Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri Musa ATAR Hakan KESKİN Ramazan KURT GÜ, Tek. Eği. Fak. Mob. Dek.Eği. Böl. Ankara GÜ, End. San. Eği. Fak. End. Tek. Eği. Böl. Ankara KSÜ, Orman Fakültesi, Orman End. Müh. Böl. Kahramanmaraş ÖZET Bu çalışma, ağaç malzemeye uygulanan emprenye etme ve renk açma işleminin vernik katman sertliğine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan emprenyeli (Tanalith-CBC and Imersol- WR2000) ve emprenyesiz hazırlanan deney örneklerine % 18 lik konsantrasyondaki NaOH + H 2 O 2 (Ç1), NaOH + Ca(OH) 2 +H 2 O 2 (Ç2), NaOH + MgSO 4 + H 2 O 2 (Ç3), NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 (Ç4), NaSiO 3 + H 2 O 2 (Ç5) ve KMnO 4 +NaHSO 3 + H 2 O 2 (Ç6) çözelti grupları ile renk açma işlemi uygulanmıştır. Renk açma işleminden sonra su esaslı vernik (Sbv = JANSEN) uygulanan yüzeylerde renk açıcı kimyasal maddelerin vernik katman sertliğine etkileri ASTM D 4366 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç olarak; sertlik değeri (salınım), renk açma işlemi yapılmamış vernikli örneklerden en yüksek T-CBC + Sbv de (43 salınım), en düşük I-WR 2000+Sbv de (35 salınım) bulunmuştur. Renk açma işlemi yapıldıktan sonra verniklenen örneklerde en yüksek T-CBC + Ç2 + Sbv de (41,83 salınım), en düşük I-WR 2000+Ç4+Sbv de (29,83 salınım) bulunmuştur. Renk açma gereçlerinin tümü ağaç malzeme yüzey sertlik değerini azaltıcı etki göstermişlerdir. Ancak vernikleme işleminden sonra 4. ve 6. grup hariç diğer çözelti grupları vernikli kontrol örneklerine yaklaşık eşit değerde sertlik vermişlerdir. Buna göre, vernik katman sertliğine 4. ve 6. grup hariç diğer grupların etkilerinin önemli olmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sertlik, renk açma, vernik, emprenye, sarıçam Effects of Impregnation and Bleaching on the Hardness of the Varnish Layer in Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Wood ABSTRACT The effects of impregnation and bleaching process on the hardness of the varnish layer in scotch pine (Pinus sylvestris L) wood were studied. Untreated samples and impregnated samples with Tanalith-CBC and Immersol-WR2000 were bleached with the solution groups (18%), NaOH + H 2 O 2 (group 1), NaOH + Ca(OH) 2 + H 2 O 2 (group 2), NaOH + MgSO 4 + H 2 O 2 (group 3), NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 (group 4), NaSiO 3 + H 2 O 2 (group 5) and KMnO 4 + NaHSO 3 + H 2 O 2 (group 6). After the bleaching process, a water-based varnish (JANSEN) was applied to samples. The hardness of varnished layer was determined according to ASTM D The maximum and minimum values (swing) for unbleached samples were found to be 43 for impregnated with Tanalith-CBC + varnished samples and 35 for impregnated with Immersol-WR varnished samples. Also, the maximum and minimum

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 values (swing) for bleached samples were found to be for impregnated with Tanalith-CBC + bleached with group 2 solutions + varnished samples and Immersol-WR bleached with group 4 solutions + varnished samples. It was found that all of the bleaching solutions decreased the hardness values. Hovewer, after the varnishing process, the hardness of all groups of samples were equal to control samples, except samples bleached with solution groups 4 and 6. It can be concluded that all solution groups except 4 and 6 can be used for the bleaching since they do not affect the hardness of varnish layer. Key Words: Hardness, bleaching process, varnish, impregnation, scotch pine GİRİŞ Ağaç malzeme sahip olduğu üstün özellikleri sebebiyle günümüzde birçok kullanım yerinde önemini korumaktadır. Kişi başına tüketimin artması ve orman alanlarının gitgide azalması üretilen ağaç malzemenin uzun süre kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ağaç malzeme; çevre koşullarına bağlı olarak eskimekte, bileşikleri kimyasal veya biyolojik etkenlerle bozunmaktadır. Bu sakıncaları azaltmak için kurutma, emprenye ve koruyucu üstyüzey işlemleri uygulanmaktadır (Blanchette et al., 1990). Ağaç malzeme yüzeylerini dış etkilerden korumak ve doğal görüntüsünü belirgin hale getirmek amacıyla en fazla kullanılan koruyucu örtü gereçleri verniklerdir (Newel ve Haltrop, 1961). Ağaç türlerinin koku, tat, renk, desen vb. fiziksel karakteristikleri farklıdır. Odunda renk bozulmaları; canlı odunda yaralanma, budak oluşumu, hastalık, vb. sebepler yanında odundaki bazı kimyasal maddelerin oksidasyonu veya ileri yaşlarda öz odunu oluşumu ya da tanenli odunların metallerle teması sonucu oluşan renklenmeler ile meydana gelmektedir (Banks ve Miller, 1982). Ayrıca ağaç malzemenin yıllık halkasında yoğunluk farkından dolayı (yaz odunu, ilkbahar odunu) renk farklılıkları oluşabilmektedir. Mobilyanın rengi; biçim, ölçü, form, denge vb. kadar önemlidir. Mobilyanın iç dekorasyonda kullanılan halı, perde vb. tekstil ile duvar, tavan ve taban kaplamalarına uyumlu olması istenir. Doğal halde iken ağaç malzemenin rengi çoğu zaman bu tür ihtiyaçlara cevap veremez. Bu nedenle üst yüzey işlemleri yapılmadan önce yüzeylerinde renk açma işlemi ile istenen renk uyumu sağlanabilmektedir. Renk açma, bu maksatla kullanılacak bir çözelti uygulanarak, ağaç malzeme yüzey renginin daha açık hale getirilmesidir. Mobilya endüstrisinde bazı ağaç türü odunlarına (maun, meşe, vb) üst yüzey işlemleri ile birlikte renk açma işlemi uygulanmaktadır (Edwin ve Carter, 1983). Renk açma işlemi ve emprenye etme; ağaç malzeme yapısına tesir etmekte, sertlik, parlaklık, renk vb. niteliklerine de etkili olmaktadır. Vernikleme işleminde vernik katman sertliği, dış etkenlere dayanıklılığını belirleyen en önemli bir göstergedir. Vernik sertlik değerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Peker çalışmasında; sarıçam ve kestane odunlarına emprenye ve vernikleme işlemi uygulayarak, dış ortam şartlarındaki renk, sertlik, parlaklık ve yüzeye yapışma direnç özelliklerindeki değişmeleri incelemiştir. Her iki ağaç türünde de sertlik değeri bakımından poliüretan vernik 1., sentetik vernik 2. sırada yer almıştır (Peker, 1997).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Özen in çalışmasında; Doğu kayını ve meşe odunundan elde edilen kaplamalar üzerine vernik uygulamasının kimyasal, mekanik ve fiziksel etkilere karşı koyma gücü denenmiştir. Aseton, sodyum hidroksit ve ıslak sıcaklığın vernik katmanlarının sertlik ve parlaklıklarında bozucu etki gösterdikleri, deterjan ve asetik asidin bu bakımdan bozucu etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir (Özen, 1996a). Doğu kayını, sarıçam, meşe, kestane odun örnekleri sentetik, selülozik, poliüretan ve asit sertleştiricili vernikler ile beyaz opak boya uygulandıktan sonra 22 ay süre ile açık hava şartlarında bekletilerek katman sertliğine etkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak sentetik boya hariç tüm verniklerin sertliklerinde artış olmuştur (Özen, 1996b). Bazı ağaç türlerinde, renk açma işlemlerinden sonra yüzeylere vernik uygulanmıştır. Sonuç olarak vernik sertliğine ağaç türünün etkisi önemsiz, vernik çeşidinin etkisi önemli bulunmuş, renk açma işlemine ağaç türü ile renk açma maddesi ve konsantrasyonunun etkili olduğu bildirilmiştir (Uysal ve ark., 1997). Doğu kayını, sarıçam ve sapsız meşe odunlarına farklı katman kalınlıklarında sentetik, poliüretan ve akrilik vernik uygulanarak sertlik, parlaklık ve yüzeye yapışma direncine etkileri araştırılmıştır. Sertlik değeri; en yüksek tek kat poliüretan vernik uygulanan kayın odununda, en düşük üç kat sentetik vernik uygulanan çam odununda elde edilmiştir (Budakçı, 1997). Masif meşe ve meşe kaplamalı numunelere selülozik, sentetik, poliüretan ve akrilik vernikler uygulanarak vernik katmanlarına; elma, portakal, limon, çamaşır suyu ve coca cola etki ettirilmiş ve verniklerin tamamında sertlik kaybı meydana gelmiş, en fazla sertlik kaybı coca cola ve çamaşır suyu etkisinde kalan akrilik vernikte olmuştur (Sönmez, 1999). Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan hazırlanan deney örnekleri; 12 ay dış ortam şartlarında bırakıldıktan sonra % 18 lik konsantrasyondaki NaOH + H 2 O 2, NaSiO 3 + H 2 O 2 ve Ca(OH) 2 + H 2 O 2 çözelti grupları ile renk açma işlemi uygulanarak sertlik değerine etkileri belirlenmiştir. Dış ortam şartlarının sarıçam odununda sertlik değerlerini azalttığı, renk açma işleminin ise bu olumsuz etkileri giderdiği bildirilmektedir (Budakçı ve Atar, 2000). Bu çalışmada; mobilya üretiminde yaygın olarak kullanılan sarıçam odununda emprenye etme ve renk açma işleminin vernik katman sertliğine etkileri araştırılmıştır. MATERYAL VE METOT Materyal Ağaç malzeme Ülkemizde mobilya, dekorasyon ve doğrama üretiminde yaygın olarak kullanılması nedeniyle sarıçam odunu (Pinus sylvestris Lipsky) deney materyali olarak seçilmiştir. Deney örneklerinin hazırlanmasında kullanılan ağaç malzeme TS 1476 (Anonim, 1984a) da belirtilen esaslara uygun olarak Ankara daki kereste işletmelerinden tesadüfi metotla temin edilmiştir. Ağaç malzemenin seçiminde kerestenin sağlam olmasına, liflerinin düzgün, budaksız, ardaksız, normal büyüme göstermiş, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğramamış olmasına özen gösterilmiştir.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Renk açıcı kimyasal maddeler Renk açmada kullanılan Sodyum Hidroksit (NaOH), Hidrojen Peroksit (H 2 O 2 ), Sodyum Silikat (NaSiO 3 ), Magnezyum Sülfat (MgSO 4 ), Oksalik Asit (H 2 C 2 O 4 ), Kalsiyum Hidroksit Ca(OH) 2, Sodyum Bisülfit (NaHSO 3 ), Potasyum Permanganat (KMnO 4 ), Asetik Asit (CH 3 COOH) kimyasal maddeler ticari firmalardan temin edilmiştir. Renk açmada kullanılan çözelti grupları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Renk Açmada Kullanılan Çözelti Grupları Çözelti Kimyasal Maddeler Grupları Nötrleştiricile r I. Grup (Ç1) NaOH+ H 2 O 2 II. Grup (Ç2) NaOH+ Ca(OH) 2 +H 2 O 2 Destile su III. Grup (Ç3) NaOH+ MgSO 4 + H 2 O 2 Asetik asit IV. Grup (Ç4) NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 V. Grup (Ç5) NaSiO 3 + H 2 O 2 VI. Grup (Ç6) KMnO 4 +NaHSO 3 + H 2 O 2 Emprenye maddeleri Deney örneklerinin emprenyesinde T-CBC ve I-WR 2000 kullanılmıştır. Üretici firmadan sağlanan bilgilere göre özellikleri aşağıda açıklanmıştır. Tanalith-CBC Tanalith-CBC, %38 oranında Na 2 Cr 2 O7. 2H 2 O, % 37,5 oranında CuSO 4.5H 2 O ve %24 H 3 BO 3 içermekte olup ph si 1,6-3 kadardır. Borlu emprenye maddelerinden olan tanalithler, CB ve CCa tipi tuzlarda bulunan arseniğin yerine bor kullanımıyla elde edilmektedir. II. Dünya savaşına kadar yangına karşı kullanılan borlu bileşiklerin biyotik zararlılara etkilerinin belirlenmesiyle Wolman firması emprenye maddesi olarak patent almıştır. Borlu bileşikler su ile kolay yıkandığından toprakla temas eden veya çok nemli ortamlarda kullanılmamalıdır (Yalınkılıç, 1992). Imersol-WR 2000 Organik çözücülü emprenye maddelerinden olup, hazır çözelti şeklinde piyasaya sunulmaktadır. Ağaç malzeme emprenye edildikten hemen sonra tutkallama ve iki günlük süre sonunda üst yüzey işlemleri yapılabilmektedir. Kolay emprenye edilebilen ağaç türlerinden üretilen pencere-kapı doğramaları, cephe kaplaması, saçak, kemer, balkon kerestesi, parke, çatı kafes sistemleri emprenyesinde ikinci derecede uygun ve etkili bir emprenye maddesidir. Imersol-WR 2000 metallerde korozyona sebep olmamaktadır (Anonim, 2000). Vernik ( Su esaslı) Su esaslı vernik, renksiz, kokusuz, sararmayan ve ağaç malzemenin özelliğini değiştirmeyen niteliktedir. Kuruması kimyasal olup, dönüşümsüz katmanlar oluşturur. Birden fazla katman aynı günde uygulanabilir. Temizlik maddeleri, hardal ve sirkeye karşı dayanıklıdır. Katman kalınlığı ; yaş halde µm, kuru halde µm, yoğunluğu 20 C 1,00±0,05 g/cm³ olup, kaptaki görünümü sütümsü sıvıdır.

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Su esaslı vernik uygulanacak yüzeyler zımparalanarak toz, kir, yağ vb. arındırılmalı ve yüzeyler kuru olmalıdır. İlk defa verniklenecek yüzeylerde ağaç malzemenin yapısına göre 1-3 kat, önceden boyanmış yüzeylere 1-2 kat uygulanabilir. İlk kat 30 dakikada elle dokunabilirlik kurumasını tamamlar, birden fazla katmanlar için ilk katmandan sonra 4-6 saat kurumaya bırakılır (Anonim, 1997). Bu araştırmada, tek bileşikli poliüretan-akrilik reçineli ve tek bileşenli su bazlı ahşap verniği kullanılmıştır. Deney numunelerinin verniklenmesinde ASTM D 3023 (Anonim, 1988) esaslarına uyulmuştur. Verniğin uygulama şartlarına hazır hale getirilmesinde karışım oranları katman performansına uygunluğu ve üretici firmanın önerileri dikkate alınmıştır. Viskozite ölçümleri ; 4 mm delik çaplı akış esalı vizkozimetre ile, 20±2 C sıcaklık 60±5 C bağıl nemde yapılarak 18 sn olarak belirlenmiştir. Vernikler örnekler üzerine sert kıl fırça ile uygulanmıştır. Metot Deney Örneklerinin Hazırlanması Deney örnekleri diri odun kısmından radyal kesit olarak 190x140x15 mm ölçülerde kesilmiştir. Örnekler, 20 ± 2 C sıcaklık ve % 65 ± 3 bağıl nem şartlarında %12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Böylece hava kurusu rutubete ulaşan örneklerin ölçüleri 150x100x10 mm olarak düzeltildikten sonra, emprenyesiz örneklerde; renk açma, vernikleme, emprenyeli örneklerde ise; emprenye, renk açma ve vernikleme işlemleri yapılmıştır. Renk açma işlemi yapılmış halde, renk açma işlemi yapılmış ve verniklenmiş halde (2 grup), doğal, T-CBC ve I-WR 2000 ile emprenye edilmiş (3 grup) olarak 6 çözelti grubu, biri kontrol ve her bir çözelti grubu için 6 şar adet olmak üzere toplam 252 adet deney örneği hazırlanmıştır. Emprenye İşlemleri Emprenye çözeltilerinin hazırlanması Örneklerin emprenyesinde T-CBC ve I-WR 2000 çözeltileri kullanılmıştır. T-CBC de karışımlar ağırlık esasına göre % olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltilerin emprenye öncesi ve sonrası ph ları, sıcaklık ve yoğunlukları belirlenmiştir (Tablo 2). 1. % 13 lük T-CBC oda sıcaklığında destile suda çözündürülerek hazırlanmıştır. 2. I-WR 2000 % 100 saf olarak kullanılmıştır. Örneklerin emprenyesi Emprenye işleminde ASTM D (Anonim, 1976) esaslarına uyulmuştur. Bunun için örnekler 60 dak. süreyle 60 cm Hg -1 (Hg -1 vakum) a eşdeğer ön vakum uygulandıktan sonra, 60 dak. süreyle normal atmosfer basıncında çözelti içerisine bırakılmıştır. Emprenye edilen örnekler; çözücünün buharlaşması için, hava dolaşımı sağlanan bir ortamda gün bekletildikten sonra, 20±2 C sıcaklık ve % 65±3 bağıl nem şartlarında %12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Hava kurusu haldeki emprenyeli örneklerde retensiyon miktarı (R, kg/m 3 ) ve retensiyon oranı (R, %) ;

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 G. C 3 3 R = x10 kg / m V (1) Moes Moeö R(%) = x100 Moeö (2) eşitliklerinden hesaplanmıştır. Burada; G = T 2 - T 1 T 1 = Emprenye sonrası örnek ağırlığı (g) T 2 = Emprenye öncesi örnek ağırlığı (g) V = Örnek hacmi (cm 3 ) C = Çözelti konsantrasyonu (%) Moes = Emprenye sonrası örnek tam kuru ağırlığı (g) Moeö = Emprenye öncesi örnek tam kuru ağırlığı (g) Tablo 2. Emprenye çözeltilerinin özellikleri Emprenye Maddeleri Viskozite Sn/4mm/20 Çözücü Madde Sıcaklık ( C) ph Yoğunluk (g/ml) C EÖ ES EÖ ES T- CBC 65 Destile su 23 3,05 3,05 1,08 1,08 I-WR % ,75 6,75 0,82 0,82 T-CBC: Tanalith CBC, I-WR 2000: Imersol-WR 2000, EÖ: Emperenye öncesi, ES: Emprenye sonrası Renk Açma İşlemleri Kimyasal maddeler Renk açıcı olarak kullanılan 6 çözelti grubu Tablo 1'de verilmiştir. Renk açmada kullanılacak kimyasal maddeler; özelliklerine göre, ağırlıkça (M) ya da hacimce (V) % 18 lik hazırlanmıştır (Demir, 1991). Hazırlanan çözeltiler, tozları alınan deney örneklerine sünger ile önce liflere paralel sonra liflere dik ve tekrar liflere paralel yönde, 100±10 ml/m 2 olarak tatbik edilmiştir. Çözeltiyi oluşturan maddeler ayrı ayrı sürülmüş, ilk sürülen maddenin etkisinin artması için 1-3 dakika bekledikten sonra ikinci çözelti uygulanmıştır. Renk açma işleminin ardından etki derinliğini arttırmak için örnekler oda sıcaklığında 2 gün bekletildikten sonra asetik asit ve bol su ile nötrleştirme işlemi yapılmıştır. Bu işlemden sonra deney örneklerinin hava kurusu (% 12) rutubete ulaşması sağlanılmıştır. Vernikleme işleminden önce yüzeyler hafifçe zımparalanmıştır. Vernikleme Örneklerin verniklenmesinde, tek kompenantlı su esaslı vernik kullanılmıştır. Vernikleme işleminde ASTM D 3023 (Anonim, 1988) esaslarına uyulmuştur. Buna göre; işlem yapılacak yüzeyler hafifçe lif kabarmaları giderilecek şekilde zımparalanmış, tozları alındıktan sonra vernikleme işleminde üretici firmanın önerilerine uyulmuştur. Su esaslı vernik; ambalaj viskozitesinde 150 g/m 2 hesabıyla

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 fırça ile tatbik edilmiştir. Kullanılan su esaslı verniğin katı madde miktarı TS 1752 (Anonim, 1974) esaslarına uyularak belirlenmiştir. Deney Metodu Emprenyesiz olarak hazırlanan deney örneklerinin sertlikleri; işlemsiz, renk açma uygulanmış ve vernikli, emprenyeli örnekler ise; emprenyeli, renk açma uygulanmış ve vernikli halde sertlikleri ASTM D 4366 (Anonim, 1984b) esaslarına uyularak Pandüllü sertlik ölçme cihazı ile Köning pandülü kullanılarak ölçülmüştür. Örnekler sertlik deneylerinden önce ASTM D 3924 (Anonim, 1991) esaslarına göre 23±2 C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemdeki iklim dolabında 16 saat süre ile bekletilmiştir. Çözeltilerin ve emprenye maddelerinin yoğunlukları pignometre, viskoziteleri akış esaslı viskozimetre ve ph ları indikator ölçeri kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi İşlem çeşidi ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerini belirlemek için F testi yapılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığın önemli çıkması halinde etki derecesi DUNCAN testi ile karşılaştırılmıştır. Tablo 3. Renk Açmada Kullanılan Kimyasal Maddelerin Özellikleri Kimyasal Maddeler Yoğunluk (g/cm³) Viskozite Sn/4mm/20 ph C NaOH 1, H2O2 1, Ca(OH)2 1, MgSO4 1, NaHSO3 1, NaSiO3 1, KMnO4 1, CH3COOH 1, H2C2O4 1, ,5 BULGULAR Renk açmada kullanılan kimyasal maddelerin % 18 lik çözeltilerine ilişkin özellikler Tablo 3 de verilmiştir. Renk açmada kullanılan kimyasal çözeltilerin, ph değerleri en yüksek Ca (OH) 2 de, en düşük H 2 C 2 O 4 2H 2 de bulunmuştur. Emprenye Çözeltilerinin Özellikleri Emprenye işlemlerinde kullanılan çözeltilerin; emprenye öncesi ve sonrasında ölçülen ph değerleri ve yoğunluklarında her hangi bir değişme olmamıştır. Bu durum; her emprenye varyasyonunda taze çözeltiyle çalışmaktan kaynaklanmıştır. Tanalith-CBC % 13'lük çözeltisinde ph değerlerinin asidik bölgede olması, bu çözeltilerin odundaki polisakkaritleri olumsuz etkilemesi ve hidroliz olasılığını

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 güçlendirmektedir. Emprenye işlemlerinde karışımlar bireysel işlemler halinde uygulanmıştır. Retensiyon (tutunma) miktarı Emprenye maddelerinin retensiyon miktarları Tablo 4 de verilmiştir. Retensiyon miktarları; en yüksek I-WR 2000 de, en düşük T-CBC de gerçekleşmiştir. Bu durum, I-WR 2000 viskozitesinin daha düşük olması ve monomer yapısından kaynaklanabilir. Tablo 4. Retensiyon miktarları ortalama değerleri Emprenye kg/m³ % Maddesi X HG X HG T-CBC 4,85 B 1,60 B I-WR ,56 A 24,78 A X : Aritmetik ortalama, HG :Homejenlik grubu Vernik Deneylerde kullanılan su bazlı verniğin katı madde miktarı % 38,2, kuru film kalınlığı 55 µm olarak belirlenmiştir. Sertlik (salınım) Vernik katman sertliğine ilişkin ortalama değerler Tablo 5'de, işlem türü ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerine ilişkin çoklu varyans analiz sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. İşlem çeşidine göre vernik katman sertliği en yüksek T-CBC+Sbv de, en düşük I-WR 2000+Sbv de, çözelti gruplarına göre ise en yüksek 3. grup, en düşük 6. grup çözeltide bulunmuştur. Kontrol örneğine göre çözelti grupları ile işlem gören tüm örneklerin yüzey sertlikleri azalmıştır. İşlem çeşidi ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan F testine göre (F 41;210 = 27;324 P<0,05) emprenyeli, emprenyesiz renk işlemi yapılmış ve yapılmamış örnekler arasında istatistiksel anlamda önemli farklılıklar göstermiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında önemli olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. Sarıçam odununda; vernik katman sertliği en yüksek T-CBC + Sbv li örneklerde, en düşük 4. grup (NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 ) çözelti ile işlem görmüş I-WR+Sbv li örneklerde elde edilmiştir. İşlem çeşidine göre vernik katman sertlik değişmeleri Şekil 1'de gösterilmiştir. İşlem çeşidine göre sertlik değeri en yüksek I-WR 2000 ile emprenye edilmiş örneklerde en düşük doğal örneklerde elde edilmiştir. Buna göre emprenye maddeleri ağaç malzeme yüzey sertliğini arttırıcı etki göstermişlerdir. Vernikleme işleminden sonra kontrol ve T-CBC li örneklerin sertlikleri yaklaşık aynı çıkmıştır. Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra (4 ve 6. grup hariç) verniklenen örneklerin yaklaşık ortalama sertlikleri aynı grubun kontrol örneğine yakın değerler vermiştir.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 SONUÇLAR Ağaç malzeme yüzey sertliği; verniksiz örneklerde en yüksek 5. grup çözeltide (29,67 salınım), en düşük 4. grup çözeltide (26,67 salınım) elde edilmiştir. Çözelti grupları ile işlem gören örneklerin sertlikleri kontrol örneklerine göre daha az çıkmıştır. Buna göre; renk açma için uygulanan tüm çözelti grupları yüzey sertliğini azaltıcı etki yapmıştır. Tablo 5. İşlem çeşidi ve çözelti gruplarına göre vernik katman sertlikleri İşlem Çeşidi X HG* K K+Sbv T-CBC T-CBC+Sbv I-WR 2000 I-WR 2000+Sbv E A C A D B Çözelti grupları X HG** K I II III IV V VI A B B B C B C X : Aritmetik ortalama, HG :Homejenlik grubu *LSD: 0,964 **LSD: 1,041 Tablo 6. İşlem çeşidi ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerine ilişkin çoklu varyans analizi Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F Değeri P<0,05 SIG. Gruplar Arası 5659, ,03 27,324 0,000 Grup İçi 1060, ,05 TOPLAM 6720, Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra yüzeyleri su bazlı vernik ile kaplanan örneklerde en yüksek sertlik değeri 3. grup çözeltide (40,67 salınım), en düşük 6. grup çözeltide (36,50 salınım) elde edilmiştir. Buna göre vernikleme işleminden sonra çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerinin önemli olmadığı, asıl etkinin vernikten kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim renk açma işlemi görmüş verniksiz örneklerin ortalama sertliği yaklaşık 28 salınım olurken, vernikli örneklerde bu değer 40 salınım olmuştur. T-CBC ile emprenye edilen verniksiz örneklerde sertlik; en yüksek 3. grup çözeltide (35 salınım), en düşük 6. grup çözeltide (28,50 salınım) elde edilmiştir. Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra verniklenmiş T-CBC'li örneklerde vernik katman sertliği; en yüksek 2. grup çözeltide (41,83), en düşük 6. grup çözeltide (35,17) elde edilmiştir.

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Kontrol I-WR T-CBC K+Sbv I-WR+Sv T-CBC+Sbv Vernik katman sertliği (Sl) N Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 Ç6 Şekil 1. İşlem çeşidine göre vernik katman sertlik değişmeleri Tablo 7. Duncan Testi Sonuçları İşlemler X HG İşlemler X HG T-CBC+Sbv A T-CBC+Ç GHIJK K+Sbv AB I-WR HIJKL T-CBC+Ç2+Sbv AB I-WR2000+Ç HIJKL T-CBC+Ç1+Sbv AB T-CBC+Ç HIJKL T-CBC+Ç5+Sbv ABC I-WR2000+Ç IJKLM Ç3+Sbv ABCD I-WR2000+Ç IJKLM T-CBC+Ç3+Sbv ABCD T-CBC+Ç JKLM Ç5+Sbv ABCD I-WR2000+Ç6+Sbv KLMN Ç1+Sbv ABCD K KLMN Ç2+Sbv BJD I-WR2000+Ç LMNO T-CBC+Ç4+Sbv CDE I-WR2000+Ç4+Sbv MNOP Ç4+Sbv DEF I-WR2000+Ç MNOPQ Ç6+Sbv EFG T-CBC+Ç MNOPQ I-WR2000+Sbv EFGH Ç MNOPQ I-WR2000+Ç3+Sbv EFGH I-WR2000+Ç NOPQ T-CBC EFGH Ç NOPQ T-CBC+Ç6+Sbv FGH T-CBC+Ç NOPQ I-WR2000+Ç1+Sbv FGHI Ç NOPQ T-CBC+Ç GHIJ Ç OPQ I-WR2000+Ç2+Sbv GHIJ Ç PQ I-WR2000+Ç5+Sbv GHIJ Ç Q K: Kontrol, Ç: Çözelti Grubu, T-CBC: Tanalith-CBC, I-WR 2000 : Imersol-R2000 I-WR 2000 ile emprenye edilen verniksiz örneklerde sertlik; en yüksek 5. grup çözeltide (33 salınım), en düşük 4. grup çözeltide (28,67 salınım) elde edilmiştir. Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra verniklenmiş İ-WR 2000'li örneklerde; vernik katman sertliği en yüksek 3. grup çözeltide (35,50 salınım), en düşük 4. grup çözeltide (29,83 salınım) bulunmuştur. Renk açma işlemi gören örneklerde yüzey sertlik değeri; emprenyeli örneklerde işlem görmemiş kontrol örneklere göre daha yüksek çıkmıştır. Bu durum emprenye

11 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 maddelerinin ağaç malzeme yoğunluğunu arttırmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim sarıçam ve Doğu kayını odunlarının çeşitli emprenye maddeleri ile işlem gördükten sonra yoğunluklarında artış olduğu bildirilmektedir (Örs ve ark., 1999). Renk açma işlemi ağaç malzeme yüzey sertliğini etkilemekte, ancak vernikleme işleminden sonra bu etki önemsiz olmaktadır. Bu bakımdan 4. ve 6. grup çözelti hariç diğer gruplar renk açma gereci olarak kullanılabilir. Mobilya ve dekorasyon işlerinde kullanılan çeşitli ağaç türleri ile verniklerin renk açma işleminden sonra uygulanan vernik katman sertliğine etkileri ile farklı konsantrasyondaki çözelti grupları ve farklı vernik katman kalınlıklarının yüzey sertliğine etkilerinin araştırılması önerilebilir. KAYNAKLAR Anonim, Boyalar ve Vernikler-uçucu ve Uçucu Olmayan Maddelerin Miktarlarının Tayini, T.S.E TSE, Ankara. Anonim, Standard Method of Testing Wood Preservation By Laboratory Soilblock, ASTM-D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, 1984a. Odunda Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Tayini İçin Homojen Meşçerelerden Numune Ağacı ve Laboratuvar Numunesi Alınması, T.S.E. 1476, I. Baskı. TSE, Ankara. Anonim, 1984b. Hardness of Organic Coating by Pendulum Damping Test, ASTM D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, Practice For Determination of Resistance of Factory Applied Coating on Wood. Product of Stain and Reaperts, ASTM D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, 1991, Standard Specification for Standard Environment for Condintioning and Testing Paint Varnish, Lacquer and Related Materials, ASTM D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, Waterborne Coatings for Architecture and Industry, AquaSurTech. Technical Data Brochure. Montreal, Canada. Anonim, Imersol-Aqua Brochure, Datasheet No:6214. Hickson s Timber Impregnation Co.(GB) Ltd.,Into the 21 st. Century. West Yorkshire. Banks, W.B., ve E.R. Miller, Chemical Aspects of Wood Techology Sweden. Forest Products Journal, 11(4) : Blanchette, R.A., T. Nilsson, G. Daniel, ve A. Abad, Biological Degradation of Wood. In: Archaeological Wood; properties, chemistry, and preservation (Ed. R.M. Rowell and R.J. Barbour). Advances in Chemistry Series 225. American Chemical Society, Washington DC, pp Budakçı, M., Ahşap Verniklerinde Katman Kalınlığının Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Mukavemetine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Fen. Bil. Enstitüsü, Ankara. Budakçı, M., ve M. Atar, Harici Etkilere Bırakılmış Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Odununda Renk Açma İşleminin Sertlik ve Parlaklığa Etkisi. Turkish Journal of Agriculture ond Forestry, 25(4) : Demir, M., Anorganik Kimya ve Uygulaması, Cilt 1. İnönü Üniv. Fen- Edebiyat Fak. Yayınları, Ankara.

12 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Edwin, P.B., ve M. Carter, Wood Bleaches and Bleaching Methods, Finishing Eastern, Hard Woods. US, Forest Service, Forest Products Laboratory. Madison. Newel, A.C., ve N.F. Haltrop, Coloring Finishing and Painting Wood. Scribner,NY. Örs, Y., M. Atar, ve H., Peker, Bazı Emprenye Maddelerinin Sarıçam ve Doğu Kayını Odunlarının Yoğunluklarına Etkileri. Turkish Journal of Agriculture ond Forestry, 23(5) : Özen, R., 1996a. Ahşap Verniklerin Harici Etkilere Karşı Dayanıklılığına İlişkin Araştırmalar, Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi Kesin Raporu, Ankara. Özen, R., 1996b. Dış Hava Şartlarının Verniklerin Katman Sertliğine Etkileri TÜBİTAK Raporu. Peker, H., Mobilya Üst Yüzeylerinde Kullanılan Verniklere Emprenye Maddelerinin Etkileri. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Sönmez, A., Bazı Ev İçi Kimyasalların Vernik Katmanına Etkileri. Gazi Üni. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 2:(2). Uysal, B., M. Atar, ve A. Özçiftçi, The Effect of Chemicals for Using the Bleaching of the Wood Surfaces on the Layer Hardness of Varnish. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(1999) : Yalınkılıç, M. K., Ağaç Malzemenin Yanma, Higroskopisite ve Boyutsal Stabilite Özelliklerinde Çeşitli Emprenye Maddelerinin Neden Olduğu Değişikler ve Bu Maddelerin Odundan Yıkanabilirlikleri. Doçentlik Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, pp. 312.

Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri

Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine

Detaylı

THE EFFECT OF BORIC ACID MODIFICATION ON THE HARDNESS VALUE OF WATER-BASED VARNISH

THE EFFECT OF BORIC ACID MODIFICATION ON THE HARDNESS VALUE OF WATER-BASED VARNISH 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BORİK ASİT MODİFİKASYONUNUN SU BAZLI VERNİĞİN SERTLİK DEĞERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF BORIC ACID MODIFICATION ON

Detaylı

RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 63-72 TEKNOLOJİ RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÖZET Ayhan ÖZÇİFÇİ ZKÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Ağaç Malzemede Su Çözücülü Vernik Uygulamalarının Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Direncine Etkileri

Ağaç Malzemede Su Çözücülü Vernik Uygulamalarının Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Direncine Etkileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 229-235, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 229-235, 2004 Ağaç Malzemede Su Çözücülü Vernik Uygulamalarının Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Direncine

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 4 s.287-292, 2009 Vol: 12 No: 4 pp.287-292, 2009 Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi Ayhan ÖZÇİFÇİ, Faruk BATAN ÖZET Bu

Detaylı

YAĞ BAZLI TAHTA KORUYUCUNUN POLYESTER VERNİĞİN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİSİ. Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,*

YAĞ BAZLI TAHTA KORUYUCUNUN POLYESTER VERNİĞİN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİSİ. Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,* YAĞ BAZLI TAHTA KORUYUCUNUN POLYESTER VERNİĞİN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİSİ Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,* 1 Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce, Türkiye

Detaylı

MAVİLEŞMENİN SARIÇAM (Pinus silvestris L.) ODUNUNDA RENKLENDİRME VE VERNİKLEMEYE ETKİSİ ÖZET

MAVİLEŞMENİN SARIÇAM (Pinus silvestris L.) ODUNUNDA RENKLENDİRME VE VERNİKLEMEYE ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 3 s. 579-584, 2003 Vol: 6 No: 3 pp. 579-584, 2003 MAVİLEŞMENİN SARIÇAM (Pinus silvestris L.) ODUNUNDA RENKLENDİRME VE VERNİKLEMEYE ETKİSİ Mehmet

Detaylı

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:1, Sayfa:

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 470-480 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makale Ahşap Yüzeylerde Kullanılan Su Bazlı Vernikler İle İlgili Türkiye de Yapılan

Detaylı

Ağaç Malzemelerde Yağ, Tutkal Lekesi Temizleme ve Emprenye ĠĢleminin Vernik Katman Sertliği Üzerine Etkileri

Ağaç Malzemelerde Yağ, Tutkal Lekesi Temizleme ve Emprenye ĠĢleminin Vernik Katman Sertliği Üzerine Etkileri Ağaç Malzemelerde Yağ, Tutkal Lekesi Temizleme ve Emprenye ĠĢleminin Vernik Katman Sertliği Üzerine Etkileri Abdullah SÖNMEZ 1, H. İsmail KESİK 2, Kubulay ÇAĞATAY 3, Ümmü KARAGÖZ 2 1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

INVESTIGATION THE RESISTANCE OF WOODEN VARNISHES TO STEAM AND WET HEAT

INVESTIGATION THE RESISTANCE OF WOODEN VARNISHES TO STEAM AND WET HEAT 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AHŞAP VERNİKLERİN SU BUHARI VE ISLAK SICAKLIĞA DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION THE RESISTANCE OF

Detaylı

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit ı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri *Hamiyet ŞAHİN KOL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Suat ALTUN Karabük Üniversitesi,

Detaylı

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi B.

Detaylı

AhĢap Sertlik Değerlerinin Farklı Metodlar Kullanılarak KarĢılaĢtırılması. Comparison of Wood Hardness With Different Measuring Methods

AhĢap Sertlik Değerlerinin Farklı Metodlar Kullanılarak KarĢılaĢtırılması. Comparison of Wood Hardness With Different Measuring Methods AhĢap Sertlik Değerlerinin Farklı Metodlar Kullanılarak KarĢılaĢtırılması Sait Dündar SOFUOĞLU* Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye sdundar.sofuoglu@dpu.edu.tr Hüseyin YEġĠL Dr. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Barite (BaSO4) of the Article in Wood Impregnated to Feature and Effect on Density

Barite (BaSO4) of the Article in Wood Impregnated to Feature and Effect on Density Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 27(1), 29-33, 2015 27(1), 29-33, 2015 Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilebilme Özelliği ve Yoğunluk Üzerine Etkisi

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

BAZI YANGIN GECİKTİRİCİLER İLE EMPRENYE EDİLEN GÖKNAR ODUNUNUN ISI İLETKENLİĞİ ÖZET

BAZI YANGIN GECİKTİRİCİLER İLE EMPRENYE EDİLEN GÖKNAR ODUNUNUN ISI İLETKENLİĞİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1788-1798 BAZI YANGIN GECİKTİRİCİLER İLE EMPRENYE EDİLEN GÖKNAR ODUNUNUN ISI İLETKENLİĞİ Burhanettin UYSAL 1, Şeref KURT 1, Cemal

Detaylı

Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi *Ayhan ÖZÇİFÇİ, Faruk BATAN Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, Türkiye *Sorumlu yazar: aozciftci@hotmail.com

Detaylı

OKALİPTUS (EUCALYPTUS COMALDULENSIS DEHN.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ

OKALİPTUS (EUCALYPTUS COMALDULENSIS DEHN.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U R N

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri. 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul

Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri. 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul İçindekiler 1. Akredite Kapsamında olan Testler 2. Boya Testleri 3. Fosfatlama ve KTL Testleri 4. Yapıştırma Testleri Folie

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ÇEŞİTLİ MADDELERLE EMPRENYE EDİLMİŞ KOKARAĞAÇ (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ

ÇEŞİTLİ MADDELERLE EMPRENYE EDİLMİŞ KOKARAĞAÇ (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), ayı 1-2, 61-70 TEKNOLOJİ ÖZET ÇEŞİTLİ MADDELERLE EMPRENYE EDİLMİŞ KOKARAĞAÇ (Ailanthus altissima (Mill.) wingle) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ Yalçın ÖR* Musa ATAR* Ayhan ÖZÇİFÇİ**

Detaylı

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Bilal YUCA, *Şeref KURT 1, Mustafa KORKMAZ 2, Sema AYSAL 1 1 Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi 78100,

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Hygiene Emulsion Matt yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1799-1809 ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Burhanettin UYSAL

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

KENARLARI MASİFLİ VE MASİFSİZ MDF LEVHALARINDA KAVELA ÇAPLARININ ÇEKME DİRENCİNE ETKİLERİ

KENARLARI MASİFLİ VE MASİFSİZ MDF LEVHALARINDA KAVELA ÇAPLARININ ÇEKME DİRENCİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K AKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL O ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYA : 1999 : 5 : 2-3 : 1173-1177

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2012) 13(1):67-78 http://edergi.artvin.edu.tr ISSN:2146-1880 (basılı) 2146-698X (elektronik) Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya ve Yapı Endüstrisinde

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

BAZI AHŞAP VERNİKLERİN FARKLI AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDEKİ YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ

BAZI AHŞAP VERNİKLERİN FARKLI AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDEKİ YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 1, 111-118, 2010 Vol 25, No 1, 111-118, 2010 BAZI AHŞAP VERNİKLERİN FARKLI AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDEKİ YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Using Various Mordan-Water Solvent Varnish of Waste Tea Extract Dye on Wood and Effect of Hardness Change

Using Various Mordan-Water Solvent Varnish of Waste Tea Extract Dye on Wood and Effect of Hardness Change Politeknik Dergisi, 2015; 18 (2) : 73-78 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (2) : 73-78 Atık Çay Ekstrakt Boyasının Çeşitli Mordan-Su Çözücülü Vernikle Ahşapta Kullanımı ve Sertlik Değişimine Etkisi Hüseyin

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

AĞAÇ MALZEMEDE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE, RENDELEMEDE KESİŞ YÖNÜ, BIÇAK SAYISI VE ÇEŞİDİNİN ETKİLERİ ÖZET

AĞAÇ MALZEMEDE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE, RENDELEMEDE KESİŞ YÖNÜ, BIÇAK SAYISI VE ÇEŞİDİNİN ETKİLERİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 4 s. 335-339, 2002 Vol: 5 No: 4 pp. 335-339, 2002 AĞAÇ MALZEMEDE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE, RENDELEMEDE KESİŞ YÖNÜ, BIÇAK SAYISI VE ÇEŞİDİNİN ETKİLERİ Yalçın

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilme Özelliği ve Basınç Direnci Üzerine Etkisi

Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilme Özelliği ve Basınç Direnci Üzerine Etkisi Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : 15-19 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 15-19 Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilme Özelliği ve Basınç Direnci Üzerine Etkisi Hüseyin TAN b, Hüseyin

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: Sayı: 4 s.7-78, 009 Vol: No: 4 pp.7-78, 009 Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonun dayanıklılığını etkileyen ve fiziksel - kimyasal reaksiyonlara sebep olan olaylar şunlardır: Çiçeklenme Sülfat Saldırısı Alkali Silika Reaksiyonu Deniz Suyu

Detaylı

Anahtar kelimeler: Dişbudak, Parke, Renk, Sertlik, UV Sistem Vernik

Anahtar kelimeler: Dişbudak, Parke, Renk, Sertlik, UV Sistem Vernik 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) 212 o C de 2 Saat Süreyle Isıl İşlem Görmüş (ThermoWood)

Detaylı

SU BUHARI ETKİSİNDEKİ ETİKET YONGALI LEVHA DA (WFB) VERNİKLEMENİN BOYUT DEĞİŞİMİNE ETKİSİ. Hakan KESKİN

SU BUHARI ETKİSİNDEKİ ETİKET YONGALI LEVHA DA (WFB) VERNİKLEMENİN BOYUT DEĞİŞİMİNE ETKİSİ. Hakan KESKİN Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 135-144 SU BUHARI ETKİSİNDEKİ ETİKET YONGALI LEVHA DA (WFB) VERNİKLEMENİN BOYUT DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

Detaylı

AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) VE MEŞE (Quercus petraea L.) ODUNLARINDA YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE KESİŞ YÖNÜ VE ZIMPARALAMANIN ETKİSİ ÖZET

AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) VE MEŞE (Quercus petraea L.) ODUNLARINDA YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE KESİŞ YÖNÜ VE ZIMPARALAMANIN ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 491-495, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 491-495, 2003 AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) VE MEŞE (Quercus petraea L.) ODUNLARINDA YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE KESİŞ

Detaylı

YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR

YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER BATIHAN TAŞOVA (7-A) LİDYA İSLAMOĞLU (7-A) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Meral BEŞİRACI İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı 2020 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA Prof.

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

Kuru Sıcaklığın Ahşap ve Ahşap Esaslı Döşeme Kaplama Malzemelerinde Parlaklık ve Renk Değişimine Etkisi

Kuru Sıcaklığın Ahşap ve Ahşap Esaslı Döşeme Kaplama Malzemelerinde Parlaklık ve Renk Değişimine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 3 s.255-263, 2008 Vol: 11 No: 3 pp.255-263, 2008 Kuru Sıcaklığın Ahşap ve Ahşap Esaslı Döşeme Kaplama Malzemelerinde Parlaklık ve Renk Değişimine

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1703-1711 ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi ÖZET

Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1732-1742 Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Burhanettin UYSAL

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 (1-2), 55-65, 2004 BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ergün BAYSAL, 2 Hüseyin

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

DOĞRAMA ÜRÜNLERİ. DOĞRAMA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ MALZEME TÜRÜ OLUMLU ÖZELLİKLER OLUMSUZ ÖZELLİKLER

DOĞRAMA ÜRÜNLERİ. DOĞRAMA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ MALZEME TÜRÜ OLUMLU ÖZELLİKLER OLUMSUZ ÖZELLİKLER DOĞRAMA ÜRÜNLERİ AHŞAP METAL PLASTİK CAM BETON ALÇI DOĞRAMA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ MALZEME TÜRÜ OLUMLU ÖZELLİKLER OLUMSUZ ÖZELLİKLER AHŞAP Masif ahşap Lamine ahşap Yapay ahşap levha

Detaylı

AĞAÇ MALZEMEDE YANMAYI GECİKTİRİCİ VE SU İTİCİ KİMYASAL MADDELERİN EĞİLME DİRENCİNE ETKİLERİ

AĞAÇ MALZEMEDE YANMAYI GECİKTİRİCİ VE SU İTİCİ KİMYASAL MADDELERİN EĞİLME DİRENCİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 975-982

Detaylı

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:39-48 KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Naturawood Ürün Kataloğu.

Naturawood Ürün Kataloğu. Naturawood Ürün Kataloğu Natura Wood Naturawood Naturawood Yüksek kaliteli iskandinav orman ürünleri ve ağaç teknolojisini ülkemize getirmeyi hedef ve amaç edinmiş olan Naturawood, Finlandiya da uzun yıllardır

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi

Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi M. Budakçı, M. Akkuş Düzce Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (54-60) DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ M. Hakan AKYILDIZ G.Ü. Kastamonu Orman Fakültesi,

Detaylı

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı:

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı: TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Kullanım

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

Boya & Sıva Fiyat Listesi 2012-1

Boya & Sıva Fiyat Listesi 2012-1 Boya & Sıva Fiyat Listesi 0 - Kale Boya & Sıva 0 - Fiyat Listesi Kale Boya & Sıva 0 - Fiyat Listesi İçindekiler 0 İç Cephe Boyaları 03 Dekoratif ler 04 Dış Cephe Boya ve Kaplamaları 06 Dekoratif Dış Cephe

Detaylı

Anahtar kelimeler: Üvez, Parke, Renk, Parlaklık, Sertlik, UV Sistem Vernik

Anahtar kelimeler: Üvez, Parke, Renk, Parlaklık, Sertlik, UV Sistem Vernik 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Üvez (Sorbus L.) Odununa Uygulanan Tek Ve Çift Kat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim Mah. Alınteri Bulv. SS Gül 86 San.Sit. No:1/49 06370 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 3855201 Faks : 0 312 3855202 E-Posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı