Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi"

Transkript

1 Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), ss , Aralık 2012 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 27(2), pp , December 2012 Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi Salih KESKİN *1, Mustafa LAMAN 2 1 D.Ü., Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana Özet Bu çalışmada, atık lastik parçacıklarının kumun kayma mukavemeti özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada, kum numuneler hacimce değişik yüzdelerdeki lastik parçacıklarıyla karıştırılmış ve lastik-kum karışımları üzerinde farklı normal gerilmeler altında kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen kesme kutusu deneylerinden, kum numunelerin, lastik parçacıkları ile belli oranlarda karıştırılması durumunda kayma mukavemeti özelliklerinin önemli ölçüde iyileştirilebileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Atık Lastik, Kum, Kayma Mukavemeti, Laboratuar Laboratory Investigation of Shear Strength of Waste Tire-Sand Mixtures Abstract In this study, the effect of tire shreds on the shear strength properties of sand was investigated. In the study, sand samples were mixed with various percentages of tire shreds and direct shear tests were performed under different normal stresses. Based on the test results, it was seen that, the shear strength properties of sand can be improved significantly by mixing the sand samples with certain percentages of tire shreds. Keywords: Waste tire, Sand, Shear strength, Laboratory. * Yazışmaların yapılacağı yazar: Salih KESKİN, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır. Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık

2 Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi 1. GİRİŞ Günümüzde, gerek nüfus artışı gerekse endüstrinin gelişmesine paralel olarak, ihtiyaçlar neticesinde üretim sırasında ve kullanım sonrasında önemli miktarlarda cüruf, uçucu kül, plastik atıkları, cam kırıkları, atık araç lastikleri vb. atık malzemeler oluşmaktadır. Oluşan bu atık malzemelerin güvenli bir şekilde depolanması gittikçe daha zor ve pahalı bir işlem gerektirmekte ve çevre kirliliği dahil büyük sorunlara yol açmaktadır. Son yıllarda, atık malzemelerin değerlendirilip yeni ürünlerin elde edilmesi veya mevcut ürünlerde katkı malzemesi olarak kullanılabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Atık malzeme ve yan ürünlerin değerlendirilmesi, kısıtlı olan doğal malzemelerin kullanımını azaltmakta, atık malzemelere ekonomik bir değer kazandırmakta ve bu malzemelerin depolanması durumunda çevrede oluşacak problemleri aza indirmektedir. Bu nedenle endüstriyel atıkların çeşitli kullanım alanlarında değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. Dünya üzerinde otomobil kullanımının oldukça yaygın hale gelmesinin bir sonucu olarak her yıl artan miktarda atık lastik oluşmaktadır. Bütün haldeki bu atık lastiklerin çok boşluklu olması, sıkıştırılmalarının zor olması ve ayrışmalarının uzun yıllar alması nedeniyle katı atık depo alanlarında depolanmaları tercih edilmemektedir [1]. Atık lastiklerin açık alanlarda depolandıkları durumlarda en önemli tehlike kontrolsüz yangınlara sebep olmalarıdır. Bu yangınların, ortaya çıkan yüksek ısı ve yoğun dumandan dolayı kontrol altına alınması ve söndürülmesi oldukça güçtür. Yüksek yağ içerikleri nedeniyle, lastik yangınları aylarca sürebilmekte, zehirli gazlar açığa çıkmakta, toprak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı atık lastiklerin geri kazanım yöntemleri çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır. Lastik malzemesi, yağlar ve çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşmaktadır. Atık lastikler bütün olarak, kesilmiş, parçalanmış halde lastik kırıntısı veya öğütülmüş, granül hale getirilmiş ve toz kauçuk ürünü olarak kullanılabilmektedirler. Kesilmiş lastikler kesme makineleriyle, iki eşit parçaya veya lastiğin yere temas eden kısmının yan kenarından ayrılmasıyla elde edilirler. Parçalanmış lastikler, çeşitli işlemlerden geçirilerek gereksinim duyulan boyutlara küçültülmektedirler. Öğütülmüş lastikler ise, atık lastiklerin istenilen boyutlarda öğütülmesiyle elde edilirler. Atık lastiklerin kullanım alanları bütün halden işlenmiş hale kadar çeşitlilik göstermektedir. Atık lastikler bütün olarak, Deniz kıyılarında gemi yanaşma noktaları ve dalga kırıcı olarak Oyun parklarında Birbirlerine bağlanarak erozyon kontrolünde Otoyollarda çarpma bariyerleri şeklinde kullanılmaktadırlar [2]. İşlenmiş (parçalanmış) atık lastikler inşaat mühendisliği uygulamalarında, Zemin tabakasında konsolidasyon oturmalarını azaltmak ve genel stabiliteyi arttırmak amacıyla hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak [3], Zeminlerde donma derinliğini azaltmak amacıyla ısı yalıtımı olarak, Boşluklu yapılarından dolayı drenaj tabakası olarak, Dayanma yapılarında yanal basınçları azaltmak amacıyla kullanılmaktadırlar [4]. Atık lastik parçacıklarının dolgu ve dayanma yapılarında hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak kullanılması durumunda sağlanacak avantajlar ise, İnşa Aşaması: Hafif ağırlık, serbest drenaj, düşük toprak basıncı değeri, iyi ısı yalıtımı ve dayanıklılık, Çevresel: Atık lastiklerin depolama sorununu azaltması ve depo alanı için kullanılacak araziden tasarruf edilmesi, Ekonomik: Düşük maliyet, doğal kaynakların korunması, atık yönetim maliyetinin azaltılması şeklinde sıralanabilir [2]. Yumuşak zeminler üzerine inşa edilen dolgularda stabilite problemleri oluşmaktadır. Sıkışabilir zeminler üzerine inşa edilen yolarda ise stabilite ve oturma problemleri kritik olmaktadır. Yol inşaatlarında birçok noktada klasik dolgu malzemesi yerine hafif ağırlıklı lastik parçacıklarının kullanılması durumunda yol yapısının ağırlığı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Atık lastiklerin dayanıklılık, mukavemet, esneklik ve yüksek sürtünme direnci 28 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık 2012

3 Salih KESKİN ve Mustafa LAMAN gibi özellikleri otoyol dolgularının tasarımında önemli parametreler olarak öne çıkmaktadır. Fakat inşaat mühendisliği uygulamalarında atık lastik parçacıkları tek başına kullanılmaktan çok zeminle belli oranlarda karıştırıldıktan sonra kullanılmaktadır. Bu durum, atık lastiklerin sahip olduğu düşük kayma mukavemeti sonucu oluşabilecek geoteknik problemlerin önüne geçmektedir [3]. Atık lastik parçacıkları-zemin karışımları, birçok dolgu ve dayanma yapısında hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır [4, 5, 6, 7]. Bu çalışmalar, atık lastik-zemin karışımlarının düşük sıkışabilirlik ve yüksek kayma mukavemetine sahip olduğunu ve sadece atık lastik parçacıklarının kullanıldığı duruma göre daha iyi performans verdiğini göstermiştir. Bu çalışmada, atık lastik-kum karışımlarının kayma mukavemeti parametrelerinin belirlenmesi ve kumun mekanik özelliklerini iyileştirecek optimum değerlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, değişik yüzdelerde atık lastik parçacıklarıyla karıştırılmış lastik-kum karışımları üzerinde farklı normal gerilmeler altında kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmanın sonuçları değerlendirilerek gerekli öneriler yapılmıştır. 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Literatürde atık lastik-kum karışımlarının mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili birçok deneysel çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar genel olarak karışımın kayma mukavemet özellikleri üzerine yoğunlaşmış olmakla beraber, karışımın özgül ağırlık, hidrolik iletkenlik ve sıkışabilirlik özellikleri üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalar da bulunmaktadır. Literatürde, atık lastik-kum karışımlarının kayma mukavemeti davranışı ile ilgili mevcut çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. Humprey ve ark. [8] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, üç farklı tipte lastik parçacıkları üzerinde büyük ölçekli kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneylerde uzunlukları 72 mm den az olan lastik parçacıkları kullanılmıştır. Çalışma sonunda lastik parçacıklarının içsel sürtünme açısı değerlerinin 19-25, kohezyon değerlerinin ise, kPa arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca, lastik parçacıklarının, yumuşak zeminler üzerine inşa edilecek dolgularda, hafif ağırlıklı ve ortamın drenaj, ısı yalıtımı gibi özelliklerini iyileştirecek malzeme olarak uygulamalarda kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ahmed [9], farklı oranlardaki lastik parçacıklarıkum karışımları üzerinde üç eksenli basınç deneyleri gerçekleştirmiştir. Çalışma sonunda, ağırlıkça %40 lastik+%60 kum karışım oranında maksimum kayma mukavemet parametrelerinin elde edildiği görülmüştür. Foose ve ark. [10], lastik-kum karışımları üzerinde büyük ölçekli kesme kutusu deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Deneysel çalışmada, karışımın kayma mukavemetini etkileyen normal gerilme, birim hacim ağırlığı, lastik içeriği, lastik boyutu ve lastik yerleşimi parametreleri araştırılmıştır. Deneyler sonunda, lastik içeriği ve karışımın birim hacim ağırlığının kayma mukavemetini etkileyen en önemli parametreler olduğu görülmüştür. Çalışmada, %100 kum durumunda içsel sürtünme açısı değeri 34 iken, aynı birim hacim ağırlıkta hazırlanan lastik-kum karışımında içsel sürtünme açısı değerinin 67 ye kadar arttığı görülmüştür. Wu ve ark. [11], küçük boyutlu (<40mm uzunluğunda), beş farklı gradasyon ve şekil oranına sahip lastik parçacıklarının kayma mukavemet parametrelerini belirlemek amacıyla üç eksenli basınç deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonunda, lastik parçacıklarının 45 den 60 ye kadar değişen içsel sürtünme açısı değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Tatlisoz ve ark. [12], lastik parçacıkları, kum, kumlu silt, lastik-kum karışımı ve lastik-kumlu silt karışımları üzerinde büyük ölçekli kesme kutusu deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Deneyler sonunda, lastik-kum karışımında, lastik içeriğinin %30 değerine kadar kayma mukavemetinin arttığı daha fazla lastik içeriğinde ise, azaldığı görülmüştür. Lastik-kumlu silt karışımında ise içsel sürtünme açısı değerinin lastik içeriğinden bağımsız olduğu Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık

4 Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi fakat kohezyon değerinin artmasıyla kayma mukavemetinin arttığı anlaşılmıştır. Edincliler ve ark. [13], lastik-kum karışımlarının kayma mukavemetini araştırmak amacıyla büyük ölçekli kesme kutusu deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Karışım kuru halde ve ağırlıkça %10 lastik+%90 kum oranlarında hazırlanmıştır. Çalışmada, üniform, orta sıkılıkta ve birim hacim ağırlığı 15.3 kn/m 3 olan kum numuneler kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan lastik parçacıklarının maksimum boyutu 40mm dir. Lastik parçacıklarının birim hacim ağırlığı 5.1 kn/m 3, karışımın birim hacim ağırlığı ise, 13 kn/m 3 değerindedir. Çalışma sonunda karışımın ağırlıkça %10 lastik+%90 kum oranlarında hazırlanması durumunda içsel sürtünme açısı değerinin 22 den 33 ye arttığı görülmüştür. Zornberg ve ark. [3] tarafından, %100 lastik, %100 kum ve belli oranlarda hazırlanan lastik-kum karışımları üzerinde optimum lastik içeriği ve şekil oranını belirlemek amacıyla büyük ölçekli üç eksenli basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonunda, lastik içeriğinin artmasıyla karışımın kayma mukavemetinin arttığı ve karışım oranının %35 lastik+%65 kum olması durumunda maksimum değere ulaştığı görülmüştür. Ghazavi ve Sakhi [14] tarafından, farklı lastik boyutlarında, şekil oranlarında ve içeriklerinde hazırlanan lastik-kum karışımları üzerinde büyük ölçekli kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, kompaksiyon, normal gerilme, lastik içeriği ve lastik boyutlarının, karışımın kayma mukavemetini etkileyen parametreler olduğu ve %50 lastik içeriğinde içsel sürtünme açısı değerinin 67 ye kadar arttırılabildiği görülmüştür. Attom [15], üç farklı granülometriye sahip kum numuneler ile ağırlıkça %10, 20, 30 ve 40 oranlarındaki lastik parçacıklarını karışım haline getirmiş ve karışım üzerinde kesme kutusu deneyleri gerçekleştirmiştir. Çalışma sonunda, lastik içeriğinin artmasıyla kayma mukavemet değerlerinin arttığı görülmüştür. Çetin ve ark. [16] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kaba ve ince boyutlarda öğütülmüş lastik parçacıkları, kohezyonlu zemin numuneleri ile karıştırılmış ve elde edilen karışımların geoteknik özellikleri laboratuar deneyleri (endeks, permeabilite, kesme kutusu ve kompaksiyon) ile incelenerek, hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışma sonunda, %20 kaba veya %30 ince lastik parçacıklarıyla hazırlanan karışımlarda yüksek kayma mukavemeti değerlerinin elde edildiği ve hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği görülmüştür. Literatür çalışması, lastik parçacıklarının, kumun mekanik özelliklerini iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, kum içerisine lastik parçacıklarının yerleştirilmesinin, kum malzemeye bir donatı etkisi kazandırdığı ve lastik içeriği, şekil oranı, kompaksiyon ve normal gerilme değerlerinin, karışımın kayma mukavemetini etkileyen önemli parametreler olduğu görülmüştür. 3. DENEYSEL ÇALIŞMA Deneysel çalışmada, Çakıt dere yatağından getirilen kum numuneler, atık lastik parçacıklarıyla belli oranlarda karıştırılarak, lastik parçacıklarının, kumun kayma mukavemeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kum numuneler üzerinde gerçekleştirilen elek analizi sonucunda zemin sınıfı, birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine (USCS) göre kötü derecelenmiş ince ve temiz kum (SP) olarak belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan atık lastik parçacıkları, Adana Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyette bulunan bir lastik kaplama tesisinden temin edilmiştir. Lastik parçacıkları, atık otomobil lastiklerinin çelik liflerinden ayrılarak, belli boyutlarda öğütülmesiyle elde edilmiştir. Lastik parçacıklarının boyları yaklaşık mm, genişlikleri ise yaklaşık 2-4 mm arasında değişmektedir (Şekil 1). Lastik parçacıkları-kum karışımı belli bir sıkılık değerinde, D r =%65, deneye tabi tutulmuştur. Karışımın istenilen sıkılık değerinde hazırlanması için, kum numunelerin ve lastik parçacıklarının minimum ve maksimum kuru birim hacim ağırlıkları (γ kmin ve γ kmaks ) belirlenmiştir. Deney kumunun, minimum ve maksimum kuru birim hacim ağırlıklarını belirlemek amacıyla 30 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık 2012

5 Salih KESKİN ve Mustafa LAMAN Şekil 1. Öğütülmüş atık lastik parçacıkları mm genişliğinde ve 70mm yüksekliğinde (v=16800cm 3 ) bir kap içerisinde rölatif sıkılık deneyleri yapılmıştır. Lastik parçacıklarının γ kmin ve γ kmaks değerleri belirlenirken ise, lastik parçacıkları üzerinde, standart proktor deney kalıbı ve tokmağı kullanılarak bir seri deney gerçekleştirilmiştir. γ kmin değeri belirlenirken, parçacıklar, kalıp içerisine herhangi bir sıkıştırma işlemine tabi tutulmadan, γ kmaks değeri belirlenirken ise, beş tabaka halinde ve tokmak her bir tabakaya yeterli sayıda düşürülmek suretiyle sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Deneyler, gevşek ve sıkı durumlar için beşer kez tekrarlanmış ve ortalamaları alınmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen birim hacim ağırlık değerleri Tablo 1 de verilmektedir. Deneysel çalışmada, lastik kum karışımlarının kayma mukavemetini araştırmak amacıyla, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuarı nda değişik lastik yüzdelerinde ( ) hazırlanan karışımlar üzerinde, farklı normal gerilmeler altında ( =30 kpa, 60 kpa ve 120 kpa) 6 6cm lik kesme kutusunda kesme deneyleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 2) [17]. Deneyler sonucunda en büyük kayma mukavemetini veren optimum karışım oranı belirlenmiştir. Karışımdaki lastik içeriğini hacim cinsinden ifade etmek için terimi kullanılmıştır. Vts (1) Vts Vs V ts : Lastik parçacıklarının hacmi V s : Kum hacmi Şekil 2. Karışımın kesme kutusuna yerleştirilmesi Tablo 1. Rölatif sıkılık deney sonuçları Rölatif Sıkılık Parametreleri Birim Lastik Kum Maks. Kuru Birim Hacim Ağırlığı (γ kmaks ) kn/m Min. Kuru Birim Hacim Ağırlığı (γ kmin ) kn/m D r =%65 için Kuru Birim Hacim Ağırlığı (γ k ) kn/m Tablo 2 de lastik-kum karışımı üzerinde, farklı normal gerilmeler altında gerçekleştirilen kesme kutusu deney programı görülmektedir. Deneylerde hacim cinsinden lastik yüzdesi, =%0, %5, %10, %15, %20, %30, %40 ve %50 olarak değişken alınmış ve karışım sıkılık derecesi D r =%65 olacak şekilde sabit tutulmuştur. Tablo 2. Kesme kutusu deney programı Deney No (%) (kpa) TS TS TS TS TS TS TS Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık

6 Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi t (kn/m 2 ) Tablo 2 nin dv. TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS :Lastik parçacıkları (Tire shreds) 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Şekil 3 ve Şekil 4 de sırasıyla, kesme kutusu deneylerinden elde edilen tipik kayma gerilmesişekil değiştirme (t-e) ve kırılma zarfı ( -t) eğrileri görülmektedir e (%) Şekil 3. Tipik t-e eğrisi (%100 kum) t (kn/m 2 ) y = x R 2 = (kn/m 2 ) Şekil 4. Tipik -t eğrisi (%100 kum) Atık lastik parçacıkları-kum karışımları üzerinde gerçekleştirilen kesme kutusu deneylerinden elde edilen kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı ( ) değerleri Tablo 3 de, kırılma zarfları ise toplu olarak Şekil 5 de görülmektedir. Tablo 3. Kesme kutusu deney sonuçları (D r =%65) Karışım c (kn/m 2 ) c=4.8 kn/m 2 =42.4 ( ) %100 kum %95 kum+%5 lastik %90 kum+%10 lastik %85 kum+%15 lastik %80 kum+%20 lastik %70 kum+%30 lastik %60 kum+%40 lastik %50 kum+%50 lastik Tablo 3 ve Şekil 5 den, kum numunelerin kayma mukavemetinin, hacimce belli oranlardaki lastik parçacıklarıyla karıştırılmaları halinde arttırılabileceği görülmüştür. Lastik içeriğinin %20 olması durumuna kadar karışımın kayma mukavemeti parametreleri, %100 kum durumuna göre elde edilen kayma mukavemeti 32 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık 2012

7 Kayma Gerilmesi, t (kn/m 2 ) Salih KESKİN ve Mustafa LAMAN parametrelerinden yüksek değer vermekte, daha fazla lastik içeriklerinde ise azalmaktadır. Kayma mukavemetindeki en büyük artış lastik içeriğinin 10% ve %15 olması durumlarında meydana gelmekte ve optimum değere ulaşmaktadır. Lastik içeriğinin %20 den daha fazla olması durumunda ise kayma mukavemeti, %100 kum durumunda elde edilen kayma mukavemeti parametrelerinden daha düşük çıkmaktadır %100 kum %95 kum+%5 lastik %90 kum+%10 lastik %85 kum+%15 lastik %80 kum+%20 lastik %70 kum+%30 lastik %60 kum+%40 lastik %50 kum+%50 lastik Normal Gerilme, (kn/m 2 ) Şekil 5. Kırılma zarfları Şekil 6 ve Şekil 7 de kesme kutusu deneylerinden elde edilen kayma mukavemet açısı, ve kohezyon, c değerleri grafik olarak gösterilmektedir. Şekil 6 dan değerlerinin, lastik içeriğinin %5 ve %10 olması durumlarında artış gösterdiği, %15 olması durumunda artış miktarının azaldığı ve %20 den daha büyük lastik içeriklerinde ise, %100 kum durumunda elde edilen değerlerden oldukça küçük olduğu görülmektedir. Şekil 7 den, c değerlerinin, tüm lastik içeriklerinde, %100 kum durumunda elde edilen değerlerden daha büyük olduğu görülmektedir. Karışımın kohezyon değeri, lastik içeriğinin artmasıyla önemli miktarlarda artmakta ve lastik içeriğinin %30 olması durumunda en büyük değerine ulaşmaktadır. Fakat kohezyonda meydana gelen bu artış, kayma mukavemet açısından farklı olarak tutarlı bir davranış sergilememekte ve %10 ile %20 lastik içeriklerinde, bir önceki karışım oranlarında elde edilen kohezyon değerlerinden daha küçük kohezyon değerleri vermektedir. Kayma mukavemetinde meydana gelen artış, kesme kutusu deneyi sırasında, karışımın, kayma bölgesindeki göçme davranışıyla açıklanabilir. Lastik parçacıkları karışımın kayma bölgesinde oluşan göçme yüzeyi üzerinde rastgele dağılmış ve yönlenmiş bir halde bulunmaktadırlar. Kayma başladığında, karışımdaki lastik parçacıkları, kum zemin ile etkileşime girmekte ve oluşan kaymaya karşı bir direnç göstermektedir. Yani lastik parçacıkları, donatıya benzer bir davranış göstermekte ve bu da kayma mukavemetinin artmasını sağlamaktadır. Daha fazla lastik içeriklerinde ise kum ile lastik parçacıkları arasındaki etkileşim efektif olarak gerçekleşememekte ve kayma mukavemetinde azalma meydana gelmektedir. 5. SONUÇLAR Bu çalışmada, kum numuneler atık lastik parçacıklarıyla değişik oranlarda karıştırılarak karışımın kayma mukavemet parametreleri belirlenmiştir. Atık lastik-kum karışımları üzerinde gerçekleştirilen kesme kutusu deneylerine göre, kum numunelerin, lastik parçacıkları ile belli oranlarda karıştırılması durumunda kayma mukavemeti özellikleri %10 lara varan oranlarda iyileştirilebilmektedir. Lastik-kum karışımlarında, lastik parçacıkları, zemin ile arasında oluşan sürtünme dirençleri nedeniyle donatı malzemesi gibi davranarak kumun kayma mukavemetini arttırmaktadır. Kesme kutusu deneylerinden, karışımdaki optimum lastik içeriği =%10 ile %15 arasında elde edilmektedir. Bu durumda karışımın kayma mukavemet açısı,, %100 kum durumuna göre yaklaşık %10 artmaktadır. Atık lastiklerin öğütülüp kum numuneler ile karıştırılması durumunda hem karışımın ağırlığının azaldığı hem de kayma mukavemetinin arttığı görülmüştür. Sonuç olarak, atık lastiklerin, kumun mekanik özelliklerini iyileştirmesi nedeniyle dolgu problemlerinde hafif dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği görülmüştür. Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık

8 Kohezyon, c (kn/m 2 ) Kayma Mukavemet Açısı, f ( ) Atık Lastik - Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi TEŞEKKÜR Hacimce Lastik Yüzdesi, (%) Şekil 6. - İlişkisi Hacimce Lastik Yüzdesi, (%) Şekil 7. c - İlişkisi Yazarlar, MMF2006D1 no lu Güçlendirilmiş Kumlu Şevlere Oturan Yüzeysel Temellerin Deneysel ve Teorik Analizi isimli projenin desteklenmesi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne teşekkür eder. 7. KAYNAKLAR 1. Gönüllü, M.T., Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Cilt:1, Birsen Yayinevi, 466s., Young, H.M., Sellasie, K., Zeroka, D., Sabris, G., Physical and Chemical Properties of Recycled Tire Shreds for Use in Construction, Journal of Environmental Engineering, ASCE, 129 (10): , Zornberg, J.G., Alexandre, R.C., Viratjandr, C., Behaviour of Tire Shred-Sand Mixtures, Canadian Geotechnical Journal, 41 (2): , Bosscher, P.J., Edil, T.B., Kuraoka, S., Design of Highway Embankments Using Tire Chips, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 123 (4): , Humphrey, D.N., Investigation of Exothermic Reaction in Tire Shred Fill Located on SR 100 in Ilwaco, Washington, Consulting Report to FHWA, US Department of Transportation, Humphrey, D.N., Kate, L.E., Five Year Study of the Effect of Tire TDA Placed Above the Water Table on Groundwater Quality, Transportation Research, Record 1714, Transportation Research Board, Washington, D.C., 18-24, Dickson, T.H., Dwyer, D.F., Humphrey, D.N., Prototypes Tire-Shred Embankment Construction, Transportation Research, Record 1755, TRB, National Research Council, Washington, D.C., , Humphrey, D.N., Sandford, T.C., Tire Shreds as Lightweight Subgrade Fill and Retaining Wall Backfill, In: Proceedings of the Symposium on Recovery and Effective Reuse of Discarded Materials and By-Products for Construction of Highway Facilities, Federal Highway Administration, Washington, DC, pp to 5 99, Ahmed, I., Laboratory Study on Properties of Rubber Soils, Report No. FHWA/IN/JHRP- 93/4, Purdue University, West Lafayette, Indianapolis, Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık 2012

9 Salih KESKİN ve Mustafa LAMAN 10. Foose G.J, Benson C.H., Bosscher P.J., Sand Reinforced with Shredded Waste Tires, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 122 (9): , Wu, W.Y., Benda, C.C., Cauley, R.F., Triaxial Determination of Shear Strength of Tire Chips, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 123 (5): , Tatlisoz, N., Edil, T.B., Benson C., Interaction Between Reinforcing Geosynthetics and Soil-Tire Chip Mixtures, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 124 (11): , Edincliler, A., Baykal, G., Dengili, K., Determination of Static and Dynamic Behaviour of Waste Materials, Resources, Conservation and Recycling, 42 (3): , Ghazavi, M., Sakhi, M.A., Optimization of Aspect Ratio of Waste Tire Shreds in Sand Shred Mixtures Using CBR Tests, Geotechnical Testing Journal, 28 (6):1 6, Attom, M.F., The Use of Shredded Waste Tires to Improve the Geotechnical Engineering Properties of Sands, Environmental Geology, 49: , Cetin, H., Fener, M., Gunaydın, O., Geotechnical Properties of Tire-Cohesive Clayey Soil Mixtures as a Fill Material, Engineering Geology, 88 (1 2): , Keskin, M.S., Güçlendirilmiş Kumlu Şevlere Oturan Yüzeysel Temellerin Deneysel ve Teorik Analizi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık

10 36 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 27(2), Aralık 2012

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 3 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon Türkiye 14 th National Clay Symposium,1 3 October 2009, KTU, Trabzon TR KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU Stabilization

Detaylı

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ISSN 1019-1011 ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

KATI ATIK DEPO ALANLARININ GEOTEKNİK TASARIMI

KATI ATIK DEPO ALANLARININ GEOTEKNİK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 223-230

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri

Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri 73 Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri Çiğdem TİPİ, Zülküf KAYA 2, Hacı Bekir KARA 3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri, TÜRKİYE 2,3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Sigma 30, 205-224, 2012

Sigma 30, 205-224, 2012 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi RECOVERY APPLICATIONS OF WASTE FOUNDRY SAND Sigma 30, 205-224, 2012 Hatice Merve BAŞAR *1,

Detaylı

Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY- MIXED CONCRETE

Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY- MIXED CONCRETE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY-

Detaylı

Koni Penetrasyon Deneyi ile Zeminlerin Karakterizasyonu. The Determination of Ground Properties by the Cone Penetration Test

Koni Penetrasyon Deneyi ile Zeminlerin Karakterizasyonu. The Determination of Ground Properties by the Cone Penetration Test Koni Penetrasyon Deneyi ile Zeminlerin Karakterizasyonu 1 *Ertan BOL, 1 Aşkın ÖZOCAK, 1 Sedat SERT 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet Zeminlerin

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi *

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2012 5931-5950, Yazı 377 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * Mehmet Rifat KAHYAOĞLU * Mutlu SEÇER ** Arif Ş. KAYALAR *** ÖZ

Detaylı

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ VE GÜÇLENDİRMESİ. Yrd. Doç. Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AD

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ VE GÜÇLENDİRMESİ. Yrd. Doç. Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AD ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ VE GÜÇLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AD ZM 14 (2010) (2012) ZM 12 (2008) ZM 10 (2004) ZM 8 (2000) (2000) Kum

Detaylı

Türkiye de SPT-N Değeri ile İnce Daneli Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti arasındaki İlişkiler *

Türkiye de SPT-N Değeri ile İnce Daneli Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti arasındaki İlişkiler * İMO Teknik Dergi, 2007 4229-4246, Yazı 279 Türkiye de SPT-N Değeri ile İnce Daneli Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti arasındaki İlişkiler * Osman SİVRİKAYA* Ergün TOĞROL** ÖZ Mühendislik uygulamalarında

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 4, No 3, 469-476, 009 Vol 4, No 3, 469-476, 009 LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Mehmet

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI Yüksek Lisans Tezi Salih AYÇİÇEK İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA

Detaylı

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 3, 2012, Sayfa 173-181 EPS Ara Dolgu Kullanımının Ankastre İstinat Duvarlarının Statik Davranışı Üzerindeki Etkileri Influence of EPS

Detaylı

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI Dr. İbrahim SÖNMEZ 1. GİRİŞ Atıkların hammadde gibi kullanılarak yeni bir maddeye dönüştürülmesine geri dönüşüm denir. Ekonomik zorluklarla

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1-2) - (2) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN - ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-2 VE AASHTO- YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Ertuğ, AYDIN * ve Eriş, UYGAR * * Doğu Akdeniz Üniv, İnşaat Müh. Böl., KKTC ÖZET Günümüzde sıkça karşılaşılan zemin sorunları arasında

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 37-42 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Bölgesinden Elde Edilen Bir Volkanik Agreganın Aşınma

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

FARKLI PENETRASYON DERECELERİNE SAHİP ASFALT ÇİMENTOLARININ KALICI DEFORMASYONA KARŞI DAYANIMLARININ VE İŞLENEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ

FARKLI PENETRASYON DERECELERİNE SAHİP ASFALT ÇİMENTOLARININ KALICI DEFORMASYONA KARŞI DAYANIMLARININ VE İŞLENEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ FARKLI PENETRASYON DERECELERİNE SAHİP ASFALT ÇİMENTOLARININ KALICI DEFORMASYONA KARŞI DAYANIMLARININ VE İŞLENEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ Necati KULOĞLU Mehmet YILMAZ Baha Vural KÖK Özet: Ülkemizde esnek

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı