DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL SERVİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Haluk ÇİFTÇİ (1), Mert TOPOYAN (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL SERVİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Haluk ÇİFTÇİ (1), Mert TOPOYAN (2)"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL SERVİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Haluk ÇİFTÇİ (1), Mert TOPOYAN (2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İZMİR (2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İZMİR Özet Hastanelerin acil servisleri başvuruların rastlantısal olarak ortaya çıktığı ve hastaların kabul edilmesi zorunlu olan servislerdir. Hastanenin imajının güçlendirilebilmesi veya korunabilmesi açısından bu servislerdeki hizmet kalitesinin korunabilmesi, hasta ve yakınlarının olduğu kadar çalışanların da memnuniyetinin sağlanması gerekir. Bu amaçla etkin bir iş gücü ve iş analizi planlaması gerekir. Böylesi bir planlamaya kaynak bilgi teşkil edebilmek amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine ile tarihleri arasında yapılan toplam başvurunun tümünün değerlendirildiği bu çalışmada başvuru tanılarının mevsimlere göre, tanıların yaş gruplarına ve cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği, hasta başvuru sayılarında mevsimlere ve haftanın günlerine göre sayısal farklılık olmamasına rağmen gün içindeki saat dilimlerine göre farklı yoğunluklar yaşandığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler : Acil servis, tanı kodları, hasta yoğunluğu, personel, iş analizi, planlama. Summary Emergency Departments (ED) of the hospitals are the services where patient admission is random and obliged. In order to enforce or even conserve the image of hospital, service quality must be preserved, job satisaction of the employees as well as the satisfaction of patient and relatives must be obtained. An effective work layout and personel planning is required for this purpose. In order to obtain a knowledge resource for this kind of planning, we have evaluated all of the ED admissions of the University Hospital of Dokuz Eylul, which have occured between and We have found that admittance diagnosis differ according to the seasons, age groups and sex; also the admission numbers differ in the time zones of the day but there is not any quantitative difference in between seasons and days of the week. Key words : Emergency Department, Diagnosis codes, patient density, personel, work analysis, planning. GİRİŞ Hastanelerin Acil Servisleri hasta ve yakınlarının acil tıbbi gereksinimlerinde ilk başvuru noktalarıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de acil servis başvurularının kabulü ödeme 1

2 sistemlerinden bağımsız olarak yapılmaktadır. Hasta ödeme güçlüğüne bakılmaksızın acil servis başvurusu değerlendirilir, gerekli tedavi ve önerilerde bulunulur, gerekirse ileri tedavisi planlanarak hasta yataklı servislerde izlem ve tedaviye alınır. Hastane acil servislerinin çalışmasında doğası gereği randevu kavramı olmadığı için başvuruların rastsal (random) olduğu kabul edilebilir. Acil durum yaratan hastalıkların dağılımının da rastsal olduğu varsayılır. Bu dağılımın özelliklerinin saptanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Başvuru yapan hasta popülasyonunun, başvuru nedeni olan hastalıkların tıbbi tanılara göre dağılımının, aynı tanılara ugulanan tedavilerin acil servisi meşgul ediş sürelerinin saptanması ile acil servisin iş yoğunluğunun saptanarak etkin acil servis çalışma sisteminin planlanması sağlanabilir. Elde edilecek bulgular sayesinde gerek hasta ve yakınlarının, gerekse servis çalışanlarının memnuniyetlerinde artış sağlanabilir. Zira hasta ve yakınlarının bu gibi durumlarda yaşadıkları heyecanlı bekleyiş ve endişe ile aşırı uyarılmışlık hali yanı sıra belirsizliğin yarattığı donakalma tepkileri ( 1 ) onların gerek acil servis çalışanlarını, gerekse kurumsal yapısını algılamalarını etkilemekte, ortaya çıkan tepkilerinin akılcı (rasyonel) olmasını etkilemektedir. Çoğunlukla bu durum hatalı personel planlamaları veya gerçekten umulmadık felaket durumlarında ortaya çıkan personel yetersizlikleri ile yeterli hizmetin verilmesinde aksama sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı durumlar acil servis personeli üzerinde de olumsuz etki yaratmaktadır ( 2 ). Yoğun ve stresli iş ortamının neden olduğu aşırı yorgunluk, motivasyon düşüklüğü uzun dönemde tükenmişlik sendromuna yol açmakta, çalışanların verimlerini düşürerek, iş yerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Çalışan personelin bu yöndeki taleplerine yönelik yapılan yurtdışı çalışmalarda da acil servis iş yoğunluğuna yönelik sıkıntıların iş yoğunluğunun doğurduğu teknik donanım eksikliği kadar çalışanlar arasındaki iletişim ve eksikliklerine bağlı olduğu, çalışan personelin ise daima işin öneminin farkında olması nedeni ile sorumluğun yarattığı stressden şikayetçi olduğu saptanmıştır ( 3 ). 1 Debra A. Bournes, Gail J. Mitchell : Waiting: The experience of persons in a critical care waiting room. Research in Nursing Health, 2002, 25, Pınar Özdemir ve ark. : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Kliniğinde çalışan hemşirelerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi. Modern Hastane Yönetimi, 2004, Cilt 8, Sayı 1, Sf Ann S. Chinnis, Debra J. Paulson, Stephan M. Davis. : Using Q Methodology to assess the needs of emergency medicine support staff employees. The Journal of Emergency Medicine, 2001, Vol. 20, No. 2, pp

3 Acil servise olan başvuruların dağılımının saptanması aynı zamanda gelecekteki başvuruların da öngörümlenmesi olanağını sağlayacaktır. Bu sayede yapılacak iş yerinin fizik mekan olarak ve yapılacak işlerinde ne şekilde yapılacağının planlanması da etkin hizmet sunumunda faydalı olacaktır. Nitekim Seth ve arkadaşlarının 1998 yılında acil servislerde yaptığı araştırma ve uygulama ile 23 özellikli tanıya uygun doktorlar tarafından onaylanarak kabul edilmiş uygulama algoritması kullanılarak yapılacak tanı ve tedavi yaklaşımları standardize edilerek hastaların nihai faturalarında hasta başına %28 lik, hasta başına laboratuvar giderlerinde %46 lık, radyoloji giderlerinde %20 lik tasarruf sağlanmıştır 4. Günümüzde sağlık sektöründe maliyetlerdeki artışlar kadar ödeyici kurumların bu konudaki düzenlemeleri neticesi hastaya yansıttıkları ödemelerin hasta ve yakınlarının hastanenin kurumsal algısındaki etkisi göz önüne alındığında gelişen sağlık ekonomisi içinde maliyet etkinliğin ne derece önem kazanmakta olduğu açıktır. Acil serviste ortaya çıkan durumların belirsizliğinin kaldırılması ise hazırlıksızlığı da ortadan kaldırarak hizmetin etkin şekilde verilmesini sağlayacaktır. Çalışma ortamı olarak belirsizliğin öngörüldüğü acil servis başvurularının genel dağılımının örüntüsünün ortaya konulması başvurularda yapılması gereken hasta değerlendirme ve dağıtma planlamasına hazırlık olmayı da sağlayacaktır. Bu amaçla geliştirilen triaj uygulamalarının etkin şekilde planlanmasını da sağlayacaktır 5. Çalışmamızda amaç, acil servis başvurularının sıklık ve yoğunluğunun değerlendirilerek, etkin iş gücü planlamasına kaynak olacak bilgi sağlanmasıdır. Bu amaçla hastaların demografik verileri, acil servise yapılan başvuru ve servisten ayrılma zamanı ile başvurularının tanısı incelemeye alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde başvuruların dağılımındaki zamana özel örüntüye ilave olarak tanılardaki genel dağılım, yaş gruplarına, cinsiyete ve zamana göre dağılım saptanmaya çalışılmıştır. Tanılardaki dağılımın incelenmesindeki amaç hastalığa özel olarak tıbbi müdahalenin de değişerek iş yükü ve planlanmasında farklılık yaratacağı öngörüsüdür. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmanın uygulama bölümü için Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis ine ile tarihleri arasında başvuran hastalarla ilgili veriler değerlendirmeye alınmıştır. Hastane Bilgi İşlem Bölümünde tutulan Acil Servis Kayıtları veri tabanı üzerine yapılan özel sorgu ile Acil Servise başvurarak hasta kartı açılan 4 Seth J. Guterman, Michael J. VanRooyan. : Cost-Effective Medicine:The financial impact that practice guidelines have on outpatient hospital charges in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 1998, Vol 16, No2, pp Ayhan Özşahin, Ertuğrul Göksoy. : Acil durumlarda hastanelerde ve öncesinde triaj uygulamaları. Modern Hastane Yönetimi, 2003, cilt 7, sayı 1, Sf

4 yukarıdaki tarih aralığındaki tüm hastalara ait başvuru tarih ve saati, hasta protokol numarası, hasta cinsiyeti, hasta doğum tarihi, tanı kodu, tanı kodu açıklaması, hasta kartı kapatılması tarih ve saati kayıtlarından oluşan veri kayıtları ile oluşturulan veri yığını üzerinde çalışılmıştır. Değerlendirmeye alınan acil servis başvuru kayıt sayısı adettir. Bu verilerin bir kısmı yapılan hatalı kayıtlar ve benzeri nedenler ile analizlerin bazılarında geçersiz sayılmış ve nedenleri ilgili analizin açıklamasında verilmiştir. Veri yığını SPSS for Windows Ver. 11 kullanılarak işlenmiştir. BULGULAR Ele alınan yaklaşık yedi buçuk yıllık süre içerisinde acil servise başvuran hastaların cinsiyete göre değerlendirilmesi Tablo 1 de verilmiştir. Buna göre % 56,2 ile kadın hastalar acil servise daha sık başvurmaktadır. Şekil 1 de acil servise başvuran hastaların cinsiyetlerinin dağılımı görülmektedir. Bu değerlendirmelerde kayıtlara cinsiyetleri girilmemiş olan 319 hasta değerlendirmeye alınmamıştır. Tablo 1 : Başvuruların cinsiyet dağılımı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde Geçerli Kadın ,2 56,2 56,2 Erkek ,7 43,8 100,0 Toplam ,9 100,0 Değerlendirilmeyen 319,1 Toplam ,0 4

5 Erkek 43,8% Kadýn 56,2% Şekil 1 : Başvuruların cinsiyet dağılım grafiği. Acil servise gelen başvurular arasında genel olarak en sık rastlanan on tanı Tablo 2 de verilmiştir. Şekil 2 de bu on tanının bir birlerine göre ağırlık değerleri verilmiştir. Buna göre en sık rastlanan tanı genel toplamın % 4,8 i ile J00 ile Akut Nazofarinjit dir. Bu çalışmanın tamamında geçen tanı kodları ile ilgili liste Ek 1 de sunulmuştur. Tablo 2 : En sık rastlanan on tanı. Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Tanı kod Frekans Yüzde Yüzde Geçerli Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,8 4,8 19,0 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,1 7,9 12,3 3. N23 Renal kolik ,1 11,0 12,1 4. N30 Sistit ,9 13,9 11,4 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,8 16,7 10,8 6. R68 Diğer genel semptomlar ,3 19,0 9,0 7. G43 Migren ,7 20,7 6,7 8. R10 Abdominal ve pelvik ağrı ,6 22,3 6,3 9. L50 Ürtiker ,6 23,9 6,3 10. R16 Hepatomegali ve splenomegali ,6 25,5 6,1 Toplam ,0 5

6 ,3% 6,1% 19,0% 6,3% 7 6,7% 12,3% 2 9,0% 6 10,8% 12,1% 5 11,4% 3 4 Şekil 2 : En sık rastalanan on tanı yüzde dağılımları. Tanıların sıklıklarının cinsiyete göre değerlendirildiğinde Tablo 3 ve Tablo 4 te görüleceği üzere akut nazofarenjit en çok görülen hastalık tanısı olmaya devam ettiği halde diğer sıralarda farklılık ortaya çıkmaktadır. Tablo 3 : Kadınlarda tüm yaş gruplarında en sık rastlanan on tanı. Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Yüzde kod Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,0 5,0 18,2 2. N30 Sistit ,7 8,7 13,6 3. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,3 12,0 12,0 4. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,9 14,9 10,5 5. R68 Diğer genel semptomlar ,4 16,3 8,9 6. N23 Renal kolik ,4 18,7 8,6 7. G43 Migren ,3 21,0 8,2 8. R10 Abdominal ve pelvik ağrı ,9 22,9 6,7 9. L50 Ürtiker ,8 24,7 6,7 10. R51 Başağrısı ,8 26,5 6,6 Toplam ,0 6

7 Tablo 4 : Erkeklerde tüm yaş gruplarında en sık görülen on tanı. Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Yüzde kod Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,6 4,6 18,5 2. N23 Renal kolik ,0 8,6 16,1 3. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,4 12,0 13,8 4. R68 Diğer genel semptomlar ,1 14,1 8,3 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,0 16,1 8,2 6. I24 Unstabil angina pektoris ,9 18,0 7,8 7. N30 Sistit ,8 19,8 7,4 8. S80 Kruris yüzeyel yaralanmaları ,8 21,6 7,1 9. J44 Diğer kronik obstruktif akciğer hastalıkları ,8 23,4 7,0 10. I21 Akut miyokardial enfarktüs ,5 24,9 5,8 Toplam ,0 Tanıların rastlanma sıklıklarına göre yapılan değerlendirmede saptanan en ilginç nokta Tablo 5 te görüldüğü gibi ilk 88 tanının, yani toplam olası tanı sayısının % 5,9 unun toplam başvuruların % 75,2 sini oluşturmasıdır. Tablo 5 : Rastlanma sıklıklarına göre tanı sayıları. İlk 10 tanı % 25,5 İlk 32 tanı % 50,3 İlk 88 tanı % 75,2 Toplam 1491 tanı % 100,0 Tanıların kodlanmasındaki güvenirliliğin göz ardı edildiği tanıya dayalı bu değerlendirmeler aynı zamanda uzun dönemli çalışmalara veri kaynağı teşkil edecek olan veri kaydının ne derece önemli olduğunu da göstermektedir. Hastaların tıbbi olarak genel kabul gören yaş dönemlerine göre gruplaması Tablo 6 da gösterildiği şekilde yapılarak tanılarının dağılımı genel ve cinsiyete göre incelendiğinde tablo 7, 8 ve 9 da gösterilen dağılım saptanmıştır. Yaş gruplanmasının analizi aşamasında hastanın başvuru tarihinde olduğu yaş doğum tarihi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu aşamada varolan kayıttan, doğum tarihi kayıt edilmemiş olan 116 adedi, yaşı hatalı doğum tarihi nedeni ile negatif çıkan 23 adeti, yaşı başvuru tarihinde 100 üzerinde olan 62 adedi ve cinsiyet bilgisi bilinmeyen olarak kayıt edilen 313 adet kayıt değerlendirme dışı bırakılarak elde edilen kişiyi kapsayan veri yığını üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 7

8 Tablo 6 : Hastaların yaşlarına göre gruplandırılması Yaş Grubu 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Hastaların cinsiyet ve yaş gruplarına göre tanılarında farklılıklar bulunmuştur. Değerlendirmede çocuk yaş grubuna ait başvuru sayısının azlığı acil serviste çocuk kabul ve değerlendirilmesi ile hastane genelinde yataklı çocuk servisleri bulumasına rağmen İzmir metropolitan alanında bulunan çocuk hastanesinin daha yaygın olarak bilinir ve kullanılır olmasına bağlanmıştır. Hastalık tanılarının genel dağılımında mevsimsellik arz edip etmediğini ortaya çıkarabilmek amacı ile yapılan değerlendirme sonucunda sırası ile kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde başvuranların tanılarından en çok başvuru olan on tanı aynı sıra ile Tablo 10, 11, 12 ve 13 te gösterilmiştir. Görüldüğü üzere başvuru tanılarında mevsimlere göre farklılıklar mevcut olup, yaz dönemlerinde idrar yolu enfeksiyonları olan sistit ve renal kolik birinci ve ikinci sırayı alarak %6,7 lik bir başvuru oranı oluşturmaktadır. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları olan Akut nazofarenjit ile boğaz ve göğüs ağrısı ilk iki sırada toplam 11,6 lık başvuruyu oluşturmaktadır. İlkbahar aylarında ise yine aynı sıralama ile bu oran 8,1 e düşmektedir. Sadece bu iki tanıya göre değerlendirme yaptığımızda aslında üçüncü basamak sağlık hizmeti konusunda daha etkin olması gereken bir üniversite acil servisinin aslında birinci basamak hizmetlerinde halledilebilecek bu şikayet ve tanılar ile %10 ları bulan oranda işgal ediliyor olması ise ülkemizdeki birinci basamak sağlık hizmetleri kullanımı ve/veya yetersizliği hususunda dikkat edilmesi gereken bir husustur. 8

9 Tablo 7 : Yaş Gruplarına Göre En Sık Rastlanan On Tanı Yaş Grupları En Sık Rastlanan Tanılar 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % J00 3 0,0014 J00 5 0,0023 J ,0075 J ,0103 J ,4506 J ,8310 J ,8141 I ,1 R07 3 0,0014 R16 5 0,0023 J06 5 0,0023 S ,0047 N ,1148 R ,7846 R ,7574 N ,1 R16 3 0,0014 N30 4 0,0019 N23 5 0,0023 R07 8 0,0038 N ,9654 N ,5968 N ,7218 J ,1 R96 3 0,0014 I24 3 0,0014 I21 4 0,0019 R16 8 0,0038 J ,7644 R ,3134 I ,7194 S ,1 F43 2 0,0009 J18 3 0,0014 R07 4 0,0019 A04 7 0,0033 S ,7443 N ,0942 R ,6567 R ,1 J02 2 0,0009 N23 3 0,0014 R68 4 0,0019 N30 7 0,0033 R ,7349 R ,9213 I ,5902 J ,1 J44 2 0,0009 R07 3 0,0014 S80 4 0,0019 H60 6 0,0028 L ,6909 G ,8829 R ,5368 I ,1 K27 2 0,0009 R42 3 0,0014 F41 3 0,0014 S07 6 0,0028 R ,6909 R ,7237 I ,5082 R ,1 N30 2 0,0009 R68 3 0,0014 G43 3 0,0014 S62 6 0,0028 R ,6726 R ,708 J ,5073 I ,1 R51 2 0,0009 J06 2 0,0009 I10 3 0,0014 T96 5 0,0023 R ,6173 L ,7026 I ,4319 R ,1 * Kod: Tanı kodu ** F: Frekans *** % : (x/100) 9

10 Tablo 8 : Kadınlarda Yaş Gruplarına Göre En Sık Rastlanan On Tanı Yaş Grupları En Sık Rastlanan Tanılar 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % K27 2 0,0017 N30 3 0,0025 J00 6 0,0050 J ,0083 J ,4103 J ,0055 R ,8 I ,1449 R07 2 0,0017 J06 2 0,0017 J06 4 0,0033 R16 6 0,0050 N ,4125 R ,6507 N ,8 S ,1308 S72 2 0,0017 J18 2 0,0017 N23 4 0,0033 H60 5 0,0042 N ,9078 R ,5958 I ,7 N ,1158 C25 1 0,0008 L50 2 0,0017 F10 2 0,0017 S80 5 0,0042 R ,8304 N ,4350 R ,7 J ,0900 F41 1 0,0008 R10 2 0,0017 F41 2 0,0017 N30 4 0,0033 R ,8254 G ,2210 I ,6 R ,0900 F43 1 0,0008 R16 2 0,0017 G43 2 0,0017 T96 4 0,0033 G ,8120 N ,1352 J ,6 R ,0758 G44 1 0,0008 R42 2 0,0017 J22 2 0,0017 A04 3 0,0025 J ,8000 R ,0361 J ,6 R ,0741 J00 1 0,0008 A08 1 0,0008 N30 2 0,0017 S05 3 0,0025 R ,7979 R ,9528 R ,5 I ,0700 J02 1 0,0008 E11 1 0,0008 R07 2 0,0017 A08 2 0,0017 R ,7962 L ,8295 I ,5 I ,0691 J03 1 0,0008 G12 1 0,0008 R68 2 0,0017 F39 2 0,0017 L ,7662 R ,7829 R ,3 J ,0691 * Kod: Tanı kodu ** F: Frekans *** % : (x/100) 10

11 Tablo 9 : Erkeklerde Yaş Gruplarına Göre En Sık Rastlanan On Tanı Yaş Grupları En Sık Rastlanan Tanılar 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % R96 3 0,0032 J00 4 0,0043 J ,0107 J ,0128 J ,5025 N ,1900 J ,1292 I ,1263 J00 2 0,0021 I24 3 0,0032 I10 3 0,0032 R07 8 0,0086 N ,3808 R ,9566 I ,8713 N ,1252 R16 2 0,0021 N23 3 0,0032 I21 3 0,0032 S62 5 0,0054 S ,0147 J ,6066 N ,6561 J ,1231 S05 2 0,0021 R07 3 0,0032 K27 3 0,0032 S80 5 0,0054 S ,8488 I ,9633 R ,6411 J ,0942 C64 1 0,0011 R16 3 0,0032 S80 3 0,0032 A04 4 0,0043 R ,7803 R ,9505 I ,6401 I ,0846 E10 1 0,0011 M54 2 0,0021 E10 2 0,0021 S07 4 0,0043 S ,7385 R ,7739 R ,6219 R ,0771 F43 1 0,0011 M65 2 0,0021 I08 2 0,0021 C76 3 0,0032 J ,7193 I ,7182 I ,5630 S ,0706 H46 1 0,0011 M79 2 0,0021 R07 2 0,0021 N30 3 0,0032 S ,7043 N ,6561 R ,5609 I ,0621 I10 1 0,0011 R68 2 0,0021 R16 2 0,0021 R51 3 0,0032 S ,6754 R ,6122 J ,5288 R ,0567 J01 1 0,0011 S80 2 0,0021 R68 2 0,0021 F38 2 0,0021 R ,6540 I ,5876 I ,4260 R ,0482 * Kod: Tanı kodu ** F: Frekans *** % : (x/100) 11

12 Tablo 10 : Kış Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,3 8,3 27,5 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,3 11,6 10,9 3. N23 Renal kolik ,9 14,5 9,6 4. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,8 17,3 9,1 5. J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonu ,6 19,9 8,6 6. N30 Sistit ,5 22,4 8,3 7. J44 Diğer kronik obstruktif akciğer hast ,1 24,5 7,0 8. R68 Diğer genel semptomlar ,1 26,6 6,9 9. G43 Migren ,0 28,6 6,8 10. I10 Esansiyel (Birincil) hipertansiyon 832 1,6 30,2 5,3 Toplam ,0 Tablo 11 : İlkbahar Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,8 4,8 18,9 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,3 8,1 12,8 3. N23 Renal kolik ,9 11,0 11,4 4. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,8 13,8 11,0 5. N30 Sistit ,7 16,5 10,5 6. R68 Diğer genel semptomlar ,4 18,9 9,4 7. R10 Abdominal ve pelvik ağrı 978 1,7 20,5 6,7 8. L50 Ürtiker 977 1,7 22,2 6,7 9. I10 Esansiyel (Birincil) hipertansiyon 940 1,6 23,8 6,4 10. G43 Migren 916 1,6 25,4 6,2 Toplam ,0 Tablo 12 : Yaz Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. N30 Sistit ,4 3,3 13,7 2. N23 Renal kolik ,3 6,7 13,3 3. J00 Akut nazofaranjit ,9 9,6 11,8 4. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,8 12,4 11,3 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,6 15,0 10,5 6. R68 Diğer genel semptomlar ,4 17,4 9,6 7. S80 Kruris yüzeyel yaralanmaları ,2 19,6 8,7 8. A04 Diğer bakteriyel barsak enfeksiyonları ,8 21,4 7,3 9. R29 Sinir ve kas iskelet sistemi rahatsızlığı ,8 23,2 7,2 10. L50 Ürtiker 972 1,6 24,8 6,6 Toplam ,0 12

13 Tablo 13 : Sonbahar Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,4 3,4 13,4 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,2 6,6 12,8 3. N23 Renal kolik ,2 9,8 12,7 4. N30 Sistit ,0 12,8 12,0 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,9 15,7 11,5 6. R68 Diğer genel semptomlar ,3 18,0 8,9 7. G43 Migren 877 1,9 19,9 7,7 8. R16 Hepatomegali ve splenomegali 849 1,9 21,8 7,5 9. L50 Ürtiker 780 1,7 23,5 6,8 10. R10 Abdominal ve pelvik ağrı 767 1,7 25,2 6,7 Toplam ,0 Hasta gelişlerinde mevsimlere göre bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde acil servise yapılan hasta başvuruları incelenmiş ve bu inceleme ile ilgili sonuçlar Tablo 14 ve Şekil 3 te verilmiştir. Buna göre hasta gelişlerinde mevsimler arasında belirgin bir farklılık göze çarpmamaktadır. Tablo 14 : Hasta gelişlerinin mevsimlere göre dağılımı Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 1. Kış ,2 24,2 2. İlkbahar ,9 51,2 3. Yaz ,8 79,0 4. Sonbahar ,0 100,0 Toplam ,0 13

14 Şekil 3 : Hasta gelişlerinin mevsimsel dağılımı Acil servis başvuruları ve iş yoğunluğunu hesaplayabilmek ve etkin personel planlamasını gerçekleştirebilmek amacı ile haftanın günlerine göre hasta geliş yoğunluğu incelendiğinde (Tablo 15 ve Şekil 4) değerlerin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Buna göre haftanın günleri arasında hasta geliş yoğunluğu açısından bir farklılık olmadığı söylenebilir. Bu değerlendirme ışığında acil servisin personel planlanmasında hafta sonu ve hafta içi ayrımının yapılmasının uygun olmadığı sonucunu çıkartabiliriz. Tablo 15 : Haftanın Günlerine Göre Hasta Geliş Yoğunluğu Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde Pazartesi ,5 14,5 Salı ,0 28,5 Çarşamba ,6 42,1 Perşembe ,5 55,6 Cuma ,3 69,9 Cumartesi ,0 84,9 Pazar ,1 100,0 Toplam ,0 14

15 Çarsamba Cuma Sali Pazartesi Persembe Cumartesi Pazar Şekil 4 : Hafta içindeki günlere göre hasta geliş yoğunluğu Acil servisin iş yoğunluğunun gün içindeki saatler bazında değerlendirilebilmesi amacı ile hasta gelişlerinin yoğunluğu saatlere göre de incelenmiştir. Bu değerlendirmede günün 24 saati ikişer saatlik dilimlere ayrılarak ele alınmıştır. Analiz ile ilgili veriler Tablo 16 ve Şekil 5 te görülmektedir. Buna göre acil servise başvuran hastaların % 56,3 ü saat 14:00 ile 23:59 arasında gelmektedir. Keza 02:00 ile 07:59 saatleri arasında toplam %9,6 ile en az başvuru alınmaktadır. En düşük başvuru %2,7 ile 06:00-07:59 arasında, en yüksek başvuru da %13,2 ile 20:00-21:59 aralığında olmaktadır. Etkin hizmet verilebilmesi açısından başvuruların yoğun olduğu bu saatlerde personelin takviye edilmesi gereklidir. 15

16 Tablo 16 : Gün içinde hasta geliş saatlerine göre yoğunluk Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 1. 00:00 01: ,3 6, :00 03: ,1 10, :00 05: ,8 13, :00 07: ,7 16, :00 09: ,9 22, :00 11: ,9 33, :00 13: ,8 43, :00 15: ,8 55, :00 17: ,0 65, :00 19: ,4 75, :00 21: ,2 89, :00 23: ,9 100,0 Toplam , Şekil 5 : Hasta geliş saatlerine göre yoğunluk 16

17 Hasta yatış sürelerinin incelenmesinde veri geçerli kabul edilmiş, veri ise elenmiştir. Geçersiz sayılan verilerin adedi, hasta kayıtlarının yanlış girişinden dolayı yatış sürelerinin negatif çıkması nedeniyle elenmiştir veri ise hasta yatış süreleri yedi günden uzun olduğu için değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu elemenin nedeni, acil servisin yapısı itibariyle bir haftadan uzun süreli hasta yatışlarının diğer servislerde izlemeye alınmasıdır. Tablo 17 : Hasta yatış sürelerinin frekans dağılımları Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 1 saat ve daha az ,8 21,8 1-2 saat ,0 33,9 2-3 saat ,8 45,7 3-6 saat ,2 69, saat ,8 89, saat ,2 93, saat ,6 95, saat ,0 98, saat ,8 99, saat ,6 99, saat 357 0,2 100,0 Toplam ,0 Tablo 17 deki veriler ışığında, acil servise başvuran hastaların % 45,7 sinin 3 saat veya daha az bir süre içerisinde taburcu edildiği görülmektedir. Bir gün veya daha az bir süre içerisinde taburcu edilen hastaların oranı ise % 95,4 tür. Ortalama hasta yatış süresi en yüksek olan on tanı ve bunlarla karşılaşma sıklıkları Tablo 18 de verilmiştir. Buna göre en uzun ortalama yatış süresi T32 tanısına aittir ve yaklaşık olarak üç günün biraz üzerindedir. Bu muhtemelen vücudunda yüksek yüzde oranı ile yanığı olan hastalara aittir ve yoğun bakım ihtiyacı nedeni ile acil serviste gözlenmiştir. Keza aynı tablodan da görüldüğü gibi uzun yatış süresi olan hasta sayıları veri büyüklüğü içinde önemsiz değerlendirilebilecek sayıdadır. 17

18 Tablo 18 : En uzun ortalama yatış süresine sahip on tanı ve karşılaşma sıklıkları Tanı kod Tanı Kodu Açıklaması Ortalama Yatış Süresi (saat) Frekans Toplam Yatış Süresi (saat) T32 Yanık tutulan vücut yüzeyine göre yüksek B97 Başka bölümlerde sınıflanmamış enfeks G36 Diğer akut dissemine demyelinizan hast G08 İntrakraniyal ve intraspinal olay X89 İntahar, diğer belirtilmemiş kimyasal C14 Kötü huylu neoplasm, hipofiz G90 Otonomik sinir sistemi hastalıkları J82 Akciğer eozinofilisi, bazofilik A38 Kızıl E60 Diyette çinko eksikliği Bu koşullar altında en sık rastlanan on tanı ile ilgili ortalama ve toplam servis işgal sürelerinin incelenmesinin acil servisin yoğunluğunun değerlendirilmesinde daha etkin bir hesaplama bilgisi vereceği düşünülmüştür. İncelendiğinde Tablo 19 daki sonuçlar elde edilmiştir. İncelemede elenen veriler nedeniyle genel değerlendirmede rastlanma sıklıkları ikinci ve üçüncü çıkan tanılar yer değiştirmiştir. Tablo 19 : En sık rastlanan on tanı İle ilgili ortalama ve toplam hasta yatış süreleri Tanı kod Tanı Kodu Açıklaması Ortalama Yatış Süresi (saat) Frekans Toplam Yatış Süresi (saat) 1. J00 Akut nazofaranjit 5, N23 Renal kolik 5, ,6 3. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı 7, ,7 4. N30 Sistit 6, ,4 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme 6, ,4 6. R68 Diğer genel semptomlar 8, ,6 7. G43 Migren 5, ,1 8. R10 Abdominal ve pelvik ağrı 6, ,6 9. L50 Ürtiker 5, ,1 10. R16 Hepatomegali ve splenomegali 6, ,8 18

19 TARTIŞMA ve SONUÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Uyugulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ile tarihleri arasında başvuran toplam hastanın kayıtlarının başvuru zamanı, hastaneden çıkış zamanı, tanısı, cinsiyeti ve başvuru anındaki yaşına göre değerlendirildiği bu çalışma sonucunda hastane acil servisine yapılan başvuruların tümünün değerlendirilmesinde başvuru şikayeti ve tanıların mevsimlere göre, tanılarının yaş gruplarına ve cinsiyete göre farklılıklar göstermekte olduğunu, keza hasta başvurularında mevsimlere ve haftanın günlerine göre sayısal olarak belirgin farklılık olmadığını yanı sıra gün içindeki saat dilimlerine göre saat 14 ile 24 arasında yoğunluk yaşandığını saptadık. Etkin istatistiki değerlendirmelerin yapılabilmesi için her türlü veri kaydının titizlikle ve uluslararası standartlara uygun yapılmasının özellikle de hastalık kodlarının uluslararası ICD (International Classification of Disseases) tanı kodlarına uygun yapılmasının, bu konuda gereken hassasiyetin özellikle tıbbi personel tarafından gösterilmesi gerektiği kanaatini edindik. Etkin hizmet sunumunun planlanabilmesi açısından her şikayetin ve hastalığın ayrı ve özellikli işlemlere ihtiyaç duyacağını da göz önüne alarak acil servisi farklı sürelerde işgal edeceği ve farklı işgücü harcanması gerektireceği düşüncesi ile acil servis personel ihtiyacının saptanmasında hastalık tanılarına özel servis işgali ve işgücü gerekliliği parametrelerinin ayrı bir çalışma ile saptanması neticesi simülasyon programları ile acil servis iş gücü yoğunluklarının saptanabileceği kanaatine vardık. Etkin bir hizmet sunumu için optimum personel istihdamı planlamasının bu şekilde yapılabileceği, iç ve dış müşterilerimiz olan personelimizin, hastalarımızın ve yakınlarının memnuniyetini maksimum düzeyde sağlayabileceğimiz fikrini edindik. 19

20 EK 1 : Tanı kodları ve açıklamaları. Tanı Kodu A04 A08 A38 B97 C14 C25 C64 C76 E10 E11 E60 F10 F38 F39 F41 F43 G08 G12 G36 G43 G44 G90 H46 H60 I08 I10 I21 I24 I50 J00 J01 Açıklama Diğer bakteriyel barsak enfeksiyonları Viral ve diğer özgül barsak enfeksiyonşarı Kızıl Başka bölümlerde sınıflanmamış enfeksiyon Kötü huylu neoplasm, hipofiz Kötü huylu neoplasm, pankreas Böbrek tümörü Yeri iyi belirlenmemii diğer neoplaziler İnsüline bağımlı diyabet İnsüline bağımlı olmayan diyabet Diyette çinko eksikliği Alkol kullanımına bağlı rahatasızlık Baska duygu durum bozuklukları Duygu durum bozulukları Başka bunaltı bozuklukları Ağır stres tepkisi ve uyum bozuklukları İntrakraniyal ve intraspinal olay Spinal Muskuler atrofi Diğer akut dissemine demyelinizan hastalık Migren Diğer başağrısı sendromları Otonomik sinir sistemi hastalıkları Optik nörit Otitis eksterna Çoklu kapak hastalıkları (kalp) Esansiyel (Birincil) hipertansiyon Akut miyokardial enfarktüs Unstabil angina pektoris Kalp yetmezliği Akut nazofaranjit Akut sinüzit 20

21 J02 J03 J06 J18 J22 J44 J82 K27 L50 M54 M65 M79 N23 N30 R07 R10 R16 R29 R42 R51 R68 R96 S05 S07 S41 S62 S72 S80 S93 T32 T96 X89 Akut faranjit Akut tonsillit Akut üst solunum yolu enfeksiyonu Pneumoni, organizma belirtilmemiş Belirtilmemiş alt solunum yolu enfeksiyonu Diğer kronik obstruktif akciğer hastalıkları Akciğer eozinofilisi, bazofilik Peptik ülser, yeri belirtilmemiş Ürtiker Sırt ağrısı Sinovit ve tendosinovit Başka yerde sınıflanmamış ortopedik rahatsızlık Renal kolik Sistit Boğaz ve göğüs ağrısı Abdominal ve pelvik ağrı Hepatomegali ve splenomegali Sinir ve kas iskelet sistemi rahatsızlığı Baş dönmesi ve sersemleme Başağrısı Diğer genel semptomlar Ani ölüm Göz ve orbita yaralanması Baş bölgesinde crush (ezilme) Üst kol ve omuzun açık yarası El ve el bileği kırıkları Femur kırığı Kruris yüzeyel yaralanmaları Ayak ve ayak bileği seviyesi travmaları Yanık tutulan vücut yüzeyine göre yüksek İlaçlar, maddeler ve biyolojik zehirlenme İntahar, diğer belirtilmemiş kimyasal 21

22 KAYNAKÇA (1) Debra A. Bournes, Gail J. Mitchell : Waiting: The experience of persons in a critical care waiting room. Research in Nursing Health, 2002, 25, (2) Pınar Özdemir ve ark. : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Kliniğinde çalışan hemşirelerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi. Modern Hastane Yönetimi, 2004, Cilt 8, Sayı 1, Sf (3) Ann S. Chinnis, Debra J. Paulson, Stephan M. Davis. : Using Q Methodology to assess the needs of emergency medicine support staff employees. The Journal of Emergency Medicine, 2001, Vol. 20, No. 2, pp (4) Seth J. Guterman, Michael J. VanRooyan. : Cost-Effective Medicine:The financial impact that practice guidelines have on outpatient hospital charges in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 1998, Vol 16, No2, pp (5) Ayhan Özşahin, Ertuğrul Göksoy. : Acil durumlarda hastanelerde ve öncesinde triaj uygulamaları. Modern Hastane Yönetimi, 2003, cilt 7, sayı 1, Sf

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Bilindiği üzere, Teşhis İlişkili Gruplar (İngilizce DRG) hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Göğüs Hastalıkları ve Tb Anabilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

ICD KODLARINA GÖRE DAHİLİ BRANŞLARDA YATIŞI YAPILAN HASTALAR ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA (VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ)

ICD KODLARINA GÖRE DAHİLİ BRANŞLARDA YATIŞI YAPILAN HASTALAR ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA (VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ) Tanımlayıcı Çalışma ICD KODLARINA GÖRE DAHİLİ BRANŞLARDA YATIŞI YAPILAN HASTALAR ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA (VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ) Osman YILMAZ* Özet Amaç:1 yıl boyunca

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi SAĞLIK HARCAMALARI 03.07.2012 MEDULA-1 MEDULA NEDİR? MED(ikal) ULA(k) (Tıbbi haberci-haberleşme)

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı gelişme ve değişmeler her alanda olduğu gibi sağlık bakım sistemi üzerinde de etkisini göstermektedir. Toplum, nüfus özellikleri, ekonomi,

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

EK:1 İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 23 NİSAN-17 MAYIS 2014, İZMİR 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE. 09.00-10.30 Kurumsal Risk Yönetimi

EK:1 İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 23 NİSAN-17 MAYIS 2014, İZMİR 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE. 09.00-10.30 Kurumsal Risk Yönetimi 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE 25 NİSAN 2014 CUMA 12.15-14.15 Öğle Arası 14.15-15.15 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 15.15-15.30 Çay/Kahve Arası 15.30-16.00 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 26 NİSAN 2014

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Acil Tıp Uzmanlığı Türkiye Acil Tıp Derneği Akdeniz Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Rehabilitasyon Hizmetlerinin Önemi SUNUŞ Tıbbi Rehabilitasyonun

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE YALIN YAKLAŞIM VE ÖRNEK UYGULAMALAR. Uz. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Tıbbi Hizmetler Başkanı

KAMU HASTANELERİNDE YALIN YAKLAŞIM VE ÖRNEK UYGULAMALAR. Uz. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Tıbbi Hizmetler Başkanı KAMU HASTANELERİNDE YALIN YAKLAŞIM VE ÖRNEK UYGULAMALAR Uz. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Tıbbi Hizmetler Başkanı KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU 2003 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından «Sağlıkta

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler 1 Sayın hast Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi

Detaylı

Dr. F. E. Topal Vizit)(TEORİK) Öğle tatili 13.30-17.20 Acil Serviste EKG Değerlendirilmesi(Servis-Hasta başı-vizit) Dr. F. E.

Dr. F. E. Topal Vizit)(TEORİK) Öğle tatili 13.30-17.20 Acil Serviste EKG Değerlendirilmesi(Servis-Hasta başı-vizit) Dr. F. E. 1 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL TIP STAJI D2 GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (19.10.2015-30.10.2015) 19 EKİM 2015 PAZARTESİ Vizit) 13.30-17.20 Acil Serviste EKG Değerlendirilmesi(Servis-Hasta

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. : ALERJİK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık Hizmetleri Acil Kara Ambulansı Hizmeti : AIG Sigorta AŞ sigortalısının Alarm Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

TRABZON İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TRABZON İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TRABZON İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13 Mayıs 2015 HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) VE FATURALANDIRMA 2 HBYS : Sağlık tesislerindeki hizmet üretimi esnasında ve sonucunda ortaya

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI AİL-001: Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri AİL-002:Aile hekimliği A.D.Seminer saati AİL-003:

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9 1. UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 / 9 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, kas-iskelet sistemini ilgilendiren şikayetleri olan her yaş grubundan

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI Doç.. Dr. Bülent B ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Mayıs s 2010 Antalya 1 Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ Dr. Ercan YENİLMEZ Kasımpaşa Asker Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Sunum Planı Giriş Gereç ve Yöntemler

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Poster Bildiri Programı

Poster Bildiri Programı No Poster Bildiri Programı 02 Mart 2016 Tarihi 09:30 12:30 Saatleri Arasında Asılacak Poster Bildiriler 4 Hemşirelerde Kültürel Yetkinlik Algısının İş Performansına Etkisi 10 Bigadiç Devlet Hastanesi Çalışanlarına

Detaylı

GENEL ORYANTASYON EĞİ

GENEL ORYANTASYON EĞİ GENEL ORYANTASYON EĞİ ĞİTİMİ JCI (Joint Commission International) Hastane Akreditasyon Süreci Kalite Koordinatörlüğü Akreditasyon Nedir? Sağlık kurumunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI 206 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri 2 Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı