Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri Musa ATAR Hakan KESKİN Ramazan KURT GÜ, Tek. Eği. Fak. Mob. Dek.Eği. Böl. Ankara GÜ, End. San. Eği. Fak. End. Tek. Eği. Böl. Ankara KSÜ, Orman Fakültesi, Orman End. Müh. Böl. Kahramanmaraş ÖZET Bu çalışma, ağaç malzemeye uygulanan emprenye etme ve renk açma işleminin vernik katman sertliğine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan emprenyeli (Tanalith-CBC and Imersol- WR2000) ve emprenyesiz hazırlanan deney örneklerine % 18 lik konsantrasyondaki NaOH + H 2 O 2 (Ç1), NaOH + Ca(OH) 2 +H 2 O 2 (Ç2), NaOH + MgSO 4 + H 2 O 2 (Ç3), NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 (Ç4), NaSiO 3 + H 2 O 2 (Ç5) ve KMnO 4 +NaHSO 3 + H 2 O 2 (Ç6) çözelti grupları ile renk açma işlemi uygulanmıştır. Renk açma işleminden sonra su esaslı vernik (Sbv = JANSEN) uygulanan yüzeylerde renk açıcı kimyasal maddelerin vernik katman sertliğine etkileri ASTM D 4366 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç olarak; sertlik değeri (salınım), renk açma işlemi yapılmamış vernikli örneklerden en yüksek T-CBC + Sbv de (43 salınım), en düşük I-WR 2000+Sbv de (35 salınım) bulunmuştur. Renk açma işlemi yapıldıktan sonra verniklenen örneklerde en yüksek T-CBC + Ç2 + Sbv de (41,83 salınım), en düşük I-WR 2000+Ç4+Sbv de (29,83 salınım) bulunmuştur. Renk açma gereçlerinin tümü ağaç malzeme yüzey sertlik değerini azaltıcı etki göstermişlerdir. Ancak vernikleme işleminden sonra 4. ve 6. grup hariç diğer çözelti grupları vernikli kontrol örneklerine yaklaşık eşit değerde sertlik vermişlerdir. Buna göre, vernik katman sertliğine 4. ve 6. grup hariç diğer grupların etkilerinin önemli olmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sertlik, renk açma, vernik, emprenye, sarıçam Effects of Impregnation and Bleaching on the Hardness of the Varnish Layer in Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Wood ABSTRACT The effects of impregnation and bleaching process on the hardness of the varnish layer in scotch pine (Pinus sylvestris L) wood were studied. Untreated samples and impregnated samples with Tanalith-CBC and Immersol-WR2000 were bleached with the solution groups (18%), NaOH + H 2 O 2 (group 1), NaOH + Ca(OH) 2 + H 2 O 2 (group 2), NaOH + MgSO 4 + H 2 O 2 (group 3), NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 (group 4), NaSiO 3 + H 2 O 2 (group 5) and KMnO 4 + NaHSO 3 + H 2 O 2 (group 6). After the bleaching process, a water-based varnish (JANSEN) was applied to samples. The hardness of varnished layer was determined according to ASTM D The maximum and minimum values (swing) for unbleached samples were found to be 43 for impregnated with Tanalith-CBC + varnished samples and 35 for impregnated with Immersol-WR varnished samples. Also, the maximum and minimum

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 values (swing) for bleached samples were found to be for impregnated with Tanalith-CBC + bleached with group 2 solutions + varnished samples and Immersol-WR bleached with group 4 solutions + varnished samples. It was found that all of the bleaching solutions decreased the hardness values. Hovewer, after the varnishing process, the hardness of all groups of samples were equal to control samples, except samples bleached with solution groups 4 and 6. It can be concluded that all solution groups except 4 and 6 can be used for the bleaching since they do not affect the hardness of varnish layer. Key Words: Hardness, bleaching process, varnish, impregnation, scotch pine GİRİŞ Ağaç malzeme sahip olduğu üstün özellikleri sebebiyle günümüzde birçok kullanım yerinde önemini korumaktadır. Kişi başına tüketimin artması ve orman alanlarının gitgide azalması üretilen ağaç malzemenin uzun süre kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ağaç malzeme; çevre koşullarına bağlı olarak eskimekte, bileşikleri kimyasal veya biyolojik etkenlerle bozunmaktadır. Bu sakıncaları azaltmak için kurutma, emprenye ve koruyucu üstyüzey işlemleri uygulanmaktadır (Blanchette et al., 1990). Ağaç malzeme yüzeylerini dış etkilerden korumak ve doğal görüntüsünü belirgin hale getirmek amacıyla en fazla kullanılan koruyucu örtü gereçleri verniklerdir (Newel ve Haltrop, 1961). Ağaç türlerinin koku, tat, renk, desen vb. fiziksel karakteristikleri farklıdır. Odunda renk bozulmaları; canlı odunda yaralanma, budak oluşumu, hastalık, vb. sebepler yanında odundaki bazı kimyasal maddelerin oksidasyonu veya ileri yaşlarda öz odunu oluşumu ya da tanenli odunların metallerle teması sonucu oluşan renklenmeler ile meydana gelmektedir (Banks ve Miller, 1982). Ayrıca ağaç malzemenin yıllık halkasında yoğunluk farkından dolayı (yaz odunu, ilkbahar odunu) renk farklılıkları oluşabilmektedir. Mobilyanın rengi; biçim, ölçü, form, denge vb. kadar önemlidir. Mobilyanın iç dekorasyonda kullanılan halı, perde vb. tekstil ile duvar, tavan ve taban kaplamalarına uyumlu olması istenir. Doğal halde iken ağaç malzemenin rengi çoğu zaman bu tür ihtiyaçlara cevap veremez. Bu nedenle üst yüzey işlemleri yapılmadan önce yüzeylerinde renk açma işlemi ile istenen renk uyumu sağlanabilmektedir. Renk açma, bu maksatla kullanılacak bir çözelti uygulanarak, ağaç malzeme yüzey renginin daha açık hale getirilmesidir. Mobilya endüstrisinde bazı ağaç türü odunlarına (maun, meşe, vb) üst yüzey işlemleri ile birlikte renk açma işlemi uygulanmaktadır (Edwin ve Carter, 1983). Renk açma işlemi ve emprenye etme; ağaç malzeme yapısına tesir etmekte, sertlik, parlaklık, renk vb. niteliklerine de etkili olmaktadır. Vernikleme işleminde vernik katman sertliği, dış etkenlere dayanıklılığını belirleyen en önemli bir göstergedir. Vernik sertlik değerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Peker çalışmasında; sarıçam ve kestane odunlarına emprenye ve vernikleme işlemi uygulayarak, dış ortam şartlarındaki renk, sertlik, parlaklık ve yüzeye yapışma direnç özelliklerindeki değişmeleri incelemiştir. Her iki ağaç türünde de sertlik değeri bakımından poliüretan vernik 1., sentetik vernik 2. sırada yer almıştır (Peker, 1997).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Özen in çalışmasında; Doğu kayını ve meşe odunundan elde edilen kaplamalar üzerine vernik uygulamasının kimyasal, mekanik ve fiziksel etkilere karşı koyma gücü denenmiştir. Aseton, sodyum hidroksit ve ıslak sıcaklığın vernik katmanlarının sertlik ve parlaklıklarında bozucu etki gösterdikleri, deterjan ve asetik asidin bu bakımdan bozucu etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir (Özen, 1996a). Doğu kayını, sarıçam, meşe, kestane odun örnekleri sentetik, selülozik, poliüretan ve asit sertleştiricili vernikler ile beyaz opak boya uygulandıktan sonra 22 ay süre ile açık hava şartlarında bekletilerek katman sertliğine etkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak sentetik boya hariç tüm verniklerin sertliklerinde artış olmuştur (Özen, 1996b). Bazı ağaç türlerinde, renk açma işlemlerinden sonra yüzeylere vernik uygulanmıştır. Sonuç olarak vernik sertliğine ağaç türünün etkisi önemsiz, vernik çeşidinin etkisi önemli bulunmuş, renk açma işlemine ağaç türü ile renk açma maddesi ve konsantrasyonunun etkili olduğu bildirilmiştir (Uysal ve ark., 1997). Doğu kayını, sarıçam ve sapsız meşe odunlarına farklı katman kalınlıklarında sentetik, poliüretan ve akrilik vernik uygulanarak sertlik, parlaklık ve yüzeye yapışma direncine etkileri araştırılmıştır. Sertlik değeri; en yüksek tek kat poliüretan vernik uygulanan kayın odununda, en düşük üç kat sentetik vernik uygulanan çam odununda elde edilmiştir (Budakçı, 1997). Masif meşe ve meşe kaplamalı numunelere selülozik, sentetik, poliüretan ve akrilik vernikler uygulanarak vernik katmanlarına; elma, portakal, limon, çamaşır suyu ve coca cola etki ettirilmiş ve verniklerin tamamında sertlik kaybı meydana gelmiş, en fazla sertlik kaybı coca cola ve çamaşır suyu etkisinde kalan akrilik vernikte olmuştur (Sönmez, 1999). Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan hazırlanan deney örnekleri; 12 ay dış ortam şartlarında bırakıldıktan sonra % 18 lik konsantrasyondaki NaOH + H 2 O 2, NaSiO 3 + H 2 O 2 ve Ca(OH) 2 + H 2 O 2 çözelti grupları ile renk açma işlemi uygulanarak sertlik değerine etkileri belirlenmiştir. Dış ortam şartlarının sarıçam odununda sertlik değerlerini azalttığı, renk açma işleminin ise bu olumsuz etkileri giderdiği bildirilmektedir (Budakçı ve Atar, 2000). Bu çalışmada; mobilya üretiminde yaygın olarak kullanılan sarıçam odununda emprenye etme ve renk açma işleminin vernik katman sertliğine etkileri araştırılmıştır. MATERYAL VE METOT Materyal Ağaç malzeme Ülkemizde mobilya, dekorasyon ve doğrama üretiminde yaygın olarak kullanılması nedeniyle sarıçam odunu (Pinus sylvestris Lipsky) deney materyali olarak seçilmiştir. Deney örneklerinin hazırlanmasında kullanılan ağaç malzeme TS 1476 (Anonim, 1984a) da belirtilen esaslara uygun olarak Ankara daki kereste işletmelerinden tesadüfi metotla temin edilmiştir. Ağaç malzemenin seçiminde kerestenin sağlam olmasına, liflerinin düzgün, budaksız, ardaksız, normal büyüme göstermiş, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğramamış olmasına özen gösterilmiştir.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Renk açıcı kimyasal maddeler Renk açmada kullanılan Sodyum Hidroksit (NaOH), Hidrojen Peroksit (H 2 O 2 ), Sodyum Silikat (NaSiO 3 ), Magnezyum Sülfat (MgSO 4 ), Oksalik Asit (H 2 C 2 O 4 ), Kalsiyum Hidroksit Ca(OH) 2, Sodyum Bisülfit (NaHSO 3 ), Potasyum Permanganat (KMnO 4 ), Asetik Asit (CH 3 COOH) kimyasal maddeler ticari firmalardan temin edilmiştir. Renk açmada kullanılan çözelti grupları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Renk Açmada Kullanılan Çözelti Grupları Çözelti Kimyasal Maddeler Grupları Nötrleştiricile r I. Grup (Ç1) NaOH+ H 2 O 2 II. Grup (Ç2) NaOH+ Ca(OH) 2 +H 2 O 2 Destile su III. Grup (Ç3) NaOH+ MgSO 4 + H 2 O 2 Asetik asit IV. Grup (Ç4) NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 V. Grup (Ç5) NaSiO 3 + H 2 O 2 VI. Grup (Ç6) KMnO 4 +NaHSO 3 + H 2 O 2 Emprenye maddeleri Deney örneklerinin emprenyesinde T-CBC ve I-WR 2000 kullanılmıştır. Üretici firmadan sağlanan bilgilere göre özellikleri aşağıda açıklanmıştır. Tanalith-CBC Tanalith-CBC, %38 oranında Na 2 Cr 2 O7. 2H 2 O, % 37,5 oranında CuSO 4.5H 2 O ve %24 H 3 BO 3 içermekte olup ph si 1,6-3 kadardır. Borlu emprenye maddelerinden olan tanalithler, CB ve CCa tipi tuzlarda bulunan arseniğin yerine bor kullanımıyla elde edilmektedir. II. Dünya savaşına kadar yangına karşı kullanılan borlu bileşiklerin biyotik zararlılara etkilerinin belirlenmesiyle Wolman firması emprenye maddesi olarak patent almıştır. Borlu bileşikler su ile kolay yıkandığından toprakla temas eden veya çok nemli ortamlarda kullanılmamalıdır (Yalınkılıç, 1992). Imersol-WR 2000 Organik çözücülü emprenye maddelerinden olup, hazır çözelti şeklinde piyasaya sunulmaktadır. Ağaç malzeme emprenye edildikten hemen sonra tutkallama ve iki günlük süre sonunda üst yüzey işlemleri yapılabilmektedir. Kolay emprenye edilebilen ağaç türlerinden üretilen pencere-kapı doğramaları, cephe kaplaması, saçak, kemer, balkon kerestesi, parke, çatı kafes sistemleri emprenyesinde ikinci derecede uygun ve etkili bir emprenye maddesidir. Imersol-WR 2000 metallerde korozyona sebep olmamaktadır (Anonim, 2000). Vernik ( Su esaslı) Su esaslı vernik, renksiz, kokusuz, sararmayan ve ağaç malzemenin özelliğini değiştirmeyen niteliktedir. Kuruması kimyasal olup, dönüşümsüz katmanlar oluşturur. Birden fazla katman aynı günde uygulanabilir. Temizlik maddeleri, hardal ve sirkeye karşı dayanıklıdır. Katman kalınlığı ; yaş halde µm, kuru halde µm, yoğunluğu 20 C 1,00±0,05 g/cm³ olup, kaptaki görünümü sütümsü sıvıdır.

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Su esaslı vernik uygulanacak yüzeyler zımparalanarak toz, kir, yağ vb. arındırılmalı ve yüzeyler kuru olmalıdır. İlk defa verniklenecek yüzeylerde ağaç malzemenin yapısına göre 1-3 kat, önceden boyanmış yüzeylere 1-2 kat uygulanabilir. İlk kat 30 dakikada elle dokunabilirlik kurumasını tamamlar, birden fazla katmanlar için ilk katmandan sonra 4-6 saat kurumaya bırakılır (Anonim, 1997). Bu araştırmada, tek bileşikli poliüretan-akrilik reçineli ve tek bileşenli su bazlı ahşap verniği kullanılmıştır. Deney numunelerinin verniklenmesinde ASTM D 3023 (Anonim, 1988) esaslarına uyulmuştur. Verniğin uygulama şartlarına hazır hale getirilmesinde karışım oranları katman performansına uygunluğu ve üretici firmanın önerileri dikkate alınmıştır. Viskozite ölçümleri ; 4 mm delik çaplı akış esalı vizkozimetre ile, 20±2 C sıcaklık 60±5 C bağıl nemde yapılarak 18 sn olarak belirlenmiştir. Vernikler örnekler üzerine sert kıl fırça ile uygulanmıştır. Metot Deney Örneklerinin Hazırlanması Deney örnekleri diri odun kısmından radyal kesit olarak 190x140x15 mm ölçülerde kesilmiştir. Örnekler, 20 ± 2 C sıcaklık ve % 65 ± 3 bağıl nem şartlarında %12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Böylece hava kurusu rutubete ulaşan örneklerin ölçüleri 150x100x10 mm olarak düzeltildikten sonra, emprenyesiz örneklerde; renk açma, vernikleme, emprenyeli örneklerde ise; emprenye, renk açma ve vernikleme işlemleri yapılmıştır. Renk açma işlemi yapılmış halde, renk açma işlemi yapılmış ve verniklenmiş halde (2 grup), doğal, T-CBC ve I-WR 2000 ile emprenye edilmiş (3 grup) olarak 6 çözelti grubu, biri kontrol ve her bir çözelti grubu için 6 şar adet olmak üzere toplam 252 adet deney örneği hazırlanmıştır. Emprenye İşlemleri Emprenye çözeltilerinin hazırlanması Örneklerin emprenyesinde T-CBC ve I-WR 2000 çözeltileri kullanılmıştır. T-CBC de karışımlar ağırlık esasına göre % olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltilerin emprenye öncesi ve sonrası ph ları, sıcaklık ve yoğunlukları belirlenmiştir (Tablo 2). 1. % 13 lük T-CBC oda sıcaklığında destile suda çözündürülerek hazırlanmıştır. 2. I-WR 2000 % 100 saf olarak kullanılmıştır. Örneklerin emprenyesi Emprenye işleminde ASTM D (Anonim, 1976) esaslarına uyulmuştur. Bunun için örnekler 60 dak. süreyle 60 cm Hg -1 (Hg -1 vakum) a eşdeğer ön vakum uygulandıktan sonra, 60 dak. süreyle normal atmosfer basıncında çözelti içerisine bırakılmıştır. Emprenye edilen örnekler; çözücünün buharlaşması için, hava dolaşımı sağlanan bir ortamda gün bekletildikten sonra, 20±2 C sıcaklık ve % 65±3 bağıl nem şartlarında %12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Hava kurusu haldeki emprenyeli örneklerde retensiyon miktarı (R, kg/m 3 ) ve retensiyon oranı (R, %) ;

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 G. C 3 3 R = x10 kg / m V (1) Moes Moeö R(%) = x100 Moeö (2) eşitliklerinden hesaplanmıştır. Burada; G = T 2 - T 1 T 1 = Emprenye sonrası örnek ağırlığı (g) T 2 = Emprenye öncesi örnek ağırlığı (g) V = Örnek hacmi (cm 3 ) C = Çözelti konsantrasyonu (%) Moes = Emprenye sonrası örnek tam kuru ağırlığı (g) Moeö = Emprenye öncesi örnek tam kuru ağırlığı (g) Tablo 2. Emprenye çözeltilerinin özellikleri Emprenye Maddeleri Viskozite Sn/4mm/20 Çözücü Madde Sıcaklık ( C) ph Yoğunluk (g/ml) C EÖ ES EÖ ES T- CBC 65 Destile su 23 3,05 3,05 1,08 1,08 I-WR % ,75 6,75 0,82 0,82 T-CBC: Tanalith CBC, I-WR 2000: Imersol-WR 2000, EÖ: Emperenye öncesi, ES: Emprenye sonrası Renk Açma İşlemleri Kimyasal maddeler Renk açıcı olarak kullanılan 6 çözelti grubu Tablo 1'de verilmiştir. Renk açmada kullanılacak kimyasal maddeler; özelliklerine göre, ağırlıkça (M) ya da hacimce (V) % 18 lik hazırlanmıştır (Demir, 1991). Hazırlanan çözeltiler, tozları alınan deney örneklerine sünger ile önce liflere paralel sonra liflere dik ve tekrar liflere paralel yönde, 100±10 ml/m 2 olarak tatbik edilmiştir. Çözeltiyi oluşturan maddeler ayrı ayrı sürülmüş, ilk sürülen maddenin etkisinin artması için 1-3 dakika bekledikten sonra ikinci çözelti uygulanmıştır. Renk açma işleminin ardından etki derinliğini arttırmak için örnekler oda sıcaklığında 2 gün bekletildikten sonra asetik asit ve bol su ile nötrleştirme işlemi yapılmıştır. Bu işlemden sonra deney örneklerinin hava kurusu (% 12) rutubete ulaşması sağlanılmıştır. Vernikleme işleminden önce yüzeyler hafifçe zımparalanmıştır. Vernikleme Örneklerin verniklenmesinde, tek kompenantlı su esaslı vernik kullanılmıştır. Vernikleme işleminde ASTM D 3023 (Anonim, 1988) esaslarına uyulmuştur. Buna göre; işlem yapılacak yüzeyler hafifçe lif kabarmaları giderilecek şekilde zımparalanmış, tozları alındıktan sonra vernikleme işleminde üretici firmanın önerilerine uyulmuştur. Su esaslı vernik; ambalaj viskozitesinde 150 g/m 2 hesabıyla

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 fırça ile tatbik edilmiştir. Kullanılan su esaslı verniğin katı madde miktarı TS 1752 (Anonim, 1974) esaslarına uyularak belirlenmiştir. Deney Metodu Emprenyesiz olarak hazırlanan deney örneklerinin sertlikleri; işlemsiz, renk açma uygulanmış ve vernikli, emprenyeli örnekler ise; emprenyeli, renk açma uygulanmış ve vernikli halde sertlikleri ASTM D 4366 (Anonim, 1984b) esaslarına uyularak Pandüllü sertlik ölçme cihazı ile Köning pandülü kullanılarak ölçülmüştür. Örnekler sertlik deneylerinden önce ASTM D 3924 (Anonim, 1991) esaslarına göre 23±2 C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemdeki iklim dolabında 16 saat süre ile bekletilmiştir. Çözeltilerin ve emprenye maddelerinin yoğunlukları pignometre, viskoziteleri akış esaslı viskozimetre ve ph ları indikator ölçeri kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi İşlem çeşidi ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerini belirlemek için F testi yapılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığın önemli çıkması halinde etki derecesi DUNCAN testi ile karşılaştırılmıştır. Tablo 3. Renk Açmada Kullanılan Kimyasal Maddelerin Özellikleri Kimyasal Maddeler Yoğunluk (g/cm³) Viskozite Sn/4mm/20 ph C NaOH 1, H2O2 1, Ca(OH)2 1, MgSO4 1, NaHSO3 1, NaSiO3 1, KMnO4 1, CH3COOH 1, H2C2O4 1, ,5 BULGULAR Renk açmada kullanılan kimyasal maddelerin % 18 lik çözeltilerine ilişkin özellikler Tablo 3 de verilmiştir. Renk açmada kullanılan kimyasal çözeltilerin, ph değerleri en yüksek Ca (OH) 2 de, en düşük H 2 C 2 O 4 2H 2 de bulunmuştur. Emprenye Çözeltilerinin Özellikleri Emprenye işlemlerinde kullanılan çözeltilerin; emprenye öncesi ve sonrasında ölçülen ph değerleri ve yoğunluklarında her hangi bir değişme olmamıştır. Bu durum; her emprenye varyasyonunda taze çözeltiyle çalışmaktan kaynaklanmıştır. Tanalith-CBC % 13'lük çözeltisinde ph değerlerinin asidik bölgede olması, bu çözeltilerin odundaki polisakkaritleri olumsuz etkilemesi ve hidroliz olasılığını

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 güçlendirmektedir. Emprenye işlemlerinde karışımlar bireysel işlemler halinde uygulanmıştır. Retensiyon (tutunma) miktarı Emprenye maddelerinin retensiyon miktarları Tablo 4 de verilmiştir. Retensiyon miktarları; en yüksek I-WR 2000 de, en düşük T-CBC de gerçekleşmiştir. Bu durum, I-WR 2000 viskozitesinin daha düşük olması ve monomer yapısından kaynaklanabilir. Tablo 4. Retensiyon miktarları ortalama değerleri Emprenye kg/m³ % Maddesi X HG X HG T-CBC 4,85 B 1,60 B I-WR ,56 A 24,78 A X : Aritmetik ortalama, HG :Homejenlik grubu Vernik Deneylerde kullanılan su bazlı verniğin katı madde miktarı % 38,2, kuru film kalınlığı 55 µm olarak belirlenmiştir. Sertlik (salınım) Vernik katman sertliğine ilişkin ortalama değerler Tablo 5'de, işlem türü ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerine ilişkin çoklu varyans analiz sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. İşlem çeşidine göre vernik katman sertliği en yüksek T-CBC+Sbv de, en düşük I-WR 2000+Sbv de, çözelti gruplarına göre ise en yüksek 3. grup, en düşük 6. grup çözeltide bulunmuştur. Kontrol örneğine göre çözelti grupları ile işlem gören tüm örneklerin yüzey sertlikleri azalmıştır. İşlem çeşidi ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan F testine göre (F 41;210 = 27;324 P<0,05) emprenyeli, emprenyesiz renk işlemi yapılmış ve yapılmamış örnekler arasında istatistiksel anlamda önemli farklılıklar göstermiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında önemli olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. Sarıçam odununda; vernik katman sertliği en yüksek T-CBC + Sbv li örneklerde, en düşük 4. grup (NaHSO 3 + H 2 C 2 O 4 2H 2 ) çözelti ile işlem görmüş I-WR+Sbv li örneklerde elde edilmiştir. İşlem çeşidine göre vernik katman sertlik değişmeleri Şekil 1'de gösterilmiştir. İşlem çeşidine göre sertlik değeri en yüksek I-WR 2000 ile emprenye edilmiş örneklerde en düşük doğal örneklerde elde edilmiştir. Buna göre emprenye maddeleri ağaç malzeme yüzey sertliğini arttırıcı etki göstermişlerdir. Vernikleme işleminden sonra kontrol ve T-CBC li örneklerin sertlikleri yaklaşık aynı çıkmıştır. Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra (4 ve 6. grup hariç) verniklenen örneklerin yaklaşık ortalama sertlikleri aynı grubun kontrol örneğine yakın değerler vermiştir.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 SONUÇLAR Ağaç malzeme yüzey sertliği; verniksiz örneklerde en yüksek 5. grup çözeltide (29,67 salınım), en düşük 4. grup çözeltide (26,67 salınım) elde edilmiştir. Çözelti grupları ile işlem gören örneklerin sertlikleri kontrol örneklerine göre daha az çıkmıştır. Buna göre; renk açma için uygulanan tüm çözelti grupları yüzey sertliğini azaltıcı etki yapmıştır. Tablo 5. İşlem çeşidi ve çözelti gruplarına göre vernik katman sertlikleri İşlem Çeşidi X HG* K K+Sbv T-CBC T-CBC+Sbv I-WR 2000 I-WR 2000+Sbv E A C A D B Çözelti grupları X HG** K I II III IV V VI A B B B C B C X : Aritmetik ortalama, HG :Homejenlik grubu *LSD: 0,964 **LSD: 1,041 Tablo 6. İşlem çeşidi ve çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerine ilişkin çoklu varyans analizi Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F Değeri P<0,05 SIG. Gruplar Arası 5659, ,03 27,324 0,000 Grup İçi 1060, ,05 TOPLAM 6720, Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra yüzeyleri su bazlı vernik ile kaplanan örneklerde en yüksek sertlik değeri 3. grup çözeltide (40,67 salınım), en düşük 6. grup çözeltide (36,50 salınım) elde edilmiştir. Buna göre vernikleme işleminden sonra çözelti gruplarının vernik katman sertliğine etkilerinin önemli olmadığı, asıl etkinin vernikten kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim renk açma işlemi görmüş verniksiz örneklerin ortalama sertliği yaklaşık 28 salınım olurken, vernikli örneklerde bu değer 40 salınım olmuştur. T-CBC ile emprenye edilen verniksiz örneklerde sertlik; en yüksek 3. grup çözeltide (35 salınım), en düşük 6. grup çözeltide (28,50 salınım) elde edilmiştir. Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra verniklenmiş T-CBC'li örneklerde vernik katman sertliği; en yüksek 2. grup çözeltide (41,83), en düşük 6. grup çözeltide (35,17) elde edilmiştir.

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Kontrol I-WR T-CBC K+Sbv I-WR+Sv T-CBC+Sbv Vernik katman sertliği (Sl) N Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 Ç6 Şekil 1. İşlem çeşidine göre vernik katman sertlik değişmeleri Tablo 7. Duncan Testi Sonuçları İşlemler X HG İşlemler X HG T-CBC+Sbv A T-CBC+Ç GHIJK K+Sbv AB I-WR HIJKL T-CBC+Ç2+Sbv AB I-WR2000+Ç HIJKL T-CBC+Ç1+Sbv AB T-CBC+Ç HIJKL T-CBC+Ç5+Sbv ABC I-WR2000+Ç IJKLM Ç3+Sbv ABCD I-WR2000+Ç IJKLM T-CBC+Ç3+Sbv ABCD T-CBC+Ç JKLM Ç5+Sbv ABCD I-WR2000+Ç6+Sbv KLMN Ç1+Sbv ABCD K KLMN Ç2+Sbv BJD I-WR2000+Ç LMNO T-CBC+Ç4+Sbv CDE I-WR2000+Ç4+Sbv MNOP Ç4+Sbv DEF I-WR2000+Ç MNOPQ Ç6+Sbv EFG T-CBC+Ç MNOPQ I-WR2000+Sbv EFGH Ç MNOPQ I-WR2000+Ç3+Sbv EFGH I-WR2000+Ç NOPQ T-CBC EFGH Ç NOPQ T-CBC+Ç6+Sbv FGH T-CBC+Ç NOPQ I-WR2000+Ç1+Sbv FGHI Ç NOPQ T-CBC+Ç GHIJ Ç OPQ I-WR2000+Ç2+Sbv GHIJ Ç PQ I-WR2000+Ç5+Sbv GHIJ Ç Q K: Kontrol, Ç: Çözelti Grubu, T-CBC: Tanalith-CBC, I-WR 2000 : Imersol-R2000 I-WR 2000 ile emprenye edilen verniksiz örneklerde sertlik; en yüksek 5. grup çözeltide (33 salınım), en düşük 4. grup çözeltide (28,67 salınım) elde edilmiştir. Çözelti grupları ile işlem gördükten sonra verniklenmiş İ-WR 2000'li örneklerde; vernik katman sertliği en yüksek 3. grup çözeltide (35,50 salınım), en düşük 4. grup çözeltide (29,83 salınım) bulunmuştur. Renk açma işlemi gören örneklerde yüzey sertlik değeri; emprenyeli örneklerde işlem görmemiş kontrol örneklere göre daha yüksek çıkmıştır. Bu durum emprenye

11 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 maddelerinin ağaç malzeme yoğunluğunu arttırmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim sarıçam ve Doğu kayını odunlarının çeşitli emprenye maddeleri ile işlem gördükten sonra yoğunluklarında artış olduğu bildirilmektedir (Örs ve ark., 1999). Renk açma işlemi ağaç malzeme yüzey sertliğini etkilemekte, ancak vernikleme işleminden sonra bu etki önemsiz olmaktadır. Bu bakımdan 4. ve 6. grup çözelti hariç diğer gruplar renk açma gereci olarak kullanılabilir. Mobilya ve dekorasyon işlerinde kullanılan çeşitli ağaç türleri ile verniklerin renk açma işleminden sonra uygulanan vernik katman sertliğine etkileri ile farklı konsantrasyondaki çözelti grupları ve farklı vernik katman kalınlıklarının yüzey sertliğine etkilerinin araştırılması önerilebilir. KAYNAKLAR Anonim, Boyalar ve Vernikler-uçucu ve Uçucu Olmayan Maddelerin Miktarlarının Tayini, T.S.E TSE, Ankara. Anonim, Standard Method of Testing Wood Preservation By Laboratory Soilblock, ASTM-D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, 1984a. Odunda Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Tayini İçin Homojen Meşçerelerden Numune Ağacı ve Laboratuvar Numunesi Alınması, T.S.E. 1476, I. Baskı. TSE, Ankara. Anonim, 1984b. Hardness of Organic Coating by Pendulum Damping Test, ASTM D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, Practice For Determination of Resistance of Factory Applied Coating on Wood. Product of Stain and Reaperts, ASTM D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, 1991, Standard Specification for Standard Environment for Condintioning and Testing Paint Varnish, Lacquer and Related Materials, ASTM D Annual Book of ASTM Standards. Anonim, Waterborne Coatings for Architecture and Industry, AquaSurTech. Technical Data Brochure. Montreal, Canada. Anonim, Imersol-Aqua Brochure, Datasheet No:6214. Hickson s Timber Impregnation Co.(GB) Ltd.,Into the 21 st. Century. West Yorkshire. Banks, W.B., ve E.R. Miller, Chemical Aspects of Wood Techology Sweden. Forest Products Journal, 11(4) : Blanchette, R.A., T. Nilsson, G. Daniel, ve A. Abad, Biological Degradation of Wood. In: Archaeological Wood; properties, chemistry, and preservation (Ed. R.M. Rowell and R.J. Barbour). Advances in Chemistry Series 225. American Chemical Society, Washington DC, pp Budakçı, M., Ahşap Verniklerinde Katman Kalınlığının Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Mukavemetine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Fen. Bil. Enstitüsü, Ankara. Budakçı, M., ve M. Atar, Harici Etkilere Bırakılmış Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Odununda Renk Açma İşleminin Sertlik ve Parlaklığa Etkisi. Turkish Journal of Agriculture ond Forestry, 25(4) : Demir, M., Anorganik Kimya ve Uygulaması, Cilt 1. İnönü Üniv. Fen- Edebiyat Fak. Yayınları, Ankara.

12 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Edwin, P.B., ve M. Carter, Wood Bleaches and Bleaching Methods, Finishing Eastern, Hard Woods. US, Forest Service, Forest Products Laboratory. Madison. Newel, A.C., ve N.F. Haltrop, Coloring Finishing and Painting Wood. Scribner,NY. Örs, Y., M. Atar, ve H., Peker, Bazı Emprenye Maddelerinin Sarıçam ve Doğu Kayını Odunlarının Yoğunluklarına Etkileri. Turkish Journal of Agriculture ond Forestry, 23(5) : Özen, R., 1996a. Ahşap Verniklerin Harici Etkilere Karşı Dayanıklılığına İlişkin Araştırmalar, Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi Kesin Raporu, Ankara. Özen, R., 1996b. Dış Hava Şartlarının Verniklerin Katman Sertliğine Etkileri TÜBİTAK Raporu. Peker, H., Mobilya Üst Yüzeylerinde Kullanılan Verniklere Emprenye Maddelerinin Etkileri. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Sönmez, A., Bazı Ev İçi Kimyasalların Vernik Katmanına Etkileri. Gazi Üni. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 2:(2). Uysal, B., M. Atar, ve A. Özçiftçi, The Effect of Chemicals for Using the Bleaching of the Wood Surfaces on the Layer Hardness of Varnish. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(1999) : Yalınkılıç, M. K., Ağaç Malzemenin Yanma, Higroskopisite ve Boyutsal Stabilite Özelliklerinde Çeşitli Emprenye Maddelerinin Neden Olduğu Değişikler ve Bu Maddelerin Odundan Yıkanabilirlikleri. Doçentlik Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, pp. 312.

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION 6. Sayı Eylül 28 INVESTIGATION OF CaSO.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION Veli UZ * & Hüseyin ÖZDAĞ ** & Eda HOCAOĞLU * *Dumlupinar University The Department of Ceramic Engineering,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

ICS 71.100.45 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 40/Temmuz 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

ICS 71.100.45 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 40/Temmuz 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 40 Temmuz 2012 ICS 71.100.45 ENERJİ TASARRUFU SIVISI - ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI TRANSFERİ AMACIYLA KULLANILAN Energy saving liquid - Used in

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ**

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ** Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007010 1 (2):81-87 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SON KAT VERNĠĞĠ 543M00098 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 BAHÇE 30 (1-2): 37-43 2001 FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 Aysun PEKŞEN 2 ÖZET Bu çalışma Pleurotus sajor-caju

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 95-99 FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Ersin POLAT Halil DEMİR

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı