Uçucu Kül ve Tüf Karışımlı Katkının Harçlarda Çimento Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uçucu Kül ve Tüf Karışımlı Katkının Harçlarda Çimento Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması"

Transkript

1 ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey Uçucu Kül ve Tüf Karışımlı Katkının Harçlarda Çimento Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması 1* Sunay Beyhan, 2 Günay Beyhan, 2 Ayhan Keskinsezer 1 Dumlupınar Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kütahya, Türkiye 2 Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet Bu çalışmada, termik santral atığı uçucu kül ve volkanik tüf karışımının puzolan özelliğinden yararlanılarak çimento harçlarında çimentoya ikame olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Uçucu kül ve tüf aynı oranlarda olmak kaydıyla uygun şekilde karıştırılmıştır. Karışımlar; toplam bağlayıcı miktarı sabit tutularak çimento ağırlığının %10, %20, %30 ve %40 ı oranlarında çimentoya ikame olarak kullanılmıştır. Katkılı çimento karışımlarından standartlara uygun olarak harç hazırlanmıştır. Hazırlanan harç içerisinde standart kum kullanılmış ve su/çimento oranı 0,5 olarak alınmıştır. Hazırlanan harçlar 40x40x160 mm ebatlı kalıplara dökülerek 2, 7 ve 28 günlük kür süreleri uygulanmıştır. Kür sonunda numunelere eğilme, basınç ve ultrases geçiş hızı deneyleri yapılmıştır. Aynı deneyler hazırlanan şahit numunelere de uygulanmıştır. Yapılan çalışmada yapay (uçucu kül) ve doğal (volkanik tüf) puzolan maddesi aynı oranlarda karıştırılarak harç içerisinde kullanılmıştır. Sonuçta; puzolan katkı miktarına bağlı olarak meydana gelen değişimler incelenmiş ve uçucu kül + tüf karışımının harçta çimento yerine kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Uçucu kül, tüf, dayanım 1. Giriş Linyit ve taş kömürü gibi organik kökenli fosil yakıtlardan elektrik enerjisi üretmek amacıyla çalışan termik santrallerden taban külü (TB) ve uçucu kül (UK) atık malzeme olarak açığa çıkmaktadır. Bu atıklardan UK ün çevreyi olumsuz olarak etkilememesi için termik santrallerde mekanik ve elektrostatik yöntemle toplanarak havaya karışmaları önlenmektedir. Dünya genelinde, termik santrallerden çıkan UK miktarı yıllık yaklaşık 600 milyon ton civarındadır. Dolayısıyla tamamen atık malzeme olarak nitelendirilen bu ürün zamanla birikerek doğada geniş alanları kaplamaya başlamakta ve çevre için ciddi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kireç veya çimento ile karıştırıldığında su ile yaptığı reaksiyon sonunda bağlayıcı özelliğini kazanan maddelere puzolan denilmektedir [1]. Puzolanlar, doğal ve yapay olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğal puzolanlar; volkanik tüf, pomza taşı, tras gibi volkanik kökenli malzemelerdir. Yapay puzolanlar ise genellikle bir ısıl işlem neticesinde elde edilen silis dumanı, uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi atık malzemelerdir [2, 3]. Beton özelliklerini geliştirmek ve çimentodan tasarruf etmek amacıyla çimentoya ikame edilen birçok malzeme türü günümüzde yaygın şekilde kullanılmaktadır [4]. Çimento ve beton üretiminde *Corresponding author: Address: Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering Dumlupinar University, 43700, Kütahya TURKEY. address: Phone:

