İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ"

Transkript

1 İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ 1

2 ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİ AMAÇ: Anadolu İmam-Hatip Liseleri ( -varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ve bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında ders programlarının yanında öğrencide görev / sorumluluk bilinci ile kendine güven duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik olarak bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek alanlarında (öğretmenlere yönelik yarışmalar hariç) düzenlenen ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışı düzeydeki yarışmalara öğrencilerin katılımını teşvik etme ve okullardaki eğitim kalitesini artırma düşüncesiyle okullar arası rekabet ortamı oluşturmak, kurumsallaşma ve kurum kültürünü artırıcı faaliyetlerde bulunmak; okul yönetimi, öğretmen, öğrenci, aile ve çevre işbirliğini sağlamaktır. DAYANAK: 1- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. 2- MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. GEREKÇE: Türk milli eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki ilgili hükümler; öğrencilerin evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun, öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültür anlayışıyla yetişmelerini; öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermeleri, kurallara uymaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını öngörmektedir. Öncü İmam-Hatipler Projesi, öğrencilerimizin bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, meslekî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirilmelerine; demokrasi ve insan haklarına saygılı olmalarına, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılarak geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Proje ile öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, karşılıklı saygı-sevgi ve hoşgörüye dayalı sosyal ilişkiler kurabilmelerine, bilimsel düşünme ve inceleme alışkanlığı kazanmalarına zemin hazırlanarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışı düzeydeki kültürel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarını teşvik edilecek, ilgili faaliyetlerle ileri düzeyde kurum kültürü oluşmasına katkı sağlanacaktır. Anadolu İmam-Hatip Liseleri ( -varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ve bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında görev yapan okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, Öncü İmam-Hatipler Projesi kapsamında; mevcut kurum kültürü oluşturma bilinciyle hareket ederek belirtilen alanlarda ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara ve faaliyetlere öğrencilerin etkili bir şekilde katılımını hedefleyeceklerdir. Bu çalışma, öğrenci-öğretmen-okul yönetimi, aile ve çevre arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da güçlendirecektir. Yarışmalarda okulunu temsil hakkı kazanması, işbirliğine dayalı olarak kurumsal etkinliklerde bulunması öğrenciyi cesaretlendirecek, kişisel sınırlarını genişletme konusunda teşvik edecek ve mevcut imkânları en iyi şekilde kullanmalarına zemin hazırlayacaktır. HEDEF KİTLE: Öncü İmam-Hatipler Projesinin hedef kitlesi: İstanbul daki 1) Anadolu İmam-Hatip Liseleri (-varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte), 2) Bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarıdır. KAPSAM: Öncü İmam-Hatipler Projesi, İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan Anadolu İmam-Hatip Liseleri (-varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında uygulanacaktır. SÜRE: Öncü İmam-Hatipler Projesi, eğitim ve öğretim yılını kapsar. 2

3 UYGULAMA: Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler: A) Yarışmalarla İlgili: 1. Anadolu İmam-Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam -Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlükleri, eğitim ve öğretim yılı başında (24 Kasım 2014 tarihine kadar), adresindeki Öncü İmam-Hatipler Ek 1 katılım formunu (Başvuru Formu) doldurarak doğrudan başvuruda bulunurlar. 2. Okul müdürlükleri, resmi izinler dâhilinde okul müdürlüğüne ulaşan; ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışı düzeydeki yarışmaların duyurusunu yaparak afişlerinin görünür yerlere asılmasını sağlar. 3. Yarışmaların öğrencilere duyurulması, katılımın sağlanması, öğrencilere rehberlik yapılması vb. hususlarda öğretmenlere bilgi verilir.. Bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek alanlarında ( öğretmenlere yönelik yarışmalar hariç) okulun ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı kültürel başarılarını (birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon) gösteren belgelerin fotokopilerini onaylayarak (Ek -2 de istenen bilgiler doğrultusunda), Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyasına koyar. Eğitim ve öğretim yılı başında Öncü İmam-Hatipler Projesine katılmak için başvuran okul müdürlüklerince özenle hazırlanan Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyası, Haziran 201 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümüne imza karşılığı elden teslim edilir. B) Faaliyetlerle İlgili: 1. Eğitim ve öğretim yılı başında Öncü İmam-Hatipler Projesine katılmak için başvuran okul müdürlükleri, Ek-3 te yer alan kriterler doğrultusunda, her faaliyete ait onaylı bilgi ve belgeleri hazırlayarak, Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyasına koyar. Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyası, Haziran 201 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümüne imza karşılığı elden teslim edilir. 2. İnceleme yoluyla derecelendirilecek kriterlerle ilgili gerekli hazırlıkları / çalışmaları yaparak incelenmeye hazır hale getirmek. Önemli Açıklama: Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyası tek dosya / klasör ve iki bölüm halinde (a - Yarışmalarla İlgili, b- Faaliyetlerle İlgili olmak üzere iki bölüm olarak hazırlanacak, onaylanarak dosyaya konulan belgeler ayrıca liste halinde dosyanın başında bulunacaktır.) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşler: 1. Öncü İmam-Hatipler Projesiyle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen şartname, takvim ve ilgili yazıları Anadolu İmam-Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam -Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlüklerine duyurmak, etkinlikler ve yarışmalara katılım konusunda okul müdürlüklerini teşvik etmektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler: 1. Proje kapsamında Öncü İmam-Hatipler ödülünü almaya hak kazanan okulları iki yıl geçerliliği olan Öncü İmam-Hatipler bayrağı/plaketi/sertifikası ile ödüllendirir. 2. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyalarında gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Ek 2 ( Öncü İmam-Hatipler Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek 3 (Kültürel Çalışmaları Değerlendirme Formu) formlarının her birinden ayrı ayrı 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan okullar Öncü İmam-Hatipler bayrağı/plaketi/sertifikası almaya hak kazanırlar. Projeye başvurduğu halde formların (Ek 2 ve Ek 3) herhangi birindeki değerlendirmeden 70 (yetmiş) puanın altında puan alan okullar elenmiş sayılır. 3

4 DEĞERLENDİRME ESASLARI: Değerlendirme iki başlık altında yapılacaktır: 1) Ek 2 (Öncü İmam-Hatipler Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) de yer alan yarışmalarda alınan derece puanlarına göre yapılan değerlendirme: İlçe düzeyi yarışmalar: Kaymakamlık oluru ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi / izni dâhilinde resmi-özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen, ödüllendirilmesi ilçedeki resmi-özel kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yarışmalar, İl düzeyi yarışmalar: Valilik oluru ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi / izni dâhilinde resmi-özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen, ödüllendirilmesi ildeki resmi-özel kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yarışmalar, Yurt içi yarışmalar: Resmi izinler dâhilinde, resmi-özel kurum ve kuruluşlarca ülke genelinde düzenlenen yarışmalar, Yurt dışı yarışmalar: Resmi izinler dâhilinde, resmi-özel kurum ve kuruluşlarca uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Açıklama: Yarışmalarda en son ödül alınan birimdeki derece değerlendirmeye dâhil edilecektir. Örneğin: Bakanlıkça düzenlenen bir yarışmada ilçesinde birinci olarak il e gönderilen, il den de birinci seçilerek Bakanlığa gönderilen, burada da birinci, ikinci, üçüncü olan veya mansiyon alan öğrencinin son aldığı derece belgelendirilecek ve değerlendirilecektir. Süreçteki dereceler değerlendirilmeyecektir. 2) Ek 3 (Kültürel Çalışmaları Değerlendirme Formu) teki değerlendirme ölçütlerine göre hazırlanan Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyasındaki belge ve dokümanların incelenmesiyle yapılan değerlendirme: Açıklama: 1, 2, 3, 4,,, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 1, 1, 17 numaralı ölçütler, Öncü İmam-Hatipler projesi dosyasındaki belgelere; 12 numaralı ölçüt, merkezden yapılacak incelemeyle; 4,, 13 numaralı ölçütler hem dosyadaki belgelere hem incelemeye göre değerlendirilecektir. DİKKAT: Bütün yarışmalarda verilecek ödüllere esas olan puanlamada şiir, kompozisyon ve diğer edebi türler, resim, karikatür, münazara, bilgi ve beceri, sanat, spor ve mesleki yarışmaları değerlendirmeye alınacaktır. (Öğretmenlere yönelik yarışmalarda alınan dereceler değerlendirilmeye alınmayacaktır.) PROJE SONUÇLARI: Öncü İmam-Hatipler Projesi sayesinde, okullar arasında rekabet ortamı oluşturularak, MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği amaçlarına hizmet eden yarışmalara daha çok öğrencinin katılması; amaç ve gerekçelerde belirtilen hedeflere ulaşılması sağlanacaktır. ÖDÜLLENDİRME: Ek 2 (Öncü İmam-Hatipler Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek 3 (Kültürel Faaliyetleri Değerlendirme Formu) formlarının her birinden ayrı ayrı 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan okullar, Öncü İmam-Hatipler ödülleri (bayrak/plaket) ile ödüllendirilecektir. Öncü İmam-Hatipler ödülü almaya hak kazanan okulların toplam (Ek 2 ve Ek 3) puanları hesaplanarak en çok puana sahip olan okulların bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve koordinasyonu sağlayan ilgili şube müdürüne ayrı ayrı eğitim ve öğretim yılı Öncü İmam-Hatipler Projesi Hizmet Plaketi verilir. Öncü İmam-Hatipler ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek ödül töreni ile verilecektir. Ödül töreninin yeri ve tarihi daha sonra bildirilecek olup, Eylül-Ekim 201 olarak planlanmıştır. Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekçeli ve gerekçesiz olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Bu şartnameyi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür. 4

5 ÖNCÜ İMAM-HATİPLER İŞ TAKVİMİ Uygulama Süresi: Eğitim ve Öğretim Yılı YAPILACAK İŞLER İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öncü İmam-Hatipler Projesiyle ilgili şartnamenin ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi / Projenin ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Anadolu İmam- Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam -Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlüklerine duyurulması. Anadolu İmam-Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlüklerinin adresinden elektronik ortamda Öncü İmam-Hatipler Projesine başvuruda bulunması. Öncü İmam-Hatipler Projesine başvuran okul müdürlüklerinin eğitim ve öğretim yılı boyunca hazırladıkları; 1) Ek 3 Öncü İmam-Hatipler Projesi Faaliyet Değerlendirme Formu içeriğindeki belgeleri ve bilgileri, listeleyerek Faaliyetlerle İlgili başlığı altında, 2) Alınan dereceleri, Ek 2 Öncü İmam-Hatipler Yarışmalar Başarı Bilgileri formuna işleyerek belgeleriyle birlikte listeleyerek Yarışmalarla İlgili başlığı altında iki başlık ve tek dosya / klasör halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümüne elden teslim etmesi. Öncü İmam-Hatipler Projesi Değerlendirme Süreci: Eğitim öğretim yılı başında Ek 1 Başvuru Formu ile birlikte faaliyet takvimini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndererek projeye başvuran okullardan, Ek 2 ( Öncü İmam-Hatipler Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek 3 ( Faaliyetleri Değerlendirme Formu) formlarındaki değerlendirmelerden ayrı ayrı 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan okulların tespit edilmesi. Öncü İmam-Hatipler Projesi kapsamında Öncü İmam- Hatipler ödülünü almaya hak kazanan okulların ilan edilmesi. SÜRE 30 Ekim 2014 tarihine kadar 24 Kasım 2014 tarihine kadar Haziran 201 tarihleri arasında Temmuz - Ağustos Ağustos ayı sonunda 8 Öncü İmam-Hatipler Projesi ödüllerinin verilmesi Eylül-Ekim 201

6 EK 1 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (Anadolu İmam-Hatip Liseleri [-varsa- bünyesindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte] ve Bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarına Yönelik) ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİ BAŞVURU FORMU -ÖRNEKTİR / BAŞVURU sitesinden ONLİNE YAPILACAKTIR- OKULUN ADI (AİHL ise bünyesinde İmam-Hatip Ortaokulu bulunup bulunmadığı) OKULUN AÇIK ADRESİ TELEFON NUMARASI BELGEGEÇER NUMARASI E-POSTA ADRESİ DERSLİK SAYISI KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİNDEN SORUMLU ÖĞRETMEN / YÖNETİCİNİN ADI-SOYADI, TELEFON NUMARASI OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI-SOYADI TELEFON NUMARASI Okul Müdürü Adı-Soyadı İmza

7 İLÇE : OKUL: SIRA YARIŞMANIN ADI ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİ YARIŞMALAR BAŞARI BİLGİLERİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN TÜRÜ (şiir, kompozisyon, resim, karikatür, münazara, bilgi, beceri, spor, sanat, meslek yarışmaları) DÜZEYİ (İlçe-İl-Yurt içi, Yurt dışı) BAŞARI TÜRÜ (Bireysel, Ekip) DERECE (1, 2, 3.lük, Mansiyon) PUAN EK 2 ÇALIŞMAYA REH- BERLİK EDEN ÖĞRETMEN ADI * İlçe, il, yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda kazanılan her derecenin (1, 2, 3 veya mansiyon) karşılığı olan puan, aşağıdaki puanlandırma çizelgesindeki bilgiler doğrultusunda, ilgili bölüme girilir. * Ekip / takım olarak yarışmalara katılan ve derece alan öğrenciler, tek bir yarışmacı olarak düşünülecek tek bir derece puanı verilecektir. * Öğretmenlere yönelik yarışmalardan alınan dereceler çizelgeye işlenmeyecektir. Açıklama: Yarışmalarda en son ödül alınan birimdeki derece değerlendirmeye dâhil edilecektir. Örneğin: Bakanlıkça düzenlenen bir yarışmada ilçesinde birinci olarak ile gönderilen, ilden de birinci seçilerek Bakanlığa gönderilen, burada da birinci, ikinci, üçüncü olan veya mansiyon alan öğrencinin son aldığı derece belgelendirilecek ve değerlendirilecektir. Süreçteki dereceler değerlendirilmeyecektir. Puanlama Sistemi: Dereceler Birincilik İkincilik Üçüncülük Mansiyon İlçe Yarışmaları Dereceleri İl Yarışmaları Dereceleri Yurt içi Yarışmaları Dereceleri Yurt dışı Yarışmaları Dereceleri

8 ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİ FAALİYET DEĞERLENDİRME FORMU EK 3 SIRA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ Değer 1 Eğitim öğretim yılı başında okulun Sosyal Etkinlikler Kurulu oluşturulmuş, kurul tarafından eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak kültür, sanat, spor ve meslek alanındaki faaliyetleri planlanarak takvim hazırlanmış ve takvim, Ek 1 Öncü İmam-Hatipler Başvuru Formu ile birlikte Öncü İmam-Hatipler Proje dosyasına konulmuştur. (Hazırlanan plan ve takvim, Başvuru Formu ile birlikte okulun Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 2 Okulun kültürel faaliyetleriyle ilgili olarak farklı konularda (okulun kendi çıkardığı yayınlarda yer alan haberler hariç) en az (beş) haber (yerel-ulusal) yayın kuruluşlarında (bülten, dergi, gazete) yer almıştır. (Yerel veya ulusal yayın kuruluşlarında [bülten, dergi, gazete] çıkan haber kupürlerinden az beş farklı haber Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 3 Eğitim öğretim yılı boyunca (tercihen, birinci dönem ve ikinci dönem sonu) çalışmaların en az % 80 i öğrencilere ait olmak üzere asgari seksener sayfalık en az 2 (iki) okul dergisi veya gazete si yayınlanmıştır. (Yayınlanan gazete / derginin birer örneği, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 4 Okul kütüphanesinde, (ansiklopediler hariç) en az 000 (beş bin) kitap mevcuttur. (Okul müdürlüğü tarafından onaylı, kitap sayısını belirten belgenin Öncü İmam-Hatipler proje dosyasında konulur. / Kitap sayısının İLSİS kayıtları ile örtüşüp örtüşmediğine dikkat edilecektir.) Okul Kütüphanesi düzenli ve aktif (her gün açık) kullanılmıştır. (İşleyişin takip edildiği defter ya da bilgisayar programının aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, yararlanan toplam öğrenci sayısı, kız ve erkek öğrenci oranları, yararlanan toplam öğrenci oranı belirtilerek hazırlanan rapor onaylanıp, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasında konulur.) Okulda tiyatro ekibi kurulmuş, iki defa okulun kendi öğrenci ve velilerine, bir defa da başka bir okulun öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan oyun sergilenmiştir. (Oyunun adı, yazarı, oyun hakkında kısa bilgi ve ekipte yer alan öğrenci sayısı, oyunu hazırlayan öğretmen isimlerinin belirtildiği rapor ile oyunun oynanması ile ilgili onaylı tutanaklar Öncü İmam-Hatipler proje dosyasında konulur.) 7 Okulda mehter takımı veya tasavvuf müziği korosu kurulmuş, iki defa okulun kendi öğrenci ve velilerine, bir defa da başka okulun öğrencilerine yönelik konser düzenlenmiştir. (Koronun adı, koroda yer alan öğrenci sayısı, koroyu hazırlayan öğretmen isimlerinin belirtildiği rapor ile konserler ile ilgili onaylı tutanaklar Öncü İmam-Hatipler proje dosyasında konulur.) 8 İstanbul içinde veya İstanbul dışında bir kardeş okul edinmiştir. (Kardeş okul edinildiğini gösteren resmi belge ve dokümanlar ile faaliyetler hakkında hazırlanan rapor, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 9 İmkânları yetersiz okul veya okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını karşılamak için en az 1 (bir) kampanya düzenlenmiştir. (Kampanya ile ilgili belgeler, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 10 Okul mevcudunun en az % 2 inin müzeler ve kültürel alanları ziyaret etmesi sağlanmıştır. (Düzenlenen gezilerin Gezi İzin Onayları Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 11 Okul bünyesinde sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenmiştir. (Yarışmalar ve sonucuyla ilgili rapor hazırlanarak zümre başkanları tarafından imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 12 Okulun resmi internet sitesi aktif olarak kullanılmakta olup, kültürel etkinlikler/yazılar ve haberler düzenli olarak yer almıştır. (Projeye katılan okulların internet siteleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nde oluşturulan komisyon tarafından belirli aralıklarla incelenecektir.) 13 Belirli Günler ve Haftalarla ilgili etkinlikler düzenlenmiş ve dosyası tutulmuştur. (Belirli Günler ve Haftalarla ilgili etkinlikler ve kutlama programlarının dosyası oluşturulur; konuyla ilgili rapor hazırlanarak okul müdürü tarafından onaylanıp Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 14 Huzurevleri, sevgi evleri, çocuk yuvaları gibi sosyal hizmet veren kurumlar, en az iki kez, öğretmenlerin rehberliğinde okulun öğrencileri tarafından ziyaret edilmiştir. (Düzenlenen gezil e- rin/ziyaretlerin Gezi İzin Onayları Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 1 İmam-Hatip Lisesi mezunu sanatçı, sporcu, iş adamı, bilim ve kültür insanlarından örnek nitelikteki en az dört şahsiyet okula davet edilerek öğrencilere konferans verdirilmiştir. (Düzenlenen konferansların izin onayı ve konferansla ilgili rapor, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 1 Yazarlar Okullarda Projesine çerçevesinde, en az dört yazar okula davet edilmiş, öğrencilerle söyleşi yapmaları sağlanmıştır. (Düzenlenen söyleşilerle ilgili izin onayı ve söyleşi ile ilgili rapor, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) 17 Dini gün ve gecelerden en az ikisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak velilere/halka yönelik etkinlikte bulunulmuştur. ( Düzenlenen faaliyetlerle ilgili izin onayları ve konferansla ilgili rapor, Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.) Puan (Tam Puan Verilir) AÇIKLAMA: 1, 2, 3, 4,,, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 1, 1, 17 numaralı ölçütler, Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyasındaki belgelere (İl MEM e gelecek dosya/klasördeki); 12 numaralı ölçüt merkezden incelemeyle; 4,, 13 numaralı ölçütler ise hem dosyadaki belgelere hem incelemeye göre değerlendirilecektir. 8

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ OKULUN ADI : TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:2.3.2008/26804 RG) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları İlgi : 31/12/2013 tarihli ve 99074258/10.04/4083213 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi :HAZİRAN 2007/2597 DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar. İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; İncesu Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı