EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com"

Transkript

1 EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU

2 EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde, 15 yýlý aþan tecrübeli kadrosu ile öncelikle plastik enjeksiyon sektörüne hizmet vermektedir. Bu sektörde yurt içinde ve yurt dýþýnda sayýsýz yerli ve yabancý Plastik Enjeksiyon ve þiþirme makinelerinin kontrol sistemlerini yenileyen ve hala yenilemeye devam eden firmamýz bu alanda kendini kanýtlamýþ ve aranan firma olmayý baþarmýþtýr. Plastik enjeksiyon sektöründe kendini sürekli yenileyen ve çaðýn gereklerini yerine getirme isteði ile çalýþan firmamýz, her geçen gün daha profesyonel, daha çözüm odaklý ve daha hýzlý hizmet vermektedir. Plastik enjeksiyon sektöründeki en önemli hizmetlerinden bir diðeride Devrim Nitelindeki Plastik Enjeksiyon Makinesi Enerji Tasarruf Uygulamasýdýr. Ezgi Elektronik müþterileri ile sürekli maddiyat deðil memnuniyet esaslý çalýþýr ve bunu kendine ilke edinmiþtir. Firmamýz sektöre yönelik birçok ürünü stoklarýnda bulundurarak müþterilerine en iyiyi en hýzlý þekilde ulaþtýrmaya çalýþýr.

3 Plastik Enjeksiyon ve Þiþirme Makinesi Enerji Tasarruf Sistemleri Tasarruf uygulamasý yaptýðýmýz bazý makineler!! Bu sistem makinenizin elektrik motorunun gerektiði zaman gerektiði kadar çalýþmasýný saðlar.!! Tüm uygulamalarda iþletme sorumlusu ile birlikte, makine baþýnda mühürlü dijital sayaçlar ile uygulama öncesi ve uygulama sonrasý ölçümleri yapýlýr ve tüketim raporu yetkiliye sunulur.!! Eðer ilk uygulama sonrasý makinede olumsuz bir çalýþma þekli görülmüþ ise peþinat iade edilir ve makine eski halinde teslim edilir. Mikro star Bilgisayar Plastik Enjeksiyon ve Þiþirme Makineleri Otomasyonu Mikrostar ; Plastik enjeksiyon, ve Plastik Þiþirme makinelerinde kullanýlan yerli üretim bir kontrol sistemidir. Sistem entegratörü, yetkili servisi ve bayisi olan firmamýz bu kontrol sistemi ile yurt içinde, yurt dýþýnda yerli ve yabancý bir çok makinenin kontrol sistemini yenilemiþtir. Özellikle yabancý makineleri olan plastik firmalarýnýn vazgeçilmez kurtarýcýsýdýr. Ýnanýlmaz kullaným kolaylýðý sunduðu gibi,yine firmamýzýn hizmeti olan Servis ve yedek parça sýkýntýsý da çektirmez. Bilindiði gibi birçok ülkede yerli ve özellikle yabancý eski teknolojiye sahip olan makineler, halen plastik sektöründe hizmet vermektedir.bu makinelerin üzerinde bulunan kontrol sistemleri arýzalandýðýnda gerek servis hizmeti gerekse parça temininde sýkýntý yaþanmaktadýr. Amacýmýz bu tip makinelerin elektrik,elektronik kontrol sistemlerini yenilemek ve daha teknolojik daha kullanýþlý ve en önemlisi problemsiz bir sistem kurmaktýr. Böylece tamamen problemden arýnan makineniz kýsa zamanda masrafýný amorti edecektir. Sýcak Yolluk Kontrol Üniteleri TEKNÝK ÖZELLÝKLER PID Kontrolü Auto Tuning Özelliði ( Sistem Parametrelerini hesaplama ) 1 C hassasiyetli Fe- Cons ( j Tipi )Tehrmokupllarda 750 C kadar çýkabilme özelliði On Off veya Tehrmokuplsuz çalýþma seçeneði (Oransal çalýþabilme) Ayarlanabilir Bekleme sýcalýðý modu Isý yüksek Isý Düþük ve Tehrmokupl kopuk sesli alarm çýkýþý seçeneði Her kanal için kalýba göre A hýzlý tip Siemens V-otomat sigorta Her kanal için kalýba göre Crouzet ve ya Conch a solid state röle Her kanal için On- Of butonu 'li paketlerde stok teslim Kompakt ve ergonomik dizayn Standart 3mt konnektörlü kablo

4 Novotechnik Lineer pozisyon ölçüm cetvelleri novotechnik Siedle Group Opkon Lineer pozisyon Ölçüm Cetvelleri LPT SERÝSÝ CETVELLER OPKON LPH SERÝSÝ CETVELLER LPC SERÝSÝ CETVELLER LPS SERÝSÝ CETVELLER Gefran Lineer Pozisyon Ölçüm Cetvelleri LT SERÝSÝ PK SERÝSÝ PC SERÝSÝ PY SERÝSÝ Oransal Valf Sürücü Kartý Piyasada bulunan basit mantýklý oransal valflerin tümünü çalýþtýrabilecek kapasitededir.plastik enjeksiyon, Hidrolik pres, hidrolik asansör uygulamalarýnda kullanýmý yaygýndýr. LCD Ekranlar Baþta Plastik Enjeksiyon makineleri olmak üzere, Tekstil ve bir çok alanda kullanýlabilen LCD Ekranlarýn çoðu stoklarýmýzda bulunmaktadýr. Stoklarýmýzda yoksa bile yurt dýþýndan kýsa sürede temin edilebilir.

5 Operataör Panel Leksan Ön Baskýlar ve Membrane Tuþ Takýmlarý Plastik Enjeksiyon Sektöründeki birçok makinenin membrane tuþ takýmlarý ve leksan ön baskýlarý stoklarýmýzda bulunur veya kýsa sürede orijinal kalitesinde yaptýrýlýr. Plastik Enjeksiyon sektöründeki birçok makinenin Isý kontrol röleleri (ssr) ürün düþtü sensörleri, itici, grup, redüktör sayýcý sensörleri, Tehrmokupllar stoklarýmýzda bulunmaktadýr. Pano içi Grup klemensler Pano montajý yapan firmalarý için inanýlmaz bir kolaylýktýr. Ray, etiket,durdurucu, gerektirmez montajý oldukça pratiktir. Bu modellerin 2,5x 24lü, 12 li, 8 li, 4 lü ve motor baðlantýlarý için yine 4 x 16 olan tipleri mevcuttur. Pano içi grup Transistör, Triak, Röle kartlarý ve 24V Güçkaynaklarý 2li 4 lü 8 li modelleri ile raya montaj, PNP ve ya NPN seçilebilme özelliði 24 volt ve 220 v valf bobinleri için röle ve triak kartlarý stoklarýmýzda bulunmaktadýr. Plastik Hammadde Yükleyici, Kurutucu, Kýrýcý ve Diðer Ekipmanlar.

6 EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Ýkitelli O.S.B. Demirciler San. Sit. C/5 Blok No. 258/B Ýkitelli Baþakþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE Tel.: Fax.:

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

HAREKET. KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi

HAREKET. KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi HAREKET KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi İçindekiler 01 HKTM 02 Hizmet Kalitemiz 03 Tasarım, Ar-Ge, Üretim 04 Özel Makinalar 05 Otomasyon / Referanslar 06 Hidrolik / Referanslar 07 Temsilciliklerimiz 02 Hizmet

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

İz Bırakan Üstün Avantajlarımız

İz Bırakan Üstün Avantajlarımız The Passionate Pursuit of Perfection www.shuangma-machinery.com SERVO PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ İz Bırakan Üstün Avantajlarımız Ningbo Shuangma Makine Endüstri Ltd Şti nin tamamı Chenglu Group a ait

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 14

ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI AMAÇ ELEKTRİK - ELEKTRONİK Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** *Elektrik Eğitimi, Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli **Enerji

Detaylı

Ebmpapst: Radipac serisi EC plug fanlar

Ebmpapst: Radipac serisi EC plug fanlar Ebmpapst: Radipac serisi EC plug fanlar Ebmpapst kurulduğu günden bu yana benimsediği Greentech felsefesi ile geliştirilen her yeni ürünün bir önceki ürüne göre daha enerji verimli, daha ekonomik, çevre

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON Günümüzde de üretim endüstrisinin yeni tanımı Endustri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım esas itibarıyla endüstriyel üretimimin tarihsel bir süreç içindeki

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

SDT 170 : GÜVENİRLİLİK VE ESNEKLİK

SDT 170 : GÜVENİRLİLİK VE ESNEKLİK SDT 170 : GÜVENİRLİLİK VE ESNEKLİK Kestirimci bakımda, hava vb. kaçakların tespitinde ve her türlü sızdırmazlık testlerinde kesin ve güvenilir sonuçlar verir. ETKİLİ, KESİN VE TAMAMEN ESNEK SDT 170 sanayide

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Beckhoff un ürettiği yeni XTS sürücü sistemi (extended Transport System) makine mühendisliğine yeni bir özgürlük yelpazesi sunuyor. Denenmiş ve test

Detaylı