2 kullanılan yapay puzolanlardan biri de uçucu küllerdir. UK gibi puzolanik malzemelerin yeterli puzolanik aktiviteyi gösterebilmesi için, ince taneli ve amorf yapıya sahip olması ve yeterli miktarda SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 içermesi gerekmektedir [4]. Yapılan çalışmalar, uçucu külün genel olarak betonun özelliklerini geliştirdiğini göstermektedir [4, 5, 6]. Doğal puzolanlar, Portland Çimentosuna (PÇ) katkı malzemesi ya da ikame malzemesi olarak kullanılması durumunda birçok avantaj sağlayabilmektedir. Doğal puzolan özelliğine sahip maddelerin ince öğütülebilmeleri sayesinde çimento hamurundaki mikro boşluklara girebilmekte ve çimento hamurunun iskelet yapısını değiştirerek dayanıklılığını artırmaktadırlar [7, 8, 9]. İnce taneli durumdaki doğal puzolan katkılar, betonda işlenebilmeyi ve sülfat dayanıklılığını arttırırken, terlemeyi, hidratasyon ısısını, su geçirimliliğini ve alkali silika reaksiyonunu azaltmaktadır [4, 10]. UK lerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, bunların inşaat sektöründe rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla bir yandan malzeme ve enerji üretiminde ekonomi sağlanırken diğer taraftan çevre kirliliğinin önlenmesi ile ekolojik dengenin korunması da mümkün olmaktadır [11]. UK ler çimentoda; hammadde, katkı maddesi, ikame malzemesi olarak kullanılmaktadır [12, 13, 14]. PÇ üretiminde enerji maliyeti önemli bir yer tutmaktadır. UK, çimentonun ana hammaddeleri olan kil ve kalkere hammadde olarak karıştırılarak klinker üretiminde kullanılmaktadır. UK çimentoda katkı ve ikame malzemesi olarak kullanıldığında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Dolayısıyla daha ucuz çimento elde edilmekte ve böylece ekonomi sağlanmaktadır [11]. Katkılı çimento, portland çimentosuna göre çok daha az enerji tüketimi sağlaması ve bazı özelliklerinin getirdiği ilave katkılardan dolayı yapı sektöründe geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Beton uygulamalarında tras katkılı çimentoların kullanılması çeşitli teknolojik avantajlar da sağlamaktadır [15]. Çimentoların basınç dayanımları standartlara uygun üretilen harç numuneler üzerinde tayin edilmektedir. Bu çalışmada, çevresel sorunlara neden olan termik santrallerden atık malzemesi olarak çıkan uçucu küllerin, çimento harcı içerisinde çimento yerine kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu anlamda daha önceki çalışmalar sadece uçucu kül katkılı çimento karışımları üzerine yürütülmüştür. Bu çalışmada ise, uçucu külün bu özelliğinin volkanik tüf katkısı ile daha da artırıla bilirliği amaçlanmıştır. Bu amaçla UK ve tüf aynı oranlarda olmak kaydıyla uygun şekilde karıştırılmıştır. Karışımlar; toplam bağlayıcı miktarı sabit tutularak çimento ağırlığının %10, %20, %30 ve %40 ı oranlarında çimentoya ikame olarak kullanılmıştır. 2. Uçucu Kül ve Volkanik Tüf 2.1. Uçucu kül Termik santrallerde en önemli atık malzeme; toz kömürün yanmasıyla meydana gelen, baca gazlarıyla sürüklenen çok ince kül parçacıklarıdır. Bu ince kül parçacıkları elektrostatik 154

3 yöntemlerle elektro filtrelerde ve siklonlarda yakalanmakta ve baca gazları ile atmosfere çıkışları önlenmektedir. UK olarak isimlendirilen bu atık malzemenin tanecikleri genellikle küresel yapıda olup büyüklükleri l-200µm arasında değişmektedir. UK in tane boyutları termik santraldeki kül toplama yöntem ve ekipmanlarına bağlıdır. Siklonlarda toplanan küller, elektro filtrelerde toplananlardan daha iri tanelidirler Uçucu küllerin sınıflandırılması Uçucu küllerin sınıflandırılmasında, kimyasal bileşen yüzdesine göre ASTM C 618 ve TS EN standartları temel alınmaktadır. ASTM C 618 standardına göre UK, F ve C sınıflarına ayrılırlar. F sınıfına, bitümlü kömürden üretilen ve toplam SiO2+Al2O3+Fe2O3 yüzdesi %70 den fazla olan UK girmektedir. Aynı zamanda bu küllerde CaO yüzdesi %10 un altında olduğu için düşük kireçli olarak da adlandırılırlar. F sınıfı UK, puzolanik özelliğe sahiptir. C sınıfı UK ise, linyit veya yarı-bitümlü kömürden üretilen ve toplam SiO2+Al2O3+Fe2O3 miktarı %50 den fazla olan küllerdir. C sınıfı uçucu küllerde CaO > %10 olduğu için bu küller yüksek kireçli UK olarak da adlandırılırlar. C sınıfı UK, puzolanik özelliğin yanı sıra bağlayıcı özelliğe de sahiptirler [16, 22]. TS EN 197-l e göre yapılan sınıflandırmada ise UK silisli (V) ve kalkerli (W) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. V sınıfı UK, çoğunluğu puzolanik özelliklere sahip küresel taneciklerden meydana gelen ince bir toz olup; esas olarak reaktif silisyum dioksit (SiO2) ve alüminyum oksitten (Al2O3) oluşan; geri kalanı demir oksit ve diğer bileşenleri içeren küllerdir. Bu küllerde, reaktif kireç (CaO) oranının % 10 dan az, reaktif silis miktarının % 25 den fazla olması gerekmektedir. W sınıfı UK ise, hidrolik veya puzolanik özellikleri olan çok ince boyuta sahip olup; esas olarak reaktif kireç (CaO), reaktif SiO2 ve Al2O3 den oluşan; geri kalanı demir oksit (Fe2O3) ve diğer bileşenleri içeren küllerdir. Bu UK de, reaktif kireç (CaO) oranının %10 dan fazla, reaktif silis miktarının da %25 den fazla olması gerekmektedir [17] Volkanik tüf ve özellikleri Betonda katkı maddesi olarak kullanılan mineral malzemelerin en az çimento boyutunda yani ince taneli olması gerekmektedir. UK ve silis dumanı gibi yapay puzolanlar ince taneli malzemelerdir. Ancak, volkanik tüf, granüle yüksek fırın cürufu, pişirilmiş kil gibi bazı malzemelerin beton katkı maddesi olarak kullanılabilmeleri için, öğütülmeleri ve tanelerinin inceliğinin en az portland çimentosu boyutuna getirilmeleri gerekmektedir. Doğada bulunan ve ince taneli duruma getirildikten sonra kalsiyum hidroksit ve su ile birleştirildiklerinde hidrolik bağlayıcılık özelliği gösteren silisli ve alüminli malzemelere doğal puzolanlar denilmektedir. Volkanik camlar, volkanik tüfler, traslar ve bazı killer doğal puzolanlardır [19]. Doğal puzolanlar, diğer adıyla traslar, kendi başlarına bağlayıcılık özelliğine sahip olmasalar da çok ince öğütüldüklerinde, normal sıcaklıklarda, sulu ortamlarda kireçle birleşerek bağlayıcılık özelliği kazanabilen, silis ve alümin oksitce zengin tüf çeşidi malzemelerdir [18]. Doğal puzolanlar, ince taneli olmaları sayesinde çimento harcı ve beton üzerinde kayganlaştırıcı etkisi sayesinde taze betonun kıvamını ve dolayısıyla işlenebilirliğini iyileştirmektedir. Ancak 155

4 doğal puzolanlar, çimentonun toplam özgül yüzeyini artırdıkları için su ihtiyacını da artırabilmektedirler. Portland çimentosunun ve doğal puzolanın bir karışım halinde uygulandığı harçlarda ve betonlarda katılaşma sürelerinin, puzolanın katılım oranına, inceliğine ve reaktivitesine bağlı olarak gelişme gösterdiği ifade edilmektedir [18]. CaO, MgO ve SO3 gibi bazı zararlı maddelerin çimentoda hacim genleşmesini tetikledikleri için bu maddelerin çimentoda belli sınırların altında olması gerekmektedir. CaO miktarı kütlece %3, MgO miktarı ise kütlece %4,5 ten fazla olmamalıdır. Doğal puzolanlar, inceliklerine bağlı olarak bu zararlı maddelerle tepkimeye girmekte ve bunların çimento içerisindeki oranlarını düşürmektedir [18]. 3. Malzeme ve Yöntem Deneylerde kullanılan CEM I 42,5 R çimentosunun, uçucu külün ve volkanik tüfün kimyasal özellikleri Tablo 1 de, standart kumun granülometrik bileşimi ise Tablo 2 de verilmiştir. Tablo1. Uçucu kül, CEM I 42,5 R çimentonun ve tüfün kimyasal analiz değerleri Numune No SiO 2 Al 2O 3 Fe 2O 3 MgO CaO Na 2O K 2O SO 3 TiO 2 KK Toplam Uçucu Kül (UK) Tüf (T) ,52 CEM I 42.5R Tablo 1 den görüldüğü üzere uçucu kül SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 değeri %70 den büyük ve CaO değeri de <%10 gibi bir değere sahip olduğu için ASTM C618'e göre F sınıfı (düşük kireçli) uçucu kül kategorisine, TS EN 197-l e göre yapılan sınıflandırmada ise reaktif kireç miktarının < %10 olması nedeniyle V (silisli uçucu kül) grubuna girmektedir. Tablo 2. Rilem Cembureau standart kumunun granülometrisi Kare göz açıklığı (mm) Kümülatif elekte kalan (%) 0 7 ± 2 33 ± 2 67 ± 2 87 ± 2 99 ± Harçların hazırlanması Bu çalışmada harç üretimi TS EN e göre yapılmıştır. Buna göre kütlece bir kısım çimento, üç kısım standart kum ve ½ kısım su (su/çimento oranı 0,50) olacak şekilde malzemeler belirlenmiştir. Şahit harç karışımında 450 g çimento (CEM I 42,5R Portland çimento), 1350 g CEN standart kumu ve 225 g şebeke suyu kullanılmıştır. Çimento harç numunelerinin hazırlanmasında TS EN uygun Rilem-Cembureau standart kumu kullanılmıştır [20]. Katkılı çimento harcı hazırlanmasında ise çimentoya ikame olarak kullanılan UK ve tüf, toplam bağlayıcı miktarı sabit tutularak çimento ağırlığının %10, %20, %30 ve %40 ı oranlarında kullanılmıştır. Katkılı çimento harcı için standart kum ve su/katı oranı (0,5) sabit kalmak şartıyla, çimento miktarı değiştirilmiştir. UK ve tüf -90µm boyutunda kullanılmıştır. Şahit harç 156

5 ve çimentoya ikame numunelerin miktar ve oranları Tablo 3 de verilmiştir. Çimento harçları, mm boyutlu çelik kalıplara yerleştirilmiştir (Şekil 1). Harç numuneleri, 20±2 ºC sıcaklık ve %90 dan fazla bağıl neme sahip kür dolabında 24 saat bekletilmiş ve daha sonra 2, 7 ve 28 gün 20 ± 2 ºC sıcaklığa sahip su havuzunda küre tabi tutulmuştur (Şekil 2). Kür havuzundan alınan numunelerin önce ağırlıkları belirlenmiş ve daha sonra sırasıyla TS EN e uygun hazırlanan harç numuneleri üzerinde ultrases geçiş süresi, eğilmede çekme ve basınç deneyleri yapılmıştır. Tablo 3. Harç malzemesi oranları ve karışım miktarları Karışım oranları Karşım miktarları Çimento (gr) UK (gr) T (gr) Kum (gr) Su (gr) Toplam (gr) Şahit numune %10 (%5 UK+%5 T) %20 (%10 UK+%10 T) %30 (%15 UK+%15 T) %40 (%20 UK+%20 T) UK: Uçucu kül, T: Tüf Şekil 1. Kalıplara dökülmüş harç numuneleri Şekil 2. Numunelerin kür havuzunda bekleme durumları 4. Deneysel Çalışmalar 4.1. Eğilme dayanımı deneyi Harç numunelerin eğilme deneyi, numunenin ortasına gelecek şekilde tek noktadan yükleme yapılarak uygulanmıştır. Yükleme hızı saniyede 0,4 kn/sn olacak şekilde ayarlanmış ve eğilme dayanımı (Rf ), Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanmıştır [20]. Burada; =, (1) Rf : Eğilme dayanımı (N/mm 2 ) b : Prizmanın kare kesitinin kenar uzunluğu (mm) 157

6 Ff : Prizmanın kırıldığı anda uygulanan kuvvet (N) L : Mesnet silindirleri arası uzaklık (mm) 4 farklı karışım oranına ait ve her bir karışım için 40x40x160 mm lik kalıplarda hazırlanan harç numuneleri TS EN standardına uygun olarak deney cihazına yerleştirilmiştir. Yük, hidrolik pres ile numunenin karşı yan yüzünden dik olarak ve 0,4 kn/sn sabit hızda olacak şekilde numune yenilinceye kadar yük uygulanmıştır (Şekil 3). Deney sonuçları grafiksel olarak Şekil 4 de verilmektedir. Şekil 3. Eğilme dayanımı deneyi düzeneği Eğilme dayanımı (MPa) Kontrol Karışım 0ranları (%) 2 gün 7 gün 28 gün 4.2. Basınç dayanımı deneyi Şekil 4. Eğilme dayanımı deney sonuçlarının grafiksel gösterimi Puzolanlar, betonda klinkerin hidratasyonu sonucu oluşan portlandit (Ca(OH2)) ile tepkimeye girmekte ve bu nedenle betona su karıştırıldıktan sonra, bir süre ortamda portlandit in toplanma süresince portland çimentoya seyreltici bir etki yapmaktadır. Ancak zamanla ortamda portlandit birikmesi, puzolanların da sistemin dayanımını artıran etkilerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, puzolan kullanımıyla betonun erken dayanımında bir düşüş olması beklenmekte, ancak zamanla dayanımlarının PÇ ile yapılan harçların sonuçlarına erişebileceği ifade edilmektedir [18]. 158

7 Basınç dayanımı deneyinde, eğilme deneyinde iki parçaya bölünmüş olan yarım numuneler kullanılmıştır. Her bir parça 40x40 mm lik iki aparatın arasında basınç cihazının yükleme plakaları arasına yerleştirilerek, yan yüzeylerinden yüklemek suretiyle deneye tabi tutulmuştur. Yükleme hızı 1,5 MPa/sn hızda olmak üzere sabit şekilde, numune yenilinceye kadar yük uygulanmıştır (Şekil 6). Eşitlik 2 yardımıyla her bir numunenin basınç dayanımı değerleri TS EN standardına uygun olarak belirlenmiştir [21]. Deney sonuçları grafiksel olarak Şekil 5 de verilmektedir. = (2) Rc : Basınç dayanımı (N/mm 2 ) fc : Numuneye uygulanan yük (N) 1600 : Plakaların veya yardımcı plakaların (40mm x 40mm) alanı (mm 2 ) Basınç dayanımı (MPa) Kontrol Karışım 0ranları (%) 2 gün 7 gün 28 gün Şekil 5. Basınç dayanımı deney sonuçlarının grafiksel gösterimi Şekil 6. Basınç dayanımı deneyi düzeneği ve basınç deneyi başlığı 4.3. Ultrases geçiş süresinin belirlenmesi 159

8 Belli oranlarda çimentoya ikame olarak kullanılan uçucu kül ve tüf karışımının karışım oranlarına ve kür sürelerine bağlı olarak Ultrases Geçiş Hızı değerleri hesaplanmıştır. Deneyler de Proceg marka Pundit Lab Ultrases Hız cihazı kullanılmıştır (Şekil 7). Deney sonuçları grafiksel olarak Şekil 8 de verilmektedir. Yapılan bu çalışma da, puzolan katkılı harçlarda kür süresinin artmasıyla ultrases geçiş hızının arttığı, puzolan oranının artmasıyla da ultrases geçiş hızının az da olsa düştüğü görülmüştür. Şekil 7. Numunelerin ultrases geçiş hız değerlerinin belirlenmesi Ultrases geçiş hızı (km/sn) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kontrol Karışım 0ranları (%) 2 gün 7 gün 28 gün Şekil 8. Ultrases geçiş hızı deney sonuçlarının grafiksel gösterimi 5. Sonuçlar ve Değerlendirme Bu çalışmada, uçucu kül ve volkanik tüfün aynı oranlarda karıştırılıp harç içerisinde çimentoya 160

9 ikame edilerek, harçlarda çimento yerine kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; uçucu külün kimyasal analiz sonucunda SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 değeri %70 den büyük (%83) ve CaO değerinin de <%10 (%1,80) gibi bir değere sahip olduğu için ASTM C618'e göre F sınıfı (düşük kireçli) uçucu kül kategorisine, TS EN 197-l e göre yapılan sınıflandırmada ise reaktif kireç miktarının <%10 olması nedeniyle V (silisli uçucu kül) grubuna girdiği, dolayısıyla bu oranlarda uçucu külün puzolanik olarak istenilen özellikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan volkanik tüfün CaO miktarının kütlece %3 den az (%1,80), MgO miktarının ise kütlece %4,5 ten fazla olmadığı (%2,70) belirlenmiştir. Bu çalışmada; şahit numunelerin deney sonuçları, UK + T katkılı numunelerin deney sonuçları ile karşılaştırıldığında, UK + T katkılı çimento harç örneklerinin dayanım kazanma hızlarının, portland çimentoya göre daha yavaş olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin, deney süresinin 28 günle sınırlandırılmış olması ve puzolanın henüz tamamen hidrate olamamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla deney sonuçlarına bu doğrultuda bakıldığında, artan kür sürelerine bağlı olarak dayanım değerlerinin arttığı görülmektedir. Çalışmaların daha uzun kür sürelerinde de yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu çalışma mevcut sonuçlar doğrultusunda değerlendirildiğinde puzolan oranının %10 olduğunda çimento harçlarının TS EN de en düşük dayanım olan 32,5 MPa değerinin (34,14 MPa) üzerinde sağlandığı görülmektedir. Bu durumda özellikle yüksek dayanım gösteren çimentolara puzolan katılmasıyla, ilk aşamada daha düşük dayanımlı bir standart çimento elde edilebileceğini ortaya koymaktadır. Ancak uzun sürede bu yöntemle puzolanların özelliklerinden dolayı dayanım değerlerinin artacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak; uçucu kül atık olarak çevreyi tehdit eden bir malzeme olduğundan en başta inşaat sektörü olmak üzere daha birçok sektörde de değerlendirilmesi ile hem önemli oranda katma değer sağlanacak hem de çevreye olan olumsuz etkisi azaltılmış olacaktır. Ayrıca ülkemizde geniş alanlarda bulunan volkanik tüf gibi doğal puzolan malzemelerinin de değerlendirilmesiyle daha düşük maliyetli çimentolar elde edilebilecektir. KAYNAKLAR [1] Kaplan H, Binici H. Tras ve Traslı Çimentolar, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, 1995, Cilt 1, Sayı 2-3, sy: 121 [2] Aruntaş H. Y. Diatomitlerin Çimentolu Sistemlerde Puzolanik Malzeme Olarak Kullanabilirliği. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1996, 1-55 [3] Baltacı F. İnşaatlarda Traslı Çimentonun Kullanılabilirliği., DSİ, TAKK yayın, 1989, [4] Erdoğan, T. Y. Beton, Metu Press, 1. Baskı, 2007 [5] Marthong C, Agrawal T.P. Effect of Fly Ash Additive on Concrete Properties, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) Vol. 2, Issue 4, 2012, pp [6] Ünal O, Güçlüer K, Öz V. Yatağan Uçucu Külünün Yapısal Alanda Kullanılabilirliğin Araştırılması, AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (2015) (1-7) [7] Shannag, M.J. High strength concrete containing natural pozzolan and silica fume. Cement & Concrete Composites. 2000, 22: [8] Pan S, Tseng D, Lee C.C and Lee C. Influence of the fineness of sewage sludge ash on the mortar properties, Cem. Concr. Res., 33, , [9] Sabir B, Wild S, Bai J. Metacaolin and calcined clays as pozzolan for concrete: a review, Cem. & Concr. Comp., 23, 2001,

10 [10] Türkmenoğlu A.G. ve Tankut, A. Use of tuffs from central Turkey as admixture in pozzolanic cements Assessment of their petrographical properties. Cement and Concrete Research. 2002, 32: [11] Aruntaş H.Y. Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe Kullanim Potansiyeli, Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 21, No:1, , 2006 [12] Neville A.M. Properties of Concrete, Longman Scientific & Technical, New York, [13] Erdoğan T.Y. Atık Malzemelerin İnşaat Endüstrisinde Kullanımı-Uçucu kül ve Yüksek Fırın curufu, End. Atıkların İnşaat Sektöründe Kul. Semp., Ankara, 1-8, [14] Ferreira, C, Ribeiro, A., Ottosen, L., Possible Applications for Municipal Solid Waste Fly Ash, Journal of Hazardous Materials, Cilt 96, No 2-3, , [15] Camacho R.E.R, Afif R.U. Importance of Using the Natural Pozzolans on Concrete Durability,Cement and Concrete Research. Elsevier. 32: , [16] ASTM C 618. Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, Annual Book of ASTM Standard, 2000, No [17] TS EN Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bilesim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, [18] Yetgin Ş ve Çavdar A. Doğal Puzolan Katkı Oranının Çimentonun Dayanım, İşlenebilirlik, Katılaşma ve Hacim Genleşmesi Özelliklerine Etkisi, Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bil. Der. (4), , 2005 [19] Sarıbıyık M. Beton Katkı Maddeleri Sakarya Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. [20] TS EN Çimento Deney Metotları-Bölüm 1: Dayanım, [21] Ünsal A, Şen H. Beton ve beton malzemeleri laboratuvar deneyleri, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma Dairesi Bşk. 2008, sy: 236. [22] Türker P, Erdoğan B, Katnaş F, Yeğinobal, A. Türkiye deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, TÇMB,

Doğal Puzolan Katkı Oranının Çimentonun Dayanım, İşlenebilirlik, Katılaşma ve Hacim Genleşmesi Özelliklerine Etkisi

Doğal Puzolan Katkı Oranının Çimentonun Dayanım, İşlenebilirlik, Katılaşma ve Hacim Genleşmesi Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 687-692, 2005 17 (4), 687-692, 2005 Doğal Puzolan Katkı Oranının Çimentonun Dayanım, İşlenebilirlik, Katılaşma ve Hacim Genleşmesi

Detaylı

ISSN : 1308-7231 yilmazkocak@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Düzce-Turkey

ISSN : 1308-7231 yilmazkocak@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Düzce-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1A0106 ENGINEERING SCIENCES Received: January 2010 Accepted: July 2010 Yılmaz Koçak Series : 1A Düzce

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

Tuğla Ununun Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği. Usability of Waste Brick Powder as Pozzolanic Additive in Cement

Tuğla Ununun Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği. Usability of Waste Brick Powder as Pozzolanic Additive in Cement Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 4 s.325-329, 2006 Vol: 9 No: 4 pp.325-329, 2006 Tuğla Ununun Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği Osman ŞİMŞEK, M.Muhammed

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı

Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı ISEM216, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 216, Alanya Turkey Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı 1 Fatih YILMAZ * 1 Faculty of Engineering, Department of Civil

Detaylı

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi BETON KATKI MADDELERİ Sakarya Üniversitesi Beton Katkı Maddeleri Betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton içerisindeki çimento miktarını baz alarak belli oranlarda katılan organik veya

Detaylı

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR)

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) Mineral Katkılar Mineral katkılar çok ince öğütülmüş olup karışımdan önce yada karışım esnasında beton karışımına ilave edilen ayrı bir bileşendir. Puzolanlar 2 Mineral

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BRICK DUST ON CEMENT STRENGTH

TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BRICK DUST ON CEMENT STRENGTH ANKAA - TUKIYE TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BICK DUST ON CEMENT STENGTH Osman ŞİMŞEKa Kenan TOKLUa Can DEMİELb Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Beşevler/Ankara

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ NĞÜ Müh. Bilim. Derg. / NGU J. Eng. Sci. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 117-123 Nigde University Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Number 2, (2016),

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir.

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir. PUZOLANLAR 1 PUZOLANLAR Puzolanlar, silis veya silis-alumin kökenlikenli malzemelerdir. SiO 2 Al 2 O 3 Kendi başlar larına bağlay layıcılık özellikleri ya çok azdır r ya da hiç yoktur. PUZOLANLAR Çok ince

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 2-22 Nisan 99 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması N. Terzibaşıoğm Batıçim, ÎZMİR ÖZET: Bu çalışmada andezitin tras

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

Çimento katkı maddesi olarak pomzaların aktiviteleri

Çimento katkı maddesi olarak pomzaların aktiviteleri Çimento katkı maddesi olarak pomzaların aktiviteleri Puzzolanic activity of pumice as a cement admixture Hanifi BINICI a, Mehmet Nuri BODUR b a Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

SIRLI YER VE DUVAR KAROSU ATIKLARININ ÇİMENTO SANAYİNDE KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SIRLI YER VE DUVAR KAROSU ATIKLARININ ÇİMENTO SANAYİNDE KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET SIRLI YER VE DUVAR KAROSU ATIKLARININ ÇİMENTO SANAYİNDE KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Z. ALTIN, S.ERTURAN, B. ÇORBACIOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği.

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri

Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri 433 Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 434-443, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi

Detaylı

The Effect of Thermic Power Plant Waste Fly Ash on Properties of Portland Cement

The Effect of Thermic Power Plant Waste Fly Ash on Properties of Portland Cement Politeknik Dergisi Cilt:4 Sayı: s. 5-40, 0 Journal of Polytechnic Vol: 4 No: pp. 5-40, 0 Termik Santral Atığı Uçucu Külün Portland Çimentosu Özelliklerine Etkisi Yılmaz KOÇAK Düzce Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

ISSN : 1308-7231 mucteba@sakarya.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sakarya-Turkey ŞAVŞAT TRASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

ISSN : 1308-7231 mucteba@sakarya.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sakarya-Turkey ŞAVŞAT TRASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0253 ENGINEERING SCIENCES Received: April 2011 Accepted: October 2011 Mücteba Uysal Series : 1A Sakarya

Detaylı

BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTODA DEĞERLENDİRİLMESİ

BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTODA DEĞERLENDİRİLMESİ BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTODA DEĞERLENDİRİLMESİ Mine ÖZDEMİR Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir, Türkiye Ali UĞURLU Kim. Yük. Müh. DSİ TAKK Ankara, Türkiye ÖZET

Detaylı

ZEOLIT KATKILI ÇIMENTOLARIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF ADDED ZEOLITE CEMENT PROPERTIES

ZEOLIT KATKILI ÇIMENTOLARIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF ADDED ZEOLITE CEMENT PROPERTIES 70 SDU International Technologic Science pp. 70-76 Constructional Technologies ZEOLIT KATKILI ÇIMENTOLARIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özlem SALLI BİDECİ, Alper BİDECİ, Sabit OYMAEL Özet Doğal puzolanlar

Detaylı

Beton Harcının Dayanım ve Dona Dayanıklılığının İyileştirilmesi için Farklı Tür Puzolan Kullanımı

Beton Harcının Dayanım ve Dona Dayanıklılığının İyileştirilmesi için Farklı Tür Puzolan Kullanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 481-486, 2005 17 (3), 481-486, 2005 Beton Harcının Dayanım ve Dona Dayanıklılığının İyileştirilmesi için Farklı Tür Puzolan

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) 285 37 56, 285 37 70 E-Posta: osengul@ins.itu.edu.tr,

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği *

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * İMO Teknik Dergi, 2011 5335-5340, Yazı 345, Teknik Not Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * Atila DORUM* Kürşat YILDIZ** ÖZ Bu araştırmada, yüksek dayanımlı betonlarda mineral

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005 DEĞİŞİK TİP ÇİMENTOLARLA HAZIRLANAN HARÇLARIN EĞİLME SONRASI BASINÇ DAYANIMI İLE DOĞRUDAN BASINÇ DAYANIMLARININ

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman ÜÇÜNCÜ, Mustafa GÜLAY KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

ZEOLİT, UÇUCU KÜL VE ATIK CAM MALZEMELERİN PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ZEOLİT, UÇUCU KÜL VE ATIK CAM MALZEMELERİN PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 3, 491-499, 2013 Vol 28, No 3, 491-499, 2013 ZEOLİT, UÇUCU KÜL VE ATIK CAM MALZEMELERİN

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ Fatih ÖZCAN, Cengiz D. ATİŞ, Okan KARAHAN ve Cahit BİLİM Çukurova Üniversitesi, Müh-Mim. Fak., İnşaat Müh. Böl., Adana ÖZET Yürütülen bu

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması Murat Şahin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, K1/110C, Ankara, Türkiye Tel: (312) 210

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRAL ATIĞI UÇUCU KÜLÜN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRAL ATIĞI UÇUCU KÜLÜN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye 14 Komur Kongı esi Bildiriler Kitabı, 2-4 Haziran 24 Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 14 th Tın key Coal Congress, June 2-4,24, Zonguldak, Turkey SOMA TERMİK SANTRAL ATIĞI UÇUCU KÜLÜN İNŞAAT

Detaylı

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 57-63, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 57-63, December 2011 Zeolit

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

OSMANİYE DELİHALİL TRASI İLE İLGİLİ DENEYSEL ÇALIŞMA

OSMANİYE DELİHALİL TRASI İLE İLGİLİ DENEYSEL ÇALIŞMA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 843-852 OSMANİYE

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1,2001 BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mustafa KAVAL

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 147-154 FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

ANDEZİT KESİM ARTIKLARININ PUZOLANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Pozzolanic Properties of Andesite Cutting Waste

ANDEZİT KESİM ARTIKLARININ PUZOLANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Pozzolanic Properties of Andesite Cutting Waste Madencilik, Cilt 52 Sayı 2-3, Sayfa 3-8, Haziran-Eylül 2013 Vol.52, No.2-3, pp 3-8, June-September 2013 ANDEZİT KESİM ARTIKLARININ PUZOLANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Pozzolanic Properties

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-20 ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture,28(1), pp.11-20,june 2013 Silis Dumanı,

Detaylı

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZET PROPERTIES OF MORTARS ADDED SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER ABSTRACT

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZET PROPERTIES OF MORTARS ADDED SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER ABSTRACT Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 2 s. 169-178, 2004 Vol: 7 No: 2 pp. 169-178, 2004 SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ Osman ŞİMŞEK, Asena DUR, Hasbi

Detaylı

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Asım ADALI a, Fatih AKYOL a, Muammer SEYRANLIOĞLU a, M.Sadrettin ZEYBEK a,* a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Çorum,19030,sadrettinzeybek@hitit.edu.tr

Detaylı

RESEARCH IN USAGE OF FLY ASHES IN THE PRODUCTION OFINTERLOCKING CONCRETE PAVE

RESEARCH IN USAGE OF FLY ASHES IN THE PRODUCTION OFINTERLOCKING CONCRETE PAVE Yıl: 2008, Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:1-6 TÜBAV BİLİM DERGİSİ UÇUCU KÜLLERİN BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI ÜRETİMİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Gökhan DURMUŞ 1, Osman ŞİMŞEK 1 1 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Hafif Agregalı Betonun Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması

Hafif Agregalı Betonun Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 4 (2), 7-20, 2014 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

SUGÖZÜ UÇUCU KÜLÜNÜN BETONUN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF SUGÖZÜ FLY ASH OF MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF CONCRETE

SUGÖZÜ UÇUCU KÜLÜNÜN BETONUN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF SUGÖZÜ FLY ASH OF MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF CONCRETE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2015), 47-58 SUGÖZÜ UÇUCU KÜLÜNÜN BETONUN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Bekir Can DELİKURT, Umur Korkut SEVİM * İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 237-242, 24 Vol: 7 No: 3 pp. 237-242, 24 Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi M. Haluk ÇELİK,

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Çimento ana bileşenleri oranlarının çimento özellikleri üzerine çok büyük etkileri vardır. Çimento içerisindeki olası bileşen oranlarının tayininde başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır. 1.) X-ışını

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

PUZOLANİK MİNERAL KATKILAR VE TARİHİ GEÇMİŞLERİ

PUZOLANİK MİNERAL KATKILAR VE TARİHİ GEÇMİŞLERİ PUZOLANİK MİNERAL KATKILAR VE TARİHİ GEÇMİŞLERİ Dr. Sinan T. ERDOĞAN Teksas Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Austin, Teksas Prof.Dr. Turhan Y. ERDOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı