Betonda Tahribatlı/Tahribats. /Tahribatsız Muayene Metodları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Betonda Tahribatlı/Tahribats. /Tahribatsız Muayene Metodları"

Transkript

1 Betonda Tahribatlı/Tahribats /Tahribatsız Muayene Metodları Doç.. Dr. Đsmail Özgür r YAMAN Orta Doğu u Teknik Üniversitesi NEDEN MUAYENE Betonarme yapılarda muayene metodlarına olan gereksinim: Yapı elemanlarının n kapasitesi Yapının n servis ömrü 1

2 TAHRĐBATSIZ MUAYENE (Nondestructive Testing NDT) Bir malzemenin veya yapının n herhangi bir özelliğini ini malzemeye veya yapıya zarar vermeden incelemek. TAHRĐBATSIZ MUAYENE - BETON Metallerle karşı şılaştırıldığında tahribatsız z muayene metodlarının n beton ve betonarme yapılarda kullanımı oldukça a yeni ve kullanımı yaygın n değildir. Metal homojen Beton heterojen Betonarme daha heterojen 2

3 TAHRĐBATSIZ MUAYENE - BETON Tahribatsız z muayene ile elde edilebilen veriler: Topoğrafik veri (kesit boyutları...) Malzeme özellikleri (dayanım, elastiklik modülü,, geçirimlilik, nem muhtevası, yoğunluk...) Kusurlar (Korozyon, çatlak dağı ğılımı, ayrış ışmalar...) TAHRĐBATSIZ MUAYENE - BETON Bir malzemenin veya yapının n herhangi bir özelliğini ini malzemeye veya yapıya zarar vermeden incelemek. Yapıyı etkilemeden yapılanlar... Yapının n fonksiyonunu etkilemeden yapılanlar... Karot almaktan daha düşük d k seviyede zarar vermeden yapılanlar... 3

4 TAHRĐBATSIZ MUAYENE - BETON Tahribatsız z muayene metodlarından beklenen önemli bir özellik yapılan ölçümlerin aynı numunede tekrar tekrar yapılabilmesidir. Tahribatsız z muayene metodları genelde bir ölçü değeri eri verirler. Bu ölçü değeri eri ile betonun özellikleri arasında bir bağlant lantı olduğu u varsayımı yapılır. Bütün n tahribatsız z muayene metodları kullanım öncesi, ölçülmek istenen özellikle kontrol edilmelidir!!! TAHRĐBATISIZ MUAYENE METODLARI GÖRSEL (VISUAL) Yüzey Sertliği Beton Çekici (Surface Hardness) Batma Direnci (Penetration Resistance) Çekme, Asılma, Koparma (Pull-out, pull-off, break-off) Olgunluk (Maturity) Geçirimlilik (Permeation) Resonant Frekansı (Resonant Frequency) Ultrases Hızı H (Ultrasonic Velocity) Darbe Ekosu (Impact Echo) Manyetik/Elektriksel (Magnetic/Electrical)... 4

5 KULLANIM AMAÇLARI Beton dayanımı Betonun diğer özellikleri Geçirimlilik Yoğunluk Sürüklenmiş hava içerii eriği Nem muhtevası... Yapının n durum değerlendirmesi erlendirmesi Kalite kontrol Korozyon Kesit boyutları Betonarme demiri yeri ve büyüklb klüğü Ayrış ışma yerleri Çatlak dağı ğılımı... BUGÜN ĐŞLENECEK TAHRĐBATLI/TAHR BATLI/TAHRĐBATSIZ BATSIZ MUAYENE METODLARI Mevcut bir betonarme yapının n beton kalitesini değerlendirmede erlendirmede kullanılan lan yöntemlery Karot Değerlendirmesi erlendirmesi Yüzey Sertliği i ve Penetrasyon Direnci Mekanik/titreşim/bas im/basınç (stress) dalgalarını kullanan yöntemlery Ultrases HızıH Darbe-Ekosu 5

6 Mevcut Beton Dayanımının Belirlenmesi: Karot Mevcut Beton Dayanımının Belirlenmesi: Karot 6

7 2007 DEPREM YÖNETMELĐĞĐ DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 7 MEVCUT BĐNALARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ Bilgi Düzeyleri Sınırlı Orta Kapsamlı Sınırlı Bilgi Düzeyi Malzeme Özellikleri: Her katta kolonlardan veya perdelerden TS de belirtilen koşullara uygun şekilde en az iki adet beton örneği (karot) alınarak deney yapılacak, Örneklerden elde edilen en düşük basınç dayanımı mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır. 7

8 Orta Bilgi Düzeyi Malzeme Özellikleri: Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 400 m 2 den bir adet beton örneği (karot) TS de belirtilen koşullara uygun şekilde alınarak deney yapılacak, Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında örneklerden elde edilen (ortalama-standart sapma) değerleri mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır. Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney sonuçları ile uyarlanmış beton çekici okumaları veya benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir. Kapsamlı Bilgi Düzeyi Malzeme Özellikleri: Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 200 m 2 den bir adet beton örneği (karot) TS de belirtilen koşullara uygun şekilde alınarak deney yapılacaktır. Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında örneklerden elde edilen (ortalama-standart sapma) değerleri mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır. Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney sonuçları ile uyarlanmış beton çekici okumaları veya benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir. 8

9 Beton - Karot TS 10465: BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BĐLEŞENLERĐNDE SERTLEŞMĐŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETĐNĐN TAYĐNĐ (17 Kasım 1992) TS EN : BETON - YAPIDA BETON DENEYLERĐ - BÖLÜM 1: KAROT NUMUNELER - KAROT ALMA, MUAYENE VE BASINÇ DAYANIMININ TAYĐNĐ (19 Nisan 2002) TS Deney Numunelerinin Şekil ve Boyutları Basınç mukavemeti deneyi uygulanacak deney numuneleri silindir veya küp şeklinde olmalıdır. Yapı ve yapı bileşeninden basınç mukavemetine tabi tutulmak üzere çıkarılan, kesme ve başlık yapma gibi gerekli düzeltme işlemi yapıldıktan sonraki deney numunesinin yüksekliği, silindir şeklindeki numunelerde (karotta) çapına (h=d), küp şeklindeki numunelerde ise kenar uzunluğuna eşit olmalıdır. Karot numunesinin çapı betonda kullanılan iri agrega maksimum tane çapının en az 3 misli büyüklükte olmalıdır. Karot numunelerinin çapları mm olmalıdır. Özel durumlarda mesela; narin yapı bileşenlerinde veya teçhizatın fazla olduğu yapı ve yapı bileşenlerinde daha küçük çaplı karotlar alınabilir. Ancak en küçük çap 50 mm olmalıdır. Kesilerek alınan küp numunelerinin kenar uzunluğu 100 mm den az olmamalıdır. 9

10 TS Deney Numunesi Alınması Sertleşmiş betondan denenmek üzere beton numunesi alınmadan önce işaretlenen ölçüm yerleri teçhizat (donatı) tarayıcı ile taranır. (tahribatsız muayene!) Teçhizatın en az bulunduğu nokta seçilip deney çekici uygulanır. Đşaretlenip karot alımı kararlaştırılmış olan ölçüm yerleri numaralandırılır ve yapı bileşeninin adı, betonun yaşı, karotların betonlama doğrultusunda ya da bu doğrultuya dik doğrultuda (yatay veya düşey) alındıkları ve yapı bileşeninin boyutları ile karot alma doğrultusuna paralel boyutu tespit edilir. TS Deney Numunesinin Durumu Deney numunelerinin içinde, basınç doğrultusunda teçhizat çubuğu bulunmamalıdır. Basınç yükü doğrultusuna dik veya eğri teçhizat genellikle basınç mukavemetini azaltıcı etki yapar. Bu sebeple deney numunesinin toplam hacmindeki teçhizat oranı % 5 den daha büyük olduğunda veya deney numunesinin 1/3 yüksekliğinde bulunan demir teçhizatı hacmi toplam numune hacminin %l den daha büyük olması halinde deney numunesi deney sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz. 10

11 TS Deney Numunelerinin Kesilmesi Yapı bileşenlerinden karot bıçağı vasıtasıyla alınan deney numunelerinin sıvalı veya karbonatlaşmış yüzeyleri ile yapı bileşeninden koparılmış düzgün olmayan yüzeyi laboratuvarlarda ıslak metotla numuneye zarar vermeden yüksekliği çapına eşit olacak şekilde (h=d) taş kesme bıçağı ile traşlanır. Numunenin düzeltilmesinden sonraki yüksekliği karot çapından en fazla % 10 kadar sapabilir. TS Numunelerin Kürü ve Bakımı Laboratuvarda hazırlanan deney numuneleri deney anına kadar yaklaşık 23±2 C sıcaklıkta ve doygun rutubetli kür odasında saklanmalıdır. Deney numuneleri deney esnasında hava kurusu halde olmalıdır. Şayet deney numunesinin alındığı yapı veya yapı bileşeni hizmet şartlarında sürekli olarak su ile temasta ise deney numunelerinin kürü su içinde yapılmalıdır. 11

12 TS DEĞERLENDĐRME Bu standarda göre karotlara ait bulunan basınç mukavemeti sonuçları denenen betonun sadece içinde bulunmuş olduğu deney yaşı için geçerlidir. Diğer bir yaşa dönüşüm genellikle mümkün değildir. Madde 1.4 e uygun şekil ve boyuttaki 100 mm ve 150 mm çapında veya kenar uzunluğundaki deney numunelerine ait basınç mukavemeti değerleri kenar uzunluğu 200 mm olan Standard küp basınç mukavemeti değerlerine eşit kabul edilebilir. Karot yüksekliğinin çapına eşit olması durumunda; Karot çapı(d)= 100 veya 150 mm f küp,200 = f sil,100 veya f sil,150 dir. Karot çapı 50 mm 0.9 f sil,50 = f küp,200 eşitliği geçerlidir. f küp,200 = kenar uzunluğu 200 mm lik küp basınç mukavemeti f küp,100 = çapı 100 mm olan silindir basınç mukavemeti f sil,150 = çapı 150 mm olan silindir basınç mukavemeti 5 - Karot alınması Genel TS EN Betonda kullanılan agrega en büyük tane büyüklüğünün, karot çapına oranı, 1:3 den daha büyük değerler alması halinde, ölçülen dayanım değeri üzerinde önemli etkiye sahiptir. 12

