Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ"

Transkript

1 tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ Selin Arslanhan Memiş 03 Nisan 2013

2 Son dönemde düşük teknolojili üretimden orta teknolojili bir yapıya dönüştük, ancak ileri teknoloji yetersiz Türkiye İhracatının Teknoloji Seviyesine Göre Evrimi ( ) 100% 90% 80% 2 70% 60% 50% 40% 30% 20% ileri teknoloji Orta Teknoloji Düşük Teknoloji Kaynağa Dayalı Ana ürün 10% 0% Türkiye nin önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşabilmesi ve küresel pazarlarda rekabet gücünü arttırabilmesi için üretim ve ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırması kritik. Kaynak: UN COMTRADE database, TEPAV calculations (Based on UNIDO classification of products by level of technology

3 CAGR (%) Kaynak: UN Comtrade 3 Türkiye nin yıldız sektörlere ihtiyacı var: Biyoekonomi bir fırsat yaratabilir mi? 14,00% 12,00% Elektrik-Elektronik Metal Ürünler 10,00% Petrol ve petrol ürünleri Muhtelif ürünler Demir-Çelik 8,00% 6,00% 4,00% Metal olmayan mineraller Otomotiv Sebze ve Meyve Tekstil 2,00% Giyim 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı (2011) Türkiye nin dünya ihracat pazarındaki ortalama sektör büyüme oranı

4 Biyoekonomi, biyolojik kaynakları üreten ve kullanan ekonomik faaliyetler bütünüdür -Biyoteknoloji - Biyomekanik - Farmakoloji - Gıda Bilimi -Genetik - Biyomalzeme - Biyoloji - Çevre Bilimi -Biyomedikal Bilimler - Moleküler Biyoloji - Biyoinformatik - Bitki Bilimi -Biyokimya - Biyofizik - Sinir bilim - Hayvan Bilimi 4 Sağlık Tanı bilimi, tedavi bilimi ve farmakogenetik Doku mühendisliği Biyomedikal Genetik testler, tanı kitleri, Biyoteknoloji temelli ilaçlar Sanayi Biyo-katalizörler Biyomalzemeler, biyoplastik Biyosensörler, çevre uygulamaları Enerji için biyokütle, yüksek katma değerli endüstriyel ürünler Tarım Tarım, Gıda ve yem değer zincirinde katma değeri arttırıcı iyileştirmeler Sürdürülebilir tarım ve hayvan yetiştiriciliği Gıda, içecek ve yemde iyileştirilmiş kalite

5 5 Yaşam bilimleri endüstrileri üretimde nitelik artışına katkı sağlamaktadır 2011 deki kişi başı gelir (log, dikey eksen) ve 1998 deki ihracat sofiskasyon endeksi değeri (log, dikey eksen) Türkiye İlaç sektöründe 43 alt sektörün 36'sı, tıbbi cihaz sektöründe ise 64 alt sektörden 62'si üretimin niteliğini arttıracaktır. Kaynak: COMTRADE veritabanı, Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV hesaplamaları

6 6 Yaşam bilimleri Türkiye nin 2023 hedefleri için anlamlıdır İleri teknoloji ihracatı payı (%) Dünya ilaç ihracatından aldığı pay (%) Dünya medikal ürün ihracatından aldığı pay (%) Dünyadaki toplam biyoteknoloji patentlerinden alınan pay(%) İlaç patentleri (USPTO) Medikal teknoloji patentleri (USPTO) ABD 19,9 8,4 24,7 41, Çin 27,5 1,2 4,1 2, Japonya 18,0 0,8 4,6 10, Almanya 15,3 15,0 13,3 7, Fransa 24,9 7,2 3,4 4, İngiltere 20,9 7,0 2,7 4, Brezilya 11,2 0,3 0,2 0, İtalya 7,2 4,1 2,0 1, Hindistan 7,2 1,8 0,5 0, Kanada 14,0 1,2 0,7 2, İspanya 6,4 2,6 0,5 1, Kore 29 0,2 1,2 3, Avustralya 11,9 0,8 0,4 1, Hollanda 21,3 3,4 8,5 2, İsviçre 24,8 11,5 3,0 1, Meksika 16,9 0,4 4,9 0, Polonya 6,7 0,5 0,4 0, Rusya 8,8 0,1 0,1 0, Endonezya 11,4 0,1 0,1 0, Türkiye 1,9 0,1 0,1 0, Kaynak: WDI, ITC ve OECD Patent Veritabanı

7 Yaşam bilimleri ekonomik büyüme için önemlidir ve küresel trendler büyüyen bir biyoekonomiyi işaret etmektedir AB de biyoekonomi büyüklüğü 1.5 trilyon Euro ABD de tarımdan kaynaklı biyoekonomi büyüklüğü 76 milyar dolar, sanayiden kaynaklı biyoekonomi büyüklüğü ise 100 milyar dolar Kanada nın biyoekonomi büyüklüğü 87.3 milyar dolar %63 ü sağlık, %27 si tarım ve gıda, %10 u ise sanayi kaynaklı Türkiye için biyoekonomi büyüklüğünü gösterir veri yok 7

8 Yaşam bilimleri yatırımlarında gelişmekte olan ülkeler ön plana çıkmaktadır Yaşam Bilimlerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Akışı (milyar dolar) ABD 38,7 İrlanda 37,1 Singapur 27,6 Çin 19,7 Almanya 14,8 İspanya 14,8 Fransa 14,2 Porto Riko 14,1 Hindistan 12,2 İsveç 8,0 Türkiye 0, ABD 73,3 Çin 29,8 Singapur 17,7 Hindistan 16,8 İrlanda 16 İtalya 13,1 Almanya 11,9 İsviçre 11,1 Kanada 9,9 Brezilya 8,9 Türkiye 0,9 Çin e yapılan yaşam bilimleri yatırımlarının %36 sı, Hindistan a yapılanların %47 si Ar-Ge yatırımı Kaynak: Global Life Sciences Cluster Report, 2011

9 9 Türkiye de mevcut durum nasıl? Biyoteknolojide açığa vurulmuş teknoloji gücü, ülkenin biyoteknoloji patentlerinin dünyadaki toplam biyoteknoloji içindeki payının, ülkenin toplam patentlerinin dünyadaki toplam patentler içindeki payına oranı olarak hesaplanmıştır. Kaynak: OECD Key Biotech Indicators, WDI

10 Slovakya Romanya Endonezya Lüksemburg Türkiye Litvanya Estonya Slovenya Yunanistan Arjantin İzlanda Çek Cum. Meksika Şili Macaristan Portekiz Plonya Güney Afrika Norveç İrlanda Brezilya Yeni Zelanda Rusya Finlandiya Singapur Avusturya Hindistan İsveç Belçika İtalya İsrail İspanya Danimarka Avustralya İsviçre Çin Hollanda Kanada G.Kore İngiltere Fransa Almanya Japonya ABD Belçika İsveç Hindistan Avusturya Singapur Finlandiya Rusya Yeni Zelanda Brezilya İrlanda Norveç Güney Afrika Plonya Portekiz Macaristan Şili Meksika Çek Cum. İzlanda Arjantin Yunanistan Slovenya Estonya Litvanya Türkiye Lüksemburg Endonezya Romanya Slovakya Biyoekonomide rekabet gücümüzü arttırabilmek için işleyen bir ekosistem ihtiyacı var % Dünyadaki Biyoteknoloji Patentlerinin Ülkelere Dağılımı (%), ,5 1,0 0,5 0, Kaynak: OECD Key Biotechnology Indicators, 2011

11 11 Patent başına maliyet Türkiye de çok yüksek Ar-Ge Verimliliği (USPTO patent başına düşen Ar-Ge harcaması, 2007) Kaynak: World Bank Report, Igniting Innovation: Rethinking the Role of Government in Emerging Asia and Central Asia, 2011

12 12 Ar-Ge verimliliğini yükseltmek için işlevsel bir model gereklidir Verilen desteklerin çıktıya dönüştürülmesi ve temel araştırmaların uygulamaya aktarılması problemi Ankara, İstanbul ve İzmir de Ar-Ge verimliği karşılaştırılması arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin illere dağılımı (%) 2010 yılı toplam bilimsel yayın sayısının illere dağılımı (%) 2010 yılı toplam patent başvurularının illere dağılımı (%) Ankara 10% İzmir 10% Diğer 43% Ankara 29% İstanbul 18% İzmir 9% Diğer 38% Ankara 29% İstanbul 24% İzmir 5% Diğer 43% İstanbul 42% Kaynak: TÜBİTAK, TPE, Thomson's ISI Web of Science

13 yüksek ve orta beceri düzeyindeki ihracatların toplam içindeki payı (%) Slide 13 Eğitim kalitesini iyileştirmeden, üretim deseni dönüşümünü gerçekleştirmek mümkün değil OECD ülkelerinin PISA sınavındaki başarı oranı ve orta ve yüksek seviyede beceri gerektiren ihracatın toplam ihracat içindeki payı, İsviçre Meksika İspanya İtalya Fransa İsveç Macaristan Polonya Danimarka Almanya Japonya İrlanda Belçika ABD Çek Cum. Avustralya Canada Netherlands 30 Portekiz Lüksemburg 25 Türkiye Yunanistan PISA fen bilimleri sınavında 5. ve 6. seviyelerde başarı gösteren öğrencilerin yüzdesi Kaynak: UNCTAD sınıflaması, COMTRADE veritabanı, OECD, TEPAV hesaplamaları

14 14 Türkiye de güçlü bir biyoekonomi için ekosistemdeki eksiklikler neler? Akademik işbirliği platformu ve çok disiplinli yaklaşım Özerk yapı ve işlevsel yönetişim modeli Yeni araştırma merkezi ve start-up şirket oluşturma Araştırma Merkezleri Yeni Girişimci Ulusal ve uluslar arası network yönetimi Özel sektör ile İşbirliği platformları Ulusal ve uluslar arası ağlar Sanayi Ekosistem öncüsü? Endüstri ile sürekli yakın ilişkiler Fon kaynakları Kamu Üniversite ler Verimli Ar-Ge Nitelik dönüşümünü destekleyici kamu politikaları ve yasal düzenlemeler Üniversite-sanayi işbirliği vizyonuyla lisansüstü programlar

15 15 Ne yapmak lazım? Türkiye nin büyüyen biyoekonomide kendine niş alanlar yaratabilmesi kritik Küresel trendler ve mevcut potansiyel ışığında somut analizlere dayalı odak alt sektör seçimi ve değer zinciri yaklaşımı ile rekabet gücü elde edebileceği odak alanlara yönelmesi Orta ve uzun vadede farklı odakları ve stratejileri içeren sürdürülebilir bir yaşam bilimleri yol haritası Teşviklerin ve işbirliklerinin bunlara göre yeniden yapılandırılması

16 16 Teşekkürler TEPAV-Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Enstitüsü Söğütözü Cad. No:43 TOBB-ETÜ Yerleşkesi TEPAV Binası Söğütözü Ankara Tel: Fax: Selin Arslanhan Memis-

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

III. Sağlık Yönetimi Kongresi,

III. Sağlık Yönetimi Kongresi, III. Sağlık Yönetimi Kongresi, Hasan Bağcı, MD Genel Sekreter Yardımcısı AİFD( Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği) 16 Nisan 2015, Ankara YAŞAM BİR YOLCULUK... İNNOVASYON SÜREKLİLİK ARZEDEN BİR SÜREÇ Yenilikçi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET

TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET Marmara Sosyal AraĢtırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 1, Aralık 2011 TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET Yrd.Doç.Dr.Neslihan Çelik 1 Dünya

Detaylı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Nisan215 N2156 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü/ Sağlık Politikaları Program Yöneticisi G2 Ülkelerinde

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü

Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü 10 Aralık 2010 İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu III. Toplantısı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI 1. KAPSAM

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ 90 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ IX. Kalkınma Planı ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde, Ülkemizin vizyonu; istikrar içinde büyüyen,

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ NİSAN 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Türkiye ekonomisi son otuz yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçmiştir. İhracatını arttırması ve zenginleşmesinin yanı sıra,

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE)

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE) 26. TÜRKİYE-AB İSTİŞARE KOMİTESİ TOPLANTISI ISTANBUL, 27-28 NİSAN 2009 ÇALIŞMA DÖKÜMANI (Türk tarafı) ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE) Hazırlayan: Prof.Dr. Muammer Kaya TİSK Türkiye İşveren Sendikaları

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

Özet Metin. Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor. Levhası

Özet Metin. Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor. Levhası Özet Metin Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor Levhası Overview OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2003 Turkish translation Bu özet metinler, OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir.

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON

YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 82 YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON ERDAL TANAS KARAGÖL HATICE KARAHAN ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 82 YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON ERDAL TANAS KARAGÖL HATICE KARAHAN COPYRIGHT 2014

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014 Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 0-0 TÜRKİYE NİN KÜRESEL REKABET DÜZEYİ KÜRESEL ENDEKSLERDE TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN

Detaylı

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5.1. GİRİŞ Türkiye nin yayın ve atıf oranlarını görebilmek ve ülkeler arasında karşılaştırma

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı