1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

2

3

4 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 7 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 4 FİNANSAL YATIRIMLAR NOT 5 FİNANSAL BORÇLANMALAR NOT 6 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 7 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR NOT 8 STOKLAR NOT 9 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 10 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 11 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 12 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 14 HASILAT NOT 15 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ NOT 16 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER NOT 17 FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ NOT 18 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 19 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 20 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

5 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR İncelemeden Bağımsız geçmiş denetimden geçmiş Notlar 30 Haziran Aralık 2013 Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Ertelenmiş vergi varlığı Peşin ödenmiş giderler Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, 5 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına CEO Kamil Başaran, Mali Direktör Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Doğu Özden tarafından imzalanmıştır. Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 1

6 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR KAYNAKLAR İncelemeden Bağımsız geçmiş denetimden geçmiş Notlar 30 Haziran Aralık 2013 Kısa vadeli yükümlülükler: Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Ertelenmiş gelirler Dönem karı vergi yükümlülüğü Devlet teşvik ve yardımları Kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Devlet teşvik ve yardımları Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Özkaynaklar: Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Nakit akış riskinden korunma kayıpları ( ) ( ) - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (10.172) (11.856) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar 2

7 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI İncelemeden İncelemeden İncelemeden İncelemeden geçmiş geçmemiş geçmiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - Notlar 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2013 Hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Finans sektörü faaliyetleri hasılatı Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-) (59.892) (29.435) (65.447) (31.912) Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 15 ( ) (56.014) ( ) (58.291) Genel yönetim giderleri (-) 15 (85.625) (44.806) (73.178) (38.703) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 15 (4.285) (1.629) (8.503) (4.686) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 16 ( ) ( ) ( ) (70.807) Esas faaliyet karı Finansman gelirleri, net Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Dönem vergi gideri (44.453) (23.184) - Dönem vergi gideri (14.448) (7.594) (38.970) (10.853) - Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) (5.483) (12.331) Net dönem karı Net dönem karının dağılımı: Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç (Kr) 20 0,54 0,27 0,43 0,22 Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 3

8 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI İncelemeden İncelemeden İncelemeden İncelemeden geçmiş geçmemiş geçmiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - Notlar 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2013 Net dönem karı Diğer kapsamlı gelir: Kar veya zarardan yeniden sınıflandırılacaklar -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/ (kayıpları) (4.575) (2.288) - Nakit akış riskinden korunma (kayıpları)/kazançları (30.827) (51.028) Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) (35.402) (53.316) Toplam kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelirin dağılımı: Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 4

9 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Sermaye Kardan Nakit akım enflasyon ayrılan koruması ile Aktüeryal Geçmiş Ödenmiş düzeltmesi kısıtlanmış ilgili birikmiş (kayıp)/ yıllar Net Toplam sermaye farkları yedekler (zarar)/kar (*) kazançlar (*) karları dönem karı özkaynaklar 1 Ocak 2013 bakiyesi ( ) (9.270) Transferler ( ) - Temettü dağıtımı ( ) - ( ) Döneme ait toplam kapsamlı gelir (*) (30.827) (4.575) Haziran 2013 bakiyesi ( ) (13.845) Ocak 2014 bakiyesi ( ) (11.856) Transferler ( ) - Temettü dağıtımı ( ) - ( ) Döneme ait toplam kapsamlı gelir (*) Haziran 2014 bakiyesi ( ) (10.172) (*) Ertelenmiş vergi tutarı netlenmiştir. Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 5

10 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI İncelemeden İncelemeden geçmiş geçmiş Notlar 30 Haziran Haziran 2013 İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Vergi öncesi kar Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat Amortisman ve itfa payları 10, Faiz giderleri Faiz geliri (45.816) (42.359) Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü Maddi varlık satış zararı/(karı) (196) (114) Garanti giderleri karşılığı Finans sektörü faaliyetlerinden şüpheli alacak karşılığı İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı İşletme sermayesindeki değişiklikler: Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar Stoklar (88.950) (79.373) Diğer dönen/duran varlıklar ve diğer alacaklar (85.098) Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar (16.118) Devlet teşvik ve yardımları (8.986) (11.150) Diğer kısa/uzun vadeli borçlar ve borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler (46.290) Ödenen kıdem tazminatları (7.939) (9.843) Ödenen vergi (7.943) (26.256) Ödenen garanti giderleri (17.561) (23.135) İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi Yatırım faaliyetleri Alınan faiz Vadesi dolan finansal yatırımlar Finansal yatırımlar (298) (118) Satın alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 10, 11 ( ) (75.106) Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkışı (27.761) (28.086) Finansman faaliyetleri Ödenen faiz (33.721) (18.936) Ödenen temettü ( ) ( ) Alınan banka kredileri Ödenen banka kredileri ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi/(çıkışı) ( ) Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış Dönem başı hazır değerler Dönem sonu hazır değerler Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 6

11 NOT 1 - ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1968 Yılında Türk-İtalyan ortaklığıyla kurulan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ( Şirket veya Tofaş ) faaliyet konusu Fiat Auto S.p.A. ( Fiat ) lisansı altında binek oto ve hafif ticari araç üretimi, ithalatı ve satışıdır. Koç Holding A.Ş. ( Koç Holding ) ve Fiat ın ortak yönetiminde olan Tofaş ayrıca kendi otomobillerinde kullanılan çeşitli otomobil yedek parçaları da üretmektedir. Şirket in Genel Müdürlük adresi Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu Şişli-İstanbul dur. Üretimin yapıldığı fabrikası ise Bursa da bulunmaktadır. Şirket tarafından üretilen araçlar Mini Cargo ve Yeni Doblo dışında Fiat ile yapılan lisans sözleşmeleri uyarınca üretilmektedir. Tofaş, Sermaye Piyasası Kurulu na SPK kayıtlı olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na İMKB 1991 yılında kote edilmiştir ve hisse senetleri halen Borsa İstanbul A.Ş. de ( BİST ) işlem görmektedir. Şirket, ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını Koç Holding ve Fiat Grubu Şirketleri ile gerçekleştirmektedir (Not 19). 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket in konsolidasyona tabi tutulmuş bağlı ortaklıkları aşağıda yer almaktadır. Şirket in ortaklık payı Şirket ismi Faaliyet alanı 30 Haziran Aralık 2013 Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. ( KFK ) Tüketici finansmanı %99,9 %99,9 Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. Otomobil ve Yedek Parça Ticareti %100,0 %100,0 Bundan böyle özet konsolide finansal tablolarda Tofaş ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları Grup olarak adlandırılacaktır. Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2013 Mavi yakalı Beyaz yakalı

12 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) esas alınmıştır. TMS ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. Grup, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK nın Seri: XII, 14.1 No lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Grup un özet konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve finansal tablolarını SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, itibaren, KGK tarafından yayımlanmış TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uygulanmamıştır. Şirket ve Türkiye de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler ile yatırım amaçlı gayrimenkuller dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 8

13 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un cari dönem özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Grup, 2013 yılına ilişkin kurumlar vergisi hesaplaması ve nihai Kurumlar Vergisi Beyanname sinde kullanılmamış olan yatırım indirimleri hesaplamasında, 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolardaki vergi hesaplamasına göre yöntem değişikliğine gitmiştir. Söz konusu yöntem değişikliği neticesinde, Grup un cari dönem konsolide finansal tabloları ile uygunluk sağlaması açısından 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle raporlanan konsolide bilançosunda sınıflandırılan Ertelenmiş vergi varlığı ve Dönem karı vergi yükümlülüğü TL tutarında arttırılmıştır Fonksiyonel ve raporlama para birimi Grup un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası dır ( TL ). Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan bu kur farkı geliri veya gideri, konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır Uygulanan konsolidasyon esasları Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi ve işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda, kontrolün var olduğu kabul edilir. Finansal tabloların konsolidasyonunda şirketler arası bakiye, işlemler ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar dahil olmak üzere kar ve zararlar mahsup edilmektedir. Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve hesaplar için tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak hazırlanmaktadır. Tofaş ın bağlı ortaklıklarında bulunan azınlık hisseleri, konsolide finansal tablolar açısından önem arz etmemesinden dolayı, ana ortaklık dışı payların ( Azınlık Payları veya Kontrol Gücü Olmayan Paylar ) içerisinde muhasebeleştirilmemiştir. Şirket in ve konsolidasyona tabi olan bağlı ortaklıklarının finansal tabloları aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır. 9

14 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Konsolide Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadırlar. Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdaki gibidir: a) Şirket, garanti karşılığını her bir araç modeli için geçmiş yıllarda gerçekleşen araç başına düşen garanti giderlerini ve araç başına kalan garanti sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmiştir. b) Şirket in bağlı ortaklığı KFK yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Değer düşüklüğü ve tahsil edilememe riski, bireysel olarak önemli olan her bir kredi için ayrı, bireysel bazda değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler dahil tüm krediler için toplam portföy bazında hesaplanmaktadır. Özet konsolide finansal tablolarda 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar için TL tutarında genel kredi karşılığı ayırmıştır. (31 Aralık 2013: TL). 2.2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki Değişiklikler Grup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi ( UFRYK ) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: - TMS 32 deki değişiklik, Finansal Araçlar : varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. - TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27 deki değişiklik, Konsolide finansal tablolar : iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Yatırım İşletmesi tanımını karşılayan bazı farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir. - TMS 36 daki değişiklik, Varlıklarda değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. 10

15 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) - TMS 39 daki değişiklik, Finansal Araçlar : Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - türev araçların yenilenmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. - TFRYK 21 TMS/UMS 37, Zorunlu vergiler ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. İlgili değişiklik ve yorumların Grup un ara dönem konsolide finansal tablolarına önemli etkileri olmamıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar ve değişiklikler: TMS 19 daki değişiklik, Tanımlanmış Fayda Planları, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS 8, Faaliyet Bölümleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm - Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 1, TFRS nin İlk Uygulaması - TFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - TFRS 11 deki değişiklik, Müşterek Anlaşmalar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir. 11

16 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) - TMS 16 ve TMS 38 deki değişiklikler, Maddi duran varlıklar, Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. - TFRS 14, Düzenleyici Erteleme Hesapları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir. - TFRS 15, Müşteri kontratlarından doğan hasılat, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır. - TFRS 9 Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm ; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS 39 daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir. - TFRS 9 daki değişiklik, Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi. 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır. Grup, ilgili değişiklikleri ve yorumların finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını öngörmektedir. 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, TMS/TFRS nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Not de belirtilmiş olan hususlar haricinde, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 2.4 Bölümlere göre raporlama Şirket in ana faaliyet konusu tek olduğundan ve faaliyetlerini Türkiye de sürdürdüğünden bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. Şirket in ürün grubu, yurtiçi ve yurtdışı satışları bazında net satış bilgisi Not 14 de yer almaktadır. 12

17 NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30 Haziran Aralık 2013 Kasa 6 5 Banka -vadesiz mevduat vadeli mevduat Toplam Vadeli mevduatların dökümü aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2013 Yıllık faiz Yıllık faiz Tutar oranı (%) Tutar oranı (%) TL ,40-11, ,25-9,90 EUR ,50-3, ,85-3,60 Toplam Haziran 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadeleri 1-74 gün arasında değişmektedir (31 Aralık 2013: 1-47 gün arasında). 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, vadeli ve vadesiz mevduatların toplam TL lik kısmı (31 Aralık 2013: TL) ilişkili kuruluş olan bankada bulunmaktadır. 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: Kasa ve bankalar Eksi: faiz tahakkukları (3.753) (3.640) NOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR a) Kısa vadeli finansal yatırımlar: 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup un kısa vadeli yatırımlar amacı ile tutulan vadeli mevduat hesabı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: TL tutarında 181 gün vadeli, %3,3 faiz oranlı). b) Satılmaya hazır finansal yatırımlar: 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup un 298 TL tutarında satılmaya hazır finansal varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 132 TL). 13

18 NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR a) Kısa vadeli borçlanmalar 30 Haziran Aralık 2013 Döviz TL Faiz Döviz TL Faiz tutarı (bin) karşılığı oranı (%) tutarı (bin) karşılığı oranı (%) TL krediler(*) ,50-11 EUR krediler ,98-1, Toplam b) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 30 Haziran Aralık 2013 Döviz TL Faiz Döviz TL Faiz tutarı (bin) karşılığı oranı (%) tutarı (bin) karşılığı oranı (%) TL krediler ,25-13, ,25-14,35 Euro krediler Euribor + 0, Euribor + 0,15 Euribor + 2,90 Euribor + 1,96 İhraç edilen tahviller ( 1,2,3,.7 ) ,76-10, ,76-10,27 Toplam c) Uzun vadeli borçlanmalar 30 Haziran Aralık 2013 Döviz TL Faiz Döviz TL Faiz tutarı (bin) karşılığı oranı (%) tutarı (bin) karşılığı oranı (%) TL krediler (*) ,25-13, ,25-14,35 EUR krediler Euribor + 0, Euribor+0,15 Euribor + 2,60 Euribor+1,96 İhraç edilen tahviler ( 1,2,3, 7 ) ,76-10, ,76-10,27 Toplam (*) 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli TL kredilerin tamamı konsolide edilen bağlı ortaklık KFK tarafından, vermiş olduğu tüketici kredilerini finanse etmek amacıyla alınan kredilerden oluşmaktadır. (1) (2) (3) Şirket, 10 Şubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan raf kaydına aldırma kararına ve 18 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında tahvilin detayları ile ilgili aldığı karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 12 Kasım 2012 tarihinde 24 ay vadeli %8,14 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller halka arz usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satılmıştır. Şirket, 18 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 28 Aralık 2012 tarihinde 20 ay vadeli %7,65 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır. Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 27 Mayıs 2013 tarihinde 24 ay vadeli %6,76 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır. 14

19 NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) (4) (5) (6) (7) Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 27 Mayıs 2013 tarihinde 20 ay vadeli %6,76 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır. Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 30 Eylül 2013 tarihinde 21 ay vadeli %9,72 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş TSKB A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır. Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 14 Kasım 2013 tarihinde 24 ay vadeli %10,27 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır. Şirket, 18 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 06 Haziran 2014 tarihinde 24 ay vadeli %10,23 faiz oranlı TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır. TL kredilerin faiz oranı sabit olup, Euro kredilerin faiz oranı değişkendir. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, kısa ve uzun vadeli finansal borçların TL lik kısmı (31 Aralık 2013: TL) ilişkili kuruluş olan bankalardan elde edilmiştir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup un uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık yıl arası yıl arası yıl arası yıl arası yıldan uzun Toplam EUR cinsinden uzun vadeli krediler, Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçların üretim yatırımının finansmanı için kullanılmıştır. İmzalanan üretim anlaşmaları gereğince, Yeni Doblo model araç için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır. Grup 2006 yılında çeşitli finans kuruluşlarının katıldığı iki ayrı anlaşma ile, Mini Cargo yatırımında kullanılmak üzere 350 milyon EUR kredi limiti temin etmiştir. Mini Cargo model aracın üretimi ile ilgili alınan kredinin geri ödemesi 2008 yılından itibaren 2015 yılına kadar eşit taksitlerle ödenmeye başlanmış olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kalan tutar TL dir ( EUR karşılığı) (31 Aralık 2013: TL ( EUR karşılığı)). Grup un ileride Mini Cargo model araçların üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat ve PSA tarafından üstlenilmiştir. 15

20 NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) Şirket ile Societe Generale Credit Agricole, Fortis Bank S.A., Ing Bank NV ve Intesa Sanpaolo bankalarının düzenleyici, kredi veren ve garantör, Avrupa Yatırım Bankası nın (EIB) garantör ve kredi veren ve Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A. nın (SACE) garantör sıfatları ile yer aldığı konsorsiyum arasında 450 milyon EUR tutarında bir kredi anlaşması 4 Mart 2008 tarihinde imzalanmış olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle TL lik kısmı ( EUR karşılığı) kullanılmaktadır (31 Aralık 2013: TL ( EUR karşılığı olan)). Söz konusu kredi Yeni Doblo geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak olup, iki yılı ödemesiz olmak üzere on yıl vadelidir. Grup'un ileride Yeni Doblo model araçların üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat tarafından üstlenilmiştir. Grup 2011 yılında yeni Doblo kapasite artışı yatırımında kullanılmak üzere 36 milyon EUR kredi temin etmiştir. Kredinin geri ödemesi 2012 yılı itibariyle başlamış olup 2018 yılına kadar eşit taksitlerle ödenecektir. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kalan tutar TL dir ( EUR karşılığı). Ayrıca, Şirket'in 11 Nisan 2011 tarihinde Citibank N.A dan alınan TL ( bin Euro karşılığı) 31 Mart 2014 tarihinde HSBC PLC den alınan TL ( bin EUR karşılığı) 25 Mart 2014 itibariyle Eximbank tan alınan toplam TL ( bin Euro karşılığı) tutarında finansman kredileri,31 Mart 2014 tarihinde ING Bank tan alınan TL ( bin Euro karşılığı) ve BNP Paribas dan alınan TL ( bin Euro karşılığı) ihracat taahütlü kredileri bulunmaktadır. NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR a) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2013 Alıcılar Şüpheli alacaklar Eksi: şüpheli alacak karşılığı (6.041) (7.210) Eksi: alacak reeskontu (2.924) (1.925) Toplam Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içerisindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Ocak Dönem içerisindeki tahsilatlar (1.169) - 30 Haziran

21 NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) Ticari alacaklar ile ilgili alınan teminatlar 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup un alacaklarına karşılık olarak alınmış olan TL tutarında teminat mektubu, TL tutarında teminat çeki ve senedi, TL tutarında ipotek, TL tutarında doğrudan borçlanma sistemi limiti (bankanın müşterisine işlem hacmine göre tanıdığı ödeme garanti limiti) bulunmaktadır (31 Aralık 2013: TL tutarında teminat mektubu, TL tutarında teminat çeki ve senedi TL tutarında ipotek, TL tutarında doğrudan borçlanma sistemi limiti bulunmaktadır.) b) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 30 Haziran Aralık 2013 Ticari borçlar Eksi: borç reeskontu (3.550) (2.330) Toplam NOT 7 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR 30 Haziran Aralık 2013 Kısa vadeli tüketici finansman kredileri Tahsili şüpheli krediler Kredi değer düşüklüğü karşılıkları Özel karşılıklar (15.241) (12.828) Genel karşılıklar (6.901) (6.861) Toplam Uzun vadeli tüketici finansman kredileri Kredi değer düşüklüğü karşılıkları Genel karşılıklar (4.991) (5.561) Toplam Haziran 2014 tarihi itibarıyla tüketicilere kullandırılan kredilerin faiz oranları sabit olup, aylık TL krediler için %0,70-%1,73 tür (31 Aralık 2013: %0,70-%1,73). 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle dövize endeksli kredi bulunmamaktadır. 17

22 NOT 7 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR (Devamı) Uzun vadeli tüketici finansman kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir: Yıllar 30 Haziran Aralık yıl arası yıl arası yıl arası yıl üzeri Toplam Kredi karşılıkları hesabının dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak Cari dönem provizyonu Tahsilatlar (846) (956) 30 Haziran Grup tarafından kullandırılan finansman kredilerine karşılık müşterilerle yapılan sözleşmelerde toplam alacak tutarı kadar araçlar üzerinde rehin hakkı bulunmaktadır. Grup un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TL tutarında alınan orijinal değerleriyle kayıtlara alınan araçlar kadar teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: TL). Ayrıca, Grup gerekli gördüğü durumlarda ek olarak ipotek teminatı da almaktadır. Grup un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TL (2013: TL) tutarında özel karşılık ayırdığı tüketici finansman kredilerinin tamamı tutarında araç rehni teminat olarak bulunmaktadır. NOT 8 - STOKLAR 30 Haziran Aralık 2013 Hammadde stokları Yarı mamul stokları Mamul stokları İthal araçlar Yedek parçalar Yoldaki Mallar Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (5.562) (2.925) Toplam NOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemler içindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Ocak, net makul değer Girişler Haziran, net makul değer Söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri emsal karşılaştırma yöntemi ile 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TL (2012: TL) olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır.

23 NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara dönem içindeki maddi varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Arsa, yeraltı/yerüstü Makine ve Özel Yapılmakta olan düzenleri ve binalar ekipmanlar Demirbaşlar Taşıtlar maliyetler yatırımlar Toplam 1 Ocak tarihleri itibariyle Maliyet Birikmiş amortisman ( ) ( ) ( ) (30.569) (5.411) - ( ) Net kayıtlı değer Ocak 2014, net kayıtlı değer Girişler Çıkışlar, net - (51) (64) (1.017) - - (1.132) Transferler (52.058) - Amortisman gideri (3.636) (70.975) (12.412) (1.698) (168) - (88.889) 30 Haziran 2014, net kayıtlı değer Haziran 2014 itibariyle Maliyet Birikmiş amortisman ( ) ( ) ( ) (32.267) (5.579) - ( ) 30 Haziran 2014, net kayıtlı değer Haziran 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Yoktur). 30 Haziran 2014 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi duran varlıkların toplam maliyet bedeli TL dir (31 Aralık 2013: TL). 19

24 NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara dönem içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Arsa, yeraltı/yerüstü Makine ve Özel Yapılmakta olan düzenleri ve binalar ekipmanlar Demirbaşlar Taşıtlar maliyetler yatırımlar Toplam 1 Ocak tarihleri itibariyle Maliyet Birikmiş amortisman ( ) ( ) ( ) (27.292) (5.075) - ( ) Net kayıtlı değer Ocak 2013, net kayıtlı değer Girişler Çıkışlar, net - (617) (43) (569) - - (1.229) Transferler (18.067) - Amortisman gideri (3.509) (69.759) (11.097) (1.542) (168) - (86.075) 30 Haziran 2013, net kayıtlı değer Haziran 2013 itibariyle Maliyet Birikmiş amortisman ( ) ( ) ( ) (28.834) (5.243) - ( ) 30 Haziran 2013, net kayıtlı değer Haziran 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır. 30 Haziran 2013 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi duran varlıkların toplam maliyet bedeli TL dir (31 Aralık 2012: TL). 20

25 NOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla sona eren ara dönemler içindeki maddi olmayan varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Lisanslar ve geliştirme maliyetleri Diğer Toplam 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Maliyet Birikmiş itfa payları ( ) (42.451) ( ) Net kayıtlı değer Ocak 2014, net kayıtlı değer Girişler İtfa gideri (77.504) (4.550) (82.054) 30 Haziran 2014, net kayıtlı değer Haziran 2014 itibariyle Maliyet Birikmiş itfa payları ( ) (47.001) ( ) 30 Haziran 2014, net kayıtlı değer Lisanslar ve geliştirme maliyetleri Diğer Toplam 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Maliyet Birikmiş ifta payları ( ) (34.566) ( ) Net kayıtlı değer Ocak 2013, net kayıtlı değer Girişler İtfa gideri (70.723) (3.948) (74.671) 30 Haziran 2013, net kayıtlı değer Haziran 2013 itibariyle Maliyet Birikmiş itfa payları ( ) (38.514) ( ) 30 Haziran 2013, net kayıtlı değer Maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların kullanıma hazır olmaları durumunda itfa edilmeye başlanmaktadır. Bu kapsamda Grup un henüz kullanıma hazır olmayan ve itfa edilmeye başlanmamış TL (31 Aralık 2013: TL) tutarında maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi olmayan duran varlıkların toplam maliyet bedeli TL dir (31 Aralık 2013: TL). 21

26 NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer kısa vadeli karşılıklar Haziran Aralık 2013 Garanti karşılığı Dava karşılıkları İdari gider karşılığı Diğer Toplam Garanti karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Ocak Yıl içinde ödenen (17.561) (23.135) Yıl içerisindeki artış Haziran Dava karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Ocak Yıl içinde ödenen Haziran Grup aleyhine açılan davalar 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış davaların toplam tutarı TL dir (31 Aralık 2013: TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı ise TL dir (31 Aralık 2013: TL). Vergi cezaları: mali yılları arası dönem ile ilgili, Şirket bünyesinde yapılan vergi incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2013 yılı Aralık ayı içerisinde Şirket e iletilmiştir. Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri konusu yapılmıştır. Söz konusu raporlar dahilinde, Şirket ten 2008 yılı için 13,4 Milyon TL vergi aslı, 23,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2009 yılı için 8,4 Milyon TL vergi aslı, 14,9 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2010 yılı için 9,1 Milyon TL vergi aslı, 16,2 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. Söz konusu raporlar ve detayları ile ilgili kamuoyu duyurusu ise, Şirket tarafından, 16 Aralık 2013 ve 30 Aralık 2013 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, söz konusu vergi incelemelerinin devamı niteliğinde, mali yılları ile ilgili, Şirket bünyesinde yapılan ilave vergi incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları da, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Şirket e iletilmiştir. Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri konusu yapılmış, gecikme cezası hariç olmak üzere; 2011 yılı için 5,1 Milyon TL vergi aslı, 5,1 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 4,8 Milyon TL vergi aslı, 4,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. İlgili kamuoyu duyurusu, Şirket tarafından, 11 Nisan 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

27 NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) Şirket yönetimi, Şirket bünyesinde yer alan, raporda eleştiri konusu olan, uygulamaların ilgili vergi mevzuatlarına ve uluslararası çifte vergiyi önleme anlaşmalarına uygun ve uyumlu olduğunu düşünmektedir. Şirket, bahse konu raporlarla ilgili olarak uzlaşma ve hukuki süreç dahil tüm yasal haklarını tatbik etmeyi planlamaktadır. Olası bir hukuki süreç dahilinde, oluşacak nihai kararın müspet gerçekleşme ihtimalinin aksi duruma göre daha olası ve yüksek görülmesi sebebi ile, bahse konu vergi raporlarına yönelik ilave bir karşılık konsolide tablolara yansıtılmamıştır. Teminat mektupları: 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup un vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ( TRİ ) dökümü orijinal para birimleri ile aşağıdaki gibidir: A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu - - TRİ lerin toplam tutarı - - D. Diğer Verilen TRİ lerin toplam tutarı - - i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup un vermiş olduğu diğer TRİ lerin Grup un öz kaynaklarına oranı sıfırdır. Diğer 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup 8 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 822 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 929 milyon ABD Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 8 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 822 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 916 milyon ABD Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.) Ayrıca Grup, 6 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 956 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 6 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 767 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 453 milyon ABD Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.) Grup, 8 Nisan 2015 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 909 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 250 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Grup un MCV ve Yeni Doblo projelerine ilişkin imzalamış olduğu uzun vadeli kredi anlaşması, Grup a belirli bazı finansal oranlara uygun olma zorunluluğu getirmektedir. Grup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bu mali oranlara uymaktadır.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Detaylı

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Global Menkul Değerler

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı