Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur. Tek torna tezgahý ile 1955 yýlýnda baþlayan üretim, 1979 yýlýnda ikinci jenerasyonun devreye girmesi ile beraber geliþme ve büyüme sürecine girmiþtir. ÞAFAK MAKÝNA A.Þ yýlýnda Ýstanbul Samandýra daki m² kapalý alan üzerine kurulmuþ yeni fabrikasýna taþýnarak entegre bir tesis haline gelmiþtir.

3 SATIÞ Uzman ve eðitimli satýþ kadromuz müþterilerimize dünyadaki rekabet koþularýný göz önünde bulundurarak en uygun çözüm alternatifleri sunmaktadýr. ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME Deneyimli AR-GE ekibimiz en yeni CAD ve Analiz Programlarýndan faydalarak müþteri beklentilerini karþýlayan makineleri, otomasyon çözümleri,özel takýmlarý ve test cihazlarýný tasarlamaktadýr. Þafak Makina, elektronik, hareket kontrol kartlarý ve yazýlýmlarýný kendi bünyesinde gerçekleþtirerek komple çözümler sunan Türkiye deki tek firmadýr. Firmamýzýn gerçekleþtirdiði makine projelerini ülkemizin güzide üniversiteleri denetlemekte ve Türk Hükümeti tarafýndan desteklenmektedir Müþteri odaklý tasarýmlarýmýz, Avrupa Güvenlik Þartnamelerine (CE mark) uygundur.

4 ÜRETÝM Makina parçalarýmýz CNC tezgahlarda yüksek hassasiyetle üretilmekte ve kendi kaplama ve boyama tesislerimizde son iþlemleri yapýlmaktadýr. KALÝTE KONTROL Firmamýzda üretilen tüm ürünler TS sistem beklentileri doðrultusunda kontrolleri, testleri ve yetenek çalýþmalarý tamamlanarak müþterilerimize sevk edilmektedir.

5 SERVÝS Ekibimiz, üretiminizin aksamamasý için en hýzlý aksiyonlarý gerçekleþtirecek kabiliyet ve esnekliktedir. LOJÝSTÝK Yedek parça talepleriniz anýnda geniþ yedek parça depomuzdan en hýzlý þekilde sizlere ulaþtýrýlmaktadýr

6 CNC BORU BÜKME TEZGAHLARININ ÖZELLÝKLERÝ» Dokunmatik LCD ekran» Flash Disk ile rahat back-up alma imkaný» Pentium tabanli, yüksek iþlem güçlü bilgisayar» 80 GB kayýt kapasitesi» Yüksek mukavemetli rijit gövde ve mekanik parçalar» Bosch Rexroth hidrolik sistem» Ýlerleme ve döndürme eksenlerinde yüksek torklu servo motorlar» Hýz ayarlý, hassas hidrolik tahrikli büküm sistemi» Bosch Rexroth veya %100 þafak makýna tasarim ve üretimi kontrol sistemi alternatifleri» Rahat kullanýmlý operatör menüleri» Türkçe, Almanca, Ýngilizce dil seçenekleri» XYZ-YBC koordinat ile program oluþturabilme, koordinatlar arasýnda dönüþüm» Komut bazýnda program satýrlarýný görebilme, deðiþiklik yapabilme imkani» Program içinde ilerleme, döndürme ve büküm hýzlarýný her operasyon için ayarlayabilme» Programýn çalýþýrken iþlem yapýlan satýrýn takip edilebilmesi» Otomatik veya adým adým çalýþtýrma imkaný ve eðer istenirse program içinde bir moddan diðerine geçiþ imkaný» Tüm hidrolik ve servo hareketlerin manual kontrol edilebilmesi» Ýstenirse ilerme ve döndürme hareketlerini birlikte yaptýrabilme» Destek ve mengenenin yarým aç ve/veya birlikte hareketinin kontrolü ile operasyon süresinden tasarruf» Malafalý malafasýz çalýþma imkaný» Malafasýz çalýþmada sýnýrsýz boru boyu ile çalýþma imkani» Çift el butonu çalýþma düzeneði ile saðlanan yüksek operatör emniyeti» Ýsteðe baðlý sol bükümlü makine temini» Sorunsuz yedek parça temini» Güvenlik noktalarý tanýmlarý sayesinde emniyetli üretim» DES CNC servis ve eðitim güvencesi

7 CNC B25 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Hassasiyetler Ölçüler Program Sayýsý Bükme Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýlerleme (mm/sn) Döndürme ( /sn) Bükme ( ) Ýlerleme (mm) Döndürme ( ) En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) 7,5 Ø25x ± 0,

8 CNC B42 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Hassasiyetler Ölçüler Program Sayýsý Bükme Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýlerleme (mm/sn) Döndürme ( /sn) Bükme ( ) Ýlerleme (mm) Döndürme ( ) En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) 15 Ø42x ± 0,

9 CNC BR3 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Hassasiyetler Ölçüler Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýlerleme (mm/sn) Döndürme ( /sn) Bükme ( ) Ýlerleme (mm) Döndürme ( ) En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) B25BR3 7,5 Ø25x ± 0, B42BR3 7,5 Ø 42x ± 0,

10 CNC B65 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Hassasiyetler Ölçüler Program Sayýsý Bükme Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýlerleme (mm/sn) Döndürme ( /sn) Bükme ( ) Ýlerleme (mm) Döndürme ( ) En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) 18,5 Ø65x ± 0,

11 CNC B80 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Hassasiyetler Ölçüler Program Sayýsý Bükme Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýlerleme (mm/sn) Döndürme ( /sn) Bükme ( ) Ýlerleme (mm) Döndürme ( ) En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) 22 Ø80x ± 0,

12 NC B25 NC B42 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) NC B25 7,5 Ø25x2 NC B42 15 Ø42x3 Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýsteðe göre 1000 mm (Standart) Ýsteðe göre 1000 mm (Standart) 90 Hassasiyetler Bükme ( ) En (mm) 950 Ölçüler * Boy (mm) Yükseklik (mm) Program Sayýsý (Bosch & Rexroth) Bükme Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) * Standart ölçüdür. Ýsteðe göre üretilebilir

13 NC B65 NC B80 Hidrolik Motor Gücü (kw) Maks. B üküm Çapý (mm) NC B65 18,5 Ø65x4 NC B80 22 Ø80x4 Maks. Büküm Radyüsü (mm) Maks. Büküm Açýsý Maks. Besleme Uzunluðu (mm) Eksen Hýzlarý Malafasýz Malafalý Bükme ( /sn) Ýsteðe göre 1000 mm (Standart) Ýsteðe göre 1000 mm (Standart) 65 Hassasiyetler Bükme ( ) En (mm) Ölçüler * Boy (mm) Yükseklik (mm) Program Sayýsý (Bosch & Rexroth) Bükme Program Sayýsý Aðýrlýk (Kg) * Standart ölçüdür. Ýsteðe göre üretilebilir

14 BORU UÇ ÞEKÝLLENDÝRME H32 2V - H42 2V - H65 2V Hidrolik Motor Gücü (Kw) Maksimum Boru Çapý (mm) Maksimum Basýnç (Bar) Tek Vuruþ Süresi (sn) Çift Vuruþ Süresi (sn) Ayarlanabilir Boy Aralýðý Sayaç (ileri / geri) PLC Kontrol Otomatik / Manual Çalýþma Ýmkaný Pedallý / Dayamalý Çalýþma Ýmkaný Bosch & Rexroth Hidrolik Sistem Özel Döküm Alaþýmlý Mono Blok Gövde Stabil Kýzýl Yataklar Aðýrlýk (Kg) Ölçüler En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) H32 2V 7,5 Ø32x1.5 (Çelik Boru 160 2,5 4,5 Þafak, B&R* H42 2V 5,5 Ø42x Þafak, B&R* Þafak, B&R* Çift Pompa H65 2V 7,5 Ø65x3 (Steel Tube) Çift Pompa B&R* Bosch & Rexroth

15 BORU UÇ ÞEKÝLLENDÝRME H42 4V - H65 4V Hidrolik Motor Gücü (kw) Maksimum Boru Çapý (mm) Maksimum Basýnç (Bar) Tek Vuruþ Süresi (sn) Çift Vuruþ Süresi (sn) Dört Vuruþ Süresi (sn) Ayarlanabilir Boy Aralýðý Sayaç (ileri / geri) PLC Kontrol Otomatik / Manual Çalýþma Ýmkaný Pedallý / Dayamalý Çalýþma Ýmkaný Servo Motorlu Taret Bosch & Rexroth Hidrolik Sistem Özel Döküm Alaþýmlý Mono Blok Gövde Stabil Kýzýl Yataklar En (mm) 5,5 Ø42x H42 4V Þafak, B&R Çift Pompa H65 4V 7,5 Ø65x Þafak, B&R Çift Pompa Ölçüler Boy (mm) Yükseklik (mm) Aðýrlýk (Kg)

16 ÖZEL TEST CÝHAZLARI 1 Dizel Motor Banjo Rakor SýzdýrmazlýkTesti (Bosch GmbH) 2 Hidrolik Yüksek Basýnç Sýzdýrmazlýk Testi (Isuzu Türkiye)

17 3 Hava Filtresi Pnömatik Testi (Ford Motor Co.) 4 Turbo Yað Besleme Hidrolik Testi (Ford Motor Co.)

18 OTOMASYON ÇÖZÜMLERÝ Yalýn üretim çerçevesinde yüksek adetli üretimlerinizde minimum çalýþanla yüksek verimliliðe ulaþmak için otomasyon çözümleri sunmaktayýz.

19 ÖZEL TAKIM ÝMALATI Ürününüze özel takým tasarýmý ve imalatý gerçekleþtirmekteyiz.

20 ÞAFAK MAKÝNA YEDEK PARÇA SAN. ve TÝC. A.Þ. Tem Yanyolu, Müminler Caddesi, No.105 Kartal Sapaðý, Samandýra, Kartal - ÝSTANBUL - TR Merkez: Tel : Pbx Fax : Servis: Tel : Pbx (dahili: ) Fax : Satýþ: DES CNC LTD. ÞTÝ. Tel : Pbx (dahili: ) Fax :

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi SAC İŞLEME MAKİNELERİ. yenilikçi teknolojiler. Evolution II. Hibrit Abkant Pres

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi SAC İŞLEME MAKİNELERİ. yenilikçi teknolojiler. Evolution II. Hibrit Abkant Pres Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi SAC İŞLEME MAKİNELERİ yenilikçi teknolojiler. Evolution II Hibrit Abkant Pres H YARIM ASRI GERİDE BIRAKAN ERMAKSAN, GELECEĞE EMİN ADIMLARLA

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWER-BEND PRO. 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWER-BEND PRO. 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWERBEND PRO 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres PB Yarım asrı geride bırakan Ermaksan, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Gururla dolu 49

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

En fazla işlevsellik, en iyi fiyatlar!

En fazla işlevsellik, en iyi fiyatlar! Müşteriler ve ilgili okuyucular için dmg morı dergisi journal dergisi sayı 1 2015 37 nº 1 2015 ECOLINE torna teknolojisi: ecoturn ECOLINE frezeleme teknolojisi: ecomill, ecomill V ve MILLTAP Tüm ECOLINE

Detaylı

siskon endüstriyel otomasyon sistemleri

siskon endüstriyel otomasyon sistemleri Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti., fabrikalar ve makineler için otomasyon sistemleri kurmak, endüstriyel otomasyon yazýlýmlarý geliþtirmek ve mühendislik hizmetleri vermek

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor.

Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor. BUGÜN YARIN DAİMA Yönetim Merkezi & Ataevler Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor. Üretim teknolojileri sektöründe dünyanın en modern üretim tesislerinden birine sahip olması, 3

Detaylı

Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor.

Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor. BUGÜN YARIN DAİMA Yönetim Merkezi & Ataevler Durmazlar 195 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor. Üretim teknolojileri sektöründe dünyanın en modern üretim tesislerinden birine sahip olması, 3 ayrı

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi. ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

HAREKET. KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi

HAREKET. KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi HAREKET KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi İçindekiler 01 HKTM 02 Hizmet Kalitemiz 03 Tasarım, Ar-Ge, Üretim 04 Özel Makinalar 05 Otomasyon / Referanslar 06 Hidrolik / Referanslar 07 Temsilciliklerimiz 02 Hizmet

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı