Güz Yarıyılı BETONARMEDE ÖZEL VE SEÇMELİ KONULAR ÖDEVİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006-2007 Güz Yarıyılı BETONARMEDE ÖZEL VE SEÇMELİ KONULAR ÖDEVİ"

Transkript

1 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yapı Bilimdalı Güz Yarıyılı BETONARMEDE ÖZEL VE SEÇMELİ KONULAR ÖDEVİ Uç Mukavemetli Kazıkların Uç Mukavemeti Hesabında Kullanılacak Formülasyonlar ve Bununla İlgili Araştırmacıların Çalışmaları Ferdi MANDAL Ocak 2006, KÜTAHYA 1

2 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 3 Sayfa 1.1.Kazıklar ve Çeşitleri Kazıkların Fonksiyonları Kazıkların Sınıflandırılması Zemine Yük Aktarma Şekline göre Kazıklar Uç Mukavemetli Kazıklar Sürtünme Kazıkları İmal Metodu ve Yerleştirme şekillerine göre Kazıklar Çakma Kazıklar Yerinde Dökme(Fore) Kazıklar Karışık Mukavemetli Kazıklar Kazıkların Taşıma Gücünün Hesabı Statik Fromülasyonlar ile Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi Kohezyonlu Zeminlerde Kazık Taşıma Gücü 8 1.Tomlinson Metodu 9 2.Meyerhof Metodu Vijayvergiya ve Focht Metodu Kohezyonlu Zeminlerde Güvenlik Faktörü Kohezyonsuz Zeminlerde Kazık Taşıma Gücü A)Uç Taşıması(Mukavemeti).. 16 B)Şaft Taşıma Kapasitesi ve Yüzey Sürtünmesi Dinamik Fromülasyonlar ile Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi Kazık Yükleme Deneyi İle Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi Diğer Arazi Deney Sonuçları(Koni Penetrasyon Deneyi(CPT) gibi ile Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi UÇ MUKAVEMETLİ KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR(ABSTRACTS) SONUÇ.. 34 KAYNAKLAR DİZİNİ 35 EKLER(ORIGINAL ABSTRACTS)

3 1.GİRİŞ * 1.1. KAZIKLAR VE ÇEŞİTLERİ Kazıklar, esas olarak yapı yüklerinin zeminin derin tabakalarına taşıtılması amacı ile kullanılan bir temel çeşididir. Zemin yüzeyine yakın tabakaların yapı yüklerini, göçmeden veya aşırı oturmalara yol açmadan taşıyabilecek bir yüzeysel temel teşkiline müsait olmadığı durumlarda derin temel tercih edilir. Kazıklı temellerin projelendirilmesinde de göçmeye karşı güvenliğin bulunduğu; ayrıca servis yüklerinin meydana getireceği oturmaların kabul edilebilir bir sınırı aşmadığı gösterilmelidir. Bununla beraber, oturmalar genellikle önemli bir proje kriteri değildir. Kazıklı temellerin gerek tasarımında gerekse yapımında çeşitli özellikler ve güçlükler vardır. Uygulamada başarı büyük ölçüde, iş başındaki mühendisin bilgisine, tecrübesine bağlıdır. Kazıkların yüklerini taşımalarına göre sınıflandırılması için kapsamlı bir çalışma yapılması gerekir. Tabiatta homojen bir zemin tabakası ile nadiren karşılaşılır. Oysa kazığın teşkil edildiği zemin profilindeki tabakaların özellikleri kazık davranışını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden zemin özelliklerinin yeterli bir derinliğe kadar bilinmiş olması kazıklı sistemin tasarlanmasında ilk adımdır. Bu tanıma, yalnız tabaka cinslerinin belirlenmesi ile kalınmamalı; tabakaların mukavemet, kıvam, konsolidasyon gibi özelliklerini de kapsamalıdır. Kazıklar taşıyıcı temeller olmakla birlikte kimi kez ankraj kazığı, çekme kazığı ve sıkıştırma kazığı olarak bir çok problemin çözümünde kullanılırlar. Kazıklı temellerin projelendirilmesinde yükler sadece kazıklara taşıttırılmalı ve kazıklar bu hesaba göre hesaplanarak düzenlenmelidir. 1.2 KAZIKLARIN FONKSİYONLARI Yapı yükleri, taşıma gücünün yetersizliği yanında çoğu kez oturma şartlarının sağlanmadığından dolayı derin temel sistemi kullanılarak zemine aktarılmaktadır. Böylece yüzeydeki zayıf tabakalar geçilerek, derindeki taşıyıcı tabakalara ulaşılmakta ve bu anlamda kullanılan yapı elemanları, kazık, ayak, olarak isimlendirilmektedir. Temel sistemi de adını, kullanılan yapı elemanından almakta ve kazıklı temel olarak bilinmektedir. 3

4 Yapımı yönünden birbirinden oldukça farklılıklar gösteren kazıklı temeller ile ayak/keson temeller, son yıllarda çok büyük çaplı kazıklı temeller inşa edilebilmesi de göz önüne alınarak, davranışın analizi yönünden aynı grup içinde düşünülebilir. Derin kazı sonucu zemin yüzünden büyük derinliklere yerleştirilen yapı temellerinin tasarımı ise büyük oranda yüzeysel temellerin tasarımı ile aynı esaslara dayanmaktadır. Konuyla ilgili diğer bir husus, sözü geçen imalatın yer altında, gözle görmeden yumuşak zemin içersinde ve çoğunlukla yer altı suyu içersinde gerçekleştirilmesidir. Bu durumda, imalatların,yeteri özen gösterilerek yapılması sonucu doğmaktadır. Bu tip temel sistemi son derece pahalı bir uygulamadır. Tüm temel ve zemin mühendisleri, bu tip temel uygulamasına gitmeden, konuyu son ana kadar ucuz bir sistemle çözme çalışması içerisindedirler. Yüzeysel temel çözümlerine göre daha pahalı olmalarına karşın değişik nedenlerle kullanıldıkları bazı durumlar aşağıda sıralanmaktadır. 1. Üstteki zemin tabakalarının üst yapı yükleri için yeterli taşıma güçlerinin olmayışı veya çok sıkışabilir nitelikleri nedeniyle yüklerin daha sağlam zemin veya kayaca aktarılma zorunluluğu doğabilir. Sağlam tabakanın çok derinde olması halinde yükün büyük kesimini kazık çevresinden aktarılacak şekilde düzenleme yapılabilir. 2. Dayanma yapılan veya yüksek yapı temellerinde zemin,rüzgar ve deprem yükü gibi yanal etkilerin karşılanması amacı ile düzenlenebilirler.(büyük yatay ve eğimli yük aktaran yapılarda) 3. Suyla ilişkiye geçtiğinde kabaran veya ani çökme gösteren zeminlerde üst yapı yüklerinin aktif zon diye tariflenebilecek bir bölgenin dışına aktarmak gerekebilir. 4. Kuleler, deniz platformları ve yer altı suyu altındaki radyeler kaldırma kuvvetleri etkisindedirler. Bu kuvvetlerin karşılanmasında kazıklı temeller düzenlenebilir. 5. Köprü kenar ve orta ayakları erozyon nedeniyle temel altının oyulmasına karşı kazıklı olarak düzenlenebilir. 6. Kazıklar bazı durumlarda zemin hareketini kontrol amacıyla kullanılabilir. 7. Gevşek granüler zeminlerin sıkı hale getirilerek iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir[2] 8. Üniform olmayan küçük alanlara yoğunlaşmış yük aktaran yapılar da kullanılabilir. 9. Zemin yüzü veya zeminde tabakalaşmanın fazla eğimli olması 4

5 10. Statik sistemleri veya fonksiyonları bakımından farklı oturmalara hassas yapılar KAZIKLARIN SINIFLANDIRILMASI Kazıklar değişik özellikleri esas alınarak birçok şekilde sınıflandırılabilirler, örneğin kazık malzemesi gözönüne alındığında ahşap, beton, çelik veya bunlardan ikisin bir arada kullanıldığı türlerden söz edilebilir. Yükü zemine aktarış düşünüldüğünde ise büyük kesimi kazık ucunda taşıtılıyorsa uç kazığı,kazık çevresinde taşınıyorsa sürtünme kazığı adını alır. Bazı kazıklar özel üretim biçimleri nedeniyle patente sahip firmanın adını alırlar. Bu bölümde kazıkları, çeşitli durumlarına göre sınıflandırmaya çalışılacaktır Zemine Yük Aktarma Şekline Göre Uç Mukavemetli Kazıklar Sağlam zemin derinliği, kullanılabilecek kazık uzunlukları kadar veya daha az ise ve sağlam zeminin üstünde yeterli kalınlıkta taşıyıcı zemin bulunmadığında veya sağlam zeminin üzerinde tamamen zayıf zemin bulunması halinde uç kazıklardan oluşan bir temel sistemi kullanılır. Uç mukavemetli kazıklar çok uygulanan ve çok tercih edilen kazıklardır. Yapı Zayıf Zemin Taşıyıcı Zemin Şekil-Uç Mukavemetli Kazıklar Sürtünme (Yüzen ) Kazıklar Sağlam zeminin derinliği kullanılabilmesi mümkün bulunan kazık uzunluklarından fazla oluştuğunda ve sağlam zeminin üstünde yeterli kalınlıkta taşıyıcı zemin bulunduğunda yüzen kazıklardan oluşan kazık temel sistemi kullanılır.bu 5

6 kazıklar kazık yüzeyinin zeminle olan sürtünmesi vasıtasıyla üst yapıdan gelen yükleri zemine aktarmak için kullanılır Yapı Zayıf Zemin Taşıyıcı Zemin Şekil-Sürtünme(Yüzen) Kazıklar İmal Metodları ve Yerleştirme Çeşitlerine Göre Kazıklar Çakma Kazıklar Bütün uzunluğunca veya kısım kısım önceden imal edilip zeminin içine şahmerdan yardımıyla çakılır, yıkama usulü ile, vibrasyonla, basınçla, vidalama suretiyle sokulur veya önceden hazırlanmış deliklere yerleştirilir. Aşağıda Çakma kazıkların imal edilen malzeme cinsine göre sınıfları yer almaktadır.bunlar; 1.Ahşap Çakma Kazıklar 2.Çelik Çakma Kazıklar 3.Betonarme Çakma Kazıklar dır. Birçok kesit tipinde üretilebilir. Dikdörtgen, daire,h tipi,i tipi v.b kesitli olabilir Yerinde Dökme(Fore) Kazıklar Bunlar yerinde hazırlanmış bir deliğin içinde imal edilirler. Muhafaza borusunun indirilme şekline göre, mesela fore kazıklar yerinde dökülen çakma kazıklar, basınç borulu kazıklar (pressrohrpfahle) ve sarsma kazıkları (rüttepfahle) olarak ayrılır.fore kazıklar genel olarak daire kesitli kazıklardır(başlıklı veya başlıksız olabilir), aktaracağı kuvvete ve diğer parametrelere bağlı olarak kazık çapı ve gerekli donatısı hesaplanır,tasarlanır ve boyutlandırılır. 6

7 Karışık Mukavemetli Kazıklar Yapı temeli altında yeterli kalınlıkta taşıyıcı zemin bulunduğunda ve sağlam zemin derinliği, sağlanıp kullanılabilecek kazık boylan ile ulaşılabilecek durumda ise kazıklı temelin düzenlenmesinde karışık mukavemetli kazıklar kullanılabilirler. Karışık mukavemetli kazıklarda uç ve sürtünme mukavemeti arasındaki oran zeminin özelliklerine kazığın cinsine ve boyutuna kazık ile zemin arasındaki relatif harekete ve kazığın yapım ve imalat şekline göre değişir KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN HESABI ** Bilindiği gibi bir kazığın taşıma gücünün belirlenebilmesi için birçok yöntem mevcuttur. Başlıca yöntemler şöyledir: 1.Statik Formüller ile kazık taşıma gücünün belirlenmesi 2.Dinamik Formüller ile kazık taşıma gücünün belirlenmesi 3.Kazık Yükleme deneyi ile kazık taşıma gücünün belirlenmesi 4.Diğer arazi deney sonuçları(koni penetrasyon deneyi gibi) ile kazık taşıma gücünün belirlenmesi Bu çalışmada yoğunluklu olarak tekil kazık taşıma gücü nün bulunması için kullanılacak olan statik formülasyonlar anlatılacaktır. Ancak diğer formülasyonlardan da genel hatlarıyla kısaca bahsedilecektir Statik Formülasyonlar İle Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi Bir kazığın nihai taşıma kapasitesi (Q ultimate ) genel olarak şu bağıntıyla verilir: Q u = Q + Q W + γ b s A b D Burada; Q u ; Nihai Taşıma Kapasitesi Q b ; Mevcut Nihai Uç Taşıma Kapasitesi Q s ; Mevcut Nihai Kazık Şaftı Taşıma Kapasitesi W ; Kazığın Ağırlığı γ ; Zeminin ortalama birim ağırlığı A b ; Kazığın kesit alanı D ; Kazığın penetrasyon derinliği dir. 7

8 Eğer kazığın imal edildiği malzemenin birim ağırlığını (γ kazık ),kazık şaftı boyunca kazığın bulunduğu yerdeki zeminin birim ağırlığı(γ zemin ) na eşit kabul edersek ki gerçekte bu eşitlik doğru değildir. O zaman yukarıdaki formül şu şekilde revize edilebilir. W=γ zemin. A b. D olur. ve netice itibariyle; Qu = Qb + Q s olur. Buna göre izin verilen kazık taşıma yükü ise aşağıdaki gibi olur; Qu ( Ultimate ) Qa ( Allawable ) = olur. F Burada; F(Factory of Safety) ; Güvenlik faktörüdür ve öyle seçilmelidir ki aşırı oturmalar engellenmiş olsun Kohezyonlu Zeminlerde Kazık Taşıma Gücü: *** Kohezyonlu zeminlerde bulunan kazıkların taşıma gücü genel bir ifadeyle aşağıdaki formülle hesaplanabilir. Q = Q + Q u b s Kohezyonlu zeminlerde bir kazığın taşıma gücü 3 farklı metodla bulunabilir. Bunlar; 1. Tomlinson Metodu 2. Meyerhof Metodu 3. Vijayvergiya ve Focht Metodu dur. Bu 3 yöntem farklılıklar gösterir. Gerek yapılan kabuller ve gerekse kazık tipine,zemini yeterince tanıyamama özelliklerine göre formüller birbirinden bağımsızdır.şöyle ki; 8

9 N c ; Bir taşıma kapasitesi katsayısıdır. Genel olarak N c =9 olarak alınır. Ancak kısa 1.Tomlinson Metodu: Q = C u u bulmuştur. N c A b + C a A s Formülüyle bir kazığın taşıma kapasitesini Q b Q s Tomlinson kazık uç taşıması olan Q b(base) yi formülün ilk kısmı olan C u.n c.a b olarak almıştır. Kazık şaftının mevcut nihai taşıma kapasitesi olan Q s(shaft) yi de formülün ikinci kısmı olan C a.a s olarak almıştır. Burada kullanılan terimleri açıklayacak olursak; C u ; Kazığın tabanındaki zeminin ortalama drenajsız kayma direncidir. Oldukça homojen bir kili düşünürsek, bu zeminden yeterli sayıda numune alarak ve bu numuneler üzerinde deneyler yaparak C u yu elde edebiliriz. Eğer C u kohezyonlu zeminde derinlikle çok hızlı bir şekilde değişiyorsa ortalama değer alınması, eğer kazık çapı veya genişliği B ise 3B yukarıdan ve 1B aşağıdaki bölgede toplam 4B lik zemin tabakasında C u nun ortalamasının tayin edilmesi gerekir. Bu kil çatlaklıysa, bu durumda bu değer (Yani C u ) daha da küçülecektir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çok numune alarak ve bunlar üzerinde çok deney yaparak C u nun hesap edilmesi uygun olacaktır. kazıklar için (yani D/B < 5.0) N c =9 değerinin azaltılması gerekir. Bu bağlamda Skampton kare veya daire kesitli kazıklar için bu değerlerin ne olacağını vermiştir. Aşağıdaki şekilde bunlar görülmektedir. 9

10 Kil üzerindeki temellerde Nc taşıma gücü faktörü(skampton) A b ; Kazık kesit alanıdır ve A b = Π. B 2 /4 olarak hesaplanır. C a ; Kazık ve zemin arasında ortalama adezyondur ve yapılan çalışmalar Cu ya bağlı olarak tayin edilebileceğini göstermiştir. Tomlinson a göre Ca şu şekilde bulunabilir. C = α. a C u α ; Adezyon faktörüdür. Tomlinson bu bağlamda çakma kazıklar için α ve C u arasında aşağıdaki gibi bir abak geliştirmiştir. Adezyon Faktörü(α) ve Drenajsız Kayma Direnci(C u ) arasındaki ilişki 10

11 Burada Cu arttıkça α nın hızla düştüğü görülmektedir. Tomlinson Yumuşak kil zemine oturan kazıklar için α değerini 1.0 den büyük kabul etmektedir.(α>1.0),aynı zamanda Cu 150 kn/m2 olduğunda α nın sabit kaldığı açıkça görülmektedir. Skampton ise Fore kazıklar için α değerini 0.45 olarak kabul etmektedir.(α=0.45) A s ; Gömülü kazık boyunun (Şaftın) kesit alanıdır ve As=Π. B. D Not: Yer altı su seviyesi şartları bilinmiyorsa sadece Tomlinson yöntemini kullanarak nihai taşıma kapasitesi bulunur. 2.Meyerhof Metodu: Q u Formülüyle bir kazığın taşıma kapasitesini bulmuştur. Meyerhof kazık uç taşıması olan Q b(base) yi formülün ilk kısmı olan C u.n c.a b olarak almıştır(tomlinson Metodu nda olduğu gibi). Kazık şaftının mevcut nihai taşıma kapasitesi olan Q s(shaft) yi de formülün ikinci kısmı olan C a.a s olarak almıştır.ancak Meyerhof Ca yı tek bir değişken olan adezyon faktörüne bağlı olarak kabul etmenin doğru olmadığını düşündüğünden,ca yı Ks,P 0 ve gibi 3 değişkene bağlı kılmaktadır. Burada kullanılan farklı terimleri açıklayacak olursak; K s ; = C u N c A b + K s ' ' P0 tan φ A Yatay zemin basıncı katsayısıdır ve Meyerhof a göre çakma kazıklar için sert kile s çakılmış olanlarında K s ' = (1 sinφ ) R olarak alınır. Meyerhof çakma kazıklar için o kullandığı bu formülasyonun uygulanabileceğini kabul ettiğinden, Fore kazıklarda ise sert kil zeminde bulunanlarda K s =0.8 olarak kabul etmektedir ve bu değerinde Cu nun 100 kn/m2 ye tekabül ettiği andaki değer olduğunu söylemektedir. Meyerhof fore kazıklar için yumuşak ve orta sertlikte kil zeminde bulunanlarda K s =(1-sin ) alınması gerektiğini uygun görmektedir. Yine bu durum için de Cu nun 100 kn/m2 ye karşılık geldiğini söylemektedir. Meyerhof aynı zamanda K s.tan değerini β olarak kabul etmektedir. Burada β yüzey sürtünme faktörüdür. Bu faktör penetrasyon derinliğiyle değişim göstermektedir. 11

12 Meyerhof bu ilişkiyi çakma kazıklar için yumuşak ve orta sertlikteki kil zemine çakılanlarda kurmuştur. Aşağıda bu ilişkiyi gösteren abak gösterilmektedir. Meyerhof Cu<100 kn/m2 olduğunu kabul etmektedir. Penetrasyon derinliği(d) ve Yüzey Sürtünme Faktörü(β) arasındaki ilişki ' P o ; P ' o ' φ Ortalama etkin kazık şaftı boyunca ilave basınç(sürşarj) dır ve D = ( γ ze min γ gravity ) formülünden bulunabilir. 2 ; Zeminin içsel sürtünme açısıdır. Genel olarak bir kazığın kazık taşıma kapasitesini hesaplamak istiyorsak ve elimizde aşırı konsolidasyon oranı değeri varsa bu metodu kullanmak doğru olacaktır. Meyerhof Cu değerini ise şu kabule göre bulmanın doğru olacağını düşünmektedir. Bu da şöyledir: Cu değerini bulurken örselenmemiş zemin ile kazığı çaktıksan sonra çıkan zemin arasında ilişki kurmaktır. 3.Vijayvergiya ve Focht Metodu: Vijayvergiya ve Focht sadece çakma kazıklara uygulanabilen yarı ampirik bağıntı elde etmişlerdir. Bu bağıntı da aşağıdaki gibidir: Q u ' = C N A + λ ( P + 2C ) u c b 0 u A s 12

13 λ ; Kazığın penetrasyon derinliğiyle değişen boyutsuz faktördür ve Vijayvergiya ve Focht λ nın penetrasyon derinliği(d) ile değişimini gösteren bir abak geliştirmişlerdir. Bu abak aşağıdaki gibidir: Penetrasyon derinliği(d) ve Boyutsuz Katsayı(λ) arasındaki ilişki Bu yöntem özellikle çakma kazıklarda zeminin etkin dayanım parametreleri ve aşırı konsolidasyon oranı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuzda iyi bir yaklaşım olarak kabul görmektedir. Sonuç olarak Kohezyonlu zeminde bulunan çakma kazıklar(driven piles) ve Fore Kazıklar(Bored Piles) için Nihai kazık taşıma kapasiteleri ve izin verilen taşıma kapasiteleri ifadeleri verilmiştir. Görüldüğü üzere yukarıda belirtilen 3 yönteme göre de kazık uç taşıması değeri olan Q b(base) ifadesi aynı formülasyonla bulunmaktadır. Ancak mevcut kazık nihai şaft dayanımı olan Q s(shaft) ifadesi farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların ne olacağını yukarıda belirtmiştik. Konumuz gereği bizi ilgilendiren kısım uç taşıması olduğu için burada ayrıntıya girilmemiştir. Buna göre kohezyonlu zeminlerde mevcut nihai kazık ucu taşıma kapasitesi=c u.n c.a b olacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere nihai uç taşıma kapasitesi kazık ucundaki zeminin drenajsız kayma direnci, taşıma kapasitesi katsayısı ve kazık taban alanı(eğer taban genişlemesi olmamışsa doğru orantılı olarak kazık çapı) na bağlıdır. Bunların haricinde Kohezyonlu zeminlerde uç mukavemetinin bulunmasında,adezyon değerinin bulunmasında,drenajsız kayma direncinin bulunmasında dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 13

14 1)Çakma Kazıklarda: 1.1)Eğer kazık bir zemin tabakasına çakılacak olursa, bu durumda yukarıdaki tabakadan bir kısım zemin aşağıdaki zemin tabakasına girmesi suretiyle, bu bölge içindeki zeminle kazık arasındaki adezyonu önemli ölçüde etkiler. Özellikle üst tabakanın yumuşak kil veya silt olması ve aşağıdaki tabakanın sert kil veya silt olması durumunda Ca da çok büyük azalma olur. Bu durumda Ca sert kil tabakası üzerinden kazık çapı(b) veya genişliğinin 20kat aşağısında drenajsız kayma direnci(cu) nun %40 ı kadar azaltılması gerekir. Yani; Ca=0,4.Cu olacaktır. 1.2)Bir kazık sert veya çok sert bir kil tabakasına çakıldığında,bu durumda zemin yüzeyinden aşağıya doğru kazıkla zemin arasında bir ayrışma meydana gelir.işte bu etkiyi göz önüne almak için yine kazıkla zemin arasındaki adezyon değeri, zemin üzerinden 20B lik bir bölümde Ca 0,4.Cu olacak şekilde tasarlanır. Ca max 100 kn/m2 olacaktır.(penetrasyon derinliği ne olursa olsun). 2)Fore(Yerinde dökme) Kazıklarda: 2.1)Fore kazıklarda geniş taban oluşturmak gerekir.bununla uç taşıma dayanımında artış sağlanır.bu durumda kazıkla zemin arasında hiç adezyon değeri yoktur.en az kazık çapının 2 katı kadar olan bölgede kazıkla zemin arasında adezyon göz önüne alınmamalıdır. 2.2)Çatlamış killerdeki uç mukavemeti: Eğer kazık çatlak ve sertleşmiş bir kile yerleştiriliyorsa, bu durumda tabandaki drenajsız kayma drenci değeri 3 eksenli drenajsız kayma direncinin %75 i olacaktır. Yani; Cu (taban) =Cu (triaxial).0,75 dir Kohezyonlu Zeminlerde Güvenlik Faktörü: Çakma Kazıklarda; Daha öncede bahsedildiği gibi Çakma kazıklar için izin verilen kazık taşıma yükü aşağıdaki gibidir: Q allawable = Qultimate F( Factory of Safety) 14

15 Çakma kazıklar için yapılan çalışmalarda güvenlik faktörü olan (F) değerinin 2.5 alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.(f=2.5) Fore(Yerinde dökme) Kazıklarda; Eğer zemindeki oturma kazık çapının %5 i kadarsa kazık dayanımının tamamiyle mobilize edileceği, eğer zemindeki oturma kazık çapının %10 u kadarsa bu durumda kazık dayanımının artacağı söz konusudur. Fore kazıklarda da çakma kazıklarda olduğu gibi güvenlik faktörü kullanılabilmektedir. Şöyle ki; Q Q = F Q F u s a >/ + Q b 1 F 2 Bağıntısı kullanılırsa; Eğer; F=2.0 F 1 =1.0 F 2 =3.0 alınırsa büyüktür olmayan işaretinin sağındaki ve solundaki Q a (izin verilen kazık taşıma gücü) değerlerden hangisi küçükse kazık taşıma gücü olarak bu değer seçilir.buradan da görüleceği üzere kazık ve zeminle ilgili bir güvenlik faktörü mevcut değilse F=2.0 ve F 1 =1.0 F 2 =3.0 alınarak tekil kazık izin verilen taşıma gücünü bulabiliriz Kohezyonsuz Zeminlerde Kazık Taşıma Gücü: Örselenmemiş numune elde edilmesi kohezyonsuz zeminlerde çok zor olduğundan daneli zeminlerdeki(granuler soils) kazıklar için arazide yapılan SPT(Standart Penetration Test) deneyi test sonuçları ele alınarak Pech ve ekibi düzeltilmemiş N değeri, zeminin izafi yoğunluğu ve zeminin içsel sürtünme açısı( ) arasında bir ilişki kurmuşlardır. Bu ilişki aşağıda gösterilmektedir. 15

