Yapı Kredİ Plaza D Blok, Levent İstanbul Türkiye T: F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009-2010 01 01. Yapı Kredİ Plaza D Blok, Levent 34330 İstanbul Türkiye T: +90 212 339 71 51 F: +90 212 339 61 04 www.gif.org.tr"

Transkript

1

2 Global İlİşkİler Forumu Global Relations Forum Global İlİşkİler Forumu Global Relations Forum Global İlİşkİler Forumu Global Relations Forum Yapı Kredİ Plaza D Blok, Levent İstanbul Türkiye T: F:

3 İçindekiler Globalleşerek tüm noktaları birbirleriyle etkileşimli hale gelen dünyamıza egemen olan haber, veri ve perspektif bolluğunu (ve karmaşasını) sentezleyecek, anlamlı ve yol gösterici sonuçlar çıkartacak ve bu sonuçları yayacak mekanizma ve süreçlere bireysel, toplumsal ve siyasal açılardan çok büyük ihtiyaç vardır. İşte Global İlişkiler Forumu bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla oluşturduğumuz bir platformdur. Muhsin Mengütürk 02 GIF Hakkında 03 Tarihçe 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı nın Mesajı 08 Yönetim Organları 10 Hedeflerimiz 14 Task Force Çalışmaları 18 Seçkin Konuşmacılar Serisi 20 Yuvarlak Masa Toplantıları 23 Fikir Konseyi 26 Uluslararası Temaslar 30 Üniversitelerde Faaliyetler 32 GIF İletişim Araçları 36 GIF Young Scholars Seminerleri 38 Geleceğe Dönük 40 Üyeler 01

4 GIF Hakkında GIF, kurulduğundan beri etkinlikleri için sağlam bir zemin hazırlamaya özellikle dikkat etmiştir. Her şeyden önce üyelerini geniş bir oydaşma imkanını elde tutabilmek amacı ile itinayla seçmiş, kamuoyuna olumlu bir imajı başından beri yansıtmayı başarmış, hem Türkiye den hem de diğer ülkelerden geniş deneyime sahip konuşmacılar konukları olmuşlardır. Çalışmalarına temelde ideolojiden uzak bir pragmatizm, dünyaya açılma ve dengeli politikalar geliştirilmesine katkıda bulunma kaygısı hakim olmuştur. İlter Türkmen Global İlişkiler Forumu (GIF), üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ilişkiler ve global meselelere dair her konuda bilgi edinebilecekleri, sorgulayıp tartışabilecekleri bir platformda buluşturmayı amaçlayan, bağımsız bir dernektir. Global İlişkiler Forumu bu misyonunu yerine getirirken; Farklı düşüncelerin uyum içinde varolduğu ve yaratıcı bir şekilde harmanlandığı bir kültürü destekleyip, daha da ileri götürmeyi hedefler. Barış, refah ve ilerlemeye giden yolun, herkese açık, kolay erişilebilir ve adil bir süreç olması gerektiği anlayışını benimser ve destekler. GIF in tüm faaliyetlerinde sınırsız merak, analitik sorgulama, rasyonel tartışma, yapıcı üslup ve nesnel sentez esastır. GIF, hedeflerine ulaşmak için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bağımsız komisyon çalışmaları (Task Force lar) ve politika raporları, önde gelen global liderlerin katıldıkları toplantılar ve uzmanlarla Yuvarlak Masa Toplantıları bu faaliyetler arasındadır. GIF ayrıca, global muhataplarla kalıcı işbirliğini desteklerken, gençlerin global gündeme katılımını hedefleyen etkinlikler de düzenlemektedir. GIF in web sitesi derneğin tüm faaliyetlerini tamamlayıcı canlı bir platform niteliğindedir. Tarihçe GIF in kuruluş tüzüğü, değerli 40 imzacısıyla, vizyon, inanç ve dengeli bir iyimserlik ortaya koyan tarihsel bir belgedir. GIF i oluşturma fikri ilk kez Mayıs 2008 de, Türkiye nin küresel gündeme düşünsel katılımını daha da güçlendirmeyi ve küresel işbirliğini ileriye götürme kararlılığını desteklemeyi amaçlayan, önde gelen bir grup iş insanı, diplomat ve akademisyen tarafından gündeme getirildi. Genişletilmiş bir liderler grubu, 23 Ocak 2009 da, yeni oluşumun hedeflerini, araçlarını ve temel değerlerini tartışmak üzere bir araya geldi. Uzun ve hararetli bir tartışmanın sonunda, değerli katılımcılar, derneğin 20 sayfalık tüzük maddeleri üzerinde oybirliğiyle anlaşmaya vardılar. GIF, 11 Mayıs 2009 tarihinde resmen kuruldu. Derneğin 40 kurucu üyesinin tamamı, uluslararası platformlarda liderlik rolleri üstlenmiş ve kariyerleri boyunca yürüttükleri çabalarla uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, başarılı kişilerden oluşmaktadır. Aralarında eski TBMM başkanı, bakanlar, üniversite rektörleri, silahlı kuvvetler mensupları, Merkez Bankası başkanı, AİHM yargıcı, emekli büyükelçiler ile önde gelen iş insanları, hukukçular, bilim insanları, sanatçılar ve basın mensupları yer almaktadır. GIF, Eylül 2009 da halihazırdaki merkez ofisine taşınarak faaliyetlerine başlamıştır. Resmi açılış konuşması T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından yapılmıştır. GIF in üye sayısı, saygın yeni üyelerin katılımı ile birlikte, birinci yıldönümünde 80 kişiye yükselmiştir. GIF, üyelerini ve konuklarını Task Force ve Yuvarlak Masa Toplantıları ile üst düzey misafir konuşmacıların katıldığı konferanslarda bir araya getiren hareketli bir platform durumuna gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen etkin siyasetçilere, iş adamlarına ve akademisyenlere ev sahipliği yapmaktadır. GIF, kuruluşunun birinci yılında, küresel tartışmanın donanımlı ve saygın bir muhatabı olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir

5 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yaklaşık on iki senedir Council on Foreign Relations Uluslararası Danışma Kurulu nda yer almaktayım. Orada katıldığım toplantılarda gördüm ki, dünya globalleşip küçüldükçe milletlerin dış politikaları daha fazla önem arz ediyor. Dış politika iç politikayı, o da ekonomiyi etkiliyor. Devletlerin dış politikaları orta ve uzun vadeli olarak hesaplanmalı, ince nüanslara dikkat edilmelidir. Bu politikalar belirlenirken büyük ve ekonomisi güçlü devletlerin dinamikleri hesaba katılmalı, aynı zamanda bölgesel gelişmeler nazar-ı dikkate alınarak, komşuluk ilişkilerinde ikili menfaatler gözetilmelidir. Rusya nın başı çektiği komünist bloğun parçalanmasından sonra Amerikan dış politikası dünyada daha önemli bir rol oynamaya başladı. Council on Foreign Relations gibi tamamen bitaraf ve hükümetlere dış politika konusunda tavsiyeler veren, neşriyatlar yapan, toplantılar, konuşmalar, seminerler düzenleyen bir kuruluşun faydasını yakınen gördüm. Türkiye de böyle bir kuruluşun nüveleri birkaç defa atıldı, fakat benim kafamda çizdiğim noktaya gelemediler. Onun üzerine memleketimize kısa, orta, uzun vadede faydalı olacağına inandığımız bu kuruluşu, bazı yakın arkadaşlar ile görüşüp hayata geçirmeye karar verdik. Yaşamın her kademesinden, çeşitli alanlardan seçtiğimiz arkadaşlarla Global İlişkiler Forumu nu kurduk. Böyle bir kurumun yurtiçi ve yurtdışında saygınlık kazanması için planlı, programlı ve sabırlı bir şekilde hareket etmekteyiz. GIF i kurmadan evvel, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile konuyu görüştük ve öncelikle onların icazetlerini aldık. Birinci yaşımızı doldurduk. Geçtiğimiz sene baş döndürücü bir süratle geçti. Tahminimizden daha fazla yol aldık ve itibar elde ettik. Gerek Yönetim Kurulu ve dernek üyelerimize gerekse bize değerli zamanını veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Memduh Karakullukçu ya ve dernek çalışanlarımıza maddi ve manevi yakın alakaları için teşekkür eder, GIF e başarılar dilerim. Rahmi M. KOÇ Global İlişkiler Forumu nun yurtiçi ve yurtdışında saygınlık kazanması için planlı, programlı ve sabırlı bir şekilde hareket etmekteyiz

6 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı nın Mesajı Global İlişkiler Forumu nu takdim etmek olağanüstü bir ayrıcalık. Yolun başında olmak, hiç şüphesiz kurum için kapsamlı ve iddialı bir vizyon tarif etmek özgürlüğünü veriyor. Ancak geleceğe karşı mahçup olmamak için bu takdimi tevazu ile yapmakta fayda var. Muhtemelen geride bıraktığımız birkaç yıl, sınırlı bir grup ülke tarafından yön verilen küresel sistemden daha geniş bir ülke grubunun katılımıyla şekillenecek bir düzene geçişin başlangıç dönemi olarak hatırlanacak. Bu sürecin endişe veren yönü, etkisi artan ülkeler arasında rekabetin yıkıcı boyutlara ulaşması tehdidi; umut veren yanı ise, daha çok sayıda ülkenin dünyanın geleceğine dair birlikte sorumluluk alması ihtimali. Sürecin akıbeti henüz belirsiz; sonuç, dünya siyasetinin geleceğini ve hatta insanlığın ilerleme çizgisini belirleyecek kadar mühim. Bu yol ayrımında, GIF in yönü, küresel barış ve insanlığın ilerlemesi için yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı bir uluslararası düzen istikametinde. Bu iradenin gereği olarak GIF, Türkiye nin küresel gündemin şekillenmesinde daha donanımlı bir ulus olması sürecine katkıda bulunmak için çalışıyor. GIF, çözüm bekleyen küresel ölçekteki sorunları ele alıyor, muteber bireysel ve kurumsal muhataplar ile entelektüel saygıya dayalı işbirliğinin temellerini atıyor, Türkiye de global dinamikler ile ilgili farkındalığı artırmak ve gençleri dünya meselelerinde aktif oyuncular olmaya teşvik etmek için inisiyatifler alıyor. Hiç kuşku yok ki, bu genç kurum hedeflerine doğru ilerlerken öngörülmemiş sayısız değişimden geçecek. Ancak yıllar içerisinde GIF değişse de, temel değerleri değişmeyecek; entelektüel merak, sistemli sorgulama, doğruyu aramakta ısrar, tutarlılık ve dürüstlük, yapıcı üslup, farklı bakış açılarına saygı ve birey iradesinin gücüne duyulan güven kuruma her zaman yol gösterecek. GIF güvenilir, istikrarlı ve kalıcı olmayı bu değerlere bağlı kalarak sağlayacak. Gelecekten bugüne baktığımda, GIF in 2009 yılında aynı vizyonu paylaşan saygın bir heyet tarafından hayal edilmiş ve hayata geçirilmiş sorumlu, akılcı ve zamanı gelmiş bir teşebbüs olarak algılanacağı umudunu taşıyorum. Değerli üyelerinin rehberliğinde GIF, ortak yetki ve sorumluluğa dayalı uluslararası bir düzeni savunan, bu düzende Türkiye nin saygın ve yapıcı bir rol üstlenmesi için çalışan ve üyelerinin şekillendirdiği üstün temel değerler çerçevesinde sürekli gelişen ve hedefine ilerleyen bir kurum olacaktır. İlk yıl faaliyetlerimizin uzun ve başarılı bir yolculuğun ilk adımı olmasını temenni ederim. Değerli üyelerinin rehberliğinde GIF, ortak yetki ve sorumluluğa dayalı uluslararası bir düzeni savunan, bu düzende Türkiye nin saygın ve yapıcı bir rol üstlenmesi için çalışan ve üyelerinin şekillendirdiği üstün temel değerler çerçevesinde sürekli gelişen ve hedefine ilerleyen bir kurum olacaktır. Memduh Karakullukçu 06 07

7 Yönetim Organları YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Rahmi M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Karakullukçu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hanzade Doğan Boyner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lucien Arkas Aslı Başgöz Hasan Çolakoğlu Salim Dervişoğlu Suzan Sabancı Dinçer Ali Doğramacı Metin Fadıllıoğlu Sönmez Köksal Gülsün Sağlamer Özdem Sanberk Ferit Şahenk İlter Türkmen DENETİM KURULU ÜYELERİ Eşref Cerrahoğlu Hayati Kamhi Zekeriya Yıldırım İCRA KURULU ÜYELERİ Canan Ediboğlu Memduh Karakullukçu Gülsün Sağlamer Özdem Sanberk Zekeriya Yıldırım Denetçi ÇALIŞMA KOMİSYONU ÜYELERİ Aslı Başgöz Salim Dervişoğlu Suzan Sabancı Dinçer Ali Doğramacı Metin Fadıllıoğlu Memduh Karakullukçu Sönmez Köksal Muhsin Mengütürk Gülsün Sağlamer Özdem Sanberk İlter Türkmen ÜYELİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ Piraye Antika Hanzade Doğan Boyner Ali Doğramacı Tarhan Erdem Sönmez Köksal Muhsin Mengütürk YÖNETİM KADROSU Maxine İmer - İdari Koordinatör Nigar Ağaoğulları - Program Direktörü Gözde Küçük - Program Direktörü 08 09

8 H e d e f l e r i m i z İstişare Platformu Bilgi ve Fikir Kaynağı Küresel Muhatap Çekim Merkezi 10 11

9 İ s t i ş a r e P l a t f o r m u İstişare ve kılavuzluk görevi üstlenen bağımsız ve etkin bir platform Mesleki, siyasi ve ideolojik ayrım çizgilerinin ötesine geçen tartışma ortamı Ortak temel değerlerden yola çıkıp, uzlaştıkları tespit ve önerilerin küresel ölçekte kabul görmesini sağlayan liderler Uluslararası politika konularında sentez sunan çalışmalar 12 13

10 Task Force Çalışmaları GIF Task Force çalışmaları, kendi alanlarında başarılı bireyleri bir araya getiren ve küresel politikaya dair karmaşık konuları etraflıca düşünüp, bir uzlaşı metni oluşturmalarına imkan veren bağımsız komisyonlardır. Çalışmalar, orta ve uzun vadede belirsizlik taşıyan konuları netleştirmeye katkıda bulunmayı ve bu konular ekseninde tartışmaya ışık tutmak için iyi düşünülmüş ve dengeli tespitler yapmayı amaçlamaktadır. Task Force grupları, yaptıkları tespitler doğrultusunda net stratejiler ve politika önerileri sunarlar. Her Task Force üyesi, komisyonun tespit ve önerilerine ek veya muhalif görüş bildirme imkanına sahiptir. Task Force çalışma gruplarında üye sayısı ihtiyaca göre belirlenir; fakat bu sayı, verimli fikir alışverişi ile üye çeşitliliğini dengelemek adına GIF tarafından kişiyle sınırlandırılır. Üyelerin arasından iki eş-başkan ve bir direktör, Task Force sürecinin yönetiminde ve bireysel fikirlerin sentezinin oluşturulmasında görev alır. Hazırlanan raporların içeriği sadece Task Force üyelerinin görüşlerini yansıtır döneminde, Enerji ve İklim Değişikliği ve Türkiye-ABD İlişkileri olmak üzere iki Task Force çalışması yapılmıştır. Türkiye-ABD İlişkileri GIF Türkiye-ABD İlişkileri Task Force çalışması iki ülkenin dış politikasını ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen dinamikler konusunda tespitler yapmak, öngörülerde bulunmak ve politika önerileri sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye-ABD İlişkileri Task Force grubunun ilk toplantısı 10 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uzlaşı metninin, 2011 senesinin ilk aylarında kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir. Task Force grubu üyeliğini kabul eden üyelerin listesi aşağıda yer almaktadır: Eş-Başkanlar: Yavuz Canevi, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türkmen, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Üyeler: Aslı Başgöz, White & Case LLP Global İcra Komitesi Üyesi Edip Başer, Orgeneral (E), Genelkurmay 2. Başkanı (E) Hanzade Doğan Boyner, Petrol Ofisi A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya, Uluslararası İlişkiler Profesörü, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Memduh Karakullukçu, GIF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umran İnan, Elektrik Mühendisliği Profesörü, Koç Üniversitesi Rektörü Sami Kohen, Gazeteci, Yazar Sönmez Köksal, Büyükelçi (E), MİT Müsteşarı (E) Özdem Sanberk, Büyükelçi (E), Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı (E) Task Force Koordinatörü: Gözde Küçük Task Force üyelerinin yanı sıra değerli görüşlerini bizlerle paylaşan konuk uzmanların listesi aşağıda yer almaktadır: Prof. Lenore Martin, Emmanuel College, Harvard University Dr. Bülent Alirıza, Center for Strategic and International Relations (CSIS) Prof. Stephen Walt, Harvard University John F. Kennedy School of Government Mustafa Özbey, Emekli Tümamiral Selim Yenel, Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Sharon Wiener, ABD Başkonsolosu (Ağustos 2007-Temmuz 2010) Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yazarı 14 15

11 Enerji ve İklim Değişikliği GIF Enerji ve İklim Değişikliği Task Force çalışması, uluslararası siyaset, iktisat ve güvenlik açılarından Türkiye için stratejik öneme sahip olan enerji alanında kapsamlı, sistemli ve dinamik değerlendirmeler yapmak ve öneriler sunmak üzere oluşturulmuştur. Enerji ve İklim Değişikliği Task Force grubunun ilk toplantısı 9 Aralık 2009 tarihinde düzenlenmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen 11 toplantıda Task Force üyeleri ve davet edilen çok değerli uzmanlar tarafından Enerji ve İklim Değişikliği konusunun farklı açılardan değerlendirildiği sunumlar yapılmıştır. Çalışma süreci sonucunda ortaya çıkan uzlaşı metninin 2011 senesinin ilk aylarında kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir. Task Force grubu üyeliğini kabul eden üyelerin listesi aşağıda yer almaktadır: Eş-Başkanlar: Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başekonomisti Gülsün Sağlamer, Mimarlık Profesörü, İTÜ Rektörü (E) Üyeler: Salim Dervişoğlu, Oramiral (E), Deniz Kuvvetleri Komutanı (E) Canan Ediboğlu, Ekonomist, Shell Türkiye Genel Müdürü (E) Mehmet Karaca, Yer Bilimleri Profesörü, İTÜ Rektör Yardımcısı Memduh Karakullukçu, GIF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sönmez Köksal, Büyükelçi (E), MİT Müsteşarı (E) C. Tanıl Küçük, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Memioğlu, Koç Holding A.Ş. Enerji Grubu Başkanı Muhsin Mengütürk, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Or, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Profesörü Ayşe Yasemin Örücü, ETKB Enerji ve İklim Değişikliği Uzmanı Mustafa Tırıs, Tübitak MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Volkan Vural, Büyükelçi (E), Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Task Force Koordinatörü: Nigar Ağaoğulları Task Force üyelerinin yanı sıra değerli görüşlerini bizlerle paylaşan konuk uzmanların listesi aşağıda yer almaktadır: Budak Dilli, ETKB Enerji İşleri Genel Müdürü (E) - Enerji, İklim Değişikliği ve Türkiye Hakkı Akil, Büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - Enerji Diplomasisi: Bugünü ve Yarını Nurşen Numanoğlu, AB Genel Sekreter Yardımcısı - AB Sürecinin Enerji ve İklim Politikalarımıza Etkisi Luis Echavarri, OECD Nükleer Enerji Ajansı Genel Koordinatörü - Nükleer Enerji: Mevcut Durum ve Trendler Prof. Dr. Cem Soruşbay, İTÜ Makina Fakültesi - Ulaştırma Sektöründe Enerji Verimliliği Prof. Dr. H. Mete Şen, İTÜ Makina Fakültesi Enerji Santrallerinde Verimlilik Dr. Selahaddin Anaç, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı - Türkiye de Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojileri Kausar Qazilbash, Smart Grid Hizmetleri Avrupa Bölgesi Genel Müdürü, Accenture; Hakan Irgıt, Enerji İşleri Türkiye Müdürü, Accenture - Smart-Grid/Bağlantı Sistemleri Prof. Dr. Sermin Onaygil, İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı - Sanayide Enerji Verimliliği Erdal Çalıkoğlu, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdür Yardımcısı - Türkiye de Enerji Verimliliği Gökmen Topuz, Zorlu Enerji Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı - Türkiye de Enerji Sektörünün Gelişimi ve Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Prof. Dr. Zerrin Yılmaz, İTÜ Mimarlık Fakültesi - Binalarda Enerji Verimliliği 16 17

12 Seçkin Konuşmacılar Serisi Türkiye ve AB nin güçlerini birleştirmelerinin, sadece her iki tarafın ortak çıkarlarına değil, bölgesel ve küresel barışa ve istikrara da hizmet edecek dinamik bir sinerji yaratacağına samimiyetle inanıyorum. Abdullah Gül Avrupa sadece bir pazardan ibaret GIF, küresel alanda öne çıkan değerli liderleri konuşmacı olarak davet eder. Bu etkinliklerin amacı, konuşmacıların GIF üyeleri ile düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak ve istişare ortamı yaratmaktır. İlk senemizde pek çok saygıdeğer konuşmacıyı misafir etme onuruna sahip olduk. T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Türkiye nin Avrupa Birliği nin Kurumsal ve Siyasi Yapısının Evrimine Bakışı Bugünkü küresel koşullarda, Avrupalılığı dar bir coğrafyaya, belirli bir inanca veya kültüre hapsetmenin mümkün olmayacağı açıktır. Geçmiş ihtilaflar ve problemler üzerinde odaklanmak, Avrupa da yeni ve yapay fay hatları oluşturmaya çalışmak yerine, ortak bir geleceği ve vizyonu hep birlikte düşünmemiz ve ileriye bakmamız gerekmektedir. T.C. 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Küreselleşmenin Işığında 21. Yüzyılda Şekillenen Dengeler ve Türkiye Küreselleşmenin birinci meselesi yoksullukla mücadeledir. Yoksullukla mücadeleyi göz ardı eden ülkelerin ve dünyanın, dünyada barışı muhafaza etmesi zordur. Terör bunun arkasındadır. Goldman Sachs International Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Eski Genel Direktörü Sayın Peter Sutherland Avrupa Birliği nin Sosyal ve Siyasi Yapısına Dair Farklı Bakış Açıları Ben kendimi birleşik bir Avrupa fikrine adadım. Federal bir Avrupa ya inanıyorum. Avrupa nın bütünleşmesi yönündeki hamlenin, çok uzun bir süre çatışmanın merkezinde yer alan bu kıtanın tarihinde atılmış en olağanüstü siyasi adım olduğuna Kanada Eski Başbakanı Sayın Brian Mulroney Kanada ve Türkiye: Ortak Çıkarlar ve Hedefler G-20 nin uluslararası yönetişime, özellikle de finansal yönetişime olan halk güvenini pekiştirmesi gerekiyor. Ortak demokratik ve siyasi sistemlerimiz ile piyasa ekonomilerimizin merkezinde yer alan değerler nadiren karşılaşılan bir sınavdan geçiyor. değildir. Bana göre, Avrupa nın bir ruhu vardır. Ve bu, kadın ve erkeklerin haklarına dayanan, hepimizin paylaştığı ve toplumlarımız tarafından tek tek ve Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak korunan bir ruhtur. Peter Sutherland Özgürlüğün nimetlerinden yararlanan Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, bunun özünde barındırdığı faydaları asla küçümsememelidirler. Ne de olsa, özgürlük inovasyonun esin kaynağı, inovasyon ise ilerlemenin anahtarıdır. Brian Mulroney inanıyorum

13 Yuvarlak Masa Toplantıları Yuvarlak Masa Toplantıları uluslararası ilişkiler veya küresel meselelere dair spesifik bir konuda bir uzmanın GIF üyeleri ile görüşlerini paylaştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu etkinliklerdir. GIF in ilk senesi boyunca Yuvarlak Masa Toplantıları kapsamında aşağıda belirtilen etkinlikler gerçekleştirildi: Rusya nın Enerji Politikaları ve Türkiye ye Etkileri Sayın Robert W. Hand Emekli Yarbay, NATO Okulu (Oberrammergau, Almanya) Öğretim Görevlisi Türkiye, ABD ve Ortadoğu Dr. Steven A. Cook Council on Foreign Relations Hasib J. Sabbagh Ortadoğu Çalışmaları Uzmanı Akdeniz Bölgesine Transatlantik Bir Yaklaşım Dr. Ian O. Lesser The German Marshall Fund of the United States Kıdemli Transatlantik Çalışmaları Uzmanı Lee C. Bollinger Sinan Ülgen Nükleer Ülke Olma Yolunda Türkiye? Sayın Sinan Ülgen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Ian O. Lesser Çekincesiz, Sağlam ve Apaçık: Yeni Yüzyıl için Özgür Bir Basın Sayın Lee C. Bollinger Columbia Üniversitesi Rektörü Obama Döneminde Türk- Amerikan Ortaklığı: Olası Fay Hatlarını Öngörmek ve Kaçınmak Sayın Aslı Aydıntaşbaş Milliyet Gazetesi Yazarı İklim Çözümleri 2050 Sayın Akın Öngör WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bence Akdeniz, ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceğini ciddi biçimde sınaması muhtemel bölgelerden biridir ve ABD-Türkiye ilişkilerini bile buna dahil etmem mümkündür, zira adı Akdeniz işbirliği olmasa da, işbirliği yapmaya davet edileceğimiz meseleler Avrupa nın güneyi ile ilgili olacaktır. Ian O. Lesser Kaşiflere ihtiyaç duyduğumuz bir devirde yaşıyoruz, çünkü dünya eskiye göre çok daha katılımcı, çok daha birbirine bağımlı ve biz henüz bu yeni dünyaya tam olarak ayak uyduran bir akademik gündeme sahip değiliz. Lee C. Bollinger 20 21

14 Aslı Aydıntaşbaş Lee C. Bollinger Fikir Konseyi GIF in hedefleri doğrultusunda attığı yeni bir adım olan Fikir Konseyi, ileri gelen bir GIF üyesinin öne sürdüğü düşündürücü bir tezin derinlemesine tartışıldığı bir platform görevi yapmaktadır. Fikir Konseyi toplantılarının ilki 17 Mayıs 2009 günü Sayın İlter Türkmen (GIF Yönetim Kurulu Üyesi, E. Dışişleri Bakanı ve E. Büyükelçi) ve Sayın Semih İdiz in (Milliyet Gazetesi Yazarı) katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda Sayın Türkmen in BİLGESAM için hazırladığı Türkiye nin Ortadoğu Politikası temalı çalışması ve kendisinin bu metinde yaptığı Ortadoğu daki sıfır sorun politikasında süreklilik tespiti temel olarak alınarak, Türkiye nin Ortadoğu daki dış politikası farklı açılardan ele alınmıştır. Akın Öngör Demokratik ve açık olduğunu veya olmak istediğini iddia eden bir toplumun, iç sürtüşme ve çatışmaları durdurmak için ifade özgürlüğünü kısıtlamak zorunda olduğunu ileri sürmesini son derece endişe verici ve korkutucu bulurum. Bundan kuşku ve kaygı duyarım, bu iddialar karşısında telaşa kapılırım. Bu kısmen, halkın serbestçe tartışma ve katılım kültürünü ne kadar çabuk geliştirebildiğinin ciddi biçimde küçümsenmesinden ya da en azından halkın ilgisi başka bir konuya yönelene kadar tartışmayı askıya almanın daha iyi olduğunun düşünülmesinden kaynaklanır. Lee C. Bollinger 22 23

15 K ü r e s e l M u h a t a p Küresel sorumluluklar ile Türkiye nin öncelikleri arasında makul bir denge kuran, istikrarlı ve itibar sahibi uluslararası bir muhatap Küresel gündeme katkı sağlama sorumluluğunu üstlenen bir kurum 24 25

16 Uluslararası Temaslar GIF in ilk senesi boyunca temaslarda bulunduğu bireyler ve kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir: 01 İngiltere Büyükelçisi Sayın David Reddaway ile Başkonsolos Sayın Jessica Hand Ziyareti 02 Synergos Institute Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Peggy Dulany Ziyareti 03 German Marshall Fund of the United States (GMF) Başkanı Sayın Craig Kennedy ile Ankara Ofisi Direktörü Sayın Özgür Ünlühisarcıklı Ziyareti 04 ABD Büyükelçisi Sayın James F. Jeffrey ile Başkonsolos Sayın Sharon A. Wiener Ziyareti Brookings Institution Başkanı Sayın Strobe Talbott ile Toplantı 06 US Air War College Ziyareti 07 Almanya Büyükelçisi Sayın Erckart Cuntz ile Başkonsolos Sayın Brita Wagener Ziyareti Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Jae-Hyun Bae Ziyareti Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Başkanı Sayın Victor Fung ve Sayın William Fung ile Toplantı İspanya Büyükelçisi Sayın Joan Clos Ziyareti

17 B i l g i v e F i k i r K a y n a ğ ı Türkiye de ve dünyada şekillenen politika tartışmalarını muhtelif yönleriyle sunan bilgi ve fikir kaynağı Dünya gündemi ile ilgili farkındalığı artıran ve inisiyatif almaya teşvik eden bir forum 28 29

18 Üniversitelerde Faaliyetler GIF, Türkiye ve dünyayı ilgilendiren meseleler konusunda global anlamda söz sahibi olan kuruluş ve bireylerin yüksek nitelikli analizlerini, çok boyutlu bir tartışma ortamı yaratılması amacıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır. Geçtiğimiz sene içerisinde, GIF-Koç Üniversitesi işbirliğiyle, Council on Foreign Relations Başkanı Dr. Richard N. Haass ın konuk konuşmacı olarak davet edildiği bir konferans düzenlenmiştir. Sayın Haass ın Değişen Dünya Düzeni ne dair düşüncelerini paylaştığı etkinliğe, hem GIF üyeleri hem de Koç Üniversitesi ve diğer üniversitelerden gelen gençler büyük ilgi gösterdi. 21. yüzyıl tarihi, 20. yüzyıl tarihinin tekrarı olmayacaktır ve hiç kuşkusuz, tarihe geçecek olayların pek çoğu Avrupa da cereyan etmeyecektir. Richard N. Haass Değişen Dünya Düzeni Tek başına hiçbir ülke kendini dünyanın yerine koyma ya da kendi iradesini dünyaya zorla benimsetme kapasitesine ya da becerisine sahip değildir. Bu nedenle, esas olarak ortaklaşa çalışmamız ya da birlikte uyumlu bir çalışma yürütmemiz gerekmektedir. Ancak bu işbirliği çeşitli şekillerde olabilir Ben, geleceğin, belirli bir sorunun çözüm sürecine katkıda bulunabilecek ve buna istekli yeni hükümetleri de içeren esnek ve çoktaraflı bir yapıda olduğu inancındayım. Richard N. Haass 30 31

19 GIF İletişim Araçları GIF, Council on Foreign Relations (CFR) ve Brookings Institution olmak üzere ABD deki iki köklü kurum ile işbirliği halindedir. Bu işbirliği çerçevesinde GIF, bu kurumların süreli yayınlarında ve internet sitelerinde yayımlanan makaleler ile bu çalışmaların tercümelerini web sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır. Geçtiğimiz sene içerisinde İngilizce den Türkçe ye çevirilen makaleler aşağıda yer almaktadır: İran ın Balistik Füze Programı Greg Bruno Umut Söyleminden Gözüpek Politikaya: Obama nın Dış Politikası Üzerine Bir Değerlendirme Zbigniew Brzezinski Ve Herkes için Adalet: Dünya Yoksulları için İnsan Haklarını Uygulamak Gary Haugen - Victor Boutros Daha Büyük Daha İyidir: Transatlantik Bir Ekonomik Birliğin Gerekçeleri Richard Rosecrance Çin in Mali Gücüyle Baş Etmek: Pekin in Mali Dış Politikası Ken Miller Hindistan ın Yükselişi, Amerika nın Çıkarı: ABD-Hindistan Ortaklığının Geleceği Evan A. Feigenbaum Obama'nın Yeni Nükleer Politikası: Doğru Yolda Atılmış Bir Adım Michael E. O'Hanlon Japonya'nın Yeni Dış Politikasını Anlamak için Üç Anahtar Keiko Iizuka Doğu Asya da ABD İttifakları: İttifak İçi Sorunlar ve Dış Tehditler William Breer Davos Müdavimlerinin Günleri Sayılı mı? Raj M. Desai - James Raymond Vreeland Global meselelere dair güvenilir bilgi kaynaklarına erişimde engel oluşturan dil bariyerinin iki yönlü olduğunu göz önünde bulunduran ve bunu aşmayı hedefleyen GIF, internet sitesinde kendi üyelerinin çalışmalarını da tercümeleri ile birlikte yayımlamaktadır. Geçtiğimiz sene içerisinde Türkçe den İngilizce ye çevirilen çalışmalar aşağıda yer almaktadır: "Açılım" Sürecinde Çözüm Arayışı Sönmez Köksal, Büyükelçi (E), MİT Müsteşarı (E) Kısır Döngü ve Ütopyalar Hangi Avrupa?: AB'nin Geleceği Özdem Sanberk, Büyükelçi (E), Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı (E) GIF, internet sitesinde sunulan bilgileri daha geniş kitlelerle paylaşmak ve yapıcı bir tartışma ortamına zemin hazırlamak amacıyla sosyal medya platformlarında da aktif rol almaktadır. Facebook ve Twitter gibi siteleri etkin bir iletişim aracı olarak kullanarak sanal dünyanın vatandaşlarıyla karşılıklı etkileşimi hedef alan GIF, kendi internet sitesinde sunduğu içeriğin yayılmasını ve yarattığı değerin ulaşılan kitlelerin katkılarıyla artmasını hedeflemektedir

20 Ç e k i m M e r k e z i Dünyayla ilgilenen başarılı, bilinçli ve sorumluluk almayı hedefleyen gençleri çeken bir merkez Bugünü şekillendiren tecrübeli üyeler ile yarının liderlerinin birlikte düşünmelerini sağlayan bir platform 34 35

21 GIF Young Scholars Seminerleri GIF in yeni girişimlerinden biri olan GIF Young Scholars Seminerleri, öğrencileri uluslararası ilişkiler ve küresel meselelere dair konuları özgürce, akla dayalı ve yapıcı bir üslupla tartışıp sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak için tasarlanmıştır. Amaç, Türkiye nin önde gelen üniversitelerinde lisans veya lisansüstü düzeyinde eğitim gören öğrencilerden seçilecek bir grubun konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup, konuyu pek çok açıdan inceledikten sonra, nesnel bir senteze ulaşmalarını teşvik etmektir. GIF Young Scholars Seminerleri, farklı düşüncelerin uyum içinde varolduğu ve yaratıcı bir şekilde harmanlandığı bir kültürü gençlerimize aşılamayı, böylece bu kültürü yaygınlaştırıp daha ileri götürmeyi hedeflemektedir. Seminerlerde Türkiye yi ve dünyayı ilgilendiren önemli konular ele alınacak ve GIF üyelerinden ilgili kişiler konuk konuşmacı olarak seminerlere katkıda bulunacaklardır. Böylece öğrenciler, Türkiye de ve dünyada olayların şekillenmesinde rol almış liderler ile konuları tartışma fırsatı bulacaklardır

22 G e l e c e ğ e D ö n ü k Yeni Task Force Çalışmaları GIF Young Scholars Abroad Seminerleri dönemindeki Task Force çalışmalarının geçtiğimiz sene ile uyumlu olarak, biri ikili ilişkiler, diğeri ise konu odaklı olmak üzere iki başlık etrafında yapılandırılması planlanmaktadır. Yapılan planlama toplantıları sonucunda gelecek dönemde üzerinde çalışma yapılacak Task Force konularının Türkiye-AB İlişkilerinde Hukuki Süreç: Karşılıklı Yükümlülükler ve Uygulamalar ve 2030 a Doğru Küresel Rekabette Türkiye nin İnsan Kaynakları olması kararlaştırılmıştır. Türkiye-AB İlişkilerinde Hukuki Süreç: Karşılıklı Yükümlülükler ve Uygulamalar Bu Task Force çalışmasında amaç, Türkiye-AB ilişkilerindeki süreci hukuki ve siyasi olmak üzere ikiye ayırmak ve uyum anlaşmalarını içeren hukuki süreç konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ortaklık Anlaşması ve Gümrük Birliği çerçevesinde iki tarafın karşılıklı hak ve sorumluluklarının ortaya konması planlanmaktadır. Müzakere eden ülke konumunda olan Türkiye için hukuktan kaynaklanan haklara ve yükümlülüklere yönelik objektif bir araştırma yapılması önem arz etmektedir. GIF üyeleri ve ilgili uzmanlar tarafından hazırlanacak Task Force Raporu ile hukuki süreç konusunda bütüncül bir sentez sunularak, kamuoyunun tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi ve karar vericilere bu sürecin yürütülmesi konusunda ışık tutulması hedeflenmektedir a Doğru Küresel Rekabette Türkiye nin İnsan Kaynakları İnsan kaynağının ekonomik katma değer yaratmadaki katkısı küresel rekabet ortamında hızla önem kazanmaktadır. Bu Task Force çalışması; a) Dünyada insan kaynakları arz ve talebini etkileyecek küresel demografik, ekonomik, siyasi trendler ile b) Farklı ülkelerin bu trendler karşısında belirledikleri politikaların incelenmesini ve bu tespitler ışığında Türkiye açısından stratejik önceliklerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, küresel insan kaynakları ve eğitim konularında karşılaştırmalı bir durum tespiti yapılması ve çözümler sunulması planlanmaktadır. Küresel rekabet ortamında esneklik, çok disiplinlilik, hayat boyu eğitim, inovasyon, girişimcilik gibi gittikçe önem kazanan kavram ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda uygulanabilir bir modelin sunulması hedeflenmektedir. GIF Young Scholars Abroad Seminerleri, dünyanın önde gelen üniversitelerinde okuyan lisans öğrencileri arasından seçilecek en fazla 20 öğrenciyi kapsayan bir programdır dönemi için pilot program olarak tasarlanan seminerlerin odağı Harvard, Princeton, Yale, MIT, Columbia, Brown, Georgetown ve Stanford gibi Amerika nın ileri gelen okulları olmakla beraber, başvuru alımları bu okulların öğrencileriyle sınırlı tutulmayacaktır. Program, öğrencilerin Türkiye de oldukları kış ve yaz aylarında birer haftasonu boyunca gerçekleşecek seminerler olarak tasarlanmıştır. Program, öğrencileri uluslararası ve global ilişkilere dayalı konuları akılcı ve yapıcı bir üslupla özgürce tartışabilecekleri ve analitik bir şekilde sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak için oluşturulmuştur. Amaç, gençlerin uzun vadeli, yani senelik perspektifte izdüşümleri olabilecek konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup, bu konuları çeşitli açılardan inceledikten sonra, nesnel bir senteze ulaşmalarını teşvik etmektir. GIF Young Scholars Abroad, GIF in benimsediği farklı düşüncelerin uyum içinde varolduğu ve yaratıcı bir şekilde harmanlandığı tartışma kültürünü gençlerimize aşılayıp, böylece bu kültürü daha da ileri taşımayı hedeflemektedir. Program, yurtdışında okuyan gençleri GIF in düşünme ve tartışma süreçlerine dahil etmeyi ve ileride küresel meseleler ile ilgilenen ve yenilikçi politika önerileri sunabilen GIF elçileri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda düzenlenecek olan toplantılarda, öğrenciler, uluslararası platformlarda Türkiye yi temsil etmiş siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, silahlı kuvvetler mensubu, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş adamı, iş kadını ve bürokratlardan meydana gelen GIF üyelerinden dünya meselelerini dinleme şansını elde edeceklerdir. Böylece, öğrenciler konular hakkında Türkiye de ve dünyada olayların şekillenmesinde birebir rol oynamış ve hala oynamakta olan liderler ile fikir alışverişinde bulunma, sorularını yöneltme ve de bu liderlerin tecrübelerinden yararlanma fırsatını elde edeceklerdir. Programa katılan öğrenciler, çok önemli bir politika platformuna ve fikir topluluğuna dahil olmanın yanı sıra, program süresince uluslararası düzeyde başarı kazanmış lider ve uzmanların katıldığı bazı GIF etkinliklerine de davet edileceklerdir. GIF olarak Young Scholars Abroad yoluyla, yurt dışındaki yetenekli Türk öğrencilere ulaşıp kendileriyle ülke ve dünya meseleleri üzerinde beraber düşünerek, çözüm yolunda beraber hareket edebileceğimiz bir geleceğin altyapısını oluşturmayı arzulamaktayız

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek

Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek 8 Haziran 2010 TS/BAS-BÜL/10-49 Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek Toplantının gala yemeğine Cumhurbaşkanı Abdullah

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI

RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI RAPOR NO:73 HAZİRAN 2017 BİLGESAM YAYINLARI Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Rusya Dış ve Güvenlik Politikalarının

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

Gönüllü, Bağımsız, Etkili

Gönüllü, Bağımsız, Etkili Gönüllü, Bağımsız, Etkili TÜSİAD Hakkında 1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kısaca GİF 2. Yönetim Kurulu Bașkanı nın Mesajı 5. Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı nın Mesajı 6. Dernek Organları 8.

İÇİNDEKİLER. Kısaca GİF 2. Yönetim Kurulu Bașkanı nın Mesajı 5. Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı nın Mesajı 6. Dernek Organları 8. İÇİNDEKİLER Kısaca GİF 2 Yönetim Kurulu Bașkanı nın Mesajı 5 Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı nın Mesajı 6 Dernek Organları 8 Hedefler 12 Çalıșma Grupları (Task Forces) 14 Seçkin Konușmacılar Serisi 24

Detaylı

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu

Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu www.munbit.org Tanıtım Dosyası 02 Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu MÜNBİT, dünyayı değiştireceğine inanan, engelleri aşacağını bilen,

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ. Çağrı Merkezi: 0850 302 67 95

NİSAN AYI BÜLTENİ. Çağrı Merkezi: 0850 302 67 95 NİSAN AYI BÜLTENİ 30 NİSAN 2014 GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEGİ GENEL MERKEZİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cad.(Dereboyu Cad.) Alaca İş Merkezi 39/8 Şişli, İstanbul Çağrı Merkezi: 0850 302

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

JEOPOLĠTĠK ANALĠZ KURULUġU STRATFOR KOORDĠNASYONUNDA KÜRESEL ENERJĠ STRATEJĠLERĠ SĠMÜLASYONU: TÜRKĠYE NĠN GELECEK ON YILI

JEOPOLĠTĠK ANALĠZ KURULUġU STRATFOR KOORDĠNASYONUNDA KÜRESEL ENERJĠ STRATEJĠLERĠ SĠMÜLASYONU: TÜRKĠYE NĠN GELECEK ON YILI 4 Ekim 2011 TS/BAS-BÜL/11-82 JEOPOLĠTĠK ANALĠZ KURULUġU STRATFOR KOORDĠNASYONUNDA KÜRESEL ENERJĠ STRATEJĠLERĠ SĠMÜLASYONU: TÜRKĠYE NĠN GELECEK ON YILI TÜSİAD, 40. yılında Türkiye nin geçmiş 40 yılının

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 6. Hafta (7 14 Şubat 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 6. Hafta (7 14 Şubat 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 6. Hafta (7 14 Şubat 2010) 7 ŞUBAT 2010, PAZAR 17:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ Bu yıl 2.'si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Etkinlikleri muhteşem bir açılışa tanıklık etti. Geçen yıl 3 gün süren etkinliklere 15 binden fazla katılımcı ilgi gösterirken,

Detaylı

Sn. Rona Yırcalı DEĞERLİ MİSAFİRLER,

Sn. Rona Yırcalı DEĞERLİ MİSAFİRLER, TOBB VE DEİK İN DEĞERLİ BAŞKANI SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, DUTİV- DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI VAKFI BAŞKANI SAYIN ERTUĞRUL ÖNEN, DÜNYA TÜRK İŞ DÜNYASININ VE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN KIYMETLİ TEMSİLCİLERİ, SAYIN

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) 24 MAYIS 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (29 Mayıs 6 Haziran 2010) 29 MAYIS 2010, CUMARTESİ 11:00 Devlet Bakanı ve

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Burs Programı. Burs Programı

Burs Programı. Burs Programı Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 14-15 MART 2013 JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR 9 Eylül 2011 TS/BAS-BÜL/11-70 TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR Uluslararası emtia fiyatlarındaki hareketlilik küresel düzeyde belirsizliği

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET DOKTORA PROGRAMI Uluslararası Ticaret Doktora Programı, ülkemizde bu alanda doktora düzeyindeki eğitim-öğretim açığını kapatmak üzere açılmış olup, 2014-2015

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI İstanbul Enstitüsü Hakkında İstanbul Enstitüsü, toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek amacıyla yüksek kaliteli, nesnel ve derinlemesine

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 18 Şubat 2016, İstanbul Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Bahıt Sultanov; KAZNEX INVEST Başkanı Sayın

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı