DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası: T.C.Kimlik numarası : Telefon ve Faks Numarası : Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3.Bölge Gökköy Lojistik Merkezinde Konteyner Yükleme Yollarında Kullanılmak Üzere 49 E1 Raya Uygun Dört Delikli Düz Selet Alınması İşi'ne ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum. 1) Söz konusu işi (rakamla),. Türk Lirası (yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir 5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peşinen kabulleniriz. 6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.././2014 Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve imza Not : *Teklif mektupları 15/04/2014 tarihi ve saat 14:00' a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. **Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır. ***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz. ****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat kaydedilir.

2 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat ( ) Tutarı ( ) 1 49 E1 Raya Uygun Dört Delikli Düz Selet Adet Toplam Tutar (K.D.V Hariç) Adı - SOYADI / Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

3 T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESi 3. BOLGE MUDURLUGU MOD HAZIR celik SELET SARTNAMESI 2014 HAZIRLAYANLAR 3/I Mud. Yrd. 3/I Muhendis Mehrnet Soner BAS Volkan V YILMAZ ONAY 3/I Miihendis Hakan ozdemir DOZEN EVE TARiHi isiklik Sayfa adedi: 7

4 KAPSAM Bu artname, TCDD'nin Gokkoy Lojistik Merkezinde kullanilmak Uzere satin alacagi celik Seletin ( 49,430 kg/mlik ray icin duz ) Teknik Ozelliklerini, Genel Ko ullari ve Kabul ko ullanni kapsar CINS ye MIKTAR Bu artname ve ekinde belirtilen art ve ozelliklere uygun olarak Oretilm4, Kg/m lik raylardan Dretilmi Beton yollarda kullanilmak Ozere Toplam 1500 adet celik Selet satin alinacaktir MALZEME OZELLIKLERI ORETIM i$lemleri Genel Mamul celik Selet uretiminde kullanilacak profillerin Oretim i lemlerinin secimi Ureticiye birakilmi tir. Bununla beraber Oretici teklifinde, bu i lemlere ait temel karakteristik ve nitelikleri belirtecektir Selet uretiminde kullanilacak blum veya kutukler ingot dokum veya surekli dokurn metoduyla Oretilebilir, ancak kullanilacak metot hakkinda teklifte detayli bilgi verilecektir malatgi, TCDD'nin bilgi ve izni olmadan teklifinde belirttigi i lem ve metotlarda degi iklik yapamaz imalatci, kullanacagi celigi kendisi imal etmeyip, blum veya profil malzeme olarak 00:Inca ahislardan temin ediyorsa veya seri olarak imal edilen standart malzeme... kullaniyorsa ve maddelerinde belirtilen hususlara ek olarak kullanacagi maizemenin standartlari ile temin kaynakiarini da acikca teklifinde belirtecektir. Blum, kutuk veya profil malzemeyi temin ettigi UcCinc0 ahislarla imalatci arasindaki turn teknik ili kiler TCDD'nin bilgisi ve kontrol0 dahilinde olacaktir Uretici, bu artnamede celik Seletlerden beklenen ko ullari kar ilamak amaciyla turn uretim i lemi boyunca en uygun yontemleri kullanacaktir. - celik Seletler her tor10 imalat hatasindan temizlenm4 olacaktir. - celik Seletlerde hicbir kink, catlak, eziklik, capak ve diger kusurlar bulunmayacaktir. - celik Seletler Ozerinde cekicleme, soguk deformasyon, su verme veya yeniden isitma i lemleri yapilmayacaktir celik Selet imalati Ek1 de erilen resimlerdeki 6190 ve toleranslar uygun olacaktir.

5 Kesme Profil malzeme kesiminde kullanilan kesme metodu teklifte belirtilecektir. (makas v.b. ile sicak veya soguk) hangi kesme metodu uygulanirsa uygulansin her kesim eksene dik, siyrintisiz, gentiksiz ve dozgon olacaktir. celik seletlerin alt kisminda kesmeden dolayi bir deformasyon bulunmayacaktir. Seletlerin raya oturan kisimlarindaki poroz ve gikintilar giderilecektir. Bu gikintilarin gekigle giderilmesi yasaktir. Seletlerin resimde verilen olgo ve toleranslara istenen kaliteye uygunlugunu garanti eden kesme ybntemleri tercih edilecektir celik seletlerin yozeylerinde kesme i leminden sonra herhangi bir deformasyon, gatlak, capak, oyuk ve imalat hatasi gizikler olmayacaktir. Kesme i lemi toleranslara uygun olarak yapilacaktir Delme ve Yiv (centik) agma Delikler zimba, matkap, tala kaldirma ya da daha ileri bir yontemle agilmi olabilir. Uretici bu i lemlerden birini segmekte serbesttir. Ancak delme metodunu teklifinde belirtecektir Deliklerin zimbayla agilmasi halinde; zimbalama, seletlerin Ost yozone uygulanacak ve imalatgi, seletin her iki yuzunde de delik boyutlarinin kabul edilen tolerans sinirlari igerisinde yapilmasini garanti edecek, delikler her halokarda raybalama i lemine tabi tutulacaktir Yiv agilmasi mutlaka tala kaldirma yontemiyle yapilacaktir. Zimba ile bir an Once bo altma yapilsa bile bitirme i lemi mutlaka tala kaldirma yontemi ile gercekle tirilecektir Teklifte delme ve yiv agma igin uygulanacak yontem hakkinda detayli bilgi verilecektir. Delik ve gentik agma sonucu meydana gelen porozler dikkatli bir ekilde temizlenecektir Delik ve yivler Ek1 de verilen resimlerdeki 'NO ve toleranslara uygun olacaktir TEKNIK OZELLIKLER Genel celik seletlerin Oretiminde kullanilacak malzeme; a agiclaki mekanik Ozellikleri saglayacaktir. cekme Mukavemeti: N/mm2 - Kirilma sonrasi Uzama: Min. % 24 Metal di i zararli maddeler (kalintilar) en do Ok dozeyde olacak geligin mekanik Ozelliklerine zararli katki birikimi olmamalidir Mastarlar celik seletlerin kontrol etmek igin istenilen turn mastarlar, masraflari ke isine ait olmak Ozere Uretici tarafindan t in edilecek ve uygunluk yononden DD'nin onayina sunulacaktir. 2

6 Uretim Oncesi; Oretilecek celik selet profili kesitinin teorik taslagina, ve '+ toleranslara uygun bir takim mastari ye bu mastarlara alt toleranslarin da gosterildigi teknik gizimleri TCDD'e teslim edecektir. Mastarlar a inmaya dayanikli olacak ekilde sertle tirilmi olacaktir. Bu mastarlar TCDD tarafindan uygun bulunduktan sonra damgalanacaktir. Bir takim mastar kabul periyodu soresince TCDD mulkiyetinde kalacaktir Kontroller sirasinda yalnizca TODD damgasini ta iyan mastarlar gegerli olacaktir Toleranslar Boyut ye dozgunitige ili kin toleranslar celik seletler EK1 resimlerde verilen 610 ve toleranslara uygun olarak Oretilecektir. Boyut toleranslara artnameye ekli resimde belirtilmi tir. Resimde belirtilmeyen toleranslar igin a agida belirtilen toleranslar uygulanacaktir - Kenarlardaki gentikler 1 mm - Diger gentikler 1,5 mm - Kenar yuksekligi 1 mm - Selet geni ligi 2 mm - uglann gonyede olmast 2 mm - Kalinlik 1 mm - YOzey meyili % 0,4 mm - Alt kismin dijzglinlugu 0,0025 L (L herhangi iki nokta arasi) Delikler zimbalama ile agildiginda deligin giki tarafindaki boyut toleransi delme kalmligmm 0,05 kati kadar artirilacaktir Katie Bir selet igin kabul edilecek nominal kutle, geligin 7.85 grlcm3 yogunlugu esas alinarak hesaplanir Her teslimatta, kabule sunulan her yigindan, yarisi TODD temsilcisi, yarisi da uretici tarafindan segilen 10 adet seletin agithklannin ortalamasi alinarak, o teslimata alt kutle degeri bulunur. Teslim edilen miktar ortalama kutle ile teslim edilen selet adedi garpilarak bulunur Ortalama kotlenin nominal kutleden fazla olmasi halinde odeme %1 fazialiga kadar yapilir. Ortalama kutlenin nominal kcitleden az olmasi halinde Odeme ortalama kutle Ozerinden yapilir. Seletlerin agirlik toleransi: nominal kotleye gore %1 kadar az, %2 kadar fazla olabilir. 3

7 KABUL KOSULLARI Hazir celik seletlerin ilk asamada on (10) adetinin imalati tamamlancliktan sonra jlgiii firmaca getirilecek ve TCDD yetkilileri tarafindan onay alinmasina mutakip seri imalatina gegilecektir Seletlerin Oretim soreci esnasinda geri don0s6 olmayan hatalarin cikmasini bnlemek teslim soresinde gecikmelere yol agmamak ve hatalarin zamaninda giderilmesi amaciyla TCDD yokleniciye haber vermeksizin belirli asamalarda ve araliklarda ara denetimlerde bulunabilecektir Yapilan ara denetimler sirasinda tespit edilen olumlu ve olumsuz hususlar, YOklenicinin veya vekilinin ve ilgili teknik personelin imzalarini da igerecek sekilde rapor haline getirilecektir. YOklenicinin bu raporu imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilecektir Ara denetimler sonucunda hazirlanan raporlarin olumlu veya olumsuz olmasi maim kabulii veya reddi anlammi tasimamakla birlikte muayene ve kabul asamasmda yapilacak de gerlendirmede dikkate alinacaktir Yapilan ara denetimler sonucunda Seletlerin teknik sartnameye gore uygun bretilmediginin tespit edilmesi halinde hazirlanan rapor yokleniciye biidirilecektir. Bu olumsuzluklann TCDD 'nin uyansma ragmen dozeltilmemesi ye kalitenin artirilmamasi halinde; TCDD mall teslim asamasinda test ve muayeneye tab!' tutmaksizin reddetme hakkina sahiptir Eger seletler, yurt disindan tedarik edilecek ise, malzemenin muayene ve kabul islemleri; maim teslim sekline bagli olarak yurt iginde veya yurt dismda olmak Ozere iki sekilde yapilabilir Yurt disinda komisyon gbrevlendirilmesinin mumkon bulunmadigi durumlarda, TCDD'nin geciktirmemek kaydlyla, muayene ve kabul islemlerine esas olmak Lizere; imalatgi tarafindan teknik sartnamede belirtilen test ve kontrolleri yaptiracaktir. Teknik sartnameye gore uygun bulunan seletlerin test sonuglanni iceren kalite kontro! belgeleri ye hazirlanan raporlara istinaden maim sevkiyati yapilir. Ancak hazirlanan raporlar nihai olmaylp, idarece kurulan muayene ye kabul komisyonlannin onay' ile kesinlesir KABULE ESAS TESTLER VE KONTROLLER: istekliler partiler halinde sunulan seletlerin muayenesine baslamak igin TCDD'e yazdi olarak moracaatta bulunacaktir celik Seletlerin muayenesine baslamak igin TCDD'e yazili olarak Yurt igi alimlarda teslimattan en az 10 gon, Yurt disc alimlarda sevkiyattan en az 20 gon onceden moracaatta bulunacaktir TCDD YOkleniciye muayene ve kabul islemlerinin yapilacagi tarihi bildirerek belirtilen yer, gon ve saatte yoklenicinin veya yetkili vekilinin hazer olmasmi yazill olarak bildirecektir YOklenici kabule sunulan maim tamaminin teknik sartnameye uygun in elenmesinin veya muayenesinin yapilabilmesi i her tor10 tedbiri alip, gereklaparat, alzeme ve personeli 4,,t4011'

8 TCDD'nin kontrol komisyonunun emrine verecek ve her tor10 sorumluluk Yukleniciye alt olacaktir TCDD'nin YOkleniciye sozlesme hokomlerine uygun bildirimde bulunarak yapacagi muayene ve kabul islemlerinde yoklenicinin bulunmamasi durumunda veya bulunmasina ragmen TCDD tarafindan hazirlanan raporlara imzada imtina etmesi halinde bu durum tutanak altina alinacaktir Teslim suresi igensinde teslim yerine getirilen seletlerin muayeneleri uygun gikmaz ise bu sure igerisinde yoklenici seletleri alip yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir FIZIKSEL MUAYENE: Seletler EK1 de verilen teknik resimde gosterilen boyut ye toleranslar dahilinde olacaktir Seletler Madde de belirtilen Ozelliklerde olacaktir Fiziksel muayene igin segilen numunelerden en az on (10) tanesi Ozellikleri degismeyecek sekilde TCDD kontrol elemanlari tarafindan yoklenicinin istiraki ile mohorlenerek o partiye ait numune olarak kabul sonuna kadar teslim yerinde saklanacaktir LABORATUVAR MUAYENESI: Kabule sunulan seletler Teknik sartnamede belirtilen fiziksel niteliklerin tamamini saglamadigi takdirde laboratuar muayenesine gegilmeyecektir Laboratuar muayenesi yapilacak olan seletlerin test ve kontrollerinin tom masraflan yokleniciye ait olmak Ozere cankiri Makas Fabrikasi laboratuvarlann da, Yurt disindan temini halinde cankiri Makas Fabrikasi laboratuvarlarinda yoklenicinin katilimi ye TCDD elemanlarinin istirakiyle yaptirilacaktir Tesellumde yapilacak laboratuar muayene Ocretleri yoklenici tarafindan karsilanacaktir Test Pargalannin Segilmesi Her dokom icin ayri ayri gekme deneyi yapilacaktir cekme Deneyi cekme Deneyi, deney pargalan soguk iken gekilecektir Kabule esas asagidaki testier yaptirilacaktir.( Seletlerin Oretiminde kullanilacak malzeme Ozerinde gekme testi yapilacaktir.) cekme testi: cekme Mukavemeti: N/mm2 Kirilma sonrasi uzama: Min. % Bitmi seletlerin Ozerinde yapilacak testier: Bitmis seletlerin Ozerinde boyut kontrold yapilacaktir. A,4

9 Test numunelerinin segilmesi: Deney pargalannin hazirlanmasi igin kullanilacak numuneler TCDD temsilcilerinin gozetiminde markalanacak ye damgalanacaktir Deney pargalan makinede soguk halde i lenecek ve her hangi bir gekigleme, soguk deformasyon, sertle tirme veya tavlama i lemine tabi tutulmayacaktir TEST SONUcLARININ DEdERLENDiRiLMESi: YOklenici fiziksel muayene sonucunda verilen ret raporuna sozle me hokomlerine gbre itiraz ederek ikinci bir muayene talebinde bulunabilir. Ilk Fiziksel muayenede reddedilen seletlere ait madde geregi saklanan numuneler veya gerek gbruld40 takdirde yeni alinacak numuneler, TCDD'nin ilk muayenede bulunmami ki ilerden kuracagi yeni kabul komisyonu tarafindan ikinci kez muayeneye tabii tutulacaktir. Bu komisyonun verecegi karar kesin olup muayene ve kabule esas olacaktir Her DokOm igin 2 numune alinarak Ozerinde gerekli testier yapilacaktir Testier kabul elemanlarinca alinan numuneler Ozerinde yapilacak ve elde edilen degerler bu teknik artnamede belirtilen deger ve teknik ozelliklere uygun olacaktir. Numunenin ilk incelemesinde bulunan sonuclar Cizerinde, uygunlugu hakkinda yeterli kanaat edilmez ise numuneler Ozerinde bir muayene daha yapilir. Her iki muayenede ayni sonucu verdigi takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene degi ik sonuglar vermi ise, o numune Ozerinde CigOnci.) bir muayene daha yapilarak bu Cic muayenenin sonuclanna gore karar verilir HAKEM LABORATUVAR: Yuklenicinin itirazi halinde muayenesi yapilmak Ozere KARDEMIR laboratuarlarin da o maldan daha Once alinip muayene komisyonunca saklanmakta olan numuneler ve ilk muayenede olumsuz gikan ve itiraz edilen noktalar Ozerinde yapilir. Bu testlerden elde edilecek sonuglardan bir adedinin dahi belirtilen teknik Ozellikleri sagamamasi halinde soz konusu parti reddedilecektir. Alinan numunelerin tamaminin uygulanan tcim test ve muayenelerden beklenen sonuglan vermesi halinde o partinin kabul0 mumkun olacaktir. Hakem laboratuarin verecegi rapor kesindir KORUMA, PAKETLEME, isaretleme: Seletler her tijr10 nakliyata uygun hale getirilecektir Ambalajlama, baglama vs. gibi i lemler malzemeyi her tor10 di etkenler korumasi do OnOlerek yapilacaktir Seletler herhangi bir deformasyona ugratilmaksizin ta imasi yapilacak v- TCDD'nin stok sahasinda TCDD elemanlanna istif yapilmi olarak teslim edilecektir.

10 Her bir yuklemede agirlik ve adet miktarlari ayri ayri tespit edilecektir. Ambalajlarin Ozerinde miktar ve a irlrgi gosteren etiket olacaktir. Etiketsiz olanlarin sevkine izin verilmeyecektir Garanti Seletler, Oretici tarafindan Oretim yilindan itibaren 2 yil soreyle garanti edilecektir TCDD temsilcisinin muayenesi ve kabul testlerinin muspet sonuc vermesi garanti suresi icinde ureticiyi sorumluluktan kurtarmaz $artnameye gore imal edilen Seletler garanti suresi icersinde bozuldugu takdirde, bunlarin yerine Uretici ya yenilerini 2 ay icerisinde verecek ya da bedelleri Firmadan tahsil edilecektir. EKLER: EK: 1-1 Adet Teknik Resim 7

11 S`0+58 L"-) L9 g'c, 92 L9 CD < g U QZ11. S ( LT"-- S'OT -17 T Cv") Co E C co 'c co co -a E Cu C _ E E r,2 TS 08 8S,--- i \ -cs cs. c ,.. j ct c E :Ld 1 '5 0) \, -1- /.5. ad \..-' a) Tu 1) a ui S 49 Ray Duz Seleti ti w N w U) Q 0) w a) E w L11 LU N UJ U) N UJ U) co >7- ( S 49 RAY c ELIK SELETI Ln cc cu o :o CU In Lc) Cu r 68 SE 06 Sele t ag i rlig i 7 kg 091

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin

Detaylı

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR l'eklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret Onvani : Ayik Tebligat Adresi. Bagli Bulundugu Vergi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME-

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- Tanımlar Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen; a) "Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) "İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; KIRIKKALE MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde bulunan teknik özellikleri ve durumu itibarıyla

Detaylı

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

Cinsi Teknik Özellikler Miktar

Cinsi Teknik Özellikler Miktar TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 6-12 Aralık 2014

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 18-24 Ekim 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BİLGİSAYAR ALIM İŞİ 1.1.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir. ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9615 KONU : 8 adet 35m x 50m ebatlı sentetik çim mini saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Mayıs 2015 Salı günü Saat 15.00 05/05/2015 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı