BİYOTEKNOLOJİ: YENİ BİR MÜHENDİSLİK ALANI YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOTEKNOLOJİ: YENİ BİR MÜHENDİSLİK ALANI YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ"

Transkript

1 BİYOTEKNOLOJİ: YENİ BİR MÜHENDİSLİK ALANI YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ Doç. Dr. Alaeddin ŞENEL ÖZET Bu bildiri günümüzün çağ açıcı iki yüksek teknolojisinden biri olan biyoteknoloji üzerinedir (ötekisi, bilindiği gibi, bilgisayarları ile elektroniktir). Bildirinin birinci bölümünde, biyoteknolojinin kavram, tanım ve önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, göriş niteliğinde bazı bilgilerin sunulması yolunda, biyoteknolojinin geçmişi, evcilleştirmeden Mendel's "geleneksel biyoteknoloji" ve Mendel'den günümüze "çağdaş biyoteknoloji'' olarak iki kronolojik evreye bölünmüştür. Birinci evrede insanlar, biyolojik süreçlerin bilimsel bilgisiyle olmasa da, sınama yanılma yöntemleriyle, "evcilleştirme' 1, "seçici üretme", "yeni çevrelere uyarlama", "çaprazlama" ve "mayalandırma" gibi biyoteknolojik teknikler geliştirmişlerdir. Bildirinin üçüncü bölümünde, biyoteknolojinin ikinci evresi, yani çağdaş biyoteknoloji incelenmektedir. Çağdaş biyoteknoloji geleneksel tekniklerin bilimsel yöntemlerle yürütülen uzantılarından ve ("rekombinand DNA" "hücre ve doku kültürü", "ktonlama", "hücre füzyonu" ve "in vitro fertilizasyon" gibi) yeni biyotekniklerle, bunların tıp ve eczacılık, tarım ve yiyecek işleme, çevre koruma, enerji, petro-kimya vb, alanlardaki uygulamalarından oluşmaktadır. Dördüncü bölüm, biyoteknolojinin getirebileceği tehlikelerden ve biyoteknolojiye, düşünürler, din adamları, politikacılar ve bilim çevreleri tarafından, ABD, Federal almanya ve Türkiye'de gösterilen tepkilerden örnekler verilmiştir. Sonuç bölümünde, biyoteknolojisnin önemi, alınan patentler ve pazarlanan ürünleri açısından olmak üzere, bir kez daha vurgulanmaktadır. SUMMARY This exposition is about biotechnology, one of the epoch creating high technologies of our era (the other is, of course, solid state electronics with its computers), In the first part of the paper, the conception, definition and value of biotechnology is considered. In the second part. Us past is divided into two choronogical stage ("traditional biotechnology": from domestication to Mendel and "modern biotechnology"; from Mendel to eighties) for the aim of an introductory information. In the first stage men mastered biotechnological technics' 1 like "domestication", "selection", "adaptation", "cross-breeding" and "fermentation", not by conscious scientific knowledge of biological processes,'but trail and error methods. In the third part of the paper, the second stage of biotechnology, i.e. modern biotechnology is considered. It is scientific applications of the traditional technics, plus new biotechnics (like "recombinant DNA", "cell culture", "cloning", "cell fusion" and "in vitrdo fertilization) and their application in the fields of medicine and pharmacy, agriculture, food processing, environment protection, energy, peiro-chemicals etc. The fourth part is about the risks of biotechnology (as biological pollition, recombinant viruses) and the reactions to biotechnology from thinkers, clergy, politicians and scients in the USA, Fedaral Germany and Turkey. The "Episode" stresses its importance once more by giving some samples of patents and products in the market. 1.KAVRAMI, TANIMI, ÖNEMİ "Ozmoz Kronos, sabahleyin laboratuvarda çalışmış, öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte spor oynamıştı, "Hücre" sine eğilimlerini doyurmuş olarak, dingin, ama yorgun döndü, Bedensel çalışmanın kazandırdığı ivmeyi yavaşlatabilmek için, birtakım mekanik ve organik işlerle o- yalandı, Bahçeyi suladı, hortumun su kaçıran yarasım sardı, ayaklarını yıkadı, ve hücresine girip kendini koltuğa bıraktı. Koltuğu, onu, bedeninin ağırlığını en geniş alana dağıtacak biçimde kucakladı," "Terliklerini çağırdı; terlikleri, uyuklamakta oldukları yerden kalkıp önce, bir öne bir arkaya doğru yaylanarak, uzun uzun gerindiler; sonra, arka ayakçıklarım ön ayakçıklarının yanına getirerek yay gibi kıvrıldıktan sonra, ön ayakçıklarım kaldırıp bedenini ileriye atarak, dalı arşınlarcasına yol alan tırtıllar misali ve de ikiz kardeşler gibi yanyana ilerleyerek ayak. larının dibine geldiler. Tarih makaralarında görülen evcil kedileri anımsatan bir davranışla, burunlarını bio yandan bir bu yandan ayaklarına sürterek, yeterince kaşındıktan sonra, ayaklarına sarıldılar. Onları gözlerken Özmoz Kronos'un ka- 52

2 fasından çoktan ormanlarına dönüp yeniden yabanıllaşmış kedilerin görüntüleri geçti. Sonra, tarih dergilerinde gördüğü, evine yorgun dönen "bey"in terliklerini getiren uşağını, karısını ya da kızını, veya bu İşi görme yolunda eğitilmiş köpeğini gösteren resimler geçti. Hepsi "Organik Devrim" sonrasında tarihe karışmışlardı. Efendilik, beylik, karılık, kocalık, evcil kediler, köpekler, ve birçok cansız araçla birlikte cansız terlikler, tarih olmuşlardı." "terliklerinin "terliksi" görünümlerine takıldı gözü. Bir zamanlar bunlar da, çağdaş akrabaları gibi tek hücreli terliksi hayvanlardı. İnorganik dünyadan organik dünyaya geçişi hızlandıran organik devrim, terliksi hayvanların, e coli türünden tek hücreli canlıların genetik yapılarının kavranmasıyla kıpirdanmıştı. Bunların ikili sarmallarında, plazmltlerinde kodlanmış genetik şifre çözülünce, canlı doğanın gizemleri de, bir fermuarın açılış hızıyla açılıp çözülmeye başlamıştı. Bu yolda İlerleyen organik devrim, cansız araç gereçlerin pabucunu dama atan canlı araç gereçlerin yapılmasıyla doruğuna ulaşmıştı. Örneğin, soğuk, cansız evlerin yerine yıpranan yerlerini kendi kendilerine onarabilen sıcak "hüere"ler almıştı. "İşin başında, laboratuvarlarda, tekhücreli terliksi hayvanlar, kromozom İplİkçİlerİne yapılan DNA eklemelerlyle ve çıkarmalarıyla çok hücreli canlılara dönüştürülüyorlardı. Neden sonra, terliklerinin çok çabuk eskimesinden yakınan bir bilginin aklına, terliksi hayvanlardan terlik yapmak düşüncesi takıldı. Bu ilk canlı araçlar olan "terliksi terlikler" insanlığa onun armağanıydı." Yukarıdaki alıntılar, "Ozmoz Kronos" adlı, basılmayı bekleyen ütopya denememin girişinden alınmıştır. Yazıma böyle bir alıntıyla başlamaktaki amacım, dikkatinizi böyle bir ütopyayı esinlendirecek teknolojik bir devrimin eşiğinde bulunduğumuz gerçeğine çekmek İçindir BiyotGknoloji Kavramı ingilizce bilim dergilerinde, son yıllarda kısaltılmış biçimiyle "BT" olarak verilen "biyoteknoloji" ile ilgili araştırma, yorum ve haberler geniş bir yer tutmaya başladı. Daha önceki yılların ingilizce ve Türkçe dergilerinin ve İlgili yayınlarının başlıklarında, aynı konunun, biyoteknoloji yanı sıra, hatta ondan çok, "biyoloji mühendisliği", "gen mühendisliği "genetik mühendisliği", "rekombinant DNA teknolojisi*" gibi başlıklarla verildiğini görüyoruz. Bugün ise başlıklarda "biyoteknoloji" çoğunlukta. Anlaşılan yeni teknoloji bu adda karar kıldı. Yeni bir teknoloji, yeni bir mühendislik dalı İle karşı karşıyayız. Bu öyle bir teknoloji ki, cansız nesnelerden çok (adının da gösterdiği gibi) canlılarla uğraşıyor. Bu öyle bir mühendislik ki, hendeseden (geometriden) çok biyoloji tekniklerini kullanıyor, Kullandığı tek geometri "ikili sarmal*" (double helix), ingilizcede mühendisliğin makine anlamına gelen "engine*" sözcüğünden türetilen engineering denişini anımsayarak, bir mühendislikte geometri kadar makinelerin kullanılması beklenirken, bu teknoloji, makinelerden çok "mikroorganizmaları" araç olarak kullanıyor. Fabrikalarında işçilerden çok, bakterileri, virüsleri, mantarları, mayaları çalıştırıyor. Ve bu teknoloji, laboratuvarlardan endüstriye, pazarlara taşmaya hazırlanıyor.geleceğin bu endüstrisinin, "gen bankası", "sperma bankası", "zigot bankası", "fetüs bankası", "uluslararası biyoteknolojik bilgi bankaları" gibi bankaları kurulmuş, kurulmakta, 1.2. Biyoteknolojinin Tanımı Biyoteknolojlnin, terimi oluşturan sözcüklerden gidilerek (bunların, yaşam + teknikleri + bilgi ve uygulamaları anlamına gelişine bakılarak) yapılabilecek "geniş tanımı", biyolojiyle ilgili tüm teknikleri içine alma eğilimine yolaçarak, bu teknoloji dalının sınırlarını çizmeyi, içeriğini saptamayı güçleştirir. Böyle bir tanım İçine tüm tarım, hayvancılık,tip yiyecek İşleme ve üretme etkinlikleri vb. girebilir. Onun "dar tanımı" ise, onu, biyoteknolojinin en önemli çağdaş uygulama alanı da olsa "genetik mühendisliğime (rekombinant DNA tekniklerine) indirgeyerek,' 1 ) biyoteknolojinin "hücre ve doku kültürü", "klonlama", "hücre füzyonu", "İn vitro fertilizasyon" vb. (ilerde açıklanacak) birçok önemli çağdaş uygulamasını dışarıda bırakmaktadır. Bu ikisi arasında, "efradını cami, ağyarına mani" bir tanım çok kolay olmamakla birlikte, "çağdaş biyoteknoloji", "insanın kendisini de dışarıda bırakmaksızın tüm organizmalar üzerinde, onların "doğal" yapılarına "yapay" yollarla, bilinçli olarak karışarak, onları İnsan gereksinim ve amaçlarına uyduracak biçimde yönlendirme yolları yöntemleri" olarak tanımlanabilir.* 2 ' Böyle bir tanım, çağdaş biyoteknolojiyl, bir yandan, canlıları (mayalandırma gibi) "doğal" yollardan etkileyerek, onları insan gereksinim ve amaçlarına uydurmaya çalışan tarihteki (geleneksel) biyoteknolojik etkinliklerden, öte yandan canlıların "yapıları üzerinde oynamayan" çok çeşitli çağdaş biyolojik tekniklerden ayırmaktadır, "Bilinçli olarak" koşulu ise, tarihte ve çağımızda İnsanların, türlerin genetik yapılarını değiştirdiklerini bilmeksizin "yordamlama" İle buldukları "melezleştirme", "seçici üretme" gibi geleneksel teknolojileri dışarda bırakmaktadır Blyoîeknoiojlnln Önemi Biyoteknoloji, kimi yazarlara göre tıpta, tarımda beslenmede, çevre korumada, enerji alanında, nüfus kontrolünde vb, alanlarda devrimci değişiklikler yaratacak bir "teknolojik devrim". Kimi yazanlara göre yeni bir teknoloji olmaktan öte, bir "teknolojik devrim". Kimilerine göre "yeni bir endüstri devrimi". Hatta kimilerine göre ise, İnsanlığın tarım devrimi (daha çok kullanılan adıyla neolitik devrim) ve endüstri devrimi gibi İki büyük devrimine eşdeğer önemde, yani insanlığı yeni bir çağa ("biyoteknoloji çağı" "müdahale çağı" gibi adlar önerilmekle birlikte daha uygun bir ad konamamış çağa) geçirecek bir "devrim"* 3 '. Öyle ki bilim çevrelerinde "elektronik çağı"nı "genetik mühendisliği çağı" nın İzleyeceği söyleniyor. Biyoteknolojinin önemi, onun gerçekten çağ açıcı bir teknolojik devrim olup olmadığı, teknolojik gelişmeler tarihsel perspektifinin içine konularak anlaşılabilir: "Araç Devrimi", yani insanöncesi canlının "sistemli olarak araç yapıp kullanmaya başlaması", onu insanlığa geçiren adsız bîr devrim idi. Bu teknolojik devrimin, İnsanı, doğal silahları kendisininkinden kat kat üstün hayvanlar aleminde yok olmaktan kurtardı; hayvanlar aleminde sivrilmesini 63

3 sağladı. İnsan topluluklarının sürü yaşamından takım yaşamına, sonra da toplum yaşamına geçmesine onay ak olma, biyolojik evrimin yerini kültürel evrimin almasına yolaçma gibi İnsan yaşamının her yönünde önemli devrimci sonuçları oldu. "Tarım Devrimi" (neolitik devrim) bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesini sağlayarak, İnsanı sürekli ve geçici açlık sorunlarından kurtardığı gibi, onu göçebelikten yerleşik yaşama geçirdi, böylece mülk ve kapital birikimini olanaklı kıldı; nüfus darboğazının aşılmasını sağladı. "Birinci Endüstri Devrimi", kol gücünün yerine makineleri koyarak, insanın sırtındaki ağır çalışma yükünü hafifletti. Toplum yaşamında ve insanlık tarihinde, hepimizin yakından bildiği enine boyuna değişikliklere yolaçtı, "Atom Teknolojisi", enerji sorununa çözüm sunarken, nükleer savaş ve nükleer kirlenme sorunlarına yolaçtı. "ikinci Endüstri Devrimi" olarak da adlandırılan "elektronik teknolojisi", kafa gücünün yerine makineleri (bilgisayarları) koyarak, daha doğrusu kafa gücünü makinelerle destekleyerek, insanın günlük yaşamında akla hayale gelmeyen yenilikler yarattı, yaratmakta. "Biyoteknoloji Devrimi" İse, makinelerin yerine mikroorganizmaları koyarak, bir başka deyişle mekanik yöntemleri organik yöntemlerle destekleyerek, İnsanlara, biçiminin ne olacağını bugün ancak bulanık olarak canlandırabildiğimlz yeni bir çağın kapılarını aralamakta. Yukarıda sayılan teknolojik devrim aşamalarının insan yaşamı bakımından önemleri, onların, "yazgı" ve "egemenlik" kavramları açısından değerlendirilmeleriyle daha net ve şematik olarak kavranabilir: Sistemli olarak araç gereç yapıp kullanmanın ürünü olan "araç devrimi" (benim terminolojim - A.Ş.) insanın yazgısını hayvanın yazgısından koparmış ve İnsanın yazgısını yırtıcı hayvanların elinden kurtarmıştır. Dahası, hayvanlara egemen olmasının yollarını açmıştır. Neolitik devrim İnsanın yazgısını, doğanın elinden yarı yarıya kurtarmıştır. Yarı yarıya kurtarmıştır çünkü, insan, tarımla "yeryüzündeki" yiyecekleri çoğaltabilirken, "gökyüzünün" onlar üzerinde azaltıcı, yokedici olabilen etkilerine karşı aciz kalmıştır. Bu yüzden, yazgısının yarısını, gökyüzüne yerleştirdiği tanrıların eline teslim etmiştir. Birinci endüstri devrimi, yapımevlerinin ve fabrikalarının çatılarıyla ve öteki olanaklarıyla, üretimi doğanın olumsuz koşullarından (bu ara gökyüzünün "keyfi" etkilerinden) yalıtlayıp kurtararak, İnsanın yazgısının öteki yarısını da doğanın (ya da doğa güçlerini temsil eden tanrıların) elinden çekip almasına yardımcı olduğu gibi, insanın doğaya egemen olması doğanın yazgısını eline geçirmesi yolunda İlerlemeye başlamasını da sağlamıştır. Atom teknolojisi, İnsanın cansız doğanın "mlkrokozmoz" alanında egemenlik kurmasını sağlayacaktır (bu yolda yapabileceği yanlışlarla İnsan, "canlı mikrokozmoza" zarar verebileceği gibi, kendisinin yeryüzündeki egemenliğine de son verebilecek kendi "karayazgısını" da yazabilir o başka). İkinci endüstri devrimi, elektronik teknolojisi ve bilgisayar endüstrisi araçları yoluyla İletişim ve denetim teknolojilerinde sağladığı olagünüstü ilerlemelerle, toplumların, hatta tüm insanlığın tek tek bireylerden, ayrı ayrı ailelerden, başına buyruk topluluklardan, birbirleriyle durmadan uğraşan uluslardan oluşan kaos ve anarşi (dolayısıyla bir anlamda özgürlük) durumuna son verip, onu, organları birbiriyle uyumlu bir "makroorganizma" durumuna getirerek, İnsanın (ya da bazı İnsanların) "toplumun yazgısını" da ele geçirip ona iyice egemen olmasını sağlayacaktır. Biyoteknolojik devrim ise, insanın mikrokozmozda mikroorganizmalara (virüslere, mikroplara, bakterilere) ve bitkilerin ve hayvanların moleküler düzeylerine egemen olmasını sağlamaktan öte, kendi biyolojik doğasına da egemen olmasını; yazgısını tanrıların elinden kurtardıktan öte, doğanın mikroorganizmalarından, doğal biyolojik evrimin yaptığı "yanlışlıklardan", onun tekdüze "alışkanlıklarından" da kurtarabilecektir. Böylece insanın eline, kendi kendisinin tam anlamıyla tanrısı, efendisi, şeytanı durumuna gelebilmesinin olanaklarını teslim edebileceğe benziyor. Sonuç olarak biyoteknolojinîn önemi konusunda, onun, bütün canlı türlerinin yazgısını, dolayısıyla evrimin yazgısını insanın eline bırakabilecek bir gizilgüç taşıdığı söylenebilir. 2. BİYOTEKNOLOJİNİN GEÇMİŞİ Biyoteknoloji, yani insanın canlı varlıkların yapısına karışması, yeni bir insan etkinliği değildir. İnsan kadar değilse bile "üretim" kadar eskidir. Yeni olan "biyoteknolojik devrim". Yani, İnsanların canlı varlıkların yapısına karışmasının çapının, derecesinin ve etkililiğinin, yalnızca üretim teknolojisi alanında değil, aynı zamanda toplumun hemen her boyutunda büyük değişiklikler yaratabilecek bir düzeye ulaşmasıdır. Biyoteknoloji neolitik devrimden beri yavaş yavaş gelişmekteydi, ama 1970'İJ yıllarda bu alanda gerçekleştirilen yaşamsal önem taşıyan buluşlardan sonradır ki "biyoteknolojik devrim" kavramı ortaya atıldı. Bİyoteknolojinin neolitiğe dek dayanan bu uzun geçmişi, "Mendel'den önce" ve "Mendel'den sonra" olmak üzere İki evreye ayrılarak İncelenebilir Mendel'den Önce : Geleneksel Biyoteknoloji Mendel'den önceki biyoteknoloji, "geleneksel biyoteknoloji" olarak adlandırılabilir. Canlı doğanın kavran ışı ve canlı doğayla oynanışı (manuplaiyo) neolitikten Mendel'e özünde pek değişmemiştir. Mendel'den sonra canlı doğanın kavranışmda dikkatin genlere yönetilmesiyle, niteliksel sıçramaya yolaçacak bir bilgi birikimi söz konusudur. 1970'lerden sonra İse, canlı doğayla oynamanın, ona karışmanın niteliksel bir değişiklik geçirdiği kuşkusuz. Dolayısıyla Mendel'den sonraki biyoteknoloji de "çağdaş biyoteknoloji" olarak adlandırılabilir. (Geleneksel - çağdaş biyoteknoloji ayrımı benim terminolojîmdir - Â.Ş.) Geleneksel biyoteknolojinin yöntemleri, evcilleştirme, seçici üretme, çevre değiştirme, çaprazlama, mayalandırma olarak beş grupta toplanıp İncelenebilir Evcilleştirme: Biyoteknolojinin, doğaya el koyan asalak ekonomiden üretici ekonomiye, kısaca üretime geçişle başladığı 54

4 söylenebilir. Öyleyse biyoteknolojinin ilk yöntemi "evcilleştirme" dir. Gerçekten, bitkilerin evcilleştirilmesi, olgunlaşınca başakları açılıp tohumunu dağıtan yabanıl tahıl türlerinin yerini, tanelerini dağıtmayan buğday ve arpa türlerinin alışında görüleceği gibi < 4 ), insanın (yordamlamayia da olsa) doğaya, türlerin yapısını değiştirici sonuçlar doğuran bir karışmasıydı. Uzmanların, domuz, koyun vb. kalıntılarının, yabanıl türlerin mi evcil türlerin mi olduklarına, evcilleştirmenin başlarında kemiklerinin küçülmesi olgusuna ve öteki bazı morfolojik değişikliklere dayanarak karar vermelerinin de göstereceği gibi, hayvanları evcilleştirme de onların genetik yapılarında değişikliklere yolaçmıştı Seçici Üretme İnsanların yordamlamayia buldukları ikinci biyoteknolojik yöntem " seçici üretme " (seleksiyon) oldu. Tarlalardaki en dolgun başakları seçerek onları tohumluk olarak ayırmaları, taneleri cılız türlerin elenip, dolgun taneli türlerin tarımına geçilmesine yol açtı < 5 >. Aynı biçimde, hayvanların irilerini Irileriyle çiftleştirerek daha iri hayvanlar edinmenin yollarını aramış olmalılar Çevre Değiştirme: İklim, su, toprak vb. "çevresel koşulların değişmesi" bitkilerin ve hayvanların genetik yapılarında doğal değişikliklere yol açar. insanlar bir yerdeki bitki ve hayvanları bir başka yerde üretme, o yere yerleştirme yolundaki girişimleriyle (adaptasyon ile) de söz konusu canlıların genetik yapılarında, kasıtsız ve bilinçsizce, değişikliklere neden olmuşlardır. Keşfinden sonra Yeni Dünya'dan Eski Dünya'ya Eski Dünya'dan Yeni Dünya'ya taşınan mikrop, bitki ve hayvanlardaki genetik değişmelerle oluşan yeni ırklar, bunun en güzel örneklerini sunar Çaprazlama: İnsanların neolitik çağlardan beri bilerek ya da bilinçsizce yararlandıkları bir biyoteknoiojik yöntem de "çaprazlama" dır; bilimsel deyişle "eşeysel hibritasyon"dur, günlük dilde "melezleştirme" denen şeydir. Küçülmüş evcil ırkları, iri yabanıl ırklarla (farklı ırkları çaprazlayarak) üretme, farklı bir genetik yapıya sahip melez ırka yol açma anlamında "canlının yapısına karışmadır". Babİlonya'dan kalan, üzerlerine bazıları uzun yeleli bazıları kısa yeleli atların çizildiği tabletler, Babillilerin çaprazlama yöntemiyle istedikleri niteliklere sahip at ırkları yetiştirme girişimlerinin İpuçları olarak yorumlanmaktadır.* 6 * İnsanlara mayalı ekmek yapma olanağını veren "ekmeklik buğday" türü de insanların bilinçli eylemlerinin ürünü olmasa da, çaprazlama ürünü melez bir türdür Mayalandırma: Geçmişte insanların kullandığı, mikrobiyolojik düzeyde neler olduğunu bilmeksizin, ama sonuçlarını görerek yordamlama yoluyla başvurdukları en önemli ve en yaygın biyoteknolojik yöntem "mayalandırmadır (öteki adıyla "fermantasyondur). Uzmanlara göre neolitikten (üretimden) de önce, paleolitikte bal, sulandırılarak mayalanmaya bırakılıp, içindeki şeker alkole dönüştükten sonra içilmiş olabilir. Mitolojide tanrıların içtikleri söylenen "nektar" bal şarabından başka bir şey olmayabilir. < 7 > Mayalanmanın, neolitikte "ekmeklik buğday" hamurunda gözlemlediği, sonra ondan alınan "ekşimiş" hamur parçalarının yeni hazırlanan hamurlara katılmasıyla, "mayalandırmanın" bulunduğu sanılıyor. Kimi yazarlar ise, arpanın buğdaydan önce mayalandırıldığı, insanın mayalı ekmek yemeye başlamadan bira İçmeye başladığı görüşündeler.' 85 Her ne olursa olsun, biranın Sümer'de ve Mısır'da içildiği biliniyor ve İ.Ö dolaylarında Sümer'de bulunduğu sanılıyor. W Birayı, Mezopotamya'da hurma şarabı, ve asmanın evcilleştirilmesiyle (olasılıkla Anadolu'da) üzüm şarabı İzledi. Sirke ise, şarapçılığın bir yan ürünü olarak gelip, Roma sofralarında "İçİldİ".lnsanların rastlantıyla bulup yordamlamayia uyguladıkları bir başka mayalandırma alanı, yerleri ve zamanları pek saptanamayan bir olguyla, sütten yoğurt ve peynir yapma oldu. Maltı (çimlendirilmiş arpayı) ve üzümü çatlak topuklu ayaklarla ezerken, birayı ve şarabı eski kaplarda bekletirken insanlar, çatlaklada kalmış olan ve şekeri tüketip çoğaltırken onu alkole dönüştüren bira mayası gibi mayaların ve bakterilerin bulaşmasını kolaylaştırdıklarını (mayalanmanın nedenini) bilmiyorlardı; ama söz konusu davranışlarının mayalanmaya yol açtığını (sonucu) biliyorlardı. Saydığımız tüm bu yöntemler ve saymadığımız ötekileri "biyoteknolojinin tarihöncesi" olarak nitelenebilecek olan geleneksel biyoloji dönemi boyunca, temellerlndeki biyolojik olgular bilinmeden, çağımıza dek uyguianageidi. Saydığımız beş grup uygulama temelde, doğal etmenlerin ve rastlantıların yardımıyla, türlerin genetik yapılarında insanlarca bilinçsizce yaratılan, ama çağdaş biyoteknolojide bilinçli olarak uygulanacak olan "mutasyon" ve DNA rekombinasyonu (rdna) yaratan İşlemlerdi. Dolayısıyla çağdaş biyoteknoloji, bu geleneksel yöntemlerin ve yenilerinin bilinçli olarak bilimsel yollarla uygulanıp geliştirilmelerinden başka bir şey değildir Mendeİ'den Günümüze: Çağdaş Biyoteknoloji Mendel'den önceki dönemde biyoteknoloji alanındaki gelişmeler kuramdan çok uygulamayla sınırlı kalmışken, ( 10 ) Mendel'den günümüze dek görülen gelişmeler, melez bitki ve hayvan türlerini artırmak, damızlık hayvanlardan alınan tohumların dişilerin rahmine enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen "yapay dölleme", yüksek antibiyotik değerli mikroorganizmaların üretilmesi, aşılamalar vb. yöntemler dışında, daha çok, "biyoteknolojik devrim" i hazırlayan bilgi birikimi, kuram geliştirme ve laboratuvar deneyleri alanlarında oldu. Bu alanlardaki gelişmelerin kilometre taşlarını, İktisat Dergisi, sayı (1987) s 'deki Alaeddin Şenel, Biyoteknoloji: Ufukta Bir Teknolojik Devrim mi?" başlıklı yazımdan özetle aktaracağım: Darwin'in Katkısı: Mendel'den önce, kuşkusuz, Türlerin Kökeni (1859) adlı yapıtıyla biyolojide ufuklar açan Darwin vardı. Darwin bu yapıtında, İnsanlığa, ortaçağdan kalma "kamil yaratılma" ve "yaratıkların değişmezliği" kavramlarının yerini "değişme" ve "evrim" kavramlarının almasını sağlayabilecek olan bakış açısını kazandırmıştı. Yaratıcı gücün, türlerin dışında, üzerinde değil, içinde aranmasını sağlayacak bir anlayışa ulaşılmasına yardımcı olmuştu. Ama Darwin, tüm çabalarına karşın kalıtımın 55

5 düzeneğini (mekanizmasını) bulup çıkaramamıştı. Bu nedenle genetiğin, dolayısıyla çağdaş biyoteknolojinin kuramsal temellerini atmış olması onurunu Mendel'e vermeliyiz Mendel Yasaları: Mendel, 18651e, manastırının bahçesinde yetiştirdiği bezelye tohumlarının ampirik ve sayısal incelemesine dayanarak bulduğu kalıtım yasalarını yayınladı. Bu yazısıyla, kalıtımın, tohumlarda bulunan, ama yerlerini spesifik olarak saptayamadığı, " faktör" dediği öğelerce denetlendiğini belirtti Nükleik Asitlerin Bulunuşu: Gene 19. yüzyılda İsveçli bilgin Mİescher, sperma çekirdeğini incelerken, orada özel bir asit türünün bulunduğunu saptadı. Onlara "nükleik asitler" (çekirdekteki asitler) adını verdi.* 11 > Deoksiribonükleîk (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) olarak iki türü bulunan nükleik asitlerin, virüslerden insana dek tüm canlıların ortak molekülü olduğu ilerde anlaşılacaktı Mutasyon Kuramı: Hollandalı Hugo de Vrİes, 19031e, Mendeİîn "faktörlerinin (İleride "gen" olarak adlandırılacak etmenlerin) değişmez birimler olmayıp, değişmeye (mutasyona) uğrayabileceklerini gösterdi. Bu çalışması, varlıkların yaratıldıkları biçimleri sonsuza dek sürdürecekleri İnancına karşı çıkan görüşlere güç verirken, türlerin evrim göstererek gelişebilecekleri yolundaki Darwinci evrimci görüşü de destekliyordu, ayrıca İçinde, "türlerin değiştirilebileceği" gibi, çağdaş biyoteknolojide uygulamaya dökülecek devrimci bir düşünceyi barındıran bir çalışmaydı Kromozomlar ve Gen: yıllarında, W.S. Sütten, T.H. Morgan, C.B. Bridges gibi Amerikan biyologları, yaptıkları çalışmalarla Mendel'İn faktörlerinin kesim yerlerini saptayarak, hücre çekirdeği içinde, "kromozom" iplikçikleri üzerinde buldukları kalıtım birimlerine "gen" adını verdiler,* 12) Mutasyona Yolaçan Fiziksel ve Kimyasal Etkiler: 1925 yılında, G.Â. Nadson, G.S. Filippov ve 1932 yılında V.V.Sakarov adlı Sovyet bilginleri, fiziksel ve kimyasal etkilerin, kalıtımsal değişikliklere, yani genlerde mutasyona yol açabileceğini gösterdiler DNA: Deoksiribonükleîk Asit: 1944 yılında Oswald Avery, genlerin bir nükleik asit türü olduğunu anladıktan öte, bunların "deoksiribonükleik asit" olduklarını saptayarak, kalıtımın biyokimyasal düzeyine inilmesini sağlayacak kapıyı aralamış oldu. 2.2,3, Restriksiyon Enzimlerinin Rastlantısal Bulunuşu: 1951 yılında gerçekleşen bilimsel bir rastlantı ise, genetik mühendisliğine varacak yolu açtı. Salvador E. Larİa ile Marry Homan, hazırladıkları bir bakteri kültüründeki üremenin, bazı noktalarda durmasının nedenini araştırırken, buralara bakteri yiyen bir bakterinin (bakteriyofajın) bulaştığını saptadılar. Demek ki, yabancı bakterinin enzimi, üretilmek İstenen bakterinin genini kimyasal yoldan bölerek (keserek) onun üremesini engellemiş oluyordu, ancak bu enzimin yalıtlanabilmesi ve onun, genetik mühendisliğinde, genleri istenilen yerden kesen kimyasal bir "makas" olarak kullanılabilmesi İçin 1960'ları beklemek gerekecekti Kalıtımın Yânı Sıra Yaşamın Gizi De Amino Asİtlarda; 1952 yılında, Amerikalı kimyacı Stanley L. Miller, canlıların oluşumu döneminde İlkel atmosferde bulunduğu ileri sürülen "maddeleri" biraraya getirip, bunları her türlü canlıdan arıtılmış (steril) bir ortamda, güneşin ve yıldırımların etkisi yerine kullandığı elektrik deşarjları altında haftalarca borbardıman altında tutunca, tüpün dibinde canlı dokuların temel maddesi olan aminoasit moleküllerinin çökerdiğini gördü. Bu, amlnoasitlerln, yalnızca kalıtımın değil aynı zamanda yaşamın (yaradılışın, varoluşun, canlılığın) da sırlarını taşıdığını gösteriyordu Watson ve Crıck'in DNA Modeli: 1953 yılında, James D. Watson ve Francis Crick, DNÂ'nın yapısıyla ilgili kuramsal modellerini açıkladılar. Bu modele göre DNA, "çifte sarmal" biçiminde örgütlenmiş dev bir deoksiribonükleik asit molekülüydü. Bu örgütlenişi, onun, kendini oluşturan daha yalın moleküllerin bulunduğu bir ortamda, kimyasal tepkimeyle, onları kendi kopyasını oluşturacak biçimde yapısına alabilecek bir dizilişte olduğunu göste-riyordu. Böylece üreyen molekülün (üreyen maddenin) gizemi çözülmüş oluyordu. Daha sonra yapılan araştırmalar, bu soyut modelin somut gerçeği yakalamış olduğunu ortaya koydu DNA»RNA»PROTEİN: 1966 yılında Sydney Brenner, çekirdeği içinde bulunan kalıtım birimi olan DNA'nın canlının gelişmesini nasıl denetlediğini ortaya çıkardı. DNA kendini çoğaltırken, önce, kendi molekül dizilişinin tersini (diyelim ki negatifini) yani ribonükleik asiti (RNA)'yi oluşturuyordu. Çekirdekten dışarı çıkan bu negatif kopya (RNA) da çoğalırken pozitif kopyasını üretiyordu. Böylece protein sentezi gerçekleştirilmiş oluyordu. Canlıların tüm dokularının çeşitli proteinlerin sentezlerinin ürünleri oldukları ise öteden beri bilinmekteydi Genetik Makasların Kullanılmaya Başlanışı: yılları arasında genetikte gerçekleştirilen, genetik mühendisliğine götürecek buluşlardan biri, "gen makasları" denen restriksiyon enzimlerinin saptanıp yalıtlanması oldu. Uzmanlar her biri DNA'yı mutlaka belli bir noktasından bölen, sayıları 200'e varan restriksiyon enzimlerini, biyokimyasal makaslar olarak kullanarak, DNA'yı istedikleri noktadan kesip biçecek duruma geldiler Ligaz Enzimleri : DNA Yapıştırıcıları: Aynı yıllarda bilim adamları, restriksiyon enzimleriyle kesip çıkartmalar eklemeler yaptıkları DNA parçacıklarını, "ligaz enzimleri" denen enzimleri kullanarak yapıştırmanın yolunu buluyorlardı. Böylece, farklı türlerin DNA'larının birleştirilerek yeni DNA kombinasyonları oluşturma olanağı yaratılmıştı. Böylece oluşturulan DNA'lara "rekombinan DNA" (rdna) denmektedir Plazmidler Yardıma Yetişiyor: Sıra böyle oluşturulan melez DNA'nın, yeniden hücre 56

6 çekirdeğine sokulmasına, işlevini orada göstermesinin sağlanmasına gelince, getirt sorunlarla karşılaşıldı. Zarar vermeden çekirdeğe girmek kolay değildi. Çekirdeksiz tek hücreli canlılar oları bakterilerin stoplazmalarındaki (ikili sarmal biçimindeki değil) çember biçiminde örgütlenmiş genetik malzemeleri olan, "plazmld"denen parçaları yardıma koştu. Bilim adamları, istedikleri geni, İster tekhüereli, ister çokhücreli, İsterse hüeresiz (virüs türü) bir canlıdan yalıtlamış olsunlar, bir bakterinin (örneğin e coli'nin) plazmidinin kestikleri bölgesine yapıştırarak, onu bakteri hücresine yerleştirmiş oluyorlardı. Ve sokuşturulan gen, bakteriyi kullanarak, o bakterinin daha önce sentezlemeyi bilmediği proteinleri yetkinlikle sentezlemeye başlıyordu. Böyle bir bakteri hücresi, 15 saatte ,000 sayıya ulaşacak biçimde hızla çoğalırken, rdnâ'nın sentezlediği protein türünü de istenildiği kadar elde etme olanağını sunuyordu. Artık bakteriler organik kimya fabrikaları gibi çalıştırılabileceklerdi. Ayrıca, aynı maddenin sentezi, o bakterinin sokulduğu bitkide ya ela hayvanda da sürecekti Genetik Mühendisliği: 1973 yılında California Üniversitesl'nden Herbert Boyer ile Stanford Üniversitesi'nden Stanley Cohen, ortak çalışmaları sonucunda, farklı türlerden aldıkları DNA moleküllerini birleştirip bakteriye sokarak, çağdaş biyoteknoiojinin belkemiğini oluşturan rekombinant DNA tekniğini öteki adıyla genetik mühendisliğini gerçekleştirmenin gururuyla, yarattıkları yeni "melez" canlının patentini istemek üzere Amerikan Patent Dairesi'nin kapısını çaldılar. 3. BİYOTEKNOLOJİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Çağdaş biyoteknoloji rdnâ İle sınırlı kalmadı; ondan önce, onun yanı sıra ve ondan sonra öteki teknikleri de üretti, üretmekte. Bunların başlıcaları, "klonlama", "hücre ve doku kültürleri", "hücre füzyonu", "İn vitro fertilizasyon" ve 'öteki teknikler" başlıkları altında toplanabilecek tekniklerdir. Ve bu teknikler yalnız tıpta eczacılıkta değil, tarımda, hayvanc ılıkta, beslenmede, besin işlemede, çevre korumada, enerji sağlamada, kimya endüstrisinde ve öteki alanlarda da uygulanmakta, uygulanmayı beklemekte. 3,1, Bellibaşlı Biyoteknoloji Teknikleri Çağdaş biyoteknoiojinin en gözde tekniği rekombinant DNA olmakla birlikte, gelecekte belki ondan daha önemli gelişmeler gösterebilecek olan öteki teknikleri de var. Ama önce rekombinant DNA tekniğinin günümüzdeki durumuna ve geleceğine bir göz atalım Rekombinant DNÂ Tekniği- Dünyanın her yerinde bilimsel araştırma kurumlarının ve yüksek teknoloji şirketlerinin laboratuvarlarmda, çok çeşitli malzeme ve tekniklerle, çok çeşitli rdna araştırmaları yürütülüyor. Bunlardan bazıları basına, kamuoyuna açıklanıyor, bazıları açıklanmıyor. Açıklananlara göre, rdnâ tekniğinin bulucularından biri olan Herbert Boyer ile Robert A. Swanson'un 1973 yılında kurdukları özel biyoteknoloji şirketi olan Genentech, 1977 yılında, kandaki glikojen (şeker) oranını düşüren insülin hormonunu sentezleyen gani, rdna tekniğiyle e coli'ye sokarak, bu bakteriye sentezletip, sonra da üretilen insülünü yalıtlamayı başardıklarını duyurdular. Ve Insulin gerekli testlerden geçirilip gerekli izinleri alarak, 1985'de pazara sürülen ilk çağdaş biyoteknoloji ürünü, daha özgül olarak söylersek ilk rdna tekniği ürünü oldu. Rekombinant DNA tekniğinin önemini ve gizilgücünü kavramak İçin insülînin daha önce nasıl sağlandığına bakmak yetecek, insülin daha önce sığır ve domuz pankreaslarından binbir güçlükle ekstre edilen bir biyokimyasal madde olup, yalnızca ÂBD'deki şeker hastalarının gereksinim duydukları miktarın toplanabilmesi için 80 milyon pankreasın harcanmasını gerektiriyordu. Bedenin üç saniye gibi kısa bir sürede sentezleyebîldiği bu maddenin kimyasal yollarla sentezi ise, ancak, üç yıl süren, birbirini izleyen 223 kimyasal tepkimeden sonra (1966 yılında, ABD Brookhaven laboratuvarlannda) gerçekleştirilebilmiştu 13 ' Bu değerii maddenin 400 milyon dolarlık bir dünya pazarının bulunduğunu da ekleyelim. Gene Genenteoh Şirketi 1977 yılında, beynin ürettiği bir hormon olan, yokluğu kimi çocuklarda büyüme sorunları yaratan somastostatin'i rdnâ tekniğiyle sentezleyebilmişti. Daha Önce binlerce koyun beyninden çıkarılan miktar, 2 litre e coli süspansiyonuyla sağlanabildi. insan büyüme hormonu (HGH) ise, daha önce isveç Kabİ Vİtrum firmasınca kadavra hipofizlerinden, yalnızca ingiltere'nin gereksinimine yetebilecek bir miktar için 60 bin kadavranın kullanılmasıyla üretilen ender ve çok pahalı bir biyokimyasal madde iken, bu miktar, 450 litrelik fermanterler İle yedi ayda elde edilmeye başlandı.* 14 ) Rekombinant DNA tekniği ile bu iki ilaç dışında ABD, Japonya ve AT ülkelerince İnsan, domuz, inek büyüme hormonları, virüslere (dolayısıyla kansere) karşı kullanılan İnsan interferonu vb. birçok biyokimyasal madde üretildi. Bunlardan bazıları gerekli testleri başarıyla geçtikten sonra pazara çıktı, bazıları çıkmak için sırada bekliyor. Hemofiliye karşı üretilen "aktör VIII" denen proteinin 2332 aminoasit zincirinden oluştuğunu söylersek, biyoteknoiojinin yalın kimyasal sentezlemeyle üretiminin altından kalkılamayacak ürünleri üretebildiği anlaşılır. rdnâ tekniğinin gözalıcı uygulamalarından biri de, 1982 yılında R. Palmİter ve R. Brinster adlı iki Amerikan bilim adamının ekibinin, yeni döllenmiş (küçük) fare yumurtalarına (İri) sıçan büyüme hormonu aşılayarak, kardeşlerinin iki katı ağırlığında "dev" fareler elde etmeyi başarmalarıy la gerçekleşti Hücre Kültürü ve Doku Kültürü: Hücre kültürü, bir organizmadan alınan tek bir hücrenin kültürde çoğaltılmasıyla oluşan organizmaya ve bundaki dokuları, hatta o canlının tüm organlarıyla yetişkin bireyini yetiştirme çalışmalarına denir. Doku kültürünü 1930'da Fransız Gautheret bitkilerde uygulamaya başlamıştı (hücre kültüründen farkı, kültürde çoğaltılacak örneğin tek bir hücre türü değil, bir dokuyu oluşturan hücreler topluluğu olmasıdır). 1950'de, hücre ve doku kültürleriyle yetiştirilen bitkilerden biri olan bir patates türü sofralarımıza kadar gelebilen İlk "tüp bitki" oldu. Söz konusu teknik bugün tükettiğimiz çileklerin yarısından çoğunun in vitro büyütülen fidelerden geleceği noktaya dek, tarımda geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Hücre ve doku kültürleri, ÂBD, Japonya, Hollanda

7 ve Fransa'da uygulanmakta.^16 ) Ülkemizde de, limon fidanlarında görülen, kalaslk yöntemlerle çaresi bulunamayan "uçkurutan" (mal Seeco) mantar hastalığına, İsrail biyoteknologlannın bulduklarını bildirdikleri ama nasıl gerçekleştirdiklerini açıklamadıkları yöntemin Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından da geliştirilmesiyle, hücre ve doku kültüründen elde edilen fidelerle çözüm aranmakta.* 16 ) Klonlama: Klonlama, rdna'dan önce bilinen bir çağdaş blyoteknoloji tekniğidir. Bir organizmaya ait genetik malzemenin (çok hücreli İse herhangi bir organının hücresinin çekirdeğinin) o canlının hücresinden çıkarılıp, koşulları daha uygun bir başka canlıya ait soma (bedendoku) hücresinin çıkarılan çekirdeğinin yerine yerleştirildikten sonra, bu hücrenin ardarda bölünmesi sağlanarak elde edilen, birbirinin aynısı (özdeşi) olan hücrelere klon (clon) bu İşleme "klonlama" (cloning) denir.önceleri bitkiler, sonra tekhücreli ve çok hücreli hayvanlar üzerinde uygulanan bu yöntem, 1977'de insandan alınan bir genin klonlanmasında da başarıyla uygulandı. Çok hücrelilerde klonlama, bir canlının herhangi bir hücresinde, tüm genetik malzemesinin bir örneğinin, yan! yalnızca İlgili olduğu organın işlevini denetleyen genin değil tüm gen türlerinin bulunması olgusuna dayanır. Her hücrede tüm genler bulunmasına karşın, daha tam açıklanmayan nedenlerle, o organla ilgili genler aktif, ötekileri uyur durumdadır, Klonlamadan sonra onlar da bazı tekniklerle uyarılmakta, yetişkin bir canlının bütün organlarını oluşturacak biçimde harekete geçirilmektedirler. Bu yöntem içinde müthiş bir gizilgüç taşımaktadır. Soma (beden) hücrelerine uygulandığı sürece, birbirinin özdeşi soma hücreleri elde edilmesi gibi ağırbaşlı sonuçlar alınabilen bu yöntem, eşey hücrelerine, döllenmiş yumurtaya (zigota) uygulandığında harikalar yaratmaktadır. Eşeyli üreme sonucunda ana ve babadan alınan değişik genlerin farklı kombinasyonları nedeniyle, kardeş de olsalar (aynı yumurta ürünü özdeş İkizler olmadıkça) farklı bireyler oluşurken, klonlamayla, tek bir anadan ya da babadan, genetik yapıları birbirlerinin özdeşi organlara sahip sonsuz sayıda canlı elde edebilmek olanağı doğmaktadır. Bu yöntemle, İsviçre'de 1975 yılında, kurbağa zigotlarının çekirdekleri çıkarılıp, onlara aynı kurbağadan alınan hücrelerin çekirdekleri yerleştirilerek, özdeş kurbağalar (klonlar) üretildi. Bu tekniğin, daha sonra, biyolojik yapısı insanınkine çok yakın olan farelere de (1981'de İsviçre'de) uygulanıp başarıya ulaştığı, Nature ve Selence gibi ünlü bilim dergilerinde duyuruldu. Kimi yazarlar, insanlara uygulanmasının önünde hiç bir kuramsal engel kalmayan bu tekniğin gizlice insanlara da uygulandığını, aramızda "insan klonlarının", aynı insanın bir ya da birden çok kopyalarının dolaşmakta olduğunu ileri sürdüler, Kİmİ yazarlar ise, uygulamanın önündeki engellerin en geç on yirmi yıl içinde aşılıp, insanlara da uygulanabileceği görüşündeler. Böyle bir olanak ilk ürünlerini, Neo Nazilerce Hitler'in klonlarının üretildiği konusu üzerine bir sena/^oya dayanan, 1989 yılında Türkiye televizyonunda da gösterilen "Arjantinli Çocuklar 11 adlı film ile; yaşlanan zenginlerin bedenlerinin.onlardan daha önce (habersiz) aldıkları hücrelerin çekirdeklerinden ürettikleri klanlarının bedenleriyle gençleştirilmesi fiksiyonunu işleyen Alberto Vazquez-Figueroa'nin Yeni Tanrılar adıyla dilimize de çevrilen (1st. 1989, Ayrıntı Yayınevi yayınları arasında çıkan bilimkurgu romanında ve benzeri film ve romanlarda vermeye başladı. İlerideki somut ürünlerinin, toplumların yapısında, İnsan ilişkilerinde, insan anlayışında ne büyük etkileri olur bir düşünün I Rekombinant DNA farklı (melez) genetik yapılara sahip canlılar türetmeye yarayan bir yöntem iken, kionlama, bunun tam zıddı olan bîr gereksinim yanıt vererek, özdeş hücreler, özdeş tekhücreliler, özdeş çok hücreli canlılar (saf ırklar) olanağını sunmaktadır, Bu bakımdan birbirinin ztddı olan rdnâ ve klonlama teknikleri, DNA'sı değiştirilen bakterilerin, eklenen genin sentezlediğl proteinin yalıtlanabilecek mitktarlarda elde edilebilmesi için klonlama İşleminden geçirilmeleri nedeniyle, aynı zamanda birbirlerinin tamamlayıcısı yöntemlerdir Hücre Füzyonu: Melez türler türetmenin rdna dışında bir başka yolu füzyondur. Fizikçiler hidrojen çekirdeği üzerinde soğuk füzyonu gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini tartışa dursunlar, biyoteknologlar hücre füzyonunu gerçekleştirdiler bile. 1969'da Fransa'da Barskİ ve ekibi, ilk olarak değişik türden iki hayvandan alınan soma hücrelerinin tek bir stoplazmada birleşmesini sağladı. ( 17 ) Böylece daha önce yalnızca virüslerin becerebildlği İşi (iki çekirdekli hücre yaratmayı) başarmış oldular. Her iki türün çekirdeğindeki genetik malzemelerin işlevlerini sürdürmeleri gözününe almırsa.bu, hücre çekirdeklerinin birleştirilmesine benzer bir sonuç almaya varır. ABD Yüksek Mahkemesi, 1980'de dört farklı çekirdeği tek bir hücrede toplayan buluşa patent hakkı tanınması kararını Füzyon tekniğinin çekirdekte, hele zigot çekirdeğinde gerçekleştirilmesi kim bilir ne gibi ufuklar açacak? Ama bugün bile, hücre füzyonu, klasik yöntemlerle çaprazlanması olanaksız türleri çaprazlayabilerek, doğada bulunmayan melez türler geliştirme olanağını veriyor, Füzyon tekniği, çeperleri soyulan bitki hücreleri protoplazmalarında gerçekleştirilebiliyor (sonra hücre çeperlerinin yeniden oluşmasını sağlayacak önlemler alınıyor}. Rekombinant DNÂ tekniğinde hücreye tek ya da birkaç gen sokulurken, hücre birleştirmede çok sayıda gen sokulmuş olmaktadır İn Vitro FertKizasyon-Tüpd«Dölleme; Yapay dölleme, çağdaş blyoteknolojide, hayvan ıslahında öteden beri kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle, bilindiği gibi, damızlık erkeklerden alınıp, soğutulup termoslarda korunan sperma, yumurtlama dönemindeki dişilerin rahmine enjekte ediliyordu. Bu biyoteknolojik yöntem, biraz daha geliştirilerek, kısıklık sorunu olan ailelerin çocuk sahibi edilmesinde kullanılmaya başlandı. Daha çok fallop borusunun tıkalı olması yanı sıra öteki çeşitli nedenlerle doğal 58

8 çiftleşmede döllenme gerçekleşmeyen durumlarda, erkekten ve kadından alınan eşey hücreleri tüpte (in vitro) döllendirildikten ("fertilizasyon'dan) ve böylece oluşan zigot belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra, kadının rahmine transplante edilmektedir. Dünyanın ilk "tüp bebeği" (Lousia Brown) 1978'de ingiltere'de dünyaya geldi. Bugün çeşitli ülkelerde yüzlercesi, belki binlercesi yaşamakta. Ülkemizde de, bilindiği gibi, 1939 yılında bu yolla bir doğum gerçekleştirildi. İn vitro fertilizasyon yöntemleri, kısır kocaların, gençlik tohumlarıyla ileride çocuk sahibi olmak İsteyen anababaların, hastalıksız tohumlardan çocuk edinmek isteyen hastalıklı eşlerin, evlenmeden ve de babasını ya da anasını işe karıştırmadan çocuk sahibi olmak isteyen kimselerin isteklerinin, vb. İsteklerin (taleplerin) karşılanmasını sağlamak üzere, sperma, yumurtacık, zigot bankalarıyla "kiralık rahim" olarak da adlandırılan "kiralık anne" uygulamasıyla çeşitlenme yolunda Öteki Çağdaş Biyoteknoloji Yöntemleri: Bu beş ana biyoteknoloji tekniği dışında pekçok olan ve sayıları gittikçe artan çağdaş biyoteknoloji yöntemlerinden ancak birer cümleyle söz edebileceğiz: Sebze ve meyvelerin, çeşitli bakterilerin bulaşabildiği toprak dışında, besleyici, zenginleştirilmiş su içinde üretilmesi. Bakteri plazmidlerini enzimlerle kesip yapıştırmak yerine, "shotgun" denen yöntemle, çeşitli genlerin bombardımanıyla hücreye (bazen de çekirdeğe) sokulup rdna oluşturularak bakterilere "çok çeşitli" proteinleri sentezletme. Rekombİnant DNA'nın hücreye girebilip, çekirdeğe, ona za-rar vermeden girememesinin önündeki engelleri; çekirdeğe girebilen virüslere rdna yöntemiyle eklenen genlerle virüsleri ve Iransgenetik" denen öteki organizmaları vektör (taşıyıcı) olarak kullanarak; mikro enjeksiyonlarla; çekirdeği elektrikle delerek; çekirdekli hücrelerde de bulunduğu anlaşılan plamid benzeri genetik malzemelerin yardımıyla, vb, yollarla aşmaya çalışan teknikler. Plesanta sıvısından alınan hücrelerle, fetüsde genetik hastalık tarama, cinsiyeti doğumdan önce kesin olarak öğrenme (amniyosentez) tekniği. "Sıçrayan gen" denen, kromozomdaki herhangi bir geni yerinden etmeden kromozoma rasgele yapışabilen genleri ve bunlara eklenen genetik malzemeyi kullanma. Ölü ya da diri fatüsleri kullanmak yerine (bunun yarattığı tepki karşısında) fetüs kültürü kullanılarak ileri biyoteknolojik araştırma ve deneylerin yürütülmesi (önerisi). Üreme çabasına girmeyip, gücünü yalnızca büyümeye vermesi İçin, kromozom sayısını iki katma çıkaran (bugün için istiridyede gerçekleştilmiş olan) teknik İle; kromozom sayısını yarıya İndiren (bugün, yediğimiz bir buğday türünde ürününü vermiş olan) teknikler. «Rekombİnant DNA'lara sokuşturulan "intihar plazmidi" denilen genlerin laboratuvar icadı olan, dolayısıyla dışarıda istenenden fazla üreyip yayılabilmesinden korkulan organizmaların, doğada bulunmayan, laboratuvarda verilen koruyucuyla beslenemeyince ölmelerine yolaçan teknik. "Sihirli mermiler" adı verilen, uyuşturucu vb. İlaçların, tüm bedene yayılmadan İstenen yere ulaşamaması durumuna son vererek, yalnızca hedeflenen organda çözülmesini sağlayan biyoteknik. E eolî dışındaki genetik malzemenin, anaerobik, fetosentetik, termofiiik bakterilerin, mantarların, maya türlerinin, ototrofik mikropların, virüs-bakteri melezi rdnâ ürünü "cosmid" adı verilen tekhücreliierin ve Öteki genetik malzemenin kullanılması. Çeşitli kimyasal değişmelerin, sentezlerin, arındırmaların yapılmasında, atıklardan maden moleküllerinin toplanmasında, mayalandırmada "tutuklanmış katalizörler" denen malzemenin (enzimlerin, cansız mikroorganizmaların ve öteki hücrelerin) yardımcı olarak kullanılması. Kürtaj kurbanı embriyonlardan sağlanan malzemeyle hazırlanıp, lösemi, şeker, alzhelmer vb. hastalıklara karşı kullanılan "fetüs aşısı" Biyoteknolojinin bellibaşılı Uygulama Alanları Buraya dek yapılan açıklamalarda, araştırmaların daha çok tıp alanında başlatılıp, yürütülüp geliştirilmesinin doğal bir sonucu olarak, daha çok biyoteknolojinin tıp alanındaki teknik ve uygulamalarından Örnekler vermek durumunda kaldık. Ama biyoteknolojinin tıp yanı sıra, tarım, çevre koruma.enerji, kimya endüstrisi, besin endüstrisi alanlarında ve "öteki alanlar" başlığı altında toplayabileceğimiz çok çeşitli alanlarda uygulandığını, uygulanabileceğini görüyoruz. Gerçekten, OECD'nin hazırlattığı biyoteknoioji raporunda, biyoteknolojinin (tıp alanında kullanılan) ender kimyasal maddelerde başlayıp, bugün en yaygın endüstirlsinln su arındırma (çevre korumada) bulunduğu, ama gelecekte en fazla tarım alanında uygulanma olanağı bulacağı belirtilmektedir.< 18 > Bu alanları görmeye geçmeden önce biyoteknolojinin tıp ve eczacılık alanlarında bugünkü uygulanma potansiyeline bir bakalım Tıpdaki ve Eczacılıktaki Uygulamalar: Yazımız boyunca verilen örnekler yanı sıra, tıp ve eczacılıktaki biyoteknoloji girişimleri olarak şunlar sayılabilir: İki bin - üç bin dolaylarında olduğu sanılan genetik hastalıkların tanı ve sağaltımını da içine alarak pek çok yararı dokunabilecek bir girişimle (50-60 bin dolayında genden oluştuğu sanılan) İnsan gen haritasının çıkarılması projeleri (şimdiden 3 bin dolayında genin yeri saptandı.) Başta kanser olmak üzere virüslerin neden olduğu hastalıklara çözüm aranması (Örneğin virüsün neden olduğu herpes hastalığına karşı geliştirilen aşının 1990'da pazara sürülmesi bekleniyor). Biyoteknolojinin gelişmesinde kanser araştırmalarının büyük yardımı olduğuna göre, biyoteknolojinin bu borcunu kansere çare bularak ödeyeceğine kuşku yok. Cansız ya da bayıltılmış mikropların kana sokulması ilkesine dayanan dolayısıyla birçok özürü bulunan geleneksel aşılar yerine, kana, antikor üreten "monoklonal antikorlar" denen genlerin sokulması, ya da böyle genler tarafından 59

9 üretilen antikorların kullanılması; interferonların, inter lokonların ve bağışıklık kazandıran öteki biyokimyasal maddelerin, enzimlerin ve hormonların üretilmesi (örneğin 1988 yılında ABD ve Batı Almanya bulaşıcı sarılık yaratan Hepatit B hastalığına karşı geliştirilen aşının pazara sürülmesine izin verdiler; penisilin G'yi kodlayan gen de klonlanmış olup üretime geçilmek üzeredir), Riskli kan vermeler yerine, rafine kan ürünlerinin klonlanması (örneğin Genetech firmasının insan albumininin ekspresyonunu başarmış olması.) Biyoteknoloji tekniklerini görürken de sözünü ettiğimiz gibi, "sihirli mermiler" denen haplara vb. eklenen biyoteknoloji ürünü maddelerin yardımıyla tüm bedene yayılmadan hedef organı bulan ilaçlar. In vitro fertllizasyon yanı sıra, kısırlaştırma, cinsiyet saptama vb. öteki "doğum kontrolü teknikleri" (örneğin Avustralya'da geliştirilen doğum kontrol aşısı, yılda bir kez yapılarak, hiç bir yan etkisi olmaksızın progesteron üretimini, dolayısıyla fertiiizasyonu önleyebilecek; Inhibln, erkeğin de kullanabileceği bir doğum kontrol ilacı olacak). Kalıtsal olan olmayan birçok hastalığın tanısında kesin sonuç veren yöntemler (örneğin kanser virüsleri üzerindeki araştırmaların onkogenezini yani ur oluşumunun temel düzeneğini aydınlatmaya başlayarak erken tanıyı kolaşlaştırmaları). Eşey hücrelerine, zigota, fetüse, soma hücrelerine (iliğe, kana vb, gen sokma ve özürlü genleri çıkarma yöntemleriyle "gen terapi" (örneğin kansızlığa yolaçan Beta talaseminin, yani orak hücreli kansızlığın, gen terapi yöntemiyle, şimdilik farelerde de olsa, iyileştirilebilmesi). Öteki çeşitli hastalıklara, örneğin kalp rahatsızlıklarına, yüksek kan basıncına, tromboza, şişmanlığa, hiperllplmediyaya, mide ülserine, diyabete, manik depresyona, sıtmaya, cüzzama vb. hastalıklara karşı da biyoteknoloji umut verici araştırmalar içindedir (örneğin Huntington hastalığına yolaçan gen saptanmış olup sıra onunla uğraşmaya gelmiştir; lenf sistemine sokulan "işaretli" genlerle, "işaret fişekleri* olarak adlandırılan bir yöntemle lenf sisteminin kavranıp hastalıklarının tanısında ve sağaltımında güçlü bir konuma gelinmek üzeredir) Tarım Hayvancılık Beslenme Besin İşleme: Biyoteknolojinin en umut verici gelişme alanlarından biri de budur. Sözü uzatmadan bu alanda yapılmakta ve yapılabilecek olanları sıralayalım: Hücre ve doku kültürleriyle, klonlamayla, hastalıksız, saf, yüksek verimli bitki türleri yetiştirmek (örneğin tohum ıslah ve geliştirme çalışmaları* daha somut örnekler vermek gerekirse, proteince zenginleştirilmiş patates ve mısır türleri). Rekombinand DNA, hücre füzyonu teknikleriyle hastalıklardan ve istenmeyen özelliklerinden kurtarılmış, istenen özellikler (örneğin böceklere dayanıklı kökler) kazandırılmış tahıl, sebze, meyve ve çiçek "melez" türleri (örneğin "Afrika eti" denen protein oranı yükseltilmiş mısır türü, özellikle de çavdar-buğday melezi triticale tarımı başarıyla yürütülen türler soya-mısır melezi ise üretilme sırasını beklemekte). Yapısına havadan azot toplayıcı genler sokuşturulmuş, dolayısıyla pahalı ve çevreyi kirleten azotlu yapay gübre kullanımını gerektirmeyen bitkiler (örneğin, baklagillerin köklerine yeleşip onların havadan azot kapmasını sağlayan Rhİzdbİum bakterisi öteki bitkilere sokulmaya çalışılıyor. Bitkilerin yapısına, onların CO z 'yl güneş ışığının yardımıyla organik maddelere dönüştürmesini, yani fotosentezi hızlandıracak (örneğin siyanobakteriler, anabeanalar gibi) fotosentetik bakterilerin sokulması çalışmaları. Bitkilerin yapısına, onlara, soya, kuraklığa, tuzluluğu, sıcaklığa, dona, hastalıklara, elverişsiz topraklara, bazı kimyasal maddelere karşı direnç kazandırarak genler sokma çalışmaları. Bitki hastalıklarıyla, çevreyi kirleten, insanları ve hayvanları zehirleyebilen geleneksel tarım ilaçları (bitki Öldüren pestisidler ve böcek öldüren insektisitler) İle savaşım yerine, böcekleri yiyen kuşlar, böcekler; mikropları, bakterileri yiyen zararsız mikrop ve bakteriler, ürünü talan eden belli yabanıl hayvan türlerinde öldürücü etkiler yapan mikroplar, virüsler gibi araçlarla çalışılan "biyolojik savaşım" yöntemleri, İnsanlar İçin geliştirilmiş biyoteknoloji yöntem ve ürünlerinin ilgili alanlarda hayvancılıkta kullanılması ve hayvanlara özgü kalıtsal vd, hastalıklara çözüm getiren biyoteknoloji ürünleri (örneğin Edinbourgh'da geliştirilen "tüp piliçleri", ABD Tarım Bakanlığı ekiplerinin Maryland, Beltsville'de, yeni döllenmiş embriyosu içine inek büyüme hormonu sokularak, daha az yağlı "başı çok iri ve şaşı" bir domuzun elde edilmesi, üstelik domuzun, sokuşturulan geni yavrularına da geçirebildiğinin görülmesi. Doğada verimli çiftleşmeleri olanağı bulunmayan verimli "melez* türlerin laboratuvarlarda in vitro fertilizasyon, rdna vb. yollarla üretilebilmeleri olanağı (örneğin, saf, üstün, türdeş bireylerden oluşan sürüler elde etmek amacıyla, koyun, sığır, domuz klonlama çalışmaları; hatta Çin'de ve ABD'de "şempanze-insan" melezi çalışmaları söylentileri}. Çeşitli besin maddelerinin bitkiler ya da hayvanlar kanalıyla sağlanması yerine, bunların doğrudan doğruya "bakteri fab-rikalarında" bakterilere ürettirilmesi. İnsanların (hatta bazı örneklerde hayvanların) doğrudan tüketmedikleri, "biomas" denen (ot, yosun, odun artıkları vb,) maddelerden, petrolden, odundan, kömürden (bakterilerin yardımıyla) gerekli besin maddelerinin, yemlerin üretilmesi Bitkisel besinlerin hayvansal besinlere dönüştürülmesi (veceteryanlar yaşadı) düşük değerli proteinlerin yüksek değerli proteinlere (esansiyel aminoasitlere) dönüştürülmesi. Besin değerleri yanı sıra, lezzetleri artırılmış, hazımları kolaylaştırılmış besinler elde edilebilecek bitki ve hayvan türlerinin yetiştirilmesi Besin İşlemede, geleneksel besin endüstrisi yöntemleri yerine, daha sağlıklı ve çevreyi daha az kirletecek olan, 60

Prof. Dr. Orhan ERMAN

Prof. Dr. Orhan ERMAN BĠYOLOJĠ ARAġTIRMALARI, TEKNOLOJĠYE AKTARIMI VE ÖNCELĠKLERĠMĠZ Prof. Dr. Orhan ERMAN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN FAKÜLTESĠ, BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 1 GĠRĠġ ĠÇERĠK 2 3 4 5 6 7 8 BĠYOLOJĠ BĠLĠMĠNĠN GELĠġĠMĠ MODERN BĠYOLOJĠNĠN

Detaylı

REKABET STRATEJĐLERĐ: BĐYOTEKNOLOJĐ RAPORU TÜSĐAD. Prof. Dr. Hüveyda Başağa ve Doç. Dr. Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi 2000

REKABET STRATEJĐLERĐ: BĐYOTEKNOLOJĐ RAPORU TÜSĐAD. Prof. Dr. Hüveyda Başağa ve Doç. Dr. Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi 2000 REKABET STRATEJĐLERĐ: BĐYOTEKNOLOJĐ RAPORU TÜSĐAD Prof. Dr. Hüveyda Başağa ve Doç. Dr. Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi 2000 1 ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler...2 Kısaltmalar...6 Özet...7 1. Giriş...11 1.1.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ Mustafa TUNÇGENÇ Temmuz 2014, İzmir TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ÖNSÖZ Bu çalışmayla, günümüzün yükselen teknolojik etkinliklerinin başlarında gelen

Detaylı

İnsan Klonlama / Human Cloning - Gizli ilimler Sitesi. Kemal Ottoman tarafından yazıldı. Cuma, 28 Ağustos 2015 21:10 - Human Cloning

İnsan Klonlama / Human Cloning - Gizli ilimler Sitesi. Kemal Ottoman tarafından yazıldı. Cuma, 28 Ağustos 2015 21:10 - Human Cloning Human Cloning Klonlama, bilim tarihinde en çok tartışılan çalışmalardan biri olmayı başardı. Bazı bilim adamları, klonlamanın insanlık için büyük bir gelişme olduğunu ileri sürerken, bazıları da bu çalışmaları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 9 DERS KİTABI Yazar Bilge DEMİRDİZEN Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı (ekli listenin 38. sırasında) kurul kararıyla 2015-2016

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN

ÖZEL EGE LİSESİ HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN HAZIRLAYANLAR: GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ BORNOVA, 2004-2005 İÇİNDEKİLER GENOM PROJESİ 3-4 1)İnsan Genom Projesi nedir.4 2)Gen Haritası nedir.4-9

Detaylı

Mahlon B. Hoagland - Hayatın Kökleri

Mahlon B. Hoagland - Hayatın Kökleri Mahlon B. Hoagland - Hayatın Kökleri Bölüm 2 de teknik bilgiler var, hücre içinde ne nasıl yapılıyor okumak belki sıkıcı olabiir ama hızlı göz atmak iyi olacaktır çünkü bu harika sistemin oluşmasını 3.

Detaylı

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız,

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız, SAYI 2 HAZİRAN 2010 BİNOM Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi Değerli okurlarımız, BİNOM dergisi olarak bu senenin son sayısıyla yine sizlerleyiz. Bu sayımızda ağırlıklı

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Prof. Dr. Selim Çetiner Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tuzla, İstanbul GDO Nedir? Genetiği Değiştirilmiş

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp Küçük Mucize Nano Teknoloji Meslek olarak Mühendislik Kasım - Aralık 2010 sayısı 2. sayı Biyomühendislik Dergisi Ege Üniversitesi Biyomühendislik

Detaylı

. "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ...

. ' '... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ... . "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS,, ORGANilMALAR (GDO) j 1 -::...:::: -_... Doc. Dr. Muzaffer DENLi, SEKTÖREL ETÜTLER VE ARASli RMALAR, YAYlN NO: 2010-90 istanbul... ~ TiCARET ODASI. "". "".... GENEllGI

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. BİYOÇEŞİTLİLİK NEDİR? 3. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN BİLEŞENLERİ 3.1. EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 3.2. TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ 3.3. GENETİK ÇEŞİTLİLİK 3.4. EKOLOJİK

Detaylı

Düşüncenin dilinden konuşmak

Düşüncenin dilinden konuşmak ISSN: 2148-953X Laboratuvar ve Sağlık gazetesidir Yıl : 5 Sayı : 27 Ocak - Şubat 2015 Bağımlı suçlu mu hasta mı? Prof. Dr. Sevil ATASOY 3 Düşüncenin dilinden konuşmak Artık beynimizin şifresini çözmeye

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar / Genetically Modified Organisms (GDO/GMO) - BİLİM VE TEKNOLOJİ

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar / Genetically Modified Organisms (GDO/GMO) - BİLİM VE TEKNOLOJİ Son yılların en gözde tartışmalarından biri genetik olarak değişikliğe uğratılmış organizmalar üzerinedir. Kısa adıyla GMO ya da GDO (Genetically Modified Organisms-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar),

Detaylı

Bilim. Teknik. yıl. Yıl 46. 46..yıl. Müzik ve Matematik. Ritim, Ölçü, Ahenk... Anne Sütüyle Hayata Sağlıklı Merhaba

Bilim. Teknik. yıl. Yıl 46. 46..yıl. Müzik ve Matematik. Ritim, Ölçü, Ahenk... Anne Sütüyle Hayata Sağlıklı Merhaba Bilim ve Teknik Ekim 1967-2012... Bilim ve Teknik Dergisi 46. yaşında... 46..yıl yıl Aylık Popüler Bilim Dergisi Ekim 2012 Yıl 46 Sayı 539 5 TL Bilim ve Teknik Ritim, Ölçü, Ahenk... Ekim 2012 Yıl 46 Sayı

Detaylı

İnsan Üzerinde Biyoteknolojik Uygulamaların Uluslararası Hukuk Boyutu

İnsan Üzerinde Biyoteknolojik Uygulamaların Uluslararası Hukuk Boyutu Makale Adı İnsan Üzerinde Biyoteknolojik Uygulamaların Uluslararası Hukuk Boyutu International Legal Dimension of Biotechnologic Practises on Human Body Onur Sezen* Özet Çalışmada kök hücre çalışmalarına

Detaylı

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. GİRİŞ 2. TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNİN YAPISI 3. TÜRKİYE DE HAYVAN VARLIĞI 4. TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÜRETİM

Detaylı

Kitabın İçeriğinin Özeti:

Kitabın İçeriğinin Özeti: Kitabın İçeriğinin Özeti: Bu kitap ile Türk okurunun, günümüz dünya kamuoyunu meşgul eden en ciddi güncel sorunların başında gelen Fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin insanlığa sağladığı nimetler

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT NİSAN- 2001 Bornova/ İZMİR İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 ÖNSÖZ...2

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ 104 GÜLAY ÖZCENG Z/ENDÜSTR YEL ÜRET MDE GEN TEKNOLOJ LER ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ Gülay ÖZCENG Z* Modern biotechnology is now over 25 years old. In 1972, the birth of recombinant DNA technology

Detaylı

Nano teknolojinin gelişimi

Nano teknolojinin gelişimi Laboratuvar icatları Laboratuvar ve Sağlık Gazetesidir Bilim bize çok heyecan verici icatlar getirdi. Genellikle deneyleri gerçekleştirmek için kullanılan laboratuvarlar, icat yapmak için harika yerlerdir.

Detaylı

7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL KONU 1: HAYATIN İÇİNDEN KONU 2: GELECEKTEKİ YAŞAM KAVRAMLAR

7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL KONU 1: HAYATIN İÇİNDEN KONU 2: GELECEKTEKİ YAŞAM KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL KONU 1: HAYATIN İÇİNDEN SOSYAL BİLİMLER İçinde insan olan ve topluma ait olan bütün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bilimler denir. Sosyal bilimler; tarih, coğrafya

Detaylı

Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz

Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Prof. Dr. Bülent Gündüz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çanakkale Biyoloji: Bios ve Logos kelimelerinden

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KÖK HÜCRELER ANIL YETİM 030557040

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KÖK HÜCRELER ANIL YETİM 030557040 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KÖK HÜCRELER ANIL YETİM 030557040 DANIŞMAN DR.MUSTAFA KARADAĞ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Haberleri Selçuk Alsan - Raşit Gürdilek

Bilim ve Teknoloji Haberleri Selçuk Alsan - Raşit Gürdilek Bilim ve Teknoloji Haberleri Selçuk Alsan - Raşit Gürdilek Gama Patlamaları Güçlü Ama Abartmayalım Bu yılın başlarında meydana gelen bir gama ışını patlaması, şimdiye değin Evren de gördüğümüz en şiddetli

Detaylı