13 5.2 - Karot alma yeri TS EN Karot almadan önce, karot alınmasının yapı üzerinde oluşturacağı herhangi bir olumsuz etki dikkate alınmalıdır. Not - Karot, tercihan, beton elemanların kenarları veya herhangi bir birleşim yerinden uzaktaki ve donatının çok az olduğu veya hiç olmadığı noktalardan alınmalıdır. TS EN Ek A - (Bilgi için) Agrega tane büyüklüğü ve karot çapının karot numunenin basınç dayanımı üzerindeki etkisi a) Agrega en büyük tane büyüklüğü 20 mm olan betonda ; Çapı 100 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 50 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık olarak % 7 daha yüksek, Çapı 50 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 25 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık olarak % 20 daha yüksek, b) Agrega en büyük tane büyüklüğü 40 mm olan betonda ; Çapı 100 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 50 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık olarak % 17 daha yüksek, Çapı 50 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 25 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık olarak % 19 daha yüksek. 13

14 5.4 - Karot uzunluğu TS EN Dayanım tayini deneyi için alınacak karot uzunluğunun kararlaştırılmasında aşağıda verilen parametreler dikkate alınmalıdır : a) Karotun çapı, b) Yapılması plânlanan yüzey düzeltme metodu, c) Elde edilecek dayanımın küp dayanımı veya silindir dayanımından hangisine dönüştürüleceği Donatı TS EN Karotun, içerisinde donatı bulunacak şekilde alınmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Basınç dayanımı tayini için kullanılacak karot numunelerde, boyuna eksen doğrultusunda veya bu eksene çok yakın doğrultuda donatı bulunmaması sağlanmalıdır. 14

15 7.2 - Boy / çap oranları TS EN Tercih edilen boy / çap oranları aşağıda verilmiştir : a) Dayanım sonucu silindir dayanımına dönüştürülecekse ; 2.0 b) Dayanım sonucu küp dayanımına dönüştürülecekse ; 1.0 TS EN Numunelerin saklanması Numunelerin saklanma şartı (ları) kaydedilmelidir. Suya doygun durumda deneye tâbi tutulması gerekiyorsa numune, deneyden önce en az 40 saat süreyle su içerisinde bekletilmelidir. 15

16 11 - Kesinlik TS EN Bu deneyle ilgili olarak, tekrarlanabilirlik ve uyarlık tahmini verileri yoktur, ancak bu değerler muhtemelen kalıba dökülerek hazırlanan numunede bulunan değerlerden daha düşük olacaktır. TS / TS EN Karot çapı Karot narinliği Karotun yatay ya da düşey d alınm nmış olması Karotun saklanma koşullar ulları Karotun içinde i inde donatının n bulunması 16

17 ÖRNEK Orta Bilgi DüzeyiD Numune No Çap (cm) Boy (cm) Yük (kn) Ortalama (f ort ) Standard Sapma (s) f ' c= (f ort s) Mukavemet (MPa) Karot Değerlendirilmesi erlendirilmesi (Yurtdışı ışı) ABD de mevcut yapıdan beton karot numunesi alınmas nması ve değerlendirilmesi erlendirilmesi ASTM C42 ve ACI standardları kullanılarak larak yapılmaktad lmaktadır. ABD de mevcut yapılar ların n deprem güvenlig venliğinin inin belirlenmesinde Federal Acil Durum Yönetim Y Kurumunca yayımlanan FEMA-273 no lu kılavuz doküman kullanılmaktad lmaktadır. 17

18 f c = Fl / d F F F F f dia r mc d core ASTM C yılında y revize edilen standardda, mevcut binalardan alınacak karot numunelerinin basınç dayanımlar mlarını etkileyen parametreler olarak karot çapı, boyu, boy/çap oranı ve nem durumu gösterilmiştir. tir. Alınacak karot numunelerinin çaplarının en az 94 mm olması gerektiği i belirtilerek daha küçük üçük çaplarda alınan karot dayanımlar mlarının n daha düşük d çıkabileceği i ve boy/çap oranına na daha fazla bağlı olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, numunelerin boy/çap oranlarının n 1.75 ila 2.00 arasında olması gerektiği, i, 1.75 den az olması durumunda ise bir düzeltme d faktörünün n uygulanması gerektiği i gösterilmig sterilmiştir. tir. Bu standardda karot numunesinin geometrisi dışıd ışında ihtiva ettiği nemin numune içerisinde i dağı ğılımının n sonuçlar ları etkileyeceği i de belirtilmektedir. ACI R-03R Öte yandan Amerikan Beton Đdaresi nce 2003 yılında y revize edilerek yayımlanan standard doküman, mevcut binalardan karot alınmas nması ve sonuçlar ların n irdelenmesiyle ilgili oldukça a kapsamlı bilgi ihtiva etmektedir. Bu standardda ASTM C 42 standardında adıge geçen en parametrelerin basınç dayanımına na etkileri ifade edilerek, bu etkiler için i in istatistiksel olarak bulunmuş sayısal sal düzeltme d faktörleri gösterilmektedir. 18

19 ACI R-03R f c = Fl / d F dia F mc F d f core f c f core F l/d F dia F mc F d : Karotun yapıdaki eşdee değer er dayanımı : Karot basınç dayanımı : Karot boy/çap oranı düzeltme faktörü : Karot çapı düzeltme faktörü : Karotun nem muhtevası düzeltme faktörü : Karota verilen hasar durumu düzeltme d faktörü l d Faktör tanımı F / : l / d (Karot boy/çap oranı) F dia F mc d Olduğu gibi 48 saat su içerisinde bekletilmiş Havada kurutulmuş ACI R-03R Düzeltme katsayısı f MPa olarak kullanıldığında) ( core 4 1 ( *10 * f core )(2 l / d 4 1 ( *10 * f core )(2 l / d 4 1 ( *10 * f core )(2 l / d : Karot çapı 50 mm mm mm 0.98 : Karot nem muhtevası Olduğu gibi saat su içerisinde bekletilmiş 1.09 Havada kurutulmuş 0.96 F : Karot alma işleminde verilen hasar 1.06 ) ) )

20 FEMA-274 Bu yardımc mcı kılavuz dokümanda karotun donatı ihtiva etmesi durumunda kullanılacak lacak ilave bir düzeltme d faktörü (F r ) önerilmektedir. Şayet yapıdan alınan karotta donatı bulunmuyorsa bu faktörün n 1.00, bir adet donatı var ise 1.08, iki adet donatı var ise 1.13 kullanılmas lması önerilmektedir. Sonuç olarak mevcut bir yapıdan alınan karotun basınç dayanımını kullanarak yapıdaki eşdee değer er basınç dayanımını hesaplayabilmek için i in aşağıa ğıdaki formül önerilmektedir. f c = Fl / d F dia F mc F d F r f core KAYNAKLAR TS 10465, (1992). Beton Deney Metodları Yapı ve Yapı Bileşenlerinde enlerinde Sertleşmi miş Betondan Numune Alınmas nması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metod), Türk Standardları Enstitüsü,, Ankara, Türkiye, T 16 pp. TS EN (2002). Yapıda Beton Deneyleri, Bölüm B m 1: Karot Numuneler Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının n Tayini, Türk Standardları Enstitüsü,, Ankara, Türkiye, 7 pp. ASTM C42/C 42M (2002). Standard Test Method of Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete,, Annual Book of ASTM Standards, Vol , USA. ACI Committee 214, (2003). Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results, ACI 214.4R-03, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, 16 pp. Bayınd ndırlık k ve Đskân Bakanlığı ığı,, (2007). Deprem Bölgelerinde B Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayınd ndırlık k ve Đskân Bakanlığı ığı,, Ankara, 160 pp. ATC-33, (1997). NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings (FEMA Publication 273), Building Seismic Safety Council,, Washington D.C., USA. ATC-33, (1997). NEHRP Commentary on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings (FEMA Publication 274), Building Seismic Safety Council,, Washington D.C., USA, 427 pp. Yazıcı, Ş., Göktepe, A.B., Altun, S., Karaman, V., (2006). Sertleşmiş Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesinde Kullanılan TS ve TS EN Üzerine Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 1 s

21 Tahribatsız z Muayene Metodları Beton Test Çekici Yüzey Sertliği i / Beton Test Çekici En eski tahribatsız z muayene metodlarından biridir 1948 de Ernst Schmidt tarafından geliştirildi Schmidt çekici olarak da adlandırılır 21

22 Yüzey Sertliği i / Beton Test Çekici Bir yay tarafından gerilen bir kütlenin k (çekicin)( betona çarpması sonucu ne kadar geri teptiğini ini ölçer Yüzey Sertliği i / Beton Test Çekici Okunan değerler erler Yüzey pürüzlp zlülüklerinden Numune şekil, boyut ve rijitliğinden inden Yaşı şından Agrega tipinden Betonun nem muhtevasından Karbonatlaşmadan etkilenir. Ayrıca, noktasal ölçüm m yapıld ldığı için in o noktanın özellikleri de belirleyicidir. Agrega üzerinde yapılan ölçüm Bir boşlu luğun un bulunması. 22

23 Yüzey Sertliği i / Beton Test Çekici Betonun kalitesini belirlemede kullanılabilir labilir Betonun dayanımını tahmin etmede yanlız z olarak kullanılmamal lmamalıdır. Aynı tür r karışı ışımlar için i in aynı beton test çekici kullanılarak larak yapıld ldığında daha doğru dayanım tahminleri yapılabilir. 23

24 Yüzey Sertliği i / Beton Test Çekici Tahribatsız z Muayene Metodları Batma Direnci 24

25 Windsor Sondası (Probe) 1964 yılında y Windsor Makina ve New York Liman Đdaresi tarafından ABD de geliştirildi Bir silah tarafından beton içerisine i atılan sondanın/ n/çivinin betona ne kadar battığı ığını ölçer Üç sondanın ortalaması alınır Windsor Sondası (Probe) Beton çekici ile benzerdir. Agrega özellikleri etkilidir. Genelde basınç dayanımında nda kırılma k harçdan veya harç agrega yüzeyinden y olur, o yüzden y agregaya çarpma ihtimali fazla olduğu u için i in agrega özellikleri oldukça a belirleyicidir. Arni, H.T. (1972) 8 karot~120 Test Çekici~85 Windsor Sondası 25

26 Tahribatsız z Muayene Metodları Ultrases HızıH Ultrases HızıH Giriş Titreşim/Ses im/ses Dalgaları Temel Prensip ve YöntemlerY Uygulamalar Üstünlükleri / Zayıfl flıkları 26

27 Mekanik/Titreşim Dalgaları Hissedilir Duyulur Ultrases (Duyulmaz, hissedilmez) k 1G (Hz) Frekans (Hz) Arka dayanak Algılayıcı (Transducer) Elektri trik k enerjisi Mekanik enerji Kablo bağlantısı Đç koruyucu gömlek Dış koruyucu Piezoelektrik kristal Çap Kalınlık Aşınma plağı Kısa Band (50 khz,...) Uzun Band ( khz) 27

28 Ultrases hızıh deney yöntemi, y bir malzemeden geçen en ultrasonik dalganın n geçiş hızının hesaplanması prensibine dayanır. (V=L/ T) Đki Yüzeyden Ölçüm Alıcı Numune Verici Boy, L Şiddet Varış zamanı, T a V = l L T a Zaman (µsec) 28

29 Tek Yüzeyden Ölçüm Verici Alıcılar Mesafe Varış Zamanı V l Numune Mesafe Ses dalgaları katılarda 4 temel şekilde yayılım gösterirler; birincil dalgalar, ikincil dalgalar, yüzey y dalgaları (Rayleigh dalgaları) ) ve ince malzemelerde plaka dalgaları (Lamb dalgaları). Ultrases hızıh testinde en yaygın n olarak kullanılan lan dalga şekilleri birincil ve ikincil dalgalardır. r. 29

30 Birincil Dalgalar (Basınç / Boylamsal Dalgalar) Bu dalgalarda, malzemenin içindeki parçacıklar dalganın yayılım yönüne paralel olarak titreşirler, yani, titreşim boylamsal yönde olur. Đkincil Dalgalar (Kesme /Enlemsel Dalgaları) Bu dalgalarda, malzemenin içindeki parçacıklar dalganın yayılım yönüne dik olarak enlemesine titreşirler. 30

31 Malzeme Özellikleri - Ultrases Hızı Birincil V l = ρ E( 1 µ ) ( 1+ µ )( 1 2µ ) Đkincil V s = G ρ Rayleigh Vr 0. 9V s V > V > V l s r Homojen ve izotropik katı malzemelerde yayılan dalgaların özelliklerini belirleyen parametreler; dalgaboyu, frekans ve hızdh zdır. Dalganın n frekansı,, bir parçac acığın n 1 sn içinde i inde yaptığı titreşim im sayısıdır. Dalgaboyu, bir dalgalanma hareketinde iki dalga tepesi arasındaki mesafedir. Hız (V) = Dalgaboyu (λ) * Frekans (ƒ) 31

32 Frekans-Dalgaboyu Dalgaboyu-Hız Zaman parametresi Frekans (f) Mesafe parametresi Dalgaboyu (l) V= λf Titreşim Verici Yüksek f Küçük λ Titreşim Alıcı Düşük f Büyük λ Ultrases Hızı Deney Düzeneği Personal C om puter w ith G ages cop e for W in d o w s P ulse G enerator R eceiver/c onditioner/a m plifier G age C o m p u S cope 2125 ch A ch B sync in clock T ransm itting T ransducer R eceiving T ransducer C oncrete S pecim en 32

33 Varış Zamanı Hesaplanması 140 Amplitude Base Line Corrected, Filtered, Rectified and Amplified Waveform Arrival Time, T arr Raw Waveform Fixed Threshold Time (µsec) V = l L T a 33

34 Betonda Ultrases HızınıH Etkileyen Faktörler YAPILAN ÇALIŞMALAR 1952, Anderson ve Nerenst Ultrases hızıh testini beton numunelerin sertleşmesini incelemek için i in kullandılar lar 1958, Kaplan Betonun basınç dayanımı ve ultrases hızıh arasındaki ilişkiyi hem laboratuar koşullar ullarında hem de yapı kolonlarında nda inceledi ve ultrases hızıh ile basınç dayanımı arasındaki ilişkinin su-çimento oranından ndan ve yaştan bağı ğımsız z olmadığı ığını tespit etti. 34

35 1960, Kaplan Taze betonun yeterince sıkışs ıştırılmamasından kaynaklanan boşluklar lukların n ses hızıh üzerinde basınç dayanımından ndan daha az etkili olduğunu unu buldu. 1989, Popovics ve Rose Silindir beton numunelerin boylamsal yöndeki y ses hızının h yatay yöndeki y hızdan h farklı olduğunu unu ve ayrıca, betondaki ses hızının h n yüksek y frekansla arttığı ığını tespit ettiler. 2000, Yaman ve diğerleri Betonarme köprk prü tabliyelerinin dayanıkl klılığının önceden belirlenmesinde kullandılar. lar. (Birazdan anlatılacak!) lacak!) 2004, Rio Silindir beton numunelerin basınç dayanımlar mları ve aynı beton numunelerin boylamsal yöndeki y ultrases yayılım m hızlarh zları arasında üstel bir ilişki olduğunu unu buldu. 35

36 ÜSTÜNLÜKLERĐ Test yalnızca tek bir yüzeye y uygulanabilir. Betonun içi yapısı ile ilgili bilgi verir. Aynı numune sürekli s kullanılabilir. labilir. Hızlı olması Betonun kalitesini ve üniformitesini belirlemede ZAYIFLIKLARI Yüzey pürüzlp zlülüğü sonuçlar ları etkileyebilir. Bu test için i in gerekli olan yetenek ve deneyim diğer tekniklerden daha kapsamlıdır. Đnce parçalar aların n test edilmesi zor olabilir. Betonun basınç dayanımını belirlemek ancak gerekli korelasyonlardan sonra mümkm mkündür! 36

37 Ultrases Hızı H ~Dayanım YENĐ ĐNŞA A EDĐLEN KÖPRÜ TABLĐYELER YELERĐNĐN DAYANIKLILIĞININ ININ ULTRASES ĐLE ÖNCEDEN SAPTANMASI 37

38 Betonarme KöprK prü Tabliyesi Dayanıkl klılığıığı Malzeme Özelikleri Beton Karışım Özelikleri Yerleştirme, Sıkıştırma ve Kür Đşlemlerinin Kalitesi Yapısal Tasarım ve Detay landırma (Mehta 1997) Performansa Dayalı Tasarım Performans Parametresi Dayanıklılık Dayanım Yöntem Ölçüm Standardı Donma-çözülme AASHTO T 161 ASTM C 666 Yüzey pullanması ASTM C 672 Aşınma ASTM C 944 Klor geçirgenliği AASHTO T 277 ASTM C 1202 Basınç dayanımı AASHTO T 2 ASTM C 39 Elastiklik ASTM C 469 Rötre ASTM C 157 Sünme ASTM C

39 Dayanıkl klılık Şartnamesi Uygulamaları Performans Parametresi resi Geçirimlilik Ölçüm m YöntemiY ntemi Hızlı Klor Geçirimlili irimliliği Virginia (VDOT( VDOT) New Hampshire (NHDOT) Texas (TxDOT( TxDOT) Nebraska (NDOR( NDOR) Florida (FDOT( FDOT) Performansa Dayalı Şartnameler ABD-FHWA yaklaşımı : 1. Etap -Şu an ABD Eyalet Karayolları nca kullanılan halihazırdaki beton kabul deneyleri 2. Etap - Sahada gerçekleştirilecek kesin kabul deneyleri 39

40 Performansa Dayalı Şartnameler 1. Etap Halihazırda labaratuvarda yapılan beton geçirimlilik deneyleri 2. Etap Gelecekte arazide yapılacak dayanıklılık deneyleri Beton Geçirimlilik Betonarme Köprü Tabliyesi Dayanıklılık Geçirimlilik Deneyleri Deney Adı Saha Uygulanabilirliği Geçirimlilik Parametresi Deney Standardı Beklenen Değişkenlik Su Geçirimliliği Evet K hid. Hayır 30-40% Hava Geçirimliliği Evet K hava Hayır 10-15% Hızlı Klorür ASTM C 1202 Hayır Q Geçirgenliği AASHTO T % Sorptivite Hayır S Hayır 4-6% Su Emme Hayır Su Emme Kapasitesi ASTM C % Klorür Đyonu Penetrasyonu Hayır D AASHTO % 40

41 Amaç 2. Etap performansa dayalı şartnamelerde kullanmak üzere, betonarme köprü tabliyelerinin geçirimliliğinin sahada ölçülebilmesi için bir tahribatsız muayene metodu geliştirilmesi Ultrases HızıH Tahribatsız Hızlı ölçüm Sahada uygulanabilir Geniş bir alandan ölçüm yapılabilir 41

42 Teorik Yaklaşı şım Geçirimlilik Porozite Porozite Elastiklik Modülü Elastiklik Modülü Ultrases Hızı Geçirimlilik Ultrases Hızı Teorik Model Geçirimlilik Ultrases hızı k V = γ V lo k V lo V γ : Malzeme geçirimliliği : Đdeal boşluksuz betondaki ultrases hızı : Ultrases hızının V lo dan farkı : Beton karışımına bağlı katsayı γ = 2 d 32m d : Ortalama boşluk çapı m : Poisson oranına bağlı katsayı 42

43 V s Çimento Hamuru Kalite Kaybı (ÇHKK) V f V CHKK = α α = P F s V V s F PDF Field Tabliye Deck P F V F Standard Numuneler Specimens σ 5000 Vs UPV 2σ V s Ultrases hızı V s Laboratuvar Uygulaması Muhtemel saha problemleri laboratuvarda tekrarlanıp ÇHKK nın n kalibrasyonu için i in testler yapıld ldı - Standart numuneler - Tabliye numuneleri Kontrol (LDIII-CON) Kür yapılmamış (LDIII-CUR) 43

44 Laboratuvar Uygulaması Standart Numuneler Dayanım Elastiklik Modülü Poisson Oranı Ultrases HızıH Geçirimlilik Hızlı Klorür r Geçirimlili irimliliği Gaz Geçirimlili irimliliği Su Emme Kapasitesi Kılcal Geçirimlilik Figg in in Hava ve Su Geçirimliliği Laboratuvar Uygulaması Tabliye Örnekleri 1. Doğrudan Tabliye Örneklerinde Yapılan Deneyler Ultrases Hızı Figg in Geçirimlilik Deneyleri 2. Karot Numunelerinde Yapılan Geçirimlilik Deneyleri Hızlı Klorür r Geçirimlili irimliliği Gaz Geçirimlili irimliliği Su Emme Kapasitesi Kılcal Geçirimlilik 44

45 PDF LDIII-CON LDIII-CUR LDIII-B Laboratuvar Uygulaması ÇHKK (28) (90) PDF LDIII-CON LDIII-CUR LDIII-B UPV (m/sec) UPV (m/sec) 28 gün 90 gün Hız (m/s) Hız (m/s) Numune Mean COV ÇHKK Mean COV ÇHKK (%) (%) (%) (%) Standart Kontrol Tab Kür Prob Numune Laboratuvar Uygulaması Ultrases COV (m/s) (%) Geçirimlilik Deneyleri 28 Gün Su Emme COV (%) Colombs (%) COV (%) Gaz Geçirimliliği (m 2 x COV ) (%) Standart Kont. Tab Kür Prob Gün Ultrases Su Emme RCPT Gaz Geçirimliliği Numune (m/s) COV (%) (%) COV (%) RCPT Colombs COV (%) (m 2 x ) COV (%) Standart Kont. Tab Kür Prob

46 Saha Uygulaması Yeni KöprK prü Tabliyeleri Yer Tarih Yapısal Sistem Scotten - Michigan (B1) 24/7/2000 Sürekli Çelik Kiriş Oakman - Lodge (B3) 11/8/2000 Sürekli Çelik Kiriş I75 Kuzey - I94 Doğu (B5) 14/9/2000 Basit Çelik Kiriş Saha Uygulaması Yeni Köprü Tabliyeleri Beton dökümüd esnasında nda standars tandart numuneler hazırland rlandı Beton kalitesindeki baz ultrases hızıh bu standart numunelerden belirlendi 28. ve 56. günlerde g sahada ve standart numunelerde ultrases hızıh ölçümleri yapıld ldı 46

47 Saha Uygulaması ÇHKK Köprü ÇHKK (%) B1 15 B3 31 B5 9 Saha Uygulaması Geçirimlilik (Figg) Deneyleri 47

48 Sonuçlar ÇHKK uygulama prensibi anlatıld ldı Laboratuvar ve saha uygulamaları bulguları anlatıld ldı ÇHKK nın n performansa dayalı şartnamelerde uygulama potansiyeli anlatıld ldı ÇHKK nın şartnamelerde uygulamaya geçebilmesi ebilmesi için in daha fazla parametrik çalışmaya ihtiyaç var Nem oranı,, sıcakls caklık k ve gerilme durumunun etkileri ÇHKK ile yapı ömrü arasındaki ilişki Đstatistiksel parametreler (test alanı,, kaç ölçüm m yapılmas lması gerektiği i gibi) Tahribatsız z Muayene Metodları Darbe-Ekosu 48

49 Darbe - Ekosu Giriş Kullanılan lan Cihazlar Temel Prensip ve YöntemlerY Uygulamalar Giriş Bazı yapılardaki (beton yol, köprk prü tabliyesi) mevcut betonun kalınl nlığının n bilinmesi ya da oluşmu muş bir tabakalaşma (delamination) probleminin teşhisi yapının n doğru modellenebilmesi ve değerlendirilebilmesi erlendirilebilmesi için i in önemlidir. Geleneksel olarak kullanılan lan karot alma yöntemi y hem çok pahalı, hem uzun zaman gerektiren bir işlemdir. i Karot alımı sonrası oluşan hasar yapının n ilerideki sorunları için in bir başlang langıç noktası oluşturabilecektir. Bu tür t r bir probleme çözüm m olarak titreşim/ses im/ses dalgaları kullanılmaktad lmaktadır. 49

50 Darbe-Eko Darbe-eko eko yöntemi y tahribatsız z muayene yöntemlerinden biri olup darbe sonrasında nda oluşturulan titreşim/ses im/ses dalgalarını kullanarak çalışır. Betonun dışd yüzeyine veya içerisindeki i bir sorunlu bölgeye çarpıp p geri dönen d ses dalgalarının incelenmesiyle o kesit hakkında önemli bilgiler edinilebilir. Darbe-Ekosu Darbe-ekosu ekosu yönteminin y diğer titreşim im dalgası kullanan yöntemlerden temel farkı düşük k frekanslı ses dalgalarını kullanmasıdır. Kullanılan lan ses dalgaları 0-60 khz arasında nda, ve genellikle 30 khz i i geçmeyecek şekildedir. (Not: Đnsanın n duyma yetisi ~20Hz-20kHz 20kHz arasındad ndadır) Bunun gibi düşük d k frekansların n kullanımı,, betonun heterojenliğiyle iyle ve özellikle çimento hamuru-agrega agrega arayüzleriyle ilgili sorunların n oluşmamas mamasını sağlar. 50

51 Darbe-Eko Darbe-ekosu ekosu yöntemi betonda kullanılan lan tahribatsız muayene yöntemlerinden y biridir. Darbeyle oluşan ses dalgalarını kullanarak betonun kalınl nlığı,, varsa çatlakları ve genel durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Yapı,, yüzey y ve şekil sınırlamass rlaması yoktur. Uygulanması kolay ve çabuktur. Birkaç saniye içinde i inde o nokta hakkında bilgi edinmemizi sağlar. 51

52 Bu kadar hızlh zlı olduğu u için i in bütün b n bir yapıyı bir metreden az aralıklarla incelemek mümkündür. Dolayısıyla yla, sorunlu bölgelerin tesbiti yapılabilir. Bugüne kadar tabliyelerde, yollarda, duvarlarda, kolonlarda, kirişlerde, beton borularda sayısız z kere kullanılm lmış ve başar arılı uygulamaları gösterilmiştir. Uygulamalar kısmındaki örnekler dışıd ışında betonarme yapılarda, beton yollarda, köprk prülerde, tünellerde, t barajlarda, limanlarda ve istinat duvarlarında dünyada uygulamaları mevcuttur. Kullanılan lan Cihazlar: Ses dalgasını yakalayabilecek hassas bir algılay layıcı (uzunband) Ses dalgalarını oluşturmak için i in farklı boylarda çelik toplar Gelen bilgiyi toplamak ve bilgisayara aktarmak için i in bir veri toplama ünitesi 52

Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri

Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri TAHRİBATLI YÖNTEM 1.Yapıya zarar verebilir. 2.Tekrar edilmez. 3.Tek başına sonuç verir. 4.Maliyetlidir. 5.Standard sapması

Detaylı

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT)

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ AMAÇ: Yapının ve elemanlarının kapasitesinin ölçülmesi ve hizmet

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ Doç. Dr. Şemsi YAZICI Ege Üni. Müh. Fakültesi İnş. Müh. Bölümü 1 Yapıdaki betonun basınç dayanımını belirleyebilmek

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐ

YAPILARDA HASAR TESPĐ YAPILARDA HASAR TESPĐ TESPĐTĐ-II 7. Bölüm MUAYENE TEKNĐKLERĐ ve DURUM TESPĐTĐ MUAYENE TEKNĐKLERĐ Beton yapılarda herhangi bir tamirat işlemine girmeden önce hasarın nedenlerini ve miktarını tam olarak

Detaylı

AN EKER. Prof.Dr.Ayşeg AN EKER

AN EKER. Prof.Dr.Ayşeg AN EKER Malzeme-Fonksiyon İlişkisi Malzeme-Fonksiyon İlişkisi Bir malzemenin nitelikleri ; onun öz z kütle, k elastiklik modülü,, dayanım, fiyat vb. özelliklen tarafından belirlenir. Bir tasarım ; malzeme özelliklerin

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU BETON YÜZEYY ZEYİNİN N PERDAHLANMASI Beton yüzeyinin y perdahlanması

Detaylı

BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Sakarya Üniversitesi

BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Sakarya Üniversitesi BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ Sakarya Üniversitesi Betonun basınç dayanımı, eksenel basınç yükü etkisi altındaki betonun kırılmamak için gösterebileceği direnme kabiliyeti olarak tanımlanabilir.

Detaylı

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ YDGA2005 YIĞMA YAPILARDA DEPREM GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞTAYI YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dr.Fevziye AKÖZ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Firma Adı: Revzen Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Reşatbey Mahallesi

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

BETON SINIFININ TAHRİBATSIZ YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ. Prof.Dr.Nabi YÜZER

BETON SINIFININ TAHRİBATSIZ YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ. Prof.Dr.Nabi YÜZER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETON SINIFININ TAHRİBATSIZ YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ Prof.Dr.Nabi YÜZER Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı YAPIDA BETON SINIFININ BELİRLENMESİNİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

MalzemelerinMekanik Özellikleri II

MalzemelerinMekanik Özellikleri II MalzemelerinMekanik Özellikleri II Doç.Dr. Derya Dışpınar deryad@istanbul.edu.tr 2014 Sünek davranış Griffith, camlarileyaptığıbuçalışmada, tamamengevrekmalzemelerielealmıştır Sünekdavranışgösterenmalzemelerde,

Detaylı

KAYNAK KĐTAPLARK. 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri (Bekir POSTACIOĞLU)

KAYNAK KĐTAPLARK. 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri (Bekir POSTACIOĞLU) YAPI MALZEMESĐ KAYNAK KĐTAPLARK 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEÜ 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, G Veli SÜME) S 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

BETONUN DİĞER Doç. Dr. Halit YAZICI

BETONUN DİĞER Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici EĞĐLME DENEYĐ ve EĞĐLME DAYANIMI

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi 1-BASAMAK PATLATMA TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETKENLER. A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi A-Kaya Birimlerinin

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI 6 YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM IM HESABI ÖRNEK 1: Veriler: Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapıda betonyer ve vibratör kullanılarak C25/30 sınıfı beton üretilecektir. Beton aşağıda özellikleri

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜRÜN ÜRETİCİ - LABORATUVAR Piyasaya kaliteli ürün arz edebilmek adına ürün, üretici ve Laboratuvar arasında çok sıkı bir bağ vardır.

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı