EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA )"

Transkript

1 EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA )

2 SOĞUTMA TEKNİĞİ

3 İKLİMLENDİRME Kapalı bir ortamdaki havanın, belirli sınırlar içerisinde, istenilen şartlarda tutulması işlemine iklimlendirme (klima) denir. İklimlendirme endüstriyel veya konfor amaçlı olabilir.

4 KONFOR İKLİMLENDİRMESİ Konfor iklimlendirmesi insanların ısıl konfor, ayrıca temiz ve taze hava gereksinimini karşılamak amacını taşır. Konfor iklimlendirmesi doğru yapılan ortamlarda insanlar; Ortam şartlarını kolay ve nispeten hızlı kontrol edebilirler. Daha az yorulur, daha az hastalanırlar. Yüksek iş verimi ile çalışır daha az hata yaparlar.

5 ISIL KONFOR İnsan ile ortam arasındaki ısı alışverişini etkileyen büyüklükler ortamın ısıl şartlarını oluştururlar. Bunlar ortam havasının kuru termometre sıcaklığı, bağıl nemi ve hızı ile ortamın ısı ışınım sıcaklığıdır. Ev ve iş yerlerinde hafif yoğunlukta bir işle uğraşan insanlar için C sıcaklık ve % 50 bağıl nem ile <0,25 m/s. hava hızı, birçok otorite tarafından uygun konfor şartları olarak kabul görmektedir.

6 Soğutma Nedir? Bir maddenin veye ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklıgının altına indirme işlemine soğutma denir.

7 Soğutma iki fiziksel değere, yani sıcaklık ve ısı değerlerine bağlıdır. Gerçekte bu iki değer birbirine yakinen bağlıdır. Beraberce artıp azalırlar.

8 Isı Maddelerin molekülleri devamlı hareket halindedir. Bu hareket serbestisinin en çok gaz halindeki maddelerde, daha az şekilde sıvı haldekilerde ve en az katı haldeki maddelerde olur. Bu moleküler hareket ısının artmasıyla artar. Diğer bir değişle ısı, moleküler bir harekettir.

9 Isı Katı bir maddeye ısı ilave edildiği sürece sıcaklığı artmaya devam eder ta ki sıvı hale dönmeye başlayıncaya kadar. Madde tamamen sıvı hale dönüşünceye kadar sıcaklık artmaz. Sıvı hale dönüşünce, ısı verilmeye devam edilirse sıcaklık gene artmaya devam eder ve buharlaşma devam eder ve buharlaşma başlayıncaya kadar sıcaklık artışı sürer. Buharlaşmanın başlamasından maddenin tamamen buhar haline dönüşmesine kadar sıcaklık artması yine durur. Madde gaz halde iken verilen ısı ile sıcaklığın yükselmeye devam etmesi termo dinamik şartlara bağlıdır.

10 Isı Isı enerjinin bir türüdür, Isının ölçü birimi kilo kalori Kcal dir C de ki 1 kg suyun sıcaklığını 1 C artırmak için ilave edilmesi gereken ısı miktarı veya, British Thermal Unit BTU (1 libre ağırlığındaki suyun sıcaklığını 1 F yükseltmek için ilave edilmesi gereken ısı) kullanılır. 1 kcal : 3,97 BTU

11 SICAKLIK Sıcaklık bağıl bir değerdir ve maddenin ısı sıklığını ifade eder. Genellikle bir referans noktasına göre, daha sıcak veya daha soğuk, şeklinde tarif edilir. Örneğin suyun atmosfer basıncı altındaki donma sıcaklığı 0 C ve atmosfer basıncı altında kaynamaya başladığı sıcaklık 100 C olarak alınır. Maddenin sıcaklığı yalnız başına ısı miktarı belirtemez. Örneğin 1000 C sıcaklıktaki 1 kg Demir parçasındaki ısı, 100 C deki 20 kg demir parçasından daha azdır, fakat birincisi daha sıcaktır, yani ısı sıklığı daha fazladır.

12 BASINÇ Basınç, birim yüzeye gelen ağırlık (kuvvet)dir, diye tarif edilebilir. Ağırlık veya kuvvet birimi Kilogram olarak ve birim yüzey metrekare alınırsa Basınç, Kg/m2 olacaktır. Soğutma tekniğinde ise daha çok bir santimetrekare ye gelen Kg miktarı kullanılır ve Kg/cm2 olarak tamamlanır. Atmosfer basıncının altındaki basınçlar mutlak basınç şeklinde ifade edilebileceği gibi negatif manometre basıncı şeklinde de ifade edilmektedir ki bu ikincisi Vakum adı ile belirtilir.

13 SOĞUTMA SİSTEMİ TEMEL ELEMANLARI

14 Bir soğutma sistemi 4 temel elemandan oluşur, Bunlar sırasıyla ; 1. KOMPRESÖR (SIKIŞTIRICI) 2. KONDENSER (YOĞUŞTURUCU) 3. GENLEŞME ELEMANI (BASINÇ VE SICAKLIK DÜŞÜRÜCÜ) 4. EVAPORATÖR(BUHARLAŞTIRICI-SOĞUTUCU)

15 KOMPRESÖR (Sıkıştırıcı) Soğutma kompresörünün sistemdeki görevi Düşük basınç ve sıcaklıkta gaz halindeki soğutucu akışkanı evaporatörden emerek, bünyesinde sıkıştıran ve yüksek basınçlı kızgın gaz halinde kondensere basan sistemin kalbi olarak nitelendirilen elemandır. Split Klimalarda genellikle üç tip kompresör kullanılır.

16 1. Pistonlu Kompresörler Soğutma sistemlerinde en çok kullanılan kompresör tipidir. Pistonlu kompresörler bir silindirli ve pistonlu olandan 16 silindirli ve pistonlu büyük boylara kadar değişik ebatlardadır.

17 2. Rotary Kompresörler Bu tip kompresörlerde piston yerine, dönel hareketle çalıştıklarından bu şekilde adlandırılır. Genellikle küçük güçlerle çalışan cihazlarda kullanılırlar. Pistonlu kompresörlere göre daha sessiz ve daha az yer kaplarlar. Daha az enerji harcarlar, ancak arıza riski fazla ve onarımı imkansızdır.

18 3. Scroll Kompresörler Scroll kompresörler çalışma prensibi, geleneksel pistonlu ve alternatif kompresörlerin çalışma prensiplerinden çok farklıdır. Arşimed spirali denilen, iki spiralden oluşmaktadır. Bu iki spiral iç içe biri diğerinin içinde olarak pozisyonlaşmıştır ve bu şekilde orak şeklinde bir takım cepler oluştururlar. Sıkıştırma esnasında, spirallerden biri ( üstteki ) sabit kalır; alttaki spiral ise rotor üzerindeki eksantrik kısma monte edildiğinden, rotatif değil, yörüngesel olarak hareket ederler

19 Scroll Kompresörler Bu tip kompresörlerin bulunduğu devrelerde mutlaka ; faz koruma rölesi, termik koruma ve uygun akım kontrollü sigorta kullanılması şarttır. Yanlış çapta bakır boru hattı veya kanal dizaynlarında aşırı yük nedeniyle kompresör hasar görebilir. Bu tip kompresörlerin tamir ve onarımları mümkün değildir. Pahalı olmalarına rağmen düşük güçlerle yüksek verim elde etme kabiliyetleri mevcuttur. Sessiz çalışırlar ve az yer kaplarlar.

20 Kondanser (Yoğunlaştırıcı) Sistemde soğutucu akışkanın evaporatörden aldığı ısı ile kompresördeki sıkıştırma işlemi sırasında ilave olunan ısının sistemden alınması kondenserde yapılır. Böylece soğutucu akışkanın sıvı hale gelerek basınçlandırılır ve tekrar genleştirilerek evaporatörden ısı alacak duruma getirilir. Kondenserdeki ısı alış verişinin 3 safhada oluştuğu düşünülebilir, bunlar(1)kızgınlığın alınması (2) Soğutucu akışkanın yoğuşması (3)Aşırı soğutma. Kondenser dizaynına bağlı olarak aşırı soğutma kondenser alanının %0-10 unu kullanacaktır. Kızgınlığın alınması için ise kondenser alanının %5 ini bu işleme tahsis etmek gerekir.

21 Genleşme Elemanı (Basınç ve Sıcaklık Düşürücü) Kondanserde yoğunlaşarak sıvı hale gelen soğutucu akışkanın basınç ve sıcaklığını düşüren parçadır. Genleşme elemanı kılcal boru veya termostatik genleşme vanası olabilir.

22 Evaporatör (Buharlaştırıcı) Bir sogutma sisteminde evaporatör sıvı soğutucu akışkanın buharlaştığı ve bu sırada bulunduğu ortamdan ısıyı aldığı parçadır. Diğer bir ifadeyle evaporatör bir soğutucudur. Evaporatörün yapısı; soğutucu akışkanın iyi ve çabuk buharlaşmasını sağlayacak, soğutulan mahalin ısısını iyi bir ısı geçişi sağlayarak, yüksek bir verimle alacak ve soğutucu akışkanın giriş ve çıkıştaki basınç farkını (kayıpları) asgari seviyede tutacak tarzda dizayn edilmelidir.

23 DÖRT YOLLU VANA Soğutma Çevriminde Akış Şeması Isı pompalı klima cihazlarında soğutma çevriminin yönünü değiştirir. Bir solenoid bobin vasıtası ile kontrol edilir. Arızalanması durumunda değişim işlemi dikkatli yapılmalıdır. Kaynak yapılırken vananın üstü ıslak bir bezle kapatılmalıdır. Aksi halde içerisinde bulunan teflon malzeme zarar görebilir. Selenoid enerjisiz 0 V

24 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir Soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu akışkanlar ısı alışverişini genellikle sıvı halden buhar haline ( Soğutucu-evaporatör devresinde ) ve buhar halden sıvı haline ( Yoğuşturucu-Kondenser devresi ) dönüşerek sağlarlar. Soğutucu akışkanların bu görevleri yerine getirmeleri için bazı Fiziksel ve Kimyasal özelliklere sahip olmaları gerekir. Soğutucu akışkanlarda aranması gereken özellikler şunlardır.

25 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 1. Evaporatörde ısıyı kolayca absorbe edebilmeli, kondenserde olduğu zaman bu ısıyı kolayca dışarı verebilmelidir. 2. Soğutucu akışkanın buharlaşma ısısı yüksek, yoğuşma basıncı düşük olmalıdır. 3. Kompresör yağı ile soğutma devresinde dolaşımı esnasında sistem elemanları ve sistemde bulunmaması gereken su buharı ile kimyasal reaksiyonlara girmemelidir. 4. Sistemden kaçması halinde canlılara zarar vermemeli, yanıcı ve patlayıcı olmamalıdır.

26 R-22 ( Freon 22 ) ( CHCIF 2 ) Zehirsiz, yanmayan, parlamayan bir akışkandır. Sağlığa ve göze zararlıdır. Derin soğutma uygulamalarına cevap vermek üzere geliştirilmiş bir soğutucu akışkandır. Normal atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı 40,8 0 C dir.

27 R-407 C 407C, üç hidroflorokarbonun (HFC) karışımından oluşan ve ozonu tahrip etmeyen bir soğutucu akışkandır. Performans karakteristiği R-22 ye benzemektedir. Aşağıda R407C gazının karışım oranları verilmiştir. HFC-32 HFC-125 HFC-134a R-407C (% ağırlık) R-407C, [-7 ila 10 C] buharlaşma sıcaklığı aralığında R-22 ile benzer özellikler göstermektedir. Yeni cihazlarda ve R-22 ile çalışan mevcut klima cihazlarında dönüşüm amacıyla geliştirilen bir soğutucu akışkandır. Normal atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı 40 0 C dir.

28 407-C ve R-22 Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırılması HCFC-22 soğutucu akışkana göre tasarlanmış, ısıtma-soğutma amaçlı çalışan ünitelerde, R-407C akışkanının kullanılması halinde sistemin performans özellikleri Tablo da verilmektedir. Adı geçen özelliklerin belirlenmesinde, Amerikan Enerji Bakanlığı nin (DOE) standart test şartları kullanılmış olup, üniteler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve R-407C için optimize (cihaz üzerinde yeni düzenlemeler yapılmamıştır) edilmemiştir. İklimlendirme cihazında R-22 ye bağlı olarak R-407C nin performansı Performans Aralığı: Soğutmada Performans Aralığı: Isıtmada Bağıl Kapasite, % -2 /+3 Bağıl Kapasite, % -7/+6 Bağıl Enerji Verimlilik Oranı (EER), % -7/-3 Bağıl Enerji Verimlilik Oranı (EER), % -6/-3 Basma Sıcaklığındaki Değişme, C Basma Basıncındaki Değişme bar kpa psi -8.3/ / / /+40 Basma Sıcaklığındaki Değişme, C Basma Basıncındaki Değişme bar kpa psi -10/ / / /+34

29 SOĞUTMA ÇEVRİMİ

30 Soğutma Çevrimi 1. Adım (Kompresyon) Soğutucu akışkan, evaporatörden emilen ısı ile basma sırasında kompresör tarafından yaratılan ısıyı üzerine alıp, yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta soğutma gazını kondensere basar. 2. Adım (Kondanzasyon) Kızgın buhar halindeki bu soğutma gazı kondanser de sıvı hale dönüşür.

31 Soğutma Çevrimi 3. Adım (Ani basınç ve sıcaklık düşümü) Genleşme valfi sıvı haldeki soğutma gazını, düşük sıcaklıkta düşük basınçlı sıvı-gaz karışımına dönüştürür. 4. Adım (Evaporasyon) Bu sıcaklığı düşük soğutucu akışkan evaporatöre geçer. Evaporatörde sıvının buharlaşmasıyla, evaporatör peteklerinden geçmekte olan sıcak hava akışından gelen ısı, soğutma gazına aktarılır. Evaporatör içinde sıvı haldeki soğutucu akışkanın tümü, gaz haline dönüşecektir ve sadece ısı yüklü soğutma gazı kompresöre girecektir. Daha sonra işlem tekrarlanacaktır.

32 Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

İstanbul Makina Faaliyet Alanları

İstanbul Makina Faaliyet Alanları İstanbul Makina Faaliyet Alanları 1-) Endüstriyel Soğutma 2-) Endüstriyel Havalandırma 3-) Nem Alma 4-) İklimlendirme 1-) SOĞUTMA Soğutmanın Tanımı ve Tarihçesi Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu

Detaylı

HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Revizyon A TİP SERİ NUMARASI AĞIRLIĞI KG ELEKTRİK 400 V 50 Hz Aytek Soğutma İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Hadımköy Mah. Atatürk San. Sit.

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOĞUTUCULARDA EKOVAT ONARIM BAKIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi *

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Kadir İSA 1 Hüseyin BULGURCU 2 Murat ADAKÖY 3 1 İstanbul Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Avcılar Yerleşkesi İSTANBUL

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 88, s. 46-53, 2005 Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri Tansel KOYUN* Arif KOYUN** Mustafa ACAR*** Özet

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ İÇİN GEREKLİ ALANLARI BELİRLEME

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ İÇİN GEREKLİ ALANLARI BELİRLEME ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyetteki bilgi ve becerileri kazandığınızda ve uygun ortam sağlandığında, gerekli donanımı kullanarak, servis ve bakım hizmetleri için gerekli alanları

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEM ARAÇLARI AYDINLATMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sistem; ısıtıcı serpantin, taze hava ve egzoz havası damperleri ile aspiratör ve vantilatörden oluşmaktadır. Sistem %100 Taze

Detaylı

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 8 1.1. Soğutucu Akışkanlar 9 1.1.1 R11... 9 1.1.2 R12... 10 1.1.3 R123. 10 1.1.4 R134A.. 10 1.1.5 R401A.. 11 1.1.6 R402A.. 11 1.1.7

Detaylı

Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle,

Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle, Denizcilik, ancak sürekli eğitimle var olabileceğiniz bir meslek ve yaşam biçimidir. Eğitime, bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. YASA EĞİTİM MERKEZİ tarafından hazırlanan

Detaylı

ERApower BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ EĞİTİM NOTLARI

ERApower BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ EĞİTİM NOTLARI BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ EĞİTİM NOTLARI Atmosferik Havanın Bileşimi Oksijen 21% Diğer Gazlar 1% arkon GT Azot 78% Temel Tanım Günümüzde basınçlı hava elektrik enerjisi ile birlikte endüstride ve atölyelerde

Detaylı

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ SEÇİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASI ARIZA TESPİTİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu akışkanlar, ısı alış verişini genellikle sıvı halden buhar

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Teknik Bülten No: 8 Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Nem Nedir Nasıl Ölçülür H avanın nemi içinde taşıdığı su buharıdır. Tanımlanan şartlarda havanın taşıdığı suyun ağırlığı havanın mutlak nemi, tanımlanan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL 1-GENEL GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle, ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye göre

Detaylı

ÜNİTE 9 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İSAK KOTCİOĞLU HEDEFLER KAZANLAR VE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ

ÜNİTE 9 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İSAK KOTCİOĞLU HEDEFLER KAZANLAR VE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ KAZANLAR VE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İÇİNDEKİLER Giriş Kazanların Sınıflandırılması Kazanlarda Yoğuşma Kazan Bakımı Isı Değiştiricileri MAKİNA VE TEÇHİZAT Doç. Dr. İSAK KOTCİOĞLU HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ _ 2201 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ Kadir İSA Hüseyin BULGURCU Murat ADAKÖY ÖZET Soğutma sistemlerinin çalışma verilerinin (basınç, sıcaklık, vb.)

Detaylı

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? 14 2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? Yanmayla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez. Yanma, bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini,

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1-Kullanım amacına göre Konfor klima Endüstriyel klima Hijyenik klima 2- Büyüklüğüne göre Bireysel klima Merkezi Klima 3- Fan Basıncına Göre: Yüksek basınçlı

Detaylı

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA Soğutma 1 SOĞUTMA Soğukta Depolamanın Temel İlkeleri Depolanan gıda ürünlerinin kalitesinin korunmasında sıcaklık önemli bir rol oynar. Sıcaklığın düşürülmesi kalite bozulmasına neden olan tepkime hızlarını

Detaylı