16 Zeminin içsel Düzeltilmemiş N Zeminin İzafi sürtünme değeri yoğunluğu açısı( ) 10 GEVŞEK 30º 20 33º ORTA SIKI 30 36º 40 39º 50 41º SIKI 60 43º 70 44º Pech ve ekibi tarafından kurulan ilişki A) UÇ TAŞIMASI (MUKAVEMETİ) a)çakma kazıklarda kohezyonsuz zeminlerde uç mukavemeti; Meyerhof daneli zemindeki(kum v.b) bir kazık için(çakma kazık) Nihai Uç Taşımasını aşağıdaki gibi formülize etmiştir: Q b = f A b b f b ; Zeminin birim penetrasyon dayanımı olup şu ifadeyle verilmektedir: f b = P ' o N q ' P 0 ; Kazık ucunda efektif basınç N ; Bir taşıma kapasitesi faktörü q Yapılan çalışmaya göre N q ile ' φ (zemin içsel sürtünme açısı) ve D/B(penetrasyon derinliği/kazık çapı) oranı arasındaki değişimler mevcuttur. Meyerhof bu değişimiaşağıdaki şekillerde göstermiştir. 16

17 Şekil- Kohezyonsuz zeminlerdeki çakma kazıklar için taşıma kapasitesi faktörü Nq ve Kritik derinlik oranları(meyerhof) Şekil- Kohezyonsuz zeminlerdeki çakma kazıklar için taşıma kapasitesi faktörü Nq(Meyerhof) Görüldüğü üzere N q, D c /B değerine eriştiği zaman sabit kalmaktadır. D c ; Kritik derinlik 17

18 f b = P ' N Olduğunu söylemiştik. Bu ifadeden de görülmektedir ki uç o q mukavemeti derinlikle sürekli olarak artmaktadır. Yalnız Bu formül sadece belirli bir kritik penetrasyon derinliğine kadar geçerlidir. Bu kritik derinlik de D c dir. Bu ilişkiyi Meyerhof yukarıdaki şekilde göstermektedir. Dediğimiz gibi D c den büyük penetrasyon derinlikleri için kazığın taşıma kapasitesi sabit bir değere gider. Bu durumda f b = P ' N ifadesi revize edilmelidir. Bu da aşağıdaki gibi olmalıdır: o q f b = P ' o N q f l f l ; Zeminin penetrasyon dayanımının minimum değeridir ve aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Şekil- Kohezyonsuz zeminlerdeki çakma kazıklar için uç taşıma kapasitesi 18

19 Bir çakma kazık(driven piles or displacement piles) için elde edilebilecek max uç mukavemeti 10B 20B arasındaki penetrasyon derinlikleri üzerinde elde edilmektedir. Bir kazığın uç mukavemeti, eğer kazık yumuşak bir zemine çakılacak olursa ve bu zeminin altında daneli(kohezyonsuz, granüler) bir zemin mevcutsa ve bu Kritik derinlik olan D c den daha büyük bir derinlikteyse o zaman bu şartlar altında daneli zeminlerin uç taşıması f l olarak alınabilir. Yani D c daneli zemin tabakasının yüzeye kadar devam ettiği düşünülerek alınabilir. Bu durumun istisnası ise eğer gerçek penetrasyon derinliği < 10B ise o zaman birim penetrasyon dayanımı f b nin uç taşıması mukavemetinin hesaplanmasının zorunlu olduğudur. Bu durumda edilir: f l b = f0 + ( f f0) D 10B b f b şu şekilde hesap f 0 ; Tahmin edilen uç taşıması dayanım değeri olup üst tabakadaki gömülü kazığın bulunduğu zemine ait değerdir. D b ; Gerçek penetrasyon derinliği dir. b)fore kazıklarda kohezyonsuz zeminlerde uç mukavemeti ise; Çakma kazıkların aynı zemindeki uç taşıması mukavemetinin genel olarak 1/3 ü ile 1/2 si olarak alınır. Yani; 1 3 Q < Q < 1 2 Q b çakma b fore b çakma Olacaktır. B) ŞAFT TAŞIMA KAPASİTESİ VE YÜZEY SÜRTÜNMESİ Homojen kohezyonsuz zemin için ortalama nihai birim yüzey sürtünmesi(fs) aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir. f f s s ' = K P tan δ f l s 0 K s ; Yatay zemin basıncı katsayısı Olmalıdır. 19

20 δ ; Kazık şaftı ile zemin arasındaki sürtünme açısı Tomlinson Ks ve δ için çakma ve fore kazıklarda Brooms un yaptığı çalışmalardan hareketle Kum (sand soil) zeminler için tablo oluşturmuştur. Zeminin gevşek veya sıkı olması durumu yerleştirilecek olan kazığa bağlı olarak değişmektedir. Kazık zemine yerleştirilirken kazıktan dolayı hacmi terk eden zemin miktarı ne kadar büyükse bundan kaynaklanan şaft sürtünmesi de bu kadar büyük olacaktır. Buna göre fore kazığın gevşek, çakma kazığın sıkı zemin tarafından taşındığı kabul edilebilir. Öte yandan çakma ve yerinde dökme(fore) kazıklar için zemin ortasıkı kabul edilebilir. Eğer kılıf yerinde bırakılırsa veya çekilirken beton sıkıştırılırsa, yani tam tersi bir durum olursa bu durumda da zemin gevşek kabul edilir. Yukarıda hesaplanan yüzey sürtünme değeri 15B 20B arasında maximuma ulaşır. Bundan dolayı bu yöntemi 20B derinliğe kadar tatbik etmek yaygın bir çalışmadır. fs 100 kn/m² olacak şekilde sabitlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak kazık nihai şaft taşıma kapasitesi aşağıdaki gibi olacaktır: Q s = f s A s Dinamik Formülasyonlar İle Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi Dinamik formüller tokmakla kazığın çakılması sırasında enerjinin sabit kaldığı düşüncesine; diğer bir deyişle;tokmağın yaptığı işin,kazığın işi ile,enerji kayıplarının toplamına eşit olduğu düşüncesine dayanır. 20

21 Tokmağın işi=kazığın işi+enerji kayıpları W t Wt h = Qsınır s + Enerji Kayıpları W t ; Tokmak ağırlığı,h;tokmak düşüş yüksekliği,q sınır ;Kazığın toplam sınır taşıma gücü,s;kazığın zemine girme miktarı.s son vuruşların ortalaması olarak alınır.enerji kayıpları olarak;çarpmada oluşan ısı enerjisi,kazığın elastik kısalması,zeminin elastik sıkışması,tokmak sistemindeki sürtünmeler v.b dir.en basit dinamik formül Sanders formülüdür. W h s t Q sınır =, Qe min = Qsınır / 8 Engineering news formülü de aşağıdaki gibidir: Q emin = Wt h G ( s + C) s C bir sabit olup, W t (kg); kazık ağırlığı, Q emin (kg);izin verilen taşıma kapasitesi, h(cm);tokmak düşüş yüksekliği,s(cm) zemine girme miktarı olarak alınırsa,serbest düşüşlü tokmak için C=2.5;tek tesirli tokmak için C=0.25 v.b alınabilir.güvenlik sayısı,g s ise,3-6 arasında alınabilir.başka pek çok dinamik formül mevcuttur.hiley,janbu v.b gibi 21

22 s değeri,son çakmalar sırasında,kazık üzerine yerleştirilen bir düzlemsel kağıt üzerinde,çakma sırasında yatay olarak hareket eden bir kalemin çizdiği grafikten belirlenebilir. b)grafik a)deney Düzeni Şekil-Çakma sırasında, kazığın zemine girme miktarının ölçülmesi Dinamik kazık formüllerine yapılabilecek en önemli eleştiri, kazığın dinamik etkiler altındaki davranışının, gerçekteki statik davranışına eşdeğer kabul edilmesinin gerçekçi olmadığıdır. Çünkü dinamik ve statik davranışlar, birbirinden farklı olabilirler Kazık Yükleme deneyi ile kazık taşıma gücünün belirlenmesi Bir kazığın taşıma gücünü belirlemede, belki en güvenli yol, kazığı yüklemektir. Bunun için plaka yükleme deneyinde olduğu gibi, kazık; bir yükleme düzeni ile yüklenilir. Yükleme; kazık üzerine bir platform oluşturarak, platform üzerine ağırlıklar yerleştirilerek; bir yüklenmiş platform veya ankrajlı bir kirişten tepki alınarak yapılabilir. Aşağıda tipik bir yükleme düzeni görülmektedir. Yük adım adım uygulanır. Uygulanan yük ve kazığın oturması ölçülür. Oturma-yük ilişkisinden, sınır taşıma gücü, sonra da izin verilen taşıma gücü belirlenir. Bu konularla ilgili çeşitli şartname ve yönetmelikler vardır. 22

23 Kazık yükleme deney şeması Diğer arazi deney sonuçları(koni penetrasyon deneyi(cpt) gibi) ile kazık taşıma gücünün belirlenmesi Bir kazığın taşıma gücü, arazi deneylerinin sonuçlarından da belirlenebilir. Burada, en çok kullanılan, koni penetrasyon deney sonuçlarından belirleme açıklanacaktır. q uç olarak, uç bölgesindeki ortalama koni uç direnci(q cort) ; q yan olarak da, D f derinliği boyunca, ortalama yan sürtünmesinin iki katı, 2f sort alınır.(meyerhof,1956). Sonuçta, bir kazığın taşıma gücü, Q sınır = q A + 2 f cort uç sort A biçimini alır. Diğer yandan, bir kazığın maruz kaldığı basıncın, kendisinin(ahşap, beton, çelik vb.) taşıyabileceği basınç değerini aşmaması gerekir. Kazıklarda genellikle burkulma(flambaj) ihmal edilir. yan 23

24 2.UÇ MUKAVEMETLİ KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ABSTRACTS(ÖZETLER) 24

25 Çalışmanın adı:[1]effect of rate of loading on uplift capacity of a model pile in clay Çalışmanın yazarları : Al-Mhaidib, A.I. (King Saud Univeristy), Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference, v 2, 2001, p Çalışmanın Özeti : Bu çalışmada, yükleme hızının taşıma kapasitesine etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Dış çapı 30 mm olan model çelik kazık üzerinde değişik yükleme hızlarında taşıma kapasitesi deneyleri yapılmıştır. Buna ilave olarak konsolidasyonlu drenajsız 3 eksenli deneyler taşıma gücü deneyinde aynı yükleme hızında yapılmıştır. Deneysel sonuçlar göstermiştirki, test edilen zeminin drenajsız kayma direnci yükleme hızı arttıkça artmıştır. Model kazığın taşıma kapasitesi, yükleme hzı arttıkça artmıştır. Yükleme hızı ile drenajsız kayma direnci ve taşıma kapasitesi arasındaki ilişki, logaritmik grafikte doğrusal olarak sunulabilir. Drenajsız kayma direncine bağlı olarak teorik taşıma gücü 3 eksenli deneyden hesaplanmıştır ve aynı yükleme hızında karşılaştırılmıştır. Çalışmanın Adı :[2]Instrumented driven pile in Dublin boulder clay Çalışmanın Yazarları : Farrell, E. (Trinity Coll); Lehane, B.; Looby, M. Source: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Geotechnical Engineering, v 131, n 4, Oct,1998,p Çalışmanın Özeti : zayıf zemin ve dolgu derinliklerinin sığ temel yapımını ekonomiklikten uzaklaştırdığı Dublin de beton kazıklar killi zeminlere sıklıkla çakılır. Bu çalışma kazık şaftı boyunca değişik seviyelerdeki boşluk suyu basıncını içeren kazık deney sonuçlarını tanımlar. Deney kazığı üzerinde 3 adet basınç deneyi yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi kazığın imalatından 2.4 saat sonra, ikincisi 1.8 gün sonra ve sonuncusu ise 17 gün sonradır. 24 gün sonunda çekme testi yapılmıştır.sonuç olarak,gerilme(pull-out) testi 24 gün sonunda elde edilmiştir.testlerde yüklemeler gösterdi ki uç taşımalarda her üç testde de nihai şaft dayanımı ve uç taşıma kapasitesinde herikisinde birden zaman ve toplam kazık taşıma kapasitesinin %60 ı kadar kaydadeğer bir artış sözkonusu olmuştur.kazıklar üzerinde son basınç testinde ne zaman ve hangi değerde refil olduğu ve ne kadar yerdeğiştirdiği kayıt edilmiştir.aşınmış kil üzerinde yapılan testlerde drenajsız kayma direnci, Nc değerinin 50 değerine ulaştığını açık şekilde işaret eder.bu analiz kazıkların yerleştirilmesi ve 25

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Uygulamalar. Yumuşak Kil. Sıkı Kum. Sağlam Kaya. Çok büyük konsantre ağırlık. Büyük yayılı yük. Küçük yük

Uygulamalar. Yumuşak Kil. Sıkı Kum. Sağlam Kaya. Çok büyük konsantre ağırlık. Büyük yayılı yük. Küçük yük DERİN TEMELLER DERİN TEMELLER Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran (temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan) temel sistemleri

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

EKSENEL YÜKLÜ TEKİL KAZIĞIN FARKLI YÖNTEMLERLE SAYISAL ANALİZİ

EKSENEL YÜKLÜ TEKİL KAZIĞIN FARKLI YÖNTEMLERLE SAYISAL ANALİZİ EKSENEL YÜKLÜ TEKİL KAZIĞIN FARKLI YÖNTEMLERLE SAYISAL ANALİZİ NUMERICAL ANALYSIS OF AN AXIAL LOADED SINGLE PILE WITH DIFFERENT METHODS Mustafa TOLUN 1 Mustafa LAMAN 2 ABSTRACT In this study, it has been

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir.

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir. KAZIK TEMELLER Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir. Kazıklı

Detaylı

Arayüz Etkileşimi. Gökhan Baykal

Arayüz Etkileşimi. Gökhan Baykal Arayüz Etkileşimi Gökhan Baykal Sorular Arayüz kayma parametreleri içsel sürtünme açısından tahmin edilebilir mi? Nasıl belirlenebilir? Arayüz kayma mukavameti parametreleri iyileştirilebilir mi? Arayüzey

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Geoteknik Bütün mühendislik yapıları yapıldıkları zeminle yakından ilgilidir. Taşıyıcı sistemlerin temelleri, yollardaki yarmalar, istinad duvarları, barajlar, tüneller hep

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER 1 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.)

Detaylı

GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers

GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers Doğan YILDIRIM İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Abdulazim

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 453-461 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi İki Tabakalı Profilinde Kazık Temellere Gelen Deprem Yüklerinin Eşdeğer

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi 17 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 17 (ISITES17 Baku - Azerbaijan) Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER Temel Nedir? Üst yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına Temel denir. Temel tasarımı şu iki kriteri sağlamalıdır : Temeli taşıyan zeminde göçmeye karşı yeterli bir güvenlik

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 305 Zemin Mekaniği Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ

Detaylı

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı Prof Dr Gökhan Baykal Program Killerin ve kumların temel davranış özellikleri Yüzeysel temellerin tanımı Tasarım esasları Taşıma gücü Gerilme dağılımları Oturma

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

Kimyasal, Harçlı ve Mekanik Ankrajların Çekme ve Kesme Yükleri Altındaki Davranışları ' Tablo 6. Yüksek Dayanımlı Betona Ekilen Ankrajların Statik Çekme Yüklemesi Deney Sonuçları Deney Kodu HCH12L04T HCH12L06T1

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

DERİN (KAZIKLI) TEMELLERİN TASARIMI

DERİN (KAZIKLI) TEMELLERİN TASARIMI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ GEOTEKNİK KURSU 26 Kasım 2016 DERİN (KAZIKLI) TEMELLERİN TASARIMI Ozan DADAŞBİLGE, İnş.Y.Müh. İÇERİK 2 1. Giriş 2. Kazık Tipleri 3. Kazıkların Yük Altındaki

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_9 INM 305 Zemin Mekaniği Gerilme Altında Zemin Davranışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

Tabakalı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Deney ve Analitik Yöntemle İrdelenmesi

Tabakalı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Deney ve Analitik Yöntemle İrdelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3(1), 249-256 ss., Haziran 215 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 3(1), pp. 249-256, June 215 Tabakalı

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. 1 Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı