda Çözünen Polimerlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı 13 Kaynaklar 17

4 Suda Çözünen Polimerler Önsöz Suda çözünen polimerler, sanayide ve teknolojide yaygın bir kullanım alanına sahip oluu nedeniyle, polimer teknolojisi lisans üstü dersi ödevinin konusu olarak seçilmitir. Suda çözünen polimerler, film, kaplama, tutkal ve fiber yapımında olduu gibi, boya sanayi ve ilaç sanayi gibi endüstriyel açıdan önemli alanlarda kullanılmasının yanı sıra aynı alanlar içinde ancak teknolojisi yüksek ürünlerin elde edilmesinde de kullanılmaktadır; kanserli hastaların tedavisi bunlardan bir tanesidir. Hazırlanan ödevin kapsamı belli balı suda çözünen polimerlerin tanımlanması, elde edili yöntemleri ve kullanım alanları eklinde sınırlandırılacaktır. Buna ilaveten spesifik olarak kanserli hastaların tedavisinde kullanımı incelenecektir. Giri Suya dirençli materyaller olarak bilinen polimerler ve polimer esaslı malzemeler kauçuk, deri, ipek, pamuk ve selüloz gibi doal kaynaklı olabildii gibi, plastik, elastomer, fiber, tekstil ve benzeri materyaller gibi sentetik olarak da kullanım amacına göre günlük hayatta yerini almaktadır. Bununla beraber nispeten küçük ancak önemli bir polimer grubu da suda çözünenlerdir. Suda çözünen reçineler olarak da adlandırılan bu tip polimerlerin sınıflandırılmasında orijini esas alınmaktadır; yani doal, modifiye (yarı sentetik) ve sentetik polimerler olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Doal olanları biyopolimerler olarak da adlandırılır ve bu polimerler, biyolojik sistemlerde bir veya birden fazla fonksiyonlara sahiptirler. Baka bir sınıflandırma ekli de iyonik yapıda olularına göredir. Buna göre suda çözünen polimerler, iyonik (katyonik ve anyonik) ve iyonik olmayan suda çözünen polimerler olma üzere ikiye ayrılabilirler lerden itibaren ayrı bir bilim dalı halinde ele alınmaya balanan suda çözünen polimerler ile ilgili olarak 1962 yılında Davidson ve Sittig tarafından bir derleme yayınlanmıtır. Suda çözünen polimerlerin genel uygulama alanları ilaç, kozmetik, boya ve gıda sanayileri eklinde özetlenebilir. Biyopolimerler karmaık yapılarından dolayı, incelenmelerinde özellikleri bakımından biyopolimerlere benzeyen daha basit yapıda polimerler model olarak kullanılır. Bu modeller genelde biyopolimere benzeyen sentetik polimerlerdir.

5 unu da belirtmekte yarar var ki kullanıcılar, polimerik materyalin seçiminde orijinine (sentetik mi yoksa doal mı) bakmak yerine istenilen özellikleri yerine getirmedeki etkinliine, dier malzemelere göre fiyatına, kolay bulunabilirliine, fiziksel ve kimyasal kararlıına bakarlar. Genel anlamda mukayese edilirse, doal ve yarı sentetik polimerler daha kolay hidroliz olur ve yükseltgenirler, keza biyolojik aktiflie de sahiptirler. Tersine, sentetik polimerler kimyasal ve fiziksel açıdan daha kararlıdır; her ne kadar daha kolay bulunur olsalar da daha pahalıdırlar. Suda Çözünen Polimerlerin Sulu Çözeltileri Sentetik polimerlerin sulu çözeltileriyle ilgili olarak konunun daha iyi anlaılması için iki soru sorulmalıdır? lki, polimerlerin çözülme özelliklerinin aratırılmasında niçin su özel bir çözücü olarak görülmektedir ve susuz çözücülere göre durumun farkı nedir? kincisi, küçük moleküllerin suda çözülmesinden farklı olan nedir? Su molekülleri birbirine kuvvetli hidrojen balarıyla balıdır. Suda çözünen polimerlerin sadece suda çözündüü düünülmemelidir; ancak polimerin yapısında bulunan hidrofilik gruplar sayesinde çözünme salanır, polar olmayan çözücülerde ise kesin olarak çözünmezler. Suda çözünen polimerler kuru halde oldukça higroskopiktir (su tutucu). Bundan dolayı suda çözünen bir polimerlerin içerdii suyu tayin etmek zordur; kullanılan en basit metot ise polimerin vakum altında ısıtılması ve kütle kaybının belirlenmesi eklindedir. Sıcaklık amorf polimerin camsılama sıcaklıının üstünde bir sıcaklık olarak seçilir, kristal yapıdaki bir polimer içinse erime noktasının üstü seçilir. Yada metanol gibi bir organik çözücüyle dekantasyona uratılır ve bu çözücünün uzaklatırılması daha kolay olacaından sudan daha kolayca arındılmı kuru polimer elde edilebilir. Kuru polimer eldesi özellikle IR çekimi öncesinde gerekir. Suda Çözünen Polimerlerin Çözünme ve Çökme Durumları Bu tip polimerlerin çou her ne kadar normal sıcaklıklarda suda çözünüyor olsalar da çözeltileri soutulduunda (PAA, PMAAm gibi) ve ısıtıldıında (PEO, PPO, PVME, PMAA gibi) veya bazı eriyikler (cosolute) eklendiinde (tuzlar, organik sıvılar, fenoller vs.) ya da bu ilemlerden ikisi beraber yapıldıında çözünmü halde bulunan polimer çöker. Dahası, bazı sentetik polimerler oda sıcaklıklarında suda çözünmez ancak daha düük sıcaklıklarda çözünürler (PVAC-PVAL gibi); veya deterjanlar gibi iyonik amfifiller eklendiinde çözünürler.

6 Öncelikle polimerlerin çözünürlüü hakkında düünülmesi gereken konu küçük molekül katkılarıyla çözünürlüün salandıı ya da salanmadıı konusudur ki burada yardımcı katkıların (cosolute) konsantrasyonu ve ortamın sıcaklıı önemlidir. Bir polimer çözeltisinde polimer konsantrasyonu düük olduunda koloidal çözeltiler meydana gelir ve buna bulutlanma noktası adı verilir. Sıcaklıa balı olarak bu deer t p veya T p ile ifade edilir. Polimerin özelliklerine balı olarak polimer soutulduunda bulutlanmaya baladıında t p-, ısıtıldıında bulutlanmaya baladıında ise t p+ sembolleri kullanılır. Bu iki karıt durum normal ve ters (invers) olarak ifade edilir. Yüksek kristallie sahip polimerler ile amorf polimerler için çözünme hadisesi farklıdır. Yani çözünme, polimerin latis yapısına blı bir durumdur. Amorf polimerlerin çou, kristal yapıda olanlarına göre daha fazla veya daha ime gösterirler veya daha konsantre polimer çözeltileri tekil edebilirler (herhangi bir çökme olmadan). yonik olmayan polimerlerin sulu çözeltilerinde polimer-çözücü etkileimi için van der Waals kuvvetleri, hidrojen baları ve hidrofobik etkiler söz konusudur. yonik polimerlerin (polielektrolitler) ise suda iyon-iyon, iyon-dipol ve iyon-indüklenmi dipol kuvvetleri sayesinde çözündüü düünülür. Polimer için çözünme olayı termodinamik ise sıcaklık artııyla beraber çözünürlüü azalır. Böyle bir sistem için bulutlanma noktası t p- (yada - )ifade edilir. Tersine, endotermik ise t p+ ( + )ile ifade edilir. Tablo.1 de bazı sentetik polimerlerin sulu çözeltileri için t p deerleri verilmitir. Çözeltinin Viskozite Durumu Polimerler için en sıklıkla uygulanan çalımalardan bir tanesi viskozite çalımalarıdır. Seyreltik polimer çözeltilerinde, saf haldeki sıvıya göre viskozitede bir miktar artı görülür. Bu durum susuz çözücüler için olduu kadar sulu çözeltiler için de geçerlidir. yonik olmayan polimerlerin sulu çözeltilerinde bilinen Huggins etlii geçerlidir. sp = (- 1 ) 1

7 Tablo.1 Sulu çözeltide bazı sentetik polimerlerin faz ayrıma ve çözünürlük durumları. Dier bir eitlik de polimerin molekül ortalama aırlıı ile intrinsik viskoziteyi veren Mark- Houwink-Sakurada (MHS) eitliidir. [η] = K.M α Suda Çözünen Polimerlerin Sınıflandırılması Bu tip polimerlerin sınıflandırmasında molekül aırlıı, organik ya da inorganik oluu, zincir yapısı vb. yöntemlerinden bir tanesi de seçilebilirdi, ancak ödev kapsamında iyonik olularına göre bir sınıflandırma yapılacaktır. Buna göre suda çözünen polimer sınıfları: 1) yonik olmayan (noniyonik) polimerler 2) yonik polimerler a. Anyonik polimerler b. Katyonik polimerler

8 Sınıflandırmanın ayrıntılarına girmeden önce unu belirtmekte fayda var: Bu tip sınıflandırma seçmemizin amacı, suda çözünme ileminde ve kullanım alanları düünüldüünde iyonik oluun ya da olmayıın önemli bir özellik olduudur. yonik Olmayan Polimerler Yapısında, ana zincirinde ve fonksiyonel gruplarında, artı veya eksi herhangi bir yük içermeyen ancak bu haliyle suda çözünen polimerleri bu sınıfa dahil edilmektedir. Bu polimerler ana grup halinde unlardır: Polioller, örnein poli(vinil alkol) Polieterler, örnein poli(etilen oksit) Poliamitler, örnein poliakrilamit Poli(N-vinil heterosiklikler), örnein poli(vinilpirolidon) Biz farklı olarak; Polieterler Akrilik grubu Vinil grubu, eklinde sınıflandırarak inceleyeceiz. Polieterler Bunları daha detaylı olarak, formülleri ile aaıda incelenmektedir: Genel olarak, iyonik olmayan suda çözünen polimerler organik polioksitler ve polieterlerdir. [O-(CH 2 ) n ] [CH(OR)-CH 2 ] R: Alkil polioksit polieter Polietilen oksit PEO [O-CH 2 -CH 2 ] Dier isimleri: Polietilen glikol, poli(oksiran), poli(oksietilen), PEG, POE, Carbowax, Poly- G, Polyglycol E, Polyox, WSR gibi. En basit yapıda olan suda çözünen polimerdir. Yaygın kullanım özellii nedeniyle en çok üzerinde bilimsel amaçlı çalımalar yapılmı suda çözünen polimerdir denilebilir. Oligomer yapısında, kısa zincir uzunlıuna sahip bir polimerdir. Camsı geçi sıcaklıı (t g ) kristal yüzdesine göre -65 ile -20 o C arasındadır.

9 Sulu çözeltilerinde oksijen varlıında yükseltgenir. Metal iyonları ve UV ıınları bu olayı katalizler. Poli(propilen oksit) PEO [O-CH-CH 2 ] CH 3 Polipropilen glikol, polioksipropilen glikol, polikol gibi adlara sahiptir. Polipropilen glikolün küçük molekül aırlıklı (oligomerleri) yapıları suda çözünür. Daha büyük yapılar ise suda çözünmez. (MA<2000 ise suda çözünür) Camsı geçi sıcaklıı -75 o C tır. Refraktif indeksi (n D ) 1,456 deerindedir. 20 Polioksimetilen POM [O-CH 2 ] Poliformaldehit olarak da adlandırılır. Polimerleri çok kısa zincir uzunluuna sahip oligomerler eklinde olup, suda iyi çözünür. Poli(trimetilen oksit) P3MO [O-(CH 2 ) 3 ] Bu polimerin yalnızca oligomerik yapıları suda çözünür, uzun zincirleri suda çözünmez. Yukarıda bahsedilen polioksitler daha sıklıkla adı geçenlerdir. Bunların dıında yüksek polioksitlerden da bahsedilebilir. Anlaılacaı üzere polimerin tekrarlanan biriminin kütlesi büyüktür ve genelde suda çözünmezler. Oksit monomerlerinin homopolimerlerinin dıında kopolimerleri de mevcuttur ve geni bir seçme aralıında baka bir monomer ile kopolimerletirilebilir. Poli (vinil metil eter) PVME O-CH 3 mevcuttur. Poli(metoksi etilen), poli(metil vinil eter), PVME, Gantrez M gibi dier adları da PVME, suda çözünmesi yanı sıra pek çok organik çözücüde de kolayca çözünür. Katyonik katalizörlerle (BF 3 -Su veya Friedel-Crafts tipikatalizörler gibi) polimerletirilen PVME için bazı özellikler aaıda sıralanmıtır: Younluk (20 o C) : 1,05 g/cm 3

10 n D 20 : 1,47 t g : -34 o C PVME, alkali ve nötral çözeltilerde kararlı, asidik ortamlarda ise kararsızdır. PVME dıında yüksek polieterlerden bahsedilir ki bunlar suda çözünmezler. Akrilik Grubu Akrilik grubu suda çözünen polimerlerin baında poli(akrilik asit) gelmektedir. Dierleri akrilik asitin türevi olan tekrarlanan birimlere sahip polimerlerdir; poli(metakrilik asit), amitleri (PAAm ve PMAAm), N-sübstitüe türevleri ve kopolimerleri eklinde. Akrilik grubu polimerlerin biyokimyasal ilevi olduundan biyopolimerler olarak da adlandırılır. Akrilik grubu polimerlerin sodyum tuzları polielektrolit olarak ilev görür. Poli(akrilik asit) PAA COOH Carbomer, Carbopol, Hidrojen poliakrilat (HPA) gibi isimlerle de anılır. yonlamamı halde bulunan PAA ataktik yapı gösterir. Suda çözünmesi yanında metanol, etanol, dioksan, etilen glikol, 2-metoksietanol ve asetik asit içinde çözünür. Kloroform, dietileter, aklanlar, aromatik hidrokarbonlar ve dier polar olmayan organik çözücülerde ise çözünmez. Ayrıca, PAA taıdıı karboksilik asit grubu nedeniyle albümin için basit bir model olarak alınmaktadır. Poliakrilamit PAAm CO NH 2 Poliakrilik amit, PAm, Cyanomer, Puriflac ve Separon gibi isimlerle de anılmaktadır. Yüksek hidrofilik özellii nedeniyle dier iyonik olmayan suda çözünen polimerlerden daha büyük bir önem taır. ( - = -38 o C ; oldukça düük.) Suyun dıında etilen glikol, gliserol ve formamit gibi hidrofilik çözücüler haricinde, dierleriyle (etanol, metanol, kloroform gibi) çözünmez. t g : 165 ile 188 o C (ikinci büyüklük DTA ile tespit edilmitir)

11 700 o C a kadar ısıl olarak kararlıdır. Sulu çözeltilerinde alkali ortamda, 67 o C civarında -NH 2 grubu hidrolize urar. Poli(metakrilik asit) PMAA CH 3 [C-CH 2 ] CO COOH HPMA, polimetakrilik asit, PMA, hidrojen polimetakrilat gibi isimleri vardır. PAA ve PAAm kadar büyük bir teknik ve ticari öneme sahip deildir. Polimetasilamit PMAAm CH 3 [C-CH 2 ] CO NH 2 PMAm, polimetakril amit, polimetakrilik amit gibi isimleri olup, teknik ve ticari açıdan öneme sahip deildir. Dier Akrilik Homopolimerler PAAm veya PMAAm nin N-sübstitüe türevleridir. Bunlardan bazıları; Poli(N,N-dimetilakrilamit) CH 3 [C-CH 2 ] CO N CH 3 CH 3 Poli(N-izopropilakrilamit) CH 3 [C-CH 2 ] CO NH HC CH 3 CH 3 Vinil Grubu Suda çözünen iyonik yapıda olmayan vinil grubu polimerleri poli(vinil alkol) ve polivinilpirolidon olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Poli(vinil alkol) eldesi öncelikle poli(vinil asetat) sentezi, sonrasında elde edilen ürünün hidrolizi eklinde dolaylı yoldan olacaından poli(vinil alkol)ün asetatlı kopolimeri eklinde

12 düünmek doru olur. Zira, en yüksek oranda hidroliz salanmı olsa da hidroliz olma oranı % 98 civarında olacaktır. Kalan % 2 PVAc yapısındadır. PVAl büyük bir endüstriyel öneme sahiptir. PVAL, PVOH, PVA-OH veya PVAl eklinde isimlendirilen poli(vinil alkol) aaıda gösterilen tekrarlanan birimlere sahiptir. OH PVAC, PVAc veya PV-OAc eklinde gösterimlere sahip olan poli(vinil asetat) ise aaıdaki kimyasal yapıya sahiptir. O-C O CH 3 Polivinilpirolidon, PVP, poli(n-vinil-2-pirolidon), Albigen, Isoplasma gibi isimlere sahiptir. Suyun dıında pek çok organik sıvıda da çözünür. PVP özellikle birkaç sebepten dolayı çok ilginçtir. Biyolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir; yapısı proteinlere benzediinden dolayı bilimsel çalımalarda basit bir model olmaktadır. Fizyolojik olarak inaktif olan (toksitesi yok ya da çok az) PVP, ilk olarak ikinci dünya savaı esnasında Almanya da gelitirilmitir. % 2,5 luk tuz çözeltisi, Periston olarak adlandırılır, kan yokluunda kan yerine hastalara verilebilmektedir; Almanya da savata kanın % 50 si yerine bu çözelti uygulanmıtır. N O PVP n D 20 : 1,53 Asidik ve alkali ortamda ve T=100 o C da hidroliz olarak N-vinil--aminobütirik asite döner. N O + OH - NH (CH 2 ) 3 COO - Polielektrolitler Polielektrolitler, iyonik olmayan polimerlerden farklı olarak, ana zincire balı halde yüklü gruplar bulundururlar. Yüklü grupların tümü eksi yüklü ise bu polimer bir polianyon, tümü artı yüklü ise polikatyon adını alırlar. Hem artı hem de eksi gruplar içeriyorsa poliamfolit adını alır (artı ve eksi gruplar eit sayıda olmayabilir). Elektronötralite ilkesine göre tüm

13 polielektrolitler için taıdıı yüke edeer miktarda karıt yükün çözeltide veya katı halde polimerin tuzunda bulunması gerektiini unutmamak gerekir. Sentetik yapıda olabildii gibi polisakkaritler, proteinler ve nükleik asitler gibi doal polielektrolitler de mevcuttur. Bunların yanı sıra karboksimetilselüloz gibi yarı sentetik polielektrolitler, doal polimerlerin özelliklerinin iyiletirilmesi için modifiye edilmesiyle elde edilirler. lk olarak polielektrotlerin teorisinin izahını, 1951 yılında Fuoss tarafından hazırlanan derlemede görüyoruz. Aaıda önemli bazı sentetik polielektrolitleri kimyasal yapılarıyla beraber verilmektedir: COO - X + tam iyonlamı poli(akrilik asit) [NH 2 -CH-CH 2 ] + Y - tam iyonlamı poli(etilen imin) SO 3 - X + poli(etilensülfonik asit) PESA SO 3 H poli(stirensülfonik asit) PSSA CH 3 [C-CH 2 ] COO - X + tam iyonlamı poli(metakrilik aist) O P O O - X + poli(fosforik asit) PPA veya tuzu olarak XPP

14 OH Si O OH poli(silisik asit) PsiA ve tuzu olarak XPsiA NH 2 polivinilamin (PVAm) NH 3 + X + polivinilamin tuzu (PVAmY) N+ R Y - poli(4-vinilpiridin) alkil amonyum tuzu Suda Çözünen Polimerlerin Kullanımı Suda çözünen polimerlerin yaygın bir kullanım alanına sahip olduu daha önceden belirtilmiti. Sanayide en çok faydalanılan polimer sınıflarının kullanım alanları ve sentez yöntemleri aaıda verilmektedir: a. Akrilik asit ve metakrilik asit polimerleri: Monomerlerinin sulu çözeltilerde polimerletirilmesiyle elde edilir. Tutkal, kozmetik ve film yapımında, medikal ürünlerde, metal üretiminde, petrol kuyusu çamurunda, boyalarda, kaıt yapımında, farmosetiklerde, lastik hamurunda ve tekstilde kullanılmaktadır. b. Etilen oksit polimerleri: Etilen oksitin katalitik polimerletirilmesiyle üretilir. Tutkal, seramik, kaplama, deterjan ve film yapımında, gıdalarda, petrol geri kazanımı ilemlerinde, boyalarda ve baskı ilemlerinde kullanılır. c. Gura (Doal) zamk (sakız, gum): Cyamopsis tetragonoloba (Leguminosae ailesinden) dan elde edilen galaktomannan polimerinin suda çözünen karbon hidratıdır. Krem peynir, patlayıcı ve dondurma yapımında, madencilikte, petrol kuyusu açmada, kaıt yapımında, farmosetiklerde ve tekstilde kullanılır.

15 d. Arap zamkı (doal): Akasya aacının çeitli türlerinin kabuundan elde edilen, arabik asidin calsiyum tuzu olan, bir heteropolisakkarittir. Tutkal, merubat, kozmetik, gıda ve mürekkep yapımında, litografide, boyalarda, farmosetiklerde ve tekstilde kullanılır. e. Tragacanth zamkı (doal): Astragallus türlerinin urubundan elde edilir. Merubat, mum, peynir, kozmetik, boyalı kalem, diet yiyecekler, el bakımı ürünleri, dondurma, mürekkep, medikal ürünler, salça ve erbet yapımında kullanılır. f. Locust Bean (çekirge fasulyesi) Zamkı (doal): Akdeniz çekirgesi fasulyesinin endospermlerinden elde edilen bir galaktomannan polimeridir. Antidiarekler, kek, peynir, kozmetik ve dondurma yapımında, madencilikte, petrol kuyusu delme ileiminde, kaıt ilemede, farmosetiklerde, salça yapımında ve tekstilde kullanılır. g. Metilselüloz ve dier alkilselülozler (selüloz eterler): Bu sınıfa giren polimerler unlardır: Etilselüloz (EC), etilhidroksietilselüloz (EHEC), hidroksibütilmetilselüloz (HBMC), hidroksietilselüloz (HEC), hidroksietilmetilselüloz (HEMC), hirdoksipropilselüloz (HPC) ve metilselüloz (MC). Selülozun, sodyum hidroksitin sulu çözeltisi ve esterletirici reaktif varlıında reaksiyonuyla elde edilir. Tutkal yapımında, tarımda, seramikte, kaplamada, kozmetikte, film yapımında, gıda yapımında, mürekkeplerde, petrol kuyusu açma çamurunda, boyalarda, kaıt ilemede, farmosetiklerde, ampuan yapımında ve tekstilde kullanılır. h. Poli(etilen glikol), PEG: Etilen oksitin suyla reaksiyon vermesi sonucu sürekli katılmalarla elde edilir. Tutkal yapımında, kaplamada, kozmetiklerde, deterjanlarda, gıda sanayinde, mürekkeplerde medikal uygulamalarda, petrol geri kazanımında, boyalarda, kaıtyapımında ve tekstilde kullanılır. i. Poli(etilen imin), PEI: Monomerin katılma polimerlemesiyle elde edilir. Tutkal, iyon deitirici reçine ve kaıt üretiminde, fotorafçılıkta, tekstilde ve su kirlenmesini kontrol için kullanılır. j. Poli(vinil alkol), PVA: Poli(vinil asetat) ın hidroliziyle elde edilir. Tutkal, balayıcı, seramik, kozmetik, film, ambalaj, kaıt ve çelik üretiminde kullanılır. k. Polivinilpirolidon, PVP: N-vinil-2-pirolidon un polimerlemesiyle elde edilir. Tutkal, merubat, kozmetik ve deterjan yapımında, litografide, medikal uygulamalarda, kaıt üretiminde, farmosetiklerde, fotorafçılıkta ve tekstilde kullanılır. l. Sodyum karboksimetilselüloz, CMC: Sodyum hidroksitin sulu çözeltisinde selüloz ve sodyum monokloroasetatın reaksiyonuyla elde edilir. Deterjan yapımında, gıda

16 sanayinde, petrol kuyusu çamurunda, boyalarda, kaıt yapımında, farmosetiklerde, kirlilik kontrolünde ve tekstilde kullanılır. m. Niasta: Doal bir karbonhidrat olan niasta, glukoz birimlerinin birbirine balanmasıyla olumu bitkisel bir biyopolimerdir. Tutkal yapımında, gıda sanayinde, kaıt üretiminde ve tekstilde kullanılır. Suda Çözünen Polimerlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı Polimerler, medikal ve tıbbi alanlarda da yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Hangi polimerin kullanılacaının tercihinde vücut içerisinde alacaı göreve dikkat edilir. Örnein, medikal bir uygulamada kullanılacak polimer, lens gibi, vücut içerisinde bozunmamalıdır. Bozunma ilemi balangıçta suyla çözünme eklinde olur; enzimlerin de polimerlerin bozunmasına büyük bir etkisi vardır. Bundan dolayı çalıılan polimerin dokuyla uyumu, denek hayvanları üzerinde kullanımı ve en sonunda klinik deneyleri testlerine tabi tutulur. Suda çözünen polimerler, vücut içerisinde bozunan (biodegradable) polimerlerin en önemlilerindendir. Bunlara örnek olarak ileride daha detaylı olarak inceleyeceimiz PEG verilebilir. Suda çözünen polimerlerin çou için, hastalıkların tedavisinde kullanımı amacıyla çalıılmıtır. Öncelikle hayvanlar üzerinde denenen çalıma ürünleri, olumlu sonuçlar alındıı taktirde klinik deneylere tabi tutulur. Bu ürünlerin en önemlilerinden ve en çok gelitirilenlerden bir tanesi olan PEG, polimer-protein konjügatları oluturur ve pek çok lisanslı ilacın formülasyonuna girmitir. Her ne kadar ilaç dozu çok düük miktarda tutulsa da PEG in zaten herhangi bir toksik etkisi yoktur. PVP, ikinci dünya savaında kullanılarak yüzlerce askere hayat vermesiyle birlikte, klinik uygulamalarda plazma artırıcı olarak faydalanılmaktadır ve toksik etkisi yine çok düüktür. Poli[N-(2-hidroksipropil)metakrilamit] (phpma) kopolimerleri, son yıllarda yaygın biçimde kullanılmaktadır ve imdiye kadarki kanserli hastalarla yapılan çalımalarda herhangi bir toksik etkisine rastlanmamıtır. Polimer ana zincirinin biyobozunmaya uraması avantajlı bir durumdur ancak klinik gelimesi yeterli deildir. Bunların yerine, enzimal ve antibodik bozunmaya zayıf biçimde maruz kalan PHPMA, ilaç taıyıcı olarak baarılı sonuçlar vermitir. Tümör hücreleri, genetik mutasyona urayarak kontrolsüz biçimde büyüyen ve bunun gerei olarak da enerji ihtiyacını karılamak üzere normal hücrelere göre büyük miktarda hücre dıından madde alan hücrelerdir. Bu sebepten dolayı, tümör hücrelerinde, normal hücrelere

17 göre daha büyük miktarda aktif taıma olmaktadır, zira makro moleküller, hücre duvarını aamayacaından aktif taımayla hücreye alınırlar. Tümör hücrelerindeki mutasyonları geneli doal sebeplerle (ırsi olabilir) ve bir kısmını da dı etkilere (radyasyon gibi) balayabiliriz. Antikanser ilaçlarının büyük kısmı düük molekül aırlıına sahiptir ve hücre duvarını geçerek kolayca girebilir. Bu durum ilaçları yarı ömrünü azalttıı gibi tümör hücreleri yanında dier hücrelerin de zarar görmesine sebep olur yılında, Helmut Ringsdorf hedeflenmi bir makro moleküle (yani sentetik bir polimer) böyle bir ilacın balanmasıyla, ajanın (ilacın) kontrollü olarak tümör hücresine verilebileceini ve etkisinin artırılması yanında istenmeyen yan etkilerinin de azaltılacaını öne sürmütür. Ringsdorf bu balamda polimer üzerine kovalent biçimde ilaçlarının, taıyıcının ve çözünürletirici ajanların tutturulmasını öne sürmütür. laç polimer balanması önemli bir husustur. Meydana gelen ayrılmaya sebep olan etki ye göre üç ana grupta incelenir: 1) Nötral ph da hidrolizle ayrılma (ester balanmaları gibi), 2) Asit katalizörlü ayrılma (cis-asonitil balanma gibi), 3) Enzimlerle ilgi ayrılma (Gly-Phe-Leu-Gly balanması gibi, lipozomal etkiyle ayrılır).

18 Makro moleküler taıyıcılarla ilgili farklı bir yaklaımı, geçtiimiz yüzyılın baında Erlich tarafından ileri sürüldüünü görüyoruz; buna göre ilaç bir ligand, moleküler hedef ise bir akseptördür. Günümüzde bu konsept doru olarak kabul görmektedir. Protein kristal bilimi ve moleküler modellemnin gelimesiyle birlikte ilaç ve moleküler hedefi, anahtar-kilit modeline uygunluk göstermektedir. Makro moleküler taıyıcıların kanser aratırmalarında kullanımının, özellikle 1975 yılında Milstein and Köhler tarafından yapılan çalımalarla beraber arttıı görülüyor. Bu çalımalarda polisakkaritler, lektinler, serum proteinleri, peptidler, büyüme faktörleri ve sentetik polimerler gibi yaygın bir aralıktaki makromoleküllerin kullanıldıı görülüyor.

19 Hazırlanan makromoleküler ilaçların yapımında seçilen polimer, suda çözünür olmalı, toksik ve immünojenik olmamalıdır. Seçimde dikkat edilmesi gereken baka bir husus da sentetik polimerlerin tersine, biyopolimerler heterofonksiyonerldirler. ~ son ~

20 Kaynaklar Water-soluble polymers; technology and applications, 1972, edited by Yale L. Meltzer. Water-soluble resin, 1962, edited by Robert L. Davidson and Marshall Sittig. Water-soluble synthetic polymers : properties and behavior, 1984, author: Philip Molyneux. Sourcebook of Advenced Polymer Laboratory Preparations, 1998, S.R. Sandler, W. Karo.

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI ANKARA,2008 KONU ANLATIMI ÇÖZELTĐLER Đki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi.

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi. DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER Resim 1. Ciriş bitkisi. 1 4. ÇÖZÜCÜLER Çözücüler normal sıcaklık ve basınçta sıvı halde bulunan organik maddelerdir. Organik olmayan fakat herkes tarafından bilinen su da bir çözücüdür.

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -2 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Polimerize Olabilirlik Nedir? Bir monomerin polimerize olabilirliği termodinamik ve kinetik düşüncelere bağlıdır. Termodinamikçe uygun olan her monomer,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 2 2. POLİMERLER

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 2 2. POLİMERLER DERS 2 2. POLİMERLER 2.1. Yardımcı Terimler Bileşik, birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyonu sonucu bir araya gelmesiyle oluşan saf maddedir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

POLYAMİD & NYLON 6,6 SENTEZİ. Bektaş DOĞAN Gökhan GÜRSOY

POLYAMİD & NYLON 6,6 SENTEZİ. Bektaş DOĞAN Gökhan GÜRSOY POLYAMİD & NYLON 6,6 SENTEZİ Bektaş DOĞAN Gökhan GÜRSOY MONOMER NEDİR? POLİMER NEDİR? POLİMERLERİN ÖZELLİKLERİ Polimerler, büyük moleküller olduğu için katı ve serttirler. Polimer zincirleri kolay katlanmaya

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR

Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR 1 Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders 29.05.2014 Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR Örneklerin Saklanması 2 Analizi yapan kişiden, örnek içinde ne ve ne kadar olduğunu

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Deterjan terimi, çeşitli malzemelerin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır. Deterjanlar yüzey aktif özelliklere sahip organik maddeler

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

METİL AKRİLAT - MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE POLİPİROL İLE KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI GAYE SULTAN KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA

METİL AKRİLAT - MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE POLİPİROL İLE KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI GAYE SULTAN KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA METİL AKRİLAT - MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE POLİPİROL İLE KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI GAYE SULTAN KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EKİM 2010 ANKARA Gaye

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi.

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. ORGANİK KİMYA 1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. 2- b. Amaç: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Üretim Laboratuvarı II SOL JEL DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Üretim Laboratuvarı II SOL JEL DENEYİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Üretim Laboratuvarı II SOL JEL DENEYİ 1. Giriş Moleküler ön başlatıcıların (prekürsör) hidroliz ve kondenzasyonuna dayanan sol- jel sentezi, inorganik malzemeler

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI Genel Bilgiler Karbonhidratlar hayvansal ve bitkisel organizmalarda önemli işlevler görürler. Kimyasal olarak karbonhidratlar, polihidroksi-aldehitler (aldozlar), polihidroksi-ketonlar

Detaylı

BOR HİDRÜRLER. Yasemin Gül Çolak

BOR HİDRÜRLER. Yasemin Gül Çolak BOR HİDRÜRLER Yasemin Gül Çolak Bor Hidrür Nedir? Bor hidrür; formülü BH 3, mol kütlesi 13,84 g veya formülü B 2 H 4, mol kütlesi 27,7 g olan, alkolde bozunan renksiz bir gazdır. Bor hidrürler, boranlar

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRESİ VE ÇÖZGEN TUTMA KAPASİTESİ

ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRESİ VE ÇÖZGEN TUTMA KAPASİTESİ ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRESİ VE ÇÖZGEN TUTMA KAPASİTESİ Günümüzde polimerlerin kullanım alanları giderek genişlemekte ve bunun sonucu olarak da önemleri artmaktadır. Özellikle endüstriyel olarak pek çok kullanım

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek PLİMER KİMYASI ARA SINAVI 31.07.2015 SRU N 1 2 3 4 5 PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme dışı kalacaktır. N : AD

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ Allil klorür üretiminin ana maddesi propilen ve klor dur. Allil klorürün verimli ve ekonomik sentezi 1930 larda yüksek sıcaklıklarda (300-500 C) klorlaşma reaksiyonu ile Shell Geliştirme

Detaylı

Doğal Biyomalzemeler. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi Proteinler. Doğal Polimerler

Doğal Biyomalzemeler. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi Proteinler. Doğal Polimerler Doğal Biyomalzemeler yaşamın en önemli biyopolimerleridir. Molekül ağırlıkları birkaç binden milyonlara kadar olabilir. Canlı hücrelerinin kuru ağırlıklarının yaklaşık yarısı proteindir. Protein molekülleri

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BUADA ÖZET BİLGİ VEİLMİŞTİ. DAHA AYINTILI BİLGİ İÇİN VEİLEN KAYNAK KİTAPLAA BAKINIZ. KAYNAKLA 1) P. Volhardt, N. Schore; rganic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E. Craine,

Detaylı

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) DENEY TARH 24 MART 2003 Pazartesi AMAÇ HI Hidrojen

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar TOZ ÜRETİM TEKNİKLER KLERİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ.. DR. ATİLLA EVCİN Kimyasal Çökeltme Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar A + B AB tipi çökelme reaksiyonlarıdır. Kuvvetli atomlararası

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı