Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Verilen teknik bilgiler sadece bilgi amaçl d r ve ilan edilmeden de iştirilebilir. Özel uygulamalar ve farkl yap lar için lütfen teknik ekibimize dan ş n z. All technical data is only informative and subject to change without notice. Please consult our technical staff for a variety of alternate constructions for specific applications.

3 çindekiler / Contents Hakk m zda / About Us Gemi Kablolar / Shipboard Cables Kauçuk / Rubber MGG... MGCG... 7 FMGCG... 9 Halojensiz / Halogen-free U-HF m... U-HFA m... U-HFA m EMC... U-HFAT m... 7 U-HFFRA m (Fire Resistant)... 9 U-HFFRAT m (Fire Resistant)... Diğer Türevler / Other Options... MGH MGCH... 7 FMGCH... 9 Halojensiz & Kauçuk / Halogen - Free & Rubber MGSGO... LMGSGO... FMGSGO... FMSGSGO... 7 PVC / PVC Ö.GYY... 9 LMKK... LFMKK... XLFMKK... Kauçuk Yal tkanl Kablolar / Rubber Insulated Cables H0N-D/H0N-E... 7 H0RR-F... 9 H0RN-F... H07RN-F... NSGAFÖU... (N)SHTÖU... 7 (N)TSXÖU... 9 (N)TSCGEWÖU... 6

4 Halojensiz Kablolar / Halogen-free Cables H07Z-R... 6 H07Z-K... 6 NHMH NHXMH NXH... 7 NXH FE NXCH... 7 NXRH NXRH FE Özel Kablolar / Special Cables Primer Pist Ayd nl. Kabl.-Tip B / Primary Airfield Lighting Cable-type B... 8 Primer Pist Ayd nl. Kabl.-Tip C / Primary Airfield Lighting Cable-type C... 8 Özel Primer Pist Ayd nl. Kabl. / Primary Airfield Lighting Cable-special... 8 Sekonder Pist Ayd nl. Kabl.-Tip B / Secondary Airfield Lighting Cable-type B Sekonder Pist Ayd nl. Kabl.-Tip C / Secondary Airfield Lighting Cable-type C FG7(O)R... 9 FG7(O)HR... 9 Askeri Amaçl Kablolar-Tesisat / Cables For Military Service-installation... 9 Askeri Amaçl Kablolar-WD-I/TT / Cables For Military Service-WD-I/TT Dinamit Ateşleme Kablosu / Dynamite Firing Cord Gazalt Kaynak Kablosu / Gas Carrying Welding Cable... 0 Enstruman ve Kontrol Kablolar / Instrumentation and Control Cables... 0 Katodik Koruma Kablosu / Cathodic Protection Cables... 0 Maden Kablolar / Mining Cables MGM 0/98 Madenci Baş Lamba Kablosu / Miner s Helmet Lamp Cable MGM 09/98 Ocakiçi Güç Kablosu / Power Cables For Mines MGM 0/98 Ocakiçi Telefon ve Sinyal Kablosu / Telephone & Signal Cables For Mines... MGM /98 Z rhl Konveyör Kablosu / Armoured Conveyor Cable... MGM /98 Z rhl Konveyör Kablosu / Armoured Conveyor Cable... MGM /98 Konveyör Kablosu / Conveyor Cable... 7 Teknik Veriler / Technical Datas AWG Dönüştürme Tablosu / AWG Conversion Table... 9 Sevk Makaras Ölçüleri / Delivery Drum Dimensions... Sevk Makaralar Sarma Kapasiteleri / Delivery Drum Winding Capacities... Harmonize Kablolar için Kodlama K lavuzu / Coding Guide For Harmonized Cables...

5 HAKKIMIZDA ÜN KA, alt yap s n geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyac olan ka t izoleli kablolar n üretimi için ATATÜRK ün direktifleri ile 96 y l nda kurulmuştur. Kuruluşunda stanbul Kablo Fabrikas olan şirket ünvan,968 y l ndaki yeniden yap lanma ile birlikte ÜN KA ÜN VERSAL KABLO SANAY VE T CARET ANON M Ş RKET olarak de iştirilmiştir. Türkiye de kurulan ilk kablo fabrikas olan ÜN KA, günümüzde çok gelişmiş durumda olan ülkemiz kablo endüstrisi için uzmanl k, e itim ve personel bak m ndan kaynak olmufltur. 980 li y llar n sonlar nda ÜN KA genel amaçl standart kablo üretiminden hemen hemen tamamen çekilmiş ve gayretlerini özel amaçl kablolar n üretimine yöneltmiştir. TS-EN-ISO 900:000 kalite yönetim sistem belgesine sahip ÜN KA, uluslararas standartlara uygun PVC, Kauçuk ve Halojensiz gemi kablolar ; platform kablolar ; a r işletme şartlar na dayan kl esnek tip kauçuk kablolar; yang na dayan kl, düşük duman yo unluklu, halojensiz enerji ve tesisat kablolar ; maden kablolar ; pist ayd nlatma kablolar ve her türlü özel maksada uygun kablolar üretmektedir. ÜN KA, gemi kablolar TL (Türk Loydu), BV (Bureau Veritas), LR (Lloyd s Register), GL (Germanischer Lloyd), DNV (Det Nordske Veritas), ABS (American Bureau of Shipping), RMRS (Russian Maritime Register of Shipping) ve RINA (Registro Italiano Navale) tip onay sertifikalar na sahiptir. Ayr ca, TSE taraf ndan verilmiş kauçuk, PVC ve halojensiz kablolara ait TSE, TSEK, TSE-HAR belgelerine ve maden kablolar için MGM-ALSz sertifikalar na sahiptir. Merkezi Levent- stanbul da olan ÜN KA KABLO nun üretim tesisleri stanbul a 00 km uzakl kta karayolu, demiryolu ve denizyolu taş mac l na çok uygun olan Çerkezköy-Tekirda dad r.

6 ABOUT US ÜN KA was founded in 96 upon the directives of ATATÜRK, the founder and the president of modern Turkish Republic, to manufacture paper insulated cables which were strongly needed at that time since the country was constructing its infrastructure. The name of the company was Istanbul Cable Factory at the foundation period. In 968, the name has changed to ÜN KA Üniversal Kablo Sanayi ve Ticaret A.fi. with the start of it s re-structuring program. Being a pioneer company in manufacturing cables, ÜNIKA has been the main source of expertise, training and qualified employees for the growing cable industry in Turkey throughout the years. In the late 980 s the company chose the policy to almost wholly withdraw from manufacturing run off the mill type general purpose electric cables and directed his efforts towards manufacturing special purpose cables. Today, ÜN KA manufactures mainly PVC, rubber and halogen-free marine cables, off-shore cables; heavy duty flexible rubber cables, fire resistant, flame retardant, low smoke emission and halogen-free power and installation cables; mining cables; airfield ground lighting cables and further special cables in compliance with the national and international standards. ÜN KA owns type approval certificates for marine cables from TL (Turkish Lloyd), BV (Bureau Veritas), LR (Lloyd s Register), GL (Germanischer Lloyd), DNV (Det Nordske Veritas), ABS (American Bureau of Shipping), RMRS (Russian Maritime Register of Shipping) and RINA (Registro Italiano Navale). Furthermore it has product certificates for rubber and PVC insulated power cables awarded by Turkish Standards Institution. ÜN KA s head office is situated in Istanbul and the production plant is located in Çerkezköy-Tekirda which is about 00 km South West of Istanbul and strategically well positioned for highway, railway and sea logistics.

7 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 7 YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f zolasyon HEPR ç K l f Kauçuk dolgu veya polyester bant D ş K l f Kauçuk dolgu veya polyester bant CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Insulation HEPR Inner Sheath Rubber covering or polyester tape Outer Sheath Rubber covering or polyester tape Standart DIN 8960 Standart DIN 8960 MGG 0,6/ kv Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Unscreened Power & Lighting Cables 0,6/ kv - Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0,6/ kv Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler Yap m ve Test Standard : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan l r. : DIN IEC 60- CAT.C 0,6/ kv - Unscreened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 0,6/ kv Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Standards of Design & Tests : DIN IEC 60- CAT.C

8 8 0,6/ kv Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Unscreened Power & Lighting Cables MGG Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x 0 kg/km mm ohm/km ,,0,,0, 8,0 9,0,0,0 6,0,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x ,,,,0 7,6,70 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,8,8,, 6,0 8,0,0,0 8,0,0 6,,,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,7,7,0, 7,9 0,,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,6,7,6, 7, 8,,,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

9 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 9 YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class MGCG zolasyon HEPR ç K l f Kauçuk dolgu veya polyester bant Ekran Bak r örgü D ş K l f Ya a, mazota ve aleve dayan kl kloropren kauçuk Insulation HEPR Inner Sheath Rubber covering or polyester tape Screen Copper wire braiding Outer Sheath Chloroprene rubber resistant to oil, fuel and şame 0,6/ kv Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Screened Power & Lighting Cables 0,6/ kv - Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0,6/ kv Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan l r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : DIN IEC 60- CAT.C 0,6/ kv - Screened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 0,6/ kv Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : DIN IEC 60- CAT.C

10 0 Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Screened Power & Lighting Cables MGCG Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x 0 kg/km mm ohm/km ,6,6,7,7 6,9 8,7,0,,0 8,0,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x 00 00,,,,0 7,6,70 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,0,8,0, 7,8 0,, 6,9 0,0,0 9,6,,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,6,6,0 6,6 9,,8,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,,0 6, 6,8 8, 9,,,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

11 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class FMGCG zolasyon HEPR ç K l f Kauçuk dolgu veya polyester bant Ekran Bak r örgü D ş K l f Ya a, mazota ve aleve dayan kl kloropren kauçuk Insulation HEPR Inner Sheath Rubber covering or polyester tape Screen Copper wire braiding Outer Sheath Chloroprene rubber resistant to oil, fuel and şame 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables Standart DIN 899 Standart DIN V - Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0 V Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve haberleşme uygulamalar nda kullan l r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : DIN IEC 60- CAT.C 0 V - Screened Telecommunication & Control Cables Voltages Rated Voltage : 0 V Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for telecommunication and signal applications. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : DIN IEC 60- CAT.C

12 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables FMGCG Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 7 x x 0,7 0 x x 0,7 x x 0,7 9 x x 0,7 x x 0, Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request. 7,7 8,9,8, 8,0 9,,0 6,9,80,80,80,80,80,80,80,80

13 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class U-HF m zolasyon XLPE ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart IEC Insulation XLPE Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester tape Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, şame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standard IEC ,6/ kv Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Unscreened Power & Lighting Cables 0,6/ kv - Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl Bükülme Çap Halojensizlik Kontrolu Düşük Duman Yay m Alev Geciktirme Kullan ld Yerler Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range Bending Radius Halogen free properties Low smoke emission Flame Retardancy Application : 0,6/ kv :, kv :-0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : IEC 607-& : IEC 60-& : IEC 60- CAT.A : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Yap m ve Test Standard : IEC & IEC ,6/ kv - Unscreened Power & Lighting Cables : 0,6/ kv :, kv : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : IEC 607-& : IEC 60-& : IEC 60- CAT.A : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables. Standards of Design & Tests : IEC & IEC

14 0,6/ kv Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Unscreened Power & Lighting Cables U-HF m Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x , 0,,7,, 7, 9,,6,6 6,7,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x x 6 x 0 x , 8,9 0,,,,,0 7,6,70,,8,6 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,6 9, 0,9,8, 6, 0,, 6, 0,9, 0,,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x , 0,,8,,7 8,,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,,,7, 7, 7,9,,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

15 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f zolasyon XLPE ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant Ekran Bak r örgü ve temas iletkeni D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart IEC Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Insulation XLPE Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester tape Screen Copper wire braiding and drain wire Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, şame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standard IEC U-HFA m 0,6/ kv Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Screened Power & Lighting Cables 0,6/ kv - Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl Bükülme Çap Halojensizlik Kontrolu Düşük Duman Yay m Alev Geciktirme Kullan ld Yerler 0,6/ kv - Screened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range Bending Radius Halogen free properties Low smoke emission Flame Retardancy Application : 0,6/ kv :, kv :-0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : IEC 607-& : IEC IEC 60-& : IEC 60- CAT.A : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : IEC & IEC : 0,6/ kv :, kv : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : IEC 607-& : IEC 60-& : IEC 60- CAT.A : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : IEC & IEC

16 6 0,6/ kv Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Screened Power & Lighting Cables U-HFA m Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x , 9,,,,6 6,6 8,7 0,9,7, 8,6,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x x 6 x , 0,0,,,,0 7,6,70,,8 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,6 0,,9,8,6 7,9, 6,8 0,0,9 9,,6,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,,,8, 7, 9,7,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,, 6, 6,6 8, 9,,6,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

17 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 7 YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f zolasyon XLPE ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant Ekran %00 kapamal bak r bant, bak r örgü ve temas iletkeni D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart IEC ,6/ kv - Elektromanyetik Düzenlemelere Uyumlu Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl Bükülme Çap Halojensizlik Kontrolu Düşük Duman Yay m Alev Geciktirme 0,6/ kv - Electromagnetic Compatible Screened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range Bending Radius Halogen free properties Low smoke emission Flame Retardancy Application CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Insulation XLPE Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester tape Screen Copper wire braiding with 00 % coverage copper tape and drain wire Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, şame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standard IEC : 0,6/ kv :, kv :-0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : IEC 607-& : IEC IEC 60-& : IEC 60- CAT.A Kullan ld Yerler : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Elektromanyetik düzenlemelere uyumludur. Yap m ve Test Standard : IEC & IEC : 0,6/ kv :, kv : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : IEC 607-& : IEC 60-& : IEC 60- CAT.A : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : IEC & IEC U-HFA m EMC 0,6/ kv Elektromanyetik Düzenlemelere Uyumlu Ekranl Güç veayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Electromagnetic Compatible Screened Power & Lighting Cables

18 8 0,6/ kv Elektromanyetik Düzenlemelere Uyumlu Ekranl Güç veayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Electromagnetic Compatible Screened Power & Lighting Cables U-HFA m EMC Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x , 9,,,,6 6,6 8,7 0,9,7, 8,6,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x x 6 x , 0,0,,,,0 7,6,70,,8 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,6 0,,9,8,6 7,9, 6,8 0,0,9 9,,6,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,,,8, 7, 9,7,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,, 6, 6,6 8, 9,,6,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

19 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 9 YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f zolasyon XLPE ç K l f Polyester Bant Ekran Bak r örgü ve temas iletkeni D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart IEC V - Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl Bükülme Çap CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Insulation XLPE Inner Sheath Polyester tape Screen Copper wire braiding and drain wire Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, şame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standard IEC : 0 V :, kv :-0 C / +8 C : 6 x D ş Çap U-HFAT m 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables Halojensizlik Kontrolu : IEC 607-& Düşük Duman Yay m : IEC 60-& Alev Geciktirme : IEC 60- CAT.A Kullan ld Yerler : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve haberleşme uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : IEC & IEC V - Screened Telecommunication & Control Cables Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range Bending Radius Halogen free properties Low smoke emission Flame Retardancy : 0 V :, kv : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : IEC 607-& : IEC 60-& : IEC 60- CAT.A Application : Used in ships and sea vehicles for telecommunication and signal applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables, Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : IEC & IEC

20 0 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables U-HFAT m Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 0,0 x x 0,0 x x 0,0 x x 0,0 x x 0,0 7 x x 0,0 0 x x 0,0 x x 0,0 9 x x 0,0 x x 0, , 7, 8,0 8, 0,6,7,,7 8,8, 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 7 x x 0,7 0 x x 0,7 x x 0,7 9 x x 0,7 x x 0, ,7 8,0 8,7 8,8,, 7,9 9,,9 6,8,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request. STE E BA LI AŞA IDAK TÜREVLER DE MEVCUTTUR * U-HFAAT m : Bireysel ve müşterek alüminyum folyo ekranl * EMC T PLER : U-HFAT m EMC U-HFAAT m EMC * Galveniz çelik tel z rhl UPON REQUEST BELOW TYPES ARE ALSO AVAILABLE * U-HFAAT m : Having individual and collective screen from aliminium-coated tape. * EMC TYPES: U-HFAT m EMC U-HFAAT m EMC * GSWB armoured

21 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 6 6 YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f Yang na Dayan kl Mika Bant zolasyon XLPE ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant Ekran Bak r örgü ve topraklama teli D ş K l f Yeşil renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart IEC & IEC 60- CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Fire Resistant Mica Glass Tape Insulation XLPE Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester tape Screen Copper wire braiding with drain wire Outer Sheath Green colored, halogen-free, low smoke, şame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standart IEC & IEC 60- U-HFFRA m 0,6/ kv Yang na Dayan kl Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Fire Resistant Screened Power & Lighting Cables 0,6/ kv - Yang na Dayan kl Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl 0,6/ kv - Unscreened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range Bending Radius Halogen free properties Low smoke emission Flame Retardancy : 0,6/ kv :, kv :-0 C / +8 C Bükülme Çap : 6 x D ş Çap Halojensizlik Kontrolu : IEC 607-& Düşük Duman Yay m : IEC 60-& Alev Geciktirme : IEC 60- CAT.A Kullan ld Yerler : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen, alev iletmeyen ve IEC 60 e göre alev alt nda işlevini devam ettiren kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : EC & IEC / IEC 60 : 0,6/ kv :, kv : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : IEC 607-& : IEC 60-& : IEC 60- CAT.A Application : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables. These cables have function endurance according to IEC 60. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : IEC & IEC / IEC 60

22 0,6/ kv Yang na Dayan kl Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Fire Resistant Screened Power & Lighting Cables U-HFFRA m Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x ,7 9,8,6,8,0 7,0 9,,,,8 9,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x x 6 x ,9 0,7,0,9,,0 7,6,70,,8 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,,,8, 6, 8,8,8 7, 0,8,7 0,0,6,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,,,7, 9,0,0,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,0, 7, 7,6 9, 0,,6,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

23 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 6 6 YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f. Yang na Dayan kl Mika Bant zolasyon XLPE ç K l f Polyester bant Ekran Bak r örgü ve topraklama teli D ş K l f Yeşil renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart IEC & IEC 60-0 V - Yang na Dayan kl Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl 0 V - Fire Resistant Screened Telecommunication & Control Cables Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Fire Resistant Mica Glass Tape Insulation XLPE Inner Sheath Polyester tape Screen Copper wire braiding with drain wire Outer Sheath Green colored, halogen-free, low smoke, şame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standart IEC & IEC 60- : 0 V :, kv :-0 C / +90 C Bükülme Çap : 6 x D ş Çap Halojensizlik Kontrolu : IEC 607-& Düşük Duman Yay m : IEC 60-& Alev Geciktirme : IEC 60- CAT.A Alev Alt nda 80 dk. Ak m letme (FE80) : IEC 60 Kullan ld Yerler : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve haberleşme uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen, alev iletmeyen ve IEC 60 e göre alev alt nda işlevini devam ettiren kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : IEC & IEC / IEC 60 : 0 V :, kv : -0 C / +90 C Bending Radius : 6 x Outer Diameter Halogen free properties : IEC 607-& Low smoke emission : IEC 60-& Flame Retardancy : IEC 60- CAT.A Functionality at fire (FE80) :IEC 60 U-HFFRAT m 0 V Yang na Dayan kl Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Fire Resistant Screened Telecommunication & Control Cables Application : Used in ships and sea vehicles for telecommunication and signal applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables, These cables have function endurance according to IEC 60. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : IEC & IEC / IEC 60

24 0 V Yang na Dayan kl Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Fire Resistant Screened Telecommunication & Control Cables U-HFFRAT m Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 0,0 x x 0,0 x x 0,0 x x 0,0 x x 0,0 7 x x 0,0 0 x x 0,0 x x 0,0 9 x x 0,0 x x 0, ,9 8, 8,9 9, 9,7,8,6 6,7 9,8, 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 7 x x 0,7 0 x x 0,7 x x 0,7 9 x x 0,7 x x 0, , 8,7 9, 9,6, 6,0 8,9,,0 8,0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

25 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class MGH zolasyon HEPR ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Insulation HEPR Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester tape Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, flame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound 0,6/ kv Halojensiz Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Halogen-Free Unscreened Power & Lighting Cables Standart DIN 8960 Standart DIN ,6/ kv - Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0,6/ kv Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düflük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Yap m ve Test Standard : DIN IEC 60- CAT.C 0,6/ kv - Unscreened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 0,6/ kv Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables. Standards of Design & Tests : DIN IEC 60- CAT.C

26 6 0,6/ kv Halojensiz Ekrans z Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Halogen-Free Unscreened Power & Lighting Cables MGH Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x 0 kg/km mm ohm/km ,,0,,0, 8,0 9,0,0,0 6,0,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x 9 88,0,0,0,0 7,6,70 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,0,,0,0 6,0 8,0,0,0 9,0,0 7,0 0,0,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,0,,0 6, 9,0,0,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,0,0 7,0 8,0 0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

27 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 7 YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class MGCH zolasyon HEPR ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant Ekran Bak r örülmüş ekran D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart DIN 898 Insulation HEPR Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester tape Screen Copper wire braiding Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, flame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standart DIN 898 0,6/ kv Halojensiz Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Halogen-Free Screened Power & Lighting Cables 0,6/ kv - Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0,6/ kv Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : DIN IEC 60- CAT.C 0,6/ kv - Screened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 0,6/ kv Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : DIN IEC 60- CAT.C

28 8 0,6/ kv Halojensiz Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Halogen-Free Screened Power & Lighting Cables MGCH Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x 0 kg/km mm ohm/km ,6,6,7,7 6,9 8,7,0,,0 8,0,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x ,,,,0 7,6,70 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,0,8,0, 7,8 0,, 6,9 0,0,0 9,6,,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x, x, x x 6 x 0 x ,6,6,0 6,6 9,,8,0 7,6,70,,8,6 x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,,0 6, 6,8 8, 9,,,0,0,0,0,0,0,0 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

29 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 9 YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r tel - S n f zolasyon HEPR ç K l f Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant Ekran Bak r örülmüş ekran D ş K l f Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yo unlu u düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazl termoplastik bileşik Standart DIN 899 Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class Insulation HEPR Inner Sheath Rubber covering or polyester tape Screen Copper wire braiding Outer Sheath Grey or black colored, halogen-free, low smoke, flame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound Standart DIN 899 FMGCH 0 V Halojensiz Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Halogen-Free Screened Telecommunication & Control Cables 0 V - Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0 V Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve haberleşme uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : DIN IEC 60- CAT.C 0 V - Screened Telecommunication & Control Cables Voltages Rated Voltage : 0 V Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for telecommunication and signal applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables, Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : DIN IEC 60- CAT.C

30 0 0 V Halojensiz Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Halogen-Free Screened Telecommunication & Control Cables FMGCH Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 7 x x 0,7 0 x x 0,7 x x 0,7 9 x x 0,7 x x 0, Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request. 7,7 8,9,8, 8,0 9,,0 6,9,80,80,80,80,80,80,80,80

31 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak veya kalayl bak r tel S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare or tinned copper wire - Class MGSGO zolasyon HEPR ç K l f Halojensiz dolgu Ekran Ç plak veya kalayl bak r telden örülmüş ekran Insulation HEPR Inner Sheath Halogen-free filling compound Screen Bare or tinned copper wire braiding 0,6/ kv Halojensiz Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Halogen-Free Screened Power & Lighting Cables D ş K l f Halojensiz çapraz ba l kauçuk bileşik Outer Sheath Halogen-free cross-linked elastomeric compound Standart VG 98 K s m 60 Standart VG 98 K s m 60 0,6/ kv - Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0,6/ kv Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kauçuk kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : VG 98 K s m 6 0,6/ kv - Unscreened Power & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 0,6/ kv Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type rubber cables. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : VG 98 Part 6

32 0,6/ kv Halojensiz Ekranl Güç ve Ayd nlatma Kablolar 0,6/ kv Halogen-Free Screened Power & Lighting Cables MGSGO Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x 0 x 0 x 8 x ,6 8, 9,6 0,6,6,7, 7, 0,0,,8 6, 9,,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, 0, 0,0 0,08 x, x, x x 6 x 0 x 6 x ,,,0 6,0 8,0 6,,0,0 7,6,70,,8,6 0,7 x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x 9 x ,6,0,7 6,8 9,,, 8,,7 6,,9 6,,0 7,6,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 0, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x , 8, 0,7, 8,0 0,9,7 0, 6,,70,,8,6 0,7 0, 0,9 0,7 0,9 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

33 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak veya kalayl bak r tel S n f zolasyon Halojensiz çapraz ba l polyalkene ç K l f Halojensiz dolgu veya polyester bant Ekran Ç plak veya kalayl bak r telden örülmüş ekran D ş K l f Halojensiz çapraz ba l kauçuk bileşik Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi : 00 V :, kv CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare or tinned copper wire - Class Insulation Halogen-free cross-linked polyalkene Inner Sheath Halogen-free filling compound or polyester bant Screen Bare or tinned copper wire braiding Outer Sheath Halogen-free cross-linked elastomeric compound Standart VG 98 K s m 6 Standard VG 98 Part 6 00 V - Ekranl Kontrol ve Ayd nlatma Kablolar LMGSGO 00 V Ekranl Kontrol ve Ayd nlatma Kablolar 00 V Screened Control & Lighting Cables Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kauçuk kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : VG 98 K s m 6 00 V - Screened Control & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 00 V Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for lighting and signal applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type rubber cables, Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : VG 98 Part 6

34 00 V Ekranl Kontrol ve Ayd nlatma Kablolar 00 V Screened Control & Lighting Cables LMGSGO Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x, x, x, x, 7 x, 0 x, x, x, 6 x, 9 x, x, 7 x, x, ,0 8, 9, 9,6 0,,7,,7,, 7, 7,9 9,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 x, x, x, 7 x, ,0 9, 0,, 7,6 7,6 7,6 7,6 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

35 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI CONSTRUCTION letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak veya kalayl bak r tel S n f Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare or tinned copper wire - Class FMGSGO zolasyon Halojensiz çapraz ba l polyalkene ç K l f Polyester bant Ekran Ç plak veya kalayl bak r telden örülmüş ekran D ş K l f Halojensiz çapraz ba l kauçuk bileşik Insulation Halogen-free cross-linked polyalkene Inner Sheath Polyester tape Screen Bare or tinned copper wire braiding Outer Sheath Halogen-free cross-linked elastomeric compound 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables Standart VG 98 K s m 6 Standart VG 98 K s m 6 0 V - Ekranl Haberleflme ve Kontrol Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0 V Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve haberleşme uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kauçuk kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : VG 98 K s m 6 0 V - Screened Telecommunication & Control Cables Voltages Rated Voltage : 0 V Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for telecommunication and signal applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type rubber cables, Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : VG 98 Part 6

36 6 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables FMGSGO Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 0,7 x x 0,7 6 x x 0,7 7 x x 0,7 8 x x 0,7 0 x x 0,7 x x 0,7 6 x x 0,7 9 x x 0,7 x x 0, Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request. 8,6,7,8,9, 6, 7,6 0,,,8,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80

37 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 7 6 YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak veya kalayl bak r tel S n f zolasyon Halojensiz çapraz ba l polyalkene CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare or tinned copper wire-class Insulation Halogen-free cross-linked polyalkene FMSGSGO 6 Bireysel Ekran Çiftlenmiş damarlar üzerine ç plak veya kalayl bak r telden örülmüş ekran ç K l f Polyester bant Müşterek Ekran Ç plak veya kalayl bak r telden örülmüş ekran D ş K l f Halojensiz çapraz ba l kauçuk bileşik Standart VG 98 K s m 6 Individual Screen Bare or tinned copper wire braiding on twisted pairs Inner Sheath Polyester tape Overall Screen Bare or tinned copper wire braiding Outer Sheath Halogen-free cross-linked elastomeric compound Standart VG 98 K s m 6 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables 0 V - Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 0 V Test Gerilimi :, kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve haberleşme uygulamalar nda kullan lan düşük duman yo unluklu, halojen içermeyen ve alev iletmeyen kauçuk kablolard r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : VG 98 K s m 6 0 V - Screened Telecommunication & Control Cables Voltages Rated Voltage : 0 V Test Voltage :, kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for telecommunication and signal applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type rubber cables, Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : VG 98 Part 6

38 8 0 V Ekranl Haberleşme ve Kontrol Kablolar 0 V Screened Telecommunication & Control Cables FMSGSGO Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x x 0,7 x x 0,7 7 x x 0,7 0 x x 0,7 x x 0,7 x x 0,7 9 x x 0,7 x x 0, Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request. 0,, 6,7 0,6 0,,, 9,0,80,80,80,80,80,80,80,80

39 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables 9 YAPI letken Elektrolitik, tavl, çok telli ve bükülü, kalayl bak r tel - S n f. zolasyon Özel PVC ç K l f PVC CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, multi-wire stranded, annealed, tinned copper wire - Class. Insulation Special PVC compound Inner Sheath PVC D ş K l f Outer Sheath Ya a, mazota ve aleve dayan kl PVC PVC compound resistant to oil, (Siyah veya mavi renkli) fuel and flame (Black or blue colored) Ö.GYY 0,6/ kv Yat Kablosu 0,6/ kv Yacht Cables Standart IEC Standard IEC Yat Kablosu Gerilim De erleri Anma Gerilimi Test Gerilimi Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : 0,6/ kv :, kv : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Yatlarda ve her türlü küçük deniz araçlar nda enerji ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan l r. Yap m ve Test Standard : IEC & IEC Yacht Cable Voltages Rated Voltage Test Voltage Temperature Range Bending Radius Application : 0,6/ kv :, kv : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in yacht and small sea vehicles for power and lighting applications. Standards of Design & Tests : IEC & IEC

40 0 0,6/ kv Yat Kablosu 0,6/ kv Yacht Cables Ö.GYY Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x, x, x x 6 x 0 x 6 x x x 0 x 70 x ,, 6, 7,0 8,0 9,,9,, 7, 0,0,70 8,,09,9,9, 0,79 0,6 0,9 0,8 0, x 0,7 x x, x, x x 6 x ,8 9, 0, 0,9,9,, 6,70 0,00,70 8,,09,9,9 x, x, x x 6 x 0 x ,6,,6,9 6, 9,0,70 8,,09,9,9, x, x, x x 6 x 0 x ,6,,9, 7,7,0,70 8,,09,9,9, x, 7 x, 0 x, x, 6 x, 9 x, x, ,,6 6, 7, 0,0,,,70,70,70,70,70,70,70 Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.

41 Kauçuk Gemi Kabloları / Rubber Shipboard Cables YAPI letken Elektrolitik, tavl, bükülü, ç plak bak r iletken-s n f zolasyon PVC + Polyamit ç K l f Yeşil renkli PVC Bant Su tutucu bant Ekran Bak r örgü Bant Su tutucu bant D ş K l f Ya a mazota ve aleve dayan kl PVC (Yeşil renkli) Standart VG 8877 CONSTRUCTION Conductor Electrolytic, stranded, annealed, bare copper conductor-class Insulation PVC + Polyamide Inner Sheath Green colored PVC Tape Water blocking tape Screen Copper wire braiding Tape Water blocking tape Outer Sheath PVC resistant to oil, fuel and flame (Green colored) Standart VG 8877 LMKK 00 V Ekranl Kontrol ve Ayd nlatma Kablolar 00 V Screened Control & Lighting Cables 00 V - Ekranl Kontrol ve Ayd nlatma Kablolar Gerilim De erleri Anma Gerilimi : 00 V Test Gerilimi : kv Çal şma S cakl Bükülme Çap Kullan ld Yerler : -0 C / +8 C : 6 x D ş Çap : Gemilerde ve her türlü deniz araçlar nda sinyal ve ayd nlatma uygulamalar nda kullan l r. Elektromanyetik gürültüye karş ekranlanm şt r. Yap m ve Test Standard : VG V - Screened Control & Lighting Cables Voltages Rated Voltage : 00 V Test Voltage : kv Temperature Range Bending Radius Application : -0 C / +8 C : 6 x Outer Diameter : Used in ships and sea vehicles for lighting and signal applications. Screened against electromagnetic interferences. Standards of Design & Tests : VG

42 00 V Ekranl Kontrol ve Ayd nlatma Kablolar 00 V Screened Control & Lighting Cables LMKK Nominal Kesit Rated Cross-section Net A rl k Net Weight (approx.) Kablo D ş Çap Overall Diameter of Cable (approx.) 0 C letken DA Direnci Conductor DC Resistance at 0 C mm kg/km mm ohm/km x, x, x, x, 7 x, 0 x, x, x, 6 x, 9 x, x, 7 x, x, 6 x, x, x, x, Di er damar say l kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request. 9, 9, 0,,0,,0,0,6 6, 7, 9,6 0,0,,6 0, 0,7,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 7,6 7,6 7,6

Özel kablo sektöründe öncü. Leading manufacturer of special cables. Ürün Katalo u / Product Catalog. www.unika.com.tr

Özel kablo sektöründe öncü. Leading manufacturer of special cables. Ürün Katalo u / Product Catalog. www.unika.com.tr Özel kablo sektöründe öncü Leading manufacturer of special cables Ürün Katalo u / Product Catalog www.unika.com.tr Verilen teknik bilgiler sadece bilgi amaçl d r ve ilan edilmeden de ifltirilebilir. Özel

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience offshore kablolar offshore cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 97 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar

Detaylı

GEMi KABLOLARI. GEMi KABLOLARI

GEMi KABLOLARI. GEMi KABLOLARI GEMi KABLOLARI GEMi KABLOLARI EPR YALITKANLI GEM KABLOLARI MGG Çok telli bakır Protolon yalıtkan Lastik dolgu Protofirm dıfl kılıf Çok telli bakır li, Protolon yalıtkanlı, bir veya çok damarlı, lastik

Detaylı

MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN

MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN ( BESLEME VE KONTROL TİPİ / POWER AND CONTROL TYPE ) (IEC 60092-350/IEC 60092-351/IEC 60092-353/IEC

Detaylı

Belgelerimiz / Certificates

Belgelerimiz / Certificates www.hastelkablo.com ÖNSÖZ Hastel Kablo, 1997 yılında Zayıf Akım Kabloları üretimine başlamış olup, bugün Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 9.000 m kapalı, toplam 12.000 m modern tesislerinde

Detaylı

COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES

COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES RG-59 / U-4 RG-59 / U-6 1.EKRAN 1.SCREEN 2.EKRAN 2.SCREEN TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT STANDART BOY NOMINAL LENGHT 0.80 mm Ø ELEKTROLİTİK MONO BAKIR 0.80 mm Ø ELECTROLITIC

Detaylı

www.biyikcikablo.com Keep in touch with us ÝÇÝNDEKÝLER / INDEX RG 59 / U4 RG 59 / U4-HF RG 59 / U RG 59 / U-HFFR RG / U4 RG / U4-HFFR RG / U RG / U TRISHIELD RG / U HFFR RG11/ U RG11 / UÇ 2 x mini U/4

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables A brand of the 87 Özel Kablolar Special Cables LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RN-F 300/500 V TS EN 50525-2-2

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ / HEAD OFFICE Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. Laleli Çeşme Sk. No: 5 Karaköy - Beyoğlu İstanbul - TR P +90 212 249 91 99 (PBX) F +90 212 249 89

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

SuperCat 6 23 Cat.6. U/UTP Harici Ortam Kablosu. Application / Uygulama. Standards / Standartlar. Water penetration rating / Su geçirgenliği sınıfı

SuperCat 6 23 Cat.6. U/UTP Harici Ortam Kablosu. Application / Uygulama. Standards / Standartlar. Water penetration rating / Su geçirgenliği sınıfı SuperCat 6 23 Cat.6 U/UTP Harici Ortam Kablosu Application / Uygulama Outdoor installations. Filled with compound to prevent water penetration. / Harici ortam uygulamaları. Su geçirgenliğine karşı, malzeme

Detaylı

We are producing globally...

We are producing globally... We are producing globally... Ünal Kablo İstanbul Silivri de 17.000 m² kapalı alanı ile Türkiye nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.firmamız elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması

Detaylı

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları Symbols of TS Corresponding to VDE Harmonize Tip TS Harmonized code TS Harmonize Tip VDE Harmonize code VDE TS-HAR Anma Gerilimi Yalıtkan Cinsi ICE NO. Rated Voltage Material

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience maden kablolar mining cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 1972 y l nda kuruldu. 40 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar

Detaylı

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak

Detaylı

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş.

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan,%99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir

Detaylı

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range KUMANDA CNTRL NYSLYÖ-J(H05VV5-F) NYSLYCYÖ-J(H05VVC4V5-K) NLSY NLSCY NYSLYÖ-1 -PVC-JZ 2YSLCY-J YSLTK-JZ H07VVH6-F DALGIÇ PMPA/PLUNGER PUMP BIRTFLEX-SY BIRTFLEX-HF BIRTFLEX-CY-HF Kesit/Cross-section 1.50

Detaylı

AMERICA AFRICA EUROPE MIDDLE EAST FAR EAST

AMERICA AFRICA EUROPE MIDDLE EAST FAR EAST Türkiye Kablo sektöründe 999 y l ndan beri Türen Kablo olarak İstanbul Karaköy ve Perpa ofislerinde pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüten firmamız, 2009 yılında Turkab Kablo Sanayi ve Ticaret Limitet

Detaylı

Kablo Yapısı -İnce çok telli kalaylı elektrolitik bakır iletken, özel PVC izolasyon, tatlı ve tuzlu suya dayanıklı özel PVC dış kılıf.

Kablo Yapısı -İnce çok telli kalaylı elektrolitik bakır iletken, özel PVC izolasyon, tatlı ve tuzlu suya dayanıklı özel PVC dış kılıf. PETROL SONDAJ KABLOSU -İletkenler mono 5.10 mm kalaylı elektrolitik bakır, özel termoplastik yalıtkan, yalıtkanlar üzerine petrol ve türevlerine, tuzlu suya dayanıklı özel termoplastik kılıf, kılıf üzerine

Detaylı

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan Transmit Energy WithOut Loss in 1999 in Nazilli / TURKEY. Sartel Kablo is a cable trademark that both

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature NYA A - LETKEN B - YALITKAN KILIF A B YALITKANLI TES SAT KABLOLARI (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE 0281-3) (BS 6004) (NV-NYA) INSULATED SINGLE CORE INSTALLATION CABLES (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE

Detaylı

C 060 Tipi CCTV Kablosu

C 060 Tipi CCTV Kablosu C 060 Tipi CCTV Kablosu.4. uygulamalar nda; görüntü iletiminde kullan l r. Fiziksel köpüklü coaxial kablo yap s, uzun mesafelerde kullan lmas na olanak sa lar...... Coaxial Kablo (C 060).. letken : Ø 0.60

Detaylı

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature NYA A - LETKEN B - YALITKAN KILIF A B YALITKANLI TES SAT KABLOLARI (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE 0281-3) (BS 6004) (NV-NYA) INSULATED SINGLE CORE INSTALLATION CABLES (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE

Detaylı

Fiyat Listesi 3-5. Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar. 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 6-10

Fiyat Listesi 3-5. Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar. 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 3,6/6-20,3/35 kv XLPE zoleli Orta Gerilim G³þ Kablolar² Halojensiz Aleve Dayan²kl² Kablolar Kauþuk

Detaylı

"I S. av c. Rr. (., _ 33_ ZOLEL TELLER HOSV-U 300/S00 V H07V-U 4S0/7S0 V HOSV-K 300/S00 V H07V-K 4S0/7S0 V

I S. av c. Rr. (., _ 33_ ZOLEL TELLER HOSV-U 300/S00 V H07V-U 4S0/7S0 V HOSV-K 300/S00 V H07V-K 4S0/7S0 V www.untel.com.tr ZOLEL TELLER HOSVU 300/S00 V H07VU 4S0/7S0 V HOSVK 300/S00 V H07VK 4S0/7S0 V S i page 2 t: H05VU 3001500 V H01VU 450/750 V H05VK 3001500 V H01VK 450/750 V F KS BL ABLOLAR H03VVF 300/300

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables 2 Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables A brand of the 37 Gerilim Değerleri Anma Gerilimleri Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U şeklinde

Detaylı

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Ref. Std. VDE 0250-21 Çok Damarlı, Esnek Çok Telli LSOH Enerji Kabloları KLAS KABLO 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri

Detaylı

RUMUZLANDIRMA TABLOSU

RUMUZLANDIRMA TABLOSU Nergiz Kablo 198 yılından itibaren kablo üretmektedir. Şirketimiz 1995 yılından itibaren asansörler için fleksıbıl (bükülgen ) kablo imal etmektedir. Son 2 yılda H5VVH6F yassı fleksıbıl asansör kablosu

Detaylı

ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES

ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES YXV, Cu/XLPE/PVC (N2XY) 0.6/1 kv Kod : YXV, Cu/XLPE/PVC (N2XY) Standartlar : TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502, BS 7889 Yapısı : 1-

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Mayıs 2015 ndex Standart Palet Boyları Bilgileri Enerji Kabloları Damar Renkleri 3 3 5 Alçak Gerilim Enerji Kabloları H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F YVV YVC7V YVZ2V YVZ3V-R YXV NYA NYA

Detaylı

ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR ÖZET Gürol UÇAR gurol@emekcable.com Emek Kablo San. ve Tic.Ltd.Şti. Elektrik tesisatlarında kullanıma yönelik kablolarla

Detaylı

Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 1973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle

Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 1973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle birleştirerek kalite ve verimlilik ilkesini benimsemiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Seslendirme Kabloları 14. Şirket Profili 3. Silikon Kablolar 4. Enerji Kabloları 16. Özel Kablolar 18. Fotovoltaik (Solar) Kablolar 6

İÇİNDEKİLER. Seslendirme Kabloları 14. Şirket Profili 3. Silikon Kablolar 4. Enerji Kabloları 16. Özel Kablolar 18. Fotovoltaik (Solar) Kablolar 6 Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER Şirket Profili 3 Seslendirme Kabloları 14 Silikon Kablolar 4 Enerji Kabloları 16 Fotovoltaik (Solar) Kablolar 6 Özel Kablolar 18 Yangına Dayanıklı Zayıf Akım, Sinyal ve Data Kabloları

Detaylı

Enerji Kabloları. www.2mkablo.com

Enerji Kabloları. www.2mkablo.com Enerji Kabloları 2MKAB 2M KABLO 1993 yılında İstanbul da kurulmuştur. Alçak Gerilim Kabloları üreten 2M KABLO; ileri teknolojinin bütün imkanlarına sahip tam donanımlı üretim hatları, uzman kadrosu ve

Detaylı

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com KABLO ÜRÜN KATALOĞU CABLE PRODUCT CATALOGUE S Ü R E K L İ L İ K C O N T I N U O U S N E S S Y E N İ L İ K Ç İ I N N O V A T I O N İçindekiler Inde Biz kimiz? Introduction Ürün imalat aralığımız Our production

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJİ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Panolar: OG AG Panolar: 1 Devre kesici kompartmanı 2 Ana bara kompartmanı 3 Kablo kompartmanı 4 Alçak gerilim kompartman1 5 Ark gaz tahliye kanalı 6 Akım trafoları

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

-20 C...+80 C -40 C...+80 C. 15 x kablo çapı. Kablo boyutları mm.

-20 C...+80 C -40 C...+80 C. 15 x kablo çapı. Kablo boyutları mm. BUS Kabloları AS-INTERFACE Yapı - İnce çok telli bakır iletken, - TPE damar izolasyonu, Renk kodu; mavi ve kahve. - İzoleli damarlar birbirine paralel, - Sarı(RAL 1023), siyah(ral9005) veya kırmızı(ral

Detaylı

Saygılarımızla Best Regards

Saygılarımızla Best Regards - - ne of the largest companies on cable manufacturing in Turkey Vatan able, based in 1975 on % of the Turkish investment, possesses an industrial complex on which all kinds of a cable from % 99,99 opper

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

KLAS KABLO TRIAX-8. 4,57 mmø Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) 3-I. Ekran. Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü 6-Dış kılıf

KLAS KABLO TRIAX-8. 4,57 mmø Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) 3-I. Ekran. Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü 6-Dış kılıf TRIAX-8 PVC/PUR/HFFR KLAS KABLO TRIAX-8 Bu tip kablolar stüdyo ortamlarında kamera kablosu olarak kullanılırlar. 75 Ω empedanslı ve düşük zayıflama değerlerine sahiptirler. Kullanım yerlerine göre PVC,

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde

Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde KONTROL KABLOLARI - HO5VV5-F (NYSLYÖ-J) Kullanım Alanı Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde Endüstriyel elektronikte Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde Montaj ve üretim hatlarında Islak,kuru

Detaylı

Cat7 ürünlere göre daha uygun maliyette oluşu, 10G bağlantılarda Cat6A ürünlerin tercih edilmesini sağlamıştır.

Cat7 ürünlere göre daha uygun maliyette oluşu, 10G bağlantılarda Cat6A ürünlerin tercih edilmesini sağlamıştır. Katalog CAT6A Serisi 10G Kablolama Ürünleri Bir transmisyon sisteminin diğer bir kanal üzerinde istenmeyen etkiler yapması şeklinde bir fenomen olan crosstalk, CAT6 kablolama sistemlerinde, özellikle yüksek

Detaylı

DAH L T P TES SAT KABLOLARI

DAH L T P TES SAT KABLOLARI DAH L T P TES SAT KABLOLARI PDV - Elektrolitik bakır iletken - Polietilen yalıtkan - Polyester flerit - PVC dıfl kılıf 0, mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü

Detaylı

www.detaselektrik.com

www.detaselektrik.com www.detaselektrik.com Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde

Detaylı

ALEV GECİKTİRME (Tek Kablo İçin) - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2)

ALEV GECİKTİRME (Tek Kablo İçin) - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2) ALE GECİKTİRME - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, DE 0482-332-1-2) 600 mm uzunluğundaki test numunesi, ön tarafı açık metal bir hücreye dik olarak iki ucundan sabitlenir. Alev uzunluğu 175 mm olan propan

Detaylı

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC DENETİMLERİNDE 2012 YILI ANALİZLERİ

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC DENETİMLERİNDE 2012 YILI ANALİZLERİ TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC DENETİMLERİNDE YILI ANALİZLERİ DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Tutulan Türk Bayraklı Gemilerin Yaşlarına Göre Dağılımı - YAŞ

Detaylı

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2 DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 15 Yıl Ürün Garantisi 25 Yıl Sistem Garantisi Ağınız için en iyi performans ve bağlantı kalitesi LC Tek Yönlü Konnektör Tekli Mod 12 farklı kılıf rengi Özet DIGITUS

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL Bak r iletken, bak r tel örgü 75Ω RG 59/U-4 Cu / SnCu 1.058 RG 59/U-6 Cu / Cu 1.370 RG 6/U-4 Cu / SnCu 1.380 RG

Detaylı

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ 1 2 ENERJİ KABLOLARI H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F H07VVH6-F YVV YVCV YVZ2V YVZ3V-R YXV YXC7V-R YXC7V-R YXC7V-R

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları...

Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları... ÇİNDEKİLER Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları... 6-10 3,6/6-20, 3/35 kv XLPE İzoleli Orta Gerilim

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

DRYLAM TM KILIF SİSTEMİ

DRYLAM TM KILIF SİSTEMİ Prysmian Group Türkiye DRYLAM TM KILIF SİSTEMİ Yazarlar Zekeriya Şirin, Barış Sönmez, Serdar Büyük, Gerard Pera Document: PR0001TR Özet DRYLAM TM kılıf sistemi; petrol ve gaz sektörü gibi zorlu endüstriyel

Detaylı

Elektrik Tesisat Boruları

Elektrik Tesisat Boruları Gelişen müşteri taleplerine bağlı olarak ürün yelpazesini geliştiren, üretim teknolojisine ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlarla ürün kalitesini en üst noktaya taşımayı temel ilke edinmiştir. 2006

Detaylı

Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları. Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları 2MKAB. Çalışma Direnci

Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları. Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları 2MKAB. Çalışma Direnci VBV, VBV-K HBH, HBH-K TS 2814 standardına uygun olarak üretilirler ve bine içinde sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. TS 2814 standardına uygun olarak üretilirler

Detaylı

DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ

DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ İstanbul Merkez : Tatlısu Mah.Alptekin Cad.No : 13/3 P.K 34775 Ümraniye-İSTANBUL Tel : 0 216 594 53 35 Fax: 0 216 594 53 37 Kocaeli Fabrika : Akse Mah.

Detaylı

uzmanlık ister Energy Without Loss! su ile temas Water Contact Requires Proficiency Transmit

uzmanlık ister Energy Without Loss! su ile temas Water Contact Requires Proficiency Transmit su ile temas uzmanlık ister Water Contact Requires Proficiency Sartel Elektrik Kabloları San. Tic. Ltd. Şti. Sümer Mh. Şehit Naci Ülker Bulv. No:45 09900 Nazilli / Aydın T: 0 (256) 316 22 64 (PBX) F: 0

Detaylı

Güven veren teknoloji

Güven veren teknoloji Güven veren teknoloji YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Gelenek külleri saklamakdeğil, ateşli canlıtutmaktır. Jean Jaures Türkiye nin Boydak'ı 2011 yılı Avrupa ülkelerinde ekonomik sorunların ortaya çıktığı,

Detaylı

KPD-AP/PD-AP TS 3930 / TS EN 60708 Yer Altı Tipi Telefon Kabloları

KPD-AP/PD-AP TS 3930 / TS EN 60708 Yer Altı Tipi Telefon Kabloları KPD-AP/PD-AP TS 90 / TS EN 60708 Yer Altı Telefon Kabloları KLAS KABLO KPD-AP/PD-AP Telefon santrallerinin irtibat ve dağıtım şebekelerinde, abone dağıtım şebekelerinde, ayrıca sinyal ve kumanda devrelerinde

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

T T M TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ

T T M TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ KELI LOAD CELL Platform baskülleri, tank ve dozajlama sistemleri Platform scales, tank and blending systems TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PARAMETERS Kapasite Rated capacities (Emax) Hassasiyet Sensitivity

Detaylı

KATALOG FİYAT LİSTESİ

KATALOG FİYAT LİSTESİ BIRTFLEX-EF 61512-C-SWB-PUR 8x6+16x2x1.5+20x2x2.5mm² ETABİR BİRLEŞİK KABLO SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Bankalar, Şair Ziya Paşa Caddesi Topçuoğlu Han No: 42 34420 Karaköy İstanbul Tel.: 0212 293 16 64, Fax:

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

www.klasenerji.com.tr

www.klasenerji.com.tr ALE GECİKTİRME - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, DE 0482-332-1-2) 600 mm uzunluğundaki test numunesi, ön tarafı açık metal bir hücreye dik olarak iki ucundan sabitlenir. Alev uzunluğu 175 mm olan propan

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVANIZED FLEXIBLE STEEL CONDUIT / GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU Galvanizli Çelik Spiral Borular bükülme özelli ine sahip, Amerikan U.L onayl, NEC flartnamesine uygun

Detaylı

HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV. Kullanım Alanı Kullanım Alanları

HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV. Kullanım Alanı Kullanım Alanları HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV -Kapali devre TV ve kamera sistemlerinde kisa mesafeli video,ses ve sinyal iletiminde kullanilirlar -Bu tür kompozit kablolar kullanim amaçlarina göre farkli kesitlerde üretilmektedir

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri SF Serisi Seviye ontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 obra afalı 4 Ampul afalı 5 Boyutlar 5 SF Series Level

Detaylı

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Aralık 2013

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Aralık 2013 İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL Tel : 0212 393 7700 Faks : 0212 393 7762 e-mail : tpks@prysmiangroup.com

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. 2 perli kablolar yıldız dörtlü düzeninde bükülür. Damar renkleri aşağıdaki gibidir.

TEKNİK BİLGİLER. 2 perli kablolar yıldız dörtlü düzeninde bükülür. Damar renkleri aşağıdaki gibidir. VDE 0 Renk Kodlaması JY(St)Y Lg perli kablolar yıldız dörtlü düzeninde bükülür. Damar renkleri aşağıdaki gibidir.. Çift a Teli Kırmızı b Teli Siyah. Çift a Teli Beyaz b Teli Sarı per ve üzeri kablolar

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

İÇİNDEKİLER. H05Z1Z1-F 300/500 V 9 H052XZ1-U 300/500 V 9 N2XH 0.6/1kV 10-11 N2XH FE180 0.6/1kV 12-13

İÇİNDEKİLER. H05Z1Z1-F 300/500 V 9 H052XZ1-U 300/500 V 9 N2XH 0.6/1kV 10-11 N2XH FE180 0.6/1kV 12-13 Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş. 1984 yılında

Detaylı

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS:

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: 1 GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: Standard Material: Galvanized Steel Sheet. Suitable for suspended roof applications. Assembling with main air duct is done via flexible air ducts, so placing grilles

Detaylı

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. iskontolu fiyatlarımızı talep edin. PİNA AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (KASALI) ABS 'den üretilen düşük voltajlı, sabit, gömme su altı aydınlatma armatürü. Pirinç nipelleri ile diğerlerinden ayrılan armatür;

Detaylı

Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu.

Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu. Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu. We are etching to 70 countries from Turkey. Seval Cable is no more a world cable with its extending

Detaylı

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel NUTRIX Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. The range of light distribution options offers all style of

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar

İçindekiler. Kısaltmalar 1 2 İçindekiler KOAKSİYEL KABLOLARI 04-05 DİAFON & HOPARLÖR & KORDON KABLOLARI 05 DATA & LAN KABLOLARI 06 CCTV KAMERA KABLOLARI 07 TELEFON KABLOLARI 08 YANGIN ALARM KABLOLARI 09 YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

Detaylı